آشنایی با كارخانه ریخته گری آلومینیوم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با كارخانه ریخته گری آلومینیوم در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با كارخانه ریخته گری آلومینیوم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

هدف این بخش تولید سیلندر و سر سیلندر و پوسته كلاج پژو می باشد. در این قسمت ریخته گری سیلندر از نوع تحت فشار كه از دستگاه  High Pressure  با قدرت
2500 HP  كه یك دستگاه ژاپنی است استفاده می شود و پوسته كلاج و سرسیلندر با دو دستگاه Low Pressure  با قدرت 1600 HP كه دستگاه ایتالیایی است تولید می شود البته قبلاً در این واحد دستگاه ریژه ریزی نیز موجود بود كه با توجه به طرح انتقال بخش ریخته گری به شهرستان ابهر این دستگاه جمع آوری و به ابهر منتقل شد.
در قسمت تولید ذوب از 5 كوره استفاده می شود كه این كوره ها شعله ای بوده و دمای حداكثر آنها در حدود    می باشد. سه كوره آن برای تامین ذوب قسمت سیلندر با ظرفیت سه تن و سرعت تولید یك تن در ساعت بكار می رود دمای ذوب هنگامی كه درون با قبل ریخته می شود حدود 750- 730 درجه سانتگراد می باشد كه توسط لیفتراك به قسمت ریخته گری سیلندر حمل می شوند. درجه حرارت مذاب هنگام تحویل در قیمت ریخته گری سیلندر به   می رسد كه در كوره نگهدارنده، موجود می باشد و دو كوره دیگر هر كدام با ظرفیت ذوب 500 كیلوگرم و سرعت تولید 150 كیلوگرم در ساعت موجود می باشند و برای قسمت سر سیلندر بكار می روند.
در مورد گاز زدایی در این كوره  ها باید گفت با توجه به ویژگی فلز آلومینیوم و اینكه گازها كمتر از حالت انحلال خارج می شوند در قسمت سیلندر نیازی به گاز زدایی نمی باشد اما برای سر سیلندر از گاز آرگون كه توسط دستگاهی به كوره متصل است استفاده می شود. مهمترین مشخصات گاز زدایی مذاب سر سیلندر عبارتند از :
سرعت دوران دهنده گاز 400-450 RPM
زمان گاز زدایی 15-12 دقیقه
درجه حرارت شروع گاز زدایی  
نوع گاز مصرفی : آرگون
فشار گاز ورودی : 5/2 اتمسفر
درصد خلوص گاز مصرفی 99/99%
در حدود چهار دقیقه پایانی گاز زدایی مواد :
AL:Sr10%
AL:Mg50%
به منظور اصلاح ساختار و جوانه زنی و آلیاژ سازی در چهار دقیقه پایانی     
 AL-Sr10% و AL-Mg50% افزوده و دوباره گاز زدایی می كنیم همچنین از فلاكس Coveral11  كه یكی تركیب فلوئوریدی می باشد استفاده می كنیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
پس از انجام مطالعات مفصل کتابخانه ای برای دست یابی به دیدگاه مدیران سطح بالای شرکت پرس ایران پرسش نامه ای با 8 سوال تدوین و در اختیار این افراد قرار گرفت .
براساس نتایج حاصل از این پرسش نامه به سوالات تحقیق پاسخ داده شد و مشکلات عمده این صنعت در ارتباط با تصمیمات قیمت گذاری شامل کمبود یا برد سیستم اطلاعاتی مناسب جهت شناسایی و به کارگیری عوامل موثر در تصمیمات قیمت گذاری ، عدم استفاده از اطلاعات موجود در تصمیمات قیمت گذاری ، خلا وجود سازمان مناسب برای قیمت گذاری سفارشات و تاکید صرف بر بهای تمام شده در محاسبه قیمت فروش معین گردید براساس عوامل اصلی تاثیر گذار مدلی برای قیمت گذاری تدوین شد که در آن ابتدا با کمک اطلاعات موجود در شرکت که در بخشهای مختلف تهیه می گردند یک قیمت پایه مبنا قرار می گیرد و سپس با توجه به ارزیابی هایی که از عوامل تاثیر گذار صورت خواهد گرفت و وزن دهی مناسب به عوامل فوق ، با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره ، درصدی به قیمت پایه اضافه یا کاسته می شود و قیمت پیشنهادی استخراج می گردد .
تفاوت اصلی این مدل با روش قیمت گذاری بر مبنای هزینه به اضافه چند درصد در این است که تقریباً تمام عوامل داخلی و خارجی شرکت در قیمت گذاری از جمله ماهیت بازار و تقاضا ، شرایط رقبا ، ویژگی های محصول ، شرایط اقتصادی جامعه و تاثیر آنان در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است .
در یافته های این تحقیق ، اهمیت وجود یک واحد سازمانی قوی که بتواند با همکاری سایر بخشها ، اطلاعات دقیق و به روز از شرایط داخلی شرکت و محیط خارجی فراهم نموده و به تجزیه و تحلیل آنان پرداخته و نتایج را در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار دهد به روشی آشکار گردید .

 فمرست منابع و ماخذ :
1-    آگاه منوچهر : قیمت ، تهخران ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 1349 ص 15
2-    اصغر پور ، محمد جواد ، تصمیم گیریهای چند معیاره ، انتشاغرات دانشگاه تهران ص 207تا 213
3-    رحیمیان نظام الدین آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت ، فصلنامه حسابرسی شماره 3، ص36یا37
4-    روستا ، احمد ، ونوس داور و ابراهیهی عبد الحمید مدیریت بازار یابی ( تهران ) انتشارات سمت 1375 ص246 ص247
5-     رندی حقیقی ، مخنوچهر ، تئوری قیمت و تولید ، تهران
6-    عسگری علی ، قیمت و قیمت گذاری ، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1369 ص 3

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی در word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مندرجات
چکیده
فصل اول
کامپوزیت
1-1مقدمه7
1-2 کامپوزیت های زمینه فلزی9
فصل دوم
جوشکاری اصطکاکی کامپوزیتهای زمینه فلزی
2-1 دسته بندی روشهای اتصال کامپوزیتها
2-2 جوشکاری اصطکاکی
2-3 نتایج و بحث
فصل سوم
3-1 نتایج
منابع

چکیده:
کامپوزیت مخلوطی در مقیاس ماکروسکوپیک از 2 تا چند ماده مختلف است که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود را حفظ کرده و مرز مشخصی را با یکدیگر تشکیل می دهند.
این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها خواص بهتری از هر یک از اجزای تشکیل دهنده خود دارا می باشد. هر کامپوزیت عموماً 2 ناحیه متمایز یعنی فاز پیوسته و فاز ناپیوسته وجود دارند. روش های اتصال کامپوزیت ها به 3 صورت پروسه ذوبی، پروسه حالت جامد و دیگر انواع است. یکی از این روش ها جوشکاری اصطکاکی چرخشی می باشد.
این روش، روشی نسبتاً جدید و مناسب برای اتصال کامپوزیت های زمینه فلزی است . در این روش 2 قطعه نسبت به یکدیگر ثابت بوده و به یک صفحه نگهدارنده متصل اند و توسط ابزار مخصوص این روش، اتصال بین 2 کامپوزیت صورت می گیرد.
در این روش، ناحیه اتصال بسیاری از عیوب میکروساختاری موجود در روش های معمول اتصال مانند قوس الکتریکی ندارند. 
فصل اول
کامپوزیت های زمینه فلزی
مقدمه
كامپوزیت ها (مواد چند سازه ای یا کاهگل های عصر جدید )رده ای از مواد پیشرفته هستند که در آنها از ترکیب موادساده به منظور ایجاد موادی جدید با خواص مکانیکی و فیزیکی برتر استفاده شده است.اجزای تشکیل دهنده ویژگی خود را حفظ کرده در یکدیگر حل نشده و با هم ممزوج نمی شوند.استفاده از این مواد در طول تاریخ نیز مرسوم بوده است .از اولین کامپوزیت‌ها یا همان چندسازه‌های ساخت بشر می‌توان به کاه گل وآجرهای گلی که در ساخت آنها از تقویت کننده کاه استفاده می شده است اشاره کرد..هنگامی که این دو باهم مخلوط بشوند در نهایت آجرپخته بدست می آید که بسیار ماندگار تر و مقاوم تر از هر دو ماده اولیه یعنی گل و کاه است.قایق‌هایی که سرخ‌پوست‌ها با قیر و بامبو می‌ساختند و تنورهایی که از گل، پودر شیشه و پشم بز ساخته می‌شدند و در نواحی مختلف کشورمان یافت شده است،نیز از کامپوزیت‌های نخستین هستند. بسیاری از نیازهای صنعتی صنایعی مانند صنایع فضایی ، راکتورسازی، الکترونیکی و غیره نمی‌تواند با استفاده از مواد معمولی شناخته شده ، برآورده شود. اما قسمتی از آن نیازها، می‌تواند با استفاده از چندسازه‌ها یا کامپوزیت‌ها برآورده گردد.
تعریف کامپوزیت
معمولا یک ماده کامپوزیت را به صورت یک مخلوط فیزیکی در مقیاس ماکروسکوپیک ازدو یا چند ماده مختلف تعریف می کنند که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خودرا حفظ کرده و مرز مشخصی را با یکدیگر تشکیل می دهند.این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها خواص بهتری از هریک از اجزای تشکیل دهنده خودرا دارا می باشد.در کامپوزیت عموما دو ناحیه متمایز وجود دارد.
?- فاز پیوسته (ماتریس)
2-فاز ناپیوسته(تقویت کننده)
در یک کامپوزیت به طور کلی الیاف،عضو بار پذیر اصلی سازه هستند در حالیکه ماتریس آنها رادر محل وآرایش مطلوب نگاه داشته وبعنوان یک محیط منتقل کننده بار بین الیاف عمل می کند،به علاوه آنهارااز صدمات محیطی دراثربالارفتن دما ورطوبت حفظ می کند.
تقسیم بندی مواد کامپوزیت
1) کامپوزیت های زمینه سرامیکی ( CMC )
2) کامپوزیت های زمینه فلزی ( MMC)
3) کامپوزیت های زمینه پلیمری ( PMC ) : که رایجترین دسته کامپوزیت هستند و بیش از 90 درصد مصرف جهانی کامپوزیت را به خود اختصاص داده اند.
نقاط قوت کامپوزیتها
•         وزن کم این مواد در عین بالا بودن نسبت مقاومت به وزن آنها (حتی تا 15 برابر برخی از فولادها ).
•         مقاومت بالا نسبت به خوردگی.
•         وجود روش های مختلف ساخت و امکان تولید اشکال پیچیده و متنوع
مهمترین موارد کاربرد کامپوزیت
سابقه استفاده از کامپوزیت‌های پیشرفته به دهه‌ 1940 باز می‌گردد. در آن زمان ارتشهای آمریکا و شوروی سابق در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر ، موفق به ساخت کامپوزیت پایه پلیمری الیاف بور – رزین اپوکسی برای  استفاده در صنعت هوا فضا شدند. 20 تا 30 سال پس از آن ، کامپوزیت‌های پایه پلیمری بطور گسترده‌ای به سوی صنایع شهری از جمله ساختمان و حمل و نقل روی آوردند. بطور مثال امروزه خودروهایی ساخته می‌شود که تماماْْ کامپوزیتی هستند. استفاده از کامپوزیت‌ها در این کاربرد به علت ویژگیهایی چون وزن کمتر، در نتیجه سوخت کمتر و عمر طولانی‌تر آنهاست.
مواد کامپوزیت تقویت شده با الیاف ،ترکیبی از مقاومت کششی ومدول بهتر نسبت به مواد فلزی را دارند وبعلت پایین بودن وزن مخصوص نسبت به وزن (مقاومت کششی ویژه) نسبت مدول به وزن (مدول ویژه)، مواد کامپوزیت به طور مشخص بهتراز موادفلزی هستند ودر بسیاری از کاربردهایی که کاهش وزن سازه از اهمیت برخوردار است میتواندد جایگزین فلزات شوند.
با توجه به پایداری بسیار زیاد کامپوزیت‌های پایه پلیمری و مقاومت بسیار خوب آنها در محیط‌های  خورنده،  این کامپوزیت‌ها، کاربردهای وسیعی در صنایع دریایی پیدا کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به ساخت  بدنه قایقها و کشتیها و تاسیسات فراساحلی اشاره داشت. استفاده از کامپوزیت‌ها در این صنعت، حدود 60% صرفه‌جویی اقتصادی داشته است که علت اصلی آن مربوط به پایداری این مواد است. صنعت ساختمان وصنایع مرتبط باآن پرمصرف‌ترین صنعت برای مواد کامپوزیتی است که در فصل 3 با برخی از آنها بیشتر آشنا میشویم. ساخت بدنه هواپیما.ساخت پره های توربین بادی و پره های هلی کوپتر وپوشش رادار هواپیمااز کاربردهای کامپوزیت در صنعت هوافضا است. این مواد در صنعت نفت وگاز نیز به منظور ترمیم  وتقویت  سازه های فرسوده و ترمیم لوله های فرسوده  نفت و گاز . عایق توربین به کار میروند..(کامپوزیت ها با توجه به ساختار شبکه ای و طولی ای که دارند گرما را فقط در جهت طولی منتقل می کنند و نه عرضی بنا بر این به عنوان عایق گرما برای دیواره  توربین ها  مناسب می باشند. – نقل قول  از دکتر مظاهری رئیس گروه آیرودینامیک وپیشرانش دانشکده هوا-فضای شریف.)
مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور
مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور یک دهم سرانه مصرف در کشورهای پیشرفته است و  سالانه بیش از6 میلیون تن مواد کامپوزیتی به ارزش 145 میلیارد دلار در صنایع مختلف جهان مصرف می‌شود. به گفته دکتر مهرداد  شکریه، رئیس موسسه کامپوزیت ایران و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت:“ سرانه مصرف کامپوزیت  در کشورهای  پیشرفته  جهان 3 کیلوگرم  است در حالی که این سرانه در کشور ماتنها 3/0کیلوگرم است ولی درعین حال ایران از نظر سرانه مصرف مواد کامپوزیتی، همرده کشورهای آسیایی قرار دارد. علت پایین بودن سرانه مصرف مواد کامپوزیتی در این قاره وسعت این قاره و نیز وجود کشورهای فقیردر این منطقه است، در عین حال کشور ژاپن با سرانه 5/4 کیلوگرم در سال به عنوان نمونه‌ای از یک کشور آسیایی پیشرفته با مصرف سرانه مواد کامپوزیتی است“
کامپوزیت های زمینه فلزی
كامپوزیت های زمینه فلزی را می توان به طرق مختلف دسته بندی كرد. یك دسته بندی بر اساس نوع و میزان اجزای تقویت كننده ی موجود و ذرات، لایه ها و رشته ها و نیز مواد مركب نفوذی صورت می گیرد (شكل3-1) مواد كامپوزیتی رشته ای خود می توانند به حالاتی چون مواد كامپوزیتی رشته ای پیوسته (تك یا چند رشته ای) و رشته های زیر یا مواد كامپوزیتی طره ای (مودار) تقسیم شوند. (شكل 4-1)…

منابع:
1.luri Borome Friction Stir Welding Of Aluminium Based
Composites Reinforced With Al2O3
Particles: Effects On Microstructure
And Charpy Impact Energy
 2. Karl Ulrich kainer, Basics of metal matrix composites
3. Terry Khaled, An Outsider Looks at friction stir welding

4.H. Persson ,Guidelines for joining of
Metal matrix composites

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و چگونگی پیمانكاری حسابداری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و چگونگی پیمانكاری حسابداری در word دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و چگونگی پیمانكاری حسابداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول: عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار
مقدمه    1
1ـ1ـ تعریف انبار    1
2ـ1ـ عوامل مؤثر در تعیین محل یک مجتمع انبار    1
1ـ2ـ1ـ ظرفیت مورد انتظار    2
2ـ2ـ1ـ موقعیت تقریبی مبدأ و مقصد کالاهایی که انبار می شوند    2
3ـ2ـ1ـ نوع سیستم ارتباطی حمل و نقل    2
4ـ2ـ1ـ آزادی عمل و وجود فضای کافی برای انجام سریع فعالیتها    3
5 ـ2ـ1ـ محدودیتهای مربوط به تهیه زمین    3
6ـ2ـ1ـ هزینه های مربوط به آماده سازی زمین    3
7ـ2ـ1ـ محدودیتهای قانونی    4
8ـ2ـ1ـ همسایگی    4
9ـ2ـ1ـ تبلیغات    4
10ـ2ـ1ـ استفاده از خدمات شهری    4
11ـ2ـ1ـ ایمنی    5
3ـ1ـ عوامل مؤثر در تعیین محل انبارهای کارخانه ها    5
1ـ3ـ1ـ انبار مواد اولیه و محصول    5
2ـ3ـ1ـ انبار قطعات نیم ساخته    6
3ـ3ـ1ـ انبار ابزار    6
4ـ3ـ1ـ انبار قالب    6
5ـ3ـ1ـ انبار ضایعات و قراضه ها    6
6ـ3ـ1ـ انبار ملزمات و لوازم مصرفی پرسنل    6

فصل دوم: طراحی انبار
1ـ2ـ بخشهای مختلف یک مجتمع انبار    8
1ـ1ـ2ـ سالنهای ذخیره سازی کالا و مواد     8
2ـ1ـ2ـ بخشهای اداری و مالی    9
3ـ1ـ2ـ بخشهای خدماتی    9
2ـ2ـ تأسیسات مورد نیاز یک مجتمع انبار    10
3ـ2ـ عوامل مؤثر در طراحی یک مجتمع انبار    10

فصل سوم: وسایل مورد استفاده برای نگهداری كالا
1ـ3ـ پالت    13
1ـ1ـ3ـ چرا از پالت استفاده کنیم؟     13
2ـ1ـ3ـ انواع پالت از نظر جنس    13
1ـ2ـ1ـ3ـ پالت چوبی    14
2ـ2ـ1ـ3ـ پالت فلزی    14
2ـ3ـ بالس پالت    14
1ـ2ـ3ـ موارد استفاده باکس پالت    15
3ـ3ـ ظرف    16
1ـ3ـ3ـ موارد استفاده از ظرف    16
4ـ3ـ قفسه    16
1ـ4ـ3ـ موارد استفاده از قفسه    16
5 ـ3ـ خرک    16
1ـ 5 ـ3ـ موارد استفاده خرک    16
2ـ 5 ـ3ـ انواع خرک از نظر جنس    17

فصل چهارم: وسایل حمل و نقل
1ـ 4 ـ چرخ دستی ها    18
2ـ 4 ـ تراکتورهای صنعتی     19
3ـ 4 ـ تراکهای حمل واحد بار (پالت تراک)    19
4ـ 4 ـ تراک جور کردن سفارشات    20
5 ـ 4 ـ لیفت تراک شاخکدار    20
1ـ 5 ـ 4 ـ لیفت تراک تعادلی    21
2ـ 5 ـ 4 ـ لیفت تراک راهرو باریک    21
6 ـ 4 ـ ماشین هدایت شونده اتوماتیک    21
7ـ 4 ـ استاکرها    22
8 ـ4ـ جرثقیلها    22
9ـ 4 ـ نقاله    22

فصل پنجم: سایر تجهیزات و وسایل مورد نیاز در انبار
1ـ5 ـ وسایل توزین    24
2ـ5 ـ جاروهای مکانیکی و الکتریکی    24
3ـ5 ـ وسایل علامت گذاری    25
4ـ5 ـ بی سیم    25
5 ـ5 ـ تلویزیون مدار بسته     25
6 ـ5 ـ نردبان و چهارپایه    26
7ـ5 ـ محافظ پالت    26

فصل ششم: طرح اسقرار تجهیزات و كالاها در انبار
1ـ6ـ عوامل مهم در استقرار کالاها و مواد در انبار    27
1ـ1ـ6ـ میزان مراجعه به اقلام    28
2ـ1ـ6ـ هم خانواده بودن اقلام    29
2ـ6ـ روشهای انبار نمودن کالا    30
1ـ2ـ6ـ روش انباشته (کپه ای)    30
2ـ2ـ6ـ روش قفسه بندی    30

فصل هفتم: طرح سیستم تعیین موقعیت موجودی
1ـ7 ـ فلسفه سیستم    31
2ـ 7ـ روشهای تعیین موقعیت کالا    32
1ـ2ـ7ـ روش حافظه‌ای    32
2ـ2ـ7 ـ الصاق کارت مشخصات کالا بر روی قفسه یا انباشته مواد    32
3ـ2ـ7 ـ روش کدگذاری    33

 
فصل هشتم: حفاظت و ایمنی در انبار
1ـ8ـ مسائل ایمنی مربوط به محیط کار    34
1ـ1ـ8ـ گرد و غبار    34
2ـ1ـ8ـ نور و روشنایی    35
3ـ1ـ8ـ دمای محیط    35
4ـ1ـ8ـ نظافت و بهداشت انبار    36
5 ـ1ـ8ـ سر و صدا    36
2ـ8ـ مسائل ایمنی مربوط به کارکنان    36
3ـ8ـ مسائل ایمنی در ارتباط با حمل و نقل    37
4ـ8ـ مسائل حفاظتی در ارتباط با کالاها و اقلام انبار    38
1ـ4ـ8ـ توجه به علائم ایمنی بسته های کالا    38
2ـ4ـ8ـ توجه به فاسد شدن اقلام    38
3ـ4ـ8ـ توجه به سرقت اقلام    38
4ـ4ـ8ـ اقدام در زمینه جلوگیری از حریق    39

فصل نهم: دستورالعمل طراحی سیستم فیزیكی انبار
1ـ9ـ نمودار جریان فعالیتها جهت طراحی پروژه    40
1ـ1ـ9ـ تهیه اطلاعات اولیه    40
2ـ1ـ9ـ بررسی و تکمیل اطلاعات اولیه    40
3ـ1ـ9ـ آیا انبار ساخته شده است یا نه؟     41
4ـ1ـ9ـ در نظر گرفتن چند طرح کلی و مناسب در رابطه با انبار    42
5ـ1ـ9ـ تفکیک و گروه بندی اقلام    42
6 ـ1ـ9ـ انتخاب ظروف ذخیره سازی برای هر گروه    42
7ـ1ـ9ـ محاسبه تعداد ظروف مورد نیاز گروهها    43
8 ـ1ـ9ـ انتخاب نوع قفسه و تجهیزات ذخیره سازی    43
9ـ1ـ9ـ محاسبه تعداد قفسه ها و تجهیزات لازم    43
10ـ1ـ9ـ تعیین نوع وسایل حمل و نقل    44
11ـ1ـ9ـ محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل    44
12ـ1ـ9ـ تهیه لی آت مقدماتی    45
13ـ1ـ9ـ ارزیابی فضا و طرح اولیه    45
14ـ1ـ9ـ آیا سیستم ذخیره سازی مناسب است؟     45
15ـ1ـ9ـ ارزیابی فنی و اقتصادی طرح    45
16ـ1ـ9ـ آیا طرح انتخاب شده با توجه به محدودیتها بهترین طرح است؟     46
17ـ1ـ9ـ تهیه نقشه استقرار قفسه ها، تجهیزات و ارائه لی آت نهایی    46
18ـ1ـ9ـ تعیین شکل ظاهری و خصوصیات انبار    46

فصل دهم: نحوه ورود و خروج كالا در انبار
1ـ10ـ كدگذاری    49
2ـ10ـ چیدن اجناس در انبار    50
3ـ10ـ کاردکس انبار    51
4ـ10ـ اجناس و کالاها از چند طریق وارد انبار می شوند:     51
5ـ10ـ خروج اجناس از انبار، به چند طریق صورت می گیرد    54
1ـ5ـ10ـ درخواست کالا و مواد از انبار    54
2ـ5ـ10ـ حواله انبار    54
3ـ5ـ10ـ صدور ابزار از انبار    54
4ـ5ـ10ـ برگشت کالای امانی دریافتی    55
5ـ5ـ10ـ کالای غیرقابل قبول    55
6ـ5ـ10ـ رسید و تحویل مستقیم     55
7ـ5ـ10ـ خروج کالا از مؤسسه    55
6ـ10ـ صدور کالا از انبار     56
7ـ10ـ واحد تدارکات     57
8ـ10ـ مرحله درخواست خرید کالا یا مرحله تقاضای تهیه و تدارک کالا    58
9ـ10ـ خرید داخلی    60
1ـ9ـ10ـ خریدهای جزئی    61
2ـ9ـ10ـ خریدهای متوسط    61
3ـ9ـ10ـ خریدهای عمده    61
10ـ10ـ مناقصه    62
1ـ10ـ10ـ مناقصه عمومی    62
2ـ10ـ10ـ مناقصه محدود    62
11ـ10ـ مزایده    64
12ـ10ـ ترك مناقصه یا مزایده     65
13ـ10ـ خرید خارجی     65
14ـ10ـ پیش فاكتور (پروفرما)     66
15ـ10ـ انواع خریدها از نظر سیستم    67
1ـ15ـ10ـ خرید برنامه ریزی شده    67
2ـ15ـ10ـ خریدهای ورودی یا اضطراری    67
3ـ15ـ10ـ خرید به طور متمركز    68
4ـ15ـ10ـ خرید به طور غیرمتمركز    68
5ـ15ـ10ـ خرید از نظر قیمت    68
16ـ10ـ رسید انبار    72
17ـ10ـ برگ رسید و تحویل مستقیم    73
18ـ10ـ برگشت كالای مازاد بر نیاز    74
19ـ10ـ شمارش موجودی     75
1ـ19ـ10ـ شمارش موجودی دایمی    75
2ـ19ـ10ـ شمارش موجودی دوره ای (انبارگردانی)    76

فصل یازدهم: فهرست فرمها
فرمهای اصلی برای ورو و خروج كالا توسط انبار دار شركت آب و فاضلاب شیراز    79
منابع و مآخذ    83

مقدمه
با نگاهی به تاریخچه انبار و انبارداری در کشورهای صنعتی ملاحظه می شود که انبار و مسائل مربوط به بهره برداری بهتر از آن، بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت و آن زمان مسئله مهم و مورد نظر تسهیل و تسریع عملیات انبار نمودن کالا، افزایش ضریب استفاده از فضا و بالا بردن حفاظت و ایمنی در انبارها بود. این روند که به ساخت و استفاده از تجهیزات مختلف جهت حمل و نقل و انبار نمودن کالا انجامید، از سال 1965 میلادی وارد مرحله جدیدی شد و استفاده از ارتفاع زیاد در انبارها به کمک تجهیزات پیشرفته تر رایج گردید. هدف از این کار استفاده هر چه بیشتر از ارتفاع به جای سطح، به منظور کاهش هزینه نگهداری واحد کالا و نهایتاً حل مشکل انبار نمودن کالا در مراکز تولید انبوه بود.

1ـ1ـ تعریف انبار
انبار محلی برای نگهداری کالاها و مواد است؛ در صنعت برای نگهداری مواد اولیه، کالاهای نیم ساخته، محصولات یک واحد تولیدی، قطعات یدکی دستگاهها و ماشین آلات و اجناس اسقاط، و در تجارت به منظور نگهداری اقلام و کالاهای خریداری شده برای توزیع و فروش از انبار استفاده می شود.

2ـ1ـ عوامل مؤثر در تعیین محل یک مجتمع انبار
مجتمع های انبار اصولاً به منظور انجام فعالیتهای انبارداری و انبار نمودن کالاهای معمولی ساخته می شوند؛ این انبارها متناسب با میزان فعالیتی که دارند ممکن است متشکل از یک سالن انبار و یک اتاق انباردار بوده یا هکتارها زمین را زیر پوشش خود داشته باشند.
عواملی که در هنگام انتخاب محل چنین انبارهایی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:
1ـ2ـ1ـ ظرفیت مورد انتظار
ظرفیت انبار بر حسب مقدار کالایی که می توان در آن نگهداری نمود مشخص می‌شود. برخی اوقات به دلایل اقتصادی یا به علل دیگری، طراح مجبور می شود انبار را با ظرفیت معینی بسازد، این امر از محدودیتهایی است که در انتخاب محل مؤثر می‌باشد.

2ـ2ـ1ـ موقعیت تقریبی مبدأ و مقصد کالاهایی که انبار می شوند
موضوع مورد بحث این است که در چه نقاطی باید انبارهای لازم جهت توزیع کالاها ساخته شود تا هزینه حمل و نقل در سطح کشور به حداقل ممکن برسد. حل چنین مسأله ای به اطلاعات زیادی، از جمله میزان ورود مواد به هر یک از مبادی ورودی کشور، هزینه حمل کالا به مناطق مختلف، مسافت بین مبادی ورودی و مراکز مصرف، میزان مصرف در هر یک از مناطق و… نیاز دارد که با استفاده از تکنیکهای تحقیق در عملیات، امکان پذیر می باشد.

3ـ2ـ1ـ نوع سیستم ارتباطی حمل و نقل
بزرگراهها، راههای فرعی، راه آهن، راههای آبی و هوایی، عوامل تعیین کننده در انتخاب محل یک انبار می باشند.

 
4ـ2ـ1ـ آزادی عمل و وجود فضای کافی برای انجام سریع فعالیتها
در مواردی که مکانهای موجود از نظر وسعت با یکدیگر مقایسه می شوند، ممکن است در نظر گرفتن این عامل تعیین کننده باشد، زیرا مشکل ترین مسأله هر انبار نداشتن فضای کافی برای تخلیه، بارگیری و یا عبور وسایل حمل و نقل است که باعث خفقان در عملیات انبار می گردد.

5 ـ2ـ1ـ محدودیتهای مربوط به تهیه زمین
در بیشتر موارد، زمین مورد نیاز برای انبارها، بخصوص انبارهای وسیع، در خارج از محدوده شهرها انتخاب می گردد. مهمترین دلیل برای توجیه این انتخاب، فراوانی زمین و ارزان بودن آن در این مناطق است؛ اما از طرف دیگر، این امر موجب افزایش تردد و ترافیک در مدخل ورودی شهرها خواهد شد که باید مورد توجه قرار گیرد. در ضمن، قابل ذکر است که موضوع تهیه زمین و هزینه آن باعث گردیده تا هر چقدر نزدیکی به داخل و مرکز شهر بیشتر باشد به توسعه عمودی انبار  و استفاده بیشتر از آن توجه زیادتری مبذول گردد.

6ـ2ـ1ـ هزینه های مربوط به آماده سازی زمین
هزینه تسطیح و خاک برداری، از هزینه های قابل توجه در امر ساختن انبار است، لذا لازم است هنگام انتخاب محلی برای انبار، به این موضوع توجه کافی مبذول گردد و زمینهایی انتخاب شود که میزان خاکبرداری و خاکریزی آنها تقریباً معادل یکدیگر باشند.

7ـ2ـ1ـ محدودیتهای قانونی
در مواردی ممکن است پاره ای از عوامل مهم و اساسی وجود داشته باشد، ولی محدودیتهای قانونی مانع از احداث انبار در ناحیه ای شود.

 

منابع و مآخذ:
1ـ طراحی انبار، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی شریف.
2ـ كمك انبارداری، تألیف فاطمه خلیلی ابیانه.
3ـ سیستم‌های خرید و انبارداری، انتشارات طراحان نشر.
4ـ پژوهش علمی و عملی از انبارداری، انتشارات ترمه.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی فرآیند تولید و كاربردهای الیاف فوق ظریف و نانو الیاف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی فرآیند تولید و كاربردهای الیاف فوق ظریف و نانو الیاف در word دارای 147 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فرآیند تولید و كاربردهای الیاف فوق ظریف و نانو الیاف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 فهرست مطالب

چكیده    1
فصل اول : نانو تكنولوژی و تاریخچه تولید الیاف نانو
1-1)مقدمه    3
2-1)نانو مواد و طبقه بندی آنها     4
     1-2-1)نانو فیلمهای نازك    5
     2-2-1)نانو پوششها    6
     3-2-1)نانو خوشه ها    7
     4-2-1)نانو سیمها ونانو لوله ها    8
     5-2-1)روزنه های نانو    9
     6-2-1)نانو ذرات    9
3-1)الیاف نانو    10
4-1)تاریخچه تولید الیاف نانو    11
فصل دوم : روشهای تولید الیاف نانو
1)تهیه الیاف نانو به روش كا تا لیزور شناور    18
      اثر سولفور    21
      اثر دمای تبخیر ماده خام    23
      اثر هیدروژن    25
2)ریسندگی الكترو اسپینینگ    27
     1-2)تئوری و فرایند ریسندگی الكترو اسپینینگ    27
     2-2)ریسندگی الكترو اسپینینگ    29
         1-2-2)ریسندگی الكترو اسپری    29
         2-2-2)ریسندگی الكترو مذاب    30
         3-2-2)ریسندگی الكترو محلول    32
     3-2)شروع جریان سیال پلیمری وتشكیل مخروط تیلور     35
     4-2)ناپایداری خمشی    36
     5-2)ریسندگی الیاف نانو پلیمری    38
     6-2)ساختار ومورفولوژی الیاف نانو پلیمری    38
     7-2)پارامترهای فرایند و مورفولوژی لیف    39
        1-7-2)ولتاژ اعمال شده    39
        2-7-2)فاصله جمع كننده-نازل    40
       3-7-2)شدت جریان پلیمر    41
       4-7-2)محیط ریسندگی    41
     8-2)پارامترهای محلول    42
        1-8-2)غلظت محلول    42
        2-8-2)رسانایی محلول    43
        3-8-2)فراریت حلال    43
        4-8-2)اثر ویسكوزیته    44
     9-2)خواص الیاف نانو    45
        1-9-2)خواص حرارتی    45
        2-9-2)خواص مكانیكی    46
     10-2)مزایای ریسندگی الكترو    46
     11-2)معایب ریسندگی الكترو    48
     12-2)بررسی اهداف ایده ال در ریسندگی الكترو    49
     13-2)ریسندگی الیاف دو جزئی پهلو به پهلو    51
     14-2)خصوصیات الیاف الكترو ریسیده شده    53
     15-2)ریسندگی الكتریكی الیاف نانو از محلولهای پلیمری    54
     16-2)ریسندگی الكترو الیاف پر شده با نانو تیوبهای كربن    58
     17-2)تعیین خصوصیات مكانیكی و ساختاری الیاف كربن الكترو ریسیده شده    68

فصل سوم : كاربردهای مختلف الیاف نانو و نانوتكنولوژی در صنعت نساجی
مقدمه    84
1-3)الیاف نانو گرافیت و كربن    85
2-3)نمونه بافت و تزریق دارو    85
3-3)الیاف نانو با خاصیت كا تا لیزوری    87
4-3)فیلتراسیون    88
5-3)كاربرد های كامپوزیتی    90
6-3)كاربرد های پزشكی    91
    1-6-3)پیوندهای شیمیایی    91
    2-6-3)نمونه بافت    92
    3-6-3)پوشش زخم    93
    4-6-3)تزریق دارو    94
    5-6-3)دندانپزشكی    94
7-3)مواد آرایشی    95
8-3)لباس محافظتی    96
9-3)كاربرد الكتریكی و نوری    97
10-3)كشاورزی    97
11-3)كاربردهای نانو تكنولوژی در نساجی    98
     1-11-3)دفع آب(ابگریزی)    98
     2-11-3)محافظت در برابر اشعه uv    100
    3 -11-3)ضد باكتری    101
    4-11-3)آنتی استاتیك    103
    5-11-3)ضد چروك    104
12-3)كنترل كیفیت در تولید كامپوزیتهای الیاف نانو الكترو اسپان    105
    توزیع یكنواختی الیاف نانو    106
    سنجش الیاف بصورت اتوماتیك    108
    آزمایش مقاومت در برابر عوامل محیطی    109  
دستگاه آزمایش خمیدگی DL    110
13-3)الیاف نانو كامپوزیت الكترو اسپان برای تشخیص بیو لوژیكی اوره    111
14-3)تاثیر افرودن الیاف كربن بر روی خواص مكانیكی و كریستالی شدن پلی پروپیلن    116
ضمیمه     125
نتیجه     129
منابع و مآخذ    131

 
چكیده :

به منظور تولید الیاف نانو دو روش كلی وجود دارد، روش اول، تولید الیاف با استفاده از كاتالیزور می باشد كه در این روش الیاف در بستر مخصوص یا محلول اختصاص داده شده منعقد می شوند، استفاده از كاتالیزور شناور برای تولید مناسب تر از كاتالیزور دانه دار شده
می باشد زیرا میزان كاتالیزور موجود در بستر محلول همواره تحت كنترل می باشد. روش دیگر تولید الكتروریسی می باشد كه می توان نانو الیاف منفرد و ممتد را به میزان تولید بالا تهیه نمود. در این روش نانو الیاف پلیمری می توانند مستقیماً از محلول پلیمری به نانو الیاف پلیمری تبدیل شوند.
الكتروریسی ریسیدن نانو الیاف پلیمری تا قطر چند ده نانو متر، روشی است كه تكیه بر نیروهای الكترواستاتیكی دارد. در این فرآیند، بین قطره ای از محلول پلیمری یا مذاب كه در نوك نازل آویزان است و یك صفحه فلزی جمع كننده پتانسیل الكتریكی اعمال می شود. با بالا رفتن میدان الكتریكی قطره پلیمری شروع به كشیده شدن می كند تا اینكه این نیرو بر نیروی تنش سطحی قطره غلبه كرده و یك جت شارژ شده بسیار نازك از محلول پلیمری از سطح قطره خارج شده و به سمت فلز جمع كننده سرعت می گیرد. پس از طی مسیر كوتاهی دافعه متقابل شارژهای حمل شده در سطح جت، آنرا خم كرده و جت، مسیر خود را بصورت مارپیچ و حلقه ای ادامه خواهد داد. بدین ترتیب جت در فاصله كم نازل تا جمع كننده
می تواند مسیر بسیار زیادی را طی كرده، تا نیروهای الكتریكی آنرا هزاران بار كشیده و ظریف نمایند.
استفاده از این تكنولوژی های جدید ما را در انجام كارهایی كه زمانی غیر ممكن
می نموده رهنمون می سازد، در سال های اخیر از این شیوه برای ساخت الیاف نانو در محدوده وسیعی از پلیمرها و در كاربردهای مختلف نظیر ساخت فیلترها، تقویت در كامپوزیت ها، كامپوزیت های شفاف، نانو الیاف كربن، نانو الیاف هادی، نانو الیاف توخالی، نانو الیاف سرامیكی، سنسورهای بسیار حساس، قالب برای رشد بافت زنده بدن، پر كردن بافت های آسیب دیده، بافت های ضد باكتری، حمل دارو، پوشش زخم، ماسك های آرایشی و … به كار رفته است.
 

مقدمه:
 
مفهوم نانوتکنولوژی جدید نمی باشد و از بیش از 40 سال پیش آغاز گردیده است، بر اساس تعریفNNI نانو تکنولوژی عبارت است از بکار بردن ساختارهایی با حداقل یک بعد در اندازه نانومتر برای ساخت مواد، وسایل و سیستم هایی با خواص بدیع و قابل توجه که مربوط به اندازه نانو آنها می باشد. نانو تکنولوژی نه تنها ساختارهای کوچک تولید می کند بلکه تکنولوژی ساخت پیشرفته ای می باشد که می تواند کنترل کم هزینه ای برای ساختار ماده ایجاد نماید. نانوتکنولوژی در بهترین صورت به این گونه توصیف می شود که فعالیت هایی هستند در حد اتمها و مولکول ها که کاربردهایی در دنیای واقعی دارند. قطعات نانو که به طور معمول در محصولات تجاری استفاده می شوند، در حدود یک تا صد نانومتر هستند. [1]
نانو تکنولوژی به صورت روزافزونی توجه دنیا را به خود جلب نموده چرا که به عنوان ارائه کننده پتانسیل بالایی از محدوده های وسیع، مصارف شناخته شده است. خواص جدید و
بی نظیر مواد نانو نه تنها دانشمندان و محققین بلکه تجارت را به خود جلب کرده که به دلیل پتانسیل بالای اقتصادی آن می باشد.[1]
همچنین نانو تکنولوژی پتانسیل تجاری واقعی برای صنعت نساجی دارد این امر به طور عمده به خاطر این واقعیت است که روش های مرسوم که برای دادن خواص مختلف به پارچه استفاده می گردند معمولا اثر دائمی ندارند و کارایی خود را بعد از شستشو و یا بر اثر پوشیدن از دست می دهند. نانو تکنولوژی می تواند دوام بالایی برای پارچه ها ایجاد کند چرا که قطعات نانو سطح بزرگی از نسبت مساحت به حجم و نیز انرژی سطحی بالایی دارند، بنابراین بستگی بیشتری با پارچه داشته و منجر به افزایش ماندگاری کاربردی آن می گردد. به علاوه پوششی از ذرات نانو روی پارچه بر خاصیت عبور هواو زیر دست آن اثری نمی گذارد بنابراین مزیت استفاده از نانو تکنولوژی در صنعت نساجی در حال افزایش است.خواصی که با استفاده از نانوتکنولوژی به پارچه داده می شود عبارتند از آب گریزی، ضد خاک،
ضد چروک، ضد باکتری، آنتی استاتیک، مقاومت در برابر اشعه یو وی، کند کردن توسعه آتش، بهبود در رنگ پذیری و غیره که در فصل های بعدی به آنها اشاره خواهد شد.[1]

منابع و مآخذ :

1- Wong, y, yuen.c, Leury, M. ku, s. lam, selected Applications of Nanotechnology in Textile, Autex Research Journal, vol 6, No. 1, March 2006.

2- Thandavamoorthy subbiah, G. S. Bhat, R. W. Tock, S. Parameswaran, S. S. Ramkomar, Electrospinning of Nanofibers 2004.
http://www.interscience.wiley.com

3- Jamila showon, M. S, Eleetrospinning of polycarbonate fibers with solvent ixtures THF and DMF, University of Massachvsetls, 2003.

4- Zheng- Ming Huang, y-z Zhaug, M. Kotaki, S. Ramakrishna, A review on polymer nanofibers by electrospinning and their applications in nano Composites, Composites science and technology 2003

5- رقیه دمرچلی، سمینار كارشناسی ارشد، روشهای پیشرفته ریسندگی الیاف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سال 1383 .

6- W. D. Bates, C. P. Barnes, Z. ounaies and G. E. whek; Electrostatic Processing of  PVDF, Polymer Perprints 2003.

7- Jason lyons, christopher pastor, and frank Ko, Developments in Melt Electrospinning of thermoplastic polymers, polymer preprints 2003.

8- Dufei Fang, BenJamin S. Hsiao and BenJamin chv, Multiple-Jet Electrospinning of non- woven nanofiber Articles, 2003.

9- Pankaj Gupta, Garth L. wilkes, some investigations on the fiber formation by utilizing a side- by- side biocomponeut electrospinning approach.

10- Lijie ci, yanhuili, Bingqing wei, Ji liang, Dehai wu, Preparation of carbon nanofibers by the floating catalyst method 2000.

11- A. L. yarin, E. Zvssman; Department of Mechanical Enginreering, Electrospinning of Nanofibers from polymer solutions.

12- Frank ko, yory Gogotsi, Ashrat Ali, Nevin Naguib, Advanced Materials, Electrospinning of continuous carbon nanotube- filled nanofiber yarns 2004.
http://www.adrmot.de

13- E. Zussman, X. chen, w. Ding, L. calabri, D. A. Dikin, Department of mechanicl Enginreeing, Mechanical and strudtural characterization of electrospun PAN- derived carbon nanofibers 2005.
http://www. Elsevier.com/locate/carbon

14- Fabrication of ultrafine conducting fibers: Polyaniline polyethylene oxide’ blends, synthetic metals 2000.

15- Kyoung- woo kim, young L. Joo, Emmanuel P. Gianulis, Effect of nanoclays on molecdar structure of Poly ( L- latic) Acid in Electrospinning 2003.

16- Dimitry M. luzhansky, Donaldson Company, Quality Control in Manufacturing of Electrospinning Nanofibers Composites.

17- Katarzyna sawicka, Pereva Govma, Sanford simon, Electrospun biocomposite nanofibers for urea bioseusing 2004.
http://www.elsevier.com/locate/snb

18- Xin Tong, yong chen, Huiming cheng, Influence of carbon nanofiber Addition on Mechanical properties and crystallization Behavior of Polypropylene 2004.

19- Hohman MM, shin M, Rotledge G. Brenner MP, Electrospinning electrically forced Jets I. Application, physics of fluids 2001.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی کاربردها و مزایای ریخته گری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی کاربردها و مزایای ریخته گری در word دارای 176 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی کاربردها و مزایای ریخته گری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

ریخته گری یكی از روشهای ساخت و شكل دادن فلزات است.
 در این روش یك فلز یا آلیاژ ابتدائاً ذوب شده و در درون یك محفظه تو خالی بنام قالب كه تقریباً به شكل قطع ساخته شده ریخته می شود، بنحوی كه پس از پایان انجماد شكل، ابعاد، تركیب شیمیای و خواص مورد نظر بدست آید.
مراحل ریخته گری:
1)    طراحی مكانیكی   طرح مدل سازی  انتخاب روش مناسب
                           طراحی ریخته گری
قالبی كه برای ساخت ماهیچه استفاده می شود.
2)    ساخت قالب و ماهیچه
  ریخته گری  عملیات تخلیه و تمیز كاری( عملیات     حرارتی و ساچمه زنی و…)  بازرسی و آزمایش قطعات  بسته بندی و ارسال    
3)    ذوب فلز
تعریف ریخته گری
ریخته گری یكی از روشهای شكل دادن قطعات فلزی است كه شامل تهیه مذاب از فلز مرد نظر و ریختن آن در محفظه ای بنام قالب است، به گونه ای كه پس از انجماد مذاب، شكل، اندازه و خواص مورد نظر تامین شود. بنابراین با توجه به این تعریف یك فرآیند ریخته گری را باید مجموعه ای از عملیات ذوب، تهیه قالب و ریختن مذاب دانست بطور كلی مراحل ریخته گری یك قطعه قلزی به طور ساده در ذیل نشان داده شده است.
تاریخچه ریخته گری:
براساس تحقیقات باستان شناسان، ریخته گری فلزات، یك تكنولوژی ماقبل تاریخ بوده و قدمتی شش هزار ساله دارد.
اولین اشیای ساخته شده از فلزات بصورت قطعات كوچك چكش كاری شده از مس هستند كه قدمت آنها به هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد.
از نقطه نظر تاریخی، ریخته گری را می توان به چند دوره تقسیم نمود كه در اینجا بشرح آنها به اختصار می پردازیم.
دوره برنز ( مس و مفرغ)
این دوره در خاور نزدیك و در حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح آغاز شده اولین اشیای برنزی كشف شده بصورت آلیاژی از مس و آرسنیك ( حدود 4 درصد) بوده است.
موضوع مهم در این دوره، پی بردن به تأثیر قلع بر خواص مس است كه باعث افزایش استحكام و سختی آن می شود. این موضوع هنوز در پرده ای از ابهام است. زیرا نه سنگ معدن مس حاوی قلع بوده و نه اینكه معدن مس و قلع نزدیك هم قرار دارد كه آلیاژ شدن آنها بطور اتفاقی امكان پذیر باشد.
در ارتباط با چگونگی پیدایش ریخته گری، میتوان اینگونه تحلیل كرد كه با توجه به اینكه پتك كاری قبل از ریخته گری مورد استفاده بشر قرار گرفته است، ممكن است در هنگام تپك كاری عمل ذوب بطور اتفاقی صورت گرفته باشد كه با مشاهده این امر موارد ذیل در ذهن بشر القا شده است:
-مذاب باید در محفظه ای ریخته شود تا شكل پیدا كند.
– برای تهیه مذاب باید كوره های تپك كاری بگونه ای تغییر یابد كه همواره تهیه مذاب در آن امكان پذیر باشد.
– برای تهیه مذاب و نگه داری آن باید ظرفی نسوز تهیه كرد ( بوته)
با توجه با اینكه بشر قبلاً به نسوز بودن بعضی از خاكها پی برده و نیز به دلیل آشنایی با حرفه سفالگری، به نحوه شكل دادن خاك نیز دست یافته بود، لذا به نیازهای اول و سوم او پاسخ داده شد. نیاز دوم یعنی ساخت كوره های ذوب نیز احتمالاً با سنگ چین و گل اندود نمودن و قرار دادن محلی برای عبور هوا برآورده شد.
از مسائل مهم در این ارتباط موضوع و مش بود كه این امر به تبدیل سیستم دم از حالت فوت كردن به استفاده از كسیه دم و سپس به موتورهای تنظیم هوا و فشار مناسب كه امروزه كاربرد فراوانی دارد منتهی شد.
بطور كلی در دوران مفرغ، ساخت قطعاتی نظیر تبر، نیزه، كارد، سپر، ظروف و شیشه و نیز ساخت آلیاژ هایی از عناصری نظیر قلع ( تا 18 درصد) و سرب ( تا 11 درصد) و آرستیك و روی معممل بوده است.
دوره آهن:
براساس كاوش باستان شناسان در چین قطعاتی چون مربوط به 600 سال قبل از میلاد مسیح بدست آمده است اما پیدایش آهن به عنوان یك دوره به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد.
نام آهن در زبان پهلوی به عنوان آلیسن در زبان آلمانی آیزن و در انگلیسی آیرن نامیده می شود و احتمالاً در هنگام ذوب مس به آن پی بردند.
در هر حال در حدود 1200- 1000 سال قبل از میلاد آهن تقریباً ماده اصلی اغلب سلولها و ابزارها را تشكیل می داد.
با توجه به نقطه ذوب بالا (  1539 بدیهی است كه ذوب مستقیم آهن تا قرن نوزدهم میلادی امكانپذیر نبود ولی در اواسط دوره آهن بر اثر افزایش كربن و پائین آمدن نقطه ذوب ( در چدنها) قطعات ریخته گری نیز بوجود آمد.
نكته مهم دیگر كشف عملیات حرارتی بر روی آهن بود كه از اهمیت خاصی برخوردار است. در مصر شمشیری و تبری با پوشش خاك نسوز بدست آمده كه لبه آن حاوی 9 .0 درصد كربن و قسمتهای میانی آن تقریباص فاقد كربن است.
در این اشیاء سختی در قسمت میانی معادل 70 BHN و در قسمت لبه معادل  440 BHN می باشد البه در این دوره جدیدی در آلیاژ های مس نیز بوجود آمده و آلیاژ های مختلفی از مس و قلع ساخته شد.
از آلیاژهای دیگر ساخته شده در اواخر این دوره آلیاژ برنج ( مس و روی) و نیز بنجهای قلع دار است. پیدایش روشهای جدید ریخته گری و قالبگیری را نیز باید از دیگر تحولات دوره آهن دانست در این دوره شواهدی وجود دارد كه از قالبهای سرامیكی نیز استفاده بعمل آمده است.
از عجایب این دوره ساخت مجسمه رودیس است كه در سال 290 قبل از میلاد ساخته شد و جزء عجایب هفتگانه محسوب می شود.
این مجسمه 32 متری كه از قطعات مختلف برنز ریختگی ساخته شده و وزنی حدود 390 تن داشت، طی زمین لرزه ای در دریای مدینترانه غرق شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مبحث آلودگی صوتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مبحث آلودگی صوتی در word دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبحث آلودگی صوتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

بارها از صدای بوق خودرو یا سر و صدای بیش از اندازه یك موتور سیكلت كه با سرعت از كنارمان رد می شود، از جا پریده ایم.
انگار دیگر شنیدن تمام این صداهای ناهنجار برایمان عادی شده است و تمامی این آلودگی های صوتی، دیگر بخشی از زندگی روزمره مان است كه هرگز خیابان های شهر را ترك نمی كنند.
بررسی نتایج مطالعات در یكی از فرودگاه های آلمان نشان می دهد كه سلامت كودكان ساكن در مناطق مجاور این فرودگاه، بیش از دیگر كودكان در معرض تهدید است.
افزایش ضربان قلب، اختلال در سیستم عصبی و رفتاری از جمله عوارض مهم آلودگی صوتی است كه در ساكنان این مناطق بروز كرده است.
بررسی ها نشان می دهد؛ خودروها به دلیل تعداد و پراكندگی در سطح شهر، یكی از مهمترین عوامل آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ به ویژه تهران هستند و در حالی كه مسئولان از اجباری شدن رعایت استانداردهای آلودگی صوتی از سوی خودروسازان از سال آینده خبر می دهند، به نظر می رسد كه چقدر دیر به فكر اجرای چنین استاندارد‌هایی افتاده ایم و اگرچه این مسأله باید سال ها پیش رخ می داد، اما بی شك رعایت این استانداردها از سوی بخش های مربوط به منظور حفظ سلامت شهروندان هنوز هم دیر نیست.
شركت كنترل كفیت هوا در گزارشی اعلام كرد: اغلب شهروندان تهرانی از آلودگی صوتی رنج می برند. بررسی ها نشان می دهد بیشتر شهروندان تهرانی در مناطقی زندگی می كنند كه سر و صدا در آن مناطق، بیش از استنداردهای تعیین شده است، به طور مثال در جنوب تهران علاوه بر سر و صدای ناشی از ترافیك، سر و صدای ناشی از فرودگار و راه آهن نیز این منطقه را از نظر صوتی، بسیار آلوده كرده است.
این در حالی است كه گسترش روزافزون بزرگراه ها در سطح شهر، میزان این آلودگی را به مراتب افزایش می دهد، یكی از پیامدهای ناخواسته توسعه اقتصادی در جهان امروز، آلودگی محیط زیست است.
فعالیت های صنعتی و خدماتی در سطوح گوناگون با تحمیل انواع آلودگی ها بر هوا، آب و خاك همراه است كه یكی از مهمترین آنها،‌ آلودگی صوتی است.
آلودگی صوتی یا به بیان ساده تر، سر و صدا تنها به معنی آزردگی خاط نیست.
اگرچه در بسیاری موارد به دلیل ویژگی آلودگی صوتی كه به تدریج برای گوش انسان عادی می شود، آثار زیانبار آن جلوه ظاهری كمتری دارد. اما این آثار پنهان، تا سال ها بر روح و جسم انسان تأثیر گذار است.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) آلودگی صوتی را تهدیدی جدی برای سلامت انسان داشته است كه به دلیل تنوع منابع (ترافیك، صنعت، محل كار و همجواری) یكی از گسترده ترین خطرات برای سلامت انسان به شمار می رود. در اروپا، 40 درصد جمعیت در معرض ترازهایی از صوت قرار دارند كه بالقوه برای سلامت خطرناك است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی روش های نگهداری و حفاظت از فرش دستبافت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روش های نگهداری و حفاظت از فرش دستبافت در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روش های نگهداری و حفاظت از فرش دستبافت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

آسیب شناسی  فرش
به منظور استفاده صحیح و مطلوب از فرش و جلوگیری از وارد آمدن خسارات و آسیب می بایست در ابتدا عوامل مخرب را شناسایی كرد ، بدنبال راه های حفاظت و نگهداری مرسوم و علمی گشت در ابتدا آسیبها را طبق جدول 1 طبقه بندی می نماییم، سپس به توضیح آن می پردازیم.
جدول شماره (1)
آسیب های وارده به فرش در زمانهای زیر بروز می کند:
1.    قبل از دو تولید
2.    در هنگام پروسنه تولید
3.    بعد از تولید قبل از دسترسی به مصرف کننده
4.    هنگام استفاده در محیط منزل و کار
5.    هنگام نگهداری و انبار کردن (موزه ها، گمرک و بازار)
1) قبل از تولید:
1.    استفاده از مواد اولیه (پشم، ابریشم، پنبه و نخ هایی با تاب و نمره ی متفاوت و غیر استاندارد) و ابزار نامرغوب ( نقشه ی نامناسب، دفتین و شانه، ابزار بافت و دار)
2.    استفاده از مکان بافت غیر استاندارد (کمبود نور، روش نشستن، تهویه)
3.    رنگرزی (نحوه رنگرزی و شستشوی الیاف و نخ)
2) هنگام پروسه ی تولید
1.    چله کشی غیر مناسب و غلط (شل و سفت بودن چله، تراکم و چیدن نا منظم چله ها در کنار هم)
2.    استفاده غلط از ابزار بافت و دار
3.    تسلط کم و آموزش ناقص به بافندگان
4.    استفاده از گره های تقلبی (جفتی بافی، سه سه بافی و بی گره بافی)
5.    دو دست شدن بافت توسط چند بافنده
6.    پایین کشی غیر اصولی قالی جهت ادامه ی بافت و دوخت چله ها در روش فارسی بافت.
7.    عیوب بافت (غلط بافی، عدم پیشکشی مناسب، پوکی فرش، بالا یا پایین زادگی، متراکم و تنگ شدن نامناسب چله ها، شل شدن چله ها، ضخیم و نازک بودن چله ها، به کارگیری نامناسب پودها، شمشیری، سره دار بودن، پرداخت بد قیچی، رها کردن سر پود در حین بافت، ترنج دار بودن، لوله شدن، کیسی، ترکیدگی، لوچه، دورنگی)
8.    عیوب نقشه (عدم اصالت طرح و رنگ، عدم پخش صحیح و متعادل عناصر و نگاره های فرش، عدم تناسب طرح با رج ها، عدم تناسب عناصر تزئینی با ابعاد فرش، شکستگی بندها و خطوط منحنی و گلها)

 

منابع مآخذ
?    ژوله تورج / پژوهشی در فرش ایران /سال 81
?    ورزی ، منصور / هنر و صنعت قالی ایران انتشارات رز 1350
?    نصیری ، محمدجواد / سیری در هنر قالی بافی ایران ، سال 74
?    نیرومند ، پوران دخت / آموزش هنر قالیبافی ، سال 78
?    بهارمی، سیما/ نگهداری فرش، سال 1375
?    دادگر، لیلا / نگاهی چند در زمینه ی نگهداری و نمایش قالی در موزه ها، سال 1364
?    کمال، سوارنا/ حشرات موجود در موزه ها، سال 1363
?    احمدی، بهزاد / شیمی نساجی، جلد اول و دوم و سوم
?    اگراوان، او.بی / مراقبت و نگهداری اشیاء موزه ای، ترجمه زهرا راحت
?    تجربه های  شخصی در كارگاه های مختلف قالیبافی ، مرمت و شستشوی قالی در استانهای یزد ، اصفهان ( نائین) ‌و تهران .
?    Moiland, M.Consideration for care of textiles and costumes in Diana polis museum.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی فرایند کنترل کیفیت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی فرایند کنترل کیفیت در word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فرایند کنترل کیفیت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه   
واحد كنترل كیفیت   
تجهیزات و امکانات واحد کنترل کیفی   
امکانات اطاق  اندازه گیری و آزمایشگاه کالبیراسیون   
مدیریت كیفیت و بهره‌وری   
بهره ‌وری   
انواع بهره‌وری   
عوامل مؤثر در بهره‌وری   
كیفیت   
مدیریت كیفیت جامع   
بالا بردن سطح کیفیت و توانایی خود کنترلی در تولید محصولات و ارائه خدمات   
سیستم های مدیریت کیفیت ، سری استاندارد های ISO 9000   
سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی   
آشنایی با: کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی   
مدیریت پروژه   
منابع   
   

مقدمه
در سالهای اخیر کنترل کیفیت و مدیریت کیفیت به صورت واژه‌های آشنا برای صنایع کشورمان درآمده‌اند ولی هنوز در بسیاری از صنایع هر چه مدعی بهره‌گیری از اصول این روش ادعا به عمل می‌آید ولی اقدامات عمیق ، علمی و گسترده بسیار فاصله دارد. در حالی که یکی از موثرترین اقدامات برای بهره‌وری واقعی صنایع کشور و حفظ منافع مصرف کنندگان و دست یافتن به بازارهای صادراتی و در نهایت تامین منافع ملی ، به بهره‌گیری از اصول علمی کنترل و مدیریت کیفیت وابسته است . در این مقاله به 12 فاکتور اساسی در این زمینه‌ها توجه شده است و نیازهای هر یک از این فاکتورها نیز به صورت عبارات کوتاه ، اما نشانگر طریق و شیوه موردنیاز بیان گردیده‌اند
در مهندسی و تولید صنعتی، بخش کنترل کیفیت و مهندسی کیفیت به بخشی گفته می‌شود که به درست کردن روش‌هایی مشغول است تا کارخانه بتواند بوسیله آن روش‌ها از مرغوبیت و مشتری‌پسند بودن کالاهای تولیدی خود مطمئن گردد. این روش‌ها و سیستم‌ها معمولاً با همکاری با دیگر رشته‌های مهندسی و بازرگانی طراحی می‌شوند.
یکسان بودن تقریبی برجسته‌کاری‌های ستون‌ها و دیوارهای تخت جمشید، نیایشگاه‌های مصری و یونانی و دیگر سازه‌های باستانی نشانگر اینست که موضوع کنترل کیفیت از دیرباز نزد بشر وجود داشته است.

 

منابع

http://www.dpi.ir/operations-services-projectmanagement-

http://www.hepcoir.com/F_Teta/f_control%20quality.htm

http://www.pcworldiran.com/ict/ict_83004.html

http://www.rierco.net/Inspectionfa.htm

http://www.pcworldiran.com/ict/ict_83004.html

http://www.aftab.ir/articles/other/management
 
http://www.aryanagroup.com

http://foodghaza.com

http://www.hesabras.org/showarticle-fa-300.html

http://www.pcworldiran.com/ict/ict_83004.html

http://www.aftab.ir/articles/other/management

http://www4.irandoc.ac.ir/Data/Reinvent/ch-7.htm

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی علم طراحی ، دیزاین و بسته بندی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی علم طراحی ، دیزاین و بسته بندی در word دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی علم طراحی ، دیزاین و بسته بندی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

طراحی بسته بندی در دنیای امروز یكی از هیجان انگیزترین عرصه ها در بازار تولید و مصرف است كه با مددگیری از صنایع و فنون مختلف مرزهای متعددی را گذرانده است. تمامی كوششهایی كه صرف طراحی یك بسته می گردد و هنگامی به هدف خود دست
می یابد كه خریدار و مصرف كننده با رؤیت بسته مورد نظر ضمن كسب اطمینان از سلامت محتوی بسته، بدلیل قدرت و گیرایی طراحی بسته مورد نظر، مجذوب شده و آن را خریداری نموده و یا در بازارهای بدون رقابت با اطمینان به مصرف برسانند.
هیچ طراحی نمی تواند قبل از كسب اطلاعات موثق طرح خود را به عموم ارایه نماید. زیرا هیچ گاه دو مشتری به یكدیگر شبیه نیستند. و هر فرد رفتار و انتظارات مختلفی از چیزی كه خریداری می نماید دارد و علاوه برآن مشتریها نیاز خود را از چندین منبع تأمین می نمایند كه بیانگر نحوه ارزیابی آنها از جنبه های مختلف كالاهایی است كه خریداری می كنند. از قبیل كیفیت كالا، قیمت و…
 
بخش نظری پروژه:
تعیین عنوان پروژه:
طراحی استایل عطر زنانه و مردانه برای آلفارومئو
تعین استراتژی و اهداف پروژه:
رسیدن به یك استایل مناسب برای ست عطر زنانه و مردانه آلفارومئو بصورتی كاملاً هماهنگ با شخصیت محصولات آلفارومئو و حفظ اصول بنیادین و كلاسیك آلفاهای قدیمی.
1- شناسایی مسئله
تعریف و تفسیر شكل و تعیین طبقه استفاده گر:
كمپانی آلفارومئو یك كمپانی با سابقه تولید بسیار زیاد نزدیك به یك قرن بوده و در طول این مدت محصولاتی شاخص در نوع خود تولید نموده است كه با توجه به قدمت كمپانی، این مارك، یك مارك بسیار شناخته شده و قابل اطمینان در سطح بازارهای اروپا می باشد. و همواره شنیدن نام آلفارومئو احساس وجود یك كالای مدرن كه همچنان به اصول اولیه طراحی خود پایدار می باشد را بوجود می آورد.
به طور خلاصه محصولات آلفارومئو از نمونه های بارز طراحی پست مدرن می باشند و همواره در زیبایی مثال زدنی بوده اند. این مزیت به این كمپانی این اجازه را داده است كه Range متنوعی از محصولات جانبی را در كنار اتومبیهای خود تولید كند كه از محبوبیت بالایی نیز برخوردارند. این محصولات،‌ هم در كنار اتومبیلها و هم بصورت جداگانه در فروشگاههایی با نام بوتیك آلفارومئو به فروش می رسند.
در سالهای اخیر حركتی آغاز شده است مبنی بر عرضه عطر و ادكلن از طرف شركتهای اتومبیل سازای مشهور و تعبد. از جمله jagvar, Lamborghini. Ferrari  با نگاهی كوتاه به این اسامی در می یابیم كه نامهای فوق علاوه بر مزیتهای تكنولوژیكی دارای نوعی حس اومانیك و كلاسیك نیز می باشند. كه، پتانسیل فروش عطر، بواسطه این نامها از نطر روانی را فراهم می آورد.
از طرفی طبق تحقیقات انجام شده، مشخص شد كه جای خالی عطر و ادكلن در میان انواع متنوع محصولات جانبی آلفارومئو احساس می شود و با توجه به اینكه نام آلفارومئو نیز مانند دیگر نامهای قید شده. یك نام پرآوازه و در عین حال دارای نوعی حس كلاسیك و رومانیك می باشد لذا، شرایط لازم برای عرضه عطر و ادلن از طرف آلفارومئو را فراهم می نماید. به همین دلیل هدف من در این پروژه، پر كردن جای خالی این محصول و این حلقه گم شده در میان این محصولات بوده و سعی در رفع این مشكل خواهیم داشت.
استفاده كنندگان از این محصول به دو دسته طبقه بندی می شوند.
دسته اول افرادی هستند كه خود خریدار اتومبیل آلفارومئو می باشند و این ست به عنوان هدیه از طرف كمپانی به آنها داده خواهد شد.
دسته دوم افرادی هستند كه صرفاً از روی علاقه شخصی به مارك آلفارومئو یا ادكلنهای لوكس اقدام به خریداری آن خواهند كرد.
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید