تحقیق اصول حسابداری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق اصول حسابداری در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق اصول حسابداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق اصول حسابداری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق اصول حسابداری در word :

اصول حسابداری (1) زمستان 1385 موسسه بهروز تراز آزمایشی در تاریخ 31 خرداد ماه کد حساب عنوان حساب بدهکار بستانکار 110 120 130 210 220 310 410 510 520 530 وجوه نقد حساب‌های دریافتی ملزومات حسابهای پرداختی اسناد پرداختنی سرمایه در‌آمد فروش هزینه اجاره هزینه تبلیغات هزینه آب و برق 1750 1230 270 4200 350 220 220 000/15 000/6 2630 23850 23850 تاریخ شرح مبادلات بدهکار بستانکار 2 شهریور 2 شهریور 3 شهریور 4 شهریور 5 شهریور 9 شهریور 12 شهریور 18 شهریور وجوه نقد سرمایه‌های آقای سعیدی هزینه اجاره وجوه نقد تجهیزات وجوه نقد اثاثیه حسابهای پرداختی ملزمات حسابهای پرداختی وجوه نقد درآمد خدمات هزینه آب و برق وجوه نقد حسابهای دریافتی درآمد خدمات 000/12 500 000/3 3600 300 800 200 1700 1200 500 300 3600 300 800 200 1700 موسسه حسابرسی مهتاب تراز آزمایشی 18 شهریور وجوه نقد حسابهای دریافتی ملزومات اثاثیه تجهیزات حسابهای پرداختی سرمایه درآمد خدمات هزینه اجاره هزینه آب و برق 9100 1700 300 3600 000/3 500 200 3900 000/12 2500 18400 18400 موسسه خدماتی نیلوفر صورت سود و زیان برای دوره منتهی به 29/12/1377 درآمد خدمات 000/104 هزینه‌ها هزینه اجاره 000/26 هزینه تبلیغات 000/3 هزینه حقوق 000/23 هزینه ملزومات 000/7 جمع هزینه‌ها (000/59) 000/45 تاریخ شرح مبادلات بدهکار بستانکار 3 آبان 4 آبان 6 آبان 7 آبان 10 آبان 14 آبان 15 آبان 16 آبان 17 آبان 20 آبان 24 آبان 28 آبان 30 آبان 30 آبان موجودی نقد سرمایه آقای خرسند ملزومات اثاثیه حسابهای پرداختی وجوه نقد درآمد خدمات زمین وجوه نقد حسابهای دریافتی درآمد خدمات حسابهای پرداتنی وجوه نقد هزینه حقوق وجوه نقد هزینه تلفن وجوه نقد وجوه نقد حسابهای دریافتی حسابهای دریافتی درآمد خدمات هزینه آب و برق وجوه نقد وجوه نقد درآمد خدمات هزینه حقوق هزینه ‌ اجاره وجوه نقد برداشت وجوه نقد 000/25 200 1800 1000 000/15 600 000/2 600 120 500 800 110 1500 600 500 2400 000/25 2000 1000 000/15 600 000/2 600 120 500 800 110 1500 1100 2400

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارتباط عوامل خطرساز قلبیدر عروقی با محل و شدت درگیری عروق كرونر در یافته های آنژیوگرافی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارتباط عوامل خطرساز قلبیدر عروقی با محل و شدت درگیری عروق كرونر در یافته های آنژیوگرافی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارتباط عوامل خطرساز قلبیدر عروقی با محل و شدت درگیری عروق كرونر در یافته های آنژیوگرافی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارتباط عوامل خطرساز قلبیدر عروقی با محل و شدت درگیری عروق كرونر در یافته های آنژیوگرافی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارتباط عوامل خطرساز قلبیدر عروقی با محل و شدت درگیری عروق كرونر در یافته های آنژیوگرافی در word :

مقاله ارتباط عوامل خطرساز قلبیدر عروقی با محل و شدت درگیری عروق كرونر در یافته های آنژیوگرافی در word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد1389 در مجله دانشكده پزشكی از صفحه 182 تا 187 منتشر شده است.
نام: ارتباط عوامل خطرساز قلبی- عروقی با محل و شدت درگیری عروق كرونر در یافته های آنژیوگرافی
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری عروق كرونر
مقاله تنگی
مقاله پروكسیمال
مقاله دیستال
مقاله آنژیوگرافی عروق كرونر
مقاله ریسك فاكتور
مقاله قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندپارسا امیرفرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یكی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در مورتالیته و موربیدیته بیماری قلبی عروقی، محل درگیری عروق كرونر می باشد. تعیین این محل می تواند در تصمیم گیری تشخیصی و درمانی به پزشك كمك كند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین محل درگیری عروق كرونر با ریسك فاكتورهای قلبی عروقی (دیابت، هیپرتانسیون، هیپرلیپیدمی و مصرف سیگار) انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه كه به صورت مورد- شاهدی انجام شده است، از بیمارانی كه مورد آنژیوگرافی انتخابی قرار گرفتند، 125 بیمار كه در آنژیوگرافی، حداقل یك تنگی بیش از %50 در قسمت پروگزیمال یكی از عروق كرونر داشتند به عنوان مورد و 125 بیمار با درگیری منحصر به قسمت های میانی یا انتهایی كرونر پس از تطبیق از نظر سن و جنس به عنوان شاهد انتخاب شدند و وجود یا عدم وجود ریسك فاكتورهای قلبی عروقی در دو گروه مقایسه شد. یافته ها: فراوانی نسبی دیابت در گروه مورد %336 و گروه شاهد %104 بود كه تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنی دار بود (p<0.0001) ولی در فراوانی هیپرتانسیون، هیپركلسترولمی، هیپرتری گلیسریدمی و مصرف سیگار در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نشد. درگیری چند رگی با ابتلا به دیابت ارتباط داشت(p<0.0001) اما با هیپرتانسیون p=0.41، هیپركلسترولمی p=0.052، هیپرتری گلیسریدمی p=0.38 و مصرف سیگار p=0.375 ارتباط نداشت.
نتیجه گیری: دیابت با درگیری پروگزیمال عروق كرونر و درگیری چند رگی ارتباط دارد اما بین سابقه هیپرتانسیون، هیپركلسترولمی، هیپرتری گلیسریدمی و مصرف سیگار با محل درگیری و تعداد عروق كرونر درگیر ارتباطی دیده نشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحلیل تطبیقی نظری تغییرات کالبدی روستایی در(مطالعه موردی : شهرستان انزلی و شهرستان فومن) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحلیل تطبیقی نظری تغییرات کالبدی روستایی در(مطالعه موردی : شهرستان انزلی و شهرستان فومن) در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل تطبیقی نظری تغییرات کالبدی روستایی در(مطالعه موردی : شهرستان انزلی و شهرستان فومن) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل تطبیقی نظری تغییرات کالبدی روستایی در(مطالعه موردی : شهرستان انزلی و شهرستان فومن) در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل تطبیقی نظری تغییرات کالبدی روستایی در(مطالعه موردی : شهرستان انزلی و شهرستان فومن) در word :

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

طی دهه های اخیر در پی بروز مشکلات متعدد در فضاهای روستایی ، برنامه ریزی توسعه کالبدی در چارچوب توسعه پایدار بر روند برنامه ریزی های توسعه روستایی در کشورهای مختلف تاثیر گذاشته است.توسعه به معنای استفاده از منابع برای رسیدن به استانداردهای مشخص در زندگی است وتوسعه پایداردر حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. پایداری میتواند چهار جنبه داشته باشد : پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصاد، در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد، بلکه به جنبه های اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می کند. توسعه پایدارمحل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است .اگر توسعه پایدار روستایی را به معنای مدیریت نواحی روستایی در جهت تامین نیازهای نسل کنونی و تضمین توانایی نسل آینده به منظور تامین نیازهای خود بدانیم ، در این صورت برنامه ریزی توسعه کالبدی بر بستر توسعه پایدار اهداف عمده را جهت پایداری کالبدی سکونتگاههای روستایی دنبال نماید، روستاها از نظر جمعیت، سطح سواد، امکانات زیر بنایی و رو بنایی و فاصله روستاها از شهر سنجیده میشود. تغییرات کالبدی را می توان در فیزیک ساختمانی و دیگر ساخت و سازهای فضایی مناطق روستایی مشاهده کرد . به طور کلی جهت برقرار ی توسعه باید شاخص هایی را در نظر داشت که میتوانیم با تطبیق روستاهای دو شهرستان انزلی و شهرستان فومن آنها را بررسی نماییم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسانس گیاه رزماری بر جوانه زنی علف هرز تاج خروس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسانس گیاه رزماری بر جوانه زنی علف هرز تاج خروس در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسانس گیاه رزماری بر جوانه زنی علف هرز تاج خروس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسانس گیاه رزماری بر جوانه زنی علف هرز تاج خروس در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسانس گیاه رزماری بر جوانه زنی علف هرز تاج خروس در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

محمدرضا رمضانی مقدم – استادیار اصلاح نباتات ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر
سمیه یحیی زاده – دانش اموخته کارشناسی گیاهان دارویی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر
فهیمه صادقی – دانش اموخته کارشناسی گیاهان دارویی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر
صادق باغبان خلیل آباد – مربی زراعت مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر

چکیده:

امروزه کاهش مصرف سموم شیمیایی در کشاورزی از اولویت های مهم زیست محیطی به شمار می آید یکی از راهکارهای عملی و در دسترس اسنفاده از اسانس های گیاهان دیگر به جای استفاده از مواد شیمیایی است . لذا به همین منظور اثر آللوپاتی (دگر آزاری) اسانس گیاه رزماری یا اکلیلی کوهی (Rosmarinus officinalis) بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر علف هرز تاج خروس Amaranthus retroflexus با 7 غلظت مختلف (350، 50، 100، 150، 200، 250، 300 پی پی ام) اسانس رزماری به همراه تیمار شاهد (آب مقطر) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت . در آزمایش هر واحد آزمایش پتری دیشی بود که حاوی پنجاه عدد بذر علف هرز تاج خروس بود درصد جوانه زنی در دو زمان پنج و دوازده روز برای هر واحد آزمایشی محاسبه و همچنین برای تعیین سرعت جوانه زنی تعداد بذر جوانه زده به صورت روزانه شمارش و ثبت گردید پس از اتمام آزمایش صفات مذکور با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه واریانس و به روش چند دامنه ای دانکن مقایسه میانگین شدند نتایج تجزیه واریانس حاکی از اختلاف بسیار معنی دار بین تیمارهای آزمایش برای صفات مورد مطالعه بود نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین به روش چند دامنه ای دانکن نشان داد که غلظت های 50 و 100 پی پی ام بر سرعت درصد و سرعت جوانه زنی بذر تاج خروس تاثیر زیادی نداشته اما با افزایش غلظت اسانس رزماری از درصد و سرعت جوانه زنی تا حد زیادی کاسته شد به گونه ای که در غلظت 400 پی پی ام جوانه زنی تاج خروس متوقف شد همچنین این نتایج مشخص کرد که غلظت 150 پی پی ام بهترین تیمار هم از نظر کاهش درصد جوانه زنی و هم سرعت جوانه زنی بذر تاج خروس بوده و می توان برای کنترل جوانه زنی بذر این علف هرز سمج خطرناک در مزارع و باغات از این اسانس گیاهی بهره برد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهراندر استانفورددر بینه در دانش آموزان ناتوان یادگیری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهراندر استانفورددر بینه در دانش آموزان ناتوان یادگیری در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهراندر استانفورددر بینه در دانش آموزان ناتوان یادگیری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهراندر استانفورددر بینه در دانش آموزان ناتوان یادگیری در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهراندر استانفورددر بینه در دانش آموزان ناتوان یادگیری در word :

نام کنفرانس یا همایش : نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی «روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری» پرداخته شده است و سؤال اصلی اینطور مطرح گردید که آیا ابزار مزبور از روایی تشخیصی مطلوبی جهت تشخیص اختلالات یادگیری برخوردار است؟ از آنجایی که روایی تشخیصی از ویژگی های روان سنجی محسوب می گردد، می توان روش پژوهش حاضر را بهره گیری از فناوری روان سنجی در حیطه پژوهش های روش شناختی محسوب نمود. جامعه آماری را تمامی دانش آموزان ناتوان یادگیری تحت پوشش مداخلات آموزشی کارشناسان اختلالات یادگیری وزارت آموزش و پرورش استثنایی در شهرستان های استان تهران تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 150 نفر از دانش-آموزان ناتوان یادگیری در اسلام شهر، شهریار، شهرقدس، شهرری و ملارد به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از آن، نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه در راستای تدوین نیمرخ شناختی اجرا گردید. یافته ها بیانگر این هستند که دانش آموزان ناتوان یادگیری در خرده آزمون های حافظه فعال، دانش و استدلال کمی نمرات پایینی کسب می کنند، همچنین با استفاده از ضریب حساسیت و وضوح گرایی مشاهده شد این هوش آزما از روایی تشخیصی مطلوب در تشخیص اختلالات یادگیری برخوردار نیست. سپس با استفاده از روش های آلفای کرونباخ و اصلاح اسپیرمن- براون مشخص شد که ثبات و تجانس این مقیاس سنجش هوش در حد مطلوب است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Synthesises, characterization and Comparative study of bone regeneration on nano hydroxyapatite and hydroxyapatite/chitosan nanocomposite in rat در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله Synthesises, characterization and Comparative study of bone regeneration on nano hydroxyapatite and hydroxyapatite/chitosan nanocomposite in rat در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Synthesises, characterization and Comparative study of bone regeneration on nano hydroxyapatite and hydroxyapatite/chitosan nanocomposite in rat در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Synthesises, characterization and Comparative study of bone regeneration on nano hydroxyapatite and hydroxyapatite/chitosan nanocomposite in rat در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Synthesises, characterization and Comparative study of bone regeneration on nano hydroxyapatite and hydroxyapatite/chitosan nanocomposite in rat در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

M.R Nikpour – Nanotechnology Research Institute, Nanobiotechnology Research Group, Babol University ofTechnology, Babol, Iran
Sh Tavakol – Department of Chemical Engineering, Babol University of Technology, Babol, Iran
S.M Rabiee – Departement of medical nanotechnology, school of advanced medical technologies, tehran university of medical sciences
M Jahanshahi – Department of mechanical Engineering, Babol University of Technology, Babol, Iran

چکیده:

The bone matrix has two major phases at the nanoscale level containing of organic (collagen) andinorganic (Hydroxyapatite (HAp)). Incorporation of Hydroxyapatite with organic polymer in favor ofcomposites would be used in biomaterial engineering. In this research, nano-HAp and HAp/CTS nanocomposite were prepared via in situ Hybridization route and then studied for bone regeneration in 3 groups consist of pure HAp, HAp/CTS nanocomposite and control group in the rat calvaria after 7, 30 and 60 days. Crystalnanostructure and phase present of products were investigated by X-ray diffraction (XRD) and FTIRspectrum, respectively. Morphology of the samples were observed by scanning electron microscopy(SEM). The results confirmed homogeneity interaction between HAp and CTS matrix. It can beseen by increasing chitosan, the expected compatibility among HAp and matrix improving.XRD results indicated that the approximate crystallite sizes of products is found to be about16nm for pure HAp and 12nm for nanocomposite. in vivo investigation in rat calvaria showed thatnew bone regeneration area is 57.26% for HAp, 50.84% for HAp/CTS nanocomposite, and 5.64%for the control group after 60 days. Result obtained from in vivo tests confirmed feasibility of thesynthesized products as a temporary of bone substitute.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بهبود امنیت و قابلیت حمل اندروید با استفاده از مجازی سازی سیستم عامل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بهبود امنیت و قابلیت حمل اندروید با استفاده از مجازی سازی سیستم عامل در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهبود امنیت و قابلیت حمل اندروید با استفاده از مجازی سازی سیستم عامل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بهبود امنیت و قابلیت حمل اندروید با استفاده از مجازی سازی سیستم عامل در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بهبود امنیت و قابلیت حمل اندروید با استفاده از مجازی سازی سیستم عامل در word :

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله، یک مکانیزم سبک وزن برای مجازی کردن برنامه های اندروید در یک محیط امن ارائه می کنیم. در این رویکرد امنیت را با مجازی کردن منابع و کنترل دسترسی هر برنامه به منابع مورد نظرش افزایش می دهیم. قابلیت حمل برنامه ها با مجازی کردن منابع فرایندها افزایش می دهیم. رویکرد ما نیاز به حداقل تغییر بر روی اندروید فعلی دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مؤلفه های اقتصاد کلان در علم اقتصاد و روانشناسی(با تأکید بر دیدگاه جورج آکرلف) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مؤلفه های اقتصاد کلان در علم اقتصاد و روانشناسی(با تأکید بر دیدگاه جورج آکرلف) در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مؤلفه های اقتصاد کلان در علم اقتصاد و روانشناسی(با تأکید بر دیدگاه جورج آکرلف) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی مؤلفه های اقتصاد کلان در علم اقتصاد و روانشناسی(با تأکید بر دیدگاه جورج آکرلف) در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مؤلفه های اقتصاد کلان در علم اقتصاد و روانشناسی(با تأکید بر دیدگاه جورج آکرلف) در word :

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی عوامل مشترک و تاثیرگذاری بین دو علم اقتصاد و رواننشاسی می باشد. در این راستا به مقایسه ی مولفه های اقتصاد کلان با تاکید بر دیدگاه جورج اکرلف به عنوان یکی از اقتصاددانان حوزه اقتصادی رفتاری پرداخته می شود. در واقع اقتصاد رفتاری یکی از شاخه های مهم و نسبتا جدید در علم اقتصاد است که فروض سازگار بادرک روانشناختی را جایگزین فروض انعطاف پذیری میکند که در مدلسازی اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. در این بررسی می توان چنین استدلال نمود که اقتصاد رفتاری باتلفیق علم روانشناسی در پی پاسخگویی به فروض انعطاف ناپذیر اقتصاد کلاناست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله هدایت جنسی با رویکرد سلامت روانی خانواده و جامعه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله هدایت جنسی با رویکرد سلامت روانی خانواده و جامعه در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله هدایت جنسی با رویکرد سلامت روانی خانواده و جامعه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله هدایت جنسی با رویکرد سلامت روانی خانواده و جامعه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله هدایت جنسی با رویکرد سلامت روانی خانواده و جامعه در word :

ضرورت:

تأثیر گذاری عدم تأمین ، رفع کاذب نیازهای جنسی و یا سرکوب غریزه جنسی، ناتوانی در انجام مقاربت صحیح، آثار و

عوارض و بیماریهای خاصی را ایجاد کرده و فرد را در تعاملات خانوادگی، شغلی و حرفه ای، رفتارهای اجتماعی ، عواقب

اُخروی ، شخصیت و اخلاق فردی دچار مشکل و حتی بحران نموده و به تبع آن دچارکاهش بهره وری از توانمندیهای افراد در

جامعه و حکومت و امور اجرائی شده و موجب خسارتهای مالی، روانی می گردد.

این امر ، ضرورت طرح هدایت جنسی با رویکرد سلامت روانی و معنوی فرد، خانواده و جامعه را بدیهی می سازد. بویژه توجه

به چالشهای مربوط به خیانت، بچه های طلاق، بیماری و یا مجرم جنسی و ارائه راهکارهای مناسب و صحیح برای نجات افراد

مذکور را ضرورت می بخشد. عدم آگاهی از دانش بهداشت جنسی که لازمه هدایت راهبردی غریزه جنسی است ، موجب بروز رفتارهائی می شود که علاوه بر اختلاف رفتاری و اخلاقی ، مختل شدن روابط زناشوئی در امور مقاربت و جماع مانند زود

انزالی، سرد مزاجی و تند مزاجی، روی آوردن به رفتارهای سخیف مستهجن انحرافی به بهانه رفع مشکلات ناتوانی جنسی ، سستی و رخوت از آثار آن می باشد.

1

تشریح موضوع *1 مراتب هویت شناسی جنسی و منشاء عشق و شهوت ونکاح عرفانی :

هویت جنسی: روح دختر و روح پسر قبل از ورود به جنین و تفاوتهای ماهوی نوری درعوالم قبل از طبیعت – وظیفه جنسی براساس هویت جنسی ، تنوع شرایط در جنین از نظر بیولوژی- متابولیسم- ارگانیکی- بیوشیمی – رفتارها و حرکات و افعال

جنینی دختر و متفاوت با پسر و ایجاد تغییرات متمایز در مادر- بازیهای کودکانه و تفاوت وظیفه در کمک به پدر و یا مادر

توسط پسرو دختر. غریزه جنسی (ترشح هورمونها توسط سلولهای ژرمینال جنسی ، نشانه های بلوغ و نیازهای متفاوت در جاذب ومجذوب شدن در امر روابط زناشوئی مورد توجه می باشد..

منشاء هویت جنسی، روح اعظم استالذی. خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاًراًکثی و نساءً روح اعظم ذاتاً نه مذکر است و نه مونث، ولی دارای صفات ذکوریت و انوثیت با محتوای هویت متمایز می باشد. وظیفه و

صفات جنسی ، غریزه و تمایلات ایفای نقش جاذب و مجذوب ، در آن فی نفسه و ذاتاً وجود دارد. روح اعظم ، منشاء متجلی

شدن روح دختر و روح پسر می باشد. این دو روح متمایز در مرحله سیر صعودی و معادی خود ، به همان روح اعظم رسیده و در آن ، ذوب و محو فانی میگردند. در مراتب عالیه بهشت، تمایز مرد و زن وجود ندارد. یکپارچه نور است با تمام کمالات مونث و مذکری. همانطورکه در آغازین نیز اینگونه بوده است. هل اتی علی الانسان حین منلدهرا لم یکن شیئاً مذکوراً؟

جلوه های ظهور حضرت قدوّس و مراتب پرتوهای نزولی آن: بر مبنای حدیثکنتُ قدسیکنزاً مخفیّاً فَاَحبَبتُ اَن

اُعرَفَ فخلقتُ الخلقَ لکیاُعرفَ، جایگاه ومراتب ظهور عشق و شهوت و عفت و غیرت از شدت به ضعف عبارتند:

-1ذات هو-2 اسم االله الاعظم-3اسم قدوس ( با صفات عاصم منشاء عفت – حفیظ منشاء حجاب – غیور منشاء غیرت) -4 اسم مهیمن به مفهوم شیدائی-5 اسم محبوب-6اسم انیس -7 پرتوافشانی این صفات در روح-8 ظهور صفات ولایت -8 بروز عشق -9مودّت -10 محبت-11 عاطفه -12 غریزه -13 شهوت-14 کشش و جاذبه -15 ترکیب تکوینی.

تنوع ازدواج در معنای زوجیّت: وجود ازدواج به مفهوم خاص خود در تمام موجودات براساس آیه (ومن کل شیء

خلقنا زوجین لعلکم تذکرون-ففرّوا الی االله آیه 49و50 ذاریات) عبارتند از : ازدواج اسماء االله – ازدواج ارواح – ازدواج نفوس ( اذا النفوس زوّجت)- ازدواج انسانی(مرد و زن) – ازدواج حیوانات(نرو ماده) – ازدواج گیاهان( لقاح پرچم و مادگی)-
ازدواج جمادات( ترکیب و تجذیب در بافتها ، مولکول ، عنصری ، پلاسمائی، اتمی، یونیزاسیون عناصر شیمائی و هسته ای.) نکاح در عوالم هستی: نکاح در همه وجود سریان دارد به واسطه حرکت قدسیحبّی، در مراتب کلی وجود باعث

پیدایش عوالم روحی، نفسی، مثالی و حسی می شود.. خداوند، عوالم وجود و موجودات را با این پیوندها به هم مرتبط ساخته و

در جمیع موجودات، صفت تأثیر و تأثر را قرار داده است. به مفهوم جاذب و مجذوب. پیوندهای زوجیت بین حقایق عالم از

نظر حکمای الهیه عبارتند از: نکاح اول ؛ پیوند اسمای اولیه الهیه و مفاتیح غیب است./ نکاح دوم: این پیوند، نوعی امتزاج، در

هم آمیختن است بین حقایق أسمای الهیه و حقایق اعیان ثابته اشیاء است که از این نکاح، عالم ارواح عالیه و مجردات حاصل

می شود./ نکاح سوم: نکاح طبیعی ملکوتی است و سکان سماوات و ملائکه به اعتبار روح و معنی، نه به اعتبار مظاهر و شئون،

2

فرشتگانی که ازآن ها به »ذاریات« و »نازعات« تعبیرمیشوند، از ثمرات این نوع پیوند است./ نکاح چهارم: نکاح عنصری در اجسام بسیط واقع میشود .ثمره این نکاح، به وجود آمدن قابلیت ظهور همه اجسام است./ نکاح پنجم: این نکاح مربوط به عالم
انسانِ کامل است که وجودش مشتمل بر همه عوالم وجود می گردد، لذا نکاح در دایره عالمانسانِ کامل، دارای أسرار عجیبی

است. با غلبه معقولیت جمیع نکاحات اختصاص به انسان کامل دارد.

زوجیّت در تمام عوالم هستی، حتی جمادات: ومن کلشیءٍ خلقنا زوجین،لعلّکم تذکرون« (ذاریات، (49، کلمه

زوجیت در این آیه اشاره به روح معنای زوجیت دارد و تمامی گستره هستی و پهنه گیتی را فرامی گیرد. طبق ین آیه همه

موجودات بدون استثنا، دارای نوعی زوجیت هستند و به نسبت مظاهر گوناگون، جلوه این زوجیت، متفاوت خواهد بود. جهان

بی نهایت کوچک و بی نهایت بزرگ اتم ها و کهکشان ها و ذرات درونی هر اتم، تحت سیطره معنای گسترده زوجیت قرار دارد

و حتی کشف ذرات خود ماده نیز، نوع خاصی از پیوندها و تقابل های اسرارآمیز عالم را نمایان می کند.کلمه »شی« در این آیه

مساوی کلمه موجود است و از آنجا که موجودات دارای رتبه های متفاوتی هستند، حق در هر رتبه ای از رتبات وجود، با دو ظهور جلال و جمال تجلی نموده است. »در هر جلالی، جمال و در هر جمالی، جلال مستتر و پنهان است.«

مراتب عشق از نقص به کمال و از ضعف به شدّت به تناسب پرورش آن به ترتیب رتبه و جایگاه عبارتند از:

-1عشق به خود-2 عشق به والدین -3 عشق به خواهروبرادر و فرزند ( براساس ترکیب خونی و ژنتیک) -4عشق به همسر-5 عشق به رهبر-6 عشق به مولا-7 عشق به االله
نکات بسیار مهم و اساسی در آثار نمودهای مراتب عشق ( شمع فروزان چلچراغ زندگی ؛ عشق است و بس!)

الف- قبل از عشق به همسر، غریزه جنسی و شهوت جنسی وجود ندارد به جهت نقص آن.

ب-درعشق به همسر، غریزه و شهوت جنسی وجود دارد به جهت ضروت کمالیه بواسطه این غریزه. عشق زمینی، سکّوی پرش به کمالات متعالیه است اگر با شرایط عصمت، شریعت و ولایت همراه باشد. توجه به روابط و عشق حضرت زهرا و علی (ع). ج- در عشق به رهبر ، شهوت جنسی وجود ندارد به جهت عبور از حیطه شهوت و ایجاد عشق برتر.(توجه به ریشه های گریه های جانکاه زنان مومنه و صالح در ارتحال حضرت نایب الامام سید روح االله خمینی)

د- در عشق به مولا ، صفاتعشق در جلوه ولایت محمدیّه وجود دارد. که آن نیز در انبیاء سالفه در حدّ و ظرفیت خودشان، به

ظهور رسیده بود. ( توجه به شعار : بی عشق خمینی ؛ نتوان عاشق مهدی شد) هـ – رسیدن به مرتبه کمالیه یعنی عشق به االله بواسطه توسل و اتصال و فناء و محو در عشق محمد و آل محمد نمایان می شود

و امکان پذیر نیست. (توجه به جعلت فداک یابن رسول االله- ادرکنی یا رسول االله- بابی انت و امی)

فانیو- شدن درمحبوب مطلق کنت کنزاً مخفیاً ؛عبد اطعنی حتی اجعلک مثلی- تخلقوا باخلاق االله-من کان یرجوا لقاء ربّه-من لی غیرک یا مولاو بهرمندی ازتجلیات محبوب وجمال مطلق در بقای جزئیه؛ نجواهای عاشقانه حضرت محمد مصطفی(ص)

*2 انگیزاننده های شهوت و سائقه های مؤثر در تحریک آوری جنسی و مکانیسم آنها :

عواملی که موجب تحریک غدد، ترشح هورمونها و تغییر بیوشیمی خون شده در نتیجه این فرایند، تحریک غریزه و سریان

شهوت می شود براساس اصول علمی،تجربی وروانشناسی رفتارها را سائقه (سوق دهنده) گویند. این سائقه ها در چهار گروه

گرم ، نرم، رنگ، شکل دسته بندی می شوند. که ورود هریک به فضای ذهن و پردازش تخیلی آنها موجب انعکاس و تحریک

3

جنسی( نعوظ و ارگاسم) می گردد. اساس سائقه های تقویت کننده شهوت مشروع و یا غیر مشروع در عواملی مانند :گرما وهوای مطبوع – نرمی و لطیف بودن –رنگهای محرّک و روشن- شکل وشمایل – آرایش

-1 سائقه های جسمی: صورت و لب، گیسو و خال لب، چشم و کمان ابرو ، صوت زیبا ، لحن جذاب ، موزون بودن

اندام و برآمدگی آنها،

-2 سائقه های فعلی: رفتارهای موزون ناز و کرشمه و نوع نگاه معنا دار و نظر به ریبه ، ارسال موج شهوانی.

-3 سائقه های فیزیکی: نور و دکور محل، پخش آهنگ، خلوت، اختلاط نامحرم، گرما،مجالس عروسی -4 سائقه های مصرفی: مانند بخورات، بوهای مطلوب، خوراکیهای موثر دارچین، زنجبیل، زعفران ،کباب، عسل، زیره
-5 سائقه های بیولوژیکی: تأثیرغذاهای مقوی مؤثردر تسریع حرکت خون به اندامهای جنسی درخواب و تحریک آوری

-6 سائقه های پزشکی : داروهای گروه سیلد نافیلها، سیالیس، تالادافیل ، اسطوخودوس، سنبل الطیب،

-7 سائقه آگاهی: اطلاع از بهداشت جنسی، اصول و روشهای مقاربت صحیح و تشخیص روشهای غلط و انحرافی، آگاهی از شرایط ارگاسم و شناسائی محل های تحریک پذیری همسر، رعایت دستورات شریعت در آداب مقاربت و رعایت نقطه جی، ارگاسم ، کلیتوریس، پرهیز شدید از روابط زناشوئی در ساعات و ایام و شرایط منع شده .

-8 سائقه های کاهنده و سردی جنسی: عدم رعایت نظافت، شلختگی، وسواس به رطوبت، سردی هوا، غذاهای سرد،

شرایط روحی قبل از پریود زنان، عدم مسواک ، لباسهای تیره و گشاد غیر متجانس سنی، عدم تزئین و آرایش برای

همسر، اشتغال به کارهای سنگین و خستگی آور مغزی قبل از خواب مانند تماشای طولانی تلویزیون، بحث و بگو مگوهای بی مورد ملال آور منجر به عصبانیت و پرخاشگری.

مواردی در اثرگذاری تخیلات گناه آور شهوانی:

ضرورت درک احکام و اصول مربوط به عوارض، عواقب، آثار دنیوی واخروی- جسمی، روانی، روحی و فردی ، نظر

باریبه به نامحرم- آرایشهای زنان و مردان برای غیر همسر، روابط نامشروع و زنای جسمی، قلبی، نفسی و زنا با خود(استمناء و استشهواء)- همجنس بازی- لواط با همسر و غیر همسر، همجنس و غیرهمجنس و آثار تخریبی ویرانگر بیماری زای وحشتناک

و آسیبهای روانی استفاده از تصاویر مستهجن و هرزه گردی اینترنتی- نانوانیها عمل جنسی، قتلهای جنسی نیازمند درک از کیفیت ایجاد و شروع شهوت، تداوم و اجرا و ارضای غریزه، و پایان پذیری آن می باشد از طریق مطالعه ارگانیگی، حسی و عصبی، ترشح غدد و تغییر بیوشیمی خون با استفاده از قرصها، مواد غذائی، داروئی و توجه به تآثیر تخیل یک امر شهوی

جنسی در سلولهای مغزی و صدور موجهای فرمان پذیرش ، اثر گذاری در تحریک جنسی ، ارسال موج شهوانی ، به اوج رسی

و ارگاسم و چگونکی فروکش کردن شهوت ضروریست.

نقش قانون پاولوف در تحریک : ترشح غدد به محض تخیل سائقه، این موضوع دو کاربرد مثبت و منفی دارد:

-1کاربرد مثبت: درتقویت توانائی جنسی ، تجسم و تخیل یک صحنه و سائقه جسمی و تصویری نقش به سزائی در بهبود

روابط زناشوئی دارد. حتی مصرف داروهای شیمیائی نیز منوط به این تصورو تخیل در آغاز آن می باشد و بعد از آن ترشح غدد

داخلی و هورمونها در تداوم این رابطه و یا در تأخیر اندازی انزال به جهت بهره مندی بیشتر از آن ، کمک می کند .

-2کاربرد منفی: هرچه زمان تحریک پذیری و رسیدن به حالت ارگاسم در زنان بویژه در مردان که بسیار سریعترانجام

گیرد عدم ارضاء کامل مطلوب و عالی در لذتجوئی از رحمت خدا دادی باعث اختلالات روحی، روانی، جسمی و جنسی می

4

گردد. لذا عواملی مانند عریان بودن کامل، تحریک سریع و مصنوعی، تجسم غیر همسر، تخیل اعمال گناه شیطانی در ذهن، استفاده از تصاویر و فیلمهای جنسی، موجب ایجاد تخیل و تجسم زود هنگام و غیر طبیعی شده و اختلالات مذکور را ایجاد می

کند. همانند فرق میوه رسیدن طبق تقویم زمانی – تکوینی بر روی درختان بطور طبیعی اثرات مفید دارد تا نسبت به رسیدن

هندوانه، گوجه فرنگی، موز، گلابی در داخل جعبه سردخانه که علناً تأثیر آن در طعم و مزه و ویتامینهای آن مشهود است. لذا

فرایند روابط زناشوئی مشروع و مطلوب باید سیر طبیعی و عادی خود را از آغاز تا نهایت ارگاسم و انزال و فروکش آن طبق

ضوابط انجام گیرد وگرنه بیماریهای متنوع و اختلالاتی ظاهر خواهد دش به روح و روان نیز آسیبهای جدّی وارد خواهد نمود.

اوج مهارت کنترل کیفیت تحرکات جنسی: در تماشاگه راز قرارگرفتن و مطالعه شکوه ایمان، اراده و رسیدن به عشق متعالی وعبور ازعشق زمینی در زائرین بیت االله الحرام این موضوع را به اثبات می رسد که: برخی از عباداالله الصالحین، سالکین

کوی ولایت و توحید، توانسته اند در شرایط نبود نرده، پرده و مانع در طواف خانه کعبه بین زنان و مردان با وجود اختلاط به

عشق ربانی توجه ، و عشقهای رنگی زمینی و شهوانی را از منظرخود محو کنند و غرق درتماشا و تمنای رویت محبوب مطلق و لقاء خداوندی قرار گیرند. البته اینها توانسته اند در روابط اداری؛ شهروندی، اجتماعی و خانوادگی، از اسارت توهم و تخیل گناه

، عبور کرده و در نگاههای آنها به جنس مخالف هیچگونه اثری از شهوت و ریبه وجود ندارد و پاک بین و پاکدامن شده اند. در

چنین شرایط هرکجا گام نهند آنجا بیت المقدس بوده و چون اثری از گرایشات و تمایلات نامحرم وجود ندارد آنجا بیت الحرام میشود. هرجا که نامحرم نباشد ، حرم خواهد بود چه در کنارکعبه ، مسجد الحرام . چه در حرم ائمه و چه در بازار و خیابان.

ضرورت حذف عوامل و مقدمات آلودگی : در ابعاد مختلف براساس آیه فلاتخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولاً معروفاً تکلیف مربوط به رعایت حجاب ظاهری و باطنی و پرهیز از اندام نمائی و آرایش و تحریک افرادی که مریض هستند و امکانشدت یافتن این مرض به جُرم تعرض و تعدّی منجر شود.استفاده از عوامل و سائقه های متنوع باید در

میان نامحرمان ، پرهیز نمود و فقط در رابطه ی صمیمی زن و شوهر به حکم شریعت جایز است چون در روایات آمده که بین

زن و شوهر در امورجنسی، حیاء برداشته شده مگردر منهیات شرعی. پیامبر اکرم(ص): ( بهترین زنان شما، زنی است که در خلوت با شوهر، لباس حیا ازتن بر می کَنَد). هرکس و در هرکجا و در هرشرایطی اقدام به ارسال موج شهوانی از سائقه های ممنوعه نماید از نظر لباس، آرایش، لحن صدا و عدم پوشش مناسب و سخنان تحریک آمیز و در معرض تماشا قرار دادن اندامها ، این امر موجب تحریک افراد ضعیف شده و در انحراف و جرم منحرفین نیز شریک جرم بوده و لعنت خدا و فرشتگان ، و

عذاب الیم دامنگیرشان خواهدشد. انّ الذین یحبون اَن تشیع الفاحشهَ فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره مجازات سنگین در دنیا و عذاب دردناک در آخرت ، سزای شایع و تبلیغ کنندگان بی حجابی، بی عفتی و شرایط جرم جنسی .

*3 مباحثی در ضرورت در خشکاندن انحراف و رفع مشکلات و ناتوانیهای جنسی :

-1کنترل ادراکات حسّی-2 عدم خلوت با نامحرم-3پرهییزازسخنان اغواگر و تحریک کننده-4 حفظ حجاب ظاهری و

باطنی-5 حداقل رساند دوستی های غیرضروری جهت جلوگیری از وابستگی عاطفی تاوان سنگین ناآگاهی از امور جنسی: آموزش مسائل جنسی و پاسخ صحیح مختصر به سوالات کنجکاوانه کودکان و نیاز

به اطلاعات لازم در افراد بالغ و آگاهی های ضروری در نارسائیهای روابط جنسی و زناشوئی لازم است که اگر به صورت

5

علمی، مشروع ، اخلاقی نباشد، هستند کسان دیگری که با شیطنت ، به سوالات آنان پاسخهای انحرافی و آدرسهای غلط خواهند داد بویژه اگر همراه با توطئه دشمنان و شبیخون فرهنگی باشد. پس چاره ای نیست مگر مسلط شدن به اخلاق جنسی.

آثار این ناآگاهیها عبارتند از: بلوغ زود رس در افراد غیر بالغ- انحرافات و بیماریهای جنسی و مقاربتی– زود انزالی و زود

تحریکی مردان- تنوع طلی و جنون جنسی و قتلهای جنسی در مردان بولهوس بیمار و مجرم جنسی – سرد مزاجی زنان –

خیانت به همسر- از بین رفتن عفت و حیاء– کاهش شوق جنسی– درگیریهای ذهنی با تخیلات جنسی– هرزه گردی اینترنتی-

افسردگی؛ انزوا وافت تحصیلی-روآوردن به مواد و موسیقی تخدیری- استفاده از قرصهای روانگردان و روان پریشی– طلاق و کتک کاری بخاطر نیاز های کاذب مدرن و تنوع طلبی در ارضاء غریزه جنسی به روش فیلمهای مستهجن- سوء استفاده جنسی

از کودکان، کودک آزاری، ربودن زنان و دختران– ابتلاء به انواع بیماریهای مقاربتی بویژه ایدز – گسترش سریع این بیماریها و به خطر افتادن سلامتی جسمی و روحی و روانی افراد سالم. شایان ذکر است بیشتر زنان ناآگاه به امورجنسی و نیازهای شوهرانشان، در بیماری، انحرافات، تنوع طلبی و زود انزالی و چشم چرانی و یا خیانت شوهرانشان ، مقصر وشریک جُرم می باشند اگر چه به این موضوع جاهل باشند . این مقصربودن زنان ، نباید توجیه گر وتبرئه مردان شود که هر کدام تاوان و مجازات

خاص و عواقب اعمال خود را دارند. لازمه ارضاء کامل زن و شوهر، وصول به ارگاسم می باشد. بهره مندی ناقص از این روابط

، سرآغاز دیگرمشکلات در زنان و مردان می باشد. اگر ارضاء جنسی در اوج لذتِ مشروع همراه شود و اگر مقدمه آن، عشق و شیفتگی به همسر باشد ، دیگر نیازی به چشم چرانی ، تنوع طلبی، و تعدد همسر و خود ارضائی نخواهد بود. گاهی بخاطر ناکام و نارس بودن این روابط زناشوئی ، بقیه نیازهای خود را در جای دیگر جستجو می کنند با چشم چرانی به دنبال شکار دیگران می باشند بویژه در مجالس مهمانی و عروسی که محرم و نا محرم در آنها رعایت نشده و به شریعت محمدی و فطری عمل نمی شود. عشق بین زن و شوهر که کم رنگ شود ، زنگهای خطر به صدا در می آید . زنان نیمه عریان در این مجالس پس از روشدن خیانت، انحراف و بیماری جنسی شوهرشان ، چه کسی را مقصر خواهند دانست و آیا خودشان نقشی ندارد و نباید خود را مذمت نمایند؟. البته حریص بودن مردان بوالهوس و بیمار و مجرم جنسی را باید یا مداوا نمود و یا مجازات با جاری

شدن حدود شرعی و تعزیرات فقهی و یا زندان و بازپروری ، پس تنوع طلبی و نیاز به ازدواجهای متعدد مردان در یک جامعه با

میزان وجود عشق و شیدائی بین همسران آن جامعه رابطه عکس دارد. در جامعه ای که عشق ولائی ربّانی ، معنای خود را از دست می دهد باید منتظرطمعکاری مردان و خیانت به زنان و بوالهوسی و انحرافات و بیماری های متنوع شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای بنتیک سازند قم در شمال تفرش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای بنتیک سازند قم در شمال تفرش در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای بنتیک سازند قم در شمال تفرش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای بنتیک سازند قم در شمال تفرش در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای بنتیک سازند قم در شمال تفرش در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

کیوان خاکسار – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
سمانه ربیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی

چکیده:

نهشته های سازند قم در برش مرقکان واقع در شمال تفرش با 118 متر ضخامت شامل توالی مارن ماسه سنگ سنگ اهک سنگ آهک مارنی و مارن ژیپس دار می باشد و با ناپیوستگی فرسایشی برروی سازند قرمز تحتانی قرار و در زیرسازند قرمز فوقانی قرار میگیرد با مطالعه 53 نمونه برداشت شده از این برش 24 نمونه نرم و 29 نمونه سخت 34 جنس و 38 گونه فرامینیفرا بنتیک شناسایی شد براساس گسترش چینه شناسی گونه های شاخص سن سازند قم در برش مورد مطالعه میوسن پیشین اکیتانین تا بوردیگالین تعیین شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید