بررسی چگونگی ارائه خدمات حسابداری در شركت ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی چگونگی ارائه خدمات حسابداری در شركت ها در word دارای 235 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی چگونگی ارائه خدمات حسابداری در شركت ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
مقدمه
صورتهای مالی اساسی مکمل یکدیگرند
نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق هدفهای حسابداری و گزارشهای مالی
ماهیت ترازنامه
کاربرد ترازنامه
طبقه بندی اقدام تراز نامه  
دارائیها
الف : دارائیهای جاری  
ب: دارائیهای غیر جاری یا بلند مدت
بدهیها
الف : بدهیهای جاری
ب : بدهیهای بلند مدت
حقوق صاحبان سهام
الف : سرمایه
ب: صرف سهام
ج: اندوخته‌ها
د) سود و زیان انباشته
دارائیها
بدهیها
شکل و محتوای صورت حساب سود و زیان
شکلهای مختلف صورت حساب سود و زیان
صورتحساب سود و زیان به شکل چند مرحله ای
صورت حساب سود و زیان به شکل یک مرحله ای
در صورت حساب سود و زیان به شکل یک مرحله‌ای
بررسی معانی کلماتی که در صورتحساب سود و زیان قرار دارند
درآمدها
سود خالص یا زیان خالص
هزینه‌ها
فروش ناخالص
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سود ناخالص
هزینه عملیاتی
درآمد عملیاتی
هزینه های متفرقه
صورتحساب جریانهای نقدی
 نام و تاریخ ثبت شرکت
 موضوع شرکت
 مدت شرکت
 سرمایه شرکت
 پرداخت مبلغ سهام
افزایش و کاهش سرمایه
اوراق سهام
مسئولیت صاحبان سهام
هیات مدیره
 دفاتر و محاسبات
اخلال و تصفیه
 نوع مالکیت و استهلاک
فعالیت های پیمانکاری شرکت
توسعه شرکت و تاسیس کارخانه
شرح مختصری در سورد کارخانه و فعالیتها
هزینه هایی به  شرکت برای تاسیس کارخانه انجام داده
نمودار سازمانی شركت بن سازه اسكان
هیات مدیره
مدیر عامل
 معاونت اداری مالی
 حسابدار کل
 کارپرداز
منشی
مدیریت کارخانه
مدیریت تولید
انبار دار کل
معاونت بازرگانی
بازرگانی داخلی
 بازرگانی خارجی
امور خرید
امور فروش
مدیریت پروژه
مهندس راه و ساختمان
تکنسین راه و ساختمان
1-3 تعریف حسابداری
اسناد مدارک مثبته
فاکتور
رسید بانکی
قبض آب و برق
رسید صندوق
سند حسابداری
تنخواه گردان
استهلاک
صورت دستمزد
کارت کار
صورت حساب بانک
قرار داد کار با مدت معین
ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه
انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل
تراز آزمایشی
اصلاح حسابها
 تراز آزمایشی اصلاح شده
تهیه صورت های مالی :
صورت حساب سود و زیان
صورت حساب سرمایه
ترازنامه
بستن حساب ها

مقدمه :
صورتهای مالی همراه با یاد داشت های پیوست آن اطلاعات مالی حاصل از مدارک حسابداری واحد تجاری است و نشان دهنده منابع اقتصادی و تعهدات واحد مزبور و در تاریخ معین و تغییرات مربوط طی دوره منتهی به آن تاریخ ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری یا سایر مبانی جامع حسابداری غیر از اصول مزبور می باشد طبق این بیانیه پیش بینی های مالی از صورتهای مالی می باشند .
1- تراز نامه   2- صورت سود و زیان 3-صورت سود (زیان ) انباشته 4- صورت گردش وجوه نقد 5- صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام  6- صورت وضعیت داراییها و بدهیها و همراه با حقوق صاحبان سهام یا به تنهایی 7- صورت در آمد و هزینه 8- خلاصه وضعیت عملیات
 9- صورت عملیات برحسب خطوط تولید  10-صورت دریافتها و پرداختهای نقدی
صورتهای مالی ممکن است برای یک شرکت یا موسسه گروهی از شرکتهای فرعی گروهی از شرکتهای وابسته یک موسسه غیر انتقاعی یک سازمان دولتی یک شرکت یک مالک یا موارد مشابه تهیه شود .

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word

چکیده:  
مقدمه:  
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه  
2-1 تاریخچه مطالعاتی  
3-1بیان مساله  
4-1 چارچوب نظری تحقیق  
5-1  فرضیه های تحقیق  
6-1  اهداف و ضرورتهای پژوهش  
7-1  حدود مطالعاتی  
1-7-1 قلمرو موضوعی  
2-7-1 قلمرو مکانی  
3-7-1 قلمرو زمانی  
8-1  تعریف واژه ها و اصطلاحات  
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه  
2-2 بخش اول : نقدشوندگی بازار  
1-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهای نوظهور  
2-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی  
1-2-2-2 تمرکز مالکیت  
2-2-2-2 میزان سهام شناور آزاد  
3-2-2-2 واسطه های خارجی  
4-2-2-2 دسترسی به بازار  
5-2-2-2 معامله ی اینترنتی  
6-2-2-2 آزادسازی حساب سرمایه  
7-2-2-2  هزینه های معامله  
8-2-2-2 زیرساختهای معاملاتی  
9-2-2-2 محصولات  
10-2-2-2 پذیرش متقابل  
11-2-2-2 مشارکت سرمایه گذاران جزء  
12-2-2-2 اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی و توسعه طرحهای سرمایه گذاری جمعی   
13-2-2-2 تجدید ساختار بورسها  
14-2-2-2 راهبری شرکتی  
15-2-2-2 ارتباطات بین بازارها  
16-2-2-2 کیفیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس  
17-2-2-2 موارد دیگر  
3-2 بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن  
1-3-2 عوامل نقد شوندگی سهام  
2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  
3-3-2 هزینه های اجرای سفارش:  
4-3-2 هزینه های نگهداری موجودی:  
5-3-2 هزینه های انتخاب نادرست :  
6-3-2 مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  
7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  
1-7-3-2 رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  
2-7-3-2 رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  
3-7-3-2رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  
4-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام  به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود  
5-7-3-2 رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  
6-7-3-2 تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  
7-7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  
8-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها  
9-7-3-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  
10-7-3-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  
11-7-3-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام  
4-2 پیشینه تحقیق  
1-4-2 خارجی  
2-4-2 داخلی  
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه  
2-3 طرح تحقیق  
3-3 روش اجرای  تحقیق  
4-3مدل مفهومی تحقیق  
5-3 جامعه و نمونه مطالعاتی  
6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات  
7-3  متغییرهای مورد مطالعه در تحقیق و روش اندازه گیری متغیرها  
1-7-3 روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود  ( متغییرمستقل ) :  
2-7-3روشهای اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته )  
8-3 روش تحلیل داده ها  
9-3 فرایند آزمون فرضیه ها  
10-3 روش آزمون فرضیه ها  
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏  
2-4  شاخص های توصیفی متغیرها  
3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق  
4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:  
5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود  
1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول:  
2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم:  
3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم:  
4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم:  
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه  
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها  
1-2-5 نتایج فرضیه اول  
2-2-5 نتایج فرضیه دوم  
3-2-5 نتایج فرضیه سوم  
3-2-5 نتایج فرضیه چهارم  
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق  
4-5 پیشنهادها  
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش  
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی  
پیوست ها
پیوست الف:نام شرکتها در سال 1384  
پیوست ب:نام شرکتها در سال 1385  
پیوست ج: نام شرکتها در سال 1386  
پیوست د:نام شرکتها در سال 1387  
پیوست ه :نام شرکتها در سال 1388  
منابع و ماخذ
منابع فارسی  
منابع لاتین  
چکیده لاتین  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word

احمد پور ، ا ، 1386 ، ” گزارشگری و افشای اطلاعات مالی “ ماهنامه بورس ، شماره 66 ، آبان 86
آذر، ع. ومحمود مؤمنی ،1385 ، “آمار و کاربرد آن در مدیریت“، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران
اعتمادی ا ،و پری چالاکی “رابطه بین عملکرد و تقسیم شود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران” بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 12 ، شماره 39 ، از صفحه 31 تا 47
ایران نژاد پاریزی ، م ، 1385 ، “روشهای تحقیق در علوم اجتماعی” ، نشر مدیران ،چاپ اول
جمشیدی،خ ، 1381 ،”آمار و کاربرد آن در مدیریت”، تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور
جواهری زاده ، ن ، 1386 ، ” راهنمای تهیه و تدوین پیشنهاد پژوهش “ ، چاپخانه آفتاب
خاکی،غ، ر،1387 ،”روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی“، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم
خدادادی ،و ،و  ولی اله آقاجری “ارزیابی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت و سیاستهای سود سهام در ایران” فصلنامه حسابداری مالی ، دوره 1 ، شماره 2 ، از صفحه 106 تا 126
دلاور،ع.،1374،”مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی“،انتشارات رشد تهران
رئیسیان ا ، “نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن ” سایت بازار سرمایه
رحمانی ع ، سید علی حسینی و نرگس رضاپور “رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران” بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 17 ، شماره 61 ، از صفحه 39 تا 54
سرمد، ز. ،  1381، “روش تحقیق در علوم رفتاری “، تهران ، نشر آگاه
گزارش کمیته بازارهای نوظهورسازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار” عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی در بازارهای نوظهور”دسامبر
مومنی ، م ، 1387 ، ” تحلیل های آماری با استفاده از SPSS ” ، انتشارات کتاب نو
یحیی زاده فر م ، شهاب الدین شمس و سید جعفر لاریمی ، ” بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران” تحقیقات مالی ، دوره 12 ، شماره 29 ، از صفحه 111 تا 138
یحیی زاده فر، م ،وجواد خرمدین ” بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران” بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15 ، شماره 53 ، از صفحه 101 تا 118

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word

Agarwal P(2008), “Institutional Ownership and Stock Liquidity”; Working paper
Chung Kee H, John Elder, and Jang-Chul Kim(2008). “Corporate Governanceand Liquidity”. European Financial Management Association Journa
Cueto Diego C(2009). “Market Liquidity and Ownership Structure with weakprotection for minority shareholders”: evidence from Brazil and Chile2009; Working paper
Dennis PJ, J Weston.(2001) “Who’s informed” An analysis of stock ownershipand informed trading; working paper
Mendelson H,( 2004) “TI Tunca. Strategic trading, liquidity, and informationacquisition”. Review of Financial Studies
Rubin A,(2007) “Ownership level, ownership concentration and liquidity”Journal of Financial Markets; 10(3): 219–

چکیده

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است

نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد

واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود

 

مقدمه

تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد[1] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندک بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا میشوند

نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان[2] و بازارسازان میشود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش مییابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش میدهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد

اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح میدهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. از مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. نیاز به درک و اندازه گیری عوامل تعیین کننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می باشد

1-1 مقدمه

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی میباشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تا جایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند .تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت میباشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلا معادلات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده باشد. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است. سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. (خدادادی، 1388 ، 107)1

از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها نیز حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ (یحیی زاده فر، 1387 ، 102) 2

دراین مطالعه به بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است

2-1 تاریخچه مطالعاتی

خلاصه زیر به ترتیب شامل نام محقق ، موضوع تحقیق ، روش اجرای تحقیق و نتیچه تححقیق میباشد :

1)  گلستن و هریس[3] ؛ برآورد اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ؛ سهم از سهام NYSE انتخاب گردید. اختلاف قیمت به اجزای موقتی شامل هزینه های نگهداری موجودی، مخارج ثبت و یا منافع انحصاری و هزینه های انتخاب نادرست تجزیه میگردد ؛ با چشم پوشی از مستقل بودن قیمت، هزینه انتخاب نادرست، 20 درصد از اختلاف قیمت را پوشش میدهد با مستقل در نظر گرفتن قیمت، 35 درصد از اختلاف قیمت را پوشش میدهد

2)  استل [4]؛ استنتاج اجزای اختلاف قیمت  پیشنهادی خرید و فروش: آزمونهای تجربی وتئوریک ؛ نمونه ای از سهام NASDAQ به طور ماهانه (متغیر از 765 تا 821 سهم) انتخاب گردید. سه جزء اساسی برای اختلاف قیمت، مفروض گردید: هزینه های فرایند سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست ؛ برآوردهای زیر به دست آمد: هزینه های اطلاعات نادرست 43 %، هزینه ای نگهداری (ریسک موجودی) 10 % و هزینه های سفارش 47 % به دست آمد . در حالیکه قیمتهای پیشنهادی به طور قابل توجهی در سهم ها متغیر م یباشد به نظر می رسد اجزای اختلاف قیمت بخش تغییرناپذیری از اختلاف قیمت باشد

3)  جرج، کاول و نیمالندران[5]؛ برآورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش واجزای آن: رویکردی جدید ؛ نمونه هایی از سهام AMEX/NYSE  و NASDAQ  با انداز ههای نامشخص انتخاب گردید. اختلاف قیمت به هزینه های فرایند سفارش و هزینه های انتخاب نادرست، تجزیه گردید آنها فرض کردند که به دلیل خود همبستگی مثبت در بازده های مبتنی بر قیمتهای پیشنهادی خرید یا فروش، هزینه های نگهداری موجودی، وجود ندارد ؛ هزینه های انتخاب نادرست طبق برآوردها از 8درصد تا 13 درصد از اختلاف قیمت را تشکیل میدادند. هزینه های فرایند سفارش، بخش بزرگی از اختلاف قیمت را به خود اختصاص میدهد . شواهدی مبنی بر وجود هزینه های موجودی یافت نشد

4)  بوروکس [6]؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهاد  خرید و فروش قبل وبعدازآگهی های اطلاعاتی پیش بینی شده ؛ سهم از AMEX و NYSE انتخاب شدند. اختلاف قیمت قبل وبعداز اطلاعیه های سود و تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفت. اختلاف قیمت به یک بخش ثابت هزینه های انجام معامله و هزینه های انتخاب نادرست که شامل هزینه های نگهداری موجودی نیز میشد تجزیه گردید . اختلاف قیمتها به طور معنی داری پیرامون اطلاعیه های سود بالاتر هستند. هزینه های انتخاب نادرست برای کل نمونه 48 % از اختلاف قیمت را شامل میشود

5)  هوانگ و استل[7] ؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش: رویکردی جامع ؛ سهم از بین بزرگترین و پرداد و ستدترین سهم های NYSE انتخاب شد .اختلاف قیمت هزینه های انتخاب نادرست، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های فرایند سفارش را بر مبنای متدولوژیهای مختلف شامل می گردد.؛ هزینه های انتخاب نادرست وقتی با هزینه های نگهداری موجودی یکجا در نظر گرفته میشود از 2 تا 22 % و یا به طور متوسط 11 % از اختلاف  قیمت را شامل می شود.هزینه های فرایند سفارش بخش بزرگی ازاختلاف قیمت را به خود اختصاص میدهد . هنگامیکه هزینه های انتخاب نادرست و هزینه های نگهداری موجودی، جدا در نظر گرفته میشود متوسط اولی، 10 % و متوسط دومی، 29 % خواهد بود

6)  بون[8] ؛ افشائ ذخایر نفت وگاز و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ؛ گروه مورد بررسی شامل 34 شرکت نفتی و گازی NASDAQ بود. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش برای یک سال قبل و بعد از افشاء ارزش ذخایر به منظور بررسی اثر ASR253 که توسط SEC در سال 1978 منتشر گردید و شرکتهای نفتی و گازی را ملزم به افشای ارزش منصفانه ذخایر نفت و گازشان نمود، بررسی گردید.؛ با کنترل اثرات حجم و تغییرات قیمت،اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در گروه مورد بررسی در طول سال بعد از افشاء، 4306 % کاهش یافت که بیانگر بااهمیت بودن هزینه های انتخاب نادرست ناشی از عدم تقار  اطلاعات می باشد

7)  بروکمن و چانک [9]؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در محیطی باسفارش انجام معامله؛ شرکت پذیرفته شده در بورس سهام هنگ کنگ. جائیکه نقدشوندگی از طریق سفارشات محدود عمومی که با یک سیستم اتوماتیک برابری میکند، نه اینکه از طریق کارشناسان یا  معامل هگران فراهم گرددانتخاب گردید. اختلاف قیمت شامل هزینه های انتخاب نادرست و هزینه های فرایند سفارش م یگردد .؛ میانگین هزینه های انتخاب نادرست، که منعکس کننده ریسک معامله براساس اطلاعات نهانی معمولاً برای سرمایه گذاران غیرمطل  به دلیل عدم وجود بازارگردآ نها می باشد33 % و میانگین هزینه های فرایند سفارش، %45 برآورد گردید

8)  دی واین و پلاتن؛ تحلیلی از رفتار بازارگردآن های سه مهای اروپایی موجود در NASDAQ ؛ سهم خارجی (اروپایی) NASDAQ انتخاب شد . متدولوژ یهای لین، سانگروبوث (1995) و هوانگ و استل[10]، 1997، مورد استفاده قرار گرفت ؛ هزینه های اطلاعات نامتقارن با استفاده از متدلوژی لین، سانگروبوث (1995) %1 به دست آمد و با استفاده از متدولوژی هوانگ واستل[11] (1997) منفی به دست آمد. اثر کنترل موجودی نیز تشخیص داده شد

9)  احمدپور و رسائیان[12]؛ بررسی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران ؛ آ نها 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 1383-1381 انتخاب و به بررسی رابطهاختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و 8 متغیر مستقل شامل درصد روزهای انجام معامله، ارزش بازار شرکت، گردش روزانه سهام شرکت، حجم ریالی معاملات سهام، قیمت نهایی، تعداد دفعات انجام معامله روزانه سهام، تغییرپذیری قیمت و ریسک بازار سهام پرداختند.؛ متغیرهای مستقل حدود 51 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را توضیح می دهند

10) احمدپور و رسائیان2 ؛ رابطه ی بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ؛ آ نها با انتخاب نمونه ای شامل 156 سهم در دوره زمانی 1381-1383 به بررسی رابطه معیارهای ریسک بازار و معیارهای ریسک حسابداری با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند ؛ مدل هایی که فقط شامل معیارهای ریسک بازار یا فقط شامل معیارهای ریسک حسابداری بودند حدود 51 درصد از تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را توضیح دادند. اما مدل جامعی که هم معیارهای ریسک بازار و هم معیارهای ریسک حسابداری را شامل می شد بیش از 68 درصد از تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را توضیح می داد

11) صلواتی و رسائیان[13] ؛ بررسی رابطه ی بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام، اندازه شرکت، سودآوری، دارای یهای ثابت مشهود و فرصت های رشد در بورس اوراق بهادار تهران ؛ رابطه اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و سودآوری 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 – 1380 مورد بررسی قرار گرفت.؛ نتایج حاصل از آزمون فرضیات، بیانگر این مسأله است که بیش از 57 % تغییرات در اهرم مالی توسط متغیرهای مستقل مذکور توضیح داده می شود. اما بین ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود ندارد

3-1بیان مساله

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تاجایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند . تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت می باشد . سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند . دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد . آنچه برای سرمایه گذاران اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد . از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود ، تصمیم گیری کنند  ( خدادادی ، 1388 ، 107 ) 1.

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری داراییها حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسک عدم نقد شوندگی دارایی در ذهن خریدار است که میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود. هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد،آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان میدهد که عامل عدم نقدشوندگی در تصمیم گیریها میتواند نقش مهمی را ایفا نماید. به عبارت دیگر برخی سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقد شوندگی میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.

نقدشوندگی یکی از ویژگیهای مطلوب بازارهای رقابتی است. نقدشوندگی به صورت امکان انجام معاملات به سرعت، با هزینه ی اندک و بدون تحت تأثیر قراردادن شدید قیمت تعریف شده و تعیین کننده ی اصلی امکان ادامه حیات بازارها بیان شده است. این پدیده در بازارهای آتی نیز منشأ دوام و ماندگاری و شاخص مهمی برای بررسی کارایی و بلوغ این بازارها درنظر گرفته میشود  ( یحیی زاده فر  ، 1387 ، 102 ) 1.

بنابراین با توجه به اهمیت نقدشوندگی به عنوان یکی از شاخصهای اصلی کارایی بازارهای مالی و همچنین اهمیت شناخت عوامل مؤثر بر این پدیده در جهت بهبود قوانین و سازماندهی بورسها، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود

1)                آیا رابطه ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام وجود دارد ؟

2)                آیا رابطه ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام وجود دارد ؟

3)                سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای رابطه است ؟

4-1 چارچوب نظری تحقیق

در سال های اخیر، مالکیت نهادی در بازارهای اوراق بهادار اروپا و امریکا رشد چشمگیری را نشان می دهد. در ایران نیز، شاهد حضور سازمان ها و مؤسساتی با عنوان سرمایه گذاران نهادی هستیم که شامل مؤسسه های بیمه ای اعم از سازمان های ت أمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه بازرگانی و همچنین شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای بخش عمومی و شبه دولتی هستند

اهمیت نقدشوندگی سهام در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟

یکی از ویژگی های بازارهای کارا و بسیار مطلوب، نبود هزینه های معاملاتی و درنتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه های آشکار شامل هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را دربر می گیرد. بنابراین نقدشوندگی سهام می تواند معیاری برای کارایی بازار مطرح شود.  علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود مانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقد شوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد . افزایش نقد شوندگی می تواند موجب توزیع هرچه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های پورتفوی گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی شود

. با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند.  با توجه به نقش نقدشوندگی، شناخت عوامل مؤثر بر آن مهم است ( رحمانی ، 1389 ، 40 ) 1

از طرفی سودآوری یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد مدیریت واحد انتفاعی محسوب میشود . علاوه بر آن مبنا و معیار ارزش گذاری سهام واحدهای انتفاعی که در نهایت موجب تحقق حداکثر شدن ثروت سهامداران است ، نیز میباشد. سیاست تقسیم سود در بین سهامداران ، تداوم فعالیت شرکت را ممکن میسازد و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را تحقق می بخشد و بر انتظار سهامداران، منابع نفد در دسترس، شیوه تامین مالی، ساختار مالی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم دارد. آشنایی با روشهای تقسیم سود و آگاهی از تاثیر این سیاستها بر وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای کوتاه مدت و بلند مدت واحد تجاری ، کارایی و اثربخشی ساستهای تقسیم سود را ارتقا می بخشد  ( رضوانی راز ، 1388 ، 93 ) 2

چنانچه تاثیر پرداخت سود نقدی بر نقدشوندگی تعیین و تشریح شود، میتوان با وضع قوانین و ضوابطی در پرداخت سود سهام به نقد شوندگی سهام کمک کرد . این پژوهش شناختی در خصوص بررسی رابطه بین تقسیم سود نقدی و نقدشوندگی فراهم مینماید

در نتیجه

این مطالعه به بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و نقد شوندگی سهام میپردازد . که آیا پرداخت سود نقدی یا سود سهمی باعث بهبود در نقد شوندگی سهام شرکتها میگردد یا خیر ؟

5-1  فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی : خط مشی های تقسیم سود با معیارهای نقد شوندگی و عدم نقد شوندگی رابطه مستقیم دارد

فرضیه فرعی اول : سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها رابطه دارد

فرضیه فرعی دوم : سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست رابطه دارد

فرضیه فرعی سوم : سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش رابطه دارد

فرضیه فرعی چهارم  : سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود رابطه دارد

6-1  اهداف و ضرورتهای پژوهش

هر حرکت علمی اهداف متعددی را دنبال میکند. یک دسته از این اهداف عمومی هستند که هر محققی در شروع کار بدانها توجه دارد از جمله شروع حرکتی مثبت در جهت حل مسائل موجود و گشودن راه به منظور کشف مسائل جدید. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند کمک به فعالان بورس اعم از نهاد های مالی، مدیران شرکت ها، ناظران سیستم های اقتصادی و افراد سرمایه گذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز آن و نحوه مدیریت میباشد

   دسته دیگر اهداف خاص هر تحقیق است که در واقع علت اصلی تفاوت پژوهش های مختلف می باشد. در تحقیق حاضر هدف اصلی بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم و نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام با در نظر گرفتن اندازه شرکت و نسبت BV/MV است. به این معنی که در این تحقیق محقق در نظر دارد که آزمون نماید که آیا خط مشی های تقسیم سود سهام با نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی با توجه به اندازه شرکت و نسبت BV/MV دارای رابطه هست یا خیر ؟

7-1  حدود مطالعاتی

1-7-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق شامل بررسی رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام  با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقدشوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، با در نظر گرقتن اندازه شرکت  و نسبت BV/MV است. و در حوزه علمی مدیریت سرمایه گذاری قابل بررسی میباشد

2-7-1 قلمرو مکانی

جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشد

3-7-1 قلمرو زمانی

دوره زمانی متصور در انجام این پژوهش شرکتهای مذکور در فاصله زمانی سال 1384 الی 1389 می باشد

8-1  تعریف واژه ها و اصطلاحات

متغییر وابسته :

روشهای اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته )

1)  رتبه نقد شوندگی : براساس اطلاعیه مندرج در سایت رسمی شرکت بورس تهران، رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها از ابعاد وضعیت شرکت‌ها از نظر تعداد روزهای گشایش ، نماد معاملاتی و تعداد روزهایی که نماد معاملاتی شرکت‌ها در سال 85 مورد دادوستد قرار گرفته، طبقه‌بندی و منتشر شده است.  (رحمانی ، 1389 ، 45 )[24]

2)  روش نرخ گردش : از تقسیم حجم معاملات بر تعداد سهام بدست می آید  (یحیی زاده فر،1389، 119 )[25](چان و فاف، 2003 ،125)[26]

3)  نسبت نقدشوندگی آمیوست: این معیار ارزش معاملات یک سهم را به ازای تغییر قیمت ایجاد شده در یک بازه زمانی محاسبه می کند و از تقسیم ارزش معاملات بر قدر مطلق بازده به دست می آید. این معیار برای هر سال محاسبه شده است. (رحمانی ، 1389 ، 45 )[27]

4)  نسبت عدم نقدشوندگی امیهود:  این نسبت از تقسیم قدر مطلق بازده بر حجم معاملات در یک بازه زمانی معین به دست می آید (همان منبع ، 45 )[28]

متغیر مستقل :

سیاست تقسیم شود سهام : سود سهام ، توزیع ادواری سود پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شده توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بین سهامداران شرکت ، بر مبنای تعداد سهام تحت تملک هریک از آنهاست

به عبارت دیگر سود سهام ، توزیع وجوه نقد یا غیر نقد شرکت ، بین سهامداران به تناسب تعداد سهامی که هر سهامدار در اختیار دارد ، است . البته برای انجام این اقدام همانگونه که در بالا نیز بدان اشاره شد ، لازم است که هیات مدیره ، مقدار ، نوع و میزان تقسیم سود را پیشنهاد و مجمع عمومی صاحبان سهام نیز آن را تصویب نمایند

معمولا پرداخت سود سهام به صورت پرداخت وجه نقد است ، اما یتواند به صورت سها یا دارایی نیز واگذار شود

روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود  ( متغییرمستقل ) :

1)  برای اندازه گیری این متغیر از تبدیل اطلاعات کیفی به کمی استفاده مینماییم. به این صورت که شرکتهایی که پرداخت سود آنها به صورت نقدی بوده با عدد یک اندازه گیری میشوند و سایر شرکتها که پرداخت سود به صورت سهمی را داشته اند با عدد صفر اندازه گیری میگردند .( خدادادی 1388 ، 126-106)[29]

متغیرهای کنترلی :

روشهای اندازه گیری اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار ( متغیرهای کنترلی)

1)  اندازه شرکت : برای اندازه گیری این متغییر از لگاریتم مجموع داراییهای شرکت استفاده میکنیم . (چان و فاف ، 2003،189)[30]

2)  نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار : این متغییر از تقسیم ارزش دفتری سهام به ارزش بازار سهام بدست می آید  (همان منبع، 190)[31]

1-2 مقدمه

سرمایه گذاران به بازارهایی روی میآورند که از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است و این مقوله از عوامل مهمی در رشد و توسعه بازارها محسوب میشود. نقدشوندگی به معنای توانایی بازار در جذب حجم زیاد معاملات بدون ایجاد نوسانات شدید در قیمت است. از ویژگیهای بازارهای با نقدشوندگی بالا، اندک بودن فاصله بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است که به تبع آن معاملات به روش مقرون به صرفهای اجرا میشوند. نقدشوندگی در بازارهای دست دوم، هزینه سرمایهگذاران را از طریق کاهش دامنه نوسان و هزینه های معاملاتی کاهش میدهد و امکان دسترسی به سرمایهگذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را فراهم میآورد

نقدشوندگی در بازارهای مالی از عوامل متعددی تاثیر میپذیرد. سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار پژوهشی در مورد عوامل تأثیرگذار بر نقدشوندگی در بازارهای نوظهور در 21 کشور انجام داده است که نتایج آن در دسامبر 2007 منتشر شد. (سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار، 1387، 1 )[32]

در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص سودمندی نقد شوندگی ، ریسک عدم نقد شوندگی و سیاستهای تقسیم سود پرداخته شده  سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است

 

2-2 بخش اول : نقدشوندگی بازار

تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد[33] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندک بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا میشوند

نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان[34] و بازارسازان میشود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش مییابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش میدهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد

به طور کلی میتوان گفت که نقدشوندگی به عمق، عرض (گستره)، انعطاف پذیری و همچنین سرعت معاملات در بازار بستگی دارد

عمق بازار: تاثیر معاملات با حجم زیاد بر قیمت؛

عرض بازار: نسبتی از کل بازار است که در حرکت قیمتی صعودی یا نزولی بازار مشارکت دارد. به عبارت دیگر این معیار به میزان استحکام بازار بستگی دارد و بنابراین نشانگر هزینه تغییر موقعیت در بازار است. شاخص متداول اندازه گیری عرض بازار، فاصلهی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. به عبارت دیگر در یک بازار نقد، به منظور جلوگیری از تغییرات شدید قیمت، باید فاصله مزبور به اندازه کافی کم باشد

انعطاف پذیری بازار: مدت زمانی است که پس از نوسان شدید قیمت باید طی شود تا بازار به حالت تعادل برسد. به طور معمول این نوسانات در اثر انتشار اخبار (معمولا اًخبار منفی) یا معاملات با حجم بزرگ رخ میدهند. بازار انعطافپذیر، بازار توانمندی است که در آن قیمتها در مدت زمان کوتاهی به میانگین یا مقدار منطقی خود باز میگردند

زمان: سرعتی که در آن معاملات توسط بازار جذب میشوند. در یک بازار نقد، معاملات با کمترین وقفه زمانی ممکن اجرا میشوند. حجم معامله (یا تعداد دفعات معامله)، گردش بازار، فاصلهی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش و سرعت معاملات از معیارهای سنتی نقدشوندگی بازار هستند. نقدشوندگی به بسیاری از اصول اقتصاد کلان و اصول بازار نیز بستگی دارد. این اصول شامل سیاستهای مالی کشور، رویکرد حاکم بر نرخ ارز و نیز محیط نظارتی است. اعتماد حاکم بر بازار و اطمینان سرمایهگذار نیز در بهبود شرایط نقدشوندگی تاثیر اساسی دارد. در سطح کلان نیز ابزارهای مورد معامله، ماهیت مشارکتکنندگان بازار و همچنین ساختار بازار اثر زیادی بر نقدشوندگی بازار دارند

نقدشوندگی بازار به عنوان عامل مهمی که کارایی بازار را تحت تاثیر قرار میدهد، ابتدا توسط کارایی و اثربخشی کارکرد کشف قیمت بازار تعیین میشود. برای مثال بیاطمینانی در مورد قیمت اجرای معامله در بازارهای نقد کمتر است. این امر مستلزم برابری قیمت اجرا با متوسط قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش نیست، بلکه بدین معناست که انحراف بین این دو باید قابل پیشبینی و در حداقل ممکن باشد. در عمل این امر با فاصله کم و باثبات بین قیمتهای عرضه و تقاضا همراه است

بنابراین بازارهای نقد باید امکان ورود و خروج را به گونهای که کمترین اخلالی ایجاد شود، یعنی با حداقل کاهش در ارزشهای اسمی، هزینه های معاملاتی اندک و در کوتاهمدت فراهم کنند. هر چه نقدشوندگی بازار بیشتر باشد، تعداد سفارشهای متقابل برای سفارشهای انجام نشده بیشتر است و بنابراین احتمال انطباق مطلوب سفارشها افزایش مییابد. سرمایه گذاران به بازارهایی روی میآورند که از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند. بنابراین نقدشوندگی عامل مهمی در رشد و توسعه بازارها محسوب میشود

نقدشوندگی بازار در ثبات سیستمهای مالی نیز تاثیر به سزایی دارد، زیرا بازارهای نقد میتوانند شوکهای سیستمیک را جذب کنند. برای مثال بازار نقد میتواند فشار نوسانهای قیمتی ناشی از تغییرات ناگهانی در میزان ریسکپذیری سرمایهگذار را کاهش دهد و بنابراین به کاهش تبعات نامطلوب آن در دیگر اجزای سیستم مالی و همچنین کل اقتصاد کمک کند

از این رو تاکید مقامات ناظر بازارها بر بهبود نقدشوندگی، با توجه به اهمیت فزاینده آن، قابل درک است. در واقع هدف اصلی بسیاری از اقدامات در زمینهی تنظیم مقررات، توسعهی بازار و انجام اصلاحات در بازارهای نوظهور، ایجاد بازارهای عمیق و نقد است. وجود بازارهای نقد، اعتماد سرمایه گذار و کارایی بازار را افزایش میدهد و بنابراین افزایشانعطافپذیری بازار را به دنبال دارد. (سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار ، 1387 ، 7 ) 1

 

1-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهای نوظهور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی یک شركت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی یک شركت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی یک شركت تولید آب معدنی و خدمات رسانی آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

خلاصه شركت:
این شركت در سال 1381 تاسیس گردیده است . شركت فوق در پی آن است كه تولید آب معدنی وخدمات رسانی آن را مدنظر قرار دهد.
اضداد و اعضای شركت عبارتند از:
مدیریت    كارشناس    تكنسین    كارگر ماهر    كارگر ساده    كل كاركنان
1    4    3    10    15    45
زمین وساختمانهای شركت به متر مربع عبارت است از:
زمین    سالن تولید    كل انبارها    كل زیربنا
5500    1000    350    1585
ابتدای ورود شركت اتاق نگهبانی می‌باشد وبعد از عبور از محوطه وفضای باز شركت به ساختمانها وسوله های اداری و تشكیلاتی می رسیم كه هر بخش فعالیت مربوط به خود را داراست مانند: دفتر امور اداری، اموركارگزینی، بازاریابی و…

مالكیت شركت:
مالكیت این شركت بر عهده 2 نفر از سهامداران می‌باشد كه هر یك به میزان مساوی سرمایه گذاری كرده اند و به نسبت مساوی از سود بهره مند می‌شوند.

خلاصه هزینه های سرمایه گذاری جهت راه اندازی شركت:
ازآنجایی كه اجرای طرح از نظر وجه سرمایه گذاری در خور توجه است حمایت مالی به صورت جدی از این صنعت نه تنها لازم است بلكه ضروری می‌باشد و كمكهای مالی میتواند به صورت ارائه تسهیلات بانكی ارزان قیمت، كاهش نرخ مالیات، ارائه امكانات زیر بنایی طرح به صورت یارانه ای، طولانی كردن باز پرداخت تسهیلات بانكی، كمك درشناساندن محصول در بازارهای جهانی می‌باشد

اقلام اصلی    مبلغ به میلیون ریال
سرمایه گذاری ثابت    000/500/714
سرمایه گذاری در گردش    000/100/47
زمین    000/000/230
ساختمان    000/800/252
تجهیزات    000/800
هزینه های فنی وتاسیسات    000/800/81
پیش بینی نشده    000/400/8
جمع كل     000/400/335/1

 
نرخ بازده مالی (درصد) شركت به شرح زیر است
بدون واحد     واحد 30% سرمایه گذاری ثابت    واحد 60% سرمایه گذاری ثابت
    سود 15%    سود 25%    سود 15%    سود 25%
0/38    2/35    1/33    4/32    3/28

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تحلیل عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی و تعیین اثر بخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تحلیل عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی و تعیین اثر بخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تحلیل عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی و تعیین اثر بخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تحلیل عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی و تعیین اثر بخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی در word

چکیده  
مقدمه  
1 داده‌ها و اطلاعات  
2 عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی ایران  
3 تعیین حداقل مخارج لازم برای تأمین ارزش‌های غذایی: کاربرد برنامه‌ریزی خطی  
4 نتایج تخمین حداقل مخارج مورد نیاز برای تأمین ارزش‌های غذایی اساسی  
1-4 تخمین حداقل مخارج مورد نیاز برای تأمین ارزش‌های غذایی در جوامع شهری  
2-4 تخمین حداقل مخارج مورد نیاز برای تأمین ارزش‌های غذایی درجوامع روستایی  
3-4 تخمین حداقل مخارج مورد نیاز برای تأمین ارزش‌های غذایی درکل کشور  
5 آزمون کارایی مخارج خانوارهای ایرانی  
جمع‌بندی و ملاحظات  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق تحلیل عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی و تعیین اثر بخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی در word

انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، ”برنامه اجرائی غذا و تغذیه کشور“، (1374)
انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، ”طرح جامع مطالعات مصرف مواد غذایی و تغذیه در کشور“، (1374)
پژویان، جمشید (1373)؛ شناسایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
ترسر کیسیان و دیگران (1358)؛ جدول ترکیبات غذایی ایران ـ جلد اول: مواد غذایی خام – انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران، شماره 131
جدول ترکیبات مواد غذایی (1379)؛ ترجمه آریو موحدی و رویا روستا – انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور
جستر. توماس (1377)؛ راهنمای سریع اکسل 5؛ ترجمه فرهاد قلی‌‌زاده نوری؛ انتشارات تورنگ
حمدی طه (1375)؛ آشنایی با تحقیق در عملیات برنامه‌ریزی خطی، پویا و با اعداد صحیح، ترجمه محمد باقر بازرگانی؛ مرکز نشر دانشگاهی تهران
د. ابنتریلیگیتور، میشل (1368)؛ بهینه‌سازی ریاضی، ترجمه حسین علی‌پور کاظمی
رندر، بری (1377)؛ پژوهش عملیاتی، ترجمه: علی خاتمی فیروز‌آبادی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
”طرح الگوی مصرف خوراک“ (1379)؛ جایگاه مخارج خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مجریان: دکتر فرهاد خداداد کاشی و خلیل حیدری
”طرح شناخت الگوی مصرف خوراک و ارائه راهکارهایی جهت تصحیح آن“، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مدیریت پژوهشهای بازرگانی داخلی
کلانتری، عیسی و ناصر خادم آدم (1376)؛ ”سیاست اصلاح الگوی تغذیه فیزیولوژی تغذیه و اقتصاد مواد غذایی“، وزارت کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
کوپاهی، مجید (1375)؛ کاربرد برنامه‌ریزی خطی در کشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران
”مصوبات جلسات کارشناسی الگوی مصرف“، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
منسفیلد، کرون (1376)؛ راهنمای سریع اکسل 97، ترجمه سید جلیل طباطبایی، انتشارات اسکار
واقفی و دیگران (1379)؛ ترکیبات مواد غذایی، ترجمه آریو موحد و رویا روستا، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

چکیده

عملکرد تغذیه‌ای خانوارها به عوامل مختلفی همچون توان اقتصادی، دسترسی به بازار مواد خوراکی، سطح دانش و اطلاعات تغذیه‌ای آنها وابسته است. در سالهای اخیر در خصوص الگوی مصرف خانوارها و ضرورت تصحیح آن بسیار بحث شده است. متخصصین علم تغذیه بر دسترسی خانوارها به ارزش‌های غذایی متنوع بسیار تأکید نموده‌اند. الگوی مصرف بهینه را در حوزه علم اقتصاد می‌توان به صورت دسترسی به ارزش‌های غذایی مختلف همچون انرژی و پروتئین، مواد معدنی و سایر ریزمغذی‌ها با حداقل هزینه ممکن تعریف نمود. در این مقاله ضمن بررسی عملکرد تغذیه‌ای خانوارها با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی، حداقل مخارج لازم برای تأمین نیازهای غذایی متناسب با الگوی پیشنهادی متخصصین علم تغذیه محاسبه می‌گردد و سپس با مقایسه آن با مخارج واقعی گروههای مختلف درآمدی در شهر و روستا، نسبت به کارایی مخارج واقعی خانوارهای شهری و روستایی ایران قضاوت می‌کنیم. در تعیین حداقل مخارج لازم، از 29 قید که در برگیرنده توصیه‌های مراجع علم تغذیه می‌باشد استفاده شد. یافته‌های این مقاله دلالت بر آن دارد که خانوارهای شهری و روستایی در تعیین محتویات سبد خوراکی خود کارا عمل نموده‌اند و با توجه به توصیه‌های متخصصین علم تغذیه، مخارج خود را به طور مؤثر بین اقلام مختلف خوراکی تخصیص داده‌اند

مقدمه

ارزیابی عملکرد تغذیه‌ای خانوارها ابزار مناسبی برای تشخیص میزان دسترسی آنها به مواد غذایی است و علاوه بر این، این امکان را فراهم می‌سازد تا سطح دانش تغذیه‌ای جامعه و قشرهای مختلف آن تعیین شود. پاسخ به این سؤال که خانوارهای شهری و روستایی ایران و بویژه گروههای کم درآمد تا چه حد توانسته‌اند نیازهای غذایی خود را تأمین نمایند،‌ راهگشای حوزه تصمیم‌گیری در تعیین محتویات سبد حمایتی و ملاک مناسبی برای ارزیابی آن دسته از سیاست‌های حمایتی است که با هدف تأمین امنیت غذایی جامعه طراحی و اعمال شده‌اند. برای تعیین میزان دسترسی خانوارها به حداقل ارزش‌های غذایی می‌توان فرد شاخص شهری یا روستایی را مورد توجه قرار داد و بررسی نمود که متوسط شهرنشینان و روستائیان تا چه میزان انرژی، پروتئین و سایر ارزش‌های غذایی را دریافت کردند. این نحوه بررسی اگرچه تصویر کلی از عملکرد تغذیه‌ای جامعه ارایه می‌دهد اما مشکلات تغذیه‌ای جامعه و بویژه گروههای کم درآمد را کمتر از واقع نشان می‌دهد، زیرا در روش فوق به مسئله توزیع ارزش‌های غذایی بین گروههای درآمدی توجه نمی‌شود. برای ارایه تصویر دقیق‌تر بهتر است میزان دسترسی گروههای مختلف درآمدی به تفکیک محاسبه و ارزیابی گردد

مطالعات مختلف مؤید آن است که همواره سهم بالایی از کل مخارج خانوارهای جوامع شهری و روستایی ایران و بویژه گروههای کم درآمد این جوامع به تهیه و تأمین کالاهای خوراکی اختصاص داده شده است[1]. اکنون این سؤال مطرح است که برای تأمین حداقل نیازهای غذایی به چه میزان مخارج نیاز است؟ آیا خانوارهای شهری و روستایی در تأمین حداقل نیازهای غذایی، درآمد خود را به شکل مؤثری به کالاهای خوراکی اختصاص داده‌اند؟ آنچه که در این مطالعه مورد توجه می‌باشد پاسخ به این سؤال است که آیا این امکان وجود دارد که با صرف هزینه کمتر، به میزان قبل به ارزش‌های غذایی دست یافت؟ پاسخ به این سؤال میزان آگاهی‌های تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی را روشن می‌سازد و هر فرد یا خانوار با توجه به محدودیت درآمد، کالاها و خدمات مختلف را مصرف می‌کند و البته سلایق وی در تصمیم‌هایش بسیار مؤثر می‌باشد. حال اگر تأمین ارزش غذایی به میزان معین با x ریال امکان‌پذیر باشد و این فرد همان میزان را با y ریال تأمین کرده باشد، بطوریکه y>x در این صورت فرد یا خانوار موردنظر در تخصیص درآمد خود به اقلام خوراکی مختلف کارا عمل نکرده است. عدم کارایی در رفتار مصرفی این فرد به عوامل مختلف از جمله فقدان اطلاعات تغذیه‌ای اشاره دارد. در صورت وجود چنین گرایشی در رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی، می‌باید از طریق اقدامات مختلف نسبت به افزایش سطح آگاهی‌های تغذیه‌ای جامعه کوشش نمود

در بخش اول این مقاله ابتدا داده ها و قلمرو مطالعه معرفی می‌شود و سپس در بخش دوم عملکرد تغذیه‌ای خانوارها شهری و روستایی مورد توجه قرار می‌گیرد و درصد خانوارهایی که در تأمین نیازهای غذایی با مشکل مواجه می‌باشند تعیین می‌گردد. در بخش سوم با استفاده از برنامه‌ریزی خطی حداقل مخارج لازم برای تأمین ارزش‌های غذایی مختلف محاسبه می‌گردد. در بخش آخر، بررسی می‌شود آیا خانوارهای شهری و روستایی در تأمین ارزش‌های غذایی، مخارج خود را به شکل کارایی بین اقلام خوراکی تخصیص داده‌اند یا خیر؟

1 داده‌ها و اطلاعات

برای اجرای برنامه پیش‌بینی شده در این مقاله  به اطلاعات مربوط به مخارج و همچنین مقدار مصرف اقلام خوراکی مختلف نیاز می‌باشد. طرح آمارگیری بودجه خانوار مرکز آمار ایران داده‌های مورد نیاز این مقاله را فراهم می‌سازد. در این مطالعه از داده‌های مربوط به مقدار مصرف اقلام خوراکی مختلف برای تخمین میزان دسترسی خانوارها به انرژی، پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز آنها استفاده شده‌است. برای اینکار ابتدا خانوارها در طی سالهای مورد بررسی به ده دهک درآمدی تقسیم شده و سپس با در نظر گرفتن ارزش‌های غذایی موجود در هر یک از اقلام خوراکی، عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک فرد شاخص و ده دهک درآمدی محاسبه می‌شود. در واقع در این مقاله برای تخمین عملکرد تغذیه‌ای، از روش پژویان (1373) استفاده شده بدین ترتیب که ابتدا ماتریس مصرف اقلام غذایی ساخته شد؛ سطرهای این ماتریس به مقدار مصرف 113 قلم کالای خوراکی اختصاص دارد و 11 ستون آن به فرد شاخص و ده دهک درآمدی اختصاص دارد. این ماتریس میزان مصرف هر یک از دهک‌های درآمدی را از 113 قلم کالای خوراکی بر حسب کیلوگرم نشان می‌دهد. ماتریس دیگر حاوی ارزش‌های غذایی می‌باشد بطوریکه ستون‌های آن به 113 قلم کالای خوراکی و سطرهای آن به 13 نوع ارزش غذایی اختصاص دارد. ماتریس دوم، ارزش‌های غذایی 13 گانه موجود در هر یک کیلوگرم از 113 نوع کالای خوراکی را نشان می‌دهد. با ضرب نمودن ماتریس ارزش‌های غذایی در ماتریس  مصرف کالاهای خوراکی، عملکرد تغذیه‌ای فرد شاخص و ده دهک درآمدی برحسب میزان انرژی، پروتئین، کلسیم، فسفر، ویتامین A، ویتامین B و ; استخراج می‌شود

اطلاعات دیگری که در این مقاله بویژه برای ارزیابی کارایی مخارج خانوارها مورد نیاز است، میزان ریالی است که خانوارهای واقع در هر یک از دهک‌های درآمدی صرف کالاهای خوراکی نموده‌اند. این اطلاعات نیز از طرح آماری بودجه خانوار اخذ شده است

2 عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی ایران

قبل از بررسی میزان اثربخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی آنها، لازم است عملکرد تغذیه‌ای مردم را در جوامع شهری و روستایی ارزیابی نماییم. با استفاده از دو ماتریس مصرف و ارزش‌های غذایی که در بخش قبل شرح داده شد، انرژی، پروتئین و سایر ارزش‌های غذایی دریافتی خانوارها را بر حسب دهک‌های درآمدی استخراج شده است

در طی سالهای 71 تا 78 میزان دسترسی خانوارهای جوامع شهری و روستایی به اقلام غذایی افزایش یافته است؛ بطوری که متوسط انرژی دریافتی فرد شاخص شهری از 2492 کالری انرژی در سال 1371 به 3048 کالری در سال 1378 افزایش یافته است (جدول 1). با بررسی انرژی دریافتی دهک اول درآمدی (کم درآمدترین گروه) ملاحظه می‌گردد انرژی دریافتی این گروه در مناطق شهری از 1443 کالری در سال 1371 به 2233 کالری در سال 1378 افزایش یافته است. میزان انرژی دریافتی دهک اول روستایی از 804 کالری در سال 1371 به 1793 کالری در سال 1378 افزایش یافته است. بر این اساس ملاحظه می‌شود گروههای کم درآمد روستایی و شهری در تأمین حداقل انرژی با مشکل مواجه بوده‌اند. در عوض گروههای پردرآمد بسیار بیشتر از نیاز انرژی دریافت نموده‌اند. برای مثال در سال 1371 هر فرد از دهک درآمدی دهم شهری معادل 3779 کالری انرژی دریافت داشته است که این رقم در سال 1378 به 4294 افزایش یافته است. گروههای پردرآمد روستایی در مصرف اقلام غذایی بویژه اقلام پرانرژی راه افراط را در پیش گرفته‌اند بطوریکه میزان انرژی دریافتی هر فرد روستایی پردرآمد از 5742 کالری در سال 71 به 6169 کالری در سال 1375 و 7357 کالری انرژی در سال 1378 افزایش یافته است

جدول 1- انرژی دریافتی خانوارهای ایرانی

نفر – روز – کالری

سال

فرد شاخص

دهک اول

دهک دهم

مأخذ: یافته‌های پژوهش

با مقایسه انرژی دریافتی مناطق شهری و روستایی مشخص می‌گردد میزان دسترسی گروههای کم درآمد شهری بیش از گروههای کم درآمد روستایی است و از طرف دیگر گروههای پردرآمد روستایی درمصرف اقلام خوراکی انرژی‌زا افراط نموده‌اند بطوریکه متوسط شهرنشینان و روستاییان در طی سالهای مورد بررسی قادر به تأمین انرژی مورد نیاز بوده‌اند

عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی را با توجه به میزان پروتئین دریافتی نیز می‌توان بررسی نمود. با ملاحظه جدول (2) مشخص می‌گردد همان تصویر مربوط به انرژی در مورد پروتئین دریافتی نیز تکرار شده است، یعنی

جدول 2- پروتئین دریافتی خانوارهای ایرانی

نفر – روز – پروتئین

سال

فرد شاخص

دهک اول

دهک دهم

مأخذ: یافته‌های پژوهش

در طی سالهای مورد بررسی میزان پروتئین دریافتی خانوارهای شهری و روستایی افزایش یافته است و از طرف دیگر گروههای کم درآمد بویژه روستایی در تأمین پروتئین با مشکل اساسی مواجه بوده‌اند. در حالیکه گروههای پردرآمد روستایی اقلام پروتئینی را نسبت به شهرنشینان، بیشتر مصرف نموده‌اند

اگر چنانچه حداقل انرژی موردنیاز را معادل 2300 کالری و حداقل پروتئین مورد نیاز هر فرد را معادل 53 گرم در نظر بگیریم، آنگاه درخواهیم یافت که در طی دوره مورد بررسی همواره درصدی از خانوارهای جوامع شهری و روستایی در تأمین نیازهای غذایی با مشکل مواجه بوده‌اند. در جدول (3) شکاف انرژی و پروتئین برحسب درصد خانوارهایی که قادر به تأمین حداقل انرژی و پروتئین مورد نیاز نبوده‌اند درج شده است

جدول 3- سهم جمعیتی خانوارهای با شکاف انرژی و پروتئین

درصد

سال

انرژی

پروتئین

مأخذ: یافته‌های پژوهش

در ادامه بحث لازم به یادآوری است که ارقام گزارش شده در خصوص پروتئین دریافتی صرفاً به اقلام خوراکی حیوانی محدود نمی‌باشد، بلکه پروتئین دریافتی از اقلام خوراکی و غیرخوراکی مورد توجه بوده‌اند. براین اساس اگر صرفاً پروتئین با منشاء حیوانی لحاظ شود شکاف پروتئین در جوامع شهری و روستایی به شدت افزایش خواهد یافت

از طرف دیگر نباید از نظر دور داشت که به واسطه وجود نظام حمایتی و توزیع کالاهای اساسی خوراکی یارانه‌ای، میزان انرژی دریافتی در حد قابل قبولی می‌باشد و در صورت حذف یارانه‌ها احتمال افزایش شکاف انرژی در شهرها و روستاها بسیار زیاد خواهد بود. برای مثال نان که به مصرف آن یارانه فراگیر و نامحدود پرداخت می‌شود،
6/58 درصد از کل انرژی دریافتی دهک اول شهری و 2/64 درصد از کل انرژی دریافتی دهک اول روستایی را در سال 1377 تأمین نموده است. در همین سال، دهک اول شهری و روستایی با مصرف نان، 11/59 درصد و 6/41 درصد از کل پروتئین دریافتی خود را تأمین نموده‌اند. بنابراین ملاحظه می‌گردد گروههای کم‌درآمد تا چه حد به نان در تأمین انرژی، پروتئین و سایر ارزش‌های غذایی وابسته می‌باشند

در ادامه قابل ذکر است که سهم کالاهای اساسی خوراکی نان، روغن‌نباتی، حبوبات، قند و شکر، برنج ایران، برنج خارجی، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، مرغ، ماهی، شیر، فرآورده‌های شیر، تخم‌مرغ و میوه و سبزی از کل انرژی دریافتی خانوارهای شهری در سال 78 حدود 90 درصد و برای خانوارهای روستایی حدود 86 درصد بوده است. محاسبات همچنین نشان می‌دهد که 91 درصد انرژی دریافتی دهک اول شهری و 89 درصد انرژی دریافتی دهک دهم شهری از محل مصرف کالاهای پیش گفته تأمین شده است. برای دهک اول و دهم روستایی این سهم به ترتیب 96 و 76 درصد بوده است

در مجموع نتایج فوق مؤید این نکته است که 14 قلم کالای مورد بررسی در میان 113 قلم کالای مورد مصرف خانوارها که در محاسبه ماتریس عملکرد استفاده گردید نقش قابل توجهی در تأمین ارزش‌های غذایی داشته‌اند، لذا می‌توان این اقلام را به عنوان متغیرهای مدل برنامه‌ریزی خطی در بخش سوم این مقاله در نظر گرفت

3 تعیین حداقل مخارج لازم برای تأمین ارزش‌های غذایی: کاربرد برنامه‌ریزی خطی

1 در این خصوص به آثار زیر مراجعه کنید

– پژویان، جمشید، سیاستهای حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر، معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی، بهار 1373

– موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، جایگاه مخارج خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی، 1379

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه طرح احداث شرکت ماکارونی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه طرح احداث شرکت ماکارونی در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه طرح احداث شرکت ماکارونی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه طرح احداث شرکت ماکارونی در word

ـ مقدمه  
ـ نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماکارونی:  
ـ میزان مواد اولیه مصرفی کارخانجات ماکارونی:  
ـ میزان سایر مواد اولیه کارخانجات ماکارونی:  
ـ تعریف چند نوع مختلف ماکارونی:  
ـ هدف و نکات مهم طرح:  
ـ نوع محصول:  
ـ ظرفیت تولید و زمان کار در کارخانه:  
ـ میزان مواد اولیه مورد نیاز کارخانه:  
ـ روش کار و نحوه فرآیند:  
ـ کنترل کیفیت:  
ـ ماشین آلات مورد نیاز کارخانه (تولید) :  
ـ چگونگیاستقرارماشینآلاتوفضایموردنیازدر سالن تولید:  
ـ تهویه و اطفاء حریق:  
ـ لوازم و تجهیزات اداری:  
ـ لوازم حمل و نقل و جابجایی:  
ـ وضعیت پرسنلی و کارگری کارخانه:  
الف ـ هزینه های زمین و ساختمانهای کارخانه:  
ـ هزینه استهلاک و هزینه تعمیر و نگهداری:  
ـ محاسبه کل هزینه تولید:  
روش فر‌آوردن (تولید):  
شرایط ماکارونی فرآورده شده:  
بسته بندی و نشانه گذاری:  
ماکارونیهای غیر قابل مصرف:  
پاره‌ای از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولی:  
مشخصات متقاضیان:  
اطلاعات کلی مربوط به کالا یا کالاهای تولیدی:  
اطلاعات مربوط به بازار محصول:  
اطلاعات مربوط به دانش فنـی  

ـ مقدمه

مصرف انواع ماکارونی در جهان به دلایل مختلف افزایش یافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه می باشد، در راستای تأمین نیاز جامعه و یا حتی در جهت تشویق به مصرف آن، کشورهای صنعتی سرمایه هایی در این راه به کار انداخته و با تبلیغات به خوردن ماکارونی عادت کرده اند. اتخاذ سیاست خود اتکایی در جهت میل به استقلال اقتصادی کشور ایجاب می کند که تولید ماکارونی با استفاده از ماد اولیه داخلی و مطابق طبع و ذائقه مورد نظر مردم کشورمان مورد حمایت قرار گیرد که امکانات جالبی برای تهیه انواع ماکارونی سالم فراهم می نماید. گسترش بهره برداری از ماکارونی برای تولید آن ضمن اینکه گام مهمی در جهت توسعه کشاورزی از نظر مواد اولیه و حمایت از زارعین کشور می باشد فرآورده حاصله نسبت به ماکارونی های موجود در استان از ارزش غذایی بالاتری برخوردار می باشد. در حال حاضر واحدهای ماکارونی در نقاط مختلف کشور به ظرفیت اسمی حدود 10 هزار تن در سال در حال بهره برداری است

امید است با بهره برداری از این کارخانه گامی در جهت افزایش تولید و قطع وابستگی برداشته و نیز خدمتی به کشور، مردم و منطقه محسوب می گردد

ـ نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماکارونی:

 گزارش زیر نتایج آمارگیری از کارخانجات رشته ماکارونی سازی ایران می باشد. از 78 کارخانه تهیه رشته و ماکارونی که تماماً خصوصی می باشند تقریباً از صد در صد کارخانجات کشور آمارگیری به عمل آمده است

نتایج آمار گیری به عمل آمده شامل موارد زیر می باشد

تعداد واحدها، وضع مملکت، تعداد پرسنل، میزان مواد اولیه مصرفی عمده و غیر عمده ، مواد شیمیایی و میزان وابستگی آنها، میزان فرآورده های تولیدی و نیز اشکالات تهیه مواد بسته بندی و اشکالات تولیدی( شامل اشکالات فنی کمبود قطعات یدکی) با بررسی که در مورد اشکالات اساسی کارخانجات به عمل آمده و می توان نتیجه گرفت که در زمینه مواد اولیه بیته بندی و تولیدی اشکال اساسی وجود دارد

ظرفیت اسمی کارگاههای ماکارونی طبق مواد موجود در گرمخانه‌ها که محاسبه شده حدود 960000 تن در سال به ازاء هشت ساعت کار روزانه بدست آمده است

وابستگی ماشین آلات در خط تولید ماکارونی نداریم و دستگاههای تولیدی واحد ماکارونی در کارخانجات تولیدی میکرون‌ (نور افشان) ، بهنام ، فرهمند و…  ساخته میشود و توسط متخصصان کارخانجات سازنده در محل نصب می گردد

1ـ تعداد واحدها وضع مالکیت بصورت در صد کارخانجات بر مبنای تعداد در کل و همچنین تعداد کارکنان مطابق جدول زیر مشخص می گردد

تعداد کل کارخانه

درصد دولتی و ملی شده

درصد خصوصی

درصد مختلط

تعداد کل کارکنان

داخلی

فصلی

78

ــ

100%

ــ

11270

2008

ـ میزان مواد اولیه مصرفی کارخانجات ماکارونی:

 آرد مصرفی در صنایع رشته ماکارونی در بازار داخلی تأمین می شود

ردیف

نام ماده

نام واحد

میزان تولید در سال

میزان تولید در سال

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

آرد دو صفر و 3 صفر

آرد ستاره

تن

تن

ــ

ــ

ــ

ــ

جمع

ـ میزان سایر مواد اولیه کارخانجات ماکارونی:

ردیف

نام ماده

نام واحد

میزان تولید در سال

میزان تولید در سال

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

رنگ خوراکی

گندم سخت ونرم

زرده تخم مرغ

تن

تن

تن

ــ

32%

ــ

ــ

ــ

ــ

7/23%

ــ

ــ

ــ

جمع

32/15000

ــ

23/22640

مواد بسته بندی مورد استفاده در این صنعت کارتن و سلوفان می باشد، در زمینه کارتن اشکالی وجود ندارد و از داخل تأمین می گردد ولی سلوفان از خارج تهیه می گردد که توسط مراکز تهیه و توزیع مواد شیمیایی سلوفان طبق سهمیه بندی وزارت صنایع جهت واحد های ماکارونی تهیه می گردد


ـ تعریف چند نوع مختلف ماکارونی:

 ماکارونی به چند صورت تولید می شود که مختصراً به شرح زیر می باشد

الف) ماکارونی بلند لوله ای نازک ، به شعاع 5/0 تا 8/0 میلیمتر که به اسم ورمیشل معروف است اعم از آنکه به شکل طبیعی مستقیم یا پیچیده شده یا یکنواخت بریده شده یا اشکالهای دیگر به آن داده باشد

ب) ماکارونی کوتاه به اشکال صدفی ، حلزونی ، مارپیچ ، ریسمانی تابیده و غیره که به صورت صاف یا خط دار یا لنگره ای و غیره پر یا میان خالی معروف به راویولی و کوکیت می باشد

ج) ماکارونی بلند تخت لب کنگره ای به پهنای 11 تا 60 میلیمتر

د) ماکارونی مطلق، لوله ای است بلند و میان خالی اعم از آنکه جدار خارجی آن صاف یا خط دار باشد. شعاع ماکارونی صاف می تواند از 4 تا 9 میلیمتر و یا 19 میلیمتر باشد و شعاع ماکارونی خط دار می تواند 8 یا 14 یا 18 میلیمتر باشد

هـ) ماکارونی های دیگر به اشکال برنجی ، ستاره ای ، مثلث سوراخ دار حبهای و عدسی انگشتری الفبا حلقه ای ، اعداد و غیره که بیشتر برای مصرف سوپ مناسب هستند

تولید ماکارونی آنچنان تابع ضوابط و مقررات خاص می باشد که شاید نتوان در بررسی اولیه متوجه شد ، چرا که آنچه در ایران در حال حاضر به عنوان ماکارونی در بازارها عرضه می شود می توان به جرأت گفت که 80% محصولات تولیدی غیر استاندارد بوده و یا فقط ترکیب از آرد و رنگ می باشد

در حالیکه ماکارونی به عنوان یک غذای ساده در بازارهای جهانی مطرح است و مصرف کننده توقع دارد که در عین اینکه محصول را به طور آماده مصرف می نماید ، همزمان با این سرعت عمل بتواند پاره ای از ویتامینها و پروتئین های مجاز را نیز به بدن برساند ، و در ایران این مطلب کمتر مورد توجه قرار دارد و یا اصلاً مورد توجه نیست و بر همین اساس است که ماکارونی های وارداتی که اغلب توسط مسافرین و یا بعضی از تجار و با قیمتی حدود 5 برابر محصول داخلی وارد بازار می گردد. اما با تأسف ملاحظه می گردد که خریدار توجه بیشتری به خرید کالای وارداتی دارد چرا که محصول وارداتی با فرمولی متفاوت و با طعمی مطلوب و مطابق سلیقه هر مصرف کننده تولید گردیده ، از نظر مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که با توجه به استاندارد آمریکا تهیه گردیده است

ـ هدف و نکات مهم طرح:

 احداث یک واحد ماکارونی به ظرفیت هفتصد و پنجاه تن در سال در شهرستان کرج مورد تقاضا است. مواد اولیه مورد مصرف از آرد سمولینا و گندم دروم است که تولید داخلی خواهد بود

بازار مصرف این محصول در شهرستان کرج و شهرها و استانهای مجاور آن پیش بینی   می گردد و در صورت بهره برداری از این واحد مصرف در شهرستان کرج دارای سرانه 2 کیلوگرم در سال برای هر نفر می باشد و اطلاعات موجود وجود بازار مناسب و کافی را نشان می دهد. احداث این واحد علاوه بر تأمین ماکارونی با کیفیت مناسب و ارزش غذایی بالاتر موجب ایجاد اشتغال 10 نفر می شود که علاوه بر آن تعدادی از قبیل توزیعین فروشندگان و سایر نیز از قبل آن به صورت غیر مستقیم بهره مند می شوند

در طرح ارائه شده هزینه ثابت احداث این واحد حدود1069345670ریال و هزینه جاری آن حدود 241834470 ریال پیش بینی گردیده است

قیمت تمام شده ماکارونی 1550 ریال برآورد گردیده است

روش تولید محصول بر اساس استانداردهای موجود ایران پیش بینی گردیده و انتخاب ماشین آلات و تجهیزات با توجه به حداکثر استفاده از امکانات ساخت داخل با مخلوط نمودن تکنولوژی ساده و رعایت صرفه و صلاح منطقه در کشور انجام گردیده است

ـ نوع محصول:

 نوع محصول کارخانه عبارت است از انواع ماکارونی که در بسته های 450 و 900 گرمی در داخل سلوفان ، نایلون یا کاغذهای نخ دار بسته بندی شده و به بازار عرضه می شود

 ـ ظرفیت تولید و زمان کار در کارخانه:

 ظرفیت تولید کارخانه در حدود 750 تن انواع ماکارونی که معادل 750000 کیلو که در بسته بندی 450 و 900 گرمی عرضه می شود

مدت زمان کار کارخانه با توجه به تعطیلات و غیره عملاً 275 روز کاری و در یک شیفت کار 8 ساعته در نظر گرفته شده است. به این ترتیب تولید روزانه کارخانه 7/2 تن معادل 2700 کیلو می باشد

ـ میزان مواد اولیه مورد نیاز کارخانه:

 مواد اولیه مورد نیاز کارخانه آرد سمولینا (گندم دوروم) می باشد

 1ـ مواد اولیه آرد سمولینا 758 تن

2ـ سلوفان یا نایلون 750000 بسته

ـ روش کار و نحوه فرآیند:

 ابتدا آرد توسط الک ویبره شده سپس توسط دیتگاه هم زن به وسیله ترکیب با آب خمیر ماکارونی تهیه می شود. در مرحله بعد توسط دستگاه اکسترودر فرم و شکل می گیرد

ماکارونی شکل داده شده روی نی های مخصوص قرار گرفته و سپس درگرمخانه خشک شده بعد برش داده می شود و سپس در بسته های 450 و 900 گرمی به وسیله سلوفان و نایلون بسته بندی شده و به بازار عرضه می گردد

‎آرد ماکارونی بایستی از آرد سمولینا تهیه شود که مشخصات آن شامل رطوبت 8 الی 12، پروتئین حداقل 5/9 الی 5/18، چربی1/1 الی 4/2 ، فیبر 5/0% الی 2% و خاکستر 5/0% الی 2% می باشد. محصول باید عاری از سوراخ ، شکاف ، لک و کپک زدگی باشد و در موقع استعمال زبری نداشته باشد و رنگ عوض ننماید و در موقع نباید خمیر وله شود یا به

 هم بچسبد و یا بوی خمیر و ترشی یا تلخی و طعمهای زننده داشتئه باشد. PH  ماکارونی نباید کمتر از 6 و بیشتر از 7 باشد. بسته بندی باید در پاکتهای سلوفان و یا پاکتهای نخ دار باشد ، کالا بر طبق استاندارد ملی بایستی ساخته شود و شماره استاندارد ملی ماکارونی در ایران جهت تولید ماکارونی 213 می باشد

ـ کنترل کیفیت:

 امروزه در صنایع غذایی بخش کنترل کیفی به عنوان یک بخش حیاتی تلقی می شود

 بخش کنترل با برقراری یک سیستم دقیق سعی در ارائه محصولی با کیفیت پیش بینی شده، مناسب و یکنواخت که با ویژگیها و استانداردهای مربوطه تطابق داشته باشد مینماید. مفهوم کنونی کنترل کیفیت در صنایع غذایی بر خلاف گذشته که صرفاً به چند آزمایش و آنالیز شیمیایی و میکروبی بر روی محصول تمام شده اطلاق می شده است نبوده ، بلکه مسئولیت کنترل تمامی مراحل تولید را در بر می گیرد و در حقیقت یک سیستم کنترل کیفی کار با کنترل مواد اولیه ، کنترل ضمن فرآیند ، کنترل محصول تمام شده و انبار و کنترل محصول تا زمانی که مصرف کننده آنرا به مصرف می رساند را دقیقاً به عهده بگیرد و ضمناً در آزمایشگاه واحد تولیدی مشخصات ظاهری محصول میزان PH و درصد رطوبت محصول تست می گردد که این عمل بعد از خشک کن یا فرم دهی انجام میگیرد

برای بررسی آرد مصرفی می توان از آزمایشگاه مواد غذایی اداره بهداری شهرستان استفاده نمود. همچنین آب مصرفی از نظر درصد سرب ، آرسبیک ، سلینم و …  بایستی آزمایش شود که قبل از ترکیب با آرد بایستی این عمل انجام گیرد ، البته در صورتی که از آب لوله کشی بهداشتی استفاده شود این عمل ضرورت ندارد.

ـ ماشین آلات مورد نیاز کارخانه (تولید) :

 با توجه به روش نحوه فرآیند مذکور در بند 5 ماشین آلات مورد نیاز خط تولید 750 تن ماکارونی در سال برابر 7/2 تن در روز و معادل 2700 کیلو در یک شیفت به شرح زیر است

ـ چگونگی‌استقرار‌ماشین‌آلات‌و‌فضای‌مورد‌نیاز‌در سالن تولید:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده در word

حسابداری برای سودهای نهایی  
توضیحات گزارش شده  
مکاتبات به منظور ارائه کردن توضیحات نوشته (گزارش )‌ شده:  
سفارش ها:  
موضوع:  
خلاصه :  
* شرایط تشخیص:  
* شرایط اندازه گیری :  
* سودهای پایانی ،‌از طریق سود تعیین شده حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB فراهم شده اند:  
* شرایط آشکارسازی  
* زمان مؤثر:  
* مقدمه:  
* اندازه گیری :  
* تشخیص سود پایانی در بدهی ها و هزینه ها در بهره های پول صورت حساب های بنیادین مالی:  
* تشخیص بدهی ها و هزینه های سودهای پایانی در کاهش بهره صورتحساب های مالی اصلی:  
* یادداشت آشکارسازی ها:  
*  زمان موثر و انتقال:  
اندازه گیری:  
نتایج سودهای پایانی بر سودهای کارمندان دیگر:  
سودهای پایانی مربوط به سلامتی:  
* سودهای پایانی غیر از سلامتی:  
تشخیص:  
یادداشت آشکار سازی ها:  
تاریخ مؤثر و انتقال:  
گزارش  بدهی ها:  
اساس حسابداری:  
اندازه گیری و تشخیص سودهای پایانی:  
ادعاها و داوری ها:  
* اقدامات حقوق بازنشستگی – گزارش کارفرما قسمت 20P  
سودهای پایانی:  
* سودهای کارمندان سابق بجز سودهای حقوق بازنشستگی – گزارش کارفرما  
قسمت 50P  
* سودهای پایانی  قسمت 25T  
* طرح های حقوق بازنشستگی – سود مشخص    قسمت 5Pe  
سودهای پایانی:  
* طرح های سود کارمندان سابق بجز طرح های حقوق بازنشستگی قسمت 50Po  

* مقدمه

1-  برخی دولت ها سودهای در نظر گرفته شده را برای تسریع پایان ارادی کارمند از سرویس ها تهیه می کند – گاهی اوقات به انگیزه های ابتدایی حقوق بازنشستگی مراجعه می کند که ممکن است برای یک دوره‌کوتاه مدت پیشنهاد شود یا در برخی موارد ممکن است قسمتی از پیشنهاد طولانی مدت باشد. نمونه های سودها بطور معمولی بعنوان محرک هایی برای پایان های ارادی قید می شوند که شامل پرداخت های پول نقد (در یک زمان یا مدتها) – افزایش ها برای سود مشخص شده حقوق بازنشستگی یا دیگر فرمول های سود کارمندان سابق (OPEB) و پوشش مراقبت های بهداشتی زمانی که غیر از اینها قید میشوند – می باشد.همچنین ، گاهی اوقات دولت ها ، سودها را برای کارمندان بعنوان نتیجه پایان های غیر ارادی مانند از کار بی کار شدن ها قید می کنند. نمونه های سودهای قید شده برای پایان های غیر ارادی شامل تفکیک و جداسازی – دسترسی مداوم به بیمه سلامتی از طریق طرح بیمه گروه کارمندان – مشاورین شغلی و سرویس های خارج از جایگزینی می باشد

همچنین تداوم مراقبت های بهداشتی تحت عمل یکپارچگی تطبیق بودجه چند هدفی (COBRA) بعنوان نتیجه پایان های ارادی و غیر ارادی – در شرایط خاص پیش بینی می شود

2-  قبل از این صورتحساب ، راهنمایی برای کارمندان دولتی حسابداری و گزارش برای سودهای پایانی به یک شکل سودهای پایانی ارادی محدود میشد – یعنی سودهای پایانی خاصی – که بعنوان آن دسته از پیشنهادها برای دوره کوتاه مدت تعریف می شوند

هدف این صورتحساب ، بهبودی گزارش مالی از طریق نیاز دولت ها به محاسبه سودهای پایانی مشابه در حالت های یکسان – در نتیجه افزایش قیاس پذیری صورتحساب های مالی است. این کار بوسیله تهیه راهنما برای کارمندان دولتی به جهت اندازه گیری – تشخیص و گزارش بدهی ها و هزینه های مربوط به تمام سودهای پایانی صورت می پذیرد. که شامل سودهای پایانی ارادی (بدون محدودیت همچون یک دوره زمانی که طی آن سودها پیشنهاد میشوند) و سودهای پایانی غیر ارادی می باشد

در نتیجه این صورتحساب بر راهنمای قبلی که مربوط به حسابداری برای سودهای پایانی خاصی بود ارجحیت دارد

– استانداردهای حسابداری دولتی و گزارش های مالی (یا صورتحساب های ) مالی

– گستره و توانایی بکارگیری این صورتحساب

3- این صورتحساب ، استانداردهای حسابداری و گزارش هالی مالی، در مورد سودهای پایانی را ایجاد می کند. همانطور که در این صورتحساب بکار رفته، سودهای پایانی ، سودهایی هستند که بوسیله‌کارفرما ها برای کارمندان تهیه می شوند، همان طور که یک انگیزه، پایان خدمات را بالا می برد یا همانند یک نتیجه ارادی پایان نخستین (یا سودهای پایانی ارادی) یا بعنوان نتیجه غیر ارادی پایان نخستین از خدمات (یا سودهای پایانی غیر ارادی) . سودهای پایانی شامل انگیزه های اولیه بازنشستگی – سودهای تفکیک و جداسازی و دیگر سودهای مربوط به پایانی می باشد

4- سودهای پایانی همانطور که در پاراگراف 3 توضیح داده شدند – در ماهیت از حقوق (یا مستمری) و سودها متفاوت هستند و شامل سودهای کارمندان سابق می باشند که یک کارفرما بعنوان جبران (یا غرامت) خدمات کارمند تخصیص می دهد. بنابراین سودهای کارمندان سابق (حقوق های بازنشستگی و OPEB ) که قسمتی از جبران یا غرامتی هستن که کارفرماها در مبادله . برای خدمات دریافت شده عرضه م یکنند از حوزه این صورتحساب خارج میشوند. شرایط حسابداری در مورد حقوق های بازنشستگی و OPEB در صورتحساب های شماره 27 – یعنی حسابداری برای حقوق های بازنشستگی توسط کارفرماهای دولتی محلی و کشوری – همانطور که بهبود یافته و در شماره 45 یعنی حسابداری و گزارش های مالی توسط کارفرماها برای سودهای کارمندان سابق بجز حقوق های بازنشستگی – به ترتیب نشان داده می شوند

5- شرایط این صورتحساب ، برای صورتحساب های مالی تمام کارفرماهای دولتی محلی و کشوری به کار می روند که سودهای پایانی را قید می کند

این صورتحساب بر پاراگراف های 6 و 7 و 12 مربوط به انجمن ملی در حسابداری دولتی (دارای 8 توضیح ) بنام موارد حقوق بازنشستگی خاص و اصلاح پاراگراف 5 از 6 توضیح NCGA به نام یادداشت های مخصوص به آشکارسازی صورتحساب های مالی – پاراگراف 2 از صورتحساب GASB شماره 10 بنام حسابداری و گزارش های مالی درباره ریسک مالی و موضوعات مربوط به بیمه – پاراگراف 44 از GASB شماره 25 بنام گزارش مالی مناسب برای طرح های مشخص سود حقوق بازنشستگی و یادداشت آشکارسازی ها برای طرح های مشخص بخشش و اهدا – پاورقی 2 و پاراگراف 39 از صورتحساب GASB شماره 27 – پاراگراف 81 از صورتحساب GASB شماره 34 بنام صورتحساب های اصلی مالی و گفتگو و تجزیه و تحلیل کارفرما برای دولت های محلی و کشوری – پاراگراف 9 و 46 درباره صورتحساب GASB شماره 43 بنام گزارش مالی برای طرح های سود کارمندان سابق بجز طرح های حقوق بازنشستگی – پاراگراف 8 و 40 درباره توضیح GASB شماره 6 بنام تشخیص و اندازه گیری بدهی ها و هزینه های خاص در صورتحساب های مالی بودجه دولتی، ارجحیت دارد

* اندازه گیری و تشخیص سودهای پایانی را بر حسب شرایط تشخیص و اندازه گیری پاراگراف 8 ، بوسیله پاراگراف 13 این صورتحساب – همانطور که قابل اعمال است و شامل قسمتی از قیمت سودهای پایانی هر کدام از تغییرات حاصله در قیمت های برآورد شده سودهای کارمندان دیگر مانند فقدان جبران (غرامت ) – در صورتی که بطور قابل اعتماد قابل اندازه گیری می باشد، محاسبه کند. به هر حال نتایج سود پایانی در قراردادهای کارفرمایان که سودهای کارمندان سابق را از طریق سود تعیین شده حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB می کند باید بر طبق پاراگراف 14 این صورتحساب محاسبه شود

* اندازه گیری

8- یک کارفرما باید قیمت (مبلغ) سودهای پایانی مربوط به مراقبت های بهداشتی را از طریق محاسبه قیمت کاهش یافته کنونی از وجه های پرداختی آتی بر طبق شرایط زیر همانطور که اطلاق پذیر است، اندازه گیری کند

a- کارفرمایی که بواسطه اینکه به کارمند اجازه می دهد تا به شرکت خود در طرح های یکسان مراقبت های بهداشتی – که کارمندان فعال را زیر پوشش می گیرد ادامه دهد و سود پایانی راقیدمی کند، باید در سودهای قید شده کارمندان پایانی و بهره وری های آنها با سودهای قید شده کارمندان فعال، به جهت اهداف اندازه گیری، تبعیض قائل شود و باید برای پرداخت های آینده کارمندان بر اساس کل مبلغ های مطالبه برنامه ریزی شده یا مبلغ های تقریبی اضافی مطالبه (مطابق با سن) برای کارمندان پایانی. طرح ریزی کند. (وجه دریافتی کارمندان برای هر دوره آتی، که سودهای پایانی مربوط به مراقبت های بهداشتی در آن قید می شود، بین مبلغ های مطالبه برنامه ریزی شده یا مبلغ های تقریبی اضافی مطالبه منطبق با سن، متفاوت است و کارمندان پایانی و وجه های دریافتی به موجب کارمندان پایانی ایجاد می شوند

-b پیش بینی وجه های دریافتی آتی باید شامل تصویری باشد که مربوط به میزان نرخ مبلغ مراقبت های بهداشتی است چون دوره ها بوسیله استخدام کارفرماها به منظور پیش بینی سودها طی می شود

-c مقدار تخفیف باید براساس دادن دستمزد (یا اجرت) داده شده در سود سرمایه گذاری برآورد شده، در طی زمانیکه سدها پیش بینی و قید میشوند تعیین شود در نتیجه سرمایه گذاری ها، انتظار می رود برای تهیه وجه پرداختی سودها به همراه اجرت (یا دستمزد) داده شده ( که بطور کلی شامل سرمایه گذاری های نامحدود کارفرمایان می شود) و مخلوطی از سرمایه گذاری های جاری و سرمایه گذاری هایی که انتظا ردارند به کار روند

9- یک کارفرما باید مبلغ سودهای پایانی را که مربوط به مراقبت های بهداشتی نیستند از طریق محاسبه مبلغ تخفیف کنونی از وجوه پرداختی آتی اندازه بگیرد در صورتی که شرایط سود یک قرارداد برای پرداخت مقادیر خاص ثابت یا تاریخ های تعیین شده ایجاد می کند. برای سودهای پایانی که مربوط به مراقبت های بهداشتی نیستند، مقدار یا زمان وجوه پرداختی سود ثابت یا تعیین شده (از قبل) نمی باشد و کاهش وجوه پرداختی آتی نه لازم نمی باشد و نه ممنوع است

10- چنانچه وجوه پرداختی آتی برای سودهای پایانی منظور نگردد – میزان تخفیف باید بوسیله دستمزد (یا اجرت) داده شده در سودهای سرمایه گذاری برآورد شده، طی زمانیکه سودها پیش بینی می شوند تعیین شود در نتیجه سرمایه گذاری ها انتظار می رود برای تهیه وجوه پرداختی سودها (که به طور کلی شامل سرمایه گذاری های نامحدود کارفرمایان می شود) به همراه دستمزد داده شده و مخلوط سرمایه گذاری های جاری و سرمایه گذاری هایی که انتظار دارند، بکار روند

* تشخیص سود پایانی در بدهی ها و هزینه ها در بهره های پول صورت حساب های بنیادین مالی

11- کارفرما باید بدهی و هزینه را در مورد سودهای پایانی ارادی در صورت حساب های مالی تشخیص دهد تا آنها براساس بهره حسابداری، هنگامی که کارمندان پیشنهاد را قبول می کنند و مقدار آنرا می توانند حدس بزنند، درست کنند

12- کارفرما باید بدهی و هزینه را در مورد سودهای پایانی غیر ارادی، در صورتحسابهای مالی تشخیص بدهد تا آنها را براساس بهره حسابداری، زمانی که طرح پایانی ، توسط افراد با صلاحیت – برحسب استخدام کارفرما برای طرح – انتقال و طرح به کارمندان تصویب شده است. به منظور اهداف این صورتحساب، طرح پایانی غیر ارادی ، طرحی است که

(a حداقل تعداد کارمندانی که پایان می یابند را مشخص می کند – طبقه بندی های شغلی یا عملکردهایی که مؤثر خواهند بود مکان آنها و زمانی که پایان ها انتظار می رود روی دهند را مشخص می کند

(b شرایط سودهای پایانی با جزئیات سودمند را ایجاد می کند تا کارمندان قادر باشند نوع و مقدار سودهایی که دریافت می کنند را در صورتی که پایان دهنده های غیر ارادی می باشند مشخص کنند

در هر حال – چنانچه طرح پایان غیر ارادی به کارمند نیاز داشته باشد تا سرویس آتی را بعد از کمترین دوره اخطاریه برحسب سودهای پایانی دریافتی ارائه دهد بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی غیر ارادی باید به طور مالیات دار در طی دوره سرویس آینده مشخص شوند

* تشخیص بدهی ها و هزینه های سودهای پایانی در کاهش بهره صورتحساب های مالی اصلی

13- در صورتحساب های مالی بودجه دولتی که براساس بهره حسابداری تهیه می شوند – بدهی ها و هزینه ها در مورد سودهای پایانی باید مشخص شوند تا به طور طبیعی، مقدار بدهی ها که پیش بینی می شود با راه حل های گسترده مالی موجود، تسویه شوند

* نتایج سود پایانی ب سود مشخص کارمندان – طبق قراردادهای رسمی سود کارمندان سابق

14- نتایج سود پایانی در قراردادهای سود کارمندان سابق کارفرمایان موجب می شود تمام سود حقوق بازنشستگی مشخص مشخص موجود یا طرح OPEB محاسبه شوند و بر طبق شرایط صورتحساب 27 یا صورتحساب 45 گزارش شوند

* یادداشت آشکارسازی ها

15- کارفرما باید در یادداشت ها – صورت حساب های مالی یک نوع از مقدمات سود پایانی را نشان دهد

16- طی زمانیکه کارفرما متعهد به سودهای پایانی می شود – مبلغ سودهای پایانی باید در یادداشت های صورت حساب های مالی – در صورتیکه اطلاعات بواسطه نمایش آنها در مقابل صورتحساب مالی قابل تشخیص هستند، نشان داده شود. برای رسیگی به این شرایط، کارفرمایی که سودهای پایانی را از طریق سود مشخص حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB فراهم می کند باید در یادداشت های صورتحساب های مالی. تغییر در بدهی اضافه شده (بهره ) آماری برای حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB را که نسبت دادنی به سودهای پایانی است نشان دهد

*  زمان موثر و انتقال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حسابداری صنعتی بهای تمام شده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حسابداری صنعتی بهای تمام شده در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری صنعتی بهای تمام شده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حسابداری صنعتی بهای تمام شده در word

مقدمه :  
منظور از حسابداری صنعتی(بهای تمام شده)چیست؟  
اهمیت حسابداری بهای تمام شده :  
کاربرد و وظایف حسابداری بهای تمام شده :  
تفاوت حسابداری بهای تمام شده (مدیریت) با حسابداری مالی :  
و اما تفاوتهای حسابداری مدیریت با حسابداری مالی :  
جایگاه مدیران مالی در بازار سرمایه  
وظایف اساسی امور مالی را می توان در سه بخش :  
دلایل هزینه اضافی طرحها  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حسابداری صنعتی بهای تمام شده در word

1 – مجموعه مقالات اولین سمینار علمی مهندسی ارزش، تهران – 1380 – دانشگاه امیرکبیر

2 – مهندس مهدی ماهرانی، مزایای استفاده از فناوری مهندسی ارزش در طرحهای اجرایی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

3 – گزارش کار گروه مهندسی ارزش نماسازی تونل بزرگراه رسالت، محمد صادق کیانی نژاد – سعید معرب – محمدرضا جبروتی- شرکت پرلیت

مقدمه

حتماً تاکنون بارهاو بارها با این واژه برخورد داشته اید . به راستی حسابداری بهای تمام شده چیست ؟ چرا مدیران مالی سازمانها همواره سعی دارند تا خود را به مرحله ای برسانند که بتوانند از این شاخه از فن حسابداری استفاده نمایند ؟ آیا این درست است که بعضی میگویند به واقع نمیتوان حسابداری بهای تمام شده را به صورت کامل در شرکتهای ایرانی پیاده سازی نمود ؟

اینها سئوالاتی بودند که برای خود من نیز در زمان دانشجوئی وجود داشتند و حتی بعضی جزئیات هم اکنون هم برایم بی پاسخ مانده اند

اکثر کارشناسان مالی ، حسابداری صنعتی را آنچنان که باید نمی شناسند و در مراکز آموزشی نیز دروس مربوط به آن ، علاوه بر آنکه تنها به صورت تئوری ارائه میگردد ، آنقدر حجیم و ثقیل مینماید که اکثر دانشجویان تنها به منظور کسب امتیاز قبولی دروس مربوط به این واحد را فرا میگیرند ، بطوریکه پس از گذشت چندماه از مطالعه این دروس از جوابگوئی به ساده ترین مسائل حسابداری صنعتی نیز عاجزند

به راستی چرا ؟ آیا حسابداری بهای تمام شده واقعاً اینقدر پیچیده و دور از ذهن است که هرکسی توانائی انجام آن را نداشته باشد و یا اینکه  آنرا بیش از آنچه که هست سنگین ، حجیم و تخصصی نشان داده اند ؟

اینها همه سئوالاتی است که هرکس ممکن است بنا به سلیقه ، دانش و هنر خود پاسخ متفاوتی به آن بدهد . ولی من امیدوارم شما خواننده گرامی بتوانید پس از مطالعه آنچه که سعی میشود در ادامه جهت معرفی این شاخه از فن حسابداری به صورت بسیار ساده  بیان گردد ، پاسخی درخور برای سئوالات فوق که لااقل خودتان را راضی کند ، داشته باشید

 منظور از حسابداری صنعتی(بهای تمام شده)چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه ای از هنر و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را   بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل و بررسی گزارشها و راههای تولید ، روشهای کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات را ارائه می نماید

  اهمیت حسابداری بهای تمام شده

حسابداری صنعتی که گاهی اوقات به حسابداری مدیریت نیز مشهور است باید به عنوان یک بازوی قوی در اختیار مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد. در حقیقت حسابداری صنعتی مدیر را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیاتی مجهز میکند

مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه میکند و کنترل خود را برروی هزینه های مواد ، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال میکند . مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در راستای افزایش بهره وری و تولید یا دیگر تصمیم گیریهای اساسی خود با مشکل مواجه خواهند شد

کاربرد و وظایف حسابداری بهای تمام شده

گاهی تصور میشود کاربرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده تنها محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی بزرگ می باشد. هرچند شاید شاخص ترین کاربرد آن در این جهت باشد ، ولی سایر مؤسسات نیز از این حسابداری بهره برده و از روشهای حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای بیمه ، بانکها ، شرکتهای حمل و نقل و هواپیمائی ، دانشگاهها و بیمارستانها در جهت کارائی و کسب سود بیشتر استفاده میگردد . برای مثال در ساده ترین حالت شرکت های حمل و نقل همواره سعی در محاسبه و تعیین قیمت تمام شده و هزینه حمل یک واحد کالا و یا یک نفر مسافر را دارند

و اما بطور کلی میتوان وظایف زیر را برای حسابداری بهای تمام شده منظور کرد

   پیش بینی و برآورد هزینه های یک دوره

    جمع آوری ، تفکیک و  تسهیم هزینه های تولید

    ارزیابی و قیمت گذاری محصولات

    یاری مدیران در جهت انتخاب بهترین راه حل ممکن

    کنترل هزینه ها و کاهش آن تا حداقل ممکن و منطقی

    یاری مدیران در جهت برنامه ریزی بهتر و اجرای آن


 تفاوت حسابداری بهای تمام شده (مدیریت) با حسابداری مالی

حسابداری صنعتی ، اساساً دانشی است که دارای خصوصیت دوگانه است . از طرفی دارای ویژگی حسابداری مالی است و از این نظر به حسابداری مالی کمک میکند تا بتواند قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمت انجام شده را محاسبه و سود وزیان دوره مالی را تعیین نماید و از طرف دیگر دارای طبیعت حسابداری مدیریت است و با اطلاعاتی که محیا می نماید ، مدیریت را در برنامه ریزی ، کنترل ، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری کمک میکند و از این نظر از مهمترین ابزار مدیریت به شمار میرود

حسابداری صنعتی مجموعه رویه روالهای منظم برای ثبت و گزارش قیمت تمام شده کالای ساخته شده و خدمات انجام شده در کل و جزئیات این سیستم شامل روشهائی برای تشخیص ، طبقه بندی ، تخصیص ، جمع آوری و گزارش هزینه های تولیدو مقایسه آن با هزینه های از پیش تعیین شده و استاندارد است

حسابداری صنعتی حلقه اتصال دو حسابداری مالی و مدیریت است

و اما تفاوتهای حسابداری مدیریت با حسابداری مالی

1 – از نظر استفاده کنندگان اطلاعات ، استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مدیریت ، افراد و مدیران درون سازمان هستند ولی در حسابداری مالی علاوه بر درون سازمان ، گروههای ذینفع و علاقمند خارجی مانند رقبا و موسسات مالی و اعتباری و بانکها  نیز از اطلاعات حسابداری مالی استفاده مینمایند

2 – حسابداری مدیریت مقید و محدود به ضوابط معین و مشخصی نیست زیرا تنها در خدمت افراد و مدیران درون سازمانی است ولی حسابداری مالی مقید به اصول ، مفروضات و میثاقهای حسابداری می باشد . البته حسابداری صنعتی روشها و اصول مورد استفاده حسابداری را نفی نمی نماید بلکه دربرگیرنده یک نظام صحیح ، دقیق و مناسبتر جهت ثبت و اندازه گیری عوامل هزینه از لحظه شروع تا تکمیل فرآیند می باشد

3 – گزارشهای حسابداری مدیریت اغلب به واحدهای تابعه و بخشهای درون سازمان به تفکیک توجه دارد و  ترکیبی از اطلاعات تاریخی ، پیش بینی ها و برآوردها را بکار میگیرد ولی در حسابداری مالی گزارشات ، کل واحد انتفاعی را در برمیگیرد و تنها از اطلاعات مبتنی بر گذشته ( آنچه که واقعاً اتفاق افتاده ) استفاده میکند

جایگاه مدیران مالی در بازار سرمایه

از آنجایی که روند شرکت سازی وتفکیک عملیات پایین دستی ، میان دستی و بالادستی ، به منظور دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و راهیابی به بازارهای سرمایه و سرمایه گذاری خارجی و داخلی و همچنین تفکیک منطقی مالکیت واحدهای اقتصادی از مدیریت آنان و سوق دادن اقتصادتک محصولی بـه سمتی که زمینه های شکوفایی خلاقیتها و تنوع بخشی درتولید حاصل گردد » زیرا اقتصاد مبتنی بر نفت ماهیتا ایجاد رانت می کند و دولت و کشور را به شکل یک سوپرمارکت بزرگ در می آورد به طوری که نفت می فروشیم و کالا می خریم و در واقع درآمدهای نفتی برای مصرف صرف می شود و در این راه دیگرتولید و نوآوری و تنوع در بخشها مفهومی ندارد« تهیه اطلاعات موردنیاز مربوط و به موقع و صحیح از بدیهیات کار خواهد بود

دستیابی به اطلاعات سبب می شود که تصمیم گیری مدیران آسان تر، مطمئن تر، بهتر و مفیدترصورت پذیرد

جایگاه امور مالی و وظایف اساسی مدیرمالی را می توان به سه دسته ذیل تقسیم کرد:

l حسابداری مالی؛

l حسابداری مدیریت؛

l امور مالی

حسابداری مالی گزارشگری اطلاعات مربوط به رویدادهای گذشته را در برمی گیرد و الزاما مبانی لازم برای انجام بررسیهای مالی رافراهم می آورد. به عبارت دیگر،حسابداری مالی گذشته نگر است .حسابداری مدیریت و امور مالی شامل برنامه ریزی و شکل دادن به رویدادهای آتی هستند، به عبارتی آینده نگرند. حسابداری مدیریت ازطریق تامین اطلاعات موردنیاز برای تصمیم گیریهای مدیران ، به کارگیری مدلهای پیش بینی برای برآورد اطلاعات آینده و بالاخره برنامه ریزی و کنترل، وظایف خود را به انجام می رساند. امور مالی از طریق استراتژی های تامین مالی ،سرمایه گذاری و نظارت بر فعالیتهای بازار سرمایه در شکل دادن به رویدادهای مالی آتی فعالیت می کند.اطلاعات و تصمیمات و وظایف حسابداری مدیریت و امور مالی ،مبانی لازم را برای انجام حسابرسیهای عملکرد مدیریت فراهم می کنند

برنامه ریزیها و وظایف حسابداری مدیریت و امور مالی از یک سو وارزیابیها و حسابرسیهای حسابرسان عملکرد مدیریت از سوی دیگر،باعث می شود که واحد انتفاعی به طور مستمر به سوی بهبود روشهای تصمیم گیری و انتخاب استراتژی های مناسب حرکت کند و جایگاه مناسبی را در بازار رقابت به دست آورد

وظایف اساسی امور مالی را می توان در سه بخش

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی طرح های برتر در موضوع حسابداری اجتماعی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی طرح های برتر در موضوع حسابداری اجتماعی در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی طرح های برتر در موضوع حسابداری اجتماعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
این مقاله نیز تسلط و برتبری را برای ارائه موضوع حسابداری اجتماعی SER به عنوان یک رشته سیاسی بکار می برد. استدلال شده است که در این حوزه سیاسی تسلط خاصث در توضیحات روش SER می تواند تشخیص داده شود. پارامترهای برتر نظریه ای از طریق نکته های  مرجع سهام دار ، قانونی بودن و تئوریهای اقتصادی سیاسی مارکسیت ارائه شده اند. تحلیل این مراجعه آشکار می کند که خلا ، مغایرت و تناقض در حوزه SER وجود دارد و این از نظر جامعه شناسی مشکل آفرین است، این مقاله ترکیب شده با تحلیل پیشنهادی بوجود آمده از  کار زمینه ای سالهای اخیر استدلال می کند که بیان دوباره رشته SER اجتناب ناپذیر و مطلوب است.
1- مقدمه
در حالی که حسابداری اجتماعی (از این به بعد SER) غیرقابل مقایسه و بدون تئوریهای مودر توافق باقی می ماند. (میتوز 1997 و پارکر 2005) نمی توان گفت این کاملا بدون ساختار است. برعکس، پارامترها و طرحهای نظریه ای قابل درکی در حوزه SER وجود دارد. در واقع ، در این جا استدلال می شود که ساختاربندی برتر رشته SER، در ابتدا وجود داشته است، اگر چه نه به طور انحصاری اما در پیروان نکات مرجع نظریه ای سهام دار، قانونی بودن و تئوریهای اقتصاد سیاسی مارکرین بوده است (گری 1995، 1996). هدف این مقاله تحلیل هر دو روشی است که در آن این نکات مرجع در حوزه SER نسبتا ثابت شده است و به طور ویژه تحلیل چگونگی تفسیر آن نکات مرجع مورد استفاده قرار گرفتن در زمانی که ثبت شده اند می باشد. از انی تحلیل نمایان می شود که روشهایی که در آن تئوریهای مختلف در مقاله موضوعی بکار می رود ظاهرا قوانین تکامل خودشان را نسبتا مستقل از چگونگی تثبیت شدن در ابتدا دنبال می کنند. این تاثیرات جامعه شناسی مهمی برای رشته ای مثل SER دار که به طور مفهومی با تغییر اجتماعی وسیعتر مرتبط است. برای مثال، در زیر استدلال شده است که در روش تناقض و مغایرت درباره کاربرد نکات مرجع نظریه ای برتر زیاد وجود دارد و حوزه SER از تصریح بیشتر روشی سودی می برد که در آن نکات مرجع برتر برای راهنمایی و توضیح کار تجربی مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه، درورای خود تئوریهای برتر، توضیحات جایگزین روش SER از کار زمینه ای سالهای اخیر پدیدار شده اند. این توضیحات پیچیدگی بیشتر در روش SER را مشخص می کند. پیچیدگی که به راحتی تابع تفسیر از طریق فنرهای تجربی برتر نیست. بنابراین ، این توضیحات کیفی تکاپوهایی را در ساختار برتر حوزه SER ارائه می دهد و ترکیب شده با انتقاد از تئوریهای برتر در موارد مرجع خود آنها بیان دوباره برتر این حوزه را مطرح می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت گردش وجوه نقد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت گردش وجوه نقد در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت گردش وجوه نقد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مدیریت گردش وجوه نقد در word

صورت حساب گردش وجوه نقد

فواید صورت گردش وجوه نقد

1- توانایی واحد گزارشگری در ایجاد گردش وجوه نقد آینده

2- توانایی واحد گزارشگری (شرکت) در پرداخت سود سهام و برآوردن تعهدات  

3- دلایل اختلاف بین درآمد خالص و گردش نقدی خالص حاصل از فعالیتهای عملیاتی  

4- سرمایه گذاری نقدی و غیرنقدی و فعالیتهای تامین مالی در طول دوره

طبقه بندی گردش وجوه نقد

جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی;

جریان ورودی وجوه نقد

جریان خروجی وجوه نقد

جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری;

جریان ورودی وجوه نقد

جریان خروجی وجوه نقد

جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی;

جریان ورودی وجوه نقد

جریان خروجی وجوه نقد

مدیریت گردش وجوه نقد

مقدمه

تعریف: پیش‌بینی نقد چیست؟

هدف: چرا شما به پیش‌بینی نیاز دارید؟

بحث خاص، مالیات‌تان را بپردازید!

دوره زمانی- دوره بودجه شما کدام است؟

لازمه و پیش شرط- شما بایستی چه چیزی را در اختیار داشته باشید؟

روند وصول حسابهای دریافتنی

روند پرداختها

چگونه شما باید شکل پیش‌بینی‌تان را سازماندهی کنید؟

از کجا شروع می کنید؟

مراحل عمل

صورت حساب گردش وجوه نقد

گردش وجوه نقد را برای پذیرفته شدن تهیه نکنید

سرمایه گذاران معمولاً به درآمد خالص شرکت به منزله سلامت مالی و دورنمای آینده شرکت نگاه می اندازند نمودار زیر درآمد یک شرکت را در طی 7 سال مالی نشان می دهد

شرکت بخش سودآوری مناسب و حتی دوره های رشد درآمدی را نشان می دهد. بین سالهای اول و چهارم، درآمد خالص این شرکت رشد 32 درصدی از 31 میلیون دلار به 41 میلیون دلار داشته است. آیا این شرکت سرمایه پذیر خوبی به نظر می‌رسد؟ آیا انتظار می رود که سودآوری این شرکت ادامه پیدا کند؟ آیا این شرکت بهره و سود مناسبی تقسیم کرده است و آیا شما حاضر به ادامه سرمایه گذاری در این شرکت هستید؟ سرمایه گذاران با خریداری سهام این شرکت به همه این چند سئوال پاسخ بلی می دهند

18 ماه بعد این شرکت، W.T.Grant، دچار بزرگترین ورشکستگی ایالات متحده شد. بررسیهای دقیقتر صورتهای مالی شرکت نشان می دهد که شرکت چندین سال گردش وجوه نقد پس از عملیات منفی را تجربه کرده است. حتی اگر حقیقتاً سود گزارش کرده باشد. چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد؟ بخشی ازاین امر به این دلیل است که شرکتها فروشهایی که در صورت سود و زیان گزارش می کند از نوع اعتباری هستند و شرکت در مورد وصول این فروشهای اعتباری مشکل داشته که باعث می‌شود گردش وجوه نقد کمتر از سود ویژه شود. تحلیل گردش وجوه نقد نشانه هشدار به موقع از مشکلات عملیاتی W.T.Grant است

همانطوری که در ابتدای داستان آمد آزمایشات روی گردش وجوه نقد شرکت W.T.Grant انجام شده که آیا کمبود با اهمیت نقدینگی و عدم انعطاف پذیری مالی شرکت را که نهایتاً باعث ورشکستگی شرکت شد نشان داده است. هدف از این متن امتحان کردن اجزاء اصلی صورت گردش وجوه نقد و نوع اطلاعاتی که از این صورت تهیه می شود، می باشد

هدف اولیه صورت گردش وجوه نقد فراهم کردن اطلاعاتی درباره دریافت و پرداختهای نقدی یک واحد گزارشگری در طول دوره مالی است. هدف ثانویه، تهیه اطلاعات تأثیر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی روی وجوه نقد است. بنابراین صورت گردش وجوه نقد دریافتها و پرداختهای نقدی و نتایج تغییرات خالص وجوه نقد در اثر فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی یک واحد تجاری در طول دوره در یک صورت مطابقت از اول تا پایان دوره را نشان می دهد


فواید صورت گردش وجوه نقد

اطلاعات یک گردش وجوه نقد بایستی به سرمایه گذاران، بستانکاران و ارزیابی دیگران درمواردی به شرح زیر کمک می کند

1- توانایی واحد گزارشگری در ایجاد گردش وجوه نقد آینده

هدف اولیه گزارشات مالی تهیه اطلاعاتی است که امکان پیش‌بینی مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان وجوه نقد آینده را به ما می دهد. با بررسی ارتباط بین اقلامی از قبیل فروش و خالص گردش وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و یا خالص گردش نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و افزایش یا کاهش در وجوه نقد، امکان پیش‌بینی بهتر مبالغ، زمان بندی و عدم اطمینان گردش وجوه نقد آتی از بررسی اطلاعات حاصل از مبنای تعهدی گردش وجوه نقد است

2- توانایی واحد گزارشگری (شرکت) در پرداخت سود سهام و برآوردن تعهدات

اگرچه آسان ولی وجوه نقد بسیار مهم است. اگر یک شرکت وجوه نقد کافی نداشت حقوق کارمندان شرکت پرداخت نمی شد و بدهیهای شرکت تسویه نمی شد و سود سهام پرداخت نمی شد و تجهیزات تحصیل نمی شد

یک صورت گردش وجوه نقد به ما نشان می دهد که وجوه نقد چگونه مصرف می‌شود و از کجا می آید؟ مستخدمین و کارکنان و بستانکاران و سهامداران و مشتریان علاقه ویژه ای به صورت گردش وجوه نقد دارند چون تنهاترین گزارش است که گردش وجوه نقد یک شرکت را نشان می دهد

3- دلایل اختلاف بین درآمد خالص و گردش نقدی خالص حاصل از فعالیتهای عملیاتی

سود خالص خیلی مهم است. زیرا اطلاعاتی راجع به موفقیت یا مطلوبیت یک موسسه تجاری را از یک دوره نسبت به دوره دیگر نشان می دهد. اما بعضی افراد برای رسیدن به مبنای تعهدی گردش وجوه نقد چند برآورد بایستی انجام دهند که این برآوردها حیاتی هستند. در نتیجه قابلیت اتکای این اعداد چالش برانگیز هستند. این فقط در مورد وجه نقد نیست. بنابراین همانطوری که در داستان اول متنی آمد استفاده کنندگان صورتهای مالی از دانستن دلایل اختلاف بین خالص سود و گردش وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی بهره مند می شوند و آنها می توانند در مورد قابلیت اتکا اقلام سود و زیان ارزیابی کنند

4- سرمایه گذاری نقدی و غیرنقدی و فعالیتهای تامین مالی در طول دوره

با بررسی فعالیتهای سرمایه گذاری شرکت (خرید و فروش دارائیهایی غیر از محصولات خودش) و فعالیتهای تامین مالی آنها (استقراض و باز پرداخت وام و سرمایه گذاری توسط صاحبان سهام و پرداخت سود به سهامداران)، مطالعه کننده صورت مالی گردش وجوه نقد بهتر می تواند درک کند که چرا دارائیها و بدهیها در طول دوره افزایش یا کاهش می یابند. برای مثال سوالهای زیر ممکن است پاسخ داده شود

چطور وجوه نقد افزایش می یابند وقتی که زیان خالص برای دوره وجود دارد؟ چگونه عایدات حاصله از اوراق قرضه استفاده می شود؟ چگونه توسعه تجهیزات و تاسیسات تامین مالی شده است؟ چرا سود سهام افزایش پیدا نکرده است؟ چگونه بدهیها تسویه می شوند؟ چقدر وجه نقد طی سال قرض گرفته شده است؟ آیا گردش وجوه نقد بیشتر یا کمتر از سود خالص است؟

طبقه بندی گردش وجوه نقد

صورت گردش وجوه نقد، دریافتها و پرداختهای نقدی را برحسب فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی طبقه بندی می کند. فعالیتها و معاملات مالی نوعاً به شرح زیر تشخیص داده می شوند

1- فعالیتهای عملیاتی شامل فعالیتهای مالی است که با تأثیر وجوه نقد روی سود خالص تأثیر می گذارند. از قبیل دریافتهای نقدی حاصل از فروش کالا و خدمات و پرداختهای نقدی برای تحصیل ملزومات و استخدام کارمندان و هزینه ها

2- فعالیتهای تامین مالی مرتبط با اقلام بدهیها و حقوق صاحبان سهام و شامل گرفتن وجه نقد از بستانکاران و بازپرداخت مبالغ قرض گرفته شده و جذب سرمایه از مالکان و پرداخت سرمایه (باز خرید سهام) و منافع (بازده) حاصل از سهام و سرمایه‌گذاری ایشان می باشد

3- فعالیتهای سرمایه گذاری عموماً مرتبط با دارائیهای بلند مدت (ثابت) است و همچنین مرتبط با اخذ (وصول) وام و تحصیل و کنارگذاری سرمایه گذاریها و دارائیهای تولیدی با عمر طولانی

شرح زیر دریافتها و پرداختهای نقدی یک واحد تجاری که بر طبق فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و فعالیتهای تامین مالی طبقه بندی می شوند را نشان می دهد

جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رویکردهای هزینه یابی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رویکردهای هزینه یابی در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رویکردهای هزینه یابی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله رویکردهای هزینه یابی در word

مقدمه  
انواع رویکردهای هزینه یابی  
حسابداری مدیریت و اهداف آن  
اهداف و وظایف اصلی حسابداری مدیریت  
تاریخچه تکامل و تحول حسابداری مدیریت  
سیر تکامل فعالیتهای حسابداری مدیریت  
نقش حسابداری مدیریت  
کمک به شناسایی فعالیتها به تفکیک دارای ارزش و فاقد ارزش  
مفهوم هزینه، اصطلاحات و طبقه بندی آن  
مدیریت هزینه  
انتخاب روش تخصیص بهای تما شده:  
بهایابی مبتنی بر فعالیت.  
کارکردهای ABC  
1- کاربرد در واحدهای صنعتی  
2- کاربرد در واحدهای مخابراتی  
محدودیتهای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت  
مزایای سیستم ABC  
معایب سیستم ABC  
3-3- سیستم های هزینه یابی سنتی و نارسائیهای آن  

مقدمه

قیمت تمام شده یکی از ابعاد مهم در رقابت است. ایجاد تعادل این مؤلفه با سایر ابعاد رقابت یعنی کیفیت و زمان مستلزم اعمال مدیریت بر آن است. برای اینکه بتواند از قیمت تمام شده در رویکردها و تکنیکهای مختلف مدیریت استفاده نمود، لازم است ابتدا قیمت تمام شده را به شکل صحیح و مناسب محاسبه نمود. محاسبه قیمت تمام شده مستلزم تخصیص هزینه های انجام شده به انواع محصولات تولیدی شرکت است که به این فرآیند اصطلاحاً هزینه هابی گفته می شود. در این بخش ابتدا رویکردهای مختلف برای هزینه یابی ( محاسبه قیمت تمام شده) مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار می گیرند. و در ادامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مبانی آن تشریح می گردد

اشکال جدیدی از اطلاعات بهای تمام شده تحت عنوان هزینه یابی برای تحقق اهداف مدیریت هزینه بکار برده می شوند که شناخت روشها و رویکردهای هزینه یابی در محاسبه، درک و تحلیل بهای تمام شده ضروری و سودمند است

انواع رویکردهای هزینه یابی

1-   هزینه یابی چرخه عمر

بهای تمام شده و هزینه های یک محصول را از ابتدای تولد تا مرگ آن ( در چرخه عمر محصول) با استفاده از مراحل عمر یک محصول به عنوان هدف بهای تمام شده، تجمیع و تجزیه و تحلیل می نماید

2- هزینه یابی زنجیره ارزش

در این رویکرد، اطلاعات بهای تمام شده مربوط به مرزهای سنتی سازمانی گسرترش یافته و عرضه کنندگان معامله گران و مشتریان را نیز در بر می‌گیرد. در این رویکرد برای محاسبه بهای تمام شده هدف و دستیابی به اهداف استراتژیک، بهای تمام شده و سهم هر یک از اعضای زنجیره ارزش مورد توجه و تأکید قرار می گیرد

3- هزینه یابی ویژگی/کارکرد

در این رویکرد، اهداف کاهش بهای تمام شده بر منبای ارتباط با نیازهای مشتری و اهمیت نسبی این نیازها، به اجزای محصول تجزیه و تخصیص می یابد. به عنوان مثال اگر کاهش 20% بهای تمام شده در سال اول مد نظر باشد به تفکیک اجزای محصول ممکن است کاهش 10% مواد اولیه مصرفی و 10% در سایر هزینه ها به عنوان اهداف کمی معنی شوند

4- هزینه یابی محرک طراحی

این رویکرد تأثیر طراحی روی بهای تمام شده زنجیره ارزش و چرخه عمر و همچنین اثقر تغییر ویژگیهای محصول روی بهای تمام شده نهایی، را مورد توجه قرار می دهند

5- هزینه یابی عملیات

اطلاعات بهای تمام شده را در ارتباط با عملیات تولید و ساخت خاص مورد بررس قرار می دهد که مستقیماً در فرآیند عملیاتی دخالت دارند

6- هزینه یابی استاندارد

یک سیستم حسابداری مدیریتی است که براساس ساعاتی که ماشین آلات و نیروی کار در یک دوره زمانی معین در اختیار بخش تولید بوده است، هزینه ها را به محصولات اختصال می دهد. سیستم هزینه استاندارد مدیران را به ساختن محصولات غیر ضروری یا ترکیب اشتباه محصولات ترغیب می کند چرا که در این صورت مدیران می‌توانند با بهره برداری کامل از ماشین ها و نیروی کار خود، هزینه تمام شده محصول را به حداقل برسانند

7- هزینه یابی کیفیت

هزینه های صرف شده برای جلوگیری از شکست ها و فعالیتهای ارزیابی به علاوه زیان های ناشی از شکست درونی و برونی، این روش کمک می کند که از هزینه های حصول اطمینان و تضمین کیفیت یا هزینه هایی که در زمان فقدان کیفیت ایجاد می گردد و بر بهای تمام شده مؤثر است، آگاهی یافت. در نمودار زیر مدل اقتصادی هزینه های کیفیت اراه می شود( جواهر دشتی ، 1381)

هزینه یابی کیفیت مزایا و کاربردهای زیر را دارا می باشد

-شناسایی مراکز هزنیه که موجب کاهش کیفیت هستند

–         کمک به کاهش بهای تمام شده محصول

–          ایجاد توازن رقابتی بیشتر در مقابل رقبا

–         سرمایه گذاری و انجام اقدامات اصلاحی برای رسیدن به شرایط استاندارد ( شرایط هدف)

–          امکان بهبود تولید محصول

–          تسهیل سنجش اقامات اجرایی و پارامترکاری

–          مقاصد انگزیشی، طرح ریزی و کنترل هزینه های آتی

8- هزینه های سفارش کار

در این روش اطلاعات عناصر بهای تمام شده یعنی مواد، دستمزد و سربار مرتبط با هر سفارش کار و تولید محصول خاص جمع آوری و قیمت تمام شده هر سفارش از طریق تقسیم جمع بهای تمام شده بر تعداد واحدهای تولید شده در آن سفارش به دست میآید هدف از اجرای این سیستم، محاسبه سود سفارش است. لازم به ذکر است هزینه سربار در این روش شامل سربار تولیدی و غیر تولیدی است

9- هزینه یابی مرحله ای

این سیستم نشان می دهد که بهای تمام شده تولید مربوط به یک دوره مالی چگونه بین مراحل مختلف تولید تقسیم شده است

10- هزینه یابی کایزن

این سیستم، بهای تمام شده محصول را در فرآیند بهبود مستمر محاسبه می نماید. کایزن یعنی بهبود مستمر که نوعی استراتژی رقابتی است و مستلزم صرف هزینه ( مصرف منابع) می‌باشد. بنابراین ارزیابی اقتصادی کایزن، مستلزم محاسبه هزینه های اجرای آن است. نمودگرهای زیر ارتباط هزینه یابی کایزن با هزینه یابی استاندارد را نشان می دهد

حسابداری مدیریت و اهداف آن

یکی از پیامدهای تکامل حسابداری، توسعه وظایف و نقش حسابداری در اداره امور واحدهای اقتصادی است به نحوی که حسابداری را از نقش سنتی خود که ثبت و گزارش رویدادها و فعالیت های مالی بوده به مبنای اساسی در تصمیم گیری ارتقاء داده است

حسابداری مدیریت به این جنبه از حسابداری می پردازد. یعنی اطلاعاتی را که توش حسابدرای مالی و حسابداری بهای تمام شده تهیه می شود با کاربرد روش ها و تکنیک های ویژه برای تصمیم گیری های مدیریت آماده و در عین حال با ارائه و توضیح مدل های مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست را بر اساس اطلاعات داده شده معرفی و تشریح می‌کند. در حسابداری مدیریت برحسب نیاز از مدل های اقتصاد خرد، پژوهش عملیات،‌ آمار و ریاضیات استفاده می شود

مطابق بیانیه انجمن ملی حسابداران آمریکا، حسابداری مدیریت اینگونه تعریف شده است

«حسابداری مدیریت عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، جمع آوری، تجزیه و تحلیل، تدارک، مشارکت و ارتباط با اطلاعات مالی مورد استفاده مدیریت در برنامه ریزی،‌ ارزیابی و کنترل عملیات داخل سازمن»


اهداف و وظایف اصلی حسابداری مدیریت

با توجه به تعریف فوق از حسابداری مدیریت، اهداف متنوعی را بنگاه های اقتصادی دنبال می کنند که حسابداران مدیریت در تحقق آن نقش مؤثری دارند. از جمله مهمترین اهداف بنگاه های اقتصادی می توان به موارد زیر اشاره نمود که بسیاری از موارد مرتبط با هم هستند

1- حداکثر نمودن ارزش شرکت و ثروت سهامداران

2- افزایش سودآوری بنگاه اقتصادی

3- افزایش رشد بنگاه اقتصادی

4- کاهش بهای تمام شده و مدیریت هزینه ها

5- افزایش تنوع بازار

6- افزایش کیفیت محصول

7- توجه به مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی

8- تأمین منافع همه ذینفعان

9- و موارد مرتبط دیگر

در راستای تحقق اهدا فوق چهار وظیفه اصلی و محوری برای حسابداری مدیریت به عنوان تصمیم ساز اصلی در سازمان می توان برشمرد

1- تأمین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری و برنامه ریزی

این وظیفه در واقع بر ابعاد عملیات و استراتژیک حسابداری مدیریت تأکید می نماید. در بعد عملیاتی، چهار تکنیک فرآیند تصمیم گیری ، مدل های پیش بینی، برنامه ریزی و بودجه بندی کاربرد دارند. بعد استراتژیک حسابداری مدیریت نیز با مبحث کمک به فرآیند برنامه ریزی راهبردی محقق می گردد

2- کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیت های عملیاتی

مدیران برای تصمیم گیری به مجموعه متنوعی از اطلاعات مربوط به فرآیندهای تولید و فروش و ارائه خدمات نیاز دارند. حسابداری مدیریت با بهره گیری از تکنیک ها و رویکردهایی نظیر هزینه یابی بر مبنای فعالیت[1]، زنجیره ارزش[2]، هزینه یابی هدف[3]، مدیریت کیفیت جامع[4] و هزینه یابی کیفیت[5] در این حوزه به مدیران کمک می نماید

3- انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای هدف های سازمان

جهان کسب و کار امروز، تنوع گسترده سهامداران شرکت ها را شاهد می باشد. به طور معمول هر سهامدار فقط بخش بسیار ناچیزی از سهام یک شرکت را در اختیار دارد. ضمناً گزارش عمومی به سمت تفکیک مالکیت کار مدیریت (کنترل) شرکت ها وجود دارد. با توجه به این تفکیک سئوالی که پیش می آید این است که صاحبان شرکت ها چگونه می‌توانند در حوادث و رویدادهای درون شرکتشان اثرگذار باشند و در نحوه مدیریت شرکت نظارت نمایند. مشکلی که به وجود می آید تحت عنوان «مسأله نمایندگی یا تئوری نمایندگی[6]» از آن نام برده می شود که هزینه نمایندگی را نیز در برمی گیرد. تکنیک های مدیریت بر مبنای فعالیت[7] و بودجه بندی بر مبنای فعالیت[8] و مقایسه عملکرد واقعی با بودجه در زمینه کاهش مسأله نمایندگی و ایجاد انگیزه برای فعالیت مدیران در راستای منابع سهامداران نقش مهمی ایفا می نمایند. همچنین از شاخص ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان پایه در سیستم های انگیزشی و پاداش می توان استفاده نمود که در این حالت مدیران برای افزایش ارزش و ثروت سهامداران مورد تشویق قرار می گیرند

4- سنجش و ارزیابی عملکرد بخش های تابعه، مدیران و سایر کارکنان

ارزش افزوده اقتصادی[9] و دیگر شاخص های مبتنی بر ارزش نظیر سیستم جامع ارزیابی عملکرد[10]، حسابداری سنجش مسئولیت[11]، از مهمترین تکنیکها و رویکردهای حسابداری مدیریت در حوزه سنجش و ارزیابی عملکرد به شمار میرود


تاریخچه تکامل و تحول حسابداری مدیریت

[1] – Activity Based Costing (ABC)

[2] – Value Chain (VC)

[3] – Target Costing (TC)

[4] – Total Quality Management (TQM)

[5] – Quality Costing (QC)

[6] – Agency Problem or Agency Theoruy

[7] – Acticity Based Management (ABM)

[8] – Activity Based Buldgement (ABB)

[9] – Economic Value Added (EVA)

[10] – Balanced Scord Card (BSC)

[11] – Responsibility Accounting

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید