بررسی علل و عوامل زمین لرزه ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی علل و عوامل زمین لرزه ها در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی علل و عوامل زمین لرزه ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

علل زمین لرزه ها
نقشه برداری زمین پیمایشی و انباشت آهسته انرژی
بازگشت کشسان
تغییرات در سنگها
تأثیر آب بر سنگهای زیر سطح زمین
زمین لرزه های برخاسته از مخزن و ایمنی سدها
چه چیزی امواج لرزه ای را تولید می کند ؟
منابع راندگی دوقلو :1971 سان فرناندو و 1994 نورثریج
خطرهای حاصل از زمین لرزه ها
انواع خطرها
روان شدن ماسه خیس
محافظت از خود در یک زمین لرزه
زمین لرزه 1983 کوالینگا ، کالیفرنیا
گامهایی برای کاهش خطر برای خانه ها
کمک گرفتن از بیمه زمین لرزه
کاهش ریسک زمین لرزه
پیشرفتهایی در برنامه ریزی و زون بندی

 
علل زمین لرزه ها
ماهی فروشان در حال فروش گوشت نامازو ( گربه ماهی ) هستند که حرکت اضافی اش در یک زمین لرزه بزرگ ادو (توکیو) آن را به کشتن داده است . مردم به سود جویی از این تراژدی شکوه می کنند .
این احتمال وجود دارد که کل حرکت در هر مکان ( در امتداد گسل در حال گسیختن) یک باره روی نداده باشد ، بلکه طی گامهای بسیار نامنظم پیش رفته باشد .
– اچ.اف.راید، گزارش کمیسیون ایالتی بازرسی زمین لرزه (زمن لرزه 18 آوریل 1906 کالیفرنیا)
زمانی نه چندان دراز پیش از این ، عموم مردم بر این باور بودند که علل زمین لرزه ها ، همیشه در ابهام باقی می ماند فهرست بندی زیرا از ژرفای بسیار زیر قلمرو مشاهده انسان سرچشمه می گیرند . افزون بر آن، برای زمانی طولانی ، دیدگاه متداول آن بود که زمین لرزه ها به عنوان تنبیه خطاهای انسانها پدید می آیند . زمین لرزه شعری که در حدود سال 1850 نوشته شده ، این دیدگاه را چنین خلاصه می کند :
کدام دست پر توان با نیروی ناشناخته را این تکانهای مکرر را می توانند بسازند ؟
آه نه ! صدای پای کفرآمیز ،
زمین آگاه ، ناشکیبا تحمل می کند ؛
و با باری از گناه به خود می لرزد ،
گوری مشترک برای نسل نکوهیده اش فراهم می آورد .
شاعر گمنام
امروزه زمین لرزه ها و بیشتر خصوصیات مشاهده شده آنها با استفاده از نظریه مکانیکی که با عنوان زمین ساخت صفحه ای توسعه یافته ، توضیح داده می شوند . به هر حال ، پیش از توصیف این نظریه زمین شناختی وحدت بخش در فصل 7، لازم است بدانیم چگونگی امواج لرزه ای در زمین تولید می شوند .
انواع زمین لرزه
نخستین گام به سوی پی بردن به دیدگاه امروزی درباره تولید امواج لرزه ای ، نقد و بررسی ارتباط نزدیک میان بخشهایی از دنیاست که بیشترین خطر زمین لرزه را دارند (شکل 2-2) و مناطقی از دنیا که از نظر زمین شناختی جدید و فعال هستند (شکل 7-2 و عکسهای 10 و 11). در فصل 2 مشاهده شد که بیشتر زمین لرزه ها در الگوهای بزر مقایسی روی می دهند که با سیماهای جهانی همچون کوهها ، دره های کافتی ، پشته های میان اقیانوسی ، و گوداالهای اقیانوسی همراه هستند . گسلش جدید در سطح زمین نیز اغلب با زمین لرزه همراه است (فصل 5). در واقع ، بسیاری از گسترده ترین زمین لرزه های ویرانگر ، مانند زمین لرزه 1906 سان فرانسیسکو ، زمن لرزه زمین لرزه 1995 کوبه (عکس 7) به وسیله گسیختگی وسیع گسلی تولید شدند .
پیش از ادامه بحث ، دسته بندی زمین لرزه ها بر اساس شیوه تشکیل سودمند است . تاکنون ، متداول ترین آنها ، زمین لرزه های زمین ساختی است . این دسته هنگامی تولید می شوند که سنگها در واکنش به نیروهای مختلف زمین شناختی ، ناگهان می شکنند . زمین لرزه های زمین ساختی ، از نظر علمی برای مطالعه درون زمین و اهمیت اجتماعی عظیم آنها ، مهم هستند زیرا بزرگترین خطر را تحمیل می کنند . در نتیجه ، در بیشتر این کتاب ، با این نوع زمین لرزه سروکار داریم .
دومین دسته زمین لرزه با فورانهای آتشفشانی همراه است. در واقع ، این باور که زمین لرزه ها در وهله نخست با فعالیت آتشفشانی مرتبط هستند به فیلسوفان یونانی بر می گردد ، که تحت تأثیر رویداد مشترک زمین لرزه ها و آتشفشانی ، به عنوان زمین لرزه ای تعریف می شود که در پیوند با فعالیت آتشفشانی روی می دهد ، اما باور بر آن است که در عین حال که فورانهای آتشفشانی و زمین لرزه ها هر دو پیامد نیروهای زمین ساختی در سنگها هستند ، اما نیازی نیست که با هم رخ دهند . سازوکار تولید موج در زمین لرزه های آتشفشانی ، احتمالاً همانند تولید آن در زمین لرزه های زمین ساختی است . (زمین لرزه های آتشفشانی به تفصیل بیشتر در فصل 9 بحث می شود .)
زمین لرزه های رمبشی زمین لرزه های کوچکی هستند که در مناطق غارهای زیر زمینی و معادن روی می دهند . علت اصلی لرزش زمین ، رمبش سقف معدن یا غار است . شکلی از این پدیده که اغلب دیده می شود ، انفجار معدن است . این پدیده هنگامی رخ می دهد که تنش القا شده در اطراف کارهای معدنی ، باعث می شود توده های بزرگ سنگ به گونه ای انفجار آمیز از سینه کار معدن به بیرون پرتاب شده و امواج لرزه ای تولید کنند . برای مثال ، انفجارهای معدن در کارهای معدنی کانادا مشاهده شده و در معادن ژرف افریقای جنوبی متداول است .
زمین لرزه های رمبشی گاهی به وسیله زمین لغزشهای حجیم هم ایجاد می شوند . برای مثال ، یک زمین لغزش تماشایی در 25 آوریل 1974، در امتداد رود مانتارو در پرو، امواج لرزه ای معادل یک زمین لرزه کوچک تا متوسط را تولید کرد . حجم این زمین لغزش 10×6 را متر مکعب بود و حدود 450 نفر را به هلاکت رساند . تا آنجا که می دانیم ، این زمین لغزه آن چنان که اغلب رخ می دهد ، به وسیله یک زمین لرزه زمین ساختی نزدیک آغاز نشده بود . بخشی از انرژی گرانشی تلف شده در حرکت سریع رو به پایین خاک و سنگ ، به امواج لرزه ای تبدیل شد که لرزه نگارهایی در فاصله صدها کیلومتر از محل ، به روشنی آن را ثبت کردند . مدت زمان لرزش که توسط لرزه نگاری در فاصله 80 کیلومتری ثبت شد ، 3 دقیقه بود ؛ این با سرعت زمین لغزه سازگار است ، که حدود 140 کیلومتر در ساعت در مسافت 7 کیلومتری مشاهده شده لغزش بود . (شکل 6-1 لرزه نگاشت این رویداد را از ایتسگاه لرزه نگاری نانا در پرو نشان می دهد ).
زمین لرزه رمبشی مشابهی در اثر بزرگترین زمین لغزش تاریخ اخیر در اوسوی در کوههای پامیر روسیه در 1911 ایجاد شد . شاهزاده بی.بی. گالیتزین ، یکی از پایه گذاران لرزه شناسی امروزی ، امواج زمین لرزه را بر روی لرزه نگارهای خویش در نزدیکی سن پتر زبورگ ثبت کرد که باید از ناحیه زمین لغزش گسیل شده باشد . او انرچی امواج زمین لرزه را با انرژی زمین لغزش مقایسه کرد و نتیجه گرفت که ممکن است زمین لرزه ای این زمین لغزش را راه انداخته باشد.

 

منابع: .
بروس ای . بولت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اطلاعات کلی شهرستان اردکان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اطلاعات کلی شهرستان اردکان در word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اطلاعات کلی شهرستان اردکان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اطلاعات کلی شهرستان اردکان در word

مقدمه   
فصل اول- ویژگی های عمومی منطقه
1-1- شناسایی اجمالی استان یزد    
1-2- موقعیت و وسعت استان یزد    
1-3- زمین شناسی    
1-4- زلزله   
1-5- آب و هوا         
1-6- منابع آب استان 
1-7- پوشش گیاهی   
1-8- وضعیت توپوگرافی و عوارض طبیعی زمین    
1-9- جریانات هوایی  
1-10- درجه حرارت  
1-11- بارندگی        
1-12- رطوبت نسبی 
1-13- تبخیر           
1-14- باد    
1-15- طوفان شن     
1-16- کویرهای استان یزد  
1-17- معادن           
1-18- ویژگی های تاریخی- اجتماعی     
1-18-1- سابقه تاریخی قبل از اسلام    
1-18-1- 1- ناحیه فهرج تا اردکان  
1-18-1-2- دریای ساوه 
1-18-1-3- دشت مهریز و ناحیه فهرج    
1-18-2-4- حوزه تفت      
1-19- موقعیت و خصوصیت مناطق وآثار باستانی         
فصل دوم- وضع موجود
2-1-    تصویری از وضع موجود شهرستان اردکان         
2-2-    قابلیت و امکانات    
2-3-    مشکلات و تنگناها  
فصل سوم- ویژگی های عمومی شهرستان
3-1- ویژگی های طبیعی شهرستان اردکان         
3-2-  پوشش گیاهی 
3-3- ویژگی های انسانی- اقتصادی  
3-4- صنعت 
3-5- معدن  
3-6-  خدمات          
3-الف- حوزه نفوذ شهر و ویژگی های آن 
3-الف-1- خدمات     
3-الف-2- ویژگی های تاریخی 
3-الف-3- جمعیت     
3-الف-4- فعالیت های اقتصادی در منطقه    
3-الف-5- کشاورزی   
3-ب- برآورد کمبودهای اساسی در; 
3-ب-1- بسط و توسعه شبکه ارتباط جاده ای وریلی           
3-ب-2- توسعه شبکه انتقال نیرو وپست های تبدیل          
3-ب-3-  آب وفاضلاب           
3-ب-4- خدمات اجتماعی و رفاهی  
فصل چهارم- کاربری اراضی شهرستان اردکان
ضرورت منطقه بندی   
روش استفاده
1- پهنه اراضی کوهستانی
2- پهنه اراضی مرتعی
3- پهنه اراضی کشاورزی   
4- پهنه اراضی تفریحی – توریستی   
5- پهنه اراضی انسان ساخت   
6- پهنه اراضی بایر (پوشش گیاه بسیار کم)   
7- پهنه اراضی حفاظت شده زیست محیطی   
8- محورهای ویژه   
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
4-1- ارائه کلیات چهارچوب پیشنهادی برای توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر     
4-2- نتایج مربوط به شهر  
4-2-1- تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود           
4-2-2- توزیع شاغلان برحسب فعالیت های اقتصادی و تحولات آن           
4-2-3- تولید ناخالص داخلی وارزش افزوده    
4-3- پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده   
4-4- پیش بینی احتمالات رشد وتحولات شهر در آینده              
4-4-الف- باروری         
4-4-ب- مرگ ومیر      
4-4-ج- مهاجرت         
4-4-ج-1- سناریو اول          
4-4-ج-2- سناریو دوم          
4-5- آینده نگری عرضه و تقاضای نیروی کار در شهر اردکان         
4-5-الف- سناریو اول               
4-5-ب- سناریو دوم     
4-6- ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر، جهات، حدود منطقی و;          
4-6-الف- تاریخ رشد کالبدی          
4-6-ب- مراحل توسعه آتی شهر      
4-6-ج-  تحقق طرح              
4-7- دسته بندی و سلسله مراتب خدماتی شهر      
4-8- معیارها و ضابطی که باید در طرح ریزی کالبدی شهر مورد نظر قرار گیرد       
4-9- جمع بندی و راه حل بدست آمده برای رشد و توسعه شهر 
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اطلاعات کلی شهرستان اردکان در word

کتاب جغرافیای استان یزد
طرح جامع شهرستان اردکان. سال
طرح جامع شهرستان اردکان . سال
کتاب چارچوب تهیه طرح توسعه اردکان
برنامه راهبردی توسعه روستایی شهرستان اردکان. سال
سالنامه آماری استان یزد. سال

مقدمه

به طور کلی رشد جمعیت کره زمین و افزایش پیچیدگیهای زندگی مدرن و نیازی که به شناخت منابع طبیعی و غیره وجود دارد باعث شده است که انسان محیط طبیعی و اجتماعی خود را به طور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار دهد اما بایستی گفت که این مطالعه بسیار متنوع می باشد و شامل موضوعاتی نظیر وضع راهها‏‏، ناهمواریهای منطقه، شبکه آب، پوشش گیاهی، وضعیت مسکونی، وضعیت آبها و غیره می شود

یکی از راههای دسترسی به چنین اطلاعاتی تهیه نقشه از منطقه می باشد معمولاً رسم بر این است که گروههای مطالعاتی برای بررسی یک منطقه به آن منطقه رفته و از نزدیک آن را مورد مطالعه قرار می دهند اما این مطالعه و بررسی می تواند جنبه های گوناگونی مانند کشاورزی، زمین شناسی، جغرافیایی، اجتماعی و غیره داشته باشد

تهیه نقشه با موضوعات مختلف از منطقه مورد نظر می تواند زمینه های اشاره شده را به طور نسبی نمایش داده و به علاوه اطلاعات موجود بر روی زمین را بصورت یک مدرک ثبت نمایدتا گروههای بعدی بتوانند با مراجعه به آن در هر فرصت مقتضی پژوهشهای خود را انجام دهند. اما بایستی توجه داشت که نقشه ای بزرگ مقیاس از منطقه ای کوچک که شامل کل زمین، شبکه آب، پوشش گیاهی، شبکه مسکن، جاده ها، زمین شناسی و سایر جزئیات است اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهدکه مبنای اولیه برای طرح و اجرای برنامه های عمرانی و مورد نیاز به شمار می رود

احداث جادهٌ مسکن، سیستم کنترل سیل، سیستمهای آبی، سیستمهای فاضلاب یا تقریباً هر نوع کارهای ساختمانی و عمرانی نیاز به نقشه دارد

نقشه های کوچک مقیاس از مناطق زمین که اطلاعاتی راجع به فرسایش خاک، کاربری زمین، خصوصیات جمعیت، آب و هوا وغیره را در بر دارد باعث شناخت و درک ما از امکانات موجود و اشکالات منطقه می شود نقشه هایی که تمام کره زمین را به صورت خلاصه و جنرالیزه نشان می دهند می توانند مبنایی برای مطالعه وضع کره زمین در گذشته وحال وحوادثی که احتمالاً درآینده ممکن است به وقوع بپیوندد محسوب می شود

بدین ترتیب می بینیم که تهیه نقشه امری لازم و زیربنایی برای هر کشوری جهت شناخت محیط طبیعی اش می باشد که بایستی به تهیه نقشه مبادرت کند

1-1- شناسایی اجمالی استان یزد

1-2- موقعیت و وسعت استان یزد

استان یزد با مساحت 131551 کیلومتر مربع در قسمت مرکزی فلات ایران قرار دارد این استان در 29 درجه و 52 دقیقه تا 33 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 55 دقیقه تا 56 درجه و 37 دقیقه طول شرقی واقع شده است و در برگیرنده نامناسب ترین عوامل طبیعی غالب بر فلات مرکزی ایران است

این استان در مسیر راههای تهران- کرمان، بندر عباس- تهران، زاهدان و همینطور مسیر راه آهن تهران- کرمان قرار دارد

این استان از نظر جغرافیایی محدود می باشد که از طرف شمال به استان اصفهان و خراسان و از شرق به استانهای خراسان و کرمان ، از جنوب به استان فارس و از غرب به استانهای فارس و اصفهان محدود شده است. طبق آخرین تغییرات در تقسیمات کشوری، استان یزد، در سال 1379 به 9 شهرستان، 17بخش و 43 دهستان تقسیم شده که ملخص نتایج تقسیمات در جدول شماره (1) آمده است. تعداد کانونهای شهری استان در سرشماری نفوس و مسکن سال 1375، هفده کانون بوده که تا سال 1379 تعداد کانون های شهری در استان به 19 کانون رسیده است

 جدول شماره(1): تقسیمات سیاسی-اداری استان یزد- سال

شهرستان

وسعت

(کیلومتر مربع)

بخش

دهستان

تعداد آبادیهای دارای سکنه

تعداد کانونهای شهری

ابرکوه

2(ابرکوه-مهردشت)

اردکان

2(اردکان-احمدآباد)

بافق

2(بافق-بهاباد)

تفت

2(تفت-تیر)

خاتم

2(هرات-مروست)

صدوق

3(اشکذر،خضرآباد،ندوشن)

مهریز

1(مهریز)

اردکان

1(اردکان)

یزد

 4(حمیدیا،زارچ،شاهدیه،یزد)

جمع استان

مآخذ: آمارنامه استان یزد-سال

1-3- زمین شناسی

در تشکیلات وطبقات زمین شناسی استان یزد از قدیمیترین تا جدیدترین رسوبات مشاهده می شود. بخش اعظم این رسوبات متعلق به دورانهای مزوزوئیک، سنوزوئیک است و سنگهایی از جنس آهک، گچ، سیلیس، بازالت، مرمر و جز اینها را در خود جای داده است

تشکیلات آذرین گرانیتی، آندزیتی نیز تاحد زیادی در نواحی شمالی شیرکوه ، همچنین ارتفاعات ساغند و بافق گسترش دارند که گواه بر وجود فاز تکتونیتی در اغلب این نواحی بوده و باعث ایجاد کانسارهای معدنی زیادی است. بدین روی، استان یزد از نظر منابع طبیعی، بجز آب، در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد

1-4- زلزله

بررسی سوابق لرزه خیزی در استان با توجه به مطالعات سده بیستم، گسله های جنبا و شبکه های لرزه نگاری نشان می دهد که استان یزد بجز نواحی جنوب شرقی آن جزء مناطق کم فعال لرزه خیزی ایران است. ولی با توجه به گسله های کواترنر و رویدادهای کهلرزه ای در استان، نمی توان گفت که در آینده سایر نواحی استان از گزند زمین لرزه در امتداد گسله ها مصون خواهد بود. گسله های دهشیر- بافت، کلمرد، کوه بنان، بهاباد، چشمه رستم، پشت بادام ، چایدونی، مهریز و تفت را بعنوان گسله های عمده استان یزد می توان نام برد

1-5- آب و هوا

استان یزد که در مرکز ایران قرار گرفته، به علل زیر دارای شرایط اقلیمی ویژه ای است

این استان علاوه بر اینکه از دریا دور است، ارتفاعات زاگرس و البرز نیز مانع از نفوذ رطوبت به آن می شوند
مجاورت با دشت کویر، عامل مؤثری در خشکی هوای آن شده است
آبهای سطحی آن اندک است و منحصر به رودخانه کم آب مروست و هرات می شود
تبخیر شدید، رطوبت نسبی کم، دوره گرمای طولانی و نوسانات شدید درجه حرارت، موجب گردیده استان یزد دارای آب و هوای بیابانی باشد، خاصه نوسانات شدید دما، گاهی در حدی است که گرمای زودرس درختان را به شکوفه می نشاند و به دنبال آن سرمای ناگهانی آسیب فراوانی به کشاورزی استان وارد می آورد. تنها عامل تعدیل کننده دما ارتفاعات شیرکوه است که تا شعاع نسبتاً وسیعی مناطق اطراف خود را تحت تاثیر قرار می دهد و همین امر موجب گردیده که مناطقی خوش آب و هوا در دره های آن پدید آید. در زمستان و بهار باران می بارد. بیشترین میزان بارندگی در ارتفاعات شیرکوه است (200میلیمتر) و کمترین میزان بارندگی در نواحی پست و شهری است

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اطلاعات کلی شهرستان اردکان در word

به علت موقعیت ویژه جغرافیایی استان یزد و نزدیکی با کویر (آب و هوای منطقه کویری) و مقدار بسیار اندک ریزشای جوی و منابع آب محدود، دشواریها و مسائل بسیاری پدید آمده که مهمترین آنها عدم گسترش و توسعه کشاورزی استان می باشد.نبود آب، بازتاب منفی فراوانی بر سایر مسائل استان نهاده که موجب فقر پوشش گیاهی، محدودیت سطح زیر کشت و کاهش بازده است. به طوری که در بخش آب و هوا گفته شد، بارش سالانه در این استان کم است، و علاوه بر میزان اندک باران، مدت و زمان ریزش آن به شدت متغیر و نامنظم است. به طوری که امکان دارد در ظرف 24 ساعت 50 درصد باران سالانه ببارد و بقیه سال ، خشکی بر منطقه حاکم گردد، کمی بارندگی و بی نظمی در ریزش آن موجب شده است که به استثنای رودخانه هرات و مروست، رودخانه دائمی دیگری در سطح استان جریان نداشته باشد، تنها اطراف شیرکوه، جریانهای موقتی به صورت جویبارهای فصلی دیده می شود. بدین ترتیب ، منابع آب استان یزد به آبهای زیرزمینی محدود می گردد که بیشتر از طریق قناتها و چاههای عمیق و نیمه عمیق و در بعضی مناطق از چشمه ها تامین می شود

در این استان دریاچه دائمی یا فصلی و همچنین رودخانه ای که از داخل استان سرچشمه گرفته و دائمی نیز باشد وجود ندارد. این استان از نظر منابع طبیعی تجدید شونده فقیر است و با توجه به کمبود دائمی آب، این مسئله به شکل حاد خود نمایی می کند

مهمترین و بزرگترین سفره آب زیرزمینی استان، سفره آبی دشت یزد ـ اردکان است که آب مورد استفاده کشاورزی و صنعتی را تامین می نماید. در این منطقه، بهره برداری از آب از طریق چاههای عمیق و نیمه عمیق و قناتها صورت می گیرد. عمق این سفره زیاد است و تاکنون 250 متر آن از طریق حفاری محقق گردیده و احتمالاً تا عمق 400 متری در محور اصلی دشت ادامه دارد ( خط القعر کوههای شیرکوه و خرانق). افت سطح آب زیرزمینی استان هر ساله شدیدتر می شود و به طور متوسط در مناطق مختلف بهره برداری در سال به 50 سانتیمتر می رسد. علت این مسئله حفر چاههای عمیق است، زیرا حفر چاههای عمیق باعث می شود که آخرین قطره های آبی را که در طول هزارن سال در دل زمینهای کویری استان ذخیره شده، از عمق 300 متری و حتی بیشتر بیرون کشیده و مصرف کنند. متاسفانه قناتها رفته رفته آبدهی خود را از دست داده و خشک و متروک  می شوند

برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی بویژه در دهه های اخیر موجب افت کیفی و کمی این منابع شده است. بطوری که در دشت یزد- اردکان طی دوره 79-1352 سطح منابع آب تا میزان 29/12 متر کاهش یافته است

1-7- پوشش گیاهی

با توجه به شرایط اقلیمی استان یزد، بارش اندک و نامنظم، نوسانهای زیاد درجه حرارت، تبخیر فراوان و پایین بودن سطح آبهای زیرزمینی ونامساعد بودن خاک، این استان با کمبود پوشش گیاهی مواجه است. علاوه بر شرایط نامناسب طبیعی یادشده، استفاده های بی مورد و ناهماهنگ اهالی از این پوشش ناچیز نیز هر چه فزونتر موجب نابودی و انهدام پوشش گیاهی منطقه می گردد. بوته کنی، تهیه زغال چوب، چرای مفرط و رعایت نکردن اصول صحیح کشاورزی ، از عواملی است که سبب ضعف بیش از حد پوشش گیاهی استان می شود. در کتب تاریخی یزد از جنگلهای بزرگ و متنوع گز، قیچ و تاغ و مراتع سرسبز و وسیع دامنه شیرکوه یادشده است که متاسفانه به استثنای چند منطقه، همگی آنها از بین رفته است

گیاهان این منطقه با شرایط خشک و کویری سازگاری دارند و می توانند مدتهای دراز، بدون باران دوام بیاورند.گیاهان یکساله نیز در این بیابانها وجود دارند، که با خشکی و گرمای تابستانهای طولانی سازش یافته اند. بذر گیاهان یکساله می توانند سالها به حالت خواب به سر برده و باشروع بارندگی و فراهم شدن شرایط مساعد شروع به رشد کنند. از این رو، در سالهایی که در کویر باران فراوان می بارد، سراسر بیابان  پوشیده از گلهای وحشی می شود. تاکنون بیش از 15 گونه گیاه در منطقه شناخته شده است که پوشش گیاهی عمده استان به شمار می رود

1-8- وضعیت توپوگرافی و عوارض طبیعی زمین

استان یزد از نظر پستی و بلندی دارای تنوع است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد در نقاط مختلف متفاوت و از حدود 850 متر (در اطراف کویر ریگ زرین) تا 4055 متر (ارتفاعات شیرکوه) تغییر می کند.تراکم ارتفاعات در سه رشته مجزا که عمدتا‏‎ً رشته جبال مرکزی ایران را دنبال می کنند. دیده می شود که روند آنها شمال غربی- جنوب شرقی و شمالی- جنوبی است. علاوه بر اینها کوههای جدامانده نیز در سطح استان به طور پراکنده وجود دارند. بلندترین ارتفاعات در جنوب غربی یزد قرار دارند وجود این ارتفاعات استان را از نظر ژئوفیزیکی تنوع بخشیده و علی رغم کویری بودن آن وجود مناطق ییلاقی در ارتفاعات استان قابل ملاحظه اند

در شمال ( محدوده شهرستان اردکان) بلندترین نقطه، کوه خونزا با ارتفاع 3158 متر قرار دارد که بوسیله کوههای سفید، انجیرآوند، باغی، نیوک و حوض جعفر احاطه شده است

1-9- جریانات هوایی

به طور کلی منطقه در زمستان تحت تاثیر توده های بری قطبی از شمال شرق و شمال. در زمستان و تابستان جریانهای اروپای شمال غربی، از اواسط پائیز تا اواسط بهار جریانهای مهم مدیترانه ودر تابستان توده هواهای صحرایی عربستان از جنوب غربی و جنوب قرار دارد. در تابستانها احتمال رسیدن جریان دریایی اقیانوس از طرف جنوب و جنوب شرقی وجود دارد. لیکن در ضمن عبور از خشکی نوع آن از بحری به بری تغییر می نماید

1-10- درجه حرارت

متوسط درجه حرارت سالانه از پست ترین تا مرتفع ترین نقاط بین 5/6 تا23 درجه سانتیگراد متغیر می باشد

میانگین دامنه سالانه نوسان دما بر حسب ارتفاع نزولی بوده و بین 26 درجه سانتیگراد در نواحی کویری تا 12 درجه سانتیگراد در مناطق مرتفع تغییر می نماید. در نتیجه ضریب بری بودن این مناطق بین 52 تا 23 متغیر است

میانگین سالانه دماهای حداکثر و حداقل سالانه چنین برآورد شده که پارامتر نخست در تمامی استان بین 5/29 تا 9/7 و پارامتر دوم بین 14 تا 8/4- در جه سانتیگراد متغیر می باشد

حداکثر مطلق دما در ایستگاه چغارت 8/45 و حداقل مطلق دما در حجت آباد پیشکوه واقع در ارتفاع 1500 متری 5/19- درجه می باشد

بخش عمده ای از شهرستان اردکان در محدوده ای واقع شده که میانگین دمای سالانه آن 20 درجه سانتیگراد است

1-11- بارندگی

اگرچه استان یزد سالانه بطور متوسط تحت تاثیر17 مرکز کم فشار بارانزا ازجهت غرب و یا شمال غرب قرار دارد،لیکن درحین عبور از خشکی های وسیع ،سیستمهای ابری فرسایش رطوبی پیدا نموده و به همین دلیل بارندگی استان چندان قابل توجه نمی باشد

میانگین سالانه بارندگی درمناطق کویری 40 میلیمتر. در یزد 5/54 میلیمتر و در ارتفاعات شیرکوه 380 میلی متر می باشد

حداکثر بارندگی در مناطق کم ارتفاع در فصل زمستان و در مناطق کوهستانی در فصل بهار رخ  می دهد

تعداد سالانه روزهای بارندگی20 وتعداد روزهای برفی فقط 2روز است

1-12- رطوبت نسبی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر عوامل توپوگرافی زمین شناسی رودخانه ای زنوز چای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر عوامل توپوگرافی زمین شناسی رودخانه ای زنوز چای در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر عوامل توپوگرافی زمین شناسی رودخانه ای زنوز چای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده:
شناسایی پادگانه های رودخانه ای زنوز چای و عوامل موثر درآن و تشخیص مکان های که تراس رودخانه ای در آ نها بوجود آمده است.
بررسی تاثیر عوامل توپوگرافی زمین شناسی سطحی اقلیم منابع آب و پوشش گیاهی تکتونیک و تکتونیکی فرسایش و ژئومورفولوژی حوضه می باشد.
در این پژوهش مشخص گردید که حوضه رودخانه زنون چای در شمال غرب ایران تحت  تاثیر عوامل تکتونیک  اقلیم وهیدرولوژِی واقع شده اند. وسعت زیاید از این ناحیه بصورت منطقه کوهستانی ومرتفع درآمده است نوسانات اقلیمی کواترنر با ایجاد شرایط خاص فرسای رودخانه ای در این منطقه به صورت رسوب مواد با ویژگیهای متفاوت و حفر متعاقب آن منجر به شکل گیری پادگانه های رودخانه ای شده است که احتمالاً تشکیل آنها در بخش های مختلف رودخانه همزمان نمی باشد.
در مسیر زنوز چای چهار تراس مشخص وجود دارد که مرتفع ترین آنها قدیمی ترین پادگانه  می باشد در دیواره بریخ از این تراس ها تناوبی از مواد درشت و ریز دانه  تا گل وتخته سنگ با ضخامت های متفاوت درست شده که گویای نوسانات شدید قدرت تخریبی و انباشت و شرایط پالئوکلیمای منطقه با مدت زمان های  مختلف می باشد در برخی دیگر شیب دامنه های که این تراس ها را از هم جدا می کند، تند وکورنیش مانند  است و دربعضی مناطق ملایم که این روند نشان دهنده طغیان های مکرر و شدید رودخانه  است دیواره تراس ها را مورد فرسایش خندقی قرار داده است در دره  کوهتسانی زنوز سطح تراس هی رودخانه ای در دو سوی دره در ارتفاع یکسانی قرار نگرفته اند و نسبت به یکدیگر عدم تطابق را نشان میدهند که اثرات نیروهای تکتونیکی راتایید می کند اگر بستررودخانه پایین برود تراس تشکیل می شود (از زبان استاد) نیم رخ طولی رودخانه اصلی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد سرعت، حرکت آب قدرت فرسایش رودخانه و زمان تمرکز حوضه را بدست دهد( بررسی کتابخانه ای )
کلید واژها : توپوگرافی ، زمین شناسی ، اقلیم، باران، فرسایش ، تکتونیک ، پادگانه تراس ،گسل

مقدمه
نوسانات اقلیمی کواترنر سبب تغییر شرایط فرسایش رودخانه ای شده ودر اثر آن بصورت رسوب مواد با ویژگی های متفاوت و شکل گیری پادگانه های رودخانه ای شده است. تشکیل پادگانه ها در بخشهای مختلف یک رودخانه همزمان نیست. علاوه بر آن حرکات خشکی زایی نیز می تواند به شکل گیری پادگانه های رودخانه ای منجر شود به این سبب از پادگانه های رودخانه ای ا عم از پادگانه های آبرفتی و یا آنهایی که در روی سنگ مادر تشکیل شده اند در جاهایی می توان به عنوان شاهد ژئومورفولوژیکی تحولات اقلیمی استفاه کرد که ارتباط آنها با یخچالهای کوهستانی و تراز دریا یا دریاچه کاملا روشن شده است.
سرزمین  ایران در پلئسیتوسن، هم درمعرض تحولات اقلیمی متناوب قرار داشته و هم حرکات تکتونیکی در آن فعال بوده اند و به  احتمال زیاد بین این دو فرآیند بیرونی ودرونی یک رابطه زمانی هم وجود داشته است بنابراین هر پادگانه رودخانه ای را نمی توان به آسانی به  عنوان یک شاهد ژئومورفولوژیکی تحولات اقلیمی به شمار آورد. با وجود این حداقل در تشکیل پادگانه هایی که روی آبرفتهای ضخیم رودخانه ای و با  ارتفاع زیاد دیده می شوند دخالت تحولاتی اقلیمی دراز مدت دوره پلئیستوسن را نمی توان نادیده گرفت. پادگانه های رودخانه ای یکی از مناظر مشخص ژئومورفولوژیکی است که در ابعاد و تعداد مختلف درحاشیه تقریباً تمام رودهای بزرگ حتی رودهای متوسط ایران دیده میشود( جداری عیوضی 1383)
یکی از شواهد اقلیمهای سرد پادگانه های رودخانه ای است وجود پادگانه های رودخانه ای در هر جا که عملکرد نیروهای تکتونیکی منتفی باشد بر تناوب اقلیمی دلالت دارد این نکته ناشی از این واقعیت است که معمولاً در دوره های سرد رسوبات بیشتری به رودخانه ها حمل و مواد کمتری از آنها خارج می شود از این رو در این دوره ها  انباشتگی مواد رسوبی پدید می آید، برعکس در دوره های گرم و با افزایش جریان آب و حفر مجدد بستر رودخانه ها عمیق تر می شود بنابراین می توان رسوبگذاری را به دوره های سرد وفرسایش را به دوره های گرم مربوط دانست که برآیند دو روند به صورت پادگانه های رودخانه ای مشاهده می شود.
وجود پادگانی رودخانه ای در هر کجا که عملکرد نیروی تکتونیکی منتفی باشد، بر تناوب ا قلیم دلالت دارد این نکته ناشی از این واقعیت است که معمولا در دوره های سرد ، رسوبات بیشتری به رودخانه ها حمل و مواد کمتری از آنها خارج می شود؛ از این رو در این دوره ها انباشته مواد رسوبی پدید می آید. برعکس ، در دوره های گرم و با افزایش جریان آب وحفر مجدد ، بستر رودخانه عمیق تر می شود. بنابراین می توان رسوب گذاری را به دوره های سرد و فرسایش را دوره های گرم مربوط دانست که برآیند این دو روند بصورت پادگانه رودخانه مشاهده می شود.( علیجانی )
اگر در یک دره آبرفتی بر اثر پایین رفتن سطح اساس (بر اثر بالا آمدن سطح ناحیه و یا بر اثر پایین رفتن سطح استاتیک) رودخانه مجبور شود در آبرفت ها فرو رفته و چه بسا در خود زیر چینه نیز نفوذ نماید آنوقت بقایای آبرفت مشرف به تالوگ یک تراس را تشکیل می دهد.
ـ  آبرفت یک تراس را از ارتفاع نسبی بالای تالوگ تاریخ گذاری کرد.
ـ ارتفاع نسبی تراس ها نیز تقریبی است .
ـ تراس ها بخش از تحول دوران چهارم را تشکیل می دهند .( دکتر خیام ص 80)
ـ پادگانه های آبرفتی نتیجه عوامل آب و هوایی و تکتونیکی هستند.( روخانه های زاگرس ص 115)
ـ البته در پلیئتوسن رسوب گذاری و تشکیل دره پهناور به طور متناوب با حفر بستر صورت گرفته است. رودخانه ها در هولوسن  جوان شده اند و این جوان شدگی به صورت شکل گیری شکاف در قسمت تحتانی بسیاری از تنگها و ایجاد بریدگی در دره های پهناور و بستر دره های شکل گرفته و در رسوبات سست مشاهده می شود.( دکتر خیام ص 118).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چنگل و چوب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چنگل و چوب در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چنگل و چوب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي چنگل و چوب در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن چنگل و چوب در word :

چنگل و چوب در word

چوب، از نظر گیاه‌شناسی، بخش جامد و سخت زیر پوست ساقه درخت یا دیگر گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود دارد.

گرچه در باور عموم چوب تنها در درخت و بوته یافت می‌شود، از نظر علمی‌در همه گیاهان آوندی وجود دارد. در چوب مجراهای زیر قابل مشاهده اس ت:بافت چوبی یا مجراهای چوبی، که شیره خام، آب و نمک‌های معدنی محلول را از ریشه به برگ‌ها و غنچه‌های هوایی می‌برد.

آوند آبکشی یا مجراهای لیبر، که غذای آماده برای برگ‌ها (شیره تولیدی) به شکل محلول از طریق آنها برای تغذیه بقیه گیاه به گردش در می‌آید.

مجراهای چوبی بوسیله سلولهای مرده و دیواره‌های چوبی شده بوجود می‌آیند. در هر دو حال پروتوپلاسم سلولی پدیدار می‌گردد و دیوارها بوسیله ته‌نشین شدن ماده لیگنین (که سختی چوب از آن است) افزایش می‌یابند.

سطوح تار و آوندی در نخستین سال رشد خود را در فاصله‌ای معین در بافت میان آوندهای چوبی و آبکشی قرار می‌دهند، این لایه کامبیوم نامیده می‌شود. کامبیوم به دو بخش درونی (آوند چوبی) و بیرونی (آوند آبکشی) تقسیم می‌شود. همچنانکه سلولهای پیر با رشد پیوسته تنه فرو می‌ریزند، لایه‌های تازه آوند آبکشی کار خود را انجام می‌دهند.

چوب بی گمان یکی از بهترین و سودمندترین مواد خام طبیعت است و بی آن بشر هرگز به سطح پیشرفت و رفاه کنونی نمی‌رسید.

الف- آزمایش فشار در جهت موازی با الیاف:

نمونه 2 را در امتداد الیاف تحت تست فشاری قرار می دهیم. نکته ای که وجود دارد این است که اگر نمونه چوب ما سالم باشد، باید با زاویه 45 درجه در آن گسستگی رخ بدهد و هیچ گونه جدا شدگی نباید اتفاق بیافتد. نمونه مورد آزمایش ما، نیروی 115.6 KN را تحمل کرد. نمونه مورد آزمایش پس از بارگزاری دچار جدا شدگی شده و در نتیجه نمونه ما ناسالم بوده و از این آزمایش رد می شود.

ب- آزمایش فشار در جهت عمود بر الیاف:

چوب نمونه 1 را در جهت عمود بر امتداد الیاف در دستگاه سنجش مقاومت قرار می دهیم. باید دقت کنیم تا نمونه فاقد هر گونه ترک یا جدا شدگی باشد. به تدریج فشار را افزایش می دهیم و سرعت افزایش فشار را در نظر می گیریم. روند افزایش فشار تا فشار 82 KN به طور تقریبی ثابت می ماند ولی بعد از این فشار، سرعت افزایش بار وارده بر چوی کم شده و عملاً چوب مورد آزمایش ما از نقطه تسلیم خود عبور کرده است. چوب در این حالت همزمان با افزایش فشار، دچار لهیدگی می شود و در حقیقت از 82 KN به بعد در اثر ایجاد لهیدگی، شاهد بار کاذب در دستگاه هستیم.

نوع فایل: word

سایز:24.8 KB

تعداد صفحه:16

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر بهاباد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر بهاباد در word دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر بهاباد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
 
پس از انقلاب کشاورزی ، ایجاد شهرها دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان ها  بوده است . این امر روند اجتماعی برجسته ای بود که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و انسان های دیگر گردید .
در حقیقت تغییر در واکنش های انسان نسبت به هم و نسبت به محیط به تحول اجتماعی و دگرگونی فضائی امکان داد که نمد عینی آن به صورت یک پدیده نو که اصطلاحا شهر نامیده می شود نمایان گردد پیدایش زندگی  شهری در مراکز متعددی صورت گرفته ولی مدنیت و شهرنشینی در ایران قدیمی و پر سابقه است که در تمام فلات ایران توسعه و گسترش یافته است . در این میان پیدایش و توسعه و مکان گزینی شهر های ایران به تبعیت از ویژگیهای خاص زمانی و مکانی خود شکل گرفته است . و در فراز و نشیب های تاریخ دگرگونی ها و تغییراتی را برچهره خود پیدا کرده اند تا این که امروز بصورت میراثی از تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور به دست ما رسیده است.1
توسعه شهری متاثر از فرایند های طبیعی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، اجتماعی و سیاسی است که در طول تاریخ مراحل گوناگونی را طی کرده است . شهر ها در طول زمان رشد می یابند و آنچه امروز به مشکلات شهری معروف است روز به روز زیادتر می شود .
شهر سیستمی بسیار پیچیده و متنوع از عناصر اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و کالبدی است که با تعاملات یکدیگر و با عوامل و شرایط محیط طبیعی شکل یافته است . این مجموعه حاصل کنش و واکنش عناصر متعدد و بی شماری است که شکل گیری و تغییر و تحول هر عنصر شهری وابسته به عوامل و عناصر متعدد دیگر است در نتیجه نمی توان هر عنصر و مساله شهر را بدون شناخت و مطالعه سایر عناصر شهری بررسی و ساماندهی کرد .
امروزه رشد فزاینده جمعیت شهر ها و تغییر و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی آن ها شکل تازه ای از شهر و شهر نشینی را به وجود آورده است . این شکل شهر نشینی با آنچه که در قبل از سالهای 1300 در شهرها دیده می شد تفاوت بسیار زیادی دارد از این رو امروزه در بررسی جغرافیای شهری ، سیاستهای حاکم بر شهرها ، تحلیل تصمیمات حکومتی در مورد خلق فضاهای فیزیکی و اجتماعی و فرهنگی ، کیفیت دسترسی مردم به نیاز های اساسی و چگونگی توزیع فضایی مراکز خدمات شهری ، عدالت اجتماعی در شهر و نیز توسعه پایدار شهری از مهم ترین مسائل مورد توجه محققان است .

چکیده
 
این پایان نامه به بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر بهاباد می پردازد . جهت رسیدن به این امر متغیرهایی نظیر راههای ارتباطی ، عوامل اقتصادی ( کشاورزی ،صنعت ، خدمات )حوزه نفوذ شهر و مدیریت شهری مورد بررسی قرار می گیرد .نتایج حاصله نشان دهنده آن است که راههای ارتباطی در مراحل توسعه و رشد شهر نقش اساسی را عهده دار بوده است .در بخش  عوامل اقتصادی با توجه به شوری خاک ،کمبود منابع آب ،بارش کم و تبخیر شدید ،کشاورزی در این منطقه بیشتر به صورت محصولات باغی می باشد .
در زمینه صنعت و خدمات به خصوص (صنایع قالیبافی ) باعث افزایش اشتغال در این منطقه شده است .
گذشته از این موارد یاد شده مدیریت شهری شهر بهاباد با توجه به اینکه در سال 1362 صاحب شهرداری شده است و از آن زمان به بعد این نهاد با اقدامات خود در فضا سازی و اجرا و نظارت بر طرح های شهری نقش موثری در توسعه شهر داشته است .
با توجه به مراحل توسعه شهری و محدودیت های فضایی در قسمت های شمال و شرق به علت اراضی کشاورزی ، در قسمت غرب به علت وجود کشتارگاه و گورستان ،مانعی در توسعه شهری می باشد اما در قسمت های جنوب و جنوب غربی برای توسعه آتی شهر مناسب می باشد .

منابع و مآخذ :

1.    مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور 1384 )، گزارش اول ، بررسی های محیطی ، مهندسین مشاور بوم آرای میهن .
2- .مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور 1384)، گزارش دوم ، بررسی های اجتماعی و فرهنگی، مهندسین مشاور بوم آرای میهن .
3.  مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور 1384)، گزارش سوم ، بررسی های اقتصادی ، مهندسین مشاور بوم آرای میهن .
4.    دکتر مستوفی الممالک ، رضا ، جزوه درسی جغرافیای شهری ، دانشگاه یزد .
5.    علی اکبری ، اسماعیل (1378 )،روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران ،انتشارات پیام نور ، تهران .
6.   مشهد یزاده دهاقانی ، ناصر ،(1385 )، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران ،چاپ ششم ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،
7.    فنی ، زهره ، (1383) ، شهر های کوچک ، انتشارات شهرداریها و دهیاریهای کشور.
8.    هاتفی اردکانی ، محمد رضا ،(بهمن 1384 )بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر اردکان ، دانشگاه یزد ، مقطع کارشناسی ارشد ، یزد .
9.    دکتر شماعی ، علی ،(زمستان 82 )، توسعه ناموزون فضایی- کالبدی شهر یزد و اثرات ان بر ساخت اکولوژی شهر ، پژوهشهای جغرافیایی ، شماره 46.
10.    مجتهد زاده ، غلامحسین ،(1383)، برنامه ریزی شهری در ایران ، انتشارات پیام نور .
11.    دکتر سرائی ،محمد حسین ،جزوه درسی توسعه فیزیکی شهرها و شهر های جدید ، دانشگاه یزد
12.    سازمان برنامه و بودجه استان یزد ، برنامه توسعه شهرستان بافق ،اسفند 1377 .
13.    مهدوی ، مسعود ، (1377 )، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ای2ران ، انتشارات سمت .
14.     شهرداری بهاباد ،طرح هادی بهاباد ،سال 1381
15.    صرافی ،مظفر ، (خرداد 1364) ، سیری در مباحث توسعه فضایی با نگاهی ویژه بر طرح امایش سرزمین ، دفتر برنامه ریزی منطقه ای .
16.    زیاری ،کرامت الله ،(1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهر ، انت2شارات دانشگاه یزد .
17.    رضویان ،محمد تقی ،(1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، نشر منشی .
18.    شهرداری یزد ،(بهار 1387)،ویژه نامه از بلدیه تا شهرداریدر یزد ، چاپ اول .
19.    سعیدنیا ، احمد ،(1383)، کتاب سبز “راهنمای شهرداریها “طراحی شهری در ایران ، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،چاپ پنجم .
20.    رضوی بهابادی،سید علی ،(1382)،فرهنگ مردم بهاباد “واژنامه گویش بهاباد و تاریخ بهاباد.
21.    دکتر حسین زاده دلیر ، کریم ،(1385 )،برنامه ریزی ناحیه ای ، انت2شارات سمت .
22.    سمینار توسعه و ارتقای مدیریت شهری ،(اردیبهشت 1387)،سخنران “سید علی اکبر میر وکیلی “،شهردار یزد .
23.    سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر یزد ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان یزد ،سال 1375
24.    سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر یزد ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان یزد ،سال 1385.

25.    سایت www.powerpointpun.ac.ir
26.    سایت www.irandoc.ac.ir
27.    سایت دفتر فنی شهر بهابادwww.smisagh.com

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقدمه ای بر آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقدمه ای بر آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز در word دارای 147 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقدمه ای بر آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مقدمه ای بر آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز در word

فصل اول;

جغرافیای طبیعی و اقتصادی مناطق;

خلیج فارس و دریای عمان(موقعیت جغرافیایی و شرایط زیست)

بررسی سواحل و آبهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان;

1)جنگل های مانگرو

آبسنگهای مرجانی;

3)سواحل شنی و ماسه ای;

4)پهنه های گلی جزر و مد;

5-سواحل شنی و صخره ای (بررسی ذخایر و تنوع زیستی آبزیان)

ماهیان

دریای خزر (موقعیت جغرافیایی و شرایط زیست محیطی)

استان بوشهر

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان;

وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان;

– جاذبه های طبیعی;

جاذبه های تاریخی و باستانی;

بناها و اماکن قدیمی;

استان خوزستان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان;

وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان;

جاذبه های طبیعی;

– آثار باستانی و یادمان های تاریخی;

– اماکن زیارتی و مذهبی;

استان سیستان و بلوچستان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان;

وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان;

جاذبه های طبیعی;

– جاذبه های تاریخی و باستانی;

استان هرمزگان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان;

وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان;

جاذبه های طبیعی;

جاذبه های تاریخی و باستانی;

استان گیلان :‌

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان;

وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان;

جاذبه های طبیعی;

جاذبه های تاریخی و باستانی;

بناها و اماکن زیارتی و مذهبی;

صنایع دستی;

استان مازندران

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان;

وضعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی استان;

جاذبه های طبیعی;

جاذبه های تاریخی و باستانی;

بناها و اماکن;

استان گلستان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان;

وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان;

جاذبه های طبیعی استان;

جاذبه های تاریخی و باستانی;

فصل دوم

اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق;

نفت و اقتصاد

فاز یک;

فازهای 2 و 3;

فازهای 4 و 5;

فازهای 6 و 7 و 8;

فازهای 9 و 10

فازهای 11 و 12

درآمد و اشتغالزایی;

– آلودگی‌های نفتی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر

نفت به عنوان یکی از عوامل مخرب و آلاینده خلیج فارس و دریای عمان;

راههای ورود نفت به دریا

1- آب توازن کشتی‌ها

2- جنگ کویت و خلیج فارس;

3- ریزش‌های نفتی از خطوط انتقال و سکوهای نفتی;

4- ورود نفت از طریق فاضلاب و صنعتی;

5- اکتشاف و استخراج;

6- جابجایی نفت از نفتکشها

7- تصادف کشتی‌ها

8- آلودگی نفتی ناشی از روغن موتور شناورها و کشتی‌ها

فصل سوم

آلودگی‌های نفتی، تهدیدی دیگر!

1- فاضلاب‌های شهری و صنعتی;

2- تخریب زیستگاههای ساحلی و دریایی;

1-3- ساخت و ساز در سواحل;

2-3- ایجاد اسکله‌های موج شکن و پیشروی در سواحل;

3-3- برداشتن شن و ماسه از سواحل;

3- زباله‌ها و مواد زاید;

4- مانورهای نظامی و انفجاری;

5- فعالیت‌های صیادی;

1- صید بی رویه

2-5- مشتتاءهای ساحلی;

3-5- زباله‌های صید;

4-6- تورهای مستعمل;

6- غرق شدن شناورها و لنج‌ها

7- آلودگی‌های حرارتی;

8- آلودگی‌های ناشی از هوا

آلودگی‌های غیر نفتی آب‌های دریای خزر

گرما

– اکسیژن محلول DO

– سایر موارد

فصل چهارم

بکارگیری پتانسیل‌های طبیعی مناطق در جهت توسعه اقتصادی;

صنعت توریسم

صنعت نساجی;

صنعت آبزی‌پروری;

صنایع تبدیلی غذایی;

صنعت دامداری و دامپروری;

انبه و فرآورده‌های آن;

کاربردهای انبه در فرآوری;

استفاده از ضایعات میوه انبه

فرآورده‌های انبه

آشنایی با میوه گرمسیری شریفه (Custard Apple)

موارد استفاده و ارزش غذایی;

شرایط زیستی;

میزان محصول;

گیاه کهور آمریکایی (پاکستانی)

گیاهان نمک دوست (هالوفیت)

برنامه‌های انجام شده در قشم

گیاهان دارویی و صنعتی;

کاشت یونجه

خرما

فراورده‌های خرما

1- شیره خرما

2- قند مایع خرما

3- الکل خرما

4- سرکه خرما

5- مصرف در دامداری;

مواد و لوازم بسته بندی;

عسل خرما (یکی از فرآورده‌های خرما و اهمیت آن)

قند مایع خرما

میگو

مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان میگو

خاویار

زنبور عسل

کرم ابریشم

استان مازندران و صنعت نساجی;

بازار انگور در سیستان و بلوچستان;

صنایع روستایی در استان سیستان و بلوچستان;

سویا در استان گلستان;

منابع دستی در استان هرمزگان;

فصل پنجم

ضرورت توجه بیشتر به مناطق مورد بحث;

فهرست منابع;

خلیج فارس و دریای عمان(موقعیت جغرافیایی و شرایط زیست)

خلیج فارس دریای حاشیه ای (Marginal sea) و نیمه بسته ای (semi-enclosed) است که در اثر تأثیر متقابل قاره آفریقا و اروپا-آسیا در طول ادوار گذشته زمین شناسی ایجاد شده است و مساحت آن حدود 24000 کیلومتر مربع می باشد. طول سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان در حدود 2500 کیلومتر می باشد. عرض خلیج فارس 300-200 کیلومتر با عمق متوسط 35-30 متر است. عمیق ترین قسمت دریای عمان حدود 3650 متر و خلیج فارس در سمت تنگه هرمز 90 متر می باشد. خلیج فارس در محدوده عرض های مناطق گرمسیری کره زمین و بین عرضهای 25 تا 30 درجه شمالی قرار گرفته و به همین جهت آب و هوای غالب آن گرم و مرطوب است

به طوریکه حداکثر به 45 درجه سانتی گراد می رسد. این امر باعث شده تا میزان تبخیر سالانه به حدود 2000 میلیمتر بالغ شده و موجب افزایش شوری آب دریا شود. به همین خاطر میزان شوری سالانه آن حدود 40 در هزار است که در مناطق کم عمق به مراتب بیشتر می باشد

زمان ماندگاری آب در خلیج فارس به علت نیمه بسته بودن آن، بین 3 تا 5 سال برآورد شده که مدت زمان زیادی است به همین خاطر بروز هرگونه آلودگی تا مدت مدید در آن باقی مانده و می تواند موجب افزایش آلودگی همه جانبه در آن شود

بررسی سواحل و آبهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

در منطقه دریای خلیج فارس و دریای عمان تنوع اکولوژیک خاصی به چشم می خورد به شکلی که باعث به وجود آمدن انواع چشم اندازهای طبیعی در طول سواحل و مناطق کم عمق ساحلی شده، که می توان آنها را به نواحی حساس ساحلی به اشکال زیر تقسیم و مورد بحث قرار داد

 1)جنگل های مانگرو

جنگل های مانگرو گیاهی غلب مرداب های گرمسیری را در اراضی بین جزر و مدی تشکیل می‌دهند. در سواحل جنوبی کشورمان 2 گونه با نامهای حرا (Avicennia marina) و چندل (Rhizophora mucronata) وجود دارند که با مساحتی بالغ بر 16000 هکتار در ناحیه لیتورال گسترش یافته اند. سیستم ریشه ای خاص آنها موجب تثبیت ذرات در رسوبات بستر شده و تجمع مواد آلی در بین رسوبات را باعث می‌گردد.جنگل های مانگرو بخوبی می توانند شوری آب دریا را تحمل کرده و توسط ساختار فیزیولوژیک خاص خویش شوری بیش از حد را دفع نمایند

 آبسنگهای مرجانی

اکوسیستم های مرجانی، مانند جنگلهای مانکرو به علت فراوانی پلانکتونهای گیاهی و جانوری محل طبیعی با ارزشی برای تولید مثل و رشد گونه های زیادی از آبزیان است. بر اساس مطالعات انجام شده 40 گونه مرجان از خلیج فارس گزارش شده که همگی در اطراف جزایر استان هرمزگان و نواحی ساحلی استان بوشهر و بند چابهار می باشند. وجود منطقه های مرجانی وسیع در اطراف جزایر باعث رونق صیادی گردیده است

 3)سواحل شنی و ماسه ای

این نوع از سواحل چنانچه از شیب مناسب برخوردار بوده و امنیت مناسب داشته باشند، برای تخم گذاری لاک پشتان دریایی بسیار با اهمیت هستند

با توجه به شواهد امر اکثر جمعیت 6 میلیونی ساکن در سواحل خلیج فارس و دریای عمان در طول سواحل خلیج فارس و دریای عمان در طول سواحل شنی ساکن شده‌اند و بیشترین اثرات مخرب را بر این نوع اکوسیستم در خلیج فارس و دریای عمان به وجود آورده اند

در سواحل شنی و ماسه ای معمولاً در تمام فصول می توان انواع پرندگان دریایی را مشاهده نمود. وجود شن های سفید در برخی سواحل شنی چشم اندازه های خاصی را بوجود آورده که از قابلیت تفرجی بالایی برخوردار می باشند(همانند سواحل کیش، چابهار، هنگام و بندر لنگه)

 4)پهنه های گلی جزر و مد

این نوع از سواحل که در دلتای برخی از رودخانه های جنوبی کشور نیز وجود دارند به واسطه تأثیرپذیری از محصولات رسوب یافته رودخانه ها، مناطق غنی از مواد مغذی می باشند، لذا معمولاً از پوشش گیاهی مطلوب و جمعیت بالای کفزیان برخوردارند

 5-سواحل شنی و صخره ای (بررسی ذخایر و تنوع زیستی آبزیان)

– پستانداران دریایی و لاک پشت های دریایی که هر دو از گونه های تحت حفاظت جهانی بشمار می آیند

-گیاهان دریایی که از میان 150 گونه جلبک شناسایی شده، 27گونه آنها مصارف اقتصادی دارند. چندین گونه نیز خوراکی بوده که در حال حاضر هیچ استفاده اقتصادی از آنها صورت نمی گیرد

بنتوزها:کفزیان که در اطراف جزایر موجانی سدفهای مروارید ساز فروان وجود دارند

این موجودات نقش مهمی در حمایت از حیات جمعیت های موجودات مزاحم(Fiulling organisma) دارا می باشند

استان های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان عبارتند از:استان هرمزگان، استان خوزستان، استان بوشهر و استان سیستان و بلوچستان

 ماهیان :

وجود ذخائر متنوع این گونه آبزیان باعث رونق صنعت صیادی از ایام بسیار گذشته تاکنون در این منطقه شده است

گونه هایی نظیر تن ماهیانه ، شوریده ، حلوا سفید ، سنگسر ، سرخو ، شیرماهی ، قباد ،راشکو ، صافی ،‌ساردین ، هامور و کفال اکثریت صید صیادان را تشکیل می دهند

 دریای خزر (موقعیت جغرافیایی و شرایط زیست محیطی)

دریای خزر با 424200 کیلومتر مربع وسعت(بزرگترین دریاچه جهان) در شمال ایران واقع شده و ارتباط دریایی ایران را با کشورهای اروپایی از طریق آبراهه های روسیه برقرار می کند.[1] بنادر دریایی انزلی و نوشهر، ارتباط دریایی میان ایران و آسیای مرکزی را ممکن می سازند.[2]

رودهای عمده دریای خزر عبارتند از:قزل اوزن، سفید رود، زنجان چای، اهرچای، شور، شاهرود، قره سو، ارس، چالوس، هراز، تجن، گرگان و اترک.[3]

دریای خزر دریایی بسته می باشد و توسط جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و جمهوری اسلامی ایران محصور شده است که فعالیت های مختلفی از جمله:استخراج، بهره برداری، اکتشاف و نقل و انتقال نقت و سایر کالاهای صادراتی و وارداتی از طریق آن صورت می گیرد و صنایع و منابع کشاورزی در آن متمرکز گشته است.[4]

استان های حاشیه دریای خزر عبارتند از:استان گیلان، استان مازندران و استان گلستان

بسته بودن بزرگ ترین دریاچه جهان حساسیت خاصی را برای آن ایجاد کرده است. مضافاً آن که اگرچه این حوضه آبی در تعریفات جغرافیایی دریاچه نامیده می شود؛ اما به دلیل وسعت و عمق زیاد بی شباهت به دریا نیست. وجود منابع دریایی و انرژی در این دریا و همچنین عدم دسترسی برخی از کشورهای حاشیه این دریا منجر به بهره برداری های مضاعفی از این دریا شده است که تمامی این موضوعات حساسیت زیست محیطی آن را زیاد کرده است.[5]

در دریای خزر 854  گونه جانور و بیش از 500 گونه گیاه زندگی می کنند. در بررسی‌هایی که صورت گرفته است در این دریا 62 گونه از آغازیان، 543 گونه از بی مهرگان، 79 گونه از مهره داران و 170 گونه از فرم های انگلی جانوری مشاهده شده است

در دریای خزر 75 گونه، 17 زیرگونه از 15 تیره ماهیان زندگی می کنند. گاو ماهیان، شک ماهیان و کپور ماهیان به ترتیب بیشترین گونه ها را در دریای خزر دارند(ماهی سفید، سیم و کیلکا)

گرچه در دریای خزر تعداد زیادی از آبزیان زندگی می کنند ولی بسیاری از ماهیان و دیگر آبزیان ویژه دریاهای حقیقی در اینجا وجود ندارند. بعضی از گروه های ماهیان دریاها فقط نمایندگان معدودی در این دریا دارند. یکی از این گونه های معدود سوزن ماهی کاسپین است.در دریای خزر کوسه ماهی ها و ماهیان چهارگوش را نمی توان یافت. بالن ها، دلفین ها و کاشالوت ها در این دریا نیستند. لاک پشت ها و مارهای مناطق حاره نیز در اینجا دیده نمی شوند. در برخی از نقاط زدیک به کرانه ها مارهای آبی شطرنجی زندگی می کنند که با چابکی ماهیان ریز را شکار می کنند. از پستانداران دریایی فقط فک کاسپین در این دریا زندگی می کند. در دریای خزر مقادیر بسیار زیادی از ماهیان پر بها و لذیذ وجود دارند که ثروت اساسی و مهم این دریا را تشکیل می دهند. از جمله این ماهیان انواع ماهیان غضروفی خاویاری هستند که فرآورده پر ارزش خاویار را بدست می‌دهند و ماهیان استخواندار شیلاتی هستند که دارای گوشت مطبوع و پر بها می باشند.[1]

گروه ماهیان خاویاری که اصطلاحاً به آنها تاس ماهیان گفته می شود عبارتند از:فیل ماهی که گاه وزتش به یک تن هم می رسد، تاس ماهی که به آن استروژن گفته می‌شود و در ازای آن به دو متر و وزن آن تا 120 کیلوگرم ممکن است برسد، دراکول یا ماهی اوزون برون(پوزه دراز) با وزنی معادل 4 تا 8 کیلوگرم که گاه به وزن 32 تا 50 کیلوگرم هم دیده شده است

و از دیگر ماهیان خاویاری ماهی شیپ و ماهی «استرلیاد» را می توان نام برد که ماهی اخیر در آب‌های شیرین ولگا نشو نما می کند

از دیگر ماهیان غیر استخواندار دریای خزر که جزء ماهیان خاویاری نیست مارماهی کاسپین است که در گوشت آن چربی زیادی وجود دارد

گروه دیگر از ماهیان دریای خزر ماهیان استخواندار هستند که مهم ترین بخش صید این دریا را تشکیل می دهند و بیشتر فعالیت صیادان و شیلات بر روی صید این ماهیان قرار دارد این ماهیان با نام های زیر معروف هستند

سفید، کپور، سوف، تلاجی یا کلمه، سیم، شک، ماهی، اردک ماهی، آزاد ماهی، اسلبه، کفال و علاوه بر اینها اقسام دیگر از ماهیان در حوضه وسیع این دریا وجود دارند

فراوانی ماهی و آسانی شکار آن به وسیله پرندگان در طول مدت سال به ویژه در دوره لانه سازی و لانه نشینی در تابستان موجب فراوانی پرندگان ماهیخوار، مرغابی ها، پلیکان ها، فلامینگوها و انواع مختلف مرغان ماهیخوار اجتماع عظیمی از پرندگان را در سواحل دریای خزر به وجود آورده است

مناطقی چون مرداب انزلی در غرب و خلیج فگرگان در شرق سواحل کشورمان و آب بندان های طبیعی و مصنوعی که در زمین های اطراف دریای خزر وجود دارند زیستگاه های بسیار مناسبی را برای زندگی این پرندگان به وجود آورده اند. این زیستگاه امکان شکار انواع مرغابی ها، غازها و دیگر پرندگان آبی را برای مردم ساحل‌نشین فراهم می آورند که ضمن آن بخشی از نیاز گوشت را تأمین می کنند و از این راه درآمد مناسبی را هم بدست می آورند.[2]

 استان بوشهر :

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان

استان بوشهر با مساحتی حدود 27653 کیلومتر مربع بین 27 درجه و 14 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 6 دقیقه تا 52 درجه و 58 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. این استان از شمال به استان خوزستان و قسمتی از کهگیلویه و بویر احمد، از جنوب به خلیج فارس و قسمتی از استان هرمزگان، از ظرق به استان فارس و از غرب به خلیج فارس محدود است. استان بوشهر با خلیج فارس بیش از 600کیلومتر مزر دریایی دارد و از اهمیت سوق الجیشی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است

بر اساس آخرین نقسیمات سیاسی کشور استان بوشهر مشتمل بر 8 شهرستان، 17 بخش، 13 شهر، 36 دهستان و 706 آبادی دارای سکنه است. شهرستان های استان بوشهر عبارت اند از: بوشهر، تنگستان، دشتستان، دشتی دیر، دیلم، کنگان و گناوه

وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375، جمعیت استان بوشهر 743675 نفر بود که از این تعداد 05/53 درصد در نقاط شهری و 76/46% در نقاط روستایی سکونت داشتند و بقیه غیر ساکن بودند. از کل جمعیت استان در همین سال 377390 نفر مرد و 366285 نفر زن بودند نسبت جنس جمعیت برابر 103 بدست می‌آید. از جمعیت استان بوشهر 52/42 درصد در گروه سنی کمتر از 15 ساله، 72/53 درصد در گروه سنی 15-64 ساله و 74/3 درصد در گروه سنی 65 ساله و بالاتر قرار داشتند و سن بقیه افراد نامشخص بود

در آبان ماه سال 1375، از جمعیت استان 91/99 درصد را مسلمانان تشکیل می دادند. این نسبت در نقاط شهری 88/99 و در نقاط روستایی 94/99 درصد بود

در فاصله سال های 1365 تا 1375، حدود 102429 نفر به استان وارد و یا در داخل آن جا به جا شده اند. محل اقامت قبلی 90/41 درصد مهاجران سایر استان ها، 33/22 درصد شهرستان های دیگر همین استان و 10/35 درصد شهرستان محل سرشماری بود. محل اقامت قبلی بقیه افراد، خارج از کشور یا اظهار نشده بود. مقایسه محل اقامت قبلی مهاجران با محلی که در آن سرشماری شده اند نشان می دهد 48/20 درصد از روستا به شهر، 70/50 درصد از شهر به شهر، 97/12 درصد از روستا به روستا و 15 درصد از شهر به روستا  طی 10 سال قبل از سرشماری آبان 1375 مهاجرات کرده اند

در آبان 1375، از 63669 نفر جمعیت 6 ساله و بالاتر، 56/80 درصد با سواد بودند. نسبت با سوادی در گروه سنی 6-14 ساله 96/88 درصد و در گروه سنی 15 ساله و بالاتر 49/72 درصد بود. در این افراد لازم التعلیم (6-14 سال) نسبت با سوادی در نقاط شهری 97/97 درصد و در نقاط روستایی 42/96 درصد بود. در این استان نسبت با سوادی در بین مردان 74/75 درصد و در بین زنان 22/75 درصد بود. این نسبت در نقاط شهری برای مردان و زنان به ترتیب 36/90 درصد و 31/82 درصد و در نقاط روستایی 12/81 درصد و 80/68 درصد بود

بر اساس همین سرشماری، از جمعیت 6-24 ساله استان، 29/68 درصد در حال تحصیل بودند. این نسبت در نقاط شهری 39/72 درصد در نقاط روستایی 60/65 درصد بود. در این استان 25/95 درصد از کودکان، 90/88 درصد از نوجوانان و 69/35 درصد از جوانان به تحصیل اشتغال داشتند

در آبان ماه 1375، در استان بوشهر، افراد شاغل و افراد بیکار(جویای کار) در مجموع 97/30 درصد از جمعیت ده ساله و بالاتر را تشکیل می دادند. این نسبت در نقاط شهری 35/32درصد و در نقاط روستایی 73/28 درصد بود. از جمعیت فعال این استان 71/92 درصد را مردان و 29/7 درصد را زنان تشکیل می دادند. بیشترین فعالیت مربوز به گروه سنی 35-39 ساله با 14/53 درصد و کمترین میزان مربوط به گروه سنی 10-14 ساله با 56/1 درصد بود. بالاترین میزان فعالیت برای مردان مربوط به گروه سنی 35-39 ساله با 80/95 درصد و برای زنان مربوط به  گروه سنی 25-39 ساله با 73/9 درصد بود. بر اساس همین سرشماری، از شاغلان 10 ساله و بیشتر استان 42/19 درصد در گروه عمده کشاورزی، 36/20 درصد در گروه عمده صنعت، 86/58 درصد در گروه عمده خدمات فعالیت داشتند و 36/1 درصد نامشخص بود. این نسبت در نقاط شهری به ترتیب 29/6 درصد، 16/18 درصد، 35/74 درصد و 20/1درصد و در نقاط روستایی برتیب 47/32 درصد، 94/24 درصد، 41 درصد و 59/1 درصد بود. بدین ترتیب ملاحظه می شود که بیشترین میزان فعالیت هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی اختصاص به یک گروه عمده فعالیت های خدماتی دارد

اقتصاد استان بوشهر به بخش های کشاورزی، دامداری، شیلات و تا حدودی به صنعت متکی است. کشاورزی استان از نظر نوع محصولات تولیدی و روش های تولید به دو قسمت محصولات زراعی و محصولات درختی تقسیم می شود. مهم ترین محصولات زراعی را گندم و جو آبی و دیم، تنباکو، پیاز، کنجد، سبزی، صیفی و نباتات علوفه ای را تشکیل می دهد.به علت شوری زیاد خاک، اراضی قابل کشت به صورت محدوده های مجزا و دور از هم در سطح استان پرا کنده اند

در زمینه باغداری استان بوشهر امکانات زیادی ندارد. بیشترین باغ های منطقه را نخلستان ها تشکیل می دهند. همچنین باغ های محدود و کوچک مرکبات نیز به طور پراکنده به چشم می خورند. شهرستان دشتستان و تنگستان از لحاظ تولید سالانه خرما و مرکبات مقام اول و دوم را در استان کسب کرده اند. میزان تولید خرما در حدود هشتاد هزار تن و میزان تولید مرکبات حدود ده هزار تن است

امکانات دامداری استان بوشهر از نظر تأمین خوراک و علوفه دام اندک است. مساحت مناطق تحت پوشش مراتع در حدود 5/2 میلیون هکتار برآورد شده است که ظرفیت مراتع موجود علیرغم وسعت زیاد به علت فقر پوشش گیاهی جوابگوی یک پنجم دام‌های فعلی نیز نیست. از سوی دیگر دام های عشایر قشقایی و بویراحمدی برای زمستان گذرانی به مناطق مختلف این استان کوچ می کنند. این امر فشار چرای دام ها را بر مراتع افزوده و سبب تخریب بیش از حد آنها شده است. دامداری به شیوه سنتی انجام می گیرد، در نتیجه تولید گوشت و شیر آنها قابل توجه نیست.بیشترین دام های استان را بز، گوسفند، گاو و شتر تشکیل می دهد. پرورش زنبور عسل نیز در این استان از اهمیت نسبی برخوردار است. در حدود 1500 کندوی جدید و 100 کندوی سنتی در استان وجود دارد

یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی استان بوشهر صید ماهی است، ولی به واسطه استفاده از وسایل قدیمی و روش های سنتی صیادی امر صید ماهی، که یک مهم اقتصادی به شمار می رود، نقش واقعی خود را باز نیافته است، به طوری که در بعضی نواحی، نیازهای غذایی مردم سواحل را نیز تأمین نمی کند. با این حال در تمام بنادر و سواحل استان بوشهر عده زیادی به صید ماهی و میگو اشتغال دارند

صنایع استان بوشهر به دو بخش صنایع دستی و صنایع ماشینی تقسیم می شود. صنایع دستی از گذشته های دور نقش مهمی در زندگی و معیشت روستائیان داشته است. صنایع دستی استان بوشهر در حال حاضر جنبه تجارتی و ارزش صادراتی ندارد و بیشتر تأمین کننده نیازهای بومی منطقه است. مهم ترین صنایع دستی منطقه عبارت اند از کشتی و لنج سازی، توربافی، قالیبافی، گبه بافی، گلیم، نمد، کوزه و سفال. صنایع جدید نیز در حال حضر نسبت به سایر استان ها رشد و توسعه محدودی دارد. صنایع جدید استان غالباً متوسط کوچک و عموماً تبدیلی هستند. در صنایع متوسط بوشهر و برازجان و در صنایع کوچک ابتدا شهرستان دشتستان و سپس بوشهر و شهرستان‌های دشتی و گناوه به ترتیب دارای اهمیت هستند. به غیر از شرکت ملی صنایع دریایی و نیروگاه اتمی، مالکیت صنایع استان عمدتاً به بخش خصوصی تعلق دارد. این واحدهای صنعتی شامل صنایع غذایی و دارویی، شیمیایی، کانی غیر فلزی، برق و الکترونیک، فلزی و ریخته گری، ماشین سازی، تجهیزات خودرو، نیروی محرکه و لوازم و ابزار صیادی است که عمده ترین آنها را صنایع غذایی و دارویی و ماشین سازی تجهیزات تشکیل می دهند

 – جاذبه های طبیعی

– منابع و تفرجگاه های آبی: ساحل دریا، رودخانه ها

تالاب ها:تالاب حله

– چشمه ها و مراکز آب درمانی:آب گرم دالکی، آب گرم برازجان، چشمه آب معدنی غرب میراحمد

-جزایر و شبه جزایر:جزیره خارک، جزیره خارکو، جیره شیف، جزیره عباسک، جزیره ام الکرم و نخیلو، جزیره گرم

– مناطق حفاظت شده و شکارگاه ها:منطقه حفاظت شده مند، منطقه حفاظت شده نای بند، منطقه حفاظت شده تالاب حله، شکارگاه کوه سیاه

 جاذبه های تاریحی و باستانی

– بناها و یادمان های تاریخی: کاخ هخامنشی بردک سیاه، کوشک اردشیر، قلعه هلندی‌ها، برج قلعه خورموج و;

آب انبارها و حمام ها:آب انبار قوام بوشهر، آب انبار درخت و تنب کرو

– معابد باستانی:معبد کلات، معبد پوزئیدون(خدای دریا)

– معماری بومی و خانه های قدیمی:خانه قاضی، خانه رئیس علی دلواری، عمارت ملک

– شهرهای باستانی:سیراف،  منطقه باستانی توز، بندر سی نیز و;

– گورستان های باستانی:گور دختر، گورستان باستانی خارک و;

– تپه های باستانی:تل پهن، غار تاریخی چهل خانه، تل مرو و;

 بناها و اماکن قدیمی

– مساجد قدیمی:مسجد بردستان، مسجد شیخ سعدون

– مقابر و امامزاده ها:بقعه امامزاده میر محمد(محمد حنیفه)، امام زاده عبدالمهیمن و;

-کلیساها:کلیسای مسیح مقدس، کلیسای قدیمی خارک

 استان خوزستان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی ثابت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی ثابت در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی ثابت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی ثابت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی ثابت در word :

تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی ثابت

هدف از آزمایش و کاربردهای عملی آن
هدف از این آزمایش بدست آوردن ضریب نفوذپذیری(K) خاک هایی است که درشت دانه اند و از ضریب نفوذپذیری نسبتاً زیادی برخوردارند . لازم به ذکر است که به )) ضریب نفوذپذیری (( ،)) ضریب تراوایی (( و))ضریب نفوذپذیری مهندسی (( نیز گفته می شود.
معمولاً از ضریب نفوذپذیری برای بدست آوردن دبی در واحد عرض در ترواش در سد های خاکی یا در تراوش در جایی که پرده سپر قرار داده شده و در آن جا هد انرژی آب دو طرف پرده سپر متفاوت است استفاده می شود. همچنین در در تحکیم و پدیده ی نشست خاک ها برای بدست آوردن ضریب تحکیم نیاز به محاسبه ی ضریب نفوذپذیری هستیم که رابطه ی آن در زیر آورده شده است.
ضریب تحکیم : Cv ضریب تغییر حجم : mv وزن مخصوص آب :Ym

مبانی نظری آزمایش و روابط مربوطه
ضریب نفوذپذیری به ما نشان می دهد که میزان خلل و فرج موجود در خاک باعث نحوه ی حرکت آب در درون خاک می شود آزمایشات نشان داده است که میزان نفوذپذیری به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله مهمترین آن ها مقدار حفرات موجود در خاک و همچنین ارتباط میان حفرات در درون خاک است که هر چه این دو مورد زیادتر باشند مقدار نفوذ پذیری نیز بیشتر است. از عوامل دیگر در مقدار نفوذپذیری می توان به وزن مخصوص سیال و ویسکوزیته سیالی که از بین ذرات خاک عبور می کند و همچنین گرد گوشه بودن ودرشت دانه بودن ذرات خاک در مقدار نفوذپذیری اشاره کرد.

مقاله تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی ثابت در word
فهرست مطالب
هدف از آزمایش و کاربردهای عملی آن مبانی نظری آزمایش و روابط مربوطه مقایسه ی آزمایش دانه بندی با آزمایش های مشابه وسایل مورد نیاز آزمایش و مواد مورد استفاده معرفی مشخصات مصالح مورد آزمایش و نحوه ی تهیه ی نمونه ها
روش کار و چگونگی انجام آزمایش و مقایسه با روش های استاندارد
بحث در مورد منابع خطا و دقت های لازم برای کاهش خطاها
اطلاعات گرد آوری شده در این آزمایش محاسبات و نمودارهای نتایج آزمایش ارائه ی نتایج نهایی و بحث در مورد میزان دقت آن ها بحث روی نتایج حاصله و مقایسه آن ها با روابط تجربی موجود
نتیجه گیری نهایی پاسخ به سوالات مراجع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا در word دارای 337 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا در word :

جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا در word

توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد

فصل اول: دیدگاههای نو در جغرافیای شهری

جغرافیای شهری چیست؟

تعاریف جغرافیای شهری
1ـ جغرافیای شهری روی نظام فضایی و موقعیت شهر تأكید دارد و نظیر سایر شاخه¬ها علم جغرافیا، علل پراكندگی مكان¬ها شهری، تشابهات و تناقضات اجتماعی ـ اقتصادی میان آنها را در ارتباط با شرایط مكانی مطالعه م¬كند .
با توجه به تعاریف فوق، تحلیل و تأكید در جغرافیای شهری بر پایه موارد زیر صورت م¬گیرد.
الف ـ نظام داخلی شهرها و ماهیت الگوها به ویژه كاربری زمین و حوزه¬ها اجتماعی شهرها.
ب ـ بررسی روند این الگوها و شكل¬گیری آنها در طول زمان.
2ـ جغرافیای شهری روی الگوهای فضایی پدیده¬ها شهری، هم از نظر پراكندگی فضایی و هم از جهت تأثیر متقابل فضایی آنها و همچنین روندها را در داخل شهرها مطالعه م¬كند. این تعریف از جغرافیای شهری بیشتر پوزیتیویستی است و روش¬ها آماری و مدل¬ها را به خدمت مگیرد.
در واقع، در جغرافیای شهری، در یك طرف جغرافیای سیستماتیك (نظام یافته) و در طرف دیگر جغرافیای ناحیه¬ای قرار م¬گیرد. از این رو جنبه¬ها فضایی توسعه شهری، از دو نقطه نظر بررسی م¬شود:
الف ـ درون شهری: در این قسمت، شهر به عنوان یك پدیده مجزا و منفك در سیستم سكونتگاهی مورد مطالعه قرار م¬گیرد كه مباحثی چون كیفیت كاربری زمین، مورفولوژی شهری كاركرد شهر، میزان توسعه شهر و حوضه¬ها اجتماعی داخل شهرها در قلمرو آن قرار م¬گیرد.
ب ـ برون شهری یا تأثیرات متقابل فضایی یك حوزه شهری در حوزه شهری دیگر:
در اینجا تأثیرات مادر شهرهای جهانی در مادر شهرهای ملی، ناحیه¬ای و تأثیرات شهر مسلط به سایر شهرها و نواحی كشور و وابستگی فضایی (شهر یا ناحیه) مورد بررسی قرار م¬گیرد.
اما در سالهای اخیر به ویژه در دهه ی 1980 دو مکتب بیش از همه، جغرافیای شهری را تحت تاثیر قرار داده است:
الف ـ مكتب ساخت¬گرایی: مكتب جغرافیای ساختاری، بیشتر به شناخت عمیق نابرابری¬ها اجتماعی ـ اقتصادی در شهرها تأكید م¬كند، در نتیجه ی نابرابری¬ها فوق، تخصیص فضایی منابع به صورت محدود در شهرها صورت گرفته است. به تعبیر عده¬ای از جغرافی¬دانان، ـ مكتب ساخت¬گرایی در مسیر عدالت اجتماعی در شهرها پیش م¬رود.
ب ـ رفتارگرایی: مكتب جغرافیای رفتاری كه تحلیل سازمان فضایی شهرها و رفتار فضایی را در داخل الگوهای سازمانی مورد توجه قرار م¬دهد.
مفهوم پراكندگی فضایی در جغرافیای شهری یعنی شكل¬گیری پدیده¬ها شهری در سطوح خطی، شبكه¬ای، سطحی و نظایر آن م¬باشد و در تأثیر متقابل فضایی، آمد و شد روزانه به محل كار به مركز خرید، جابه¬جایی محله مسكونی و مسكن در داخل شهرها، ….. بررسی م¬شود.

سیستم شهری و زیر سیستم‏های میان شهری
سیستم شهری مثل چرخی م¬ماند كه همه اجزاء آن (جمعیت، صنعت، تجارت، واحدهای مسكونی و ….) در ارتباط با هم عمل م¬كند نیروی محركه این چرخ، جمعیت شهری است كه سیستم‏های شهری (زیر سیستم‏ها) را به كار وا م¬دارد.
خصیصه یك سیستم
1ـ كلیت: از خصیصه¬ها عمده این سیستم این است كه دارای سلسله مراتبی است، یعنی دارای سطوح مختلفی است كه برای كل سیستم عمل م¬كند.
2ـ عنصر: تعیین كوچكترین واحد سیستم كه دارای عملكرد نسبتاً مستقل است.
3ـ ارتباط: از مشخصات هر سیستم، ارتباط میان عناصر آن است.
تعریف: سیستم مجموعه¬ای از عناصر است كه بر یكدیگر تأثیرات متقابل دارند، تغییر هر یك از عناصر سیستم بر سایر عناصر سیستم تأثیر م¬گذارد و تغییراتی را در كل سیستم سبب م¬شود.
كیت بست و جان شورت، دو جغرافی¬دان انگلیسی، برخورد جغرافیای شهری را میان سال¬ها 1965 تا 1985 نشان م-دهند.
دوره اول از تحولات جغرافیای شهری، برخورد غالب با سه مكتب اكولوژی، اقتصاد جدید شهری و رفتاری بوده است كه امروزه نیز در بیشتر نوشته¬ها جغرافیایی دیده م¬شود.

مجموعه سوالات

1- رویکرد نئووبری از نظریات چه کسی تاثیر پذیرفته است؟
1) جان شورت 2) ماکس وبر 3) کیت بس 4) ویلسون
2- برایان بری کره زمین را از نظر جغرافیایی به چند ناحیه تقسیم می کند؟
1) 4 2) 5 3) 6 4) 7
3- کدام مکتب بیشتر بر شناخت عمیق نابرابری های اجتماعی- اقتصادی در شهرها تأکید دارد؟
1) انسان گرایی 2) پوزیتیویسم 3) ساخت گرایی 4) نئووبری
4- به نظر ………. جغرافیای شهری از محیط ساخته شده که محصول کار فیزیکی انسان است، گفتگو می‌كند.
1) رزاپالم 2) براین بری 3) دیوید اسمیت 4) ژان گوتمن
5- شرایط داخلی شهرها متأثر از ………. می‌باشد.
1) شرایط سیاسی 2) اوضاع طبیعی 3) ارزش‌های اجتماع 4) مورفولوژی شهری
6- مورفولوژی شهری همواره با ………. آن پیوند محکمی دارد.
1) سلسله مراتب 2) كاركرد 3) شبكه شهری 4) موضع شهری
7- جغرافی‌دان در مطالعه تطبیقی، ……….
1) به ریشه‌های نابه‌سامانی‌های شهری پی می برد.
2) سیاست گزینی مسئولان امر را در حل مسائل شهری تحلیل می‌كند.
3) تضادها و گوناگونی‌های اجتماعی- اقتصادی در شهرها را در می‌یابد.
4) به همه موارد بالا پی می برد.
8- سطوحی که دیوید هربرت و دیویداسمیت در بررسی و تحلیل مسائل جغرافیای شهری نام می‌برند، عبارت است از ……
1) اقتصادسیاسی، برخورد نئووبری، مدیران محلی، محیط شهری
2) تحلیل تخصیص منابع، برخورد اکولوژیک، محیط سیاسی، محیط فیزیکی
3) اقتصادسیاسی، تخصیص منابع، مدیران شهری، محیط محلی
4) محیط محلی، مدیران شهری، برخورد رفتاری، برخورد سیاسی

پاسخنامه

1- گزینه 2 صحیح است. گزینه مکتب نئووبوی: به عامل فرهنگ بیش از اقتصاد، اعتبار علمی قائل است.

2- گزینه 1 صحیح است.مدل‌های جغرافیای شهری که براساس شرایط و عوامل فرهنگ غربی تهیه شده‌است نمی‌تواند در دیگر نواحی جغرافیایی صادق باشد. در این ارتباط “براین بری”، معتقد است که یک جغرافیایی مشترک جهانی نمی‌تواند وجود داشته‌باشد. وی از نظر جغرافیای شهری، سیاره زمین را به چهار گروه تقسیم نموده‌است

3- گزینه 3 صحیح است. مکتب ساخت گرایی بر شناخت عمیق نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی که در نتیجه تخصیص فضایی منابع محدود در شهرها به وجود آمده تأکید دارد و این مکتب به سمت عدالت اجتماعی به پیش می رود.

4- گزینه 4 صحیح است. ” ژان گوتمن” می‌نویسد که جغرافیای شهری از موقع طبیعی شهر، مشخصات جمعیتی و فعالیت‌های اقتصادی این جمعیت، سازمان‌های اجتماعی- سیاسی و سرانجام از محیط ساخته شده که محصول کار فیزیكی است؛ صحبت می‌كند.

5- گزینه 3 صحیح است. امروزه شرایط داخلی شهرها که متأثر از ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی نظام حاکم در کشورهاست؛ کیفیت کاربری زمین و سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری را تعیین می‌كند. از این رو جغرافیای شهری جدید با تحلیل از ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی کشورها، ساخت فضایی شهرها را بررسی می‌كند.

6- گزینه 2 صحیح است. مورفولوژی شهر همواره با کارکرد آن رابطه داشته و ساخت داخلی شهر از کارکرد شهر تأثیر می پذیرد.

7- گزینه 3 صحیح است.در با مطالعه تطبیقی می‌توان به تضادها و گوناگونی‌های اجتماعی- اقتصادی در شهرها پی برد. در جغرافیای شهری مطالعه تطبیقی در واقع تحلیل نظریه‌های مختلف درباره موضوعات و مسائل شهری خواهد بود و از جنبه‌های زیر دارای اهمیت است:

– در مطالعه تطبیقی آگاهی از تضادها و پیشرفت‌ها و در نتیجه ریشه‌یابی آن یک نوع تکامل فرهنگی برای جغرافی‌دان غفلت زده محسوب می‌شود.

– جغرافی‌دان در این مطالعه می‌تواند به بهره گیری نظریه‌ای در موضوع خاص بپردازد.

– در جغرافیای شهری، مطالعه تطبیقی به تحلیل تطبیقی می‌انجامد ‌‌و تحلیل نظریه‌های اجتماعی را در شناخت مسائل شهری قوت می‌بخشد.

8- گزینه 3 صحیح است.دیوید هربرت و دیوید اسمیت از سطوح چهارگانه زیر در تحلیل مسائل شهری نام می‌برند:

نوع فایل: word

m سایز:4.48b

تعداد صفحه:377

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آثار دیدنی نیشابور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آثار دیدنی نیشابور در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آثار دیدنی نیشابور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آثار دیدنی نیشابور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آثار دیدنی نیشابور در word :

آثار دیدنی نیشابور در word

نیشابور

نِیشابور یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در ایران می‌‌باشد.این شهر از مهم‌ترین شهرهای فرهنگی ،توریستی ،صنعتی و تاریخی استان خراسان رضوی و ایران می‌‌باشد و از شهرتی جهانی برخوردار است که علی رغم تحمل سختیهای بسیار و چندین بار تخریب کامل به دلیل زلزله‌ها و بلایای طبیعی دو بار حمله مغول و یکسان شدن با خاک که منجر به زیر زمینی شدن این شهر شد همچنان استوار بر خاک زرین ایران می‌‌درخشد البته نه به خوبی گذشته -خرابه‌های اطراف این شهر و گنجها و عتیقه جاتی که از این شهر استخراج شده و می‌‌شود -اثباتی بر این ادعاست. هم اکنون نیشابور از لحاظ جمعیت و وسعت جزو بیست شهر اول ایران به حساب می آید و در میان شهرهای استان های خراسان ( رضوی و شمالی و جنوبی ) از لحاظ وسعت پس از مشهد مقدس در رده ی دوم و از لحاظ جمعیت پس از مشهد و سبزوار در رده ی سوم قرار دارد.

پیشینه نیشابور

بنا به روایات افسانه‌ای، نخستین کسی که بنای کهندژ نیشابور را نهاد انوش بن شیث بن آدم بود و ایرج بن فریدون آن را گسترش داد و خانه‌های بیشتر در آن ساخت و منوچهر دور آن خندق کند.

هرچند که از نام‌های پیشین نیشابور آگاهی در دست نیست ولی بر اساس واپسین یافته‌های باستان‌شناسی می‌توان گفت که شهر نیشابور کنونی در هزاره شوم پیش از میلاد از نظر فرهنگی، هنری و بازرگانی پیشرفته و مهم بوده است.

رشته کوه بینالود

بلندترین نقطه رشته کوه بینالود، قله شیرباد با بلندی متر است که در شمال روستای بوژان(شمال شرقی شهر نیشابور)قرار گرفته‌است. ولی قله بینالود با وجود ارتفاع کمتر از آن معروفیت بیشتری دارد. رشته کوه بینالود به طول تقریبی کیلومتر از شمال شهر نیشابور تا جنوب غربی شهر قوچان کشیده شده‌است. و جلگه و دشت نیشابور را از دشت مشهد و قوچان جدا می‌نماید. سه رود خانه دائمی کشف رود ، اترک و کال شور از این رشته کوه سرچشمه می‌گیرند. افزون بر این رودخانه‌های نسبتاً کم آبی همچون رودخانه‌های میرآباد، زشک و طرقبه، اخلمد ، بوژان، خرو علیا، بار، و دیزباد علیا در دره‌های خرم این منطقه جریان دارند که بخش اعظم آب آنها صرف آبیاری باغها و زمینهای کشاورزی می‌شود. ریواس از معروفترین و مرغوبترین گیاهان خودروی این رشته کوه بشمار می‌رود.

عمرخیام و نیشابور

آنچه در سطور زیر از نظر شما خواهد گذشت، نوشته‌ها و تابلو های فردریک چارلز ریچارد در فصلی از کتاب A Persian Journey تحت عنوان «عمرخیام و نیشابور» می باشد:

«پس از عبور از جاده‌ی خاکی مشهد که تا مسافت کوتاهی نسبتا جالب توجه است، به تپه‌ی سلام، یعنی اولین و آخرین نقطه‌ای که زائر می تواند از آنجا گنبدها و مناره‌های طلایی زیارتگاه مقدس ]حرم امام رضا (ع)[ را مشاهده کند، می‌رسیم. در این محل نیز زوّار برای علامت‌گذاری، توده‌های کوچکی از سنگ درست کرده اند، چه در این نقطه است که به خواندن دعا و بجا آوردن مراسم شکرگزاری می ‌پردازند. «دوتی»[1] می‌نویسد «هنگام بازگشت از مکّه، نظیر این مراسم در محلی که فاصله‌ی زیادی با جدّه ندارد، انجام می‌گیرد». به موجب اظهارات رفیق راه دوتی، حجاج با انداختن ریگی در این محل، شاهدی برای خود می‌آورند تا در روز جزا شهادت بدهد که آنها به زیارت خانه‌‌ی خدا رفته اند. پس از مدت کوتاهی به یکی از شهرهای ایران می‌رسیم که عده‌ی زیادی از مردم انگلیسی‌زبان از آن با علاقه و دلبستگی یاد می‌کنند. این شهر، نیشابور، واقع در خراسان است و محلی است که عمر خیام در نیمه‌ی دوم قرن یازدهم میلادی در آن، دیده به جهان گشود و در اوایل قرن دوازدهم رخت از جهان بست.

اساسا وجود شهر نیشابور تا به امروز،

دلیل زنده ای حاكی از روح شكست‌ناپذیر و نیروی زندگی مردم آن است.

چه این شهر مكرر در معرض محاصره و تاخت و تاز و زلزله واقع شده است.

اساسا وجود شهر نیشابور تا به امروز، دلیل زنده ای حاكی از روح شكست‌ناپذیر و نیروی زندگی مردم آن است. چه این شهر مكرر در معرض محاصره و تاخت و تاز و زلزله واقع شده است. امروز نیشابور انعكاس غم انگیزی از گذشته‌ی درخشان آن می‌باشد. اكنون دیگر اولین اشعه‌‌‌ی خورشید بر كنگره‌ی قصر سلطان نمی‌تابد. مناره‌ی باریك و ظریف آنجا مدتی است كه سرنگون شده و كاروانسراهای آن فرو ریخته و مبدل به توده‌های خاك گردیده. دیگر گل سرخ به لب روخانه نمی‌روید، چه بستر رودخانه‌ها خشك شده و باغ‌ها از بین رفته و در قهوه‌خانه‌ها بسته شده است.

نوع فایل: word

سایز:1.35 MB

تعداد صفحه:65

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

برنامه ریزی بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 برنامه ریزی بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاها در word دارای 230 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برنامه ریزی بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

فصل اول: كلیات  تحقیق 
1-1-مقدمه1
2-1 طرح مساله 2
3-1- پیشینه تحقیق 4
4-1 – فرضیات 5
5-1-اهداف5
6-1- روش تحقیق و علت انتخاب 6
7-1- موانع و مشكلات تحقیق 6
8-1- اصطلاحات و مفاهیم 7

فصل دوم : ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه
1-2- موقعیت جغرافیایی ، حدود وسعت9
2-2- ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه 14
3-2- گسل های مهم در منطقه مورد مطالعه17
الف)گسل آستارا 20
ب) گسل تالش 20
4-2- سوانح طبیعی20
1-4-2- زلزله 21
2-4-2- سیل 

215-2- خاكها و قابلیت استفاده از اراضی22
1-5-2-  خاكهای كوهستانی 22
2-5-2- خاكهای كوهپایه ای 23
3-5-2- خاكهای جلگه ای 23
6-2- عوارض زمین و ناهمواریها25
1-6-2- ویژگی های دریای خزر 26
2-6-2- رشته كوه تالش 26
3-6-2- دشت های خزری 27.
7-2 -پوشش گیاهی و جانوری 28
1-7-2- پوشش گیاهی28
2-7-2- پوشش زیست جانوری 29
8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی 30
1-8-2-  آبهای سطحی 31
2-8-2- آبهای زیرزمینی 33
9-2- ویژگی های اقلیمی 33
1-9-2- جریانات جوی 34
2-9-2- بارش 37
3-9-2- دما 40
4-9-2- رطوبت 42
5-9-2- یخبندان 45
6-9-2- تبخیر و تعرق 46

فصل سوم:  ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه
1-3- سوابق تاریخی و پیشینه سكونت در تالش و رضوانشهر48
2-3- اندازه جمعیت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر50
3-3- خانوار وبعد آن54
4-3- ساخت سنی و جنسی شهرستان رضوانشهر58
5-3- تراكم نسبی و بیولوژیك62
6-3- وضعیت سواد 63
7-3- حركت مكانی جمعیت ( مهاجرتها 65
8-3- ویژگی های اقتصادی جمعیت66
9-3- جمعیت فعال و غیر فعال68
10-3- قابلیتها و محدودیتها   در زمینه جمعیت روستاهای دهستان مركزی 73 

 

فصل چهارم : ویژگی اقتصای منطقه مورد مطالعه
1-4- كشاورزی 75
1-1-4- زراعت76
2-1-4- باغات و قلمستان یا محصولات دائمی 88
3-1-4- توت و نوغانداری91
4-1-4 دامداری ، دامپروری و طیور92
5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل 97
6-1-4- ماهیگری و پرورش ماهی98
2-4- صنعت100
1-2-4- صنایع تبدیلی101
2-2-4- صنایع دستی102
3-4-معدن 106
4-4- قابلیت ها و محدودیت های شهرستان رضوانشهر در زمینه كشاورزی107
1-4-4- محدودیتها و تنگناهای  شهرستان در زمینه كشاورزی 107
2-4-4- مسایل اساسی ومشكلات توسعه شهرستان در بخش كشاورزی107

فصل پنجم : علل تغییر وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر
1-5- عوامل انسانی موثر در فعالیتهای تولیدی محصولات كشاورزی در شهرستان رضوانشهر110
1-1-5- عوامل اقتصادی و نقش آن در تحول محصولات كشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی111
1- نیاز بازار به تولید انواع محصولات كشاورزی111
2- تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر فعالیتها وتحولات اقتصاد روستاهای شهرستان رضوانشهر112
3- نقش جهاد كشاورزی در ارائه همه جانبه خدمات كشاورزی113
الف: آموزش و تحقیقات كشاورزی در شهرستان رضوانشهر113
ب: فعالیتهای عمرانی وامور زیر بنایی115
ج: فعالیتهای مربوط به  عمران كشاورزی ، زراعی ودامی 118
4- پیشرفت صنعت در ارائه تكنولوژی كشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی120
1-4- تكنولوژی مكانیكی 122
2-4- تكنولوژی بیولوژیكی 126
5- رابطه تراكم جمعیت و عمقی شدن كشت در جامعه روستایی127
6 –نقش تحقیقات كشاورزی  در ارائه محصولات پر بازده130
7- یكپارچه سازی اراضی كشاورزی و نتایج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزی…131
8- نقش توسعه راههای ارتباطی در تغییر و تحولات موجود135
1-8- راههای اصلی135
2-8- راههای فرعی137
3-8- رههای روستایی 137
2-1-5- نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در تحول تولیدات كشاورزی139
 1- عقاید اسلامی و فرهنگی در خصوص پرورش حیوانات بومی وغیر بومی 139
2- باورهای دینی و اعتقادی در خصوص كشت محصولات ویژه 141
3- ارث و نقش آن در تحول تولیدات كشاورزی 142
4- توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه جانبه مردم  و نهادهای محلی در رشد كشاورزی143
3-1-5 نقش عوامل سیاسی و دولتی درتحول تولیدات كشاورزی144
1- نقش حمایتهای دولتی در ارتقاء سطح تولید كشاورزی145
2- پرداخت وام وتسهیلات ویژه به تولیدكنندگان محصولات كشاورزی147
3- سیاست حمایت دولت از بازرگانان تجاری وارد كننده و صادر كننده محصولات كشاورزی 148
4- خدمات و تا سیسات زیر بنایی روستایی و نقش آن  در تحولات اقتصاد كشاورزی 149
2-5- نقش عوامل طبیعی در تحول محصولات كشاورزی منطقه مورد مطالعه151
1-2-5- نوسانات آب و هوایی برروی كشاورزی شهرستان رضوانشهر 151
1- نوسانات جریانات جوی تاثیر گذار در منطقه مورد مطالعه152
2- بی نظمیهای بارش در زمان كاشت ، داشت و برداشت  محصولات153
3- برف و یخیندان ونقش آن در محصولات كشاورزی155
2-2-5- ویژگی های آب و خاك156
1- نقش آزمایش و بازسازی خاك در  تحول تولیدات كشاورزی156
2- زهكشی خاك و نقش آن در توسعه كشاورزی منطقه158
3- ساخت كانال و نهرهای مهندسی جهت توسعه آبیاری منطقه159
3-2-5- بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه كشاورزی161
1- وقوع سیل براثر شدت بارندگی161
2- خشكسالی های خفیف و احتمالی162
3- بادهای محلی وغیر بومی162
3-5- نقش تولید محصولات جدید كشاورزی در توسعه كشاورزی منطقه163
1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوی نیاز غذایی كشور163
2-3-5- بررسی مزیتهای رقابتی صنعت پرورش  شتر مرغ در منطقه 166

فصل ششم : بازتاب فضایی تحولات ، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
1-6- برنامه ریزی فضایی ونقش آن در تحولات توسعه روستایی169
 2-6-علل شكل پذیری وامكان پذیرش دگرگونی درتحولات روستایی درمنطقه مورد مطالعه….170
1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه170
2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگی در منطقه ارتقاء اجتماعی می آفریند172
3-2-6- روستا نشینی شهری دلیلی دیگر بر تحولات روستایی174
4-2-6- عالیترین فضایل روستایی چگونه در حال تغییر است 175
3-6- آزمون فرضیات 177
4-6- بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای دهستان مركزی190
1-4-6-  بازتاب فضایی  ریخت بیرونی روستاهای دهستان مركزی 190
2-4-6-  بازتاب فضایی ریخت درونی روستاهای دهستان مركزی192
5-6- نتیجه گیری از اهداف تحقیق در منطقه مورد نظر194
6-6- پیشنهادات برای رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گیل دولاب195
1-6-6- اصلی ترین محدودیتها و تنگناهای توسعه در منطقه مورد مطالعه195
2-6-6- اصلی ترین مسایل و موانع توسعه كه در منطقه باید به آن توجه شود 196
3-6-6- اهداف پیشنهادی توسعه  برای رفع موانع  توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه 197
4-6-6- راهبردهای پیشنهادی توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه197
منابع و ماخذ

 

-1-1 مقدمه:   
                مطالعه تغییر ساختها و روابط عناصر اصلی تشكیل دهنده فضاهای جغرافیایی در طی زمانها یكی از وظایف اصلی جغرافیدانان می باشد . لذا با توجه به این نگرش و رشته  جغرافیا كه همه ی مسایل زیست محیطی و غیره را مخصوصا” محیط زندگی انسان را  نیز در مطالعات خود در بر می گیرد  به مسایل مهمتری مخصوصا” به قدیمی ترین پایگاه زندگی انسان یعنی روستا می پردازد . به طور كلی روستا را می توان قدیمی ترین پایگاه استقرار و سكونت انسان دانست . امروزه این سكونتگاهی زیستی به دلیل شرایط خاص روستا و جوامع روستایی همواره جمعیت خود را به نفع شهر ها از دست می دهند.
             امروزه با گوناگونی و تنوع در چشم اندازهای فرهنگی و محیط جغرافیایی كه دایم بعلت تغییر و تحول و پیشرفت علم و تكنولوژی بر تنوع و پیچیدگی آن افزوده می گردد جغرافیا نیز بنا بر ماهیت خود كه
بدنبال دستیابی به علل و عوامل این تغییرات و دگرگونی ها از طریق مطالعه عوامل مهم تشكیل دهنده فضای زندگی یعنی محیط انسان و روابط بین آنها ست ، تغییرات ودگرگونیهایی را در ابعاد مختلف خود یعنی ماهیت ، قلمرو دیدگاهها ، نظریه ها ، شیوه ها ، روش تحقیق و ابزار خود در طول زمان بوجود آورده است .
            در بررسی سیر تحول و دگرگونی دانش جغرافیا و ماهیت آن می توان از مفهوم اولیه این علم كه خود آنرا در مشاهده و توصیف محیطهای بشری و كشف سرزمینهای جدید و اطلاع و آگاهی ازاحوال انسانها و جوامع ببان می كرد به علت ساده بودن موضوع و محدود بودن جوامع مورد مطالعه ی خود نیز ازسادگی و محدودیت برخوردار بوده ولی امروزه جغرافیا با توجه به پیچیدگی و تنوع محیطهای بشری و پیشرفت درجه دخالت انسان در محیط و تغییرات آن و افزایش دیدگاهها و نظریه ها در رابطه با چگونگی ساخت محیط زندگی دگرگونی علایق ، نیازها و تخصص های دیگران مفهوم ساده اولیه و محدود را ندارد بلكه جغرافیای امروزی با توجه به ویژگی های ساختاری – كاركردی محیط ها و درنظر گرفتن هر مكان به عنوان یك سیستم و نظام ، مطالعه روابط بین انسان و محیط را در درون سیستم ها بعهده دارد این سیستم ها می توانند مانند یك سیستم ساده مثل یك مزرعه تا نظامهای بسیار پیچیده و متنوع مانند سیستم سرمایه داری جهان و تأثیرات آن برساختار فضائی را شامل می گردند به طوریكه  ( هانس بوبك ) عنوان می كند :
  جغرافیای امروزی عمدتا” به بررسی عرصه های ساختاری – كاركردی می پردازد ، عرصه هایی كه نه تنها ازنظر مكانی ، بلكه از نظر ساختاری – كاركردی قابل تبیین و تشخیص هستند . در این چارچوب ، یك عرصه
ساختاری ازطریق همنوایی پدیده های گوناگون و یا هم سویی هدفهای ناموزون و پراكنده و یك عرصه
كاركردی به واسطه تأثیر همگانی نیروهای ویژه موجود و مؤثر در آن تعریف و مشخص می شود . ( سعیدی عباسی 1379 ص 10 )
 فصل اول  : كلیات تحقیق                   2 
            یكی از نظامها و سیستم های عرصه ساختاری – كاركردی علم جغرافیا ، روستا و عوامل ، عناصر ، اجزاء و عملكردهای آن می باشد ، كه به تناسب روند تكاملی مطالعات جغرافیایی و دگرگونی و تغییراتی كه درماهیت این علم در طول زمان بوقوع پیوسته است ، نگرش و مطالعات جغرافیایی روستا رانیز متأثر كرده ، كه مطالعه این روند درخور اهمیت می باشد . ( سعیدی عباسی 1379 ص 12 )
         بنابراین اقتصاد روستا های شهرستان رضوانشر ودهستان مركزی آن، درطول دو دهه بر اثر تاثیر پذیری ازعوامل مداخله گر داخلی و خارجی، تحولا تی در ان بوجود آمده است كه بازتا بهای بعمل آمده بر اثر این تغییرات در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد.
 2-1-طرح مسأله :
  جوامع روستایی از دیر باز قادر به تولید مازاد بوده اند و مبادله با محیط پیرامون و بویژه شهر ها نیز بر همین پایه شكل گرفته است . هرچند امر مبادله و ارتباطات بین جوامع ادامه داشت لیكن حیات هرگز به صورت پدیده ای ایستا عمل نمی كند و هر روز به شكلی در می آید و از آنجا كه طی مجموعه پیوسته در حال تغییر وتحول است اگر بعضی از سكونتگاههای روستایی نتوانند مناسب با تغییرات موردنیاز دگرگون شوند به حاشیه اقتصادی و فرهنگی رانده می شوند . بخصوص روستاهایی كه دارای اقتصاد كشاورزی صرفا” یك نوع محصول باشد كه یا می توانند به مرور با استفاده از فن آوریهای روز و حمایتهای دولت تبدیل به یك قطب قوی كشاورزی شوند و یا از دور رقابت كشاورزی و عرصه اقتصادی كنار گذاشته شوند . در این میان رو.ستاهایی كه در شمال كشور قرار دارند با استفاه از برخورداری از زمین و آب خوب توانسته اند علاوه بر برآوردن مایحتاج و نیاز روستا ، مازاد بر تولیدات خود را هم به خارج از منطقه صادر نمایند . لذا شهرستان رضوانشهر یكی ار مناطق  عمده كشاورزی و اقتصادی كشور در گیلان می باشد كه با برنامه ریزی دقیق و كارآفرینی می تواند دست به تولیدات با ارزشی زند.
           شهرستان رضوانشهر تا سال 1376 یكی از بخش های شهرستان طوالش بوده كه در حال حاضر به صورت یك شهرستان مستقل در آمده است . این شهرستان یكی ازمستعدترین شهرستانهای استان گیلان است كه دارای قابلیت های فراوان شغلی و امكانات تولیدی فراوان در روستا ها می باشد .
            این شهرستان با وسعت 804 كیلومترمربع  وجمعیتی در حد 66311 نفر باتراكم نسبی 72 نفردر سال 1383 محاسبه شده است. قسمت اعظم جمعیت  این شهرستان در روستاها زندگی   می كنند با نسبت 5/72% جمعیت روستایی در مقابل 5/27% جمعیت شهری. این شهرستان مشتمل است بر 2 بخش، چهار دهستان، دو شهرمطرح(پره سر رضوانشهر)و102 روستای مهم تولیدی می باشد.
 فصل اول  : كلیات تحقیق                                                           شهرستان رضوانشهر از لحاظ تنوع تولیدات وفعالیت های شغلی  نسبت به دیگر شهرستانها ی استان تفاوت های چشمگیری دارد كه خود زمینه ساز توجه وتحقیق مستقل و بیشتر است.
             قبل از انقلاب،فعالیتهای روستایی شهرستان رضوانشهر ومنابع تولیدی روستائیان ونتیجتا” منابع درآمدو معیشت آنها درسطح  بسیار محدودی بود كه عمدتا” مبتنی بر فعالیت های زراعی ودامی با درآمد های ناچیز و به دور از حمایت های دولت و سرمایه گذاریهای خارج از منطقه استوار بود. سیاست گزاریها در داخل وخارج از روستا هم در جهت  مطلوبی نبود . تولیدات روستایی هم اغلب كارگر بر بوده تا سرمایه بر و دامداری روستایی همواره متكی بر كارگران روستایی بود.
             پس از سالهای اوّل انقلاب اسلامی متاثر از تحولات اجتماعی – اقتصادی  مخصوصاً با توسعه ارتباطات بازاری، استفاده ازمكانیزاسیون ومدرنیزاسیون مانند بكارگیری كودهای شیمیایی و حاصلخیز ی خاك،تسطیح اراضی و ماشین های كشت وبرداشت محصول و بالاخره با تغییر روند تولید موجبات هر چه بیشترتولیدات و فعالیتهای جدید فراهم گردید.ازجمله بازتاب آن می توان به افزایش درآمد روستاییان بعد از انقلاب  در شهرستان رضوانشهر اشا ره كرد:به استثنای فعالیتهای مبتنی بر كشت و تولید برنج كه از محصولات اصلی و منابع درآمدی روستاییان  شهرستان رضوانشهراز گذشته بوده و است ملاحظه گردیده كه در سال های اخیر با آگاهی های ارائه شده در بخش روستایی، این شهرستان به تنوع و تعدد فعالیتها و تولید محصولات دیگری مانند : پرورش موزهای گلخانه ای، تولید محصولات جالیزی، پرورش ماهی قزل آلای كوهستانی ،پرورش و نگهداری شتر مرغ محلی پرداخته است و گسترش صنایع دستی روستایی و مزارع پرورش ماهیان از جمله فعالیتهای اصلی و تولید ی و منابع درآمدی جدیدی در روستاها در آمده است كه باعث ارتقا سطح زندگی  روستائیان از لحاظ اقتصادی- فرهنگی شده است.بدیهی است در روندتحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته(83-63) روستاییان با یك سلسله مسائل و بازتاب هایی مواجه بوده اند كه از آن جمله :
              یكی ورود شهریان و سرمایه گذاریها آنها در سطح روستا هاو تغییر كاربریها همراه  با ساخت و ساز ویلاهای گران قیمت و بالاخره گران شدن اراضی كشاورزی است . دوم پدید آمدن و توسعه فعا لیتهای جدید كه منجر به تولید و صدور تولیدات روستایی مانند موز, گوشت شترمرغ غزل آلای كوهستانی به خارج از شهرستان رضوانشهر عمدتا صدور به شهرستان های استان گیلان و تهران گردید و  موجب افزایش درامد روستاییان شده است . سوم : ارتقا سطح فرهنگی و اقتصادی روستاییان و توسعه ارتباطات آنها با خارج از روستاهای دهستان مركزی شهرستان رضوانشهر شده است.        
 فصل اول  : كلیات تحقیق                            4
           در طرح و تعریف مساله فوق، سوالاتی به شرح زیر مطرح شده است كه پاسخ آنها در فرضیه پیش‌بینی شده است(ص5). یكی اینكه: آیا تغییر و دگرگونی فعالیتهای روستایی شهرستان رضوانشهر از نیاز بازار وتحولات بیرونی منطقه میباشد؟ ودیگر اینكه: آیا سیاستهای حمایتی دولت در تحولات تولیدی واقتصادی روستاهای منطقه موثر بوده است ؟   

3-1- پیشینه تحقیق :
                    طالش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ودور بودن از مسیر اصلی جاده در استان گیلان كمتر مورد استقبال و مطالعه در ابعاد اجتماعی – اقتصادی قرارگرفته است مگربه وسیله خارجیانی كه به دلیل ویژگی های خاص سكونتی و شرایط فیزیكی آن ویا بدلیل ویژگی های خاص مردمی وفرهنگ منطقه علاقه ای نشان داده باشند.
           در مطالعه طالش بیشتر مطالعات از سوی ادارات و سازمانهای وابسته محلی واستانی مثل جهاد كشاورزی ،سازمان آمار منطقه ای،سازمان برنامه وامثالهم صورت گرفته یا اینكه در شكل مقاله های علمی و پایان نامه ای ملاحظه می شود كه مطالعاات انجام پذیرفته.از جمله مطالعات محلی انتشار مقالات علمی كه توسط اقای دكتر تقی رهنمایی آنهم به دلیل  علاقه و  وابسستگی های آبا واجدادی خود به منطقه وعلایقی را كه داشته صورت داده مثل اننشار فصلنامه های تالش كه هرفصل منتشر می شود این فصلنامه از سال1380شروع به كار نموده وتا كنون  نزدیك به 12شماره در ارتباط باموضوعات  اجتماعی – اقتصادی بحث می نموده است.
          بارز ترین مورد مطالعات خارجیان تز دكتری آقای مارسل بازن بنام طالش منطقه ای قومی درشمال ایران كه درسال 1351شروع و در سال1358 دردانشگاه سوربن پاریس دفاع شد ومو ضوع آن در مورد وضعیت  اقتصادی-اجتماعی  منطقه تالش میباشد كه بعنوان اولین تحقیق خارجی درخور توجه است.
         هر چند در دیگر مناطق استان گیلان و مخصوصا بخش جلگه ای آن مطالعات تخصصی و تحقیقات علمی تری صورت گرفته كه از ان جمله كتاب پایان نامه دكتری متعلق به آقای غلامحسن شیخ حسنی است كه در رابطه با كاربری در اراضی كشاورزی استان گیلان(به  زبان انگلیسی)با تكیه بر منطقه صومعه سراولاهیجان
 فصل اول  : كلیات تحقیق                                5 
در سالهای 1980 انجام داده است یا كتاب دكتری جغرافیای شهری آغای عظیمی در باره شهرهای استان گیلان(رشت ،انزلی)   اما در رابطه با تالش و تحولات كشاورزی آن تاكنون مطالعاتی انجام نگرفته  است.
        درخا تمه اذعان می نمایم كه اگرچه پیششینه  مطالعات انجام شده در رابطه باكشاورزی منطقه تالش نسبتا قا بل ملا حظه می باشداما در رابطه با تحولات كشاورزی درشهرستان رضوانشهر تا كنون هیچكس مطالعه ای انجام نداده است و این تحقیق می تواند اولین باشد و زمینه ساز مطالعات مهم بعدی گردد. 
4-1- فرضیات:
   فرضیه نوعی حكم اولیه است نسب به یك پدیده عینی كه از طریق ارتباط علمی دو یا چند پدیده همسو بیان می شود و فرضیه فقط یك تصور مقدماتی و نوعی پیشنهاد و آزمایش است كه باید امتحان شود.(جزوه  درسی كارشناسی ارشد. دكتر سعیدی. 1382).
بنابراین با آنچه را كه در طرح وتعریف مساله به صورت سوال  بیان گردیده می‌توان پاسخ آن را در فرضیات زیر جستجو كرد در پاسخ به سوال اول فرضیه زیر مطرح است كه:تحول و تغییرعوامل مداخله گر داخلی و خارجی سبب فراوانی اشتغالات و تنوع تولیدات روستایی شده است .و در پاسخ سوال دوم هم می‌توان بیان كرد:حمایت های دولتی عمده ترین انگیزه در روند تحولات روستایی تولیدات كشاورزی  ،اشتغالات(فعالیت ها )بعد از انقلاب در دهستان مركزی شهرستان رضوانشهر بوده است  بدیهی است كه در فصول مختلف روند این تحولات وفعالیتهای اقتصادی تشریح خواهد شد  كه در فصل آخرمنجر به اثبات فرضیه خواهد گردید.(فصل ششم)
5-1- اهداف:
        بررسی و شناخت بازتاب روند تحولات و دگرگونی هایی كه در چشم اندازجغرافیایی منطقه،در 2 دهه اخیر( 83-63 )به وجود آمده تبیین و علل و عوامل مختلف انسانی و محیط طبیعی در شهرستان رضوانشهر بررسی می گردد. بنابراین هدف از تحقیق شناخت اثرات تحولات درونی و برونی اقتصادی بر روی فعالیت های توسعه تولیدی دهستان و گسترش كالبدی روستاهای شهرستان رضوانشهر بالاخص دهستان مركزی می باشد در این خصوص بهینه سازی تولید در روستاهای مورد نظر، ایجاد رابطه معقول با بازار های مصرف،شناخت امكانات توسعه معقول مكانیزاسیون ومدرنیزاسیون در عرصه تولید  وفعالیت در محدوده مورد مطالعه با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی روستاییان شهرستان رضوانشهر به خصوص دهستان مركزی گیل دولاب می باشد…
منابع و ماخذ

– آمار نامه استان گیلان-1380
– احمدی ،هاجر،پایان نامه كار شناسی ارشد،بررسی تحولات اقتصادی روستایی صومعه سرا، شهید بهشتی 1379
– استفن پورتو ، دون : سقوط و ظهور شیوه تولید آسیایی ، ترجمه عباس مخبر ، نشر مركز تهران -1368
– اصلاح عربانی،ابراهیم،كتاب گیلان ،جدول اولانتشارات گروه پژوهشگران ایران ،چاپ دوم 1380
– اهلرز، اكارت ؛بررسی پراكندگی اراضی و علل و اثرات آن-یكپارچگی عوامل موثر  و اثرات آن،انتشارات مركز تحقیقات روستایی  و اقتصاد كشاورزی،1371
– بازن ، مارسل طالش منطقه ای قومی در  شمال ایران تر جمه دكتر  مظفر فرشچیان جلد اول و دوم انتشارات آستان قدس ،1367
– چینامبار ، جی جی : مقدمه ای بر جامعه شناسی با تاكید بر جامعه شناسی روستایی ، ترجمه احمد حجاران و مصطفی ازكیا ، نشر نی ، تهران1373
– حمیدی ،سعید ،مدیریت  و اقتصاد  پژوهشی شتر مرغ درایران،چاپ بین الملل شمس1380
– درئو ماكس : جغرافیای انسانی ، ترجمه سیروس سهامی ، جلد دو م انتشارات رایزن ، چاپ اول تهران 1371
– دهخدا ، علی اكبر ، لغت نامه ترجمه ی سید جعفر شهیدی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1377
– دولفوس ، اولیویه : فضای جغرافیایی ،  ترجمه سیروس سهامی ، نشر نیكا چاپ اول ، مشهد 1370
– دولفوس، اولیویه ، فضای  جغرافیایی ، ترجمه سیروس سهامی ،نشر نیكا ، 1374
– رحمانی فضلی ، عبد ارضا : تحلیلی از ساخت زراعی روستاهای حوضه جنوب اترك شیر وان ( پایان نامه دوره دكتری  جغرافیای انسانی ) . دانشگاه تربیت مدرس ، دانشكده علوم انسانی ، تهران 1371
– رحمانی،بیژن،بنیادهای جغرافیایی اقتصاد ایران چاپ علوی 1375
– رهنمایی ، محمد تقی : مجموعه مباحث وروشهای شهر سازی ، جغرافیا ، انتشارات سازمان مسكن و ساختمان ، چاپ اول ، تهران 1369
– سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح : نقشه توپوگرافی رضوانشهر  مقیاس 100000 /1 ( 1371 )
– سازمان زمین شناسی كشور : نقشه زمین شناسی رضوانشهر مقیاس 100000/1( 1371)
– سرشماری عمومی و نفوس مسكن رضوانشهر -1375
– سعیدی ، عباس ؛ مبانی جغرافیایی روستایی ، انتشارات سمت ،1377
– سلطانی ، محمد علی ؛اصول و مبانی جغرافیایی جمعیت و جعیت شناسی ، دانشگاه اصفهان ،1375
– سنیك، جاسبر ؛ دیلون ، اس اس؛ جغرافیای كشاورزی ، ترجمه سیاووش دهقانیان ،عوض كوچكی و علی كلاهی اهری ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،1374
– سوداگر ، محمد : نظام ارباب رعیتی در ایران ، چاپ خانه گلشن ، چاپ اول 1356
– سیاهی پور نجیبه،پایان نامه كار شناسی نگرش به محیط زیست تالش،دانشگاه شهید بهشتی 1373
– شهبازی ، اسماعیل؛توسعه و  ترویج روستایی ،انتشارات دانشگاه تهران ،1375
– شیخ حسنی ، غلامحسن؛درسنامه جغرافیای اقتصادی ایران
-شیخ حسنی، غلامحسن؛ مبانی جغرافیایی اقتصادی كشاورزی(جزوه درسی كارشناسی)
-شیخ حسنی، غلامحسن؛ كاربری اراضی كشاورزی در استان گیلان با تكیه بر بخش جلگه‌ای صومعه سرا لاهیجان (به زبان انگلیسی PH.D، 1987)
– صرافی، مظاهر ؛مبانی برنامه ریزی منطقه ای ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه،1379
– طرح جامع شهرستان رضوانشهر- 1372
– عبدلی،علی،تالشها و تاتها ،چاپ نوبهار -1369
– علیخانی، بهلول و محمد رضا كاویانی ، مبانی آب و هوا شناسی ، انتشارات سمت 1371
– عمید ، حسن ؛ فرهنگ عمید، انتشارات امیر كبیر، تهران 1379
– گونیلی ، ابوالحسن ؛فرهنگ كشاورزی ایران ، انتشارات امیر كبیر ،تهران 1363
– لوبر،رنه؛ بمیاد های بزرگ زراعی در جهان ترجمه محمود محمود پور ،انتشارات دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،1354
– مركز آمار ایران ، سرشماری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید