مقاله اثر طول دوره تداخل و کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در محموداباد مازندران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثر طول دوره تداخل و کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در محموداباد مازندران در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر طول دوره تداخل و کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در محموداباد مازندران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر طول دوره تداخل و کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در محموداباد مازندران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر طول دوره تداخل و کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در محموداباد مازندران در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
رحمت الله صالحی زرخونی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه ازاداسلامی واحد کرج،مربی کشاورزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
سعید وزان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
همت الله پیردشتی – دانشیار گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم و کشاورزی و منابعطبیعی ساری
علی کاشانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:
به منظور تعیین واکنش عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی به طول دوره های تداخل و کنترل علف های هرز ، آزمایشیدر سال 1393 در شهرستان محموداباد استان مازندران به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار انجام شد.تیمارهای آزمایشی در دو سری تنظیم شدند. سری اول شامل شش تیمار تداخل علفهای هرز تا 50،40،30،20،10 روز پس ازنشاءکاری برنج و سپس کنترل علف های هرز در ادامه فصل رشد، به علاوه یک تیمار تداخل تمام فصل . سری دوم شامل شش تیمارکنترل علفهای هرز تا 50،40،30،20،10 روز پس از نشاءکاری برنج و سپس تداخل علف های هرز در ادامه فصل رشد ، به علاوه یکتیمار کنترل تمام فصل بودند. بر اساس نتایج علف های هرز غالب منطقه، سوروف، اویارسلام و مرغ بودند. نتایج نشان داد که اثرتداخل و کنترل علف های هرز بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن هزاردانه، تعداد خوشه و خوشه چه معنی دار،ولی بر تعداد دانه در خوشه چه معنی دار نبود. بیشترین مقدارعملکرد دانه(حدود 3200 کیلوگرم در هکتار) به تیمار کنترل تمام فصلو کمترین مقدارعملکرد دانه(حدود 2100 کیلوگرم در هکتار)و کاهش 34 درصدی عملکرد نسبت به تیمار کنترل تمام فصلمشاهده کرد. در بین تیمارهای اعمال شده ، کنترل کامل به دلیل کسب بیشترین مقادیر عملکرد و اجزاء عملکرد بهترینتیمار آزمایشی بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید