تحقیق آمار توصیفی بوسیله نرم افزار SPSS و توزیع نرمال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق آمار توصیفی بوسیله نرم افزار SPSS و توزیع نرمال در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق آمار توصیفی بوسیله نرم افزار SPSS و توزیع نرمال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق آمار توصیفی بوسیله نرم افزار SPSS و توزیع نرمال در word

آمار چیست       
علم آمار        
عمل آماری     
روش های آماری     
احتمالات      
فصل  اول
آمار توصیفی بوسیله نرم افزار SPSS    .    
فصل دوم
توزیع نرمال        
منابع         

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق آمار توصیفی بوسیله نرم افزار SPSS و توزیع نرمال در word

1- Agrawal, N. and S.A. Smith. (1961). “Estimating Negative Binomial Demand for Retail Inventory Management with Unobservable Lost Sales,” Naval Research Logistics, 43, 839-

2- Brown, R.G. (1962). Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time Series. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey

3- Cohen, A. (1961). Truncated and Censored Samples. Marcel Dekker, New York

4- David, H. A. (2001). Order Statistics, 2nd Edition, John Wiley & Sons

5- Johnson, A. (2001). On the Truncated Normal Distribution: Characteristics of Singly and Doubly-truncated Populations of Application in Management Science.  Doctoral Dissertation, Stuart Graduate School of Business,  Illinois Institute of Technology, Chicago, Illinois

6- Thomopoulos, N. (1980). Applied Forecasting Methods. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

آمار چیست

آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهء دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده‌های تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی (Machine learning)، و کاوش‌های ماشینی در داده‌ها، (Data mining) در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن آمار است به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه‌های ماشینی در همه‌جا.در صورتی که شاخه‌ای علمی مد نظر نباشد، معنای آن، داده‌هایی به‌شکل ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی است که با استفاده از علم آمار می‌توان با آن‌ها رفتار کرد و عملیات ذکر شده در بالا را بر آن‌ها انجام داد. بیشتر مردم با کلمه آمار به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار میرود اشنا هستند . ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست. آمار عمدتاً با وضعیتهابیی سر و کار دارد که در آنها وقوع یک پیشامد به طور حتمی قابل پیش بینی نیست. اسنتاجهای آماری غالباً غیر حتمی اند،زیرا مبتنی بر اطلاعات ناکاملی هستند. در طول چندین دهه آمار فقط با بیان اطلاعات و مقادیر عددی در باره اقتصاد،جمعیت شناسی و اوضاع سیاسی حاکم در یک کشور سر و کار داشت .حتی امروز بسیاری از نشریات و گزارشهای دولتی که توده ای از آمارو ارقم را در بردارند معنی اولیه کلمه آمار را در ذهن زنده می کنند .اکثر افراد معمولی هنوز این تصویر غلط را در باره آمار دارند که آن را منحصر به ستونهای عددی سرگیجه آور و گاهی یک سری شکلهای مبهوت کننده می دانند .بنابر این یادآوری این نکته ضروری است که نظریه و روشهای جدید آماری از حد ساختن جدولهای اعداد و نمودارها بسیار فراتر رفته اند. آمار به عنوان یک موضوع علمی،امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در تمام پژوهشهایی که مستلزم جمع آوری داده ها به وسیله یک فرایند آزمایش و مشاهده و انجام استنباط و نتیجه گیری به وسیله تجزیه و تحلیل این داده ها هستند اهمیت بسیار دارند

علم آمار

علم آمار، خود مبتنی است بر نظریه آمار که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی به حساب می‌آید. در نظریه آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهء احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول در باره موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک جمع انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست.از جمله مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطّلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطّلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها (Decision theory) به شمار می‌آورند. این علم به بخش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می‌شود

عمل آماری

شامل برنامه‌ریزی و جمع‌بندی و تفسیر مشاهدات غیر قطعی است به‌شکلی که

اعداد نماینده واقعی مشاهدات بوده، غیر واقعی یا غلط نباشند
به‌نحو مفیدی تهیه و تنظیم شوند
به‌نحو صحیح تحلیل شوند
قابل نتیجه‌گیری صحیح باشند

روش‌های آماری

مطالعات تجربی و مشاهداتی هدف کلی برای یک پروژه تحقیقی آماری، بررسی حوادث اتفاقی بوده و به ویژه نتیجه گیری روی تأثیر تغییرات در ارزش شاخص‌ها یا متغیرهای غیر وابسته روی یک پاسخ یا متغیر وابسته است. دو شیوه اصلی از مطالعات آماری تصادفی وجود دارد: مطالعات تجربی و مطالعات مشاهداتی. در هر دو نوع از این مطالعات، اثر تغییرات در یک متغیر (یا متغیرهای) غیر وابسته روی رفتار متغیرهای وابسته مشاهده می‌شود. اختلاف بین این دو شیوه درچگونگی مطالعه‌ای است که عملاً هدایت می‌شود. یک مطالعه تجربی در بردارنده روش‌های اندازه گیری سیستم تحت مطالعه است که سیستم را تغییر می‌دهد و سپس با استفاده از روش مشابه اندازه گیری‌های اضافی انجام می‌دهد تا مشخص سازد که آیا تغییرات انجام شده، مقادیر شاخص‌ها را تغییر می‌دهد یا خیر. در مقابل یک مطالعه نظری، مداخلات تجربی را در بر نمی‌گیرد. در عوض داده‌ها جمع آوری می‌شوند و روابط بین پیش بینی‌ها و جواب بررسی می‌شوند.یک نمونه از مطالعه تجربی، مطالعات Hawthorne مشهور است که تلاش کرد تا تغییرات در محیط کار را در کمپانی الکتریک غربی Howthorne بیازماید. محققان علاقه مند بودند که آیا افزایش نور می‌تواند کارایی را در کارگران خط تولید افزایش دهد. محققان ابتدا کارایی را در کارخانه اندازه گیری کردند و سپس میزان نور را در یک قسمت از کارخانه تغییر دادند تا مشاهده کنند که آیا تغییر در نور می‌تواند کارایی را تغییر دهد. به واسطه خطا در اقدامات تجربی، به ویژه فقدان یک گروه کنترل محققاتی در حالی که قادر نبودند آنچه را که طراحی کرده بودند، انجام دهند قادر شدند تا محیط را با شیوه Hawthorne آماده سازند. یک نمونه از مطالعه مشاهداتی، مطالعه ایست که رابطه بین سیگار کشیدن و سرطان ریه را بررسی می‌کند. این نوع از مطالعه به طور اختصاصی از شیوه‌ای استفاده می‌کند تا مشاهدات مورد علاقه را جمع آوری کند و سپس تجزیه و تحلیل آماری انجام دهد. در این مورد، محققان مشاهدات افراد سیگاری و غیر سیگاری را جمع آوری می‌کنند و سپس به تعداد موارد سرطان ریه در هر دو گروه توجه می‌کنند

احتمالات

در زبان محاوره، احتمال یکی از چندین واژه ای است که برای دانسته یا پیشامدهای غیر مطمئن به کار می‌رود و کم و بیش با واژه‌هایی مانند ریسک، خطرناک، نامطمئن، مشکوک و بسته به متن قابل معاوضه است. شانس، بخت، امتیاز و شرط بندی از لغات دیگری هستند که نشان دهنده برداشت‌های مشابهی هستند. همانگونه که نظریه مکانیک به تعاریف دقیق ریاضی از عبارات متداولی مثل کار و نیرو می‌پردازد، نظریه احتمالات نیز تلاش دارد تا مفاهیم و برداشت‌های مربوط به احتمالات را کمّی سازی کند

 فصل

 توزیع نرمال

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله توزیع پوآسون و نرمال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله توزیع پوآسون و نرمال در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توزیع پوآسون و نرمال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توزیع پوآسون و نرمال در word

توزیع پواسن

توزیع نرمال

متغیر تصادفی نرمال

– متغیر نرمال استاندارد

توزیع پوآسون

توزیع نرمال

توزیع نرمال به صورت تقریبی از توزیع دو جمله ای;

منحنی نرمال

سطح زیر منحنی نرمال

توزیع پواسون

تعریف و ویژگیهای توزیع پواسون

تقریب پواسون برای توزیع دو جمله ای;

توزیع پواسن به عنوان تقریبی از توزیع دو جمله ای;

سطح ویژه زیر منحنی نرمال

توزیع پواسن

متغیرهای تصادفی دو جمله ای و فراهندسی ،‌موفقیت ها را در یک نمونه گیری تعیین می کند. ممکن است در پدیده هایی با روندی از موفقیت ها رو به رو شویم و آگاهی از تعداد موفقیت ها مورد نظر باشد. به مثالهای زیر توجه کنید

در یک بازی بستکبال گلهایی را که تیم مورد علاقه به ثمر می رساند، روندی از موفقیت ها به دست می دهد

تعداد دفعه هایی که قلاب ماهیگیری مورد حمله های ماهیان قرار می گیرد،‌روندی از موفقیت ها است

تعداد تصادف ها در جاده ای مورد نظر، روندی از موفقیتها است

ترسم خطوط اضافی در پارچه بوسیله یک ماشین پارچه بافی، روندی از موفقیت ها را به دست می دهد

تعداد حبابهای موجود در شیشه های تولیدی یک کارخانه ساخت شیشه، روندی از موفقیت ها است

مطالعه آماری تعداد موفقیت ها در بخشی از روند مورد نظر، اهمیت دارد. تعداد گلهایی که تیم مورد علاقه ما در نیمه اول به ثمر می رساند،‌تعداد دفعه هایی که به قلاب ماهیگیری در یک ساعت حمله می شود، تعداد تصادف های در طول تابستان،‌تعداد خطوط اضافی که در یک متر مربع ترسیم شده است و سرانجام، تعداد حبابهای موجود در 5 متر مربع شیشه تعداد موفقیت ها در بخشی از روند مربوطه است. نمونه گیری در اینجا به معنی گزینش آن بخش مورد نظر و شمارش تعداد موفقیت ها است. در مثال تعداد حبابها، هر قطعه شیشه 5 متر مربعی از تولید کارخانه یک نمونه به شمار می آید. در صورتی که X را تعداد موفقیت ها تعریف کنیم، مجموعه مقادیر X

X={و2و1و 0    …}

پیشامد (X=i) بیانگر قطعاتی است که در هر یک از آنها تعداد i  حباب است،‌ P(X=i) درصد این قطعات را تعیین می کند. تعیین P(X=i) با روش نمونه گیری در عمل ناممکن است. از این رو چگونه می توان P(X=i) را تعیین کرد؟ (در قسمت 5 به این پرسش پاسخ خواهیم داد) به هر حال تابع چگالی زیر P(X=I) را ارائه می دهد

متغیر تصادفی پوآسن

یک متغیر تصادفی X با مجموعه مقادیر} …و2و1و0 X={ و تابع چگالی

(1-3)

را متغیر تصادفی پواسن با پارامتر  می نامند و در این صورت نمایش  بکار برده می شود. در فرمول (1-3)  ، e عدد نپر است   و  میانگین تعداد موفقیت ها است،‌ . اگر توزیع پواسن بر روندی از موفقیت ها دلالت کند، آنگاه تعداد موفقیت ها در هر بخش از روند از توزیع پواسن پیروی می کند که پارامتر آن،، مساوی میانگین تعداد موفقیت ها در آن بخش است

توزیع نرمال

متغیر تصادفی نرمال

یک متغیر تصادفی X ،‌متغیر تصادفی نرمال است، اگر مجموعه مقادیر آن  و تابع چگالی آن

 مقادیر  و  ثابت است و به ترتیب امید ریاضی و واریانس X است،    و  در این صورت نمایش  را برای X بکار می بریم

هر متغیر تصادفی نرمال X با میانگین  و واریانس  خواص زیر را دارد

1-

2- اگر  به سرعت یک تابع نمایی

خاصیت اول بیان می کند که پراکندگی در فاصله های  یکسان است

خاصیت دوم بیان می کند با دوری از میانگین درصد مشاهده ها نسبتاً سریع کاهش می یابد

متغیر تصادفی نرمال، نخستین بار به وسیله کارل کاوس بیان شد. این متغیر تصادفی مدل احتمال خوبی برای بسیاری از پدیده های طبیعی است، به این دلیل، آن را نرمال (طبیعی) نامیده اند. به مثالهای زیر توجه کنید

عموماً نمره های دانش آموزان یک کلاس، نزدیک به میانگین تجمع بیشتر دارد و هر چه از دو سو از میانگین فاصله گرفته شود، تجمع نمره ها کاهش می یابد (نسبتاً سریع)

میزان قد افراد جامعه‌ی مورد نظر نیز پدیده ای طبیعی است. تجمع، نزدیک به میانگین به گونه ای نسبتاً متقارن، زیاد است. با دوری از میانگین از دو سوی، پراکندگی بسرعت (تقریباً به طور متقارن) کاهش می یابد

درجه حرارت هوا را در نیمه شب بهمن ماه در منطقه‌ ای در نظر بگیرید. دوباره انتظار می رود که تجمع نزدیک به میانگین زیاد باشد و با دور شدن از میانگین مقدار آن سریع کاهش یابد

دقت کنید که هر متغیر تصادفی نرمال با آگاهی از دو مقدار  کاملاً مشخص می شود. مقدار  را انحراف معیار (انحراف استاندارد) گویند

– متغیر نرمال استاندارد

چنانچه دیده شد هر توزیع نرمال به وسیله دو مقدار مشخص می شود. یعنی اگر جمعیتی آماری از توزیع نرمال پیروی کند با محاسبه  تمام یافته های آماری را می توان برای آن جمعیت به دست آورد. اکنون اگر در یک توزیع نرمال،  باشد، توزیع نرمال استاندارد بوده و متغیر تصادفی نرمال مربوط به آن، متغیر تصادفی نرمال استاندارد است و آن را با Z نشان می دهیم  متغیر تصادفی Z در کاربرد اهمیت ویژه ای دارد و بدین دلیل جدول مربوط به مقادیر عددی تابع توزیع آن در بخش جدولها داده شده است بحث زیر اهمیت Z را روشن تر می کند

توزیع پوآسون

در مواردی که در توزیع دو جمله ای n بزرگ باشد محاسبه احتمالات کاری پیچیده و مشکل می گردد. از طرفی توزیع دو جمله ای در مواردی صدق می کند که d=p-q کوچک باشد، و یا به عبارت دیگر q و p نزدیک به  باشند. در مواردی که شرایط فوق صدق نکنند. (n بزرگ و احتمال ها نزدیک بهم نباشند) از توزیع های دیگری بجای توزیع دو جمله ای استفاده می گردد

به طور کلی اگر احتمال وقوع پیشامدی (q) کوچک باشد و  باشد آن پیشامد را نادر گویند. و منحنی توزیع دو جمله ای از حالت تقارن خارج بوده و مورب می گردد. چون در عمل با چنین وقایع نادری روبرو هستیم، داشتن یک توزیع تقریبی برای چنین مواردی ضروری است. چنین توزیعی بنام توزیع پواسون معروف است

در توزیع دو جمله ای اگر تعداد دفعات آزمایش (n) بتدریج که p کوچک و کوچکتر می گردد، بزرگ و بزرگتر شود، مقدار  (لاندا) ثابت می ماند. به عبارت دیگر توزیع دو جمله ای باینومییال وقتی n به سمت بی نهایت و p به سمت صفر میل کند و np ثابت بماند، به توزیع پویسون تبدیل می گردد. بنابراین احتمال وقوع X  پیشامد در n آزمایش به صورت زیر محاسبه می گردد

پایه لگاریتم طبیعی = 718828/2 e=

 در این فرمول بجای np از حرف یونانی  استفاده شده است. بنابراین توزیع پویسون یک حد از توزیع باینومییال است. در این مورد نیز ثابت می شود که میانگین و واریانس توزیع پویسون برابر با  است

مقدار  به مفهوم زیر است

 یا به طور کلی  بوسیله ماشین حساب حاصل می شود

توزیع پویسون تنها به عنوان تقریب توزیع دو جمله ای بکار نمی رود،‌بلکه به عنوان یک الگو برای بررسی وقایعی که به طور تصادفی و به طور نادر در زمان و مکان توزیع می شوند نیز مورد استفاده واقع می شود. برای مثال می توان تعداد پنچری طایر در یک هفته، تعداد اصابت گلوله در یک هدف گیری، و تعداد موارد گزارش شده از یک بیماری کمیاب و غیره را نام برد. از توزیع پویسون در بازرسی و کنترل کیفیت کالاها، وقتی تعداد کالاهای معیوب نسبت به تولید کل کم باشد، به منظور محاسبه احتمال ها استفاده می شود. از جمله وقایع دیگری که توزیع پویسون برای آنها صادق است، می توان به مشاهده غلط چاپی در یک کتاب، افراد چپ دست یا معلول ذهنی در جامعه، تعداد خودکشی، یافتن بذر علف هرز در یک محموله و یا پیدا کردن باکتری در آب استخر اشاره نمود. برای توزیع پویسون نیز احتمال تجمعی مقادیر مختلف X بر حسب n و  محاسبه گردیده و در جداولی در برخی از کتاب های آمار آورده شده است

توزیع نرمال

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی در word دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی در word

پیشگفتار
1 – اصطلاحات و نمادهای سیستم¬های تعمیرشدنی  
11 – اصطلاحات پایه و مثال¬ها  
12 – سیستم¬های تعمیرنشدنی  
121 – توزیع نمایی  
122 –  توزیع پواسن  
123 – توزیع گاما   
13 – قضیه اساسی فرایندهای نقطه¬ای  
14 – مروری بر مدل¬ها  
15 – تمرین¬ها  
2 – مدل¬های احتمالاتی : فرایندهای پواسن  
21 – فرایند پواسن  
22 – فرایند پواسن همگن  
221 – طول وقفه¬ها برای HPP  
23 – فرایند پواسن ناهمگن  
231 – توابع درستنمایی  
232 – نمونه شکست¬های بریده شده  
24 – تمرین¬ها  
3 – مدل¬های احتمالاتی : فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها  
31 – فرایند تجدیدپذیر  
32 – مدل نمایی تکه¬ای  
33 – فرایندهای تعدیل یافته  
34 – فرایند شاخه¬ای پواسن   
35  – مدل¬های تعمیر ناقص  
36 – تمرین¬ها  
4 –  تحلیل داده¬های یک سیستم تعمیرپذیر ساده  
41 – روش¬های گرافیکی  
411- نمودارهای دو آن  
412- نمودارهای مجموع زمان بر آزمون  
42 – روشهای ناپارامتری برای براورد    
421- برآورد های طبیعی تابع شناسه     
422- برآوردهای کرنل  
423- برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر  
424- مثال ها  
43 – آزمون برای فرایند پواسن همگن  
44 – استنباط برای فرایند پواسن همگن  
45 – استنباط برای فرایند قانون توان : حالت خرابی قطع شده  
451- برآورد نقطه ای برای .  
452-برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض  
453- برآورد تابع شناسه  
454- آزمونهای نیکویی برازش  
46 – استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده  
461 – برآورد فاصله ای برای .  
462- برآورد فاصله ای آزمونهای فرض  
463- برآوردتابع شناسه  
464- آزمونهای نیکویی برازش   
47 – اثرفرضیه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است  
48 – براورد بیزی  
481 – استنباط بیزی برای پارامترهای HPP  
483 –  استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کم¬توان  
484 – استنباط بیزی برای پیش¬بینی تعداد خرابی¬ها  
49 –  استنباط یک فرایند مدل¬بندی شده به صورت کم¬توان  
491 –  براورد درستنمایی ماکسیمم برای    
492 –  آزمون فرض برای فرایند مدل کم¬توان  
493  – فاصله اطمینان برای پارامترها  
494 – مثال  
410 –  استنباط برای مدل  نمایی تکه¬ای  
411 –  استانداردها  
4111-  MIL-HDBK-189  
4112 –  MIL-HDBK-781 ,  MIL-STD-781   
4113 –  ANSI / IEC / ASQ / 61164  
412 –   فرایندهای استنباطی دیگر برای سیستم¬های تعمیرپذیر   
413 –  تمرین¬ها  
5 – تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه  
51 –  فرایندهای پواسن همگن همسان  
511 –  براورد نقطه¬ای برای    
512-  براورد بازه¬ای برای    
513 – آزمون فرض برای    
52 – فرایندهای پواسن همگن ناهمسان  
521-  دو سیستم خرابی قطع شده  
522 – k  سیستم  
53 –  مدل¬های پارامتریک تجربی و سلسله مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن  
531-  مدل¬های پارامتری تجربی بیزی  
532 –  مدل¬های سلسله مراتبی بیزی  
54-  فرایند کم¬توان برای سیستم¬های همسان  
55 –  آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کم¬توان  
551 – آزمون تساوی   ها برای دو سیستم  
552- آزمون تساوی   های k سیستم  
56 –  فرایند کم¬توان برای سیستم¬های ناهمسان  

پیشگفتار :

اعتمادپذیری نقش مهمی در بهبود کیفیت محصولات و افزایش رقابت ایفا می کند.برای بیشتر محصولات، مصرف کننده ها ، اعتمادپذیری را به عنوان یکی از مهمترین مشخصه های کیفیت در نظر می گیرند. در دهه های اخیر،تحقیقات بیشتری درباره نظریه ها و کاربرد های اعتماد پذیری انجام شده است.با این وجود بیشتر این مقالات متوجه سیستم های تعمیر ناپذیر-سیستم هایی که بعد از اولین شکست از کار انداخته می‌شوند-می باشد. این کتاب تنهااعتمادپذیری سیستم های تعمیر پذیر را تحت پوشش قرار می دهد و  و سعی دارد که تعریف گذرایی از مطالب زیر ارائه دهد

مدلهای احتمالاتی برای اعتماد پذیری سیستم های تعمیر پذیرو

روشهای آماری، شامل روش های نموداری برای تجزیه داده های سیستم های تعمیر پذیر

بخش اول کتاب بیشتر مشابه کتاب های فرآیند های تصادفی است.اما با این وجود عنوان های گزیده شدهای از موضوع ،ارائه شده اند. این بخش از کتاب معرفی نسبتأ گذرایی از فرآیند های نقطه ای تصادفی است.بخش دوم کتاب در مورد تجزیه و تحلیل داده های سیستم های تعمیر پذیر است که شامل روشهای نموداری،برآوردهای نقطه ای،فاصله ای ،آزمون فرض ها،آزمون های نیکویی برازش و پیش بینی های اعتماد پذیری می باشد

این کتاب برای متخصصین روایی،مهندسین کیفیت،آماردانان،مدیران کیفیت و تمام کسانی که در تولید سیستم های روایی دخالت دارند نوشته و تدوین شده است.و همچنین می توان از آن به عنوان منبع مفیدی برای شاغلین و مهندسین در این زمینه استفاده کرد.به علاوه،این کتاب می تواند به عنوان کتاب درسی سطوح عالی یا ابتدائی اعتمادپذیری به کار برده شود. برای این منظور ما مثال های متنوعی،بیشتر با داده های واقعی،ارائه کرده ایم.خوانندگانی با پیش زمینه مدارک محاسباتی در احتمال و آمار قادر خواهند بود که بیشتر مطالب کتاب را درک کنند.با این وجود درک بعضی از اثبات ها مشکل خواهند بود.خوانندگانی با پیش زمینه متغیرهای تصادفی(گسسته و پیوسته)،توزیع احتمال های توأم وحاشیه ای،امید ریاضی،برآورد نقطه ای،فاصله اطمینان و آزمون فرض ها باید بتوانند تقریبأکل مطالب کتاب را درک کنند.بعضی از مطالب تعمیم یافته همانند مشتقات برآوردهای ماکسیمم درستنمایی،مشتقات برآوردهای بیزی و اثبات بعضی از قضیه ها اختیاری می باشند

فصل اول با بحث در مورد اصطلاحات و گزاره هایی که بیشتر در مورد اعتمادپذیری به کار برده

می شوند،آغاز می گردد.تمایز بین سیستم های تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر و مجموعه ای از تناظرات در نمادهاو اصطلاحات نیز در این فصل بیان شده اند.فصل دوم شامل فرآیندهای پواسن،از جمله فرآیندهای پواسن همگن می باشدو بعضی از ویژگیهای آنها را ارائه می دهد.فصل سوم درباره سایر مدل های  احتمالاتی که می توانند در اعتمادپذیری سیستم های تعمیرپذیر کاربرد داشته باشند،بحث می کند.این مدل ها شامل فرآیندهای تجدیدپذیروهمچنین بعضی مدل های خاص می باشند.فصل چهارم و پنجم به تجزیه و تحلیل داده های سیستم های تعمیرپذیر می پردازند.فصل چهارم در مورد تجزیه و تحلیل یک سیستم تعمیرپذیر و فصل پنجم با سیستم های متعددی مواجه است

1- اصطلاحات و نمادهای سیستم های تعمیر پذیر:

11اصطلاحات پایه و مثال ها.

یک سیستم تعمیرپذیر به سیستمی گفته می شود که وقتی شکست یا خرابی روی میدهد می توان آن را با بعضی فرآیندهای تعمیری ونه تعویض قطعات اصلی،دستگاه را به حالت عملکردی و کارایی بازگرداند.به عنوان مثال،اتومبیل یک سیستم تعمیرپذیر است،زیرا بیشتر خرابی ها مانند عدم روشن شدن به خاطر استارت را می توان بدون تعویض قطعه ای ، تعمیر کرد.تعمیر نیازی به هیچگونه تعویضی در هیچ قطعه ای ندارد.به عنوان مثال،اتومبیل می تواند به خاطر اتصال بد ا باطری خوب روشن نشود.در این حالت،با تمیز کردن کابل ها و اتصال آنها با باطری می توان مشکل را رفع کرد.در مقابل چراغ یک سیستم تعمیرپذیر نیست.تنها راهی که می توان یک چراغ سوخته را تعمیر کرد تعویض حباب آن است،که این به معنای تعویض سیستم اصلی است

یک سیستم تعمیرناپذیر،سیستمی است که بعد از خرابی و شکست دورانداخته می شود.به عنوان نمونه،حباب لامپ یک سیستم تعمیرناپذیر است.المنتگرمایی خشک کننده لباس نیز یک سیستم تعمیرناپذیر می باشد.امروزه با فرآیندهای تولید اتوماتیک،تولید محصولات ارزانتر شده است،بیشتر محصولاتی که در گذشته بعد از شکست ها تعمیر می شده اند در حال حاضر بعد از خرابی وشکست دور انداخته خواهند شد.به طور مثال یک پنکه رومیزی کوچک را در نظر بگیرید که به قیمت کمتر از 10 دلار از حراجی خریداری شده است.وقتی که چنین پنکه ای خراب می شود،احتمالأ آن را دور می اندازیم و پنکه دیگری خریداری می کنیم.زیرا هزینه خریداری آن از هزینه تعمیر آن ارزانتر است.بیشتر سیستم های الکتریکی تعمیرناپذیراند یا تعمیر آنها از تعویض آنها گرانتر است.آیا شما تا به حال یک ماشین حساب جیبی را تعمیر کرده اید؟!

بخشی از یک نرم افزار ممکن است به عنوان سیستم تعمیرپذیر در نظرگرفته شود،همانطور که  نرم افزار توسعه و آزمون می شود،شکست ها مشاهده شدهو اصلاح می شوند.بعد از انجام اصلاحات،نرم افزار تا نقص و خرابی بعدی به کار گرفته می شود

بیشتر سیستم های دنیای حقیقی،همانند اتومبیل ها،هواپیما ها،کامپیوترها و دستگا های تهویه مطبوع سیستم های تعمیرپذیر هستند.به علارغم این مشاهدات،بیشتر کتاب بر اعتمادپذیری سیستم- های تعمیرناپذیر تأکید داردو بعضی از قسمت ها منحصرأ سیستم های تعمیرناپذیر را تحت پوشش قرار می دهند.این به آن علت نیست که مطالعه سیستم های تعمیرناپذیر موثر نیست بلکه به آن علت است که سیستم های تعمیرپذیر از اجزائی تشکیل شده اند که تعمیرناپذیر هستند.مطالعاتی که می توانند اعتمادپذیری اجزاء تعمیرناپذیر را افزایش دهند به طور قطع می توانند باعث افزایش اعتمادپذیری سیستم های تعمیرپذیری شوند که از آن اجزاء ساخته شده اند

همانگونه که ما مدل هایی را برای اعتمادپذیریسیستم های تعمیرپذیر مطالعه می کنیم باید در مورد اینکه چه مقیاس زمانی را برای اندازه گیری زمان های شکست به کار می بریم ،دقیق باشیم.برای یخچالی که به طور پیوسته کار می کند،مناسب تر خواهد بود که  زمان دقیق سپری شده را اندازه گیری کنیم.برای سایر دستگاهها زمان اندازه گیریهای دیگری مناسب خواهد بود.برای یک اتومبیل مسافت طی شده اندازه مناسب تری از سن است تا آخرین زمانی که سرویس شده است.برای یک دستگاه کپی   تعداد کپی ها مناسب خواهد بود.برای سایر دستگاهها،همانند موتورهای جت یا موتورهای رانشی کشتی دوره را می توان با عبارت تعداد ساعات عملکرد بیان داشت.تفاوت های بین سیستم های تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر را دوباره تکرار خواهیم کرد.برای سیستم های تعمیرناپذیر،ماهر شکست را برای هر سیستم به طور منفرد مشاهده می کنیم و برای یک سیستم تعمیرپذیر،تعدادی از  شکستها را در یک سیستم مشاهده می کنیم.نماد 0<T<T<; را برای زمان شکست های  اندازه

گیری شده سیستم در زمان فراموضعی قرار می دهیم  که از زمان اولین شروع به کار سیستم است.زمان

بین شکست ها یا وقفه ها را با X,X,… نشان می دهیم.با فرمول،داریم

تعریف1زمان فراموضعی: شکست های یک سیستم تعمیرپذیر در زمان فراموضعی اندازه گیری    شده اند اگر زمان شکست ها از زمان اولین شروع به کار سیستم ثبت شده باشند.شکستها در زمان فراموضعی با نماد;> T>T نشان داده می شوند

تعریف2زمان موضعی: زمان شکستهای یک سیستم تعمیرپذیر در زمان موضعی اندازه گیری       می شوند اگر زمان های بین شکست ها با افزایش دوره میل به کوچکتر شدن داشته باشند.اگر زمان بین شکست ها میل به افزایش داشته باشند،گوئیم سیستم رو به بهبود است

این تعریف ساده در بعضی مواقع گنگ و نامفهوم است.بعضی مواقع در بیان تعاریف دقیقی از پسرفت و بهبود سیستم ناتوان است.به ابراهیمی (1981) برای درک بیشتر مسئله مراجعه کنید

مثال11کاکس و لوئیس² (1966) داده های 257 شکست را برای یک سیستم کامپیوتر ارائه     داده اند.زمان های 10 شکست اول را در جدول 11 آورده ایم.مجموعه کامل 257 عدد هیچ شاهدی مبنی بر پسرفت یا بهبود اعتمادپذیری نشان نمی دهد

مثال12جلینسکی وموراندا³ (1972) زمان شکست های یک نرم افزار سیستم را ارائه داده اند. زمان شکست ها به همراه زمان بین شکستها در جدول 12 نشان داه شده اند.سیستم نرم افزار به طور قطع در حال بهبود است زیرا زمان بین شکست ها میل به افزایش دارند

 با وجود اینکه 2 مثال قبلی زمان شکست ها را در عبارت ساعت بیان می دارند.این لزومأ همواره برقرار نیست.در بسیاری از نمونه ها اندازه دوره مناسب،چیزی غیر از زمان ساعت است

مثال13جدول13 تاریخ هایی را نشان می دهد که یکحفاظت بدون برنامه ای برای دستگاه فتوکپی بخش ریاضیات و آمار SIUE  مورد نیاز بوده است.برای این مجموعه داده،متغیر دوره t  به وسیله زمان تقویمی اندازه گیری نشده است بلکه به وسیله تعداد کپی های گرفته شده اندازه گیری شده است.تا زمانی که فرآیند جمع آوری داده ها از سیستم جدید شروع نشده است،معقول است که شکست های ثبت شده اولیه را به عنوان زمان صفر در نظر بگیریم

ستون چهارم جدول13 تعداد کپی های انجام شده از زمان اولین شکست ثبت شده را نشان می دهد.ستون پنجم زمان بین شکست ها را ارائه می دهد.با استفاده از اصطلاحات تعریف شده دربالا،گوئیم ستون چهارم زمان شکست ها را در زمان فراموضعی و ستون پنجم زمان شکست ها را در زمان موضعی ارائه می‌دهد.داده‌ها بیان می دارند که دستگاه کپی نه پسرفت کننده و نه پیشرفت کننده است

 در بسیاری از نمونه ها،زمان دقیق شکست ثبت نمی شودوتنها تعداد شکست ها در هر دوره زمانی ثبت می‌شود

مثال14بالابان*(1978)،داده های شکست را برای یک سیستم مکانیکی که خود اوARN-118 نامیده است،جمع آوری کرده است.تعداد شکست ها در هر ماه برای ARN-118 به همراه تعداد  ساعا ت کار در ماه در جدول 14 نشان داده شده این سیستم یک بهبود قابل اعتمادی را نشان می دهد

یک روش ساده برای نمایش زمان شکست ها ی یک سیستم تعمیرپذیر رسم نمودار خط زمان و علامت گذاری زمان شکست ها با یک نماد همانند نقطه(.)،ضربدر(*)،و یا لوزی() است.برای مثال آخر،علامتگذاری دقیق زمان شکست ها امکان پذیر نمی باشد زیرا تنها تعداد شکست ها در فاصله زمانی عملکرد ثبت شده بودند.با این وجود ممکن است که زمان شکست ها را با فاصله مساوی در هر بازه فرض کنیم و نمودار نقطه زمان را رسم کنیم.(این را در شکل 14 انجام داده ایم).شکل های

تا 14 نمودارهای نقطه زمان را برای داده های مثال های 11 تا 14 نشان می دهند

1.2. سیستم های تعمیرناپذیر:

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران در word

چکیده

 مقدمه

تحقیقات پیشین

چارچوب نظری تحقیق

مدل تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

اعتبار و روایی تحقیق

تعریف متغیرها

متغیرهای مستقل

متغیرهای جمعیتی

متغیرهای اقتصادی –  اجتماعی

متغیر وابسته

یافته های تحقیق

اختلاف تحصیلات;

اختلاف سن زوجین

میزان تحصیلات مرد

نتیجه گیری

پیشنهادها و راهکارها

فهرست منابع و مأخذ

ضمائم

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران در word

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران در word

1-   احمدی، حبیب (1377). نظریه های انحرافات اجتماعی. شیراز: انتشارات زر

2-    اسکیدمور، ویلیام (1372). تفکر نظری در جامعه شناسی. ترجمه علی محمد حاضری و دیگران، تهران : نشر مفید

3-   ترنر، جاناتان. اچ (1372). ساخت نظریه جامعه شناختی. ترجمه عبدالعلی لهسائی زاده‌، شیراز: انتشارات نوید

4-   تقوی، نعمت ا… (1378). مبانی جمعیت شناسی. تبریز: نشر جامعه پژوه، نشردانیال

5-   توسلی، غلامعباس (1373). نظریه های جامعه شناسی. تهران: انتشارات سمت

6-   چلبی، مسعود (1373). “تحلیل شبکه در جامعه شناسی”. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 5 و6

7-  چلبی، مسعود (1380). “ نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان ( با تکیه برنظم خانواده )” . پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 29و30

8-   حیدرزاده، محمد رضا(1370). “ طلاق پایان راه یک زندگی”. ماهنامه کهکشان، شماره 10، صفحات 30 تا 35

9-  دانش، کتایون ، سیما سعیدی قوی اندام و فریبا خاکی فیروز (1370). “ علل و عوامل مؤثر طلاق در شهر تهران” . پیک ماما، دوره ششم و هفتم، شماره های اول تا سوم ، صفحات 30 تا 34

10-    دواس، دی، ای (1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشرنی

11-  رحم دل، عزت اله (1379). “آمارهای ازدواج و طلاق ثبت شده در کشور بین سال های 1371 تا 1378”،  فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره 33 و 34، صفحات 22 تا72

12-  رحیمی، حسین(1379). “ بررسی عوامل طلاق در استان خراسان”. فصلنامه جمعیت، سال هشتم، شماره 33و 34، صفحات 100 تا 112

13-  رفیع پور، فرامرز(1372). سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی. تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی

14-    رفیع پور، فرامرز (1372). کند و کاوها و پنداشتها. تهران: شرکت سهامی انتشار

15-    ریتزر، جورج (1374). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی

16-    ساروخانی، باقر(1376). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: مرکز مطالعات علمی و فرهنگی، جلد اول

17-    ساروخانی، باقر(1376).  طلاق، پژوهش در شناخت واقعیت و عوامل آن، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

18-  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس (80-1360). آمار نامه استان فارس. شیراز: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، معاونت آمار و اطلاعات

19-    ساعی، علی (1377). آمار در علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه نشر جهان

20-    سرمد، زهره و دیگران (1379). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه

21-    سگالن، مارتین (1370). جامعه شناسی تاریخی خانواده. ترجمه حمید الیاسی، تهران: نشر مرکز

22-    سیف، سوسن (1368). تئوری رشد خانواده. تهران: انتشارات الزهرا

23-  سیف اللهی ننه کران، حجت ا… (1372). “بررسی علتهای طلاق: کاربرد روش تجزیه عاملی ارتباط ها”.  نامه علوم اجتماعی، شماره 3 ، صفحات 141 تا 152

24-  صالح صدق پور، بهرام (1377)، “ بررسی عواملی که منجر به اختلاف خانوادگی و طلاق می شود”.  اصلاح و تربیت، دوره چهارم، شماره 39، صفحات 26 تا30

25-  صدق آمیز، خدیجه (1376). بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی در شهر شیراز. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز: بخش جامعه شناسی

26-    عمید، حسن(1369). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیر کبیر

27-    فرجاد، محمدحسین(1372). آسیب شناسی اجتماعی. خانواده و طلاق، تهران: انتشارات منصوری

28-  کرلینجر، فرد. ان (1376). مبانی پژوهش در علوم رفتاری . ترجمه حسن پاشا شریفی وجعفر نجفی زند، تهران: مؤسسه انتشارات آوای نور، جلد دوم

29-    گود، ویلیام (1352). خانواده و جامعه. ترجمه ویدا صالحی ، تهران: بنگاه ترجمه ونشر

30-    گیدنز، آنتونی (1379). جامعه شناسی. ترجمه منوچهرصبوری، تهران: نشر نی

31-    مرکز آمار ایران(80-1351). سالنامه آماری کشور. تهران: انتشارات مرکز آمار ایران

32-    مرکز آمار ایران(1376). سرشماری نفوس و مسکن 1375: نتایج تفصیلی کل کشور. تهران: انتشارات مرکز آمار ایران

33-  مساواتی آذر، مجید(1375). “خانواده های مهاجر روستایی و زمینه های طلاق”. فصلنامه جمعیت ، سال پنجم. شماره 15و16، صفحات 40 تا 49

34-    منصورفر، کریم(1376). روشهای آماری. تهران. انتشارات دانشگاه تهران

35-    مور، استفن (1376). دیباچه ای بر جامعه شناسی. ترجمه مرتضی ثابت فر، تهران : انتشارات ققنوس

36-    میشل، آندره (1354). جامعه شناسی خانواده و ازدواج. تهران: دانشکده علوم اجتماعی وتعاون

37-  نوروسیس، ماریا. جی(1378). کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها با SPSS 8.0. ترجمه اکبر فتوحی و فریبا اصغری، تهران: کانون نشر علوم

38-    والچاک، ایوت و شیلا برنز(1366). طلاق از دید فرزند. ترجمه فرزانه طاهری، تهران : نشر مرکز

39-     ولی زاده، علی (1378). “پیوندها سست می شود وقتی ارزشها در روابط خانوادگی رنگ ببازد”.  ثبت، دوره 11، شماره مسلسل 88، صفحات 20 تا 22

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران در word

 1- Aghajanian, Akbar And Ali Asghar Moghadas(1998) .”Correlates and Conseqences of Divorce In An Iranian City”, Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 28, 53-

2- Amato, Paul, R. And Stacy, J. Rogers (1997). “A Longitudinal Study of Marital Problems And Subsequent Divorce”, Journal of Marriage And the Family. Vol. 59, 612-

3- Blood. Robert (1969). Marriage. New ‌‌‌York: Free Press

4- Bryman, Alan And Duncan Cromer(1999). .uontitative Data Analysis With SPSS Release & For Windows. New Yourk: Routledge

5- Edward, J.N, And Th.D. Fuller, S. Sermsrio (1992). “Female Employment And Marital Instability: Evidence From Thailand”, Journal of Marriage And the Family. Vol. 54, No. 1, 59-

6- Gage-Brandon, Anastasia (1992). ”The Polygyny-Divorce Relationship: A Case Study of Nigeria”, Journal of Marriage And The Family. Vol. 54, 285-

7- Good, Willam, J. (1965). Women In Divorce. New York: Free Press

8- Nock, S. L. (1987). Sociology of The Family. New Jersey, Prentice Hall INC, Oppong, Christin

9- Klein, David M. And James M. White (1996). Family Theories: An Introduction.

10- Krishnan, Vijaya (1998).” Premarital Cohabitation And Marital     Disruption”, Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 28, 157-

11-  Myers, D. G. (1993). Social Psychology, New York, Mcgraw-Hill

12- Neuman, W. Lawrence (1997). Social Research Methods. United States: Viacom Company, New York: Routledge

13- Shryock, Henry, S. And Jocobs. Siegel And Associates (1975). The Methods And Materials of Demography. Academic Press, INC

14- South, S. And G. Spitze (1994). “Housework in Marital And Nonmarital Households”, American Sociological Review, Vol. 59, 327-

15- South, S. And K. M. Lioyd (1995). “Spousal Alternatives And Marital Dissolution”, Amercan sociological Review, Vol. 60, 21-

16- Stack, Steven And Elena Bandowski (1994). “ Divorce And Drinking: An Analysis of Russian Data”, Journal of Marriage And The Family, Vol. 56, 805-

17- Weeks, John R (1992). Population: An Introduction To Concepts And Issues. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, Inc

 مقدمه

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی،  پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب  می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، 1376: 29)

در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی زاده، 1378: 20)

به طور کلی خانواده به وسیله یک رابطه قــانونی بین زن ومرد که ازدواج نام دارد شــــکل می گیرد،اما این رابطه قانونی به سه شکل ممکن است از هم گسیخته شود که عبارتند از

1-    فسخ ازدواج؛

2-     مرگ یکی از زوجین؛

3-    انحلال خانواده و از بین رفتن پیوند زناشوئی بوسیله طلاق زوجین؛ (Shryock,1975:333)

از آنجایی که فسخ ازدواج با دلایل مشخص می باشد و مرگ افراد هم یک امر طبیعی است این دو مورد هر چند باعث بروز مشکلاتی در خانواده می شوند ولی طلاق به دلیل خصوصیاتی که داردبیشتر ذهن خانواده ها و اندیشمندانرا به خود جلب کرده است

” طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهائی از زناشوئی استَ (عمید، 1369: 894)

همچنین طلاق را آخرین راه انحلال قانونی ازدواج می دانند که شوهر و زن بوسیله حکم قانونی از هم جدا می شوند(Shryock,1975:333)

      از آنجا که یکی از عوامل مهم از هم گیسختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده،  طلاق می باشد، بررسی طلاق و بویژه عواملی که منجر به این امر  می شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند. همچنین بررسی عواملی که باعث گرایش زوجین به طلاق می شود بخاطر پیامدهایی که در پی دارد بیشتر حائز اهمیت است. بنابراین اهمیت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسیبهای آن می توان مطرح کرد،  آسیبهای طلاق می تواند به صورت اعتیاد، بزهکاری، جرم و جنایت،  خودکشی و… باشد(دانش، 1370: 32)

از طرف دیگر در عصر ما و بخصوص سالهای اخیر بیش از دوران دیگر آمارهای طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنایتهای ناشی از آن نیز زیاد شده است بطوری که آمار طلاق در جوامع غربی و بویژه در آمریکا حدود 54 درصد می باشد، یعنی اینکه از هر 100 ازدواج 54 مورد به طلاق منجر می شود. در صورتی که این درصدها درسال 1964 حدود 36 درصد بوده است درصد بوده است[1](Weeks,1992:315-316)

در ایران نیز آمارها نشان میدهند که درصد طلاق سال 80 نسبت به سال79، 14 درصد رشد داشته است(به جدول ونمودار شماره 1 و ضمائم مراجعه شود) که این افزایش ناگهانی برای جامعه ایران به عنوان یک زنگ خطر می باشد که نباید ساده انگارانه از آن گذشت، بلکه باید با جدیت به دنبال ریشه های این مسأله بود

تحقیقات پیشین

مطالعه درباره طلاق در طی چند دهه اخیر محققین زیادی را به خود مشغول داشته است. این مطالعات نه تنها بوسیله جامعه شناسان بلکه بوسیله حقوقدانان، قضات، مددکاران اجتماعی، روان درمان ها، پزشکان و سایرین صورت گرفته است((Good,1965:3. از آنجا که علم خاصیت انباشتی دارد، تحقیقات پیشین در زمینه موضوع مورد نظر  می تواند منبع با ارزش در هدایت تحقیق و معرفی نظریه هایی برای آزمون و تفسیرهای احتمالی از مشاهدات باشند (دواس، 1376 : 33)

       در این قسمت از مقاله به بررسی تعدادی از تحقیقاتی که در مورد طلاق در داخل و خارج از ایران نگاشته شده اند می پردازیم

        تحقیقات نشان داده اند که آمار طلاق در روستاها بسیار پائین تر از شهرها می باشد و علت اصلی آن را می توان پایبند بودن روستائیان به ارزشها،  سنت ها،  اعتقادات مذهبی، توقعات کم و… دانست،  در حالیکه در شهر مسأله صنعتی شدن،  جامعه مصرفی، توقعات بیجا و عدم پایبندی به ارزشها و سنتها و… از عوامل مهم افزایش درصد ستیز خانوادگی و طلاق می باشد(فرجاد، 1372: 65)

       مساواتی آذر تحقیقی را تحت عنوان ” خانواده های مهاجر روستایی و زمینه های طلاق” انجام داده است که ایشان با استفاده از داده های موجود در زمینه طلاق و همچنین اطلاعات موجود در کلانتری های شهر تبریز به بررسی مسأله طلاق پرداخته است. ایشان بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که جمع آوری کرده بود به نتایج زیر دست یافت

          طلاق و اختلافات خشونت آمیز زوجین در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است؛ اما ایشان این مسأله را با توجه به مناطق مختلف تفکیک می کند و آنرا به شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنین این مناطق ربط می دهد و محله ها را مورد بررسی قرار می دهد و در کل در می یابد که مناطقی که رفتارهای خشونت آمیز در آنها بیشتر گزارش شده اکثراً مهاجرنشین بوده اند تا بومی، و علل این را توجیه می کند و بیان می کند که این رفتارها به دلایل زیر می باشند

          در شهر قسمت مهمی از وظایف خانواده به گروهها و سازمانهای اجتماعی دیگر واگذار شده و کوشش و کشش افراد ازدرون خانه به بیرون معطوف گردیده است، پس عجیب نیست که خانواده شهری استحکام و دوام خانواده روستایی و قدیم را ندارد و این ناهنجاریها که از فرد گرایی،  خودسری و خودکامگی ناشی می شود در شهر رایج تر است و احساس تنهایی و بی کسی بیش از اندازه در شهر قوت می گیرد و رفتارهای انحرافی چون خودکشی و طلاق را دامن می زند (مساواتی آذر، 1375)

تحقیقی با عنوان “ پیوستگی ها و پیامدهای طلاق در شهری از ایران” توسط آقاجانیان و مقدس در سال 1987 در شهر شیراز انجام گرفت

          داده های این تحقیق به روش پیمایشی جمع آوری شد.  برای انجام این تحقیق از اطلاعات سرشماری 1986 برای چارچوب نمونه گیری استفاده گردید.  نهایتاً دو گروه از زنان شیرازی یک گروه 254 نفری که یکبار ازدواج کرده و طلاق گرفته بودند و یک گروه دیگر که شامل 799 نفر از زنان یکبار ازدواج کرده انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که

           روندهای طلاق در ایران تحت تأثیر تغییرات معمول و 8 سال جنگ با عراق قرار دارد. بی ثباتی اجتماعی حاصل از جنگ، شرایط را برای افزایش نرخ طلاق در ایران فراهم کرد، این روند افزایشی بعد از آتش بس و شروع گفتگوهای صلح روبه کاهش نهاد.  تحلیل پیامدها وتعیین کننده های طلاق در ایران نشان می دهد که تفاوتها و شباهتهایی با یافته های مطالعات انجام شد و در کشورهای غربی دارد.  بر خلاف ایالات متحده، رابطه معکوسی بین سن ازدواج و طلاق در ایران وجود ندارد، در حقیقت زنان ازدواج کرده در سنین بالاتر از شانس طلاق بالاتری برخوردارند. تحصیلات بالاتر و نقشهای خارج از خانه برای زنان تأثیر مثبتی بر طلاق را نشان می دهد.  در کل پیامدهای اقتصادی طلاق برای زنان ایرانی جدی است.  زنان بعد از طلاق فرصتهای بسیار کمی برای کار کردن دارند. بنابراین می توان گفت که فقط شبکه های خانوادگی و غیر رسمی به حمایت از زنان مطلقه می پردازند. همانطور که اکثر مطلقه ها از خانواده های کارگری هستند، بنابراین مراقبت از دختران طلاق گرفته برای این خانواده ها، از لحاظ اقتصادی، بسیار مشکل است. همچنین این مطالعه نشانگر اثرات روانشناختی عمیقی است که طلاق بر زنان مطلقه و فرزندانشان در ایران می گذارد(Aghajanian & Moghadas, 1998)

          تحقیقی تحت عنوان “ بررسی علل طلاق در استان خراسان” توسط رحیمی انجام شد.  ایشان تحقیق خود را با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه 205 مورد از زنان و مردان جدا شده از هم از طریق طلاق را مورد بررسی قرار داده است.  محدوده مورد مطالعه شهرستانهای نیشاپور، سبزه وار، تربت حیدریده، کاشمر، گناباد و بردسکن در استان خراسان بوده است.  ایشان بعد از تجزیه و تحلیل داده ها به نتایج زیر دست می یابد

          نداشتن تفاهم اخلاقی، عدم تمکین، بیکاری، مشکلات مالی و اقتصادی، اعتیاد، مداخله دیگران، اختلاف سطح سواد و اختلاف سنی از مهمترین عوامل طلاق می باشد. در این میان نداشتن تفاهم اخلاقی با 76/23 درصد، بیکاری با 46/17 درصد و مشکلات مالی با 12/16 درصد در رأس عوامل قرار دارند (رحیمی، 1379)

تحقیقی توسط گیج – براندون[1]  تحت عنوان ” رابطه بین چند زنی  و طلاق ً  درسال 1992 انجام گرفت. این مطالعه به صورت یک مطالعه موردی در نیجریه انجام شد.  دراین تحقیق رابطه بین چند زنی و طلاق مورد بررسی قرار گرفته و تعداد زنان را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیرات افزایش تعداد زنان رابر طلاق بررسی  می کند. تحقیق مورد نظر در کل به نتایج زیر دست می یابد

          پیوندهای با دو زن با ثبات تر از پیوندهای با سه زن یا بیشتر هستند و این موضوع مستقل از بی بچگی،  طول ازدواج،  مذهب وسایر متغیرهای اقتصادی – اجتماعی است.         این تحقیق به این مطلب نیز اشاره می کند که باید تعداد زنانی که با یک مرد ازدواج می کنند را با توجه به اینکه ممکن است شوهر بر اثر مرگ همسر یا طلاق زن دیگر باشد در نظر گرفت یعنی اینکه ممکن است یک مرد در طول دوره زندگی خود با چندین زن ازدواج کرده باشد ولی این ازدواجها بخاطر مرگ همسر بوده یا بعد از طلاق همسر. این تحقیق همچنین پیشنهاد می کند که باید به متغیرهای مانند تعدد زنان،  تفاوتهای سنی زنان موجود در یک پیوند توجه کرد چرا که این متغیرها می توانند روی نوع رابطه زنان موجود در یک پیوند از یک طرف و رابطه زنان با شوهر از طرف دیگر اثر بگذارد و این اثرات منجر به طلاق شود (Gage-Brandon,1992)

ادوارد[2] و فولر[3] تحقیقی تحت عنوان ” اشتغال زن و عدم ثبات زندگی زناشوئی ” براساس نمونه ای ازتایلند انجام دادند و نتیجه گرفتند که اشتغال زنان بر زندگی زناشوئی مؤثر است بطوریکه عدم ثبات زندگی زناشوئی را افزایش می دهد. تحلیل های این محققین نشان داد که تأثیرات اشتغال زنان بخودی خود و تعداد ساعات کار مستقیماً به هم مرتبطند واین مسائل بر روی فرایندهای متفاوت زناشوئی مؤثر هستند(Edward & Fuller,1992)

چارچوب نظری تحقیق

بطور کلی نظریه های پرداخته شده در ارتباط با طلاق به دو دسته کلی تقسیم می شوند، دسته اول نظریاتی که در مورد خانواده می باشند که همان نظریات جامعه شناسی خانواده هستند و دیگری نظریه هایی که در ارتباط با آسیب شناسی اجتماعی به رشته تحریر درآمده اند

          نظریاتی که درارتباط باجامعه شناسی خانواده می باشند شامل نظریات مبادله، توسعه خانواده، شبکه ای، نظام ها و نقش ها می شود و نظریات آسیب شناسی اجتماعی شامل نظریات آنومی دورکیم و مرتن می شود .در چارچوب نظری این تحقیق از نظریه هایی جامعه شناسی خانواده، متغیرهایی ؛ مثل: منزلت شغلی زن و مرد، سطح تحصیلات زن و مرد، درآمد و ناتوانی جنسی و عقیم بودن زن یا مرد را از نظریه مبادله ( نظریه منابع ارزشمند) گرفته شده است. از نظریه نقش ها، شیوه انتخاب همسر ( مشارکت زن درانتخاب همسر)، فرمانبردار بودن یا تحت سلطه بودن زن و میزان شناخت از همسر اخذ شده است.  و همچین از نظریه شبکه ای متغیرهای دخالت والدین زوجین، خویشاوندان می توان و همسایگان در امور خانواده و تصمیم گیری های زوجین گرفته شده است.  اما از نظریه آسیب شناسی اجتماعی دورکیم و مرتن متغیرهایی که به ساخت اجتماعی مربوط هستند مانند محل سکونت زن و شوهر یعنی روستایی یا شهری بودن آنها،  مصرف مواد مخدر توسط یکی یا هر دوی زوجین گرفته شده است. همچنین از متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن زن در ابتدای ازدواج،  همچین سن مرد،  مدت ازدواج و تعداد فرزندان و غیره استفاده شده است

مدل تحقیق

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله علم آمار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله علم آمار در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله علم آمار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله علم آمار در word

معرفی علم آمار  
1- اصل علیت Determinisme  
2- پیش داوری Prejudice  
3- قضاوتهای عینی و ذهنی  
4- اندازه گیری  
5- تعریف علم  
6- اعتبار علمی  
7- میدان علم آمار  
8- تاریخچه مختصری از پیدایش و تکامل آمار  
آمار چیست ؟  
آمار توصیفی  
آمار استنباطی  
چرا مطالعه آمار لازم است ؟  
نقش کامپیوتر در آمار  
منابع و مآخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله علم آمار در word

 

آمار حیاتی

تألیف دکتر حسین جبل عاملی

آمار در اقتصاد و بازرگانی

نوشته محمد نوخرستی

معرفی علم آمار

1- اصل علیت Determinisme

در فیزیک خوانده ایم که هر گاه سنگی را رها کنیم مسافتی که طی می کند و هم چنین سرعتی که در هر لحظه می توان معلوم کرد سنگ رها شده در چه فاصله ای از محل سقوط قرار دارد و سرعت آن در این لحظه چقدر است . سقوط سنگ معلول نیروئی است که از طرف زمین بر سنگ وارد می شود و برابر با وزن سنگ می باشد . حال اگر بموجب فرمولهای سقوط اجسام تعیین کنیم که سنگ مثلا پس از 5 ثانیه در چه فاصله ای از محل سقوط می رسد و در این محل شیشه نازکی را قرار دهیم در صورتیکه شرایط برای شکستن شیشه موجود باشد می توان پیش بینی کرد که 5 ثانیه پس از سقوط سنگ شیشه خواهد شکست

بطور خلاصه می توان گفت که وقایع مختلف در طبیعت منجمله حوادث و اتفاقات و هم چنین تغییرات اجتماعی علت و معلول یکدیگرند و بوسیله روابط و فرمولهایی بهمدیگر بستگی کامل دارند . منتهی در مورد هر حادثه ما عده ای از این علل را می شناسیم و به روابط بین آنها آگاهی داریم و مقدار آنها  را می توانیم اندازه بگیریم ولی عده ای از علل را فعلا قادر به شناسائی آنها نیستیم و معلول آنها را بنام حادثه یا اتفاق برگزار می کنیم مثلاً اگر مقاومت سنگهای را که در بالای کوهها وجود دارند معلوم باشد و وزن برفهائی که بر روی سنگها در بالای کوهها باریده اند موجود باشد و بطور خلاصه عللی که در ایجاد و سقوط بهمن موجود هستند برای ما شناخته شده باشند و روابط آنها معلوم شده باشد هیچگاه دیگر سقوط بهمن برای ما یک حادثه نیست

برای روشن شدن مطلب فرض کنیم دنیا را با کلیه اجزاء آن به هزار سال پیش برگردانیم یعنی تمام هستی را به هزار سال پیش ببریم بطوریکه وضعیت کوچکترین تا بزرگترین اجزاء آن با اوضاعی که حقیقتاً دنیا در هزار سال پیش داشته است فرقی نداشته باشد بعد آنرا دوباره اجازه دهیم که مشغول سیر طبیعی خود بشود در اینصورت بنابر  اصل علیت پس از هزار سال وضعیت دنیا دوباره بهمین جائی خواهد رسید که امروزه رسیده است بعبارت دیگر هر واقعن معلول وقایع قبلی است . بنابراین اصل باید بتوانیم به کمک تجربیات روی رشته های وقایعی که دنبال هم پیش می آیند .و به کمک مطالعات علمی وجود یا عدم روابط بین وقایع را کم و بیش کشف کنیم

2- پیش داوری Prejudice

پیش داوری عبارتست از قضاوت قبلی و نسنجیده بدون اینکه اجازه بدهیم که تجربه و استدلال در عقیده تغییری بدهد . پیش داوری گاهی اوقات بقدری قوی است که بکلی مانع فکر کردن و تعقل انسان می شود و در کارهای مرامی و مذهبی و مسلکی خیلی دیده می شود و قضاوت اینکه پیش داروی در کجا خوب است و در کجا بد است کاری است بسیار مشکل ، خودداری از پیش داوری گاهی موجب عدم امکان تصمیم می گیرد ولی از طرف دیگر پیش داوری بپرهیزیم

3- قضاوتهای عینی و ذهنی

قضاوت را در تحقیقات خود عینی یا اثر کثیف گوئیم هرگاه تحقیقات را بدون پیش داروی و براساس مطالعه طبیعت و تجربه انجام داده باشیم

قضاوت را در تحقیقات خود ذهنی یا سوبر کثیف گوئیم اگر بدون توجه به مشاهدات و تجربه فقط بر اساس استنباط و هوش خود قضاوت کرده باشیم

گاهی ناچاریم در تحقیقات خود به قضاوت ذهنی بپردازیم و این مربوط به موقعی است که مشاهدات تجربی و وسایل و دستورات علمی کافی برای قضاوت عینی نیستند و ما باید بهرحال یک قضاوتی نسبت به موضوع مورد مطالعه خود کرده باشیم در اینجاست که قضاوت ذهنی به ما کمک می کند اگر چه نتوانیم نسبت به صحت قضاوت خود اطمینان داشته باشیم ، مثلاً  اگر مورد مطالعه این باشد که بخواهیم بدانیم در یک بیمارستان پزشکان باید روزانه در دو نوبت کار کنند یا در یک نوبت ، عینی بودن ایجاب می کند که یک سلسله تجربه و مشاهده و مطالعه کرده و بر اساس آن تصمیم بگیریم ، ولی اگر وضع طوری باشد که بدون اجرای تحقیقات نامبرده ناچار از تعیین فوری دو نوبت یا یک نوبت کار پزشکان باشیم اجباراً باید از هوش و پیش داوری خود استفاده کرده و تصمیم بگیریم و این یک قضاوت ذهنی است که از قبول آن ناگزیر می باشیم

4- اندازه گیری

معمولآً هر چیزی بوسیله دو نوع خاصیت مشخص می شود یکی خواص کیفی Qualitative دیگر خواص کمی Ouantiatative مثلاً می گوئیم آب مایعی است بیرنگ که یک سانتیمتر مکعب آن یک گرم وزن دارد و از دو ذره هیدروژن و یک ذره اکسیژن تشکیل شده و اگر بهمین ترتیب تمام خواص آنرا شرخ دهیم ملاحظه می کنیم که کلیه این خواص یا کمی هستند یا کیفی . خواص کمی را می توان اندازه گرفت مثلاً توزین یک سانتیمتر مکعب آب ، ولی براحتی نمی توان گفت که آب چقدر بیرنگ است یا فلان جسم چقدر قرمز رنگ است منتهی باید دانست که علت این امر یعنی عدم امکان اندازه گیری خواص کیفی نتیجه نقص معلومات بشر در اندازه گیری است یعنی آنچه را که با وسائل منطقی و عقلی خود می توانیم اندازه بگیریم کیفیت مینامیم ولی آن خواصی را که فقط با احساس درک کرده و فعلاً نمی توانیم اندازه بگیریم

خواص کیفی می نامیم . هر قدر علم پیشرفت کند بمرور از عده خواص کیفی کاسته شده و بر عده خواص کمی اضافه می گردد ، مثلاً یک زمانی بود که یک موسیقیدانان فقط با گوش خود میتوانست تفاوت دو صدای موسیقی را تشیخیص دهد و بنابراین تفاوت دو صدا در آن موقع تفاوت دو خاصیت کیفی بود ولی حالا با وسائل مخصوص صدا را تجزیه کرده و عده ارتعاش آنرا معلوم می کنند و دیگر باید صدای موسیقی را یک خاصیت کمی دانست و بهمین ترتیب با پیشرفت علم باید بتوانیم سایر خواص کیفی را هم اندازه گرفته و بگوئیم کلیه نمودهای طبیعت قابل اندازه گرفتن است و باید بتوان کلیه خواص اجزاء طبیعت را با عدد نشان داد

5- تعریف علم

دانستن روابط علت و معلولی بین نمودهای مختلف طبیعت را بشرط اثر کثیف بودن علم می گویند . روش علمی روشی است که اولاً متکی با ثبات باشد ثانیاً هر فرض را که می تواند مورد آزمون قرار گیرد قبول نکند ، همیشه در  نتیجه مطالعه طبیعت فرضهائی برای انسان ایجاد می شود که برای اینکه جنبه علمی داشته باشد باید آنها را آزمون کرده درست یا غلط بودن آنها را براساس تجربه و مطالعه بیشتر معلوم کرد

6- اعتبار علمی

هر وقت در یک تحقیق علمی روشها و مقررات علمی رعایت شود به طوریکه بین مشاهدات و تجربیات و نتایج حاصله از آنها روابط علمی برقرار باشد گویند این تحقیقات اعتبار علمی دارد ، بنابراین روشی که فقط متکی به هوش سرشار و احساسات است اگرچه نتیجه اش مفید باشد دارای اعتبار علمی نیست مثلاً اگر بخواهیم بین دو نوع روش درمان یکی را که بهتر است انتخاب کنیم اگر بیائیم اولاً درمان چیست بعد با اصول صحیح به مشاهدات و آزمایش بپردازیم و نتیج مشادهدات و آزمایشهای خود را با اصول صحیح علمی مورد بررسی قرار دهیم عملیات ما اعتبار علمی دارد اگر چه از آن نتیجه ای بدست نیاوردیم یعنی نتوانیم بهتر بودن یک روش را معین کنیم ولی اگر با بکار بردن هوش سرشار و منطق ذهنی یکی را انتخاب کنیم اگر چه اتفاقاً انتخاب صحیح هم باشد عملیاتمان دارای اعتبار علمی نیست

آماتر یکی از علوم یا روشهای علمی است که سعی می کند به حداکثر امکان عینی وو عاری از پیش داروی بوده و دارای اعتبار علمی باشد

7- میدان علم آمار

از تعارف بالا معلوم می شود که شرط لازم برای اینکه قضاوتی دارای اعتبار باشد این است که این قضاوت مبتنی بر مشاهده و تجربه باشد بعبارت دیگر در تحقیقات علمی خود روش هائی بکار بریک که در صورت بدست آوردن نتایج تجربی ، در تجزیه و تجلیل این نتایج روشهای بکار برده شده کمک کافی بنماید . در چنین مواردی است که علم آمار به کمک می آید و مثلاً می خواهیم بدانیم که اطلاعات و فهم دانش آموزان سال ششم متوسطه ایران چقدر است ؟ واضح است که بررسی کننده نمی تواند کلیه دانش آموزان مورد نظر را آزمایش کند و یا بعلت مخارج زیاد نمی خواهد این عمل را انجام دهد ، ممکن سات پیشنهاد شود که یکی از کلاسهای ششمی را که اکنون در دسترس است انتخاب کرده و از آنها امتحان بعمل آید . آیا هیچ دلیلی نداریم که اطلاعات این کلاس را نمونه صحیحی از اطلاعات دانش آمزوان همه کلاسهای ششم بگیریم ؟ پس باید راه حلی پیدا کرد تا در ضمن اینکه زحمت و مخارج امتحان کلیه دانش آموزان را متحمل نشویم نمونه ای که انتخاب و امتحان می کنیم صحیح بوده و عمل ما دارای اعتبار علمی باشد

علم آمار وسیله ای بدست یم دهد که تعداد کمی از این کلاسها را که طبق قوانین تصادفات و احتمالات انتخاب می شود مورد امتحان قرار دهیم و نتیجه امتحان را نمونه صحیحی از اطلاعات تمام دانش آموزان بگیریم ، هم چنین علم آمار روشی را به ما می آموزد که بدان وسیله قضاوت کنیم که تا چه اندازه می توان به نتیجه این تحقیق اعتماد کرد

حال فرض کنیم یک پزشک می خواهد بوسیله تجربه داروی A را با داروی B مقایسه کند در ابتدا چنسن بنظر می رسد که باید دو بیمار را انتخاب کرده یکی را تحت تأثیر داروی B قرار دهد و اگر مثلاً نتیجه درمان با داروی A بهتر بود چنین قضاوت کند که داروی A از داروی B شایسته تر است ولی این نوع آزمایش غلط است و نتیجه ای نمی دهد زیرا اگر چه از یکطرف ممکن است قضاوت او صحیح باشد یعنی حقیقتاً داروی A شایسته تر از داروی B  باشد ولی از طرف دیگر ممکن است حقیقت برعکس باشد و داروی B شایسته تر از داروی A باشد منتهی چون اتفاقاً آنرا در بیماری که زمینه و مقاومت او بد بوده است تجویز شده و نتیجه خوبی نداده است و تازه یک حالت سومی هم ممکن است و آن این است که شاید دو داروی A و B از نظر تأثیر یکی بتاشد و تفاوت مشاهده شده فقط بدلیل اختلاف در زمینه و ساختمان بدن دو بیمار باشد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آمار و کاربرد آن در مدیریت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آمار و کاربرد آن در مدیریت در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آمار و کاربرد آن در مدیریت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آمار و کاربرد آن در مدیریت در word

مقدمه
کلیات
تعاریف و اصطلاحات
صفات مشخص کننده جامعه
صفات متغیر جامعه
نمونه
داده‌ها
آمار توصیفی و آمار استنباطی
پارامتر
جمع‌آوری اطلاعات
منابع و نوع اطلاعات
مصاحبه شخصی
پرسشنامه
پخش فراوانی
میانگین‌ها
میانگین حسابی
میانه
مشخصات میانه
نما
مشخصات نما
رابطه میانگین و میانه و نما
خواص و کاربرد میانگین ها
چارکها
انحراف و پراکندگی
دامنه
انحراف چارک
انحراف استاندارد
ضریب واریانس
نمونه‌گیری
انواع نمونه‌گیری
نمونه‌گیری تصادفی
اندازه نمونه
استنباط آماری
منحنی نرمال
جداول و نمودارهای آماری
جداول آماری
قواعد تنظیم جداول
مشخصات یک جدول خوب
1- سادگی و وضوح
– فایده و عیب اساسی جداول آماری
– نمودار‌های آماری
– روش ترسیم نمودار
مشخصات یک نمودار خوب
منبع و مآخذ

مقدمه

بی هیچ گفتگوی برای آنکه تحقیقات اجتماعی عصر ما اساس استواری داشته باشد باید از کمک آمار برخوردار باشد بحث از اهمیت آمار در علوم اجتماعی و همبستگی دقیق و عمیقی که در حال حاضر میان تحقیقات اجتماعی و آماری وجود دارد زائد به نظر می رسد. از زمانی که روش های آماری در تحقیقات اجتماعی وارد شده است طرز تلقی و نحوه تبیین و توجیه مسائل دگرگون شده و در جنبه و جهت کمال و دقت بیشتر پیش رفته است

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی نیز از هنگامیکه پی افکنده شد این نکته را در نظر داشت و براساس همین طرز تفکر از یک طرف در برنامه دوره فوق لیسانس مؤسسه درس مقدمات آمار و نیز درس تخصصی آمار پیشرفته منظور شدو در دوره تکمیلی (فوق دیپلم) و همچنین دوره لیسانس علوم اجتماعی، درس آمار از دروس اساسی تلقی گردید. همچنین لزوم استفاده روز افزون از روشهای آماری در اقتصاد نوین موجب شده است، دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی کشور درس آمار را جزو دروس بنیادی در برنامه‌های آموزشی علوم اداری و بازرگانی، اقتصادی، اجتماعی، مهندسی، پزشکی و سایر رشته‌ها منظور نمایند

کلیات

از واژه آمار سه معنی متفاوت استنباط می شود. در وهله اول از کلمه آمار اطلاعات آماری متبادر به ذهن است. مانند آنکه گفته شود «اداره کل گمرک آمار واردات و صادرات شش ماهه اول سال را منتشر نمود.» در این جمله واژه آمار و اطلاعات و ارقام مترادف است. مفهوم دیگر آمار تئوری آمار می باشد، که در آن اصول و قواعد ریاضی پایه محاسبات و فورمولهای آماری مطرح است. مفهوم آخری واژه آمار روشهائی است که در جمع آوری و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و تعبیر تفسیر حقایق و داده‌های آماری مورد استفاده واقع می شود

موضوع این تحقیق مطالعه روشهای آمار در علوم اداری، بازرگانی، اقتصاد و اجتماعی است که بوسیله آن اطلاعات و حقایق لازم جهت تصمیم گیری جمع آوری طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد. با وجود آنکه بکار بردن روشهای آمار در بسیاری از رشته‌های علوم و فنون چون روانشناسی، زیست شناسی، تعلیم و تربیت و علوم بهداشتی از مدتها پیش معمول و متداول بوده است، با این وجود در سالهای اخیر استفاده از آن در هیچ یک از رشته‌های مزبور به اندازه‌ای که در امور اداری، بازرگانی و اقتصاد و علوم اجتماعی و صنعت بکار می رود توسعه نیافته است

امروزه مطالعه روشهای آمار برای اشخاصی که در فعالیتهای بازرگانی، صنعتی و اقتصادی کار می کنند اجتناب ناپذیر است و استفاده از وسایلی که اطلاعات متنوع و بیشمار مربوط به جنبه‌های مختلف عملیات تولید و توزیع را در دسترس قرار میدهد، برای اخذ تصمیمات مناسب و توفیق در رقابت بازرگانی، ضرورت یافته است. تا چندی قبل نقش آمار در مدیریت، جمع آوری اطلاعات مربوط به عملیات گذشته بود. با وجود آنکه اطلاعات مربوط به عملیات گذشته راهنمای حل مسائل موجود است، با این وجود در حال حاضر از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در طرح ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده می شود و بوسیله آن عملیات مقرون بصرفه را که در آینده باید انجام پذیرد پی ریزی می کنند

دلیل اساسی استفاده روز افزون از روشهای آمار در علوم اجتماعی و امور اداری و بازرگانی و اقتصاد لزوم بکار بستن شیوه مدیریت علمی در فرایند تصمیمگیری است که باید بر پایه اطلاعات و حقایق و بطریق عینی و روش علمی انجام شود. بدین ترتیب پایه مدیریت صحیح را اطلاعات و حقایق آماری تشکیل می دهد. اطلاعات و حقایق آماری بصورت جدا از هم در هر مورد خاص قابل تجزیه و تحلیل و سنجش و مقایسه است و در فعالیتهای اداری، چون تعیین هدفها و ارزیابی عملیات و اندازه‌گیری پیشرفت کارها و تعیین نقایص و مشکلات، بکار می رود

دلیل دیگر استفاده از آمار در مدیریت، توسعه و گسترش حجم عملیات در سازمانهای جدید است که موجب افزایش و عدم تمرکز و پراکندگی تشکیلات شده و نظارت و کنترل را برای مدیران امری دشوار ساخته است. محدودیت منابع و تنوع مواد خام و پیچیدگی روشهای تولید و ایجاد محصولات فراوان و اشکالات توزیع و لزوم استفاده از وسایل جدید و تسهیلات نوین در مؤسسات فروش، مسائل و مشکلات فراوانی برای اداره کنندگان سازمانهای دولتی بازرگانی و صنعتی بوجود آورده است

در شرایط موجود حتی برای مدیران مجرب و متخصص نیز امکان ندارد بدون مطالعه و بررسی حقایق و اطلاعات مربوط، جزئیات امور مؤسسات خود را مورد نظارت و کنترل قرار دهند و سیاست و خط مشی‌های مناسبی جهت توسعه عملیات اتخاذ نمایند

تعاریف و اصطلاحات

آمار علمی است که مشخصات کلی یا خصوصیات جامعه‌های آماری را با توجه به شرایط کیفی مربوط، بصورت کمی مورد مطالعه قرار میدهد. این مطالعه با مفاهیم چندی مربوط می گردد که بترتیب در زیر تشریح می شود

جامعه آماری

اولین موضوعی که در بررسیهای آماری باید بدان توجه نمود جامعه آماری است. جامعه از لحاظ آمار به مجموعه‌ای از افراد اطلاق میشود که لااقل دارای یک صفت مشخص کننده باشد. البته، در آمار منظور از جامعه فقط مجموعه‌ای از افراد انسانی نیست، بلکه هر نوع پدیده‌ای را که موضوع بررسی قرار گیرد میتوان به این عنوان نامید

صفات مشخص کننده جامعه

همانطور که گفتیم افراد جامعه بایستی حداقل از حیث یک صفت با هم مشترک باشند و همین صفت مشترک افراد یک جامعه آماری را صفت مشخص کننده جامعه می نامند و جامعه آماری را به آن نام می خوانند

صفات متغیر جامعه

برخلاف صفت مشخص کننده جامعه که برای کلیه افراد آن جامعه یکی است، افراد جامعه آماری غالباً از حیث مشخصات دیگر با یکدیگر اختلاف دارند. مثلا یکی از صفات متغیر، طول قد افراد است. زیرا بدون شک افراد از حیث قد با یکدیگر اختلاف دارند. جامعه ممکن است دارای صفات متغیر بیشمار باشد که اغلب موضوع بررسیهای آماری قرار می گیرد. ولی آنچه باید بدان توجه نمودصفت مشخص کننده جامعه می باشد که حائز اهمیت فراوان است

نمونه

نمونه به جزء یا قسمتی از یک جامعه آماری اطلاق میشود که نماینده مشخصات افراد آن جامعه باشد. البته نمونه گیری باید مطابق قواعدی انجام پذیرد تا بتوان معرف مشخصات و صفات کلی جامعه موضوع تحقیق گردد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید