استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان در word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان در word :

شرح مختصر:

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان در word دبیرستانهای شهر تهران به اجرا در آمده است.لذا از میان جامعه آماری نمونه ای با حجم 600 نفر به روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و آزمون مورد نظر اجرا گردید که در نهایت 534 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.اعتبار آزمون از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 601/0 برآورد گردید ، برای بررسی روایی سازه آزمون از روش تحلیل مولفه های اصلی (PC) با استفاده از چرخش واریماکس استفاده شد.نتایج نشان داد که پرسشنامه مورد نظر با استخراج 10 عامل ، علاقه اجتماعی تمرکز بر جزئیات ، درک اجتماعی ، خلاقیت اجتماعی ، توانایی بازی نما ، فراست و هوشیاری ، فراست اجتماعی ، درک دیگران ، رود رویی اجتماعی و علاقه به تنهایی و تفکر ، جمعاً 944/42 درصد از کل واریانس را تبیین می کند و از روایی کافی برخوردار است.سپس برای نمره های اوتیسم دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران جداول نرم تهیه گردید.

استاندار ساختن آزمون اوتیسم (AQ) بر روی دانش آموزان در word
فهرست مطالب

چکیده پژوهش 1
فصل یکم : 2
مقدمه 2
بیان مسئله پژوهش 3
اهمیت پژوهش 5
هدف از پژوهش حاضر : 6
پرسشهای پژوهش : 6
تعریف مفاهیم و اصطلاحات : 7
فصل دوم 13
تاریخچه اوتیسم : 13
ویژگی های رفتاری اوتیسم 17
کارکرد هوشی 17
رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی 18
نابهنجاری ها در پاسخ به محیط فیزیکی 19
رفتار خود تحریکی 19
رفتار خود جرحی 20
عاطفه نامناسب 20
رفتار اجتماعی 20
تکلم زبان 21
اوتیسم 21
ملاک های تشخیص اوتیسم (در خود ماندگی) بر اساس DSM 24
ارزیابی و تشخیص اوتیسم 27
تشخیص مقدماتی اوتیسم : 27
ارزشیابی تشخیص جامع 29
آزمون CHAT (چک لیست اوتیسم طفولیت) 31
پرسشنامه ASSQ 33
آزمون CARS 33
آزمون اوتیسم سیمون بارون- کوهن 35
فصل سوم 36
مقدمه 36
جامعه آماری پژوهش 37
نمونه و روش نمونه گیری 37
اعتبار ابزار پژوهش 39
ابزار پژوهش 39
تحلیل عاملی 40
روش های تحلیل عاملی 41
فصل چهارم 44
توصیف داده ها 44
نتایج توصیفی داده ها 45
اعتبار و روایی 46
اعتبار آزمون اوتیسم 46
ضریب آلفا 47
روایی آزمون اوتیسم 50
مشخصه های نمره های آزمون اوتیسم درگروه نمونه 56
مقایسه نمرات دختران و پسران در گروه نمونه 58
نرم آزمون (AQ) 59
فصل پنجم 60
بحث و بررسی درباره یافته ها 60
محدودیت های پژوهش 65
پیشنهادها : 66

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی و پیشینه نظری لکنت زبان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی و پیشینه نظری لکنت زبان در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی و پیشینه نظری لکنت زبان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی و پیشینه نظری لکنت زبان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی و پیشینه نظری لکنت زبان در word :

مبانی و پیشینه نظری لکنت زبان در word

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

لکنت زبان

توصیف و تعریف لكنت

درمانگران و پژوهشگران، لكنت را یكی از بیماریهای چالش برانگیز در حوزه روانی گفتار می دانند وآن را ناظر بر ویژگی های قابل مشاهده شامل تكرار صدا، هجا، كلمه و یا عبارت، كشیده گویی صداها، تنش عضلانی، قفل هایی كه ممكن است با سایر حركات بدنی در حین تقلای تولید گفتار روی دهد، می دانند(8).

2-2) علت شناسی لكنت

با توجه به تاریخچه و قدمت این اختلال شایع، درمانگران و پژوهشگران حوزه اختلالات روانی گفتار، لكنت را از جنبه های مختلف عضوی(ارگانیسم و فیزیولوژیكال)، روانشناختی و زبانشناختی بررسی كردند. گرچه شواهدی دال بر عوامل ژنتیكی، سابقه خانوادگی، نارسایی های زبانی و روانی و تاخیر بازخورد شنیداری وجود دارد، اما تاكنون علت واحد و اصلی بر ایجاد آن نیافتند. به چند نمونه جدید و مهم آن اشاره می شود.

2-2-1 ) لكنت به عنوان یك اختلال سازماندهی مغزی

بسیاری از مطالعات در هر دو گروه گویندگان با گفتار طبیعی و بیماران آسیب دیده مغزی نشان می دهد كه نیمكره چپ در بسیاری از افراد، نیمكره غالب برای گفتار است. یكی از اولین تئوری هایی كه لكنت را به عنوان فقدان برتری نیمكره ای در نظر می گیرد، تئوری اورتون(1927) و تراویس(1931) است. تئوری آنها اولین تئوری رسمی در زمینه لكنت بود كه دارای یك نظریه علت شناسی بر پایه دستگاه عصبی مركزی افراد لكنتی بود. این تئوری براساس فقدان برتری طرفی در گفتار بود. طبق این نظریه، برتری طرفی طبیعی نیمكره چپ در گفتار و زبان در افراد لكنتی وجود ندارد. در افراد دارای گفتار روان، برتری طرفی نیمكره چپ موجب می شود كه مناطق حركتی نیمكره راست از دستورات نیمكره چپ در زمینه سرعت، دقت، دامنه، قدرت حركات پیروی كنند. هنگامیكه هر دو نیمكره در ارسال دستورات یكسان به نیمكره های هم جهت خود، همكاری دارند، روانی گفتار رخ می دهد. اما هنگامی كه این هماهنگی از بین می رود، هیچكدام از نیمكره ها در كنترل گفتار برتری نخواهد داشت و در این حالت هر دوی آنها قادر به ارسال پیام به دستگاه گفتاری هستند. نتایج این عدم هماهنگی منجر به اختلال در عملكرد هر دو سمت عضلات در گفتار می شود. این اختلال همان علائم آشكار در گفتار است. این تئوری برای سال های متمادی كنار گذاشته شد، زیرا درمان تجویز شده بر اساس این تئوری موثر نبود. این درمان شامل، ایجاد برتری نیمكره چپ بوسیله به كاربردن دست و پای راست به تنهایی بود. گشویند(1985) نمونه جدیدی از تئوری برتری مغزی بیان نمود. وی بیان نمود كه بسیاری از اختلالات گفتاری از جمله لكنت در نتیجه تأخیر ها در رشد نیمكره چپ در دوره جنینی است كه متعاقبا منجر به برتری نیمكره راست برای گفتار و زبان می شود. دیدگاه دیگر از تئوری عدم سازمان دهی مغزی توسط ویلیام وبستر[4](1993) مطرح شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (ع) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (ع) در word دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (ع) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهـرست مطالـب

چکیده
* مقدمه
* کلیات
* فصـــل اول: امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و عاشورا


* بخش اول : بیوگرافی مختصری از زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام)
* ولادت علی بن الحسین (عَلیهِ السّلام)
* نام گذاری امام سجاد (عَلیهِ السّلام)
* کنیه و القاب امام سجاد (عَلیهِ السّلام)
* دوران کودکی
* دوران نوجوانی
* مادر امام سجاد (عَلیهِ السّلام)
* همسر و فرزندان امام (عَلیهِ السّلام)
* قیام زید
* شهادت امام سجاد (عَلیهِ السّلام)
* بخش دوم : بررسی نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در عاشورا
* حرکت امام حسین (عَلیهِ السّلام) از مدینه
* بیماری امام سجاد (عَلیهِ السّلام)
* عدم توان مبارزه
* نشانه های جهاد در سیره امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در عاشورا
* علل عدم قتل امام (عَلیهِ السّلام)
* حضور در قتلگاه
* فصــل دوم: امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و کاروان اسراء
* تبیین نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در اسارت
* ورود اسراء به کوفه
* امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مجلس یزید
* خطبه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مسجد اموی
* خواب دیدن همسر یزید و نجات اهل بیت (عَلیهِ السّلام) از شام
* بازگشت به مدینه
* خطبه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مدینه
* فصـــلسوم: عبادت و امام سجاد (عَلیهِ السّلام)
* بخش اول : دعا و مناجات امام (عَلیهِ السّلام)
* عبادت امام سجاد (عَلیهِ السّلام)
* امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در محراب عبادت و معنویت
* نماز امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ابلاغگر پیام شهیدان
* علی بن الحسین سید الساجدین
* امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و عبادت
* عبادت و آتش
* سقوط فرزند در چاه
* امام و عبدالملک سروان
* امام در مسجد کوفه
* بخش دوم : صحیفه سجادیه
* ابعاد صحیفه
* فصــل چهارم: سیاست و امام سجاد (عَلیهِ السّلام)
* بخش اول : با چه سیاستی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) از عاشورا به نفع اسلام استفاده کرد
* مقدمه
* زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا
* جهاد در لباس اسارت
* افشاگریها
* بیان علل
* بخش دوم : سیاست و برخورد امام سجاد(عَلیه ِ السّلام)با حکومت های وقت
* برنامه سیاسی کوتاه مدت
* زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در خلافت یزید
* واقعه اسفبار حرّه
* امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در واقعه حرّه
* تحلیلهای نادرست
* یزید و هجوم به مکه
* دوران معاویه بن یزید
* دوران مروان بن حکم
* انحطاط دینی و سیاسی مردم
* دوران حکومت سیاه عبدالملک
* برخوردهای امام سجاد (عَلیهِ السّلام) با عبدالملک
* دوران ولید بن عبدالملک
* شیوه امام در افشاگری علیه حاکمان ناصالح
* نتایج
* پیشنهادات
* فهرست منابع و ماخذ

 

مقدمــه
امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ، چهارمین پیشوای شیعه و ششمین آفتاب آسمان عصمت و طهارت است كه در بحرانی ترین شرایط تاریخ اسلام عهده دار امر امامت امر گردید و قافله اسلام را از تاریكی های دوران حكومت بنی امیه به سلامت عبور داد و شیعه را از نابودی مصون داشت .
امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در روزگاری می زیست كه همه صدا ها خاموش شده بود و امویان دارهایی را كه برافراشته بودند همچنان نگه داشته و خون های مطهری را كه ریخته بودند نمی شستند تا درس عبرتی باشد برای همه آنان كه هنوز نفسی در سینه دارند و  زمزمه ی زیر لب ، تا مبادا لب به سخن بگشایند و دودمان اموی را بر باد دهند .
آری ، امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در چنین روزگاری قافله سالار راهیان نور شد . قافله ای كه ضربات سهمگینی بر پیكرش وارد شده و امویان این قافله را نابود شده می پنداشتند .
وقتی نگذاشتند كه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ، بعد از واقعه عاشورا ، ندای حقیقت را بر فراز منبر جدش رسول الله (ص) فریاد كند آن امام همام در دل شب با دعا و نیایش ، عالی ترین روز دینداری و حق طلبی را به یارانش ابلاغ كرد . و باران نیازهای شبانه اش ، صحیفه ای از معارف و رهنمود ها و درس ها تدارك دید و با سجده های طولانی اش قیامها را شكل بخشید .
زمانی كه دشمن اجازه نداد او درمیان یارانش و در جمع پیروانش حضور علنی داشته باشد ، آن حضرت با خلوت خویش جمع امویان را ضعیف ساخت و آرامش آن ها را بر هم زد ! به راستی كه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) محراب نیایش را میدان مبارزه با سیاست ها و تبلیغات امویان تبدیل كرد و از دعا كه نرم ترین شیوه گفتاری است حربه ای برنده علیه دشمنان دین و منكران ولایت پدید آورد . او در مجلس یزید كه خونخوارترین و بی رحم ترین بیدادگاه تاریخ بود با چنان شهامت و شجاعتی از حریم شهیدان كربلا دفاع كرد كه نجوای سخنانش برای همیشه در گوش زمان و تاریخ باقی ماند.
امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ، در آن مجلس و نیز در بقیه عمر خویش با منش و رفتار خود برای همه ی دشمنان به اثبات رسانید كه در حلم ، علم ، فصاحت ، شجاعت مانند اجداد طاهرینش سرآمد خلق است . از آن پس هرگاه صدای نیایش امام سجاد(عَلیهِ السّلام) بلند می شد همه درد ها و رنجهایی كه از سوی غاصبان ولایت و خلافت بر خاندان عصمت رفته بود پدیدار می گشت .
از نوای گرم و مهربان دعاهایش چیزهایی زیادی می توان دریافت ، ندای توصیه ی رسول خدا (ص) ، صلابت امیرالمونین علی (عَلیهِ السّلام) و رنجهای حسن بن علی (عَلیهِ السّلام) و مظلومیت های حسین (عَلیهِ السّلام) سالار شهیدان كربلا .
و اكنون به شناخت ابعاد وجودی آن زینیت بخش تقوا پیشگان می نشینیم . بدان كه امید كه مائده امداد های الهی ، در این مسیر یاری و توانمان بخشد .
فصل اول
 بیوگرافی مختصری از زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام):
 این فصل شامل ولادت ، كنیه و القاب ، مادر و همسر و فرزندان و دوران كودكی ، نوجوانی و جوانی امام (عَلیهِ السّلام) می شود . در كل زندگینامه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) را به صورت خلاصه ذكر كرده ایم .
فصل دوم
 تبین نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در عاشورا كه به بركت امام حسین (عَلیهِ السّلام) به سوی كربلا ، بعد از آن به بیماری امام (عَلیهِ السّلام) كه نقش زیادی در زنده ماندن امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در واقعه عاشورا داشت كه آن یك تقدیر الهی برای استمرار امامت در جامعه اسلامی بود اشاره كرد . و رنج و مصیبت هایی كه امروزه در روز عاشورا بر امام سجاد (عَلیهِ السّلام) وارد شده حضور آن حضرت در قتلگاه پرداختیم .
فصل سوم
 بررسی نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در اسارت :
 در اینجا همراه می شویم با كاروان اسراء و با كاروانسالار آن ، امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و با آن بزرگوار منزل به منزل می رویم و حوادث آن دوره را ورق می زنیم . در كوفه شهر مردمان حیله و ریا و در شام در مجلس یزید ، خونخوارترین و ستمكارترین عنصر تاریخ در مدینه شهر رسول خدا ، شهر نور.
فصل چهارم :
 دعا و مناجات امام (عَلیهِ السّلام) بررسی عبادت های امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ، بیان خضوع و فروتنی امام سجاد  (عَلیهِ السّلام) و حضور قلب آن حضرت در نماز و بیان نمونه هایی از عبادت های آن حضرت
فصل پنجم
توضیحی پیرامون صحیفه سجادیه :
 همان كتابی كه انجیل اهل بیت و زبور آل محمد لقب گرفت . در این فصل ابتدا تعریفی از
صحیفه سجادیه آورده ایم و به شرح های نگاشته شده بر صیحفه و سند و رجال آن پرداختیم و در ادامه امتیازات صحیفه سجادیه را متذكر شده ایم و در نهایت ابعاد صحیفه را ذكر كرده ایم
فصل ششم :
با چه سیاستی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) از عاشورا به نفع اسلام استفاده كرد :
در این فصل به پیام رسانیها و سیاست امام سجاد  (عَلیهِ السّلام) در زنده نگه داشتن یاد عاشورا را
اشاره كردیم . امام به دلیل اینكه واقعه عاشورا از اذهان پاك نشود ، به افشاگری و بیان علل قیام امام حسین  (عَلیهِ السّلام) می پرداخت .
فصل هفتم
 سیاست امام سجاد (عَلیهِ السّلام) با حكومت های وقت :
 امام سجاد (عَلیهِ السّلام) با یزیدبن معاویه بن یزید ، مروان بن حكم ، عبدالملك بن مروان ، ولید بن عبدالملك هم عصر بود . با هریك از این حاكمان و ویژگی های حكومتی آن ها را به صورت جداگانه توضیح دادیم و در مورد واقعه اسفبار حره ، هجوم یزید به مكه و فتنه ابن زبیر و برخورد امام سجاد (عَلیهِ السّلام) با هریك از این ها مطالبی را در این فصل گنجاندیم .

 

كلیات
اهمیت و ضرورت
انسان در طول زندگی خود نیاز های متفاوتی دارد كه بعضی از این نیازها بستگی به موقعیت و زمان و حالت بخصوصی دارد . یكی از این نیازها نیاز به علم است . همه انسان ها تشنه آموختن و كسب دانش هستند . انسانی كه تشنه آموختن دانش است بهتر است در مسیری حركت كند كه مفید و صحیح باشد . با توجه به اینكه ما در عصری زندگی می كنیم كه ادیان و مذاهب مختلفی بوجود آمده اند كه هریك خود را بر حق می دانند ، یكی از مسیر های صحیح علم آموزی ، آموختن درباره دین است . و از محور های اساسی در هر دین شناخت رهبر و بزرگان آن دین است كه اهمیت بسیار دارد ، زیرا رهبر نمونه كامل برای شناختن یك دین است و با توجه به اینكه ما در كشوری زندگی می كنیم كه مذاهب مختلف از جمله مذهب اهل سنت وجود دارد ، درست است كه تشیع و تسنن با هم مشتركاتی دارند ، امّا در بعضی موارد از جمله رهبر با یكدیگر اختلاف دارند . كه همین اختلاف در رهبر باعث تقابل و ایجاد كشمكش های بین تسنن و شیعه شده است . ما كه در حوزه علمیه درس می خوانیم و درس ما علوم دینی است ، وظیفه ما اولاً شناختن دین است و ثانیاً شناساندن دین به دیگران است ، یكی از شاخه های اصلی شناختن بزرگان دین و در رأس آن ائمه می باشد كه بتوان در موقع نیاز از آنها در مقابل بد خواهان دفاع كرد .
تحلیل زندگی امامان معصوم علیهم سلام بدون آگاهی از موقعیت اجتماعی آنان و ویژگی های زمان ناممكن می باشد . بر همین اساس است كه بعضی بدون آگاهی و یا احیاناً غرض ورزی نظریات نادرستی را میدهند ، از جمله اینكه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) را فردی منزوی كه در گوشه ای به عبادت فردی اشتغال داشته و به دور از مسایل اجتماعی و سیاسی معرفی می نمایند ؛ كه این بزرگترین جفا بر امام همام می باشد و یا در تعبیرات خود از امام سجاد (عَلیهِ السّلام) به عنوان امام بیمار یاد می كنند . با عنایت خداوند سعی كردیم در این پایان نامه به ابعادی هرچند ناچیز از زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) اشاره كنیم .

 

سوالات اصلی
1- بیوگرافی مختصر از امام سجاد (عَلیهِ السّلام) را ذكر كنید ؟
2- امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در دوران اسارت چه نقشی داشتند ؟
 3- چرا مبارزات امام (عَلیهِ السّلام) در قالب دعا و مناجات بود ؟
4- دوران امامت امام سجاد (عَلیهِ السّلام) چگونه بود ؟

 

سوالات فرعی
1- تاریخ تولد و نام پدر و مادر و كینه و القاب امام سجاد (عَلیهِ السّلام) را بیان كنید ؟
 2- چرا امام سجاد (عَلیهِ السّلام) را زین العابدین می نامند ؟
3- نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) از مدینه تا كربلا چیست ؟
4- سخنرانی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در كوفه و شام چه تفاوت هایی با یكدیگر داشت؟
5- آیا سكوت و پناه بردن امام سجاد (عَلیهِ السّلام) به دعا یك انزوا بود یا یك سیاست؟
6- با اینكه یزید و یزیدیان امام حسین (عَلیهِ السّلام) و یارانش را خارجی و مرتد و حادثه عاشورا را پیروزی برای مسلمانان به حساب می آوردند امام سجاد (عَلیهِ السّلام) با چه سیاستی از عاشورا به نفع اسلام استفاده كرد ؟
7- صحیفه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) را معرفی كنید ؟

 

فرضیه سازی
1-  بیماری امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در واقعه عاشورا یك تقدیر الهی برای استمرار امامت بود .
2- امام سجاد (عَلیهِ السّلام) با نیایش های خود رموز سیاست و دینداری را به مردم ابلاغ كرد .
3- حاكمان عباسی شرایط اختناق آمیزی را برای امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و پیروانش به وجود آورده بودند.
اهداف و فوائد تحقیق
هدف از این تحقیق تنها بیان زندگانی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) نمی باشد . با توجه به اینكه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) یكی از ائمه دوازده گانه ما شیعیان است و شناخت كامل آن بزرگوار اهمیت ویژه ای دارد و زمینه ایجاد شناخت در تمام ابعاد نورانی وجود اقدس ایشان از عهده این بنده حقیر بر نمی آید ، لذا اهداف این تحقیق علاوه بر بیان زندگانی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) بررسی دو بعد عبادی و سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) می باشد و برطرف كردن یك سوی ابهامات كه در اذهان بعضی از افراد وجود دارد ، از جمله اینكه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در بعد سیاست فعالیتی نداشتند و تنها بعد عبادی را مورد توجه قرار داده بودند اما غافل از اینكه همین بعد عبادی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) جدای از سیاست امام (عَلیهِ السّلام) نبود و یك سیاست كاملاً هوشیارانه بود كه منحصر به فرد و تأثیر گذار بود .
وقتی كه تاریخ گذشتگان خصوصاً ائمه علیهم السلام بیان می شود ذهن ها بدنبال الگو سازی و الگو برداری بر می آیند . اهداف این تحقیق ساختن الگوی مناسب و تأثیر گذار در بعد عبادی و سیاسی می باشد . ان شاء الله كه بتواند مشكلی از مشكلات جامعه را كه از سوی دشمنان بر جامعه و بخصوص نسل جوان در زمینه دینی تحمیل می شود را حل كند . و دیگران نیز گام های مهمتر و مؤثرتری را در این زمینه بردارند .
پیشینه موضوع
در مورد سابقه موضوع تحقیق منابع و آثار تألیف شده به چند دسته تقسیم می شود :
الف) كتابهای تاریخ عمومی
ب) تواریخ ائمه علیهم السلام
ج) تراجم ( شرح حال نگاری ) و رجال
د) آثار مؤلفان معاصر
 ابتدا چند منبع دسته اول را صرف آشنایی ذكر می كنیم و بعد از آن آثار مؤلفان معاصر را همراه با نقد می آوریم . كتاب ناسخ التوارخ حضرت حضرت سجاد (عَلیهِ السّلام) به قلم مورخ شهید دانشمند محترم عباسقلیخان شهید و به تصحیح و حواشی دانشمند محترم محمد باقر بهبودی می باشد . كتاب اختیار معرفه الرجال (رجال كشی) اثر مورد بحث تخلیص كتابی است با عنوان « معرفه الرجال الناقلین عن الائمه المعصومین » به تألیف ابو عمر و محمد بن عمر بن عبد العزیز كسی كه شیخ طوسی رحمه الله آن را تخلیص كرده و تحت عنوان « اختیار معرفه الرجال » به دست ما رسیده است . كتاب تاریخ یعقوبی ، این كتاب اثر احمد بن ابی یعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ( م  292  ه . ق ) می باشد . كتاب منتهی الآمال تألیف ثقه المحدثین مرحوم حاج سید عباس قمی می باشد .                 

آثار مؤلفان معاصر 
1- رهبر آزادگان : كتاب رهبر آزادگان به نویسندگی سید عبد الرزاق موسوی مقدم و ترجمه مرتضی فهیم كرمانی در سال 1374 بوسیله چاپخانه دفتر نشر فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است . این كتاب به ابعاد مختلف زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) اشاره كرده است . ابتدا در مورد مادر امام (عَلیهِ السّلام) ، ولادت امام و القاب و اسامی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و نصب بر امامت امام (عَلیهِ السّلام) اشاره شده است . بعد از آن معجزات امام (عَلیهِ السّلام) را ذكر كرده است كه به نظر این بنده اگر معجزات امام (عَلیهِ السّلام) را در آخر مطالب می آورد بهتر بود . بعد از آن در مورد صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام (عَلیهِ السّلام) مطالبی را آورده كه این نقطه قوتی می باشد كه برای خواننده مفید است . بعد از آن ، كلمات قصار ، امام و تغییر قرآن و بیان مسائلی از فقه و هم چنین احتجاجهای امام و امام در خانه خدا اشاره شده است . در ادامه به بعضی از خصوصیات امام از جمله صبر و بردباری و فروتنی امام و به بخشش امام (عَلیهِ السّلام) اشاره شده است كه هركدام از این بحث ها در حد مناسب می باشد . در ادامه به بحث امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و امویان و امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و هشام اشاره شده است ، به توصیه ها و سفارش های امام (عَلیهِ السّلام) به فرزندان خود و فرزندان امام (عَلیهِ السّلام) اشاره شده است كه اگر جای این دو بحث عوض می شد بهتر بود . یعنی ابتدا نویسنده فرزندان امام سجاد (عَلیهِ السّلام) را می آورد و بعد توصیه ها و سفارش های امام به فرزندان خود ، اما به دلیل اینكه در این كتاب نویسنده به بیشتر ابعاد زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) نگاهی گذرا كرده است ، آوردن شاگردان و اصحاب امام (عَلیهِ السّلام) نیز خالی از لطف نبود .
2- نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در رهبری شیعه: این كتاب از جمله كتاب هایی است كه در مورد امام سجاد (عَلیهِ السّلام) است . مؤلف این كتاب محسن رنجبر می باشد . كتاب حاضر در سال 1380 به چاپ رسیده است و ناشر این كتاب انتشارات مدرسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله علیه است .

 

منابع و مآخذ :

* قرآن مجید : ترجمه ؛ ناصر مكارم شیرازی
*صحیفه كامله سجادیه : ترجمه ؛ سید علیرضا جعفری ، ج 1 .
1-    انصاریان ، استاد حسین ، اهل بیت علیهم السلام عرشیان فرش نشین ، قم ، 1383
2-    امین حسینی عاملی ، سید محسن ، زندگی امام زین العابدین (ع) ، ترجمه ی حسین وجدانی ، تهران ، چاپخانه سپهر
3-    اربلی ، علی بن عیسی ، كشف الغمه فی معرفه الائمه ، تبریز ، مكتبه بنی هاشم ، 1381
4-    ابن طاووس ، علی بن موسی ، لهوف ، قم ، 1382 .
5-    ابن شهر آشوب ، محمد بن علی ، مناقب آل ابی طالب ، قم ، موسسه انتشارات علامه ،
6-    پیشوایی ، مهدی ، سیره پیشوایان ، موسسه امام صادق (ع) ، 1379
7-    ترابی ، احمد ، امام سجاد (ع) ، جمال نیایشگران ، مشهد ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی ، 1373
8-    حسین قمی ، سید علی ، كرامات و مقامات عرفانی امام سجاد (ع) ، قم ، انتشارات نبوغ ، 1380
9-    حسینی جلالی ، محمد رضا ، جهاد امام سجاد (ع) ، ترجمه موسی دانش
10-    حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه ، نجف ، 1356 ق
11-    خراسانی ، حاج محمد هاشم بن محمد علی ، منتخب التواریخ در زندگی چهارده معصوم ، انتشارات اسلامیه 1376 ،
12-    خلیل آبادی حجه الاسلام برات ، لوامع الانوار (جلد دوم ) . ناشر مولف .
13-    خواجویان ، دكتر محمد كاظم ، تاریخ تشیع ، مشهد ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ، 1379
14-    خلفی ، شیخ عبدالحسین ، زندگانی چهارده معصوم ، قم ، دارالنشر اسلام ، 1382
15-    دعائی ، محمد محسن ، اسوه كامل – بررسی مقاطع زندگی و ابعاد نورانی وجود اقدس حضرت زین العابدین و سید الساجدین علی بن الحسین (ع)، موسسه اطلاعات ، 1380
16-    رنجبر ، محسن ، نقش امام سجاد (ع) در رهبری شیعه ، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1380
17-    شریف قریشی ، باقر ، تحلیلی از زندگانی امام سجاد (ع) ، ترجمه محمد رضا عطایی ، كنگره ی جهانی حضرت رضا (ع) ، 1372
18-    صادقی ، حجه السلام اكبر ، حضرت امام سجاد (ع) پاسدار خون شهیدان ، انتشارات سلسبیل
19-    طباطبایی ، استاد علامه ، تفسیرالمیزان ، ترجمه ی سید محمد باقر موسوی همدانی ، مشهد چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی
20-    عماد زاده ، حسین ، زندگانی چهارده معصوم ، نشر طلوع ، 1380
21-    علاقه بندیان ، دكتر عباس ، از مدینه تا نینوا ، گلشن راز ، 1379
22-    قمی ، حاج شیخ عباس ، منتهی الامال ، مطبوعاتی حسینی ، 1381
23-    قائمی ، علی ، زندگی حضرت زینب (س) – رسالتی از خون و پیام ، تهران ، امیری ، 1372
24-    قائمی ، دكتر علی ، در مكتب پیشوای ساجدان امام علی بن الحسین (ع) ، امیری ، 1376
25-    كلینی ، ثقه الاسلام ، اصول كافی ، ترجمه ی آقای حاج سید جواد مصطفوی
26-    موسوی كاشانی ، سید محمد محسن ، بر امام سجاد (ع) و امام باقر (ع) چه گذشت ؟ تهران ، دارالمكتب الاسلامیه ، 1373
27-    موسوی مقدم ، سید عبدالرزاق ، رهبر آزادگان ، ترجمه ی مرتضی فهیم كرمانی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1374
28-    محرمی ، غلامحسن ، تاریخ تشیع از پیدایش تا عصر غیبت كبری ، انتشارات نصایح ، 1382
29-    مجلسی ، محمد باقربن محمد تقی ، بحارالانوار ، تهران ، انتشارات المعارف الاسلامیه
30-    مطهری ، دكتر مرتضی ، خدمات متقابل اسلام و ایران ، قم ، صدرا ، 1357
31-    معروف الحسینی ، هاشم ، زندگی دوازده امام (ع) ، ترجمه ی محمد رخشنده ، تهران ، چاپخانه سپهر ، 1370
32-    یعقوبی ، احمد بن اسحاق ، تاریخ یعقوبی ، ترجمه محمد ابراهیم آیتی ، تهران ، بنگاه نشر و ترجمه ی كتاب ، 1356

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشكلات رفتاری ارتباطی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشكلات رفتاری ارتباطی در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشكلات رفتاری ارتباطی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشكلات رفتاری ارتباطی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشكلات رفتاری ارتباطی در word :

تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله دارای مشكلات رفتاری ارتباطی در word

هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان دارای مشكلات رفتاری ارتباطی سنین 12 تا 13 ساله (مقطع راهنمایی تحصیلی) بوده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون حرمت خود كوپر اسمیت و پرسشنامه مشكلات رفتاری راتر بوده است. از بین 68 دانش آموز 48 نفر كه نمرات آنها در پرسشنامه راتر 9 و بالاتر از 9 و در پرسشنامه حرمت خود پایین تر از حد میانگین بود به طور تصادفی انتخاب گردید و به گروههای آزمایش و كنترل تقسیم شد. گروه آزمایش به مدت 7 هفته (هر هفته یك جلسه 90 دقیقه ای) تحت تأثیر متغیر مستقل قرار گرفتند، در حالیكه گروه كنترل هیچگونه آموزشی دریافت نكردند. بعد از آن، پس آزمون انجام گرفت و داده ها با استفاده از تحلیل كوواریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد كه بین میانگین های حرمت خود كلی دو گروه آزمایش و كنترل در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (P = 0). بدین گونه كه میانگین نمرات حرمت خود كلی گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل بیشتر بود همچنین مقایسه بین میانگین های حرمت خود كلی دو گروه پسر و دختر در پس آزمون تفاوت معنی داری را نشان نداد. تأثیر متقابل جنسیت و آموزش حرمت خود در این تحقیق معنی‌دار نبود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل افزایش طلاق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل افزایش طلاق در word دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل افزایش طلاق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعریف طلاق
مبحث دوم : ماهیت طلاق
بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است
الف) طلاق بائن
ب) طلاق رجعی
بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد
بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است
بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است
الف) طلاق یک ایقاع است
ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است
ج) یک ایقاع معین است
مبحث سوم : اختیار در طلاق
بند اول : تعریف
بند دوم : اختیار طلاق دراسلام
بند سوم : علت واگذاری حق به مرد
بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام
الف) تعریف حق
ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق
ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق
د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی
یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه
دو : ملاک های سوء استفاده از حق
فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی
مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج
بند اول : تعریف
الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی
ب) نظریه مرحوم نراقی
ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی
د) نظریه شیخ مرتضی انصاری
دو) نظریه امام خمینی(ره)
بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده
الف) مجرای قاعده
ب) قلمرو قاعده
ج) تعارض روقاعده لاضرر
د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج
هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟
و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟
فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی
مبحث اول : تاریخچه
بند اول : قانون مدنی سال 1313
بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313
بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353
بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358
بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها
بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381
مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی
بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه
الف) طرح موضوع
ب) تعریف نفقه زوجه
ج) ماهیت حق زن بر نفقه
د) شرایط وجوب نفقه
الف) تعریف لغوی
ب) تعریف فقهی و حقوقی
بند دوم : مدارک و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
یک : بنای عقلا
دو : قاعده لطف
بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»
بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده
الف) مجرای قاعده
ب) قلمرو قاعده
یک : حرج عمومی
دو : حرج شخصی
سه : حرج واقعی یا معلوم
چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی
پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده
مبحث دوم : قاعده لاضر
بند اول : کلیات
بند دوم : مدارک و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
بند سوم : معنی ضرر و ضرار
بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»
یک : دائمی بودن نفقه
دو : تمکین زوجه
دو) موانع وجوب نفقه
یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج
دو : سوء معاشرت زوجه
سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده
و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد
یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه
دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه
بند دوم : غایب مفقودالخبر
الف) تعریف
ب) عناصر
یک : غیبت
دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی
سه : فقد خبرحیات یا ممات
ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق
بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه
الف) طرح موضوع
ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج
ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی
د) مصادیق عسروحرج
یک : مصادیق عنوان شده در قانون
1-    غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج
2-    اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
3-    محکومیت قطعی زوج
4-    ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر
دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.
1-    عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
2-    اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد
3-    بی عدالتی در رفتار با همسران
4-    ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد
5-    ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
6-    ارتکاب اعمال منافی عفت
7-    ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد
8-    اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او
9-    سوء رفتار و معاشرت با زوجه
هـ) مصادیق عنوان شده در قانون
یک : مصادیق عنوان شده در قاون
1-    ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
2-    ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.
دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.
1-    ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی
2-    ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی
3-    عدم تأمین جانی

 

مقدمه :
خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.
درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.
به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.
تا توانی پا منه اندرفراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)
اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.
در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.
به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟
همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد….

 

فهرست منابع و مآخذ
1-    اباذری فومنی، منصور، انحلال نکاح دائم ازنظر قانون مدنی ایران، تهران، نشر خیام، 1370
2-    امامی، دکترسیدحسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ج 4 و5
3-    امینی، علیرضا، آیتی، محمدرضا، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، تهران، سمت، بهار 1380
4-    بازگیر، یدا…، قانون مدنی در آینه آرامی دیوان عالی کشور(حقوق خانواه)، تهران، انتشارات فردوسی، 1380
5-    بهرامی، حمید، سوء استفاده ازحق، تهران، اطلاعات، 1380
6-    تولیت، سیدعباس، تحریرات درس قواعد فقه 1، تهران، دانشکده علوم قضایی، 1385
7-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1383
8-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتبهای حقوقی در اسلام، تهران، شرکت افست(سهامی عام) دی ماه 1359
9-    حائری شاه باغ، دکترسیدعلی، شرح قانون مدنی، تهران، وزارت دادگستری، 1328
10-    ره پیک ، دکترحسن، تقریرات درس حقوق مدنی 4، تهران دانشکده علوم قضایی، 1384
11-    دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی در حقوق اسلامی، تهران، سمت، بهار 68
12-    دیانی، دکترعبدالرسول، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، تهران، امید دانش، 1379
13-    سیدمرتضی، ابوالقاسم ملقب به علم الهدی، الانتصار، قم، نشر اسلامی، 1415 هـ .ق
14-    شایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، طاها، 1366
15-    شهید اول، اللمعه الدمشقیه، مسجدسرایی، حمید، تهران، خط سوم، 1383
16-    صفایی، دکترسیدحسین، امامی، دکترسیداسدا…، مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، زمستان 1384
17-    صفایی ، دکتر سیدحسین، قاسم زاده، دکترسیدمرتضی، تهران، سمت، زمستان 82
18-    طاهری، حبیب ا…، حقوق مدنی 1 و2، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1376، ج1
19-    طباطبایی، علامه محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دارالکتب الاسلامیه، ج 14
20-    طباطبایی یزدی، محمدکاظم، ملحقات عروه الوثقی، تهران، 1378، ج 2
21-    عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث
22-    العاملی، زین الدین، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت؛ دارالعالم الاسلامی 1410 هـ .ق
23-    العاملی، زین الدین، مسالک الافهام، چاپ بیروت، 1410، ج1
24-    عراقی، عزت ا…، آیا می دانیدطلاق و وسائل آن کدامند؟ تهران، آسیا، 1364
25-    کاتوزیان، دکترناصر، اعمال حقوقی، تهران، میزان، 83
26-    کاتوزیان، دکترناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، شرکت انتشار، 1368
27-    کاتوزیان، دکترناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1369
28-    کلینی، محمدیعقوب، فروغ کافی، قم، دارالمکتب الاسلامیه، 1359 هـ. ق
29-    گرجی، ابوالقسم، مقالات حقوقی ، تهران، مؤسسه انتشارات ، مرداد 1372
30-    محقق داماد، سیدمصطفی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، پاییز 61
31-    محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، تهران، سمت ، بهار 74 ، ج 1 و 2
32-    مطهری، دکترشهید مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، شرکت افست(سهام عام) ، دی ماه 1359
33-    مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، داراکتب اسلامی، فروردین 1353
34-    مکارم شیرازی، ناصر، قواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام الامیر المومنین (ع)، 1410 هـ.ق
35-    منتظرقائم، مهدی، جزوه درسی اصول فقه 2، تهران، دانشکده علوم قضایی 1383
36-    موسوی بجنوردی، سیدمحمود، قواعد فقهیه، تهران، عروج، پاییز 79
37-    موسوی خمینی، امام، روح ا…، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1365
38-    موسوی خمینی، امام، روح ا…، الرسائل، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1369
39-    مرگویی، حاج علی، قاعده عسروحرج و حق زنان در طلاق و تحلیل حقوقی و فقهی ماده 1130 قانون مدنی» تهران، اطلاعات، 1379
40-    مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین الملل، تهران، اطلاعات، 1379
41-    محقق ممدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، انتشار اسلامی، جلد 29 و 30 و 31 و 32، شوال 1451 هـ .ق
42-    نوری،محمدعلی، قانون مدنی فرانسه با ترجمه، تهران، گنج دانش، 1376
43-    ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، مسئولیت جزایی، مشارکت و مساعدت در جرم، تهران، نشر داد، 1372

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مبانی فقهی جایگاه غسل در احکام مختلف از دیدگاه عامه و خاصه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مبانی فقهی جایگاه غسل در احکام مختلف از دیدگاه عامه و خاصه در word دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبانی فقهی جایگاه غسل در احکام مختلف از دیدگاه عامه و خاصه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
مبحث اول: بیان مسأله
مبحث دوم: تاریخچه موضوع
مبحث سوم: ضرورت و اهداف و اهمیت موضوع
مبحث چهارم: پرسش های تحقیق
مبحث پنجم: روش تحقیق
مبحث ششم: مروری بر تحقیقات گذشته
مبحث هفتم: تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم
الف- غسل در لغت و اصطلاح
ب- فقه در لغت و اصطلاح
ج- مبانی
چ-حکم شرعی
ح-عامه
د-خاصه
ز-تشریع
س-اجتهاد
ش-تقلید
فصل دوم: ماهیت غسل و کیفیت تعین آن
مبحث اول: بررسی ماهیت غسل
گفتار اول: کیفیت از دیدگاه عامه و خاصه
1/1- دیدگاه اول
2/1- دیدگاه دوم
3/1- دیدگاه سوم
مبحث دوم: موجبات غسل از دیدگاه عامه و خاصه
1/1- غسل جنابت
2/1- غسل حیضی
3/1- غسل استحاضه
4/1- غسل نفاس
5/1- غسل مس میت ( از نظر امامیه )
5/1- غسل اسلام و کافر از دیدگاه ( مالکیه و حنابله )
6/1- غسل میت
فصل سوم: مبانی تشریع غسل و جایگاه آن در احکام مختلف
مبحث دوم: احکام غسل های واجب از دیدگاه عامه و خاصه
گفتار اول: موارد وجوب رعایت غسل از دیدگاه عامه و خاصه
1/1- وجوب رعایت غسل جنابت از دیدگاه عامه و خاصه
2/1- وجوب رعایت غسل حیضی از دیدگاه عامه و خاصه
3/1- وجوب رعایت غسل استحاضه از دیدگاه عامه و خاصه
4/1- وجوب رعایت غسل نفاس از دیدگاه عامه و خاصه
5/1- وجوب رعایت غسل اسلام کافر از دیدگاه ( مالکیه و ضابله )
5/1- وجوب رعایت غسل مس میت از دیدگاه امامیه
6/1- وجوب رعایت غسل میت از دیدگاه امامیه
گفتار دوم: استجاب رعایت رعایت غسل از دیدگاه عامه و خاصه
1-    استحباب غسل نزد خاصه
2-    استجباب غسل نزد عامه
فصل چهارم: احکام تشخیص ( ضده غسل و اِشکال در آن از دیدگاه عامه و خاصه )
مبحث اول: احکام تشخیص دهنده غسل از دیدگاه عامه و خاصه
گفتار اول: حکم امر مشتبه در غسل جنابت
مبحث دوم: حکم مواردی که اشکال در تشخیص غسل وجود دارد از دیدگاه عامه و خاصه
1/1- حکم ترک عمدی و غیر عمدی غسل
2/1- حکم ترک غسل مس میت
3/1- حکم تداخل اغسال
4/1- حکم شک در غسل ها
فصل پنجم: نتیجه گیری

 

چکیده:
موضوعی که در این تحقیق بدان پرداخته شده است بررسی مبانی فقهی جایگاه غسل در احکام مختلف از دیدگاه عامه و خاصه می باشد. مساله غسل امری است که از جانب شارع مقدس مورد توجه قرار گرفته است. چنانکه عدم رعایت آن در برخی امور موجب بطلان ویا فعل مکلف می شود. یعنی زمانی که قائم به نماز شدید ودر ان وقت با جنابت بودید پس غسل کنید با بدون غسل شرط صحت نماز می باشد وبدون غسل جنابت باطل می شود.
ودر برخی از امور واجب است که احکام غسل رعایت شود مانند رعایت احکام غسل در زمان غسل میت. با توجه به اینکه این امور از آن دسته اموری هستند که مردم در زندگی خود با آن دست بگریبانند واین مساله شرعی از قدیم الایام تا هم اکنون توسط علمای شیعه وعلمای سنت در کتب فقهی مختلف مورد تنوجه قرار گرفته است که خود حاکی از اهمیت موضوع وعدم مشاهده رساله منسجم دانشجویی در رابطه با این موضوع، محقق تصمیم گرفت که به بررسی مبانی فقهی غسل در احکام مختلف از دیدگاه عامه وخاصه بپردازد. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از طریق  فیش برداری از کتب متعدد فقهی وبا بهره گیری از نرم افزارهای تحقیقی مانند لوح فشرده المعجم الفقهی، جامع التفاسیر گنجینه های روایات، سایت های مختلف تحقیقاتی گردآوری شده است.
نگارنده در این تحقیق سه محور عمده را در راستای موضوع مورد نظر دنبال نموده است که عبارتند از:
 1- درمحور نخست به بررسی ماهیت غسل وکیفیت آن پرداخته شده است وبا بررسی نظرات علمای شیعه وعلمای اهل سنت به این نتیجه رسید  که مورد اتفاق نظر همه  علماء می باشد که مراد از غسل جاری شدن آب بر تمام بدن اعم از پوست ومو همراه است.
غسل عبارت از جاری گرداندن آب بر محل است.
2- در محور بیان مبانی  تشریع غسل بر آیاتی از قرآن کریم که در رابطه با احکام غسل می باشد استناد کرده است. پس به بررسی اموری که رعایت غسل درآنها واجب ومستحب است پرداخته است وبه این نتیجه رسید که علمای شیعه واهل سنت در اکثر این موارد اتفاق نظر دارند.
3- در محور سوم احکام  تشخیص دهنده غسل را بیان می کند که در ابتدا باید شخص علم ویقین به غسل پیدا کند ودر صورت فقدان علم، ظن به غسل پیدا کند ودر صورت فقدان به امارات ونشانه هایی که برای تعیین غسل به کار می رود توجه کند.
در ادامه به بررسی مواردی که شخصی درآن موارد دچار اشکال در تشخیص  غسل می شود پرداخته است وبه این نتیجه رسید که عمداً این اشکالات به چهار صورت اتفاق می افتد.
1- عمدی 2- از سوی فراموشی 3- غفلت کردن 4- خطاء در تشخیص

 

مقدمه
اگر مروری بر ادیان گذشته داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که مساله غسل تنها در دین اسلام مطرح نیست ودر ادیان گذشته مانند: دین یهود ودین مسیحیت و…. وجود داشته است.
وتوجه به غسل همواره از جانب شارع مقدس در ادیان مختلف مورد توجه قرار گرفته است که این توجه حاکی از اهمیت موضوع است. در دین اسلام رعایت غسل شرط صحت برخی امور مانند نماز می باشد وچنانچه عدم رعایت غسل جنابت مثلاً در مورد نمازهای واجب عمداً غسل نکند نمازش باطل می شود که عدم رعایت عمدی غسل باعث بطلان نماز وخسران دنیوی واخروی است وهمچنین در برخی از امور غسل واجب است مثلاً در هنگام جنابت وحیض. لذا از اهمیت وضرورت موضوع انسانها را از قدیم الایام تا کنون برآن داشته که غسل را رعایت وبا استفاده از روشهای مختلف ترتیبی وارتماسی احکام غسل را  فرا گیرند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع محقق در پایان نامه این مساله را از دیدگاه علمای شیعه وعلمای اهل سنت مورد بررسی قرار داده است وامید است این رساله گامی باشد در جهت روشن ساختن احکام مختلف این امر برای خوانندگان محترم این مساله ومحقق.

فهرست منابع

الف- منابع فارسی
ب- منابع عربی
ج- منابع اینترنتی

فهرست منابع
الف: منابع فارسی
1-    حسینی جرجانی، امیر ابوالفتوح، تفسیر شاهی، ( آیات الاحکام )، منشورات نوید، تهران اول 1404 ه.ق
2-    حسینی، محمد، فرهنگ لغت و اصلاحات فقهی، سروش، تهران، دوم، 1385 ه.ش
3-    طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، محمدباقر موسی همدانی، انتشارات اسلامی، قم، بی چا، 1374 ه.ش
4-    قرشی، علی اکبر، احسن الاحدیث بنیادن البعثت، تهران، سوم، 1374 ه.ش، ج 1
5-    همو، قاموس قرآن دارارلکتب الاسلامی، تهران، بی چا، 1371 ه.ش، ج 5
6-    محمدی ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی ( اصول فقه ) دانشگاه تهران، 29 ، 1386 ه.ش
7-    مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، دارالکتب اسلامی، چاپ 38، 1361 ه.ش، ج 1
8-    معین، محمد، فرهنگ فارسی، امیر کبیر، تهران، 8، 1371 ه.ش ، ج 3
9-    مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، تهران، انتشارات اسلامی، اول 1370 ه.ش
10-    مشکینی، علی، اصلاحات اصول، پیشین، ج 1، نشر هادی
11-     فیضی، علی رضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات تهران، 1350 ه.ش، چاپ دهم
12-    مغنیه، محمدجواد، فقه تطبیقی، ج 1
13-    میرخانی، احمد، آیت الحکام، انتشارات الاسلامیه، ج 1
14-    سید سابق فقه السنه، ناشر دارالکتاب عربی، بیروت، ج 2
15-    امام خمینی، روح الله، طهارت، ناشر مؤسس? اسماعیلیان، قم، 1410 ه.ق، ج 1
16-    عابدینی، ابن عباد حاشیه رد المختار،ناشر دارالفکر، 1232 ه.ق ، ج 6، 

ب: منابع عربی
1-    قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه ای
2-    الآ ابی الازهری، صالح بن عبدالسمیح، الثمر الدانی فی تقریب المعانی، المکتبه الثغافیه، بیروت، بی چا، بی تا.
3-    ابن قدامه، ابی عبدالله بن احمد، المغنی، دارالکتاب العربی، بیروت، بی چا، بی تا، ج 1.
4-    اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد و الاذهان، جامعه المدرسین، قم، بی چا، بی تا، ج 11.
5-    استر آبادی، محمد بن علی، آیات الاحکام، مکتبه المعراجی، تهران، بی چا، بی تا، ج 1.
6-    اصفهانی، ابی القاسم بن محمد ( الراغب الاصفهانی )، المفردات فی غریب القرآن، دارالعلم، بیروت، اول 1412 ه.ق
7-    اصفهانی، بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد ( فاضل هندی )، کشف الثام، مکتبه السید المرعشی النجفی، قم، بی چا، 1405 ه.ق، ج 3.
8-    افریقی مصری، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، اول، 1405 ه.ق، ج 11.
9-    همو، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، اول، 1405 ه.ق، ج 13
10-     همو، قواعد الاحکام، مؤسسه نشر اسلامی، قم، اول، 1410 ه.ق، ج 1.
11-     همو، المعتبر فی شرح المختصر، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، بی جا، بی تا، 1364 ه.ش، ج 1
12-     افندی، محمد علاء الدین، حاشیه رد المحتار علی الدر المختار، دارالفکر، بیروت، بی چا، 1415 ه.ق، ج 1.
13-     انصاری، مرتضی ( شیخ انصاری )، کتاب طهارت، ناشر: مؤسسه آل بیت (ع) الایاء التراث، ج 2، ص 327
14-     بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی چا، بی تا، ج 1 و 2 و 6
15-     طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن ( شیخ طوسی ) تهذیب الاحکام فی المقنعه دار الکتاب فی بی چا، چهارم، 1365، ج 1
16-     حلی، علامه جلال الدین ابی عباس احمد بن محمد فتح، المذهب بارع، موسسه نشر اسلامی، اللجماع المدرسین، قم، ج 1
17-     قاضی، عبدالعزیز بن براج، المذهب،  ناشر جامع مدرسین قم، جلد 1
18-     شروانی، عبدالحمید، عبادی، ابن قاسم، حواشی الشروانی، درالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی چا، بی تا، ج 1.
19-     شافعی، ابی عبدالله محمد بن ادریس، الآم، دارالفکر، بیروت، دوم، 1403 ه.ق، ج 1
20-     شربینی خطیب، محمد، مغنی المحتاج، دار حیاء التراث العری، مصر، بی چا، بی تا، ج 1.
21-    شربینی، شمس الدین محمد بن احمد، الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع، دار المعرفه، بیروت، بی چا، بی تا.
22-     سیستانی، علی، منهاج الصالحین، مکتبه آیت ا… العظمی سید علی الحسینی الیستانی، قم، اول 1416 ه.ق
23-     سمرقندی، علاء الدین، تحفه الفقهاء، دارالکتب العلمیه، بیروت، دوم، 1414 ه.ق، ج 1
24-     سلمی سمرقندی، ابی النضر محمد بن مسعود بی عیاش، تفسیر عیاشی، المکتبه العلمیه السلامیه، تهران، بی چا، بی تا، ج 2.
25-     زین الدین، محمد امین، کلمه التقوی، مهر، سوم، 1413 ه.ق، ج 1.
26-     روحانی، محمد صادق، فقه الصادق، مؤسسه دارالکتاب، قم، سوم، 1414 ه.ق، ج 4.
27-     عاملی، محمد بن الحسن الحر ( شیخ حر عاملی )، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، مؤسسه آل البیت، قم، سوم، 1414 ه.ق، ج 4
28-     عاملی، زین الدین بن علی، الروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات داوری قم، اول، 1410 ه.ق، ج 1.
29-     عاملی، ابو عبدالله محمد بن مکی ( شهید اول )، البیان، مجمع الذخائر الاسلامیه، قم، بی چا، بی تا.
30-     طوسی، ابی جعفر محمد بن علی ( ابی حمزه طوسی )، الوسیله الی نیل الفضیله، مکتبه السید المرعشی، قم، اول، 1408 ه.ق
31-     طوسی، ابی جعفر محمد بن علی ( ابی حمزه طوسی )، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، مکتبه جامع چهلستون، قم، 1400 ه.ق
32-     طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، دوم، 1408 ه.ق، ج 5.
33-     صافی گلپایگانی، لطف ا…، هدایه العباد، دار القرآن الکریم، بی چا، اول، 1416 ه.ق، ج 1
34-     قمی، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه ( شیخ صدوق )، من لایحضره الفقیه، جامعه المدرسین، قم، دوم، 1404 ه.ق، ج 1.
35-     قمی، علی ابن بابویه ( شیخ صدوق )، فقه الرضا، المؤتر المعالمی للامام الرضا (ع)، مشهد، اول، 1406 ه.ق
36-     موسوی خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، مدینه العلم، قم، 28، 1410 ه.ق، ج 1.
37-     نجفی، محمد حسن ( شیخ جواهری )، جواهر الکلام فی شرح الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، سوم، 1367 ه.ش
38-     نراقی، احمد، مستند الشیعه فی احکام الشرعیه، موسسه آل بیت (ع) لاحیاء التراث، مشهد، اول، 1415 ه.ق، ج 4.
39-     نوری طبرسی، میرزا حسن، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، بی جا، اول، 1408 ه.ق، ج 1
40-     نووی دمشقی، ابی زکریا یحیی بن شرف، روضه الطالبین، دارالکتب العمیه،  بیروت، بی چا، بی تا، ج 1.
41-     همو، المجموع فی شرح المهذب، دارالفکر، بی جا، بی چا، بی تا، ج 3.
42-     یوسفی، زین الدین ابی علی علی الحسن بن ابی طالب ابن ابی المجد ( الفاضل الآبی )، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، جامعه المدرسین، قم، اول، 1408 ه.ق.
43-     همو، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، مکتبه المفید، قم، بی چا، بی تا، ج 1
44-    عاملی، زین الدین بن علی، الروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات داوری، قم، اول، 1410 ه.ق، ج 1
45-    حلی، نجم الدین ابی القاسم جعفر بن الحسن، المعتبر فی شرح مختصر، ناشر مؤسسه سید الشهداء، 1364 ه.ق ، ج 1
46-     گلپایگانی، سید محمد رضا، الموسوی، هدایه العباد، ناشر دارالقرآن کریم، قم 1413، ج 1
47-    خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ناشر المدینه العلم، 1413 ه.ق، ج 1
48-    نوری، محی الدین، روضه الطالبین، ناشر دارالکتاب علمیه، بیروت ، ج 1
49-    انصاری، زکریا بن محمد بن احمد، فتح الوهاب، ناشر دارالکتاب العلمیه، بیروت، 1418 ه.ق، ج 1
50-    سرخسی، شمسی الدین راضی، المبسوط شرح المطبر، الناشر دارالمعرفت، بیروت، 1406 ه.ق، ج 1
51-    قیروانی، ابن ابی زید، رسال? ابن ابی زید، ناشر مکتبه الثقفیه، بیروت، ج 1
52-    صدوق، ابی جعفر محمد بن ابی حسین، من لایحضره الفقیه، ناشر جامع المدرسین، 1404 ه.ق، ج 1
53-    زین الدین، محمد امین، کلمه التقوی، ناشر مهر، 1413 ه.ق، ج 1
54-    خوانساری، حسین بن جمال الدین محمد، مشارق الشموس، ناشر مؤسسه آل بیت (ع)، ج 1

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آسیب شناسی جوانان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آسیب شناسی جوانان در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آسیب شناسی جوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آسیب شناسی جوانان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آسیب شناسی جوانان در word :

آسیب شناسی جوانان در word

هویت یابی

(یكی ازوظایف مهم درتعلیم وتربیت یك نسل، یاری دادن آن برای یافتن هویت خویش است . روان شناسان، دوره نوجوانی یعنی حد فاصل بین 13 تا 18 سالگی را دوره حساسی برای یافتن هویت می دانند.درصورتی كه نوجوان بتواند دراین مدت برای خویش تصویری رضایت بخش وامید آفرین بدست آورد، مراحل بعدی زندگی را با تعادل، پرشور وپرتحرك آغاز خواهد كرد. نوجوان درچنین وضعیتی قدم دردوره های جهانی خواهدگذاشت، به گونه ای كه می داند چه می خواهد ومی داند كه چه راهی پیش رو دارد وچه باید بخواهد. درصورت تحقق ناپذیری این هویت ، نوجوان دچار‹‹ آشفتگی نقش ›› خواهد شد. یعنی درمورد خود ونحوه رفتاری كه می بایدداشته باشد ، دچار تردیدی می شود.درچنین صورتی، انتخاب یك الگوی مشخص برای او مشكل خواهد شد به همین لحاظ ممكن است هرچند صباحی، به رنگی وشكلی درآید.

درجوامعی كه پیچیدگی وتنوع رفتاری، زیاد به چشم می خورد، الگوهای متعددی درمقابل نوجوان وجود خواهدداشت، كه او را درانتخا ب یك یاچند الگو برای همانند سازی، یعنی انتخاب شیوه ای برای زیستن باالهام از آن الگوها، با مشكل مواجه می سازد.درجوامع ساده، مانند جوامع روستایی وعشایری، هویت یابی نوجوانان با مشكلات كمتری مواجه خواهد بود. دراین گونه جوامع معمولاً چند نوع شغل وشخصیت معدودبه منزله الگوهای قالبی درمقابل نوجوان قراردارند كه نوجوان دربرخورد با مشكلات می تواندبا آنها همانند سازی كند. از این رو درجوامع ساده ایران به فراوانی با نوجوانان 14 یا 15 ساله ای روبرو می شویم كه مانند مردان وزنان آن جامعه رفتار می كنند ودرجمع آنان وتقریباً همپای آنان رفتار كرده، اظهار نظر می كنند.

یكی از مسائل مهم درهویت یابی ، ‹‹ هویت یابی جنسی›› است.وقتی سخن از هویت یابی است، می باید نوجوان درمورد جنسیت خویش ونقش های مربوط به آن نیز به تصور روشنی دست پیدا كند

آسیب شناسی جوانان در word
فهرست مطالب:

فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی جوان

بخش اول: هویت یابی 2

بخش دوم: معنی جوان ونوجوان 4

درباره جوان 5

فصل دوم: بلوغ روانی واجتماعی جوان

بخش سوم: بلوغ روانی وجنسی جوان 7

رشد اجتماعی 10

فصل سوم: بررسی مشكلات سنی

بخش چهارم: بررسی مشكلات سنی 12

بخش پنجم: مشكلات ونیازهای دوره ی جوانی ونوجوانی 14

افسردگی 16

اضطراب 18

بخش ششم: اعتیاد درجوانان

نقش شخصیت دراعتیاد 20

اعتیاد وموادمخدردرنوجوانان 22

بخش هفتم: آسیب های اجتماعی دررابطه با جنس مخالف

الگوپذیری ورابطه با جنس مخالف 25

آسیب های اجتماعی دختر وپسر 26

فصل چهارم: نقش خانواده

بخش هشتم: آسیب های اجتماعی دختر وپسر
29

روش پرورش جوانان ونوجوانان 29

نقش خانواده 32

برخوردهای نامطلوب 33

بخش نهم: توصیه های بهتر برای ارتباط باجوانان 35

نكته ای به والدین(رشد اجتماعی) 37

پدرها ومادر ها حتماً بخوانند 37

بخش دهم: آسیب ها وموانع اجتماعی

پسران ایرانی شغل می خواهند 40

ازدواج 42

فراردختران عواقب ومشكلات آن 45

آسیب های اجتماعی فرار پسران 50

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تربیت عبادی کودکان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تربیت عبادی کودکان در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تربیت عبادی کودکان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تربیت عبادی کودکان در word

چکیده  
مقدمه  
ضرورت تربیت عبادی کودکان در دوران خردسالی  
آماده‌سازی در کودکان  
توجه دادن متربی به نعمت‌های الاهی  
نقل داستان‌های جذاب درباره عبادات به ویژه نماز  
ارتباط کودکان با اماکن مذهبی  
توجه به مسائل عبادی توسط والدین و مربیان و مشاهده عینی کودک  
شیر دادن به کودک با وضو  
شیر دادن به کودک در حال نماز  
الف) بیان فواید و فضیلت روزه و ماه رمضان  
ب) بیدار کردن کودک در سحر و گرفتن روزه به اندازه توان  
ضرورت بیان فلسفه اعمال عبادی در حدّ درک کودکان  
مسئولیت و محدوده زمانی والدین در تعلیم و تربیت مسائل دینی و عبادی کودکان  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تربیت عبادی کودکان در word

قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم، مدرسه امام علی‌بن ابی‌طالب(ع)، چ 1، 1378

نهج البلاغه، ترجمه فیض ‌الاسلام

احمدی، سیداحمد، اصول و روش‌های تربیت در اسلام، اصفهان، دانشگاه اصفهان، چ 3، 1384

امینی، ابراهیم، تربیت، قم، بوستان کتاب، چ 2، 1385

انصاریان، حسین، دیار عاشقان، تفسیر صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین(ع)، تهران، پیام آزادی، ج5، چ1،1372

همو، نظام خانواده در اسلام، تهران، ام ابیها، چ1، 1375

ایمانی، محسن، کلاس اولی‌ها، تهران، انجمن اولیا و مربیان، چ 5، 1386

باهنر، ناصر، آموزش مفاهیم دینی همگام با روان‌شناسی رشد، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چ 9،

بناری، علی‌همّت، نگرشی به تعامل فقه و تربیت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ1، 1383

جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات همایش تربیت دینی، مقاله، برنامه درسی برای دست‌یابی به تربیت دینی، نویسنده، مهدیه کشانی، قم، مؤسسه امام خمینی، چ1، 1388

حرّ عاملی، محمدبن حسن‏، تفصیل وسائل ‏الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 4، 5، 7، 21، چ5، 1409

حسام الدین هندی، علاء‌الدین، کنز العمّال فی سنن الاقوال و الافعال، ج16، بیروت، مؤسسه الرساله، 1409

حلی، ابو منصوربن یوسف، مختلف الشیعه، ج 3، قم، جامعه مدرسین، چ 1، 1413

خانه کودک، احکام ما و کودکان، قم، الهادی، چ 1، 1376

خمینی، سیدروح‌الله، امام در سنگر نماز، قم، ستاد اقامه نماز و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تبیان، دفتر7 ، چ1، 1374

خمینی، سیدروح‌الله، توضیح ‌المسائل، قم، نشر روح، چ 1، بی‌تا

داوودی، محمد، سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل‌بیت‡، ج 2، تربیت دینی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چ 1، 1383

دفتر برنامه‌‌ریزی و تألیف کتب درسی، جزوه راهنمای برنامه تعلیم و تربیت اسلامی دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، مصوب هفتصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، 1385

سادات، محمد‌علی، رفتار والدین با فرزندان، تهران، اولیا و مربیان، چ 6، 1380

شرفی، محمدرضا، مراحل رشد و تحول انسان، تهران، ارشاد اسلامی، چ 3، 1368

فرید، مرتضی، الحدیث – روایات تربیتی‏ از مکتب اهل بیت‡، ج 1، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏، 1368

فضل‌الله، محمد‌رضا، مقاله درآمدی بر تربیت دینی با توجه به پیشرفت ادراکات دینی در کودکان و نوجوانان، ترجمه فرزدق اسدی، مجله تربیت اسلامی، مرکز مطالعات تربیت اسلامی، تهران: تربیت اسلامی، ش 3، پاییز 1379، ص139

فقیهی، علی‌نقی، شیوه‌های ترغیب و جذب به نماز، تهران، مؤسسه مهر تابان، چ 1، 1384

فلسفی، محمد‌تقی، گفتار فلسفی؛ جوان از نظر عقل و احساسات، تهران، نشر معارف اسلامی، ج 1، چ 14، 1344

فلسفی، محمدتقی، گفتار فلسفی؛ کودک از نظر وراثت و تربیت، ج 2، تهران، نشر معارف ‌اسلامی، چ 10، 1387

فیض کاشانی، ملا محسن، المحجه ‌البیضاء فی تهذیب الاحیاء، ج 3 – 4، قم، جامعه مدرسین، چ 2، 1349

قمی، شیخ عباس، سفینه ‌البحار و مدینه الحکم و الآثار، ج 4، قم، دارالاسوه، چ 2، 1416

کریمی‌نیا، محمدعلی، الگوی‌های تربیت اجتماعی، قم، پیام مهدی(ع)، چ 2، 1386

کریمی، عبد العظیم، تربیت آسیب‌زا، تهران، اولیا و مربیان، چ 1، 1373

کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج 3 – 4، تهران، علمیه اسلامیه، بی‌تا

گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع ‌المسائل، ج 3 – 2 – 1، قم، دارالقرآن الکریم، 1412

مجلسی، محمد‌باقر، بحار الانوار، ج 2 ، 16، بیروت، مؤسسه الوفا، 1404

مروجی‌طبسی، محمد‌جواد، حقوق فرزندان در مکتب اهل‌بیت‡، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ 5، 1387

مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، تهران، صدرا، چ 14، 1373

تمیمی مغربی، نعمان‌بن محمد، دعائم الإسلام، ج 1، مصر، دارالمعارف، چ 2، 1385

نوری، میرزاحسین، مستدرک ‏الوسائل، ج 3 ، 12 – 15، 21، قم، ‏مؤسسه آل‌ البیت لإحیاء التراث، چ 1، 1408

یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه ‌الوثقی، ج 1، قم، اسماعیلیان، چ 5، 1377

چکیده

تربیت عبادی کودکان اهمیت خاصی در نظام آموزشی و تربیتی اسلام دارد. تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که در بزرگسالی نسبت به عبادات سستی از خود نشان می‌دهند، بی اعتقاد به دین و تکالیف دینی نیستند، بلکه عواملی چون بی‌توجهی و یا عدم تقید والدین نسبت به انجام به موقع تکالیف عبادی، عدم ورزیدگی کودکان در انجام عبادات در کودکی و ناآگاهی آنان از فلسفه و اهمیّت عبادات، در این زمینه نقش دارند. تاکنون نظام آموزشی ما عملاً نتوانسته است این آمادگی را در دانش ‌آموزان برای رفع این مشکل ایجاد کند. برای رفع این مشکل، ضروری است پیش از سن تکلیف، کودکان با اعمال و تکالیف عبادی، فلسفه و فواید اعمال عبادی متناسب با دوره کودکی آشنا شوند. والدین و مربیان به عنوان مسئولان اصلی تربیت، باید زمینه فراگیری و انجام برخی از مسائل دینی را برای کودکان فراهم نمایند

این مقاله، به بررسی ضرورت تربیت عبادی کودکان، ضرورت بیان فلسفه اعمال عبادی و مسئولیت والدین در این زمینه پرداخته است

کلیدواژه‌ها: تربیت، تربیت دینی، تربیت عبادی، کودکان

 

مقدمه

بر اساس آیات و روایات، فلسفه وجودی انسان رسیدن به سعادت و قرب الاهی است. بدین منظور، دین اسلام برنامه‌های جامع و کاملی در قالب تربیت دینی دربردارد. از جمله این برنامه‌ها، «عبادت و بندگی» است. عبادت یکی از نیازهای واقعی و اساسی است که ریشه در اعماق جان و فطرت بشر دارد و اسلام آن را به منزله یک برنامه جامع تربیتی برای پرورش و تکامل روح و روان انسان برنامه‌ریزی کرده است. تربیت دینی مفهومی عام است که شامل حوزه‌های مختلفی همچون تربیت عقلانی، سیاسی، اجتماعی، جنسی، عاطفی، اعتقادی، اخلاقی و عبادی می‌باشد. تربیت دینی «عبارت است از مجموعه اعمال عمدی و هدفدار، به منظور آموزش گزاره‌های معتبر یک دین به افراد دیگر؛ به نحوی که آن افراد در عمل و نظر به آن آموزه‌ها متعهد و پایبند گردند»

یکی از مهم‌ترین ابعاد تربیت دینی در دوره کودکی، تربیت عبادی است. این نوع تربیت که شامل پرورش بعد معنوی و ایجاد زمینه ارتباط با خداوند است، بسیار مورد تأکید پیشوایان دینی(ع) می‌باشد. داوودی تربیت عبادی را: «آموزش عبادات به متربیان و متعهد کردن آنان به انجام آنها»2 می‌داند. به طور کلی، تربیت عبادی بُعدی از تربیت دینی است که متربّی را با اعمال و تکالیف عبادی آشنا، و آنان را با انگیزه راسخ، مکلّف به انجام آن می‌کند

بحث تربیت عبادی یکی از مهم‌ترین مسائل در محافل علمی و آموزشی در جامعه دینی است، که توجه بسیاری از پدران و مادران دین‌مدار و مربیان متعهّد و دل‌سوز را به خود جلب کرده است. از سوی دیگر، تربیت عبادی دنباله و مکمّل تربیت اعتقادی است و تربیت اعتقادی بدون آن بار ارزشی ندارد؛ زیرا لازمه شناخت یک دین، عمل به آموزه‌های آن است

حال این پرسش مطرح است که چه کنیم تا فرزندانمان مؤمن، متعهّد و عامل به تعالیم دینی و تکالیف عبادی رشد کنند؟ برای پاسخ به این پرسش در این مقاله حول سه محور اساسی بحث می‌شود

الف) ضرورت تربیت عبادی کودکان در دوران خردسالی؛

ب) ضرورت بیان فلسفه اعمال عبادی در حد درک کودکان؛

ج) مسئولیت و محدوده زمانی والدین در تعلیم و تربیت مسائل دینی و عبادی کودکان

ضرورت تربیت عبادی کودکان در دوران خردسالی

متخصصان تعلیم و تربیت در مورد نقطه شروع پرورش مذهبی و آموزش برنامه‌‌های معنوی و تعلیمات دینی، دو نظر بیان کرده‌اند

گروهی معتقدند: «کودک تا به حدّ بلوغ و رشد نرسد، استعداد درک آموزش‌های دینی را ندارد و نباید تحت تربیت دینی قرار گیرد؛ گروه دیگری عقیده دارند که اطفال نیز لیاقت و استعداد آن را دارند که تحت تربیت دینی قرار گیرند و مربیان می‌توانند مطالب دینی را ساده و قابل فهم نمایند و به کودکان تلقین کنند و آنان را وادار سازند که برنامه‌های آسان دین را انجام دهند تا با افکار و اعمال دینی نشو و نما یابند»

اسلام در این باره دیدگاه‌های متقن و دقیقی ارائه کرده است. در تفکر اسلامی، انسان در مقام جانشین خدا، خلافت الاهی بر روی زمین به عهده‌دار است. برای کسب این مقام، باید از دوران خردسالی و چه بسا قبل از آن، اقدام‌های لازم را به عمل آورد، تا کودک آمادگی پذیرش تکالیف الاهی را در زمان بلوغ پیدا کند. بر اساس سنّت و رهنمودهای معصومان(ع)، آموزش دینی و عبادی از هنگام تولّد شروع می‌شود؛ زیرا تربیت در دوره کودکی پایه و اساس رشد و بالندگی معنوی در دوره‌های بعدی خواهد بود. دلایل روایی زیادی در تأیید نظریه دوم وجود دارد

غزالی معتقد است: «تربیت دینی باید از سنین پایین آغاز شود؛ زیرا در این سن کودک بدون طلب دلیل و برهان، ‌آماده پذیرش عقاید دینی است. از طرف دیگر، نهادینه کردن معانی دینی با تلقین و تقلید آغاز می‌شود و سپس با توجه به مراحل گوناگون رشد، دستورات مناسب هر مرحله به تدریج عرضه می‌شود و در پایان به پدید آمدن باورهای عمیق و محکم در ذهن انسان می‌انجامد»

بر اساس نظر شرع مقدس اسلام، کودکان تا به سن بلوغ نرسند، تکلیفی متوجه آنان نیست؛ اما هنگامی که به سن تکلیف می‌رسند و با مجموعه تکالیف شرعی مواجه می‌شوند، در صورت نداشتن آشنایی و آمادگی پیشین، پذیرش و انجام تکالیف دینی برای آنان دشوار می‌‌باشد و چه بسا رغبتی نسبت به اعمال عبادی از خود نشان ندهند. یکی از فلسفه‌های تعلیم تکالیف عبادی به کودکان در دوره خردسالی این است که کودکان بر اثر مداومت، انجام آن اعمال برای آنان ملکه شود، تا در زمان سن تکلیف، ‌برای آنان دشوار نباشد. بی‌شک اگر کودکان در آغاز دوران کودکی و سال‌های نوجوانی از آموزه‌های دینی‌ بهره‌ای نبرند، قطعاً در جوانی و بزرگ‌سالی با یک رکود معنوی و در نهایت خسارت روحی مواجه خواهند شد. امینی معتقد است

درست است که پسر بعد از پانزده سال و دختر بعد از نه سال به تکلیف می‌رسند و قبل از آن تکلیفی ندارند؛ اما انجام تکالیف دینی را نمی‌توان تا سن بلوغ به تأخیر انداخت. باید انسان از کودکی به انجام عبادات و تکالیف دینی عادت کند تا در سن بلوغ به آنها رغبت داشته باشد;، [و الا] انجام آن عبادت در سن بلوغ برای بچه دشوار خواهد بود یا اصلاً زیر بارش نمی‌رود و اگر هم نماز‌خوان شود، چندان تقیدی به آن نخواهد داشت و با اندک بهانه‌ای ممکن است آن‌ را ترک نماید؛ زیرا عملی که از زمان کودکی عادی نشده باشد، عادت کردن به آن دشوار خواهد بود

البته باید بکوشیم حس و رغبت کودکان نسبت به تکالیف عبادی، به انگیزه و خواست درونی تبدیل شود و این علاقه از درون بجوشد، نه اینکه صرفاً در حد اطلاعات دینی باقی بماند. بنابراین، باید افزون بر بعد شناختی، با بهره‌گیری از بُعد عاطفی کودکان، از ابتدا تصویری زیبا از دین و تکالیف دینی برای آنان ترسیم کرد، تا شور و انگیزه گرایش و عمل به تکالیف و مناسک عبادی در کودکان درونی شود. برای تحقّق این هدف، ضرورت دارد در دوره کودکی، آمادگی‌های لازم، برای انجام یک مجموعه از اعمال عبادی (نماز، روزه) را در آنان ایجاد کرد؛ این مطلب به خوبی از روایات فهمیده می‌شود. برای نمونه، در روایتی پیامبراکرم(ص) می‌فرماید: «نماز را در هفت سالگی به فرزندانتان تعلیم دهید».6 نظیر همین روایت از امام علی(ع) نقل شده است که حضرت می‌فرماید: «از هفت سالگی فرزندانتان را به نماز امر کنید»

در این زمینه امام باقر(ع) می‌فرماید

ما اهل بیت، هنگامی که کودکانمان به پنج سالگی رسیدند دستور می‌دهیم نماز بخوانند؛ ولی شما از هفت سالگی آنان را به نماز خواندن امر کنید، و ما در هفت سالگی امر می‌کنیم به اندازه توانایی‌شان نصف روز و یا بیشتر و یا کمتر روزه بگیرند و دستور می‌دهیم هنگامی که تشنگی و گرسنگی بر آنان غالب شد، افطار کنند. این عمل برای آن است که به روزه گرفتن عادت کنند. پس شما کودکان خود را در نُه سالگی به اندازه توانایی‌شان امر به روزه گرفتن کنید و چون تشنگی و گرسنگی بر آنان غالب گردید، افطار کنند

از این روایات بر می‌آید که باید کودکان را در خردسالی به فراگیری و اقامه نماز و گرفتن روزه تمرین داد تا به تدریج برای آنان عادت و ملکه شود، و هنگام سن تکلیف، به خوبی آماده باشند. حتی با توجه به اینکه کودکان از تنبیه بدنی منع شده‌اند، اما در مورد زمینه‌سازی و تحریک و وادار کردن آنان به نماز، گاهی ائمه(ع) امر به تنبیه فرموده‌اند. فقیهان نیز معتقدند در تمرین دادن کودک به نماز، در صورت لزوم، به مقداری که دیه واجب نشود، می‌توان او را تنبیه کرد. از روایات بر می‌آید که اگر کودکان در خواندن نماز سستی کنند، می‌توان آنان را با رعایت موازین شرعی، تنبیه (از زبانی تا عملی) کرد. البته در روایات، از نظر زمان و سن بازخواست اختلاف وجود دارد. از این‌رو، نمی‌توان دقیقاً مشخص کرد که در چه سنی می‌توان آنان را با تنبیه به نماز واداشت. در تعدادی از روایات زمان بازخواست و تنبیه از شش یا هفت سالگی آمده است. برای مثال، پیغمبر اسلام(ص) فرمود: «وقتی فرزندانتان شش ساله شدند، امر کنید نماز بخوانند؛ وقتی هفت ساله شدند، (در صورت لزوم) می‌توانید آنها را بزنید»

همسر امام خمینی(ره) نقل می‌کند که امام از هفت سالگی در تربیت دینی دقّت داشتند و می‌گفتند: «بچه‌ها از هفت سالگی نماز بخوانند. بچه‌ها را وادار به نماز کن، تا وقتی نه ساله شدند، عادت کرده باشند»

سادات معتقد است

انجام تکالیف دینی را نباید تا زمان بلوغ به تأخیر انداخت؛ بلکه باید اُنس و عادت لازم را پیشاپیش در آنها به وجود آورد تا در زمان بلوغ مشکلی از این نظر به وجود نیاید. خانواده‌هایی که از فرصت دوران کودکی برای این منظور استفاده نمی‌کنند، در دوران بلوغ و نوجوانی معمولاً با مشکلات جدّی روبه‌رو می‌شوند؛ زیرا کسی که انجام تکالیف دینی را تا مرحله نوجوانی یا جوانی و بزرگ‌سالی به تأخیر انداخته است، هر چند معتقد به موازین دینی باشد، به علّت نبود ممارست عملی و آمادگی روحی، معمولاً نمی‌تواند به راحتی به احکام دینی عمل کند. اغلب کسانی که در سنین بالاتر وظایف عبادی خود را انجام نمی‌دهند، بی‌اعتقاد به مبانی دینی نیستند؛ بلکه آنها معمولاً کسانی هستند که قبلاً ورزیدگی و آمادگی لازم را به دست نیاورده‌اند ;، بنابراین، استدلال کسانی که معتقدند طفل پس از رسیدن به حدّ تشخیص، خود باید مسیر خویش را انتخاب کند و نباید پیشاپیش عادت به برخی امور از جمله تکلیف دینی را در او بوجود آورد، به هیچ‌روی درست نیست. اگر این استدلال صحیح باشد، باید تربیت را تا رسیدن به سن تشخیص تعطیل کرد؛ حال آنکه تربیت به یک معنا چیزی جز ایجاد عادات در کودک نیست;

نوشته‌اند: روزی «آندره مالرو» ادیب مشهور، درباره تعلیم و تربیت و اهمیت فوق‌العاده آن برای مردم سخنرانی مفصّلی ایراد کرد که سخت مورد توجه قرار گرفت. وقتی نطق او پایان یافت، زنی از میان جمعیت پیش رفت و گفت: جناب مالرو! بنده از چه زمانی می‌توانم تعلیم و تربیت فرزندم را شروع کنم؟

مالرو، مؤدبانه پرسید: بچه شما کی متولّد می‌شود، خانم؟

زن با شگفتی جواب داد: کی متولّد می‌شود؟ عجب، کودک من الأن چهار سال دارد، آقا!

در این هنگام مالرو فریاد زد: چهار سال؟! ای داد و هزار افسوس! بانوی عزیز، شما هم‌اکنون بهترین سال‌های عمر آن طفل بیچاره را هدر داده‌اید!

بنابراین، ضروری است تمهیدات لازم برای فراگیری و گرایش کودکان به انجام اعمال عبادی از سنین خردسالی فراهم شود، تا افزون بر ایجاد و تقویت روحیه دین‌داری و دین‌باوری، زمینه عمل به تکالیف عبادی نیز برای آنان فراهم شود

آماده‌سازی در کودکان

یکی از اصول تربیتی در تربیت عبادی، اصل «زمینه‌سازی» و ایجاد آمادگی در کودکان از نظر روحی، روانی و عاطفی نسبت به عبادات است. این اصل افزون بر تأکید نسبت به عبادات، باعث آمادگی پذیرش و انجام تکالیف شرعی و همچنین جلوگیری از کم‌توجهی کودکان نسبت به مسائل عبادی نیز می‌شود. بر اساس اصل «آماده‌‌سازی»، ضروری است پیش از آنکه احکام و اعمال عبادی در حقّ کودکان به مرحله وجوب برسد، زمینه رویارویی صحیح با احکام و اعمال عبادی را در آنان ایجاد کرد؛ زیرا این اقدام در رشد و کمال معنوی انسان تأثیر مستقیم دارد

هدف از تربیت عبادی در دوره کودکی، پرورش و تقویت روحیه عبادی و ایجاد آمادگی برای «تکلیف‌‌پذیری» و تشویق کودکان به انجام تکالیف عبادی است. برای تحقق این هدف، می‌توان بر اساس برنامه‌ای منظم، بدان جامه عمل پوشاند؛ زیرا اگر کودک یک‌دفعه و بدون آمادگی قبلی مکلّف به تکالیفی شود، طبیعی است که از عهده آن برنمی‌آید و چه بسا میزان تکلیف‌پذیری او نیز پایین آید و یا تکالیف را بدون انگیزه و به صورت ناقص انجام می‌دهد. البته باید توجه داشت که برای ارائه هر مفهومی به کودک، ابتدا باید آمادگی از نظر شناختی و عاطفی در او ایجاد شود، تا در نهایت به رفتار عملی در کودک بینجامد. متأسفانه گاهی در مدارس، حتی در درس دینی، دانش‌‌آموز در همان سطح اولیه شناختی و عاطفی باقی می‌ماند؛ در حالی که تربیت دینی، به ویژه تربیت عبادی به معنای واقعی، باید به صورت عملی در وجود متربی تحقق یابد تا انگیزه درونی به یادگیری و در نتیجه انجام‌دادن آن را داشته باشد. اولیاء و مربیان نباید یک‌باره کودکان را به انجام تکالیف دینی و عبادی ملزم و مجبور سازند؛ بلکه اول باید زمینه انجام برخی از مسائل دینی و عبادی را برای آنان فراهم آورند. از این‌رو، وقتی کودک به سن درک و تمییز می‌رسد، باید به تدریج از مسائل و تکالیف آسان و محسوس شروع، و به تدریج به سوی معقولات حرکت کرد

برای زمینه‌سازی اعمال عبادی در کودکان، نخست باید تمهیداتی فراهم شود که در دین مقدس اسلام بدان پرداخته شده است. برای نمونه، مستحب است هنگام تولد در گوش نوزاد، نوای ملکوتی اذان و اقامه نواخته شود. فقیهی در بیان فلسفه آن می‌نویسد

شاید این بدان علت باشد که این عمل آثار روانی و تربیتی بسیار مفیدی را در کودک به جای می‌گذارد، گرایش فطری کودک را به خدا و پرستش رشد می‌دهد و نخستین بذر نماز را در دل کودک می‌کارد. این عمل زمینه‌ساز شخصیت مطلوب او ـ در بزرگ‌سالی ـ است

تقریباً همه فقیهان بر مسئله آماده‌‌سازی و تمرین کودکان در دوران کودکی نسبت به تکالیف عبادی تأکید کرده‌اند. فقیهان در کتاب‌های فقهی بابی با عنوان «احکام ‌الصبی»، به اعمال عبادی کودکان غیربالغ و وظایف والدین در این رابطه اختصاص داده‌اند، که از مجموع آنها این اصل مهم تربیتی استنباط می‌شود. در فقه آمده است پدر و جدّ پدری، شرعاً موظّف به تمرین‌دادن کودکان به عبادت، اعم از واجب و مستحب و همچنین قضای آن می‌باشند.14 حتی آنان موظف به بیدار کردن کودکان از خواب برای نماز هستند؛ مگر آنکه به دلیل بیماری یا عذر دیگری، باعث آزار و اذیت او شود، که در این صورت باید مراعات حال کودک کرد

فلسفی می‌نویسد

برای اینکه کودکان از اول مؤمن و خداپرست تربیت شوند، لازم است جسم و جان آنها نیز از نظر ایمان هماهنگی برقرار باشد. به همین جهت، اسلام از طرفی پدران و مادران را مکلّف نموده است که فرزندان را به خدا متوجه کنند و به آنان خدا‌پرستی و تعالیم دینی را بیاموزند، و از طرف دیگر دستور داده است اطفال را به نماز و عبادات تمرینی وادارند

برای تحقق این هدف شهید مطهری معتقد است

بچه‌ها را از کوچکی باید به نماز تمرین داد. دستور رسیده است که به بچه از هفت‌سالگی نماز تمرینی یاد بدهید. البته بچه هفت ساله نمی‌تواند نماز صحیح بخواند؛ ولی صورت نماز را می‌تواند بخواند. از هفت سالگی می‌تواند به نماز عادت کند؛ چه پسر و چه دختر؛ یعنی همان اولی که بچه به دبستان می‌رود، باید نماز را در دبستان به او یاد بدهند؛ در خانواده هم باید به او یاد بدهند

بنابراین، می‌توان گفت فلسفه آموزش و تمرین عبادات به کودکان در دوره کودکی این است که آنان آمادگی پذیرش و انجام تکالیف شرعی و عبادی را برای زمان بلوغ پیدا کنند. بناری در این زمینه معتقد است

ورود کودکان به مرحله جدیدی که به یک‌باره کلیه احکام الزامی اعم از واجبات و محرمات درباره آنان حتمیت می‌یابد، مستلزم برخی مشقّت‌ها و سختی‌ها نسبت به آنان است و همین امر چه بسا سبب تکلیف‌‌گریزی و سهل‌‌‌انگاری آنان نسبت به احکام شرعی گردد. از این‌رو، برای پیش‌گیری از این وضعیت، در فقه احکامی برای کودکان وضع شده است و بدون آنکه الزام و اجباری بر کودکان باشد، آنان به انجام این احکام تشویق می‌شوند، تا نوعی تمرین و آماده‌سازی برای آنان به حساب آید و در پرتو این تمرین با تکلیف آشنا شده و به تدریج به انجام آنها عادت نمایند و هنگام بلوغ به آسانی به احکام الزامی تن دهند و به وظایف شرعی خود عمل کنند

در حقیقت، انجام عبادات در کودکی یک نوع زمینه‌سازی است و موجب ملکه شدن آن اعمال در روح و جان کودک می‌شود. و در نتیجه، چنین کودکانی بعد از سن تکلیف، عبادات را با آمادگی و سهولت بیشتری انجام می‌دهند؛ اما کسانی که تا هنگام رسیدن به تکلیف شرعی، با مسائل عبادی آشنایی نداشته و یا عبادتی را به جا نیاورده‌اند، این اعمال را با دشواری بیشتری انجام می‌دهند. امینی می‌نویسد

با این برنامه [والدین] می‌توانند فرزندان خویش را به نماز خواندن عادت دهند؛ به طوری که وقتی به سن بلوغ رسیدند، خودبه‌خود و بدون فشار نماز را بخوانند و از انجام آن لذت برند؛ اما اگر پدر و مادر به بهانه اینکه هنوز به حد تکلیف نرسیده به نماز خواندن او اعتنا نداشته باشند و تا سن بلوغ آن را عقب بیندازند، انجام آن عبادت در سن بلوغ برای بچه دشوار خواهد بود یا اصلاً زیر بارش نمی‌رود و اگر هم نماز‌خوان شود، چندان تقیدی به آن نخواهد داشت و با اندک بهانه‌ای ممکن است آن‌را ترک نماید؛ زیرا عملی که از زمان کودکی عادی نشده باشد، عادت کردن به آن دشوار خواهد بود. بدین جهت پیغمبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) به طور اکید دستور می‌دهند که کودکان را از شش یا هفت سالگی به نماز خواندن عادت بدهید

معاویهبن‌وهب از امام صادق(ع) پرسید: در چه سنی کودک به اعمال عبادی وادار می‌شود؟ حضرت فرمودند: «بین شش و هفت سالگی»

پس اگر بخواهیم کودکان با عبادات خو بگیرند و بدان عادت کنند، باید دوره کودکی را مغتنم شمرده، آنان را با اعمال و تکالیف عبادی آشنا کرد. در روایتی از امام باقر(ع) بیان شد که فرمودند باید آموزش دینی را از سه سالگی شروع کرد. عبدالله‌بن‌فضاله می‌گوید: از امام محمد باقر(ع) شنیدم که فرمود

وقتی کودک به سن سه سالگی رسید، از او بخواهید هفت بار «لا اله الاالله» بگوید. سپس او را به حال خود واگذارید تا به سن سه سال و هفت ماه و بیست روز برسد؛ در این هنگام به او آموزش دهید که هفت بار «محمد رسول الله» بگوید. سپس تا چهار سالگی او را آزاد بگذارید؛ آن‌گاه از وی بخواهید که هفت مرتبه «صلی الله علی محمد و آله» را تکرار نماید و سپس تا پنج سالگی او را رها کنید؛ در این وقت اگر کودک دست راست و چپ خود را تشخیص داد، او را در برابر قبله قرار دهید و سجده را به او بیاموزید و در سن شش سالگی رکوع و سجود را به او آموزش دهید. سپس رهایش کنید تا هفت سال او تمام شود. پس وقتی هفت سال او تمام شد، به او بگویید صورت و دست خود را بشوید (آمادگی برای وضو). سپس به او بگویید نماز بخواند؛ آن‌گاه کودک را به حال خود واگذارید تا نه سال او تمام شود، وقتی تمام شد، در این هنگام وضو گرفتن صحیح را به او بیاموزید و بر (ترک) آن تنبیه گردد و او را به نماز وادارید و بر (ترک) آن تنبیه گردد. وقتی وضو و نماز را فراگرفت، خداوند، او و پدر و مادرش را می‌آمرزد؛ ان شاءالله!

در مورد روزه نیز امام(ع) برای تشویق، جذب و عادت کودکان به روزه، دستور می‌داد تا کودکان به اندازه توانایی‌شان روزه بگیرند و هر گاه تشنه یا گرسنه ‌شدند، روزه را افطار نمایند. در حقیقت، این یک نوع زمینه‌سازی و آماده کردن کودکان برای گرفتن روزه کامل در زمان بلوغ است، تا کم‌‌کم به این عمل عبادی عادت کنند. علاّمه حلّی در فلسفه روزه گرفتن کودک می‌گوید

روزه یک نوع تمرین است و سبب می‌شود کودک پس از بلوغ، انگیزه بیشتری به انجام آن داشته باشد و نیز باعث می‌شود نفس انسان ملکه پذیرش انجام واجبات را پیدا کند و از اخلاق ناپسند دور باشد;‌، [و یا می‌فرماید:] ما معتقدیم روزه کودک یک نوع تمرین بر عبادت است. لذا روزه بر کودک 7 ساله در صورتی که توان و طاقت آن را داشته باشد، مستحب است، تا در زمان بلوغ به انجام آن دعوت شود

از مجموع روایات بر می‌آید که باید از همان کودکی، آمادگی و زمینه‌های لازم در زمینه آموزش و تربیت عبادی را در کودکان به وجود آورد، تا آمادگی لازم برای مراحل بالاتر آموزش عبادی در آنان ایجاد شود. برای آماده کردن و زمینه‌سازی اعمال عبادی در کودکان، می‌توان اقداماتی را در نظر گرفت. در این قسمت، مواردی که مربوط به دوران کودکی است، بیان می‌شود

توجه دادن متربی به نعمت‌های الاهی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودك در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودك در word دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودك در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودك در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودك در word :

در این پژوهش ما به بررسی بازیهای سنتی و مدرن می پردازیم. درفصل اول به كلیات پژوهش اشاره میشود و درفصل دوم ادبیات پژوهش و مباحث نظری پژوهش همراه با معرفی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودك مورد بررسی واقع میشود. در فصل سوم روش پژوهش و روش گردآوری اطلاعات بیان میشود و درفصل آخر به جمع بندی مطالب ذكر شده پرداخته میشود. هدف این پژوهش معرفی بازیهای سنتی و مدرن و مقایسه آنها بایكدیگر و تاثیر آنها بر رشد و تربیت كودك میباشد. و روش این پژوهش بر اساس موضوع انتخاب شده از نوع توصیفی می باشد. در این پژوهش از منابع کتابخانه ای و سایتهای علمی مختلف برای مطالعه اطلاعات موجود در زمینه بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودك استفاده شده است. این پژوهش به این نتیجه رسید كه بازی‌ها به طور عام دارای یک بار فرهنگی هستند که چه در عصر حاضر و چه در گذشته با هدف پرکردن اوقات فراغت انسان طراحی شده‌اند. بازی های سنتی و رایانه ای در عصر جدید دو رقیب در كنار هم هستند كه هركدام دارای مزایا و معایبی میباشند كه در این پژوهش به بیان این مزایا و معایب پرداخته میشود و بیان میكند كه از نظر روحی و اخلاقی و رشد شخصیتی بازیهای سنتی بر بازیهای كامپیوتری و رایانه ای برتری دارد.

بررسی و مقایسه ی بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودك در word
فهرست مطالب

فصل اول: كلیات پژوهش

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسئله4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش4

1-4- اهداف پژوهش5

1-4-1- هدف اصلی:5

1-4-2- اهداف فرعی:5

1-5- سوالات پژوهش6

1-6- معرفی اصطلاحات:6

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه9

2-2- بازیهای بومی و محلی9

2-3- بازیهای رایانه ای:12

2-3-1- دسته‌بندی بازی‌های رایانه‌ای12

2-3-2- تاریخچه بازیهای رایانه ای:14

2-4- شرح برخی از بازیهای سنتی مشترك در اكثر نقاط ایران18

2-5- شرح برخی از بازی های محلی مناطق مختلف31

2-5-1- بوشهر31

2-5-2- فارس37

2-5-3- اصفهان37

2-5-4- کامیاران38

2-5-5- خراسان شمالی39

2-6- اسامی برخی دیگر از بازی های سنتی41

2-7- گذری بر ورزشهای مدرن و سنتی43

2-8- نقش بازی در زندگی کودک45

2-9- نقش بازی در رشد اجتماعی كودك :45

2-10- نقش بازی در رشد عاطفی كودك :46

2-11- نقش بازی در رشد ذهنی كودك :46

2-12- نقش بازی در رشد حركتی كودك47

2-13- اهمیت بازی در رشد عاطفی – اجتماعی کودک47

2-14- ارزش های بازی48

2-15- انواع بازی های مورد علاقه كودكان49

2-16- انواع بازی50

2-17- تفاوت بازیهای سنتی و رایانه ای52

2-18- رونق دوباره بازی‌های بومی و محلی55

2-19- مدرنیته بازی‌های قدیمی را از یاد برده است55

2-20- فناوری‌های نوین و بازی‌های سنتی و بومی56

2-21- جایگزینی بازیهای رایانه ای و الکترونیکی با بازیهای بومی و محلی56

2-22- از انتقال فرهنگ بازی‌های سنتی تا هیجان کاذب بازی‌های رایانه ای58

2-23- بازی ها و ایجاد خلاقیت در کودک62

2-24- مقایسه بازیهای سنتی در ایران و سایر كشورها65

2-25- بازی های رایانه ای و تأثیرات آن ها در كودكان و نوجوانان68

2-25-1- عوارض نامطلوب ناشی از بازی های رایانه ای68

2-25-2- مزایای بازی های رایانه ای69

2-26- پیامدها و آثار منفی بازی های رایانه ای69

2-27- صدمات بازیهای كامپیوتری بر كودكان و نوجوانان و راه حل ها:75

2-27-1- بازیهای رایانه ای و تأثیر آن بر عملكرد مغز77

2-27-2- فراگیری رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه78

2-28- تأثیرات مثبت بازی‌های رایانه‌ای:82

2-29- پیشینه پژوهش83

2-29-1- تحقیقات داخلی83

2-29-2- تحقیقات خارجی84

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه88

3-2-88

3-3- روش تحقیق:88

3-4- روش گردآوری اطلاعات88

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1- مقدمه90

4-2- تفاوت ها90

4-3- شباهت ها91

4-4- نتیجه گیری و جمع بندی91

4-5- پیشنهادات94

4-5-1- پیشنهادات پژوهشی94

4-5-2- پیشنهادات كاربردی94

4-6- محدودیت های پژوهش95

منابع و ماخذ.. 96

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بازیهای کودکانه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بازیهای کودکانه در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بازیهای کودکانه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بازیهای کودکانه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بازیهای کودکانه در word :

این که کودک چگونه و چه نوع بازی ای می کند تا حد زیادی به سن و میزان تکامل او بستگی دارد. بازی ها، با توجه به محتوای آنها و تمایلات و گرایش های کودک که از اوضاع و احوال درونی او سرچشمه گرفته است، براساس نگرش و دیدگاهی که نظریه پردازان روان شناسی نسبت به کودک دارند، به انواع گوناگونی تقسیم می شوند.

در میان بازی ها، بازی های تقلیدی، نمایشی، نمادی، تخیلی به دلیل اهمیتی که در شناخت و بررسی وضعیت روحی، روانی و درمانی کودک دارند، و از آنجا که کودکان هم بیشتر مایل اند به این بازی ها بپردازند و نیز وجوه اشتراک این بازی ها که تشخیص آنها را قدری مشکل می سازد، سبب می شود اولویت را به بررسی این بازی ها بدهیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید