مقاله بررسی راندمان جذب مس از محلول آبی با استفاده از میکروجاذب های گیاهی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی راندمان جذب مس از محلول آبی با استفاده از میکروجاذب های گیاهی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی راندمان جذب مس از محلول آبی با استفاده از میکروجاذب های گیاهی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی راندمان جذب مس از محلول آبی با استفاده از میکروجاذب های گیاهی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی راندمان جذب مس از محلول آبی با استفاده از میکروجاذب های گیاهی در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
هدی کهریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیای و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی بافکار – استادیار گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
معصومه فراستی – استادیار گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:
الودگی آب و خاک به فلزات سنگین تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت بشر است. یافتن روشی مؤثر برای پالایش این فلزات از آب اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق اثر جاذب های گیاهی بر حذف مس از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین راندمان جذب میکروجاذب نی برابر 6 گردید. زمان تعادل جذب توسط جاذب مورد مطالعه 90 دقیقه شد. جرم بهینه جاذب 0/5 گرم به دست آمد. با افزایش غلظت های اولیه مس، بازدهی جذب کاهش یافت. در بین ایزوترم های جذب مطالعه شده، ایزوترم فروندلیچ به خوبی با داده های جذب مطابقت داشت. با توجه به نتایج به دست آمده، میکرو جاذب نی دارای قابلیت بالایی در حذف مس بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

IMPROVED GAS PERMEATION WITH NEW POLYDIMETHYLدر SILOXANE BLOCK COPOLYMER MEMBRANES در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 IMPROVED GAS PERMEATION WITH NEW POLYDIMETHYLدر SILOXANE BLOCK COPOLYMER MEMBRANES در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد IMPROVED GAS PERMEATION WITH NEW POLYDIMETHYLدر SILOXANE BLOCK COPOLYMER MEMBRANES در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي IMPROVED GAS PERMEATION WITH NEW POLYDIMETHYLدر SILOXANE BLOCK COPOLYMER MEMBRANES در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن IMPROVED GAS PERMEATION WITH NEW POLYDIMETHYLدر SILOXANE BLOCK COPOLYMER MEMBRANES در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

New block copolymers have received major attentions in the area of gas separation and purification and removal of CO2 in gas sweetening industry. An intensive research in this area has been focused on the improved gas permeability and permselectivity of the block copolymers designed for specific gas separation process. In this work, we have improved the permselectivity of polymeric membranes toward CO2 and N2 gases and designed new block copolymers. Our design is based on the adjustment of the hard and soft segments of block copolymers composed of poly(ethyl methacrylate) (PEMA) and poly(methyl acrylate)(PMA) with poly (dimethyl siloxane) (PDMS), i.e. PEMA-b-PDMS-b-PEMA and PMA-b-PDMS-b-PMA triblock copolymers. The chemical structure and morphology structure of the synthesized block copolymers were also studied using 1H-NMR analyses and X-ray analyses, respectively.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله برآورد پتانسیل استحصال انرژی الکتریکیاز منابع زیست توده استان خراسان رضوی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله برآورد پتانسیل استحصال انرژی الکتریکیاز منابع زیست توده استان خراسان رضوی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برآورد پتانسیل استحصال انرژی الکتریکیاز منابع زیست توده استان خراسان رضوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله برآورد پتانسیل استحصال انرژی الکتریکیاز منابع زیست توده استان خراسان رضوی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برآورد پتانسیل استحصال انرژی الکتریکیاز منابع زیست توده استان خراسان رضوی در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

آرش حق پرست – پژوهشگاه نیروایران
حمیدرضا لاری – پژوهشگاه نیروایران
بهروز بوغلان دشتی – سازمان انرژ یهای نو ایرانایران

چکیده:

امروزه فن آوریهای استحصال انرژی (الکتریکی و حرارتی ) از منابع زیست توده توسعه فراوانی پیدا کرده است و این منابع بعنوان دومین منبع تامین کنند ه انرژی غیر فسیلی در جهان کاربرد دارد . پیشنیاز استحصال انرژی از این منابع وجود اطلاعات مناسب از پتانسیل من ابع و میزان انرژی قابلاستحصال از آن ها میباشد . در این مقاله سعی شده است ، بر مبنای اطلاعات مستند، نسبت به برآورد میزان انرژی قابل استحصال از کلیه منابع زیست توده در استان خراسان رضوی اقدام گردد . بر مبنای تحلی ل های انجام شده ، میزان انرژی قابل استحصال سالانه از منابع زیست توده حاصل از برآوردسنجی مراکز دفن زائدات جامد شهری (زباله ها )، سامانه های جمع آوری فاضلابهای شهری موجود ، فاضلابهای صنایع غذایی، زائدات دا می و ضایعات و زائدات کشاورزی و باغی، در استان خراسان رضوی برابر66587/31 گیگاوا ت ساعت برآورد میگردد، که در صورت اجرای یک مدیریت بهینه ومناسب، میتوان نسبت به استحصال انرژی از این منابع اقدام وبخش اعظم انرژی مورد نیاز استان را تامین نم ود. لازم به ذکراست اطلاعات جمع آوری و پردازش شده مربوط به میزان زائدات و محصولات باغی و کشاورزی استان مربوط به سال 1386 ، اطلاعات مربوط به میزان خروجی فاضلاب شهری، شهرهای دارای سامانه تصفیه فاضلاب استان در سال 1385اطلاعات تعداد دامهای استان مربوط به سال 1386 و خروجی فاضلابهای صنایع غذایی استان مربوط به سال 1386 می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کانه زایی طلای تیپ کوهزایی در منطقه سقز – سردشت : معیاری برای اکتشاف طلا در سنگهای دگرگونه شمال غرب پهنه سنندج – سیرجان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کانه زایی طلای تیپ کوهزایی در منطقه سقز – سردشت : معیاری برای اکتشاف طلا در سنگهای دگرگونه شمال غرب پهنه سنندج – سیرجان در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کانه زایی طلای تیپ کوهزایی در منطقه سقز – سردشت : معیاری برای اکتشاف طلا در سنگهای دگرگونه شمال غرب پهنه سنندج – سیرجان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کانه زایی طلای تیپ کوهزایی در منطقه سقز – سردشت : معیاری برای اکتشاف طلا در سنگهای دگرگونه شمال غرب پهنه سنندج – سیرجان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کانه زایی طلای تیپ کوهزایی در منطقه سقز – سردشت : معیاری برای اکتشاف طلا در سنگهای دگرگونه شمال غرب پهنه سنندج – سیرجان در word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

حسینعلی تاج الدین – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
محمدجواد شمسا – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناصر عابدین – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
محمود غضنفری – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

منطقه سقز – سردشت، در منتهی الیه شمال غرب پهنه دگرگونه سنندج – سیرجان قرار دادر اغلب سنگهای رخنمون یافته در منطقه یک توالی از سنگهای آتشفشانی – رسوبی با سن پروتروزوئیک پسین ؟ مزوزوئیک می باشند که در حد رخساره شیست سبز دگرگون شده اند. این منطقه به لحاظ اکتشاف چند رخداد کانه زایی طلا در سالیان اخیر به عنوان یکی از مناطق طلا دار کشور از اهمیت اکتشافی ویژه ای برخورد ار شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چارچوب مدلسازی اقدامات سه گانه (هوشمندیدریادگیریدرنوآوری) بر اساس پالت استراتژی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چارچوب مدلسازی اقدامات سه گانه (هوشمندیدریادگیریدرنوآوری) بر اساس پالت استراتژی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چارچوب مدلسازی اقدامات سه گانه (هوشمندیدریادگیریدرنوآوری) بر اساس پالت استراتژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي چارچوب مدلسازی اقدامات سه گانه (هوشمندیدریادگیریدرنوآوری) بر اساس پالت استراتژی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن چارچوب مدلسازی اقدامات سه گانه (هوشمندیدریادگیریدرنوآوری) بر اساس پالت استراتژی در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ساليانه مديريت استراتژيک

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

امروزه با باز شدن اقتصاد و فضای رقابتی، محیط کسب و کار تبدیل به محیطی ناپایدار و پیچیده شده است. بطوری که، رویکردهای مدیریت استراتژیک سنتی به اندازه کافی اثربخش نیستند. در این شرایط، صرف شناسایی عوامل خارجی نمی تواند راه گشا باشد، بلکه تحلیل تغییرپذیری و همچنین پیش بینی سناریوهای مختلف از الزامات مدیریت استراتژیک است. الگوی پالت استراتژی که توسط گروه مشاوران بوستون ارائه شده است، نحوه انتخاب رویکرد استراتژیک در پنج گونه از محیط را تشریح می کند. هدف این مقاله، تلفیق این الگو با الگوی سه گانه آی. ال. آی (هوشمندی-یادگیری-نوآوری)و ارائه چارچوبی برای اجرایی کردن استراتژی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که چگونه اثربخشی اقدامات مربوط به هوشمندی، یادگیری و نوآوری در محیط های پنجگانه تغییر می کنند و سازمان ها چگونه می توانند بر این مبنا، اقدامات مناسب را انتخاب کنند. بر اساس نتایج تحقیق، سه محور دیگر شامل شبکه سازی، مهندسی ارزش و آمادگی تغییر به اقدامات سه گانه افزوده شد. نتایج نشان می دهد در رویکرد کلاسیک محور یادگیری، در رویکرد انطباق محورهای هوشمندی و آمادگی تغییر، در رویکرد الهامی، محور نوآوری، در رویکرد شکل دهی، محورهای هوشمندی و شبکه سازی، و در رویکرد بازآرایی، محورهای هوشمندی و مهندسی ارزش اهمیت اساسی دارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی شبکه عصبی با الگوریتم لونبرگ جهت پیش بینی قیمت گاز جامعه موردمطالعه مصرف کنندگان آمریکا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله طراحی شبکه عصبی با الگوریتم لونبرگ جهت پیش بینی قیمت گاز جامعه موردمطالعه مصرف کنندگان آمریکا در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی شبکه عصبی با الگوریتم لونبرگ جهت پیش بینی قیمت گاز جامعه موردمطالعه مصرف کنندگان آمریکا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحی شبکه عصبی با الگوریتم لونبرگ جهت پیش بینی قیمت گاز جامعه موردمطالعه مصرف کنندگان آمریکا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی شبکه عصبی با الگوریتم لونبرگ جهت پیش بینی قیمت گاز جامعه موردمطالعه مصرف کنندگان آمریکا در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

مهدی ستوده – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
الهه فرشاد – دانشگاه جامع علمی کاربردی کنگان

چکیده:

دراین مقاله به بررسی پیش بینی کننده قیمت گاز با شبکه عصبی به روش پس انتشار خطا به کمک الگوریتم Levenberg-marquradt خواهیم پرداخت دراینمقاله از عوامل موثر برقیمت گاز مانند میزان تولیدگاز پالایشگاه ها میزان تقاضا یا مصرف گاز تفاضل صادرات و واردات میزان مخازن کشف شده ماه ها و فصول سال و قیمت نفت به عنوان نمونه استفاده کرده ایم نمونه هایی از سال 1949 تا سال 2010 میلادی برای آموزش و تست شبکه استفاده شده اند که همه نمونه ها ازمراکز EIA آمریکا استخراج گردیدها ند درپیش بینی قیمت سالیانه از 36 نمونه برای یادگیری train و مابقی از سال 2005 تا 2010 برای تست validation بهره برده ایم کم بودن دیتاهای به دلیل محدودبودن پارامترهای موثر برگاز میب اشد البته پیش بینی برای قیمت ماهیانه نیز انجام پذیرفته است ولی نتایج سالانه ارایه گردیدها ست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر نانو ذرات اکسید اهن روی بافت کبد و انزیمهای کبدی در موش صحرایی نر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر نانو ذرات اکسید اهن روی بافت کبد و انزیمهای کبدی در موش صحرایی نر در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر نانو ذرات اکسید اهن روی بافت کبد و انزیمهای کبدی در موش صحرایی نر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر نانو ذرات اکسید اهن روی بافت کبد و انزیمهای کبدی در موش صحرایی نر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر نانو ذرات اکسید اهن روی بافت کبد و انزیمهای کبدی در موش صحرایی نر در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

علی شیربند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم جانوری
سعید رضایی زارچی – عضو هیئت علمی استادیار دانشگاه پیام نور تفت
سیما نصری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
جلال گل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی

چکیده:

نانوذرات اکسید اهن به عنوان عنصر ایجاد کننده ی تضاد در MRI و همچنین گرما درمانی سلولهای سرطانی استفاده های گسترده ای دارند با این وجود اثرات این نانو ذرات روی سلامتی انسان به طور کامل بررسی نشده است دراین تحقیق اثرات نانوذرات اکسید اهن روی بافت کبد و انزیمهای کبدی AST. ALTALP در موش صحرایی نر بالغ از نژاد وستار مورد بررسی قرار گرفت. موشها در سه گروه تجربی، روزانه و به مدت 15 روز نانوذرات اکسید اهن را با غظتهای 20 و 50 و 150 mg/kg که در یک میلی لیتر آب مقطر حل شده بود توسط لوله ی گاواژ دریافت کردند گروه کنترل نیز روزانه یک میلی لیتر مقدار اب مقطر دریافت کرد غلظت سرمی انزیمهای ALT,ALP درگروههای دریافت کنده دوز حداقل و متوسط نسبت به گروه کنترل تغییر معنی داری نشان داد اما غلظت سرمی ALT,ALP در گروه دریافت کننده ی دوز حداکثر نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد. همچنین غلظت سرمی انزیم AST در گروه های دریافت کننده ی دوز متوسط و حداکثر نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با توفیق طلبی کارکنان ادارات دولتی شهرستان شهربابک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با توفیق طلبی کارکنان ادارات دولتی شهرستان شهربابک در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با توفیق طلبی کارکنان ادارات دولتی شهرستان شهربابک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با توفیق طلبی کارکنان ادارات دولتی شهرستان شهربابک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با توفیق طلبی کارکنان ادارات دولتی شهرستان شهربابک در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد در قرن 21

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین منابع قدرت مددیران و ویژگدی توفیدق طلبی کارکنان ادارات دولتی شهرستانشهربابک است. در این تحقیق اطلاعات مربوط به منابع قدرت مدیران و ویژگی شخصیتی کارآفرینی کارکنان از طریق پرسشنامه بدست آمده است. میزان روایی پرسشنامه منابع قدرت مدیران 0/82 و روایی پرسشنامه ویژگی شخصیتی کارآفرینی کارکنان 0/72 0 و میزان پایایی پرسشنامه منابع قدرت مدیران 0/73 و میزان پایدایی پرسشدنامه ویژگی شخصیتی کارآفرینی کارکنان 0/74 به دست آمده است. این تحقیق از نظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد و از نظر هدف هم جزءتحقیقات کاربردی است. در این تحقیق از انواع آماره های توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی، میانگین و انواع نمودارها و همچنین انواع آمارهای استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss ویراست 20 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین منابع قدرت مدیران با توفیق طلبی همبستگی معنی داری وجود دارد، همچنین بین ابعاد منابع قدرت و ویژگی شخصیتی توفیق طلبی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید