مقاله ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره های زغال اخته به روش درون شیشه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره های زغال اخته به روش درون شیشه ای در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره های زغال اخته به روش درون شیشه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره های زغال اخته به روش درون شیشه ای در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره های زغال اخته به روش درون شیشه ای در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
زهرا هادی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
علیرضا قنبری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد و دانشگاه محقق اردبیلی
اورنگ خادمی – استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
یاور شرفی – استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد

چکیده:
جهت ریزازدیای زغال اخته Cornus mas L.به روش درون شیشه ای نیاز به استقرار ریزنمونههای مناسب با کمترین آلودگی وبیشترین نمونه های سالم می باشد دراین تحقیق اثرفصل نمونه گیری شامل تابستان پاییزوزمستان قطعات مختلف شاخساره شامل گروه های یک تا سه چهارتاپنج و گره های شاخه های جانبی و مدت زمان های 15و20و25دقیقه تیمارضدعفونی با هیپوکلریت سدیم برمیزان موفقیت حذف الودگی سطحی ریزنمونه ها مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج ضدعفونی ریزنمونه ها نشان داد جوانه های شاخساره های تابستانه و گره های یک تا سه باکمترین میزان الودگی مناسب ترین ریزنمونه جهت تهیه نمونه اولیه استقرار درمحیط کشت بودند دربین تیمارهای زمانی ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم برای شاخساره های زمستان همدت زمان 25دقیقه ازدیگر زمانهای ضدعفونی بیشتر الودگی را کنترل کرد ولی درصد نمونه های سوخته بیشتری برجای گذاشت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

Thermodynamicدر Spectrophotometric Investigation of Dye Adsorption Process Using Modified ZnO Nanoparticles در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 Thermodynamicدر Spectrophotometric Investigation of Dye Adsorption Process Using Modified ZnO Nanoparticles در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Thermodynamicدر Spectrophotometric Investigation of Dye Adsorption Process Using Modified ZnO Nanoparticles در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي Thermodynamicدر Spectrophotometric Investigation of Dye Adsorption Process Using Modified ZnO Nanoparticles در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن Thermodynamicدر Spectrophotometric Investigation of Dye Adsorption Process Using Modified ZnO Nanoparticles در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم پايه و تحقيقات بنيادي

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

Water pollution due to discharge of colored effluents from dye manufacturing are one of the major environmental concerns in the world today. In this study, first, metal oxide nanoparticles (NPs) was synthesized by precipitation method using Zn(CH3COO)2.2H2O as a precursor to ethylene glycol. Then, the reaction followed by calcination of product reaction at 054oCfor 2h in a furnace. Second, size and morphology of synthetic catalyst was characterized by SEM, XRD and FT-IR techniques. Incorporation of starch-ZnO NPs was facilitated via sonochemistry.The ability of the modified NPs was investigated for dye pollutant removal of aqueous solution. Finally, its thermodynamic reaction was studied using UV-Vis spectroscopy by monitoring of MB bleaching in different conditions of ionic strength and temperature. In this way, enthalpy, entropy and adsorption equilibrium constant was obtained by Vant Hoff’s equation

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه مشخصات فنی در شناورهای پهن پیکر و مدرنCNG و LNG در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه مشخصات فنی در شناورهای پهن پیکر و مدرنCNG و LNG در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه مشخصات فنی در شناورهای پهن پیکر و مدرنCNG و LNG در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه مشخصات فنی در شناورهای پهن پیکر و مدرنCNG و LNG در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه مشخصات فنی در شناورهای پهن پیکر و مدرنCNG و LNG در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

علی شیخ بهایی – کارشناس ارشد عمران – سازه های دریائی ,دانشکده فنی و مهندسی, دانشگاه هرم
میثم کمالی نژاد – دانشجوی دکتری انرژی , دانشکده مکانیک ,دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
سعید مظاهری – استادیار سازه های دریائی , موسسه ملی اقیانوس شناسی
سیروس ارشادی – استادیار گروه عمران , دانشکده فنی و مهندسی , دانشگاه هرمزگان

چکیده:

ماده ای بی رنگ , بی بو , شفاف , فاقدLNG هرگونه خواص خورندگی و غیر سمی است که در صورت تبخیر و ترکیب با هوا تنها در 5% الی 15% قابلیت اشتعال دارد و در فرآید مایع سازی حجم آن به 1/600 تقلیل می یابد اما این نسبت برای CNG معادل 1/300 می باشد فناوری CNG در صورت کنترل و کاستن خطر انفجار در هنگام انتقال آن می تواند به عنوان رقیبی برای فناوری LNG در فواصل کوتاه می باشد ارزان بودن سادگی فرآیند تولید و تبدیل به گاز وهمچنین سادگی فناوری ساخت کشتی های حمل, امکان دسترسی به ذخایر دور افتاده کوچک و اقتصادی نمودن آنها از دیگر مزایای CNG نسبت به LNG است انتقال گاز با استفاده از تکنولوژی CNG تا مسافت 2500 مایل ارزانتر از LNG تخمین زده می شود. اما با افزایش مسافت انتقال به بیش از 2500 مایل ، هزینه های CNG با هزینه LNG یکسان شده و یاحتی از آن فراتر می رود در نتیجه انتقال گاز با استفاده از تکنولوژی LNG به دلیل توانایی حمل گاز بیشتر نسبت به تکنولوژی CNG اقتصادی تر نشان میدهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اهمیت آموزش و پژوهش کارآفرینی در علوم‌ انسانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اهمیت آموزش و پژوهش کارآفرینی در علوم‌ انسانی در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهمیت آموزش و پژوهش کارآفرینی در علوم‌ انسانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اهمیت آموزش و پژوهش کارآفرینی در علوم‌ انسانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اهمیت آموزش و پژوهش کارآفرینی در علوم‌ انسانی در word :

پژوهش حاضر رویکردی به اهمیت آموزش و پژوهش کارآفرینی درعلوم‌انسانی است. هدف اصلی مقاله، بررسی میزان تأثیری‌است که ارائه آموزش کارآفرینی و پژوهش در زمینه کارآفرینی در رشته‌‌های علوم انسانی خواهد داشت. روش تحقیق‌به‌کاررفته‌در‌این‌پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی‌است وابزارپژوهش نیز پرسشنامه‌ای محقق ساخته باروایی‌تأیید شده و پایایی (89/0) می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از خبرگان آموزش کارآفرینی در دانشگاه تهران، وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، وزارتخانه آموزش و پرورش و مؤسسات کارآفرینی خصوصی که از میان جامعه آماری هدف، تعداد 40 نفر از صاحب نظران آموزش کارآفرینی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.باتحلیل نظرات خبرگان آموزش کارآفرینی با استفاده از مدل آماری (خی دو) و آزمون (فریدمن) نشان داده شده است که می‌توان با آموزش و پژوهش کارآفرینی، جایگاه رشته‌های علوم انسانی را با توجه به چند شاخص، از جمله تقویت روحیه رسیدن به کسب و کار یا احراز شغل، رشد استقلال طلبی، انگیزه پیشرفت و رقابت اقتصادی، خلاقیت بالاتر و ریسک‌پذیری ارتقاداد. همینطور در طی این تحقیق این نتیجه به دست آمده‌است که ارائه آموزش و انجام پژوهش در زمینه کارآفرینی در رشته‌های علوم انسانی بیشترین تاثیر را در رشد استقلال طلبی دانشجویان دارد، سپس در رشد خلاقیت تأثیرگذار می‌باشد و در نهایت به ترتیب، در تقویت روحیه رسیدن به کسب و کار یا احراز شغل و انگیزه پیشرفت و رقابت اقتصادی تأثیر‌گذار می‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جایابی بهینه اندازه گیرها به منظور تخمین حالت هارمونیکی با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جایابی بهینه اندازه گیرها به منظور تخمین حالت هارمونیکی با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایابی بهینه اندازه گیرها به منظور تخمین حالت هارمونیکی با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جایابی بهینه اندازه گیرها به منظور تخمین حالت هارمونیکی با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جایابی بهینه اندازه گیرها به منظور تخمین حالت هارمونیکی با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

عباس کتابی – گروه مهندسی برق، دانشگاه کاشان کاشان – ایران
محمدرضا شیبانی – گروه مهندسی برق، دانشگاه کاشان کاشان – ایران
سیدمصطفی نصرت آبادی – گروه مهندسی برق، دانشگاه کاشان کاشان – ایران

چکیده:

در اثر افزایش استفاده از تجهیزات الکترونیک قدرت وسایر منابع تولید کننده هارمونیک در سیستم قدرت، تعیین وتخمین بارهای هارمونیکی یکی از دغدغه های اصلی این سیستم می باشد. با بالا رفتن تعداد اندازه گیر های هارمونیکی اگر چه کیفیت تخمین بالا می رود، اما هزینه نیز افزایش مییابد. بنابراین تعیین تعداد بهینه اندازه گیرهای هارمونیکی امری ضروری می باشد. در این مقاله روشی جدید برای تخمین حالت هارمونیکی و روش جدید دیگری برای جایابی بهینه اندازه گیرهای هارمونیکی به منظور تخمین حالت هارمونیکی پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی برای تخمین حالت هارمونیکی، با می نیمم کردن خطای بین مقادیر اندازه گیری شده و مقادیر به دست آمده توسط تخمین در طول عملیات، قسمت حقیقی و موهومی ولتاژ شین ها را برای هارمونیک های مختلف، تخمین می زند. مهم ترین برتری این روش بر روشSVDتوانایی تخمین در شین های رؤیت ناپذیر می باشد. اساس روش پیشنهادی برای بهینه کردن تعداد اندازه گیرهای هارمونیکی و تعیین محل آن ها به منظور تخمین حالت هارمونیکی، می نیمم کردن میانگین مربعات خطای ولتاژهای تخمینی در شین های سیستم می باشد . هردو روش پیشنهادی از الگوریتم بهینه سازی تکامل دیفرانسیلی (DE)استفاده می کنند. کیفیت عملکرد روش های پیشنهادی با اعمال آن ها برروی شبکه 14 شینه استانداردIEEE سنجیده می شود. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده میشود که دو روش پیشنهادی به خوبی عمل می کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
میلاد حق شناس مجاوری – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
سیده زهرا نوش آبادی – کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحققات آیت الله آملی،آمل

چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که از ابتدا تا پایان سال 1390 در بورس فعال بوده اند. در این تحقیق جهت بررسی فرضیه ها از مدل رگرسیون با داده های مقطعی استفاده شده است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین ساختار مالکیت و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد به این ترتیب که بین مالکیت نهادیو کیفیت حسابرسی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد و بین مالکیت اشخاص حقیقی و مالکیت مدیران با کیفیت حسابرسی رابطه ایمنفی و معنی داری وجود دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران در word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

سیدشاهو حسینی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
آسیه قربانیان رجبی – مربی دانشگاه پیام نور واحد قوچان
مهرزاد حمیدی – دانشیار گروه تربی ت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
سیدنصرالله سجادی – دانشیار گروه تربی ت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده:

تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی وهمچنین ابزاری توانمند در شناسایی و اتخاذ استراتژیهای مناسب سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد درمدیریت استراتژیک شناخت محیط پیرامونی و محیط داخلی سازمان است. در این ماتریس ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان و فرصت و تهدید معمولاً محیطی است. کیفیت آنالیز صورت گرفته بسیار و ابسته به ورودیهایماتریس است. لازم است در تعیین عوامل قوت و ضعف، فرصت و تهدید، از جوانب مختلف به محیط داخلی و خارجی سازمان نگریسته شود، تا بتوان ورودیهای صحیحی در ماتریس گنجاند. برنامه ریزی های جامع و بلندمدت، آزمون های علمی پی در پی و راهنمایی های تخصصی ویژه قهرمانان، اساس فرآیندهای شناسایی و پرورش استعدادها می باشد. امروزه با تغییر نگرش ها در مقوله استعدادیابی، به جای شناسایی سطوح خوب عملکردی در حین آزمونهای انجام شده، باید بر قابلیت های فرد در پیشرفت و توسعه عملکردشان تا رسیدنبه سطوح نخبگی تأکید بیشتری داشت. بنابراین بهترین راه برای رسیدن به هدف این است که روشی جامعو بلند مدت برای شناسایی و پرورش استعدادها اتخاذ شود که با تأکید بر مدل های چند عاملی به شناسایی ظرفیت های جسمانی، روانی – رفتاری و همچنین پتانسیل های فرد برای بهبود سطح استعدادهایش، بپردازد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مشخصات کمی و کیفی فاضلاب روستاهای حوزه رودخانه جاجرود در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی مشخصات کمی و کیفی فاضلاب روستاهای حوزه رودخانه جاجرود در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مشخصات کمی و کیفی فاضلاب روستاهای حوزه رودخانه جاجرود در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی مشخصات کمی و کیفی فاضلاب روستاهای حوزه رودخانه جاجرود در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مشخصات کمی و کیفی فاضلاب روستاهای حوزه رودخانه جاجرود در word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

کامران اسماعیلی –
ولی اله قدمی –
رضا ملکی –
مهشید حمزه‌ئی طهرانی –

چکیده:

با توجه به اینکه یکی از منابع تأمین کننده آب شرب تهران رودخانه جاجرود می‌باشد، که شاخه اصلی آن از رودخانه‌های فرعی آهار، گرمابدر و شمشک تأمین می‌گردد. و در مسیر حرکت شاخه‌های فرعی و اصلی رودخانه جاجرود تا محل سد لتیان ممکن است دستخوش آلودگی گردد و از آنجا که جلوگیری از آلودگی از منبع، همواره به عنوان مهم‌ترین راهکار مقابله با آلودگی آب شرب شهرها و روستاها مطرح بوده است بررسی و مطالعه منابع آلاینده رودخانه‌ها، و ارائه راهکارهای بهینه کاهش یا حذف مواد آلاینده حائز اهمیت است. در حوزه آبریز سد لتیان 46 روستا مورد شناسائی قرار گر فتند که در این تحقیق سعی شده نسبت به برآورد و تعیین سهم آلودگی این روستاها و ارائه روش‌هایی برای کاهش اثر آلوده‌کنندگی آنها اقدام شود. در این بررسی پس از شناسایی روستاها و بررسی و ویژگی‌های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی، جمعیتی، آنها نسبت به تعیین مشخصات کمی و کیفی اقدام شده و در نهایت به منظور دفع بهداشتی فاضلاب این روستاها سیستم‌های متمرکز و غیرمتمرکز دفع فاضلاب خاص اجتماعات کوچک برای آنها پیشنهاد شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله THE DEVELOPMENT OF A BINARY APPROACH IN THE EFFICACY OF THE UNREINFORCED MASONRY (URM) REHABILITATION ALTERNATIVES در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله THE DEVELOPMENT OF A BINARY APPROACH IN THE EFFICACY OF THE UNREINFORCED MASONRY (URM) REHABILITATION ALTERNATIVES در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله THE DEVELOPMENT OF A BINARY APPROACH IN THE EFFICACY OF THE UNREINFORCED MASONRY (URM) REHABILITATION ALTERNATIVES در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله THE DEVELOPMENT OF A BINARY APPROACH IN THE EFFICACY OF THE UNREINFORCED MASONRY (URM) REHABILITATION ALTERNATIVES در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله THE DEVELOPMENT OF A BINARY APPROACH IN THE EFFICACY OF THE UNREINFORCED MASONRY (URM) REHABILITATION ALTERNATIVES در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

Behnam Mahzoun Azmoodeh – Msc. Graduate, University of Science and Technology of Mazandaran (USTMB
A.S Moghadam – Assistant Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES

چکیده:

An applicable approach in order to evaluate the most efficient rehabilitation alternative of the masonry buildings is developed. The paper presents a simplified method of the selection process which is useful for the clients to select the most advantageous option of rehabilitation project by appraising the quick survey of the efficient criteria. The study is set up for the low-rise unreinforced masonry buildings and includes the classification of the most important parameters in the strengthening of the masonry buildings, and the factor analysis is performed to make thepreferences of the alternatives. First, it is needed to make a decision model and gather all the data in order to cover the project perspective. Then, all categorized parameters are compared in a pair-wise system; by using AHP method; in which those preferred criteria specified. Finally, based on the binary concept the model of binary approach decision-making (BADM) is utilized to analyze the decision parameters. Therefore, each criterion are simulated by the question texts which the appraiser faces two possible answers. Consequently, the most efficient alternative can be selected based on the expert judgment, clients’ objectives and also the structural data of the specific building by using the proposed procedure.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسیناهنجاری دمای سطح زمین LST قبل از وقوع زمین لرزه اهر و ورزقان 21 مرداد 1391 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسیناهنجاری دمای سطح زمین LST قبل از وقوع زمین لرزه اهر و ورزقان 21 مرداد 1391 در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسیناهنجاری دمای سطح زمین LST قبل از وقوع زمین لرزه اهر و ورزقان 21 مرداد 1391 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسیناهنجاری دمای سطح زمین LST قبل از وقوع زمین لرزه اهر و ورزقان 21 مرداد 1391 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسیناهنجاری دمای سطح زمین LST قبل از وقوع زمین لرزه اهر و ورزقان 21 مرداد 1391 در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
محدثه صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ، دانشگاه هرمزگان
ابوالحسن غیبی – استادیارگروه فیزیک، دانشگاه هرمزگان

چکیده:
در این مقاله تغییرات دمای سطح زمین LST در پی وقوع دو زمینلرزه پی در پی، که زلزله نخست در ساعت 16:53 با بزرگای گشتاوری6/5 ریشتر در غرب اهر و دومی در ساعت 17:04 با بزرگی گشتاوری6/3 ریشتر نیز در حوالی اهر در تاریخ 21 مرداد ماه 1391 شهرستانهای ورزقان، اهر، هریس و پیرامون آن در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است.در این مطالعه، داده های دمای هوا نیز با هدف درک تاثیر آب و هوا بر تغییرات مورد انتظار دمای سطح زمین در تجزیه و تحلیل وارد شد. به عبارت دیگر، هدف از این مطالعه علاوه بر تشخیص ناهنجاری های دمای سطح زمین چند روز قبل از زلزله ، توضیح منشاء آنها نیز است. در این تحقیق دو مجموعه داده مختلف مورد استفاده قرار گرفت: (الف) تصاویر ماهواره ای دمای سطح زمین( (ب) مشاهدات دمای هوای نزدیک سطح زمین، همه این داده ها با مشاهدات شبانه روز بین ساعت 09:00 تا 12:00 بوده است. نتایج نشان می دهند ناهنجاری های تغییرات دمای سطح زمینLST چند روز قبل از وقوع زلزله رخ ندادند، بلکه بعد از وقوع آن اتفاق افتادند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید