مقاله ارزیابی ساختار طرحهای توجیهی کشاورزی ایران با استفاده از مدل SWOT در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی ساختار طرحهای توجیهی کشاورزی ایران با استفاده از مدل SWOT در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی ساختار طرحهای توجیهی کشاورزی ایران با استفاده از مدل SWOT در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی ساختار طرحهای توجیهی کشاورزی ایران با استفاده از مدل SWOT در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی ساختار طرحهای توجیهی کشاورزی ایران با استفاده از مدل SWOT در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
یونس احمدیان شیروان – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی توسعه روستایی دانشگاه گیلان
عبداله عابدی پریجائی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی توسعه روستایی دانشگاه گیلان
محمد کاوسی کلاشمی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه گیلان
جهانگیر قوجایی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی توسعه روستایی دانشگاه گیلان

چکیده:
با توجه به محدودیت زمین از لحاظ کمی و کیفی، افزایش تولید باید با برنامه ریزی از طریق افزایش عملکرد محصول در واحد سطح مد نظر قرار گیرد. یکی از مواردی که باعث افزایش عملکرد و افزایش تولید در واحد سطح می شود احداث واحدهای تولیدی کشاورزی بر پایه طرحهای توجیهی است. هدف از این تحقیق بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و چالشهای ساختار طرحهای توجیهی برای راه اندازی واحدهای تولیدی کشاورزی در ایران است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده – است جامعه آماری تحقیق کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فعال در زمینه طرح نویسی در استان گیلان می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل SWOT استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که توجیه اقتصادی، عدم وجود استراتژی بازاریابی، کمک گرفتن از کارشناسان مجرب، عدم توانایی پیش بینی فروش تولیدات در بازارها توسط طرح نویسان به ترتیب مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای طرح های توجیهی کشاورزی در ایران می باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نگرشی سیستمی در م دیریت شهری و مدیریت فرهنگی کلان شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار شهری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نگرشی سیستمی در م دیریت شهری و مدیریت فرهنگی کلان شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار شهری در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگرشی سیستمی در م دیریت شهری و مدیریت فرهنگی کلان شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار شهری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نگرشی سیستمی در م دیریت شهری و مدیریت فرهنگی کلان شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار شهری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نگرشی سیستمی در م دیریت شهری و مدیریت فرهنگی کلان شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار شهری در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
تقی حیدری – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران
اصغر رشیدی ابراهیم حصاری – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران
جواد حاجی علی زاده – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، عضو دانشگاه فرهنگیان
طاهره نعمتی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:
رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی شکل گیری مقیاس های جدید از رشد شهری در طی چند دهه اخیر، موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر با چالش های نوینی مواجه گردد. شهر یک موجود زنده است و تحت تأثیر عوامل مختلف برونزا و درونزا قرار دارد که درک صحیح از آن می تواند در کنترل و نظارت و هدایت مسئولیت هایی که جزو وظایف مدیریت شهری است مؤثر باشد. با این وجود اگر سرعت تحولات شهری بیشتر باشد میازن تأثیر گذاری عوامل برونزا که خارج از محدوده وظایف مدیریت شهری است می تواند روی وظایف و مأموریت ها اثر منفی بگذارد. مدیریت شهری ما بخصوص در کلانشهرها گرفتار روزمرگی است. مدیریت فرهنگی کارآمد و پایدار کل امور فرهنگی محلی سیستم شهر را بایستی برنامه ریزی، سیاست گذاری، هدایت ساماندهی و سازماندهی، نظارت و هماهنگی کند جند پارگی در مدیریت شهری کلانشهر تهران، بازتولید مسائل مختلف شهری در ارتباط با ساختار فرهنگی شهر می باشد.نگرش سیستمی در مدیریت فرهنگی این شهر می تواند نابسامانیهای این عرصه را تا حدودی کاهش دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که به دلیل عدم تخصص و آشنایی مدیران به مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر سبب کاهش میزان کارایی مدیران فرهنگی شده است. همچنین می توان با استفاده از نقاط قوت و فرصت های فراروی مدیریت فرهنگی به صورت سیستمی در این کلان شهر، شاهد توسعه پایدار فرهنگی بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آب دانشگاه زاهدان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آب دانشگاه زاهدان در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آب دانشگاه زاهدان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آب دانشگاه زاهدان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آب دانشگاه زاهدان در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

مرضیه گلاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب و فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
ادریس بذرافشان – استادیار دانشکده بهداشت محیط زاهدان

چکیده:

با توجه به نیازهای دانشگاه و خشکسالی های اخیر دذانشگاه بر آن شد تا تصفیه خانه فاضلاب به منظور استفاده مجدد تاسیس نماید . آبهای بازیافتی از این تصفیه خانه برای آبیاری فضای سبز و همچنین برای آبیاری محصولات گلخانه ای به روش قطره ای در دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد. سرانه فضای سبز دانشجویی این دانشگاه به 83/33 درصد برای هر دانشجو می باشد. در حال حاضر این دانشگاه دارای بیش از 60 هکتار فضای سبز می باشد. آزمایشات انجام شده بر اساس کتاب استاندارد متد و برای کاتیون ها از دستگاه فلیم فتومتری و برای اندازه گیری آنیونها از دستگاه اسپکتروفتومتری و انازه گیری فلزات ستگین با دستگاه جذب اتمی در یک دوره 6 ماه از ورودی و خروجی فاضلاب انجام شده ، نتایج ازمایشها با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست و FAO,EPA مطابقت داده شده و نتیجه گیری کردیم داده ها مطابق استانداردهاست و مناسب برای ابیاری فضای سبز و محصولات گلخانه ای می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی واحد ستاد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی واحد ستاد در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی واحد ستاد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی واحد ستاد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی واحد ستاد در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
تکتم آقایی نسب – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

چکیده:
مقاله حاضر با هدف (( بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی واحد ستاد)) به روش توصیفی و همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 160 نفر و نمونه بر اساس فرمول کوکران 80 نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و پرسشنامه تعهد شغلی الن میر می باشند که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی با توجه به فرضیه های تدوین شده از آزمون کولوموگروف و اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمال بودن و یا غیر نرمال بودن متغیرها و آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود. نتایج آزمون فرضیات حاکی از آن است که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد, بین عدالت توزیعی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد, بین عدالت رویه ای و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد, بین عدالت مراوده ای و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین یک رابطه خطی معنی دار بین ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی وجود دارد , بین عدالت توزیعی و عدالت زویه ای رابطه مثبت . معنا دار دارد, بین عدالت توزیعی و عدالت مراوده ای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرتنش خشکی بر برخی شاخص های رشد اکوتیپ های گیاه دارویی رازیانه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثرتنش خشکی بر برخی شاخص های رشد اکوتیپ های گیاه دارویی رازیانه در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرتنش خشکی بر برخی شاخص های رشد اکوتیپ های گیاه دارویی رازیانه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرتنش خشکی بر برخی شاخص های رشد اکوتیپ های گیاه دارویی رازیانه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرتنش خشکی بر برخی شاخص های رشد اکوتیپ های گیاه دارویی رازیانه در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
یوسف احمدی خاندانقلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
غلام علی اکبری – دانشیاران گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
علی ایزدی دربندی – دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – دانشیاران گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:
به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی شاخص های رشد اکوتیپ های رازیانه، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در پاکدشت طی سال زراعی 1392 انجام شد. فاکتور اصلی (کرت های اصلی) شامل سه سطح آبیاری، نرمال(80 میلی متر تبخیر) تنش متعادل(140 میلی متر تبخیر) تنش شدید(180 میلی متر تبخیر) و سطوح آن با استفاده از تشتک تبخیر کلاس A محاسبه شد. و کرت های فرعی (فاکتور فرعی) را 51 اکوتیپ گیاه دارویی رازیانه تشکیل داد. نتایج نشان داد که تنش خشکی اثر غیر معنی داری بر صفت تعداد پنجه داشت ولی سبب کاهش معنی دار روز تا 50درصد گلدهی، روز تا 50 درصد خمیری شدن دانه، تعداد گره و طول میانگره های اول، میانی و انتهایی شد. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد روزهایی که برای رسیدن گیاه به 50 درصد گلدهی و 50 درصد خمیری شدن دانه سپری شد در تیمار آبیاری نرمال بود و با افزایش تنش از تعداد روزها کاسته شد. و به طور کلی با افزایش تنش خشکی، گیاه زود رس تر شد. طبق نتایج مقایسه میانگین ها، بیشترین تعداد گره و بیشترین اندازه میانگره ها در آبیاری نرمال مشاهده شد. اثر ژنوتیپ برکلیه صفات مورد مطالعه معنی دار بود. طبق نتایج مقایسه میانگین ژنوتیپ ها،می توان بیان نمود که از لحاظ رسیدن به 50 درصد گلدهی و 50 درصد خمیری شدن دانه در بین اکوتیپ های دیررس، میان رس و زود رس اختلاف وجود دارد. به طوری که اکوتیپ های دیررس(چاهستان، حاجی آباد، قزوین، کلیپر و ساری) تعداد روز بیشتری طول کشید که به مرحله 50 درصد گلدهی و 50 درصد خمیری شدن دانه برسند.و اکوتیپ های دیر رس و میان رس به ترتیب تعداد روزهای کمتری را برای رسیدن به این مراحل سپری کردند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه جستزنی انجیلی در دو بخش حفاظتی – حمایتی و قابل بهره برداری جنگلهای شمال ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه جستزنی انجیلی در دو بخش حفاظتی – حمایتی و قابل بهره برداری جنگلهای شمال ایران در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه جستزنی انجیلی در دو بخش حفاظتی – حمایتی و قابل بهره برداری جنگلهای شمال ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه جستزنی انجیلی در دو بخش حفاظتی – حمایتی و قابل بهره برداری جنگلهای شمال ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه جستزنی انجیلی در دو بخش حفاظتی – حمایتی و قابل بهره برداری جنگلهای شمال ایران در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

مازیار حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
اسماعیل خسروپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
وحید اعتماد – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه تهران
سیدانور حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران

چکیده:

حفظ و نگهدارای و مدیریت منابع طبیعی مستلزم شناخت جامع و کامل آن میباشد. گونه انجیلی جزء گونههای اندومیک جنگلهای هیرکانی محسوب شده و به طور طبیعی در جنگلهای شمال ایران میروید. زادآوری این گونه با روش جنسی به ندرت در سطح جنگل دیده میشود و عمدتاً به صورت غیرجنسی و به کمک پاجوش مشاهده می- گردد. این گونه یکی از گونه های بومی و با ارزش کشور است که از نواحی پایینبند تا میانبند جنگلهای شمال پراکنش دارد و طی سالیان گذشته به شدت مورد تخریب شدهاست. با هدف مقایسه وضعیت زادآوری غیر جنسی این گونه در بخشهای حفاظتی– حمایتی و قابل بهرهبرداری جنگلهای شمال کشور، جنگل آموزشی– پژوهشی خیرودکنار نوشهر انتخاب شد. جهت مطالعه از روش تصادفی با قطعه نمونههای دایرهای 10 آر، در هر قطعه نمونه اطلاعات تعداد پاجوشها و وضعیت حفاظتی و قابل بهرهبرداری بودن ثبت و جمعاٌ 70 قطعه نمونه آماربرداری شد. نتایج نشان داد که که متوسط تعداد پاجوش به ازای هر پایه در بخش حفاظتی– حمایتی و قابل بهرهبرداری به ترتیب 9/9و8/8 به ازای هر پایه میباشد و زادآوری غیرجنسی گونه انجیلی در بخشهای حفاظتی– حمایتی بیشتر از بخش قابل بهرهبرداری میباشد و این امر نشان دهنده تأثیر منفی بهرهبرداری بر زادآوری انجیلی میباشد. نتایج آزمون تجزیه واریانس درصد نشان داد که اختلاف متوسط تعداد پاجوش در دو بخش فوق جنگل معنیدار هست. جهت بهبود زادآوری جنسی و غیرجنسی انجیلی پیشنهاد میشود که بخشهایی از جنگل مخصوصاٌ بخش حفاظتی-حمایتی را به عنوان ذخیرهگاه انتخاب گردد و همچنین در فصل زادآوری چرای دام در منطقه کنترل شود. با توجه به این که خواستگاه این گونه در دامنه ارتفاعی 200 تا 800 متر از سطح دریا واقع شده است و این مناطق بیشتر در دسترس واقع گردیده است پیشنهاد میشود که کنترل چرای دام دراین دامنه ی ارتفاعی در الویت قرار گیرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه سطوح مختلف تحصیلی و نرخ بیکاری زنان در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رابطه سطوح مختلف تحصیلی و نرخ بیکاری زنان در ایران در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه سطوح مختلف تحصیلی و نرخ بیکاری زنان در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه سطوح مختلف تحصیلی و نرخ بیکاری زنان در ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه سطوح مختلف تحصیلی و نرخ بیکاری زنان در ایران در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
عباسعلی ابونوری – عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابدرای آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
الهام زارع زاده – کارشناس ارشد اقتصاد (نویسنده مسئول)

چکیده:
اشتغال نیروی کار تحصیل کرده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به معنی به کارگیری نیروی کار با تخصص و با کیفیت بالاتر و به عبارت دیگر به معنی به کارگیری سرمایه انسانی در شرایط تحریم اقتصادی است. در ایران در سالهای اخیر با توجه به تحریم های مختلف، ترکیب تقاضا برای آموزش عالی (افزایش سهم زنان در ورود به دانشگاه) تغییر نموده و از طرف دیگر، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان افزایش قابل توجهی داشته است. در این تحقیق به بررسی رابطه میان نرخ بیکاری و زنان فارغ التحصیل سطوح مختلف تحصیلی (دیپلم و فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس دکتری) در بین سال های 1366-1390 در کشور جمهوری اسلامی ایران از طریق الگوی VAR پرداخته شده است. در این مطالعه اطلاعات نرخ بیکاری و فارغ التحصیلان سطوح مختلف تحصیلی به کمک روش کتابخانه ای از سالنامه های آماری منتشر شده توسط مرکز آمار جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطه بلند مدت و تعادلی بین متغیرها وجود دارد بدین معنا که با افزایش سطح تحصیلات زنان از لیسانس به فوق لیسانس و دکتری نرخ بیکاری کاهش و از فوق دیپلم و دیپلم به لیسانس نرخ بیکاری افزایش می یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی خصوصیات مورفولوژیکی ، فنولوژیکی و خواص دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی خصوصیات مورفولوژیکی ، فنولوژیکی و خواص دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی خصوصیات مورفولوژیکی ، فنولوژیکی و خواص دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی خصوصیات مورفولوژیکی ، فنولوژیکی و خواص دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی خصوصیات مورفولوژیکی ، فنولوژیکی و خواص دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
سمیرا نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی فردوسی مشهد
مجید عزیزی – دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانگشاه فردوسی مشهد
حسین آرویی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
ژاله زندوی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
در این مطالعه خصوصیات فنولوژیکی و خواص درمانی گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی کشت شده در شرایطآب و هوایی مشهد در محدوده ارتفاع 980 متری از سطح دریاهای آزاد در سال 1391-1392 مورد بررسی قرار گرفت. و طی آن تمام خصوصیات رویشی و زایشی گل گاوزبان ثبت گردید که طی آن در اواخر زمستان سال 1391 زمین مورد نظر شخم و کرت هایی با ابعاد 15*15 آماده سازی شد. سپس در 25 اسفند همان سال بذور گل گاوزبان تهیه شده از مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بر روی ردیف هایی به فاصله 50 سانتی متر هم کشت شدند سپس خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی آن مرود بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که بذور کشت شده 14 روز پس از کشت در تاریخ 10 فروردین شروع به سبز شدن نمودند دو هفته بعد از این تاریخ گیاهان وارد مرحله دو برگی شدند در تاریخ 15 اردیبهشت 1392 با گذشت 35 روز از سبز شدن بذور گیاهان وارد مرحله 4-6 برگی گردیند. در تاریخ 30 اردیبهشت 1392 با گذشت دو ماه از کاشت بذور، گیاه به رشد رزت گیاهان کاملشد و اولین غنچه گل شروع به نمو نمودند. 10 روز پس از نمو غنچه ها گل ساقه گل دهنده شروع به بلند شدن کرده و شکوفایی اولین گل ها در تاریخ 10 خریداد اتفاق افتاد در تاریخ 20 خرداد گیاه به مرحله گلدهی کامل رسید. 3-4 روز پس از شکوفایی کامل گل کرده افشانی انجام شده و گلبرگ های پیوسته گیاه پس از شکوفایی کامل مجددا شروع به مع شدن نموده و کم کم از محل اتصال آن به قاعده جام گل جدا شده و روع به ریزش می نمایند با ریزش گلبرگ ها کاسه گل به صورت بسته در می آید و تخمدان شروع به رشد نموده و مویه های چهار فندقه ای را تشکیل می دهد از مرحله تشکیل بذر تا رسیدن بذر ها دو هفته طول می کشد که ابتدا به رنگ سبز بوده سپس به رنگ قهوه ای روشن تبدیل شده و با نزدیک شدن به مرحله بلوغ کامل بذرها به رنگ قهوه ای تیره مایلب ه سیاه دیده می شند در این تحقیق در تاریخ 15 تیرماه بذور رسیدند در طی فرایند رسیدن بذور دهانه کاسبرگ ها شروع به خشک شدن نموده و از هم جدا شده و به صورت شکفوا در می آیند که این شوفایی همراه است با قطع محل اتصال بذر به نهنج که نهایتا موجب ذریزش بذرها می شود با مشاهده شکوفایی دو الی سه تا از گل ها باید شروع به برداشت بذر نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله معرفی یک روش جدید اعمال تاثیر روانش درهیدروگراف رواناب سطحی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله معرفی یک روش جدید اعمال تاثیر روانش درهیدروگراف رواناب سطحی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفی یک روش جدید اعمال تاثیر روانش درهیدروگراف رواناب سطحی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله معرفی یک روش جدید اعمال تاثیر روانش درهیدروگراف رواناب سطحی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفی یک روش جدید اعمال تاثیر روانش درهیدروگراف رواناب سطحی در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

بهرام ثقفیان – استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مرتضی کیانی – کارشناسی ارشد عمران آب
ارزو رفیعی نسب – کارشناس ارشد عمران آب

چکیده:

تدقیق هیدروگرافهای طراحی همواره هیدرولوژیست ها و مهندسان آب را به خود مشغول داشته است در این تحقیق مفهوم روانش معرفی و اثر آن در براورد هیدروگراف رواناب مستقیم بکار گرفته خواهد شد روانش عبارتست از: حجم روانابی کهدر بالا دست به دلایل مختلفی از قبیل نفوذپذیری کمتر و یا شدت بالای بارش فرصت نفوذ نیافته و ممکن است این فرصت در پایین دست جریان فراهم شود مدل ابداع شده دراین تحقیق ترکیبی از مدلبارش – رواناب ماد کلارک و براورد تلفات عددی منحنی می باشد مفهوم روانش با اعمال تغییراتی در فرمولاسیون براورد تلفات عدد منحنی و روش روندیابی کلارک توزیعی در مدل لحاظ شده است به عنوان بررسی موردی هیدروگراف خروجی حوضه کتاب باز با درنظر گرفتن سه حالت مختلف توزیع عدد منحنی به صورت افزایشی کاهشیو یکنواخت در دو فاز با و بدون اعمال روانش محاسبه شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
سیدمحمدباقر کمال الدینی – استادیار زبان و ادبیات دانشگاه پیام نور یزد
مریم امیری فر – مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علمی کاربردی یزد

چکیده:
شاهنامه فردوسی بر ادبیات دیگر کشورهای جهان؛ از جمله ادبیات قزاقی تاثیر گذاشته است. این پژوهش درصدد است تا به بررسی ارتباط و تاثیر شاهنامه بر ادبیات قزاقی از طریق معرفی چند تن از شاعران و نویسندگان قزاقی که به شاهنامه علاقه داشته اند بپردازد. با مقایسه داستان های حماسی و پهلوانی قزاقی با شاهنامه می توان به نتیجه رسید که بسیاری از وقایع و شخصیت های شاهنامه در ادبیات قزاقی نیز مثل و مانند دارند. قهرمان قزاق، آلپامیس، مثل رستم برای حفظ سرزمین خود به مبارزه بر می خیزد. هدف از سرودن شاهکارهای ادبی حماسی شاهنامه و آلپامیس، برانگیختن غرور ملی است تا از این طریق کشور رادر مقابل دشمنان حفظ کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید