مقاله سیستم مدیریتی بودجه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سیستم مدیریتی بودجه در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستم مدیریتی بودجه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سیستم مدیریتی بودجه در word

مقدمه  
سیستم اطلاعات مدیریت  
مفاهیم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد  
وظایف و ویژگیهای بودجه­ بندی بر مبنای عملکرد  
هدفهای بودجه ­بندی بر مبنای عملکرد  
بودجه­بندی بر مبنای عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت  
هدف دولت از استقرار سیستم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد چیست؟  
سامانه‌های خبره  
حوزه‌های کاربرد  
نکات تاریخی  
محدویت‌ها و مزیت‌های سیستم‌های خبره  
مزایای‌ سیستم‌های‌ خبره‌ را می‌توان‌ به‌ صورت‌ زیر دسته‌بندی‌ کرد:  
نتیجه­گیری  
منبع :  

مقدمه

بودجه مهمترین سند مالی کشور است. براساس تعریف ماده 1 قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور برنامه مالی یکساله دولت است که درامدها و سایر منابع تامین اعتبار را پیشبینی می­کند و هزینه­های انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاستها و هدفهای قانونی می­شود، براورد می­کند.  با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه­های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه­ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیمگیرندگان بتوانند دید وسیعتری پیدا کنند و اطلا‌عات  گسترده­تری در مورد نتایج عملکردها و هزینه­های اجرای فعالیتها داشته باشند. این امر موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن، کارایی و اثربخشی منابع دولت و به عباری مدیریت مالی دولت شد. روبرو شدن با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه­های بودجه­بندی موجود برای افزایش هماهنگی در سیستم را مطرح ساخت، بلکه بُعد جدیدی برای تصمیمگیری در مدیریت و مدیریت مالی دولت ایجاد کرد و باعث ایجاد سیستم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی شد. از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هر سازمان می­تواند ضمن شفاف­سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه­ها را فراهم سازد، استفاده از بودجه­بندی بر مبنای عملکرد گام موثری در افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود.

سیستم اطلاعات مدیریت

مفاهیم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد

بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه بندی دولتی، بر روی این نظر توافق دارند که بودجه­بندی بر مبنای عملکرد به عنوان تخصیص منابع برای دستیابی به هدفها، مقاصد برنامه­ریزی شده و همچنین دستیابی به بعضی از شاخصهای کار، یعنی کارایی و اثربخشی است.

 به گفته جان میکسل(John Mikesell)، بودجه­بندی بر مبنای عملکرد در اساس ارتباط داده­ها و درامدها یا هزینه­ها با هدفها و فعالیتهای برنامه­هاست. او می­گوید که بودجه­بندی بر مبنای عملکرد ممکن است طبق روال معمول شامل یکی از عوامل زیر باشد

 اطلا‌عات حجم کار،

اطلا‌عات تولید(هزینه هر واحد فعالیت)،

اطلا‌عات تاثیرگذار (سطح حصول هدفها).

فیلیپ جویس (Philip Joice)  بودجه­بندی بر مبنای عملکرد را به عنوان شبکه ارتباطی کارامد می­شناسد که برای اطمینان از دستیابی به هدفهای بودجه­بندی، منابع را به نتایج پیوند می­دهد.

 با توجه به تعاریف ارائه شده می­توان گفت بودجه­بندی  بر مبنای عملکرد بیشتر حول دو محور «ارتباط بودجه با نتایج» و «ارتباط بودجه با شاخصهای عملکرد و ارزیابی» می­چرخد

 بدین ترتیب می­توان گفت که بودجه­بندی بر مبنای عملکرد عبارت است از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان می­دهد. این بدان معنی است که با میزان مشخصی مخارج انجام شده در هر برنامه  باید مجموعه­ای معین از هدفها تامین شود

 با توجه به تعاریف ارائه شده می­توان بودجه­بندی بر مبنای عملکرد را به عنوان فرایندی برای تهیه و تدوین بودجه دانست که با تاکید بر فعالیتها و برنامه­ها و مدیریت عملکرد، این امکان را فراهم می­سازد که تصمیم برای تخصیص یا عدم تخصیص اعتبارات تا حدودی براساس کارایی و اثربخشی خدمات ارائه شده صورت بگیرد

 

وظایف و ویژگیهای بودجه­بندی بر مبنای عملکرد

فرایند بودجه­بندی سه نوع متفاوت از وظایف را برعهده دارد؛ وظایف برنامه­ریزی، مدیریتی و کنترل. در بودجه سنتی فقط وظیفه کنترلی وجود داشت در حالی که در بودجه­بندی بر مبنای عملکرد، وظیفه مدیریتی و برنامه­ریزی هم بدان اضافه شده و به عبارتی به ستانده نیز توجه شده است. در واقع  بودجه­بندی بر مبنای عملکرد بر دو موضوع تاکید دارد (ورمزیار، 1382):

ستانده و ارتباط بین داده و ستانده یا تولید،

نتیجه یا رضایت مردم.

در بودجه­بندی وظیفه برنامه­ریزی  بر انتخاب درون برنامه­ای تاکید دارد. وظیفه مدیریتی بر انتخاب فرا برنامه­ای تاکید دارد. وظیفه کنترلی بودجه­بندی بر تحقق هدفها یا سایر محدودیتها در اعتبارات عمومی برای مراقبت از مسئولیت واگذاری از طرف پرداخت­کنندگان مالیات است.

 

هدفهای بودجه­بندی بر مبنای عملکرد

هدف اصلی بودجه­بندی بر مبنای عملکرد، کمک به تصمیمگیری عقلا‌یی درباره تخصیص و تعهد منابع دولت براساس پیامدهای سنجشپذیر است. می­توان هدفهای بودجه­بندی برمبنای عملکرد را به صورت زیر بیان کرد (قادری،1382):

 ارائه مبنای صحیح برای تصمیمگیری در مورد  تخصیص منابع،

تعیین نتایج  سنجش پذیر و مورد انتظار از یک تخصیص بودجه خاص،

تمرکز فرایند تصمیمگیری روی مهمترین مسائل و چالشهایی که دستگاه با آن روبروست،

ایجاد ارتباط میان بودجه و نتایج عملکرد برنامه،

پربار ساختن خدمات دریافتی یا همان مدیریت کیفیت جامع،

ارائه مشوقهایی برای مدیریت عملکرد بر مبنای بهبود مستمر،

ارائه مبنایی برای پاسخگویی بیشتر در ازای استفاده از منابع کشور،

امکان نظارت موثر بر اجرای عملیات،

بهبود روابط با مردم از طریق انتشار اطلا‌عات صریح و روشن درباره برنامه­های عمومی.

در این مقاله کوشش می­شود که تاثیر بودجه­بندی بر مبنای عملکرد بر مسئولیت پاسخگویی دولت و عملکرد آن مورد بررسی واقع شود. این دو مورد به عنوان هدفهای بودجه­بندی بر مبنای عملکرد در بالا‌ ذکر شده است.

 

بودجه ­بندی بر مبنای عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

در کشورهای پیشرفته، مسئولیت پاسخگویی، جایگاه ویژهای در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتها پیدا کرده و به اصیلترین عامل ارزیابی و مقایسه نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتها بدل شده است. در ارزیابی و مقایسه نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا می­کند و مطلوبیت سودمندی نظامهای حسابداری دولتی در گرو قابلیتهای این گونه نظامهای اطلا‌عاتی در تهیه اطلا‌عات سودمند و درخور استفاده برای ادای مسئولیت پاسخگویی دولتها از یک سو و تهیه اطلا‌عات برای ارزیابی این مسئولیتها توسط شهروندان از سوی دیگر است. مفهوم مسئولیت پاسخگویی می­تواند به عنوان معیاری اساسی در ارزیابی قابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت مورد استفاده قرار گیرد (باباجانی، 1379).

  بیانیه شماره 34 هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا بیشتر بر معیار اندازه­گیری جریان منابع اقتصادی تاکید دارد. این معیار اندازه­گیری با هدف اطمینان یافتن از میزان کارایی، اثربخشی و صرفه­جویی ناشی از مصرف منابع اقتصادی، تعیین بهای تمام شده کالاها‌ و خدمات و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، در سیستمهای حسابداری مالی مورد استفاده قرار می­گیرد. وظیفه اصلی این  سیستمها، تهیه اطلا‌عات شفاف در مورد چگونگی مصرف منابع اقتصادی و اندازهگیری میزان دستیابی به هدفهای تعیین شده در قالب میزان تولید و عرضه کالاها‌ و خدمات و ارزیابی اثربخشی کالاها  و خدمات تولید و عرضه شده است.‌ اهمیت استفاده از این نوع معیارهای اندازه­گیری در سیستمهای حسابداری زمانی آشکار می­شود که دولتها اقدام به تهیه و تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد می­کنند (باباجانی،1382)

 در پژوهشهای انجام شده توسط جوردن و هاکبارتِ (Jordan&Hackbart,2005)، میزان اهمیت مسئولیت پاسخگویی و همچنین تحقق مناسب آن با اجرای سیستم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد نشان داده می­شود. پژوهشگران یاد شده برای گردآوری داده­های لا‌زم از پرسشنامه استفاده کردند. این پرسشنامه­ها برای کارشناسان بودجه در ایالتهای امریکا ارسال شد. این مطالعه بر دو نتیجه مهم  تاکید داشت

 

هدف دولت از استقرار سیستم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد چیست؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی بورس اوراق بهادار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی بورس اوراق بهادار در word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی بورس اوراق بهادار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده:
تغییر نرخ دلار در مقابل یورو منجر به عدم تعادلهایی در بازار نفت، بصورت تغییر تقاضا برای  نفت خام شده، و به تبع آن قیمت نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت دچار تغیر می¬شود. اگر دلار در مقابل یورو کاهش ارزش پیدا کند در این صورت تقاضای کشورهای اروپایی برای نفت بیشتر شده و این منجر به افزایش قیمت نفت در بلند¬مدت می-شود. عرضه بیشر دلار به بازار داخلی  سبب افزایش ارزش پول داخلی می¬شود.افزایش ارزش پول داخلی سبب کاهش قیمت کالای وارداتی نسبت به داخلی شده و این منجر به افزایش حجم واردات  می¬شود و با بیشتر شدن  واردات، تولید¬کنندگان داخلی دچار مشکل فروش می¬شوند و حجم تولیدات خود را کاهش می¬دهند و نهایتا سود تولید¬کنندگان داخلی کمتر می¬شود و شاخص قیمت سهام کاهش می¬یابد.از سوی دیگر، وجود نرخ¬های سود سپرده بلندمدت بانکی بدون ریسک در ایران باعث شده است که این متغیر کلان اقتصادی به عنوان یک رقیب برای سرمایه¬گذاری در بازار سهام درآیند.هدف این مقاله، بررسی اثرات بلند¬مدت ارزش دلار آمریکا  در مقابل یورو و سود سپرده بلند¬مدت بانکی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار  با استفاده از داده¬های سری زمانی فصلی، طی دوره 1380:1 تا1388:4 می¬باشد. نتایج نشان می دهدكه: کاهش ارزش دلار در مقابل یورو تاثیر منفی و معنی¬دار بر شاخص کل قیمت  بورس اوراق بهادار دارد. همچنین نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی،تاثیر منفی و معنی¬داری بر شاخص کل قیمت بورس دارد.

کلمات کلیدی: شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران,سود بانکی بلند مدت,برابری دلار در مقابل یورو,هم انباشتگی

 

فهرست

فصل اول ( طرح تحقیق )
1-1-    مقدمه 2
1-2-    ضرورت تحقیق 4
1-3-    هدف تحقیق و کاربردهای آن 4
1-4-    فرضیه تحقیق 4
1-5-    سوال های تحقیق 5
1-6-    قلمرو تحقیق 5
1-7-    قلمرو تحقیق 5
1-8-    قلمرو مکانی 5
1-9-    قلمرو زمانی 6
1-10-    روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات 6
1-11-    روش تجزیه و تحلیل داده ها 6
1-12-    تعریف واژه های تخصصی تحقیق 7
فصل دوم ( مبانی نظری و پیشینه تحقیق )
2-1- مبانی نظری 10
2-1-1-نرخ سود واقعی بانکی 10
2-1-2- ارزش دلار در مقابل یورو 11
2-2- پیشینه موضوع 19
فصل سوم کلیات بورس )
3-1- مقدمه 23
3-2- بورس چیست 23
3-3- انواع بورس 24
3-3-1- بورس کالا 24
3-3-2- بورس اسعار 24
3-3-3- بورس اوراق بهادار 24
3-4- تاریخچه بورس 25
3-5- مزایای بورس اوراق بهادار 34
3-5-1- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد 34
3-5-2- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهای اقتصادی ( شرکت های سرمایه پذیر)35
3-5-3- مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه گذاران 35
3-6- بورس نفت 36
3-7- اهداف راه اندازی بورس نفت در ایران 39
فصل چهارم ( روش شناسی تحقیق متدولوژی و برآورد مدل )
4-1-    مقدمه 49
4-2-    آزمون پایایی 50
4-2-1- آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته 50
3-4- آزمون همجمعی 51
4-3-1- آزمون دو مرحله ای انگل گرنجر 51
4-3-2- آزمون همجمعی به روش جوهانسن – جوسلیوس 53
4-5- معرفی مدل تحقیق57
4-6- بر آورد مدل وتجزیه و تحلیل یافته ها 58
4-6-1- آزمون پایایی متغیرها58
4-6-2- آرمون رابطه بلند مدت60
4-7- خلاصه و نتیجه گیری 66
فصل پنجم ( نتیجه گیری )
5-1- مقدمه 68
5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 68
5-3-  نتیجه گیری 74
فهرست منابع 76

فصل اول
طرح تحقیق

1-1-مقدمه:
یكی  از بازارهای  اساسی و تاثیرگذار اقتصادی هر کشوری بازارهای مالی است. بازار سهام نیز به عنوان مرکز برای جمع¬اوری پس¬اندازها و نقدینگی بخش خصوصی از اجزای مهم بازارهای مالی به شمار می¬اید. درحال حاضر موضوع بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام یکی از موضوعات مورد توجه دانشگاهیان و سرمایه¬گذاران است به طور کلی اعتقاد بر این است که قیمت-های سهام توسط برخشی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره وعرضه پول و قیمت نفت است. 
در سالهای اخیر تاثیر متقابل بازار نفت و بازارهای مالی مورد توجه اقتصاددانان و تحلیل¬گران این بازارها قرار گرفته است یك بررسی اجمالی نشان می¬دهد كه از سال2000 تا  2007 قیمت نفت تقریبا به طور مستمر افزایش یافته است. قیمت هر بشکه نفت از 20 دلار در هر بشکه به 90 دلار در هر بشکه رسیده است( زانگ  . (2008این تغییرات از عوامل زیادی از جمله تقاضا در بازار نفت، شرایط عرضه، عوامل سیاسی، نهادهایی همچون اوپک  و پویایی بازارهای مالی ناشی می¬شود.
از میان متغیرهای مالی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت، تغییرات نرخ  دلارآمریكا نسبت به پولهای مهم دیگر است. با توجه به اینکه خرید و فروش نفت با دلار انجام می¬گیرد پس هر گونه  تغییر در ارزش دلار به پول¬های مهم دیگر همچون یورو، مارک ، ین، …منجر به تغییر قدرت خرید کشورهایی می¬شود که پول آنها یورو، مارک، ین،…است. به طوری که با کاهش ارزش دلار آمریکا در مقابل پولهای فوق قیمت نفت برای کشورهای فوق بر حسب پول داخلی ارزان می¬شود و در نتیجه تقاضای آنها به نفت افزایش می¬یابد.
آمارها و تحقیقات موجود نشان می¬دهند از سال 2002 تا 2007 دلار آمریکا در مقابل یورو 41%  کاهش ارزش داشته است (زانگ¬  . (2008این بدان معنی است که قدرت خرید کشورهای حوزه یورو برای خرید کالاهایی که در بازار بین¬المللی به دلار معامله می¬شوند(مثل نفت) افزایش  پیدا می¬کند و همین امر منجر به افزایش تقاضا آنها برای نفت و افزایش قیمت آن می¬شود، این تغییرات منجر به تغییر درآمد كشورهای صادركننده نفت می¬گردد. با کاهش ارزش دلار در مقابل یورو قیمت نفت  به یورو در اروپا کاهش می¬یابد. و کاهش قیمت نفت به یورو در اروپا تقاضای کشورهای اروپایی را به نفت افزایش می¬دهد، افزایش تقاضای اروپا به نفت منجر به افزایش قیمت نفت به دلار می¬شود. پس در تعادل کاهش ارزش دلار در مقابل یورو منجر به افزایش قیمت نفت به دلار می¬شود و تقاضای آمریکا برای نفت كاهش می یابد. یعنی كاهش ارزش دلار در مقابل پول كشورهای وارد كننده نفت منجر به كاهش تقاضای نفت در آمریكا می¬شود.              
از طرف دیگر  با افزایش قیمت نفت خام، درآمد ارزی کشور افزایش یافته و عرضه بیشتر دلار به بازار داخلی  سبب افزایش ارزش پول داخلی می¬شود. افزایش ارزش پول داخلی سبب کاهش قیمت کالای وارداتی نسبت به داخلی شده و این منجر به افزایش حجم واردات  می¬شود و با بیشتر شدن واردات تولید¬کنندگان داخلی دچار مشکل فروش می¬شوند و حجم تولیدات خود را کاهش می¬دهند و نهایتا سود تولید¬کنندگان داخلی کمتر می¬شود و قیمت سهام کاهش می¬یابد.                
از عوامل تاثیرگذار دیگر بر شاخص قیمت بورس سود سپرده بلندمدت بانکی است. وجود نرخ¬های سود سپرده بلندمدت بانکی بدون ریسک در ایران باعث شده است که این متغیر کلان اقتصادی به عنوان یک رقیب برای سرمایه¬گذاری در بازار سهام درآیند.

 

فهرست منابع
1-ابریشمی، حمید و محسن مهرآرا(1381)؛اقتصادسنجی کاربردی: رویکردهای نوین؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
2-احمدیان، مجید(1378)،” اقتصاد نظری و کاربردی نفت”، تهران: انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
3- اندرس، والترز مترجم:صادقی، مهدی، شوالپور، سعید،”اقتصاد¬سنجی سری¬های زمانی با رویکرد کاربردی، تهران دانشگاه امام صادق
4-سجادی و همکاران ( 1388) . آزمون تجربی رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،
5-سعیدی، پرویز و عبدالله امیری(1389)بررسی رابطه متغییرهای کلان اقتصادی باشاخص بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ، شماره 11 و 12
6-كریم زاده ، مصطفی (1358). “بررسی رابطه¬ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای كلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26.
7- نوفرستی، محمد(1378)؛ ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی؛ تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
8-.Chaudhuri, K., & Daniel, B. C. (1998). Long-run equilibrium real exchange rates and oil prices. Economics Letters, No58(2),Pp: 231–238.
9-Chen ,Shiu-Sheng ,Hung-Chyn Chen(2007); Oil prices and real exchange rates; journal of Energy Economics ,No:29 ,pp:390–404.
10-Indjehagopian, J. P., Lantz, F., & Simon, V. (2000). Dynamics of heating oil market prices in Europe. Energy Economics,
22(2), 225–252.
11-Melhem Sadek, Terraza Michel(2007), “The oil Single price and The Dollar”,journal of Agricultural and Resource Economics, West Virginia University.
12-Mignon, Vale rie b Agne` s Be, nassy-Que re, Alexis Penot,(2007); China and the relationship between the oil price and the dollar; journal of Energy Policy,No:35,pp: 5795–5805.
13-Mothana Saleh,(2006), “Do Oil Prices Depend on the  Value of US dollar?”journal of Economic Casopis, No 54,pp253-265.
14-Sadorsky, Perry(2000) ;The empirical relationship between energy
futures prices and exchange rates; Energy Economics,No:22,pp:253-266.
15-Yousefi,Ayoub, Tony S. Wirjantob,(2004); The empirical role of the exchange rate on the crude-oil price formation; journal of Energy Economics,No:26,pp: 783– 799.
16-Zhang  Yue-jun, Fan Ying, Tsai Hsien-Tang,Wei  Yi-Ming,(2008) “Spillover effect of US dollar exchange rate On Oil prices”, journal of Policy Modeling

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی امور مالی شهرداری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی امور مالی شهرداری در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی امور مالی شهرداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه کارآموزی امور مالی شهرداری در word

فصل اول
مقدمه
تاریخچه تأسیس شهرداری در ایران
دوره های تاریخی در تأسیس شهرداری
تاریخچه شهرداری نجف آباد
موقعیت تاریخی و جغرافیایی شهر نجف آباد
چارت سازمانی
فرآیندهای خدماتی
فصل دوم
هدف تأسیس شهرداری
اهداف شهرداری نجف آباد
واحد روابط عمومی
دفتر شهردار
واحد حقوقی
امور رفاهی
دفتر پیگیری و رسیدگی به شکایات
حراست
کمیسیون ماده
امور اداری و کارگزینی
وضعیت پرسنل شهرداری
دبیرخانه شهرداری مرکزی
واحد نامه رسانی
واحد تایپ و ماشین نویسی
واحد ممیزی و درآمد نوسازی
عملکرد اداری
مکانیزه نمودن کلیه صنوف نجف آباد-امیرآباد-یزدانشهر و ویلاشهر
معاونت عمران فنی و شهرسازی
عملکرد واحد عمرانی و شهرسازی نجف آباد
واحد صدور پروانه
مدارک لازم صدور پروانه ساختمانی
مسیر انجام کار
واحد املاک
کمیسیون ماده
اعضای کمیسیون
کمیسیون ها
معاونت اجرایی و خدمات شهری
یک شهر یک نگاه
واحد حمل و نقل
اداره پارکها و فضای سبز
واحد سازماندهی مشاغل مزاحم شهری
واحد اجرائیات،کنترل و نظارت
واحد متوفیات
کشتارگاه
درآمد سالیانه کشتار دام
سایر فعالیتها
سازمان اتوبوسرانی
بررسی بودجه سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
لیست آمار حوادث و حریق در سال
مقدار و حجم مواد لوازم مصرفی در عملیات اطفاء حریق و حوادث
آمار حادثه دیدگان در سال
سایر فعالیتها
فصل سوم
واحد امور مالی
جدول مقایسه بودجه و اصلاح بودجه و عملکرد چهار ساله
واحد درآمد
درآمد و منابع تامین اعتبار و تخصیص به اعتبارات جاری و عمران
مهمترین کدهای درآمدی شهرداری
درآمد شهرداری نجف آباد و نواحی سه گانه
عملکرد واحد حسابداری
فرم صدور سند
وظیفه خدمات اداری
مقایسه درآمد و هزینه
مقایسه عملکرد وظیفه خدمات اداری شهرداری
مقایسه عملکرد وظیفه خدمات شهری شهرداری
مقایسه عملکرد وظیفه خدمات عمرانی شهرداری
مراحل ارجاع کار به پیمانکار در شهرداری
آگهی مناقصه و دیگر فرمها
مراحل فروش اموال منقول و غیر منقول
سیستم حسابداری
واحد حقوق و دستمزد
واحد کارپردازی
معاملات متوسطه
فرم درخواست خرید
فرم استعلام و دیگر فرمها
سایر فعالیتها
لیست اموال خریداری شده
واحد انبار
مقایسه بین دروس عملی و دروس تئوری
فصل چهارم
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه کارآموزی امور مالی شهرداری در word

 1- تجربیات و راهنمایی های کارمندان رده بالای شهرداری

2- دفترچه راهنمای مراجعین

3- خلاصه فعالیت های چهارساله عمرانی – فرهنگی و خدماتی شهرداری نجف آباد ، روابط عمومی شهرداری نجف آباد

تاریخچه تأسیس شهرداری در ایران :

پیشینه شهرنشینی در ایران به هزاره چهارم پیش از میلاد  باز می گردد . در دوران اسلام نیز تا زمان حکومت سلسله قاجاریه ، مدیریت شهری با « محتسب » ، « کلانتر » و « داروغه » شناخته می شده است . « حسبت » در اصطلاح اداری – اسلامی به معنی رسیدگی به کار بازار و کوی و برزن و خرید و فروش ، منع از تقلبات کسبه و اصناف و کارهایی نظیر آن است که از لحاظ تشکیلات اداری جدید ، قسمت هایی از وظایف شهرداری ، شهربانی و دادستانی را دربر می گیرد

در سال 1258 شمسی پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اروپا ، برای اولین بار فکر ایجاد شهرداری در ایران رونق گرفت . ناصرالدین شاه که در سفر اروپا ، تشکیلات شهرداری را مورد ملاحظه قرار داده بود ، برای اصلاح امور داخلی کشور تصمیم گرفت تا سازمانی با همین نام تأسیس کند و رسیدگی به روشنایی ، نظافت و امور ارزاق شهر را به آن واگذار نماید

همزمان با تحولات سیاسی – اجتماعی که به سبب انقلاب مشروطه در ساختار نظام حکومت استبدادی به وقوع پیوست ، لزوم واگذاری امور مردم به خود آنان آشکار شد و ضرورت تشکیل نوعی نماد محلی که با بافت فرهنگی ، قومی و بومی هماهنگی داشته باشد و مرجع ارائه خدمات به مردم رسیدگی به مشکلات محلی از طریق انتخابات محلی باشد احساس گردید

از همین رو در سال 1286 شمسی قانونی تحت عنوان « تشکیل بلدیه » در 108 ماده از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و به اجرا گذاشته شد . این قانون بعدها متناسب با شرایط و اوضاع سیاسی – اجتماعی کشور و الزامات جدید در مدیریت شهری ، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت

لیکن اصلاح عمده در سال 1334 و اصلاحات جزئی در سال های 1345 ، 1354 ، 1352 ، 1358 و 1359 صورت پذیرفت . این قانون اکنون مرجع حقوقی ضوابط اداره امور شهرها محسوب می شود

در ادامه بررسی تأثیر دوره های تاریخی ، تحولات سیاسی – اجتماعی صدسال گذشته در تأسیس شهرداری های کشور می پردازیم

دوره های تاریخی در تأسیس شهرداری ها :

روند تأسیس شهرداری ها در ایران همواره از تحولات سیاسی – اجتماعی تأثیر پذیرفته است . نگاهی به آمار و اطلاعات مربوط به تأسیس شهرداری ها نشان می دهد که با شروع یک دوره جدید از مدیریت سیاسی در سطح ملی ، چرخش هایی در روند شکل گیری و ایجاد شهرداری ها به وقوع پیوسته است

برای بررسی دقیق تر این موضوع ، فاصله زمانی تصویب قانون بلدیه ( 1286 هـ.ش ) تا زمان حاضر به 6 دوره تقسیم گردیده است که هریک از این دوره ها با یک تحول بنیادین سیاسی در مدیریت کلان کشور شروع و با یک تحول بنیادین دیگر در همین زمینه خاتمه می یابد . برای مثال دوره اول با انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی و تشکیل اولین شهرداری در تهران شروع و با آغاز سلطنت پهلوی اول به پایان می رسد . شش دوره مذکور به این شرح است

دوره اول از سال 1286 تا 1304 :

این دوره همانطور که گفته شد از انقلاب مشروطه تا سلطنت رضاشاه را دربر می گیرد و مقارن با آشفتگی در اوضاع سیاسی و نامعلومی ساختار حکومت مرکزی و شروع شکل گیری نهاد دولت مدرن است

شهرهای تهران ، شیراز ، همدان ، تبریز ، مشهد ، آستارا ، دزفول ، مراغه ، کرمان ، ماکو ، بندر انزلی ، امر ، بوشهر ، خوی ، زنجان ، آباد نخستین شهرهای که دارای شهرداری بودند . ملاک های مختلفی برای انتخاب شهرها اعم از سیاسی ، جمعیتی ، امنیتی و موقعیت اقتصادی مدنظر قرار داشته است

 دوره دوم از سال 1304 تا 1320 :

در این سالها ایران شاهد یکی از دوره های مهم سیاسی – اجتماعی خود است . اقتدار دستگاه حکومت رضاشاهی ، موجب شد تا کشور دوره ای از ثبات سیاسی و برنامه ریزی را در امور مختلف تجربه کند

این دوره که آن را دوره تجربه بطنی شهر گرایی لقب داده اند ، همزمان با اصلاحات سیاسی – اداری در سطح ملی و تحولات زیر بنایی و روبنایی در شهرهاست . طی این مقطع زمانی به تعداد و جمعیت شهرهای کشور افزوده شد و تعداد شهرداری ها از 16 شهرداری به 136 شهرداری افزایش یافت . در دوره 17 ساله مورد بحث به طور متوسط هرسال 8 شهرداری تأسیس شده است

شهرهای آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، ایلام ، اصفهان ، بوشهر ، تهران ، چهارمحال بختیاری ، خراسان ، خوزستان ، زنجان ، سمنان ، سیستان و بلوچستان ، فارس ، کردستان ، کرمانشاهان ، کرمان ، گیلان ، لرستان ، مازندران ، مرکزی ، هرمزگان ، همدان ، یزد در این دوره دارای شهرداری شدند

استان های بوشهر و ایلام با یک شهرداری کمترین و استان خراسان با 18 شهرداری بیشترین تعداد شهرداری را دارا بوده اند . نکته جالب تعداد شهرداری ها در استان مازندران – زادگاه رضا شاه – است که با تشکیل 14 شهرداری ، نشان از ملاحظات سیاسی و تمایلات حکومتی – و نه معیارهای کارشناسی و تمایل مردمی – در تأسیس شهرداریها طی این دوره دارد

دوره سوم سال 1320 تا

این دوره که موسوم به دوره پهلوی روم است با اشغال نظامی ایران توسط متفقین آغاز و با کودتای 28 مرداد 1332 خاتمه می یابد

اغتشاش و بی ثباتی در اوضاع سیاسی و کاهش اقتدار دولت مرکزی از مشخصات این دوره است . طی این برهه زمانی امر رسیدگی به امور شهرها و به تبع آن تأسیس شهرداری ها به کندی گرایید و در مجموع 54 شهرداری تأسیس شد که به طور متوسط معادل تشکیل 5/4 شهرداری در سال است

در این مرحله استان خراسان با 8 شهرداری ، بیشترین آمار و در مقابل استان های ایلام ، زنجان و همدان کمترین آمار تأسیس شهرداری را به خود اختصاص می دهند

نکته قابل تأمل آن است که در سال 1330 و مقارن با تشکیل دولت ملی به رهبری دکتر محمد مصدق ، امور کشور انتظام می گیرد ، از همین رو این سال 15 مورد تأسیس شهرداری ، بیشترین کارنامه را در اختیار دارد

دوره چهارم سال 1332 تا 1357 :

این دوره با کودتای 28 مرداد آغاز و با انقلاب اسلامی سال 1357 خاتمه می یابد . از ویژگی های این دوره رشد سریع شهرنشینی ، افزایش جمعیت و تعداد شهرهاست که دلیل آن گرایش دولت مرکزی به در پیش گرفتن سیاستهای اقتصادی نوگراست . اصلاحات ارضی و توسعه صنایع شهری دو اقدام مهم در ایجاد تحولات شهرنشینی این دوره به حساب می آیند

طی سال های موردنظر ، در مجموع 248 شهرداری در کل کشور تأسیس گردید . میانگین تأسیس شهرداری در فاصله 26 ساله این دوره معادل 5/9 شهرداری در سال است

استان اصفهان و مازندران به ترتیب با تأسیس 34 و 28 شهرداری بیشترین و استان های سمنان و کردستان با ایجاد 3 شهرداری کمترین تعداد را داشته اند . طی سال های 1341 تا 1343 در هر سال 21 و در مجموع 63 شهرداری تأسیس شده است که همسویی این اقدام را با سیاست های دولت مرکزی در اصلاحات ارضی و توسعه شهری نشان می دهد

 

دوره پنجم 1357 تا 1372 :

این دوره با انقلاب شکوهمند ایران در سال 1357 آغاز و تا سال 1372 و تغییر سیاست های اقتصادی – اجتماعی کشور تحت نام  « دوران سازندگی » ادامه می یابد . تحولات سیاسی داخلی و جنگ  هشت ساله با عراق مهمترین مسائل تأثیرگذار بر سیاست ها و برنامه های شهری کشور می باشد

در مجموع در فاصله 14 ساله 1357 تا 1372 ، تعداد 16 شهرداری در سطح کشور تأسیس می شوند ، که به طور متوسط در هر سال 8 شهرداری تأسیس شده است

در این میان سال 1369 با تشکیل 33 شهرداری اولین رتبه را دارا   می باشد . در مقابل طی سال های 1363 ، 1364 و 1366 که مقارن با جنگ هشت ساله ایران و عراق می باشند هیچ شهرداری در کشور تأسیس  نشده است . در واقع این سه سال طی 68 سال بعد از قانون بلدیه ، تنها  سال هایی هستند که هیچ مورد تأسیس شهرداری در آنها اتفاق نیفتاده است

مشغله دولت مرکزی به امر جنگ از عوامل مهم چنین رخدادی می باشد که مجدداً تأکیدی بر نقش غالب و منحصر به فرد دولت مرکزی در ایجاد شهرداری ها در غیاب فرهنگ شهروندی است

دوره ششم از سال 1372 تا زمان حاضر:

دوره ششم از سال 1372 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد . از مشخصات این دوره ثبات در سیاست های اقتصادی – اجتماعی کشور است که تأثیر زیادی در برنامه های توسعه و عمران شهری داشته است

در این دوره ، تعداد زیادی از روستاها به شهر تبدیل می شوند و همین امر موجب بالا رفتن آمار شهرداری های تأسیس شده در کشور می شود

در مجموع طی 9 سال 330 شهرداری در کشور ایجاد می شوند که بالاترین میزان طی 90 سال پیش از آن است . همچنین در هرسال نزدیک به 5/35 شهرداری در کشور مجوز تأسیس دریافت کرده اند که بیشترین کارنامه سالانه تأسیس شهرداری ها ، در میان دوره های مورد بررسی  است

هدف تأسیس شهرداری :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word

چکیده

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 بیان مسئله

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4 اهداف تحقیق

1-5 فرضیه های تحقیق

1-6 قلمرو تحقیق

1-7 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

1-8 روش تحقیق

1-9 روش تحلیل داده ها

1-10 تعریف واژه ها

1-11 ساختار تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

2-2 حاکمیت شرکتی

2-2-1 اهمیت حاکمیت شرکتی

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی

2-2-3 طبقه بندی حاکمیت شرکتی

2-2-3-1 سیستم های حاکمیت درون سازمانی

2-2-3-2 سیستم های حاکمیت برون سازمانی

2-2-4 چارچوب نظری حاکمیت  شرکتی

2-2-4-1 تئوری نمایندگی

2-2-4-2 تئوری هزینه معاملات;

2-2-4-3 تئوری ذینفعان

2-2-5 رتبه بندی شرکت ها

2-2- 6 ماتریس بین المللی حاکمیت شرکتی

2-2-6-1 پاسخگویی هیأت مدیره

2-2-6-2 افشا و کنترل های داخلی

2-2-6-3 حقوق سهامداران

2-2-6-4 پاداش;

2-2-6-5 کنترل های بازار

2-2-6-6 رفتار شرکت;

2-2-7 ساز و کارهای استفاده شده در مطالعات داخلی پیرامون حاکمیت شرکتی

2-2-7-1 سهامداران نهادی و عمده

2-2-7-2 ساختار هیأت مدیره

2-2-7-3 استقلال هیأت مدیره

2-2-7-4 تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

2-2-7-5 حسابرسان مستقل

2-2-8 ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این تحقیق

2-2-8-1 اندازه هیأت مدیره

2-2-8-2 اعضای غیر موظف هیأت مدیره

2-2-8-3 سرمایه گذاران نهادی

2-3 محتوای اطلاعاتی سود

2-3-1 ضریب واکنش سود

2-4 کیفیت سود

2-4-1 اهمیت ارزیابی کیفیت سود

2-4-2 معیارهای ارزیابی کیفیت سود

2-4-3 به موقع بودن

2-4-4 محافظه کاری

2-4-4-1 محافظه کاری و راهبری شرکتی

2-4-5 اقلام تعهدی

2-4-5-1 نقش و اهمیت اقلام تعهدی

2-4-5-2 کیفیت اقلام تعهدی

2-5 جمع بندی

بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-6تحقیقات داخلی

2-7تحقیقات خارجی

2-8 خلاصه فصل

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 روش تحقیق

3-3 فرضیه های تحقیق

3-4 جامعه آماری

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه

3-6 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق

3-7 تعریف متغیرهای تحقیق و چگونگی محاسبه آنها

3-7-1 متغیرهای مستقل

3-7-2 متغیرهای وابسته

3-7-3 متغیرهای کنترلی

3-8 مدل های تحقیق

3-8-1 حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود

3-8-2 به موقع بودن، محافظه کاری و حاکمیت شرکتی

3-8-3 اقلام تعهدی غیر عادی و حاکمیت شرکتی

3-9 روش های گردآوری اطلاعات;

3-10 روش های آماری بکار رفته برای تحقیق

3-10-1 تحلیل رگرسیون

3-10-1-1 رگرسیون خطی چند متغیره

3-10-1-2 بررسی مفروضات رگرسیون خطی

3-11 آزمون فرضیه ها

3-11-1 روش تعیین مدل مناسب تخمین

آزمون لیمر

آزمون هاسمن

3-11-2 آزمون معنی دار بودن مدل‌های رگرسیونی

3-11-3 آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون

3-12 خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه

4-2 آمار توصیفی

4-3 نتایج آزمون فرضیه ها

4-3-1 روش تعیین مدل مناسب تخمین

4-3-2 بررسی مفروضات رگرسیون خطی

4-3-3 آزمون معناداری مدل‌های رگرسیونی

4-3-4 فرضیه اول

4-3-7 فرضیه چهارم

4-3-8 فرضیه پنجم

4-3-9 فرضیه ششم

4-3-10 فرضیه های هفتم و هشتم

4-3-11 فرضیه های نهم و دهم

4-3-12 فرضیه های یازدهم و دوازدهم

4-3-13 خلاصه نتایج آزمون فرضیات;

4-3-14 نتایج مربوط به متغیرهای کنترل

4-4 خلاصه فصل

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

5-1 مقدمه

5-2 خلاصه تحقیق

5-3نتایج پژوهش;

5-4 پیشنهادها

5-4-1 پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق

5-4-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

5-5 محدودیتهای تحقیق

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع غیرفارسی

1 -1 مقدمه

گزارش های مالی یکی از مهمترین ارکان نظام حسابداری است و یکی از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری بنگاه اقتصادی است. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت سود و زیان است که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، عملکرد واحد تجاری، سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود

سود حسابداری، یکی از معیارهای اساسی در تصمیم گیری های اقتصادی است، اما وجود برآوردها و روش های گوناگون در حسابداری، اعتبار و قابلیت اتکای این سود را مخدوش می کند. در کنار این موارد، وجود برخی پیش زمینه ها نظیر تضاد منافع بین مدیران و مالکان شرکت ها، تردیدها را نسبت به قابلیت اطمینان سود، افزایش می دهد. نظام راهبری شرکتی، که شامل برخی ساز و کارهای هدایت امور شرکت است، ضمن پیشبرد امور شرکت بر فعالیت ها نظارت داشته و در نتیجه، امکان اعمال خواسته های شخصی مدیران شرکت را به حداقل می رساند. از این رو، انتظار می رود که با اجرا و تقویت ساز و کارهای راهبری شرکت، کیفیت گزارشگری مالی شرکت و از جمله سود ارائه شده آن نیز افزایش یابد (عرب صالحی و ضیایی، 1389)

مدیریت سود شکلی از دستکاری سود است که احتمال دارد قابلیت اتکای سودها را کاهش دهد. هر چه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، حاوی اطلاعات مفید کمتری نیز هستند. از سوی دیگر، زمانی که مدیریت سود فرصت طلبانه با استفاده از سیستم های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر بوده و حاوی اطلاعات مفیدتری هستند. حاکمیت شرکتی ظرفیت مدیران برای مدیریت سود را کاهش می دهد و توانایی بهبود قابلیت اتکای سودهای حسابداری را دارد و بنابراین قابلیت اطلاع رسانی مفید سودهای حسابداری را بهبود می بخشد (آقایی و همکاران، 1388)

لذا با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر تلاش می شود که میزان تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود مورد بررسی قرار گیرد

1-2 بیان مسئله

با توسعه شرکت ها و افزایش وظایف و اختیارات هیأت مدیره، نظام حاکمیت شرکتی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیأت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیزم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زین الدینی میمند، 1390)

نظام راهبری شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف نظام راهبری شرکتی عبارت است از

کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی

بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (کریمیان راد، 1391)

صورت های مالی اساسی مهم ترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان به شمار می آید و سهامداران که مهم ترین گروه از استفاده کنندگان از صورت های مالی هستند تصمیمات مربوط به امور سرمایه گذاریشان را عمدتاً بر اساس سود حسابداری اتخاذ می نمایند، لذا کیفیت سود از اهمیت ویژه ای نزد استفاده کنندگان برخوردار است (اسماعیل زاده مقری و همکاران، 1389)

همچنین، وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان در کنار عواملی مثل ابقا و پاداش مدیران، زمینه ساز مدیریت سود می شود. در سال های اخیر، پژوهشگران و تحلیل گران مالی، توجه خود را از تأکید صرف بر رقم سود، به سوی کیفیت سود معطوف نموده اند. به دلیل اهمیت وجود ساز و کارهای لازم برای دستیابی به کیفیت مطلوب سود، اکثر کشورها، تلاش هایی را برای فراهم آوردن آن انجام داده اند. از جمله این ساز و کارها، وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است (عرب صالحی و ضیایی، 1389)

کاهش کیفیت سود به این معنا است که سود خالص گزارش شده متفاوت از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی است. در چنین شرایطی محتوای اطلاعاتی سود کاهش یافته و استفاده کنندگان کمتر می توانند در مدل های تصمیم گیری خود به این عنصر مهم صورت های مالی تکیه کنند. از دیدگاه سرمایه گذاران کیفیت پایین سود مطلوب نیست، زیرا موجب عدم تخصیص بهینه منابع می شود. ارزیابی کیفیت سود به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک می کند تا نسبت به اطمینان سود جاری قضاوت کنند و آینده را پیش بینی نمایند (نوروش و همکاران، 1388)

یکی از عوامل توسعه اقتصادی کشورها وجود سیستم های اطلاعاتی مناسب    می باشد. سیستم های اطلاعاتی حسابداری امروزه نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان ها داشته و در مجموعه محیط اقتصادی کشورها، وظیفه ای با اهمیت دارند. از آنجا که تصمیمات سرمایه گذاران وابسته به اطلاعاتی است که در اختیار ایشان قرار    می گیرد و گزارش دهی مالی نیز هدف خود را کمک به فرایند تصمیم گیری افراد ذینفع نظیر سرمایه گذاران، وام دهندگان و دولت قرار داده است، موضوع بار اطلاعاتی صورت های مالی سالیانه اهمیت خاصی یافته است (خوش طینت و براری نوکاشتی، 1385)

ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می دهند. یکی از عوامل مؤثر بر راهبری شرکتها، هیأت مدیره آنهاست که می تواند به گونه های مختلفی بر عملیات شرکت و نتایج آن تأثیر بگذارد. پژوهش ها نشان می دهد در صورت وجود نظارت مؤثرتر هیأت مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود کمتر را به همراه دارد (رحیمیان و همکاران، 1388)

با توجه به مباحث مطرح شده، در تحقیق حاضر محقق قصد دارد به سؤال اصلی زیر پاسخ دهد

حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود چه تأثیری دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

سود یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد به شمار می رود. سودها با کیفیت پایین می توانند سبب تخصیص ناکارآمد منابع و در نتیجه انتقال نامناسب ثروت شوند. دستیابی به کیفیت مطلوب سود، نیازمند وجود سامانه حاکمیت شرکتی مناسب در سطح شرکتها است تا از این طریق رفتار فرصت طلبانه و سود جویانه مدیران را محدودتر کرده و موجبات اعتماد بیشتر سرمایه گذاران را فراهم بیاورد. بنابراین حاکمیت شرکتی نیرومند باعث بهبود کیفیت و توان اتکای گزارشگری مالی به ویژه در سودهای حسابداری می شود (مهرانی و صفرزاده، 1390)

سهامداران و سرمایه گذاران در شرکت، به منظور کسب منافع در شرکت حضور دارند. بسیاری از آنها، کنترل و اداره مستقیم روی شرکت نداشته و این وظیفه را بر عهده مدیران قرار داده اند. اما ممکن است اهداف هیأت مدیره، همیشه با اهداف سهامداران همسو نباشد. نگرانی اصلی سرمایه گذاران در مورد نظام راهبری شرکتی مربوط به آفرینش ارزش بالقوه ای است که ایجاد می کند (کریمیان راد، 1391)

هدف نظام راهبری شرکتی، کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان است. بنابراین بین نظام راهبری شرکتی و گزارشگری مالی می تواند رابطه وجود داشته باشد. انتظار می رود شرکت هایی که نظام راهبری شرکتی مؤثری دارند، کیفیت گزارشگری و کیفیت سود بالاتری داشته باشند

با توجه به اینکه نتایج این تحقیق منجر به افزایش شناخت از ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود می شود و شواهد بیشتری را در مورد نقش ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ارائه می کند،می تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد. سرمایه گذاران و تحلیل گران نیز می توانند نتایج این تحقیق را مبنایی برای ارزیابی کمیت و کیفیت محتوای اطلاعاتی گزارشات و صورت های مالی ارائه شده از سوی مدیریت قرار دهند

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی:

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود

اهداف فرعی:

1-    بررسی رابطه بین اندازه هیأت مدیره و محتوای اطلاعاتی سود

2-    بررسی رابطه بین نسبت مدیران غیرموظف و محتوای اطلاعاتی سود

3-    بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و محتوای اطلاعاتی سود

4-    بررسی رابطه بین اندازه هیأت مدیره و کیفیت سود

5-    بررسی رابطه بین نسبت مدیران غیرموظف و کیفیت سود

6-    بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود

7-    بررسی رابطه بین اندازه هیأت مدیره و به موقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود

8-    بررسی رابطه بین نسبت مدیران غیرموظف و به موقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود

9-    بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و به موقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود

10-            بررسی رابطه بین اندازه هیأت مدیره و به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود

11-            بررسی رابطه بین نسبت مدیران غیرموظف و به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود

12-            بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود

1-5 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی اول:

بین حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد

فرضیه اصلی دوم:

بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد

فرضیه های فرعی:

1-    بین اندازه هیأت مدیره و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد

2-    بین سرمایه گذاران نهادی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد

3-    بین تعداد مدیران غیرموظف و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد

4-    بین اندازه هیأت مدیره و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد

5-    بین تعداد مدیران غیرموظف و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد

6-    بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد

7-    بین اندازه هیأت مدیره و به موقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود (کیفیت سود) رابطه معناداری وجود دارد

8-    بین تعداد مدیران غیرموظف و به موقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود (کیفیت سود) رابطه معناداری وجود دارد

9-    بین سرمایه گذاران نهادی و به موقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود (کیفیت سود) رابطه معناداری وجود دارد

10-    بین اندازه هیأت مدیره و به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود (کیفیت سود) رابطه معناداری وجود دارد

11-    بین تعداد مدیران غیرموظف و به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود (کیفیت سود) رابطه معناداری وجود دارد

12-    بین سرمایه گذاران نهادی و به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود (کیفیت سود) رابطه معناداری وجود دارد

1-6 قلمرو تحقیق

در مورد قلمرو تحقیق، سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح             می شود(خاکی، 1384). قلمرو موضوعی این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با حاکمیت شرکتی، محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود را در بر می گیرد

قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره 5 ساله از سال 1386 تا سال 1390 در نظر گرفته شده است

قلمرو مکانی تحقیق، محدود به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

1-7 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که از ابتدای سال 1386 لغایت پایان سال 1390 در بورس فعال بوده اند. برای انتخاب نمونه آماری مناسب که یک نماینده مناسبی برای جامعه آماری مورد نظر باشد از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده است. برای این منظور 5 معیار در نظر گرفته شده و در صورتیکه یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت های نمونه انتخاب شده است. معیارهای مذکور عبارتند از

1-    از سال 1386 تا سال 1390 عضو پذیرفته شده در بورس باشد

2-    سال مالی شرکت، منتهی به پایان اسفند ماه باشد

3-    وقفه معاملاتی بیش از 70 روز نداشته باشد

4-    جزء شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی نباشد

5-    اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد

بعد از مد نظر قرار گرفتن کلیه معیارهای بالا، تعداد نمونه مورد نظر به 90 شرکت رسید

1-8 روش تحقیق

الف) نوع روش تحقیق :

تحقیق حاضر درصدد بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود است، بنابراین روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر اجرا پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است و از نظر بررسی رابطه متغیرها همبستگی است

ب) روش و ابزار گردآوری اطلاعات :

برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از منابع و پایگاههای اطلاعاتی مختلف به ویژه نرم افزار ره آورد نوین و پایگاههای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین صورت های مالی شرکت ها استفاده شده است

1-9 روش تحلیل داده ها

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی بازار یابی شبکه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی بازار یابی شبکه ای در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی بازار یابی شبکه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه    2
بازار یابی برای هیچ ( نقدی بر گلدکوئیست )    6
چرا فعالیت در بازاریابی چندسطحی قمار است؟    12
نظر مراجع در مورد سیستم های فروش شبکه ای و رد دلایل موجود مبنی بر عدم آگاهی مراجع    17
طعم تلخ گلدكوئست    28
این سكه هم دو رو دارد    38
منابع    4

مقدمه
شاید در ابتدا كسی گمان نمی كرد این   مسئله تا به این حد گسترش یابد. نمونه های قبلی چنین مسائلی بسیار زود از گردونه خارج شدند و از رونق افتادند، اما این دفعه قضیه فرق می كند. شركت گلدكوئیست در آغاز ورودش به ایران طبقات پایین جامعه به لحاظ سواد اجتماعی و       اقتصادی – را هدف قرار داد. مردم عادی جامعه كه اطلاع چندانی از اصطلاح علمی       مورداستفاده اعضای شبكه نداشتند، براحتی وارد بازی شدند و از آنجا كه بدرستی  نمی دانستند باید چه كنند، اكثرا ضرر كردند. این ضرر به شكایت آنها از شركت  گلدكوئیست و اعضای اصلی اش در ایران منجر شد و قوه قضائیه در اولین برخورد، دستور فیلتر سایت های اینترنتی این شركت و دستگیری اعضای اصلی و سر شاخه های  آن را صادر كرد. گلدكوئیستی ها برای مدتی از سر و صدایشان كم كردند و در خفا    به جلساتشان ادامه دادند. زخم ها باید ترمیم می شد و بازنگری در روش ها و  جامعه هدف، لازم بود. پس از مدتی دوباره فعالیت شدید علنی آغاز شد. این با  جوان ها مورد هجوم قرار گرفتند. روش ها تغییر كرد و علمی تر شد. دانشجویان كه  پیشتر از طریق روش های علمی و استدلال های منطقی كار شبكه را مردود اعلام می كردند، این دفعه خود تبدیل به مبلغان شركت گلدكوئیست شدند و سرانجام كار ب آنجا رسید كه نباید. این روزها كمتر جوانی یافت می شود كه پرزنت نشده باشد.

منابع:

http://networkinfo.mihanblog.com/1384/09/Default.aspx

http://nwmk.blogfa.com/8408.aspx

http://www.webfaqt.com/per/article_item.asp?ID=82

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری در word دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری در word

مقدمه

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

(‌ماده 2 قانون کار مصوب 29/8/69 مجمع  تشخیص مصلحت نظام )

تعریف سیستم حقوق و دستمزد

تعریف دستمزد

دستمزد مستقیم

دستمزد غیر مستقیم

زمان استاندارد برای انجام کار

دوایر کنترل کننده حقوق ودستمزد

الف) دایره کارگزینی

ب) دایره زمان سنجی

ج) دایره برنامه ریزی تولید

د) دایره ثبت اوقات کار

الف ) کارت ساعت ( کارت حضور و غیاب )

ب) کارت اوقات کار

دایره‌ حسابداری حقوق و دستمزد

بررسی های دستمزد

« اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد »

حقوق پایه

حداقل دستمزد

ساعات کار عادی

ساعات کار اضافی کاری

نوبت کاری و فوق العاده نوبت کاری

شب کاری

حقوق و مزایای مستمر نقدی

مزایای مستمر غیر نقدی

حق اولاد

حق خواربار و مسکن

ایاب و ذهاب

عیدی و پاداش

مرخصی و انواع مرخصی ها

مرخصی استحقاقی

مرخصی برای حج واجب

3)‌مرخصی ساعتی

5)‌مرخصی مهای مربوط به زندگی خصوصی

6) مرخصی استعلاجی

7)‌مرخصی بارداری و زایمان

8)مرخصی تحصیلی

تعطیلات و مرخصی ها مطابق با قوانین کار وتأمین اجتماعی

بازنشستگی

کسر حق بیمه در سازمان های دولتی

منابع تأمین مالی تأمین پرداخت بازنشستگان و موظفین

پرداخت وجوه بازنشستگی و موظفین و بازخرید خدمت

قانون کار و تأمین اجتماعی

قانون کار و تأمین اجتنماعی

ثبت های حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد

2- ثبت حقوق و مزایا در مؤسسات بازرگانی

الف- دستمزد مستقیم

ب- دستمزد غیرمستقیم

1- ثبت در واحد حسابدار مالی

2- ثبت در واحد حسابداری صنعتی

3- ثبت در زمان تسهیم هزینه ها

پرداخت براساس نظام های مبتنی بر زمان

انواع پرداخت ها براساس کار و زمان سنجی

حسابرسی حقوق و دستمزد

طرح های تشویقی دستمزد

بارزترین مشخصه یک طرح تشویقی، چنین است

اهداف طرح های تشویقی دستمزد

انواع طرح های تشویقی دستمزد

طرح تشویقی پارچه کاری مستقیم

طرح تشویقی پداش دسته جمعی

استفاده از طرح های تشویقی پاداش دسته جمعی، مزایای به شرح زیر را در پی خواهد داشت: 

کارآموزی

اوقات تلف شده

طرح های اضافه پرداختی تشویقی مدیران

نمونه های عمده طرح های تشویقی مدیران

نخستین روش

دومین مرحله

خلاصه ای از وجوه اقتراق چهارگانه به شرح زیر است

فرمول های محاسبه پرداخت های تشویقی

حق بیمه های اجتماعی

بیمه درمانی و دریافت مستمری (از کارافتادگی، بازنشستگی، فوت)

انواع بیمه

بیمه بیکاری

مزایا نقدی مشمول کسر حق بیمه

مزایای نقدی غیرمشمول بیمه

کسر حق بیمه در سازمان های دولتی

کسورات صندوق اجرا(اجرائیات)

کسورات توافقی

مساعده

ثبت های حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد

تسهیم هزینه حقوق و دستمزد

مالیات چیست؟

الف: مالیات بر دارائی

ب- مالیات بر درآمد

مالیاتهای تکلیفی

معافیت مالیاتی درآمد حقوق

معافیت های مالیاتی مزایای مستمر و غیرمستمر ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم: 

سایر معافیت های مالیاتی درآمد حقوق

نحوه محاسبه مالیات حقوق

محاسبه مالیات مزایای غیر مستمر

محاسبه عیدی و پاداش آخر سال

محاسبه مالیات بر درآمد حقوق

مجازاتهای قانونی متخلفان

تهیه و طراحی سیستم حقوق و دستمزد

مقدمه

از سال 1937 میلادی که نظریه عمومی سیستم های لودویت فون برتالنفی دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید و اژه سیستم درصدر همه مفاهیم جاری و تکیه کلام های متداول قرار دارد

 این مفهوم در همه زمینه های علوم رواج یافته  و رفته رفته در اصطلاحات فنی و حرفه ای در رسانه های همگانی غیر نفوذ کرده است . از اواخر دهه 1960 میلادی تغییرات و تحولات عمده ای در دانش حسابداری پدید آمده که مهمترین آنها نگرش به حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی است

در پی این تحولات  یکی از رشته های تخصصی ایجاد شده در حسابداری ، طرح واجرای سیستم های حسابداری می باشد . سیستم مجموعه ای از اجزای بهم پیوسته است که در جهت نیل به یک یا چند هدف به هم وابسته اند به طوریکه یک یا چند داده وارد ن شود یک یا چند ستاده از آن خارج شود

سیستم از اجزای کوچکتری تشکیل شده است که به آن خرده سیستم می گویند . انواع سیستم در حسابداری عبارتند از : سیستم حسابداری دستی : به یک سیستم حسابداری که رویدادهای مالی به کمک قلم ، کاغذ وتوسط نیروی انسانی پردازش می گردد

سیستم حسابداری مکانیکی : در این سیستم برای پردازش داده ها ( رویدادهای مالی)از وسایل مکانیکی مانند ماشین های اداری صندوق دار و از این قبیل استفاده می شود

سیستم حسابداری کامپیوتری : در این سیستم پردازش داده ها ( رویدادهای مالی ) به کمک کامپیوتر در اندازه های مختلف بر اساس برنامه ای که مبتنی بر اصول متداول حسابداری است با سرعت و دقت صورت می گیرد . سیستم حقوق و دستمزد یکی از سیستمهای مهم موجود در داخل سیستم کلی موسسات است که نقش با اهمیتی در ایجاد رابطه مناسب بین کارکنان ، کارفرما و ادارات دولتی ایفا می کند

 اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

هزینه حقوق ودستمزد نشان دهنده سهم نیروی کاری در تولید ، محصولات و ارائه خدمات بوده و یکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اغلب موسسات است وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق و د ستمزد از ساده ترین و درعین حال با اهمیت ترین آنها است . محاسبه و پرداخت درست و مناسب حقوق و دستمزد یکی از عوامل موثر در ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان ( کارگران ) و کارفرما می باشد

کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اهم از فرد ،حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند و کارفرما کسی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند

(‌ماده 2 قانون کار مصوب 29/8/69 مجمع  تشخیص مصلحت نظام )

 مدارک سیستم حقوق و دستمزد که به درستی تهیه و آسانی قابل فهم باشند نیز یکی  دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت موسسات ، کارکنان و مقامات قانونی از قبیل  اداره کار ، بیمه ،مالیات و ; است

تعریف سیستم حقوق و دستمزد

در موسسات مختلف پرداخت حقوق و دستمزد به هریک از کارکنان می تواند بر اسسا ساعات کار و به صورت دستمزد روزانه یا هفتگی یا ماهانه باشد هنگام پرداخت حقوق ودستمزد اطلاعات مربوط به دریافت هریک از کارکنان میبایست همراه با ریز محاسبات و مبتنی بر مدارک کارکرد وی پردازش و ارائه شود . بنابراین می توان سیستم حقوق و دستمزد را به صورت زیر تعریف نمود

سیستم حقوق ودستمزد مجموعه از اجزا به هم پیوسته در داخل یک موسسه است که داده های مربوط به سهم نیروی کار در تولید محصولات و یا ارائه خدمات را به صورت اطلاعات حقوق ودستمزد تبدیل می کند . داده های مربوط به سهم نیروی کار عبارتند از : نام کارمند ، شماره‌تأمین ا جتماعی ، ساعات کارکرد ، نرخ و دستمزد ، اضافه کار ، کسورات بیمه مالیات و غیره و;

در حسابداری بهای تمام شده هزینه‌ دستمزد و سهم نیروی کار به طور مستقیم و غیر مستقیم در تولید محصول مصرف شده است . یکی از عوامل بهای تمام شده محصول می باشد

 تعریف دستمزد

 دستمزد تولیدی عبارت است از وجوهی که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد . بنابراین کمیت وکیفیت نیروی کار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب کیفیت نیروی کار حفظ شود . کنترل حقوق ودستمزد به لحاظ ارتباط و تأثیری است که این هزینه ها با تولید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند

کاهش و تثبیت بهای تمام شده از یک طرف با تشویق و ترغیب کارگران به تولید بیشتر و از طرف دیگر با سرپرستی کنترل مداوم آنان امکان پذیر است . همچنین با کنترل هزینه های دستمزد و اطلاع از جزئیات آن امکان افزایش تولید و کاهش زمان استاندارد انجام کار فراهم می گردد

 در این قسمت به لحاظ ساده تر شدن موضوع به توضیح برخی از اصلاحات می پردازیم

دستمزد مستقیم

 عبارت است از هزینه‌کار انجام شده ای که مستقیماً به جهت ساخت محصول پرداخت و یا تعهد شود به عبارت دیگر دستمزد کارگرانی را که مستقیماً به ساخت محصول اشتغال دارند

دستمزد غیر مستقیم

 عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده ای که مستقیماً به جهت ساخت محصول صرف نشده باشد به عبارت دیگر دستمزد کارگران ، سرپرستارن و کسانی که به تغییر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیماً تأثیری در تولید ندارند دستمزد غیر مستقیم می گویند

 زمان استاندارد برای انجام کار

 عبارت است از میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین ، زمان استاندارد از طریق زمان سنجی حرکات لازم برای تولید و با در نظر گرفتن اوقات استراحت ؛ توقف و تأخیرات احتمالی بدست می آید

 دوایر کنترل کننده حقوق ودستمزد

 واحدهای تولیدی به منظور کنترل حقوق ودستمزد از دوایری نظیر

1)    کارگزینی

2)    برنامه ریزی تولید

3)    زمان سنجی

4)     ثبت اوقات کار

5)   دایره حقوق و دستمزد و دایره حسابداری بهای تمام شده استفاده می کنند . این دوایر اطلاعات لازم را جمع آوری ، ثبت ، نگهداری و به مدیریت واحدهای دیگر گزارش می نماید

6)     اکنون توضیح مختصری در مورد وظایف هریک از دوایر کنترل کننده حقوق ودستمزد می پردازیم

الف) دایره کارگزینی

افرادی که برای استخدام وارد مؤسسه ای می شوند ابتدا باید در بخش کارگزینی مؤسسه اقدام به انعقاد قرار داد کار نموده و با توافق هایی که در ارتباط با نحوه و شرایط روزکار و زمان و مدت قرار داد و سایر مواردی که طبق قانون کار مشخص شده به عنوان یکی از پرسنل موسسه شروع به کار می نماید . سپس واحد کارگزینی وظیفه دارد تا با ثبت قرارداد کار با نیروی کار رسماً او را به استخدام موسسه درآورد

 همان طور که گفته شد وظیفه این دایره تهیه و تدوین و یا اصلاح دستورالعمل ها، آئین نامه‌استخدامی و فرمول های پرسنلی می باشد به گونه ای که با قانون ومقررات بیمه و تأمین اجتماعی مطابق باشد . از وظایف دیگر این دایره امور مربوط به استخدام آموزش ، ترفیعات ، مرخصی ها ، نقل وانتقالات ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تعیین شرح و ظایف و برقراری ارتباط با سازمانها و اتحادیه های کارگری می باشد

ب) دایره زمان سنجی

وظیفه این دایره بررسی و محاسبه استاندارد برای ساخت یک واحد محصول است . زمان استاندارد انجام کار را با توجه به امکانات و شرایط فیزیکی تعیین می کند ، بدین ترتیب که ابتدا زمان هر حرکت را با بررسی حرکات لازم برای تولید اندازه می گیرند و سپس با جمع مدت حرکات زمان استاندارد برای ساخت یک واحد محصول ، در دوایری نظیر برنامه ریزی تولید ، حسابداری  حقوق و دستمزد و حسابداری بهای تمام شده به دلایل کاربرد دارد

ج) دایره برنامه ریزی تولید

 این دایره قبل از شروع عملیات با استفاده از زمان استاندارد محصول ، برنامه تولید را برای هر سفارش دایره و یا مرحله تولید می کند تا ازاین طریق ، امکان مقایسه و کنترل هزینه های واقعی دستمزد با بودجه‌ دستمزد ، همچنین مقایسه ساعات کار واقعی با ساعات استاندارد و تولید واقعی با تولید پیش بینی فراهم گردد ضمناً با بررسی برنامه ریزی تولیدی انحراف کارایی کارگران که ممکن است به دلایل مختلف از جمله تأخیر ناشی از کمبود اولیه خراب ماشین آلات با تجدید نظر در دستورالعمل های اجرایی باشد بررسی می گردد

 د) دایره ثبت اوقات کار

وظیفه این دایره گرد آوری اطلاعات مربوط به اوقات کار انجام شده در مورد هریک از سفارشات ، مراحل تولید و یا محصولات می باشد اطلاعات مربوط به اوقات کار صرف شده با استفاده از دو کارت ( کارت ساعت و کارت اوقات کار) مشخص ، ثبت و نگهداری می شود


 الف ) کارت ساعت ( کارت حضور و غیاب )

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی در word دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخش اول
دانش و سیستم حسابداری
حسابداری را می توان فرآیند شناسایی ، اندازه گیری ، طبقه بندی و گزارشگری اطلاعات مالی بمنظور فراهم آوردن امكان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده كنندگان اطلاعات مالی تعریف كرد . بعبارت دیگر ، حسابداری یك سیستم پردازش اطلاعات می باشد كه رویدادهای مالی موثر بر سازمانها را شناسایی نموده و اثرات اینگونه رویدادها را به تصمیم گیرندگان گزارش می كند . اما نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان از اطلاعات مالی به دلیل تحولات سیاسی ، اجتماعی و  اقتصادی و اثرات آنها بر محیط فعالیت سازمانها ، در حال تغییر می باشد ، در نتیجه حسابداری در جهت تأمین این نیازها به ناچار در مبانی ، اصول و استانداردهای گزارشگری و اندازه گیری تجدید نظر می نماید تا هدف نهایی حسابداران یعنی تأمین نیازهای اطلاعات استفاده كنندگان از خدمات حسابداری تحقق یابد .

گزارشات مالی و اجزای آن:
محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی ، ارائه اطلاعات مالی به استفاده كنندگان مختلف ، اعم از استفاده كنندگان داخلی و استفاده كنندگان خارج از واحد تجاری ، در قالب گزارشات حسابداری است آن گروه از گزارشات حسابداری كه با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه می شود ، در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار می گیرد .
صورتهای مالی ، بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشكیل می دهد . در حال حاضر یك مجموعه كامل صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد ( كه صورتهای مالی اساسی نامیده می شود . ) و یاد داشتهای توضیحی می باشد . دیگر موارد تشكیل دهنده گزارشگری مالی مواردی از قبیل گزارش مدیران درباره فعالیت واحد تجاری و گزارش تحلیلی مدیران می باشد ، كه همراه با گزارش حسابرسان مستقل ( و حسب مورد گزارش بازرس قانونی ) و صورتهای مالی مجموعه ای تحت عنوان گزارش مالی سالانه را تشكیل می دهد . سایر گزارشهای مالی كه بطور موردی و با اهداف خاص تهیه می وشد در بر گیرنده مواردی از قبیل گزارشهای مالی تهیه شده به منظور دریافت تسهیلات مالی از بانكها ، گزارش توجیهی هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه در مورد شركتهای سهامی و اظهار نامه مالیاتی می باشد .

واحد گزارشگر :
گزارشگری مالی منعكس كننده حسابدهی واحد تجاری در قبال منابع آن است و از این رو مبنایی برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت  و اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم می آورد . صورتهای مالی بعنوان بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی ، به استفاده كنندگان مختلف در ارزیابی وضعیت مالی ، عملكرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری یعنی ( واحد گزارشگر ) یاری می رساند . واحد گزارشگر به یك واحد تجاری منفرد یا گروه واحدهای تجاری اطلاق می شود كه موضوع یك مجموعه صورتهای مالی مشخص است كه بنابر الزامات قانونی ، قرار دادی یا عرفی و به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان تهیه و ارائه می شود .

مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی 
الف – مفروضات حسابداری
1- فرض تفكیك شخصیت
مفهوم شخصیت در حسابداری عموماً به معنای این است كه برای مقاصد گزارشگری مالی واحد تجاری را باید به عنوان یك شخصیت مستقل از صاحب یا صاحبان آن در نظر گرفت به بیان دیگر هر واحد تجاری از لحاظ مقاصد حسابداری معمولاً به عنوان یك شخصیت حسابداری مستقل و جدا از صاحبان آن و سایر اشخاص در نظر گرفته می شود.

2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت
فرض تداوم یا استمرار فعالیت حاكی از این است كه واحد تجاری عملیات خود را در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد داد . به بیان دیگر بر اساس این فرض واحد تجاری آن قدر به موجودیت خود ادامه می دهد تا برنامه های خود را اجراء و تعهدات خود را ایفاء كند .

3- فرض واحد اندازه گیری
در گزارشگری مالی رویدادها و فعالیت های مالی واحد تجاری بر حسب پول اندازه گیری و بیان می شود پول كارآمد ترین وسیله برای اندازه گیری و انتقال اطلاعات مالی است و به همین دلیل به عنوان مقیاس مشترك و شاخص اندازه گیری در كلیه مراحل فرایند حسابداری و گزارشگری مالی بكار گرفته می شود . یكی از الزامات ارائه صورتهای مالی اساسی ، بكارگیری یك مقیاس مشترك اندازه گیری در مورد اندازه گیری در مورد اقلامی است كه قرار است مشخصاً در متن صورتهای مالی مزبور انعكاس یابد .

4- فرض دوره مالی
طبق این فرض عمر واحد تجاری باید به دوره های مالی یكسان تقسیم شود زیرا استفاده كنندگان از اطلاعات مالی نیازمند اطلاعات درباره وضعیت واحد تجاری قبل از خاتمه فعالیتهای ان می باشند . علاوه بر این فرض دوره مالی استفاده از روش تعهدی را به جای روش نقدی ، در گزارشگری مالی و حسابداری ضروری می سازد . به بیان دیگر چنانچه ارائه صورتهای مالی ادواری در طول عمر واحد تجاری لازم نبود فرض تعهدی نیز كه یكی دیگر از مفروضات حسابداری است ضرورت پیدا نمی كرد .

5- فرض تعهدی
فرض تعهدی یكی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است ضرورت اندازه گیری مستمر و مطلوب عملكرد واحدهای تجاری به عنوان مبنای تصمیم گیری های استفاده كنندگان صورتهای مالی اساسی ، بكارگیری فرض تعهدی را در حسابداری و گزارشگری مالی اجتناب ناپذیر كرده است . فرض تعهدی حاكی از این است كه در حسابداری باید درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی در word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی در word

فصل اول  
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی  
1-1- حسابداری یک سیستم اطلاعاتی  
2-1- استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری  
3-1- حسابداری مالی:  
4-1- حسابداری مدیریت:  
5-1- حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی):  
6-1- اهمیت حسابداری بهای تمام شده:  
7-1- اهداف اساسی حسابداری بهای تمام شده(حسابداری صنعتی):  
8-1- قلمرو حسابداری بهای تمام شده:  
9-1- کاربرد حسابداری بهای تمام شده:  
10-1- عوامل بهای تمام شده:  
11-1- مفهوم هزینه:  
12-1- بهای تمام شده (Cost):  
13-1- هزینه (Expense):  
14-1- زیان (Loss):  
16-1- تفاوت هزینه (Expense) با زیان(Loss):  
17-1- هدف هزینه (Cost object):  
فصل دوم  
بررسی انواع سیستم‌های هزینه یابی  
1-2- سیستم هزینه یابی و گزارش‌های تولیدی  
2-2- تعریف هزینه یابی:  
3-2- هدف هزینه یابی:  
4-2- برنامه ریزی:  
5-2- کنترل:  
6-2- ارزیابی:  
7-2- تصمیم گیری:  
8-2- انواع سیستم‌های هزینه یابی:  
9-2-     سیستم هزینه یابی ادواری (Periodic Costing)  
10-2-    سیستم‌های هزینه یابی دائمی(Perpetual Costing):  
11-2-     سیستم هزینه یابی تحقیقی(تاریخی یا واقعی)(Historical Costing):  
12-2- سیستم هزینه یابی عادی(نرمال)(Normal Costing):  
13-2-     سیستم هزینه یابی سفارش(Job-Order Costing):  
14-2-       سیستم هزینه یابی مرحله ای(Process Costing):  
15-2-      سیستم هزینه یابی جذبی سنتی(کامل)(Absorption or Full Costing):  
17-2-     سیستم هزینه یابی استاندارد سنتی(Standard Costing):  
18-2-     سیستم هزینه یابی استاندارد ساده شده(Backflush (Delayed) Costing):  
19-2-    سیستم هزینه یابی به هنگام(Just In Time Costing):  
20-2-   سیستم هزینه یابی ترکیبی(های برید)(Hybrid Costing):  
21-2- تشریح سیستم هزینه یابی ادواری(Periodic Costing)  
22-2- سازوکار(مکانیسم) گردش هزینه در حساب ها:  
23-2- اهم ویژگی‌های هزینه یابی ادواری:  
24-2- گردش هزینه در سیستم هزینه یابی ادواری:  
25-2- سیستم هزینه یابی سفارش کار:  
26-2- سیستم هزینه یابی سفارش کار: گردش حسابهای صنعتی- هزینه یابی واقعی  
27-2- سیستم هزینه یابی سفارش کار: گردش حسابهای صنعتی – هزینه یابی نرمال  
فصل سوم:  
تسهیم هزینه های سربار  
1-3-  تسهیم هزینه های سربار:  
2-3- تسهیم مستقیم:  
3-3- تسهیم بر اساس مبنای مناسب:  
4-3- مبنای تسهیم هزینه های سربار:  
5-3- تسهیم اولیه:  
6-3- تسهیم ثانویه:  
7-3- سیستم سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم:  
8-3- سیستم‌های هزینه یابی سنتی و نارسایی‌های آن:  
9-3- از دیدگاه کلی مهم‌ترین دلایل نارسایی، سیستم‌های سنتی به شرح زیر است:  
10-3- دو مشکل اساسی هزینه یابی سنتی:  
11-3- آیا ABC هزینه های غیر تولیدی را مستثنی می‌سازد؟  
12-3- اختلافات حجم محصول:  
13-3- اختلافات محصول:  
14-3- قابل بحث بودن هزینه های سربار تخصیص یافته به محصولات در سیستم‌های سنتی هزینه یابی:  
فصل چهارم:  
روش محاسبه صحیح بهای تمام شده  
1-4- روش محاسبه صحیح بهای تمام شده:  
2-4- در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی از هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارائه شده است:  
3-4- مروری اجمالی بر تاریخچه ABC:  
4-4- فرآیند محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم‌های سنتی و ایرادات وارد بر آن:  
5-4- فرآیند ضمنی ABC در مدیریت:  
6-4- بحث ABC از چه زمانی شروع گردید؟  
7-4-  مراحل اساسی ABC چه هستند؟  
8-4-  اشکالات اولیه ABC چه هستند؟  
9-4- ABC در کدام از حوزه های کاری به کار برده می‌شود؟  
10-4- اقدامات اولیه مورد نیاز کدامند؟  
11-4-  چه زمانی ABC بیشترین کاربرد را خواهد داشت؟  
12-4- اشکالات اولی ABC چه هستند؟  
13-4- ABC در کدام از حوزه های کاری به کار برده می‌شود؟  
14-4-  اقدامات اولیه مورد نیاز کدامند؟  
15-4-  چه زمانی ABC بیشترین کاربرد را خواهد داشت؟  
16-4- چگونه می‌توان ABC را به اجرا گذاشت؟  
17-4- تخصیص هزینه به روش سنتی  
18-4- روش ABC  
19-4- بنابراین ABC بطور کلی:  
20-4- حوزه‌ها و اقلام هزینه‌ها:  
21-4- در یک دیدگاه ABC از پنج مرحله تشکیل شده است که بصورت زیر می‌باشند.  
مرحله اول:  
مرحله دوم:  
مرحله سوم:  
مرحله چهارم و پنجم:  
22-4- در دیدگاه دیگری مراحل اجرای ABC بصورت زیر می‌باشد:  
مرحله دوم: فعالیت‌ها و منابع را شناسایی و تحلیل نمایید.  
23-4- مزایای ABC:  
23-4- سایر مزایای ABC:  
24-4- طبقه بندی هزینه‌ها در روش ABC:  
25-4- اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت:  
مرحله دوم مربوط به جذب هزینه مراکز فعالیت به محصولات یا خدمات جداگانه است  
26-4- برخی از مباحث کلیدی ABC:  
27-4- هزینه یابی بر مبنای فعالیت:  
28-4- اصول هزینه یابی بر مبنای فعالیت  
1) تغییرات ساختار بهای:  
29-4- توانایی‌ها و ضعف‌های هزینه یابی بر مبنای فعالیت:  
30-4- مثال تشریحی:  
حل مثال تشریحی:  
فصل پنجم:  
تفاوت سختی و فعالیت  
2-5- سیستم‌های هزینه یابی سنتی و نارسایی‌های آن:  
3-5- از دیدگاه کلی مهمترین دلایل نارسایی، سیستم‌های سنتی به شرح زیر است:  
4-5- چرا ABC؟  
5-5- بلوکهای تشکیل دهند ABC:  
6-5- نمونه‌هایی برای فعالیت‌ها:  
7-5- نمونه‌هایی برای محرک‌ها:  
8-5- فرآیند محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم‌های سنتی و ایرادات وارد بر آن:  
9-5- در نظام سنتی، بهای تمام شده محصول طی فرآیند زیر محاسبه می‌شود:  
اطلاعاتی صحیح و واقعی در مورد بهای تمام شده و سودآوری شرکت ارائه نمی‌کند.  
10-5- تفاوت:  
11-5- مهمترین مشخصات سیستم‌های هزینه یابی سنتی، به شرح زیر است:  
12-5- نواقص:  
13-5- نواقص فعالیت:  
14-5- هزینه یابی بر مبنای فعالیت به عنوان مدل کاربرد منابع:  
15-5- طراحی یک سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت شامل دو مرحله است:  
16-5- تجزیه و تحلیل فعالیت‌ها:  
17-5- شناسایی منابع:  
18-5- تعیین فعالیت‌ها:  
20-5- سیستم هزینه یابی فعالیت:  
21-5- طبقه بندی محرک‌های هزینه:  
22-5-  محرک معاملاتی:  
23-5- محرک‌های دوره:  
24-5- محرک‌های شدید:  
25-5- دومین گروه عوامل شامل موارد زیر هستند:  
26-5- طراحی یک مدل بهینه هزینه یابی بر مبنای فعالیت:  
27-5- قابلیت سود آوری محصول با استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت  
28-5- مشکلات موجود در تجزیه و تحلیل بهای تمام شده محصولات:  
29-5- سازمان‌های نوین جهانی:  
30-5-  ماهیت رقابت:  
31-5- تغییرات فناوری اطلاعات:  
32-5-  تغییرات در نیاز های مشتریان و ذینفعان:  
33-5- مفاهیم ABC:  
34-5-ABC چیست؟  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی در word

ابوالقاسم عشقی، (1384)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی
رضا شباهنگ، (1381)، حسابداری مدیریت چاپ هفتم با تجدید نظر کامل، مرکز تخصصی
حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
سورن آبنوس، (1386)، حسابداری صنعتی (جلد اول)، انتشارات ترمه
رابین کوپر، پیتر ترنی، رابرت آیلر، کاترین بال، لارنس میزل، الین موریسی، مایکل اُکوین، استیون بیشک، ریچارد تروکسل، هزینه یابی بر مبنای فعالیت
انجمن حسابداران رسمی، ترجمه: دکتر احمد عزیزی، دکتر احمد مدرس، چاپ پنجم (1386)

1-1- حسابداری یک سیستم اطلاعاتی

کلیه سازمان‌ها و واحدهای تجاری برای اداره عملیات روزانه، طرح ریزی عملیات آینده و ارزیابی عملکرد گذشته خود به اطلاعات حسابداری نیاز دارند. به علاوه اغلب واحدهای تجاری ناگزیرند گزارش‌های حاوی اطلاعات مالی را برای گروههای ذینفع خارج از واحد تجاری نظیر مقامات مالیاتی، اعتبار دهندگان، سهامداران، بانکها و دیگران تهیه و ارائه نمایند

حسابداری سیستمی است که فعالیت‌های واحد تجاری را اندازه گیری کرده سپس این اطلاعات را در قالب گزارش‌ها پردازش نموده و در نهایت نتایج فعالیت و عملکرد واحد تجاری را به تصمیم گیرندگان ارائه می‌کند

نیاز به اطلاعات حسابداری در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. این رشد به علت کاهش در هزینه بکار بردن کامپیوتر و همچنین افزایش کاربرد روشهای علمی و پیچیده برای طرح ریزی و تصمیم گیری بوده است. بنابراین مدیران بیشتر از همیشه به اطلاعات تفضیلی حسابداری به خصوص اطلاعات مربوط به بهای تمام شده نیاز دارند. این نیاز روز افزون به اطلاعات حسابداری برای تأمین احتیاجات درون سازمانی و همچنین تهیه گزارش‌های مالی ذینفع خارج از واحد تجاری می‌باشد

2-1- استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

بسیاری از مردم برای ارزیابی سفارشات، سرمایه گذاری، محاسبه صحت خالص حقوق دریافتی و تصمیم گیری در ارتباط با اجاره یا خرید یک ساختمان به اطلاعات حسابداری نیاز دارند. مدیران واحدهای تجاری برای مشخص کردن اهداف سازمان خود، برای ارزیابی پیشرفت‌های حاصل در جهت نیل به اهداف و به کارگیری اصطلاحات ضروری و غیره نیازمند اطلاعات حسابداری هستند

سرمایه گذرانی که قصد سرمایه گذاری در واحد تجاری را دارند مایلند که بازده سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. این پیش بینی از طریق تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی صورت می‌گیرد. دولت مسئول وضع مالیات بر افراد و واحدهای تجاری می‌باشد. میزان مالیات بر اساس اطلاعات حسابداری تعیین می‌شود. سازمان‌های غیر انتفاعی نظیر بیمارستان‌ها، مدارس، مؤسسات دولتی و دانشگاه‌ها که فعالیت‌های آنها اهدافی غیر از سود را مد نظر دارند همانند مؤسسات تجاری از اطلاعات حسابداری استفاده می‌کنند. هم سازمانهای انتفاعی و هم غیر انتفاعی با پرداخت حقوق، پرداخت اجاره و غیره مواجه هستند که تمامی اطلاعات آنها از سیستم حسابداری سرچشمه می‌گیرد

هر چند که استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اقشار مختلف مردم هستند، ولی می‌توان آن را در دو گروه استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارجی طبقه بندی کرد. این طبقه بندی به ما اجازه می‌دهد که حسابداری را به دو رشته حسابداری مالی و حسابداری مدیریت طبقه بندی کنیم

3-1- حسابداری مالی

حسابداری طراحی شده به منظور جمع آوری و گزارشگری بخشهایی از اطلاعات حسابداری به گروههای خارج از واحد تجاری، حسابداری مالی نامیده می‌شود. بنابراین حسابداری مالی با تهیه آن دسته از اطلاعات و صورت‌های مالی سرو کار دارد که برای استفاده کنندگان خارج از مؤسسه نظیر سرمایه گذاران، بستانکاران، تحلیلگران مالی، مؤسسات دولتی، اتحادیه های کارگری و سایر گروه های ذینفع و خارجی تهیه می‌شود

4-1- حسابداری مدیریت

حسابداری طراحی شده به منظور پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیران، اصطلاحاً حسابداری مدیریت نامیده می‌شود. بنابراین حسابداری مدیریت با تهیه و استفاده از اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری مدیریت در زمینه برنامه ریزی و کنترل فعالیت‌های واحد تجاری سرو کار دارد. برنامه ریزی یعنی تعیین اهداف تصمیم گیری در خصوص نحوه دستیابی به آن اهداف. کنترل یعنی اجرای تصمیمات و سپس ارزیابی کارکرد عملیات و کارکنان. طبق تعریف انجمن ملی حسابداران آمریکا (NAA) حسابداری مدیریت عبارتست از فرآیند تشخیص، اندازه گیری، گردآوری، تنظیم، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات مالی به مدیران جهت برنامه ریزی و کنترل عملیات، حصول اطمینان از استفاده مطلوب از منابع سازمان و مسئولیت خواهی نسبت به چگونگی استفاده از منابع مورد نظر. حسابداری مدیریت همچنین تهیه و ارائه گزارشات مالی به استفاده کنندگان خارج از حوزه مدیریت سازمان، مانند سهامداران، بستانکاران و مراجع قانونی و دولتی را نیز در بر می‌گیرد

مؤلفه های تعریف شده عبارتند از

تشخیص: شناسائی و ارزیابی رخدادهای تجاری و اقتصادی سازمان برای انعکاس صحیح حسابداری آنها

اندازه گیری: تبدیل رخدادهای تجاری و اقتصادی سازمان به مقادیر کمّی و همچنین برآورد کمّی رویدادهای آتی

جمع آوری: ایجاد مکانیزم های منظم و یکنواخت ثبت و طبقه بندی رخدادهای اقتصادی

تجزیه و تحلیل: تعیین رخدادها و ارتباط آنها با سایر رویدادهای اقتصادی و محیطی سازمان

تنظیم: منطق بخشیدن به آرایش اطلاعات و در صورت امکان استنتاج از اطلاعات

ارائه: گزارش دهی اطلاعات سودمند به مدیریت برای استفاده های درونی و بیرونی

 5-1- حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی)

علاوه بر تقسیم بندی فعالیت‌های حسابداری به حسابداری مالی و حسابداری مدیریت، فعالیت‌های حسابداری بهای تمام شده نیز توسط حسابداران مشخص شده است. حسابداری بهای تمام شده حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سرو کار دارد. بر خلاف حسابداری مالی و حسابداری مدیریت، فعالیت‌های حسابداری بهای تمام شده به تهیه گزارش‌های اختصاصی منجر نمی شود. حسابداری بهای تمام شده اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط به تحصیل منابع توسط سازمان یا مصرف منابع را اندازه گیری و گزارش می‌کند. این شاخه از حسابداری اطلاعاتی را برای هر دوی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی تهیه می‌کند. از انجا که حسابداری اطلاعاتی را برای هر دوی حسابداری مالی و هم در حسابداری مدیریت بکار می رود بنابراین می‌توان آن را جزئی از هر دو طبقه به حساب اورد. این ارتباط در شکل زیر نشان داده شده است

 همانطوری که در شکل بالا ملاحظه می‌شود اطلات حسابداری بهای تمام شده مبنا و اساس گزارش‌های حسابداری مالی و مدیریت می‌باشد. حسابداری بهای تمام شده یک سری اطلاعات را برای حسابداری مالی تهیه می‌کند. مثلا تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده، بهای تمام شده کار در جریان ساخت و بهای تمام شده کالای فروش رفته و یک سری اطلاعات را برای حسابداری مدیریت تهیه می‌کند. در حقیقت حسابداری بهای تمام شده مدیریت را با ابراز حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی عملیات مجهز می‌نماید. در شکل زیر اطلاعاتی که حسابداری بهای تمام شده برای حسابداری مالی و حسابداری مدیریت تهیه می‌کند بطور خلاصه نشان داده شده است

6-1- اهمیت حسابداری بهای تمام شده

حسابداری بهای تمام شده با ابزار حسابداری، مدیریت را برای برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی نتایج عملیات، مجهز نموده و به عنوان بازوی مدیریت، در برنامه ریزی و کنترل فعالیت‌ها تلقی می‌شود

این شاخه از حسابداری،مدیریت را در برآورد و جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه مواد، هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های تولیدی یاری می‌نماید

جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه‌ها می‌تواند مدیران را در تصمیم گیری برای توسعه تأسیسات و ماشین آلات به منظور افزایش تولید و فروش از طرق مختلف مانند: خرید،تعویض، ساخت و یا اجاره تأسیسات و ماشین آلات جدید یاری نماید

به عنوان مثال،مدیران یک کارخانه مصمم به افزایش میزان تولید می باشند. ماشین آلات مورد نیاز برای افزایش تولید را می‌توان به یکی از طرق زیر تهیه نمود

1-    خرید ماشین آلات جدید

2-    اجاره ماشین آلات مورد نیاز

3-    تعویض ماشین آلات موجود با ماشین آلات جدید

حسابداریبهای تمام شده، هزینه های بکارگیری هر یک از شیوه های فوق و بهای تمام شده محصول ساخته شده در هر شیوه را برآورد می‌نماید و مدیریت، با توجه به امکانات و محدودیتهای مؤسسه و با در نظر گرفتن برآوردهای انجام شده، بهترین و صرفه ترین راه ممکن را انتخاب و اجرا خواهد نمود

مدیران با استفاده از اطلاعات ارائه شده به وسیله حسابداری بهای تمام شده، مراکزی از کارخانه را که کارایی کمتری دارند و یا وظایف خود را به درستی انجام نداده اند، شناسایی می نمایند

به طور کلی، حسابداری بهای تمام شده این وظایف را به عهده دارد

الف-یاری مدیران در ایجاد و اجرای برنامه ها

ب-برقراری روشها و شیوه های اعمال کنترل، به منظور کاهش معقول هزینه‌ها

ج-راهنمایی مدیریت در تصمیم گیریهای نهایی به منظور انتخاب بهترین راه حل از راحلهای موجود

د-ارزیابی موجودیها به منظور هزینه یابی و قیمت گذاری آنها و کنترل مقداری موجودیها

ه-پیش بینی هزینه های تولید برای یک دوره معین (بودجه بندی)

و-جمع آوری، تفکیک، ثبت و تسهیم هزینه‌ها

7-1- اهداف اساسی حسابداری بهای تمام شده(حسابداری صنعتی)

اهداف اساسی حسابداری بهای تمام شده عبارتند از

1-جمع آوری و استفاده از اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده به منظور تعیین ارزش موجودی ها و قیمت گذاری محصولات و خدمات

2-تعیین و تجزیه و تحلیل درآمد و هزینه مؤسسات بنحوی که بتوان عملکرد قسمت های مختلف را با یکدیگر مقایسه نموده و بر اساس این مقایسه چگونگی و میزان کارآئی آنها را سنجید

3-کمک به مدیران مؤسسات در تعیین خط مشی و تهیه برنامه های مفید و فراهم نمودن اطلاعات برای مدیران جهت مدیریت به منظور تصمیم گیری نسبت به انتخاب یک راه حل از بین چندین راه حل موجود

4-تطبیق و مقایسه دقیق هزینه‌ها با درآمدهای مربوط به آنها و تعیین سود و زیان برای یک دوره مالی

5-برقراری روشها و شیوه هائی که اعمال کنترل را میسر ساخته و در صورت امکان باعث کاهش هزینه‌ها گردد

8-1- قلمرو حسابداری بهای تمام شده

قلمرو حسابداری صنعتی عبارتست از هزینه یابی، محاسبه بهای تمام شده تولیدات و خدمات، اندازه گیری کارآئی، تعیین اثر بخشی و ارزیابی مسئولیت و سنجش بازده سرمایه گذاریهای راه بردی (استراتژیک) و تاکتیکی

9-1- کاربرد حسابداری بهای تمام شده

در کتب و نشریات مربوط به حسابداری بهای تمام شده عنوان حسابداری صنعتی نیز بکار برده شده است. اینطور استنباط می‌شود که حسابداری بهای تمام شده مختص مؤسسات و شرکتهای صنعتی و تولیدی می‌باشد. با این فرض می بایست بجای واژه (Cost Accounting) به معنی بهای تمام شده از واژه (Industrial Accuntiong) به معنی حسابداری صنعتی استفاده می شد. در حالی که حسابداری بهای تمام شده مختص مؤسسات و شرکت های صنعتی و تولیدی نیست. حسابداری بهای تمام شده مفهوم عامی است و تمام شرکت ها و مؤسسات خدماتی، بازرگانی و تولیدی می‌توانند در گزارشگری خود سیستم حسابداری بهای تمام شده را بکار ببرند

شاید علت استفاده از اصطلاح حسابداری صنعتی برای واژه (Cost Accounting) این بوده است که ابتدا در واحدهای صنعتی نیاز به ارائه اطلاعات تفضیلی بهای تمام شده، کنترل و قیمت گذاری احساس شد. به علاوه بسیاری از مفاهیم و تکنیکهای حسابداریبهای تمام شده در صنایع تولیدی ابداع شده و توسعه یافته است. با پیشرفت و توسعه این تکنیکها، بیشتر مدیران توجه خود را به محاسبه بهای تمام شده فعالیت‌های غیر تولیدی معطوف داشته اند. بنابراین امروزه اکثر مؤسسات تولیدی، مؤسسات عمده فروشی و خرده فروشی، بانکها، شرکت های بیمه، شرکت های حمل و نقل، بیمارستانها، سازمان‌های دولتی، دانشگاهها و سایر مؤسسات می‌توانند از روشهای حسابداری بهای تمام شده استفاده نمایند

10-1- عوامل بهای تمام شده

عوامل بهای تمام شده، عبارت از هزینه هایی است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ساخت محصول به مصرف می رسند. این عوامل، شامل سه جزء اصلی می باشند که عبارتند از: مواد اولیه، دستمزد و سربار تولید

مواد اولیه: برای ساخت محصول، باید از مواردی که در طبیعت وجود دارد و یا کالاهایی که در کارخانه های دیگر ساخته شده اند استفاده نمود. به این دسته از مواد، مواد اولیه گفته می‌شود

به عنوان مثال، مواد اولیه برای کارخانه ریسندگی پنبه می‌باشد که از طبیت بدست می آید و به نخ تبدیل می‌شود. در حالی که مواد اولیه برای کارخانه بافندگی، نخ می‌باشد که کالای ساخته شده کارخانه ریسندگی بوده است

دستمزد: عبارت است از حق الزحمه ای است که برای تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت می‌شود

هزینه های غیر مستقیم تولید(سربار تولید): هزینه هایی است که در کارخانه به مصرف می رسند، به استثنای مواد اولیه و دستمزد مستقیم، هزینه های غیر مستقیم تولید را اصطلاحا سربار ساخت، سربار تولید، هزینه های عمومی کارخانه و سربار کارخانه نیز می گویند

بعضی از این هزینه‌ها عبارتند از: مواد غیر مستقیم، دستمزد غیر مستقیم، هزینه استهلاک داراییهای ثابت (ساختمان، تأسیسات و ماشین آلات)، هزینه بیمه های اجتماعی کارگران، هزینه سوخت، روشنایی و حرارت مرکزی کارخانه، هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات

11-1- مفهوم هزینه

هزینه یک واژه چند وجهی است. شناخت و کاربرد صحیح هزینه مستلزم شناخت نیاز اطلاعاتی و هدف مورد نظر است. حسابداران، اقتصاددانان، مهندسین و سایر افرادی که به نحوی با مشکلات مربوط به هزینه روبرو هستند مفاهیم و اصطلاحاتی را بر حسب نیازهایشان برای هزینه بوجود آورده اند. تعریف و تشریح هزینه به نحوی که هیچ ابهامی نسبت به مفهوم آن باقی نماند امر ساده ای نیست. اغلب اصطلاحات، بهای تمام شده، هزینه و زیان بطور مترادف و جابجا استفاده می شوید. بنابراین لازم است تمایز بین آنها مشخص و مفهوم هر یک دقیقا معلوم شود

12-1- بهای تمام شده (Cost)

مخارج، اموال، سهام یا خدمات یا بدهی که در ازای تحصیل کالا یا خدمات یا خسارت وارده شناسائی گردیده و با مبلغ نقد پرداختی یا قابل پرداخت یا ارزش بازار اموال، سهام یا خدمات ارائه شده در مبادله اندازه گیری می‌شود. به عبارت دیگر به مخارجی اطلاق می‌شود که دارای منافع آتی باشد

–         پرداختها یا تعهدات در ازای عوامل تولید به فروشندگان کالا و خدمات

–         عبارتست از قیمت مبادله ای منابع از دست رفته یا فدا شده جهت تضمین منافع

–         از دست دادن منابع به منظور دستیابی به یک هدف مشخص

–         عبارتست از آن قسمت از ارزش کالا یا اموال و خدماتی است که هر چند در داخل موسسه به مصرف رسیده معهذا هنوز برای تحصیل درآمد مورد استفاده قرار نگرفته و می‌توان آن را به شکلی در داخل مؤسسه پیدا کرد

13-1- هزینه (Expense)

–         جریانهای خروجی یا سایر مصارف دارایی یا ایجاد بدهی (یا ترکیبی از هر دو) در طی دوره ای از فروش، تولید کالا، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها که فرآیند تحصیل درآمد واحد تجاری را تشکیل می‌دهد

–         عبارتست از مخارجی که در راه تحصیل درآمد یک دوره به مصرف رسیده و از بنگاه خارج شده است و به این ترتیب در محاسبه بهای ساخت کالای موجود وارد نمی شود

–         هر گونه مخارج فاقد منافع آتی

–         عبارتست از جریان خروج دارییها یا سایر موارد استفاده از دارییها یا ایجاد بدهیها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا، ارائه خدمات، یا انجام سایر فعالیتها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری صورت می‌گیرد

14-1- زیان (Loss)

–         کاهش در حقوق صاحبان سهام(خالص داراییها) که از عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی یا سایر عملیات، رویدادها و شرایط مؤثر بر واحد تجاری ناشی شده باشد، به استثنای کاهشی که در نتیجه هزینه‌ها یا توزیع منابع بین صاحبان سهام واقع شده است

–         عبارتست از مازاد هزینه بر درآمدهای دوره

–         عبارتست از مخارج تحمیل شده بدون ارائه بازده

–         عبارتست از مزایای منفی پولی ناشی از معامله یا گروهی از معاملات

انستیتوی حسابداران خبره آمریکا (AICPA) در بولتن شماره 4 اصطلاحات حسابداری، این عناوین را به شرح زیر تعریف نموده است

(Cost): مبلغی که از طریق نقدی یا انتقال دارایی یا صدور سهام یا انجام خدمات یا ایجاد بدهی در مقابل کالا یا خدماتی که دریافت شده و یا دریافت خواهد شد صرف می‌شود

(Expense): یعنی مخارجی که از درآمد قابل کسر کردن باشد. در یک مفهوم کلی مخارجی که در امور فروش، تشکیلات، بهره و مالیات صرف می‌شود، تحت عنوان هزینه (Expense)و مخارجی که در تولید صرف می‌شود، نظیر مواد، دستمزد و سربار تحت عنوان بهای تمام شده (Cost) تلقی می‌شود

(Loss): عبارتست از فزونی کلیه هزینه‌ها در مفهوم وسیع هزینه بر درآمد برای یک دوره زمانی معین، یا فزونی تمام یا نسبت معینی از بهای تمام شده دارائی در مقابل درآمد حاصله( اگر درآمدی باشد) زمانی که دارائی فروخته شده، متروک گردیده یا در اثر حادثه خراب یا بهر طریق دیگر حذف شده باشد. بطور کلی روابط بین بهای تمام شده، مخارج، هزینه و زیان در شکل زیر خلاصه شده است

15-1- تفاوت هزینه (Expense) با بهای تمام شده (Cost)

«بهای تمام شده» به منابع از دست رفته برای تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز گفته می‌شود. صرف این منابع و وقوع بهای تمام شده به خاطر دستیابی به منافعی در حال و آینده است. هنگامی که این منافع حاصل می‌شود، بهای تمام شده به هزینه تبدیل می‌گردد. بنابراین هزینه، بهای تمام شده ای است که منفعت مورد نظر برای آن حاصل شده است و در برابر درآمدهای یک دوره مالی قرار می‌گیرد

آن دسته از اقلام بهای تمام شده که هنوز منافع مورد انتظار از آنها حاصل نشده است به صورت دارایی در حسابها و صورتهای مالی نشان داده می‌شوند

16-1- تفاوت هزینه (Expense) با زیان(Loss)

«هزینه‌ها» آن دسته از اقلام بهای تمام شده را شامل می‌شوند که در فرآیند کسب سود وقوع آنها ضرورت داشته اما «زیانها» حاصل یک فرآیند غیر عادی در فعالیت‌های مرتبط با کسب درآمد و سود می باشند. هم هزینه‌ها و هم زیانها تأثیر مشابهی بر سود خالص دارند و موجب کاهش سود می‌شوند. اما آنها را در صورتهای مالی، جداگانه نشان می‌دهند تا ماهیت جداگانه آنها آشکار شود

17-1- هدف هزینه (Cost object)

حسابداران معمولا Cost را به عنوان منابع فدا شده یا صرف نظر شده برای رسیدن به یک هدف خاص تعریف کرده اند. بسیاری از مردم Cost را بعنوان مقادیر پولی پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات در نظر می گیرند. مدیران برای سهولت در تصمیم گیری اغلب می خواهند بدانند هزینه یک «چیز» (مانند یک تولید جدید، یک ماشین، یک خدمت یا یک پروژه) چقدر است؟

این چیزها بعنوان «هدف هزینه» نامیده می‌شود که می‌تواند یک محصول یا خدمت، اموال یا دارائی پروژه های یک سازمان، طرح توسعه خط تولید باشد

فصل دوم

بررسی انواع سیستم‌های هزینه یابی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در word

فصل اول
مقدمه      
تاریخچه شرکت   
تعریف شرکت پیمانکاری    
فصل دوم
حقوق دستمزد     
فصل سوم
تعریف انبار          
حسابرسی انبار    
نتیجه گیری           
منابع         
پیوست ها               

حقوق دستمزد

 تعریف: دستمزد تولیدی عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد

بنابراین کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب کیفیت نیروی کار حفظ شود

کنترل حقوق و دستمزد به لحاظ ارتباط و تاثیری است که این هزینه ها با تولید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند کاهش و یا تثبیت بهای تمام شده از یک طرف با تشویق و ترغیب کارگران به تولید بیشترو از طرف دیگر با سرپرستی و کنترل مداوم آنان امکان پذیر است

همچنین با کنترل هزینه های دستمزد و اطلاع از جزئیات آن امکان افزایش تولید و کاهش زمان استاندارد انجام کار فراهم می گردد

دستمزد مستقیم

عبارت از هزینه کار انجام شده ای که مستقیما به جهت ساخت محصول ، پرداخت و یا تعهد شود. به عبارت دیگردستمزد کارگرانی را که مستقیما به ساخت محصول اشتغال دارند دستمزد مستقیم  می- گویند

دستمزد غیر مستقیم

عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده که مستقیما در ساخت محصول صرف نشده باشد. به عبارت دیگر دستمزد سرکارگران ،سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیما تاثیری در تولید ندارند دستمزد غیر مستقیم می گویند

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد

برای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد باید اطلاعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد را شناخت و علاوه بر آن از قوانین و مقررات مربوط(کار و بیمه های اجتماعی مالیات و ;)اطلاعات کافی داشت.برخی اطلاعات مربوط به دستمزد شامل مدت کارکرد ،حقوق پایه ،اضافه کاری نوبت کاری ،مرخصی استحقاقی ،پاداش ،کارآموزی ،اوقات تلف شده،طرحهای تشویقی  حق بیمه های اجتماعی ،سهم کارفرما ،بیمه عمر،بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه های رفاهی  کارگران می باشد

 حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری

حقوق پایه حقوقی است که با رعایت قانون کار (برای کارگران رسمی )و یا به وسیله عقد قراردادی که مغایر قانون کار نباشد(برای کارگران قراردادی)برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی ،روزانه ،هفتگی و معمولا ماهانه پرداخت می شود

ماده 32 : سیستم حقوق و دستمزد کارکنان شرکت از دو بخش حقوق و دستمزد ثابت ( حقوق و دستمزد کارکنان عادی، حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین  و حقوق و دستمزد متغیر تشکیل

می گردد

الف – حقوق و دستمزد ثابت عبارتست از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل به منظورتعیین حقوق و دستمزد کارکنان شرکت از دو روش استفاده می شود

 1- حقوق و دستمزد کارکنان عادی

حقوق و دستمزد کارکنان عادی بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل که به تایید وزارت کار و امور اجتماعی می رسد تعیین و پرداخت می گردد و حقوق دستمزد مدیران و متخصصین شرکت که بر اساس مجوز وزارت کار و امور اجتماعی مزد آنان از طرح طبقه بندی مشاغل خارج شده ، بر اساس آیین نامه مربوطه قابل پرداخت خواهد بود

 2- حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین

به منظور تعیین ثابت مدیران و متخصصین شرکت از روش امتیازی شخص و شغل با درنظر گرفتن ضوابط قانون کار استفاده گردیده است. بر اساس این روش ابتدا خصوصیات فردی، قابل اندازه گیری افراد تحت عنوان عوامل فردی مشخص شده و سپس عوامل شغلی مدیران و متخصصین بر اساس مشاغل مورد تصدی آنان در طرح طبقه بندی مشاغل مشخص می گردد

1-2- عوامل تشکیل دهنده نظام حقوق مدیران و متخصصین شرکت به شرح زیر می باشد

1-1-2- مصوبات شورای عالی کار در مورد حقوق و دستمزد

2-1-2- عوامل فردی

3-1-2 عوامل شغلی مسخص شده در طرح طبقه بندی مشاغل

4-1-2- امتیازات در اختیار هیئت مدیره

 ب- حقوق و دستمزد متغیر ( پاداش عملکرد – بهره وری )

به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان ، افزایش بهره وری و اثربخشی و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات که در نهایت منجر به افزایش درآمد برای شرکت خواهد شد، بر اساس گزارش عملکرد دوره های سه ماهه امور مالی متناسب با نقشی که کارکنان در به ثمر رسانیدن موفقیت آمیز فعالیت های محوله ، ارتقای دانش و اعتبار و همچنین ایجاد درآمد برای شرکت داشته اند می باشد و پرداخت حقوق و دستمزد متغیر بر اساس سود ناویژه و تقسیم بندی مشاغل که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید بوده و در پایان هر سال مابه التفاوت آن تسویه خواهد شد. بدیهی است مبالغ دریافتی  از این طریق جنبه مستمر نخواهد داشت

ماده 33- افزایش عمومی

افزایش عمومی حقوق و دستمزد کارکنان تابع مصوبات اعلام شده توسط وزارت کار و امور و اجتماعی و یا سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود

ماده 34 – فوق العاده ها

به کارکنان شرکت علاوه بر حقوق و دستمزد ثابت و متغیر، مبالغی تحت عنوان فوق العاده به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد

‌1- فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت

2- به کلیه کارکنان دائم و قراردادی شرکت که در مناطق بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی و یا در مناطق دور از مرکز ( محلی خارج از محل استخدام اولیه ) به خدمت اشتغال دارند و یا به آن مناطق انتقال می یابند، علاوه بر حقوق و مزایای ثابت ماهانه فوق العاده هایی تحت عنوان فوق العاده بدی آب و هوا ، محرومیت و محل خدمت پرداخت خواهد شد. مبنای محاسبه فوق العاده های فوق بر اساس حقوق و دستمزد مبنای کارکنان طبق آیین نامه و جداول خواهد بود

ج‌- فوق العاده اضافه کاری

فوق العاده اضافه کاری در مقابل ساعات کار اضافی خارج از وقت اداری در مواقع ضروری و استثنایی برای انجام وظایف مشخص پرداخت خواهد شد

1- حداکثر ساعات کار اضافی روزانه 4 ساعت خواهد بود ، مگر در موارد استثنایی که با تصویب مدیرعامل ، اضافه کاری بیش از 4 ساعت مجاز خواهد بود

 چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد

چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شرکتها ، یکی از موارد مهم و قابل توجه خصوصا در شرکتهای تولیدی می باشد.برای برقراری هر چه بهتر سیستم حقوق و دستمزد می بایستی سیستم مناسب با توجه به ساختار سازمانی و نیازهای حسابداری صنعتی نسبت به تعیین سیستم اقدام نمود.که از نظر دسته بندی اولیه می توان در روش کلی تقسیم بندی کرد

 الف:روش سنتی دستی

در این روش کلیه اطلاعات پرسنلی ،جمع آوری کارکرد کارکنان،صدور احکام ،محاسبه و پرداخت آن به صورت دستی وبا صرف نیروی انسانی انجام می گیرد که نیازمند صرف زمان زیاد و دقت بالا هست ولی علی الرغم صرف زمان و دقت اشتباهات زیادی از جمله اشتباهات در محاسبات ،اشتباه در پرداخت حقوق کارکنان و غیره صورت می گیرد.لذا در حال حاضر به دلیل پیشرفت تکنولوژی و دوری کردن از معایب سیستم سنتی دستی معمولا مورد استفاده قرار نمی گیرد مگر شرکتهای کوچک

   ب) روش پیشرفته و مکانیزه

در این روش کلیه اطلاعات پرسنلی،کارکرد ، مرخصی ،ماموریت،اظافه کاری،صدور احکام،محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل از طریق سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری پیشرفته صورت می پذیرد که دارای دقت و سرعت و اطمینان بالایی می باشد

در این پروژه بیشتر استفاده از سیستم و روش های مکانیزه مورد بحث قرار خواهد گرفت که مراحل اجرای آن به شرح زیر است

استقرار سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب در واحد کارگزینی حسابداری و حقوق و دستمزد با توجه به تنوع سیستم های یکپارچه موجود در بازار در خصوص مسایل اداری مالی می توان با رعایت صرفه و صلاح شرکتها و همچنین سنجش نیازهای واحد های تجاری سیستم مورد نظر را انتخاب و خریداری نمود. بعد از خرید سیستم های یکپارچه اطلاعاتی را بایستی در خصوص تعریف کارکنان و فرمهای ورود اطلاعات،مراکز هزینه،فرمهای گزارش گیری اقدام نمود که نکته بسیار مهم بعد از خرید نرم افزار می باشد

در سیستم های مکانیزه  به دلیل قابلیت تعریف سطح کاربری استغاده کنندگان از نرم افزارهای موجود قابلیت و اعمال کنترلهلی داخلی مناسب به صورت راحت و صحیح امکان پذیر می باشد

 جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل

واحد کارگزینی در شرکتها هنگام استخدام کارکنان و نیروی انسانی اقدام به اخذ مدارک لازم از جمله مدارک زیر می نمایند

1- فتوکپی شناسنامه

2- عکس

3- اطلاعات و سوابق تامین اجتماعی (در صورتی که سوابق کاری بیمه شده را داشته باشد)

4- سوابق کاری و اخذ گواهی نامه های تایید شده در واحد های تجاری قبلی

5- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه

6- اخذ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

7- اخذ معافیت پزشکی خاص(توضیح اینکه این گزینه برای شرکتهایی که نیازمند دارا بودن سلامتی جسمی و روحی می باشد اخذ می گردد.و همچنین شرکتهایی که از نظر قانون به عنوان مشاغل سخت و سنگین تشخیص داده شده اند معاینات خاصی را انجام می دهند)

2-صدور احکام پرسنلی

صدور احکام پرسنلی از طریق واحد کارگزینی و با رعایت موارد زیر انجام می گیرد

1- رعایت قانون کار و امور اچتماعی و بخش نامه های صادره از طریق وزارت کار و امور اجتماعی

2- رعایت طرح طبقه بندی مشاغل که به تایید اداره کار و امور اچتماعی رسیده باشد.(توضیح اینکه طرح طبقه بندی مشاغل در شرکتهایی که دارای پرسنل بیش از 50 نفر می باشد لازم اجرا می باشد)

3- توجه به سوابق کاری مرتبط و غیر مر تبط

4- توجه به میزان تحصیلات

5- توجه به پست سازمانی و خدماتی که می بایستی فرد در سازمان یا واحد تجاری باید انجام دهد

6- توجه به آئین نامه های استخدامی و داخلی واحدهای تجاری

واحدهای کارگزینی بعد از لحاظ کردن مراحل فوق اقدام به صدور احکام پرسنلی می نماید و در طول

سال در صورت تغییر در قوانین موضوعه مرتبط یا ارتقاء کارکنان و شروع هر سال مالی مجددا احکام جدیدی را صادر خواهد کرد و تاریخ اجرای حکم نیز درج خواهد شد. ضمنا لازم به توضیح می باشد که احکام پرسنلی در شرکتهای خصوصی می بایستی به تائید مدیر امور اداری و مدیر عامل رسیده باشد

 تعداد نسخه احکام پرسنلی

معمولا احکام پرسنلی در چهار نسخه صادر می گردد.یک نسخه کارمند ،یک نسخه پرونده کارگزینی کارمند،یک نسخه واحد امور مالی و یک نسخه اداره کار و امور اجتماعی

 تنظیم لیست حقوق و دستمزد

دایره حسابداری معمولا در پایان هر پانزده روز و یا در پایان هر ماه به تهیه لیست حقوق و دستمزد کارکنان برای همان مدت اقدام می نماید.لیست حقوق و دستمزد از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت براساس قانون کار و با توجه به اطلاعات گردآوری شده از دایره کارگزینی ،دایره حضور و غیاب ،دایره ثبت اوقات کار و کارتهای مربوط ، همچنین قراردادهایی که کارفرما با کارگران منعقد نموده تکمیل می گردد

لیست حقوق و دستمزد دارای قسمتهایی به منظور درج دستمزد کارعادی ،اضافه کاری ،نوبت کاری ،شب کاری ،دستمزد ایام مرخصی ،و تعطیلات رسمی ،فوق العاده ها(حق اولاد ،حق مسکن ،خواربار ،کمکهای غیر نقدی و حق ایاب و ذهاب)،جمع حقوق و مزایا ،کسور مربوط به دستمزد قابل پرداخت و نیز حق بیمه های اجتماعی ،سهم کارفرما و;. می باشد

 3)جمع آوری کارکرد ماهانه پرسنل شرکتها

کارگزینی در طول ماه به صورت مرتب نسبت به اعمال کنترلهای لازم برای ورود و خروج پرسنل،مرخصی ها،ماموریتها،غیبت ها و غیره با استفاده از سیستم مکانیزه  کارت زنی اقدام می نماید

در حال حاظر سیستم های کارت زنی دارای قابلیت های قابل اطمینان از جمله ثبت ورود و خروج با استفاده از کارت و اثر انگشت دارا می باشد

واحد کارگزینی با توجه به مدارک مثبته دریافتی از واحدهای مختلف که به تائید افراد مسئول رسیده است اقدام به کنترل و تنظیم کارکرد ماهانه پرسنل می نماید. از جمله مدارک مثبته برگه های مرخصی استحقاقی ، استعلاجی و بدون حقوق، برگه های ماموریت،مجوزهای اضافه کاری و غیره می باشد بعد از اعمال کنترلهای لازم و تائید کارکرد کارکنان اقدام به تهیه دیسکت کارکرد پرسنل نموده وبه همراه نامه ای آن را بعد از تائید مدیر عامل شرکت جهت پرداخت حقوق به واحد امور مالی ارائه می نماید

 4- محاسبه حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل در واحد حسابداری حقوق و دستمزد زیر نظر مدیر امور مالی انجام می پذیرد که می بایستی در این مرحله موارد زیر رعایت شود

_ وارد کردن احکام پرسنلی به سیستم حقوق و دستمزد(اطلاعات شخصی و حقوقی)

_ تعریف کد و تعیین که مرکز هزینه هر یک از کارکنان(توجه شود که مرکز هزینه دارای اهمیت بالایی در شناسایی هزینه های واحدهای مختلف تولیدی دارائی و عمومی دارد که می تواند صحت محاسبات بهای تمام شده کالاهای ساخته شده را تضمین می نماید)

_ وارد کردن جدول مالیات حقوق و دستمزد _ توضیح اینکه جدول مالیات حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال از طریق وزارت دارائی و امور اقتصادی به واحدهای تجاری و غیر تجاری ابلاغ می شود

به عنوان نمونه جدول مالیاتی سال 1386 به شرح زیر می باشد

_ تا مبلغ 2270000  ریال معاف از مالیات می باشد(ماهانه)

_ از مبلغ 2270001 ریال تا مبلغ 5770000 ریال با نرخ 10%(ماهانه)

_ از مبلغ 5770001 ریال تا مبلغ 10603333 ریال با نرخ 25%(ماهانه)

_ از مبلغ 10603334 ریال تا مبلغ 23103333 ریال با نرخ30%(ماهانه)

_ از مبلغ 23103334 ریال تا مبلغ بی نهایت ریال با نرخ 35%(ماهانه)

توضیح اینکه طبق قانون مالیاتهای مستقیم مالیات قابل پرداخت در هر ماه به صورت تجمعی از ابتدای سال مجددا محاسبه و تعدیل می گردد. ضمنا تنها حق ماموریت در حقوق و دستمزد معاف از مالیات می باشد

واحد حسابداری حقوق و دستمزد بعد از اعمال و رعایت موارد فوق بر اساس دیسکت دریافتی از واحد کار گزینی اقدام به محاسبه حقوق می نمایند که می بایستی لیست های حقوق و فیش های حقوق را تهیه و به واحدهای مربوطه و پرسنل تحویل نماید. به عنوان نمونه محاسبات 13 نفر از پرسنل شرکت سپهر برای مهر ماه 1386 ارائه می گردد

5- پرداخت حقوق و دستمزد

جهت پرداخت حقوق و دستمزد روشهای زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد که هر کدام دارای معایب و مزایایی می باشند

 1- پرداخت به صورت نقدی

در این روش یک چک در وجه صندوق دار شرکت صادر می شود و صندوقدار شرکت بر اساس لیست حقوق دریافت شده از واحد حسابداری حقوق و دستمزد اقدام به پرداخت حقوق می نماید

این روش دارای معایبی از جمله موارد زیر می باشد

الف: وجود احتمال سرقت پول در هنگام انتقال از بانک به شرکت

ب: احتمال اشتباه در پرداخت به پرسنل و جابجایی پرداخت

ج: احتمال کسرس صندوق دار با ارقام بالا

د: صرف وقت زیاد جهت پرداخت و دریافت پول توسط کارکنان

2- پرداخت به صورت صدور چک در وجه هر یک از کارکنان

در این روش برای هر کدام از پرسنل شرکت یک فقره چک صادر می شود که دارای معایب زیرمیباشد

الف: احتمال اشتباه در پرداخت

ب: صرف وقت طولانی و خسته کننده جهت صدور چک

ج: صرف وقت طولانی جهت اقدام به امضاهای مجاز چک

د: محدودیت در دریافت دسته چک از بانکها

3_ پرداخت از طریق سیستم بانکی

در این روش واحد حسابداری حقوق و دستمزد اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت و یا کارت بانک برای هر یک از پرسنل می نماید و در پایان ماه  با صدور یک فقره چک به همراه ارائه لیست و دیسکت حاوی اطلاعات حقوقی پرسنل اقدام به پرداخت حقوق کارکنان می نماید که دارای مزیتهای زیرمی باشد

الف) دارا بودن دقت بالا در پرداخت حقوق

ب) صرف وقت کمتر در امور مالی و کارکنان

ج) استفاده از نیروی کار بانکها جهت پرداخت حقوق

د) حذف احتمال سرقت

و-ارسال لیست به تامین اجتماعی

واحد حقوق و دستمزد در امور مالی برای تهیه و ارسال و پرداخت حق بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی به مدت یک ماه فرصت دارد. لذا معمولا تا پایان ماه این امر صورت می پذیرد

 7- ارسال لیست مالیات به اداره دارایی و امور اقتصادی

واحد حقوق و دستمزد در امور مالی برای تهیه و ارسال و پرداخت مالیات مکسور از حقوق پرسنل از تاریخ پرداخت حقوق به مدت یک ماه فرصت دارند تا اقدام لازم به عمل آورد

 8- صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد

صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد در سیستم های یکپارچه به صورت مکانیزه صورت می پذیرد و محاسباتی در پایان هر ماه و یا در تاریخ پرداخت حقوق و دستمزد سند مر بوطه صادرمی گردد

 تبصره

شرکت به منظور جبران بخشی از خدمات انجام شده کارکنان در خارج از ساعات اداری مجاز به پرداخت اضافه کار تشویقی خواهد بود

1- تاخیر ورود و تعجیل در خروج کارکنان را نمی توان با ساعات اضافی کاری آنان تهاتر نمود

2- به ازای هر ساعت کار اضافی معادل 40 % مزد علاوه بر مزد ساعات کار عادی به کارکنان پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد

 نوبت کاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه مالی صنعت برق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مالی صنعت برق در word دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مالی صنعت برق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مالی صنعت برق در word

فصل اول
مقدمه
تاریخچه
ویژگیهای صنعت برق
زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها
ضرورت تداوم تأمین برق
نظارت و کنترل
انحصار
آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق
اجرای سیاستهای عدم تمرکز
هزینه یابی
توجه به منابع و فروش برق
بخشهای امانی و خدماتی
ظرفیت سازی
محدود نمودن فعالیت در شرکتهای توزیع
اقدامات انجام شده در زمینه توسعه
« صنعت برق در برنامه های عمرانی »
صنعت برق در برنامه اول عمرانی
صنعت برق در برنامه دوم عمرانی
صنعت برق در برنامه سوم عمرانی
تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی

فصل دوم
نگاهی به قانون بودجه سال 79 کل کشور
تبصره های مربوط به وظایف شرکتهای دولتی
بررسی و تحلیل حسابهای روش متحدالشکل حسابداری برق از دیدگاه نظری اصول و استانداردهای حسابداری
ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده
اصطلاحات مربوط به دستور العمل تأسیسات برق
حسابهای معین تأسیسات برق
شرح حساب
تأسیسات تولید برق با نیروی آب

فصل سوم
مقدمه
انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی
تناوب تجدید ارزیابی
تعیین مبلغ تجدید ارزیابی

فصل چهارم
نقدینگی در مدیریت مالی صنعت برق
مدیریت صندوق
راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق – دیسپاچینگ وجوه
1 ـ تعریف راهبری متمرکز وجوه
2 ـ انواع راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق
الف : راهبری متمرکز وجوه منطقه ای
ب : راهبری متمرکز وجوه صنعت برق
. اهداف اصلی گزارشگری نقدینگی
هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی
هدفهای گزارشگری نقدینگی در اعمال کنترل
زمان گزارشگری نقدینگی
انواع گزارشهای نقدینگی
نکات مورد توجه در حساب سپرده ویژه
ویژگیهای حساب سپرده

فصل پنجم
هزینه ها در صنعت برق
هزینه یابی جذبی
سرشکن هزینه ها سربار تولیدی به کالاهای تولید شده در روش هزینه یابی جذبی را می توان به سه مرحله مهم تقسیم نمود
تخصیص و تسهیم
تسهیم مجدد
جذب
تخصیص و تسهیم

فصل ششم
هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق
نقاط قوت
نقاط ضعف
روند نسبت های نقدینگی
فرایند نسبت های اهرمی
نسبت های مالی در صنعت برق
نسبت های مالی
محاسبه نسبتها در صنعت برق
جدول شماره 2 حد متوسط بالا و پایین نسبت های مالی در صنعت برق
ترازنامه
رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه
صورت سود (زیان) انباشته
صورت حساب سود و زیان
صورت گردش وجوه نقد

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

مقدمه

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد

بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود 2000 شرکت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حکایت از این دارد که هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شرکتها صورت گرفته لکن هنوز تعداد زیادی از شرکتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند

ـ عدم درک صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شرکت ها و در نتیجه عدم توجه کامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شرکتها

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل

ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب کنترل‌های داخلی در شرکتها

انجام دادن یک عمل و حتی خودداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری ، آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود در باره موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود ، و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد . در اینصورت تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود

تاریخچه :

بهره برداری بهینه از انرژی ، علی الخصوص انرژی الکتریکی با پیشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در جوامع بشری مصرف انرژی می باشد . نیروی برق به عنوان یکی از انرژی های ثانویه نقش مهمی در زندگی ایفا می نماید زیرا که انرژی الکتریکی در زمان نیاز به راحتی قابل انتقال بوده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل می باشد و همچنین باعث آلودگی محیط زیست نشده و به صورت مستمر سهم بیشتری از مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص می دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در جهت توسعه و بهبود این صنعت نقش اطلاع رسانی و اهمیت آمار هر چه بیشتر آشکار می گردد

اکنون بیش از نود سال از تأسیس کارخانه برق شهری در ایران می گذرد و حدودأ سی سال نخست این مدت مؤسسات تولید و توزیع برق کلأ در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها درگذشته اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست در بیشتر موارد حتی یک نکته روشن کننده مطلب هم دشوار بدست می آید

در اولین سالهای بعد از سال 1320 هجری شمسی نظر به اشغال ایران توسط قوای خارجی و اثرات ناشی از آن ، توسعه برق به کندی صورت گرفت . در این سالها که همزمان با ادامه جنگ جهانی دوم و ویران شدن بسیاری از کارخانه های سازنده لوازم و تجهیزات مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود ، صنعت برق در ایران نیز نمی تو انست از این بحران جهانی به دور باشد و در نتیجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت . با این وجود برای تأمین برق کشور اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه مولد 2000  کیلو واتی ( در مجموع به قدرت 8000 کیلو وات ) در محل شرکت برق منطقه ای فعلی تهران ( میدان شهدا ) شد که در مهر ماه سال 1327  بهره برداری از آن آغاز شد .احداث این نیرو گاه و حتی استفاده از نیروی مولد های برق کارخانه های دولتی از جمله سلطنت آباد ، سیمان ری ، سیلو ، دخانیات و راه آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی کرد . چنانکه در زمستان سال 1328 کمبود نیروی برق در تهران بطور کامل محسوس شد و به همین خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسیهای لازم در سالهای 1332 و 1333 اقدام به خرید سه دستگاه مولد دیزلی 1300 کیلو واتی و در مجموع به قدرت 3900  کیلو وات از کارخانه نردبرگ آمریکا به مبلغ 500000  دلار نمودند . این مولد ها در فاصله سالهای 1334 و 1335 مورد بهره بردار ی قرار گرفتند

در طی این مدت در برخی از شهرها و روستاهای بزرگ ، شهرداریها و یا بخش خصوصی بطور مستقل  اقدام به نصب مولد و احداث شبکه توزیع برق نمودند . در این سالها به منظور رفع مشکلات ناشی از جنگ جهانی دوم و جبران عقب افتادگی های امور کشور از جمله صنعت برق ، اقدامات گسترده ای به عمل آمد و نظام اقتصادی کشور با پیاده شدن برنامه های عمرانی ، بصورت برنامه ریزی شده و منظم آغاز گردید

ویژگیهای صنعت برق

مهمترین ویژگیهای برق که می بایستی در ارتباط با مشارکت سایر بخشها ، مخصوصأ مشارکت بخش غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد عبارتند از

ـ زیر بنایی بودن صنعت

ـ سرمایه بری زیاد تأسیسات

صنعت برق در بسیاری ازشهرهای کشور‌چند میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نموده است . لذا به نظر می رسد تخصیص سرمایه های هنگفت از سوی بخش

خصوصی به ویژه در امر تولید برق مشکل باشد

زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها

با توجه به عدم امکان ذخیره سازی برق ، میزان تولید و سرمایه گذاری های انجام شده در این ارتباط ، به شدت به مرکز کنترل شبکه برق کشور ( دیسپا چینگ ملی ) وابسته می باشد . به طور کلی نیروگاهها الزامأ باید به طور لحظه ای تولیدشان را با مرکز کنترل شبکه برق کشور هماهنگ کنند

ضرورت تداوم تأمین برق :

برنامه ریزی در صنعت برق باید با توجه به زمان برو زیر بنایی بودن آن طوری باشد که همیشه به تأمین برق در آینده اطمینان وجود داشته باشد .  بنابراین چنانچه بخش خصوصی در این بخش مایل به فعالیت باشد ، باید تعهدات و ضمانت هایی را جهت تضمین تداوم برق ارائه دهد

 

نظارت و کنترل :

در صنعت برق نظارت و کنترل ضرورت زیادی دارد . در واقع تمامی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دلیل حساسیتی که در صنعت برق وجود دارد از طریق دیسپاچینگ مراکز ( راهبری متمرکز نیروی برق ) به طور مستمر تحت کنترل و نظارت می باشند

 

انحصار :

صنعت برق از مرحله تولید تا توزیع با نوعی انحصار مواجه می باشد یعنی هم تولید کننده مجبور است محصول تولیدی خود را به خریدار خصوصی بفروشد وهم مشترکین و مصرف کنندگان برق ناچار با خرید برق از تولید کنندگان و توزیع کنندگان خاصی هستند

امروزه صاحبنظران معتقدند که در ضایعاتی مانند برق شکستن انحصار نسبت به تغییر مالکیت اثر مطلوبتری را در افزایش بهره وری و بهبود خدمات رسانی ، به مصرف کننده ها دارد . به همین لحاظ ما نیز تلاش خود را جهت شکستن انحصار متمرکز کرده ایم

 

آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق

در طی چند سال گذشته به منظور جلب امکانات و منابع غیر دولتی اقداماتی

برای آماده کردن زمینه ها در اداره صنعت برق به شرح زیر انجام شده است: 

اجرای سیاستهای عدم تمرکز

با اجرای این سیاست بهره برداری و توسعه تأسیسات در حد امکان منطقه‌ای شد

هزینه یابی :

با انجام عدم تمرکز و منطقه ای کردن فعالیتها در بخشهای مختلف ، مراکز هزینه و مراکز درآمد مشخص شد

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مالی صنعت برق در word

اگر چه صنعت برق با دریافت بهای تمام شده برق از مشترکین فاصله زیادی دارد لیکن تأمین بهای برق از منابع داخلی در سالهای اخیر رشد نموده است

حذف بخشهای امانی و خدماتی

ظرفیت سازی :

با مشخص کردن مسئولیت ها در بخشهای مختلف خدمات تولید ، انتقال ، توزیع و تعیین درآمد و هزینه آنها و همچنین ایجاد طبقه ای از مدیران اجرایی ، ظرفیت های جدیدی برای قبول اداره امور ، به صورت غیر دولتی فراهم شده است

ـ شناسایی فضاهای رقابت در داخل صنعت

ـ آمادگی و تقویت فشار صنعت برق برای پذیرش فعالیت های جدید

 

تفکیک فعالیت های برق

فعالیت های اصلی صنعت برق در بخش های تولید ، انتقال ، توزیع و فروش به صورت های مختلف انجام می گیرد

 

اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری

تشکیل شرکتهای مدیریت تولید برق ، با توجه به شرایط صنعت ، جزفعالیت فروش که تقریبأ تمامی آن به بخش خصوصی واگذار شده است‌در‌بقیه بخشها کوشش در جهت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بوده است

در زمینه بهره برداری از نیروگاهها 190 شرکت مدیریت تولید تشکیل شده است .  40% سهام این شرکت ها متعلق به دولت و بقیه آن به بخش غیر دولتی است

این شرکتها بهره برداری از نیروگاهها را به عهده گرفته اند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید