برنامه ریزی بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 برنامه ریزی بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاها در word دارای 230 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برنامه ریزی بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

فصل اول: كلیات  تحقیق 
1-1-مقدمه1
2-1 طرح مساله 2
3-1- پیشینه تحقیق 4
4-1 – فرضیات 5
5-1-اهداف5
6-1- روش تحقیق و علت انتخاب 6
7-1- موانع و مشكلات تحقیق 6
8-1- اصطلاحات و مفاهیم 7

فصل دوم : ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه
1-2- موقعیت جغرافیایی ، حدود وسعت9
2-2- ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه 14
3-2- گسل های مهم در منطقه مورد مطالعه17
الف)گسل آستارا 20
ب) گسل تالش 20
4-2- سوانح طبیعی20
1-4-2- زلزله 21
2-4-2- سیل 

215-2- خاكها و قابلیت استفاده از اراضی22
1-5-2-  خاكهای كوهستانی 22
2-5-2- خاكهای كوهپایه ای 23
3-5-2- خاكهای جلگه ای 23
6-2- عوارض زمین و ناهمواریها25
1-6-2- ویژگی های دریای خزر 26
2-6-2- رشته كوه تالش 26
3-6-2- دشت های خزری 27.
7-2 -پوشش گیاهی و جانوری 28
1-7-2- پوشش گیاهی28
2-7-2- پوشش زیست جانوری 29
8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی 30
1-8-2-  آبهای سطحی 31
2-8-2- آبهای زیرزمینی 33
9-2- ویژگی های اقلیمی 33
1-9-2- جریانات جوی 34
2-9-2- بارش 37
3-9-2- دما 40
4-9-2- رطوبت 42
5-9-2- یخبندان 45
6-9-2- تبخیر و تعرق 46

فصل سوم:  ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه
1-3- سوابق تاریخی و پیشینه سكونت در تالش و رضوانشهر48
2-3- اندازه جمعیت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر50
3-3- خانوار وبعد آن54
4-3- ساخت سنی و جنسی شهرستان رضوانشهر58
5-3- تراكم نسبی و بیولوژیك62
6-3- وضعیت سواد 63
7-3- حركت مكانی جمعیت ( مهاجرتها 65
8-3- ویژگی های اقتصادی جمعیت66
9-3- جمعیت فعال و غیر فعال68
10-3- قابلیتها و محدودیتها   در زمینه جمعیت روستاهای دهستان مركزی 73 

 

فصل چهارم : ویژگی اقتصای منطقه مورد مطالعه
1-4- كشاورزی 75
1-1-4- زراعت76
2-1-4- باغات و قلمستان یا محصولات دائمی 88
3-1-4- توت و نوغانداری91
4-1-4 دامداری ، دامپروری و طیور92
5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل 97
6-1-4- ماهیگری و پرورش ماهی98
2-4- صنعت100
1-2-4- صنایع تبدیلی101
2-2-4- صنایع دستی102
3-4-معدن 106
4-4- قابلیت ها و محدودیت های شهرستان رضوانشهر در زمینه كشاورزی107
1-4-4- محدودیتها و تنگناهای  شهرستان در زمینه كشاورزی 107
2-4-4- مسایل اساسی ومشكلات توسعه شهرستان در بخش كشاورزی107

فصل پنجم : علل تغییر وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر
1-5- عوامل انسانی موثر در فعالیتهای تولیدی محصولات كشاورزی در شهرستان رضوانشهر110
1-1-5- عوامل اقتصادی و نقش آن در تحول محصولات كشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی111
1- نیاز بازار به تولید انواع محصولات كشاورزی111
2- تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر فعالیتها وتحولات اقتصاد روستاهای شهرستان رضوانشهر112
3- نقش جهاد كشاورزی در ارائه همه جانبه خدمات كشاورزی113
الف: آموزش و تحقیقات كشاورزی در شهرستان رضوانشهر113
ب: فعالیتهای عمرانی وامور زیر بنایی115
ج: فعالیتهای مربوط به  عمران كشاورزی ، زراعی ودامی 118
4- پیشرفت صنعت در ارائه تكنولوژی كشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی120
1-4- تكنولوژی مكانیكی 122
2-4- تكنولوژی بیولوژیكی 126
5- رابطه تراكم جمعیت و عمقی شدن كشت در جامعه روستایی127
6 –نقش تحقیقات كشاورزی  در ارائه محصولات پر بازده130
7- یكپارچه سازی اراضی كشاورزی و نتایج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی…131
8- نقش توسعه راههای ارتباطی در تغییر و تحولات موجود135
1-8- راههای اصلی135
2-8- راههای فرعی137
3-8- رههای روستایی 137
2-1-5- نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در تحول تولیدات كشاورزی139
 1- عقاید اسلامی و فرهنگی در خصوص پرورش حیوانات بومی وغیر بومی 139
2- باورهای دینی و اعتقادی در خصوص كشت محصولات ویژه 141
3- ارث و نقش آن در تحول تولیدات كشاورزی 142
4- توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه جانبه مردم  و نهادهای محلی در رشد كشاورزی143
3-1-5 نقش عوامل سیاسی و دولتی درتحول تولیدات كشاورزی144
1- نقش حمایتهای دولتی در ارتقاء سطح تولید كشاورزی145
2- پرداخت وام وتسهیلات ویژه به تولیدكنندگان محصولات كشاورزی147
3- سیاست حمایت دولت از بازرگانان تجاری وارد كننده و صادر كننده محصولات كشاورزی 148
4- خدمات و تا سیسات زیر بنایی روستایی و نقش آن  در تحولات اقتصاد كشاورزی 149
2-5- نقش عوامل طبیعی در تحول محصولات كشاورزی منطقه مورد مطالعه151
1-2-5- نوسانات آب و هوایی برروی كشاورزی شهرستان رضوانشهر 151
1- نوسانات جریانات جوی تاثیر گذار در منطقه مورد مطالعه152
2- بی نظمیهای بارش در زمان كاشت ، داشت و برداشت  محصولات153
3- برف و یخیندان ونقش آن در محصولات كشاورزی155
2-2-5- ویژگی های آب و خاك156
1- نقش آزمایش و بازسازی خاك در  تحول تولیدات كشاورزی156
2- زهكشی خاك و نقش آن در توسعه كشاورزی منطقه158
3- ساخت كانال و نهرهای مهندسی جهت توسعه آبیاری منطقه159
3-2-5- بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه كشاورزی161
1- وقوع سیل براثر شدت بارندگی161
2- خشكسالی های خفیف و احتمالی162
3- بادهای محلی وغیر بومی162
3-5- نقش تولید محصولات جدید كشاورزی در توسعه كشاورزی منطقه163
1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوی نیاز غذایی كشور163
2-3-5- بررسی مزیتهای رقابتی صنعت پرورش  شتر مرغ در منطقه 166

فصل ششم : بازتاب فضایی تحولات ، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
1-6- برنامه ریزی فضایی ونقش آن در تحولات توسعه روستایی169
 2-6-علل شكل پذیری وامكان پذیرش دگرگونی درتحولات روستایی درمنطقه مورد مطالعه….170
1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه170
2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگی در منطقه ارتقاء اجتماعی می آفریند172
3-2-6- روستا نشینی شهری دلیلی دیگر بر تحولات روستایی174
4-2-6- عالیترین فضایل روستایی چگونه در حال تغییر است 175
3-6- آزمون فرضیات 177
4-6- بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای دهستان مركزی190
1-4-6-  بازتاب فضایی  ریخت بیرونی روستاهای دهستان مركزی 190
2-4-6-  بازتاب فضایی ریخت درونی روستاهای دهستان مركزی192
5-6- نتیجه گیری از اهداف تحقیق در منطقه مورد نظر194
6-6- پیشنهادات برای رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گیل دولاب195
1-6-6- اصلی ترین محدودیتها و تنگناهای توسعه در منطقه مورد مطالعه195
2-6-6- اصلی ترین مسایل و موانع توسعه كه در منطقه باید به آن توجه شود 196
3-6-6- اهداف پیشنهادی توسعه  برای رفع موانع  توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه 197
4-6-6- راهبردهای پیشنهادی توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه197
منابع و ماخذ

 

-1-1 مقدمه:   
                مطالعه تغییر ساختها و روابط عناصر اصلی تشكیل دهنده فضاهای جغرافیایی در طی زمانها یكی از وظایف اصلی جغرافیدانان می باشد . لذا با توجه به این نگرش و رشته  جغرافیا كه همه ی مسایل زیست محیطی و غیره را مخصوصا” محیط زندگی انسان را  نیز در مطالعات خود در بر می گیرد  به مسایل مهمتری مخصوصا” به قدیمی ترین پایگاه زندگی انسان یعنی روستا می پردازد . به طور كلی روستا را می توان قدیمی ترین پایگاه استقرار و سكونت انسان دانست . امروزه این سكونتگاهی زیستی به دلیل شرایط خاص روستا و جوامع روستایی همواره جمعیت خود را به نفع شهر ها از دست می دهند.
             امروزه با گوناگونی و تنوع در چشم اندازهای فرهنگی و محیط جغرافیایی كه دایم بعلت تغییر و تحول و پیشرفت علم و تكنولوژی بر تنوع و پیچیدگی آن افزوده می گردد جغرافیا نیز بنا بر ماهیت خود كه
بدنبال دستیابی به علل و عوامل این تغییرات و دگرگونی ها از طریق مطالعه عوامل مهم تشكیل دهنده فضای زندگی یعنی محیط انسان و روابط بین آنها ست ، تغییرات ودگرگونیهایی را در ابعاد مختلف خود یعنی ماهیت ، قلمرو دیدگاهها ، نظریه ها ، شیوه ها ، روش تحقیق و ابزار خود در طول زمان بوجود آورده است .
            در بررسی سیر تحول و دگرگونی دانش جغرافیا و ماهیت آن می توان از مفهوم اولیه این علم كه خود آنرا در مشاهده و توصیف محیطهای بشری و كشف سرزمینهای جدید و اطلاع و آگاهی ازاحوال انسانها و جوامع ببان می كرد به علت ساده بودن موضوع و محدود بودن جوامع مورد مطالعه ی خود نیز ازسادگی و محدودیت برخوردار بوده ولی امروزه جغرافیا با توجه به پیچیدگی و تنوع محیطهای بشری و پیشرفت درجه دخالت انسان در محیط و تغییرات آن و افزایش دیدگاهها و نظریه ها در رابطه با چگونگی ساخت محیط زندگی دگرگونی علایق ، نیازها و تخصص های دیگران مفهوم ساده اولیه و محدود را ندارد بلكه جغرافیای امروزی با توجه به ویژگی های ساختاری – كاركردی محیط ها و درنظر گرفتن هر مكان به عنوان یك سیستم و نظام ، مطالعه روابط بین انسان و محیط را در درون سیستم ها بعهده دارد این سیستم ها می توانند مانند یك سیستم ساده مثل یك مزرعه تا نظامهای بسیار پیچیده و متنوع مانند سیستم سرمایه داری جهان و تأثیرات آن برساختار فضائی را شامل می گردند به طوریكه  ( هانس بوبك ) عنوان می كند :
  جغرافیای امروزی عمدتا” به بررسی عرصه های ساختاری – كاركردی می پردازد ، عرصه هایی كه نه تنها ازنظر مكانی ، بلكه از نظر ساختاری – كاركردی قابل تبیین و تشخیص هستند . در این چارچوب ، یك عرصه
ساختاری ازطریق همنوایی پدیده های گوناگون و یا هم سویی هدفهای ناموزون و پراكنده و یك عرصه
كاركردی به واسطه تأثیر همگانی نیروهای ویژه موجود و مؤثر در آن تعریف و مشخص می شود . ( سعیدی عباسی 1379 ص 10 )
 فصل اول  : كلیات تحقیق                   2 
            یكی از نظامها و سیستم های عرصه ساختاری – كاركردی علم جغرافیا ، روستا و عوامل ، عناصر ، اجزاء و عملكردهای آن می باشد ، كه به تناسب روند تكاملی مطالعات جغرافیایی و دگرگونی و تغییراتی كه درماهیت این علم در طول زمان بوقوع پیوسته است ، نگرش و مطالعات جغرافیایی روستا رانیز متأثر كرده ، كه مطالعه این روند درخور اهمیت می باشد . ( سعیدی عباسی 1379 ص 12 )
         بنابراین اقتصاد روستا های شهرستان رضوانشر ودهستان مركزی آن، درطول دو دهه بر اثر تاثیر پذیری ازعوامل مداخله گر داخلی و خارجی، تحولا تی در ان بوجود آمده است كه بازتا بهای بعمل آمده بر اثر این تغییرات در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد.
 2-1-طرح مسأله :
  جوامع روستایی از دیر باز قادر به تولید مازاد بوده اند و مبادله با محیط پیرامون و بویژه شهر ها نیز بر همین پایه شكل گرفته است . هرچند امر مبادله و ارتباطات بین جوامع ادامه داشت لیكن حیات هرگز به صورت پدیده ای ایستا عمل نمی كند و هر روز به شكلی در می آید و از آنجا كه طی مجموعه پیوسته در حال تغییر وتحول است اگر بعضی از سكونتگاههای روستایی نتوانند مناسب با تغییرات موردنیاز دگرگون شوند به حاشیه اقتصادی و فرهنگی رانده می شوند . بخصوص روستاهایی كه دارای اقتصاد كشاورزی صرفا” یك نوع محصول باشد كه یا می توانند به مرور با استفاده از فن آوریهای روز و حمایتهای دولت تبدیل به یك قطب قوی كشاورزی شوند و یا از دور رقابت كشاورزی و عرصه اقتصادی كنار گذاشته شوند . در این میان رو.ستاهایی كه در شمال كشور قرار دارند با استفاه از برخورداری از زمین و آب خوب توانسته اند علاوه بر برآوردن مایحتاج و نیاز روستا ، مازاد بر تولیدات خود را هم به خارج از منطقه صادر نمایند . لذا شهرستان رضوانشهر یكی ار مناطق  عمده كشاورزی و اقتصادی كشور در گیلان می باشد كه با برنامه ریزی دقیق و كارآفرینی می تواند دست به تولیدات با ارزشی زند.
           شهرستان رضوانشهر تا سال 1376 یكی از بخش های شهرستان طوالش بوده كه در حال حاضر به صورت یك شهرستان مستقل در آمده است . این شهرستان یكی ازمستعدترین شهرستانهای استان گیلان است كه دارای قابلیت های فراوان شغلی و امكانات تولیدی فراوان در روستا ها می باشد .
            این شهرستان با وسعت 804 كیلومترمربع  وجمعیتی در حد 66311 نفر باتراكم نسبی 72 نفردر سال 1383 محاسبه شده است. قسمت اعظم جمعیت  این شهرستان در روستاها زندگی   می كنند با نسبت 5/72% جمعیت روستایی در مقابل 5/27% جمعیت شهری. این شهرستان مشتمل است بر 2 بخش، چهار دهستان، دو شهرمطرح(پره سر رضوانشهر)و102 روستای مهم تولیدی می باشد.
 فصل اول  : كلیات تحقیق                                                           شهرستان رضوانشهر از لحاظ تنوع تولیدات وفعالیت های شغلی  نسبت به دیگر شهرستانها ی استان تفاوت های چشمگیری دارد كه خود زمینه ساز توجه وتحقیق مستقل و بیشتر است.
             قبل از انقلاب،فعالیتهای روستایی شهرستان رضوانشهر ومنابع تولیدی روستائیان ونتیجتا” منابع درآمدو معیشت آنها درسطح  بسیار محدودی بود كه عمدتا” مبتنی بر فعالیت های زراعی ودامی با درآمد های ناچیز و به دور از حمایت های دولت و سرمایه گذاریهای خارج از منطقه استوار بود. سیاست گزاریها در داخل وخارج از روستا هم در جهت  مطلوبی نبود . تولیدات روستایی هم اغلب كارگر بر بوده تا سرمایه بر و دامداری روستایی همواره متكی بر كارگران روستایی بود.
             پس از سالهای اوّل انقلاب اسلامی متاثر از تحولات اجتماعی – اقتصادی  مخصوصاً با توسعه ارتباطات بازاری، استفاده ازمكانیزاسیون ومدرنیزاسیون مانند بكارگیری كودهای شیمیایی و حاصلخیز ی خاك،تسطیح اراضی و ماشین های كشت وبرداشت محصول و بالاخره با تغییر روند تولید موجبات هر چه بیشترتولیدات و فعالیتهای جدید فراهم گردید.ازجمله بازتاب آن می توان به افزایش درآمد روستاییان بعد از انقلاب  در شهرستان رضوانشهر اشا ره كرد:به استثنای فعالیتهای مبتنی بر كشت و تولید برنج كه از محصولات اصلی و منابع درآمدی روستاییان  شهرستان رضوانشهراز گذشته بوده و است ملاحظه گردیده كه در سال های اخیر با آگاهی های ارائه شده در بخش روستایی، این شهرستان به تنوع و تعدد فعالیتها و تولید محصولات دیگری مانند : پرورش موزهای گلخانه ای، تولید محصولات جالیزی، پرورش ماهی قزل آلای كوهستانی ،پرورش و نگهداری شتر مرغ محلی پرداخته است و گسترش صنایع دستی روستایی و مزارع پرورش ماهیان از جمله فعالیتهای اصلی و تولید ی و منابع درآمدی جدیدی در روستاها در آمده است كه باعث ارتقا سطح زندگی  روستائیان از لحاظ اقتصادی- فرهنگی شده است.بدیهی است در روندتحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته(83-63) روستاییان با یك سلسله مسائل و بازتاب هایی مواجه بوده اند كه از آن جمله :
              یكی ورود شهریان و سرمایه گذاریها آنها در سطح روستا هاو تغییر كاربریها همراه  با ساخت و ساز ویلاهای گران قیمت و بالاخره گران شدن اراضی كشاورزی است . دوم پدید آمدن و توسعه فعا لیتهای جدید كه منجر به تولید و صدور تولیدات روستایی مانند موز, گوشت شترمرغ غزل آلای كوهستانی به خارج از شهرستان رضوانشهر عمدتا صدور به شهرستان های استان گیلان و تهران گردید و  موجب افزایش درامد روستاییان شده است . سوم : ارتقا سطح فرهنگی و اقتصادی روستاییان و توسعه ارتباطات آنها با خارج از روستاهای دهستان مركزی شهرستان رضوانشهر شده است.        
 فصل اول  : كلیات تحقیق                            4
           در طرح و تعریف مساله فوق، سوالاتی به شرح زیر مطرح شده است كه پاسخ آنها در فرضیه پیش‌بینی شده است(ص5). یكی اینكه: آیا تغییر و دگرگونی فعالیتهای روستایی شهرستان رضوانشهر از نیاز بازار وتحولات بیرونی منطقه میباشد؟ ودیگر اینكه: آیا سیاستهای حمایتی دولت در تحولات تولیدی واقتصادی روستاهای منطقه موثر بوده است ؟   

3-1- پیشینه تحقیق :
                    طالش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ودور بودن از مسیر اصلی جاده در استان گیلان كمتر مورد استقبال و مطالعه در ابعاد اجتماعی – اقتصادی قرارگرفته است مگربه وسیله خارجیانی كه به دلیل ویژگی های خاص سكونتی و شرایط فیزیكی آن ویا بدلیل ویژگی های خاص مردمی وفرهنگ منطقه علاقه ای نشان داده باشند.
           در مطالعه طالش بیشتر مطالعات از سوی ادارات و سازمانهای وابسته محلی واستانی مثل جهاد كشاورزی ،سازمان آمار منطقه ای،سازمان برنامه وامثالهم صورت گرفته یا اینكه در شكل مقاله های علمی و پایان نامه ای ملاحظه می شود كه مطالعاات انجام پذیرفته.از جمله مطالعات محلی انتشار مقالات علمی كه توسط اقای دكتر تقی رهنمایی آنهم به دلیل  علاقه و  وابسستگی های آبا واجدادی خود به منطقه وعلایقی را كه داشته صورت داده مثل اننشار فصلنامه های تالش كه هرفصل منتشر می شود این فصلنامه از سال1380شروع به كار نموده وتا كنون  نزدیك به 12شماره در ارتباط باموضوعات  اجتماعی – اقتصادی بحث می نموده است.
          بارز ترین مورد مطالعات خارجیان تز دكتری آقای مارسل بازن بنام طالش منطقه ای قومی درشمال ایران كه درسال 1351شروع و در سال1358 دردانشگاه سوربن پاریس دفاع شد ومو ضوع آن در مورد وضعیت  اقتصادی-اجتماعی  منطقه تالش میباشد كه بعنوان اولین تحقیق خارجی درخور توجه است.
         هر چند در دیگر مناطق استان گیلان و مخصوصا بخش جلگه ای آن مطالعات تخصصی و تحقیقات علمی تری صورت گرفته كه از ان جمله كتاب پایان نامه دكتری متعلق به آقای غلامحسن شیخ حسنی است كه در رابطه با كاربری در اراضی كشاورزی استان گیلان(به  زبان انگلیسی)با تكیه بر منطقه صومعه سراولاهیجان
 فصل اول  : كلیات تحقیق                                5 
در سالهای 1980 انجام داده است یا كتاب دكتری جغرافیای شهری آغای عظیمی در باره شهرهای استان گیلان(رشت ،انزلی)   اما در رابطه با تالش و تحولات كشاورزی آن تاكنون مطالعاتی انجام نگرفته  است.
        درخا تمه اذعان می نمایم كه اگرچه پیششینه  مطالعات انجام شده در رابطه باكشاورزی منطقه تالش نسبتا قا بل ملا حظه می باشداما در رابطه با تحولات كشاورزی درشهرستان رضوانشهر تا كنون هیچكس مطالعه ای انجام نداده است و این تحقیق می تواند اولین باشد و زمینه ساز مطالعات مهم بعدی گردد. 
4-1- فرضیات:
   فرضیه نوعی حكم اولیه است نسب به یك پدیده عینی كه از طریق ارتباط علمی دو یا چند پدیده همسو بیان می شود و فرضیه فقط یك تصور مقدماتی و نوعی پیشنهاد و آزمایش است كه باید امتحان شود.(جزوه  درسی كارشناسی ارشد. دكتر سعیدی. 1382).
بنابراین با آنچه را كه در طرح وتعریف مساله به صورت سوال  بیان گردیده می‌توان پاسخ آن را در فرضیات زیر جستجو كرد در پاسخ به سوال اول فرضیه زیر مطرح است كه:تحول و تغییرعوامل مداخله گر داخلی و خارجی سبب فراوانی اشتغالات و تنوع تولیدات روستایی شده است .و در پاسخ سوال دوم هم می‌توان بیان كرد:حمایت های دولتی عمده ترین انگیزه در روند تحولات روستایی تولیدات كشاورزی  ،اشتغالات(فعالیت ها )بعد از انقلاب در دهستان مركزی شهرستان رضوانشهر بوده است  بدیهی است كه در فصول مختلف روند این تحولات وفعالیتهای اقتصادی تشریح خواهد شد  كه در فصل آخرمنجر به اثبات فرضیه خواهد گردید.(فصل ششم)
5-1- اهداف:
        بررسی و شناخت بازتاب روند تحولات و دگرگونی هایی كه در چشم اندازجغرافیایی منطقه،در 2 دهه اخیر( 83-63 )به وجود آمده تبیین و علل و عوامل مختلف انسانی و محیط طبیعی در شهرستان رضوانشهر بررسی می گردد. بنابراین هدف از تحقیق شناخت اثرات تحولات درونی و برونی اقتصادی بر روی فعالیت های توسعه تولیدی دهستان و گسترش كالبدی روستاهای شهرستان رضوانشهر بالاخص دهستان مركزی می باشد در این خصوص بهینه سازی تولید در روستاهای مورد نظر، ایجاد رابطه معقول با بازار های مصرف،شناخت امكانات توسعه معقول مكانیزاسیون ومدرنیزاسیون در عرصه تولید  وفعالیت در محدوده مورد مطالعه با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی روستاییان شهرستان رضوانشهر به خصوص دهستان مركزی گیل دولاب می باشد…
منابع و ماخذ

– آمار نامه استان گیلان-1380
– احمدی ،هاجر،پایان نامه كار شناسی ارشد،بررسی تحولات اقتصادی روستایی صومعه سرا، شهید بهشتی 1379
– استفن پورتو ، دون : سقوط و ظهور شیوه تولید آسیایی ، ترجمه عباس مخبر ، نشر مركز تهران -1368
– اصلاح عربانی،ابراهیم،كتاب گیلان ،جدول اولانتشارات گروه پژوهشگران ایران ،چاپ دوم 1380
– اهلرز، اكارت ؛بررسی پراكندگی اراضی و علل و اثرات آن-یكپارچگی عوامل موثر  و اثرات آن،انتشارات مركز تحقیقات روستایی  و اقتصاد كشاورزی،1371
– بازن ، مارسل طالش منطقه ای قومی در  شمال ایران تر جمه دكتر  مظفر فرشچیان جلد اول و دوم انتشارات آستان قدس ،1367
– چینامبار ، جی جی : مقدمه ای بر جامعه شناسی با تاكید بر جامعه شناسی روستایی ، ترجمه احمد حجاران و مصطفی ازكیا ، نشر نی ، تهران1373
– حمیدی ،سعید ،مدیریت  و اقتصاد  پژوهشی شتر مرغ درایران،چاپ بین الملل شمس1380
– درئو ماكس : جغرافیای انسانی ، ترجمه سیروس سهامی ، جلد دو م انتشارات رایزن ، چاپ اول تهران 1371
– دهخدا ، علی اكبر ، لغت نامه ترجمه ی سید جعفر شهیدی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1377
– دولفوس ، اولیویه : فضای جغرافیایی ،  ترجمه سیروس سهامی ، نشر نیكا چاپ اول ، مشهد 1370
– دولفوس، اولیویه ، فضای  جغرافیایی ، ترجمه سیروس سهامی ،نشر نیكا ، 1374
– رحمانی فضلی ، عبد ارضا : تحلیلی از ساخت زراعی روستاهای حوضه جنوب اترك شیر وان ( پایان نامه دوره دكتری  جغرافیای انسانی ) . دانشگاه تربیت مدرس ، دانشكده علوم انسانی ، تهران 1371
– رحمانی،بیژن،بنیادهای جغرافیایی اقتصاد ایران چاپ علوی 1375
– رهنمایی ، محمد تقی : مجموعه مباحث وروشهای شهر سازی ، جغرافیا ، انتشارات سازمان مسكن و ساختمان ، چاپ اول ، تهران 1369
– سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح : نقشه توپوگرافی رضوانشهر  مقیاس 100000 /1 ( 1371 )
– سازمان زمین شناسی كشور : نقشه زمین شناسی رضوانشهر مقیاس 100000/1( 1371)
– سرشماری عمومی و نفوس مسكن رضوانشهر -1375
– سعیدی ، عباس ؛ مبانی جغرافیایی روستایی ، انتشارات سمت ،1377
– سلطانی ، محمد علی ؛اصول و مبانی جغرافیایی جمعیت و جعیت شناسی ، دانشگاه اصفهان ،1375
– سنیك، جاسبر ؛ دیلون ، اس اس؛ جغرافیای كشاورزی ، ترجمه سیاووش دهقانیان ،عوض كوچكی و علی كلاهی اهری ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،1374
– سوداگر ، محمد : نظام ارباب رعیتی در ایران ، چاپ خانه گلشن ، چاپ اول 1356
– سیاهی پور نجیبه،پایان نامه كار شناسی نگرش به محیط زیست تالش،دانشگاه شهید بهشتی 1373
– شهبازی ، اسماعیل؛توسعه و  ترویج روستایی ،انتشارات دانشگاه تهران ،1375
– شیخ حسنی ، غلامحسن؛درسنامه جغرافیای اقتصادی ایران
-شیخ حسنی، غلامحسن؛ مبانی جغرافیایی اقتصادی كشاورزی(جزوه درسی كارشناسی)
-شیخ حسنی، غلامحسن؛ كاربری اراضی كشاورزی در استان گیلان با تكیه بر بخش جلگه‌ای صومعه سرا لاهیجان (به زبان انگلیسی PH.D، 1987)
– صرافی، مظاهر ؛مبانی برنامه ریزی منطقه ای ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه،1379
– طرح جامع شهرستان رضوانشهر- 1372
– عبدلی،علی،تالشها و تاتها ،چاپ نوبهار -1369
– علیخانی، بهلول و محمد رضا كاویانی ، مبانی آب و هوا شناسی ، انتشارات سمت 1371
– عمید ، حسن ؛ فرهنگ عمید، انتشارات امیر كبیر، تهران 1379
– گونیلی ، ابوالحسن ؛فرهنگ كشاورزی ایران ، انتشارات امیر كبیر ،تهران 1363
– لوبر،رنه؛ بمیاد های بزرگ زراعی در جهان ترجمه محمود محمود پور ،انتشارات دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،1354
– مركز آمار ایران ، سرشماری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ساوجبلاغ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ساوجبلاغ در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ساوجبلاغ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ساوجبلاغ در word

جغرافیا  
پیشینه تاریخی منطقه ی ساوجبلاغ:  
1-2- وجه تسمیه ساوجبلاغ و جایگاه آن در متون تاریخی :  
2-2-جایگاه ساوجبلاغ در تقسیمات کشوری:  
مروری بر آثار تاریخی- فرهنگی ساوجبلاغ  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ساوجبلاغ در word

مروری بر تاریخچه ساوجبلاغ                  نوشته ذکر الله زنجانی

خدمات رسانی و توسعه روستایی            نوشته قدیر حشم فیروز

کتابشناسی ساوجبلاغ                            نوشته حسین عسگری

جغرافیا

ساوجبلاغ با وسعتی معادل 2252 کیلومتر مربع بر شمال غربی استان تهران در عرض شمالی 35/45 الی 36/50 و طول شرقی 35/45 تا 5/55 قرار دارد که از شمال به استان مازندران،از جنوب به شهرستان نظر آباد و کرج و از شرق به شهرستان کرج و از سمت غرب به شهرستان آبیک و نظرآباد منتهی می گردد.شهر هشتگرد مرکز این شهرستان 64 کیلومتر با تهران فاصله دارد. ساوجبلاغ  تقریباً 12 درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده و در ارتفاع 1300 متری از سطح دریا قرار دارد

 جلگه ای وسیع و حاصلخیزی که در جانب خاوری سرزمین قزوین در دنباله دشت قزوین و در شمال غربی تهران قرار دارد،بنام «ساوجبلاغ»معروف است که کوه طالقان آنرا از منطقه کوهستانی طالقان جدا می سازد،جلگه ی مزبور محله های «برغان»رانیز در بر می گیرد نواحی شمالی جلگه ساوجبلاغ بوسیله رودخانه کردان مشروب می گردد. در نتیجه جلگه مزبور از رطوبت لازم برخوردار است به علت همین شرایط مناسب است که از دیرباز و حدود هزاره چهارم پیش از میلاد این جلگه تا دامنه های جنوبی البرز محل استقرار تمدن بوده است. بیشتر روستاهای ساوجبلاغ در کنار رودخانه ها و چشمه ها قرار گرفته اند از جمله  رودخانه کردان که اصلی ترین عامل مایه حیات ،زندگی و اجتماع را در این شهرستان رقم زده است که چشمه ها را به طرف جنوبی و دشت ساوجبلاغ سرازیر می کند و  جنوب شهرستان علاوه برآن در دامنه های جنوبی رشته جبال  البرز دشت نسبتاً وسیعی وجود دارد که اقلیم خاص خود را داراست

هر چه از طرف شمال به جنوب حرکت کنیم از ارتفاع زمین کاسته می شود. به طوری که از ارتفاع حدود چهار هزار متری قله رشته کوه طالقان از سطح دریا به کمتر از هزار متر در نواحی جنوب      می رسد

این اختلاف ارتفاع حدود3 هزار متر تأثر چشمگیری در منطقه به جای گذاشته است. ساکنان دائمی ساوجبلاغ به کار کشاورز و دامداری و تعدادی نیز به پرورش زنبور عسل اشتغال دارند

ساوجبلاغ با دارا بودن حدوداً 39 هزار هکتار زمین مرغوب (قابل کشت)،درصد فراوانی از کل اراضی کشاورزی استان تهران را به خود اختصاص داده است. بطوریکه در 6 سال گذشته مقام اول تولید گندم را در استان تهران به دست‌آورده است. دیگر محصولات زیر کشت شهرستان ذرت ‌،حبوبات، پنبه ،چغندر قند،سیب زمینی ،یونجه ‌،هندوانه ،توت فرنگی ،سیب ،گلابی ،انگور ،هلو،شلیل ،گیلاس ، آلبالو،توت،گردو،و سبزیجات است. اغلب ساکنان این شهرستان دارای زبان محلی هستند که در منطقه دشت ترکی و در ناحیه کوهسانی فارسی محلی (لهجه دار)یا سبک طالقانی می باشد. رشد جمعیت دراین شهرستان بسیار بالاست و دلیل آن مهاجرت بی رویه به این شهرستان می باشد که از دلایل عمده مهاجرت می توان به استعداد منطقه به لحاظ کشاورزی بودن (زمین های مرغوب)،وجود کارخانجات متعدد ،نزدیکی به تهران ،حد فاصل بودن بین استانهای غربی وشرقی ،گرانی و مسکن و هزینه زندگی در کرج و تهران را نام برد

 1-1-توپوگرافی:با توجه به وضعیت توپوگرافی (ناهمواریها )شهرستان ساوجبلاغ را می توان به سه ناحیه ی مجزا تقسیم کرد

الف)ناحیه کوهستانی :بخش اعظم شهرستان را کوههای البرز و طالقان تشکیل می دهند که بلندترین قله آن بنام «کهار»حدود چهار هزار متر است

ب)ناحیه ی کوهپایه ای:رودخانه های فصلی در دامنه جنوبی رشته کوه طالقان محیط نسبتاً مساعدی را برای باغدارای توام با دامداری بوجود آورده است

ج)ناحیه ی دشت:هر چه از شمال  به سمت جنوب حرکت کنیم از ارتفاع زمین کاسته می شود

این اختلاف ارتفاع،تاثیر چشمگیری درمنطقه برجای گذاشته است و زمینه مناسبی برای زراعت و باغداری ایجاد کرده است

درجه حرارت و دما:ویژگیهای کلی درجه حرارت و دما در ساوجبلاغ عبارت است از

الف- درجه حرارت متوسط سالیانه3/13 درجه سانتی گراد

ب- فزونی مطلق درجه حرارت سالیانه 5/5درجه سانتی گرداد

ج- کاستی مطلق درجه حرارت سالیانه 5/26 درجه سانتی گراد

د- میانگین فزونی و کاستی درجه حرارت به ترتیب 25 و 5- درجه سانتی گراد

 زمین ساخت:با توجه به مطالعات انجام گرفته از سوی سازمان زمین شناسی آثار تمامی دوره های زمین شناسی در این شهرستان یافت می شود و از تشکیلات متنوعی برخوردار است علت اصلی وجود این دوره ها وجود بخشی از رشته کوههای البرز در ساوجبلاغ است

بارش :در ساوجبلاغ بارش سالیانه بطور متوسط 378 میلیمتر است

رطوبت:میزان رطوبت در شهرستان ساوجبلاغ 24/54 درصد  می باشد

منابع آبی:آب مورد نیاز شهرستان از دو منبع عمده آبهای سطحی وزیر زمینی تامین می شود

الف)آبهای سطحی:علاوه بر رودخانه های کوچک و فرعی یک رودخانه مهم در قسمت جلگه ای ساوجبلاغ جریان دارد که آبها سطحی را هدایت می کند و آن رودخانه کردان است.این رودخانه از کوههای دروان و سنج سرچشمه گرفته و در مسیر خود با چند رودخانه کوچک مخلوط گشته سرانجام در محلی پائین تر از روستای اغشت با رودخانه ای که از کوههای سیرود سرچشمه گرفته یکی شده و رودخانه کردان را تشکیل می دهند

ب)آبهای زیر زمینی:به طور متوسط در دشت ساوجبلاغ سطح برخورد آب حدود 35 متر می باشد که بیشترین عمق در حاشیه شمالی دشت و کمترین آن در نواحی جنوب غربی دشت مشاهده می گردد

جمعیت:بر اساس آمار بدست آمده از سر شماری عمومی کارگاهی در سال 1381 جمعیت کل شهرستان 175432 نفر می باشد که از این تعداد 51426 نفر جمعیت شهری 5/29  درصد و 2006 نفر جمعیت روستائی (5/70 درصد است

راههای ارتباطی:از شهرستان ساوجبلاغ سه راه مهم و استراتژیک 1- اتوبان تهران – قزوین 2- ترانزیت کرج – قزوین و دیگری را آهن تهران – تبریز عبور می کند و همه روستاهای آن از راه مناسب بر خوردارند

دین و مذهب:غالب اهالی ساوجبلاغ مسلمان و شیعه ی اثنی عشری هستند و جمع بسیار اندکی از مسیحان ،یهودیان و زرتشتیان در این شهرستان سکونت دارند. پیروان فرقه های اهل حق و اهل توقف دیگر گروههای مذهبی هستند که به ترتیب در شهر هشتگرد و چند روستای اطراف آن و منطقه طالقان زندگی می کنند

 پیشینه تاریخی منطقه ی ساوجبلاغ

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری در word دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکــیـده
یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی،اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه  ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.
باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود .

مقـــدمه
با توجه به گسترش روزافزون شهرها برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار می باشد و محتوای آن به نسبت عمق و ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد بسیار گسترده است شهرها با محیط منطقه ای و نواحی اطراف خود در ارتباطند و از کلیه شرایط آنها اعم از عوامل اقلیمی و طبیعی عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل معیشتی و اقتصادی تاثیر می پذیرند و بر آنها نیز بطور متقابل تاثیر می گذارند. چنین رابطه و نظامی در اثر توسعه یکباره فیزیکی و افزایش انفجار آمیز جمعیت شهرها. نظام شهرنشینی را با بحران و آینده آن را با ابهام روبرو ساخته است. وجود همین عوامل بر اهمیت برنامه ریزی شهری و لزوم تحقیق و تفحص بیشتر در رابطه با آن می افزاید مجموعه ای که تدوین شده با عنوان تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری محدوده شهرداری منطقه 15 تهران (شهرداری) است. این مجموعه به گونه ای گردآوری شده است تا از جنبه نظری افق و دید دانشجویی را گسترش دهد و بر توان و نتیجه گیری منطقی برای برنامه ریزی برای منطقه بیفزاید.
توالی فصلها و بخشها به این شکل می باشد. بخش اول این مجموعه به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است که ابتدا به بیان طرح مساله و ضرورت آن اشاره و سپس اهداف و فرضیات مورد نظر بیان می شوند و در ادامه نیز به بیان طرح مساله تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده و مشکلاتی که فرا روی این تحقیق بوده است. سپس در قالب فصل دوم به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است در فصل سوم نیز بعد از انتخاب نمونه موردی بستر جغرافیایی منطقه و عوامل و شرایط اکولوژیکی شرایط اقتصادی شرایط کاربری وضع موجود فصل چهارم به بررسی تغییرات کاربری ارضی و ارزیابی مدیریت اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری و آزمون فرضیات وهمچنین ارائه پیشنهادات باتوجه به اهداف تحقیق اشاره دارد.

فهرست مطالب

چكیده     1
مقدمه     2
فصل اول : كلیات تحقیق     9-3
طرح مساله و بیان ضرورت آن     3
سوالات اصلی تحقیق     5
اهداف تحقیق     5
فرضیه     6
روش تحقیق     6
پیشینه و سابقه انجام     7
مسائل و مشكلات تحقیق     9
فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات كاربری زمین     31-10
2-1 مقدمه     10
2-2 مفاهیم تحقیق     10
2-2-1 محتوای طرح كاربری زمین     10
2-2-2 مفهوم زمین     11
2-2-3 ناحیه     11
2-2-4 محله‌ها و ناحیه‌های شهری     11
2-2-5 برنامه‌ریزی     11
2-2-6 برنامه‌ریزی شهری     12
2-2-7 منطقه     12
2-2-7-1 انواع مناطق     12
2-2-8 برنامه ریزی كاربری اراضی شهری     13
 
فهرست مطالب

2-2-9 فرایند برنامه‌ریزی كاربرد اراضی     13
2-2-10 اصول طبقه‌بندی كاربری اراضی شهری     15
2-2-11 تعریف مدیریت     15
2-2-12 مدیریت شهری     16
2-3 محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران     16
2-3-1 طرح هادی شهری     16
2-3-2 طرح جامع شهر     16
2-3-3 طرح تفصیلی     17
2-4 پیشینه مطالعات كاربری زمین     17
2-4-1 پیشینه مطالعات كاربری زمین در دنیا     17
2-4-3 پیشینه‌ی مطالعات كاربری زمین در ایران     21
2-4-2 كاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان     20
2-4-4 پیشینه‌ی برنامه‌ریزی كاربری زمین در منطقه 15     24
2-5 نظریه هاومدل‌های توزیع كاربری اراضی     27
2-5-1 نظریه نوگراها     27
2-5-2 نظریه سلامت روان     29
2-5-3 نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر     30
2-6 نتیجه‌گیری     30
فصل سوم : مطالعات اكولوژیكی     65-32
3-1 مقدمه     32
3-2 موقعیت طبیعی     32
3-2-1 موقعیت جغرافیایی     33
 
فهرست مطالب

3-2-2 ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه 15     35
3-2-3 آبهای زیرزمینی     36
3-2-4 زلزله خیزی     36
3-2-5 مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه     37
3-2-6 ژئومورفولوژی     38
3-2-6-1 توپوگرافی و شیب منطقه     38
3-2-6-2 موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی     38
3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسی     40
3-2-2-1 آب و هوا     40
3-2-2-2 میزان بارش     40
3-2-2-3 رطوبت نسبی     41
3-2-2-4 روزهای یخبندان     41
3-2-2-5 روزهای بارانی     42
3-2-2-6 درجه حرارت     42
3-2-2-7 باد     42
3-3 مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش كالبدی منطقه     43
3-3-1 عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات كالبدی منطقه     48
3-4 مطالعات جمعیتی منطقه     51
3-4-1 مقدمه     51
3-4-1-2 روند تحولات جمعیت     51
3-4-1-3 توزیع سنی و جنسی جمعیت     52
3-4-1-4 پراكندگی و تراكم نسبی جمعیت     53
 
فهرست مطالب

3-4-1-5 میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت     54
3-4-1-6 مهاجرت در منطقه     55
3-4-2 ویژگیهای اقتصادی     56
3-4-2-1 وضع فعالیت جمعیت     56
3-4-3 پیش‌بینی جمعیت منطقه     59
3-5 تاسیسات زیربنایی     60
3-5-1 شبكه جمع آوری فاضلاب     60
3-5-2 قنوات     60
3-5-3 سیستم دفع آبهای سطحی     60
3-5-4 مخابرات     61
3-5-4 گاز و فرآورده‌های نفتی     61
3-5-6 خطوط انتقال نیرو و شبكه توزیع     62
 3-5-7 شبكه آبرسانی     62
3-6 نتیجه‌گیری     62
فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات كاربری زمین در منطقه 15     126-66
4-1 مقدمه     66
4-2 تقسیمات داخلی منطقه     67
4-3 استانداردهای كمی شهرسازی     68
4-4 كاربری زمین در منطقه 15    70
4-4-1 كاربری مسكونی     73
4-4-2 كاربری تجاری     75
4-4-3 كاربری آموزشی     78
 
فهرست مطالب

4-4-4 كاربری بهداشتی و درمانی     80
4-4-5 كاربری اوقات فراغت     83
4-4-5-1 كاربری فرهنگی – مذهبی     83
4-4-5-2 كاربری ورزشی     87
4-4-5-3 فضای سبز شهری     87
4-4-6 اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی     91
4-4-7 كاربری اداری ، انتظامی ، نظامی     92
4-4-8 كاربری تاسیسات و تجهیزات شهری     94
4-4-9 كاربری حمل و نقل     96
4-4-10 كاربری صنعتی     98
4-4-11 كاربری شبكه     102
4-4-12 كاربری مسیل و حریم مسیل     102
4-4-13 كاربری اراضی بایر     103
4-4-14 كاربری حریم شبكه برق     104
4-5 ارزیابی سطوح و سرانه     106
 4-6 بررسی اجمالی از تغییرات كاربری اراضی منطقه 15     109
4-6-1 بررسی تغییرات كاربری‌های مختلف منطقه 15با تاكید بر كمیسیون ماده پنج    109
4-6-2 بررسی تراكم ساختمانی در كاربریها     116
4-7 نیازمندی‌های كنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه 15    116
4-8 تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات كاربری اراضی     117
4-8-1 تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات كاربری درنواحی مختلف     117
 4-9 تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات كاربری اراضی     118
4-10 نتیجه‌گیری     131-122
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات     127
5-1 آزمون و فرضیات تحقیق     127
5-1-1 فرضیه اول     127
5-1-2 فرضیه دوم     127
5-2 نتایج تحقیق     128
5-3 امكانات و فرصتها ( پیشنهادها )     131
منابع وماخذ فارسی132.
منابع وماخذ انگلیسی 135
چكیده انگلیسی    136
منابع وماخذ
ــ آسایش  حسین ،اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای ، تهران ، دانشگاه پیام نور،1375
 ــ ادوارد اولمن ، نظریه ای درموردمحل استقرار شهرها،مقالاتی درباب شهروشهرسازی ، ترجمه منوچهر مزینی ، انتشارات دانشگاه تهران،1385 
 ــ ایران نژاد پاریزی مهدی ، روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی ،نشرمدیران ، سال1385
  ــ پرتوئی  محمدرضا ،راه بندان های گران حمل ونقل وترافیک شهری درپایان قرن بیستم ، مجله   صنعت ومعدن ،شماره 174
ــ پورمحمدی محمد رضا ،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،تهران ،انتشارات سمت،1380 
ــ حبیبی سید حسن،ازشارتاشهر، انتشارات دانشگاه تهران
ــ حسین زاده دلیر کریم ،برنامه ریزی ناحیه ای ،انتشارات سمت ،1380
ــ حمیدی ملیحه ، استخوان بندی شهر تهران شناخت مفاهیم  ونمونه ها  جلداول ، شهرداری تهران
ــ جان اف نوسبری ،فرانک تی آلدریچ ،ترجمه بهلول علیجانی ،درآمدی برروشها وفنون میدانی جغرافیا ، انتشارات سمت
ــ درخشان حسین ،تحلیل تناسب مکانی وفضایی کاربری اراضی شهری محدوه شهرداری منطقه    17 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1381 
ــ دلال پورمحمدرضا ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،انشارات دانشگاه تبریز،1377
ــ رضویان محمد تقی ، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،نشرمنشی ،1381
ــ رهنمایی محمد تقی ،توانهای محیطی ایران ،مرکز مطالعات معماری وشهرسازی ،وزارت مسکن وشهرسازی      
ــ رهنمایی محمد تقی ، مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی ، مرکز مطالعات معماری وشهرسازی ،وزارت مسکن وشهرسازی 
ــــ زنجانی حبیب اله ،تحلیل جمعیت شناختی ،چاپ اول ،انتشارات سمت ،1378
ــ زیاری کرامت اله ،برنامه ریزی شهرهای جدید ،دانشگاه تهران ،انتشارات سمت ،1378
ــ زیاری کرامت اله ،اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای چاپ دوم ،انشارات دانشگاه یزد ،
ــ سعید نیا احمد، کتاب سبز شهرداری جلد اول،شهرسازی ،انتشارات سازمان شهرداریها ،1378
ــ سعید نیا احمد، کتاب سبز شهرداری جلد دوم،کاربری زمین شهری ،انتشارات سازمان   شهرداریها ،1378 
ــــ سعید نیا احمد، مدیریت شهری ،انتشارات سازمان شهرداریها ،
ــــ شکوئی حسین ، دیدگاه های نو درجغرافیا شهری ، تهران ،انتشارات سمت
ــ محمدی فریبا ، برنامه ریزی شهری دراسلامشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان
ـــ مجتهدزاده ،غلامحسین برنامه ریزی شهری درایران ،چاپ چهارم ،دانشگاه پیام نور
ــــ مرکزآمارایران ، نتایج تفصیلی نفـوس ومسکن ،1375
ــــ مرکزآمارایران ،خلاصه ای از نتایج تفصیلی نفـوس ومسکن ،1385
ــ مشهدیزاده ی دهاقانی ناصر ، تحلیلی برویژگی های برنامه ریزی شهری درایران،دانشگاه علم وصنعت ایران
ـــــ مصوبات کمیسیون ماده پنج ،جلد4 ، مرکزمطالعات جغرافیایی شهر تهران
ـــــ مصوبات کمیسیون ماده پنج ،جلد5 ، مرکزمطالعات جغرافیایی شهر تهران
ـــــ مصوبات کمیسیون ماده پنج ،جلد46 ، مرکزمطالعات جغرافیایی شهر تهران
ـــ معصومی اشکوری سیدحسن ،کاربری زمین ومدیریت طرح های توسعه ی شهری ، مجله آبادی،شماره33 ،
ــ مهندسین مشاورآتک ، طرح حفظ وساماندهی تهران مطالعات مرحله اول جلد 5 بررسیهای جغرافیایی واقلیمی  ، وزارت مسکن وشهرسازی ،1367  
ــ مهندسین مشاورآتک ، طرح حفظ وساماندهی تهران مطالعات مرحله اول جلد 1 ، وزارت   مسکن وشهرسازی ،1368  
ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ،مطالعات جمعیتی واقتصادی-اجتماعی، شهرداری منطقه15
ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ،مطالعات عمومی منطقه ، شهردادری منطقه15،1382
ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ،بررسی مسائل توسعه شهری ، شهردادری منطقه15،1382
ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ،مطالعات طرحهای بالا دست ، شهردادری منطقه15 ،1382
ــ مهندسان مشاورطرح وآمایش ،مطالعات سازمان فضایی وسیمایی شهری ، شهردادری منطقه 15،1382
ــhttpwww.Tehran.irRegion 15
ــhttpwww.sci.org.ir

Source

ــBreton , Richard the EthhnicCommunity as aResource in Relation to Group problems, Toronto , 1981
ــFarmmer & Gibb, LandUse planning  ,  Introduction of Urban Planning byCatanes& Snyder ,  Mcgraw , 1979
ــRatctliffe , John . an Introduction to Town and Country Planning Eigt Impression , London  , 1993

 
ABSTRACT

One of the most important tools of planning in the field of land use is application of land use per capita which plays a basic role in preparation of urban plans and procedure of distribution and allocation of urban lands. But the relevant studies and investigations indicate that the per capita planning system of Iran encounters with basic theoretical and practical restrictions essentially and for this reason either the concept of land use planning and necessary comprehensive insight has not included basically in the specifying methods and techniques of urban per capita or necessary prerequisites for their appropriate application are not available in urban plans of Iran. In fact the tool of applied per capita is not capable to meet planning requirements and legal, economic and social dimensions of using land and space due to its analytical- functional characteristic and consequently  it has not been realized most of the time.
Rapid increase of population of Tehran City has resulted in diffused development of chaos in land use and conversion of agricultural lands and gardens to residential and industrial regions and conversion of villages to townships and finally imbalanced development.
This rapid increase of urban population in district 15 hindered the opportunity for any kinds of planning and at present this district encounters with many problems in connection with applications and access.
In consideration of the one by one investigation of land uses in different districts and regions and meeting the level of general deficiency and needs in the district,  the priority of some services shall take into consideration, such as cultural, religious, sport, commercial, administrative, installations and urban equipment uses which have the most deficiency in the district. Consequently, we can remedy the deficiency of welfare services using application of uncultivated lands and transfer of industrial and military lands and their allocation to service utility and increase of building stories of service use and increase of construction density.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بلاست برنج در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بلاست برنج در word دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت بلاست برنج در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت بلاست برنج در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت بلاست برنج در word :

بلاست برنج (Pyryicularia Oryzae)

یکی از بیماری های شایع برنج، بیماری بلاست است که در زمان های شدت بیماری، تا 20% محصول از بین خواهد رفت. این بیماری در ایران برای اولین بار در سال 1330 مشاهده شد.بلاست برنج (Pyryicularia Oryzae)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و شناخت کوه های آتشفشان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و شناخت کوه های آتشفشان در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت کوه های آتشفشان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
آتشفشان ، کوهی است که از تجمع مواد مذاب فوران و یا خاکستر آتشفشانی و دیگر نهشته های آذرآواری شکل گرفته شده است . آتشفشان به صورت جریانهای مواد مذاب ، کوه هایی از مواد مذاب و فوران های انفجاری را شکل می دهد .
فوران های آتشفشانی جریان های مواد مذاب ، بقایای آذر آواری و گازها را به وجود می آورد . تفرا ،قطعه های مواد مذاب منتشر شده به هواست که ممکن است مانند ماسه کوچک و یا مانند بولدوزر بزرگ باشد . فوران های یاد شده به صورت ماگما های توام با دمای بالا و کم آب و سیلیس هستند . بخار آب ناشی از گاز آتشفشان شامل حجم های کم گاز کربنیک ، انیدرید سولفورو ،اکسید کربن و سولفید هیدروژن است .
بلایای آتشفشانی عبارتند از : جریانهای مواد مذاب ،سقوط تفرا، جریانهای آذرآواری، جریانهای گلی آتشفشانی و گاز های سمی . جریانهای مواد مذاب کمترین تلفات جانی را در پی دارند و به کشاورزی بیشتر خسارت وارد می کنند . جریانهای گلی یاد شده هنگامی ایجاد می شوند که باران یا یخ یا برف در دامنه ها و کوههای آتشفشانی وجود داشته باشند . سرعت و غلظت زیاد این جریان ها هر چیزی را در مسیر تخریب می کند . آنها با ویران کردن جاده ها ،پل ها و نیز مسدود کردن مسیر رودخانه و یا آرام کردن حرکت آن از تردد وسایل نقلیه جلوگیری یا اختلال ایجاد می کنند .
جریانهای آذر آواری به دلیل سرعت و دمای زیاد بیشترین تلفات جانی را به دنبال دارند؛آنها تمام موجودات زنده و ساختمان ها را در مسیر حرکتشان نابود می کنند . وزن خاکستر های تلمبار شده در بام ها ممکن است موجب تخریب ساختمان ها شود . بعلاوه ،غبار ناشی از آن برای سلامتی مضر است و قابلیت دید را کاهش می دهد؛ نظام های میکانیکی ،سیستم های آ ب و نیز هواپیما را به خطر می اندازد .
گازهای آتشفشانی در برخی موارد جزو بلایای نگران کننده محسوب می شوند . گاز کربنیک خطرناک است ،زیرا بی بو ،بی رنگ و سنگین تر از هواست . در نتیجه می تواند در پهنه های پست گسترش یابد ؛از بین رفتن اکسیژن برای انسان و جانور خفقان آور است .
از چند ماده متشکله اجسام جدید ،برای شناسایی توان فورانهای آتشفشانی به عنوان راهنما استفاده می شود . بر آمدگی های به وجود آمده در سطح زمین ،همان گونه که ماگما صعود می کند ،شکل کوه یا پهنه آتشفشانی را تغییر می دهد . گیرنده ها یا سنجنده های گرمایی می توانند از گرمای سنگ ها اطلاعات لازم را کسب کنند . زلزله نیز به دلیل صعود ماگما به وقوع می پیوندد .
کوشش هایی برای کنترل جریانهای آتشفشانی از طریق سرد کردن مواد مذاب با آ ب های در حد منجمد و ساختن موانع انحرافی برای کانالیزه کردن جریانها و منحرف و دور کردن آ نها از مراکز انسانی صورت گرفته است . این فناوری ها ممکن است خسارت به ساختمان ها را کاهش دهد ، ولی تخلیه مردم از محل حادثه موثرترین راه برای کاهش خسارت جانی است ( خالدی ،1380 :157-156) .

واژگان کلیدی :
آتشفشان – فوران های آتشفشانی – مواد مذاب – آلودگی محیط زیست

فهرست مطالب
فصل اول ( کلیات تحقیق )
مقدمه                                                                                         1
بیان مساله                                                                                    2  
بیان فرضیه                                                                                  4
پیشینه تحقیق                                                                                 4
اهمیت و اهداف تحقیق                                                                     7
روش تحقیق                                                                                  9
مسائل و مشکلات تحقیق                                                                  9
فصل دوم ( جمع بندی و سنجش فرضیه ها )
مقدمه                                                                                       11
انواع بلاها                                                                                12
آتشفشان                                                                                   13
طبقه بندی فعالیت های آتشفشان ها                                                  14
خطرات آتشفشان ها                                                                    16
جریان مواد مذاب                                                                       18
تفرا                                                                                        18
جریان های آذرآواری                                                                 19  
جریان های گلی آتشفشانی                                                            19
گاز های سمی                                                                           20
انحراف مواد مذاب با انفجار و یا احداث موانع                                   20
خنک کردن جبهه های مواد مذاب با آب                                           21
نقشه های مناطق در خطر                                                            22
استفاده از آتشفشان ها                                                                  22
پیش بینی فوران های آتشفشانی                                                      22
نکات مثبت آتشفشان ها                                                                32
فعالیت های آتشفشانی در ایران                                                      25
   – گسترش آتشفشان های سنوزوئیک ایران                                     25
    الف ) البرز                                                                                        26
    ب ) ایران مرکزی                                                                               26
    ج ) لوت                                                                                           26
   – آتشفشان های کواترنر                                                            27
    1- دماوند                                                                                           27
    2- تفتان                                                                                             29
    3- بزمان                                                                                           30
    4- سهند                                                                                            31
    5- سبلان                                                                                           32
    6- جنوب بیجار                                                                                   32
نتیجه گیری و ارزیابی نهایی فرضیه ها                                           36
منابع و مآخذ                                                                            38
ضمائم و پیوست ها                                                                    39   

فهرست شکل ها و نقشه ها
 شکل (1) : قالب جسد انسان و سگی که در زیر خاکستر فوران شهر پمپئی مدفون شده است
شکل (2) : پراکندگی آتشفشانی سنوزوئیک ایران
شکل (3) : نقشه آتشفشان دماوند
شکل (4) : آتشفشان تفتان که از سمت شمال شرقی رسم شده است
شکل (5) : مخروط های آتشفشان بزمان ، از سمت مشرق

فهرست جداول
جدول شماره (1) : آتشفشان های مهم جهان                                      34  
جدول شماره (2) : کوه های ایران                                                 35

منابع و مآخد
1- اسدیان،خدیجه؛ زمین شناسی برای جغرافیا ، سمت ، چاپ اول ، بهار 1382.
2- خالدی ، شهریار ؛ بلایای طبیعی ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1380 .
3- درویش زاده ، علی ؛ آتشفشان شناسی ، پیام نور ،چاپ سوم ، خرداد 1385 .
4- درویش زاده ،علی – مدنی ، حسن – صداقت ، محمود – حسینی ، احمد – هاشمی ، علی ؛ زمین شناسی ، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ، 1377.
5- رزنیف،ایگور؛زمین وبلایای ناگهانی ،ترجمه نینا وشیوا رویگریان،آفتاب، 1369.
6- صداقت – محمود ، دانشفر – حسین ، حسینی – احمد ، مدنی – حسن ، هاشمی – علی؛ علوم زمین ، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ،چاپ نهم ، 1387 .
7- صمد زاده ، رسول ؛ روش تحقیق در جغرافیای طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ، چاپ اول ، پاییز 1384 .
8- عصار ، محمد ؛ راهنمای بهسازی محیط زیست ، ترجمه ابوالحسن ندیم – محمد عصار ، نشر دانشگاهی ، 1363 .
9- علیجانی ، مهدی ؛ جغرافیای ایران و جهان ( طبیعی و سیاسی ) ، پور ، 1379. 10- وات ، فیونا ؛ مبانی جغرافیایی زلزله و آتشفشان ، ترجمه احمد پوراحمد – مریم نعمتی ثانی ، جهاد دانشگاهی واحد تهران ، چاپ اول ، بهار 1384

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت پسیل گلابی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت پسیل گلابی در word دارای 10 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت پسیل گلابی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت پسیل گلابی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت پسیل گلابی در word :

پاورپویینت پسیل گلابی

در اكثر نقاط كشور وجود دارد. خسارت آن در نواحی گرم و خشك بیشتر از نقاط سرد و مرطوب است. پسیل گلابی در دوره پورگی و حشره كامل مقدار زیادی شیره گیاهی مكیده و پس از جذب مواد مورد نیاز بقیه را با تغییراتی به صورت مایع چسبناك دفع می‌كند. از این رو این آفت به شدت به این مایع چسبناك آلوده می‌شوند. در اثر بسته شدن روزنه‌های برگ عمل تهویه و تنفس در برگها متوقف می‌گردد. در اثر اختلالات تغذیه و تنفس، رشد و تشكیل جوانه‌های برگ و گل سال بعد در روی شاخه‌ها متوقف می‌ماند. جوانه‌های گل و میوه در روی درخت تشكیل نمی‌گردد و میوه‌های همان سال ریز و بدشكل می‌شوند. در سالهای اخیر پسیل گلابی را ناقل بیماری میكوپلاسموز Pear decline یا زوال گلابی نیز می‌شناسند. این بیماری باعث خشكیدن سریع درختان گلابی می‌شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شهر بابل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شهر بابل در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شهر بابل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شهر بابل در word

مقدمه
مسجد جامع بابل
مشخصات معماری
صحن و حیاط مسجد جامع
گنبد مسجد جامع
شبستان مسجد جامع
محراب مسجد جامع
مناره مسجد جامع
سیدالعلماء روبروی مسجد جامع بابل
2-3- خصوصیت جغرافیایی و اقلیمی شهر
1-2-3- موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن
2-2-3- مسائل کلی زمین شناسی (جنس خاک، زلزله، آبهای زیرزمینی و غیره)
4-2-3- مسائل هواشناسی (حرارت، رطوبت، باد و غیره)
شرایط کلی اقلیمی استان مازندران
میزان درجه حرارت
میزان رطوبت در شهرستان بابل
میزان بارندگی در شهرستان بابل
بادهای منطقه
3- معماری سازگار با اقلیم بابل

مقدمه

هنگامی که از مراکز مذهبی سخن می گوییم ذهن ما توجه به مقابر و زیارتگاه ها و مساجد می شود صحیح هم این است تقریباً در هر مرحله از مناطق شهری یا روستایی یک مسجد در بسیاری از روستاها تکیه و سقاخانه ها وجود دارد. عمده ترین دلیل این موضوع آن است که شیعیان ایران توجه و اراده خاصی به ائمه اطهار و فرزندان ایشان داشته و دارند، تکیه و مساجد شهرها و روستا بیشترین آثار بر جای مانده از معماری دوران اسلامی هستند و به دلیل توجه مردم و تقدسی این بناها از آسیب های جوی در امان ماند. و هر بار مردم مشتاقانه برای مرمت و بازسازی آن می کوشند مساجد از اماکن مذهبی هستند که تاریخ آغاز بنای آنها را مربوط به پذیرش تشیع و عمومی شدن آن در بین ایرانیان اولین مسجد در زمان پیامبر اکرم(ص) در شهر مدینه و به دست انصار ساخته شد

این مسجد به شکل مربع و مصالح آن از خشت و سنگ لاشه بود حتی سربنای آن و ستون های آن از درخت نخل بود

مسجد جامع بابل

مسجد جامع بابل: مسجد اولین پدیده معماری اسلامی که با ظهور اسلام ظهور یافته بودند مساجد هستند برای ادای فریضه واجب نماز که انجام آن به طور گروهی و اجتماعی توجه شده است. این مسجد را ابتدا مازیار بن قارن در سال 1023 هـ. ق بنا کرد و در دروه صفویان این مسجد نوسازی شد و در دوران فتحعلی شاه بر اثر زلزله خراب شد و به فرمان این پادشاه در سال1225 هـ. ق به مباشرت میرزا محمد شفیع صدراعظم توسط میرمحمد حسین متولی آن دوباره بنا شد. (نقشه شماره2)

مشخصات معماری

مسجد جامع امروزی دارای دو سردر ورودی شرقی و غربی است که در شرقی آن تمام اوقات بسته است و کاربردی ندارد و از شبستان های آن قسمت کاربرد چندانی ندارند و به جای نباری مسجد استفاده می کنند . سردر غربی که به دو سرپوشیده و هشتی مانندی ختم می شود و بالای سر در غربی آیات و عباراتی برگرفته از قسمت های کاشی نوشته شده است

کتیبه سردر مسجد جامع که با خط بسیار خوش ثلث و بافت کاشی نوشته است که ابیات بر آن حک شده است و کتیبه آن از دیوار جنوبی شروع می شود و سپس بر دیوارهای غربی و شمالی سردر می رسد

صحن و حیاط مسجد جامع

یکی از عناصر مهم معماری مسجد صحن و حیاط است که به دلیل پیروی از طرح و نقشه اولین مسجد جهان مسجد النبی طرح مربع یا مربع مستطیل که مسجد جامع دارای حیاط مربع مستطیل است و فضای آزاد و روحانی را برای واردین به مسجد ایجاد می‌کند. که در واقع شکل و فرم و عناصر تزئینی ابتدا در همین صحن و حیاط به نمایش درمی آید و ما هنگام ورود به مسجد بسیاری از عناصر معماری و تزئینات وابسته به معماری را یکجا مشاهده می کنیم در بیشتر مسجد سعی می شود حضور آب در وسط حیاط که مظهر پاکیزگی و نظافت است قرار بگیرد. اما در مسجد جامع یا در مساجد دیگر بابل حوض آب وجود ندارد ولی به جای حوض از شیرهای آب که در قسمت شبستان سردر ورودی آن قرار دارد استفاده می کنند

صحن مسجد جامع که به عتیقی بار فروش معروف است 396 متر مربع است در ازای حیاط مسجد جامع شرقی و غربی است و در طرفی شمال و جنوبی آن ساختمان است. از ساختمان نمای حیاط برای قرائت قرآن کریم و مراسم های ماه مبارک رمضان و ماه محرم استفاده می کنند و یک از این قسمت ها را اختصاص دادند به آبدارخانه برای پذیرایی مردم در مراسم ها و از قسمت هایی از این ساختمان که به خیابان راه دارد مغازه‌های زیادی احداث شد که به نظر می رسد از این مسجد به جای استفاده از اماکن مذهبی و فرهنگی بیشتر با کارهای اقتصادی روی می آورند. (عکس شماره4و5)

اما از سمت ساختمان جنوبی این مسجد بیشتر با خواندن نماز جماعت اختصاص دارد،  این قسمت را با پرده ای نصب کردند برای قسمت زنانه و زنان در آن نماز می خواندند و دارای سقف آجر نما و هلال های بسیار زیبایی در آن قرار دارد

در طول مسجد و در وسط بنا متصل به دو دیوار دو جزر راست و در فاصله ای از این دو جرز دو ستون آجری است و قسمتی از این مکان را برای گرفتن وضو و دستشویی شیرهای آبی قرار دارد

ایوان بدون تردید زیباترین و عالی ترین ایوان ها در مساجد و بناهای اسلامی ایران مشاهده می شوند و ایوان تقریباً بلند و متناسب با بنا ساخته شد ایوان که جلو آن را پنجره های آلومینیوم گذاشته اند میان دو جرز قرار می گیرد و پشت ایوان به طرف جنوب گنبدی مسجد و محراب آن است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

همه چیز درباره استان كرمان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 همه چیز درباره استان كرمان در word دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد همه چیز درباره استان كرمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان
استان كرمان در جنوب شرقی ایران واقع شده است. از شمال با استانهای خراسان و یزد، از جنوب با استان هرمزگان، از شرق با سیستا ن و بلوچستان و از غرب با استان فارس همسایه است. مساحت این استان حدود 175069 كیلومترمربع است بین 55 درجه و 25 دقیقه تا 32 درجه عرض شمالی و 26 درجه و 53 دقیقه تا 29 درجه و59 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است.
استان كرمان بعد از استان خراسان دومین استان پهناور كشور است و حدود 11 درصد از خاك ایران را در برگرفته است. این استان یكی از مرتفع‌ترین استانهای كشور است، و شهرستان بافت آن با 2250 متر ارتفاع از سطح دریا مرتفعترین شهرستان استان می‌باشد. بر اساس آخرین تقسیمات كشوری استان كرمان مشتمل بر 10 شهرستان، 7 شهر و 31 بخش است. شهرستانهای آن عبارتند از: بافت، بردسیر، بم، جیرفت، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهر بابك، كرمان و كهنوج.
جغرافیای طبیعی و اقلیم استان
استان كرمان درجنوب‌شرقی ایران قرار گرفته است و ارتفاعات آن دنباله رشته كوههای مركزی ایران است كه از چین خوردگی‌های آتشفشانی آذربایجان شروع می‌شود و تا بلوچستان امتداد دارد و دنباله آن چندین بار در فلات مركزی به وسیله حوزه‌های پست داخلی و كویر قطع می‌شود. زمان تشكیل این چین‌خوردگیها  با پیدایش فلات داخلی و عقب‌نشینی دریای تنیس همراه است. به دنبال حركات كوه‌زایی و باز شدن دهانه‌های آتشفشانی، كف دریای تنیس بالا آمد و آب دریاهای اطراف نیز بر اثر تبخیر شدید و تراكم رسوبات آن خشك شد و قشر ضخیمی از رسوبات نمك دریا روی آنها به جای ماند و كویرهای كنونی( كویر لوت) را تشكیل داد. در نواحی پست، ذرات حاصله از متلاشی شدن و فرسایش كوهستانها، روی هم انباشته شد كه با وزش باد به حركت در می‌آیند و تپه‌های متحرك شنی را بوجود می‌آورند.
رشته كوههای مركزی در این منطقه دشتهای وسیع استان را از یكدیگر جدا می‌سازند این كویرها بطور كلی 2 رشته عمده هستند كه از شمالغربی به جنوب شرقی كشیده شده‌اند و مهم‌ترین آن رشته كوههای بشارگردكوهبنان است.
این رشته كوه‌ها دنباله كوههای جندق و بیابانك هستند كه تا كرمان و بم گسترش یافته‌اند. از قلل مهم آن می‌توان به كوههای كوهبنان، طغرل‌الجرد( تخ‌راجه) پلوار، سیرچ، ابارق، و تهرود اشاره كرد كه بزرگترین حایل بین مناطق كویر با سایر مناطق استان می‌باشند.
رشته دوم كوههایی است كه از یزد تا كرمان و چاله جازموریان كشیده شده‌اند و به موازات رشته  اول امتداد دارند. از ارتفاعات مهم این رشته نیز می‌توان كوههای مدور، شهر بابك، كوه پنج، چل‌تن لاله‌زار، هزار بحر آسمان، جبال بارز و شهسواران را نام برد.
در قسمت جنوب شهرستان كهنوج نیز رشته‌كوههای بشاگرد، دنباله رشته كوههای زاگرس قرار دارتد و این منطقه را از استان هرمزگان جدا می‌سازند. وجود ارتفاعات و پستی  بلند‌یهای در منطقه و شرایط خاص اقلیمی، آب و هوای متفاوتی در نواحی مختلف استان به وجود آورده است. نواحی شمالی و شمال‌‌‌‌‌‌غربی و مركزی دارای آب و هوای خشك و معتدل است و نواحی جنوبی و جنوب شرقی آب و هوای گرم و نسبتاَ مرطوب دارد. مقدار بارش  ریزشهای جوی بسیار متغیر و كم است. بیشترین باران در منطقه جیرفت می‌بارد. اراضی مرتفع و بادگیر توأم با طوفان و گرد و غبار است. آب و هوای شهر كرمان خشك و نیمه معتدل است. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی در سال 1370 حداكثر مطلق درجه حرارت 6/39 درجه سانتیگراد، حداقل مطلق درجه حرارت 17- درجه سانتی‌گراد و تعداد روزهای یخبندان 79 روز بوده است.
این گزارش حاكی از آن است كه متوسط درجه حرارت استان در ماههای اردیبهشت، خرداد، مرداد، و تیر بین 20 تا 25 درجه سانتی‌گراد می‌باشد و از دیدگاه استفاده‌های جهانگردی، مطلوبترین ماهها جهت مسافرت به استان می‌باشند. متوسط بیشترین درجه حرارت با 7/26 درجه مربوط با تیرماه و كمترین آن اختصاص به بهمن ماه دارد كه 9/3 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
استان كرمان تحت تأثیر بادهای مختلف برون منطقه‌ای و محلی است. وزش این بادها، آب و هوای آنرا دستخوش تحولات و تغییرات قابل توجهی می‌كند. این بادها عمدتاَ از نوع بادهای موسمی خشك هستند  و در ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت می‌وزند. و جهت آنها از جنوب  غربی به طرف شمال‌شرقی و مشرق است. این بادها انبوهی از خاك و شن با خود به طرف شهر كرمان می‌آورند و سبب تقلیل رطوبت نسبی هوا می‌گردند. همچنین بادهای غربی و شمال‌غربی باعث ریزش باران در زمستان و بهار می‌شوند.
ریزش نزولات جوی از آبان ماه شروع و تا اردیبهشت ماه سال بعد ادامه می‌یابد. بیشترین میزان بارندگی از دیماه تا اردیبهشت ماه است. اغلب این بارشها به صورت باران است و گاهی هم اندكی برف می‌بارد. میزان بارندگی سالانه استان در سال 1370 ، برابر 7/114 میلی‌متر بوده است.

نام و نشانی مكانهای تاریخی و دیدنی‌های مهم استان
شهرستان كرمان
چشمه راین                                 33 كیلومتری شمال غربی كرمان
چشمه قلعه عسگر                            سلطان آباد كرمان
چشمه معدنی ته خاتون                        شرق كرمان
چشمه غرغره                                 40 كیلومتری راین
چشمه ابارق                                     جنوب شرقی كرمان
چشمه بوجان                                      جنوب غربی كرمان
چشمه رضاآباد                                    شمال كرمان
چشمه پاچنار                                     67 كیلومتری شمال كرمان
چشمه بیشه                                     24 كیلومتری شرق كرمان
چشمه اختیارآباد                                  شمال شرقی كرمان
چشمه حوض نو                                  بخش جوشان كرمان
چشمه بغرا                                       بخش بوشان كرمان
چشمه حوض‌آباد                             35 كیلومتری جنوب شرقی كرمان
مقبره شاه نعمت الدوله ولی
ییلاقات ماهان                                30 كیلومتری جنوب كرمان
ییلاقات جوپار                                 110 كیلومتری كرمان
ییلاقات راین                                   30 كیلومتری شرق كرمان
آب انبار علیمردان خان                          مجموعه گنجعلی‌خان كرمان
حمام گنجعلی‌خان                               كرمان
چایخانه سنتی وكیل                             كرمان
حمام ابراهیم خان                             مجموعه گنجعلی‌خان
كاروانسرای چهار سوق                         سمت چپ بازار
كاروانسرای وكیل                               بازار وكیل
كاروانسرای میرزا علینقی                       بازار كرمان
كاروانساری لحاف‌دوزها                           روبروی كاروان‌سرای هندوها
كاروانسرای حاج مهدی                          بازار هنود
كاروانساری هندوها                              كرمان
كاروانسرای حاج‌آقا علی                      شرق میدان گنجعلی خان
مدرسه گنجعلی‌خان                             بازار كرمان
مدرسه حیاتی                                      شهر كرمان
مدرسه ابراهیم خان                                 جنوب شرقی كرمان
مقبره خواجه اتابك                           بخش چوبار
مقبره شاهزاده حسین چوبار                شهر كرمان
بقعه پیر بابا مسافر                          60 كیلومتری شرق كرمان
بازار میدان ارگ                               شهر كرمان
بازار اصلی كرمان                              میدان ارگ
بازار گنجعلی‌خان                             ضلع شمالی میدان گنجعلی‌خان
بازار و مجموعه وكیل                       انتهای بازار اختیاری
بازار مظفری                                     انتهای بازار وكیل
بازار  عطاری                                      بازار وكیل
گنبد جبلیه                                      شرق كرمان
گنبد سبز                                        شهر كرمان
گنبد مشتاقیه                                    فلكه مشتاقیه
محله قدیم دروازه وكیل                       نزدیكی مسجد جامع
محله قدیمی دروازه ناصری                     در شرق محله شهر
محله قدیمی دروازه گبری                   شهر كرمان
باغ شاهزاده ماهان                              6 كیلومتری ماهان
چهار سوق گنجعلی‌خان                        راسته بازار
یخدان مؤیدی                                 شهر كرمان
مسجد جامع                                   شهر كرمان
مسجد چهل ستون                          خ شریعتی
موزه ضرابخانه                                 ضلع شمالی میدان گنجعلی خان
موزه مردم شناسی                               حمام گنجعلی‌خان
شهرستان جیرفت
ییلاقات دلفارد                         30 كیلومتری جائه جیرفت- ساردوئیه
ییلاقات درب بهشت                     بخش سارودئیه
ییلاقات اسقندیه                          72كیلومتری جیرفت و بازفت
قلعه سموران                               60 كیلومتری شرق شهر جیرفت
مقبره امیر حیدر                          اسفندیه جیرفت
شهرستان زرند
چشمه آب معدنی باب تنگل        شمال شرقی زرند
ییلاقات كوه بنان    80 كییومتری زرند
شهرستان سیرجان
چشمه آب معدنی    جنو.ب شرقی سیرجان
باغ سنگی    40 كیلومتری سیرجان
 آرامگاه میرزبیر    سعادت آباد سیرجان
شهرستان بم
ییلاقات ده بكری     جاده بم – كرمان
یلاقات مسكون  جاده بم – جیرفت
ارگ تاریخی   شمال شرقی بم
شهرستان بردسیر
 بقعه پیر برحق( جار سوز)  شهر بردسیر
برج نگار   نزدیك بردسیر
شهرستان رفسنجان
چشمه حسین اباد      36 كلومتری جنوب غربی رفسنجان
چشمه قاسم آباد  6 كیلومتری شرق رفسنجان
چشمه آباد آوران   58 كیلومتری شمال شرق رفسنجان
امامزاده شاه سلیمان  رفسنجان
مسجحد صباحی  رفسنجان
شهرستان بافت
ییلاقات رابر  24 كیلومتری بافت
شهرستان شهر بابك
ناحیه تاریخی میمند   روستای میمند
ناحیه تاریخی انار      روستای انار

 

فهرست منابع
تاریخ جیرفت و كهنوج مؤلف: عزیز‌الله صفا، ناشر مركز كرمان شناسی سال 1373
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری كرمان(ج1و2)، تألیف علی زنگی آبادی، شركت ایران چاپ، پائیز 1370
طرح جامع مطالعات اقتصادی- اجتماعی استان كرمان، گزارش فعالیتهای فرهنگی مهندسین مشاور هامونپاد.
گیتا شناسی ایران، جلد اول، كوهها و كوه‌نامه ایران مهندس عباس جعفری مؤسسه گیتاشناسی
مجموعه مقالات دومین سمینار و دهه كرمان شناسی از انتشارات مركز كرمان شناسی سال 1374
مطالعه جامع توسعه اقتصادی و اجتماعی حوزه آبریز غرب جازموریان، گروه مطالعاتی هامون، 1363

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی احتمال زلزله در تهران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی احتمال زلزله در تهران در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی احتمال زلزله در تهران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

(تهران و زلزله)
مقدمه:
ایران جزء ده كشور بلاخیز دنیا بوده است در میان كشورهای آسیایی پس از هند، چین و بنگلادش بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. 40 نوع بلای طبیعی در جهان وجود دارد 30 نوع آن متعلق به ایران است 60% تلفات ناشی از حوادث جهان نیز متعلق به كشور ما است.
از 678 شهر كشور 660 شهر روی خط زلزله و 24 شهر در منطقه پرخطر قرار دارد و تنها 2% شهرها را خطر كمتری تهدید می كند. میلیاردها تن از ساكنان 100 كشور جهان حداقل با یكی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، طوفان، سیل و خشكسالی مواجه هستند. اگر كشورها به خصوص كشورهای در حال توسعه، اقدامات پیش گیرانه برای كاهش خطرات ناشی از حوادث شركت كنند می توان برای میلیون ها امنیت جانی تههی كرد.
زلزله پدیده ای است كه در طول تاریخ بشری بارها انسان را به وحشت انداخته و باعث تخریب شهرها و روستاهای زیادی همراه با تلفات انسانی شدید و داغ‌دار نمودن انسان بوده است با گونه ای كه انسان جان خود را در مقابل آن عاجز و درمانده دیده آن را به پدیده های ماوراء الطبیعت و خشم خدایات دانسته است.
در هر صورت این خطر با توجه به سابقه تاریخی تهران و مناطق اطراف و دوره های بازگشت لرزه های بزرگ تهران را تهدید می كند.

تعریف زلزله:
برای شناخت هر پدیده ای در جهان واقع لازم است ابتدا از آن تعریف مناسب و نسبتاً جامعی داشته باشیم چرا كه بدون دانستن تعریفی مناسب از آن نمی توان به كنه پدیده پی برد و آن را به خوبی درك نمود.
مردم عادی در كلامی ساده زلزله را حركت ناگهانی زمین ناشی از خشم نیروهای ماوراءالطبیعه و خدایان می دانند كه بر بندگان عاصی و عصیانگر خود كه نافرمانی خدای خود را نموده و مرتكب گناهان زیادی شده اند می دانند.
اگرچه امروزه با گسترش دانش تجربی این تعریف در زمره اباطیل و خرافات قرار گرفته است ولی هنوز در جوامع و مردم كم دانش و جاهل مورد قبول است.
در فرهنگ تك جلدی عمید زلزله را با فتح حروف «ز» و «ل»، یعنی زلزله بر خلاف آنچه در زبان عامه مردم رایج است آورد، و می نویسد «زمین لرزه، لرزش و جنبش شدید و یا خفیف قشر كره زمین كه به نقصان درجه حرارت مواد مركزی و احداث چین خوردگی و فشار و یا در اثر انفجارهای آتش‌فشانی بوقوع می رسد»
در فرهنگ جغرافیا تألیف پریدخت فشاركی و همچنین جغرافیایی تألیف مهدی مؤمنی تعریفی مشابه هم به گونه زیر ارائه شده است:
«جنبش یا تكان پوسته زمین كه به صورت طبیعی ناشی از زیر پوسته زمین است گاهی اوقات زلزله باعث تغییراتی در سطح زمین می شود اما اغلب زیان بوجود آمده ناشی از تكان ها فقط محسوس است و ممكن است زلزله بوسیله یك انفجار آتشفشانی بوجود آید. زلزله در حقیقت در بیشتر نواحی امری عادی است و اغلب قبل و یا همزمان با انفجار اتفاق می افتد. اصل زلزله تكتونیكی است و احتمالاً وجود یك شكست لازمه آن است. موجهای زلزله دست كم در سه جهت اتفاق می افتد و در یك مسافت قابل ملاحظه از مكان اصلی بطور جداگانه حس می شوند. هنگامی كه زلزله از مكانی می گذرد زمین و ساختمانها می لرزد و به جلو و عقب می روند. بالاترین زیان ناشی از زلزله همیشه در مركز زلزله یعنی جائی كه حركت بالا و پائین است نیست اما در مكانهایی كه موجهایی به صورت مایل به سطح می رسد نزدیك مركز زلزله باشند دارای بالاترین زیان می باشند یك زلزله شدید معمولاً بوسیله یكسری دیگر از تكانها همراه می شود. زلزله ای كه در نزدیك یا زیر دریا اتفاق می افتد سبب حركات شدید آنها شده و بعضی وقتها امواج بزرگی از آن ناشی می شود و در مسافت زیاد این امواج ادامه پیدا می كنند و گاهگاهی باعث تلفات جبران ناپذیر و مرگ و میر می شوند. طغیان نواحی ساحلی بیشتر از خود زلزله باعث خسارت می شوند در نواحی آتشفشانی زلزله عملاً هر روز اتفاق می افتد به عنوان مثال در هاوائی هر ساله صدها تكان كوچك ثبت می شوند.
در فرهنگ آكسفورد آمده است:
«حركات ناگهانی و شدید سطح زمین»
از تعاریف ذكر شده در فوق و منابع دیگر می توان برداشت زیر را نمود
زلزله عبارت از حركات و ارتعاشات ناگهانی سطح زمین ناشی از شكسته شدن سنگهای پوسته زمین و رها شدن انرژی ذخیره شده در آنها است كه در صورت شدت زیاد در مركز انسانی موجب خسارتها و زیانهای فراوانی می‌شود».
زلزله از یك طرف موجب شكسته شدن و جابجایی بین توده های سنگی پوسته زمین می شود و از طرف دیگر همین جابجائی و شكسته شدن منجر به ایجاد امواج و انتشار در درون زمین می شود. مانند انداختن قطعه سنگی در حوض یا دریاچه كه منجر به ایجاد امواجی می شود.
زلزله مانند شكسته شدن قطعه چوب خشك شده ای می ماند كه از یكطرف موجب گسیخته شدن چوب و از طرف دیگر موجب انتشار امواج در اطراف خود می شود.

 

منابع و مآخذ:
1-    آیزاك، آسیموف، زمین لرزه
2-    آموزش همگانی برای مقابله با خطرات زلزله، موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ها
3-    آمادگی در برابر زلزله، كتاب راهنمای معلم سال سوم راهنمایی
4-    اوبروچف، مبانی زمین شناسی، ترجمه عبدالكریم قریب – انتشارات خوارزمی
5-    احمدی، محمد مهدی – نظار، محمدحسین – رضایی پناه، نادیا – خطرات زلزله را كاهش دهیم، موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6-    امیرسز نیكلاس – ملوین چارلز، تاریخ زمین لرزه های ایران، ترجمه ابوالحسن رده، انتشارات آگاه
7-    جرج گامف، سرگذشت زمین، ترجمه محمد بهزاد، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی
8-    رشد آموزش راهنمایی تحصیلی ویژه نامه زلزله، شماره 18، پاییز 1377
9-    شفیعی، سیروس – مدنی احمد، زمین شناسی عمومی دانشگاه صنعتی امیركبیر
10-    شادی طلب ژاله، بررسی آسیب پذیری تهران در برابر زلزله، مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11-    صداقت محمود، زمین شناسی برای جغرافیا، انتشارات پیام نور
12-    كلود آلگر، ناآرامی های زمین، ترجمه علی درویش زاده، دانشگاه تهران.
13-    معتمد احمد، زمین شناسی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران.
14-    معماریان حسین، فرآیندهای درونی تغییر دهنده زمین (2 و 1) انتشارات دانشگاه آزاد تهران، 1358
15-    مدنی حسین، شفیقی، سیروس، مركز نشر دانشگاه صنعتی امیركبیر (پلی تكنیك تهران)
16-    مؤسسه آموزش عالی علمی – كاربرد هلال احمر ایران
17-    جغرافیایی استان تهران – سال اول متوسطه
18-    منابع اینترنتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شهر بهاباد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شهر بهاباد در word دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شهر بهاباد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شهر بهاباد در word

چکیده
مقدمه
1-1-بیان مسئله
1-2-تعاریف عملیاتی
1-3-محدوده مورد مطالعه
1-4-فرضیه ها
1-5-روش تحقیق
1-6-اهداف تحقیق
1-7-اهمیت و ضرورت موضوع
2-1-بررسی موقعیت طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهر بهاباد
2-1-1-موقع جغرافیایی .حدود و وسعت
2-1-2-بررسی وضعیت زمین شناسی
2-1-3-ژئومورفولوژی
2-1-4-مورفولوژی (شیب) MORHOLOGY
2-1-5-آب و هوا و مشخصات آن
2-1-5-1-نوع آب و هوا
2-1-5-2-درجه حرارت
2-1-5-3-بارش های جوی
2-1-5-4-باد
بررسی وضعیت وزش باد در منطقه
2-1-6-بررسی منابع آب های سطحی و زیر زمینی (شبکه هیدروگرافی و; )
2-1-6-1-آب های سطحی
2-1-6-2-منابع آب زیر زمینی
2-1-6-3-قنات
2-1-6-4-چشمه
2-1-6-5-چاههای عمیق و نیمه عمیق
2-1-7-پوشش گیاهی منطقه
جمع بندی نهایی از وضعیت طبیعی منطقه
2-2-بررسی های اجتماعی – فرهنگی،جمعیتی و اقتصادی شهر بهاباد
2-2-1-وجه تسمیه
2-2-2-پیشینه تاریخی
2-2-3-تحولات جمعیتی و مشخصات آماری آن
2-2-4-علل و انگیزه های مهاجرت ها
2-2-5-حوزه نفوذ شهر بهاباد
2-2-6-سیمای اقتصادی و ساختار اقتصادی جمعیت شهر بهاباد
3-1-علل پیدایش و شکل گیری شهرها
3-2-مراحل رشد و توسعه فضایی شهر های ایران
3-2- 1بافت تاریخی ،ایجاد و گسترش هسته اولیه شهر ها
3-2-2بافت میانی ، رشد آرام شهرها و شروع تغییرات کالبدی در آن ها
3-2-3-بافت جدید ، رشد شتابان شهرسازی و گسترش بی رویه شهرها
3-3نظریه های مربوط به توسعه فضایی – کالبدی
4-3رویکرد نظری
3-4-1- دیدگاه فضایی –کالبدی
3-4-2- دیدگاه ساخت اکولوژی شهر
3-5-توسعه فضایی – کالبدی شهر بهاباد و اثرات آن بر ساخت اکولوژی شهر
3-6-مراحل رشد و توسعه فضایی بها باد
3-6-1-بافت غیر ارگانیک و برنامه ریزی نشده شهر
3-6-2-بافت ارگانیک و برنامه ریزی شده شهر
3-7-الگوی توسعه در شهر بهاباد
3-8-عوامل موثر در رشد و توسعه فیزیکی شهر بهاباد
3-8-1-عوامل طبیعی در توسعه فیزیکی شهر
3-8-2-عناصر آب و هوایی
3-9-نقش عوامل انسانی در توسعه فیزیکی شهر بهاباد
3-10-شبکه ارتباطی و تاثیر ان بر بخش بهاباد
3-10-1:راههای بخش بهاباد
3-10-2برنامه های اجرایی در توسعه ارتباطات راه و ترابری بخش بهاباد
3-10-3:مهمترین تنگناههای ارتباطی بخش
3-11عوامل اقتصادی
3-12مدیریت شهری
3-12-1 مهم ترین اقدامات عمرانی شهرداری بهاباد طی 10 ساله اخیر
3-13-تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی
4-1- کاربری های شهری در گسترش شهر
4-1 -1- بررسی سهم کاربریهای شهری در فرایند گسترش شهر سال 78-
4-1-2-تجاری
4-1- 3-کارگاهی – تولیدی
4-1-4- کاربری آموزشی
4-1- 5 – شبکه معابر
4-1-6فضای سبز
5-1- نتایج رشد فیزیکی شهر
5-2- نتایج رشد منفی شهر
5-3- راهکارهای کلی در مقابله با رشد شهر
بررسی فرضیه اول
بررسی فرضیه دوم
بررسی فرضیه سوم
بررسی فرضیه چهارم
خلاصه مطلب و نتیجه گیری نهایی
ارائه پیشنهادات لازم
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله شهر بهاباد در word

1 مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور 1384 )، گزارش اول ، بررسی های محیطی ، مهندسین مشاور بوم آرای میهن

2- .مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور 1384)، گزارش دوم ، بررسی های اجتماعی و فرهنگی، مهندسین مشاور بوم آرای میهن

3 مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور 1384)، گزارش سوم ، بررسی های اقتصادی ، مهندسین مشاور بوم آرای میهن

4 دکتر مستوفی الممالک ، رضا ، جزوه درسی جغرافیای شهری ، دانشگاه یزد

5 علی اکبری ، اسماعیل (1378 )،روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران ،انتشارات پیام نور ، تهران

6 مشهد یزاده دهاقانی ، ناصر ،(1385 )، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران ،چاپ ششم ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،
7 فنی ، زهره ، (1383) ، شهر های کوچک ، انتشارات شهرداریها و دهیاریهای کشور
8 هاتفی اردکانی ، محمد رضا ،(بهمن 1384 )بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر اردکان ، دانشگاه یزد ، مقطع کارشناسی ارشد ، یزد
9 دکتر شماعی ، علی ،(زمستان 82 )، توسعه ناموزون فضایی- کالبدی شهر یزد و اثرات ان بر ساخت اکولوژی شهر ، پژوهشهای جغرافیایی ، شماره 46
10 مجتهد زاده ، غلامحسین ،(1383)، برنامه ریزی شهری در ایران ، انتشارات پیام نور
11 دکتر سرائی ،محمد حسین ،جزوه درسی توسعه فیزیکی شهرها و شهر های جدید ، دانشگاه یزد
12 سازمان برنامه و بودجه استان یزد ، برنامه توسعه شهرستان بافق ،اسفند
13 مهدوی ، مسعود ، (1377 )، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ای2ران ، انتشارات سمت
14 شهرداری بهاباد ،طرح هادی بهاباد ،سال
15 صرافی ،مظفر ، (خرداد 1364) ، سیری در مباحث توسعه فضایی با نگاهی ویژه بر طرح امایش سرزمین ، دفتر برنامه ریزی منطقه ای
16 زیاری ،کرامت الله ،(1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهر ، انت2شارات دانشگاه یزد
17 رضویان ،محمد تقی ،(1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، نشر منشی
18 شهرداری یزد ،(بهار 1387)،ویژه نامه از بلدیه تا شهرداریدر یزد ، چاپ اول
19 سعیدنیا ، احمد ،(1383)، کتاب سبز “راهنمای شهرداریها “طراحی شهری در ایران ، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،چاپ پنجم
20 رضوی بهابادی،سید علی ،(1382)،فرهنگ مردم بهاباد “واژنامه گویش بهاباد و تاریخ بهاباد
21 دکتر حسین زاده دلیر ، کریم ،(1385 )،برنامه ریزی ناحیه ای ، انت2شارات سمت
22 سمینار توسعه و ارتقای مدیریت شهری ،(اردیبهشت 1387)،سخنران “سید علی اکبر میر وکیلی “،شهردار یزد
23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر یزد ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان یزد ،سال
24 سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر یزد ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان یزد ،سال 1385

مقدمه

پس از انقلاب کشاورزی ، ایجاد شهرها دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان ها  بوده است . این امر روند اجتماعی برجسته ای بود که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و انسان های دیگر گردید

در حقیقت تغییر در واکنش های انسان نسبت به هم و نسبت به محیط به تحول اجتماعی و دگرگونی فضائی امکان داد که نمد عینی آن به صورت یک پدیده نو که اصطلاحا شهر نامیده می شود نمایان گردد پیدایش زندگی  شهری در مراکز متعددی صورت گرفته ولی مدنیت و شهرنشینی در ایران قدیمی و پر سابقه است که در تمام فلات ایران توسعه و گسترش یافته است . در این میان پیدایش و توسعه و مکان گزینی شهر های ایران به تبعیت از ویژگیهای خاص زمانی و مکانی خود شکل گرفته است . و در فراز و نشیب های تاریخ دگرگونی ها و تغییراتی را برچهره خود پیدا کرده اند تا این که امروز به صورت میراثی از تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور به دست ما رسیده است .1

توسعه شهری متاثر از فرایند های طبیعی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، اجتماعی و سیاسی است که در طول تاریخ مراحل گوناگونی را طی کرده است . شهر ها در طول زمان رشد می یابند و آنچه امروز به مشکلات شهری معروف است روز به روز زیادتر می شود

شهر سیستمی بسیار پیچیده و متنوع از عناصر اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و کالبدی است که با تعاملات یکدیگر و با عوامل و شرایط محیط طبیعی شکل یافته است . این مجموعه حاصل کنش و واکنش عناصر متعدد و بی شماری است که شکل گیری و تغییر و تحول هر عنصر شهری وابسته به عوامل و عناصر متعدد دیگر است در نتیجه نمی توان هر عنصر و مساله شهر را بدون شناخت و مطالعه سایر عناصر شهری بررسی و ساماندهی کرد

امروزه رشد فزاینده جمعیت شهر ها و تغییر و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی آن ها شکل تازه ای از شهر و شهر نشینی را به وجود آورده است . این شکل شهر نشینی با آنچه که در قبل از سالهای 1300 در شهرها دیده می شد تفاوت بسیار زیادی دارد از این رو امروزه در بررسی جغرافیای شهری ، سیاستهای حاکم بر شهرها ، تحلیل تصمیمات حکومتی در مورد خلق فضاهای فیزیکی و اجتماعی و فرهنگی ، کیفیت دسترسی مردم به نیاز های اساسی و چگونگی توزیع فضایی مراکز خدمات شهری ، عدالت اجتماعی در شهر و نیز توسعه پایدار شهری از مهم ترین مسائل مورد توجه محققان است

تحقیق حاضر در 7 فصل به شرح زیر تدوین شده است

فصل اول شامل طرح تحقیق می باشد در این فصل با طرح مسئله و تبیین آن و همچنین اهداف و ضرورت و اهمیت آن ، فرضیه های تحقیق مشخص شده است . در فصل دوم ویژگیهای طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهر بهاباد اشاره شده است . فصل سوم عوامل موثر در پیدایش و گسترش شهر بهاباد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .فصل چهارم بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهر ( در سال 1375 تا 1385 ) پرداخته شده است . فصل پنجم نتایج رشد فیزیکی شهر و نتایج مثبت و منفی آن اشاره شده است و فصل ششم نتیجه گیری و آزمون فرضیات و راهکارها آمده است و در فصل هفتم منابع و ماخذ آمده است


1 نظریان ، علی اصغر ، جغرافیای شهری ایران ، انتشارات پیام نور ،

1-1-بیان مسئله

پدیده شهر نشینی که شامل رشد جمعیت شهر ها ، افزایش تعداد شهر های بزرگ و ظهور شهر های تازه می شود ، تحولاتی  را در ساختار فیزیکی ، اقتصادی و فرهنگی – اجتماعی آن ها به وجود آورده است . تردیدی نیست که با گرایش روز افزون شهر نشینی ، با توجه به مسائل فضائی ، تدارکات و چگونگی شکل گیری آن ها ، همچنین ارتباط با محیط اطراف و روستاها از اهمیت شایانی برخوردار است مهم ترین عامل ایجاد شهر را بایستی در مازاد تولید محصولات کشاورزی ، توسعه شبکه راهها و تمایل بشر به ایجاد یک زندگی دسته جمعی در کنار یکدیگر جست و جو کرد در میان مهم ترین عوامل پیدایش شهر ها ، بایستی توسعه شبکه راهها را عادی ترین و قدیمی ترین عامل دانست

منشا ایجاد شهر ها را در عوامل عمده ای از قبیل توسعه مبادلات کالا ، پیشرفت تجاری و تمدن انسانی می توان شمرد . همچنین در ایجاد و توسعه شهر ها عامل طبیعی مانند وجود آب ،مساعدت زمین و خاک و امثال آن ها را باید مورد توجه قرار داد از دیدگاه دیگر وجود نقاط امن ، سر پناهها و مقابله مردم در مقابل حملات خارجی را بایستی از جمله عواملی دانست که به شهر ها نقش دفاعی داده و مردم را برای مقابله و دفع حملات دشمنان در کنار یکدیگر قرار داده است

به نظر می رسد عوامل متعددی در شکل گیری و توسعه شهربهاباد نقش داشته است به طوری که فضای این شهر در طول پیدایش تاکنون بیانگر عوامل مختلفی چون قرار گیری در مسیر ارتباطی ، منابع آب زیر زمینی ، باغات فراوان ، توسعه اقتصادی – فرهنگی ، شبکه آب های سنتی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه فیزیکی بهاباد بوده است

این تحقیق در راستای دستیابی به چگونگی رشد و توسعه فیزیکی شهر بهاباد و راهکارهای ساماندهی آن است . و تا کنون تحقیقات عمیق و گسترده ای در این  زمینه صورت نگرفته است

1-2-تعاریف عملیاتی

توسعه : توسعه روندی است فراگیر در جهت افزایش توانایی های انسانی ، اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی ، اجتماعی ضمن آن که نیازهای پیوسته در پرتوهای ارزش های فرهنگی و بینش های پایداری جهان پالایش یابند

توسعه فضایی : تغییرات در فاصله های  زمانی به لحاظ محیط طبیعی ،فعالیت های اقتصادی و کالبدی است

توسعه فیزیکی : فرآیندی پویا و مداوم است که طی ان محدوده های فیزیکی و فضای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابند

توسعه شهری : بسیج امکانات بالقوه اجتماعی و اقتصادی و کالبدی برای بالا بردن کیفیت محیط زیست شهری و برقراری توازن در کیفیت و کمیت زندگی شهری  است

برنامه ریزی شهری : عبارتست از تامین رفاه شهرنشینان از طریق محیطی بهتر ، مساعدتر ، سالمتر ، آسانتر ، موثرتر و دلپذیرتر .1

1-3-محدوده مورد مطالعه

بهاباد به عنوان محدوده مورد مطالعه بین طول شرقی 55 درجه تا 65 درجه و 15 دقیقه و عرض شمالی 31 درجه و 35 دقیقه تا 32 درجه و 5 دقیقه شمالی واقع شده است که در منتهی الیه جنوب شرقی استان قرار گرفته است که از نظر توپوگرافی فاقد عارضه مهمی است و شیب آن از جنوب به شمال می باشد منطقه مورد مطالعه بر روی خط زلزله با آسیب پذیری متوسط قرار گرفته است و به علت بارندگی و نفوذ پذیری مناسب و اقدامات انجام شده امکان سیل گیری آن کاهش یافته است

توسعه شهر بهاباد عمدتا از سال 1357 صورت گرفته و از سال 1362 به عنوان یک نقطه شهری شناخته شده و دارای شهرداری گردیده است . واز دید سلسله مراتب کالبدی شهر بهاباد به عنوان نقطه رشد و مرکز منظومه شرق شهرستان بافق محسوب می شود

جمعیت شهر بهاباد در سال 1385 ، 7378 نفر بوده است و نرخ رشد جمعیت در سالهای 85-1375 برابر 46 درصد بوده است

 1-4-فرضیه ها

یکی از دلایل توسعه فیزیکی شهر بهاباد شبکه ارتباطی و تقویت محور ارتباطی منطقه با اطراف می باشد
یکی از دلایل توسعه شهر بهاباد حوزه نفوذ شهر است
یکی دیگر از عوامل توسعه فیزیکی شهر بهاباد استفاده بهینه از توانمندیهای زراعت و باغداری است
و عامل دیگر در توسعه فیزیکی شهر مدیریت شهری است که در دوره های مختلف نقش داشته است


1 هاتفی اردکانی ، محمد رضا ،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر اردکان ، دانشگاه یزد ، بهمن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید