مقاله کودکان در سبک زندگی نبوی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کودکان در سبک زندگی نبوی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کودکان در سبک زندگی نبوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کودکان در سبک زندگی نبوی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کودکان در سبک زندگی نبوی در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش سبک زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله)
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
سمیه حسنعلیان – استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان
محمود شهنازی – معاون اجرایی آموزشگاه بصیرت زرین شهر

چکیده:
نظر به اهمیت دوران کودکی و شکل گیری شخصیت انسان در آن دوران توجه به مساله تعلیم وتربیت کودک و رشد همه جانبه وی از اهتمام ویژه ای برخوردار است. حضرت محمد (ص) به عنوان کامل ترین مخلوق خداوند که ایینه تمام نمای حضرت حق بوده نه تنها با گفتار بلکه با رفتار و سیره خود الگو کاملی برای همه انسان ها در همه دوران ها می باشد. از این رو مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی رفتار رسول اکرم (ص) را با کودکان بررسیده است. مهمترین یافته های پژوهش بیانگر این حقیقت است که ایشان حسن خلق را مرکز ثقل رفتار خود با کودکان ساخته و با ایشان به بازی می پرداختند و نیز به لزوم رعایت رفتار عادلانه با کودکان، و تکریم ایشان تاکید داشتند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Dual Composition Control of a Distillation Column Using ProportionalدرIntegralدرPlus (PIP) Control در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله Dual Composition Control of a Distillation Column Using ProportionalدرIntegralدرPlus (PIP) Control در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Dual Composition Control of a Distillation Column Using ProportionalدرIntegralدرPlus (PIP) Control در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Dual Composition Control of a Distillation Column Using ProportionalدرIntegralدرPlus (PIP) Control در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Dual Composition Control of a Distillation Column Using ProportionalدرIntegralدرPlus (PIP) Control در word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

Jafar Sadeghi – University of Sistan and Baluchestan,
Saeed Tavakoli – University of Sistan and Baluchestan,

چکیده:

The paper presents a control formulation termed proportional-integral-plus. This controller is considered as an extension to PI and PID control, but with additional feedback and input compensators. Using special kind of the nonminimum state space model with integral-of-error state makes the controller simpler in using regulator optimal control to find state variable feedback for both set-point tracking and regulation control scheme. Furthermore, it is a multi-input multi-output control system and there is no restriction on the number of controlled variables. Using past values of inputs and outputs as states, there is no need for state observer as it is common in optimal control and therefore input output data can be used in parameter estimation as linear time invariant or time variable parameter models. The structure of this controller is something like a PI controller with excess gains to compensate the effects of high order transfer function of the system. Control of a simulated “depropanizer” demonstrates the performance of this controller.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری CRM در رضایت ارباب رجوع در شرکت بیمه کارافرین استان اصفهان مطالعه موردی شهر اصفهان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری CRM در رضایت ارباب رجوع در شرکت بیمه کارافرین استان اصفهان مطالعه موردی شهر اصفهان در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری CRM در رضایت ارباب رجوع در شرکت بیمه کارافرین استان اصفهان مطالعه موردی شهر اصفهان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری CRM در رضایت ارباب رجوع در شرکت بیمه کارافرین استان اصفهان مطالعه موردی شهر اصفهان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری CRM در رضایت ارباب رجوع در شرکت بیمه کارافرین استان اصفهان مطالعه موردی شهر اصفهان در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن

تعداد صفحات: 21

نویسنده(ها):

فرزانه شرف دین – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهدی ابزری – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاددانشگاه اصفهان
مرضیه شجاعی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

پژوهش حاضر در جهت تعیین بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری در رضایت مشتری در بیمه کارافرین شهر اصفهان با طرح 5 سوال در قالب 4 معیار شامل نحوه پاسخگویی کیفیت خدمات هزینه خدمات و خدمات الکترونیک انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی – پیمایشی است جامعه اماری این تحقیق را کلیه مشتریان بیمه کارافرین شهر اصفهان تشکیل می دهند و شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای می باشد دراین تحقیق برای جمع اوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته مرکب از 38 سوال بسته استفاده شده است برای براوردحجم نمونه پس از طراحی و تایید روایی پرسشنامه توسط کارشناسان و متخصصان تعداد 30 پرسشنامه بین مشتریان توزیع و با محاسبه ضریب الفای کرونباخ 93% حجم نمونه 126 نفر براورد گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که رضایت مشتریان از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمه کارافرین بالاتر از سطح متوسط بوده است همچنین نتایج نشان داد که از دید مشتریان در خصوص میزان رضایت آنها بین عوامل نحوه پاسخگویی کیفیت خدمات هزینه خدمات و خدمات الکترونیک تفاوت معناداری وجوددارد به این ترتیب که از دید مشتریان بیشترین رضایت مربوط به کیفیت خدمات و کمترین میزان رضایت مربوط به خدمات الکترونیک می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی ویژگی های ایده محوری ، قابلیت تجاری سازی و رقابت پذیر بودن در شرکت های دانش بنیان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی ویژگی های ایده محوری ، قابلیت تجاری سازی و رقابت پذیر بودن در شرکت های دانش بنیان در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ویژگی های ایده محوری ، قابلیت تجاری سازی و رقابت پذیر بودن در شرکت های دانش بنیان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی ویژگی های ایده محوری ، قابلیت تجاری سازی و رقابت پذیر بودن در شرکت های دانش بنیان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ویژگی های ایده محوری ، قابلیت تجاری سازی و رقابت پذیر بودن در شرکت های دانش بنیان در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
مصطفی غدیری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی(استراتژیک)،دانشگاه پیام نور بابل،
عادل عباس نژاد باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی(استراتژیک)،دانشگاه پیام نور بابل،
هادی خانعلی پور – دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:
شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان شرکت دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم وثروت، توسعه‌ی اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری سازی تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود. برای به بازار رسانیدن محصولات شرکت‌های دانش بنیان نیازی به تجاری سازی محصولات آن‌ها می‌باشد. تجاری سازی فرایندی است که دانش تولید شده را به محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل می‌کند. در مقاله حاضر، ضمن تعریفی از شرکت‌های کوچک و متوسط و بیان قانون شرکت‌های دانش بنیان به ارائه مدلی از ویژگی‌های شرکت‌های دانش بنیان پرداخته شده و ایده محوری، قابلیت تجاری سازی و رقابت پذیر بودن از ویژگی این شرکت‌ها مطرح شد و در پایان نتیجه‌گیری شده است در شرکت‌های دانش بنیان از ان‌جا که مجموعه‌ای از مهارت‌ها، توانایی‌ها و افراد متخصص در کنار هم هستند خلاقیت و نوآوری در این شرکت‌ها در اوج قرار می‌گیرد لذا در توسعه فن‌آوری و رونق اقتصادی جامعه نقش اساسی ایفا می‌کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارزیابی آبیاری قطره ای درباغات مرکبات استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان بابل) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارزیابی آبیاری قطره ای درباغات مرکبات استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان بابل) در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی آبیاری قطره ای درباغات مرکبات استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان بابل) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی آبیاری قطره ای درباغات مرکبات استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان بابل) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی آبیاری قطره ای درباغات مرکبات استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان بابل) در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت کشاورزي با کاربرد الگوي زراعي

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در این تحقیق ده باغ در نقاط مختلف شهرستان بابل در استان مازندران با شرایط آب و خاک متفاوت به عنوان نمونه انتخاب و با هدف ارزیابی و بررسی مشکلات سیستمهای آبیاری قطره ای موردمطالعه قرار گرفت. در تمام باغی های مورد مطالعه ، دبی قطره چکان ها به میزان قابل ملاحظه ای به دلیل پایین بودن فشار و گرفتگی، کمتر از دبی قابل انتظار بوده است باغداران با افزایش زمان آبیاری گاهی حتی بیش از دو برابر نیاز آب برای هر درخت تامین می کند گرفتگی قطره چکانها از مهمترین مشکلاتی می باشد که باغداران با آن مواجه هستند قطره چکان چها رلیتر در ساعت IEM که بیشترین کاربرد را در منطقه دار تحت آزمایش قرار گرفت ضریب تغییرات کارخانه ای Cv برابر با 7/1% بوده و هچنین ضریب یکنواختی پخش Eu برای 50 قطره چگان نو مورد آزمایش 91% می باشد دامنه تغییرات ضریب یکنوختی در باغهای مورد مطالعه از 68% تا 91% و همچنی دامنه تغییرات بازده بالقوه کاربرد چارک پایین از 61% تا 82% و بازده کاربرد پارک پایین از 51% تا 85% متغیر بوده است در صورت رفعتیرگی قطره چکان ها میتوان از تعداد قطره چکانهای کمتری استفاده کرد و یا اینکه زمان آبیاری را کاهش داد که باعث صرفه جویی در مصرف انرزی می شود. سیستمهای که در آنها فشار پایین می باشد اب افزایش فشار توسط پمپ توربینی میتوان فشار را به حد مطلوب رساند در باغهایی که اختلاف فلشار زیاد می باشد نصب شیر تنظیم فشار در محلهای مورد نیاز برای ایجاد یکنواختی بیشتر ضروری می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بازیافت انرژی قابل بهره برداری درپیل سوختی میکروبی با استفاده از پسماندهای لاستیک تایر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بازیافت انرژی قابل بهره برداری درپیل سوختی میکروبی با استفاده از پسماندهای لاستیک تایر در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازیافت انرژی قابل بهره برداری درپیل سوختی میکروبی با استفاده از پسماندهای لاستیک تایر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بازیافت انرژی قابل بهره برداری درپیل سوختی میکروبی با استفاده از پسماندهای لاستیک تایر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بازیافت انرژی قابل بهره برداری درپیل سوختی میکروبی با استفاده از پسماندهای لاستیک تایر در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
جینا تن زاده – کارشناس ارشد پژوهشی جهاد دانشگاهی رشت
علی حقیقت – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تحقیقات قزوین

چکیده:
فناوری پیل سوختی میکروبی یک نوع تکنولوژی جدید تجدید شدنی و سازگار با محیط زیست بوده که انرژی شیمیایی بدست آمده از مواد آلی را استفاده از کاتالیزور ناشی از فعالیت میکروارگانیسم های زنده تبدیل به انرژی برق می کند یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی سلولهای سوختی میکروبی MFCs) درمقیاس بزرگ دربرنامه های کاربردی هزینه های بالای مواد الکترود است هدف از این مقاله آزمون امکان استفاده از خرده لاستیک تایر با پوشش گرافیت رسانا با عنوان آند برای تولید انرژی برق در پیل سوختی میکروبی MFCs) و مقایسه عملکرد آن با آند گرافیت گرانولی می باشد ما دراینجا نشان میدهیم که بازیافت خرده لاستیک تایر پوشش داده شده با رنگگرافیت را می توان به جای مواد کربن خوب به عنوان آند درپیل سوختی میکروبی مورد استفاده قرار داد ذرات تایر رسانایی رضایت بخشی را پس از 2-4 لایه های پوشش از خود نشان دادند و تولید انرژی برق درمحفظه خالی تایر – آند – هوا – کاتد درپیل سوختی میکروبی ماکزیمم چگالی انرژی را به میزان 421 میلی وات برمتر مربع mWm-2با ضریب بهره وری CE) 251 و گرافیت گرانولی کنترل چگالی انرژی بالاتر mWm-2 528 و ضریب بهره وری پایین تر CE)%15/6 را نشان دادند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تقویت، تعمیرومقاوم سازی سکوهای درحال خدمت براساس تکنیک های smr در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تقویت، تعمیرومقاوم سازی سکوهای درحال خدمت براساس تکنیک های smr در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تقویت، تعمیرومقاوم سازی سکوهای درحال خدمت براساس تکنیک های smr در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تقویت، تعمیرومقاوم سازی سکوهای درحال خدمت براساس تکنیک های smr در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تقویت، تعمیرومقاوم سازی سکوهای درحال خدمت براساس تکنیک های smr در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش بين المللي صنايع فراساحل

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

شیوه های طراحی برای تقویت، تعمیر و مقاوم سازی سکوهای فراساحل معمولاً خارج از حدود تصدیق شده در دستورالعمل ها، استانداردها وآیین نامه ها می باشد. مهندس ارزیاب صلاحیت دار می بایست احتیاجات و مناسبت های انتخابی یک یا چند مورد از کاهش دهنده های بارگذاری و تقویت سازه ای را تعیین کند. تعمیر و تقویت سکوهای موجود مستلزم مهندسی های خاصی برای تامین راه حل های اقتصادی و قابل اطمینان است که می تواند به طور ایمن و مناسب انجام شوند. برای این منظور با استفاده از تکنیک های تقویت، مقاوم سازی و تعمیر. SMR برگرفته از پروسه یکپارچگی سازه STM و پس از مروری بر اصول کاهش ریسک برای سکوهای فراساحل و اقدامات کاهنده ریسک، یک سکوی فراساحلی از نوع حفاری، سکوی میدان نفتی رشادت R4 به طور دقیق و از روی نقشه های از ساخت و بازرسی های انجام گرفته، در نرم افزار SACS5.6 مدل شد. دو سناریوی مختلف برای امکان مقایسه برای قبل و بعد از استفاده از تکنیک های SMR معرفی شد. سپس بر اساسی شتاب نگاشت مربوط به منطقه جنوبی کشور، از بین شتاب نگاشت های حوزه نزدیک و با سرعت موج برشی همانند میدان نفتی سلمان (رشادت)، تعداد 5 شتاب نگاشت انتخاب و برای شناخت محدوده تغییر شکل های غیرخطی سازه، با اعمال ظرایب بار یکسان به شتاب نگاشت ها رفتار سازه بررسی شد که نتایج از تاثیر مثبت بر تغییرات جابه جایی سازه در قسمت عرشه و جاکت حکایت دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تشخیص نواحی آنومال و پیش بینی نواحی امیدبخش به کمک تحلیل خوشه ای میان مرکز بر روی رسوبات آبراهه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تشخیص نواحی آنومال و پیش بینی نواحی امیدبخش به کمک تحلیل خوشه ای میان مرکز بر روی رسوبات آبراهه ای در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشخیص نواحی آنومال و پیش بینی نواحی امیدبخش به کمک تحلیل خوشه ای میان مرکز بر روی رسوبات آبراهه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تشخیص نواحی آنومال و پیش بینی نواحی امیدبخش به کمک تحلیل خوشه ای میان مرکز بر روی رسوبات آبراهه ای در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تشخیص نواحی آنومال و پیش بینی نواحی امیدبخش به کمک تحلیل خوشه ای میان مرکز بر روی رسوبات آبراهه ای در word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمدصادق علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اکتشاف معدن دانشگاه اصفهان

چکیده:

روش آماری تحلیل خوشه ای میان مرکز (FCM) برای رسم نواحی با پتانسیل بالا و پیش بینی مناطق امید بخش درمنطقه آباده ، بر روی رسوبات آبراهه ای انجام شده است.
به کمک این روش داده ها را بر اساس لیتولوژی موجود به چند گروه بندی کرده ایم. با محاسبه ی آنتروپی کلاسه بندی می توانیم ضریب اطلاعات که قطعیت تخصیص هر نمونه به یک گروه می باشد را بدست آورده ور سم کنیم. بیشترین تمرکزی که از لحاظ تئوری انتظار داریم در خاک مشاهده شود را با معرفی «تابع افزایش» و مقدار زمینه را با توجه به متوسط مقدار تمرکز محاسبه شده در هر گروه و وزن دار کردن آن به وسیله درجه عضویت هر نمونه محاسبه می کنیم.
نهایتا با رسم نقشه های مقادیر تمرکز تئوریک، درجه عضویت و بازماند برای چند عنصر در این حوضه مناطق امید بخش برای بررسی بیشتر و نقاط تهدید آمیز از لحاظ آلودگی (که از دید پنهان ماده است) را نشان خواهیم داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه روشهای مختلف پایش پوشش گیاهی در منطقه بیابانی عین خوش دهلران با استفاده از GIS,RS در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه روشهای مختلف پایش پوشش گیاهی در منطقه بیابانی عین خوش دهلران با استفاده از GIS,RS در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه روشهای مختلف پایش پوشش گیاهی در منطقه بیابانی عین خوش دهلران با استفاده از GIS,RS در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه روشهای مختلف پایش پوشش گیاهی در منطقه بیابانی عین خوش دهلران با استفاده از GIS,RS در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه روشهای مختلف پایش پوشش گیاهی در منطقه بیابانی عین خوش دهلران با استفاده از GIS,RS در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: 13

نویسنده(ها):

علیرضا شهریاری – استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
حسنیه اسماعیلی – دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی
اکبر فخیره – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری
صالح ارخی – استاد گروه جنگل و مرتع دانشگاه ایلام

چکیده:

بیابانزایی ، تخریب سرزمین وکاهش توان بیولوژیک درمناطق خشک و نیمه خشک می باشد منطقه دهلران منطقه ای خشک درجنوب تا جنوب شرقی استان ایلام است و بیابان زایی از معضلات اصلی این منطقه است هدف اصلی از اجرای این تحقیق دوساله ارزیابی روند بیابان زایی منطقه در دوره 1990 -2006 است که مبتنی بر درک تغییرات پوشش گیاهی است درانجام این پژوهش از نمونه گیری های صحرایی تصاویر ماهواره ای و نرم افزارهای مربوطه بهره گرفته شد. نمونه گیری های صحرایی درنقاط مختلفی از منطقه انجام شد. پردازشهای لازم برروی تصاویر صورت گرفت وتک بانهای شاخصهای گیاهی تولید شدند. بین داده های پوشش زمینی و ارزش طیفی پیکسلهای متناظر انالیز همبستگی صورت گرفت. بهترین نتیجه همبستگی برای شاخصهای WDVISAVI وPVI1 ، به دست امدتصاویر به دو کلاس پوشش و غیرپوشش تقسیم شدند. سپس دقت نقشه ها ارزیابی شد که بالاترین دقت مربوط به نقشه حاصل از PVI1 بود دراین نقشه سطح پوشش گیاهی برای سال 1990 معادل 469/268 هکتار به دست امد که برای سال 2006 ، 173/475 هکتار تقلیل یافت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مشکلات و موانع پیاده سازی شبکه دوچرخه نمونه موردی : خیابان میرداماد منطقه3 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مشکلات و موانع پیاده سازی شبکه دوچرخه نمونه موردی : خیابان میرداماد منطقه3 در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مشکلات و موانع پیاده سازی شبکه دوچرخه نمونه موردی : خیابان میرداماد منطقه3 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مشکلات و موانع پیاده سازی شبکه دوچرخه نمونه موردی : خیابان میرداماد منطقه3 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مشکلات و موانع پیاده سازی شبکه دوچرخه نمونه موردی : خیابان میرداماد منطقه3 در word :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

رشد روز افزون شهر نشینی، جمعیت شهری و به تبع آن رشد عبور و مرور و رفت و آمدهای ساکنان شهر با وسایل نقلیه موتوری درسطح برون و درون شهری، مشکلات بسیاری را در سیستم حمل و نقل ایجاد نموده است . بر این اساس برای کاهش معضلاتترافیک، حمل و نقل و آلودگی هوا برنامه ها و طر حهای متنوعی اجرا می گردد . یکی از برنامه هایی که با اجرای عملی و صحیح آن می توان تا حد قابل توجهی آرامش را به سیستم حمل و نقل و عبور و مرور شهری باز گرداند، توسعه حمل و نقل انسان محور پیاده روی _ دوچرخه سواری می باشد . در این مسیر چالشها و مسائلی وجود دارد که برخورد با آنها در گام اول نیازمند شناخت و در گامهای بعدی نیازمند برنامه ایهدفمند و فعالیتهایی هم سو و هم جهت است. در این پژوهش سعی شده است تا چالشهای مهم توسعه سیستم دوچرخه شهریدر تهران از طریق معرفی پارامترهای مرتبط شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرد. در انتهای پژوهش راهکارهایی جهت برخورد با موانع احتمالی ارائه شده است. اما آنچه به عنوان جمع بندی این مطاله باید مورداشاره قرار گیرد این است که هیچ کدام از عوامل مورد بررسی در صورت برخوردی مناسب و برنامه نمی تواند مانعی مهم در جهت توسعه بهره گیری از دوچرخه در شهر تهران باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید