کیفیت ارتباط کسب و کار در بازاریابی و اندازه گیری مبتنی بر تعامل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کیفیت ارتباط کسب و کار در بازاریابی و اندازه گیری مبتنی بر تعامل در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کیفیت ارتباط کسب و کار در بازاریابی و اندازه گیری مبتنی بر تعامل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کیفیت ارتباط کسب و کار در بازاریابی و اندازه گیری مبتنی بر تعامل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کیفیت ارتباط کسب و کار در بازاریابی و اندازه گیری مبتنی بر تعامل در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

این تحقیق که با عنوان بررسی کیفیت ارتباط کسب و کار در بازاریابی و اندازه گیری مبتنی برتعامل انجام شده است. روش انجام تحقیق برمبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی است و از لحاظ روشدر دسته تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر جامعه آماری بنیاد مسکن استانمرکزی می باشد. ابزار گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق پرسشنامه است که از مجموع 73 پرسشنامهتوزیع شده در شرکت ها 65 پرسشنامه قابل استفاده بوده و نمونه گیری از نتوع در دسترس می باشد وبرای روش تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. و برای پایایی و روایی پرسشنامه ازنظر صاحبنظران و روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این تحقیق دارای 6 فرضیه می باشد که 6فرضیه تأیید شد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت متغیرهای تعامل همکاری جوکاری کیفیتخدمات رضایت مشتری و قصد رفتاری بر کیفیت رابطه می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات گردشگری بر روی پارامترهای زیست محیطی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثرات گردشگری بر روی پارامترهای زیست محیطی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات گردشگری بر روی پارامترهای زیست محیطی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرات گردشگری بر روی پارامترهای زیست محیطی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات گردشگری بر روی پارامترهای زیست محیطی در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
سیمین قهرمانی فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست، اردبیل، ایران

چکیده:
رونق گردشگری در هر مکان جغرافیایی در کنار پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی و اجتماعی، اثرات زیست محیطی به همراه دارد که در صورت عدم برنامه ریزی صحیح، باعث آسیب های جبران ناپذیری به ویژه به محیط های طبیعی میگردد. گردشگری دارای آثار متفاوت مثبت و منفی فراوانی بر محیط زیست است و البته محیط نیز، بر روند گردشگری تاثیر گذار میباشد. به دنبال افزایش جمعیت و فشار بر روی منابع طبیعی، گردشگری نیز، اثرات نامطلوبی بر محیط زیست گذاشته که اهم آنها عبارتند از : فرسایش خاک، نابودی زیستگاه های ساحلی، خشک شدگی یا آلودگی آبهای زیر زمینی و به خطر افتادن بهداشت و سلامت ناشی از شبکه های ناکافی دفن زباله و فاضلاب. تجربه ثابت کرده است که گردشگری همواره در بر دارنده تاثیرات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی است، بنابراین امروزه سیاست توسعه پایدار گردشگری، به عنوان رویکردی عمومی، در نظر گرفته شده و مورد توجه دولت ها قرار گرفته است تا گردشگری یا توریسم از لحاظ بوم شناختی در بلند مدت مقبول افتد و از لحاظ مالی خودکفا، از دیدگاههای اجتماعی و اخلاقی نیز برای جوامع محلی مفید و نوید بخش باشد، بنابراین گردشگری باید جزئی از محیط های طبیعی و فرهنگی و انسانی باشد تا تعادل بین آنها را حفظ کند. با توجه به مطالب بیان شده در این مقاله سعی شده است که به توضیح در خصوص گردشگر، گردشگری و انواع آن و اثرات زیست محیطی گردشگری پرداخته شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله محلول پاشی متانول راهکاری جدید جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله محلول پاشی متانول راهکاری جدید جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله محلول پاشی متانول راهکاری جدید جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله محلول پاشی متانول راهکاری جدید جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله محلول پاشی متانول راهکاری جدید جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی در word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

محمدنقی صفرزاده ویشکایی – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
قربان نورمحمدی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اسلام مجیدی هروان – موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
بابک ربیعی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

جهت بهبود عملکرد گیاهان زراعی، بیشتر به تحقیقات پایه با تاکید ویژه بر فرآیندهای بیولوژیکی که تولید گیاهان زراعی را محدود می سازند، نیاز است . افزایش عملکرد در واحد سطح یکی از مهمترین مواردی است که توجه بسیاری از محققین را به سوی خود جلب نموده است [.2] اولین شرط جهت دستیابی به عملکرد بالا در واحد سطح، تولید ماده خشک زیاد است . از آن جایی که تقریبا حدود90 درصد وزن خشک گیاهان ناشی از آسیمیلاسیونCO2توسط فتوسنتز است، در نتیجه افزایش سرعت فتوسنتز برای بالا بردن ظرفیت تولید گیاهان زراعی می تواند مفید
باشدجهت دستیابی به این امر از از ترکیباتی نظیر متانول، اتانول، پروپانول و بوتانول و نیز اسید های آمینه ای نظیر گلیسین، گلوتامات و آسپارتات می توان استفاده نمود . یکی از فواید اصلیستفاده از این ترکیبات جلوگیری و کاهش اثر تنش های القاء شده به گیاهان زراعی در اثر انجام تنفس نوری در آنها است در حال حاضر استفاده از محلول پاشی متانول بر روی قسمت های هوایی گیاهان زراعی به عنوان یکی از جدیدترین راهکارهای افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی مطرح می باشد . زیرا متانول در مقایسه با دی اکسید کربن، مولکول کوچکتری است که می تواند به راحتی توسط گیاهان زراعی سه کربنه برای افزایش فتوسنتز آنها مورد استفاده قرار گیردبررسی های مختلف نشان داده اند که کاربرد محلول های متانول روی قسمت های هوایی گیاهان زراعی
باعث افزایش عملکرد، تسریع رسیدگی، کاهش اثر تنش خشکی و کاهش نیاز آبی در آنها می شود . نکته قابل توجه در این زمینه آن است که اثرات محلول پاشی متانول بر روی گیاهان، زمانی مشاهده می شود که گیاهان در شرایطی نظیر شرایط خشک، دمای بالای هوا و یا در معرض نور زیاد خورشید قرارداشته باشند . علاوه بر این محلول پاشی متانول بر روی بوته های دارای کمبود آب باعث افزایش بیوماس آنها می شود . همچنین تفاوت چشمگیر در مصرف آب گیاهان تیمار شده با متانول نشان داد که این گیاهان توانایی مقاومت در برابر پژمردگی را خواهند داشت . به طور کلی می توان اظهار داشت تیمار کردن گیاهان زراعی سه کربنه با محلول های متانول باعث افزایش تثبیت CO2 در آنها می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت دانش و تسهیم دانش در پژوهش و فناوری پتروشیمی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت دانش و تسهیم دانش در پژوهش و فناوری پتروشیمی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت دانش و تسهیم دانش در پژوهش و فناوری پتروشیمی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت دانش و تسهیم دانش در پژوهش و فناوری پتروشیمی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت دانش و تسهیم دانش در پژوهش و فناوری پتروشیمی در word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: کنفرانس آموزش مهندسی در 1404

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

مریم ابراهیمی – مسئول سامانه مدیریت دانش شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
آرش وحیدی – رئیس کارگروه مدیریت اطلاعات و دانش شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چکیده:

مدیریت دانش به عنوان ضرورت در سازمانهای امروزی، کاملاً پذیرفته شده است. سازمانها برای تمامی فرآیندهای مدیریت دانش مجموعه ای از را ه حلها در سه حوزه«ساختار سازمانی» «فرهنگ سازمانی» و «فناوری اطلاعات» را ارائه و پیاده سازی می کنند و در نتیجه سطح خود را از یک سازمان آشوبناک دانشی به یک سازمان دانش محور ارتقاء می دهند. مدل پیاد ه سازی شده مدیریت دانش (KM) در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، برگرفته از تحقیقات میدانی گسترده شرکت در سازمان های ایرانی و به صورت بومی بوده است. در این مقاله سعیشده است؛ ضمن بیان مختصر مدل پیاده سازی KM اجرا شده در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و تلاش های انجام یافته توسط شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، جهت تحقق ایده نوین مرکز دانش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فرایند تسهیم دانش در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، مورد تحلیل آماری قرار گیرد. جامعه آماری در این پژوهش، دانشگران سامانه مدیریت دانش شرکت هستند که پرسشنامه سنجش تسهیم دانش و عوامل مؤثر بر آن، به30نفر از آنها، براساس نمونه گیری تصادفی ساده، توزیع و گردآوری شد. در این مقاله 3 فرضیه اصلی مورد تحلیل قرار می گیرد 1: ادراک دانشگران با رفتار تسهیم دانش، رابطه معنی داری دارد 2: جو یادگیری سازمان و توسعه شایستگی با رفتار تسهیم دانش، رابطه معنی داری دارد 3: استفاده از ابزار و فناوری با رفتار تسهیم دانش، رابطه معنی داری دارد. پس از آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال، از طریق نرم افزار SPSS برخی از فرضیات فرعی تأیید شدند که دلیل بر تأیید فرضیات اصلی پژوهش است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رفتاری نور درفضای داخلی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رفتاری نور درفضای داخلی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رفتاری نور درفضای داخلی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رفتاری نور درفضای داخلی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رفتاری نور درفضای داخلی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

ازاثار هنرمعماری صفویان درمرزهای ایران میتوان بقعه های زیادی را نام برد که دربخشهای مختلف ایران پراکنده شده اند دربیشتر پژوهشهای معماری و باستان شناختی توجه چندانی به طراحی معماری بخشهای مختلف بناها نشده است درپژوهش حاضرتلاش کرده اسم نحوه عملکرد نورگیرهای بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی را مورد بررسی قراردهیم دراین راستا پس ازمطالعات کتابخانه ای به بررسی موضوع به روش تجربی پرداخته ایم تلاش ما درجهت بررسی رفتاری نور و تاثیر روشنایی دربقعه شیخ صفی می باشد یکی ازمهمترین مشخصه های نورطبیعی توالی ودگرگونی آن درطول روز است که باعث حرکت و تغییر حالت درساعات است درمجموعه بناهای بقعه بیشترین عملکرد نور درفضای داخلی چینی خانه بوده است نورگیرها درسه جبهه شمالی شرقی و جنوبی بدنه بنا فوق می باشد که بعدازبررسی و مطالعات میدانی که انجام شده ضلع شمالی و شرقی دارای روشنایی بصورت ملایم و غیرمستقیم به داخل فضا می باشد و عملکرد خاص مشاهده نمی شود ولی درضلع جنوبی نور با حرکت خود نمایش زیبایی ازنیم روز برکف بنا دارد بطوریکه درساعت یک ظهور نورموجود درکف دقیقات درزیرنوک گنبد جلوه گری می کند که تداعی کننده تصویری انتزاعی ازیک انسان مشهود می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی طرح های توسعه منابع اب سیستم چندمنظوره حوضه رودخانه کرخه با رویکرد شبیه سازی متوالی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی طرح های توسعه منابع اب سیستم چندمنظوره حوضه رودخانه کرخه با رویکرد شبیه سازی متوالی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی طرح های توسعه منابع اب سیستم چندمنظوره حوضه رودخانه کرخه با رویکرد شبیه سازی متوالی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی طرح های توسعه منابع اب سیستم چندمنظوره حوضه رودخانه کرخه با رویکرد شبیه سازی متوالی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی طرح های توسعه منابع اب سیستم چندمنظوره حوضه رودخانه کرخه با رویکرد شبیه سازی متوالی در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
مجید فریدون – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
سیدجمشید موسوی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
هدف از این مطالعه توسعه یکمدل شبیهسازی حوضهای با قابلیت ارزیابی طرحهای توسعه منابع آب حوضه بزرگمقیاس رودخانه کرخه میباشد. این سیستم شامل 7سد مخزنی با اهداف مختلف بهرهبرداری شامل تولید انرژی برقابی، تأمین آب و اهداف زیستمحیطی است متغیرهای ظرفیت تولید نیروگاهها و سطح زیرکشت طرح های آبیاری در طرحهای در حال مطالعه که مستقیماً به مقادیر نیازهای برقابی و کشاورزی مرتبط خواهند بود، بایستی به گونهای تعیین گردند که تأمین نیازهای مذکور در سطح اعتمادپذیری مطلوب برآورده شود این مهم از طریق استفاده از مدل شبیه ساز حوضه ای توسعه یافته و استفاده از یکروند تکراری همراه با اصلاح متغیرهای طراحی فوق برآورده شده است بدین منظور مدل شبیهساز حوضهایMODSIM که در آن مسأله تخصیصمنابع آب به نیازهای مختلفدر هر گام زمانی با استفاده از الگوریتم برنامهریزی شبکه جریان حل میشود به عنوان هسته اصلی شبیه ساز انتخاب شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت در word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

امین اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالحمید خواجوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
فرهاد کلاهان – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فرآیند واترجت دارای کاربردهای متعدد صنعتی میباشد که از آنجمله میتوان به پوشش زدایی با واترجت(WJCl) در تمیزکاری سطوح نام برد. در این تحقیق از شبکه عصبی پس انتشار بمنظور مدلسازی این فرآیند استفاده شده است.مدلسازی بکمک 66 مجموعه از داده های تجربی در پوشش زدایی رنگ اپکسی از ورقهای فولادی، انجام یافته است.متغیرهای ورودی مورد بررسی شامل سه پارامتر مهمِ فشار، فاصله نازل تا قطعه کار و سرعت حرکت جت میباشند.همچنین عرض پوشش زدایی، بعنوان شاخص اصلی ارزیابی فرآیند و متغیر خروجی در نظر گرفته شده است. متوسط خطای پیشبینی توسط شبکه عصبی کمتر از 4/5 درصد میباشد که مبین قابلیت مناسب روش پیشنهادی در پیشبینی فرآیند پوشش زدایی توسط واترجت است. در ادامه تحقیق، از الگوریتم تبرید تدریجی بمنظور تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی، استفاده شده است. در این راستا، مدل شبکه عصبی بمنظور تخمین خروجیهای فرآیند در داخل الگوریتم تبرید تدریجی قرار گرفته و بهینهسازی بر اساس حداکثرسازی عرض برش انجام یافته است. نتایج محاسباتی این مرحله نیز نشان دهنده عملکرد بسیار خوب روش بهینه سازی پیشنهادی در حل مسئله مورد نظر است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سنتز نانو رنگدانه هسته – پوسته CoO.CaO/ZnO و بررسی تاثیر آن بر روی خواص آمیزه های لاستیکی بر پایه الاستومر اکریلو نیتریل بوتادین) NBR ) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سنتز نانو رنگدانه هسته – پوسته CoO.CaO/ZnO و بررسی تاثیر آن بر روی خواص آمیزه های لاستیکی بر پایه الاستومر اکریلو نیتریل بوتادین) NBR ) در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سنتز نانو رنگدانه هسته – پوسته CoO.CaO/ZnO و بررسی تاثیر آن بر روی خواص آمیزه های لاستیکی بر پایه الاستومر اکریلو نیتریل بوتادین) NBR ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سنتز نانو رنگدانه هسته – پوسته CoO.CaO/ZnO و بررسی تاثیر آن بر روی خواص آمیزه های لاستیکی بر پایه الاستومر اکریلو نیتریل بوتادین) NBR ) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سنتز نانو رنگدانه هسته – پوسته CoO.CaO/ZnO و بررسی تاثیر آن بر روی خواص آمیزه های لاستیکی بر پایه الاستومر اکریلو نیتریل بوتادین) NBR ) در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کاربردي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

به طور کلی نانو ذرات هسته – پوسته یا هیبریدی به ذراتی گفته می شود، که حاوی بیش از یک جزء شیمیاییرسوبی در یکدیگر هستند. از این رو می توانند خواص منحصر به فردی را نسبت به مواد تشکیل دهنده هسته وپوسته بطور جداگانه از خود نشان دهند. در این پژوهش به چگونگی سنتز نانو رنگدانه هسته – پوسته با دو نسبتمتفاوت پوسته 1CoO.3CaO/ZnO و 3CoO.1CaO/ZnO و بررسی تاثیر آن به عنوان فعال کننده بر روی خواصالاستومر اکریلو نیتریل–بوتادین) NBR (پرداخته شده است. همچنین نقش نانو رنگدانه های جدید نیز به عنوان تقویتکننده مورد بررسی قرار گرفت. جهت مشخصه یابی نانو رنگدانه ها از آنالیزهای XRD ، SEM و TEM استفاده شد.نانو رنگدانه ها با دو نسبت مختلف ذکر شده به مقدار phr 15 به پایه ی الاستومری(NBR) افزوده شدند. نتایج بدستآمده از پراش پرتو ایکس( XRD) تشکیل فازهای مورد نظر را تایید کرد، با استفاده از معادله شرر میانگین اندازه15 نانومتر گزارش شد. همچنین تصاویر حاصل از / ذرات برای دو نسبت 1:3 و 1:3 به صورت تقریبی 19 و 31:27میکروسکوپ الکترونی روبشی( SEM ) کروی شکل بودن ذرات را اثبات کرد. اندازه تقریبی ذرات برای دو نسبت 3:1و 1:3 به ترتیب در محدوده 47/1-100 و 3/41 و 9/98 نانومتر گزارش شد. تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) تشکیل پوسته نانومتری بر روی سطح هسته( ZnO) را نشان داد. بر اثر بارگذاری نانو رنگدانه هایجدید سنتز شده با نسبت های مختلف بر پایه ی الاستومر نیتریل ( NBR ) بهبود خواص رئولوژیکی)پخت( و فیزیکومکانیکی در مقایسه با نمونه شاهد مشاهده شد. همچنین نتایج بدست آمده نقش تقویت کنندگی نانو رنگدانه هایجدید را اثبات کرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق ترانزیستور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق ترانزیستور در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق ترانزیستور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق ترانزیستور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق ترانزیستور در word :

ترانزیستور را معمولاً به عنوان یکی از قطعات الکترونیک می‌‌شناسند. ترانزیستور یکی از ادوات حالت جامد است که از مواد نیمه رسانایی مانند سیلیسیم (سیلیکان) ساخته می‌شود.

کاربرد
ترانزیستور هم در مدارات الکترونیک آنالوگ و هم در مدارات الکترونیک دیجیتال کاربردهای بسیار وسیعی دارد. در آنالوگ می‌توان از آن به عنوان تقویت کننده یا تنظیم کننده ولتاژ (رگولاتور) و … استفاده کرد. کاربرد ترانزیستور در الکترونیک دیجیتال شامل مواردی مانند پیاده سازی مدار منطقی، حافظه، سوئیچ کردن و … می‌شود.به جرات می توان گفت که ترانزیستور قلب تپنده الکترونیک است.

عملکرد
ترانزیستور از دیدگاه مداری یک عنصر سه‌پایه می‌‌باشد که با اعمال یک سیگنال به یکی از پایه‌های آن میزان جریان عبور کننده از دو پایه دیگر آن را می‌توان تنظیم کرد. برای عملکرد صحیح ترانزیستور در مدار باید توسط المان‌های دیگر مانند مقاومت‌ها و … جریان‌ها و ولتاژهای لازم را برای آن فراهم کرد و یا اصطلاحاً آن را بایاس کرد.

انواع
دو دسته مهم از ترانزیستورها BJT (ترانزیستور دوقطبی پیوندی) (Bypolar Junction Transistors) و FET (ترانزیستور اثر میدان) (Field Effect Transistors) هستند. ترانزیستورهای اثزمیدان یا FETها نیز خود به دو دسته ی ترانزیستور اثر میدان پیوندی(JFET) و MOSFET‌ها (Metal Oxide SemiConductor Field Effect Transistor) تقسیم می‌شوند.

ترانزیستور دوقطبی پیوندی
در ترانزیستور دو قطبی پیوندی با اعمال یک جریان به پایه بیس جریان عبوری از دو پایه کلکتور و امیتر کنترل می‌شود. ترانزیستورهای دوقطبی پیوندی در دونوع npn و pnp ساخته می‌شوند. بسته به حالت بایاس این ترانزیستورها ممکن است در ناحیه قطع، فعال و یا اشباع کار کنند. سرعت بالای این ترانزیستورها و بعضی قابلیت‌های دیگر باعث شده که هنوز هم از آنها در بعضی مدارات خاص استفاده شود.
انواع ترانزیستور پیوندی
pnp
شامل سه لایه نیم هادی که دو لایه کناری از نوع p و لایه میانی از نوع n است و مزیت اصلی آن در تشریح عملکرد ترانزیستور این است که جهت جاری شدن حفره‌ها با جهت جریان یکی است.
npn
شامل سه لایه نیم‌ هادی که دو لایه کناری از نوع n و لایه میانی از نوع p است. پس از درک ایده‌های اساسی برای قطعه ی pnp می‌توان به سادگی آنها را به ترانزیستور پرکاربردتر npn مربوط ساخت.
ساختمان ترانزیستور پیوندی ترانزیستور دارای دو پیوندگاه است. یکی بین امیتر و بیس و دیگری بین بیس و کلکتور. به همین دلیل ترانزیستور شبیه دو دیود است. دیود سمت چپ را دیود بیس _ امیتر یا صرفاً دیود امیتر و دیود سمت راست را دیود کلکتور _ بیس یا دیود کلکتور می‌نامیم. میزان ناخالصی ناحیه وسط به مراتب کمتر از دو ناحیه جانبی است. این کاهش ناخالصی باعث کم شدن هدایت و بالعکس باعث زیاد شدن مقاومت این ناحیه می‌گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارائه یک روش جدید برای حل مسئله توزیع اقتصادی بار با درنظر گرفتن قیود اثر شیر بخار و نواحی ممنوعه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارائه یک روش جدید برای حل مسئله توزیع اقتصادی بار با درنظر گرفتن قیود اثر شیر بخار و نواحی ممنوعه در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه یک روش جدید برای حل مسئله توزیع اقتصادی بار با درنظر گرفتن قیود اثر شیر بخار و نواحی ممنوعه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارائه یک روش جدید برای حل مسئله توزیع اقتصادی بار با درنظر گرفتن قیود اثر شیر بخار و نواحی ممنوعه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارائه یک روش جدید برای حل مسئله توزیع اقتصادی بار با درنظر گرفتن قیود اثر شیر بخار و نواحی ممنوعه در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي پژوهش هايي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از توزیع اقتصادی بار برنامه ریزی بهینه و مناسب برای واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن عوامل و محدودیت های غیرخطی موجود در شبکه قدرت و واحدهای تولیدی می باشد. در این مقاله، مسئله توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن محدودیت های غیرخطی از جمله تلفات شبکه انتقال، تاثیر شیر ورودی بخار بر تابع هزینه تولیدی، توازن تولید و مصرف در سیستم، نواحی ممنوعه، حدود تولید و نرخ تغییر تولید به یک مسئله بهینه سازی تبدیل شده و در نهایت با الگوریتم ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات است که می تواند با بهره گیری از ویژگی های مثبت هر دو الگوریتم، عملکرد مناسبی در مسائل بهینه سازی داشته باشد. به منظور نشان دادن کارایی این روش، الگوریتم پیشنهادی بر روی سیستم نمونه 6 نیروگاهی اعمال شده است و نتایج به دست آمده از حالات مختلف الگوریتم پیشنهادی با هم مقایسه شده و سپس نتایج به دست آمده از الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) مقایسه شده که نشان دهنده کارایی و بهبود نتایج الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با دیگر الگوریتم ها در حل مسئله توزیع اقتصادی بار می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید