اطمینان بخشی سیستم توزیع در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اطمینان بخشی سیستم توزیع در word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اطمینان بخشی سیستم توزیع در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اطمینان بخشی سیستم توزیع در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اطمینان بخشی سیستم توزیع در word :

مفاهیم کلی

خروج: از مدار خارج شدن مؤلفه سیستم توزیع را بر هر دلیلی خروج آن مؤلفه می گویند.

خروج بابرنامه: از مدار خارج شدن مؤلفه ای بصورت عمدی و با برنامی قبلی را خروج با برنامه آن مؤلفه می گویند.

خروج اجباری: خروجی که بر اراده بهره بردار در انجام آن نقشی نداشته و بعلت ایجاد شرایط اضطراریِ خاص آن مؤلفه، خروج بصورت اجباری انجام می شود.    

خروج اجباری گذرا: درصورتی که علت خروج فوراً از بین برود، و مؤلفه خارج شده (بصورت اجباری) بتواند بصورت اتومات به مدار باز گردد، خروج اجباری را خروج اجباریِ گذرا می نامند. 

خروج اجباری دیرپا: خروج اجباری که گذرا نباشد دیرپا خواهد بود.

خروج جزئی: خروجی که درآن تنهای قسمتی از یک مؤلفه از مدار خارج شده است. بعبارت دیگر ظرفیت و یا کیفیت انجام وظیفه مولفه مذکور کاهش می یابد.

بدیهی است امکان به تعویق انداختن خروج بابرنامه وجود دارد، در حالی که چنین امکانی برای خروج اجباری وجود ندارد.

 

بلوک دیاگرام زیر انواع خروجها را نشان می دهد:

 

خروج (Outage)

خروج اجباری      Forced Outage) )

خروج اجباری گذرا

 (Transient Forced Outage)

خروج اجباری دیرپا

 (Permanent Forced Outage)

خروج با برنامه          Scheduled Outage))

قطع (Interruption): رخ دادن وقفه در خدمت رسانی به یک یا چند مصرف کننده را قطع شدن این مصرف کننده ها می گویند.

قطع اجباری(Forced Interruption): قطع ناشی از خروج اجباری را قطع اجباری می گویند.

قطع با برنامه(Scheduled Interruption): قطع ناشی از خروج با برنامه را خروج با برنامه می گویند.

قطع ها از نظر زمان بر طرف شدنشان نیز به سه دسته تقسیم می شوند.

< >قطع آنی(Instantaneous Interruption): قطعی است که در کمتر از یک دقیقه قابل رفع می باشد.قطع موقتی(Mometary Interruption): قطعی است که برطرف کردن آن معمولاً یک تا دو ساعت طول می کشد.قطع طولانی(Long Interruption): قطی است که بیش از چندین ساعت زمان برای بر طرف کردنش لازم است.   

فلوچارت زیر، علل عمده خروج در شبکه توزیع را نشان می دهد.

 

ععل عمده خروج در سیستم توزیع

 

شرایط جوی: بوران، برف، سرما، سیل،گرما،رعد برق و …

متفرقه: هواپیماه، جانوران، کامیون، جرثقیل، آتش، انفجار، خرابکاری و …

مؤلفه(اجراء) های سیستم: منبع سوخت، خرابی تولید، خرابی ترانسفورمر، خرابی کلید خانه ها، خرابی دکل و برج، خرابی برقگیر، خرابی پست و …

عملکرد سیستم: ناپایداری، اضافه ولتاژ، افت ولتاژ، افت فرکانس، تقاضاهای سیستم همسایه، اشتباه بهره بردار و …

اطمینان بخشی در واقع سلامت سیستم و اجتناب از خروج هایی که ممکن است رخ دهند، را توصیف می کند. و کفایت نیز به کافی بودن ظزفیت سیستم برای تأمین نیازهای انرژی برق مشترکان اشاره می کند. 

 

شاخص های اطمینان بخشی(Index of Reliability):

=  شاخص فرکانس قطع سیستم

تعداد قطعی سالیانه مشترکان

تعداد مشترکان

=  شاخص فرکانس قطع مشترک سیستم

 

تعداد قطعی سالیانه مشترکان

تعداد مشترکان متأثر از آن

=  شاخص قطع بار

تعداد قطعی سالیانه مشترکان

میزان توان کشیده شده در طول یک سال

=  شاخص قطع بار مشترک 

 

تعداد قطعی سالیانه مشترکا ن

 

 

میزان توان کشیده شده توسط بارهای متأثر شده در طول یک سال

مطابق پیشنهاد کمیته IEEE گزارش خروج دستگاهها بایستی دارای توضیحات زیر باشد:

< >نوع، طرح، سازنده و توضیحات دیگری برای طبقه بندی تاریخ و محل نصبعامل خرابی (آذرخش، درخت، خطای بهره بردار)مد خرابی (اتصال کوتاه، اضافه بار)زمان شروع خرابی (خروج) و زمان بازگشت، ذکر تاریخ وشرایط جوی بهنگام خرابینوع خروج (اجباری، با برنامه، گذرا و دیرپا)علاوه بر اطلاعات مذکور بهتر است که در تهیه گزارش خروج موارد زیر نیز قید گردند:< >گزارش تعداد کل دستگاه (مؤلفه) های مشابهِ در حال کار، برای تعیین نرخ خروج هر مؤلفه در کار سالانهگزارش خروجهایی که با عث رخ دادن قطعی در شبکه توزیع شده است.بایستی خاطر نشان ساخت که گزارش خرابیها اطلاعات با ارزشی را برای برنامه های نگهداریِ پیشگیرانه و تعویض دستگاهها، فراهم می کند.

در عمل بین اطلاعات حاصله از گزارشها و آنچه که از قبل پیش بنی شده است، بدلایل زیر اختلافاتی وجود دارد.

< >تعریف خرابیاختلاف بین محیط واقعی و محیط پیش بینی شده قابلیت نگهداری و آزمایش دستگاه ها و میزان تخصص کارکنانساخت مؤلفه ها و نرخ خرابی مفروض برای مؤلفه ها در پیش بینی ها فرآیند ساخت، شامل بازرسی و کنترل کیفیتتوزیع زمانی تا وقوع خرابیاستقلال خرابی مؤلفه ها 

گزارش پیش بینی منطقه ای و ملی بار سالانه و تحلیلهای قابلیت اطمینان بخشی شبکه توزیع در برخی از کشورها (ایالات متحده آمریکا) برعهده انجمنی بنام انجمن ملی اطمینان بخشی برق می باشد. انجمنهای منطقه ای اطمینان بخشی روشهای طرح ریزی و بهره برداری سیستم توزیع را برای شرکتهای برق رسانیِ عضو تهیه می کند، تا قابلیت اطمینان بخشی بهبود یافته و هزینه ها کاهش یابند.

 

بنا به مطالعات انجمن ملی اطمینان بخشی برق، می توان نتایج زیر را در مورد اطمینان بخشی سیستم بیان نمود:

< >معمولاً 50 درصد خروجها در کمتر از 6 دقیقه و 90 درصد در کمتر از 7 ساعت قابل برگشت به مدار هستند. چون خروجهای سیستم توزیع اغلب گزارش نمی شوند (بدلیل کوچک بودن آنها در مقابل خروجها و خرابی های سیستم انتقال و بخش تولید)، میزان خروجی های شبکه توزیع گزارش شده، نسبت به سیستم انتقال و تولید تنها 7 درصد است. ولی در حقیقت مطابق گزارشهای انجمن اطمینان بخشی برق، تقریباً 80 درصد از کل قطعی های پیش آمده به دلیل خرابی و خروج در سیستم توزیع رخ می دهند.با اینکه روشهای مناسبی برای ارزیابی اطمینان بخشی سیستم توزیع در word وجود دارد، اما داده های مربوط به کارایی اطمینان بخشی، برای تعیین مؤثرترین شیوه سرمایه گذاری کافی نمی باشد.بیشتر قطعی های توزیع بر اثر شزایط جوی ایجاد می شوند ضمن اینکه عملکرد نامناسب بهره بردار می تواند مزید بر علت باشد.بدیهی است با کاهش زمان تشخیص خرابی و واکنش سریع و مناسب نسبت به رفع آن، می تواند اطمینان بخشی سیستم توزیع در word را افزایش دهد.      محدویتهای موجود در سیستم توزیع

 

برای داشتن عملکرد مطمئن در سیستم توزیع بایستی به محدودیتهای موجود سیستم توزیع توجه شود که به برخی از آنها در ادامه اشاره می گردد. 

< >محدویتهای گرمایی (Thermal limitations) : بایستی توجه داشت که جریان عبوری از تجهیزات شبکه توزیع از میزان حد مجاز تعیین شده برای آنها تجاوز نکند.محدویتهای اقتصادی (Economic limitations): گاهاً ممکن است شرایطی پیش آید که برای با لا بردن قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیاز به صرف هزینه مالی زیادی باشد که از نظر اقتصادی به صرفه نمی باشد. در این حالت معمولاً بهینه ترین حالت را در نظر گرفت. اضافه ولتاژ و افت ولتاژ (Over-Voltage & Voltage drop): برای افزایش قابلیت اطمینان بخشی بایستی دامنه ولتاژ در حد استانداردِ خود حفظ شود.ظرفیت جریان مجاز (Fault current capability): یکی از شاخصهایی که بایستی تحت کنترل بوده و میزان آن پیش بینی شود جریان عبوری از تجهیزات شبکه است بخصوص در ناحیه هایی که رشد مصرف کنندگان در آن نواحی قابل ملاحظه است. وجود چاک در شکل موج ولتاژ و پدیده فلیکر (Voltage Flicker & Dip): ولتاژ سیستم توزیع بخاطر وجود بارهای القایی و کوره های قوس الکتریکی دارای نوسان خیلی کوچکی است اصطلاحاً فلیکر ولتاژ نامیده می شود. علاوه بر آن ممکن در برخی از مواقع ولتاژ شبکه دارای فرو افتادگیهای شدیدی باشد. این دو پدیده نیز جز محدویدیتهای شبکه توزیع هستند و برای تحلیلهای اطمینان بخشی به سیستم توزیع بایستی در نظر گرفته شوند. هارمونیکها و فرکانس: هارمونیکهای موجود در ولتاژ شبکه توزیع باعث کاهش کیفیت ولتاژ و در نتیجه کاهش کیفیت قابلیت اطمینان شبکه توزیع می شود. 

ترازهای مناسب اطمینان بخشی شبکه توزیع

 

خدمت رسانی شرکتهای برق به مصرف کنندگان بایستی پیوسته و با کیفیتی قابل قبولِ مشترکان خود باشد. منظور از خدمت رسانی برق پیوسته، تأمین تقاضای مورد نیاز مشترک، بهمراه تأمین ایمنی افراد و دستگاه ها است. و منظور خدمت رسانی با کیفیت، تأمین تقاضای مشترک و فرکانس مورد توافق است.

یک شرکت برق برای حفظ خدمت رسانی اطمینان بخش مشترک خود، باید دارای انرژی ذخیره کافی در سیستم خود باشد تا در هنگام خروج مؤلفه ای از سیستم، کل سیستم همچنان امکان خدمات رسانی به مشترکان خود را بگونه ای داشته باشد تا به مصرف کننده ها حداقل خسارت وارد گردد و حتی در صورت امکان هیچ خسارتی به مصرف کننده ها وارد نشود.

از جمله ابزار مفید در تعیین هزینه های لازم برای بهبود اطمینان بخشی، تحلیل اقتصادی اطمینان بخشی سیستم است. چراکه بدین ترتیب می توان مقدار واقعی سرمایه گذاری لازم در  سیستم را بدست آورد.

تراز اطمینان بخشی توزیع؛

 

عبارتست از سطحی از اطمینان بخشی که در آن شرکت برق رسانی کمترین هزینه اقتصادی را متقبل می شود. فرض کنید که  نشان دهنده تابع اطمینان بخشی،  نشان دهنده هزینه خسارت وارده به مشترکان بر اثر وقوع قطعی،  هزینه لازم برای رسیدن سطح اطمینان بخشی، و  کل هزینه انجام گرفته باشند. تراز اطمینان بخشی() عبارتست ازای که در آن کمترین مقدار خود () را داشته باشد. بنابراین داریم:

منابع :

کتاب دکتر نظام الدین “فقیه مهندسی تعمیرات”

آمار و احتمالات دکتر بهبودیان

نظریه احتمال و کاربردهای آن دکتر جبه دار

نظریه احتمالات و نتیجه گیری تالیف لارسون

  5- فرهنگ لغت تخصصی برق

زمستان 86

(تمامی فرمول ها در فایل اصلی قابل مشاهده است )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پایداری عناصر اقلیمی در معماری سنتی شهر دامغان (اقلیم گرم و خشک) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پایداری عناصر اقلیمی در معماری سنتی شهر دامغان (اقلیم گرم و خشک) در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پایداری عناصر اقلیمی در معماری سنتی شهر دامغان (اقلیم گرم و خشک) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پایداری عناصر اقلیمی در معماری سنتی شهر دامغان (اقلیم گرم و خشک) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پایداری عناصر اقلیمی در معماری سنتی شهر دامغان (اقلیم گرم و خشک) در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: 18
نویسنده(ها):
مرتضی قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد دامغان
سیدحسین معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد دامغان
غلامحسین ناصری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد دامغان رشته معماری

چکیده:
در این مقاله تلاش شده است تا پس از مروری بر مبداء و منشاء مفهوم پایداری، توصیف آن و شناخت کاربرد مفاهیم پایداری در معماری، به بررسی و تحلیل معماری سنتی شهر دامغان در اقلیم گرم و خشک بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله به دو صورت کتابخانه ای و میدانی خواهد بود و در نهایت با روش تطبیقی، معماری پایدار و معماری سنتی شهر دامغان در اقلیم گرم و خشم را مقایسه خواهیم نمود. و نتیجه خواهیم گرفت که معماری سنتی شهر دامغان نمونه یک معماری پایدار می باشد و می تواند به عنوان یک الگوی مناسب جهت پایداری در معماری ایران مطرح شود. همچنین رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه آن، شهرنشینی منجر به مصرف بیش از حد انرژی به ویژه انرژی فسیلی، گرم شدن تدریجی زمین، آلودگی و تخریب محیط زیست، و به مخاطره افتادن زیست بوم و ادامه حیات در کره زمین شده است، که باعث اتلاف بیش از حد انرژی فسیلی شده و به همین دلیل باعث شده تا محققین در تدارک انواع دیگر انرژیها (انرژی های پاک، تجدید پذیر) برای جایگزین انرژی فسیلی باشند. امروزه به نظر می رسد که توسعه پایدار و مفاهیم آن به خوبی با اهداف و مقاصد معماری و شهرسازی نوین سازگار بوده و می تواند به عنوان عامل موثر جهت تحقق اهداف پایداری مطرح شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تلفیق QFDوFMEA درتصمیم گیری های صنعتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تلفیق QFDوFMEA درتصمیم گیری های صنعتی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تلفیق QFDوFMEA درتصمیم گیری های صنعتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تلفیق QFDوFMEA درتصمیم گیری های صنعتی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تلفیق QFDوFMEA درتصمیم گیری های صنعتی در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

یحیی زارع مهرجردی – استاد یار دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه یزد
مجتبی ردایی – مهندسی صنایع- دانشگاه یزد

چکیده:

از مجموعه ابزارهای قابلیت اطمینان است و احتمال اینکه پروژه‏ای در سازمان با هدف بهبود فعالیت‏های سازمان، تنها با استفاده از یک تکنیک، کامل باشد، خیلی پایین است. پیاده ‏سازی کارا و مؤثر FMEA، معمولاً نیازمند یک محیط پشتیبان و وابسته به اجرای سایر ابزارهای قابلیت اطمینان و کیفی است. FMEA یکی از روش‏های معرفی شده در بسیاری از استانداردهای مدیریت کیفیت است و پیاده سازی و اجرای مؤثر این ابزار مناسب‏ترین و کم‏هزینه‏ترین راه به سمت هدف نهایی تمامی استانداردهای مدیریت کیفیت است و این مهم با درک ارتباط FMEA با سایر ابزارهای پشتیبان میسر می‏گردد. QFD ابزاری به منظور تشخیص نیاز واقعی مشتریان است. این خواسته‏ها و نیازها، به کمک تکنیک‏های کارشناسی بازاریابی، جمع آوری می‏شود. هنگامی که «صدای مشتری» شنیده شد از آن به عنوان راهنما جهت ساخت و توسعه نمونه‏ها و فرایندهای تولیدی استفاده می‏شود. به یاد آورید اولین پرسشی که در فرم FMEA پرسیده می‏شود این است که: چه موضوعاتی تمامی آن چیزی است که طراحی، فرایند یا خدمت در نظر می‏گیرند تا رضایت مشتری جلب شود؟ بنابراین QFD یکی از بهترین ابزارها برای ساخت ستون وظایف FMEA است. انجام این پروژه در راستای معرفی یک بسته ی ادغامی از دو ابزار کیفیت وبیان کاربردهای مختلف آن و معرفی کاربرد جدید آن در پشتیبانی تصمیم می باشد. ابتدا به اجمال به معرفی هر یک از دو روش QFD و FMEA و نمونه ای از کاربرد تولیدی بسته‏ی ادغامی در بخش 1 می‏پردازیم، سپس در بخش 2 مدل پیشنهادی از کاربرد جدید این بسته به عنوان ابزار پشتیبانی تصمیم‏ آمده است و در نهایت بخش 3 کاربرد آزمایشی این ابزار در شرکت الکتروکویر بیان می‏شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سنتز و شناسایی نانو کاتالیست CS xH3درXPW12O40/FeدرSiO2 برای تولید بیودیزل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سنتز و شناسایی نانو کاتالیست CS xH3درXPW12O40/FeدرSiO2 برای تولید بیودیزل در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنتز و شناسایی نانو کاتالیست CS xH3درXPW12O40/FeدرSiO2 برای تولید بیودیزل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سنتز و شناسایی نانو کاتالیست CS xH3درXPW12O40/FeدرSiO2 برای تولید بیودیزل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سنتز و شناسایی نانو کاتالیست CS xH3درXPW12O40/FeدرSiO2 برای تولید بیودیزل در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
مصطفی فیضی – استادیار دانشگاه رازی
حمیدرضا رفیعی – استادیار گروه شیمی فیزیک دانشگاه رازی کرمانشاه
لیلا نوروزی – کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

چکیده:
در این تحقیق در مرحله اول، کاتالیست اسیدی جامدH3PW12O40/Fe-SiO2 با درصد های وزنی مختلف (2%،4%،5%،6%،7%و8% ) به روش تلقیح تهیه شد. درمرحله دوم تاثیر درصد های وزنی مختلف از فاز تقویت کننده سزیم (1%،2%،3%،4%،5%) برروی این کاتالیست مورد بررسی قرار گرفت، و در دمای 600 درجه سانتی گراد به مدت 6 ساعت کلسینه گردید. ساختار این کاتالیست ها با تکنیک های XRD, FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. همه این کاتالیست ها در واکنش تبادل استری متیل استات با متانول در دمای 333 K وفشاریک اتمسفر بررسی شدند..بالاترین فعالیت به کاتالیست H3PW12O40/Fe-SiO2 با 4 درصد وزنی و کاتالیست CSXHX-3PW12O40/Fe-SiO2 با 2 درصد وزنی اختصاص داشت که به ترتیب دارای بازده 50% و80% بودند. جداسازی راحت کاتالیست به علت وجود هسته مغناطیسی آهن در حضور یک میدان مغناطیسی از مخلوط واکنش وعدم نیاز به مراحل خالص سازی وخنثی سازی از مزیت های بسیار مهم این کاتالیست جامد اسیدی است. در نهایت ویزگی های فیزیکی مانند ویسکوزیته،ضریب شکست و دانسیته بیودیزل سنتز شده بررسی می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سیستم اطلاعات مدیریتMIS در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سیستم اطلاعات مدیریتMIS در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستم اطلاعات مدیریتMIS در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سیستم اطلاعات مدیریتMIS در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سیستم اطلاعات مدیریتMIS در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
ریحانه جماعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خیمنی (ره)قزوین
رویا پرهیزگاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خیمنی (ره)قزوین
زینب جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خیمنی (ره)قزوین
محسن الوندی – استاد دانشگاه بین اللملی امام خیمنی (ره) قزوین

چکیده:
در این مقاله کلیات و مبانی سیستم های اطلاعات ارائه می شود. تعریف سیستم اطلاعات، کار سیستم اطلاعات ، عناصر تاثیرگذار بر سیستم های اطلاعات و چگونگی تهیه یک سیستم اطلاعات برای سازمان مباحث این مقاله را تشکیل می دهند. سیستم های پشتیبانی تصمیم DSS، تاثیرات هوش مصنوعی و سیستم های خبره بر روی این سیستم ها دیگر مبحث مقاله می باشند. متخصصان اطلاعاتی شامل تحیل گر سیستم ها، مدیران پایگاه های داده، متخصصان شبکه، برنامه نویس ها و اپراتورها در قسمت بعدی بررسی شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه‌سازی حرارتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شبیه‌سازی حرارتی در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه‌سازی حرارتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شبیه‌سازی حرارتی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه‌سازی حرارتی در word :

شبیه‌سازی حرارتی

Simulated Annealing

شبیه‌سازی حرارتی

پاییز 1386

چكیده
در این تحقیق ما به بررسی یكی از روش‌های بهینه‌سازی حل مسئله به نامSimulated Annealing می‌پردازیم. SA در واقع الهام گرفته شده از فرآیند ذوب و دوباره سرد كردن مواد و به همین دلیل به شبیه‌سازی حرارتی شهرت یافته است. در این تحقیق ادعا نشده است كه SA لزوماً بهترین جواب را ارائه می‌كند. بلكه SA به دنبال یك جواب خوب كه می‌تواند بهینه هم باشد می‌گردد. SA در حل بسیاری از مسائل بخصوص مسائل Np-Complete كاربرد دارد. در پایان روش حل مسئله‌ی فروشنده‌ی دوره گرد در SA بطور مختصر آورده شده است.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
1- مقدمه 3
2 SA چیست؟ 5
3- مقایسه SA با تپه‌نوردی 8
4- معیار پذیرش (یك حركت) 9
5- رابطه‌ی بین SA و حرارت فیزیكی 11
6- اجرای SA 11
7- برنامه سرد كردن 12
1-7 درجه حرارت آغازین 13

2-7 درجه حرارت پایانی 14
3-7 كاهش درجه حرارت در هر مرحله 14
4-7 تكرار در هر دما 14
8- تابع هزینه 14
9- همسایگی 15
10- روش حل TSP با SA 15
11- نتیجهگیری 19
منابع 20

1- مقدمه
سیستم‌های پیچیده اجتماعی تعداد زیادی از مسائل دارای طبیعت تركیباتی را پیش روی ما قرار می‌دهند. مسیر كامیون‌های حمل و نقل باید تعیین شود، انبارها یا نقاط فروش محصولات باید جایابی شوند، شبكه‌های ارتباطی باید طراحی شوند، كانتینرها باید بارگیری شوند، رابط‌های

رادیویی می‌بایست دارای فركانس مناسب باشند، مواد اولیه چوب، فلز، شیشه و چرم باید به اندازه‌های لازم بریده شوند؛ از این دست مسائل بی‌شمارند. تئوری پیچیدگی به ما می‌گوید كه مسائل تركیباتی اغلب پلی‌نومیال نیستند. این مسائل در اندازه‌های كاربردی و عملی خود به قدری بزرگ هستند كه نمی‌توان جواب بهینه آنها را در مدت زمان قابل پذیرش به دست آورد. با این وجود، این مسائل باید حل شوند و بنابراین چاره‌ای نیست كه به جواب‌های زیر بهینه بسنده نمود به

گونه‌ای كه دارای كیفیت قابل پذیرش بوده و در مدت زمان قابل پذیرش به دست آیند.
چندین رویكرد برای طراحی جواب‌های با كیفیت قابل پذیرش تحت محدودیت زمانی قابل پذیرش پیشنهاد شده است. الگوریتم‌هایی هستند كه می‌توانند یافتن جواب‌های خوب در فاصله مشخصی از جواب بهینه را تضمین كنند كه به آن‌ها الگوریتم‌های تقریبی می‌گویند. الگوریتم‌های دیگری نیز هستند كه تضمین می‌دهند با احتمال بالا جواب نزدیك بهینه تولید كنند كه به آن‌ها الگوریتم‌های

احتمالی گفته می‌شود. جدای از این دو دسته، می‌توان الگوریتم‌هایی را پذیرفت كه هیچ تضمینی در ارائه جواب ندارند اما براساس شواهد و سوابق نتایج آن‌ها، به طور متوسط بهترین تقابل كیفیت و زمان حل برای مسئله مورد بررسی را به همراه داشته‌اند. به این الگوریتم‌ها، الگوریتم‌های هیوریستیك گفته می‌شود.
هیوریستیك‌ها عبارتند از معیارها، روش‌ها یا اصولی برای تصمیم‌گیری بین چند گزینه خط‌مشی و انتخاب اثربخش‌ترین برای دستیابی به اهداف مورد نظر. هیوریستیك‌ها نتیجه برقراری اعتدال بین دو نیاز هستند: نیاز به ساخت معیار‌های ساده و در همان زمان توانایی تمایز درست بین انتخاب‌های خوب و بد. برای بهبود این الگوریتم‌ها از اواسط دهه هفتاد، موج تازه‌ای از رویكردها آغاز گردید. این

رویكردها شامل الگوریتم‌هایی است كه صریحاً یا به صورت ضمنی تقابل بین ایجاد تنوع جستجو (وقتی علائمی وجود دارد كه جستجو به سمت مناطق بد فضای جستجو می‌رود) و تشدید جستجو (با این هدف كه بهترین جواب در منطقه مورد بررسی را پیدا كند) را مدیریت می‌كنند. این الگوریتم‌ها متاهیوریستیك نامیده می‌شوند. از بین این الگوریتم‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

بازپخت شبیه‌سازی شده
جستجوی ممنوع
الگوریتم‌های ژنتیك
شبكه‌های عصبی مصنوعی
بهینه‌سازی مورچه‌ای یا الگوریتم‌های مورچه
در این تحقیق ما به بررسی بازپخت شبیه‌سازی شده (شبیه‌سازی حرارتی) می‌پردازیم.

2 SA چیست؟
SA مخفف Simulated Annealing به معنای شبیه‌سازی گداخت یا شبیه‌سازی حرارتی می‌باشد كه برای آن از عبارات شبیه‌سازی بازپخت فلزات، شبیه‌سازی آب دادن فولاد و الگوریتم تبرید نیز استفاده شده است. برخی مسائل بهینه‌سازی صنعتی در ابعاد واقعی غالباً پیچیده و بزرگ می‌باشند. بنابراین روش‌های حل سنتی و استاندارد، كارایی لازم را نداشته و عموماً مستلزم صرف زمان‌های محاسباتی طولانی هستند. خوشبختانه، با پیشرفت فن‌آوری كامپیوتر و ارتقا قابلیت‌های محاسباتی، امروزه استفاده از روش‌های ابتكاری و جستجوگرهای هوشمند كاملاً متداول گردیده است. یكی از این روش‌ها SA است. SA شباهت دارد با حرارت دادن جامدات. این ایده ابتدا توسط شخصی كه در صنعت نشر فعالیت داشت به نام متروپلیس در سال 1953 بیان شد.[10] وی

تشبیه كرد كاغذ را به ماده‌ای كه از سرد كردن مواد بعد از حرارت دادن آنها بدست می‌آید. اگر یك جامد را حرارت دهیم و دمای آن را به نقطه ذوب برسانیم سپس آن را سرد كنیم جزئیات ساختمانی آن به روش و نحوه سرد كردن آن وابسته می‌شود. اگر آن جامد را به آرامی سرد كنیم كریستال‌های بزرگی خواهیم داشت كه می‌توانند آن طور كه ما می‌خواهیم فرم بگیرند ولی اگر سریع سرد كنیم آنچه كه می‌خواهیم بدست نمی‌آید.

الگوریتم متروپلیس شبیه‌سازی شده بود از فرآیند سرد شدن مواد به وسیله كاهش آهسته دمای سیستم (ماده) تا زمانی كه به یك حالت ثابت منجمد تبدیل شود. این روش با ایجاد و ارزیابی جواب‌های متوالی به صورت گام به گام به سمت جواب بهینه حركت می‌كند. برای حركت، یك همسایگی جدید به صورت تصادفی ایجاد و ارزیابی می‌شود. در این روش به بررسی نقاط نزدیك نقطه داده شده در فضای جستجو می‌پردازیم. در صورتی كه نقطه جدید، نقطه بهتری باشد (تابع

هزینه را كاهش دهد) به عنوان نقطه جدید در فضای جستجو انتخاب می‌شود و اگر بدتر باشد (تابع هزینه را افزایش دهد) براساس یك تابع احتمالی باز هم انتخاب می‌شود. به عبارت ساده‌تر، برای كمینه سازی تابع هزینه، جستجو همیشه در جهت كمتر شدن مقدار تابع هزینه صورت می‌گیرد، اما این امكان وجود دارد كه گاه حركت در جهت افزایش تابع هزینه باشد. معمولاً برای پذیرفتن نقطه بعدی از معیاری به نام معیار متروپلیس استفاده می شود:

P:احتمال پذیرش نقطه بعدی
C: یك پارامتر كنترلی
تغییر هزینه
پارامتر كنترل در شبیه‌سازی آب دادن فولاد، همان نقش دما را در پدیده فیزیكی ایفا می‌كند. ابتدا ذره (كه نمایش دهنده نقطه فعلی در فضای جستجو است) با مقدار انرژی بسیار زیادی (كه نشان دهنده مقدار بالای پارامتر كنترلی C است) نشان داده شده است. این انرژی زیاد به ذره اجازه فرار

از یك كمینه محلی را می‌دهد. همچنانكه جستجو ادامه می‌یابد، انرژی ذره كاهش می‌یابد (C كم می‌شود) و در نهایت جستجو به كمینه كلی میل خواهد نمود. البته باید توجه داشت كه در دمای پایین امكان فرار الگوریتم از كمینه محلی كاهش می‌یابد، به همین دلیل هر چه انرژی آغازین بالاتر، امكان رسیدن به كمینه كلی هم بیشتر است .[10]

روش بهینه سازی SA به این ترتیب است كه با شروع از یك جواب اولیه تصادفی برای متغیرهای تصمیم‌گیری، جواب جدید در مجاورت جواب قبلی با استفاده از یك ساختار همسایگی مناسب به طور تصادفی تولید می‌شود. بنابراین یكی از مسائل مهم در SA روش تولبد همسایگی است. برای پیاده سازی الگوریتم شبیه سازی حرارتی به سه عامل اساسی به شرح زیر نیازمندیم :
1 نقطه شروع:

نقطه‌ای در فضای جستجو است كه جستجو را از آنجا آغاز می‌كنیم. این نقطه معمولاً به صورت تصادفی انتخاب می شود .

2 مولد حركت:
این مولد وظیفه تولید حالات بعدی را بعهده دارد و با توجه به محاسبه هزینه نقطه فعلی و هزینه نقطه بعدی‌، وضعیت حركت الگوریتم را مشخص می‌كند .

3 برنامه سرد كردن :
پارامترهایی كه نحوه سرد كردن الگوریتم را مشخص می‌كنند. بدین ترتیب كه دما چند وقت به چند وقت و به چه میزان كاهش یابد و دماهای شروع و پایان چقدر باشند. در سال 1982 كرك پاتریك ایده متروپلیس را برای حل مسائل به كار برد. در سال 1983 كرك پاتریك و تعدادی از همكارانش از SA برای حل مسئله فروشنده دوره‌گرد یا TSP استفاده كردند.

TSP یكی از مسائل پایه در روشهای بهینه‌سازی است و عبارت است از كمینه‌سازی مسافتی كه یك فروشنده دوره‌گرد ، ضمن مسافرت به تعداد معینی شهر باید طی كند. دیدار از هر شهر باید دقیقاً یك بار صورت پذیرد و او باید به شهری كه مبداء حركتش است باز گردد. نتایج شبیه سازی حاكی از موفقیت روش ارائه شده توسط كرك پاتریك در حل TSP بود. از آن پس، شبیه سازی

حرارتی در مسائل بهینه‌سازی گوناگونی به كار رفت و نتایج بسیار موفقیت آمیزی كسب كرد.[8]
روش بهینه‌سازی SA یك روش عددی با ساختار تصادفی هوشمند است. قابلیت انعطاف در كوچك گرفتن طول گام‌های تصادفی در الگوریتمSA مانع از بروز هرگونه ناپایداری و ناهمگرایی در تركیب با مدل می‌شود. علاوه بر آن توانایی SA در خروج از بهینه‌های محلی و همگرایی به سوی بهینه‌ی سراسری از جنبه‌ی نظری و در كاربردهای عملی به اثبات رسیده است. به طور مثال روش SA در بهینه‌سازی بهره‌برداری كانال‌های آبیاری در كشاورزی از الگوریتم ژنتیك مدل بهینه‌تری را می‌دهد

. بهینه‌سازی توابع غیرصریح و مسائل Non-Complete با روش‌های كلاسیك بهینه‌سازی دشوار و گاهی غیرممكن است و بایستی از روش‌های عددی بهینه‌سازی استفاده كرد. برای حل مسئله به روش SA ابتدا مدل‌سازی ریاضی صورت می‌گیرد.
SA در خیلی از كتاب‌ها (انگلیسی) شرح داده شده است. اگر شما می‌خواهید به دنبال راحت‌ترین تعریف باشید، به شما توصیه می‌كنیم كتاب (Dowsland, 1995)‌ این كتاب نه تنها بسیار خوب SA را شرح داده بلكه حاوی مراجع معتبر بسیاری برای علاقه‌مندان می‌باشد.[5]

3- مقایسه SA با تپه‌نوردی :
در هوش مصنوعی خواندیم كه در الگوریتم تپه‌نوردی برای حل مسائل MAX یا MIN محلی را بدست می‌آوریم. ما تلاش می‌كنیم در الگوریتم تپه‌نوردی استفاده كنیم از نقاط شروع متفاوت و می‌توانیم با افزودن اندازه‌ی همسایگی فضای حركت بیشتری برای جستجو داشته باشیم. در تپه‌نوردی اگر MAX یا MIN محلی را بدست آوریم شاید MAX یا MIN كلی را بدست نیاوریم. SA این مشكل را

حل می‌كند. در SA ما به برخی حركت‌های بد برای فرار از MAX یا MIN محلی اجازه می‌دهیم. در این الگوریتم (SA) بجای شروع دوباره بطور تصادفی زمانی كه مثلاً در یك Max محلی گیر افتاده‌ایم، ‌می‌توانیم اجازه دهیم كه جستجو چند قدم به طرف پایین بردارد، تا از MAX محلی فرار كند.
برخلاف تپه‌نوردی، SA بصورت Random حركت به همسایگی را انتخاب می‌كند. (به یاد آورید كه نپه‌نوردی بهترین حركت را كه در دسترس است، وقتی در یك سراشیبی نزول یا صعود می‌كند

، انتخاب می‌كند.) در واقع SA ، تپه نوردی بهبود یافته است. اگر بهترین حركت را نسبت به موقعیت جاری انجام دهید، SA همواره مورد قبول خواهد بود. اگر اشتباه حركت كنید (حركت بد) احتمالاً آن حركت می‌تواند مورد قبول واقع شود. راجع به این مبحث بیشتر توضیح خواهیم داد.

4- معیار پذیرش (یك حركت)
در الگوریتم‌های بهینه‌سازی محلی، جواب جدید تنها در صورت بهبود تابع هدف پذیرفته می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر نسبت اکستروژن برریزساختار و استحکام کامپوزیت AlدرSiC در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تاثیر نسبت اکستروژن برریزساختار و استحکام کامپوزیت AlدرSiC در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر نسبت اکستروژن برریزساختار و استحکام کامپوزیت AlدرSiC در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تاثیر نسبت اکستروژن برریزساختار و استحکام کامپوزیت AlدرSiC در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر نسبت اکستروژن برریزساختار و استحکام کامپوزیت AlدرSiC در word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

امیر پاکدل – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
حسن فرهنگی – دانشیار دانشگاه تهران
مسعود امامی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه کامپوزیت های آلومینیوم – کاربید سیلیسیم به لحاظ استحکام و انعطاف پذیری خوب خواص خوردگی مطلوب ضریب انبساط حرارتی پایین و قیمت مناسب کاربردهای زیادی درصنایع مختلف یافته اند کامپوزیت های ریختگی معمولا دارای مشکلاتی نظیر تخلخل و توزیع نامناسب فاز ثانویه هستند برای کاهش عیوب مذکور و رسیدن به خواص مطلوب از فرایندهای ثانویه مانند اکستروژن برای این مواد استفاده می شود دراین پژوهش کامپوزیت Al6061-10Vol.%SiC با اندازه متوسط ذرات 48 میکرومتر به روش ریخته گری همزدنی تولید شد و تاثیر نسبت اکستروژن برریزساختار استحکام تسلیم و استحکام کششی مورد بررسی قرار گرفت نتای ج حاصل نشان میدهد که اعمال فرایند اکستروژن باعث کاهش اندازه ذرات تقویت کننده و میزان تخلخل نسبت به حالت ریختگی می گردد همچنین با افزایش نسبت اکستروژن، استحکام تسلیم و استحکام کششی درکامپوزیت افزایش می یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی میران شیوع کنه های ایکسوامی در اسب های استان گلستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی میران شیوع کنه های ایکسوامی در اسب های استان گلستان در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میران شیوع کنه های ایکسوامی در اسب های استان گلستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی میران شیوع کنه های ایکسوامی در اسب های استان گلستان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میران شیوع کنه های ایکسوامی در اسب های استان گلستان در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

احمدعلی فیوضی یوسفی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
مجید یحیائی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

در بررسی 400 راس اسب نمونه گیری شد . مواردی از آلودگی به کنه ها ی نرم و نیز جرب ها مشاهده نگرد ید تنها تعداد 20 راس اسب %)5) دچار آلودگی به کنه ها ی سخت بودند که بیشترین میزان آلودگی به ترتیب در اسب ها ی باری ناحیه کوهستانی 8) مورد ) ، اسب ها ی ناحیه کوهپایه 6) مورد ) ، اسب ها ی آزاد و ا یلخی ناحیه دشت ) 3 مورد) ، اسب های کورس ناحیه دشت ) 1 مورد ) ، اسب ها ی کشش ناحیه دشت 1) مورد ) مشاهده گرد ید . وجود اختلاف معنی دار بین میزان آلودگی اسب ها در ناحیه دشت با سا یر نواحی را میتوان مربوط به وجود شرا یط محیطی مناسب برا ی رشد کنه ها در نواحی کوهستانی و کوهپایه دانست . از انواع کنه جدا شده از بدن اسب ها به ترتیب بیشترین میزان آلودگی مربوط به کنه هیالوماآناتولیکوم 81) مورد ) ، همافیزالیس پونکتاتا ) 59 مورد ) ، بوفیلوس آنولاتوس ) 2 مورد ) ، درماسنتور مارژیناتوس ) 3 مورد ) ، ایکسو دس ریسینوس ) 1 مورد ) بود که اختلاف معنی داری را بین آنها نشان میداد که میتوان ناشی از وجود شرا یط آب و هوائی مناسب معتدل نواحی جهت رشد کنه ها ی هیالوما و همافیزالیس دانست . همچنین بیشترین میزان آلودگی در بدن در نواحی کشاله ران ، ز یر دم ، گردن ، یال، و گوش مشاهده گردید که اختلاف معنی داری با هم داشتند . بیشترین آلودگی فصلی درتابستان و پائیز و کمترین آلودگی درفصول بهار و زمستان بود و اختلاف معنی داری را نشان می دادند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله A New Algorithm to Detect Power Swing and Improve Operation of Distance Relays Zone 3 by Use Of PMU در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله A New Algorithm to Detect Power Swing and Improve Operation of Distance Relays Zone 3 by Use Of PMU در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله A New Algorithm to Detect Power Swing and Improve Operation of Distance Relays Zone 3 by Use Of PMU در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله A New Algorithm to Detect Power Swing and Improve Operation of Distance Relays Zone 3 by Use Of PMU در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله A New Algorithm to Detect Power Swing and Improve Operation of Distance Relays Zone 3 by Use Of PMU در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
m dehshiri – Electrical and Computer Engineering Faculty Shahid Beheshti University Tehran, Iran
h.k karegar – Electrical and Computer Engineering Faculty Shahid Beheshti UniversityTehran, Iran
h barzegari – Electrical and Computer Engineering Faculty Shahid Beheshti UniversityTehran, Iran

چکیده:

Cascaded tripping of transmission lines due to mal-operation of zone 3 distance relays is main reason of blackouts worldwide and the main reason ofthese mal-operations is power swing. This paper presents a new approach to power swing detection by using synchronized phasor measurements data andprevent undesirable zone 3 distance relays tripping during stable power swings. Results are presented based on simulation studies carried out on a 400 kVsystem, using EMT DC/PSCAD. The PMU is simulated in MATLAB.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی درمناطق کشاورزی با استفاده از ارزیابی اسیب پذیری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی درمناطق کشاورزی با استفاده از ارزیابی اسیب پذیری در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی درمناطق کشاورزی با استفاده از ارزیابی اسیب پذیری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی درمناطق کشاورزی با استفاده از ارزیابی اسیب پذیری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی درمناطق کشاورزی با استفاده از ارزیابی اسیب پذیری در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

سروش عباسی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
کورش محمدی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
مجید خیاط خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

در سالیان اخیر افزایش جمعیت در نقاط مختلف دنیا افزایش نیاز به آب و مواد غذایی را به همراه داشته است به منظور تامین مواد غذایی در دسترس ترین راهکار افزایش عملکرد در واحد سطح بودکه این افزایش عملکرد در اثر به کارگیری کود و مواد سمی بیشتر ایجاد می شود این موضوع باعث شده تا منابع آب به خصوص اب زیرزمینی در معرض خطر جدی آلودگی قرارگیرند منابع آب های زیرزمینی از مهمترین و ارزان ترین منابع ابی در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران به شمار می روندشناخت و بهره برداری صحیح از این منابع در مناطق خشک و نیمه خشک در توسعه پایدار و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آن منطقه سهم به سزایی دارد بنا به دلایل ذکر شده و به دلیل استفاده فراوان از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی نیاز به ابزارهای مدیریتی منابع آب وجود دارد دراین پژوهش آبخوان شهرکرد به عنوان مطالعه موردی انتخاب و با اندازه گیری غلظت نیترات و استفاده از یک روش اماری به نام روش وزن دهی شواهد، آسیب پذیری آب زیرزمینی مورد بررسی قرارگرفت و به سه کلاس کم، متوسط، و زیاد طبقه بندی شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید