زندگینامه و آثار فروغ فرخزاد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 زندگینامه و آثار فروغ فرخزاد در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد زندگینامه و آثار فروغ فرخزاد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

خیلی از افراد فروغ را فقط شاعر می‌پندارند در صورتیكه او در كنار شعرسرودن به كارهای هنری دیگری از قبیل فیلم‌سازی، بازی در تئاتر و فیلم، طراحی، و نقاشی می‌پرداخت.
امید است موجب شناخت بیشتر نسبت به این شاعر توانمند شود. در پایان آرامش روح بزرگ آن شاعر گرانقدر را از خداوند متعال خواستارم.
 
پانویسها
1-    سهراب سپهری –  هشت كتاب – حجم سبز شعر«دوست» كه مرثیه‌ای است در سوك فروغ.
2-    حرفهایی با فروغ فرخزاد ( تهران – انتشارات مروارید ، 1356 ) ص 12
3-    سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با روزنامه‌ی كیهان ، 21 بهمن 1350
4-    همانجا
5-    پوران فرخزاد، هفته نامه‌ی بامشاد آبان 1347
6-    فروغ فرخزاد خاطرات سفر اروپا. مجله‌ی فردوسی سال نهم
7-    همانجا
8-    ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد( تهران: انتشارات مروارید، 1354 ) شعر« بعد از تو» ص 46 و 47 .
9- تولدی دیگر( تهران : انتشارات مروارید: 1356)شعر « آن روزها» ص 12-10
10 و 11- سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با روزنامه كیهان، 21 بهمن 1350 .
12- سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان، 24 بهمن 1350
13- حرفهایی با فروغ ص 27 و 28
14- مجله زن روز اسفند 1345
15- پوران فرخزاد – هفته نامه بامشاد شهریور 1347
16- همانجا
17- سخنان پوران فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
18- سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 .
19- طوسی حایری . هفته‌نامه بامشاد 12 شهریور 1347
20- همانجا
21- پوران فرخزاد . هفته‌نامه بامشاد 26 شهریور 1347
22- طوسی حایری ، هفته‌نامه بامشاد 12 شهریور 1347
23 – سخنان پدر فروغ در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
24- پوران فرخزاد هفته‌نامه بامشاد 26 شهریور 1347
25- حرفهایی با فروغ ص 27-29
26- حرفهایی با فروغ ص 48
27- همانجا
28 – حرفهایی با فروغ ص 70
29 – همانجا ص 7-8
30- همانجا ص 70
31- فروغ فرخزاد خاطرات سفر اروپا مجله‌ی فردوسی سال نهم
32- همانجا
33 – همانجا
34- طوسی حایری هفته نامه‌ی بامشاد 12 شهریور 1347
35- مصاحبه‌ی صدرالدین الهی با فروغ – مجله ی سپیدو سیاه اسفند 1345
36- حرفهایی با فروغ ص 29
37- همانجا، ص 25-23
38- همانجا، ص 28
39- همانجا، ص 6
40- همانجا، ص 32
41- نامه‌ی فروغ مجله‌ی خوشه، نوروز 1346
42- نامه‌ی فروغ، مجله‌ی فرودسی ، 27 مرداد 1347
43- حرفهایی با فروغ ص 48
44- م، آزاد، هفته‌نامه‌ی بامشاد 19 شهریور 1347
45- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ص 92-93
46- مصاحبه با فروغ مجله‌ی روشنفكر ، سال 11، اسفند 1342
47- به نقل از مجله زن روز 16 اسفند ماه 1345 و حمید شجاعی: نام‌آوران سینما در ایران ( تهران ‌بینا، 1356)
48- نامه‌ی فروغ، آرش شماره‌ی 13 اسفند 1345
49- نامه‌ی ت-فرخزاد مجله‌ی روشنفكر 20 آبان 1347
50- هفته‌نامه بامشاد 30 مهر 1347
51- حرفهایی با فروغ : ص 39- 42
52- مصاحبه‌ی با اصغر ضرابی با احمد شاملو مجله‌ی فرودسی فروردین 1345
53- نامه‌ی فروغ دفترهای زمانه بهمن 1346 ص 28
54- مصاحبه‌ی صدرالدین الهی با فروغ. مجله‌ی سپید وسیاه اسفند 1345
55- حرفهایی با فروغ ص 21-22
56- همانجا ، صفحات : 8،57،47،48.
57- مجله‌ی فردوسی 27 مرداد 1348
58- تولدی دیگر، شعر« گذران» ص 18
59- همانجا ص 31
60- پوران فرخزاد،هفته‌نامه بامشاد، آبان 1347
61- نامه‌ی فروغ، آرش، ش 13، اسفند 1345
62- نامه‌ی فروغ مجله‌ی فردوسی 27 مرداد 1348
63- نامه‌ی فروغ.مجله‌ی فرودسی 27 مرداد 1348
64- ف- فرخزاد مجله‌ی فرودسی بهمن 1348
65- سخنان امیرمسعود فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
66- سخنان ف. فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353
67- م. آزاد،هفته‌نامه‌ی بامشاد 19شهریور 1347
68- مجله زن روز 16 اسفند 1345
69- نامه‌ی فروغ مجله‌ی خوشه نوروز 1346
70- تولدی دیگر شعر « آن روزها» ص 15، 16
71- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، شعر« ایمان بیاوریم…» ص 23 .
72- نامه‌ی فروغ، آرش، ش 13 ،ا سفند 1345
73- تولدی دیگر، شعر« وهم سبز» ص 121و 122.
74- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، « ایمان بیاوریم…» ص 28 و 29.
75- نامه‌ی فروغ، مجله‌ی روشنفكر 20 آبان 1347 .
76- نامه‌ی فروغ مجله‌ی فرودسی 27 مرداد 1348
77- همانجا
78- سخنان محمد فرخزاد در مصاحبه با كیهان 24 بهمن 1353 .
79- خاطرات سفر اروپا. مجله‌ی فردوسی، سال نهم.
80- دختر شورانگیز شعر، نوشته‌ی مسعود بهنود مجله‌ی روشنفكر اسفند 1345 .
81- تولدی دیگر شعر« وهم سبز» ص 119
82- پرویز لوشانی،مجله‌ی سپیدوسیاه اسفند 1345
83- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، شعر« ایمان بیاوریم … » ، ص 42.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر فرهنگ و تمدن اسلامی بر تمدن مدرن غرب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر فرهنگ و تمدن اسلامی بر تمدن مدرن غرب در word دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر فرهنگ و تمدن اسلامی بر تمدن مدرن غرب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست
مقدمه    2
فصل اول    12
مبانی فرهنگ و تمدن اسلام و مسیحیت    12
در قرون وسطی    12
الف: تعریف فرهنگ و تمدن    13
فصل اول    24
2- منابع و كانونهای خارجی:    27
الف: مراكز علمی یونانی و سریانی زبان    27
نهضت ترجمه در اسلام    34
جنگ‌های صلیبی    43
ب- نتایج جنگهای صلیبی :    55
الف: نتایج مذهبی :    56
ج) نتایج اجتماعی :    63
د – نتایج نظامی    65
هـ – نتایج علمی ـ فرهنگی    68
و – نتایج اقتصادی    70
دانشگاهها و مراكز علمی    74
الف: تأسیس دانشگاه در سرزمین های اسلامی    75
تأسیس نخستین دانشگاه‌های اروپا و ارتباط با دانشگاه‌های اسلامی    83
فلسفه    99
ریاضیات    123
تأثیر ریاضیدانهای مسلمان بر ریاضیدانان اروپا    126
علم طبابت اسلامی و استقلال آن به اروپا    130
انتقال طب اسلامی به اروپا    135
نتیجه گیری    140
بسمه تعالی
طرح تحقیقاتی

 

عنوان :
تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شكل گیری تمدن مدرن غرب

 

مقدمه
بر اساس كشفیات باستان شناسی و مطالعات تاریخی، جامعه شرقی و به ویژه منطقه بین النهرین محل ظهور نخستین تمدن بشری و كانون تجمع انسانی است. به همین دلیل و به منظور انتظام بخشیدن به روابط اجتماعی و تهذیب اخلاقی، دین كانون مظهر ادیان الهی و حتی مذاهب غیر آسمانی است جذابیت‌های اقتصادی، دینی، جغرافیایی و بخصوص شرایط شبه جزیره بودن این منطقه از آغاز شكل گیری ؟ نیست موجب گردید كه هر قدمی برای دستیابی به این جذابیت‌ها منطقه را مورد هجوم قرار دهد. این تهاجم موجب گردید كه خاورمیانه منطقه‌ای از نژادها – مذاهب زبانها و خلاصه مجموعه فرهنگی تفكیك ناپذیر شود. اما از میان تهاجم فرهنگ‌های مهاجم آنچه كه خاصیت اثر گذاری و تاثیر پذیری بیشتری درشت فرهنگ غربی بود. آشنایی اروپا با منطقه خاور نسبت (گر چه این یك اصطلاح قرن نوزدهمی است) و تاثیر متقابل فرهنگی ناشی از دلایل بسیاری است در جمله قرابت جغرافیایی – منافع مشترك تجاری با محوریت دریای سیاه دریای مدیترانه و خلیج فارس  – ؟ ادیان ابراهیمی یهودیت  و مسیحیت – تشكیل نخستین كلوینهای یونانی در قرن ششم ق – م در دهانه نیل – نخستین برخورد نظامی میان ایران و یونان و سپس روم – تشابه نژادی میان اروپا و ایران (اروپاییان معتقدند كه ما شرق را بازرتشت ؟ ایران شناختیم) تمام این دلایل قطعاً به دنبال برخوردهای نظامی – روابط تجاری و تأثیرات مذهبی موجب كنش‌های فرهنگی میان شرق و غرب و به ویژه پس از ظهور اسلام باعث تأثیر و تأثیرات مذهبی موجب كنش‌های فرهنگی میان شرق و غرب و به ویژه پس از ظهور اسلام باعث تأثیر و تأثر فرهنگی بین اسلام و مسیحیت شد. بنابراین منطقه ما از دوره سومریان با اقلام حاشیه ؟ مدیترانه ارتباط داشته، اما از دوره یونانیان این ارتباط بیشتر در قالب نظامی – تجاری – سیاسی و مذهبی بوده است.
نخستین و پربارترین مرحله مقابل و تقابل فرهنگی، با غرب، مربوط به حمله اسكندر به این منطقه است. این حمله گرچه در مضافه نظامی صورت گرفت. ولی اثرات فرهنگی و علمی آن بسیار چشمگیر بود. ظهور اسكندر و حاكمیت تفكر ؟ او به دوران طلا    پی علم و فلسفه یونانی پایان داد. اسكندر با كوله‌ باری از اندوخته‌های علم و فلسفه یونانی راهی شرق شد و به ویژه فرهنگ ما را به شدت متأثر كرد. با توجه به این كه زیر رخت فرهنگ و تمدن این منطقه دینی بوده و هست، بنابراین به اسكندر آموخته بودند كه برای سهل لوصول بودن شرق بایستی با چهره و القاب دینی وارد شود. به همین دلیل بود كه قبل از حركت به سمت ؟ مادرش او را «فرزند خدا» نامید.
اسكندر كه در ذهنیت نوجوان خویش ایجاد یك امپراطوری جهانی را طرح ریزی كرده بود. به خوبی دریافت كه این آرزو عملی نمی‌شود مگر با رعایت محترمات دینی مردم منطقه و در سایه شبیه سازی فرهنگی و ایجاد یك فرهنگ مشترك بین شرق و غرب. او به خوبی دریافته بود كه در شرق دین بیش از هر عامل وحدت بخش مؤثر است.
لذا در مسعبه آمون Amon در لباس كاهنان به عبارت برخاست و مصریان نیز به چشم خدایی به او نگریستند. مصر بیش از هر سرزمین دیگر تسلیم اسكند شد. همین آسان تر پذیرفتن اسكندر باعث شد تا وی بندرت اسكندریه را بنا كند. هدف اولیه از تأسیس این شهر سهولت تجارت میان یونان و مصر بود، ولی بعداً پس از سقوط اسكندر و تأسیس حكومت بطلمیوسیان در مصر و بروز بحران در آتن علماء و فلاسفه یونانی به مصر مهاجرت كردند و با ایجاد كتابخانه و موزه معتبری، اسكندریه به آتن شرق شهرت یافت و اسكندریه قرنها كانون تعاملات فرهنگی میان شرق و غرب شد. نكته جالب این كه در اسكندریه برای نخستین بار علم دستخوش انشعاب شد . تا زمان ارسطو علم یك كلیت انفكاك ناپذیر بود. در حالی كه در اسكندریه بطلمیوس، جالینوس ، اقلیدوس و ارشمیدوس هر كدام تحقیقات در زمینه علم واحدی را دنبال كردند.
اسكندریه موقعیت حساس خود را به عنوان برجسته ترین مركز علم جهان آنروز همچنان تا ظهور دیانت اسلام حفظ كرد به گفته بسیاری از علماء غربی اسلام نیز عامل مؤثری در حراست و حفاظت علوم یونانی بود. بعد از ظهور اسلام نه تنها اسكندریه بلكه مراكز متعددی در سراسر امپراتوری اسلام بوجود آمد و متفكران اسلامی با بهره گیری از علوم یونان موجبات احیاء این علوم را فراهم آوردند.
در قرون اولیه هجری و از زمان نخستین خلفای عباسی به ویژه در زمان هارون الرشید و فرزندان او «نهضت ترجمه» به همت آنان راه اندازی شد و دربار بغداد هیأتهایی را برای جمع آوری و خرید كتب علوم قدیمه یونانی به امپراتوری روم شرقی (بیزانس) و روم غربی (ایتالیا) اعزام شدند و مراكز ترجمه در بسیاری از شهرهای معتبر مثل جندی شاپور و بغداد به كار ترجمه اسناد یونانی پرداختند.
در قرون اولیه و به ویژه در مكتب امام صادق (ع) بدون هیچگونه تعصب دینی ، علماء اسلامی – یهودی و مسیحی در جهت اعتلای علم با یكدیگر تشریك مساعی می كردند . خلفا و سلاطین نیز همین اغماض مذهبی را رعایت می كردند و هیچگونه تفاوتی میان ابن سینا (مسلمان9 و ابن بخشیشو و ابن میمون (یهودی) وجود نداشت . علماء اسلامی از تمام كانونهای علمی از جمله هند – ایران – چین – بلخ و مرو و دانشمندان مسیحی و یهودی بهره می بردند.
در امپراتوری اسلامی، علوم وفلسفه اسلامی همچنان به باروری خود ادامه می داد . این وضع در ایران تا اواخر عصر سامانیان كه ایرانی بودند ادامه یافت، تا این كه با ورود عنصر ترك به منطقه ونهایتاً تسلط غزنویان به عنوان نخستین سلسله ترك نژاد برابر این متأسفانه محیط آرام علمی – فلسفی و حتی ادبی ایران به كانون تشنج های سیاسی و تعصبات دینی تبدیل شد. از این میان عصبیت دینی بر لطافت دینی غالب شد و احكام دین در تأویل مستشرعین درباری به صورت ابزار اعمال قدرت حاكمان سیاسی درآمد. هر روز اسلام به فرقه های مذهبی متعارض تقسیم می شد و نزاع میان این فرق فضا را برای اندیشه ورزی علمی و به ویژه فلسفی در جهت استحكام مبانی تمدن اسلام محدودتر و خشن تر می كرد و استنتاجات فرقه ای بر استدلالات علمی مسلط شد. در همین دوره (حدوداً قرن یازدهم) اروپای قرون وسطی نیز دستخوش تعارض مذهبی شده بود و احتمالاً جنگ های صلیبی (1296-1095) نقطه اوج این تعارضات بود. جنبش اصلاحات دینی در قرن شانزدهم سطح عصبیت كاتولیكی و تعارض های فرقه ای را كاهش داد و زمینه تكثرگرایی مذهبی را ببار آورد و نهایتاً فضای آنتی میان دین و فلسفه مهیا شد. در اسلام گرچه فارابی به عنوان مؤسس فلسفه اسلامی تلاش كرد میان علم و ایمان – فلسفه و دین آشتی برقرار كند، اما غزالی این اندیشه را تكفیر كرد و «تهاخت الفلسفه» را در مورد این چنین عقایدی نوشت.
از زمانی كه سرزمین های اسلامی دستخوش تشنجات فرقه ای شد علم و فلسفه از این منطقه رخت بربست و ازطریق سبیل واندلس راهی اروپا شد. جنگهای صلیبی به هجرت علم و فلسفه اسلامی به اروپا كمك كرد.
اگرچه مسلمانان در پایان جنگ های دویست ساله صلیبی بر مسیحیان پیروز نظامی شدند. ولی در واقع این مسیحیان اروپایی بودند كه با دستیابی به منابع و مأخذ علمی – فلسفی – تاریخی و… و انتقال آنها به اروپا زمینه و بستر نهضت رنسانس را فراهم كردند. در انتقال علوم و فلسفه اسلامی به اروپا یهودیان نقش برجسته ای داشتند زیرا اینان در كاخ سلطاین – دربار خلفاء – كتابخانه ها و بیت الحكمه آمد و رفت داشتند و به صورت پنهانی این منابع را از سرزمین های اسلامی خارج كردند و در سیپل واندلس به خریداران اروپایی می فروختند. به این ترتیب علم و فلسفه یونان كه پس از حمله اسكندر به شرق پناه آورده بود و از شهر اسكندریه از طریق بیت الحكمه بغداد و نهضت ترجمه به جهان اسلام آورده شد و به همت علماء و فلسفه اسلامی بر آنها شرح و تفصیلی نوشته شد و زمینه ابداع و اكتشاف علوم دیگر را توسط عملاء اسلامی فراهم كرد در ؟ آشوبهای سیاسی و تنگ نظریهای مذهبی و به بهانه جنگ‌های صلیبی بار دیگر به اروپا رفت و بنیاد انسانی را در آنجا پی ریزی كرد. به این صورت انسانی به عنوان مبدأ بیداری اروپا و منشأ تمدن جدید غرب مرهون اندوخته ها علمی و فلسفی علماء اسلامی بوده است. این ادعایی است كه مورخین امروزی اروپایی نیز به آن اعتراف می كنند. «راك لو گف مورخ مشهود و قرون وسطی شناس مورخ فرانسه در مقدمه كتاب «جنبش روشنفكری در قرون وسطی» معتقد است كه تمدن رنسانس از بقایای تمدن بین‌النهرین و سرزمین های اسلامی ساخته شد.»
از قرن دوازدهم نهضت ترجمه منابع اسلامی در اروپا آغاز شد. علماء مسیحی آثار علوم یونانی را كه غالباً به زبان عربی و ؟ بود به زبان لاتین كه زبان مقدم كلیسا بود ترجمه كردند و بزودی ترجمه به زبانهای محلی و ملی رواج یافت. در پاریس – لندن – مادرید مدارس اسنه شرقی برپا شد تا ترجمه كتب سریعتر انجام گردد.
خلاصه این كه مسیر اشتغال علوم و فلسفه از یونان به شرق و از شرق به اروپا نشان داد كه علم از محیط متشنج بیزار است. زیرا به مجرد این كه یونان نظامی شد و جامعه شرقی دچار مبارزات سیاسی و اختلافات دینی گردید، علم از این منطقه نیز به جای آرامتر كه طالبان علم وجود داشتند مهاجرت كرد.
از جمله منابع مهم دیگری كه حكایت از این نقل و انتقال می كند، كتاب «انتقال علوم یونانی به عالم اسلام» اثر دیسی اولیری است كه توسط مرحوم احمد آرام به زیبایی ترجمه شده است.
مهمترین سئوال طرح تحقیق این است كه اولاً چگونه و چرا علم و فلسفه یونان به شرق منتقل شد ثانیاً در شرق اسلامی چه برداشت ها و تفاسیر روی علوم یونانی صورت گرفت و چگونه شد كه این علوم نتوانست جامعه ما را طرز خفتگی بیدار كند ثالثاً چه عواملی اروپای قرون وسطی را از حالت ركورد و تحجر دینی خلاص كرد و حیاتی دوباره (رنسانس) به او داد و مسلمانان چه اندازه تأثیر در احیاء تمدن اروپا داشته اند.
این طرح تحقیق دارای چهار فصل است:
فصل اول كه مدخل و مقدمه ای برای فصول بعدی است. دورنمایی از موقعیت جهانی اسلام و مسیحیت در قرون وسطی را از جنبه های مختلفی علمی – فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ترسیم می نماید. (اصطلاح و دوره هزار ساله قرون وسطی خاص تاریخ اروپاست و قابل نقل برای تمدنهای دیگر نیست). مفاهیم فرهنگ و تمدن، «چگونگی شكل گیری تمدن اسلامی و عناصر داخلی و خارجی موثر در آن و نظام فئودالی را مورد توجه قرار می‌دهد.
فصل دوم تحت عنوان كانونهای تأثیرگذار و پل های ارتباطی شرق و غرب نام گرفته است كه به سه موضوع ؟؟ – اندلس و جنگهای صلیبی پرداخته است. این فصل به دلیل اهمیت مفصل تر از فصول دیگر است.
فصل سوم به روابط فرهنگی، فكری مسلمانان و مسیحیان در قرون وسطی پرداخته شده و اثرات آن تا رنسانس ادامه یافته است. توسط دانشگاهی اسلامی و نقش آن در تأثیر دانشگاههای اروپایی، چگونگی سیر انتقال اندیشه‌های علمی – فلسفی از جهان اسلام به اروپا – نقل ادبیات – تصوف و عرفان اسلامی و آداب و رسوم و خلق و خوی مسلمانان در اروپا مهمترین مباحثی هستند كه در این قسمت به آنها پرداخته شده است.
فصل چهارم به تحقیق و تفحص در علوم تجربی و ریاضی و نقش دانشمندان اسلامی در بسط و تكامل آن علوم و همچنین به راههای نفوذ آثار متفكران اسلامی در غرب پرداخته ایم.
در پایان پس از نتیجه گیری منابع و مآخذ فارسی – عربی و لاتین آورده شده است…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

زندگینامه و قیام امام حسین (علیه السلام) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 زندگینامه و قیام امام حسین (علیه السلام) در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد زندگینامه و قیام امام حسین (علیه السلام) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

ای خدای حسین0آستان حسین تو بر پا برهنگان وگمنامانو از قلم افتادگان ومهر باطل گشاده تر است0

ای خدای شام غریبان 0غریبی و بی كسی تق دیر اهل وعیال توست0ما را تب وتاب غربت و تاب و توان قرابت عنایت فرما0ای خدای زهیر0وقتی شمشیر ولایت دراطراف خیمه یدلمان وزیدن میكرد روح پرهیز و ستیز را از ما بستان وروح تسلیم ورضا عنایتمان كن0

ای خدای حر 0هر روز عا شوراستو هر زمین كربلاو انسان هر لحظه در معرض آز مایش وفتنه وبلا رو سفیدمان كن0

سر مقاله 

0000 حسین را گنج بان  وحی خویش قرار داده و او را با شهادت 

كرامت بخشیدم وپایانی بس باسعادت برای وی مقرر داشتم 0

اوست برترین شهیدان و درجه اش از همه بالا تر 0كمه تامه ی خود را همراه او قرار دادم و حجت رسای خویش را نزدش نهادم و

بوسیله ی خاندان او پاداش وكیفر میدهم0

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی سیاست خارجی ایران در مقابل آمریکای لاتین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی سیاست خارجی ایران در مقابل آمریکای لاتین در word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیاست خارجی ایران در مقابل آمریکای لاتین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

همان طور که می دانیم و اخیراً در فواصل زمانی کوتاه ، از طریق رسانه ها مطلع می شویم ، مدتی است که روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آمریکای لاتین رو به افزایش است. این رابطه ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی ، صنعتی و … دارد . از جهت سیاسی شاهدیم که کشور ما با کشورهای یاد شده ، خصوصاً درمورد ایالات متحده ی آمریکا ، در پی دستیابی به سیاست های مشابه و همسو هستند و در مجامع جهانی از موضع گیریهای یکدیگر در رابطه با مسائل گوناگون دفاع می کنند.در زمینه ی اقتصادی ، کشور ما در پی برقراری روابط مثبت با کشورهای دارای نفت مانند ونزوئلا و شاید افزایش طرق تأثیرگذاری بر قیمت جهانی نفت و حفظ ثبات آن است.در زمینه ی صنعتی ، اخیراً قراردادهایی بین کشورها به امضا رسیده که چشم انداز رابطه ی مثبت در زمینه ی همکاری های صنعتی را ایجاد کرده است.

منابع:
1-    نامه ی دفاع 6 ( چاوز و راهبرد امنیت ملی ونزوئلا ) ، هادی اعلمی فریمان ، مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی – مرکز پژوهش ، شماره ی اول ، 1384
2-    مجموعه گزارش کشوری انرژی ونزوئلا ، مهدی یوسفی ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ، چاپ اول ، 1385
3-    مجموعه گزارش کشوری انرژی مکزیک ، حسین یادگاری ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ، چاپ اول ، 1384
4-    مجموعه گزارش کشوری انرژی آمریکا ، حسین یادگاری ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ، چاپ اول ، 1384
5-    مجله ی همشهری دیپلماتیک ، شماره ی هشتم ، نیمه ی آبان 1385
6-    مجله ی همشهری دیپلماتیک ، شماه ی نهم ، نیمه ی آذر 1385
7-    روزنامه ی ایران ، شماره ی 3513 ، یکشنبه 12 آذر 1385
8-    روزنامه ی جام جم ، شماره ی 1887 ، سه شنبه 21 آذر 1385

منابع اینترنتی :
1-    سایت رسمی وزارت امور خارجه ی جمهوری اسلامی ایران :
www.mfa.gov.ir
2-    دایره المعارف اینترنتی ویکی پدیا :
www.wikipedia.com
    3- پایگاه خبری ایرنا :
www.irna.com
4-    پایگاه خبری ایسنا :
www.isna.com
     5- پایگاه خبری آفتاب نیوز:
www.aftab.ir
    6- پایگاه خبری بازتاب :
www.baztab.com
     7- پایگاه خبری BBC
www.bbc.com

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی هنر اعجاب انگیز پارس باستان ، تخت جمشید در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی هنر اعجاب انگیز پارس باستان ، تخت جمشید در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی هنر اعجاب انگیز پارس باستان ، تخت جمشید در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست
•    ? نام تخت جمشید
•    ? پیشینه
•    ? چگونگی سازه
•    ? پلکان‌های ورودی سکو و دروازه? خشایارشا
•    ? کاخ آپادانا
•    ? کاخ تچر
•    ? کاخ هدیش
•    ? کاخ ملکه
•    ? ساختمان خزانه? شاهنشاهی
•    ?? کاخ صدستون
•    ?? کاخ‌ شورا
•    ?? سرانجام تخت جمشید
•    ?? جایگاه کنونی این سازه
•    ?? عکس‌ها
•    15 منابع

پارسَه یا تخت جمشید نام یکی از شهرهای باستانی [ایران] است . در روزگار باستان به نظر ثابت نشده آرتور اپهام پوپ پارسه محل برگزاری جشن نوروز بوده‌است نه پایتخت. پایتخت سیاسی هخامنشیان شوش و هگمتانه بوده‌است. در باره کاربری تخت جمشید نظریات فراوانی است. جواد برومند سعید آنجا را یک نیایشگاه خورشید می‌داند در حالیکه رضا مرادی غیاث آبادی تخت جمشید را انجمن قانونگذاری و مشورتی کشورهای باستانی قلمرو ایران بشمار می‌آورد که در روایت کورتیوس نیز به آن اشاره شده‌است. اسکندر مقدونی سردار یونانی به ایران حمله کرد و این مکان را به آتش کشید. امّا ویرانه‌های این مکان هنوز هم در نزدیکی شیراز مرکز استان فارس برپا است. این مکان هم‌اکنون از مکان‌های باستانی ایران است.
 
نام تخت جمشید
تخت جمشید نام امروزی «پارسَه» است. «پارسه» از زبان پارسی باستان است و یونانیان آن را پِرسپولیس (به یونانی یعنی «پارسه شهر») خوانده‌اند.
مردم محلی این مکان را جایگاه تاجگذاری پادشاه باستانی جمشید پیشدادی می‌دانسته‌اند. ??/????-????-????-????
پیشینه
این بنا را تخت جمشید یا قصر شاهی جمشید پادشاه اسطوره‌ای ایران مینامند که در شاهنامه فردوسی بزرگ ساختن کاخهای باشکوه به او که دیو و جنها تختش را حمل میکردند نسبت داده شده‌است. عقائد مختلفی درباره تخت جمشید وجود دارد: پایتخت، خزانه، مکانی مقدس ،محل برگذاری جشنها،نوعی سازمان ملل یا مجلس بزرگان و دانشمندان. آنگونه که در منابع متعدد و گوناگون تاریخی آمده‌است ساخت تخت جمشید در حدود ?? قرن پیش در دامنه غربی کوه رحمت،به عبارتی میترا یا مهر و در زمان داریوش اول(داریوش کبیر)هخامنشی آغاز گردید و سپس توسط جانشینان وی با تغییراتی در بنای اولیه آن ادامه یافت. بر اساس خشت نوشته‌های کشف شده در تخت جمشید در ساخت این بنای با شکوه معماران،هنرمندان،استادکاران،کارگران،زنان و مردان بیشماری شرکت داشتند که علاوه بر دریافت حقوق از مزایای بیمه کارگری نیز استفاده میکردند.

 

منابع
•    کاشف، حسین. تخت جمشید؛ هنر اعجاب‌برانگیز پارس باستان، شیراز: نوید شیراز، فروردین ????.
•    مرادی غیاث آبادی، رضا. تخت جمشید، بنای میهنی ایرانیان و انجمن همپرسگی ملی؛، شیراز: نوید شیراز، ????.

تخت جمشید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاریخچه قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاریخچه قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاریخچه قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تاریخچه قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش
قانون مذكور در تاریخ بیست وششم دی ماه سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه با توجه به محتوای آن می توان گفت در بیش از یكصد تجربه قانونگذاری در كشورمان، قانونی با این جامعیت و با نگاه تمركز زدایی به تصویب نرسید و این از مصوبات تاریخی دوره چهارم مجلس است. مطابق ماده یك قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش ، اهداف این قانون عبارتند از : تحقق مشاركت مردم . نظارت آنها در امر آموزش و پرورش ، بهره گیری از كلیه منابع و امكانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ایجاد تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش.  علاوه بر اهداف فوق كه در یك ماده از قانون لحاظ شده است با دقت در سایر موارد می توان اهداف دیگری را نیز رصد و فهرست كرد، از جمله: تحقق عدالت آموزشی، تمركز زدایی در تصمیمات، توجه به مدرسه محوری، تامین منابع مالی غیر دولتی برای برنامه ریزی و … .پس از تصویب قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اقدامات اجرایی برای راه اندازی شوراها آغاز شد و اولین شورای برنامه ریزی كشور در تاریخ 8/3/1374 در استان كرمان شكل گرفت كه تا پایان سال 1385 تعداد 699 شورای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق آموزشی كشور تشكیل شد. باید توجه داشت قبل از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی در سال 1348 نیز قانونی تحت عنوان شوراهای مناطق برنامه ریزی به تصویب مجلسین دردوره طاغوت رسید كه نه تنها در تركیب اعضا و شرح وظایف و ظرفیت ها در سطح بسیار نازلی بود بلكه همان حد نازل نیز هیچگاه به اجرا در نیامد. سیاست راهبردی برای تحقق ظرفیت های متعدد و نیل به اهداف قانون عبارتند از:
الف. معرفی، تشریح و تبیین قانون
ب. محقق ساختن ظرفیت های قانون (زمینه های درون سازمانی)
ج. محقق ساختن ظرفیت های قانون ( زمینه های برون سازمانی)
د. رفع محدودیت ها و ارتقاء ظرفیت های قانون در راستای تحقق این سیاستهای  راهبردی و متناسب با هر یك از آنها اقداماتی انجام گرفت كه برخی از آنها، تقویت و تعمیق فعالیتهای گذشته بوده و تعداد كثیری از آن ها نیزبرای نخستین بار انجام شده است.

 

منابع

سایتدبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
سایت شوراهای آموزش و پرورش
سایت سامانه قوانین و مقررات شوراهای آموزش و پرورش
http://www.mardomsalari.com

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و شناخت شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و شناخت شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی در word دارای 190 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده

موضوع این پایان‌نامه بررسی شخصیت انوشیروان است. ابتدای فصل اول این پژوهش به تاریخ ساسانیان تا دوره قباد می‌پردازد ادامه فصل اول، خسرو انوشیروان در تاریخ (=جنگها، اصلاحات، شخصیت، سكه‌ها، دانش و عهد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی ایران در دوره وی) را مورد بررسی قرار می‌دهد. پایان فصل نیز به بررسی ویژگی و شكل ظاهری ایوان مداین كه پژوهشگران بنای آنرا به خسرو انوشیروان نسبت داده‌اند اختصاص دارد.
فصل دوم به بررسی خصوصیات خسرو انوشیروان در آثار و ادبیات باستانی ایران اختصاص دارد. در ابتدای این فصل نام خسرو انوشیروان در ادبیات باستانی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان فصل به بررسی ویژگیهای خسرو انوشیروان در آثار فارسی میانه زرتشتی در شش اثر (= بندهش، زند وهمن یسن، كارنامه انوشیروان، اندرز خسرو قبادان، گزارش شطرنج و توقیعات بجای مانده از ایشان) اختصاص دارد.
فصل سوم كه فصل آخر این پژوهش می‌باشد به بررسی شخصیت و تاریخ دوره خسرو انوشیروان در آثار دوران اسلامی بر اساس دیدگاههای فردوسی، دینوری، حمزه اصفهانی، گردیزی، ابن اثیر، ابن خلدون و مسعودی اختصاص دارد كه تدقیق و مطالعه در این آثار نشان دهنده عظمت و شوكت سلسله ساسانیان در دوره خسرو انوشیروان می‌باشد.
بخش پایانی این پژوهش به جمع بندی و نتیجه‌گیری از مباحث بررسی شده می‌پردازد و حاوی مطالبی در رابطه با ویژگیهای شخصیتی خسرو انوشیروان و استنتاج از اقدامات وی می‌باشد در پایان نیز فهرست منابع فارسی و لاتین و چكیده انگلیسی درج گردیده است.

فهرست مطالب
                            
چكیده      یك
پیشگفتار      سه
فصل اول: ‌ساسانیان
1-1- دودمان ساسانی      1
1-2- پادشاهی ساسانیان تا قباد     3
1-3- مزدك و جنبش مزدكیان      25
1-4- خسروانوشیروان در تاریخ       27
             1-4-1- جنگ اول با بیزانس     28
             1-4-2- جنگ دوم با بیزانس     29
             1-4-3- جنگ با هیاطله     30
             1-4-4- دست نشاندگی یمن     30
             1-4-5- جنگ با تركها     31
             1-4-6- جنگ سوم با بیزانس     31
1-5- اصلاحات خسرو انوشیروان      33
             1-5-1- برقراری نظم و آرامش     33
             1-5-2- مالیات     34
             1-5-3- اصلاحات ارضی     36
             1-5-4- اصلاحات در تقسیمات كشوری و نظامی      38
1-6- شخصیت و خصال انوشیروان     40
1-7- سكه های انوشیروان و جام خسرو     43
             1-7-1- سكه های انوشیروان      43
             1-7-1-1- كلیات     43
             1-7-1-2- سكه‌های دوره انوشیروان      46
             1-7-2- جام خسرو     54
1-8- دانش در دوره خسرو انوشیروان      55
1-9- ایوان مداین یا طاق كسری     61
فصل دوم : خسرو انوشیروان در ادبیات باستانی ایران
2-1- بررسی نام خسروانوشیروان       64
2-2- خسرو انوشیروان در آثار فارسی میانه زرتشتی      66
              2-2-1- بندهش      66
              2-2-2- زند وهمن یسن     67
              2-2-3- كارنامه انوشیروان      70
              2-2-4- اندرز خسرو قبادان      73
              2-2-5- گزارش شطرنج و وضع نرد     75
              2-2-6- توقیعات انوشیروان     77
فصل سوم: خسرو انوشیروان در كتابها و آثار دوران اسلامی
3-1- شاهنامه فردوسی      80
3-2- پادشاهی خسرو انوشیروان به روایت مورخان دوران اسلامی      120
              3-2-1- مسعودی      120
               3-2-2- دینوری      122
              3-2-3- حمزه اصفهانی      123
              3-2-4- گردیزی      125
              3-2-5- ابن اثیر     126
              3-2-6- ابن خلدون      127
نتیجه‌گیری     129
فهرست منابع فارسی      131
فهرست منابع تصاویر      136
فهرست منابع لاتین      137
چكیده انگلیسی      138

فهرست منابع فارسی
 
1- آلتهایم، فرانتس و استیل، روت، تاریخ اقتصاد دولت ساسانی، ترجمه هوشنگ صادقی، 1382.
2- آموزگار، ژاله و تفضیلی احمد، زبان پهلوی ادبیات و دستور آن، تهران، 1377.
3- ابن اثیر، عزالدین، تاریخ كامل، ترجمه ابوالقاسم حالت، جلد 5، تهران، 1362.
4- اصفهانی، حمزه، تاریخ پیامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، تهران، 1346.
5- بوسایلی، ماریو، هنر پارتی و ساسانی، ترجمه یعقوب آژند، تهران، 1374.
6- بهار، مهرداد، بندهش، تهران، 1380.
7- بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران، 1362.
8- بیانی، ملك زاده، تاریخ سكه، 1339.
9- پروكوپیوس، جنگهای ایران و روم، ترجمه محمد سعیدی، تهران، 1382.
10- پورداود، ابراهیم، یشتها، جلد 2، تهران، 1373.
11- پیرنیا، حسن، ایران قدیم، تهران، 1373.
12- تبریزی، محمدحسین ابن خلف، برهان قاطع، ج 1 و 2، تهران، 1375.
13- تفضلی، احمد، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به كوشش ژاله آموزگار، تهران، 1378.
14- ثعالبی، عبدالملك ابن محمد، غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم، تحقیق هـ . زتنبرگ، ترجمه محمد فضائلی، جلد اول، تهران، 1368.
15- ثعالبی مرغنی، حسین ابن محمد، شاهنامه كهن، ترجمه سید محمد روحانی، مشهد، 1372.
16- حقیقت، عبدالرفیع، فرهنگ شاعران زبان پارسی، تهران، 1368.
17- خسروی، خسرو، جامعه دهقانی در ایران، تهران، 1357.
18- دبیر سیاقی، سید محمد، نامور نامه باستان، تهران، 1379 .
19- دنت، دانیل، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، 1358.
20- دهخدا، علی اكبر، لغت‌نامه، ج پنجم، تهران، 1373.
21- دینوری، ابوحنیفه احمدابن داود، اخبارالاطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، 1364.
22- دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود، مجمل التواریخ و القصص، تصحیح محمدتقی بهار، تهران، 1378.
23- راشد محصل، محمدتقی، زند وهمن یسن، تهران، 1378.
24- رستگار فسایی، منصور، فرهنگ نامهای شاهنامه، جلد 2، تهران، 1379.
25- ریپكا، یان، تاریخ ادبیات ایران، ترجمه عیسی شهابی، تهران، 1354.
26- زرین‌كوب، روزبه، “ایران: ساسانیان” ، دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد 10، تهران، 1380.
27- زرین‌كوب، عبدالحسین و زرین‌كوب، روزبه، تاریخ ایران باستان، تهران، 1379.
28- زرین‌كوب، عبدالحسین، در قلمرو وجدان، تهران، 1369.
29- سامی، علی، تمدن ساسانی، شیراز، 1342.
30- سلوود، دیوید، “سكه‌های ساسانی“، در: یار شاطر، احسان و دیگران، تاریخ ایران از سلوكیان تا فروپاشی دولت ساسانیان: پژوهش دانشگاه كیمبریج، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت اول، تهران، 1380، ص 452-429.
31- شهبازی، ع. شاپور، “خداینامه در متن یونانی”، در: افشار، ایرج و رویمر، هانس روبرت، سخنواره: پنجاه و پنج گفتار پژوهشی به یاد دكتر پرویز ناتل خانلری، تهران، 1376، ص 586-579.
32- صفا، ذبیح‌ا…، دانشهای یونانی در شاهنشاهی ساسانی، تهران، 1330.
33- عبدالرحمان ابن محمد، ابوزید، تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبدالمحمد آیتی، جلد اول، تهران، 1342.
34- عریان، سعید، متون پهلوی، تهران، 1371.
35- فرای، ر.ن.، “تاریخ سیاسی ایران در دوره ساسانیان”، در: یارشاطر، احسان و دیگران، تاریخ ایران از سلوكیان تا فروپاشی سلسله ساسانیان: پژوهش دانشگاه كمبریج، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت اول، تهران، 1380، ص 276-217.
36- فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه فردوسی، تصحیح ژول‌مول، تهران، 1381.
37- كریستین سن، آرتور، سلطنت قباد و ظهور مزدك، ترجمه احمد بیرشك، تهران، 1352.
38- قبادیانی بلخی، ناصر ابن خسرو، دیوان، به كوشش مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، 1353.
39- كریستین سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، 1378.
40- كلسینكف، آ.ای.، ایران در آستانه یورش تازیان، ترجمه م.ر. ریاحی، تهران، 1375.
41- گردیزی، ابوسعید عبدالحی، زین‌الاخبار، تصحیح سعید نفیسی، تهران، 1332.
42- گیبون، ادوارد، انحطاط و سقوط امپراتوری روم، ترجمه فرنگیس شادمان، جلد دوم، تهران، 1370.
43- گیرشمن، رمان، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران، 1355.
44- لاكهارت، لارنس، “تاریخ سیاسی ایران”، ترجمه شاپور راسخ، ایرانشهر، شماره بیست و دوم، تهران، 1342، ص 528-268.
45- مسعودی، ابوالحسن علی ابن الحسین، مروج الذهب و معادن الجواهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد اول، تهران، 1365.
46- مسكویه رازی، ابوعلی، تجارب الامم، ترجمه ابوالقاسم امامی، جلد اول، تهران، 1369.
47- مكنزی، دیوید نیل، فرهنگ كوچك زبان پهلوی، ترجمه مهشید میرفخرایی، تهران، 1379.
48- نخجوانی، محمد ابن هندوشاه، صحاح الفرس، به كوشش عبدالعلی طاعتی، تهران، 1334.
49 – نفیسی، سعید، تاریخ تمدن ایران ساسانی، تهران، 1331.
50- نفیسی، علی اكبر، فرهنگ نفیسی، جلد اول، تهران، 1342.
51- نولدكه، تئودور، تاریخ ایرانیان و عربها درزمان ساسانیان، ترجمه عباس زریاب خویی، تهران، 1358.
52- ویسهوفر، یوزف، ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، 1370.
53- ویلسن، جی. كریستی، تاریخ صنایع ایران، ترجمه عبدا… فریار، تهران، 1376.
54- یار شاطر، احسان، “كیش مزدكی”، ترجمه م. كاشف ایران نامه، سال دوم، شماره اول، پاییز 1362.
55- یار شاطر، احسان، “آیین مزدكی”، در: یار شاطر، احسان و دیگران، تاریخ ایران از سلوكیان تا فروپاشی دولت ساسانیان: پژوهش دانشگاه كیمبریج، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت دوم، تهران، 1380، ص 476-447.

 
فهرست منابع تصاویر

برای دست یابی به تصاویر 1- 7-1- (3) (2) 1 رك:
http:/www.grifterrec.com/coins/Sassanian/html
 
فهرست منابع لاتین

1-    Bartholomae, ch. Altiranische woreterbuch,Berlin, 1961.
2-    Freiman, A pand namag  zardust, Wien, 1906.
3-    Justi, Ferdinand, Geshichte Irans von den altesten zeiten bis Zum, Ausgang der sasaniden, grudriss der Irani shen philologie,Berlin,vol 2, 1974.
4-    Mochiri, M. I. , Etude de numismatique,Iranienne sous les sassanides et Arab- sasanides, tome, 2. Belgique , 1983.
5-    Modi, j.j., cama oriental institute papres, Delhi, 1928.
6-    Nyberg, S.H, A Manual of Pahlavi,Wiesbaden, part 2, 1974.
7-    Paruk, F.D.J, Sassanian Coins,Bombay, 1965.
8-    Thorrsian,H., Histoire de l” Armenie et du peuple armenien, Paris, 1957.
9-    Unvala, j. M. , notes sur des monnaies trouve”es a suse,Paris, 1934.

 
 Abstract:
Studying personality of Anoushiravan is the subject of this thesis. At the beginning of the first chapter of this research, the history of Sassanid up to Ghobad period has been inserted and in the following Khosrow Anoshiravan (=fights, amendments, personality, coins, knowledge, and great literary and philosophic civilization at his period) has been studied. Studying immaculateness and appearance of Madaen hall that was accredited to Khosrow Anoushiravan were studied at the end of first chapter.
Second chapter is about personalities of Khosrow Anoushiravan at Iranian ancient works and literature. At the beginning the name of Anoushiravan has been studied at Iranian ancient literature. At the end of this chapter, personalities of Anoushiravan at persian middle Zoroastrian works has studied for six aspects (=boundaheshn, Zand Vahman yasen, Karnameh Anoushiravan, Advice of Khosrow Ghobadan, report of chess and toghiat the lefts from him).
Third chapter that is the last chapter of this research studies the personality and period of the Khosrow Anoushiravan and the works of Islamic period based on viewpoints of Ferdosi, Dinvari, Hamzeh Esfahani, Gardizi, Ebn Athir, Ebn Khaldon and Masoudi. Paying attention and studying on these works shows majesty and enormity of Sassanid dynasty at Khosrow Anoshiravan period.
The last section is about conclusion of the studied arguments and consists of the information about personalities of Khosrow Anoshiravan and extrapolation of his operations. At the end, Persian and English references and English abstract are inserted.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مشروطه ایرانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مشروطه ایرانی در word دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مشروطه ایرانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

این كتاب كه در سال 1376 در انگلیس به نگارش درآمده در سال 1382 در ایران توسط «نشر اختران» در شمارگان پنج‌هزار نسخه منتشر شده است.
ناشر ایرانی كتاب «مشروطه‌ی ایرانی» در مقدمه كوتاه و چند خطی خود آورده است: «در این كتاب نیز در مورد جایگاه و نقش افراد، اقشار، گروهها و نهادهای اجتماعی (از جمله روحانیان) در دوره‌ی مورد بررسی داوری‌ای هست كه با داوری و نتیجه‌گیری محقق دیگری هرگاه با دیدگاهی متفاوت، خود را در فضای آن دوره، با تمام ویژگیهایش، قرار دهد یكسان نخواهد بود.» اما در این یادداشت كوتاه، ناشر اشاره‌ای به چگونگی دستیابی به مجوز انتشار‌ «مشروطه‌ی ایرانی» و این كه آیا در سال 76 این اثر در لندن منتشر شده است یا خیر، ندارد.
شاید این سئوال پاسخ خود را از پیشگفتار آقای آجودانی دریافت دارد: «با این همه من نخواسته‌ام كه كتاب بر انبوه كتاب‌هایی كه در خارج از كشور منتشر می‌شود، بیفزایم، قصد داشته‌ام كه كاری جدی و اساسی ارائه دهم، و داده‌ام؟»
در واقع «كتابخانه مطالعات ایرانی» كه در لندن فعالیت می‌كند را باید ناشر اولیه این كتاب دانست اما بعد از شش سال زمینه انتشار آن در ایران نیز فراهم شده و توسط نشر اختران وارد بازار نشر كشور گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رویدادهای دوران پهلوی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رویدادهای دوران پهلوی در word دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رویدادهای دوران پهلوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
علاقه و اشتیاق مردم به آگاهی از رویدادهای تاریخ معاصر، بخصوص آنچه در دوران سلطنت پهلویها بر ایران گذشته است، طی سالهای اخیر موجب انتشار كتب و آثار تحقیقی بسیاری در این زمینه شده است، كه بسیاری از آنها ارزنده و ماندنی، و بعضی با كمال تأسف افسانه پردازی و گمراه كننده است. بعضی از نهادهای انقلابی و مؤسسات فرهنگی و پژوهشی كه به اسناد و مدارك معتبری از این دوران دسترسی دارند با انتشار تدریجی این اسناد در مجموعه های مختلف، كمك بزرگی به روشن شدن نقاط تاریك این دوره حساس تاریخ كشور ما می كنند، كه به واسطه طبیعت خود خوانندگان محدودی دارند. ولی تحقیقاتی كه در این زمینه با استفاده از منابع مختلف داخلی و خارجی به عمل می آید و ترجمه آثار تحقیقی و معتبری كه درباره تاریخ معاصر ایران در خارج منتشر شده، بالطبع خوانندگان بیشتری را به سوی خود جلب می نمایند.
اما در كنار آثار ارزنده ای كه به آن اشاره شد، در سالهای اخیر كتابهائی نیز، بیشتر به صورت افسانه و رمان، ولی در شكل و قالب اثر تاریخی منتشر شده است، كه هر چند ممكن است برای خواننده جالب و سرگرم كننده باشد، پر از اشتباهات تاریخی و گمراه كننده است. نویسندگان این آثار، اگر نوشته خود را تحت عنوان رمان تاریخی منتشر می كردند اشكالی نداشت، ولی مشكل كار در این است كه این نوشته ها در قالب آثار مستند تاریخی به خوانندگان عرضه می شود، در حالی كه برخلاف روال معمول در ارائه این آثار، فاقد منابع معتبری است و نویسنده به خود اجازه می دهد كه رویدادهای تاریخی و حتی مطالبی را كه از اشخاص نقل قول می كند، بدون اشاره به مأخذ و منبع گفتار خود روی كاغذ بیاورد و خواننده نیز ظاهراً چاره ای جز قبول تمام این مطالب ندارد.
نمونه های دیگری از این نوع «آثار تاریخی» جمع آوری و تلفیق آثار دیگران، آن هم به صورت خام و بدون رعایت تقدم و تأخر تاریخی یا لااقل هماهنگ ساختن مطالب با یكدیگر است، كه به قول نویسنده صاحبنظر آقای كریم امامی باید آن را «تاریخ نگاری به شیوه مونتاژ» نامید. در این نوع كتب به اصطلاح تاریخی به صحت و سقم مطالبی كه نقل می شود و معتبر بودن منابعی كه این مطالب از آنها منتقل می گردد توجه نمی شود. مطالب غالباً نقل از روزنامه ها و مجلات گذشته است، كه هیچ یك به عنوان یك منبع تاریخی قابل استناد نیستند، و در یكی از این كتابها دیدم كه حتی سطر اول آن درباره تاریخ تولد قهرمان اصلی كتاب نیز اشتباه نوشته شده است.
باید اضافه كنم كه این اشتباهات در نقل رویدادهای تاریخی یا تحلیل تاریخ معاصر ایران منحصر به نویسندگان ایرانی نیست. متأسفانه در میان مردم ما، این باور غلط رواج یافته است، كه هر چه نویسندگان و تحلیل گران خارجی درباره مسائل ایران می نویسند درست و قابل استناد است و به همین جهت آثار نویسندگان خارجی درباره ایران، هر قدر كه سطحی و مغرضانه باشد ترجمه و منتشر می شود، در حالی كه بعضی از این نوشته ها اصلاً ارزش ترجمه ندارد، و بسیاری دیگر دارای اشتباهاتی است كه اگر در مقدمه یا حاشیه این مطالب یادآوری نشود باعث گمراهی می گردد. حتی نویسندگان و محققین معروف و معتبری مانند «ریچارد كاتم» و «جیمز بیل» كه خود را كارشناس مسائل ایران می دانند، در تحلیل وقایع ایران دچار اشتباهات فراوانی شده و در جریان انقلاب ایران، با پیش بینی های غلط خود درباره پیامدهای این انقلاب دولتمردان آمریكائی را گمراه كردند، تا چه رسد به نویسندگان خیالپردازی نظیر محمد حسنین هیكل مصری، كه نوشته هایش درباره ایران پر از غلط و اشتباهات فاحش تاریخی است و به نظر من اصلاً ارزش ترجمه به زبان فارسی را ندارد.
به عقیده نویسنده، در ترجمه آثار نویسندگان خارجی به زبان فارسی، بخصوص در مورد دولتمردان و دیپلماتهای خارجی كه خاطرات مأموریت خود را در ایران به رشته تحریر درآورده اند، معرفی نویسنده و انگیزه و هدفهای او از نگارش این مطالب و همچنین تذكر اشتباهات و قضاوتهای نادرست او ضروری است. از آخرین كتابهائی كه در این زمینه منتشر شده و در تهیه این كتاب نیز مورد استفاده قرار گرفته، كتاب «نامه هائی از تهران» است كه تحت عنوان «نامه های خصوصی و گزارشهای محرمانه سرریدر بولارد سفیر كبیر انگلستان در تهران» به ترجمه آقای غلامحسین میرزاصالح انتشار یافته است. كتاب از نظر روشن ساختن سیاست مزورانه انگلیس در ایران ارزنده و قابل استناد است، ولی حق این بود كه آقای میرزاصالح نیز خود مقدمه ای بر این كتاب می نوشتند و در آن، این سفیر لئیم و بدخواه ایران را كه حتی چرچیل نخست وزیر انگلستان نیز، با همه خصومتی كه نسبت به ایران داشته، درباره او می نویسد «سرریدر بولارد نسبت به همه ایرانیان كینه دارد كه طبعاً به كفایت او و منابع ما لطمه می زند» به خوانندگان ایرانی معرفی می نمودند تا درباره نوشته های غرض آلود او نسبت به ایران و مردم ایران گمراه نشوند.
گفتنی است كه اشتباه و غرض ورزی نسبت به ایران منحصر به نویسندگان خارجی نیست. بعضی از نویسندگان ایرانی مقیم خارج هم با وجود این كه حس وطن پرستی و ملیت ایرانی آنها ایجاب می كند درباره مسائل ایران منصفانه قضاوت كنند و اطلاعات غلطی به خوانندگان آثار خود ارائه ندهند حقایق تاریخی را با اغراض شخصی خود وارونه جلوه می دهند. یكی از نویسندگان ایرانی مقیم خارج آقای امیر طاهری است، كه در آخرین كتاب خود تحت عنوان «زندگی ناشناخته شاه» علاوه بر اشتباهات مكرر در ذكر وقایع تاریخی، درباره بعضی مطالب بدیهی مربوط به تاریخ چند ساله اخیر هم اشتباه كرده و به طور نمونه می نویسد كنفرانس گوادلوپ با حضور سران هفت كشور صنعتی جهان تشكیل شد، و به نظریات نخست وزیران ژاپن و كانادا نیز كه به گمان ایشان در این كنفرانس حضور داشته اند اشاره كرده، كه كذب محض است. زیرا در كنفرانس گوادلوپ، كه ایشان آن را با كنفرانس های معمول سالانه سران هفت كشور بزرگ صنعتی جهان اشتباه كرده اند، فقط رهبران چهار كشور آمریكا و انگلیس و فرانسه و آلمان حضور داشتند. این كنفرانس در بحبوحه انقلاب ایران و به دعوت ژیسكار دستن رئیس جمهور وقت فرانسه تشكیل شد و موضوع اصلی مورد بحث كنفرانس نیز مسائل مربوط به ایران بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با روستای طالقان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با روستای طالقان در word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با روستای طالقان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:
یادمان طالقان
طالقان (زادگاه مردان خدا)
منطقه سردسیر و كوهستانی طالقان واقع در شمال غربی تهران بزرگ با قدمت تاریخی بیش از هزار سال، علاوه بر داشتن تشكیلات اداری و حكومتی، دارای قوانین و مقررات اجتماعی خاص منطقه ای بوده كه بر اساس آن امور اجتماعی در هر روستا توسط اشخاص مورد تائید و انتخاب مردم اداره و اجراء می شد. اغلب روستاهای بزرگ علاوه بر داشتن مسئولانی از قبیل: كدخدا یا دهبان، پاكار، دشتبان، میرآب و چوپان كه امور اجتماعی و اداری و كشاورزی و دامداری را اجراء می نمودند، یك شخصیت علمی و مذهبی برای اجرا و انجام امور تبلیغات دینی و احكام شرعی معاملات و عقود اسلامی، و برنامه های مذهبی در ماه های رمضان المبارك، محرم الحرام، ایام سوگواری، اعیاد و میلاد چهارده معصوم علیهم اسلام و نیز مراسم نماز میت و مجالس ختم از دنیا رفتگان وجود داشت و بعضی از این روحانیون بزرگ دارای شاگردان علوم دینی نیز بودند.
منطقه طالقان علیرغم كوهستانی و سردسیر بودن و كمبود اراضی كشاورزی آبی مردمانی سخت كوش داشته و با كشاورزی و دامداری مایحتاج زندگی خود را تامین مینمودند.
زنان زحمتكش هر روستا علاوه بر انجام امور خانه داری در كنار همسران خود در فصل بهار و تابستان در كار كشاورزی یاور مردان خود بودند و در سایر فصول و اوقات فراغت به بافتن قالی و قالیچه و گلیم و جاجیم و چادر شب و پارچه كرباسی و دستكش و جوراب و شال گردن پشمی ضمن تامین نیاز خانواده با فروش مازاد آن قسمتی از نیازهای دیگر خود و خانواده خود را فراهم می نمودند، در حقیقت هر زنی بازوی كارآمد همسرش بود.
علاوه بر كشاورزی، دامداری و پرورش گاو و گوسفند در روستاها از اهمیت زیادی برخوردار بود، این كار به دو صورت انجام می گرفت یكی نگهداری گاو و گوسفند به صورت محدود در روستا در تمام فصول سال و دیگری به صورت كلی و سپردن آنها به شبان یا چوپان در طول نه ماه.
نگهداری گوسفندان نیز به دو روش انجام می شد، یكی چوپان محلی كه در مقابل دریافت مزد در ازاء تعداد گوسفندان هر روستائی و چرای آنها در طول روز در مراتع و تپه های اطراف روستا و تحویل گوسفندان به صاحبان آنها در غروب هر روز و روش دیگر سپردن گوسفندان به چوپانان حرفه ای و بزرگ برای سه فصل شبانه روزی بهار و تابستان و پائیز در قبال پنیر نسبت به تعداد دام های شیری و چرای آنها در دامنه كوه های سرسبز دور دست آبادی.
علاوه بر امور كشاورزی و دامداری عده ای از اهالی هر روستا به كارهالیی از قبیل داد و ستد و خرید و فروش مواد غذائی و ملزومات زندگی و گاو و گوسفند و اسب و قاطر و چهارپا و عده ای دیگر نیز به حرفه های فنی مانند بنایی ، نجاری، خیاطی، آهنگری، مسگری و رنگرزی اشتغال داشتند.
رویهم رفته در گذشته نه چندان دور بیش از نود درصد نیازمندیهای زندگی در هر روستا توسط خود آنها تامین می شد. از جمله فعالیت های در خور توجه و ارزنده مردم طالقان كسب علم و دانش متداول و علوم دینی و نیز آموزش آن به فرزندان پسر و دختر خود در سه ماه زمستان و اوائل بهار در مكتب خانه ها بود.
در مكتب خانه ها علاوه بر آموزش مقدماتی مانند نماز و تعلیمات دینی به تدریج آموزش قرائت قرآن مجید و سپس كتاب های رایج آن زمان و دیوان اشعار شاعران معروف و آنگاه نوشتن تدریس می شد. پس از طی این مراحل جوانانی كه دارای استعداد بالقوه ذاتی و دارای امكانات مالی خانوادگی بودند جهت تكمیل تحصیلات دانشگاهی حوزوی به شهرهای تهران، قم و نجف اشرف جهت كسب علوم و معارف اسلامی می رفتند و عده ای دیگر كه توانائی مالی نداشتند به شهرهای استان مازندران و گیلان رهسپار می شوند و در طول سه فصل پائیز و زمستان و بهار با دائر نمودن مكتب خانه به شغل شریف معلمی اشتغال می ورزیدند، بنحوی كه این اشخاص سهم بزرگی در امر آموزش فرزندان اهالی این منطقه داشته اند.
یكی دیگر از مشاغل پر ارزش و جاودان هنری مردم طالقان كتابت قرآن مجید، دواوین شعراء، رسائل و مراثی بزرگان شعر و ادب و نیز ساختن قلمدان های بسیار نفیس با طرح نقاشی و تذهیب بر روی قلمدان بوده و در حال حاضر به تعداد زیادی از این كارهای هنری در موزه های تهران و آستان قدس رضوی و یا نزد بازماندگان این هنرمندان موجود می باشد. پس از جنگ جهانی دوم و تحولات اجتماعی و علمی جدید در اروپا و سپس كشورهای آسیائی از جمله كشور ما ایران و تاسیس مراكز علمی دانشگاهی به خصوص در شهر تهران، به علت نزدیكی منطقه طالقان به تهران و نیز علاقه مندی وافر مردم این خطه عده زیادی از جوانان پس از كسب تعلیمات مقدماتی به این شهر عزیمت نموده و به تحصیلات عالی اشتغال ورزیدند، ما حصل این برنامه ها ظهور شخصیت های بزرگی در مشغل استادی دانشگاه و كرسی وزارت، قضاوت و مقامات عالی فرهنگی و در زمینه علوم اسلامی در مقام مقدس مجتهد واعظ، خطیب و نویسنده در خدمت جامعه دینی و علمی ایران بوده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید