آشنایی با استانداردهای غذایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با استانداردهای غذایی در word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با استانداردهای غذایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
استاندارد سابقه بسیار طولانی داشته و بشر اولیه با الهام از پدیده های طبیعی مانند گردش ایام، فصول چهارگانه سال و روز و شب، زندگی خود را استاندارد می كرده است. استانداردها در سطوح مختلفی تدوین می شوند از جمله سطح استانداردهای بین المللی است كه توسط سازمان بین المللی است كه توسط سازمان بین المللی استاندارد International Standard Organization با نام مخفف ISO تدوین می شوند. این سازمان استانداردهای قابل اجرا در سطح بین المللی را تدوین كرده كه در تمام كشورهای عضو به رسمیت شناخته می شوند و از بین آنها استانداردهای ایزو 9000 و 14000 متداول تر می باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گوشت مرغ و اهمیت آن در تغذیه انسان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گوشت مرغ و اهمیت آن در تغذیه انسان در word دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گوشت مرغ و اهمیت آن در تغذیه انسان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب
فصل اول : اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان    8
1-1) اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان    9
جدول شماره 1-  مقایسه ترکیب شیمیایی صدگرم گوشت حیوانات مختلف(2)    10
جدول شماره  2-  مرغداریهای پرورش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت 14
جدول شماره 3 –  مرغداریهای پرورش دهنده مرغ گوشتی، تعداد سالنها و ظرفیت آنها در استان گیلان    15
فصل دوم : بررسی منابع    17
1-2) تعریف و تاریخچه کشف زئولیت    18
3-2) طبقه بندی زئولیت ها    20
مکانیسم هغای مختلف عمل زئولیت    23
14- موارد مصرف زئولیت در آبزیان:    28
15- مزایای مصرف زئولیت در پولتها:    29
6-2 مدیریت پروش طیور:    30
1-2) تهویه سالن و نقش و اهمیت آن در پرورش:    31
2-6-2) انتخاب بستر مناسب    32
1-2-6-2) بستر مناسب و اهمیت آن    32
2-2-6-2) خصوصیات بستر مناسب    34
جدول شماره 4  – مزایا و معایب انواع مواد رایج مورد استفاده بعنوان بستر    35
3-2-6-2) کیفیت بستر و عملکرد گل    36
6-3-2) مدیریت بستر    39
5-6-2) نقش جیره روی کیفیت بستر    42
7-2) مدیریت کود و محیط زیست    44
9-2)مدیریت کود طیور    46
فصل سوم : مواد و روشها    53
جدول 5- تجزیه کانی شناسی زئولیت(XRD )    54
2-3) زمان، محل، و شرایط آزمایش    56
3-3 آماده سازی جایگاه    56
1-4-3) تهیه جوجه ها و انتصاب آنها به واحدهای آزمایشی    57
2-4-3) کنترل روزانه    57
جدول6 – دمای سالن در دوره پرورش( 7 هفته )    58
-رطوبت:    58
– چگونگی تهویه:    58
– روشنایی    59
– مصرف آب و دان    59
– وضع سلامتی گله    60
5-3) گروههای آزمایشی    60
– مرحله اول    60
مرحله دوم:    61
جوجه های یک روزه مورد استفاده در مرحله دوم طرح:    62
6-3) طرح آماری    63
7-3 مدل طرح آزمایشی    63
8-3) واکسیناسیون    63
جدول 7 – برنامه واکسیناسیون اعمال شده در آزمایش    64
9-3)  سایر عوامل مدیریتی    64
10-3) تهیه و تنظیم جیره غذایی    65
1-12-3) اندازه گیری میزان گاز آمونیاک متصاعدشده از بستر    66
2-12-3 میزان رطوبت و ماده خشک بستر    68
3-12-3) اندازه گیری PH بستر    68
4-12-3) اندازه گیری مواد جامد غیرفرار    68
5-12-3) اندازه گیری مواد جامد فرار    68
6-12-3) اندازه گیری ازت آمونیاکی بستر    69
7-12-3) افزایش وزن بدن    70
8-12-3) مصرف خوراک    72
9-12-3) ضریب تبدیل غذایی    73
10-12-3) درصد تلفات    73
11-12-3) شاخص تولید    74
12-12-3) درصد یکنواختی    74
فصل چهارم : عوامل موثر در بهره وری در مزارع پرورش طیور    75
اول ـ ضایعات در مرحله تولید    76
ضایعات غذا    76
تلف شدن غیر مستقیم غذا( پرت دان)    77
دوم ) ضایعات در مرحله بهره برداری :    81
1- ضایعات مربوط به شکستن تخم مرغ :    81
2- کم شدن بازده غذا در اثر حرارت :    81
ضایعات در مراحل مختلف :    83
1- ضایعات باقیمانده کارخانجات جوجه کشی :    84
2- ضایعات بقایای کشتارگاههای طیور:    84
فصل پنجم : مدیریت جوجه گوشتی:24 ساعت اول زندگی    86
مدیریت جوجه گوشتی:24 ساعت اول زندگی    87
مهمترین بخش زندگی جوجه    88
بهبودهای ژنتیکی    88
کیفیت هوا    88
دمای برودینگ    88
آب    89
محیط    90
تراکم تجهیزات    90
کیفیت بستر    90
خوراک و آب    90
نتیجه    91
فصل ششم : هضم نشاسته با سرعت کند در تغذیه جوجه های گوشتی    92
هضم نشاسته با سرعت کند در تغذیه جوجه های گوشتی    93
تنوع نشاسته در منابع حاوی نشاسته:    93
سرعت هضم کند نشاسته بهتر است:    94
انسولین و سوالات پروتئین:    95
تغذیه سنین ابتدایی جوجه گوشتی    96
اهمیت تغذیه اولیه    96
تاثیر تغذیه اولیه بر سیستم ایمنی    97
مصرف آّب حاوی شکر    99
نتیجه گیری    100
فصل هفتم : رشد اولیه جوجه های گوشتی و برنامه تغذیه ای مناسب رشد اولیه جوجه های گوشتی و برنامه تغذیه ای مناسب    101
رشد اولیه جوجه های گوشتی و برنامه تغذیه ای مناسب    102
فرآیندهای هضم جنینی:    102
مطالعه بر روی رشد اولیه جوجه :    103
شاخص های تعیین کننده کیفیت گوشت    105
رنگ گوشت    105
طعم گوشت    106
بافت و تردی گوشت    106
ظرفیت نگهداری آب در گوشت    107
تنش های قبل از کشتار طیور    108
تنش های گرمایی و سرمایی    108
محرومیت غذایی    108
تحریک الکتریکی    109
نتیجه گیری    112
فصل هشتم : رنگ گوشت طیور    113
رنگ گوشت طیور    114
1 – فاکتورهای قبل از کشتار:    114
استرس سرما و گرما:    114
اثرات جیره غذایی :    115
حمل و نقل و دستکاری:    117
بیهوشی و شک طیور:    117
فرآوری و ذخیره افزودنی ها و PH:    119
محیط و شرایط پخت :    120
خلاصه و نتیجه:    121
فصل هشتم : کیفیت مرغ گوشتی    122
مکانیسم دفاعی در طیور    126
فاکتورهای ایمنی:    127
عفونتهای مختلط رایج    128
ارتباط بین تغذیه وسیستم ایمنی طیور    129
اثر پاسخ ایمنی بر روی تغذیه    131
تنظیم تغذیه‌ای سیستم ایمنی    132
اهیمت مواد مغذی    133
تأثیر سطوح مختلف مواد مغذی بر تقویت سیستم ایمنی    135
انرژی    135
لیپیدها    135
پروتئین و آمینواسیدها    137
ویتامین‌ها    138
ویتامین A    138
سایر نقش‌های ویتامین‌ A در سیستم ایمنی    140
ویتامین E    141
سایر نقش های ویتامین E در سیستم ایمنی طیور    143
ویتامین C    144
سایر نقش های ویتامین C در سیستم ایمنی    144
ویتامین D    145
ویتامین‌های ب کمپلکس    145
مواد معدنی    146
سدیم و کلر    146
روی Zinc    146
مس    147
آهن    148
سلنیوم    149
منگنز    149
کبالت    150
افزودنی‌های بیولوژیکی    150
پروبیوتیک‌ها    151
منابع    153
مرکز آمار ایران ، دفتر آمارهای کشاورزی    154
منابع لاتین    155
 

فصل اول : اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان 
1-1) اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان
در حال حاضر با افزایش سریع جمعیت و احتیاج روزافزونی که به مواد غذایی بالاخص موادپروتئینی احساس می شود تأمین  نیازهای غذایی انسانها در درجه اول اهمیت درجوامع بشری قرار گرفته است. گزارشها نشان می دهند که در هر ساعت 8700 نفر به جمعیت جهان افزوده می شود که این مسئله با توجه به بهبود وضعیتت بهداشتی جوامع و ارائه روشهای نوین پیشگیری از بیماریها که منجر به کاهش مرگ ومیز و بالارفتن حد متوسط عمر گردیده می تواند روند روبه رشد سریعتر را دنبال نموده و در نهایت نیاز به مواد غذایی را بیش از پیش افزایش دهد.(12)
 در سال های اخیر گوشت طیور بعنوان یک منبع پروتئین حیوانی بطور سریعی در تغذیه انسان مورداستفاده قرار گرفته و در بعضی از کشورها که از نظر شرایط طبیعی و مرتع با کمبود مواجه هستند گوشت طیور به سرعت جانشی گوشت دامهای دیگر شده است.( 3)
 براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی  فرد سالم شخصی است که از حد اعلای توانایی فکری، و نیروی کافی بهرهمنمد بوده و از تمام مظاهر زندگی لذت برد و کمترین درد و رنج را اساس نماید( پایان نامه قرمز رنگ).
دلایل فرایند برای گوشت طیور به قرار زیر است:
 1-1-1) ارزش غذایی گوشت مرغ: هدف اصلی استفاده از گوشت در جیره های غذایی تأمین پروتئین موردنیاز بدن است همانگونه که جدول 1نشان میدهد درصد پروتئین گوشت مرغ از انواع گوشتهای دیگر بالاتر است(2).

2-1-1) راندمان لاشه: افت پس از کشتار در گاو و گوسفند در حدود 50 دردصد است در حالیکه این رقم در طیور گوشتی بسته به وزن زنده و در گوشت آماه برای طبخ نیز افت استخوان طیور به مراتب کمتر از  گوشت حیوانات مزرعه ای دیگر می باد. بدین ترتیب از یک کیلو وزن زنده مرغ میزان بیشتری گوشت و در نتیجه پروتئین بیشتری در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.(2)
3-1-1) سلامت و بهداشتی بود گوشت: بیماریهای قابل انتقال از گوشت مرغ به انسانها محدود است. ازجمله بیماریهای قابل انتقال بیماری  های سالمنلوزیس است که اغلب گوشت مرغ در مرحله آماده سازی،  آن آلوده شده و ازاین رو چنانچه پس از سردبریدن طیور پرکنی، تهیه گوشت و ذخیره آن بطور بهداشتی صورت گیرد هیچگونه خطری از  نظر انتقال بیمار یهای مشترک به انسان وجود ندارد.(2) 
4-1-1) قابلیت هضم و جذب: گوشت مرغ از نظر ترکیب پروتئین  و تناسب و  تعادل اسیدهای آمینه ضروری کمبودی نسبت به گوشتهای قرمز مانند گوشت گاو و گوسفند و خوک ندارد، با این تفاوت که میزان کلسترول آن کمتر بوده و نسوج آن سهل الهضم تر از سایر گوشتها می باشد. بعلاوه طعم و مزه گوشت مرغ نیز مناسب تر از سایر گوشت ها است از نظر اقتصادی و سهولت تهیه نیز نگهداری و پرورش طیور برای تولید گوشت بخصوص در شرایط خاص کشورها قابل توصیه می باشد.(2)
5-1-1-) سرعت رشد: از نظر سرعت رشد مشابه هیچ حیوان مزرهغه ای با طوب قابل مقایسه نباشد بعنوان مثال امروزه نژادهای مخصوصی از جوجه های گوشتی در بازارهای دنیا و ایران وجود دارند که در مدتی در حدود 40 روز جوجه یک روزه با وزن حدود 45-40 گرم به نیمچچه گوشتی 2000 گرمی تبدل می گرددد بعبارت دیگر در یک مدت محدود جوجه یک روزه به 50 برابر وزن اولیه خود می رسد بدین ترتیب با پرورش طیور می توان به سرعت گوشت مورد نیاز جامعه را تولید و ارائه نمود(2).
 6-1-1- سهولت تغذیه :برای پرورش طیور مانند گوسفند و گاو احتیاج به مراتع وسیع طبیعی و یا کشت و تهیه علوفه سبز وموادی مانند آن نیست بلکه با استفاده از خوراک های غذای متراکم می توان به مقدار وسیع گوشت طیور تولید نمود. همچنین مواد غیرقابل استفاده از نظر تغذیه انسان که قاعدتاً نباید دور ریخته شوند بوسیله ماشین حیاتی بودن طیور تبدیل به ممتاز ترین ماده مغذیی مورد نیاز  انسان یعنی پروتئین با کیفیت ممتاز می  گردد. از طرف دیگر بخاطر اصلاح نژاد هایی که در مرغ صورت گرفته بازده غذایی در طیور بیش ا زحیوانات مزرعه ای دیگر بوده بطوریکه در نژادهای موجود با مصرف حدود 2 تا 3/2 کیلوگرم غذای متعادل می توان یک کیلوگرم کوشت تولید نمود.(2)
7-1-1 صرفه جویی در جایگاه و زمین:
امروزه تولید جوجه ای گوشتی و تخم گذاری د رمحیطها بسته و متراکم و در قفس هایی که یک یا چند طبقه انجام میگیرد در روش زمین در هر مترمربع لانه بیش از 200کیلوگرم گوشت مرغ درمدتی کوتاه می توان تیه نمود و این در مدتی نگهداری در  قفسهای چند طبقه به بیش از 100 قطعه جوجه در مترمربع می رسد(2).
 8-1-1) برگشت سریع سرمایه: در هیچ رشته کشاورزی و دامپروری گوشت سرمایه سریع تر از پرورش طیور گوشتی نیست زیرا درسرعت زمانی کمتر از 50 روزز جوجه ها روانه بازار شده و سرمایه برگشت داده می شود.(2)
9- اشتغال زایی: با توجه به نکات ذکر شده تقاضا برای احداث واحد های پرورش طیور(در زمینه های مختلف) سیر صعودی داشته و عامل مهم اساسی در ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم محسوب می شود جداول زیر تعداد مرغدار یهای پرروش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت سالنهای آنها را درکشور و در استان تهران را نشان  میدهند……

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی در word دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فهرست مطالب     آ                                                                               
فهرست جداول    ت
خلاصه فارسی    1
مقدمه و اهداف پژوهش     2
  1- ارزش غذائی طیور    2
  2- سلامت گوشت طیور    3
  3- سرعت رشد    3
  4- بازده لاشه    3
  5-سهولت تغذیه    3
  6- عدم احتیاج به مرتع    4
فصل اول:
كلیات    5
مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی كوكسیدیوز    6
تداخل با سایر بیماریها    7
راههای انتقال كوكسیدیوز    10
عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری    12
ایمنی‌شناسی    13
نشانه‌های بالینی     13
تشخیص بیماری    14
اهمیت پیشیگری     14
راههای پیشگیری    15
  الف ـ بهداشت و مدیریت    15 
  ب ـ ژنتیك    15
  ج ـ استفاده از داروهای شیمایی    16
  دـ واكسن‌ها     18

فصل دوم:
مواد و روش‌كار    20
فصل سوم:
نتایج    23
  الف- میزان دفع ااسیست    23
  ب ـ وزن بدن    23
  پ ـ افزایش وزن بدن     24
  ت ـ مصرف غذا     26
  ث ـ ضریب تبدیل غذائی    27
  ج ـ میزان تلفات     29
فصل چهارم:
بحث    36
خلاصه به زبان انگلیسی    39
منابع    40

فهرست مطالب

جدول شماره 1: تآثیر استفاده از دارو (كلوپیدول) و واكسن (ایراكوك) برمیزان دفع ااسیست در جوجه‌‌های گوشتی بعد از ایجاد آلودگی تجربی با كوكسیدیا    30
جدول شماره 2: تاثیر ایجاد آلودگی تجری به كوكسیدیوز و روش كنترل به تنهائی یا به‌صورت توام بروزن بدن و میزان افزایش وزن جوجه‌های گوشتی (گرم)    31
جاول شماره 3: تاثیر آلودگی تجربی به كوكسیدیوز به روش كنترل به تنهائی یا بصورت توام بر میزان مصرف غذا در جوجه‌های گوشتی (گرم)    32
جدول شماره 4: تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به كوكسیدیوز و روش‌های پیشگیری به تنهائی یا بصورت توام بر ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های گوشتی (گرم /گرم)    33
جدول شماره 5: تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به كوكسیدیوز و روش‌های‌ پیشگیری به تنهائی یا بصورت توام بر میزان تلفات در جوجه‌های گوشتی (درصد)     34

مقدمه

به منظور مقایسه اثر استفاده از واكسن ضد كوكسیدیوز (ایراكوك) و داروی كوكسیدیواستات كلوپیدول در كنترل ضایعات ناشی از آلودگی تجربی به بیماری كوكسیدیوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یكروزه نر از سویه تجاری Ross 208 به شش گروه تقسیم شدند.
برای تغذیه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واكسینه شده) از جیره غذایی فاقد داروهای ضد كوكسیدی استفاده گردید. در جیره غذایی دو گروه دیگر به میزان 2/0 درصد داروی كلوپیدول به غذا اضافه گردید. در سن 26 روزگی از هر یك از گروههای شاهد، واكسینه شده دریافت كننده دارو، یك گروه از طریق خوراندن سوسپانسیون حاوی مخلوط چهار گونه ایمریا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گردید.
جهت بررسی میزان ااسیست دفع شده از طریق مدفوع، از روز هفتم پس از ایجاد آلودگی تجربی، نمونه های فضولات جمع آوری از نظر میزان OPG مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین نسبت به اندازه گیری شاخص های تولیدی در سنین 21، 42 و 49 روزگی اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند كه استفاده از دارو (كلوپیدول) یا واكسن (ایراكوك) موجب كاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0 )، در حالی كه بین دو گروه تحت درمان با دارو یا واكسن تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0P>).
ایجاد آلودگی تجربی موجب كاهش معنی دار میانگین وزن بدن و بازدهی غذا جوجه‌های آلوده در مقایسه با جوجه های غیر آلوده گردید (05/0 ). در ارتباط با اثر روش كنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می باشند كه تجویز دارو یا واكسن ضد كوكسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی دار وزن بدن (05/0 ) و بهبود نسبی بازدهی غذا گردید، اما اختلاف بین گروه تحت درمان با دارو (كلوپیدول) و گروه دریافت كننده واكسن (ایراكوك) از نظر شاخص های تولید معنی دار نبود (05/0P>).
 
به منظور بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه‌های گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی نو یكروزه از سویه تجاری Ross براساس طرح آماری كاملاً تصادفی و با آرایش فاكتوریل 2*2 به چها گروه مساوی تقسیم گردید. بطوریكه هر گروه شامل سه زیر گروه و هر زیر گروه مشتمل بر 40 قطعه جوجه بود. شرایط نگهداری برای تمامی گروهها یكنواخت و استاندارد بود. برای تغذیه دو گروه اول و سوم از مكمل ویتامین A استفاده گردید و نیز دو گروه سوم و چهارم در برابر عفونت تجربی كوكسیدیوز واكسینه گردیدند و گروه دوم بدون دریافت ویتامین A و واكسن به عنوان شاهد انتخاب شد.
جوجه های هر چهار گروه آزمایشی در سن 26 روزگی (سه هفته بعد از تجویز واكسن ضد كوكسیدیوز) با دریافت 100 میكرولیتر از سوسپانسیونه حاوی مخلوطی از چهار گونه ایمدیا بطور تجربی آلوده شدند.
در نهایت، میزان OPG در روزهای 7-13 و شاخصهای تولید در سنین 3، 6و7 هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده، نقش واكسیناسیون در كاهش میزان OPG معنی‌دار بود لیكن با افزایش ویتامین A تأثیر مشخص و معنی‌داری بر كفایت و كارآیی واكسن مشاهده نگردید. مكمل ویتامین A میزان تلفات را در حد قابل قبولی كاهش داد. تجویز واكسن همراه با مكمل ویتامین A تا حدودی شاخصهای تولید را بهبود بخشید.
 
مسئله كمبود مواد غذایی و بخصوص پروتئین حیوانی یكی از بزرگترین مشكلات كشورهای در حال توسعه می‌باشد. عوامل مختلفی از جمله ارزش غذایی، سلامت گوشت، سرعت رشد، بازده بالای لاشه و سهولت تغذیه باعث گردیده است كه از نظر تأمین پروتئین، گوشت طیور نسبت به گوشت سایر حیوانات حائز اهمیت و برتری باشد. بنابراین باید گامهای موثرتری جهت پیشبرد صنعت طیور برداشته شود. یكی از مهمترین اقدامات، پیشگیری از بروز بیماریهای عفونی مانند بیماری كوكسیدیوز است.
كوكسیدیوز بیماری مهمی از لحاظ اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد كه باعث كاهش جذب غذا و به دنبال آن كاهش راندمان تولید می‌گردد. بطور معمول از داروهای مختلفی همراه با غذا یا آب برای مهار بیماری و افزایش میزان تولید استفاده می‌شود، لیكن گران بودن داروهای شیمیایی، بروز مقاومت دارویی و ایجاد گونه های مقاوم در مقابل داروهای شیمیایی، تضعیف سیستم ایمنی، مسمومیت های سلولی همراه با كاهش بازدهی در گله و نیز آثار سوء زیست محیطی ناشی از ورود مستمر داروهای شیمیایی در طبیعت و عواقب نامطلوب حاصل از حضور بقایای دارویی در فرآورده های غذایی از جمله مهمترین عوامل محدود كننده مصرف این تركیبات می‌باشند. از طرف دیگر پیچیدگی چرخه حیات ارگانیسم و پاسخ ایمنی، توسعه واكسیناسیون را با مشكل مواجه كرده است. لذا با توجه به مشكلات فوق، اتخاذ یك روش كنترل نوین بدون عوارض سوء كه مبتنی بر ایمنی، تغذیه و ژنتیك باشد، ضروری به نظر می رسد. در این طرح، اثرات استفاده از ویتامین A در خوراك همراه با انجام واكسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع كوكسیدیوز مورد مطالعه قرار گرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاریخچه و بررسی شرکت بهنوش ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاریخچه و بررسی شرکت بهنوش ایران در word دارای 144 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاریخچه و بررسی شرکت بهنوش ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:   
تاریخچه پیدایش :
اگرچه محیط كار وارتباط آن باتندرستی نیروی كارازروزگاران پیشین شناخته شده است، امادرگذشته اقدامی درخور توجه درمورد حفاظت نیروی كار دربرابر خطرات شغلی انجام نمی پذیرفت. مطالعه شرایط كاردرمعادن طلا، نقره وسرب دریونان ومصرباستان نشان دهنده عدم توجه بسنده به مسئله سلامت وایمنی كارگران می باشد وازآنجا كه دربسیاری موارد برای استخراج معادن ازبردگان وزندانیان استفاده می‌شده است،حكومت‌هاهیچ گونه مسئولیتی دربرابر افراد نداشته وكاردرچنین جاهائی رادرواقع نوعی تنبیه ومجازات می‌دانستند. به تدریج شرایط حاكم برمحیط كاردگرگون شد وافرادبه اندیشه حفاظت ازخودافتادند وكارفرمایان درصدد حفظ وتأمین تندرستی نیروی كاربرآمدند.                          
یكی ازنخستین شواهد كنترل مخاطرات كارمربوط به دوران روم باستان درسده دوم پیش ازمیلاد است. درآن زمان معدن‌چیان بااستفاده ازپارچه‌ای جلودهان خودرامی‌بستند تاازاستنشاق گردوغبار جلوگیری نمایند. درهمین زمینه، پزشكان ودانشمندانی چند پابه میدان گذاشتند وگامهایی جهت اعتلای تندرستی نیروی كاربرداشتند. نخستین باربقراط درسده چهارم پیش‌ازمیلادمسمومیت كارگران باسرب راتشخیص داد.نخستین كتاب معتبردرطب كاردرسال1700به وسیله‌«رامازینی‌»كه اورا پدرطب كارمی‌نامند منتشرشد. اونخستین فردی بودكه به پزشكان توصیه كرددرضمن پرسش‌های خودازبیمار، پیشه اورانیز جویا شوند،زیراممكن است ارتباطی نزدیك میان شغل فرد وبیماری وی وجود داشته باشد.اومطالعاتی باارزش برروی معدن‌چیان،كیمیاگران،شیشه‌سازان،نقاشان،آهنگران ودباغان انجام داد.

 

فهرست منابع :
1.    چوبینه ؛ علیرضا و امیرزاده فرید. كلیات بهداشت حرفه‌ای ؛ انتشارات‌دانشگاه علوم پزشكی شیراز (78)
2.    حلم‌سرشت ؛ پریوش ودل‌پیشه ؛ اسماعیل . بهداشت كار ؛ شركت سهامی چهر ؛ تهران؛ 1362
3.    رئوف ؛ كمال‌الدین ؛ اصول ایمنی درصنعت ؛ انتشارات استاد ؛ مشهد (72)
4.    افضلی ؛ محمدرضا ؛ ارگونومی ؛ انتشارات نشر علوم دانشگاهی تهران .
5.    شعبان‌زاده ؛ فرامرز ؛ ایمنی وحفاظت فنی ؛ انتشارات كیومرث
6.    حاجی قاسم‌خان ؛ علی‌رضا ؛ مبانی بهداشت حرفه‌ای ؛ انتشارات برای فردا (83)
7.    بنهانی ؛ نادر ؛ ایمنی وحفاظت فنی (75)
8.    كاظمی ؛ بابك ؛ ایمنی وبهداشت كار ؛ انتشارات پشتون
9.    شریعت‌پناهی ؛ مبانی بهداشت محیط ؛ انتشارات دانشگاه تهران (73)
10.    قاسمخانی ؛ شناسایی عوامل شیمیایی محیط كار ؛ انتشارات نخل ؛ تهران ؛ 74
11.    پیش‌گیری حوادث ناشی از كار ؛ مترجم ؛ محمدكاری ؛ عبدالحسین ؛ انتشارات مؤسسه كارو تأمین اجتماعی ؛ تهران ؛ 62
12.    هلاندر ؛ مهندسی عوامل انسانی درصنعت وتولید ( ارگونومی) ؛ مترجم ؛ چوبینه ؛ علیرضا ؛ انتشارات راهبرد ؛ شیراز (75)
13.    جزوات درسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی پروژه بهبود دهنده ها و تولید نان های صنعتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی پروژه بهبود دهنده ها و تولید نان های صنعتی در word دارای 502 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی پروژه بهبود دهنده ها و تولید نان های صنعتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 مقدمه :

غلـه در زبان فارسـی به معنای گندم ـ برنج ـ جو ـ ارزن ـ ذرت ـ چـاودار و تریتیكالـه می باشد و وقتی صحبت از غلات می شود فرآورده های حاصل از آن نیز مد نظر قرار می گیرد، بنابراین دامنه آن بسیار وسیع و گسترده است.
غلات از اولین غذاهای شناخته شده بشر بوده كه از زمانهای بسیار كهن تاكنون همواره نقش مهمی در اقتصاد و تغذیه مردم دنیا به ویژه كشورهای در حال توسعه داشته است به همین جهت سمبل غلات یعنی گندم ونان حاصل از آن، همواره در میان مذاهب و فرهنگهای كشورهای دنیا مقام والا و ارزنده ای داشته و خواهد داشت.
گنـدم یكی از بزرگترین نشانه های عظمت خلقت و نان یكی از مطبوع ترین و لذت‌بخش ترین مواد غذائی مصرفی انسان در بسیاری از جوامع متمدن و سنتی امروز است.
نزد ما مسلمانان گندم و نان از حرمت و منزلت خاصی برخوردار است و در بیشتر مراسم مذهبی و اعیاد و حتی سفره روزانه مردم از نان به عنوان نشانه ای از یمن و بركت الهی استفاده می شود.
مسیحیان نان را مقدس می شمردند و هنوز هم در مراسم مذهبی خود قرصهای كوچك نان را به نشانه جزئی از پیكر عیسی مسیح (ع) به شركت كنندگان می دهند و در دعای سفره خود از خداوند بزرگ می خواهند كه نان روزانه آنان را عطا كند و در واقع از نان به عنوان سمبل رزق و روزی یاد می كنند.
كلیمیان نیز نان را مقدس می دانند و معتقدند كه در مهاجرت بزرگ قوم یهود به صحرای سینا در زمان فرعون هنگامی كه در بیابان بدون غذا مانده بودند و از خدای بزرگ طلب روزی كردند، یك روز صبح وقتی سر از خواب برداشتند بیابان را پر از قرصهای كوچك نان یافتند كه خداوند از آسمان برایشان فرو فرستاده بود تا از گرسنگی نجات یابند.
پیشینیان ما، غلات را به طرق مختلفی در زیر سنگهای آسیاب خرد می كردند و سپس آن را با آب مخلوط كرده و به صورت حریره مانند مصرف می كردند.
با گذشت زمان این حریره ها را برروی سنگها یا خاكسترهای داغ پخته تا به صورت نان‌های امروزی در آمدند.
در كشور ما نان به تنهائی 80% از غذای مردم را تشكیل می دهد و حدود 65ـ60% پروتئین و كالری و حدود 3ـ2 گرم املاح معدنی و قسمت اعظم نمك طعام مورد نیاز روزانه از خوردن نان تأمین می شود.
در چند سال اخیر مصرف نان به دلایل متعدد از جمله بالارفتن هزینه سایر مواد غذایی افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.

«فهرست مطالب»

مقدمه
فصل اول:
1ـ معرفی انواع نان های صنعتی
2ـ ویژگی های گندم و آرد مناسب جهت تولید انواع نان های صنعتی
3ـ وضعیت استاندارد
فصل دوم: «مواد اولیه و مواد افزودنی»
2ـ1) آب
2ـ1ـ1) آب در آرد و محصولات آردی
2ـ1ـ2) نقش آب در تهیه محصولات صنایع پخت
2ـ2) شیر
2ـ2ـ1) پروتئین شیر
2ـ2ـ2) چربی شیر
2ـ2ـ3) لاكتوز شیر
2ـ2ـ4) املاح و اسیدهای موجود در شیر
2ـ2ـ5) آب شیر
2ـ2ـ6) ویتامین های شیر
2ـ2ـ7) تأثیر شیر روی خمیر و نان
2ـ2ـ8) مصرف شیر تازه
2ـ2ـ9) مصرف شیر تغلیظ شده
2ـ2ـ10) مصرف شیر خشك
2ـ3) نمك طعام
2ـ3ـ1) تأثیر نمك طعام روی خمیر و گلوتن
2ـ3ـ2) تأثیر نمك طعام روی فرآیندهای میكروبی
2ـ3ـ3) تأثیر نمك طعام روی پنتوزان ها
2ـ3ـ4) تأثیر نمك طعام روی محصولات صنایع پخت
2ـ4) مواد شیرین كننده
2ـ4ـ1) شكر
2ـ4ـ1ـ1) ویژگیهای شكر و اهمیت تكنولوژیكی آن روی محصولات صنایع پخت
2ـ4ـ2) سیروپ
2ـ4ـ2ـ1) سیروپ خوراكی
2ـ4ـ2ـ2) سیروپ چغندر قند
2ـ4ـ2ـ3) سیروپ مخلوط خوراكی
2ـ4ـ2ـ4) خواص سیروپ چغندر و سیروپ مخلوط خوراكی
2ـ4ـ2ـ5) سیروپ نشاسته
2ـ4ـ3) سوربیت
2ـ4ـ3ـ1) نقش و اهمیت تكنولوژیكی سوربیت
2ـ5) چربیها
2ـ5ـ1) مارگارین و انواع مختلف آن
2ـ5ـ2) خواص و اهمیت چربیها
2ـ6) مواد پخت
فصل سوم: «بهبود دهنده های مورد استفاده در نان های صنعتی»
3ـ1) مخمرها
3ـ2) قندها
3ـ2ـ1) نقش قندها در محصولات صنایع پخت
3ـ2ـ2) قندهای مهم در تخمیر
3ـ2ـ3) تأثیر قندها در خصوصیات نان
3ـ2ـ4) حجم مخصوص نان
3ـ2ـ5) سفتی مغز نان
3ـ2ـ6) رنگ پوسته نان
3ـ2ـ7) ارتباط قندها و واكنش قهوه ای شدن و مواد آروماتیك در نان
3ـ3) نشاسته و آمیلاز
3ـ4) تكمیل كننده های آنزیمی
3ـ5) مالت
3ـ6) بی كربنات سدیم و جوش شیرین
3ـ7) خمیر ترش
3ـ8) باكتری ها
3ـ9) افزودن آرد سیب زمینی به آرد گندم
3ـ10) بهبود دهنده های دیگر
فصل چهارم: «اهمیت غنی سازی نان های صنعتی»
4ـ1) اهمیت نان و غنی سازی آن
4ـ2) هدف از غنی كردن مواد غذائی
4ـ3) افزودنی هائی كه هم غنی كننده و هم بهبوددهنده هستند.
4ـ3ـ1) اسید اسكوربیك
4ـ3ـ1ـ1) قانون اسید اسكوربیك
4ـ3ـ1ـ2) خواص فیزیكی اسید اسكوربیك
4ـ3ـ1ـ3) سنجش اسید اسكوربیك با مواد دیگر
4ـ3ـ1ـ3ـ1) برومات پتاسیم و پر سولفات آلومینیوم
4ـ3ـ1ـ3ـ2) آنانوگهای اسید اسكوربیك
4ـ3ـ2) مكملهای كاتالیتیك
فصل پنجم: «فرآیند تولید و پخت نان های صنعتی»
5ـ1) نكات علمی فرآیند تولید
5ـ2) ارزیابی روشهای تولید و محدوده عملكرد
5ـ2ـ1) روش سنتی
5ـ2ـ2) روش نیمه اتوماتیك (غیرپیوسته)
5ـ2ـ3) روش فول اتومات (پیوسته)
5ـ3) تشریح دقیق فرآیند تولید انواع نان
5ـ3ـ1) آماده سازی آرد
5ـ3ـ1ـ1) الك كردن
5ـ3ـ1ـ2) اختلاط آرد
5ـ3ـ1ـ3) رساندن حرارت آرد به حد مطلوب
5ـ3ـ2) آماده سازی خمیر
5ـ3ـ2ـ1) آماده كردن خمیر
5ـ3ـ2ـ1ـ1) روش غیرپیوسته
5ـ3ـ2ـ1ـ2) روش پیوسته
5ـ3ـ2ـ1ـ3) روشهای تكنیكی تهیه خمیر
5ـ3ـ2ـ1ـ4) روش تهیه خمیر با مخمر
5ـ3ـ2ـ1ـ5) روش مستقیم تهیه خمیر
5ـ3ـ2ـ1ـ5ـ1) محاسن روش مستقیم تهیه خمیر
5ـ3ـ2ـ1ـ5ـ2) معایب روش مستقیم تهیه خمیر
5ـ3ـ2ـ1ـ 6) روش غیرمستقیم تهیه خمیر
5ـ3ـ2ـ1ـ 6 ـ 1) محاسن روش غیرمستقیم تهیه خمیر
5ـ3ـ2ـ1ـ 6 ـ2) معایب روش غیرمستقیم تهیه خمیر
5ـ3ـ2ـ1ـ7) روش تهیه خمیر با مایه خمیر مایع
5ـ3ـ2ـ1-8) روش مخمر نمك
5ـ3ـ2ـ1ـ9) روش طولانی تهیه خمیر
5ـ3ـ2ـ1ـ10) روش بی وقفه تهیه خمیر
5ـ3ـ2ـ1ـ11) متد سبز
5ـ3ـ2ـ1ـ12) سایر روشهای تهیه خمیر
5ـ3ـ2ـ1ـ12ـ1) روش چرلی وود
5ـ3ـ2ـ1ـ12ـ2) روش برمیك
5ـ3ـ2ـ1ـ12ـ3) روش بلانچارد
5ـ3ـ3) مخلوط كردن و زدن خمیر
5ـ3ـ3ـ1) مخلوط كردن
5ـ3ـ3ـ2) زدن خمیر
5ـ3ـ3ـ2ـ1) روش زدن خمیر به طور غیرپیوسته
5ـ3ـ3ـ2ـ2) روش زدن خمیر به طور پیوسته
5ـ3ـ3ـ2ـ2ـ1) ویژگی های زدن خمیر در روش پیوسته
5ـ3ـ3ـ2ـ2ـ2) وسایل و ماشین آلات تهیه خمیر در روش پیوسته
5ـ3ـ3ـ2ـ3) افزایش درجه حرارت در اثر زدن خمیر
5ـ3ـ4) تشكیل خمیر و مراحل مختلف آن
5ـ3ـ4ـ1) اولین مرحله تشكیل خمیر
5ـ3ـ4ـ2) دومین مرحله تشكیل خمیر
5ـ3ـ4ـ3) سومین مرحله تشكیل خمیر
5ـ3ـ4ـ4) گازهای ناشی از تخمیر و داخل شدن هوا در خمیر
5ـ3ـ4ـ5) سیستم های مختلف دستگاههای مخلوط كن
5ـ3ـ5) ارزیابی خمیر
5ـ3ـ5ـ1) ویژگی خمیر
5ـ3ـ6) پوك كردن خمیر
5ـ3ـ6ـ1) پوك كرن بیولوژیكی
5ـ3ـ6ـ1ـ1) میكروارگانیسم ها در خمیر ترش
5ـ3ـ6ـ1ـ1ـ1) باكتریها و اهمیت آنها در خمیر ترش
5ـ3ـ6ـ1ـ1ـ2) مخمرها و اهمیت آنها درتهیه محصولات پخت
5ـ3ـ6ـ2) پوك كردن فیزیكی
5ـ3ـ6ـ2ـ1) پوك كردن از طریق مواد سفیده ای
5ـ3ـ6ـ2ـ2) پوك كردن از طریق هوا و بخار آب
5ـ3ـ6ـ2ـ3) پوك كردن از طریق اسید كربنیك
5ـ3ـ6ـ3) پوك كردن شیمیائی
5ـ3ـ7) تخمیر خمیر
5ـ3ـ7ـ1) مصرف كربوهیدرات در طی تخمیر
5ـ3ـ8) رسیدن خمیر
5ـ3ـ8ـ1) رسیدن خمیر و ویژگیهای آن
5ـ3ـ8ـ2) عوامل مؤثر در رسیدن خمیر
5ـ3ـ8ـ3) روی هم انداختن و برگرداندن خمیر
5ـ3ـ8ـ4) تشخیص رسیدن خمیر
5ـ3ـ8ـ5) رسیدن خمیر و كیفیت نان
5ـ3ـ9) عملیات آماده سازی خمیر ور آمده جهت تهیه نان
5ـ3ـ9ـ1) توزین و تقسیم خمیر (چانه گیری)
5ـ3ـ9ـ2) گرد كردن
5ـ3ـ9ـ2ـ1) تخمیر میانی
5ـ3ـ9ـ3) فرم و شكل دادن
5ـ3ـ10) تخمیر نهایی
5ـ3ـ10ـ1) تأثیر عوامل مختلف بر تخمیر نهایی
5ـ3ـ11) عملیات لازم برروی چانه تخمیر شده
5ـ3ـ11ـ1) خط زدن
5ـ3ـ11ـ2) نم زدن یا اسپری كردن آب
5ـ4) پخت
5ـ5) انتقال گرما در چانه
5ـ6) مدت زمان پخت
5ـ7) روشهای مختلف پخت
5ـ7ـ1) روش پخت مقدماتی
5ـ7ـ2) پخت در محفظه بخار
5ـ7ـ3) روش پخت منقطع
5ـ7ـ3ـ1) معایب پخت منقطع
5ـ8) فرآیندهای پخت
5ـ8ـ1) حجیم شدن چانه در فر
5ـ8ـ1ـ1) علل حجیم شدن در فر
5ـ8ـ2) تشكیل مغز نان
5ـ8ـ2ـ1) علل تشكیل مغز نان
5ـ8ـ3) تشكیل پوسته نان
5ـ8ـ3ـ1) علل تشكیل پوسته نان
5ـ9) تشخیص زمان اتمام پخت نان
5ـ10) فر پخت
5ـ10ـ1) انواع فر
5ـ10ـ1ـ1) فر چند طبقه ای
5ـ10ـ1ـ2) فر با سیستم دوران هوای داغ
5ـ10ـ1ـ2ـ1) محاسن فر با سیستم دوران هوای داغ
5ـ10ـ1ـ2ـ2) معایب فر با سیستم دوران هوای داغ
5ـ10ـ1ـ3) فر با سیستم دوران گاز
5ـ10ـ1ـ3ـ1) محاسن فر با سیستم دوران گاز
5ـ10ـ1ـ3ـ2) معایب فر با سیستم دوران گاز
5ـ10ـ1ـ4) فر طبقه ای با پایه متحرك
5ـ10ـ1ـ4ـ1) ویژگیهای فر طبقه ای با پایه متحرك
5ـ10ـ1ـ4ـ2) داغ كردن فر طبقه ای با پایه متحرك
5ـ10ـ1ـ4ـ3) پخت در فر طبقه ای با پایه متحرك
5ـ10ـ1ـ4ـ4) محاسن فر طبقه ای با پایه متحرك
5ـ10ـ1ـ4ـ5) معایب فر طبقه ای با پایه متحرك
5ـ10ـ1ـ5) فرهای بزرگ در صنایع
5ـ10ـ1ـ5ـ1) اتوفر
5ـ10ـ1ـ5ـ2) فر تونلی
5ـ10ـ1ـ5ـ3) فر كشوئی
فصل ششم: «فرآیند بسته بندی نان های صنعتی»
6ـ1) بسته بندی نان
6ـ2) مفاهیم و تعاریف در بسته بندی
6ـ3) اشكال مختلف فرآیند بسته بندی
6ـ4) شرایط بهداشتی
6ـ5) مواد بسته بندی
6ـ6) توزین و بسته بندی
فصل هفتم: «آزمون های كنترل كیفیت»
7ـ1) آلودگی میكروبی نان
7ـ1ـ1) فساد باكتریایی نان
7ـ1ـ2) فساد مخمری نان
7ـ1ـ3) فساد كپكی نان
7ـ2) آلودگی شیمیایی نان
7ـ3) آزمون های شیمیائی
7ـ4) آزمون های رئولوژی
7ـ5) انواع آفات
فصل هشتم: «بررسی بهبود دهنده های مورد استفاده در واحد تولیدی سحر»
8ـ1) بهبود دهنده انواع نان های حجیم
8ـ2) بهبود دهنده انواع نان های تست بزرگ مخصوص
8ـ3) بهبود دهنده نان های همبرگر مخصوص
8ـ4) بیكینگ پودر
8ـ5) پودرهای خامه سحر
8ـ6) بهبوددهنده جهت نان چاودار تیره
8ـ7) لیست محصولات شركت ثمین نان
ضمائم و پیوست ها
پیوست 1) واحدهای تولید كننده نان صنعتی در كشور
پیوست 2) سازندگان عمده ماشین آلات تولید نان
پیوست 3) دستگاهها و ماشین آلات خط تولید نان های صنعتی
پیوست 4) تصاویر و دستور العمل هایی از محصولات شركت MECO
فهرست منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تغذیه مناسب برای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تغذیه مناسب برای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تغذیه مناسب برای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

به نام خدا
1-1- لزوم و اهمیت حمایت تغذیه ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه:
تغذیه ی مناسب برای تمامی بیماران بستری در بیمارستان، خصوصاً برای بیماران شدیداً بحرانی (critically ill patient) که بنا به دلایل مختلف قادر به حفظ وضعیت تغذیه ای خویش نیستند، یک نیاز اساسی محسوب می شود (1) چرا که تحقیقات نشان می دهد که حمایت تغذیه ای مناسب در بخش مراقبت های ویژه می تواند به طور چشمگیری مرگ و میر را کاهش دهد و به عبارت دیگر بیماران بیشتر در اثر مشکلات مربوط به سؤ تغذیه می میرند تا خود بیماری و برای جلوگیری از به وجود آمدن این مشکلات تغذیه مناسب، جایگاه ویژه ای دارد.(2)
1-1-1- هدف از حمایت تغذیه ای:
اهداف کلی حمایت تغذیه ای شامل موارد زیر می باشد:
الف) فراهم کردن حمایت تغذیه ای مناسب با وضعیت فیزیولوژیکی و تغذیه ای خاص برای هر بیمار به طور جداگانه
ب) پیشگیری یا درمان کمبود ریز مغذی ها و درشت مغذی ها
ج) تهیه ی مواد غذایی که با شرایط متابولیکی بیمار سازگار باشد
د) جلوگیری از ایجاد عوارض مربوط به سیستم انتقال مواد غذایی
ه) بهبود وضعیت فیزیولوژیکی بیمار(3)
2-1-1- شیوع سؤ تغذیه و انواع آن در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه:
سؤ تغذیه یکی از مشکلات عمده در TCV می باشد، چرا که مطالعات نشان می دهد 16% تا 80% بیماران در هنگام پذیرش در ICU دچار سؤ تغذیه هستند (7،6،5،4) و طی دوره اقامت در این بخش، با پیشرفت روند بیماری که می تواند با کاهش اشتهای بیمار و یا عدم توانایی بلع و در بعضی موارد عدم فعالیت مناسب دستگاه گوارش و نهایتاً جذب ناقص مواد غذایی و همچنین افزایش نیاز بیمار به مواد غذایی به علت پاسخ متابولیکی بدن او به استرس، پیشرفت کند.(8) به طوری که دیده شده در 60% از موارد سؤ تغذیه طی این دوره، پیشرفت می کند.(4) به عنوان مثال در یک مطالعه، مشاهده شد که بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه که 40% آنان در زمان پذیرش در بخش دچار سؤ تغذیه بودند، به طور میانگین 4/5% کاهش وزن داشتند که نشان از پیشرفت سؤ تغذیه ی این بیماران دارد. (6)

انواع سؤ تغذیه:
هنگامی که نیازهای پروتئینی بدن یا نیاز به انرژی یا هردو، به وسیله ی رژیم غذایی تأمین نشود، سؤ تغذیه ی پروتئین- کالری حاصل می آید و در نتیجه ی آن مجموعه ای از علائم بالینی بسته به شدت کمبود پروتئین یا انرژی، دوره ی کمبود، سن فرد،
علت های کمبود، وجود بیماری های زمینه ای و عفونی و همچنین وجود استرس، تظاهر می یابد. (9)
سؤ تغذیه ی پروتئین- کالری در حالت کلی به دو سندرم کلینیکی متفاوت ماراسموس و کوارشیو کور، تقسیم می شود:
الف) ماراسموس یا Semistarvation حاصل ماهها تا سالها دریافت ناکافی کالری و پروتئین است. بدن در شرایط عادی، ابتدا سوخت مورد پروسه های متابولیکی روزانه را فراهم می کند، سپس ذخایر پروتئین و گلیکوژنی ایجاد کرده و در نهایت کالری اضافی به صورت چربی ذخیره می کند اما در هنگام گرسنگی، درحد نرمال باقی بمانند. بنابراین در این نوع سؤ تغذیه، ظاهری ضعیف و لاغر دارد. البته این نوع سؤ تغذیه به ندرت در ICU دیده می شود. (12و 11و 10)
ب) کوارشیورکرو یا سؤ تغذیه هایپوآلبو مینمیک:
در این نوع سؤ تغذیه برخلاف ماراسموس، ظاهر افراد معمولاً طبیعی است و در ICU شیوع بیشتری دارد و به نظر می رسد که به عنوان پاسخی در برابر بیماری و آسیب وارده به بدن نظیر عفونت باشد. متابولیسم بدن در اثر استرس افزایش می یابد و چون کالری دریافتی کافی نیست، بدن از ذخایر پروتئینی نظیر ماهیچه ها و پروتئین های احتسابی به عنوان منبع انرژی استفاده خواهد کرد بنابراین میزان پروتئین های احتسابی نظیر آلبوین و ترانسفرین کاهش می یابد که بهترین مشخصه ی این سؤ تغذیه می باشد. کوارشیوکور نسبت به ماراسموس، با سرعت بیشتری ایجاد می شود.(13 و 11)
لازم به ذکر است که خیلی از بیماران بستری در بیمارستان خصوصاً در بخش مراقبت های ویژه ممکن است نشانه هایی از ماراسموم و هایپوآلبو مینمیا را باهم، آشکار کنند، زیرا نمونه هایی از گرسنگی تقریبی و پاسخ به استرس هستند.(8)
3-1-1-عوارض ناشی از سؤ تغذیه و اهمیت حمایت تغذیه ای در بیماران ICU:
امروزه تغذیه در درمان بیماران ICU جایگاه ویژه ای دارد چرا که حمایت تغذیه ای یک نقش حیاتی در پیشگیری و درمان کمبودهای غذایی در بیماران شدیداً بحرانی در ICU ایفا می کند (14) بنابراین شروع سریع و به موقع رژیم غذایی مناسب سبب می شود که تا بسیاری از عوارض سؤ تغذیه کاهش یابد. (15)
مشکلاتی که در اثر سؤ تغذیه ایجاد می شوند عبارتنداز:
1- کاهش فعالیت عضلات تنفسی که موجب کاهش حجم دم و فشار بازدم می شود. (17 و 16)
2- کاهش وزن، یکی از مهمترین نتایج آشکار تغذیه ی ضعیف می باشد. (18)
3- کاهش حجم قلب و عضلات قلبی و بردن ده قلبی از عوارض سؤ تغذیه ی پروتئین- کالری می باشد. (20 و 19)
4- اختلالات گوارشی مانند کاهش سطح قابل جذب به علت آترونی پرزهای روده و
تغذیه ی آنزیم های موجود در دیواره ی روده که نهایتاً موجب جذب ناقص مواد غذایی خواهد شد. (22 و 21)
5- کاهش ترشح اسید معده که با کمک به افزایش رشد باکتری ها در دستگاه گوارش
می تواند منجر به اسهال شود.
6- تأخیر در تخلیه معده و افزایش حرکات روده کوچک نیز می تواند سبب ایجاد اسهال شود.(23)
7- اختلالات کلیوی مانند ناتوانی در تغلیظ ادرار و کاهش ترشح اسید که در نهایت منجر به دیورز شدید، دهیدراسیون و اسیدوزمتابولیک می شود.(25 و 24)
8- اختلال در فعالیت های کبدی مانند کاهش سنتز پروتئین، کاهش فعالیت سیستم آنزیمی میکروزفال و افزایش فعالیت آنزیم های مربوط به گلوکونئوژنز.(27 و 26)
9- تأخیر در بهبود زخم در سؤ تغذیه هایپوآلبو مینمیک (28)
10- کاهش فعالیت سیستم ایمنی خصوصاً ایمنی همورال البته در سؤ تغذیه ی شدید، فعالیت ایمنی سلولی هم تحت تأثیر قرار می گیرد. (30 و 29)
11- افزایش اثرات سمی داروهای مورد استفاده برای بیمار. (31)
پس به علت کاهش فعالیت اعضایی نظیر قلب، روده، کلیه و کبد به علت تخلیه ذخایر پروتئینی، شدت بیماری و نیز میزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به سؤ تغذیه افزایش می یابد. چرا که مطالعات نشان داده اند که سؤ تغذیه به اندازه فاکتورهای دیگر نظیر سن، چاقی، دیابت و عفونت در افزایش شدت بیماری مؤثر است. (32) این مسئله ایجاب می کند که یک تیم پزشکی بلافاصله بعد از پذیرش بیمار در بخش مراقبت های ویژه وضعیت تغذیه ای وی را مورد ارزیابی قرار دهد و بهترین و مناسبترین رژیم غذایی را برای بیمار طراحی می کند. (33)
نکته مهمی که ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که حتماً لازم نیست بیمار دچار سؤ تغذیه باشد تا بتواند تحت حمایت تغذیه ای قرار بگیرد، بلکه تغذیه بیماران بیشتر به منظور پیشگیری از تخلیه ذخایر بدن و ایجاد سؤ تغذیه و نهایتاً بهبودی سریع تر بیمار انجام می شود (3 و 33). بنابراین به عنوان یک قانون کلی، بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه پذیرفته می شوند بایستی ظرف 48-36 ساعت بعد از پذیرش، مواد غذایی کافی دریافت کنند و تا زمانیکه قادر نباشند به طور ارادی غذا بخورند، غذا رسانی به این بیماران همچنان باید ادامه یابد. (33)
2-1- ارزیابی وضعیت تغذیه ای در تشخیص بیماران دچار سؤ تغذیه در ICU:
ارزیابی وضعیت تغذیه ای اولین قدم در درمان سؤ تغذیه می باشد، تکنیک های مناسب برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای به ما کمک می کند تا کمبود غذایی را مراحل اولیه پیشرفت، تشخیص داده و با اصلاح رژیم غذایی دریافتی فرد از ایجاد ضایعات حاد جلوگیری کنیم (34). هیچ یک از تکنیک ها و ابزارهای ارزیابی به تنهایی، آنقدر حساس و اختصاصی برای تشخیص سؤ تغذیه در بیماران ICU نیستند که به عنوان یگانه شاخص ارزیابی وضعیت تغذیه کارایی داشته باشند و هر یک محدودیتهایی دارند. بنابراین مجموعه ای از اندازه گیری ها لازم است تا بتوانیم ارزیابی دقیقی از بیمار به عمل آورده شود. (3)
1-2-1- بررسی سابقه بیمار از نظر بیماری، اجتماعی و تغذیه:
مهمترین سئوالاتی که در این زمینه مطرح می شود عبارتنداز: کاهش وزن غیر ارادی (کاهش وزن بیش از 10% وزن معمول، نشان دهنده سؤ تغذیه و اگر این کاهش بیش از 20% باشد، نشان دهنده ی سؤ تغذیه شدید می باشد.)، عمل جراحی، تهوع و استفراغ طولانی مدت، توانایی جویدن و بلع، عادات غذایی، وجود بیماری های بدخیم و نهایتاً طبقه اجتماعی فرد (12)
از مشکلات مطرح در این بررسی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- بسیاری از بیماران ICU دچار ادم هستند، بنابراین به دست آوردن وزن واقعی آنها غیر ممکن است. (3)
2- اکثریت این بیماران اینتوبه و یا خواب آلوده هستند، بنابراین صحبت کردن با بیمار بسیار مشکل می باشد البته در این مواقع صحبت با اطرافیان بیمار و بررسی دقیق گزارشات بسیار مفید خواهد بود. (15)
2-2-1- معاینات فیزیکی برای مشاهده علائم سؤ تغذیه:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌ های گازدار غیرالكلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌ های گازدار غیرالكلی در word دارای 118 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌ های گازدار غیرالكلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

در ابتدا لازم است بطور اختصار به بررسی وضعیت و موقعیت گذشته كنونی نوشابه‌سازی در ایران پرداخته شود.
تهیه و تولید اقسام شربت و نوشابه از قدیم الایام در ایران متداول بوده و اكثراً بطور خانی و بتدریج در سطح تجارتی در كارخانه‌ها مرسوم گردیده است. این نوشیدنی‌ها غالباً از عصاره میوه ها همراه با شكر و عرقیات معطر ساخته دشه و سپس با اقتباس از كشورهای خارجی و وارد نمودن آن، بصورت یك صنعت وابسته درآمد. تاریخچه این صنعت و ابسته بطور مشروح در گزارش وزرات صنایع و معادن ایران صنایع آشامیدنی و دخانیات ایران 1357 انتشار یافته است. خلاصه این گزارش بشرح زیر است:
در سالهای پس از جنگ جهانی، ساخت نوعی لیموناد و نوشابه دیگری بنام سینالكو در كارگاههای كوچ متداول گردید ولی این تولیدات به روش بهداشتی و در سطح كارخانه‌ای انجام نمی‌گرفت.
متاسفانه تولید و رشد نوشابه‌های صنعتی در ایران از همان زمان ابتدا با وابسته بودن آن به كشورهای خارج،‌ شروع شده‌ است و به مرور سرمایه‌داران جهت بدست آوردن هر چه بیشتر سود اقدام به احداث و تاسیس كارخانه دیگری در این مورد می‌نمودند. تا حدی كه درحال حاضر اكثر قریب به اتفاق مردم ایران به مصرف این نوشابه‌های وارداتی عادت كرده‌اند و احتمالاً كمبود آن در بعضی موارد باعث ناراحتی آنها می‌شود.
مصرف نوشیدینهای غیر الكلی بطور سنتی و در قدیم الایام متداول بوده و بین فرهنگ هر منطقه روابط خاصی داشته است. این نوشیدنیها بصورت شربت و عرقیات متناسب با میوه‌‌ها و گیاهان  بومی هر منطقه بطور سنتی متداول بوده است.
پیدایش صنعت نوشابه‌‌سازی نه تنها منجر به كاهش تولید نوشیدنی‌ها و عرقیات گردید، بلكه وابستگی كشور را از نظر ورود عصاره به خارج تشدید نمود. بعلاوه مقدار زیادی ارز از این بابت از كشور خارج می‌شود. بهرحال در این مقطع از زمان كه سرمایه‌ هنگفتی در این زمینه سرمایه‌گذاری شده است و ضمناً تعداد زیادی كارگر در این صنعت مشغول به كار می‌باشند، می‌توان این صنعت را در جهت تهیه‌ نوشابه‌‌هایی كه امكان تهیه مواد اولیه آن در كشور موجود است سوق داد.
بدون تردید، تهیه و تولید نوشابه و نوشابه‌سازی با استفاده از مواد موجود خصوصاً گیاهان دارویی موجب توسعه صنایع كوچك و رشد و تقویت اقتصاد ملی می‌گردد.
در این زمینه استفاده از نیروهای انسانی در بخش كشاورزی و صنعتی موجب اشتغال بكار بسیاری از هم میهنان و استفاده از منابع طبیعی كشور می‌گردد.
در ادامه تحقیات وبررسی در مورد مواد مختلف جهت عصاره اصلی نوشابه شرایط زیر بعنوان اصلی‌ترین عوامل مورد نظر قرار گرفت:
1- این ماده سمی نباشد.
2- این ماده به میزان زیاد در كشور باشد یا امكان كشت آن در سطح وسیع وجود داشته باشد.
3- تا حد امكان این ماده برای مردم ناآشنا نباشد.
4- این ماده ارزان قیمت باشد.
5- این ماده جهت ساخت نوشابه تكنولوژی پیچیده‌ای نداشته باشد.

فهرست مطالب

خلاصه‌ای از گزارش طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار به جای نوشابه‌های غیر الكلی
گازدار    1
1- مقدمه     8
2- كلیاتی در مورد نوشابه‌های گازدار      10
3- گیاهان داروئی      34
4- بررسی گیاهان تیره نعناع      46
5- بررسی گیاهان تیره جعفری      66
6- تیره پروانه‌داران      74
7- بررسی مهمترین گلهای دارویی      76
8- بررسی عرقیات گیاهان دارویی ایران      87
9- بررسی اسانسها      101
10- استفاده از گیاهان در تهیه نوشابه      110
11- نمودار فرآیند تولید نوشابه      111
12- نمودار فرآیند تولید عرقیات سنتی      112
13- ویژگیهای میكروبیولوژی عرقیات سنتی      113
14- جدول مشخصات ماشین‌آلات مورد نیاز تولید عرقیات      114
15- منابع      115

منابع :

1- Journal of Agricalture and food chemistry.
2- Pyke,M. food science and technology, 1970.
3- Beverages: Carbonated and non-carbonated.
4- جنیدی، م- چشمه‌های معدنی ایران- جلد اول.
5- دكتر علی زرگری- گیاهان داروئی- جلد اول و دوم.
6- پایان نامه علی اكبر سلامت- دانشكده داروسازی.
7- دكتر یعقوب آئینه‌چی- گیاهان داروئی و مفردات پزشكی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با خطوط تولید شیر پاستوریزه و شیر استریل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با خطوط تولید شیر پاستوریزه و شیر استریل در word دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با خطوط تولید شیر پاستوریزه و شیر استریل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

هدف- آشنائی با خطوط تولید شیر پاستوریزه وتوانایی تولید شیر استریل وپاستوریزه

سرفصل ها: اهمیت شیر- انواع نژادها گاوهای شیری – انواع نژاد گوسفند وبز شیری مكانیزم تولید شیر و عوامل موثر برتولید آن-

اجزای شیر وعوامل موثر برتولید آن: خصوصیاتی فیزیكی وشیمیایی شیر { نقطه انجماد- وزن مخصوص – رنگ – غیره }.

خواص شیمیایی تركیبات شیر – چربی ها – لاكتوز- ویتامین ها پروتئین ها- آنزیمها- املاح وعناصر.

بهداشت ومیكروبیولوژی شیر- حمل ونقل – جمع آوری – ذخیره سازی لوازم وتجهیزات سرد كننده ها- ضوابط ومقررات وآیین نامه ها.  ساختمان وتجهیز كارخانه تولید شیر پاستوریزه

حفظ: فرآیند شیر برای پاستوریزه كردن – تحویل – توزین – خنك كردن و ذخیره – استاندارد كردن- پاستوریزه كردن هموژنیزه كردن – بسته بندی

نگهداری وتوزیع شیر پاستوریزه : خطوط فرآیند شیر استریل – شستشو وضد عفونی – لوازم وتجهیزات مورد نیاز – مواد مورد نیاز – نحوه شستشو – مكانهای قابل شستشو و غیره. انجام عملیات در كارخانه شیر استریل وپاستوریزه – جمع آوری – توزین كنترل لبنیات – شستشو وضد عفونی سالن وتجهیزات ذخیره سازی شیر پاستوریزه كردن واسترلیزه كردن – انجام آزمایشات لازم

سهم دامهای مختلف در تولید شیر: در حال حاضر %75 شیر تولید كشور از 5000000 تن در سال مربوط به شیر گاو حدود %23 گوسفند وبز وكمتر از %3 گاو میش در چهل سال گذشته هم به علت تاسیس دامداری های صنعتی ونیمه صنعتی كه تقریبا گاو نگهداری می شود وهم به علت تمایل دامداران برای تولید شیر ودر صد شیر گاو نسبت كل شیر تولید مرتبا روبه افزایش دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رفراكتومتر، پلامتر و ساكاریمتر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رفراكتومتر، پلامتر و ساكاریمتر در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رفراكتومتر، پلامتر و ساكاریمتر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

رفراكتومتر، پلامترو ساكاریمتر
رفراكتمترهای آن- لاین(روی خط) در صنعت قند بسیرا كارساز هستند زیرا كنترل بریكس نمونه‌ها در زمان واقعی خود، در تولید بسیرا مهم می‌باشد. شركت Atago co به زودی رفراكتومتر مدل PRM_85 مخصوص نصب در خط تولید را عرضه می‌كند كه بسیرا كم در تحت تأثیر عوامل محدود كننده خارجی قرار گرفته و كار خود را كه كنترل بریكس محصول در حال انتقال در خط تولدی است. در حد قال قبول، در محدوده‌های مورد عمل انجام می‌دهد.این دستگاه حتی بریكس نمونه‌هایی تا 100 درجه سانتی‌گراد رانیز اندازه‌گیری می‌كند.
این شركت همچنی بریكس- مونیتور مدل CM 780 را عرضه كرده كه در خط تولید نصب و به طور مداوم می تواند بریكس محصول در جریان را در گستره 0-78% اندازه گیری كند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و چگونگی انواع بیسکویت و آدامس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و چگونگی انواع بیسکویت و آدامس در word دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و چگونگی انواع بیسکویت و آدامس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست
فصل اول
1-    مقدمه     5
– مسئولان واحد تولیدی و كاركنان شیفت كاری قسمتهای مختلف كارخانه     6
– چارت سازمانی     7
– اهداف كارخانه     9
– ظرفیت تولید     10
– تاریخچه كارخانه     11
2- فلوچارت تولید     13
3- مراحل تولید     15
– مواد اولیه مورد استفاده در كارگاههای بیسكویت ، شكلات و آدامس     15
– دستگاه های مورد استفاده     16
– مرحله بسته بندی     17
– مراحل تولید آدامس     17
– ویژگی ها و مشخصات بیسكویت     21
–  توضیحی در مورد كارگاه بیسكویت     22
– فرایند تولید بیسكویت ترد     25
– فرایند تولید بیسكویت پتی بور     27
– فرایند تولید بیسكویت نارگیلی     31
– حد مجاز آلودگی میكروبی در نشاسته     33
ویژگیهای میکروبی شیر خشک    33
– ویژگی های میكروبیولوژی پودر پنیر     34
– حد مجاز آلودگی های میكروبی در پودر كاكائو     34
– ویژگی های میكروبیولوژی انواع آرد غلات پوست كنده و بلغور آنها     35
– حد مجاز آلودگی میكروبی پودر تخم مرغ     35
– ویژگی های باكتریلوژی آب آشامیدنی     36
– ویژگی های میكروبیولوژیكی پفك     36
– ویژگی های میكروبیولوژی پودر كیك نیمه آماده     36
– ویژگی های میكروبیولوژیی فرآورده های بیسكویت ها و نان سوخاری ،     شكلات ، آدامس ، ویفر و پاستیل     37
– ویژگی های میكروبیولوژی آرد بادام زمینی روغن گرفته     38
– حد مجاز آلودگی های میكروبی آرد (پودر)نارگیل     38
– حد مجاز آلودگی های میكروبی پفك     38   
– خصوصیات ساختمانی كارخانه     39
فصل دوم     40
– آزمایشات شیمیایی كه روی محصولات انجام می شود     40
– آزمایشات میكروبی كه روی محصولات انجام می شود     40
– دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری خاكستر آدامس .    41
– دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری قندهای ساده در بیسكویت و كیك 41   
– دستورالعمل روش آزمون خاكستر نامحلول در اسید     44
– دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری خاكستر كل     45
– دستور العمل روش آزمون اندازه گیری چربی به روش  سوكسله     46
– دستورالعمل روش آزمون رطوبت پفك     47
– دستور العمل روش آزمون درصد نمك در پفك     47
– دستور العمل روش آزمون ویسكوزیته شكلات     48
– دستورالعمل روش آزمون حلالیت اسانس در آب و الكل     48
– دستور العمل روش آزمون اندازه گیری قند در آدامس و بیسكویت     49
– دستور العمل روش اندازه گیری PH پفك و بیسكویت     50
– دستور العمل روش آزمون تعیین اندازه ذرات     51
– دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری رطوبت آدامس     51
– دستور العمل روش آزمون اندازه گیری اندیس ید روغن ها و چربی ها     52
– دستور العمل روش آزمون اسیدیته روغنها     53
– آزمایشات میكروبی     55
–  روش آزمون شناسایی و شمارش آنترو باكتر یاسه     55
– روش آزمون جستجو وشمارش قارچها (كپك ها و مخمرها )     57
– روش آزمون جستجو اشرشیاكلی یا ایكولای     58
– شرایط انبارداری     59
– تصفیه فاضلاب     61   
فصل سوم     63
– موقعیت شغلی كارآموز     63
– امور جاری در دست اقدام كارخانه     63
– محاسن و معایت كارخانه     63
فصل  چهارم     65
– نتیجه گیری     65
–  پیشنهاداتی در رابطه با بهبود وضعیت كارخانه     66
 
     
مقدمه :
غذا و تغذیه از مهمترین پدیده های مؤثر بر حیات موجودات زنده به شمار می رود پدیده هایی هستند كه از بدو پیدایش و خلقت موجودات زنده و از لحظه تولد تا آخرین لحظات حیات با آنها همراه هستند . میلیاردها سلول بدن انسان برای رشد و تكثیر و بقا و  حیات خویش نیاز به مواد مغذی دارند . برخی از این مواد مغذی مانند : كربوهیدراتها ، پروتئین و چربی ها پس از عمل هضم و تجزیه به مواد اولیه از طریق دستگاه گوارش جذب و از طریق گردش خون و كبد در اختیار سلولها قرار می گیرند .
از انسانهای اولیه گرفته تا بشر متمدن امروزی قسمت عمده ای از تلاش و فعالیت های فیزیكی و مغزی خود را صرف تدارك و تأمین مواد غذایی نموده اند  و نتیجه این همه تلاش همیشگی میلیاردها انسان منجر به مجموعه امروزی دانش فنی ما درباره این موضوع گردیده است .
در سالهای اخیر مطالعه درباره مواد غذایی به صورت رشته مجزایی درآمده و علوم غذایی نامیده شده است . موضوع علوم غذایی و تغذیه از طرفی به علت جالب بودن ذاتی موضوع و از طرف دیگر به علت افزایش اطلاعات و توسعه سریع روشهای فنی جدید از جاذبه بی پایانی برخوردار است . انتخاب اصطلاح علوم غذایی ساده تر از تعریف آن است حتی بهبود بخشیدن به تعریفی كه بلانچیفیلد كرده است كه علوم غذایی عبارت است از مجموعه ای مرتبط و منظم از دانش و فهم ماهیت تركیب و رفتار مواد غذایی تحت شرایط مختلف مشكل می باشد . علوم پایه ریاضی ، فیزیك . شیمی و زیست شناسی و نیز علوم جدیدتر بیوشیمی و میكروب شناسی همگی در علوم غذایی مورد استفاده قرار می گیرد . با این وجود علوم غذایی وسیعتر از مجموعه مباحث مورد استفاده این علوم در این رشته است .زیرا موضوع آن چشم انداز خاص خود را دارد . از طرفی می توان آن را یك علم تجربی خالص به شمار آورد كه هدفش نه تنها تعقیب دانش آكادمیك است بلكه پیشروی دربرآوردن یكی از نیازهای اساسی انسان یعنی نیاز به غذاهایی كه زندگی و سلامت را تأمین كند می باشد بنابراین برای آنكه علوم غذایی مؤثر واقع شود باید عملاً به كار گرفته شود كابرد آن رشته صنایع غذایی را تشكیل می دهد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید