مقاله مرتع داری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مرتع داری در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مرتع داری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مرتع داری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مرتع داری در word :

مرتع را به انگلیسی Range گویند و بطور خلاصه اراضی یا پوششی گیاهی است که به دلیل یکسری موانع و مشکلات طبیعی (پستی و بلندی) و یا عوامل اقلیمی(دمای پائین، خشکی زیاد، …) برای زراعت و کشاوزی مناسب نیستند لذا برای چرای دام مورد استفاده قرار می گیرند.
تقسیم بندی مرتع
1-مراتع طبیعی Range land
بشر در ایجاد تولید و خلق این نوع مراتع دخالتی نداشته است.
2-مراتع دست کاشت Pasture
انسان در خلق این مراتع دخالت و نقش دارد.
3-علفزارها Grass land
معمولاً پوشش غالب آن از گونه گندمیان است و متعلق به مناطق نیمه خشک تا مرطوب و نوعی از این پوشش ها در مناطق گرم و مرطوب یافت می شوند که به آنها ساوان Savan می گویند. در تمام این مراتع ساختار و ترکیب گونه ها از لحاظ پوشش غالب علفی یا غیر خشبی می باشد.
4-مراتع مشجر
مراتعی هستند که در کنار گونه های غالب بوته ای یا علفی تعدادی هم درخت و یا درختچه حضور داشته باشند. مانند اراضی سیاه بیشه در زیر ارتفاعات کندوان و یا جاده رشت منجیل و یا ارتفاعات زاگرس. نوعی از این مراتع مشجر را در گیلان و مازندران که دارای پوشش جنگلی است علف چر گویند. دامداران محلی از این مراتع استفاده بی رویه و غلط انجام داده و باعث تخریب پوشش گیاهی آن مراتع می‌شوند(در فصل رویش گیاهی دام ها در آن جا چرا می کنند و مانع تجدید حیات و در نتیجه تخریب این مراتع می شوند).
5-تقسیم بندی مراتع خاص ایران
یکنوع تقسیم بندی مراتع از لحاظ شیوه کاربری سنتی است که در بین دامداران کوچ رو یا عشایری ایران رواج دارد و از ارتفاعات تا منطق پست ـچنانچه از ارتفاعات شروع کنیم) عبارت خواهند بود از:
الف)مراتع ییلاقی
در مناطق مرتفع، کوهستانی و با دمای پائین و با میزان بارش نسبتاً زیاد واقع شده معمولاً گونه های تشکیل دهنده این مراتع گونه های مرغوب و خوش خوراک هستند و کمتر مورد تجاوز و تاخت و تاز قرار می گیرند(از لحاظ کشاورزی) مانند ارتفاعات کلاردشت، شمال زاگرس، دامنه های سبلان، اردبیل و مغان و بخشهائی از زاگرس(سمیرم). فشار دام و چرا در این مراتع کمتر است.
ب)مراتع میاب بند:
مراتعی هستند که توسط عشایر و یا دامداران کوچ رو در بین ییلاق قشلاق و تغییر مکان بر اساس تغییر فصل و دو مرتبه در طول سال مورد بهره برداری و چرای دام قرار می دهند بنابراین این مراتع بیشتر مورد چرای دام و تجاوز دامداران قرار گرفته و تحت چرای مفرط و بیش از اندازه هستند از سوی دیگر این مراتع بیشتر توسط کشاورزان نیز جهت توسعه کشتدیم، و در سالهای اخیر برای اجرای طرحهای گوناگون نظیر طرح طوبی مورد تجاوز قرار می گیرند. مثل مراتع اطراف تهران، کرج و زنجان و…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق پالایشگاه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق پالایشگاه در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پالایشگاه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق پالایشگاه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق پالایشگاه در word :

شرح سیستم تصفیه خانه» 1-سیستم تغذیه آب خام نیروگاه شازند 2- سیستم تصفیه خانه نیروگاه شازند روشهای کلی تصفیه آب 1-رزین های تعویض یونی 2-گاززدائی 3-استفاده ازموادشیمیائی 4-فیلتراسین 5-تقطیرالکترودیالیز سیستم تغذیه آب خام : آب موردنیازنیروگاه ازچاه تامین می شودکه درزیربخشی ازویژگیهای آبهای زیرزمینی آورده شده است : -موادمعلق درآنها بسیارکم است -ممکن است دارای ذرات شن باشد. -معمولاًموادآلی بسیارکم دارند. این اب حاوی آهن محلول وگاهی هم منگنز محلول هستندکه وقتی آب درمعرض اتمسفرقرارمی گیرددراثراکسیده شدن توسط هواذرات زردوقهوای درآنهاظاهرمی شود. -دی اکسیدکربن ممکن است دراین آبهازیادباشدوPH این آبهامعمولا ًبین9-7.9 .6 می باشد. -آب چاهای خیلی عمیق ممکن است معمولاًعاری ازمیکروبهاودیگرمیکروارگانیسمهاباشد ولی چاههای کم عمق معمولاًآلوده به میکروارگانیسمهامی باشند. -بخاطرانحلال جزئی مواد معدنی معمولاًاین آبهادارای املاح زیادمی باشند(حدود500 ppm )که بیشترین جزءآن بی کربنات کلسیم میباشد -آبهامعمولاًسخت هستندوسختی آنهاموقتی می باشد. آب خام مورد نیازتصفیه خانه از طریق سه حلقه چاه که همگی دربیرون نیروگاه در حوالی جمال اباد در مسیر شازند قرارگرفته انداستفاده می شود. تصفیه خانه آب درتصفیه خانه دوبخش مهم ازیکدیگرجدامی شوند : 1-بخش آبD.M 2-بخش سرویس دهی وشرب تنها ناحیه مشترک بین این دوبخش ،بخش مخازن ذخیره آب خام می باشدکه هرکدام دارای ظرفیت 2000 m3 می باشد. دستورالعمل بخش آب D . M (تصفیه خانه) : شامل اجزای ذیل می باشد : . -4خط موازی باهرکدام دارای ظرفیت hr/m3110 می باشد وجودداردکه قابلیت سرویس دهی آن مابین احیاءیا شستشوی معکوس23ساعت میباشدودرموردستون بسترمختلط زمان سرویس دهی 200ساعت می باشد.هرخط دارای تجهیزات ذیل می باشد : -یک فیلترشنی باظرفیت h/m3110به منظورحذف ذرات معلق -یک فیلترذغال اکتیو جهت جداسازی یونهای اکسیدکننده باقی مانده به منظورحفاظت رزینها درمراحل بعدی حذف رنگ ،بو،مزه ومواد آلی -یک فیلترکاتیونی ،رزینهای معاوضه کننده اسیدی ضعیف وقوی در مسیر جریان عمل می کند که جهت احیاءعکس عمل سرویس دهی عمل می کنیم. -یک دگازورکه دارای مخزن ذخیره درانتهای آن بوده ودارای دوفن گریز از مرکزمی باشد. -یک پمپ آب درکناردگازورقرارداردکه آب کاتیونی (کاتیون آزادشده)رابه سمت ستونهای آنییونی وبستر مختلط ودرنهایت مخازن ذخیره آب ریز(مقطر)می فرستند.یک پمپ اصلی که درحالت آماده به کارمی رودبرای4خط آبD.M درنظرگرفته شده است. -یک فیلترآنییونی بارزیتهای معاوضه کننده یونی بازی ضعیف وقوی در مسیر جریان عمل می کندکه جهت احیاءعکس عمل سرویس دهی عمل می کنیم. -یک فیلتربسترمختلط با رزینهای معاوظه کنندهبازی قوی واسیدی -یک مخزن ذخیره اسید سولفوریک %98ظرفیت کافی برای یک ماه بهره برداری ازتصفیه خانه برای تولید آب D.M -یک مخزن مکنده اسیدبرای مکش سیستم دربین تانک اصلیذخیره اسیدوپمپهای انتقال دهنده اسیدوجوددارد. -یک مخزن ذخیره سودسوزان%50به ظرفیت کافی جهت استفاده بهره برداری یک ماه آب D.M (تصفیه خانه) -یک تانک روزانه سودسوزآورجهت بهره برداری واستفاده یک روزدرتصفیه خانه جهت تهیه آب D.M -دوپمپ تخلیه وانتقال دهنده سودبه منظورانتقال سودازمخزن ذخیره به تانک روزانه(یکی ازآنهامورداستفاده قرارمی گیرد) -یکمخزن مکنده سودبرای مکش سیستم دربین تانک اصلی ذخیره سودوپمپ های انتقال سودوجود دارد. -یک مخزن شستشوی معکوس به منظور شستشوی معکوس خارجی رزینهای ستونهای کاتیونی وآنیونی توسط مجرای انتقال رزینی از این ستونها به مخزن شستشوی معکوس انتقال می یابند. -3مخزن ذخیره آب دمینه شده که ظرفیت هرکدام3 m2000 می باشد. -دوپمپ سانتریفوژبرای انتقال آب DMبه برجهای خنک کن کمکی میباشد -دوپمپ سانتریفوژ انتقال دهنده آب DM باظرفیت hr/m3300که در صورت لزوم واحتیاج برای هرقسمت درنظرگرفته می شود. -دوپمپ احیا جهت احیاء وشستشوی معکوس رزینهاباآب که شامل احیاءوآب کشی آهسته وتند رزینهای کاتیونی آنیونی وبسترمختلط می گردد. -دوپمپ خنثی سازی به منظورخنثی سازی آبی که در اثررزینها درسیکل تصفیه آب مقطربوجود آمده است.این حالت درمورد فیلترشنی وزغال فعال صادق نیست.ظرفیت این استخرهابه میزان حجم احیاء هرخط وهمچنین فاکتور ایمنی اختصاص یافته بستگی دارد.هر تانک دارای یک خط هوابرای مخلوط کردن محتویات استخر خنثی سازی می باشد . -دوپمپ تزریق اسید برای خنثی کردن پساب استخر خنثی سازی که یکی از دوپمپ درحالت اماده باش می باشد. -دوپمپ گریزازمرکز چرخشی به منظوراحتلاط یکنواخت،خنثی سازی واز بین بردن حالت مضر فاضلاب بدست آمده ازاحیاء می باشد. -یک مخزن مکنده آب خنثی به عنوان مکنده سیستم که ما بین تانک خنثی سازی وخروجی پمپهای تخلیه و مسیر سرکوله بین دواستخروجوددارد. -یک مخزن هوای فشرده برای تأمین هوائی بافشار ثابت برای ابزاردقیق. دستورالعمل سرویس دهی وشرب: 1-سیستم دارای دوپمپ سرویس دهی وشرب جدا از هم که یکی از آنها درحالت آماده به کار است. 2-یک مخزن ذخیره هیپوکلریت با ظرفیتm3.1 3-دوپمپ تغذیه جداازهم به منظورتزریق هیپوکلریت به تانک هوائی بیرونی باظرفیت 5.8lit/hrکه یکی درحالت آماده به کار است. 4-یک تانک هوائی با ظرفیتm31000 قسمت های تأسیسات آب ریز به شرح ذیل می باشد 1-فیلترشنی 2-فیلترذغال اکتیو 3-معاوضه کننده کاتیونی4-دی گازور5-معاوضه کننده آنیونی 6-بستر مخلوط 7-مخزن پمپهای آب ریز8-مخزن وتزریق اسید9-مخزن وتزریق سود10- شستشوی معکوس خارج رزینها11-خنثی سازی پساب12-نقص سیستم قسمت آب دینه شامل4خط می باشداین فرایند باورودآب خام به فیلترشنی شروع می شودکه در روش استانداردعملیات ،جریان به سوی پایین می باشد. فیلترشنی یک ستون عمودی تحت فشار به ارتفاع وقطر 300میلی متر می باشد . بستر فیلتر شامل شن و دانه های نگهدارنده می باشد . که روی سینی نازل دار قرار دارد. نازلها وظیفه جمع آوری وعبورآب در مدت زمان سرویس دهی و توزیع آب وهوادر مرحله یک واش را برعهده دارند.هرفیلترشنی برای جریانm3/hr110طراحی شده است.وفیلترشنی اولین مرحله از مراحل تهیه آب ریز می باشد سیستم عملیاتی ویک واش فیلترشنی اتوما تیک می باشدو توسط plcکنترل میشود. درعین حال عملیات یادشده میتوان توسط بکاربردن دکمه های واقع در پانل کنترل انجام میگردد. عملیات بک واش شامل سه مرحله می باشد: 1-یک واش توسط آب جهت انتقال موادمعلق ازفیلترشنی انجام می شوددراین مرحله جریان آب زیادخواهدبود. هم چنین ازپمپ آماده به کارآب خام نیزاستفاده می شودکه فلوی آن متغیراست. 2-بک واش،آب وهوابصورت همزمان،برای این منظورجریان آب بک واش توسط فرمان Plc روی ولواز طریق فلومترکاهش می یابد. 3-سیستم رادرمدبهره برداری قرارمی دهیم وآنراازپائین درین می دهیم تاآب خروجی فیلترکاملاًتمیزگردد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی واحد 2در اتیل هگزانول پتروشیمی اراک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی واحد 2در اتیل هگزانول پتروشیمی اراک در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی واحد 2در اتیل هگزانول پتروشیمی اراک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی واحد 2در اتیل هگزانول پتروشیمی اراک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی واحد 2در اتیل هگزانول پتروشیمی اراک در word :

بخشی از فهرست کارآموزی واحد 2در اتیل هگزانول پتروشیمی اراک در word

– پتروشیمی اراک در یک نگاه ……………………………………………………………………………………………………. 1
2- واحد دو اتیل هگزانول ……………………………………………………………………………………………………………… 4
3- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
4- تولید گاز سنتز …………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-4 گوگرد زدایی از گاز طبیعی ………………………………………………………………………… 11
2-4 ریفرمینگ و باز یافت حرارت اتلافی ………………………………………………………….. 12
3-4 جدا سازی دی اکسید کربن …………………………………………………………………… 15
4-4 تقویت فشار گاز سنتز ……………………………………………………………………………… 18
5-4 سیستم بخار …………………………………………………………………………………………….. 18
5- تولید بوتیر آلدئید ……………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-5 خالص سازی خوراک ………………………………………………………………………………. 22
2-5 سیستم واکنش OXO ………………………………………………………………………….. 25
3-5 عریان سازی،پایدار سازی و جدا سازی ایزومر ………………………………………. 28
4-5 تهیه ،تغلیظ و دوباره فعال کردن محلول کاتالیست ……………………………… 31
5-5 مخازن سوخت و بوتیر آلدئید ……………………………………………………………….. 36
6- عملیات تولید دو اتیل هگزانول ……………………………………………………………………………………………….. 40
1-6 آلدولیزاسیون نرمال بوتیر آلدئید به EPA ………………………………………….. 40
2-6 هیدروژناسیون EPA به دو اتیل هگزانول ………………………………………….. 42
3-6 سیستم تصفیه دو اتیل هگزانول …………………………………………………………… 44
4-6 سیستم تقطیر منقطع دو اتیل هگزانول ………………………………………………. 47
5-6 سیستم جدا سازی آب دو اتیل هگزانول و سیستم خلاء ………………….. 49
6-6 مخازن دو اتیل هگزانول …………………………………………………………………………. 50
7-عملیات تولید بوتانول (نرمال یا ایزو) ……………………………………………………………………………………….. 51
1-7 هیدروژناسیون بوتیر آلدئید به بوتانول …………………………………………………. 51
2-7 سیستم تصفیه بوتانول ………………………………………………………………………….. 51
3-7 سیستم تقطیر منقطع بوتانول ……………………………………………………………… 52
4-7 سیستم جدا سازی آب بوتانول ……………………………………………………………. 53
5-7 مخازن بوتانول ……………………………………………………………………………………….. 54

– پتروشیمی اراک در یک نگاه
هدف
ایجاد یک مجتمع پتروشیمی جهت تولید مواد پایه ای و میانی با استفاده از خوراک اصلی نفتا و تبدیل آنها به فرآورده های نهایی پلیمری و شیمیایی.
تولیدات
در ظرفیت کامل تولیدات مجتمع بالغ بر 1138020 تن مواد پایه ای،میانی و نهایی می باشد که نیاز بخش وسیعی از صنایع داخلی را تامین و مازاد فرآورده هابه خارج صادر می شوند.
تاریخچه و انگیزه احداث
مجتمع پتروشیمی اراک یکی از طرههای زیربنائی و مهم می باشد که در راستای سیاستهای کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی کشور و صادرات، ایجاد و به بهره برداری رسیده است.
این طرح در سال 1363 به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی و نصب و ساختمان در سال 1372 فاز اول مجتمع در مدارتولید قرارگرفت.در ادامه کار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر،واحدهای دیگرمجتمع تکمیل و واحد اتوکسیلات بعنوان آخرین واحد مجتمع در سال 82 راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت.
از سال 79 همزمان با تکمیل واحدها،طرههای توسعه ای مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت مجتمع آغاز گردیده است.از سال 1378 با تصویب هیئت مدیره و پس از بررسی های دقیق عملکرد مجتمع،شرکت در بازار بورس پذیرفته شد و واگذاری سهام آن آغاز گردید.
اهمیت تولیدات مجتمع
از مشخصه های پتروشیمی اراک استفاده از دانش فنی ،تکنولوژی و فرآورده های پیشرفته می باشد.تولیدات مجتمع بسیار متنوع و عمدتا گریدهای مختلف را شامل میشوند.از لحاظ انتخاب خطوط تولید کمتر مجتمعی را می توان یافت که مانند مجتمع اراک ترکیبی از تولیدات پلیمری و شیمیایی ارزشمند و حتی شاخه خاصی از تولیدات نظیر سموم،علف کش ها را یکجا داشته باشد.مجتمع پتروشیمی اراک از لحاظ تنوع،ارزش فرآورده ها و نقش حساس آن در تامین نیاز صنایع مهم کشور کم نظیر می باشد.
خوراک مجتمع
خوراک اصلی مجتمع نفتای سبک و سنگین است که از پالایشگاههای اصفهان و اراک از طریق خط لوله تامین می شود.خوراک دیگر مجتمع گاز طبیعی است که از خط لوله سراسری مجاور مجتمع اخذ می گردد.ضمنا حدود 6000 تن آمونیاک و حدود 350 میلیون متر مکعب در سال مصرف گاز طبیعی مجتمع می باشد که از خط سوم سراسری تامین می گردد.
مصارف تولیدات مجتمع
مصارف تولیدات مجتمع بسیار متنوع و دارای طیف گسترده است.در بخش تولیدات شیمیایی کلیه فرآورده ها شامل اکسید اتیلن/ اتیلن گلیکلها-اسید استیک/وینیل استات-دواتیل هگزانول-بوتانولها-اتانول امین ها و اتوکسیلاتها به اضافه سموم علف کش هاکاملا در کشور منحصر به فرد میباشد و نیاز صنایع مهمی در کشور را تامین نموده و مازاد آنها به خارج صادر میشود.در بخش پلیمری نیز فرآورده های ارزشمند و استراتژیک انتخاب شده اند که بعنوان نمونه می توان گریدهای مخصوص تولید سرنگ یک بار مصرف-کیسه سرم-بدنه باطری-گونی آرد-الیاف و همچنین مواد اولیه ساختبشکه های بزرگ به روش دورانی ونیز گرید مخصوص تولید لوله های آب-فاضلاب و گاز و لاستیک پی بی آر را نام برد.
اولویت مصرف فرآورده های مجتمع برای تامین نیاز صنایع داخل کشور است در این ارتباط تولیدات مجتمع سهم به سزایی در تامین نیاز صنایع پایین دستی دارد به نحوی که نیاز بالغ بر 5000 واحد پایین دستی را تامین می نماید.
واحد های مجتمع
الف- واحدهای فرآیندی:واحد های فرآیندی مجتمع شامل 19 واحد میباشد.
ب- واحدهای سرویسهای جانبی:
– آب بدون املاح:ظرفیت 450 متر مکعب در ساعت
– واحد تولید بخار:ظرفیت 500 تن در ساعت
– واحد نیروگاه:ظرفیت کل تولید125 مگا وات
– برجهای خنک کننده:شامل 9 برج
– واحد هوای فشرده یا هوای ابزار دقیق: 5 کمپرسور هر کدام26000 نرمال متر مکعب در ساعت به ظرفیت کل 130000 نرمال متر مکعب
– واحد تفکیک نیتروژن و اکسیژن از هوا :ظرفیت اکسیژن14500 نرمال متر مکعب و نیتروژن6000 نرمال متر مکعب در ساعت
ج- واحدهای عمومی(آفسایت):شامل مخازن مواد شیمیایی،سیستم بازیافت کاندنس ها، سیستم آب خام، سیستم گاز، سیستم سوخت مایع، مخازن خوراک، مخازن محصولات مایع، سیستم آتش نشانی، مخازن گاز هیدروژن، سیستم مشعل مجتمع، واحد تصفیه پساب صنعتی، سیستم توزیع شبکه برق، شبکه مخابرات، اتصالات بین واحدها و سیستم جمع آوری و دفع آبهای زائد.
موقعیت جغرافیایی
مجتمع پتروشیمی اراک در جوار پالایشگاه اراک در کیلومتر 22 جاده اراک- بروجرد و در زمینی به وسعت 523 هکتار قرار دارد.
2- واحد دواتیل هگزانول
نرم کننده ها موادی هستند که برای بالا بردن قابلیت قالب زنی و شکل پذیری پلاستیکها به کار می روند.برای استفاده از پلاستیک پلی وینیل کلراید (پی.وی.سی)که یکی از مواد با ارزش و پر مصرف در صنایع پایین دستی می باشد از روغن نرم کننده ای به نام دی اکتیل فتالات(دی.او.پی)استفاده می شود.اهمیت این ماده به حدی است که بر حسب شرایط مورد نیاز برای استفاده از پی.وی.سی تا حدود 40 درصد وزنی از این ماده مورد مصرف قرار می گیرد.
دی.او.پی از سال 1365 در پتروشیمی فارابی واقع در بندر امام خمینی(ره)تولید میشود ولی یکی از عمده ترین مواد اولیه آن که 2-اتیل هگزانول میباشد از خارج وارد می گردید.
به منظور تأمین این ماده اولیه باارزش برای واحد پتروشیمی فارابی ،طرح تولید 2-اتیل هگزانول در مجتمع پتروشیمی اراک در نظر گرفته شد.فرایند آکسو متعلق به شرکت انگلیسی(دی.پی.تی)davy process technology برای این واحد انتخاب و طراحی و مهندسی آن نیز توسط شرکت مزبور صورت پذیرفت.خرید ماشین آلات و تجهیزات از طریق شرکت بلژیکی abay engineering انجام گردیده و کار های نصب و ساختمان و راه اندازی آن کلاً توسط پیمانکاران داخلی و کارکنان مجتمع انجام شد.در این واحد همچنین فرآورده های نرمال و ایزو بوتانول تولید می شود که در صنایع تولید حلالها،نرم کننده ها،عطرها،اسانسها،سموم، و نظایر آن و در صنایع نساجی و چرم سازی و غیره مورد مصرف دارند.به طور کلی واحد 2-اتیل هگزانول از نظر تکنولوژی و تنوع محصولات یکی از بهترین واحد های مجتمع پتروشیمی اراک می باشد.
فرآیند تولید
فرایند تولید 2-اتیل هگزانول و بو تانول ها از چند مرحله شامل تولید گاز سنتز،بوتیرآلدئیدها و نهایتاً تولید 2-اتیل هگزانول و بوتانول ها تشکیل یافته است.در مرحله اول گاز طبیعی در یک واکنش گرماگیر در حضور بخار آب و کاتالیزور به گاز سنتز شامل منواکسیدکربن و هیدروژن تبدیل می شود.خوراک مرحله دوم،پروپیلن و گاز سنتز است که طی واکنش هیدروفرمیلاسیون در حضور کمپلکس رودیم به عنوان کاتالیزور و در فاز مایع در راکتور با هم ترکیب می شوند.واکنش گرمازا بوده و مخلوطی از نرمال وایزوبوتیرآلدئید تولید می گردد.نرمال بوتیر آلدئید در واحد آلدولیزاسیون به 2-اتیل هگزانال تبدیل می شود که بعداز هیدروژناسیون محصول نهایی 2-اتیل هگزانول بدست می آید.
نرمال و ایزوبوتیرآلدئید نیز به طور جداگانه بعد از هیدروژناسیون به نرمال و ایزوبوتانول تبدیل شده که این فرآورده ها نیز مستقلاً قابل عرضه به بازار هستند.2-اتیل هگزانول دارای درجه خلوص 5/99 درصد می باشد و این واحد برای تولید 45000 تن در سال از این محصول طراحی شده است.مقدار تولید نرمال و ایزوبوتانول به ترتیب 5000 و 5700 تن در سال است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق رادیو ایزوتوپ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق رادیو ایزوتوپ در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رادیو ایزوتوپ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق رادیو ایزوتوپ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق رادیو ایزوتوپ در word :

دیدکلی
رادیوایزوتوپها را به عنوان ایزوتوپهای ناپایدار شناختیم. حال این سوال پیش می‌آید که یک رادیوایزوتوپ چگونه می‌تواند به حالت پایدار برسد؟ چه چیزی باعث می‌شود که یک رادیوایزوتوپ پایدار یا رادیواکتیو شود؟ چگونه می‌توان رادیوایزوتوپها را تهیه کرد؟
تاریخچه
در سال 1968 هانری بکرل کشف کرد که اورانیوم ، رادیواکتیو است. اندکی بعد ، رادیوایزوتوپهای موجود در طبیعت از قبیل رادیوم ، پلونیوم کشف شدند. بسیاری از رادیوایزوتوپهای طبیعی دارای نیم عمر طولانی (بزرگتر از 1000 سال) هستند.
حالت پایداری رادیوایزوتوپ
رادیوایزوتوپها با گسیل تابش الکترومغناطیس یا ذرات باردار به سوی پایداری پیش می‌روند. سه فرآیندی که از طریق آنها یک رادیوایزوتوپ سعی می‌کند به پایداری برسد، واپاشی آلفا ، بتا و گاما نامیده می‌شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید آنتی بیوتیک ها و ارتباط آن با صنعت و فناوری در حوزه علم زیست شناسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید آنتی بیوتیک ها و ارتباط آن با صنعت و فناوری در حوزه علم زیست شناسی در word دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید آنتی بیوتیک ها و ارتباط آن با صنعت و فناوری در حوزه علم زیست شناسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید آنتی بیوتیک ها و ارتباط آن با صنعت و فناوری در حوزه علم زیست شناسی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید آنتی بیوتیک ها و ارتباط آن با صنعت و فناوری در حوزه علم زیست شناسی در word :

امروزه با گسترش علم ودانش بشری وپیشرفتهای همه جانبه ای در علوم رخ داده است علوم زیستی نیز از این پیشرفت بی بهره نمانده است تلاش بی وقفه دانشمندان برای بدست آوردن هرچه بیشترنتایج برای زندگی بشر آنها را بر این واداشته تا تحقیقات خود را گسترده تر کنند وعلاوه بر مسائل زیستی به ارتباط آنها با علوم دیگر نیز بپردازند
– مطالعه هرچه بیشتر بر روی این موجودات ریز افق های تازه تری را به روی بشر گشوده است وآنها را به حیرت ئاداشته است وتفکر در این همه عظمت وقدرت الهی . این یافته ها باعث شده است تا هرچه بیشتر به یاد خداوند بوده واورا شکر وسپاس گویند واین همه بزرگی اورا مورد تحسین قرار دهند
– دنیای موجودات میکروسکوپی که در زمره علوم زیستی قرار دارند بسیار گسترده است .موجودات بسیار ریزی که فقط با میکروسکوپ دیده می شوند وشانل باکتری ها ، ویروسها ، قارچها و… می باشند
– میکروبها علاوه بر بیماری زایی ومضرراتی که به انسان می رسانند فوائدی نیز دارند که دانشمندان با بهره گیری از آنها به انسان در زندگی کمک می کنند کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید الکل ، سرکه ، پنیر ، سوخت ، واکسن ، آنتی بیوتیک ها و…. همه از فوائد این موجودات ریز می باشند که البته بشر هنوز به خیلی از کاربردهای آنها پی نبرده است ودر تلاش برای دستیابی به آنهاست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله برندگان نوبل شیمی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله برندگان نوبل شیمی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برندگان نوبل شیمی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله برندگان نوبل شیمی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برندگان نوبل شیمی در word :

برندگان نوبل شیمی
برندگان جوائز نوبل از 1901 تا سال 83.1991 سال اهداء شده در بعضی از یالها به علت جنگ جهانی توزیع آن مانند سایر جوایز نوبل امکان پذیر نبوده است. اما به طور کلی 113 نفر موفق به دریافت جایزه شیمی شده اند زیرا بعضی از سالها جوایز بین دو یا سه نفر تقسیم شده به این ترتیب که 17 جایزه بین دو نفر و هفت جایزه نیز میان سه نفر توزیع گردیده است. بین 113 نفر فقط یک زن وجود دارد و بقیه برندگان جایزه مرد بوده اند. برندگان عبارت اند از:
1901:یاکوبوس هنریکوس وانت هوف از هلند به خاطر کشف قوانین دینامیکهای شیمی و فشار اوسموتیک در محلولها.
1902: هرمان امیل فیشر از آلمان به خاطر تحقیقاتش درباره ترکیبات مصنوعی قندو پورین.
1903: سوانته اوگوست آرنیوس از سوئد بخاطر کشف وی درباره تئوری تجزیه الکترونیک (تحلیل برقی).
1904: سر ویلیام رمزی از انگلستان بخاطر کشف عنصرهای غیر گازی در هوا و تعیین مکان آنها در سیستم زمانی.
1905:یونان فردریش ویلهلم آدولف فون بایر از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره رنگهای اورگانیک و ترکیبات هیدرو آروماتیک.
1906: هانری مو آسان از فرانسه بخاطر تحقیقات وی درباره عنصر فلوئورین و جدا کردن و اختراع کوده برقی.
1907: ادوارد بوکنر از آلمان بخاطر کشف و تحقیقات پیرامون تخمیر بدون سلول.
1908: ارنست روتر فورد از انگلیس بخاطر تحقیقات در تجربه عناصر و شیمی مواد رادیو اکتیو
1909:ویلهم اوستوالد از آلمان بخاطر تحقیقات درباره کاتالیسین(اثر مجاورتی جسمی در یک فعل و انفعال شیمی) و اصول اساسی حاکم بر تناسب شیمیایی و سرعت عکس العمل ها.
1910:اوتووالاش از آلمان بخاطر کمک وی به شیمی اورگانیک و صنعت شیمیایی در زمینه ترکیبات آلی سیکلیک.
1911: ماری کوری از فرانسه بخاطر کشف عناصرر رادیوم و پولونیوم و مجزا کردن رادیوم و مطالعه در ماهیت و ترکیبات این عنصر فوق العاده.
1912: 1- ویکور گرینارد از فرانسه بخاطر کشف وی در شیمی آلی و کشف معرفی که بنام معرف گرینارد معروف شده است. 2- پل ساباتیه از فرانسه بخاطر کشف متد مخصوصی برای هیدروژنه کردن ترکیبات اورگانیک.
1913- آلفرد ورنر از سوئیس بخاطر تحقیقات درباره ارتباط اتمها در موالکولها که تحقیقات سابق را در این رشته روشن نموده و زمینه های تازه ای برای تحقیقات در شیمی غیر اورگانیک (کانی) بوجود آمده است.
1914: برای سال بعد نگاهداشته شد.
1915: جایزه سال قبل نیز در این سال داده شد. سال 1914 تئودور ویلیام ریچارد از آلمان بخاطر تعیین وزن اتمی دقیق تعداد زیادی از عناصر شیمیایی. سال 1915 ریچارد مارتین ویلستاتر از آلمان بخاطر تحقیقاتش درباره رنگهای گیاهی بخصوص کلروفیل.
1916: برای سال بعد محفوظ گردید.
1917: جایزه سال قبل که توضیع نشده بود به صندوق مخصوص ریخته شد و جایزه این سال 1918 نیز برای سال بعد محفوظ گردید.
1918: جایزه سال قبل که توزیع نشده بود به صندوق مربوطه ریخته شد و جایزه سال 1918 نیز برای سال بعد محفوظ گردید.
1919: جایزه سال 1918 در این سال توزیع شد. سال 1918 برای فریتزهابر از آلمان بخاطر ترکیب آمونیاک از عناصر آن . جایزه سال 1919 برای سال بعد محفوظ گردید .
1920: جایزه سال قبل که توزیع نشده بود به صندوق مخصوص ریخته شد و جایزه این سال نیز برای سال بعد محفوظ گردید.
1921: جایزه 1920 نیز در این سال داده شد. سال 1920 والتر هرمان نرنیست از آلمان بخاطر مطالعاتش در رشته شیمی حرارتی (ترموشیمی)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق لیپیدها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق لیپیدها در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق لیپیدها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق لیپیدها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق لیپیدها در word :

لیپیدها دسته‌ای از مولکولهای غیر قابل حل در آب و قابل حل در حلالهای آلی مانند اتر و کلروفرم هستند. نواحی غیر قطبی هیدروکربنی در آنها زیاد و تعداد گروههای قطبی کم است. از نظر ساختاری ، لیپیدها در مقایسه با سایر درشت مولکولهای زیستی کوچک‌اند و واحدهای ساختاری آنها را ترکیباتی به نام اسید چرب تشکیل می‌دهند.
اسیدهای چرب
اجزای اصلی سازنده لیپیدها را مونوکربوکسیلیک اسیدها با تعداد کربن زیاد (4 تا 30 کربن) در یک زنجیره دراز تشکیل می‌دهند. اسیدهای چرب حاصل از منابع جانوری ، ساختار ساده‌ای دارند و تعداد کربن آنها بین 14 تا 20 متغیر است. در حالی که اسیدهای چرب گیاهی بسیار پیچیده‌تر می‌باشند و عواملی مانند اپوکسی ، هیدروکسی ، کتو و حلقه‌های سیکلوپروپان به مولکولهای آنها افزوده شده‌اند. اسیدهای چرب به علت سمی بودن به صورت آزاد بسیار کم دیده می‌شوند و اکثرا با ایجاد ترکیب استرهای اکسیژن در ساختار لیپیدها شرکت می‌کنند.

اسید چرب شامل یک گروه کربوکسیل (COOH-) در یک انتهاست که به آن زنجیره خطی درازی از هیدروکربنهای غیر قطبی متصل می‌شود. اگر همه اتمهای کربن موجود در زنجیره هیدروکربنی با پیوند یگانه به یکدیگر متصل شده باشند، اسید چرب را اشباع و اگر یک یا چند پیوند دو گانه در زنجیره وجود داشته باشد، آن را غیراشباع می‌نامند. هنگامی که اسیدهای چرب در آب قرار می‌گیرند، انتهای قطبی آنها با مولکولهای آب پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهد و دم غیر قطبی آنها را از آب دور می‌ماند. در سلولها اسیدهای چرب به صورت آزاد به مقدار کم یافت می‌شوند، ولی به عنوان واحدهای ساختاری لیپیدهای دیگر فراوانند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه علم ژنتیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه علم ژنتیک در word دارای 156 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه علم ژنتیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه علم ژنتیک در word

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول
تاریخچه ژنتیک
بخش دوم
اصطلاحات و مفاهیم
کاریوتایپ
ایدیوگرام
پلوئید
بخش سوم
وراثت و تقسیم سلول
تئوری وراثت یا فرضیه ساتن و بووری
میوز
مراحل میوز
مفهوم جدایی
مدل هاسکینز برای ساختمان سانترومر
اهمیت ژنتیکی میوز (به طور خلاصه)
گامتوژنز
اسپرماتوژنز
میتوز
مراحل میتوز
اینترفاز
روفاز
متافاز
آنافاز
تلوناز
تقسیم یا سیتوکینز
اهمیت ژنتیکی میتوز
دوره سلولی، سیکل سلولی
بخش چهارم
اصول مندلی
اصل تفکیک صفات
علائم و اصطلاحات
اصل ترتیب مستقل صفات
آمیزشهایی که بیش از دو ژن در آن دخالت داشته باشند
احتمالات و آزمونهای آماری
کاربرد احتمالات در تجزیه شجره‌نامه‌ها
بخش پنجم
تغییر ژنها
جهش موجد ژنهای جدید است
چرا ژن جهش می‌یابد
عوامل موثر در جهش ژن
پرتوهای پرانرژی موجب حصول جهش می‌شوند
بخش ششم
ژنتیک بیوشیمیایی انسانی
اختلالات بیوشیمیایی انسان
مکانیسم امراض بیوشیمیایی
بخش هفتم
اثر متقابل ژنوتیپ و محیط دراصلاخ نباتات
اهمیت محیط در ژنتیک
1 اثرات محیط خارجی
2 اثرات محیط درونی
اهیمت محیط در اصلاح نباتات
بخش هشتم
مهندسی ژنتیک
تولید DNA نوترکیب با استفاده از آنزیم محدود الاثر
1استفاده از قطعات متصل کننده
2 استفاده از آنزیم ترمینال ترانسفرازها
3 استفاده از DNA لیگاز T
سیستم کلون کردن ژن
1    جدا سازی قطعه قطعه کردن منبع DNA
2.    اتصال به یک حامل کلون
3    ورود به داخل میزبان
4    شناسایی و جداسازی کلون حاوی ژن مورد نظر
تولید تعداد زیاد سلولها و باکتریهای حاوی ژن
نتیجه گیری
پیشنهاد
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه علم ژنتیک در word

آساد، محمدتقی، 1328، مبانی ژنتیک، انتشارات دینا (تهران 1377)

فلاحی، محمدحسین، 1373، ژنتیک به زبان ساده، انتشارات بارثاوا (تبریز)

بهزاد، محمود، 1362، ژنتیک، انتشارات جاویدان (تهران)

فرشادفر، عزت‌الله، 1376، کاربرد ژنتیک کمی در اصلاح نباتات، انتشارات دانشگاه رازی، کرمانشاه

امتیازی، گیتی، کریمی، محسن، 1334، مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک، انتشارات مانی، اصفهان،

کرام‌الدینی، محمد، بهبودی، بهروز، نیکنام، وحیدا، 1381، زیست پیش دانشگاهی، مبحث ژنتیک، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی (تهران)

پیشگفتار

 علم ژنتیک در اواخر قرن نوزدهم با آزمایشات مندل در نخودفرنگی شروع گردید. با اینکه پیشرفت آن در اوائل کند بود، ولی در اوائل قرن بیستم، جایگاه مهم خود را پیدا کرد. آزمایشات متعددی که در این قرن ابتدا در مگس سرکه و ذرت و سپس در میکروارگانیسم‌ها انجام گرفت، طیف این دانش را بحدی وسیع نمود که امروزه در بیشتر شاخه‌های علوم از سطح مولکولی گرفته تا محاسبات پیچیده ریاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با کمک مهندسی ژنتیک انتقال صفات بین گونه‌ها و جنس‌ها امکان‌پذیر شده و این شاخه جدید ژنتیک گره‌گشای بسیاری از مسائل پزشکی و کشاورزی گردیده است. مربوط به منبع شماره

مقدمه

 دلربا و فریبنده،‌ تسخیر کننده و سحرآمیز،گوناگون و متنوع، پیچیده و مبهم، اما زیباست، اشکال مختلف حیات، در روی کره خاکی ما

به همان دلربایی و فریبندگی، به همان تسخیرکنندگی و سحرآمیزی، به همان گوناگونی و تنوع،‌به همان پیچیدگی و ابهام و نیز به همان زیبایی است، علم ژنتیک

هیچ یک از رشته‌های مختلف علوم، برای فهم و درک موجودات زنده،‌ اساسی تر از علم ژنتیک نیست و لذا برای من  و شما جویندگان دانش ژن (واحدی که ساختمان و اعمال تمام اورگانیسمهای زنده را تعیین می‌کند و ما نیز محصول اعمال ژن‌هایمان هستیم)، یکی از پرجاذبه‌ترین جنبه‌های علم‌آموزی، آموختن پتانسیل همین ژنهاست، در کمکی که می‌توانند به ما برای بهترفهمیدن خودمان بکند. از ص41 منبع شماره

بخش اول

تاریخچه ژنتیک

علم ژنتیک علم انتقال اطلاعات بیولوژیکی از یک سلول به سلول دیگر، از والد به نوزاد و بنابراین از یک نسل به نسل بعد است. ژنتیک با چگونگی این انتقالات که مبنای اختلافات و تشابهات موجود در ارگانیسمهاست، سرو کار دارد. علم ژنتیک در مورد سرشت فیزیکی و شیمیایی این اطلاعات نیز صحبت می‌کند. مبنای گوناگونی ژنتیکی چیست؟ چگونه گوناگونی در جمعیت توزیع می‌گردد؟ البته تمام اختلافات ظاهری موجودات زنده توارثی نیست، عوامل محیطی و رشدی موجود نیز مهم بوده و بنابراین برای دانشمندان ژنتیک اهمیت دارد

مدتها قبل از اینکه انسان در مورد مکانیسم ژنتیکی فکر کند، این مکانیسم در طبیعت به صورت موثری عمل کرده، جوامل گوناگونی از حیوانات و جانوران به وجود آمدند که تفاوتهای موجود در آنها در اثر همین مکانیزم به وجود می‌آمد. تغییراتی که در اثر مکانیزم ژنتیکی و در طی دوران متمادی در یک جامعه موجود زنده تثبیت شده تکامل نامیده می‌شود

تغییرات وسیعی نیز در اثر دخالت بشر در مکانیسم ژنها بوجود آمده که برای او مفید بوده است، جانوران و گیاهان وحشی اهلی شده‌اند، با انتخاب مصنوعی موجودات اهلی بهتر از انواع وحشی در خدمت به بشر واقع شده‌اند. بهبود کمی و کیفی شیر، تخم‌مرغ، گوشت، پشم، ذرت، گندم، برنج و بسیاری از منابع دیگر غذایی در اثر همین دخالت بوده است

درسال 1902 گارود (Garrod) و گالتون (Galton) که بنیانگذاران ژنتیک پزشکی نام گرفته‌اند، با بررسی الکاپتون اوری، اولین نمونه توراث مندلی در انسان را گزارش کردند. گارود در گزارش خود با تشکر از همکاریهای بیت‌سن (Bateson) زیست‌شناس نتیجه ازدواجهای فامیلی را در بوجود آمدن به اصطلاح خطاهای متابولیسم مادرزادی تاکید کرده بود. این اولین نتیجه روش همکاری تحقیقی بین علوم پزشکی و غیرپزشکی بود که تا به حال ادامه پیدا کرده و حاصل آن نیز پیشرفت سریع این علم می‌باشد

در اواخر دهه پنجاه قرن بیستم، مطالعه علمی کروموزومهای انسان مقدور گشت و نقش نقایص کروموزومی در عقب‌افتادگی‌های رشدی و ذهنی، عقیمی و دیگر عوارض روشن شد. جدیداً تعیین نقشه کروموزومی ژنها انسان بر روی کروموزومها مشخص شده است

توسعه و کاربرد علم ژنتیک نتایج سودمندی برای پزشکی بالینی داشته است. امروزه تخمین زده می‌شود که حداقل یک سوم نوزادان موجود دربیمارستانها از بیماری‌های ارثی رنج می‌برند. ژنتیک پزشکی در قسمتهای دیگر مانند تشخیص نقایص ژنتیکی قبل از تولد نوزاد نیز پیشرفت کرده است

دانشمندان زیادی در علم ژنتیک بطور مستقیم و غیرمستقیم دخالت داشته اند. در زیر درمورد معدودی از انها و کارآنها بطور خلاصه صحبت خواهد شد

ویلیام هاروی (Wiliam Harvey ) در سال 1651 این نظریه را بیان داشت که تمام موجودات زنده، منجمله انسان، از تخم به وجود می‌آیند و اسپرم فقط در فرآیند تولید مثل نقش دارد. او پزشک دربار چارلز اول پادشاه انگلستان بود. بعداً پرفسور دانشگاه آکسفورد شد. زمانی که او پزشک پادشاه بود با تشریح یک گوزن ماده در شکارگاه پادشاه مخصوص او شد. بعد از تشریح گوزن مذکور و مشاهده یک جنین در رحم او علاقه به پدیده زندگی پیدا کرد و بتدریج 80 گونه مختلف از حیوانات را تشریح کرد

به علت اینکه میکروسکوپ کشت نشده بود، او قادر به مشاهده تخمکهای پستانداران نبوده، ولی وجودشان را به صورت تئوریک محتمل دانست، موضوعی که بعد از سالها مسلم شد. هاروی همچنین تئوری اپی‌ژنز (Epigenesis) را ارائه داد. طبق این تئوری، درمرحله رشد جنینی، ارگانها و ساختمانهای جدیدی از ماده زنده تمایز نیافته بوجود می‌آید

ژان سوامردام (1637-1680 Jan Swammerdam)،‌ اهل کشور آمستردام، با بکاربردن میکروسکوپ در سال 1679 مطالعات خود را در مورد رشد حشرات گزارش داد. او رشد را بطور ساده بزرگ شدن یک حیوان ریز ذره‌بینی به حیوانی کامل می‌دانست. بعداً با بکار بردن ایده اخیر و اختلالات با تصورات خود تئوری جدیدی در مورد رشدی بنام تئوری پیش‌تکمیلی (Preformation) ارائه داد. طبق این تئوری تخم، اسپرم یا زیگوت حاوی موجود کامل روی هم تا شده‌ایست که در موقع رشد بازمی‌گردد. این تئوری درمقابل تئوری اپی‌ژنز ارائه شد

رودلف ژاکوب کامراریوس (1665-1721 Rudolf Jacob Camerarius)‌، پزشک آلمانی، در سال 1694 درمورد گرده‌افشانی و وجود ارگانهای تولید مثل درگیاهان گلدار گزارش خود را ارائه داد. او نشان داد که در گیاه ذرت، بذرها در صورتی بوجود می‌آیند که گرده بر روی مادگی پاشیده شود. بنابراین نتیجه گرفت که گرده عضو «نر» و مادگی عضو «ماده» بوده و ارتباط آنها را درقالب چند تئوری و در مورد آمیزش و لقاح توضیح داد

با اینکه از نظر تئوری مطلبی اضافی بیان نداشت، ولی کار او آزمایشات دو رگه‌گیری را ممکن ساخت. او به عنوان اولین شخصی که گیاه دورگه را به صورت مصنوعی بوجود آورد، شناخته شده و گیاهی با آمیزش شاهدانه و رازک بوجود آورد

جین باپتیست پی‌یر آنتون (Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet) که در تاریخ بیشتر به نام شوالیه دولامارک (Chevalier de Lamark) مشهور است (1819-1744) یک افسر اخراجی بود که در سن پنجاه‌سالگی استاد جانورشناسی در پاریس شد وعلیرغم فقدان آموزش علمی مناسب برای دراز مدتی، مشهوریت بدست آورد. در سال 1809 ادعا کرد که گونه‌ها می‌توانند تدریجاً با تکمیل و تحکیم خصوصیات سازگاری به گونه‌های جدیدی تبدیل شده و این خصوصیات اکتساب شده (Acquired Characters) به نوزادان منتقل گردد. این تئوری غالباً لامارکیسم (Lamarkism) نامیده می‌شود. او اهمیت سلول را درمورد موجودات زنده مورد تاکید قرار داد

تئودور شوان (1810 – 1882 Theodor Shwann)، پروفسور آناتومی آلمانی، کار خود را با تئوری سلول که توسط شلیدن (Schleiden) ارائه شده بود، شروع کرد و آن را مبناء و منشاء پدیده حیات دانست. کشفیات شلیدن دئر گیاهان را در جانوران بکار برد و تئوری سلول را در سال 1838 بیان نمود، با این وجود این تئوری به هر دو آنها اطلاق شده و تاریخ آن را 1839 قید می‌کند. وی تئوری مزبور را به صورت زیر تکمیل کرد

سلول کوچکترین عضو ساختمانی موجودات پرسلولی بوده و بعنوان یک واحد خود یک موجود است

هر سلول در یک موجود پرسلولی دارای وظیفه خاص بوده و نماینده واحدکاری خاصی است

یک سلول می‌تواند فقط از طریق تقسیم سلولی از سلول دیگر بوجود آید

این نظریه که سلول واحد حیات و مبنایی برای پدیده حیات در جانوران و گیاهان است به فوریت در سطح جهانی مورد قبول واقع شد

گریگور مندل (1822-1884 Gregor Mendel)، اسقف صومعه اتریش، اصول اساسی توارث را توسعه داد. در سال 1866 رساله مشهور خود تحت عنوان (آزمایشهایی در دورگه‌گیری) را درمورد نخودفرنگی به چاپ رسانید. این رساله جاصل چندین سال کار و بر مبنای افکارهوشمندانه ریاضی و مشاهدات عینی بوده است. کشفیات او برای سالهای زیادی فراموش شده ولی عاقبت در سال 1900 دوباره مورد توجه قرار گرفت

نخود فرنگی مزیت زیادی جهت آزمایش داشته ،بسادگی قابل آمیزش و محافظت از محیط خارجی است.مندل متوجه تشابه وتفاوت بین بعضی ارقام شده و نسبت به ثابت بودن چندین جفت خاصیت مثل شکل صا فی یا چروکیده بذر، رنگ سبز یا زرد آن ، رنگهای متفاوت غلاف بذر ، وپا کوتاهی وپا بلندی گیاهان اطمینان پیدا کرد .سپس این خواص را تا چندین نسل بعد از دورگه‌گیری مورد مطالعه قرار داد.او نه تنها متوجه ظهور یا عدم ظهور خواص در دورکه ها شد،بلکه فراوانی ظهور آنها را در نوزادان آمیزشهای مختلف تعیین کرد. رکورد برداری او پدیده توراث رابرای اولین بار بر مبنای اعداد بنا نهاد،و اصول جدید که تدریجا به وسیله او کامل شد بنام قوانین مندل شناخته شد که عبارتند از

قانون تفرقه: در ارگانهای جنسی عوامل زوجی موجودند که هر عامل ا زیک جفت وارد یک گامت می شوند .بنابراین، هر عضو یک زوج از جفت خود در والد جدا شده ودر نوزاد دوباره با هم جفت میشوند .این قانون با یک جفت ژن سر وکار داشته و رفتار ژنها یا آلل ها را در یک لوکو س مورد بحث قرار می دهد

قانون ترتیب مستقل ژنها: هر کدام از ژنها به صورت مستقل از یکدیگر جدا شده و دوباره جفت می شوند لذا ایجاد ترکیبات جدیدی از خواص را می نمایند .این قانون با دو یا چند جفت ژن سرو کار داشته و رفتار ژنها یا غیر الل ها را در لوکوسهای مجزا مورد بحث قرار می دهد

والتر فلمینگ (Walter flemming1915-1843)سلول شناس اتریشی، در سال 1882 اصطلاح Mitosis را پیشنهاد نمود ، و نشان داد که کروموزمها در هنگام تقسیم سلولی و تشکیل هسته های دختری به صورت طولی تقسیم می‌شوند. او همچنین نام کروماتین

(Chromatin) را به قسمت رنگ پذیر هسته اطلاق نمود . او معلم ،تکنیسین و نظریه پرداز خارق العاده ای بود

در یک رساله مهم (1879)میتوز را در سلول سمندر توضیح داد . یکی از کارهای اساسی او ابداع و بهبود روشهای تثبیت و رنگ آمیزی جهت مشاهدات سیتولوژیکی بود .در سال 1882 تحقیق بر روی کروموزمها ی انسان با توضیح او در مورد تقسیم سلولی بر روی اپی تلیوم قرنیه ای انسان شروع شد

اگوست وایس من (August Weismann1914-1834)زیست شناس آلمانی است که در مقاله خود در سال 1883و1885 تئوری خود را به نام ژرم پلاسم(Germplasm که Theory) که توضیحی در مقابل تئوری لامارک بود بیان داشت.تئوری وی تاکیدی بر ثبات قابل ملاحظه ماده ژنتیکی داشت . به عبارت روشنتر ،هر چند تغییرات محیطی در خارج اتفاق می افتد ولی تاثیرات آن بر روی ژن هیچ یا بسیار کم است . تولید مثل در حیوانات توسط سلولهای سوماتیک صورت نمی گیرد بلکه توسط ژرم پلاسم که الزاما بدون تغییر از نسلی به نسل دیگر منتقل می یابد انجام می پذیرد

اصول فرضیه اخیر به خوبی مورد قبول واقع شد ، هر چند بعضی از جزئیات این تئوری تغییر کرده است .وایس من عقیده داشت که کروموزمهای سلولهای جنسی حامل ژرم پلاسم هستند ، ولی در اینکه کروموزمها خود می توانند تمام اطلاعات ژنتیکی راد اشته باشند دچار خطا شد. او تصور کرد که بایستی کاهش دوره ای در تعداد کروموزمها در تمام ارگانیسمهای جنسی اتفاق افتد و در هنگام لقاح ترکیب جدیدی از کروموزمها و عوامل توراثی بوجود آیند

تئوری وی  این بود که تناوب کاهش و لقاح جهت ثابت نگاه داشتن کروموزمها در تولید مثل جنسی لازم است .در آن زمان این عمل با میکروسکوپ مشاهده نشده بود و مکانیسم آن اندیشه ای بیش نبود

تئودور بووری (Theodor Boveri1915-1862) پروفسور آلمانی با همکاری اسکار هرتویک (Odcar Hertwig) اصل تقسیم کاهشی را کشف کرد .در سال 1892میوزو مخصوصا سیناپس رادر آسکاریس توضیح داد.او همچنین منبع انتقال توراثی در حیوانات را که استراسبرگر (Strasburger)در گیاهان مطالعه کرده بود پی گیری نمود

با  تکان  دادن تخمهای توتیای دریایی  در زمان خاصی از رشد، تخمهایی بدون هسته و تخم های دیگری که معمولی بودند بدست آورد. هر کدام از این انواع تخم با اسپرم نرمالی از گونه دیگر توتیای دریایی لقاح داده شد.تخم هایی که فاقد هسته بودند تولید لاروهایی که شباهت به گونه‌ای که از آن اسپرم تهیه شده بود، نمودند، ولی آنهایی که هسته داشتند به دورگه‌ای که خواص هر دو گونه را نشان می‌دادند، تبدیل شدند. سیتوپلاسم دو نوع تخم ذکر شده تغییر نیافته بودند و بنابراین نتیجه‌گیری کرد که هسته و نه سیتوپلاسم مسئول انتقال صفات ژنتیکی است

بووری با آزمایش خود در لقاح مضاعف تخم‌های توتیای دریایی (Toxopneustes) (1904.1904.1902)،‌سهمی در تشکیل تئوری توارث کروموزومی بدست آورد

هوگو دو وری (1848-1935 Hogo de Vries)، زیست‌شناس هلندی و کاشف دوباره قوانین مندل به خاطر تئوری‌اش در مورد جهش و مطالعاتش درپامچال و ذرت مشهور است. او سه مقاله در سال 1900 درباره مندلیسم انتشار  داد و بعداً ادعا کرد که روشهای مندلی را خود او انجام  داده و سپس مقاله وی را دیده است

در دهه 80 قرن نوزدهم دو روی که مشاهده‌گری زیرک و دانشمندی هدف‌دار بود، متوجه تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای درگیاهی بنام Lamarck’s eveninig Primorse Oenothera Lamarkiana که از آمریکا آورده شده بود و به صورت وحشی در اروپا کشت می‌شد، گردید

او بذرگیاهانی را که با نوع استاندارد تفاوت داشتند، جمع‌آوری کرد و در باغ بوتانیکی خود در Hilversun کشت کرد. با مشاهدات دقیق، تفاوتهای متعددی در نوع رشد در آنها مشاهده کرد. گیاهان از نظر صفات قابل کلاسه‌بندی بوده و تغییرات متصلی را نشان نمی‌دادند. دو وری این تغییرات را بر خلاف لامارک و داروین که معتقد به تغییرات تدریجی بودند، منبع تکامل دانست. کلمه جهش، به معنی تغییر جهت در توضیح اینگونه گوناگونیها بکار برده شد. در سال 1901، دو وری مشاهدات جمع‌آوری شده خود را در کتابی بنام تئوری جهش (The Mutation Theory) به چاپ رسانید. جهش عمل نادری دانسته شد که قادر به ایجاد گوناگونی بوده و بدینوسیله نژادها و گونه‌ها قابل تشخیص می‌باشند. دو وری سعی در قائل شدن تفاوت بین جهش و تغییرات محیطی بوده، البته جهش مورد نظر او اکنون شامل تغییرات در ساختمان و شمارش کروموزومها هم می‌شود. اصطلاح جهش امروزه فقط شامل تغییرات ژنها یا جهش نقطه‌ای و نه تغییرات قابل رویت کروموزومها می‌گردد

ویلیان بیت سن (1926-1861 William Bateson)،‌ زیست‌شناس انگلیسی در دانشگاه کمبریج بلافاصله بعد از کشف دوباره قوانین مندل درسال 1900 به آنها علاقه‌مند شد و با کمک پانت (R.c.Punnett) گونه‌های مختلف گیاهان مختلف و جانوران را مورد بررسی قرار داد. در طی دوران مطالعات خود اصطلاحات ژنتیک، F1 , (allele=) Allelomorph F2 ,  برای نسل‌های بعدی، Epistatis, Hetorozygote, Homozygote  را معرفی کرد. او برای همگانی کردن قوانین مندل در گیاهان و جانواران فعالیت زیاد کرد

در سال 1906 بیت سن و پانت اولین مورد لینکاژ را که در نخودشیرین (Sweet Peas) مشاهده گردید گزارش نمودند. چون تعداد عوامل توارثی نسبت به تعداد کروموزومها زیاد بودند به نظر می‌رسید که چند فاکتور بر روی یک کروموزوم واقع شوند و بنابراین پیوسته (Linked) می‌باشند

ویلیام لودریک یوهانس (1857-1927 William Ludrig Johannsen) ژنتیک‌دان و فیزیولوژیست گیاهی دانمارکی، در سال 1905 اصطلاحات Phenotype, Genotype, Gene را پیشنهاد کرد و به تفاوت بین ژنها و صفات تاکید داشت. با اینکه زمینه مطالعات او درابتدا فیزیولوژی گیاهی بود، ولی ژنتیک را به عنوان یک علم معرفی نمود. رساله ژنتیکی او در سال 1896 بنام On Heredity and Variation به چاپ رسیده و در سال 1898 تحقیقات خود را که از آن به بعد به صورت کلاسیک انجام گرفت درجو و لوبیا شروع کرد

در رساله خود بنام لینه خالص (1903) تفاوت اثرات گزینش را بر جوامع گیاهان دگر لقاح و خود لقاح نشان داد. معلوم شد که گیاهان خودلقاح تولید هموزیگوسیتی (Homozygosity) یا لینه خالص می‌نماید. گزینش در جوامع دگر لقاح فقط در تغییر نسبت انواع مختلف موثر بود. زمانی که گیاهان برای مدت طولانی لقاح خودی داده می‌شوند، گزینش در آنها بی‌تاثیر بود. گیاهان کاملاً هموزیگوس شده و فاقد گوناگونی ژنتیکی برای گزینش بودند. تمام گوناگونی‌ موجود در لینه خالص بود. از  ص1 تا ص8 منبع شماره

بخش دوم

اصطلاحات ژنتیک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق رایگان اکسیژن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق رایگان اکسیژن در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رایگان اکسیژن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق رایگان اکسیژن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق رایگان اکسیژن در word :

اطلاعات اولیه
اکسیژن یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی است که نماد آن O و عدد اتمی آن 8 می‌باشد. این ماده ، یک عنصر حیاتی بوده و همه جا چه در زمین و چه در کل جهان هستی یافت می‌شود. مولکول اکسیژن (O2 )در زمین از نظر ترمو دینامیکی ، ناپایدار است، ولی توسط عمل فتوسنتز باکتریهای بی‌هوازی و در مرحله بعدی توسط عمل فتوسنتز گیاهان زمینی بوجود می‌آید.
تاریخچه
اکسیژن در سال 1771 توسط داروساز سوئدی “Karl Wilhelm Scheele” کشف شد، ولی این کشف خیلی سریع شناخته نشد و با اکتشاف مستقل “Joseph Priestley” بطور گسترده تری شناخته شد و توسط “Antoine Laurent lavoisier” در سال 1774 نام‌گذاری شد.

پیدایش
اکسیژن ، فراوانترین عنصر در پوسته کره زمین است و تخمینهایی در این زمینه وجود دارد که مقدار آن را 46.7% ذکر می‌کنند. اکسیژن 87% اقیانوسها (به‌صورت آب) و 20% درصد جو زمین (به‌صورت اکسیژن مولکولی O2 یا ازن) را به خود اختصاص می‌دهد. ترکیبات اکسیژن مخصوصا اکسید فلزات و سیلیکات‌ها و کربناتها معمولا در خاک و صخره‌ها یافت می‌شوند.

آب یخ‌زده یک جسم سخت متداول بر روی سیارات دیگر و ستاره‌های دنباله‌دار می‌باشد. کلاهک‌های یخ کره مریخ از دی‌اکسید کربن منجمد تولید شده‌اند. ترکیبات اکسیژن در تمام کهکشان یافت می‌شوند و طیف نور اکسیژن اغلب در ستاره‌ها دیده می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق پروتئین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق پروتئین در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پروتئین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق پروتئین در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق پروتئین در word :

پروتئینها یکی از انواع ماکرومولکول‌های زیستی هستند که از زیرواحدهایی بنام اسید آمینه ساخته شده‌اند.
پروتئین‌ها، زنجیرهای خطی یا پلیمرهایی هستند که از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می‌شوند. چون ترتیب‌های نامحدودی در توالی و طول زنجیره اسید آمینه‌ها در تولید پروتئین‌ها وجود دارد، از این رو انواع بی شماری از پروتئین‌ها نیز می‌توانند وجود داشته باشند.
پروتئین‌ها در بخشی درون سلول به نام ریبوزوم توسط RNA ساخته می‌شوند.
کارکردهای پروتئین‌ها
رفتار سلولی و تمام فعالیت‌‌هایی که در سلول انجام می‌شود بر عهده پروتئین‌‌ها است. همه پروتئین‌ها یا هم برهمکنش دارند و تقریباً می‌توان گفت که همه پروتئین‌ها اثر خود را با همکاری پروتئین‌های دیگر در سلول اعمال می‌کنند و هیچ پروتئینی نیست که در سلول به تنهایی عمل کند. برای ساخت پروتئن در سلول مراحل ذیل باید انجام شود. 1) DNA باید رونویسی شود. در این مرحله آنزیم RNA پلی مراز دو رشته DNA از هم جدا میشود و بعد رونوسی آغاز میشود. نکته: اطلاعات در DNA بصورت رمز 3 تایی وجود دارد یعنی هر 3 نوکئوتید معرف 1 رمز و هر رمز معرف 1 اسید آمینه است. 2) RNA پلی مراز مانند قطاری بر روی DNA حرکت میکند. و رونوسی ادامه دارد. 3) بعد در آخر رونوسی RNA پلی مرآز به رمز پایان میرسد و رونویسی به پایان میرسد. محصول این رونویسی mRNA نام دارد. mRNA از هسته خارج میشود و در سیتوپلاسم به کمک نوع دیگر RNA به نام tRNA اسید آمینه را به هم متصل میکند. tRNA روی mRNA متصل میشودو طبق رمزهای tRNA, mRNA اسید آمینه ها را کنار هم می گذارد. و در آخر ذنجیره پلی پپتیدی به وجود می آید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید