ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی به همراه متن انگلیسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی به همراه متن انگلیسی در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی به همراه متن انگلیسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی به همراه متن انگلیسی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی به همراه متن انگلیسی در word :

دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی به همراه متن انگلیسی در word

تاثیر مدیریت منابع انسانی در زمینه سرمایه‏های برگشتی، محصولات عملیات مالی شركت: این مقاله ارزیابی خطوط ارتباطی بین سیستم‏های با عملیاتی با اجرای عالی و كارهای شركت را مورد توجه قرار می‏دهد. نتایج براساس نمونه ملی تقریباً از هزار شركت نشان می‏دهد كه این عملیات تاثیر بسیار مهم آماری و اقتصادی بر روی هم نتایج كاری كارنه‏انی جنبره نشده و هم سنجشهای بلند مدت و كوتاه مدت عملیات مالی شركت دارد. حمایت از پیش‏بینی‏هایی كه عملیات كاری با اجرای مالی بر روی كارهای شركت در قسمت موكول به ارتباط بین آنها هست و با استراتژی‏های كه محدود می‏باشند ارتباط دارد.

تاثیر سیاست‏های مدیریت منابع انسانی و كارهای انجام شده او بر روی كارهای شركت در زمینه مدیریت منابع انسانی، ارتباطات صنعتی و روان شناسی سازمانی و صنعتی موضوع مهمی می‏باشد. افزایش بدنه كاری شركت شامل بحث در زمینه استفاده انجام كارهای شركت، اجراهای مالی می‏شود. كه شامل استخدام كارمند، بهترین روشهای انتخابی، انگیزه رقابت، سیستم‏ها

ی اجرای مدیریت، گسترش آموزش كارمندان كه مطمئناً دانش، مهارت و توانایی پتانسیل كاری كارمندان موجود در شركت را افزایش خواهد داد. همچنین انگیزه آنها را حفظ می‏كند در حالی كه كارمندانی كه كارایی خوبی ندارند را تشویق به ترك شركت می‏كند. بحث‏های موجود در رابطه با تحقیق عبارتند از پتانسیل منابع انسانی موجود در شركت كه باید مهم در نظر گرفته شوند، بخصوص در زمینه گسترش و اجرای نقشه‏های استراتژیك تجاری.
گرچه این متن به مقدار زیادی تصوری می‏باشد. اما به هر حال در پایان این مقاله نتیجه گرفته خواهد شد كه كارای انجام شده توسط مدیریت منابع انسانی می‏تواند به ایجاد منبعی از سودهای رقا

بتی محفوظی كمك كند. البته مخصوصاً زمانی كه با استراتژیهای رقابتی شركت برابر شوند.
در هر دودهه این متن تئوری و هم خرمندی قراردادی پدید آمده در میان منابع انسانی رشدی وجود دارد كه سیاست‏های سازمانی منابع انسانی البته در صورت شكل گیری می‏تواند یك كمك مهم اقتصادی و مستقیم بر روی كارهای شركت به وجود آورد. این فرض وجود دارد كه بیشتر سیستم‏های كارآمد كارهای HRM كه همزمان پتانسیل تكمیلی را مورد كنكاو قرار می‏دهند و كارها را با یكدیگر تركیب می‏كنند كه به تكمیل استراتژی رقابتی شركت كمك می‏كند، كه روی هم منابعی

از سودهای محفوظ رقابتی می‏باشند. بدبختانه، مدارك خیلی كم تجربی از این عقیده حمایت می‏كند. كار تجاری موجود به طور گسترده بر روی كارهای فردی HRM تمركز كرده كه به طور قائلی

سیستم‏های HRM از یكدیگر جدا می‏كند.
این تحقیق از منابع انسانی قبل از طریق سه روش مجزا می‏شود. اولاً سطح تحلیلی كه برای برآوردن از تاثیر كارهای HRM بر سطح شركت استفاده می‏شود، یك نظام می‏باشد. كه از جنبه‏های مختلف بیشتر از اینكه عملی باشد، استراتژیكی می‏باشد. این روش به وسیله ابزار پیشرفته و معتبر حمایت می‏شود كه نظامندی (ویا سیستم) انجام كارها یا اجراهای مالی كه با توجه به شركت مورد بررسی وفق می‏دهد نشان می‏دهد. دوم اینكه توجه تسهیلی بیشتر دركی می‏باشد. متغیرهای وابسته شامل هر دو هم نتایج كاری كارمندان خبره نشده و هم اندازه‏گیری كارهای مالی در سط

ح شركت می‏شود و نتایج براساس نمونه‏ای از شركت‏های ملی از تعداد زیاد صنایع گرفته شده است. بعلاوه تحلیل‏گران دو مشكل متادولوژی مورد توجه قرار می‏دهند كه تحقیق براساس بررسی‏هایشان براین موضوع تكیه دارد.
سوم اینكه: این تحقیق همچنین یكی از بهترین تست‏های پیش‏بینی را تهیه می‏كند. كه تاثیر انجام كارها با اجراهای عالی بر كار شركت برهر دو درجه تكمیل موكول شده است در میان این كارها و درجه مطابقت آنها (یا مناسبت خارجی) بین نظامبندی كارهای شركت و استراتژی رقابتی آن است.
زمینه تئوری:
این اعتقاد وجود دارد كه انجام كار توسط كارمندانی كه كارشان را فردی انجام می‏دهند مطمئناً نتایجی بر سطح شركت خواهد داشت. و برای سالهای مدیدی است كه در آكادی‏ها شایع شده است. و اخیراً علاقه در این زمینه زیاد شده است. به هر زمانی كه دانشجویان شروع به بحث درباره آن كردند به طور جمعی كاركنان شركت همچنین می‏توانند یك منبع از سود رقابتی كه برای رقبایش مشكل است كه از آن تقلید كنند تهیه می‏كند. به عنوان مثال، مرایت و مكمهان در سال براساس تئوری بر مبنای منابع شركت با رئیس سودهای محفوظ رقابتی تهیه كنند البته زمانی كه نیاز برآورده شوند. اول اینكه آنها باید به فرایند تولیدات شركت ارزشی بیفزایند: سطوح كارهای فردی باید اهمیت داشته باشد. دوماً مهارتهای جستجوی شركت باید اندك باشد. زمانی كه كارهای انسانی به طور نرمال توزیع شود، رایت و مكمهن یادداشت كرد تمام منابع انسانی این رو معیار را برآورده می‏كند معیار سوم این است كه سرمایه گذاریهای سرمایه‏ای تركیب شده انسانی كارمندانی شركت كه ارائه می‏شود. می‏تواند به آسانی تقلید شود گرچه منابع انسانی در معرض همان درجه از تقلید همانند تجهیزات و یا وسایل رفاهی نمی‏باشند. سرمایه‏گذاریها درشركت مخصوصاً در زمینه سرمایه انسانی می‏تواند بیشتر احتمال تقلید را به وسیله جداكردن كارمندان شركت از رقبایش كاهش دهد.

بالاخره منابع انسانی شركت نباید در معرض جانشینی به وسیله وسایل پیشرفته تكنولوژیكی باشد اگر آنها قرار است منبعی از سودهای محفوظ رقابتی تهیه كنند. گرچه تكنولوژی‏‏های ذخیره كننده كار ممكنه برگشت‏ها برای بعضی از اشكال سرمایه گذاری در سرمایه انسانی محدود كند. و تغییرات را به سوی اقتصاد خدماتی و سطوح بالاتر پیشرفت در بعضی صنایع تداوم می‏بخشد و اشكال مختلف جانشینی كمتر از احتمال افزایش می‏دهد.

كار رایت و ممكن اشاره بر اهمیت منابع انسانی در ایجاد سودهای رقابتی شركت‏های مخصوص دارد یك مقاله پس در این زمینه است آیا چگونه شركت‏ها می‏توانند در زمینه منابع پتانسیل كه سود دهی به همراه دارد سرمایه گذاری كنند. در سال بیلی معتقد بود كه منابع انسانی همیشه

غیرقابل استفاده می‏باشند چون كاركنان اغلب زیر پتانسیل ماكسیمم شكل می‏گیرند و سازمانها نیز

تلاش می‏كنند كه تلاش‏های مورد دلخواهشان را از كاركنان بیرون بكشند كه معمولاً برگشت‏هایی در افزایش هزینه‏های مربوطه تهیه می‏كنند. بیلی بحث كرد كه كارهای HRM می‏توانند تلاش‏های دلخواه را تحت تاثیر قرار دهد البته با توجه به تاثیرشان بر روی مهارتها و انگیزه كاركنان و با توجه به ساختارهای سازمانی كه كاركنان را با این توانایی كه چگونه نقش‏های اجرا می‏شود را كنترل كنند. كارهای HRM مهارتهای كاركنان با توجه به فراگیری دانش و گسترش سرمایه انسانی شركت تحت تاثیر قرار می‏دهد.روش‏های استخدام كه سرمایه بزرگی از متقاضیان با كیفیت را آماده می‏كنند كه بر طبق یك دستور انتخابی معتبر و مطمئن جفت می‏شوند. كه تاثیر جانشینی بر كیفیت و نوع مهارتهای اساسی، تجربیات كاری، مربی گیری و پیشرفت مدیریت می‏تواند تاثیر مهمی در پیشرفت كاركنان داشته باشد. تاثیرات حتی بر روی كاركنان دارای مهارت زیاد می‏تواند خیلی كم باشد اگر آنها انگیزه‏ای برای كار نداشته باشند. و كارهای HRM در این مورد می‏تواند انگیزه كاركنان را به وسیله تشویق كردن آنها به كار هم كارهای سخت و هم كارهایی كه نیاز به دقت و ظرافت دارد افزایش دهد.مدیران شركت تلاش می‏كنند كه رفتارهای كاركنان را هدایت و تحریك كنند كه عبارتند از ارزیابی‏های كار كه كارهای فردی و گروهی را ارزیابی می‏كند. كه این ارزیابی‏ها را با سیستم‏های پاداشی محرك وصل می‏كند. استفاده از سیستم‏های مترقی داخلی كه لیاقت كاركنان را مورد توجه قرار می‏دهد. و موارد محركی دیگر كه علایق كاركنان را با سهامداران هردیف كنند.
بالاخره بیلی در سال ذكر كرد كه كمك حتی نیروهای كاری با مهارت و انگیزه كانی ممكنه كم و محدود باشد اگر كارها دارای ساختار مشخصی باشند و یا برنامه ریزی شده باشند. چون در این مواقع كاركنان كارشان را بهتر از هركس دیگر می‏شناسند و فرصت استفاده از مهارتها و توانایی‏هایشان را برای طراحی روش‏های بهتر اجرا در رابطه با نقششان (نقشی و یا كاری كه در سازمان بر عهده دارند) ندارند. بنابراین كارهای HRM می‏تواند همچنین كار شركت را تحت تاثیر قرار دهد. و ساختار سازمانی كه همكاری را در میان كاركنان تشویق می‏كند و به آنها اجازه می‏دهد تا به هر صورت كه كارشان بهتر انجام می‏شود را گسترش دهند. تیمهای عملی، گرداننده كار و چرخه‏های كیفی همه مثالهایی از ساختارها می‏باشند. بنابراین به طور واضح این مقاله تجربی

پیشنهاد می‏دهد كه رفتار كاركنان درشركت تاثیرات مهمی در كار سازمان دارد و كارهای مدیریت منابع انسانی می‏توانند كار كاركنان را چه به صورت فردی و یا گروهی تحت تاثیر قرار دهد. البته با تاثیر گذاری بر روی انگیزه و مهارت كاركنان و ساختارهای سازمان كه به كاركنان اجازه خواهد داد كه آنگونه كه بهتر می‏دانند كارشان را انجام دهند.
بنابراین اگر اینگونه است كارهای شركت HRM باید حداقل وابسته به هر بعد از كار باشد اول اینكه

اگر كارهای HRM تلاش دلخواه كاركنان را افزایش می‏دهد انتظار است كه آن نتایج را مستقیماً تحت تاثیر قرار دهد. مانند سرمایه برگشتی و تولید كه كاركنان كنترل مستقیم بر آن دارند دوم اینكه اگر سرمایه برگشتی سرمایه گذاری‏های در كارهای HRM هزینه‏های واقعی شان را افزایش دهد سرمایه برگشتی كاركنان كمتر و تولیدات بیشتر خواهد شد كه در برگشت باید اجرای مالی شركت را افزایش دهد. بنابراین در پیش‏بینی مدل برآوردی كه بر روی این متغیرهای وابسته متمركز شده بازنگری‏ها را از مقاله تجربی كه بر روی بررسی كار قبلی و تاثیر كارهای HRM بر روی سرمایه برگشتی كاركنان و تولید و اجرای مالی شركت متمركز شده است.
كار قبلی تجربی:
كارهای فردی یا مشخصی HRM و كار شركت
سرمایه برگشتی: در كار قبلی ویژگی‏های هردو انحرافات شخصی كاركنان و مقدار سرمایه برگشتی سازمان را بررسی می‏كرد گرچه بیشتر كار قبلی بر شكل دهنده آن متمركز شده بود. به عنوان مثال فیلدمن و آرنكو در سال بیرین و موبلی در سال و كاتن و تاتل در سال به این نتیجه رسیدند كه احساس امنیت در كار، وجود یكپارچگی، سطح پاداش، رضایت از كار، مدت زمان تصدی سازمان، و متغیرهای دیگری مانند سن، جنس، تحصیلات، وابستگی‏ها، پذیرش‏های سازمانی، آیا كار انتظارات شخص را برآورده می‏كند و بیان هدف برای جستجوی كار دیگر، پیش‏بینی اخراج كارمند نتیجه گرفتند و شاریژن در سال فهمید كه درك درست از فرهنگ سازمان سرمایه برگشتی را تحت تاثیر قرار می‏دهد. بنابراین منطق تئوری برای بررسی تاثیرات كارهای HRM بر سرمایه برگشتی در تاثیرشان برای این عوامل فردی قرار گرفته است. بر طبق بررسی‏های كاسیو و متكبوی در سال مداخلات پربار در زمینه كار و بازنگری‏های واقعی كار در كاهش سرمایه برگشتی كه قبلاً ذكر شد موثر می‏باشند.
تولید: تحقیق در زمینه تاثیر كارهای HRM بر روی تولیدات سازمانی بسیار گسترده می‏باشد. كاتچر جرشنفلد در سال متوجه شد كه ارتباطات تبدیل كار را می‏پذیرند (منظور آنهایی كه شركت را تاكید می‏كنند و تجزیه، تحلیل آن را مورد بحث قرار می‏دهند) هزینه‏های كمتر دارند. و جروبحث كمتر می‏باشد و تولیدات بیشتر می‏شود. و برگشتی بیشتری برای ساعات كار مستقیم نسبت به ارتباطات كار مشورتی قدیمی كه شركت‏ها استفاده می‏كردند. در سال وبر، كچان و كاتز خاطرنشان كردند كه سیستم‏های ارتباطات صنعتی كارآمد كه در شركت‏هایی كه دارای شكایات كمتر، انضباط بیشتر و غیبت كمتر می‏شود اطلاق می‏گردد كه باعث افزایش كیفیت محصول و كارآمد كار مستقیم

می‏شود. و كاتز، كچان و كفی در سال نشان دادند كه شماری از تمرینات كاری مرسوم موجب افزایش محصول می‏شود و در سال كاتز، كچان و كبیل مراسكاتسر متوجه شدند كه كیفیت مدت زمان كار، كیفیت چرخشها و تیم‏های مدیریت كار تولید را افزایش می‏دهند. در سال بارتل یك خط ارتباطی بین پذیرش برنامه‏های آموزشی و افزایش تولید وجود دارد. در سال هالزر فهمید كه با استخدام افراد بیشتر تولید نیز بیشتر می‏شود. گازو، جت و كاتول در سال كه جزو تحلیل گران جفره بودند بیان كردند كه آموزش، انعقاد جلسات هدفند و طراحی سیستم‏های اجتماعی- تكنیكی تاثیرات مهم و مثبتی در افزایش تولیدات دارد. و مطمئناً ارتباطی بین سیستم‏های محركی پاداش و افزایش محصول نیز وجود دارد. بالاخره، سرمایه برگشتن كاركنان همچنین نیز تاثیر مهمی در تولیدات سازمانی دارد.
انجام كارهای مالی منسجم: تعدادی از نویسندگان خطوط ارتباطی بین كارهای شخصی HRM و كارهای مالی منسجم را كشف كرده‏اند. كاسیو در سال و فلامهولتز در سال بحث كردند كه سرمایه‏های مالی برگشتی كه در كارهای پیشرفته HRM با سرمایه‏گذاریها جمع می‏شوند. به طور كلی معتبر می‏باشند. متشابهاً كار در زمینه استفاده از تحلیلات به این نتیجه خاتمه یافته كه ارزش یك تقسیم استاندارد كار كارمند را كه برحسب دلار سنجیده می‏شود افزایش می‏دهد كه برابر با درصد از حقوق می‏باشد. همچنین توجهات سازمانی به كار مدیریت منابع انسانی می‏تواند باعث افزایش تولید شود كه در جای خود قابل توجه است. گرچه اكثر كارهای تجربی در مورد این موضوع در آزمایشگاهها انجام شده است. در سال بكر و هاسلید نشان دادند كه اطلاعات زمینه‏ای نشان می‏دهد كه SD در حقیقت ممكنه در افزایش درصد حقوق موثر باشد. متشابه این كار در سال روزل و تریزترا متوجه شدند كه یك ارتباط مثبت و مهمی بین افزایش استخدام، اعتبار تست‏های انتخابی و استفاده از روش‏های رسمی انتخاب و سودهای شركت وجود دارد. و در سال پاور، روزل و راسل نشان دادند كه خط ارتباطی بین پذیرش برنامه‏های

آموزشی كارمندان و كارهای مالی وجود دارد. استفاده از ارزیابی‏های كار و اتصال ارزیابی‏ها و پاداش‏ها همچنین با قابلیت سوددهی بیشتر شركت همراه است.
محدودیت‏های كارهای تجربی قبلی:
به طور خلاصه كار تجربی قبلی نشان داد كه استفاده از كارهای مدیریت منابع انسانی كارآمد اجرا یا انجام كارهای شركت را نیز افزایش می‏دهد. مخصوصاً افزایش استخدام، انتخاب، روشهای آموزشی، تقسیم اطلاعات رسمی، ارزیابی موضوع، طراحی كار، روشهای شكایات، برنامه‏های

همكاری مدیریت كار و ارزیابی انجام كار، پیشرفت، سیستم‏های تحریكی پاداش و لیاقت كاركنان به طور گسترده با نتایج با ارزشی در سطح شركت ارتباط دارند. این خط مشی‏ها و روش‏ها به عنوان كارهایی با اجراهای عالی شناخته شده‏اند و طرحی است كه من در اینجا آن را پذیرفتم.
به هرحال اگر قرار است این تحقیق پیشرفت پیدا كند چندین محدودیت جدی در كار تجربی قبلی باید مورد توجه قرار گیرد. دوتای آنها در زمینه روش شناسی می‏باشند و یكی شامل انتشار

بررسی‏های اندازه‏گیری و مفهومی می‏شود. اولین انتشار پتانسیل همزمان‏بینی تمرینات كاری با اجرای عالی و كارهای مالی منسجم مورد توجه قرار می‏دهد. در این خط از تحقیق مشكل شیوع اطلاعات بخشی می‏باشد. به عنوان مثال، اگر شركت‏ها با تشكیلات بالاتر از نظر سیستمی احتمال بیشتری وجود دارد كه تمرینات كاری با اجرای بالاتر را بپذیرند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه اکسل تولید مخزن سی ان جی (ورد+اکسل) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد

این پروژه با فرمت ورد و اکسل می باشد

در فرمت ورد نحوه محاسبه و فرمول نویسی پروژه را شرح داده و در فرمت اکسل تمامی مراحل را قدم به قرم حل نموده و تمامی مراحل کاملا فرمول نویسی شده اند

مختصری از فرمت ورد در زیر آورده شده است

بهای تمام شده مواد :

جدول مواد (مواد) : در این جدول اطلاعات مواد اصلی تولید مخزن یعنی پوکه آهنی و شیر مخزن ارائه شده است . پوکه آهنی در مرحله اول و شیر مخزن هم در مرحله دوم وارد خط تولید می شوند .

جدول سایر مواد (سایرمواد) : در این جدول سایر مواد مورد استفاده در تولید نمایش داده شده است . هر مخزن به مقداری روغن مخصوص و رنگ احتیاج دارد . روغن در مرحله چهارم و رنگ در مرحله پایانی استفاده می شوند .

نکته : مقدار مورد نیاز هر مخزن به روغن و رنگ بر مبنای حجم آن بدست می آید . به این گونه که به ازای هر 10 لیتر حجم مخزن ، یک لیتر روغن و 0.5 لیتر رنگ مورد نیاز می باشد .

فرمول ها :

1 . روغن مورد نیاز : ( حجم مخزن / 10 )

2 . رنگ مورد نیاز : ((حجم مخزن / 10 ) * 0.5 )

3 . بهای تمام شده مواد : ((پوکه آهنی * قیمت) + (شیر مخزن * قیمت) + (مقدار مورد نیاز زوغن * قیمت) +

(مقدار مورد نیاز رنگ * قیمت))

جدول محصولات :

در این جدول مخزن پراید به رنگ زرد ، مخزن پژو 405 به رنگ صورتی ، مخزن سمند به رنگ نارنجی و مخزن کاروان به رنگ سبز می باشد . این رنگ آمیزی تا پایان پروژه ادامه پیدا کرده است و بر این اساس محصولات مختلف از همدیگر تفکیک شده است .

در زیر نمایی از محیط پروژه در اکسل آورده شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات در word :

دانلود تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات در word

دسته: حسابداری

فرمت: word( قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 26 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان” حسابــداری وقف و موقوفات “می باشد که در حجم 26 صفحه همراه با توضیحات کامل با فرمت wordتهیه شده است که می تواند به عنوان تحقیق درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف وقف

انواع استفاده از عین موقوفه

انواع وقف و مصارف آن

ارکان وقف

وظایف مدیر موقوفه

درآمدزایی املاک موقوفه و وصول عواید آن

سایر تعاریف

اجزای صورتهای مالی موقوفات

مبنای حسابداری

اندازه گیری اولیه دارایی عین موقوفه

انعکاس دارایی در صورتهای مالی

برکناری، فروش و واگذاری حق استفاده از دارایی

انواع درآمد های موقوفاتی

نحوه سرمایه گذاری

عملکرد موقوفه در زمان ورشکستگی

تفاوت غرب و اسلام

تفاوت غرب و اسلامدر مبانی ادراه وقف

وضعیت اداره موقوفات در ایران

ارزش دلار تاریخی وقف

معافیت مالیاتی

مدل مالی

ارزش اقتصادی

مالیات موقوفات در ایران

نتیجه‌گیری

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه مالی بانک رفــاه کــارگــران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مالی بانک رفــاه کــارگــران در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مالی بانک رفــاه کــارگــران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مالی بانک رفــاه کــارگــران در word

فصل اول : آشنایی با بانک رفاه

تاریخچه بانکداری در ایران

بانک شاهی ایران

تاریخچه بانک رفاه کارگران

معرفی بانک رفاه کارگران

بانک استقراضی ایران

چارت سازمانی

تسهیلات ارزی و صادراتی بانک رفاه

مبلغ تسهیلات

مدت بازپرداخت تسهیلات

نرخ تسهیلات

وثایق

نحوه اعطای تسهیلات

اعمال نظارت بانک

ارائه مدارک مربوطه به صادرات انجام شده

بازپرداخت

توضیحات

مبلغ تسهیلات

مدت بازپرداخت تسهیلات

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات

بازپرداخت

نوع تسهیلات

سقف فردی تسهیلات

کارمزد تعهد

نرخ سود تسهیلات

دوره بازپراخت

عقد قرارداد وثایق

انواع خدمات ریالی و ارزی بانک رفاه

انواع سپرده‌های بانکی

سپرده‌های قرض‌الحسنه

انواع حسابهای قرض‌الحسنه پس‌انداز

حساب جاری دومنظوره

حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی

حساب سپرده کوتاه‌مدت ویژه

حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت

سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار قابل تقسیم

شرایط تعیین سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت

انواع تسهیلات بانک رفاه

سایرخدمات بانک رفاه

کارت اعتباری ارزی (Business Card)

صندوق اجاره‌ای هوشمند

چک بر

سیستم پست صوتی

بیداربانک

رفاه چک

چک‌بانکی بین بانکها( چک رمزدار)

خدمات ارزی

حواله

ایجاد تسهیلات ویژه برای سازمانها و مؤسسات

دریافت وجوه قبوض برق از طریق حساب بانکی مشتری( بصورت غیرحضوری)

فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته حسابداری

انواع واحدهای مربوط به حسابداری

حسابرسی

انواع حسابرسان

وظایف سازمان حسابرسی

حسابداری دولتی

خصوصیات حسابداری دولتی

اصول کلی حسابداری دولتی

حسابداری بودجه

تهیه و تنظیم بودجه در بانک

مسئول بودجه بانک

حسابداری مالی

حسابداری مدیریت

انواع حسابهای مورد استفاده

هزینه ها

پرداخت هزینه‌

حسابهای انتظامی

تنخواه‌گردان

میزان تنخواه‌گردان حسابداری

سپرده

حساب بستانکاران

حواله(عهده شعبه‌ها)

نقطه سر‌به‌سر

نقش حسابداران در برنامه‌ریزی و ارزیابی نتایج

برنامه‌های جاری و برنامه‌های در دست اقدام

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری

صورت مغایرات بانکی

فصل سوم : دفاتر و ثبت های حسابداری

انواع دفاتر مورد استفاده در حسابداری

دفتر روزنامه

دفتر کل

دفاتر معین و حسابهای کنترل

دفتردارایی

دفتر کپیه

دفتر روزنامه دریافتهای نقدی

دفتر روزنامه پرداخت‌های نقدی

ثبت های حسابداری

ثبت عملیات مربوط به تنخواه‌گردان

ثبت عملیات مربوط به سپرده

بستن حسابهای سپرده

کاربرد سرفصلهای حسابهای انتظامی

بستن حسابها در پایان سال

حسابهای سنواتی

فرم‌‌های مورد استفاده در حسابداری

پیشنهادات و انتقادات

اریخچه بانکداری در ایران:

بانک شاهی ایران:

صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند که اولین بانک بود و مرکزش در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانک در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در محل بانک تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت کرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری 5/2% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یکسال 6% منفعت می‌داد. بانک با این اقدام خود 12% از نرخ بهره را کاهش داد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله خزانه برای مبلغ 5قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1269 در مقابل دریافت 20000 لیره‌ انگلیسی کلیه شعب و اثاثه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود. ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریف زورمند جای بانک شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول‌جولیوس دوریتر در مقابل پرداخت 40000 لیره‌ امتیاز عظیمی برای مدت 70 سال برای کشیدن راه‌آهن، حق انحصاری کلیه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌های قیمتی)، تأسیس بانک و غیره را بدست آورد. 25 ژوئیه 1872 برابر 10 مرداد 1215 شمسی این امتیاز بعدها لغو شد و امتیاز دیگری که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود به مدت 60 سال تأسیس گردید. یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس بود. این بانک بر طبق قرارداد تا بهمن سال 1327 شمسی فعالیت می‌کرد

تاریخچه بانک رفاه کارگران:

بانک رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسید و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به کار کرد از جمله شعبه مرکزی، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانیات، شعبه تبریز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌های دیگر نیز گسترش پیدا کردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه می‌گذرد. طرف حسابهای بانک رفاه در درجه اول سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد که این سازمان سرمایه‌ اولیه را در این بانک گذاشتند و قرار بستند که حقوق، وامهای بازنشستگان و کارکنان که بیمه تأمین اجتماعی می‌باشند از طرف این بانک پرداخت شود و سپس شرکتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشکی از سپرده‌گذاران اصلی و بعد نیز مشتریان عادی

معرفی بانک رفاه کارگران:

بانک رفاه یکی از شش بانک تجاری کشور است که از 40 سال قبل به ارائه خدمات بانکی اشتغال ورزیده و اینک با استفاده از فن‌آوریهای نوین به ارائه خدمات وسیع در همه زمینه‌های بانکی به عموم هم‌میهنان مبادرت می‌نماید. بانک رفاه با برخورداری از اعتماد و سپرده‌های مردم و توانایی‌های بالای خود، در اجرای سیاست کلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران بخصوص در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهد. بانک رفاه با تدوین یک برنامه 5 ساله عملیاتی در چارچوب برنامه سوم اقتصادی دولت علاوه بر رشد و توسعه سازمانی افزایش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهی پیش‌بینی کرده است. این بانک دارای یک شرکت کارگزاری در بورس تهران بوده و یکی از بانکهای مهمی است که عضو هیأت مدیره بورس می‌باشد لذا با داشتن توانایی‌ها و امکانات لازم از طریق شرکت کارگزاری و هم از طریق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام می‌نماید. بانک رفاه بدلیل ایفای به موقع تعهدات ارزی از نظر بانک‌های معتبر بین‌المللی یکی از خوشنام‌ترین بانکهای تجاری محسوب می‌گردد که با بیش از 70 کارگزار منتخب از بانکهای تراز اول دنیا نیازهای مشتریان خود را در عملیات بانکی بین‌المللی را مرتفع می‌سازد

بانک رفاه می‌کوشد با استفاده از تجربیات پایوران ارشد خود و دستاوردهای علمی جهانی و بهرمندی از خدمات جوانان تحصیل کرده و نواندیش و آموزشهای مدوام هماهنگ با گسترش شبکه شعب، به نحو مطلوبی در خدمت مشتریان بانک و آحاد سرافراز ایران قرار گیرد

بانک رفاه به جهت عملکرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتریان موفق شد در سال 1378 لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری دریافت کند و این لوح گرانقدر را در کارنامه موفقیتهای خود ثبت و ضبط نماید. این بانک در پروژه‌های عمرانی کشور منجمله راه‌سازی، آب و فاضلاب و راه‌اندازی صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده‌ای ایفا کرده و در جهت شکوفایی اقتصادی کشور تسهیلات صادراتی، تولیدی و کشاورزی به واحدهای فعال در این بخشها اعطا نموده است

بانک رفاه در بخش نشر کتاب و صنعت چاپ نیز فعالیتهای چشم‌گیری داشته است بطوری که با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسیع بانکی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سال 1378 موفق به کسب جایزه لوح بلورین نمایشگاه گردیده است. بانک رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه 1379 موفق به اخذ گواهینامه ایزو گردید

بانک استقراضی ایران:

پس واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران به رویتر یکی از اتباع دولت روسیه به نام ژاک برلیا پیشنهاد تأسیس بانک استقراضی ایران را داد. در سال 1269 شمسی با این شخص موافقت گردید که انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری طرح عمومی داده شود و از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنکه 10% عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران گردید

بانک مزبور برخلاف بانک شاهی قسمتهای شمالی ایران حوزه فعالیت خود قرار داده بود و کمتر به امور بانکی در جنوب می‌پرداخت در تاریخ 22 مرداد سال 1301 شمسی این بانک به دولت ایران واگذار شد

چارت سازمانی:

هر شعبه با توجه به معیارهای مشخصی طبقه‌بندی می‌شود اما چیزی که در همه شعبات مشترک است نمودار سازمانی مشخصی است که با رئیس شعبه، معاونت شعبه و حداقل یک تحویل‌دار آغاز می‌گردد. رئیس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت برکار سایر کارکنان را به عهده دارد در عین حال که در انجام امور شعبه فعالیت می‌کند. معاونت شعبه که شخص دوم شعبه محسوب می‌شود عموماً مسئول تسهیلات و حسابدار شعبه نیز می‌باشد. تحویل‌دار شعبه که امور مربوط به دریافتها پرداخت نقدی انجام می‌دهد و مستقیماً با تراول و وجه نقد در ارتباط می‌باشد

تسهیلات ارزی و صادراتی بانک رفاه:

بانک رفاه به عنوانی یکی از شش بانک تجاری کشور با استفاده از فن‌آوریهای نوین در راستای سیاست توسعه صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب دو بخش صادراتی و ارزی تسهیلات مالی به صادرکنندگان پرداخت می‌نماید. تسهیلات مذکور به شرح زیر به صادرکنندگانی که به صدور کالا و خدمات مبادرت می‌ورزند اعطا می‌گردد

1-    بخش صادرات

1-1- تسهیلات قبل از صدور کالا

1-2-تسهیلات بعد از صدور کالا

1-3- اعطای اعتبار به کشورهای خریدار یا خریداران کالاهای صادراتی، خدمات فنی و مهندسی از کشور در چارچوب مصوبات یا موافقت‌نامه‌های تجاری

1-1- تسهیلات قبل از صدور کالا:

تسهیلات قبل از صدور کالا به آن دسته از صادرکنندگانی که جهت خرید، جمع‌آوری، بسته‌بندی و یا تهیه مواد اولیه و سایر هزینه‌های قبل از صدور کالا نیاز به تأمین مالی داشته باشد اعطا می‌گردد

مبلغ تسهیلات:

مبلغ تسهیلات پرداختی متناسب خواهد بود با

مبلغ اعتبار اسنادی صادراتی ارائه شده به بانک(حداکثر تا 90%‌ مبلغ اعتبار اسنادی) مبلغ قرارداد منعقده با خریدار کالا در خارج از کشور( حداکثر تا 60% مبلغ قرارداد) مبلغ مشارکت بانک در طرح‌های تولیدی صادراتی پس از انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی و فنی و برآورد دقیق نیازهای مالی طرح توسط بانک(حداکثر تا 90% مبلغ سرمایه‌گذاری)

مدت بازپرداخت تسهیلات:

تسهیلاتی که به منظور رفع نیازهای مالی صادرکنندگان برای صدور کالا به آنان پرداخت می‌گردد، با توجه به ماهیت کار صادرات که نیاز چندانی به مدت زمان طولانی ندارد کوتاه مدت است و زمان پرداخت هر تسهیلات با توجه به نوع کالاهای صادراتی حداکثر تا یکسال خواهد بود

مدت بازپرداخت تسهیلات قبل از صدور به تفکیک کالاهای صادراتی به قرار زیر است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه عقود اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رابطه عقود اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه عقود اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله رابطه عقود اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر در word

مقدمه        
1 بهره و نقاط ضعف آن   
2 عقود اسلامی درعملیات بانکی بدون ربا   
2-1 عقد قرض الحسنه  
2-2 عقود مشارکتی    
2-2-1 مشارکت مدنی   
2-2-2 مشارکت حقوقی  
2-2-3 مضاربه  
2-2-4 مزارعه  
2-2-5 مساقات   
2-3 عقود مبادله ای   
2-3-1 فروش اقساطی  
2-3-2 اجاره به شرط تملیک  
2-3-3 سلف   
2-3-4 جعاله   
2-3-5 خرید دین  
2-3-6 ضمان   
2-4 سرمایه گذاری مستقیم  
3 آثاراقتصادی عقد قرض الحسنه   
4 رابطه عقود مشارکتی با کاهش فقر  
5 رابطه عقود مبادله ای با کاهش فقر  
6 بررسی عملکردعقود درسیستم بانکی ایران  
نتیجه گیری    
منابع و مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله رابطه عقود اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر در word

–         بهمن پور،« عقود اسلامی در نظام بانکی بدون ربا» ،‌ وزارت اقتصاد و دارایی

–         محسن خان و میرآخور ،« مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی»

–         هدایتی ، سفری ، کلهر، « عملیات بانکی داخلی -2 »

–         موسویان، « بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل »

–         محمودی گلپایگانی ، « مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا »

–         شیرازی ، « طرح هایی از اقتصاد اسلامی و مسئله ربا »

–         فرزین وش ، « بررسی عقود دربانکداری اسلامی »

–         مجله نامه مفید ،‌شماره 17،« مقاله نقش بانکداری بدون ربا دررفع فقر» ،سعید فراهانی فر

–         مرتضی مطهری ،‌ « ربا، بانک ، بیمه»

–         صدر ، « بانک اسلامی »

–         خاوری ، « حقوق بانکی »

–         عادلی، « مجموعه مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی »

–         بهمنی ،« مجموعه مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی »

–         موسویان ،«مجموعه مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی »

–         کاظم صدر ،« مجموعه مقالات دهمین سمینار بانکداری اسلامی »

–         طبیبیان ، « مقالات شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی »

چکیده :

در بینش اسلامی ، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است ؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد

هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد

برای رسیدن به این هدف ، عقود سیزده گانه موجود در سیستم بانکی به همراه ویژگی های آنها بیان گردید و سپس بر اساس دسته بندی صورت گرفته از این عقود ( قرض الحسنه ، عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی ) ، رابطه احتمالی هر کدام از آنها با فقر شرح داده شد . نهایتا این مقاله به این نتیجه رسید که قرض الحسنه و عقود مشارکتی ،می توانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند وعقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت  و ازقبل تعیین شده ، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند

مقدمه

ربا که همان بهره یا سود ثابت است ،عامل عمده وجود فقروشکاف طبقاتی درجامعه به شمارمی آید. نظام های بانکی که آلوده به ربا هستند ، موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی می شوند و از آنجا بیکاری و فقر گسترش پیدا می کند ؛ به علاوه سبب گران شدن و ایجاد تورم نیز می شوند که به گسترش فقر و شکاف طبقاتی می انجامد

یکی از مبانی عقیدتی اسلام و نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلام ، تحریم بلا شرط دریافت و پرداخت بهره است. بنابراین ، عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد ، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد

هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد. بنابراین برای رسیدن به این مقصود ابتدا و قبل از همه نقاط ضعف نظام بهره و پیامدهای آن شرح داده می شود. سپس این عقود شرح داده شده و ویژگی آنها بیان می گردد . درمراحل بعدی ارتباط احتمالی عقد قرض الحسنه ، عقود مشارکتی، عقود مبادله ای با کاهش فقر بیان می شود و درپایان هم عملکرد این عقود در سیستم بانکی کشورمان مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. در نهایت این مقاله به این نتیجه می رسد که ، تنها قرض الحسنه و عقود مشارکتی می توانند به کاهش فقر در جامعه کمک کنند و عقود مبادله ای به دلیل بازدهی ثابت و از تعیین شده عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند ، بنابراین نمی توانند به ما در رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی کمک نمایند

1. بهره ونقاط ضعف آن

بهره پدیده ای است که در اقتصاد متعارف و فعالیت های بانکی به شکل قانون اقتصادی مطرح است و نرخ بهره در محاسبات بانکی و اقتصادی به عنوان یک شاخص ملاک عمل قرار می گیرد. در یک تعریف کوتاه و خلاصه بهره عبارت است از مبلغی که اضافه بر اصل سرمایه وام دهنده به موجب شرط قبلی از وام گیرنده مطالبه و دریافت می نماید. چه اینکه این اضافه به طور مطلق شرط شده باشد یا به صورت درصد نسبت به سرمایه محاسبه شود. از آنجا که بهره به موجب معیارهای شرعی از مصادیق ربای قرضی محسوب می شود لازم است نگاهی کوتاه به مساله ربا و انواع آن داشته باشیم

ربا به معنای « زیاده بر اصل » چه به صورت پول و چه به صورت جنس می باشد که در قرآن مجید صریحاً و موکداً منع شده است[1] و به دو دسته تقسیم می شود

الف) ربای معاملی

ربای معاملی یا معاوضه ای عبارت است از اینکه شخصی جنسی را با همجنس آن به اضافه به صورت پایاپای معامله نماید که نیازمند دو شرط است ، اول اینکه دو کالا همجنس باشند و دوم اینکه مکیل و موزون باشند

ب) ربای قرضی

عبارت است از اینکه شخصی پول یا جنسی را به دیگری قرض بدهد و شرط کند که او هنگام پس دادن آن پول یا آن جنس چیزی اضافه بدهد. از این دو قسم ربای قرضی از اهمیت بیشتری برخوردار است و بیشتر مورد ابتلاء می باشد و ربای معاملی بیشتر در خرید و فروش پایاپای تحقق می یابد . به همین جهت بیشتر آیات قرآن که درباره ممنوع بودن و حرمت ربا آمده است به ربای قرضی ناظر است. چنانچه فرموده ( یمحق الله الربا و یربی الصدقات )[2] خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را رشد می دهد زیرا مشخص است که صدقه در برابر ربای قرضی است و نه ربای معاملی و نیز در آیه دیگر فرموده ( و اِن تُبتُم فَلَکُم روس اموالکم لا تُظلمونَ و لا تظلمون )[3] اگر توبه کنید و ازربا بازگردید سرمایه هایتان از آن شما خواهد بود ، نه ستم می کنید و نه ستم می شوید

به طورکلی حاکمیت نظام بهره درهرجامعه ای زمینه ساز بروز یکسری ازمشکلات و بی عدالتی ها می باشد. اکنون اگر نظام بهره را مورد بررسی قرار دهیم به روشنی می توانیم نقاط ضعف آن را دریابیم

1-1 ظلم اقتصادی و بهره کشی از کار دیگران

درنظام بهره سود سرمایه ازابتدا مشخص شده است و سرمایه دار هیچگونه خطراحتمالی را      نمی پذیرد و درهر شرایطی سود خود را دریافت می کند. یعنی اینکه درهرصورت به ثروت سرمایه دار افزوده می شود، درحالی که سود بردن عامل کار به صورت یک احتمال است و حتی ممکن است به جای سود ، زیان کند. اینجاست که تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و روشن است که محصول مستقیم بهره ، افزایش ثروت سرمایه دار و بی بهره ماندن قشرکاری و زحمتکش از بازده کار خویش است

1-2 مخالفت با موازین عقل و شرع

نظام بهره با موازین عقل و شرع مخالف است[4] ، زیرا اولاً از نظرعقلی، سود محصول کار است و به کسی تعلق می گیرد که کار کرده است ، در حالیکه درنظام بهره ،سرمایه دار محصول کار نیروی کار را به موجب بهره به خود اختصاص می دهد و کارگر از حق استفاده از قسمتی ازبازده کار خود محروم می شود، ثانیاً از نظرشرعی ، ربا محکوم و مردود و حرام شرعی است

1 -3 بی ثباتی اقتصادی

یکی دیگر از زیان های نظام بهره ، عدم تعادل و بی ثباتی اقتصادی است، زیرا در نظام سرمایه داری رشد اقتصادی همواره با نوسانات دوران رونق و رکود اقتصادی مواجه است و یکی از عوامل این بی ثباتی ها نظام بهره است، چون در نظام سرمایه داری تولیدکنندگان هر گاه انتظار بهبود اوضاع اقتصادی و در نتیجه آن سود بیشتر را داشته باشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند و افزونی سرمایه، موجب به رونق خارج از قاعده و لجام گسیخته می شود. ازسوی دیگر اگر انتظار رکود اقتصادی را داشته باشند با خودداری ازسرمایه گذاری موجب به رکود بیشتر و وخامت اوضاع اقتصادی می شوند و مجموع این تغییرات و نوسانات منجر به عدم تعادل و بی ثباتی می گردد. آری به موجب نظام بهره است که غول های ثروت می توانند با سرمایه گذاری افراطی در یک کشوردر حال رشد رونق افسارگسیخته و بی ضابطه ایجاد کنند ، چنانکه در کره جنوبی واقع شد و نیز می توانند با برداشت سرمایه و تخلیه پول کشوری را دچار رکود بلکه فلج اقتصادی کنند ، چنانکه در اندونزی در سال 1999 شاهد این ماجرا بودیم.[5]

1-4 بی عدالتی درتوزیع درآمد و افزایش اختلاف طبقاتی

1- مرتضی مطهری « ربا،بانک،بیمه » ص 79-

2- سوره بقره ، آیه

[3] – سوره بقره، آیه 

[4] – البته به نظر می رسد که با عقل اقتصادی مخالف است

[5] – محمودی گلپایگانی ، « مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا» ص

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کاربرد کامپیوتر در حسابداری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کاربرد کامپیوتر در حسابداری در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربرد کامپیوتر در حسابداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کاربرد کامپیوتر در حسابداری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کاربرد کامپیوتر در حسابداری در word :

کاربرد کامپیوتر در حسابداری در word

قیمت نرم افزار های حسابداری :

از زمان پیدایش نرم افزارهای حسابداری و مالی و یا كلا هر نرم افزار در هر زمینه ای در ایران تا به حال هیچ نهادی و یا هیچ سندیكا و یا انجمنی جهت نرخ گذاری بر روی نرم افزار نبوده است و تقریبا هیچ كنترلی بر روی نحوه و نوع قیمت گذاری بر روی نرم افزار در ایران وجود ندارد .
این خود شركتها و مؤسسات تولید كننده و پدید آورنده نرم افزار هستند كه معمولا با در نظر گرفتن هزینه های تولید و برنامه نویسی و جانبی و میزان سود خود و حفظ توان رقابت با شركتها و مؤسسات مشابه اقدام به سیاست گذاری نرخ های خود نموده و قیمت نرم افزارهای خود را تعیین می نمایند .

نرم افزارهای حسابداری كه به صورت سیستم به سیستم و جداگانه از یكدیگر فروخته می شوند معمولا از قیمت های 000 / 100 تومان شروع و تا قیمت های 000 / 000 / 20 تومان بوده و سیستم های حسابداری كه به صورت یكپارچه فروخته می شوند معمولا از قیمت های 000 / 200 تومان شروع و تا قیمت های 000 /000 / 180 تومان هم اكنون به

کار آیی نرم افزارهای حسابداری:

در بحث كارآئی های نرم افزارهای حسابداری به نكات مهمی می توان اشاره نمود و آن این است كه پدید آورنده گان این نرم افزارها آنها را به چند دسته تخصصی تقسیم نمودند مثل :
– سیستم حسابداری مالی
– سیستم حسابداری انبار یا انبارداری
– سیستم خرید و فروش و صدور فاكتور

نرم افزار حسابداری هلو :

یكی از مهمترین نرم افزارهای فارسی زبان است. ویژگی مهم این نرم افزار استفاده از sql server 2000 می باشد كه نرم افزار را قادر میكند تا سندهای بسیار زیادی را ثبت كند بدون اینكه برای كاركرد نرم افزار مشكلی ایجاد گردد و یا در هنگام ثبت كردن سندها زمان زیادی ببرد

برخی امكانات این نرم افزار عبارتند از:

  • صدور انواع فاكتور (خرید، فروش، پیش فاكتور، ضایعات و مرجوعی) دریافت و پرداخت به صورت چك، نقد، نسیه، تخفیف.
  • خرج چك گردش چك و گزارشات متنوع از چكهای وصولی، وصول نشده و … بر حسب تاریخ، پشت نمره، شماره چك و یا … عملكرد بانكه و صورت حسابهای بانكی مطابق با استاندارد بانكهای كشور به تفكیك هریك از شماره حسابها.

اعلام سررسید چكها به صورت اتوماتیك، امكان ثبت چكهای تضمینی و گزارشات مربوطه معرفی كالا در سطوح اصلی و فرعی، همچنین تعریف نمودن مشخصه‌های كالا به دلخواه عملكرد برنامه بوسیله نام كالا در كلیه مراحل و یا استفاده از كد كالا تا 15 رقم مطابق مشاغل مختلف کاربرد کامپیوتر در حسابداری در word
فهرست ریالی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

حسابداری ورود و خروج کالا در شرکت گاز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حسابداری ورود و خروج کالا در شرکت گاز در word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حسابداری ورود و خروج کالا در شرکت گاز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تاریخچه مصرف گاز طبیعی در جهان :
متصاعد شدن گاز از زمین هم در مكتوبات قدیم و هم در نوشته های عصر جدید تحریر شده است شعله ور شدن گازها توسط رعد و برق و یا عوامل طبیعی دیگر همیشه قابل مشاهده بوده است وجود پدیده های مشتعل طبیعی نظیر آتش جاویدان باكو در دریای خزر و چشمه سندان در نزدیك كارستون در ایالت ویرجینیای غربی و … همه نمایشی از وجود گاز طبیعی در گذشته است كه عموماً هم وقوع انها توام با ترس و خرافات طرح می گردیده اند و بر همین مبنا تا اواخر قرن هفده اعتقاد بر این بوده است كه گاز متصاعد شده از حبابهای سطح آب باعث می شود تا اب مانند نفت بسوزد و ان را آب جادویی می دانستند
اعتقاد بر این است كه اول بار چینی ها در 3000 سال قبل استفاده عملی از گاز را برای تبخیر آب نمك ه عمل آورده اند این گاز بنابر شواهد تاریخی از عمق 300 تا 600 متر خارج می گشته و مورد استفاده بوده است اما استفاده صنعتی از گاز به اوایل قرن هجدهم می رسد.
در این سال اول بار شخصی انگلیسی به نام ( مرداك) از گاز حاصل از زغال سنگ به صورت مجزا در محل مسكونی خود استفاده نموده است كه این تجربه باعث شد از گاز برای روشنایی در فضای باز استفاده نمایند كه این امر در سالهای 4-1802 در انگلیس انجام شد. همچنین در سال 1855 با اختراع مشعل بنسن كه توسط یك شیمیدان آلمانی به همین نام ابداع شده بود اختلالات و نوسانات شعله های گاز كنترل و مهار شد كه این اختراع توسط دانشمند آلمانی دیگر ( فن ولزباخ ) تكمیل شد.
علیرغم كشف مخازن گاز در اواخر قرن 19 در امریكا بدلیل مشكلات حمل استفاده از گاز تا 1930 رونق نداشت البته سابقه حمل گاز با لوله به سال 1870 برمی گردد.
یعنی به عبارتی گازرسانی به محوطه كارخانه سوهر كه با استفاده از گاز تمامی محوطه ان روشن شد همچنین در این هنگام در خانه شخصی و محوطه كارخانه رئیس یكی از كارخانه های پارچه بافی منچستر از گاز برای روشنایی استفاده شده است.
در این سال سعی گردید با استفاده از لوله هایی كه از تنه درخت كاج ساخته شده بود گاز را عبور دهند اولین لوله چدنی در سال 1872 در امریكا برای انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است.
اما با پیشرفت در امر لوله سازی در سال 1924 اولین خط لوله چدنی به طول 350 كیلومتر در آمریكا بین دو شهر مورد استفاده قرار گرفت اولین سال استفاده از گاز طبیعی در امریكا به سال 1821 باز می گردد و اولین چاه گاز با عمق 9 متر در شهر فردونا به بهره برداری رسیده است همچنین اولین شركت در این خصوص در همان كشور در سال 1865 تاسیس و در سال 1885 نود واحد صنعتی در ناحیه پنسیلیوانیا از گاز طبیعی استفاده كرده اند.
تاریخچه صنعت گاز در ایران :
بر اساس برخی نوشته های تاریخی ایرانیان در امر استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر سایر اقوام معاصر خود پیشی گرفته اند وجود بقایای اتشكده ها و معابدی نظیر ( آتش جاودانی ) نزدیك كركوك كه به مشعل بخت النصر معروف بوده در نزدیكی یك مخزن گاز طبیعی واقع بوده است همچنین بقایای معابد زرتشتیان در نزدیكی مسجد سلیمان ، آتشكده آذر گشسب در آذربایجان و …گواهی بر این امر می باشند و روشن نگه داشتن آتشكده ها در فلات مركزی و جنوبی ایران و سایر مناطق كه محروم از جنگلهای انبوه بوده اند در دوران باستان نیز گواهی بر استفاده از منابع طبیعی دیگر از جمله نفت و گاز بوده است.
آنچه كه روشن است مناطق غرب و جنوب غرب ایران از منابع عمده نفت و گاز می باشند و در گذشته به دلیل عمق بسیار كم برخی از این سفره های زیرزمینی با فرسایش خاك و یا حركت گسلها و … باعث تراوش مواد نفتی به بیرون شده و ایرانیان متفكر به استناد اسناد تاریخی بسیاری پیشتر از فلسطینی ها ، سومری ها و چینی ها از نفت و گاز به گونه های ابتدایی و تصادفی و بدون برنامه ریزی استفاده می كرده اند كه البته بیشتر این مصارف برای پایدار نگه داشتن آتشكده ها بوده است.
اما در دوران معاصر و پس از كشف اولین چاههای نفت در ایران رشد بسیار زیادی در صنعت نفت و گاز ایران مشاهده می شود كه امارهای موجود گویای این امر می باشند.
نخستین اسناد تاریخ در مورد استفاده از گاز در ایران به زمان قاجاریه و سلطنت ناصرالدین شاه مربوط می شود موقعی كه وی در سال 1873 میلادی به لندن سفر كرده بود چراغهای گازی كه روشنی بخش معابر بودند تعجب وی را برانگیخت و او علاقه مند به بازدید از كارخانه چراغ گاز شد وی پس از بازگشت به ایران دستور احداث و استفاده از كارخانه چراغ گاز را صادر كرد در این رابطه گوشه هایی از كتاب منتظم ناصری گویای بیشتر اصل مطالب است.
اما استفاده محدود از گاز تا سال 1908 میلادی ادامه داشته است كه گازهای همراه نفت در ان سالها سوزانده می شده است اما پس از رشد تدریجی صنایع نفت استفاده از گاز طبیعی برای تامین سوخت و محركه های كمپورسورها و مولدهای برق و مصارف داخلی منازل سازمانی در مناطق نفت خیز مورد توجه واقع شد و در كنار فعالیتهای اصلی مربوط به نفت كوششهای محدودی برای فراورش و استفاده از گاز نیز انجام گرفت.
اولین تجربه مستقل استفاده از گاز خارج از حوزه مناطق نفت خیز به تغذیه كارخانه جدید التاسیس مجتمع كود شیمیایی شیراز بر می گردد كه توسط وزارت صنایع معادن وقت در سال 1344 احداث و بهره برداری شد و به همین منظور خط لوله ای به قطر 10 اینچ و طول تقریبی 215 كیلومتر از گچساران به شیراز احداث شد كه با نصب یك واحد كوچك نم زدایی به بهره برداری رسید و سالها مورد استفاده بوده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ترجمه شده مدیریت بازاریابی صنعتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ترجمه شده مدیریت بازاریابی صنعتی در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ترجمه شده مدیریت بازاریابی صنعتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ترجمه شده مدیریت بازاریابی صنعتی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ترجمه شده مدیریت بازاریابی صنعتی در word :

مقاله ترجمه شده مدیریت بازاریابی صنعتی در word

This study develops a framework of integrated propositions

of organizational learning in organizational buyer behavior. The
focus is on the communication activities and relationships between and within the strategic business units operating within
the purchasing process. Field support for the proposed relationships is provided in a series of case studies based on interviews
with 30 managers of lO strategic business units of a major publicly owned global services organization. Implications are discussed based on the framework and the case studies

این مطالعه چهارچوب طرح های تلفیقی آموزش سازمانی را در رفتار سازمانی خریدار توسعه می دهد0در این مطالعه فعالیت های ارتباطی و روابط میان واحدهای استراتژیك تجاری كه در فرایند خرید مشاركت دارند مورد توجه قرار می گیرند0حمایت علمی برای روابط پیشنهاد شده بر اساس رشته ای از مطالعات صورت گرفته كه این مطالعات بر اساس مصاحبه با مدیران 10واحد استراتژیك تجاری یك سازمان خدمات جهانی می باشد0بر اساس این مطالعات چندین معنی ضمنی ارائه شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه تأسیس شرکت حسابرسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه تأسیس شرکت حسابرسی در word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه تأسیس شرکت حسابرسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه تأسیس شرکت حسابرسی در word

فصل اول
تعریف حسابرسی
وضعیت قانونی حرفه حسابرسی
موسسات حسابرسی
مسئولیتهای کارکنان حرفه ای
شرکا
مدیران
سرپرستان
کمک حسابرسان
فصل دوم
اصول و رفتار حرفه ای حسابرسان
اصل استقلال و بی طرفی
اصل رازداری
اصل منع تبلیغ
اصل افشاء حقایق
اصل اهمیت
فصل سوم
شرکت با مسئولیت محدود
خصوصیات شرکت
مقررات مالیاتی
شرکت با مسئولیت محدود
شرایط ماهوی
موضوع شرکت و میزان سرمایه
تعداد شرکا و سهم الشرکاء
نام شرکت و مدت آن
شرایط شکلی
لزوم تنظیم شرکت نامه و نشر آگهی
وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن
فصل چهارم
ثبت شرکت
مدارک لازم برای ثبت شرکت حسابرسی
روش و مراحل ثبت شرکت
نامه درخواست نام برای شرکت
تقاضانامه شرکتهای داخلی
فرم تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی
شرکتنامه رسمی
فرم شرکتنامه رسمی
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
صورتجلسه مجمع عمومی
فرم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت با مسئولیت محدود
فصل پنجم
راهنمای ثبتی شرکت ( با مسئولیت محدود)
روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
فصل ششم
منابع

تأسیس مؤسسه حسابرسی ( با مسئولیت محدود)

 برای تأسیس یک مؤسسه حسابرسی می بایستی ابتدا مفهوم حسابرسی را بدانیم. حسابرس عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری توسط حسابداران مستقل است

دلیل بکارگیری مؤسسه حسابرسی برای اظهار نظر در مورد صورتهای مالی متضاد منافعی است که ممکن است بین واحد تجاری که صورتهای مالی را تهیه می کند و آن افرادی که صورتهای مالی را مورد استفاده قرار می دهند وجود داشته باشد

مسئولیتهای کارکنان حرفه ‌ای موسسات حسابرسی

شرکاء فردی است که توان مدیریت یک گروه حسابرسی را دارا بوده و می تواند تحت هر شرایطی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید

مدیران : مسئولیت یک مدیر بررسی کاربرگها و تبادل نظر با اعضای تیم رسیدگی و صاحبکار درباره مسایل حسابداری که ممکن است حین رسیدگی پیش آید. مسئولیت تعیین روشهای رسیدگی ، مسئول گردآوری اطلاعات لازم برای ارسال صورتحساب برای صاحبکاران و وصول آن می باشند

سرپرستان: فردی است که قادر به برنامه ریزی، نظارت کامل و کنترل کیفی بیش از یک حسابرس و بررسی و اصلاح پیش نویس گزارشات و اتخاذ تصمیم در شرایط عادی می باشد

کمک حسابرس: فردی است که فاقد سابقه کار و معلومات موثر در حرفه حسابرسی و یا حسابداری بوده و بدون نظارت و راهنمایی کامل قادر به انجام کار نمی باشد

یک حسابرس و موسسه حسابداری بایستی اصولی را رعایت کند 1) اصل استقلال و بی طرفی 2) اصل رازداری 3)‌اصل منع تبلیغ 4)اصل افشاء حقایق 5)اصل اهمیت

یک شرکت حسابرسی می تواند تحت عنوانهای مختلف تشیکل شود که دراین پروژه ما شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب کرده ایم

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دویا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است

خصوصیات شرکت عبارتست از

الف ) حقوق و تعهدات شرکت :  هر شریک به میزانی که سهم الشرکه دارد می تواند سهم الشرکه خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (102 و 103 ق ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی که شرکت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریک می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید به شرط اینکه محکمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شرکاء نیز جهت خروج او از شرکت حاضر به پرداخت سهم الشرکه ای که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد نباشد و …

ب ) مقررات مالیاتی : مطابق بند (د) ماده 105 ق م م مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول مالیات شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود پس از کسر مالیات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شود بخش بعدی شرایط شرکت با مسئولیت محدود که عبارتست از شرایط ماهوی و شرایط شکلی که شرایط ماهوی عبارتست از رضایت واهلیت، موضوع شرکت و میزان سرمایه، تعداد شرکا و نام شرکت و مدت آن  شرایط شکلی که شامل 1)‌لزوم تنظیم شرکت نامه و نشر آگهی 2 ) وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن

ثبت شرکت حسابرسی ( با مسئولیت محدود) که مدارک آن عبارتند از : 1)‌2 برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2) دو برگ شرکتنامه      3) دو جلد اساسنامه

4) دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین  5) فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران 6) اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز

مقدمه

در این پروژه به طور کلی اهمیت نقش کارآفرین در توسعه اقتصادی بررسی می شود کارآ‏فرین عوامل مختلف تولید را گرد هم می آورد و با تلاش و کوششهای خلاقانه، فعالیتهای خود را به سمت موفقیت سوق می دهد

بدیهی است که انگیزه فعالیتهای کارآ‏فرین، نفع شخصی است ولی ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی در کشورها، منافع ملی را به دنبال دارد

امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن، از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود

در هر کشوری کارآفرینان به صورت بالقوه وجود دارند و باید تلاش کرد که توانایی های آنها بیشتر شود و مهمتر از همه ، ساختارهای اقتصادی اجازه دهند که کارآفرین ابزار وجود کند و توانایی اش را بالفعل درآورد لذا نقش دولتها از هر دو جنبه اهمیت دارد

امید است لزوم توجه به کارآ‏فرینی در کشور بیشتر احساس شود و با این پروژه و با یاری خداوند سبحان گامی کوچک برای موفقیت دانشجویان عزیز در عرصه شغل بردارد

فصل اول : حسابرسی

 تعریف حسابرسی: حسابرسی عبارتست از رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اسناد، مدارک، دفاتر و اطلاعات مالی مؤسسات توسط شخصی مستقل از مسئولیت تهیه و تنظیم آن. به عبارت دیگر حسابرسی عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری به توسط حسابداران مستقل است حسابرس شامل بررسی و تحقیق در مورد ثبت های حسابداری و سایر مدارکی است که صورتهای مالی متکی به آنها است

وضعیت قانونی حرفه حسابرسی

در اکثر کشورها ضرورت انجام حسابرسی واحدهای اقتصادی در قوانین پیش بینی شده غالباً حرفه حسابرسی مستقل نیز با وضع مقررات خاصی بوجود آمده است. و در این کشورها انجمنهای حرفه ای حسابداری و حسابرسی انتخاب و حسابرسان مستقل نظارت بر امور حرفه ای آنان را برعهده دارند، غالب نقاط یکی از مهمترین وظایف این انجمنها تدوین و تصویب اصول و موازین حسابداری و حسابرسیمی باشد.در ایران در شرایط فعلی قانونی که واحدهای اقتصادی را بطور عام ملزم به داشتن حسابرسی کند وجود ندارد ولی در شرکتهای سهام عام و خاص موظف به داشتن یک یا چند بازرس
می باشند

از سال 1362 مجلس شورای اسلامی تأسیس سازمانی دولتی با نام حسابرسی را تصویب کرد و وظایفی را برعهده آن گذاشت که در این سازمان در سال 1366 تأسیس شد و امروزه مشغول انجام فعالیتهای حسابرسی و وظایفی که به عهده اش گذاشته شده می‌باشد

سیاست ملی مانند توسعه منابع انرژی ، کنترل تورم و افزایش اشتعال مستقیماً به کیفیت اندازه گیری فعالیتهای اقتصادی و ارتباط این اطلاعات متکی است. استانداردهای حسابداری و گزارشهای مالی قابل اعتماد، فاکتورهای کلیدی برای تعقیب اهداف اقتصادی هر اجتماعی هستند

دلیل بکارگیری مؤسسه حسابرسی برای اظهار نظر در مورد صورتهای مالی، تضاد منافعی است که ممکن است بین واحد تجاری که صورتهای مالی را تهیه می کند و آن افرادی که صورتهای مالی را مورد استفاده قرار می دهند وجود داشته باشد

تشخیص مسئولیت حسابداران مستقل در مقابل اشخاص ثالث منجر به تشکیل انجمن حسابداران خبره؛ در یک قرن پیش در اسکاتلند و انگلیس شد

مؤسسات حسابرسی

امروزه تعداد زیادی از حسابرسان مستقل اقدام به تأسیس مؤسسات حسابرسی می‌نمایند، مؤسسات مزبور از نظر حجم و گستردگی عملیات هماهنگ و یکسان نیستند. برخی فقط با همکاری 2 تا 7 نفر شریک ( حسابرسان مستقل) تشکیل می شوند و بعضی دیگر شامل 2 تا 7 نفر شریک اصلی و صدها کارمند و شعب متعدد می باشند که در شهرهای بزرگ دنیا پراکنده است

در حال حاضر کشور ایران قسمت اعظم خدمات حسابرسی توسط موسسات حسابرسی بخش دولتی انجام می پذیرد ، علاوه بر مؤسسات دولتی تعدادی مؤسسه حسابرسی کوچک نیز در بخش خصوصی به این امر اشتغال دارند

مسئولیتهای کارکنان حرفه‌ای

خصلتهای انسانی چون لیاقت، قضاوت و قدرت تصمیم گیری ، و درستکاری کارکنان، بزرگترین سرمایه یک مؤسسه حسابرسی است. کارکنان حرفه ای یک مؤسسه حسابرسی است. کارکنان حرفه‌ای یک مؤسسه حسابرسی بطور معمول عبارتند از شرکاء ، مدیران، سرپرستان و کمک حسابرسان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه مالی حقوق و دستمزد مخابرات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مالی حقوق و دستمزد مخابرات در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مالی حقوق و دستمزد مخابرات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مالی حقوق و دستمزد مخابرات در word

فصل اول :    
مقدمه    
تاریخچه مخابرات شهر یزد    
فصل دوم :    
صورتهای مالی مورد استفاده در مخابرات    
سیستم حقوق ودستمزد چیست ؟    
حقوق یا مزد مبنا    
کسور توافقی    
قسمتهای مختلف یک کارگاه یا شرکت    
قسمت کارگزینی    
لیست حقوق    
تسهیم هزینه چیست    
مرخصی استعلاجی    
نحو پرداخت سنوات خدمت    
انبارداری    
عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار    
آشنایی با کالاوانواع آن    
ویژگی های موجودی    
انواع موجودیها    
سیستم انبار داری و مزیت های آن    
معایب نداشتن سیستم انبار داری    
سبک احداث بنای انبار    
نحو دریافت و ارسال کالا    
مرحله دریافت یا تحویل گرفتن کالا    
محل و موقیعیت و شکل  ظاهری و نوع ساختمان    
منابع ومأخذ    

مقدمه

   نگاهی اجمالی به سیر ظهور مخابرات در ایران

 1236 (ه.ش) ورود تلگراف به ایران .1266 (ه.ش)برقراری اولین ارتباط تلفنی بین ایستگاه تهران وری معیر الممالک از سوی مظفرالدین شاه قاجار 1287 (ه.ش) تاسیس وزارت پست و تلگراف 1303 (ه.ش) نصب نخستین دکل بی سیم در اراضی قصر تهران  1307 (ه.ش) افتتاح اولین مرکز تلفن مغناطیسی در تهران 1307 (ه.ش)تاسیس وزارت پست و تلگراف و تلفن و انتخاب حسین قلی خان مخبر الدوته به عنوان اولین وزیر این وزارتخانه  1319 (ه.ش) تاسیس رادیوی ایران زیر نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن  1320 (ه.ش) اغاز اولین ارتباط تلفنی بی سیم ایران به خاج از کشور  1321 (ه.ش) جدایی رادیو از تشکیلات وزارتخانه و پیوستن ان به اداره تبلیغات و انتشارات  1330 (ه.ش) جانیشینی تله تایپ به جای مورس  1331 (ه.ش) اغاز نصب مراکز تلفن خودکار در تهران و شهرستانها  1338 (ه.ش) ورود دستگاه و سامانه تلکس به ایران

تاریخچه مخابرات شهر یزد

برای اولین بار در ماه مارس 1318میلادی مطابق با 1299 (ه.ش) یک خط تلفن کشیده شد که این خط تلفن برای کارهای پلیس در نظر گرفته شده بود

در سال1320 هجری شمسی اداره تلفن یزد زیرنظرشرکت سهامی تلفن ایران با50 شماره تلفن تاسیس گردید تعدادکارکنان این اداره درآن تاریخ3 نفر بودند

درسال1346شماره تلفنها به120 شماره رسیدندودردو سال بعد به 800 شماره تلفن نیمه خودکارافزایش یافت

درسال 1348 زمین اداره فعلی مخابرات ازاداره پست یزد  جهت احداث ساختمان مرکزتلفن سیرجان خریداری شدودرسال 1353 قبول ودیعه ده هزار ریالی از متقاضییان تلفن شروع وتا اوایل سال1359 به حدود 4000 نفر رسید

قیمت تلفن هم درتاریخ مذکور22100 ریال بودکه مبلغ10000ریال آن ودیعه و12000ریال دیگر درموقع نصب اخذ می گردید

در حال حاضر با واگذاری کانالهای ورودی و خروجی این شهرستان برای ارتباط با دیگر نقاط از بهترین کیفیت برخوردار است

صورتهای مالی مورد استفاده در مخابرات:

ترازنامه

منتهی به تاریخ 29/12/xx

__________________________________________________________

 

داراییها:                                                                            بدهیهاوسرمایه:

 

بانکها                               ***                                                            بستانکاران                          ***

 

تنخواه گردان                   ***                                                            حسابهای پرداختنی              ***

 

علی الحساب                   ***                                                              کسورات                             ***

 

پیش پرداخت                  ***                                                                بیمه                                   ***

 

اسناد دریافتنی                 ***     

                                                                                                           جمع حسابهای پرداختنی :  ****

سپرده ها                         ***                            

                                                                                                            سرمایه گذاری                   ***

    

                                                                                                          وامهای پرداختنی                 ***

 

 

جمع داراییها                ******                                           جمع بدهی وسرمایه                         ******

تراز ازمایشی  مخابرات یزد :

تراز ازمایشی

به تاریخ ;..

 

بستانکار

بدهکار

نام حساب

 

****

صندوق

 

****

بانک

 

****

بدهکاران

 

****

اسناد دریافتنی

 

****

پیش پرداختها

*****

 

حسابهای پرداختنی

*****

 

اسناد پرداختنی

*****

 

حقوق پرداختنی

*****

 

دیون رهنی

*****

 

سرمایه

*********

*********

جمع

 

 

 

 

 

سیستم حقوق ودستمزد چیست ؟

هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک مؤسسه را به خود اختصاص می دهد پر واضح است مدیریت واحد های اقتصادی نیاز به کنترل دقیق و منظمی در این زمینه دارند و از طرفی می دانید کار کنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند و همچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق  و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمن معمولا قوانین کشورها واحد های اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کار کنان .

 

حقوق و دستمزد ومزایای مربوطه را همه ماه به دستگاههای ذیربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند درنتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم ودقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است بنا براین یک سیستم حقوق ودستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع اوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان و دستگاه مربوطه را محاسبه کند ودر ضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده را ایجاد نماید.

 

قراردادکار و شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار چگونه است؟

قرارداد کار عبارت است از : قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کار را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد در قرارداد کار علاوه بر  مشخصات دقیق طرفین باید موارد زیر مشخص شود:

 

الف) نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

ب) حقوق یا مزد مبنا ( پایه )

ج) ساعات کار  تعطیلات و مرخصی ها

د) محل انجام کار

ی)تاریخ انعقاد قرارداد

و) مدت قرارداد(چنانچه کار برای مدت معیین باشد )

ز) مواردی دیگر که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می نماید.

طرفین می توانند  با توافق  یکدیگر مدتی را به  نام دوره ازمایشی کار تعیین نمایند که مدت دوره ازمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.

 حقوق یا مزد مبنا

حقوقی که با رعایت قانون کار برای کارکنان رسمی یا به واسطه عقد قرارداد که مخالف قانون کارنباشند(برای کارگران قراردادی)برای انجام یک ساعت  کاریا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی وروزانه وهفتگی ومعمولا ماهانه  پرداخت می شود را حقوق یا مزدمبنا می گویند  .

در شرکتها و کارگاهها کارکنان زیر نظر کار فرما و نمایندگان ان به فعالیت می پردازند و با توجه به فعالیتی که طی ماه داشته اند حقوق و دستمزد دریافت می کنند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید