شبیه سازی حركات انسان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شبیه سازی حركات انسان در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شبیه سازی حركات انسان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پیشگفتار :
یكی از معلولیتهای مادرزادی و اكتسابی (مانند جنگ و حوادث كارخانجات) قطع عضو اندام فوقانی و تحتانی می باشد ، هر سطح قطع عضو از ناحیه انگشتان تا مقاطع مختلف آن عضو اتفاق می افتد . از زمانهای بسیار دور به هر علت زیر بشر به فكر جاگزینی اندام فوقانی و تحتانی صدمه این بوده است :
الف : از نظر روانی و زیبایی
ب: از نظر كاربرد عملی و رفع وابستگی به غیر
وسایل كمكی اندام تحتانی جهت راه رفتن ، نشستن و غیره از اهمیت خاصی برخوردار است ، در صورتیكه اعضاء مصنوعی اندام فوقانی در انجام كار و فعالیت اقتصادی و اجتماعی و استقلال شخصی حائز اهمیت بسیار است .
جایگزینی اندام فوقانی را بصورت زیر ناتوان طبقه بندی كرده :
1ـ قطع یك یا چند انگشت                 2ـ قطع از ناحیه مچ دست
3ـ قطع از نواحی مختلف ساعد            4ـ قطع از ناحیه آرنج
5ـ قطع از نواحی مختلف بازو              6ـ قطع كامل بازو
7ـ قطع از ناحیه كمر بندی كتفی
نظر به اینكه آمار و اطلاعات میزان شایعات دست (چپ و راست) هیچگونه دلالتی بر غالب بودن تعداد برخی از این ضایعات بر برخیدیگر ندارد ، همواره مراكز درمانی و مؤسسات تولیدی پیش بنی لازم جهت یكدست كامل را مینمایند (پنجه ، آرنج ، شانه) تا بتوانند جهت الگوی معلولین باشند .
الف: ارزشیابی باقی مانده از لحاظ طول ، قطر و غیره
ب: مشخص كردن نوع و تعداد مفاصل و دامنه حركتی آنها
ج: تهیه ثابت كننده (ساكت) جهت اتصال عضو مصنوعی به عضو باقیمانده .
د: با در نظر گرفتن دست مصنوعی عامل حركتی انتخاب و در عضو باقیمانده بقیه می شود .
مقدمه :
هدف از كاربرد دست و پای مصنوعی چاره جوئی اشكالات حركتی است ، در اثر نقص عضو یا قطع دست و پای طبیعی در شخص بوجود می آید ، ساده ترین صورت این وسیله دست و پای چوبین بدون مفصل و چنگك است . كاملترین صورت آن دست و پایی است كه تا حد امكان تا در به حركت مشابه حركات طبیعی وده و كاربرد آن بوسیله شخص معلول محتاج به تمرین ، دقت و تمركز خاصی نباشد .
از نظر تكاملی ما بین دست چوبن و دست سیبرنیتكی می توان دستهای مصنوعی دیگری ذكر كرده از قبیل : الف) دست مكانیكی چنگك دار با استفاده از تسمه فنر و فرمان حركت را از جابجائی عضلات شانه و گردن میگیرد .
ب) دست الكترومكانیكی كه فرمان حركت را از جابجائی عضلات یا انقباض مكانیكی آنان و یا از علائم آنان (EMG) اخذ می كند و عنصر قدرت یا حركت آن یك جزء الكترومكانیكی از قبیل موتور یا غیره می باشد .
در این دو نوع دست مصنوعی حلقه كنترل از طریق مسیر پس خور (فیزیكی) مشاهداتی بسته می شود . بعبارت دیگر شخص معلول برای انجام حركت مطلوب به بهترین حالت ، تنها میتواند با مشاهده نتیجه حركت آنرا تصحیح یا بصورت مطلوب تغییر دهد . این حلقه پس خور(فیزیكی) با حلقه پس خوری كه حركت یك دست سالم موجود است كه نتیجه آن آگاه بودن تقریباً آنی شخص از وضعیت مكانی دست نیروی وارد به آن می باشد . كه تفاوت زیادداشته و كاربرد آن غالباً مستلزم كوشش زیاد ازجانب شخص معلول است .
در دست سیبر نیتكی كه به شرح آن خواهد آمد كه لازم است حلقه های پس خوری كه به حركت یك دست سالم موجوداست بقیه شده و سیستم كنترل آنچنان طرح گردد كه به وجه ایده آل كاربرد آن بوسیله شخص معلول بطور ناخودآگاه امكان پذیر باشد .
به عبارت دیگر به همانگونه كه به یك شخص سالم حركت دست بطور طبیعی و بدون احتیاج به تمركز خاص و ایجاد خستگی فكری انجام گیرد ، دست سیبرنیتكی نیز بتواند حركات سادهرا با همان سهولت و در سطح ناخودآگاه انجام دهد .
به نام خدا
مقدمه :
خلاصه ای از مدل كردن ، كنترل ، شبیه سازی حركات انسان :
بشر مدتهاست كه مجذوب عملكرد بدن بوده است . حركت در میان تجلیات و اعمال بدن از چنان عمومیت و ویژگی برخوردار است كه انسان را به طریق فیزیولوژی به محیط و دیگران مرتبط می كند . این صحبت مختصر در زمینه بحث و تحقیق كارهای جدید مدلسازی : كنترل و شبیه سازی حركت انسان می باشد .
سیستم عضلانی ـ استخوانی : سیستم متشكل از دو عضله می تواند بصورت محرك نیرو عمل كند . مدلهای گوناگونی برای عضله پیشنهاد شده است . این مدلها غیر دقیق بوده و تفاوتی میان عملكرد خود عضله و گروهی از تارها قافل نیست . تفاوت مقدماتی بین این مدلها ، درجه معادلات دیفرانسیل بكار گرفته شده و ورودی های آنها می باشد . ورودی های عضله عبارتند از سیستمهای موتور باوران (efferent) آلفا (α) و گاما و خروجی های آن عبارتند از سیگنال آوران (afferent) كه به CNs می روند .
(نوع Ia و Ib و سیستمهای فیبری نوع Il) ونیرو می روی استخوان و اندازه گیرهای نیرو اثر می كند . دیاگرام جعبه ای عضله شكل زیر نشان داده شده است :
از این دیاگرام جعبه ای پیداست كه خروجی عضله بستگی به طول ، سرعت انقباض ورودیهای عصبی دارد .
مطالعات كنترل : مطالعات اساسی كنترل شامل مباحث ، وضعیت و پایداری عضو ، حركت نقطه به نقطه ، فشردن در مقابل سطح ، گرفتن اشیاء ،‌اجرای حركات موزون و پریدن در هواست .
مباحث مورد استفاده كه كنترل عبارتند از برنامه ریزی و كنترل بهینه ،‌فیدبك غیر خطی ، فیدبك حالت ، پایداری لیاپانف ، فیدبك نیرو ، كنترل سیستم های ـ دینامیكی مقید ، انتقال از سیستم مقید به سیستم غیر مقید و بالعكس و سیستم های كنترل یادگیر .
شبیه سازی : نظر به پیچیدگی ارتباطات فیزیولوژیكی و ابعاد زیاد مسائل حتی در ساده ترین حركات انسان تحلیل اینگونه سیستمها با ابزار ریاضی متداول معادلات دیفرانسیل و انتگرالی حركت تحللی پایداری و سیستمهای معادلات جبری ، غیر ممكن می نماید . به ناچار به موارد زیر متوسل شده اند :
مدلسازی مكانیكی ، شبیه سازی آنالوگ ، شبیه سازی كامپیوتر رقمی و اخیرا شبیه سازی مدوی توزیع شده . شبیه سازیهایی كه می برید اگر چه در حركات انسانی زیاد بكار نرفته اند ولی در آینده مورد آزمایش و طراحی پروتزها و ارتزها كه میكروپراسورها با سیستم فیزیولوژیكی موقعی توام می شوند كاربرد پیدا خواهند كرد . بشر راه بسیار طولانی كه مسیر تكاملی پیموده است اما زمان بسیاری طول خواهد كشید كه حقایق طبیعت پیچیده حركت را دریابد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی موسسه تهیه واکسن راضی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی موسسه تهیه واکسن راضی در word دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی موسسه تهیه واکسن راضی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول
تاریخچه موسسه رازی    2
تحقیق و تولید : تشخیص    3
تعلیم و توسعه    4
جایگاه بین المللی    5
معرفی فرآوردهای مصرفی پزشکی    6
معرفی واکسن های مصرف دامپزشکی    7
معرفی داروی ضد انگلی دام    8
معرفی پادگانها و سایر فرآورده های بیولوژیک    8
معرفی توبر کولین     9
قسمت فیزیکوشیمی    9

فصل دوم
تایید مواد اولیه
تعیین آمینو نیتروژن آزاد
تست تعیین تیپ شیشه
اندازه گیری مقاومت هیدروکسی پودر شیشه
آشنایی و کنترل درپوش های لاستیکی مخصوص
تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 5/2
تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 1
تهیه محلول استاندارد پتاسیم تتراید و مرکورات قلیایی
تهیه محلول A برای تست های کنترل درپوش
اندازه گیری میزان آلومینیوم موجود در درپوش
اندازه گیری شفافیت و رنگ محلول

فصل سوم
تعیین مقدار پروتئین
تهیه محلول مینرالیزاتور جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه سود 1 نرمال جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه اسید بوریک 2% جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه معرف جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه اسید سولفوریک جهت تعیین ازت پروتئین
تهیه ازت پروتئین جهت نمونه های توبرکولین گاوی
محاسبه نمونه های توبر کولین
تهیه TCA 100%

فصل چهارم
تهیه واکسن    12
یاورهای ایمنی    14
تاریخچه    14
تعریف یاور و کاربرد یاور    15
عملکرد یاورها    16
خصوصیات یک یاور مناسب    20
انواع یاورها    21
تقسیم بندی یاورها    21
تست فرمالین    28
روش کار    28
تست آلومینیوم    29
تهیه محلولهای استاندارد آلومینیوم    29
اندازه گیری آلومینیوم موجود در نمونه های واکسن    31
تست تیرمرسال    33
تهیه محلول دی تیزون    34
تهیه محلول تست آمونیاک    35
روش اندازه گیری مرتیولات    35
فصل پنجم
تهیه سرم    37
تست اندازه گیری فنل    40
تهیه محلول آمینو فنازن    40
تحلیه محلول پتاسیم هگزاسیانوفلات    40
تهیه بافر بورات    41
اندازه گیری فنل در سرم دیفتری    41
آلبومین     42
تهیه سرم فیزیولوژی    55
آماده سازی نمونه های توکسوئید    55
آماده سازی نمونه های آنتی ژن    56
آماده سازی نمونه های سرم یا پلاسما    57
فصل ششم
دستگاه uv-vis-spectroscopy
دستگاه رطوبت سنج
مقدمه لئوفیلیزاسیون
تاریخچه لئوفیلیزاسیون
بررسی اجمالی یک چرخه لئوفیلیزاسیون
کنترل کیفیت لئوفیلیزاسیون
انبار و ذخیره محصول
دستگاه pH متر
ترازوی دیجیتالی
 
فصل اول
تاریخچه مؤسسه رازی
آشنایی با قسمت فیزیکوشیمی
 
تاریخچه
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی با بیش از 75 سال سابقه فعالیت یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور شناخته می شود.
این مؤسسه فعالیت خود را در سال 1304 تحت وزارت فلاحت و فوائد عامع (وزارت کشاورزی وقت) با تحقیقات پیرامون راههای مبارزه با بیماری خانمانسوز طاعون گاوی که با تلف صدها هزار رأس گاو حیات دامی کشور را مورد تهدید قرار داده بود آغاز مرد و پس از مدت کوتاه با تولید و عرضه واکسن مؤثر علیه بیماری مبور دوره نوینی از مبارزه علیه بیماریها را در کشور پایه گذاری نمود.
به فاصله کوتاهعی پس از این موفقیت کاربر روی تولید واکسنهای مؤثر علیه بیماریهای مهلک دامی از قبیل سیاه زخم نیز آغاز شد و از سال 1320 تحقیق و تولید انواع واکسنها و سرمهای ممصرف پزشکی در دستور کار مؤسسه تحقیقات رازی قرار گرفت.
مسئله ای که حائز اهمیت می باشد این است که دوران شکوفائی و رشد و توسعه مؤسسه تحقیقات رازی مربوط به دوران پس از واگذاری مدیریت مؤسسه به متخصصان داخلی در سال 1329 می باشد و خوشبختانه بخش عمده ای از واکسنها و دیگر فرآورده های بیولژیک در این سالها مورد تحقیق و تولید قرار گرفته اند.
 در سالهای پس از انقلاب اسلامی روند فعالیت ها در مؤسسه تحقیقات رازی از لحاظ کمی و کیفی گسترش چشمگیری پیدا کرد بطوریکه تحقیق و تولید زایدی از واکسنهای دامی و انسانی از جمله واکسنهای اوریون، سرخجه و سه گانه (سرخک، سرخجه، اویون) در این سالها انجام گرفت.

تحقیق
در سالهای اخیر فعالیتهای گسترده ای برای تحقیق و تولید انواع مختلفی از واکسنهای نصرف انسانی، دام و طیور تداوم پیدا کرده و به یمن تلاشهای تعداد زیاد از متخصصان و دانشمندان کشورمان قابلیت های علمی و تحقیقاتی مؤسسه از شهرت جهانی برخوردار شده است.
تولید
با توجه به برنامه ریزی گسترده جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با بیماری های انسان، دام و طیور مؤسسه رازی تولید انواع واکسنها و آنتی ژنها را در دستور کار خود قرار داده است. واکسنهای جدید علیه بیماری لپتوسپیروز و اوریون و برخی آنتی ژنها از قبیل لکتین، گامبور، نیوکاسل روغنی طیور و واکسن آنفلونزای روغنی طیور تولید شده است.

تشخیص
در حال حاضر معاونت تشخیص مؤسسه با در اختیار داشتن آزامایشگاههای مجهز در زمینه تشخیص بیماریها میکروبی و ویروسی تشخیص پاتولژی و انگل شناسی و همچنین تشخیص بیماریهای آزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم خدمات بیشماری را به سازمان دامپزشکی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها ارائه می دهد.

تعلیم
مؤسسه رازی با بهره گیری از تعداد قابل توجهی اعضای هیئت علمی و یک سلسله امکانات فنی و تجهیزاتی گسترده و کمیاب بسیار خوبی برای برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمات و دوره های مقطع دار برخوردار است. همچنین تعدادی دانشجوی دوره های فوق لیسانس در رشتهخ های ویروس شناسی و باکتری شناسی در مؤسسه مشغول به تحصیل هستند.

توسعه
در حال حاضر مؤسسه رازی بر روی تولید واکسن برخی بیماری های انسانی از جمله واکسن هموفیلوس واکسن آنفولونزا، واکسن آسلولار، سیاه سرفه مصرف انسانی و واکسن نوترکیبی تب برفکی دام و تولید انواع آنتی ژن ها و کیت های تشخیصی آزمایشگاهی گامهای بلندی در جهت بهره گیری از بیوتکنولوژی که بعنوان یکی از پنج علم برتر جهان محسوب می شود، برداشته است.

جایگاه بین المللی
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی سالیانه بیش از سه میلیارد (دز) انواع فرآورده های بیولوژیک از جمله واکسن و سرمهای مختلف مصرف پزشکی، دامپزشکی و آنتی ژن های تشخیص آزمایشگاهی به عنوان یکی از بزرگترین مؤسسات نوع خود در جهان و بی نظیر در سطح خاورمیانه شناخته می شود.
این مؤسسه دارای ارتباطات گسترده با مجامع شناخته شده بین المملی از جمله سازمانهای بهداشت و خواربار جهانی می باشد و از سوی دفتر مبارزه با بیماریهای واگیر دامی (مستقر در پاریس) به عنوان آزمایشگاه مرجع بین المللی برای تشخیص برخی از بیماریها از جمله آبله بزی، آبله گوسفندی و طاعون گاوی معرفی شده است. این مسئله نشان بارزی از اهمیت جایگاه مؤسسه تحقیقات رازی در عرصه بین المللی می باشد. در حال حاضر کتابخانه و مراکز اسناد علمی و تحقیقاتی مؤسسه رازی به عنوان یک کتابخانه مرجع تخصصی در زمینه بیماریهای انسان، دام و طیور که دارای حدود هجده هزار جلد کتاب ارزشمند و ده ها هزار مجله و ژورنال خارجی است، که از اکثر مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر جهان جمع آوری می گردد با فراهم آوری و سازماندهی منابع و بکارگیری سایت اینترنت و بانکهای اطلاعاتی جهان و تبادل اطلاعات با مراکز علمی و معنبر بین المللی الز جمله WHO , OIE, FAO, UNICEF, UNESCO نسبت به فراهم آوری آخرین منابع اطلاعاتی روز و تکنولوژی های پیشرفته نقش بسزایی در تأمین اطلاعات علمی و ارتباطات محققین و پژوهشگران مؤسسه رازی و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور را ایفا می نماید.

فرآورده های مصرف پزشکی
.اکسن فلج اطفال
واکسن سرخک
واکسن اوریون (ضد گوشک)
واکسن ام ام آر (سرخک، سرجه، اوریون)
واکسن دوگانه (ضد دیفتری، کزاز)
برای خردسالات، نوجوانان و بزرگسالان
واکسن سه گانه (ثلالث)
ضد دیفتری، کزاز و سیاه سرفه
واکسن کزاز
سرمهای درمانی مصرف پزشکی
سرم ضد کزاز
سرم ضد دیفتری
سرم پلی والام ضد عقرب
سرم پلی والان مار

واکسن مصرف دامپزشکی
–    شاربن (سیاه زخم)
–    توام شاربن و کزاز است

توبر کولین
الف) محلول توبر کولین مرغی
ب) محلول توبر کولین انسانی
ج) محلول توبر کولین پستانداران (بورت- تمبر توبرکولین)

قسمت فیریکوشیمی
قسمت فیزیکوشیمی وابسته به بخش کنترل کیفیت می باشد.
کنترل کیفیت یکی از مهمترین قسمتهای مؤسسه رازی در تأکید محصولات تولیدی می باشد.
این بخش همانطور که در چارت مشاهده می کنید شامل 5 قسمت زیر می باشد:
1- Phisicochemistry department
2- Pathology and under test animal department
3- Microbiology department
4- Immunopharmacology department
5- Gent cell bank
قسمت فیزیکوشیمی در واقع کارهای شیمی مربوط به کنترل کیفیت را به عهده دارد. این قسمت همانطور که مشاهده می کنید وظایف گوناگونی را عهده دار میباشد:
1- Raw material release

یکی از کارهای اصلی قسمت فیزیکوشیمی تأئید کردن موارد اولیه می باشد.
2- Analytical tests

تستهای تجزیه ای، یکی از کارهای عمومی و در واقع جز کارهای روتین در این آزمایشگاه می باشد. مثلاً اندازه گیری کمی میزان مواد سمی موجود در هر واکسن یکی از کارهای این بخش می باشد که از جمله تستهای تجزیه ای می باشد.
3- In process testing
مسئله مهمی که در تولید واکسن و سرم وجود دارد تستهای حین تولید می باشد و بررسی اینکه چه مقدار ماده در تولید یک محصول وجود دارد، کار بسیار مهم و حساسی است خاصه اینکه محصول مورد نظر استفاده انسانی و دامی می رسد.
4- Environmental monitoring
5- Water systems

آب مقطر 1 بار و آب مقطر 2 بار تقطیر شده یکی از اساسی ترین نیازهای هر بخش می باشد، در بخش فیزیکوشیمی با توجه به نیاز زیاد به آب مقطر یک بار تقطیر شده که بیشر برای شستشوی ظروف آزمایشگاهی مورد نیاز است و آب مقطر دوبار تقطیر شده که برای انجام تستهای آزمایشگاهی مورد نیاز می باشد. لزوم داشتن سیستم آب مقطر با توجه به استفاده زیاد این بخش برای آب مقطر معلوم می شود.
 
فصل دوم
تأیید مواد اولیه
تعیین آمینونیتروژن آزاد
تعیین تیپ شیشه
تست در پوشها
 
تایید موارد اولیه
یکی از کارهای روتین در آزمایشگاه فیزیکوشیمی تایید مواد اولیه خریداری شده می باشد. برای نمونه در یک نمونه تازه خریداری شده برای اطمینان از درصد آمینو نیتروژن آزاد تست های کنترل صورت می گیرد.
شیشه ها و درپوشهای مورد استفاده برای محصولات بایستی حتماً از نظر بی اثر بودن بر روی محصول بررسی شود چرا که این موضوع از جهت سالم بودن محصول و بی ضرر بودن آن و همچنین در بعضی مواقع از نظر اقتصادی بسیاری حائز اهمیت می باشد .
تعیین آمینو نیتروژن آزاد
نمونه را بین 5/0 – 1 گرم وزن می کنیم به آن 100 سی سی آب مقطر 2 بار تقطیر شده اضافه می کنیم ( pH  را با سود یا HCI 1/0 نرمال روی 7 تنظیم می کنیم ) .
سپس 40 سی سی فرم آلدهید 37/0 که pH آن را روی 7/8 تنظیم کرده ایم اضافه می کنیم ( با سود 1/0 نرمال یا HCI 1/0 نرمال ) سپس در حال زدن به آن سورد 1/0 نرمال اضافه می کنیم نقطه پایانی زمانی است که pH به 7/8 برسد حجم سود مصرفی را یادداشت می کنیم سپس 10 سی سی فرم آلدهید اضافه می کنیم . اگر pH کم شد مجدداً سود اضافه می کنیم و حجم سود مصرفی را به حجم قبلی اضافه می کنیم .
 تست تعیین تیپ شیشه
شیشه های دارای انواع مواد می باشند ولی عموماً شامل مواد برسیلیکاتی است که هر چه مواد ناخالص در شیشه کمتر باشد بهتر است .
شیشه های تیپ یک برای فرآورده های انسانی مورد استفاده قرار می گیرند . و شیشه های دیگر نیز برای سایر فرآورده های مورد استفاده قرار می گیرند .
اگر مواد ناخالص در شیشه ها باشد ممکن است در اپر زیاد ماندن در شیشه ها ، شیشه ها ، یکسری مواد را به محتوای داخل شیشه پس می دهد و باعث تغییر ماهیت ماده می شود پس می بینیم که دانستن تیپ شیشه برای استفاده از شیشه مورد نظر برای فرآورده های مشخص بیسار مهم می باشد .
این تست در آزمایشگاه فیزیکوشیمی به چند روش انجام می گیرد که ما فقط یه یکی اکتفا می کنیم .
اندازه گیری مقدمت هیدرولیکی پودر شیشه  برای تعیین تیپ شیشه انجام تست B برای تعیین تیپ شیشه
مواد:
استوان
آب مقطر فاقد کربن دی اکسید
میتل رد
سدیم هیدروکسید
اتانول 96%
روش کار
شیشه های مورد آزمایش را با آب مقطر آبکشی نمائید
سپس آن ها را در وان پا نور خشک کنید
در حدود 100 گرم از شیشه ها را که حداقل شامل سه عدد شیشه شور را خرد کنید با استفاده از چکش بنحویکه حداکثر اندازه قطعات آن از 25 میلی متر بیشتر نباشد .
آن ها را به دستگاه خرد کننده منتقل کنید .
خرده های شیشه را روی mesh بریزید .
خرده های شیشه ها را از روی mesh  710 و 425 عبور دهید .
خرده هایی را که روی این دو mesh باقی می ماند را مجدداً خرد کنید .
بسرعت شیشه ها را الک کنید .
خرده هایی را که از mesh  710 . 425 بدست می آید را بیشتر خرد منید
مش را به صورت مکانیکی یا دستی به مدت 5 دقیقه تکان دهید .
خرده شیشه هایی را که از mesh  425 عبور می نماید و روی mesh  250 باقی می ماند جمع آوری نمایید .
به کمک یک آهن ربا هر گونه  خرده فلز را روی شیشه ها ار از روی شیشه ها جمع آوری نمایید.
در حدود 22 گرم از پودر شیشه و استون بصورت سوسپانسیون در آید.
مابع روی آن را خالی کنید.
این عمل را پنج بار تکرار کنید.
پودر شیشه را به یک شیشه ساعت منتقل نمایید.
اجازه دهید تا استون آن تبخیر شود.
آن را برای مدت 20 دقیقه در فور در حرارت 110 درجه سانتی گراد قرار دهید.
اجازه دهید تا خنک شود.
در حدود 20 گرم از این پودر شیشه را که آماده کرده ایم در یک فلاسک 250 میلی لیتر وارد کنید.
در حدود 100 میلی لیتر از آب مقطر فاقد کربن دی اکسید به آن بیافزائید
آن را وزن کرده و وزن را یادداشت کنید.
به عنوان شاهد 100 میلی لیتر آب مقطر فاقد کربن دی اکسید در یک فلاسک 250 میلی لیتر وارد کنید.
فلاسک را وزن کرده و وزن آن را یادداشت کنید.
فلاسک ها را با استفاده از فویل آلمینیومی که با آب مقطر فاقد کربن دی اکسید آبکشی نموه اید ببندید.
مطمئن شوید که پودر شیشه بصورت کاملاً یکنواخت در ته فلاسک پراکنده شده است.
فلاسک ها را درون اتوکلاو قرار دهید و دما را در 21 درجه سانتی گراد برای مدت 30 دقیقه نگهدارید.
تا دمای 100 درجه سانتی گراد حرارت دهید و اجازه دهید تا برای مدت 10 دقیقه بخارات درون اتوکلاو خارج گردد.
درجه حرارت را تا دمای 121 درجه سانتی گراد در مدت 20 دقیقه بالا ببرید.
درجه حرارت را در دمای 121 درجه برای مدت 30 دقیقه نگهدارید.
درجه حرارت را از 121 درجه به 100 درجه کاهش دهید در مدت 40 دقیقه منفذ را باز کنید تا خلاء ایجاد نشود.
بعد از خنک شدن در پوشها را بردارید فلاسک ها را خشک کنید.
با استفاده از آب مقطر فاقد کربن دی اکسید فلاسک را دوباره به وزن اولیه برسانید.
میزان 50 میلی متر (این مقدار بستگی به 80 گرم خرد شده دارد) از مایع شفاف را به یک ارلن منتقل نمایید.
بلانک را در یک فلاسک مشابه با استفاده از 50 میلی لیتر آب تهیه نمایید.
به هر یک از فلاسک ها مقدار 1/0 میلی لیتر از محلول متیل را بیافزایید و با استفاده از سدیم هیدوکسید 01/0 مولار تیتر کنید.
نقطه پایانی واکنش را با استفاده از بلانک بدست آوید.
مقدار جواب بلانک را از جواب تست کم کنید و نتایج را به میلی بیتر 01/0 مولار به ازاء 10 گرم از شیشه گزارش کنید.
شیشه نوع 1 بیشتر از 2 میلی لیتر HC1 نیاز ندارد.
شیشه نوع 2 و 3 بیشتر از 17 میلی لیتر HC1 نیاز ندارد.
شیشه نوع 4 بیشتر از 30 میلی لیتر HC1 01/0 نیاز ندارد.
مصرفی برای بلانک HC1 میلی لیتر 2/0= مقدار
مصرفی برای شیشه HC1 میلی لیتر2= مقدار
8/1=2/0-2I        شیشه از نوع تیپ
آشنایی و کنترل در پوش های لاستیکی مخصوص ظروف نگهداری محلول آبی
در پوشهایی لاستیکی از موادی تشکیل شده اند که خود نتیجه و لکانیزاسیون ترکیبات درشت ملکول (الاستومرها) هستند. الاستومرها از پلیمریزاسیون ترکیبات طبیعی بدست می آیند و با توجه به موارد کاربرد از نظر افزودنی های بکار برده شده نظیر: رنگدانه، پایدار کننده و ترکیبات ایجاد کننده پیوند های عرضی در الاستومرها، متفاوت هستند. در پوش های لاستیکی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: نوع I که به دلیل کاربرد خاصشان باید علاوه بر دارا بودن تمام قابلیت ها، از مقاومت مکانیکی قابل توجهی برخوردار باشند. نوع II که نیازی به مقاومت مکانیکی بالایی ندارند.
در پوشی که برای ظروف حاوی محلول ها به کار می رود باید از ترکیبات غیر قابل نفوذ باشد در مجاورت با مواد پایداری خود را از دست نداده و باعث ایجاد سمیت در محلول نشود.
ترکیب در پوش ها در طول زمان نباید تغییر کند و در صورت وجود تردید در این مورد باید تست مطابقت با استاندارد ها را بطور کلی یا فقط جزئی از آن انجام دهید.
در پوش ها را قبل از مصرف شستشو و استریل کنید.
در پوش های لاستیک خاصیت الاستیک داشته شفاف یا مات هستند و زنگ آن ها به مواد افزودنی اضافه شده بستگی دارد این در پوش ها عاری از هر گونه فیبر و ذرات خارجی لاستیک های بازیافتی هستند.
تهیه محلول استاندارد آمونیوم PPM 2.5

روش کار:
1- دقیقاً 0741/0 گرم از پودر آمونیوم کلراید را وزن کنید.
2- این مقدار را در آب حل کرده و در بالن ژوژه 100 میلی لیتر به حجم برسانید.
3- این محلول استاندارد همیشه باید تازه تهیه شود.
تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 7/0
روش کار:
1- دقیقاً 1 میلی لیتر از محلول استاندارد 5/2 پی پی ام آمونیوم را با 5/2 میلی لیتر آب رقیق کنید.
تهیه محلول پتاسیم تتراید و مرکورات قلیایی:
روش کار:
1- مقدار 1 گرم پودر پتاسیم یدید را دقیقاً وزن کنید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و شناخت بیماری ترومای چشمی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و شناخت بیماری ترومای چشمی در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت بیماری ترومای چشمی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

تروما به سر از شایعترین حوادث و تروماهای موجود در جوامع بشری و از جمله در كشورما می باشد كه از علل شایع مرگ و میر نیز به شمار می آید . آسیب پذیری در بچه ها بیشتر مشاهده می شود . این آسیب از درجات متفاوتی برخوردار است و از حالت خفیف تا شدید متغیر است كه با توجه به آن ، میزان GCS در هر كدام در محدوده خاصی قرار می گیرد .
بیماران ترومای مغزی مستعد عوارضی از قبیل خونریزی ، شكستگی جمجمه ، آسیب به عروق مغزی ، كانتوژن مغزی و … می باشند كه می تواند باعث تغییر عملكرد یا فلج اعصاب كرانیال و از جمله اعصاب حركتی چشم گردد . از این جهت معاینه كامل بیماران ضربه مغزی جهت بررسی ضایعات همراه اقدامات و مراقبتهای پزشكی ضروری می باشد .
آسیب به جمجمه با مكانیسم های متفاوتی منجر به آسیب اعصاب حركتی چشم می گردد . از اینرو ، تظاهرات بالینی ، از حالت خفیف تا شدید ، متغیر است . با بررسی های تكمیلی و اقدامات پاراكلینیك ، می توان محل ضایعه را تشخیص داده و نسبت به اقدامات بعدی ، تصمیم گیری نمود .

نتیجه گیری و ارائه پینشهادها

 
1-    جهت كاهش صدمات وارد شده به افراد بویژه موتور سواران لازم است سازندگان وسایل نقلیه ضریب امنیتی بالاتری را برای این وسایل فراهم ساخته و نهادهای كنترلی نیز نظارت مستمر و بهتری بر این امر داشته باشند .
2-     لازم است جهت كاهش صدمات موتور سواران از تمامی وسایل ایمنی از جمله كلاه ایمنی و كیسه هوا استفاده شده و قوانین راهنمایی و رانندگی بنحو احسن رعایت شود .
3-    لازم است جهت خدمات درمانی بهتر به مصدومان موتور سوار امكانات لازم و كافی در اورژانس های پذیرنده این مصدومین فراهم باشد تا اقدامات اولیه برای بیماران به بهترین نحوانجام شود و Morbidity و Mortality مصدومان كم شود.
4-    در ضمن وسایل ایمنی مثل كلاه ایمنی و سایر تجهیزات  كه در اختیار افراد قرار می گیرد باید مطابق با استانداردهای جهانی باشد و همه كلاهها به حفاظی جهت فك تحتانی مجهز شود .
5-    در مطالعه ما بیماران بستری شده در بخش مورد معاینه قرار می گرفتند ولی گروهی از بیماران دچار ضربه سر در اورژانس تحت نظر قرار گرفته و سپس مرخص می شوند . بهتر است كه بیماران اورژانس نیز از نظر ضایعات چشمی مورد معاینه قرار بگیرند .
6-    از آنجا كه برخی از معاینات كاملاٌ تخصصی است و احتیاج به نیروی متخصص دارد باید توسط رزیدنتهای مربوطه كار صورت بگیرد .
7-    گروهی از ضایعات چشمی بصورت تأخیری و دراز مدت ظاهر می شود و پیگیری بیماران از نظر بروز ضایعات چشمی باید مد نظر قرار بگیرد .
در این میان ضروری بنظر می رسد با توجه به طول مدت بهبودی عوارض عصبی در بیماران ، آموزش لازم در اختیار بیماران دچار فلج زوجهای حركتی چشم قرار گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر در word دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر در word

چكیده    
مقدمه    
فصل اول: كلیات    
1-1- آناتومی پستان    
1-2- بافت شناسی پستان   
1-3- فیزیولوژی پستان    
1-4- تاریخچه كشف هورمون پرولاكتین و شرح اعمال آن در شیردهی از دیدگاه بیولوژی سلولی    
الف- تاریخچه كشف پرولاكتین    
ب- مهار عمل پرولاكتین    
ج- محرکهای پرولاكتین    
د- اعمال پرولاكتین از دیدگاه بیولوژی سلولی    
هـ ارزیابی پرولاكتین    
و- نقش پرولاكتین در لاكتوژنز    
1-5 شیر مادر، محتویات و فواید آن    
الف- آغوز (کلستروم)    
ب- بررسی تفاوت آغوز و شیر موقتی    
ج- محتویات و فواید شیر مادر    
1-6- تغذیه با شیر مادر    
الف- ناکافی بودن شیر مادر    
ب- موارد قابل توجه در طی شیردهی    
ج- جلوگیری از بارداری در زمان شیردهی    
د- از شیرگیری    
1-7- اثرات شیر مادر بر سیستم‌های گوناگون بدن نوزاد    
الف- تأثیر شیر مادر بر استخوان سازی نوزاد    
ب- تأثیر شیر مادر بر رشد و تكامل سیستم عصبی نوزاد    
ج- تأثیر شیر مادر بر سیستم ایمنی نوزاد و حمایت ایمونولوژیك غیر قابل جایگزینی آن    
د- تأثیر شیر مادر بر تعادل وزن، قد و رشد نوزاد    
هـ تأثیر شیر مادر بر سیستم تنفسی نوزاد    
و- تأثیر شیر مادر بر سیستم قلب و عروق نوزاد در سالهای آتی زندگی    
ز- تأثیر شیر مادر بر سیستم گوارشی نوزاد    
ح- تأثیر شیر مادر بر سیستم شنوایی نوزاد    
ط- تأثیر شیر مادر بر كاهش میزان كم خونی نوزاد   
ی- تأثیر شیر مادر در پیشگیری از دیابت نوع 2    29
ک- تأثیر تغذیه با شیر مادر بر مننژیت ناشی از هموفیلوس آنفلوآنزا    
1-8- فواید شیردهی بر مادر شیرده    
1-9- مقایسه محتوای شیر مادر با شیر گاو    
1-10- محتوای شیر خشك و مضرات آن در مقایسه با شیر مادر    
1-11- خطرات شیرخشک    
1-12- موارد منع شیردهی    
1-13- مادران شیرده شاغل    
1-14- تأثیر الكل بر شیردهی    
1-15- تأثیر سیگار بر شیردهی    
1-16- بیماریهای پستان    
1-16-1- ناهنجاریهای رشد پستان    
1-16-2- ترشّحات غیر طبیعی پستان    
1-16-3- غدد پستان    
1-16-4- ترك و زخم نوك پستان، راههای پیشگیری و درمان    
1-16-5- پدیده رینود    
1-16-6- حساسیت موضعی پستان    
1-16-7- تورم و پرخونی پستان    
1-16-8- التهاب پستان    
1-16-9- آبسه پستان    
1-17- شیردهی و داروها    
1-17-1- فاكتورهای مؤثر در ترشّح دارو و ورود آن به داخل شیر    
1-17-2- مكانیزم انتقال داروها به داخل شیر    
1-17-3- دسته داروها بر حسب مضر یا بی ضرر بودن در طی شیردهی    
1-17-3-1- دسته داروهای بی‌ضرر در طی شیردهی    
1-17-3-2- دسته داروهایی كه در طی شیردهی كمتر ایمن هستند    
1-17-3-3- دسته داروهایی كه در طی شیردهی خطرناك هستند    
1-17-4- موارد قابل ذکر در مورد مصرف داروها در طی شیردهی    
1-17-5- دم كرده‌های گیاهی بی‌ضرر در طی شیردهی    
1-17-6- اشعه X و اسكن‌ها در طی شیردهی    
فصل دوم: محركهای شیردهی (گیاهی و شیمیایی)    
2-1- گیاهان داروئی محرك شیردهی    
2-2- قطره گیاهی شیرافزا    
2-2-1- مواد مؤثره گیاهان موجود در قطره شیرافزا    
2-2-2- فارماكولوژی    
2-3- محركهای شیمیایی: داروهای محرك شیردهی    
2-3-1- متوكلوپرامید، دارویی با عارضه جانبی شیرافزایی    
فصل سوم: بررسی آماری و نتایج    
3-1- مطالب جمع‌آوری شده حاصل از نظریات 200 پزشك (متخصص زنان، اطفال و ماما)    
3-1-1- بررسی معیارهای پزشكان در مورد سنجش كافی بودن میزان شیر مادر    
3-1-2- بررسی علل ناكافی بودن میزان شیر مادر    
3-1-3- موارد ذكر شده به منظور افزایش شیردهی در درجه اول    
3-1-4- بررسی آمار بدست آمده از پزشكان (بر حسب درصد)    
3-1-5- علل تجویز فرآورده های خوراکی متوكلوپرامید    
3-1-6- علل تجویز قطره شیر افزا    
3-1-7- علل عدم تجویز فرآورده های خوراکی متوكلوپرامید توسط آن دسته از پزشكان كه آنرا تجویز نمی‌كنند    
3-1-8- علل عدم تجویز قطره شیرافزا توسط آن دسته از پزشكان كه آنرا تجویز نمی‌كنند    
3-1-9- سایر موارد دارویی تجویز شده به منظور افزایش شیر مادر    
3-2- ترسیم نتایج حاصل به صورت جدول و نمودار ستونی    
3-3- استفاده از روش آماری مجذور خی    
3-4- آزمون فرض صفر و مقابل و ترسیم جدول فراوانی‌های مورد انتظار بر اساس آن    
3-5- فرمول مجذور خی و محاسبات    
فصل چهارم    
بحث و نتیجه‌گیری    
خلاصه انگلیسی    
فصل پنجم: مراجع    

 

«مقدمه»
كلیه سازمانهای مهم ملی و بین‌المللی بهداشت و گروههایی كه با تغذیه مادر و كودك سر و كار دارند، تغذیه با شیر مادر را برای نوزادانی كه به موقع متولد شده اند ، ‌توصیه می‌كنند. دلیل این امر آن است كه شیر مادر بهترین انتخاب برای شیردهی نوزاد است و حاوی حدود 200 ماده می‌باشد كه توسط غدد شیری در پاسخ به تقاضای نوزاد و مكیدن او تولید می‌شود. (13)
در مهر ماه سال 1369 در محل سازمان ملل متحد، ترویج تغذیه با شیر مادر به عنوان یكی از اهداف مهم به تصویب رسید. سپس در مرداد ماه سال 1370 در ایتالیا برنامه‌ای تدوین گردید مبنی بر اینكه مادران شیرده باید بتوانند تا 6 ماهگی نوزاد را فقط با شیر خود و بعد به همراه تغذیه كمكی تا 2 سالگی شیر دهند. (11) در این رابطه، توصیه آكادمی كودكان امریكا این است كه نوزادان باید به مدت 4 تا 6 ماه فقط از شیر مادر تغذیه شوند. (13)
مطالعات پزشكی فراوان بر روی شیر مادر، نشان داده است كه در طی زمان شیردهی، تركیب شیر لحظه به لحظه تغییر می‌كند. این تغییر متناسب با نیاز نوزاد و به منظور تغذیه ایده‌آل او در جهت رشد و تكامل است و هرگز دو مادر، شیر با كیفیت یكسان تولید نمی‌كنند. (13)
با گذشت زمان و صنعتی شدن جوامع، تعداد قابل توجّهی از مادران، تمایلی به شیردهی ندارند، یا به دلایل مختلف از جمله اشتغال و تحصیل و در نتیجه عدم حضور در منزل به منظور شیردهی و از طرفی به دلیل مشكلات روحی و جسمی، فرزندان از نعمت شیر مادر محروم می‌شوند. (21)
آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از كل كشور (مهر ماه سال 1379)، نشان می‌دهد كه تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی در كل كشور 1/44 درصد بوده است. همچنین این رقم در استان تهران (جدا از شهر تهران) 8/38 درصد می‌باشد. در شهر تهران نیز این بررسی، عدد 1/38 درصد را نشان می‌دهد كه متأسّفانه نتایج مذكور چه در كل كشور و چه در استان تهران و شهر تهران، رضایت بخش نیست و هنوز آگاهی مادران از ضرورت تغذیه انحصاری با شیر مادر كافی نیست. (22)
حل این مشكل نیازمند افزایش آگاهی عمومی خانواده‌ها و نیز بالا بردن دانش تخصصی پزشكان، داروسازان به عنوان مشاور پزشك و راهنمای بیمار،‌ كارشناسان تغذیه و بالاخره ماماها و فراهم آوردن شرایطی برای مادران است كه شیر كافی برای شیردهی داشته باشند و بتوانند تغذیه انحصاری كودك را ادامه دهند. به همین منظور تحقیقی صورت گرفت و 200 پزشك (76 نفر متخصص اطفال – 92 نفر متخصص زنان – زایمان و 32 نفر ماما) در سطح شهر تهران (شمال – جنوب – شرق و غرب) و كرج بزرگ ملاقات گردیدند، به منظور تعیین اینكه 1- در مواجهه با مادران شیرده با شیر كم چه پیشنهاد می‌كنند؟ 2- كدامیك از دو داروی شیرافزا (گیاهی) و متوكلوپرامید (شیمیایی) را جهت افزایش شیر مادران تجویز می‌كنند؟
البته تحقیقاتی در بعضی شهرهای ایران صورت گرفته است از جمله:
تعیین درصد شیرخواران مصرف كننده شیر خشك و عوامل مؤثر در استفاده از آن نزد شیر خواران مناطق شهری و روستایی شهرستان تاكستان از استان قزوین (سال 1377). بررسی عوامل مؤثر بر تغذیه با شیر مادر در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتی – درمانی شهر تبریز (74-1373).
بررسی طول مدت شیردهی و علل قطع زودرس شیر مادر در زنان ساكن تهران (1368). نیز تحقیقی با عنوان بررسی و شناخت برخی از ویژگیهای بیوشیمیایی شیر مادران ایران و نیز بررسی وضعیت رشد و نقش تغذیه با شیر مادر در كودكان صورت گرفته است.
با بررسی كه در مورد انجمن‌های فعّال در كل كشور انجام شد، مشخص گردید كه در حال حاضر یك انجمن غیر دولتی (N.G.O) در تهران با نام انجمن حمایت از شیر مادر  مشغول به كار است. البته یك انجمن به نام انجمن تنظیم خانواده  نیز در تهران وجود دارد كه به صورت محدود در مورد شیر مادر برنامه دارد. در هیچ شهر دیگری در ایران، انجمن حمایت از شیر مادر تشكیل نشده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در بخش بهداشت خانواده  نیز در این زمینه فعالیت دارد.
 

منابع پروژه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر در word
1. دكتر زرگری – علی؛ گیاهان داروئی – جلد اول؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ هفتم؛ 1376.
2. دكتر زرگری – علی؛ گیاهان داروئی – جلد دوم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ ششم؛ 1375.
3. دكتر زرگری – علی؛ گیاهان داروئی – جلد سوم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ ششم؛ 1375.
4. دكتر زرگری – علی؛ گیاهان داروئی – جلد چهارم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ ششم؛ 1376.
5. دكتر زرگری – علی؛ گیاهان داروئی – جلد پنجم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ پنجم؛ 1374.
6. دكتر رخشان – محمد؛ فیزیولوژی پزشكی گایتون؛ ترجمه دكتر نیاورانی – احمد رضا – جلد دوم؛ مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده؛ نشر طبیب؛ چاپ اول تابستان 1375.
7. دكتر خدمت – حسین، دكتر علمداری – شهرام؛ چكیده پزشكی، بیماریهای داخلی (اصول طب داخلی  هاریسون 1998- مبانی طب سسیل 1997) – جلد نهم؛ مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده؛ نشر طبیب؛ چاپ اول تابستان 1379.
8. جان كوئیرا – لوئیز كارلوس؛ بافت شناسی پایه؛ ترجمه دكتر شارقی قهرمان- مهران، دكتر ریاضی اصفهانی – محمد؛ نشر كتب دانشگاهی تهران؛ چاپ سوم؛ تابستان 1369.
9. دین– ام. آر. ای؛ آناتومی و فیزیولوژی پایه – جلد دوم؛ ترجمه طهماسب‌پور –حمید رضا، زعیم كهن – مسیب؛ مركز نشر اشارت؛ چاپ هفتم؛ 1374.
10. گوری – كا-باتاچاریا؛ ریچارد- آ-جان سون؛ مفاهیم و روشهای آماری؛ ترجمه دكتر ابن شهر آشوب – مرتضی؛  میكائیلی- فتّاح، جلد دوم؛ نشر كتب دانشگاهی تهران؛ چاپ اول 1366.
11. دكتر سلطان زاده – محمد حسین؛ بیماریهای تنفسی كودكان؛ مؤسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی؛ چاپ كامران؛ چاپ اول آذر ماه 1371.
12. دكتر كشاورز – سید علی؛ اصول تغذیه رابینسون؛ ترجمه خلدی – ناهید؛ نشر سالمی؛ چاپ اول بهار 1378.
13. دكتر سهرابی – مسعود رضا، دكتر بهرامی – منصور، وثوق – سیمین؛ مروری بر تغذیه بالینی؛ 1373.
14. مهندس امین – غلامرضا؛ گیاهان داروئی سنّتی ایران – جلد اول؛ نشر معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – چاپ فرهنگ؛ خرداد 1370.
15. دكتر محتسبی – محمد،‌ دكتر مجلل ثقفی – شهین؛ دانستنی‌های پزشكی بانوان؛ چاپ آرین؛ چاپ اول 1382.
16. دكتر قاضی جهانی – بهرام، دكتر بشیریان – منوچهر، دكتر جهانگیری – بیژن؛ فارماكولوژی پزشکی گات – جلد دوم؛ نشر: تهران؛ مركز نشر اشارت؛ چاپ اول 1371.
17. دكتر حاجی آخوندی – عباس، دكتر بلیغ – ناصر؛ راهنمای كاربردی گیاهان داروئی؛ مركز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ چاپ اول پاییز 1381.
18. ولاگ – ژان و استودولا – ژیری؛ گیاهان داروئی: روشهای كشت، برداشت و شرح مصوّر رنگی 256 گیاه؛ ترجمه زمان – ساعد؛ نشر ققنوس؛ چاپ اول 1370؛ چاپ سوم؛ 1376.
19. دكتر خدّام – رامین؛ راهنمای جیبی كاربرد داروهای ژنریك ایران؛ نشر دیباج؛ چاپ دوم بهار 1380.
20. انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر؛ فصلنامه شیر مادر؛ شماره 8؛ سال دوم؛ زمستان 1380.
21. تغذیه با شیر مادر؛ یافته‌هایی برای سلامت آینده. انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاونت بهداشتی، اداره كل بهداشت خانواده، اداره كودكان؛ یونیسف 1999.
22. سیمای جمعیّت و سلامت در ایران؛ انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاونت سلامت، دفتر سلامت خانواده و جمعیّت؛ چاپ صنوبر؛ مهر 1379.
23. James, EF Reynolds., Parfitt, Kathleen.: “Martindale, the extra pharmacopoeia” Thirty – first edition volume 1. 1228-1230, 1273, 1996.
24. Lucinda G. Miller, Wallace J. Murray, PhD.: “Herbal Medicinals A clinician’s Guide” 292-293, 1998.
25. Thomas W. Hale, RPh PhD., Kenneth F.llett, BpharmphD.: “Drug The rapy and Breastfeeding From theory to clinical practice”. 1, 2, 4, 88 2002.
26. http:// www. Breast feeding.org/ index.html
27. Cast/eman, M.: “The Healing Herbs”. Emmaus, Pa: Rodale press1991.
28. Fleiss, P.: “Herbal remedies for the breastfeeding mother. Mothering” summer: 68-71, 1988.
29.Hoffmann,D.:“Therapeutic Herbalism: A Correspondence course in phytotherapy”. (self-published)
30. Jensen, R.: “Fenugreek-over looked but not forgotten”. UCLA lactation Alumni Association Newsletter. 1, 2 – 3, 1992.
31. Ody, P.: “The complete Medicinal Herbal”. New york: Dorling kindersley, 1993.
32. Rosengarten, F.: “The Book of Spices”. Wynnewood, Pa: Livingston publishing Co., 1969.
33. Simon, J, et. al.: “Herbs, An Indexed Bibliography 1971-1980. New-york: Archon Books, 1984.
34. Thomson, W.: “Herbs That Heal” New york: Charles Scribner’s sons, 1976.
35. Hermann, M.: “Herbs and Medicinal Flowers” New york: Galahad Books, 1973.
36. http:// www. Herbs and Breastfeeding. htm
37. http: // www. Konzababy. tripoel. com/baby-sling.htm
38. http: // www. Keepkids. Healty. com/newborn/new born. html
 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران در word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب:

فصل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش
متغیر مستقل
متغیر وابسته
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف اختصاصی
اهداف کاربردی
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی

فصل دوم
مقدمه
تاریخچه
کم توانی ذهنی
تعاریف
کم توانی ذهنی
طبقه
بندی کم توانی ذهنی
کم توانان ذهنی آموزش پذیر
کم توانان ذهنی تربیت پذیر
کم توانان ذهنی حمایت پذیر
طبقه بندی بر اساس دیدگاه انجمن روانپزشکی آمریکا
طبقه بندی بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی
علل کم توانی ذهنی
خصوصیات کم توانی ذهنی خفیف
مهارت های اجتماعی
عوامل انتخاب مهارت های اجتماعی
آموزش مهارت های اجتماعی به کم توانان ذهنی
نقش و اهمیت هنر
تعریف نمایش
خاستگاه نمایش
نمایش به عنوان درمان
نمایش عروسکی و انواع آن
عروسک های سایه ای
عروسک های دستکشی
عروسک
های میله ای
عروسک
های انگشتی
عروسک های خیمه شب بازی و اسباب بازی های پارچه ای
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
فصل سوم
طرح
پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
قلمروها و زیر قلمرهای واینلند
قلمرو ارتباطی
قلمرو مهارت های زندگی روزمره
قلمرو اجتماعی شدن
قلمرو مهارت های حرکتی
قلمرو رفتارهای ناسازگار
روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش اجرا
ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم
مقدمه
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
پیوست ها
فهرست منابع و ماخذ
فهرست جداول

جدول ?-?: دامنه سنی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش
پذیر

جدول ?-?: توزیع سطح تحصیلی دانش آموزان کم توان
ذهنی آموزش پذیر

جدول?-?: بررسی نرمالیتی(K-S) متغیرهای پژوهش

جدول ?-?: مقایسه میانگین نمرات خرده آزمون های واینلند

مقدمه
حرکات موزون، رقص،آواز، موسیقی، پانتومیم و شکل های دیگر نمایشی نیاز بشر برای بیان سمبولیک ،چه از نظر بازیگر و چه از دید تماشاگر بوده است. در یکی دو قرن اخیر با توسعه سبک های متنوع هنری تاثیر آرامبخش آن بر روحیه هنرمند و مردمان بارزتر گردیده، به طوری که هنرمندان و روانشناسان را متوجه خاصیت درمانی نمایش و ترسیم اصول درمانبخش آن ساخته و روش ها و شیوه های مدونی از آن مبتنی بر اصول روان درمانی استخراج گردیده است و در حال حاضر نمایش درمانی به صورت رشته مستقل دانشگاهی در جهت رشد و خلاقیت درونی و توانبخشی بیماران، کم توانان ذهنی و جسمی حرکتی،آموزش داده می شود (حق شناس و اشکانی،1370).
تاثیر نمایش عروسکی بر روی کودکان ناسازگار، کم توان ذهنی و معلولین جسمی حرکتی اعجاب انگیز است،زیرا علاوه برآنکه به کودک امکان می دهد که قدرت و قابلیت خود را بشناسد، درپیوند آنان با جامعه نیز نقش مهمی را می تواند ایفا کند و به عنوان وسیله ای برای ابراز درون، رشد تعادل جسمی، توانایی ایجاد ارتباط با دیگران و کمک به تکامل فکری و روانی آنان موثر است (فخری،1379).
حرکات نمایشی به عنوان وسیله آموزشی موجب تشویق و توسعه توانایی فردی در قلمرو زندگی اجتماعی و مسئولیت پذیری در محیط زندگی است.از میان این توانایی هایی که نمایش ایجاد می کند، می توان از کاربرد مناسب احساس، ادراک، قوه استدلال و تخیل، قدرت تمرکز حواس و مهارت های کلامی، فیزیکی و کنترل های عاطفی نام برد. همچنین وسیله ای است برای شناخت کارایی فردی وکاربرد این استعداد در بازگویی و بازسازی یک موضوع. در نتیجه از خود شناسی و حضور در فعالیت جمعی وبر قراری پیوند بین این دو مقوله به هدف کلی آموزش و پرورش که ایجاد مناسبات رفتاری و تقاضاهای اجتماعی است، دست می یابیم (مقدم،1380).
اصولا نمایش عروسکی برای کودکان خردسال، تفریح و سرگرمی مناسبی است ضمن آنکه امروزه این شیوه، به عنوان یک روش جدید،کاربرد درمانی نیز پیدا کرده است. بدین ترتیب نمایش عروسکی به عنوان تجسمی از افکار، احساسات و عواطف کودکان، مبنایی برای کار روان پزشکان در زمینه بهداشت روانی کودکان در پیشگیری از آشفتگی های روانی آنان  است(خمسه،1381).
پل مک فارلین  در مورد رمز جذابیت عروسک ها می گوید: عروسک از آغاز پیدایش تئاتر به عنوان جادوی بشر استفاده شده است.اگر عروسک ها همان عروسک بازی بچه ها باشند که اتاق بچه ها را ترک کرده اند تا روی  صحنه تئاتر ظاهر شوند، ممکن است چیزی چون احساس مادری داشته باشند.چارلز نادیر  معتقد است : اگرعروسک ها فرزندان تمثال های مذهبی باشند، ممکن است شکوه مذهبی داشته باشند. اما چارلز مگ نین  اعتقاد دارد: وقتی عروسک ها در صحنه تئاتر زنده می شوند، جاذبه چشم گیر آن ها فقط به خاطر تئاتر است (کشاورزی،1380).
در این پژوهش نقش اجرای نمایش عروسکی  بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی بررسی می گردد  و سعی می شود با استفاده از تکنیک های روانی و اجتماعی نمایش،این مهارت ها افزایش داده شود.

فهرست منابع
اسلین.ام. نمایش چیست (1382). ترجمه شیواتعاونی. چاپ چهارم تهران.انتشارات نمایش.
اناركی،آسیه(1386). بررسی اثر بخشی نمایش در مانگری در كاهش نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی در كودكان.پایان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی كودك. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.
براکت.ای(1380). تاریخ تئاتر جهان. ترجمه هوشنگ آزادی. تهران.انتشارات مروارید.
براهنی،محمد نقی(1376). هنجار یابی تست رفتار انطباقی واینلند(فرم زمینه یابی)در ایران.انستیتو روانپزشكی تهران.
بقولی،حسین(1376). هنجار یابی تست رفتار انطیاقی واینلند(فرم زمینه یابی)برای كودكان 6تا 11 سال در ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد روان شناسی بالینی.انیستیتو روانپزشكی تهران.
بنیامین سادوک؛ویرجینیا سادوک(1382). خلاصه روانپزشکی. ترجمه نصرت ا… پورافكاری. تهران.انتشارات شهر آب.
بیندر،اسکات (1381). نمایش عروسکی برای همه: مطالب و لوازم برای آموزش . ترجمه محسن شیخی. تهران.انتشارات نمایش.
توکلی،محمدعلی(1376).هنجاریابی تست رفتار انطباقی واینلند (فرم زمینه یابی) برای سنین تولد تا 6 سالگی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.انیستیتو روانپزشکی ایران.
حسینی نسب،الهام(1387). بررسی تاثیر کار با عروسک های نمایشی بر میزان مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی (6 – 4) شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
حق شناس،علی.اشكانی رضا (1370).هنر ماندگار. تهران.انتشارات آگاه.
جنتی عطایی، صادق (1356). تاریخ تئاتر در ایران.مجله تئاتر. شماره 14.
جوادیان،مجتبی(1384).آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی. مشهد.انتشارات آستان قدس رضوی.
جی.کارتلج؛جی.اف.میلبرن (1385). آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان. ترجمه محمدحسین نظری ن‍ژاد. مشهد.انتشارات آستان  قدس رضوی.
چمبرز،دیویی(1385). قصه گویی و نمایش خلاق. ترجمه قزل ایاغ، ثریا. تهران. مرکز نشر دانشگاهی.
خمسه،علیرضا(1381).آموزش تئاتر کودکان. نشریه داخلی نامه مربی. شماره 22. شهریور و مهر.
ساجدی،فیروزه؛شهشهانی پور،سهیلا؛هادیان جزی،محمد رضا(1385). کم توانی ذهنی کودکان(علت شناسی،تشخیص و مداخله). تهران.انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
ساراسون، ایرون. جی. ساراسون، باربار. ای (1987). روان شناسی مرضی. ترجمه نجاریان، بهمن. اصغری مقدم، محمدعلی. دهقانی، محسن. جلد دوم. تهران. انتشارات رشد.
سادوک،بنیامین.سادوک،ویرجینیا(2003). خلاصه روانپزشكی . ترجمه حسن رفیعی. خسرو سبحانیان. تهران.انتشارات ارجمند.
ستاری،جواد(1378).اسطوره و فرهنگ. تهران. نشر مرکز.
سیف نراقی،مریم.نادری،عزت ا…(1385).روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران.انتشارات ارسباران.
سیف نراقی،مریم.نادری،عزت ا…(1385). کودکان استثنایی. تهران.انتسارات امیرکبیر.
شادروان،علی(1377).تاریخ تئاتر به روایت ویل دورانت. تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
شکسپیر،ویلیام(1375). مجموعه آثار نمایشی ویلیام شکسپیر . ترجمه علاء الدین پازارگادی. تهران.انتشارات سروش.
دارورمنش،عباس .ناصرشریعتی، تقی(1375).اثرات معلولیت ذهنی فرزند بر خانواده (خلاصه یك تحقیق). تهران. سازمان بهزیستی كشور.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
داورمنش،عباس؛براتی سده،فرید(1385). مقدمه ای بر اصول توانبخشی معلولان. تهران.انتشارات رشد.
درودفر،مریم(1385). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود پذیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان عقب مانده آموزش پذیر دختر پایه چهارم و پنجم. پایان نامه كارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی. تهران. دانشگاه علامه طباطبایی.
دلاور،علی(1385). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران.انتشارات رشد.
رابینسون نانسی.ام؛رابینسون،هالبرت.بی(2137). کودک عقب مانده ذهنی . ترجمه فرهاد ماهر. تهران. موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
قامت بلند،حمید رضا(1376).هنجار یابی تست رفتار انطباقی واینلند(فرم زمینه یابی)برای سنین 11تا 18 سال و 11 ماه در ایران. پایان نامه كارشناسی ارشد روان شناسی بالینی،انیستیتو روانپزشكی تهران.
قزانلو،محمد (1356). هنر نمایش. مجله تئاتر. شماره 12.
فخری،فاطمه(1379-1378).نمایش درمانی و تاثیر آن بر روی کودکان و معلولین. پایان نامه كارشناسی رشته كارگردانی. تهران. دانشگاه آزاد تهران مركز.
کاشی،احترام (1384).اثر بخشی مهارت های اجتماعی بر اساس مدل لاگرا بر کاهش پرخاشگری دختران عقب مانده ذهنی آموزش پذیر 24-12 ساله. پایان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی كودكان استثنایی. تهران. دانشگاه علامه طباطبایی .
کشاورزی،اردشیر(1380). نمایش عروسکی و درمان بیماری ها. فصلنامه هنر. سال نوزدهم.
كشاورزی،اردشیر (1384).نمایش برای كودكان.فصلنامه هنر.سال پانزدهم.
كرمی،ابوالفضل(1383). كاربرد آزمون ها و آزمون سازی. تهران.انتشارات روان سنجی.
كریمی،یوسف (1385). روان شناسی اجتماعی(نظریه ها، مفاهیم و کاربردها). تهران.انتشارات ارسباران.
کندال،سی فلیپ(1384). روانشناسی مرضی کودک. ترجمه بهمن نجاریان،ایران داودی. تهران.انتشارات رشد.
کورل،دیوید(1384). نمایش چیست؟ ترجمه داریوش اسماعیلی. نشریه کتاب ماه. شماره 21.
گینات،هایم جی(1384). رابطه بین والدین و کودکان(راه حل های جدید برای مسائل قدیمی). ترحمه سیاوش سرتیپی. تهران.انتشارات اطلاعات.
لیندزی لگهورن(1385). چه احساسی دارم؟”کودکان و آگاهی از احساسات گوناگون”. ترجمه ،حمید علیزاده. تهران.انتشارات جوانه رشد.
غریب پور،بهروز (4138).عروسک ها به دنیا می آیند اما نمی میرند. نشریه انتخاب. شماره 12.
محمداسماعیل،الهه(1383). بازی درمانی در درمان کودکان مبتلا به اختلال رفتاری. تهران.انتشارات آموزش و پرورش استثنایی.
مقدم،سهیلا(1380). رابطه هنر در تسهیل یادگیری و عملکرد کودکان کم توان ذهنی. ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی. شماره 2. خرداد.
مقدم،سهیلا(1382).هنر برای همه. ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی. شماره 8. مهرماه.
مقدسی،حمیده(1372). روان شناسی هنر برای کودکان عادی و استثنایی. تهران.انتشارات چاپار فرزانگان .
موتابی،فرشته.فتی،لادن(1384). مهارت های زندگی برای دانشجویان. تهران.انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت آموزشی و امور دانشجویی.
مورگان،جان.دی(1382). پیدایش دین و هنر. ترجمه احسانی،ایرج احسانی.تهران.انتشارات گوتنبرگ.
میلانی فر، بهروز(1372). روان شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. تهران. نشر قومس.
وایت پلگرینو، مارجوری(1386). چه قدر تو خوبی”کودکان و مهارت های اجتماعی. ترجمه حمید علیزاده. تهران.انتشارات جوانه رشد.
هالاهان،دانیل،پی.کافمن،جیمز.ام(1372). کودکان استثنایی. ترجمه فرهاد ماهر. تهران.انتشارات رشد.
هومن، حیدرعلی (1386). شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهش). تهران. نشر پارسا.
یثربی، چیستا (1381).تئاتر بیمارستانی، كتاب ماه كودكان، شماره 5.

American psychology association. (2003). diagnostic and statistical manual of mental disorders.Washington.D.C. American psychology association.
American association of mental retardation (2002). Mental retardation : definition, classification,and system of support. tenth edition.
Baum,N (1970). Psychodrama and multimedia therapy with emotionally disturbed children ” group psychology and psychodrama.
Brockett.O (1977). History of theater.Boston: allyan and bacon.
Carrtleg.g.Milbern(1984). Social skills training to children.Tomas book
Casson.J(2006).Dramatherapy and psychodrama.www.123webpages.co.uk/user/index. php. 
Clark,Alisa (2006). Puppet helps kids learn.www. indoorplayhouse. com
Cottrell,June(1987). Drama:Creative drama in classroom grades1-3. Lincolnwood. NTC.
David N King,Maureen,Drost(2005). Play therapy for abused and traumatized children. national children advocacy center research library.
De Boo.gerly M (2007). Social incompetence in children with ADHD :possible moderate and mediators in social skill training.http://www.sciencedirect.com,clinical psychology review.
Hallahan.D.P.Kaffman,JM(2003). Exceptional children. journal of clinical psychology. 32.52-59.
Heythorne.D (1998).Dramatherapy with autistic spectrum disorder.www.badth.org.uk.
Gronna,Sarah; Serna,(1999). Promoting generalized social interactions using puppet and script,behavior modification, 23,3,419-40.
Green span.Samuel (1979). Introduction to special education.USA. Mifflin company.
Jackson,Tony(1993). Drama in Education .Learning Through Theatre: New Perspectives on Theatre in Education. London. Routledge.
Jennings,Sue(1987). Drama Therapy: Theory and practice for teachers and clinicians .London. Croom helm.
Julie pelicand,remi.gagnayre,Brigitte.sandrin-berthon and isabelle aujoulat(2004). A therapeutic education programme for diabetic children:recreational ,creative methods,and use of puppets. http://www.scincedirect.com, pation education and counseling.
Jones.P (1996). Dramatherapy as therapy theatre as living. London: Routledge.
Katz.s(2000). Theater and spontaneity. journal of Aesthetics and Art Criticism, 32, 79-88.
Landy .R.J.(2005). The future of dramatherapy.journal of the arts in psychotherapy.33.2.135-142.
Lindkvist.M (1977).The sesame research at goodmayes with long stay schizophrenic pations.www. badth.org.uk.
Mac,sarah(2002). Mental Retardition (its social – contex and social consequences).U.S.A : Hougton Mifflin company.
Maier,Andro(2004). Exceptional child in the schools. New York : Holt, Rinehart and Winston,inc.
Madden Welch,Jane (2004). Learning social skills by puppetry.www.therapy & treatment.
Mac.D (2002). Teaching social skills. www.Google.com.
Miller,R and others(1968). Educational programming in simulatied environments for seriously emotionally handicapped high school students. washington D.C.Bureau of research, office of education.
Miller – jhonson.S.Coie.J.D.Maumary – Gremaud.A.Bierman.K.&conduct problems prevention research group(2002). Art and Children. Journal of abnormal child psychology. 30.217 – 230.
Mishel.s(1996). The effect of dramatic play upon cognitive structure and development. Journal of Genetic Psychology.136,77 -83.
Munir Samira(2007). the use of psychodrama techniques for student with asperger s disorder. texas state university.san marcos.
Pendzik,Frank (2006). Latency – Group art therapy : Teaching Socialization Skills Through Art. Los Angeles university.
Pones,Martinez(2004). use op puppet in classroom.www. scincedirect.com.
Schechner.R(1985). Between theatre and anthropokogy. Philadelphia: University of Pennsylvania.
Scott.S(1999). Mental retardation,children and adolescent psychology. 23.51-59.
Spivack.G.Shure.M.B.(2000). Social adjustment of young children. San Francisco: Jossey – Bass.
Sylvia Cassell.Milton H.paul(2006). the role of puppet therapy on the emotional responses of children hospitalizationed for cardiac catheterization.http://sciencediredt.com,the journal of pediatrics.
Tredgold.Stephan(2000). Social skills for adult with mentally retardation in job. Southen Illinois Univercity.
Wallace,Amy.Midhina,larisa(2004). relation between the use of puppetry in the classroom,student attention and student involvement.http://www.google.com. brooklyncollege.
Weber.A.M.Haen.C (2005). Clinical applications of dramatherapy in child and adolescent treatment. New York:Brunner – Routledg.
Wilgen,Kevin (2005). Socialogy of mental disorder. Prtntice Hall: Englewood Cliffs.
Winnicott.D(1974). Playing and reality. London; Tavistock publications.
Younesi.J(1998). Study of development of body image among phisicaly disabled children in relation with psychosocial adjustment. Unpublish P.H.D thesis. University of  London. Institute  of psychiatry. U.K.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اصول دانش زادشناسی یا ژنتیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اصول دانش زادشناسی یا ژنتیک در word دارای 322 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اصول دانش زادشناسی یا ژنتیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تاریخچه:

آشنایی با اصول دانش ژنتیك ( زادشناسی )، مورد نیاز و علاقه همه افراد است، زیرا همه كسانی كه فرزندانی یا مشكل وراثتی بالقوه ای در خانواده دارند و یا آنانی كه با تلاش پیگیر و هیجان انگیز ترسیم نقشه تمام 000/60 تا 000/70 ژن انسان ( طرح تحقیقاتی ترسیم نقشه كامل ژنی انسان) دلبستگی دارند و بالاخره همه مردم، به این آشنایی نیاز و علاقه دارند.
بچه ها به پدر و مادرشان شباهت دارند و خویشاوندان این شباهت را می یابند و با جـملاتـی مانند : بینـی او مثل بینی پـدربزرگش نوك بالاست » در این باره اظـهار نظـر می كنند.
بیش از 4000 صفت ارثی وجود دارد كه جایگاه كرموزومی بیش از 1000 مورد آنها شناخته شده است. حدود چهار درصد نوزادان دچار یك نقص مادرزادی جدی هستند، واژه مادرزادی، علت ابتلا به نقص را بیان نمی كند و تنها به معنی وجود نقص در هنگام تولد است. حداقل یك چهارم این نـقایص بر اثر مجموع تأثیرات ژن های متعدد به اضافه یك یا چند عامل محیطی ( چند عاملی) به وجود می آید، ولی تقریباً علت نیمی از نقایص مادرزادی ناشناخته باقی مانده است. تقریباً از هر 166 نوزاد، یك نوزاد مبتلا به یك ناهنجاری كروموزومی مانند نشانگان داون است و حدود 2 تا 3 درصد مبتلایان، دچار اختلالاتی هستند كه عامل یك تك ژن غیرطبیعی است احتمالاً 20 درصد از بیماران بستری در بیمارستان های كودكان، مشكلی دارند كه تا حدی ژنتیكی است بعد ازتصادفات رانندگی و سرطان، ناهنجاریهای مادرزادی سومین عامل شایع مرگ و میر در سنین 1 تا 14 سالگی هستند و بیش از 20 درصد مرگ و میرهای نوزادان، بر اثر نقایص مادرزادی است. بنابراین، اختلالات ژنتیكی، درد و رنج عظیمی را به بشر تحمیل كرده است.
مردم غالباً می گویند كه ” سرطان درخانواده ما شایع است ” یا ” افراد خانواده ما همگی بر اثر حملات قلبی می میرند”
از آنجا كه بیماری قلبی و سرطان، دو علت مرگ و میر در ایالات متحده آمریكاست، پرسش واقعی این است كه آیا خطر بروز این دو بیماری در خانواده های معینی، بیش از خطر بروز در همه خانواده هاست یا این  گونه نیست ؟

مقدمه

متخصص ژنتیك:
متخصص ژنتیك پزشكی فردی است كه در مكانیزم های وراثتی، تشخیص و درمان اختلالات ژنتیكی تخصص دارد. ژنتیك پزشكی، مثل دیگر تخصص های پزشكی، نظیر جراحی یا مامایی و زنان، پس از دانشكده پزشكی، یك دوره آموزشی خاص هم دارد. بسیاری از متخصصان ژنتیك پزشكی، در یكی از رشته های پزشكی مانند اطفال، داخلی یا مامایی و پزشكی زنان تخصص دارند و فوق تخصص آنان ژنتیك پزشكی است. هیئت ژنتیك پزشكی آمریكا (ABMG)  با برگزاری امتحان در چند زمینه، یعنی ژنتیك بالینی، ژنتیك یاخته ای بالینی، ژنتیك زیست شناسی بالینی، ژنتیك مولكولی، به پزشكان و متخصصان دارای درجه دكترای غیرپزشكی (p.h.D)، گواهی نامه اعطا می كند. ژنتیك بالینی به تشخیص و درمان بیماران، ژنتیك یاخته ای (سیتوژنیك ) به تشخیص آزمایشگاهی نابهنجاری های كروموزومی و ژنتیك زیست شیمیایی به تشخیص آزمایشگاهی و درمان اختلالات آنزیمی و اختلالات شیمیایی ناشی از آنها می پردازد. مشاوره ژنتیك هم،‌در گذشته مورد تأیید ABMG قرار می گرفت و هم اكنون،‌هیئت جدید اعطای گواهی نامه،‌به نام هیئت مشاوره ژنتیك آمریكا (ABGC)  وظیفه اعطای گواهی نامه را به مشاوران ژنتیك بر عهده گرفته است. بیشترین متخصصان ژنتیك پزشكی و مشاوران ژنتیك، با مراكز بزرگ پزشكی یا آزمایشگاه های مرجع برای آزمایشهای ژنتیكی همكاری دارند.

فهرست مطالب

تاریخچه   
مقدمه   
متخصص ژنتیك   
تشخیص پیش از موقع و پیشگیری   
درمان   
چند نمونه از درمان های ثمربخش   
پروژه ژنوم انسانی   
اساس ژنتیك   
ژنتیك و ژنومیك   
اصول ژنتیك   
اسلوب وراثت و نفوذپذیری   
بیماری های كروموزومال   
بیماری در سطح میتوكندریایی   
ژنتیك و تغذیه درمانی   
تأثیر ارتباط متقابل ژن و مواد مغذی بر روی فرآیندهای متابولیكی   
تاثیرات و ارتباط متقابل بین ژن و مواد مغذی بر روی ظهور ژن   
پیچیدگی موجود در ارتباط ژنتیك و تغذیه   
ژنتیك به عنوان یك تخصص پزشكی   
نظام ژنتیك انسانی و پزشكی   
طبقه بندی اختلالات ژنتیكی     
نقایص تك ژنی   
اختلالات كروموزومی   
توارث چند عاملی   
فصل 1: اساس كروموزومی وراثت   
اساس كروموزومی وراثت   
كروموزوم های انسانی   
چرخه حیاتی یك سلول سوماتیك   
میتوزیس   
میوزیس   
گامت سازی و باروری انسان   
تخمك سازی   
باروری   
رابطه طبی میوزومیتوز   
فصل 2: ژنوم انسان   
ساختمان DNA   
ساختمان و تشكیلات ژن   
اشكال ساختمانی یك ژن انسانی معمولی   
خانواده های ژن   
پایه های تظاهر ژنی   
رونویسی   
ترجمه و رمز ژنتیكی   
روند پس از ترجمه   
ساختمان كروموزوم های انسان   
كروموزوم میتوكندریایی   
فصل 3: الگوهای توارثی تك ژنی   
ترمینولوژی یا لغت شناسی   
اختلالات ژنتیكی با توارث كلاسیك مندلی   
سن شروع و سایر فاكتورهای موثر بر الگوهای شجره ای   
سایر فاكتورهای موثر بر الگوهای شجره ای   
هتروژنیتی ژنتیكی   
هتروژنیتی لوكوسی   
هتروژنیتی آللی   
توارث اتوزومال مغلوب   
فركانس بروز ژن و فركانس حامل   
هم خونی و ازدواج   
هم خونی   
اختلالات مغلوب نادر موارد جدا شده ژنتیكی   
اختلالات تحت تأثیر جنسیت   
آنالیز جداسازی   
الگوهای توارثی اتوزومال غالب   
مشخصات توارث اتوزومی غالب   
هموزیگوت های صفات اتوزومال غالب   
فنوتیپ های محدود به جنس در بیماری اتوزومی   
توارث وابسته به X   
توارث وابسته به X مغلوب   
مشخصات توارث وابسته به X مغلوب   
موزائیسم   
موزائیسم سوماتیك (غیرجنسی)   
توارث مادری موتاسیون های میتوكندریایی   
فصل 4: اساس ژنتیك سلولی بالینی   
معرفی سیتوژنتیك   
شناسایی كروموزوم   
اختلالات كروموزومی   
اختلال در تعداد كروموزوم‌ها   
تری پلوئید و تتراپلوئید   
آناپلوئید   
فصل 5: بیماری های ژنتیكی   
بیماری آلزایمر   
ژنتیك و سرطان   
زیست شناسی سرطان   
اساس ژنتیكی سرطان   
سرطان در خانواده   
سرطان و محیط   
تراتوژن ها   
سرطان ارثی پستان و تخمدان   
كانسر فیزیولوژی ارثی كلون   
بیماری سیستیك فیبروزیس   
بیماری هیپركلسترولمی خانوادگی   
دیابت شیرین وابسته به انسولین   
دیابت شیرین غیروابسته به انسولین   
سندرم مارفان   
سندرم ترنر   
ساختمان و عملكرد هموگلوبین   
هموگلوبین های انسان و ژنهای آنها   
ناهنجاری های هموگلوبین در انسان   
هموگلوبین لپور   
انواع دیگر هموگلوبین   
كم خونی كولی   
كم خونی سلول داسی شكل   
گالاكتوزمیا   
هیبرفنیل آلانینمی   
دیگر ناهنجاری های ژنتیكی و نقص های زمان تولد   
هموسیستئین یوریا   
سندرم داون   
افتادگی دریچه میترال   
بیماری ویلسون   
صلبیه آبی   
سولفوسیتسین یوریا   
شكاف سقف دهان   
اسپینا بیفیدا   
فلج مغزی   
اطلاعات كلی در مورد ژنها، تغذیه و بیماری ها   
طرح ژنوم محیطی   
نقش تغذیه از دیدگاه ژنتیك   
كمبود ویتامین ممكن است عامل ایجاد جهش ژن شود   
ژنتیك و برنامه های رژیمی   
چگونه بیماری های ژنتیكی بر روی نیازهای تغذیه ای تأثیر می گذارند   
تفاوت بین بی‌نظمی‌های محض ژنتیكی و بی‌نظمی‌های چند علتی   
تغییر ژنتیك و تغذیه در رابطه با بیماری های قلبی و عروقی   
چگونگی تأثیر رژیم غذایی بر روی فرآیندهای فیزیولوژیكی بدن   
وزن بدن و ژنتیك

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارتقای ضریب سلامتی در جوامع مختلف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارتقای ضریب سلامتی در جوامع مختلف در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتقای ضریب سلامتی در جوامع مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

1.    مقدمه
2.    تاریخچه
3.    تعریف ارتقای سلامتی
4.    empowerment & impowerment
5.    تعاریف كاربردی ارتقاء سلامتی
6.    دیدگاههای ارتقای سلامتی
7.    ارتقای سلامتی و بهداشت عمومی جدید
8.    ارتقای سلامتی و آموزش بهداشت
9.    ایدئولوژیهای موثر بر ارتقای سلامتی
10.    ارتقای سلامتی و بازاریابی اجتماعی
11.    اصول ارتقای سلامتی بر اساس منشور اوتاوا
12.    ساختار ارتقای سلامتی
13.    سیاستهای ارتقای سلامتی
14.    فعالیتهای عمده ارتقای سلامتی
15.    گروههای هدف و ارتقای سلامتی
16.    health literacy و ارتقای سلامتی
17.    قلمرو ارتقای سلامتی
18.    نقش كاركنان ارتقای سلامتی
19.    مراحل لازم در اجرای برنامه های ارتقای سلامتی
20.    اعتبار اجتماعی مداخلات ارتقای سلامتی
21.    پیشنهاداتی در رابطه با اثر بخشی برنامه ها
22.    ارزیابی برنامه های ارتقاء سلامتی
23.    ویژگیهای برنامه ارتقاء سلامتی در جهان سوم
24.    ارتقاء چه زمانی خاتمه می یابد ؟
25.    ارتباط ارتقاء سلامتی و علوم مختلف
26.    اولین ژورنال و كنفرانس در زمینه ارتقاء سلامتی
27.    فهرست منابع
                                    

تاریخچه
 
قبل از دوره رنسانس ، سلامتی و رفاه بطور ضمنی با مذهب در ارتباط بودند ، بیماری اغلب به عنوان پیامد اشتباهی در زندگی و یا تخلف از تابوهای اجتماعی
( Social taboos ) محسوب می شد ، به هر حال دوره های پزشكی اروپا
( Hippocratic  Bc 600 Medicine تا AD200 و AD 1500 modern tradition تا زمان حال ) هر یك با گشودن قید بندهای خود از ریشه های مذهبی كه در ابتدا به عنوان منبع آنها پذیرفته شده بودند ، به قدرت دست یافتند .
health promotion در پیوند با Hippocratic medicine شكل گرفت ولی نه تحت همان نام در حقیقت عبارت H.P ( از این به بعد به جای عبارت Health promotion  مخفف.H.P بكار می رود) از 1973 مطرح گردید (در معنایی كه اخیراً استفاده می شود). در همین راستا می توان از بیانیه  Mare Lalonde ( 1974 ) وزیر بهداشت و رفاه كانادا  نامه برد . كه چشم اندازی جدید به روی بهداشت و سلامتی كانادا باز نمود .
بیانیه فوق الذكر ، بیانیه ای مهم است ، چرا كه نه تنها عجیب و نادر می باشد كه وزیری نظرات خود را بدینگونه انتشار دهد بلكه وی در این بیانیه علتهای ضعف سلامتی را به گونه ای اساسی به منابع non – medical استناد داد و چهار علت زیر را مشخص نمود:
1.    عدم كفایت در ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه واقعی
2.    فاكتورهای رفتاری ( فرادی – گروهی )
3.    ویژگیهای bio – physical
4.    آلودگیهای محیطی
وی مفاهیمی شجاعانه را مطرح نمود كه اثر خودش را هم داشت ، بطوریكه دولت امریكا به تغییر سیاست رایج خود از درمان بیماری به پیشگیری رای داد . دیدگاه Lalonde دیدگاهی عملكردی ( functional ) از سلامتی بود ، كه در آن اجزاء رفتار انسانی ، محیط ، شیوه زندگی ( life style ) و سازمانهای مراقبت كننده بهداشتی
( سازمانهای خدمات بهداشتی ) مد نظر قرار گرفته بودند . یكی از جنبه های مهم سلامت در دیدگاه وی طرح شیوه زندگی ( life style ) به عنوان یكی از تعیین كننده‌های مهم سلامت بود .
Lalonde سلامت را موضوعی Subjective دانست و آن را به گونه ای holistic
( كلیت ) معرفی نمود كه تركیبی از مسئولیت افراد در محیط اطراف می باشد . این دیدگاه مشابه تعریف اخیر WHO است كه از علتها و

منابع :
 
–    clemun , susan and et al : “ COMPREHENSIVE COMMUNITY HEALTH  NURSING “ Sixth Edition , Mosby pub , 2002 .
–    Bunton, Robin and Macdonald , Gordon : “ Health promtion , “ second edition Routledge pub,2002 .
–    گراف ، جودیت و همكاران « برقراری ارتباط برای سلامت و تغییر رفتار » . مترجمین: دكتر محمد پور اسلامی و همكاران . چاپ اول انشارات : گروه مدیریت برنامه های آموزش سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی . تابستان 1381 .
–    مك كوئین ، دیوید و همكاران ، مجموعه گزارشات فنی پنجمین اجلاس جهانی 
ارتقاء سلامتی مكزیك 2000 . مترجمین : دكتر محمد پور اسلامی و همكاران . چاپ اول، انتشارات : گروه مدیریت برنامه های آموزش سلامتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی تابستان 1381 .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کاربرد میکروارگانیزم ها در تولید آنتی بیوتیک ها ، پادزیست ها و ارتباط آن با صنعت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کاربرد میکروارگانیزم ها در تولید آنتی بیوتیک ها ، پادزیست ها و ارتباط آن با صنعت در word دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربرد میکروارگانیزم ها در تولید آنتی بیوتیک ها ، پادزیست ها و ارتباط آن با صنعت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

«فهرست مطالب»

مقدمه
روش تحقیق
هدف تحقیق
چکیده
فصل اول: آشنایی اولیه با میکروارگانیسم ها
بخش 1) میکروارگانیسم ها و تاریخچه ی آن ها
بخش 2) انواع میکروارگانیسم ها
فصل دوم: نقش میکروارگانیسم ها در داروسازی (آنتی بیوتیک سازی)
بخش 1) آنتی بیوتیک ها و تاریخچه ی آن ها
بخش 2) انواع آنتی بیوتیک ها
بخش 3) چگونگی تولید آنتی بیوتیک ها بوسیله ی میکروارگانیسم ها
بخش 4) آنتی بیوتیک ها در صنعت و اقتصاد
فصل سوم: نقش میکروارگانیسم ها در صنعت (بیوتکنولوژی)
بخش 1) دیگر مواد حاصل از متابولیک میکروارگانیسم ها
بخش 2) کاربرد میکروارگانیسم ها در صنایع غذایی و شیمیایی
بخش 3) کاربرد میکروارگانیسم ها در کشاورزی
بخش 4) کاربرد میکروارگانیسم ها در تصفیه ی فاضلاب ها و حفاظت از محیط زیست
بخش 5) کاربرد میکروارگانیسم ها در استخراج منابع و معادن (نفت)
نتیجه گیری
پیوست
فهرست پیوست:
گزارش
جدیدترین اخبار
جداول
جدول شماره یک
جدول شماره دو
جدول شماره سه
جدول شماره چهار
جدول شماره پنج
تصاویر
تصویر شماره 1
تصویر شماره 2
تصویر شماره 3
تصویر شماره 4
تصویر شماره 5
تصویر شماره 6
تصویر شماره 7
تصویر شماره 8
تصویر شماره 9
تصویر شماره 10
تصویر شماره 11
تصویر شماره 12
واژه نامه
منابع و مآخذ

مقدمه :
بنام او که نامش درمان دلهای خسته، یادش شفای قلبهای شکسته و معرفتش معراج عارفان است. دنیایی که ما در آن زندگی می  کنیم، از میلیون ها سال نوری در عمق فضا گرفته تا هزاران کیلومتر در اعماق زمین از دشت ها و جنگلها و کوهستانها گرفته تا دریاها و اقیانوس های بیکران، همه و همه دارای اسرار ناشناخته و رموز کشف نشده ای هستند، که در ذهن بشر چراها و چگونه هایی را پدید می آورد و پاسخ به این سؤالات یک نیاز اساسی برای هر فرد محسوب می شود. بشر از همان ابتدا درصد پاسخ به این نیاز خود برآمده است و گام هایی را در زمینه های مختلف علم برداشته است. از زمان انسان اولیه تا انسان غرق در زندگی ماشینی قرن بیست و یکم این اکتشافات به طرق مختلف ثبت شده اند تا همگان از آنها بهره ببرند. ما نیز با بهره گیری از این نتایج و تحقیقات به ثبت رسیده و تلاش خود این تحقیق را گردآوری نموده ایم تا گامی هر چند کوچک در راه بی پایان علم در زمینه میکروارگانیسم ها برداشته باشیم. میکروارگانیسم ها، قدیمی ترین موجودات زنده روی زمین هستند ولی چون اندازه آنها بسیار کوچک است از آخرین موجوداتی هستند که شناخته شده اند. این موجودات اهمیت ویژه ای برای انسان دارند. از ملموس ترین اثرات میکروارگانیسم ها بر روی جهان اطراف ما تجزیه است، اگر میکروارگانیسم ها نبودند نفتی هم وجود نداشت و یا اینکه جهان مملو از برگهای تجزیه نشده بود. همچنین بعد از شناخته شدن میکروارگانیسم ها پیشرفت قابل توجهی درامر بهداشت حاصل گردیده است از جمله تولید آنتی بیوتیکها چرا که دانشمندان با مطالعه میکروارگانیسمهای مفید و مضر(80% مفید و 20% پاتوژن یا بیماری زا) و با استفاده از علم میکروبیولوژی که همان علم مطالعه و شناخته میکروارگانیسم هاست طول عمر آدمی را افزایش داده اند و دیگر از اپیدمی های کشنده نظیر آبله، طاعون، سرخک، دیفتری و … همانند گذشته خبری نیست.
در صنعت نیز آدمی با استفاده از علم بیوتکنولوژی و نقش ارگانیسم ها به عنوان کاتالیست از میکروارگانیسم ها استفاده کرده است. در واقع میکروبیولوژی صنعتی، واژه ای قدیمی است که در مورد استفاده میکروارگانیسم ها در صنعت بیان شده است و امروزه آن را به تکنولوژی میکروبی Microbial Technalogy تغییر داده اند. میکروارگانیسم ها در صنعت کاربردهایی فراوان دارند. در صنایع غذایی، پزشکی و استخراج منابع و معادن و … که مربوط به همان تکنولوژی میکروبی است که در ادامه بیشتر با آن آشنا خواهیم شد.  

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات :
1-بخش عمده این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده است. بدین ترتیب که ما با مراجعه کردن به کتابخانه های عمومی در سطح شهر از جمله کتابخانه های امیرکبیر و امام خمینی و …. منابع و مآخذی را که می توانست به ما در انجام این تحقیق کمک کند از طریق نام کتاب، نوع موضوع و یا نام مؤلف کتاب و نیز برگردان های موجود در کتابخانه ها جمع آوری کردیم. پس از مطالعه این کتاب ها و استخراج کلمات دشوار ویافتن معانی آن ها در دایره المعارف های پزشکی، توانستیم بهره برداری لازم از این کتاب ها را انجام دهیم.
2-روش دوم ما در این تحقیق استفاده از سایت های اینترنتی برای دست یافتن به آخرین اخبار بوده است که در بخش منابع و مآخذ آدرس دقیق آن ها ذکر شده است.
3-مصاحبه با دو نفر از کارشناسان ارشد رشته میکروبیولوژی و تهیه گزارش و فیلمبرداری از صحبتها و کارهای عملی این عزیزان در آزمایشگاه رازی و شرکت نفت کرج نیز باعث گسترده شدن دامنه اطلاعات ما در این زمینه شد.
 
هدف تحقیق:
هر فردی با زندگی در اجتماع و رشد و تکامل، سؤالهایی در ذهنش ایجاد می شود. که به دنبال یافتن پاسخ آن سوال ها مسیری را پیش می گیرد تا در انتها به هدف نهایی اش که در واقع پاسخ به آن سوالات است دست پیدا کند. زمانی که موضوع این پژوهش مطرح گردید در ذهن ما سؤالاتی ایجاد شد که به دنبال یافتن پاسخ برای سوالاتی نظیر اینکه اصلاً میکروارگانیسم ها چه هستند؟ منشأ تولید آن ها چیست و آن ها چگونه به وجود آمده اند؟ آیا آنها تقسیم بندی خاصی دارند یا تنها به یک گروه محدود می شوند؟ ویژگی های آنها چیست؟ این موجودات چه نقشی در زندگی ما انسان  ها می توانند داشته باشند؟ آیا ما با آنها تماس مستقیم داریم یا اینکه به طور غیر مستقیم از آنها بهره می بریم؟ فواید و ضرر های آنها چیست؟ تأثیر آنها بر صنعت چیست و آنها منجر به تولید کدام مواد صنعتی می شوند؟ آیا ما در علم پزشکی هم می توانیم از آنها کمک بگیریم؟ در تولید فرآورده های دارویی نظیر آنتی بیوتیک چطور؟ آنتی بیوتیک اصلا از چه ماده ای ساخته شده و مکانیسم عمل آن چگونه است؟ میکروارگانیسمها  چگونه در تمام زمان ها وجود دارند و شیوه  های تکثیر و تولیدمثل آن ها چگونه است؟ با همکاری یکدیگر و همت و تلاش فراوان این پژوهش را انجام دادیم تا بتوانیم به قسمتی از سوالهای درون مغزمان پاسخ دهیم که همین هم شد و حدود 90% از سوالات ما پاسخ داده شد و ما با انجام این پژوهش و همکاری خوبی که با یکدیگر داشتیم، توانستیم در این امتحان که سوالات آن به صورت فهرست وار در ذهنمان حک شده بود نمره خوبی کسب کنیم.
 
چکیده :
امروزه با  مطالعات فراوانی که دانشمندان در عرصه های مختلف انجام داده اند، می توان بی اغراق ادعا کرد که استفاده از میکروارگانیسم ها انقلاب عظیمی در همه ابعاد زندگی انسان به وجود آورده است. بشر با شناخت میکروارگانیسم ها از گذشته تا  کنون هم توانسته فعالیت های نامناسب آنها را بر زندگی انسان کنترل کند. در واقع از آنها بر علیه خودشان استفاده کند وهم از آنها در زمینه های گوناگون بهره ببرد.
در حال حاضر شاهد کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید انواع محصولات دارویی از جمله آنتی بیوتیک ها هستیم. و یا از دیگ مواد حاصل از متابولیت  آنها برای مصارف پزشکی و افزودنی های غذایی نظیر الکل ها، و یتامین ها، آنزیم ها و … بهره می بریم. 
همچنین در صنعت شاهد نقش موثر این موجودات ریز در زمینه های مختلف هستیم.
ما در این تحقیق سعی نموده ایم ابتدا با شناخت کامل از میکروارگانیسم ها، انواع، تاریخچه و منشأ آنها به کاربرد این موجودات در همه زندگی انسان پی ببریم همانند نقش آنها در سلامت انسان و افزایش طول عمر آدمی و یا پیشرفت صنعت و فناوری که صد البته همه کاربردهای این ریز سازواره ها با شناخت و طبق قوانین علم زیست شناسی میسر می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کاربردهای لیزر در مهندسی پزشکی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کاربردهای لیزر در مهندسی پزشکی در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربردهای لیزر در مهندسی پزشکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مزایای جدای لیزری بر حسب نوع عمل ، نوع لیزر و بعضی اوقات از حالتی –به حالت دیگر فرق می کند. حصول تمامی این مزایا بشرطی مقدور است که لیزر بطور صحیح مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت بکارگیری روشهای معمولی بهتر خواهد شد.
مزایای بالفعل جراحی لیزری عبارتند از:   
1- میدان جراحی خشک
2-     کاهش اتلاف خون
3-     کاهش تورم
4-     محدودیت فیبوزوتنگ شدگی مجرا(به از بین رفتن سلولها به هر علتی که باشد مثلا براثر نرسیدن خون به آنها را نکروز می گویند که نکروز سبب بوجود آمدن فیبوز میشود)
5-     انتقال از طریق رشته های نوری
6-     عدم تداخل با لوازم تحریک کننده
7-     دقت
8-     کاهش وسایل جراحی در زمینه عمل جراحی
9-     کاهش دردهای بعد ازعمل
10-ضدعفونی ناحیه جراحی
11-تکنیکهای اختیاری که تماسی یا غیرتماسی باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اصول پایه ایمنی شناسی در ارولوژی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اصول پایه ایمنی شناسی در ارولوژی در word دارای 169 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اصول پایه ایمنی شناسی در ارولوژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

سیستم ایمنی برای تداوم سلامتی و برای مبارزه با بیماریهای برخاسته از عوامل خارجی و داخلی ضروری است مكانیسم‌های مختلف ایمنی در اختلالات اورولوژیك دخیل هستند كه شامل بوجود آمدن و پیشرفت كانسرهای اورولوژیك، عفونتهای سیستم ادراری. رد اعضاء پیوندی، ترانسفوزیون محصولات خونی و ابنور مالیتی‌های دستگاه تولید مثل مذكر می‌باشند. امروزه تقسیم بندیهای پاسخ ایمنی براساس جمعیتهای سلولی خاص، مواد مترشحه از آنها و ساختمان غشائی شان و مكانیسم‌های داخل سلولی آغاز كننده این پاسخ‌ها می‌باشد. اطلاعات بدست آمده ناشی از پیشرفت سریع ایمونولوژی مولكولی شامل ابداع آنتی بادیهای مونوكلونال، تكنیكهای نوتركیبی ژنها و توانایی انتقال یا برداشت ژنها از حیوانات و همچنین كلون كردن جمعیتهای سلولی می‌باشد. با این وجود پاسخ ایمنی با خصوصیات منحصر به فرد آن در كارائی و قابلیت انطباق آن در مقابل بسیاری از مهاجمین خارجی شناخته می‌شود این خصوصیات شامل 1- توانایی شناخت خودی از بیگانه 2- ویژگی3- خاطره 4- تقویت سریع می‌باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید