مقاله مدل سازی یک بعدی قسمت کاتد پیل سوختی با غشا پلیمری و بررسی پارامترهای طراحی بر عملکرد آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدل سازی یک بعدی قسمت کاتد پیل سوختی با غشا پلیمری و بررسی پارامترهای طراحی بر عملکرد آن در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل سازی یک بعدی قسمت کاتد پیل سوختی با غشا پلیمری و بررسی پارامترهای طراحی بر عملکرد آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل سازی یک بعدی قسمت کاتد پیل سوختی با غشا پلیمری و بررسی پارامترهای طراحی بر عملکرد آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل سازی یک بعدی قسمت کاتد پیل سوختی با غشا پلیمری و بررسی پارامترهای طراحی بر عملکرد آن در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
رضا هنرخواه – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) دانشگاه هرمزگان
یونس بخشان – دکتری مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)دانشگاه هرمزگان
محسن فلاحی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)، دانشگاه هرمزگان

چکیده:
در این مطالعه، افت اهمی اجزاء یک پیل سوختی غشا پلیمری شامل غشاء پلیمری، لایه نفوذ گاز و فحات انتقال، و افت غلظت شبیه سازی شده است. معادلات حاکم بر لایه کاتالیست کاتد به روش همگن شبیه سازی شده و برای آن کد کامپیوتری تهیه شده است. با استفاده از محاسبات بالا ولتاژ کلی و بازده پیل سوختی بدست می آید. همچنین مطالعات پارامتری جهت بررسی تأثیر یکسری از پارامترهای طراحی مانند ضریب تخلخل لایه نفوذ گاز ،(g) ، ضخامت لایه نفوذ گاز (e)، میزان بارگذاری پلاتین بر واحد سطح لایه کاتالیست کاتد ،(mp)، میزان نفوذ غشاء در لایه کاتالیست کاتد (m) و میزان اشباع شدگی لایه کاتالیست کاتد (c) بر کارآیی پیل سوختی، افت فعالسازی آن انجام شده است. نتایج نشان می دهد تأثیر پارامتر c نسبت به سایر پارامترها بر کارایی پیل بیشتر است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی بیولوژیکی گل و میزان ناسازگاری در دو رقم زیتون در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی بیولوژیکی گل و میزان ناسازگاری در دو رقم زیتون در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی بیولوژیکی گل و میزان ناسازگاری در دو رقم زیتون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی بیولوژیکی گل و میزان ناسازگاری در دو رقم زیتون در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی بیولوژیکی گل و میزان ناسازگاری در دو رقم زیتون در word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: 19

نویسنده(ها):

اردلان علیزاده – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
ابوالقاسم حسن پور – استادیار، عضو هیئت علمی ,وزارت جهاد کشاورزی.

چکیده:

ازمایش بمنظور بررسی بیولوژیکی گل و میزان خود ناسازگاری و اثرات ان بر کمیت وکیفیت میوه دو رقم زیتون زرد وماری انجام شد. در این ازمایش درصد گل کامل و ناقص در دو رقم، در جهتهای اصلی درخت اندازه گیری شد. همچنین قوه نامیه دانه گرده جهت مشخص نمودن میزان باروری گلها با استفاده از روش رنگ امیزی شیمیایی محاسبه گردید.جهت بررسی میزان خود ناسازگاری، دو تیمار گرده افشانی شامل خود گرده افشانی و گرده افشانی ازاد در درختان زیتون ارقام زرد و ماری اعمال گردید.نتایج ازمایش نشان داد که بالاترین درصد گل کامل در سمت جنوبی و کمترین ان درسمت شمالی درخت قرار دارد ، افزایش گل کامل در سمت جنوبی درخت باعث افزایش تشکیل میوه اولیه شد، اما بعد ازریزشهای اولیه و ثانویه تفاوت معنی داری در میوه تشکیل شده نهایی مشاهده نگردید.بالاترین قوه نامیه دانه گرده در سمت شمالی درخت و کمترین ان در سمت جنوبی درخت مشاهده شد. مقایسه قوه نامیه دانه گرده دو رقم زیتون نشان داد که قوه نامیه دانه گرده رقم زرد بیشتر ازرقم ماری است، ولی این دو رقم با داشتن قوه نامیه دانه گرده بالا میتوانند به عنوان ارقام گرده دهنده با ارقام سازگار دیگر در باغ کاشته شوند. انالیز واریانس ارقام، حاکی از تفاوتهای ژنتیکی بین ارقام از نظر توان تولید محصول بود. در این ازمایش تیمار گرده افشانی ازاد نسبت به خود گرده افشانی باعث افزایش عملکرد محصول در سطح1% در هر دو رقم گردید. کیفیت میوه در تیمار گرده افشانی ازاد از طریق افزایش وزن ، طول و درصد گوشت میوه نیز در سطح 1% افزایش نشان داد. در تیمار خود گرده افشانی تولید میوه های بکرزا و غیرطبیعی افزایش نشان داد که سبب کاهش عملکرد و کیفیت میوه های تشکیل شده نسبت به تیمار گرده افشانی ازاد گردید.در این ازمایش مشخص شد که رقم ماری، رقمی قسمتی خود سازگار و رقم زرد، رقمی قسمتی خود ناسازگار است زیرا میوه تشکیل شده در تیمار گرده افشانی ازاد در رقم ماری حدود 3 برابر و در رقم زرد کمتر از 2برابر تیمار خود گرده افشانی بود.

لذا توصیه میشود با توجه به میزان خود ناسازگاری این دو رقم، برای افزایش کمی وکیفی محصول، از کاشت تک رقمی ارقام فوق در باغ خودداری شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

Which one is more effective in parkinson”s desease? Stimulating the motor cortex or the basal ganglia? در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 Which one is more effective in parkinson”s desease? Stimulating the motor cortex or the basal ganglia? در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Which one is more effective in parkinson”s desease? Stimulating the motor cortex or the basal ganglia? در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي Which one is more effective in parkinson”s desease? Stimulating the motor cortex or the basal ganglia? در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن Which one is more effective in parkinson”s desease? Stimulating the motor cortex or the basal ganglia? در word :

سال انتشار : 1389

نام کنفرانس یا همایش : هفدهمين کنفرانس مهندسي پزشکي ايران

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

In this paper we investigated by a computational model of the basal ganglia-thalamocortical system (BGTCS)differences between the motor cortex stimulation (MCS) and deep brain stimulation (DBS) of the subthalamic nucleus (STN) of the basal ganglia (BG) in Parkinson’s disease (PD). To this end, a mean-field model of the BGTCS is used. This model is able to reproduce both the normal and parkinsonian activities of the BG, thalamus and motor cortex in a unified structure. Using this model, we simulate DBS and MCS, and compared the effect oflocation of stimulation on mean firing rates of the BGTCS. Our results suggest that DBS of the STN and MCS could restore thalamus relay activity, but DBS effects on PD are stronger than MCS. Consequently, stimulation of cortex seems to mimic the stimulation of STN in a relatively less effective manner. Our results are compatible with the experimental and the clinical outcomes on the effects of DBS andMCS.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

از توسعه پایدار شهری تا شهر هوشمند( تحلیل موردی شهر ارومیه) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 از توسعه پایدار شهری تا شهر هوشمند( تحلیل موردی شهر ارومیه) در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد از توسعه پایدار شهری تا شهر هوشمند( تحلیل موردی شهر ارومیه) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي از توسعه پایدار شهری تا شهر هوشمند( تحلیل موردی شهر ارومیه) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن از توسعه پایدار شهری تا شهر هوشمند( تحلیل موردی شهر ارومیه) در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران ، معماري و منظر شهري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

ویژگی عصر ما شهرنشین شدن شدن جمعیت، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ است. توسعه سریع شهری در چند دهه معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی،محیطی و غیره… زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان مطرح شدن توسعه پایدار به عنوان شعار اصلی هزاره سوم نیز ناشی از اثرات شهر ها بر گستره ی زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است.روند رشد شهرها و افزایش جمعیت امروزه جزو مسائلی است که ذهن همگان را به خود مشغول کرده است. که این موارد خود به تنهایی مسائل دیگری را نیز شامل می شوند که عبارتند از: آلودگی هوا، از بین رفتن کمربندسبز، کمبود مسکن، کمبود فضای سبز، ازدحام و شلوغی و….با بررسی روشهای توسعه پایدار شهری و شهر هوشمند و کنار هم قرار گرفتن متدهای این دو به را ه حل هایی برای حل مسائل ذکر شده میرسیم.در این مقاله با مروری بر مفاهیم توسعه پایدار و تاکید بر سیاست های توسعه پایدار برای شهر ها به مطالعه موردی شهر ارومیه پرداخته و در ادامه پیشنهادات و راهکارهایی در راستای توسعه پایدار این شهر ارائه گردیده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عددی و تحلیلی میدان جریان روی استوانه بیضوی و تاثیر نسبت اقطار در افزایش انتقال حرارت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی عددی و تحلیلی میدان جریان روی استوانه بیضوی و تاثیر نسبت اقطار در افزایش انتقال حرارت در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عددی و تحلیلی میدان جریان روی استوانه بیضوی و تاثیر نسبت اقطار در افزایش انتقال حرارت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی عددی و تحلیلی میدان جریان روی استوانه بیضوی و تاثیر نسبت اقطار در افزایش انتقال حرارت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عددی و تحلیلی میدان جریان روی استوانه بیضوی و تاثیر نسبت اقطار در افزایش انتقال حرارت در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
سینا وکیلی تهامی – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی/ دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین جلیل زاده – کارشناس ارشد تبدیل انرژی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:
در این مقاله بررسی میدان جریان و انتقال حرارت روی استوانه های بیضوی با نسبت اقطار 1/8 تا 0/3 و سطح انتقال حرارت یکسان، در اعداد رینولدز 100 تا 300 مورد مطالعه قرار گرفته است. شبیه سازی توسط کد تجاری فلوئنت به روش حجم محدود، با فرض جریان آرام، گذرا، دو بعدی، غیر قابل تراکم و با خواث ترموفیزیکی ثابت انجام شده و دستگاه معادلات سرعت و فشار با استفاده از الگوریتم سیمپل حل شده است. شبکه بندی اعمال شده از نوع با سازمان بوده که تراکم شبکه بندی در نزدیکی استوانه بیشتر می باشد. نتایج تحلیلی موجود برای استوانه دایروی، مطابقت نزدیکی با نتایج عددی دارد که حاکی از شبیه سازی مناسب مسئله است. در این مطالعه متوسط ضریب پسا، ضریب فشار موضعی، ضریب اصطکاک سطحی موضعی، عدد ناسلت متوسط و موضعی در نسبت قطرهای مختلف استوانه مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج عددی و تحلیلی متناظر نشان می دهد که باافزایش نسبت اقطار متوسط عدد ناسلت و ضریب پسا کاهش می یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش هوش فرهنگی در مدیریت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش هوش فرهنگی در مدیریت در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش هوش فرهنگی در مدیریت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش هوش فرهنگی در مدیریت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش هوش فرهنگی در مدیریت در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
میرهادی موذن جمشیدی – استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
صدیقه کبری ثاراللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی علوم و تحقیقات گیلان

چکیده:
در میان مهارت های مورد نیاز قرن 21 توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی حائز اهمیت است. محیط کار جهانی، نیاز به افرادی دارد که به فرهنگ های مختلف آشنا باشند وبتوانند با افراد سایر فرهنگ ها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای این منظور افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. توانایی فرد برای تطبیق با ارزش ها، سنت ها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کار کردن در یک محیط متفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی است. هوش فرهنگی، منبع بالقوه ای برای ایجاد مزیت رقابتی است . در این تحقیق به نقش هوش فرهنگی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها پرداخته و ابعاد مختلف آن را معرفی می نماید. این تحقیق قصد دارد با شرح جنبه های مختلف هوش فرهنگی نقش و اهمیت آن را به عنوان یک شایستگی برای مدیران نشان دهد. این مقاله قصد دارد با توجه به مطالعات محققین مختلف به بررسی نقش هوش فرهنگی در اثربخشی مدیریت بپردازد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر بقایای علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تاثیر بقایای علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر بقایای علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تاثیر بقایای علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر بقایای علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
مجید برزویی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف هرز دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم ایزدی دربندی – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن راشد محصل – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی راستگو – اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر بقایای شبیه سازی شده تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط کنترل شده گلخانه ای و در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل هفت گیاه زراعی (سورگوم، ارزن، جو، گندم، یولاف وحشی، یونجه و خیار) و غلظت های مختلف علف کش تریفلورالین در خاک در هشت سطح (صفر، 0/002، 0/004، 0/021، 0/043، 0/064، 0/086 و 0/129 میلی گرم ماده موثره در کیلوگرم خاک) بودند. نتایج نشان دادند که بقایای تریفلورالین در خاک تاثیر معنی داری بر سبز شدن گیاهان مورد مطالعه داشت و با افزایش بقایای تریفلورالین در خاک، وزن خشک تمام گیاهان به طور کاملا معنی داری کاهش پیدا کرد. با توجه به نتایج آزمایش، گیاه یونجه با داشتن بالاترین (0/164) ED50 مربوط به زیست توده اندام های هوایی به عنوان مقاومترین گیاه و سورگوم با کمترین مقدار (0/048) ED50 مربوط به زیست توده اندام های هوایی به عنوان حساسترین گیاه به بقایای تریفلورالین شناخته شدند. سایر گیاهان زراعی بر اساس شاخص مذکور از نظر حساسیت به بقایای تریفلورالین به صورت یونجه< خیار< گندم< یولاف< جو< ارزن< سورگوم طبقه بندی شدند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی توزیع مکانی هدایت الکتریکی و کربنات کلسیم معادل خاک درمنطقه بختیاردشت اصفهان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی توزیع مکانی هدایت الکتریکی و کربنات کلسیم معادل خاک درمنطقه بختیاردشت اصفهان در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی توزیع مکانی هدایت الکتریکی و کربنات کلسیم معادل خاک درمنطقه بختیاردشت اصفهان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی توزیع مکانی هدایت الکتریکی و کربنات کلسیم معادل خاک درمنطقه بختیاردشت اصفهان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی توزیع مکانی هدایت الکتریکی و کربنات کلسیم معادل خاک درمنطقه بختیاردشت اصفهان در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
نسرین سعادتی – دانشجوی کارشناس ارشد خاک دانشگاه شاهدتهران
محسن رودپیما – استادیارگروه علوم خاک دانشگاه شاهدتهران
ناصر دواتگر – استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:
با تولید روز افزون نفت در جهان به عنوان منبع انرژی، آلودگی خاکها و منابع آب زیرزمینی با هیدروکربنهای نفتی در اطراف پالایشگاهها، جایگاههای سوختگیری و محل عبور لولههای انتقال سوخت صورت میپذیرد. ترکیبات نفتی سمی و خطرناک هستند و به علت خاصیت سرطانزایی و جهشزایی در موجودات زنده سلامت بشر و محیط زیست را به شدت تهدید میکنند. آلودگی خاکها با هیدروکربنهای نفتی ویژگیهای خاک را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین پالایش مکانهای آلوده به ترکیبات نفتی امری ضروری و مهم میباشد. دستیابی به تصویر کلی از توزیع ویژگیهای خاک در مناطق آلوده برای بازسازی و احیای منطقه آلوده بسیار مهم است. ه این مطالعه با هدف تعیین شدت و توزیع برخی ویژگیهای خاک در منطقه 100 هکتاری آلوده به ترکیبات نفتی بختیاردشت اصفهان واقع در نزدیکی پالایشگاه اصفهان با استفاده از روش زمینآماری و پهنهبندی انجام شد. زمین آمار یکی از روشهایی است که امروزه در 30 سانتیمتری در 100 مکان با توزیع – جهت بررسی تغییر پذیری مکانی ویژگی خاک به کار میرود. بدین منظور از عمق 0 جغرافیایی یکنواخت به فواصل 100 متری نمونهبرداری انجام گرفت. متغیرهای کربنات کلسیم معادل با روش کلسیمترفشاری، هدایت الکتریکی در عصاره گل اشباع برای 100 نمونه اندازهگیری شدند. در این تحقیق از تخمینگر زمینآماری کریجینگ در برآورد تغییرات مکانی استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده به علت فرایند مسن شدن آلودگی نفتی در منطقه مورد مطالعه، نمکهای محلول موجود در پسماندهای نفتی به مرور آبشویی شدند. متغیرهای مورد بررسی به علت پیروی از مدل کروی دارای ساختار مکانی و کلاس همبستگی مکانی متوسط شدند، که نشان از تأثیر عوامل بیرونی آلودگی نفتی خاک با عوامل ذاتی خاک بر ویژگیهای مورد مطالعه میباشد. توزیع مکانی نشان داد خاک کل منطقه مورد مطالعه دارای درصد کربنات کلسیم بالا بود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی اثرسطوح شوری بررشدوغلظت عناصرپرمصرف ذرت علوفه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی اثرسطوح شوری بررشدوغلظت عناصرپرمصرف ذرت علوفه ای در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی اثرسطوح شوری بررشدوغلظت عناصرپرمصرف ذرت علوفه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی اثرسطوح شوری بررشدوغلظت عناصرپرمصرف ذرت علوفه ای در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی اثرسطوح شوری بررشدوغلظت عناصرپرمصرف ذرت علوفه ای در word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

محمود چهره نگار – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت
جهانبخش میرزاوند – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
مهدی زارع – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدفیروزآباد

چکیده:

به منظوربررسی اثرمتقابل سطوح شوری بررشدوزن خشک و ترکیب شیمیایی عناصرپرمصرف درذرت علوفه ای ازمایشی درگلخانه ای تحقیقاتی صورت گرفت ازمایش بصورت کاملا تصادفی درسه تکرار انجام شد و فاکتورهای ازمایش شامل سه سطح شوری 2آب معمولی و 4و6 دسی زیمنس برسانتیمتر می باشد پس ازکاشت تیمارهای شوری اعمال گردیدند و مراقبت های لازم تا انتهای ازمایش صورت گرفت صفات مورد اندازه گیری شامل ارتفاع بوته وزن خشک عناصرسدیم پتاسیم کلسیم و فسفرمی باشد پس ازبرداشت ذرت دراون خشک بصورت خردشده درامده و صفات مذکور اندازه گیری شد نتایج ازمایش نشان دهنده کاهش معن یدارارتفاع بوته وزن خشک و غلظت پتاسیم و افزایش معنی دارغلظت سدیم کلسیم و فسفرگیاه می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی جلوه های پایداری در شعر عارف قزوینی و نزار قبانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی جلوه های پایداری در شعر عارف قزوینی و نزار قبانی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی جلوه های پایداری در شعر عارف قزوینی و نزار قبانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی جلوه های پایداری در شعر عارف قزوینی و نزار قبانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی جلوه های پایداری در شعر عارف قزوینی و نزار قبانی در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي ادبيات و پژوهش هاي تطبيقي در آن

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

شعر پایداری شعری است که به ستایش حرکت های جمعی مردم برای رسیدن به ارمان هایی که حکومت مانع تحقق آنها شده است می پردازد. در میان پارسیگویان و عرب زبانان شاعران بنامی در حوزه ادبیات پایداری شعر سروده اند که از آن جمله می توان به عارف قزوینی (1822-1937م) از ایران و نزار قبانی (1923-1378 م) از سوریه اشاره کرد. درون مایه شعر این دو شاعر سرشار از مفاهیم پایداری است که به عنوان میراثی ارزشمند در عرصه شعر مقاومت سرزمین مشرق شناخته می شود. پژوهش حاضر برآن است تا با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، درون مایه های پایداری دوشاعر را بررسی کند و شباهت ها و تفاوت های آن را استخراج نماید و عوامل ظهور مضامین پایداری در شعر هر دو شاعر تبیین شو. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل سیاسی و اجتماعی و تاریخی از جمله مهمترین انگیزه های دوشاعر در بیان مضامین پایداری است، علاوه بر این درون مایه های پایداری مشترک در شعر هر دو عبارتند از: وطن خواهی، دعوت به مبارزه، ستایش قهرمانان ملی و مخالفت با سران حکومتی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید