تحقیق رایگان کلمات مرکب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق رایگان کلمات مرکب در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رایگان کلمات مرکب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق رایگان کلمات مرکب در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق رایگان کلمات مرکب در word :

بخشی از فهرست تحقیق رایگان کلمات مرکب در word

• واژه‌های مرکب و چندجزئی
o . نامهای چندجزئی عربی
o . مصدرها و فعلهای مرکب
o . پیشوند و پسوند
• فعلهای کمکی از مصدر بودن
o . است
o . ام ای ایم اید
o . اند
o . جدول کمکی برای رجوع سریع

نامهای چندجزئی عربی
برای اسامی چندجزئی عربی از فاصله مجازی استفاده می‌شود. برای نمونه:
درست نادرست
فضل‌الله فضل الله
نورالدین نور الدین
آیت‌الله آیت الله
مصدرها و فعلهای مرکب
مصدرها، حاصل‌مصدرها، اسم‌مصدرها و صفتهای فاعلی مرکب با فاصله مجازی و فعلهای مرکب با فاصله معمولی نوشته می‌شوند.
1. نمونه یک:
دست‌یافتن مصدر است.
فلانی به فلان چیز دست یافت.
2. نمونه دو:
اسلحه‌سازی پیشه دشواری است.
او برای جنگ با دشمن اسلحه ساخت.
3. نمونه سه:
فلانی دیوارخراب‌کن است.
فلانی دیوار را خراب کرد.

پیشوند و پسوند
پیشوند معمولاً با فاصله مجازی نوشته می‌شود. مگر اینکه معنی کلمه جدید بسیط گونه باشد. برای نمونه:
• او با من همسایه‌ است. یعنی در جوار خانه من زندگی می‌کند.
• او با من هم‌سایه است. یعنی فرضاً به خاطر جهت تابش نور سایه او با من یکی‌است.
پسوند معمولاً چسبیده نوشته می‌شود.
• استثنا:
:تر و ترین: این‌دو با فاصله مجازی نوشته می‌شوند. مثال: «این جالب‌ترین کار ممکن است!»
اگر حرف آخر واژه های ناملفوظ یا هم‌مخرج با حرف اول پسوند باشد با فاصله مجازی نوشته می‌شود. نمونه: علاقه‌مند و کلام‌مند.
• حالت خاص ها: ها همواره چسبیده به کلمه نوشته می‌شود (مثال: دلاوریها) جز در سه مورد که با فاصله مجازی نوشته می‌شود. در هیچ مورد ها با فاصله عادی نوشته نمی‌شود.
1. بعد از های ناملفوظ. مثال:دسته‌ها
2. بعد از های ملفوظی که به حرف پیشین بچسبد. مثال مشبَّه‌ها ولی راهها.
3. بخواهیم صورت مفرد کلمه را مشخصاً نشان دهیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

یادگیری خواندن زبان انگلیسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 یادگیری خواندن زبان انگلیسی در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد یادگیری خواندن زبان انگلیسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي یادگیری خواندن زبان انگلیسی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن یادگیری خواندن زبان انگلیسی در word :

یادگیری خواندن زبان انگلیسی در word

مروری بر ادبیات

برای دانش آموزان سطح ابتدایی, هدف از آموزش خواندن آشنا کردن با طرحهای عملی گرامر و بخشهای لغوی در متن و تقویت این دانش اساسی است.

خواندن واقعی یک فعالیت فردی است که در خارج از کلاس به جز خواندن موقتی کلاس روی می دهد بعضی از دانشمندان معتقدند که خواندن فعالیتی چند قسمتی است.

این امر فعالیت را چند قسمتی می سازد یعنی, خواندن گروهی از کلمات که واحدهای معنا داری را تشکیل می دهند مهارتی فرعی است که برای سریع خواندن در آینده اساسی است.

همچنین گفته شده است که خواند نوعی فعالیت حل مسأله است که در آن توضیح اصول کلی به خواندن دانش آموز کمک می کند.

بر طبق نظر فرایر, خواندن ایجاد دامنه قابل توجهی از پاسخهای همیشگی(مادی) به مجموعه خاصی از الگوی اشکال گرافیکی است. چستین (chostain) ابراز می دارد که خواندن یک فرآیند شناختی فعال (موثر) است.

فرآیند خواندن به طور ضمنی به یک سیستم شناختی فعال اشاره می کند که بر روی مواد جانبی برای رسیدن به درک پیام عمل می کند. وظیفه خواننده فعال کردن دانش پیش زمینه و زبانی برای خلق مجدد پیغام مورد نظر نویسنده است(1988,222 Chastar)

چند شیوه برای یادگیری خواندن وجود دارد:

شنیداری زبانی: مدل یادگیری رفتار شناس که در آن نقش تجویز شده برای خواندن تقویت عادتهاست.

گرامر – ترجمه: ارائه خواندن(قرائت) هایی که شامل لغت و مثالهایی از گرامری است که باید آموخته شود.

برنارد(1984) سناریوی عملی خواندن کلاسی را به شکل زیر توصیف می کند.

1) مقدمه(آشناسازی): بلند خواندن توسط دانش آموز(تصحیح اشتباهات توسط معلم که نوعی تداخل با درک محسوب می شود.

2) دانش آموزان متن را می خوانند.

3) دانش اموزان پاسخ سوالات داده شده در متن را می نویسند.

زبان شناسان کاربردی که خواندن را مهارت محسوب می کنند این برداشتها را ارائه می دهند.

مهارت های انفعالی: چون خواننده پیغامی مشابه با مفهوم مورد نظر گوینده تولید نمی کند.

مهارت های پذیرنده ای:خواننده پیغامی را از یک نویسنده دریافت می کند.

مهارت های رمزگشایی:زبان یک رمز است که باید برای رسیدن به معنای پیغام کشف گردد.

4)خلق مجدد(باز تولید): خواننده مفهوم مورد نظر نویسنده را دوباره خلق می کند.

5)مهارتهای پویا(فعال):مطابق نظریه گودکن, خواندن یک بازی حدسی روان بازشناختی است.

خواندن یک بازی حدسی روان زبان شناختی است… خوانندگان معنای عناصر نا آشنای متن را از طریق این رابطه با کل پیغام استنباط می کنند.

در رابطه با مهارتهای دیگر, چستین(Chastain) ادعا می کند که خواندن برای معنا, فرآیند ارتباطی و ذهنی مشابه با مهارتهای دیگر است. خواندن جریان ارتباطی را در هر یک از دیگر مهارتهای زبانی تسهیل می کند.

رابطه علامتی منطقی یک راهکار مقدماتی است. این رابطه به مرحله اولیه یادگیری برای خواندن از طریق بلند خوانی و تمرین دیکته, آزمایشگاه, نوار, ضبط صوت و غیره محدود است. گوش دادن به بلند خواند فردی دیگر فعالیت خیلی محرکی نیست. دانش آموزان به سرعت خسته می شوند. آنها در ابتدا باید یاد بگیرند که شبیه سازی کنند(تقلید کنند) و مطالب را با گفتگوی بعدی پیوسته تطبیق دهند.

البته این مطلب برای مبتدی ها قانون محسوب نمی شود. دانش آموزان نباید با انطباقهای غیر معمول و بی فایده خسته شوند.

بر طبق تجربه شما, کدام یک از روابط منطقی بیشترین مشکلات را برای دانش آموزان شما ایجاد می کند؟ آیا پیشنهادی در رابطه با تدریس موثرتر آنها دارید؟

دیدگاه دیگر از لحاظ ساختار, بی معنایی است. برمبنای این عقیده, چستین اظهار می دارد که معنا در مطلب نوشتاری قرار نمی گیرد, در عوض, خواننده معنی مورد نظر نویسنده را, بر مبنای آنچه بین متن و دانش پیش زمینه ای او رخ می دهد, مجدداً خلق می کند. هدف از زبان ایجاد ارتباط است. به راستی خواندن, پیغامی را که در آن ابزارهای لغوی مهم هستند حمل می کند.

فعالیت های خواندن به منظور انگیزش دانش آموز در خواندن تکلیف و برای آماده سازی آنها به منظور توانایی برای خواندن آن انجام می شود. رینلگر و دبر, فعالیت پیش خواندن را فعالیت توانا سازی و برای درک مطلب می نامند. این تجربه, درک را نیز شامل می شود. اهدافی برای روبرو شدن با متن و ساختار مطلب.

ممکن است معلم به دانش آموزان مطلبی در مورد ساختار فصل راهنمای کتاب برای استفاده از استراتژی بیاموزد و درک و بازیافت اطلاعات را در دانش آموزان افزایش دهد. در این مورد چند دیدگاه حمایتی مثل فرآیند SQ3R وجود دارد که شامل موارد زیر است: بررسی سئوال, خواندن, یادآوری و مرور.

“نقشه داستان” تکنیک دیگری است که از آن طریق دانش اموزان یاد می گیرند روابط مهم را در خواندن با قراردادن ایده ها, وقایع و فصل های اصلی از “دایره اتصال” نشان دهند.

نقشه های داستان ممکن است شامل ایده های اصلی و جزئیات متوالی, تشابه ها, تباین ها یا علت و معلول ها باشند.

طبق نظریه کراشن وترل(1983), خواندن یک استراتژی ارتباطی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق زبان (گرامر) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق زبان (گرامر) در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق زبان (گرامر) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق زبان (گرامر) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق زبان (گرامر) در word :

بخشی از فهرست تحقیق زبان (گرامر) در word

اسم (Nouns)
ضمیر (pronouns)
فعل (verbs)
افعال کمکی (Auxiliavies)
صفت (Adjectives)
حروف تعریف (Articles)
قید (Adverb)
حروف اضافه (Prepositions)

– اسم
توصیف گرامری اسم
قبل از پرداختن به این موضوع بایستی بدانیم که اسم چیست و نقش دستوری آن در جملات چگونه است .
تعرف : اسم کلمه ایست که برای نامیدن اشخاص. اشیاء، و یا برای بیان حالت چیزی بکار می رود . بطور کلی اسم را میتوان بر دو نوع (ذات) و (معنی) دسته بندی نمود .
اسم ذات یا Concrete noun اسمی است که موسوم آن قابل دیدن و لمس کردن باشد بعبارت دیگر اسمی است که موسوم آن وجود خارجی داشته باشد ، مانند درخت ، کوه ، میز ، صندلی و …. .
اسم معنی یا Abstract noun اسمی است که بر حالت و کیفیت انسان و یا اشیاء دلالت دارد و قابلیت لمس و رویت ندارد . مانند دانش ، هوش ، عدالت و … .
در مورد نقش دستوری (اسم) بایستی به این نکات توجه داشت :
الف: عملکرد اسم در جمله
ب: جایگاه اسم در جمله
عملکرد: اسم دارای چهار حالت است . در حقیقت این چهار حالت رابطه اسم را نسبت به کلمات دیگر نشان میدهد این چهار حالت عبارتند از : فاعلی ، مفعولی ، ندایی، ملکی .
1- حالت فاعلی (Nominative case) آن است که اسم یا ضمیر بعنوان فاعل جمله بکار برده شود .
به عبارت دیگر میتوان گفت فاعل یک فعل واقع شود . مانند :
John loves Mary
در اینجا کلمه John بعنوان فاعل جمله بکار رفته است و محل و موقعیت آن قبل از فعل است .
2- حالت مفهولی (Objective case) آن است که اسم یا ضمیر در جمله نقش دستوری مفعولی داشته باشد و یا میتوان گفت که مفعول یک فعل در جمله باشد .
مانند :
John loves Mary
در این جمله John مجدداً در نقش دستوی فاعل ظاهر گردیده اما Mary در مقام مفعول در جمله آورده شده است .
در صورتیکه اسم حالت مفعولی داشته باشد سه نقش دستوری متفاوت پیدا میکند.
الف: مفعول مستقیم John loves Mary
ب: مفعول غیر مستقیم John sent Mary money
پاراگراف : حالت مفعولی (بی واسطه) Mary was sent some money

3- مفعول حرف اضافه Object of preposition. در این حالت اسم و یا جانشین آن (ضمیر) بواسطه حروف اضافه مفعول واقع می شود .
I took it from john
در این جمله همانطور که ملاحظه می کنید مفعول (John) بعد از حرف اضافه واقع شده است .
4- مکمل اسمی که در نقش دستوری مکمل در جمله ظاهر شود دارای دو حالت است .
الف: حالت فاعلی (Subjective) John is the president در اینجا کلمه President بعد از افعالی مانند to be آورده شده است .
ب: حالت مفعولی (Objective) They elected John president
5- noun adjunct (ملازم اسم) John waited at the bus stop در اینجا کلمه bus قبل از اسم دیگر stop در جمله آمده است.(stop = station)
6- appositive (بدل اسم) John president of his club gave a speech در اینجا کلمه president (John) بکار رفته است .
7- direct address این حالت را Vocative case نیز میگویند در این حالت اسم مستقیماً مورد خطاب قرار می گیرد . مانند
John , come here.
در این حالت ملاحظه می کنید که (John) مورد خطاب و ندا قرار گرفته است و در آغاز جمله قرار گرفته است . با توجه به مطالبی که ذکر گردید نقش دستوری (اسم) را در حالت مختلف و موقعیت آن را در جمله ملاحظه کردید.
البته(اسم) ممکن است نقوش دستوری دیگری نیز در جمله داشته باشد که بتدریج به این مقوله هم خواهیم پرداخت .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله در زبان عربی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله در زبان عربی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله در زبان عربی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله در زبان عربی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله در زبان عربی در word :

قانون
– جمله ای که با اسم شروع شود جمله اسمیه نام دارد.
جمله اسمیه در زبان عربی از قسمت اصلی تشکیل شده است:
– مبتدا
– خبر

ویژگی های مبتدا:
– مبتدا همواره مرفوع است یعنی یکی از علامتهای رفع ُ(ضمه و اون) را داراست.
– مبتدا می تواند اسم خاص – دارای ال با تنوین – ضمیر منفصل و اسم اشاره باشد

خبر:
اسم مرفوع که معمولاً با تنوین است. مانند : امامُ – مفیدُ
(در ابتدای جمله) شرح مبتدا
مبتدا + خبر = جمله اسمیه
اسم + اسم یا فعل یا حرف و اسم
جمله فعلیه و نقش فعل و فاعل در آن
قانون
– جمله ای که با فعل شروع می شود جمله فعلیه می باشد.
جمله فعلیه از دو جزء اصلی تشکیل شده است:
فاعل و فعل
– فاعل نیز مانند مبتدا و خبر همواره مرفوع است.
– فعل در اول جمله همواره به صورت مفرد به کار می رود هر چند فاعل آن مثنی یا جمع باشد. فعل و فاعل از نظر جنس مانند یکدیگرند.

فعل + فاعل + …. = جمله فعلیه
جمله فعلیه و حروفی که جَر می دهند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق عربی سال سوم راهنمایی درس پنجم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق عربی سال سوم راهنمایی درس پنجم در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق عربی سال سوم راهنمایی درس پنجم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق عربی سال سوم راهنمایی درس پنجم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق عربی سال سوم راهنمایی درس پنجم در word :


فعل امر منفی و نهی

ترجمه درس بوستان سوخته
این بوستان بزرگ است.
درختان دارای میوه هستند.
میوه ها فراوانند.
سیب – انار – انگورها
صاحب بوستان شخص بخشنده ای است که فقیران را دوست دارد.
در بوستان
عزیزانم میوه ها را جمع کنید (جمع مذکر)
برای خانواده تان بردارید. (جمع مؤنث)
میوه ها را جمع کنید و بردارید. (جمع مؤنث)
روزی از روزها
صاحب بوستان بیمار شد.
پس فرزندانش را خواست و گفت:
ای فرزندانم ! به ناتوانان رحم کنید ! برای خدا کار کنید !
درب بوستان را برای بینوایان باز کنید.
پس مسلماً ثروت نابود شدنی است.
بعد از مرگ پدر
پسر اول: این بوستان مال ماست.
پسر دوم: بله … این حق ماست.
و دیگران در آن هیچ حقی ندارند.
عمل به وصیت پدر واجب است.
به وصیت عمل کنید. (مثنی مذکر)
خداوند را به خاطر این نعمت شکر کنید. (مثنی مذکر)
حقی برای درخواست کننده (فقیر) و محروم قرار دهید.
ولی نپذیرفتند.
و در خانه های بینوایان:
ما مدتی است چیزی نخوردیم ای مادر !
عزیزانم صبر کنید … صبر کنید.
فردا به بوستان می رویم.
دو فرزند: خارج شوید … زمین ما را ترک کنید … این بوستان مال ماست.
خارج شوید … بروید … ترک کنید.
پس خداوند نیت بد دو فرزند را دانست.
صبح روز بعد
فرزاندان به سوی بوستان رفتند.
حیرت آنها را فرا گرفت.
چگونه ممکن است ؟ نه … نه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق ماذا تفعل فی الحالات التالیه ؟ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق ماذا تفعل فی الحالات التالیه ؟ در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق ماذا تفعل فی الحالات التالیه ؟ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق ماذا تفعل فی الحالات التالیه ؟ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق ماذا تفعل فی الحالات التالیه ؟ در word :

مقدمه
الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
وبعد فإن المسلم یتعرض فی حیاته لعدد من الحالات الطارئه، التی یحتاج فیها لوجود جواب فوری یعمل بمقتضاه عند حصول الحاله المعینه، وکثیراً ما یصعب أو یتعذر وقتها البحث عن الحکم الشرعی أو السؤال عنه.
وهذا یؤکد أهمیه التفقه فی الدین ومعرفه أحکام الشریعه حتى إذا ما احتاج المسلم للحکم وجده عنده فأنقذ نفسه أو غیره من إخوانه المسلمین من الوقوع فی المحرمات أو الأخطاء، وکثیراً ما یؤدی الجهل إلى فساد العباده أو الوقوع فی الحرج، ومن المؤسف أن یقوم إمام إلى الخامسه سهواً فی صلاته بالجماعه فلا تجد فی المسجد واحداً یعرف الحکم الشرعی فی هذه المسأله، أو یأتی مسافر وقت إقلاع الطائره وهو ینوی العمره ویکتشف فجأه أنه قد نسی لباس الإحرام، ولیس هناک وقت لتوفیره ثم لا یوجد فی المطار من المسلمین من یخبره بماذا یفعل فی هذه الحاله الطارئه، ویدخل شخص المسجد وقد جمعوا للمطر وهم فی صلاه العشاء وهو لم یصل المغرب فیقع فی حیره من أمره، وقل مثل ذلک من الحالات التی یختلف المصلون فیها ویتناقشون بجهلهم، فیقع الاضطراب والتشویش فی مساجد المسلمین وجماعتهم، وفی کثیر من الأمور الشخصیه والفردیه، فإن الجهل یوقع فی الحرج وربما الإثم وخصوصاً إذا کان المرء فی موقف یجب علیه فیه أن یتخذ قراراً ولیس عنده علم یبنی علیه قراراه.
وإذا کان أهل الدنیا یضعون الإجابات المسبقه للتصرف السلیم فی الحالات الطارئه ؛ کحصول الحریق، وانتشال الغریق، ولدغه العقرب، وحوادث الاصطدام، والنزیف والکسور، وسائر إجراءاتهم فی الإسعافات الأولیه وغیرها، یعلمون ذلک للناس ویقیمون الدورات لأجل ذلک، فأهل الآخره أولى أن یتعلموا ویعلموا أحکام هذا الدین.

ومما ینبغی الانتباه له هنا التفریق بین المسائل الافتراضیه التی لا تقع أو نادره الوقوع وبین المسائل الواقعه فعلاً، التی علم من التجربه وحال الناس أنها تحدث ویقع السؤال عنها.
فأما القسم الأول: فالبحث فیه من التکلف الذی نهینا عنه شرعاً وقد حذرنا من هذا النبی صلى الله علیه وسلم، بقوله: (ذرونی ما ترکتکم فإنما هلک من کان قبلکم بکثره سؤالهم واختلافهم على أنبیائهم…) الحدیث فی الصحیحین واللفظ لمسلم برقم 1337 ج: 2 ص: 975.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى فی شرح هذا الحدیث: (فدلت هذه الأحادیث على النهی عن السؤال عما لا یحتاج إلیه.. وعلى النهی عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء) جامع العلوم والحکم ابن رجب 1/240 ت: الأرناؤوط.
وعلى هذا المعنى یحمل کلام جماعه من السلف کما جاء عن زید بن ثابت، رضی الله عنه، أنه کان إذا سئل عن الشیء یقول کان هذا ؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى یکون. أورده ابن رجب المرجع السابق 1/245 وانظر آثاراً مشابهه فی سنن الدارمی 1/49، وجامع بیان العلم لابن عبد البر 2/174.
أما القسم الثانی: وهی المسائل التی تقع فالسؤال عنها محمود (وقد کان أصحاب النبی صلى الله علیه وسلم أحیاناً یسألونه عن حکم حوادث قبل وقوعها لکن للعمل بها عند وقوعها کما قالوا له: إنّا لاقو العدو غداً ولیس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ وسألوه عن الأمراء الذین أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذیفه عن الفتن وما یصنع فیها) جامع العلوم والحکم 1/243 فهذا یدل على جواز السؤال عما هو متوقع حصوله.
وهذا عرض لبعض المسائل الشرعیه التی یتعرض لها الناس فی حیاتهم، وهی من المسائل الواقعیه التی حصلت وتحصل لبعض الناس مع کل مسأله جوابها مقروناً بذکر المصدر من أهل العلم الثقات، وقد یکون فی المسأله أقوال لکن جرى الاقتصار فی الغالب على قول واحد معتبر بدلیله مع الإیجاز طلباً للتسهیل والاختصار خشیه التطویل والله أسأل أن ینفعنی بهذا وإخوانی المسلمین فی هذه الدار ویوم یقوم الأشهاد وأن یجزی بالخیر من ساهم فی هذا إنه جواد کریم والله أعلم وصلّى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ترجمه عربی سال سوم راهنمایی درس چهارم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ترجمه عربی سال سوم راهنمایی درس چهارم در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ترجمه عربی سال سوم راهنمایی درس چهارم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ترجمه عربی سال سوم راهنمایی درس چهارم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ترجمه عربی سال سوم راهنمایی درس چهارم در word :


درست کردن فعل امر

ترجمه درس اصحاب کهف
در زمان قدیم مردم در وفور نعمت و آسایش بودند.
روزی از روزها
مردم شنیدند: ای مردم، ای مردم؛
این فرمانی است از پادشاه قدرتمند، سلطان توانا «دقیانوس» بزرگ
کسی که پرستش بت ها را رها کند کیفرش کشته شدن است.
و از بعد آن روز
ترس و وحشت قلبهای مردم را پر کرد.
پادشاه ستمگر شروع کرد به، به دار آویختن مردان و زنان مؤمن.
و در قصر پادشاه فرماندهی بود.
او مؤمن است، جز خدا را نمی پرستد.
خدایا من بنده ناتوان تو هستم.
به این مردان و زنان مؤمن رحم کن و یاریشان فرما.
عاقبت کار ما را به خیر و خوبی قرار بده.
و بعد از مدتی در قصر پادشاه
یکی از سخن چینان آمد و به پادشاه گفت :
ای پادشاه بزرگ !
فرمانده و دوستانش اکنون خارج از شهر هستند.
آنها مشغول پرستش خداوند هستند و برای او سجده می کنند.
پادشاه به شدت خشمگین شد و به وزیرش فرمان داد:
ای وزیر به دنبال فرمانده بگرد؛
این سرکشان را زندانی کنغ
خوردنی و نوشیدنی را از آنها منع کن؛
آنها را فردا در درخت نخل به دار بیاویز؛
قلب دختر پادشاه با این مؤمنان است.
شبی آمد و در دستش کلیدهای زندان بود.
ای شاهزاده ! چگونه به اینجا وارد شدی ؟!
به سادگی خدا با ماست.
ولی با شتاب برگرد و از این جا برو … تو در خطر هستی.
نه … نه .. همراه دوستانت خارج شو.
خارج شو … زندان را ترک کن.
ولی … خطر نزدیک است … شما در شرف اعدام هستید.
پس همگی از زندان فرار کردند و به غار رفتند.
پس شد آنچه شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید