مقاله طراحی اولیه توربین محوری یک موتور میکروجت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله طراحی اولیه توربین محوری یک موتور میکروجت در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی اولیه توربین محوری یک موتور میکروجت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحی اولیه توربین محوری یک موتور میکروجت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی اولیه توربین محوری یک موتور میکروجت در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

نرگس صادق زاده طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا
مسعود برومند – دانشیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالقاسم مسگرپورطوسی – دانشیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله هدف مطالعه و طراحی اولیه یک توربین محوری تک طبقه ازموتور یک میکروجت است به منظور تعیین توزیع شعاعی پارامترها از فرض زاویه نازل ثابت استفاده شده است پس از محاسبه ی مثلثهای سرعت و مشخصات جریان درورودی و خروجی پره ها با تدوین یک کد کامپیوتری شکل جریان روی هر پره حاصل میش ود برای پیش بینی اثر اتلافات مختلف توربین درمحاسبات مربوط به راندمان در نقطه راحی از سه روش تجربی استفاده می گردد سپس جهت تکمیل و تصحیح فرایند طراحی به مدلسازی پره و حل سه بعدی جریان با یکنرم افزار تجاری و محاسبه راندمان طبقه پرداخته و ضمن مقایسه ی نتایج تحلیل سه بعدی با نتایج حاصل از کد منحنی عملکرد توربین ترسیم و تحلیل شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل پایداری پایه تاج بین کارگاههای استخراج معدن کوشک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تحلیل پایداری پایه تاج بین کارگاههای استخراج معدن کوشک در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل پایداری پایه تاج بین کارگاههای استخراج معدن کوشک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحلیل پایداری پایه تاج بین کارگاههای استخراج معدن کوشک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل پایداری پایه تاج بین کارگاههای استخراج معدن کوشک در word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

مجید نوریان بیدگلی – کارشناس ارشد استخراج معدن
غلامرضا شمسی – کارشناس ارشد موسسه مهندسی مشاور ساحل

چکیده:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Studies and Experimental Analysis on Water Absorption into White Pea and Black Pea در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله Studies and Experimental Analysis on Water Absorption into White Pea and Black Pea در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Studies and Experimental Analysis on Water Absorption into White Pea and Black Pea در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Studies and Experimental Analysis on Water Absorption into White Pea and Black Pea در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Studies and Experimental Analysis on Water Absorption into White Pea and Black Pea در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

farid rostami – department of chemical engineering
s esmaeilmousavi – department of chemical engineering faculty of engineering
a.r moghaddasi – department of chemical engineering faculty of engineering

چکیده:

most of the chemical engineering operation is done as a mass transfer operation that is the transition of one material to another in the molecular scale. The mass tranfer operation is done in three states; 1. direct contact of solution 2. sepration of phases with a membrane 3. direct contact of dissolution the third state is the most usable in the mass transfer processes.In this paper we selected the white & black peas for the adsorption experimental . although this material have similar structures but they have different adsorption properties. a selected amount of white & black peas is added to determined volume of water at 25C. then we have measured the mass transfer rate in different times until the changes in the diffused water remains constant this operation is repeated for two cases in a certain volumeat 5 and 45 C. then the mass transfer rate is measured for each case at different temperatures and compared to each other

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رابطه سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
عزل صادقی – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان
جمال برزگری خانقاه – استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد

چکیده:
هدف از این پژوهش، ارائه شواهدی از یک بازار در حال توسعه در مورد رابطه بین سرمایه فکری و اجزای آن با مسئولیت اجتماعیشرکتها و در نتیجه درک و آگاهی از اهمیت سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی برای شرکت ها است. مسئولیت اجتماعی شرکتها، ازطریق پرسشنامه ای که حاوی 53 سؤال در زمینه مسئولیت اجتماعی آنها نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهایموجود در جامعه (نهادهای آموزشی، نهادهای فرهنگی، نهادهای ورزشی، بیمارستانها، مراکز توانبخشی و غیره) است، اندازه گیریشده و رابطه سرمایه فکری و اجزای آن (سرمایه رابطه ای، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) با آن مورد بررسی قرار گرفته است.بدین منظور از اطلاعات 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 91 – 86 استفاده شده و فرضیه هایپژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون آزمون شده است. نتایج آزمون نشان داد که سرمایه فکری در کل با مسئولیت اجتماعی درارتباط نمی باشد، اما از اجزای سرمایه فکری، سرمایه رابطه ای با مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه معناداری دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی ویژگیهای سبکی بیدل دهلوی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی ویژگیهای سبکی بیدل دهلوی در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ویژگیهای سبکی بیدل دهلوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی ویژگیهای سبکی بیدل دهلوی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ویژگیهای سبکی بیدل دهلوی در word :

مقاله بررسی ویژگیهای سبکی بیدل دهلوی در word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در سبك شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) از صفحه 69 تا 85 منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگیهای سبکی بیدل دهلوی
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هندی
مقاله بیدل
مقاله شگردها و فنون شاعری
مقاله ابهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله در پی آنست تا با نگاهی به سبکهای شعر فارسی و ترسیم دو روند آن بعد از سبک عراقی (سبک اصفهانی و سبک هندی)، به بررسی سبک شعری بیدل دهلوی در کنارِ برجسته کردن ویژگیهای سبک هندی بپردازد.
بررسی شگرد ها و فنون شاعری بیدل ـ که تلقی خاصی از صناعات ادبی به همراه دارد ـ و معرفی کردن ابهام، بعنوان برجسته ترین ویژگی سبکی بیدل، ازجمله مباحثی است که در این تحقیق مطرح شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نتایج محاسبه هزینه خاموشی در گروههای منتخب صنعتی و معدنی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نتایج محاسبه هزینه خاموشی در گروههای منتخب صنعتی و معدنی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نتایج محاسبه هزینه خاموشی در گروههای منتخب صنعتی و معدنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نتایج محاسبه هزینه خاموشی در گروههای منتخب صنعتی و معدنی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نتایج محاسبه هزینه خاموشی در گروههای منتخب صنعتی و معدنی در word :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

فرخ امینی – پژوهشگاه نیرو
نازنین خسروی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

با توجه به نقش انرژی الکتریکی به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید در فعالیتهای صنعتی، آگاهی از هزینه عدم تامین برق در واحدهای صنعتی و معدنی اثر قابل توجهی در تصریح خسارت خاموشی در بخش صنعت دارد . در این مقاله نتایج محاسبه هزینه خاموشی در 378 واحد منتخب صنعتی و 60 واحد منتخب معدنی در کشور، که به ترتیب در 23 گروه فعالیت صنعتی و 3 گروه فعالیت معدنی قرار دارند ( براساس طبقه بندی بین المللی کلیه رشته فعالیتهای اقتصادی ) ، ارائه شده است . روش به کار گرفته شده برای محاسبه خسارت خاموشی، روش بررسی جامع مصرف کننده 1 بوده است که در آن کلیه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از قطع برق محاسبه می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Predicting the probability distribution of Cu mineralization areas and exploring the effects of cell size in geochemical mapping in Rudbar 1:100,000 sheet (Iran) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله Predicting the probability distribution of Cu mineralization areas and exploring the effects of cell size in geochemical mapping in Rudbar 1:100,000 sheet (Iran) در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Predicting the probability distribution of Cu mineralization areas and exploring the effects of cell size in geochemical mapping in Rudbar 1:100,000 sheet (Iran) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Predicting the probability distribution of Cu mineralization areas and exploring the effects of cell size in geochemical mapping in Rudbar 1:100,000 sheet (Iran) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Predicting the probability distribution of Cu mineralization areas and exploring the effects of cell size in geochemical mapping in Rudbar 1:100,000 sheet (Iran) در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
M Bemani – Ph.D Student, Mining and Metallurgical Engineering Faculty, Yazd University, Yazd, Iran
F Mohammad Torab – Assistant Professor, Mining and Metallurgical Engineering Faculty, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده:

The ore-forming element (Cu) from stream sediment dataset in Rudbar district (north of Iran) is selected as an example to investigate the effects of cell size in geochemical mapping using fractal model. Five raster maps for Cu is obtained by the disjunctive kriging method with the cell sizes of 80, 110

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل مدیریت بحران و آسیب پذیری سامانه های آبرسانی در شهرهای بزرگ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تحلیل مدیریت بحران و آسیب پذیری سامانه های آبرسانی در شهرهای بزرگ در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل مدیریت بحران و آسیب پذیری سامانه های آبرسانی در شهرهای بزرگ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحلیل مدیریت بحران و آسیب پذیری سامانه های آبرسانی در شهرهای بزرگ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل مدیریت بحران و آسیب پذیری سامانه های آبرسانی در شهرهای بزرگ در word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمودرضا میوه چی – دکتری مهندسی عمران ، مدیر طرح ، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

هدف از ایمن سازی تأسیسات آبی در برابر زلزله فراهم نمودن شرایطی است که کارآیی سیستم تأمین و توزیع آب را بهنگام وقوع زلزله تضمین نماید . برای رسیدن به این هدف باید طرح جامعی تهیه شده و در سه مقطع زمانی قبل از وقوع زلزله، بلافاصله پس از وقوع آن و در دوره بازسازی به مرحله اجرا گذاشته شود . قبل از وقوع زلزله باید برآوردی از نوع و میزان خسارات احتمالی در صورت وقوع زلزله تهیه نمود و برای نقاط ضعف سیستم، طرحهای تقویتی بر اساس ضوابط طراحی لرزه ای آماده و به مورد اجرا گذاشته شده و در طرحهای توسعه و بازسازی نیز مقررات طراحی لرزه ای رعایت شود . با این هدف و به منظور ارزیابی خسارات و ارائه سیاست های کاهش خطر زلزله باید اصول بنیادی مد نظر قرار گیرند؛ که اهم آنها عبارتند از مشخص نمودن عناصری که خطر زلزله آنها را تهدید می نماید ، سناریوهای زلزله و خطر زلزله ، مدل های گسیختگی و ساختار مدیریت بحران .در این مقاله به تحلیل آسیب پذیری و تعریف مدیریت بحران در سامانه های آبرسانی یکی از شهرها ی مهم کشورمان یعنی تبریز پرداخته شده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عملکرد اقتصادی یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین گازی با استفاده از مدل لازارتو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی عملکرد اقتصادی یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین گازی با استفاده از مدل لازارتو در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عملکرد اقتصادی یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین گازی با استفاده از مدل لازارتو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی عملکرد اقتصادی یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین گازی با استفاده از مدل لازارتو در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عملکرد اقتصادی یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین گازی با استفاده از مدل لازارتو در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
سمیه پیرکندی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
عبدالرضا حاتملو – استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
جاماسب پیرکندی – استادیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:
هدف از ارائه این مقاله بررسی عملکرد اقتصادی یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین گازی میباشد. مدل اقتصادی استفاده شده در این تحقیق مدل لازرتو بوده و عمده هدف اصلی محاسبه قیمت برق تولید شده میباشد. پارامترهای مهم در تحلیل این سیستم، نسبت هوا به سوخت ورودی، نسبت فشار کمپرسور و دمای گازهای ورودی به توربین میباشند. نتایج نشان میدهد که برای یک مجموعه میکروتوربین با کاربرد در سیستمهای تولید همزمان، فشار کاری بهینه در حدود 4 تا 6 بار میباشد. برای یک سیستم 100 کیلوواتی قیمت برق تولیدی با توجه به دمای گازهای ورودی به توربین، در حدود 20 تا 29 سنت است. نتایج نشان میدهد که به ازای هر 100 درجه سلسیوس افزایش دما قیمت برق تولیدی 4 تا 5 سنت کاهش خواهد داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش نماز و مسجد در کاهش جرایم اجتماعی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش نماز و مسجد در کاهش جرایم اجتماعی در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش نماز و مسجد در کاهش جرایم اجتماعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه نقش نماز و مسجد در کاهش جرایم اجتماعی در word

چکیده 
مقدمه 
نماز عامل بازداری از جرم و جنایت 
پیشگیری از جرم درآیات و روایات 
نـمـاز موجب یاد خداست 
نماز عامل دورى از گناه 
بررسی جنبه های کنترل اجتماعی مسجد 
نقش مسجد در کاهش جرم 
تأثیر مسجد در کاهش جرم افراد اهل مسجد 
تقویت هویت دینی  
ایجاد موقعیت اجتماعی  
تأثیر مسجد در کاهش جرم افراد غیر مسجدی  
نقش نمازخوان بودن والدین در گرایش فرزندان به نماز و مسجد 
جایگاه مسجد و نمازدر کاهش جرایم اجتماعی 
راهکارهای اجرایی ارتباط جمعی در پرتو نماز 
مسجد از دیدگاه مقام معظم رهبری 
نقش نماز در کاهش جرایم اجتماعی از نظر مقام معظم رهبری 
بررسی آثار فردی و اجتماعی نماز و اثر آن بر کاهش جرایم 
1-  نماز یاد خداست و یاد خدا انسان را از ارتکاب جرم حفظ می کند . 
2- نماز راهی برای بازگشت 
3-  نماز سدی استوار 
4-  نماز حقیقتی غفلت زا 
5- نماز عنصر خود شکنی 
6- نماز احیاگر فضایل نماز گزار 
7-   نماز عنصر ارزش بخش به اعمال 
8-  نماز دعوت کننده به پاکسازی محیط 
9-  اثر گذاری  توجه به حقیقت نماز 
10-  نماز منادی حفظ نظم ودوری از بی انضباطی 
نقش نماز در کاهش جرم 
نتیجه گیری  
پیشنهادات 
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه نقش نماز و مسجد در کاهش جرایم اجتماعی در word

 1-سوره طه آیه

2-سوره عنکبوت آیه

3-پیام های آسمانی دوم راهنمایی

4-سوره اعراف آیه

5-سوره هود آیه

6-محسن قرائتی ص

7-مساله 10402رساله توضیح المسائل حضرت امام خمینی (ره)

8-از بیانات مقام معظم رهبری در مورد نماز

9-سوره مدثر آیه 42-

10-محمد باقر مجلسی ج 77 ص

11-نشریه اصلاح و تربیت شهریور

چکیده

در این مقاله سعی شده  نقش نماز و مسجد در کاهش جرایم اجتماعی و راهکارهای مبارزه با جرایم اجتماعی را بررسی کرده و به رشته تحریر در آورده و بیان نمایم و همچنین علاقه بنده به نقش نماز و مسجد در کاهش جرایم اجتماعی انگیزه بنده را در نوشتن این مقاله بیش از پیش نمود

از نظر بنده از آنجایی که هر چیزی و هر شخصی برای موجودیت خود نیاز به اصالت و مدرک وسندیت دارد و در صورت عدم چنین مدارکی برای اثبات خود فاقد ارزش بوده و به دیناری نمی ارزد,و همیشه برای خود و اطرافیان خود ضرر رسانده و هرج و مرج را در جامع افزایش میدهد, انسان نیز خصوصا انسانی که نام مسلمانی را با خود یدک میکشد نیاز به سند و مدرک برای اثبات  مسلمانی خود دارد و این سند و شناسنامه برای مومن و مسلمان چیزی جز نماز نمی باشد البته نماز به معنای واقعی, بعنوان مثال خودرویی که فاقد سند باشد هیچ ارزشی نداشته و کسی که آنرا می خرد صد درصد در راه نادرست و خلاف از آن استفاده میکند ,انسان بدون نماز نیز مانند ماشین بدون سند می باشد هر کار خلافی از او سر میزند بدون آنکه ترسی از کسی یا چیزی داشته باشد ولی اگر از اول هم خودرو و هم انسان دار ای سند معتبر و شناسنامه درست بودند هیچ وقت به دنبال کار خلاف نمی رفتند و علاوه بر خود به جامعه و همنوعان خود نیز لطمه وارد نمی کردند پس نتیجه میگیریم که تشویق جوانان به نماز ومساجد در میان جوامع خصوصا در جوامع اسلامی از طریق مسئولین و ائمه جماعت امری ضروری بوده و نقش نماز و مسجد را در کاهش جرایمات اجتماعی پر رنگتر خواهد کرد

 هر که به نماز آنگونه که حقیقت آن است تمسک جوید، و حقیقت نمازکه همانا اقامه نماز در سایه ولایت اهل بیت – علیهم السلام، می‌باشد، هیچگاه از سایه ولایت الهی بیرون نمی‌رود و در سایه شیاطین و ارتکاب فحشا و منکر قرار گیرد لذا می‌توان گفت نماز خط مقدم جبهه جهاد اکبر می‌باشد.اقامه راستین نمازآثار فراوانی مانند ایجاد نظم ، اخلاص ، شکرگزاری ، وقت شناسی ، دوری از گناه و جرم و فحشا و اتحاد و همبستگی  درنمازگزار دارد.روش جمع آوری مطالب،کتابخانه ای بوده که بر این مبنا از اسناد ومدارک دینی چون قرآن و رساله و احکام و توضیح المسایل و نشریه و فرمایشات مقام معظم رهبری بهره برده وبه نقل وتوصیف موارد مذکور پرداخته ام و سعی نموده ام درحد توان ازمنابع دست اول با متنی ساده و روان بهره گیری نمایم امید می رود مورد توجه و عنایت خوانندگان محترم قرار گیرد

مقدمه

با نگاهی به آموزه های دینی می بینیم که آنچه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیا و اولیا الهی بوده است. و بالاتر از آن از آنجا که رسالت دین رهایی انسان از تباهی و فساد و گمراهی می باشد لذا پیشوایان دینی برای تحقق آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه گناه و جرم مبارزه می کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف و جرم درصدر وظایف رهبران دینی قرار داشته است

این مقاله نقش نماز و مسجد در کاهش جرایم اجتماعی را از زبان بزرگان دین و اسلام و همچنین قرآن مورد نقد و برسی قرار داده و با استفاده از متون قرآنی و احادیث معتبر سعی شده علل جرایم اجتماعی و راههای پیشگیری از این جرایم را بیان نماید ودر پایان به چند سوال اساسی جواب داده باشد 1-آیا نماز و مسجد می تواند در کاهش جرایمات اجتماعی موثر باشد یا نه؟2- حال این سوال مطرح است که آیا باورهای دینی می تواند از جرم پیشگیری کند؟ 3-سوال بعدی که مطرح است این است که آیا نماز و مسجد در اصلاح بزهکار نقشی ایفا می کند یا نه؟

نماز عامل بازداری از جرم و جنایت

یکی از عوامل کاهش جرایم در میان افراد جامعه اسلامی و در مراکز اصلاح و تربیت و زندانها، انتشار فرهنگ اقامه نماز است.نمازی که با بصیرت و توجه اقامه شده همچون چراغی است که در دل روشن شود و در باطن فرد نوری فروزان شود که انسان را به عالم ملکوت هدایت کرده و مانعی از عصیان و نافرمانی انسان باشد

اگر افراد جامعه و خصوصاً جوانان، اهل نماز شدند، دیگر مرتکب جرم و گناه نشده و از گذشته خود توبه خواهند نمود.امروزه که مسأله بزهکاری و بویژه بزهکاری نوجوانان در سراسر جهان، ذهن اندیشه وران را به خود معطوف نموده، اگر بتوانیم فرهنگ نماز خواندن را گسترش دهیم می‌توانیم مانع بروز انحرافات گوناگون در بین این قشر آسیب‌پذیر جامعه شده و یا آنها را به میزان قابل توجه کاهش دهیم

به فرمایش قرآن، تارکین نماز همان مجرمینی هستند که وقتی از آنان سؤال می‌شود که چه چیز باعث جهنمی شدن شما شده است؟ می‌گویند ما نماز نمی‌خواندیم.(9)

و همان شخص پشیمان و حسرت‌مند است که به هنگام مرگ می‌گوید؛ خدایا مرا بازگردان تا نمازهایی را که نخوانده‌ام بخوانم(10) و به او پاسخ منفی داده می‌شود.چه نیکو فرموده است رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، که:«به نماز و مساجد اهمیت دهید که پرونده‌های دادگستری مال بی‌نمازهاست و نمازخوانهای واقعی در دادگستری پرونده ندارند، نماز خوب، فحشا و منکر را از یک ملت بیرون می‌کند اینهایی که به مراکز فساد کشیده شدند بی‌نمازها هستند.(11)

با این توضیحات می‌توان گفت، نماز ضامن اجرای واقعی برای بسط عدالت و گسترش حق و حقیقت و اجتناب از هر گونه جرم و جنایت توسط فرد و در نتیجه پاکسازی جامعه می‌باشد. جوانی که در جامعه امروزی به انواع وسایل تفریحی و شادی‌های کاذب مجهز است، پایه‌های حکومت غرایز طغیانگر در کانون وجود او مستحکم و پابرجاست و برای تمایلات جنسی و هوسهای نفسانی خود، مرزی نمی‌شناسد، یگانه وسیله برای کنترل کردن او یاد خدا و تذکر آفریدگار جهان است و آئین شریف اسلام که پیوسته خواهان سعادت بشر و جامعه انسانی است هر فرد را موظف ساخته هر روز چندین مرتبه با تشریفات خاص خدا را یاد نموده و اوقاتی را برای این عمل معنوی انتخاب نموده که از هر نظر حساس است و انسان را از اوج لذتهای دنیوی همچون، خواب و کار و ; به یاد خدا و ذکر او متوجه می‌سازد

پیشگیری از جرم درآیات و روایات

یا ایها الناس اعبدوا ربکم ; لعلکم تنقون: ای مردم پروردگارتان را عبادت کنید شاید پروا پیشه کنید

این آیه به صراحت راه پیشگیری از جرم را عبادت پروردگار دانسته که سبب ایجاد ترس و پروا در افراد می شود به این ترتیب که شخصی که پروردگار را ستایش نماید و به بزرگی او ایمان داشته باشد همان ایمان قلبی به بزرگی و قدرت پروردگار سبب ایجاد یک حس پیشگیری از جرم و گناه در فرد می شود

و در آیه ای دیگر فرمودند: واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون: خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید در اینجا نیز یاد خدا سبب می شود که شخص از افتادن به دام ارتکاب گناهان و جرایم دوری جوید و این امر خود سبب رستگاری فرد در دنیا و آخرت   می شود. در واقع همانا ذکر عظمت و کرامت پروردگار مانع ارتکاب جرم از سوی اشخاصی می شود که حداقل ارتباطی با خالق هستی دارند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید