مقاله بازیافت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بازیافت در word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازیافت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بازیافت در word

بازیافت    
باطرِی ها    
باطری تر    
باطری های خشک    
باطری های دکمه ای    
بازیافت باتری های فرسوده    
1 ) سرب    
2 ) ساختار باتری سرب / اسیدی    
3 ) بازیافت باتری سرب / اسیدی فرسوده    
الف )خردایش و تفکیک اجزای باتری فرسوده و انجام فرآیندهای جانبی    
ب ) استحصال سرب از ترکیبات سرب دار    
ج ) پالایش و آلیاژسازی سرب    
4 ) سولفات سدیم    
الف ) صنایع پودر شوینده    
ب ) صنایع شیشه سازی    
ج ) صنایع تولید کاغذ    
5 ) پلی پروپیلن     
بازیافت باتری های فرسوده    
باتری های سربی اسیدی    
باتری های فرسوده منابع تامین سرب    
بازیافت باتری ها    
کنوانسیون بازل    
نتیجه گیری    
بررسی اثرات زیست محیطی باطری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست    
مدیریت مصرف باتری در ایران    
نتیجه گیری    
ارائه پیشنهاد بمنظور بهبود کیفیت کمپوست    
بررسی اثرات زیست محیطی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی    
1-مقدمه     
2-تعریف پسماند ویژه     
3-پسماندهای الکترونیکی     
2-3 انواع تجهیزات و وسایل مولد پسماند الکترونیکی     
4-پسماندهای الکتریکی     
1-4 تعریف پسماندهای الکتریکی     
2-4 تجهیزات و وسایل مولد پسماند الکتریکی     
1-2-4 تجهیزات صنایع و صنعت برق     
2-2-4 تجهیزات و وسایل سرمایشی و تهویه مطبوع     
3-2-4 تجهیزات و وسایل مولد حرارتی و نوری    
4-2-4 تجهیزات و وسایل الکتریکی حمل و نقل     
5-2-4 سایر وسایل     
5– شیوه های مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی     
1-5 روشهای استفاده مجدد     
1-1-5 بهره گیری دوباره Ruse    
2-1-5 بازگرداندن Reduce    
3-1-5 بازیافت Recycel    
6- آلودگی های زیست محیطی ناشی از مدیریت نادرست     
1-6 فلزات غیر سمی    
2-6 فلزات سمی یاسنگین     
1-2-6 سرب     
2-2-6 کادمیوم     
3-2-6 کروم 6 ظرفیتی     
4-2-6 جیوه    
5-2-6 آسکارول     
6-2-6 آرسنیک     
7-2-6 ضد اشتعال های برم دار     
8-2-6 انواع پلاستیک و پلیمرها     
1-8-2-6 هیدروکربورهای هالوژنه (دی اکسین ها و فوران ها )     
7- نتیجه گیری     
منابع و ماخذ     

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بازیافت در word

1- علوی مقدم محمدرضا ، مختارانی بابک ، مدیریت مواد زاید خطرناک ، انتشارات پژوهشکده توسعه تکنولوژی ،

2-عبدلی محمدعلی ،زند دریابیگی ، تحلیلی بر پسماندهای رایانه ای ، مجله محیط شناسی شماره 37 ، بهار

3- کمیته کشوری بهداشت حرفه ای ، عوامل بیماریزا و حدود تماس شغلی ، معاونت بهداشتی علوم پزشکی ایران ،

4- نقشینه نادر ، بازیافت ضایعات الکترونیکی ، مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ، شماره چهارم دوره چهارم ، 14 تیر

5- شریعت پناهی محمد ، مبانی بهداشت محیط ، انتشارات دانشگاه تهران ، مرداد

6-عقیلی نژاد ماشاءا;، مصطفایی مسعود ، طب کار و بیماریهای شغلی ، با همکاری اداره کل بهداشت محیط و حرفه ای ، انتشارات ارجمند،

بازیافت

   بازیافت یکی از اقدامات موثر و پیشگیرانه در زمینه حفظ محیط زیست است . برای بوجودآوردن چرخه بازیافت نیازمند عوامل مختلفی نظیر تلاش صاحبان صنایع ، مردم و سازمانهای مرتبط هستیم.  بازیافت باطری به دلیل وجود  فلزات سنگین درساختار آنها و نقش این فلزات در  آلودگی محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متن زیر که برگرفته از سایت سازمان EPA است. اهمیت ونقش عوامل مختلف در بازیافت را  نشان می دهد

  باطرِی ها

زمانی که شما به یک منبع انرژی قابل حمل و راحت نیاز دارید. می توانید به باطری ها اطمینان کنید

باطری ها در شکل  و اندازه های  مختلف انرژی  مورد  نیاز  شما را تامین می نمایند. معمولا” باطری هادر جایی کار میکنند که ما آنها را نمی بینیم .باطری ها نوسان برق را کنترل می کنند همچنین به عنوان تامین کننده انرژی پشتیبان مورد استفاده قرار می گیرند. در مواقع بحرانی در بیمارستانها و عملیات نظامی کاربرد دارند. انعطاف پذیری باطری ها در مصارف گوناگون به دلیل تنوع اندازه و شکل آنهاست اما تمام باطری ها دارای دو عنصرعمومی هستند که ترکیب این دو باعث تولید انرژیمی شود. که عبارتند از محلول الکترولیت و فلزات سنگین بازیافت باطری می تواند از نشر فلزات سنگین در خاک و هوا جلوگیری نماید

  با توجه به خاصیت تجمع پذیری فلزات سنگین در گیاهان و ورود آنها به چرخه مواد غذایی بازیافت این فلزات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین مواد بازیافتی حاصل از باطری های مستعمل می تواند در ساخت یک باطری جدید استفاده شود. باطری ها حاوی فلزات سنگینی مانند جیوه ، سرب، روی،  کادمیوم و نیکل هستند.زمانی که باطری ها به صورت نامناسب دفع یا سوزانده شود ممکن است در هوا آزاد شده یا در خاکستر تغلیظ شوند. در این رابطه قانون عدم استفاده از جیوه در برخی از باطری های قابل شارژ در اداره مدیریت تولید باطری امریکا در سال 1996 به تصویب رسید

تقریبا” هرساله 99 میلیون باطری تر (اسید – سرب ) برای اتومبیل ها ساخته می شود

باطری های تر حاوی الکترولیت مایع هستند و معمولا” منبع انرژی برای موتور سیکلت و اتومبیل ها هستند. در امریکا %90 باطری های اسید سرب بازیافت می شوند

تقریبا” بیشتر فروشندگان باطری ، باطری های فرسوده را جمع آوری می کنند و برای بازیافت به محلهای مخصوص می فرستند

پلاستیک و سرب از یکدیگر جدا می شوند. پلاستیک به کارخانه های بازیافت پلاستیک فرستاده می شود و سرب خالص برای کارخانه های باطری سازی و دیگر صنایع مرتبط فرستاده می شود

به صورت معمول  60تا 80 درصد سرب و پلاستیک به کار رفته در باطری های جدید بازیافتی هستند

باطری های دیگر از این نوع که برای موارد مصرف غیر از خودرو ها استفاده می شود باطری با سلول ژلی و سرب اسید پک شده است . که همانند چرخه باطری های اتومبیل بازیافت می شوند

باطری تر

تقریبا” هرساله 99 میلیون باطری تر (اسید – سرب ) برای اتومبیل ها ساخته می شود .باطری های تر حاوی الکترولیت مایع هستند و معمولا” منبع انرژی برای موتور سیکلت و اتومبیل ها هستند. در امریکا %90 باطری های اسید سرب بازیافت می شوند

تقریبا” بیشتر فروشندگان باطری ، باطری های فرسوده را جمع آوری می کنند و برای بازیافت به محلهای مخصوص می فرستند

پلاستیک و سرب از یکدیگر جدا می شوند. پلاستیک به کارخانه های بازیافت پلاستیک فرستاده می شود و سرب خالص برای کارخانه های باطری سازی و دیگر صنایع مرتبط فرستاده می شود

به صورت معمول  60تا 80 درصد سرب و پلاستیک به کار رفته در باطری های جدید بازیافتی هستند

باطری های دیگر از این نوع که برای موارد مصرف غیر از خودرو ها استفاده می شود باطری با سلول ژلی و سرب اسید پک شده است . که همانند چرخه باطری های اتومبیل بازیافت می شوند

 باطری های خشک

  امریکاییها در سال نزدیک به 3 بیلیون سلول باطری خشک. برای اسباب بازی ، ساعت ، لپ تاپ ، تلفن های قابل حمل، ابزار مکانیکی قابل حمل و کامپیوتر خریداری می کنند. باطری های الکالین ، زینک کربن، اکسید جیوه ، اکسید نقره ، زینک هوا، لیتیم هر امریکایی به طور متوسط در سال هشت باطری خشک مصرف می کند

  باطری های آلکالین ، هر روز در خانه ها در ریموت ( کنترل ها ) چراغ های چشمک زن و دیگر کاربردها استفاده میشوندیکی از راههای کاهش تعدا د باطری های زائد ( مستعمل ) خرید باطری های قابل شارژ است . علاوه بر دوره طولانی مصرف ( یعنی زمان نگه داشتن شارژ ) این باطری ها به اندازه یکصد باطری یکبار مصرف کار میکنند. تقریبا” از هر پنج باطری خریداری شده در امریکا یکی قابل شارژ است

باطری های دکمه ای

 این نوع باطری ها در ساعت ، وسایل کمک شنوایی استفاده میشود که جیوه ، نقره ، کادمیوم ، لیتیم ، یا دیگر فلزات سنگین محتویات اصلی این باطری ها هستند

از آنجا که محتویات این باطری ها قابل بازیافت هستند . و حجم آنها کوچک است و حمل و نقل آنها آسان است  توجه و هدف گذاری خاصی برای بازیافت آنها انجام شده است

    بازیافت باتری های فرسوده

 جهان بطور چشمگیری نیازمند کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر و کاهش تولید پسماند می باشد، این نیاز از طریق توسعه فن آوری بازیافت انجام می شود. در این راستابازیافت باتری های سرب- اسیدی فرسوده شامل سرب فلزی، ترکیبات سرب، الکترولیت و ; یک روش مفید جهت رسیدن به این هدف می باشد.بازیافت باتری های سرب- اسیدی فرسوده نیازمند طراحی پلنت با توجه به مسایل زیست محیطی است. کاهش انتشار گازها و سرباره از مهمترین اهداف در بازیافت باتری های سرب- اسیدی

می باشد

1 ) سرب

از لحاظ کاربرد صنعتی، سرب در مقام پنجم پس از آهن، آلومینیوم، مس و روی قرار دارد و در صنایع تولیدی مختلف نظیر باتری های سرب/ اسیدی، سیم و کابل، پیگمنت

های رنگی، شیشه سازی، اسلحه و مهمات، افزودنی بنزین، حفاظت در برابر اشعه و; کاربرد دارد.براساس آمار منتشره توسط انجمن بین المللی سرب

(International Lead Association) از سال 1960 تا 2010 میزان مصرف سرب در صنایع مختلف رشد چشمگیری داشته است و همواره صنعت باتری با بیشترین سهم همراه بوده است، بطوریکه در سال 2010 ، 85%سرب تولید شده در جهان در این صنعت بکار رفته است .سرب در طبیعت بصورت ترکیبات سولفیدی، کربناته و; وجود دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه کاشی ستاره در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه کاشی ستاره در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه کاشی ستاره در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش اندازه گیری های بهداشت کار کارخانه کاشی ستاره در word

فهرست اندازه گیری های انجام شده
گزار ش اندازه گیری عوامل شیمیایی
چکیده 54-
زمینه 54-
یافته ها 54-
تفسیر نتایج 54-
توصیه های کلی 54-
ضمایم
برگه داده های ایمنی برای غبار سیلیس 54-
توصیه هایی برای کاهش تولید گردو غبار در صنایع 54-
گزارش اندازه گیری صدا
چکیده 54-
زمینه 54-
یافته ها 54-
نتیجه گیری و تفسیر نتایج 54-
توصیه های کلی 54-
گزارش اندازه گیری روشنایی
چکیده 54-
زمینه 54-
یافته ها 54-
نتیجه گیری و تفسیر نتایج 54-
پیشنهاد 54-
گزارش اندازه گیری WBGT
چکیده 54-
زمینه 54-
یافته ها 54-
نتیجه گیری 54-

گزارش اندازه گیری ارتعاش
چکیده 54-
زمینه 54-
یافته ها 54-
نتیجه گیری 54-

چکیده

مطالعه ی حاضر به منظور تعیین انطباق با استانداردهای بهداشتی تماس با غبار سیلیس در منطقه ی تنفسی اپراتورهای سنگ شکن، اسپری و درایر، لعاب سازی، دستگاه پرس و خط پرس انجام شد. در این مطالعه، میانگین مواجهه ی کارگران در هر بخش با آلاینده به ترتیب زیر به دست آمد

میانگین مواجهه در طول شیفت برای اپراتور سنگ شکن 0658 میلی گرم بر متر مکعب؛ اپراتور اسپری و بال میل 074 ؛ اپراتور لعاب سازی 0417؛ اپراتور پرس 0694 و اپراتور خط لعاب 0082 میلی گرم بر متر مکعب به دست آمد. در مقایسه با استاندارد، وضعیت همه ی اپراتورهای گروه های مورد اندازه گیری از نظر مواجهه با غبار سیلیس نامطلوب است


مقدمه

سیلیس با اسامی مترادف آگات (Agate)؛ اونیکس (Onyx)؛ کوارتز؛ سیلیکا، کوارتز بلوری؛ و سیلیکون دی اکسید با فرمول شیمیایی SIO2 یکی از مواد اولیه ی مورد مصرف در کارخانجات کاشی سازی است. ظاهر این ماده به شکل گرانول های ریز با رنگ سفید رنگ پریده (off- white) و بدون بو است

مواجهه ی مزمن با این ماده از راه تنفس برای انسان سرطان زا شناخته شده است. مواجهه ی مزمن می تواند به سیلیکوزیس منجر شود. این بیماری کوتاه شدن نفس،‌ کاهش عملکرد ریه و در موارد شدید مرگ را موجب می شود

بدتر شدن شرایط فعلی: تنفس این ماده می تواند پیشرفت توبرکوزیس (سل ) را سرعت بخشد؛ سیگار کشیدن می تواند ریسک جراحت ریه را افزایش دهد. بیماری های ریه ( مانند برونشیت، آمفیزم، بیماری های ریوی انسدادی مزمن) می تواند به علت مواجهه با سیلیس بدتر شود

سازمان ACGIH تراکم آستانه ی این ماده را برای میانگین مواجهه در طول شیفت 0025 میلی گرم بر متر مکعب برای گرد و غبار قابل استنشاق تعیین کرده است و احتمال سرطان زا بودن برای انسان (A2) را برای این ماده در نظر گرفته است

در کارخانه ی کاشی گلچین اپراتورها در تمام طول خط تولید کم و بیش با غبار سیلیس تماس دارند

سنگ شکن: در این فرایند 3 اپراتور در هر شیفت کار می کنند ( کار در دو شیفت انجام می شود).

اسپری و درایر: در این سالن 5 اپراتور در هر شیفت به کار مشغولند ( 3 شیفت)

لعاب سازی: 5 نفر در هر شیفت و به صورت 3 شیفت به کار مشغولند

پرس: 6 نفر در هر شیفت و به صورت 3 شیفت به کار مشغولند

روش مطالعه

نمونه برداری با به کارگیری فیلتر MCE به صورت گرد و غبار استنشاقی با استفاده از سیکلون پلاستیکی به قطر 37 میلی متر و با دبی 17 لیتر بر دقیقه از ناحیه ی تنفسی اپراتوری که بیشترین ریسک مواجهه را داشت انجام شد. برای اینکه تراکم به دست آمده بیانگر مواجهه ی کارگر در طول شیفت کار باشد نمونه برداری برپایه ی روش های استاندارد نمونه برداری، به صورت طولانی مدت انجام شد. نمونه ها با روش Thermal analysis آنالیز شد

 

تفسیر نتایج

تراکم غبار سیلیس کریستالی در ناحیه ی تنفسی اپراتور سنگ شکن 0658 میلی گرم بر متر مکعب؛ اپراتور اسپری و بال میل 074؛ اپراتور لعاب سازی 0417؛ اپراتور پرس 0694؛ و در ناحیه ی تنفسی اپراتور خط لعاب 0082  میلی گرم بر متر مکعب محاسبه شد. از آنجا که اپراتورها 8 ساعت در روز با آلاینده در تماس هستند تراز مواجهه ی آنها با آلاینده نیز در طول شیفت کار ( TWA) با تراکم تخمین زده شده برابر است. از مقایسه ی نتایج با استاندارد مشخص می شود وضعیت مواجهه ی اپراتورها با آلاینده در همه ی واحدها نامناسب است. بنابراین لاز م است با پیاده کردن راهکارهایی برای کاهش تولید گرد و غبار، سعی کرد تراکم را به کمتر از میزان فعلی کاهش داد

توصیه های کلی

در صنعت مورد بررسی،‌ در سالن لعاب سازی‌ عمده ی مولد های گرد و غبار، بارگیری بال میل ها است و در سالن اسپری و بال میل علاوه بر بارگیری بال میل، نوار نقاله ها نیز بخش عمده ای از گرد و غبار را به اطراف پراکنده می سازند. در بخش ضمایم راهکارهایی کلی برای کم کردن غبار ایجاد شده به این شکل ارایه شده است

در سالن تولید در بخش پرس، نظافت متناوب محیط با جارو عامل مهمی برای تولید گرد و غبار است. لازم به ذکر است در محیط های مولد گرد و غبار به هیچ عنوان نباید از جاروهای دستی، بادگیری و شیوه ی خشک برای نظافت استفاده کرد. در این گونه محیط ها لازم است شستشو با آب یا سیستم های مکنده انجام شود. به علاوه از آنجا که با هر بار جارو زدن تراکم آلاینده در هوای محیط کار به شدت بالا می رود هرچه تعداد دفعات نظافت با جارو کمتر شود تراکم آلاینده نیز کمتر خواهد شد. بنابراین بهترین راهکار این است که تدبیری اندیشید تا اضافات خاک حاصل از پرس کاشی به بیرون ریخته نشود تا به جمع آوری مجدد آن نیاز باشد

یکی دیگر از منابع مولد گرد و غبار، ریخته شدن اضافات خاک حاصل از پرس کاشی از ارتفاع نسبتا زیاد به درون گاری است که به گونه ی مداوم در طول شیفت انجام می شود. اگر خاک اضافی را به گونه ای به پایین هدایت کرد که از ارتفاع رها نشود می توان به کاهش تراکم آلاینده کمک کرد

با کم کردن تراکم غبار ایجاد شده در هر بخش می توان تراکم را در کل محیط تا اندازه ای قابل قبول کاهش داد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اصول بهداشت فردی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اصول بهداشت فردی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصول بهداشت فردی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اصول بهداشت فردی در word

بهداشت فردی

بهداشت پوست

وظایف پوست

نظافت پوست

شستن دستها

مراقبت از پاها

بهداشت مو

بهداشت چشم

بهداشت گوش

بهداشت قلب

بهداشت تنفس

بهداشت لباس

بهداشت دهان و دندان

مسواک کردن دندانها

انتخاب یک مسواک خوب

انتخاب خمیر دندان

روش صحیح مسواک کردن

ورزش

فواید ورزش

بهداشت خواب

بهداشت فردی

منظور از بهداشت فردی تمیز نگهداشتن و مراقبت از بدن و حفظ سلامت جسم و روان است که این مسئولیت بر عهده خود فرد خواهد بود بهداشت فردی شامل مراقبت از اعضای مختلف بدن مثل: پوست، مو، چشم، گوش، قلب،; و استفاده مناسب و بجا از عواملی نظیر هوای سالم، ورزش و خواب می باشد

بهداشت پوست

پوست یکی از اعضای مهم و وسیع بدن است. پوست دارای مو، اعصاب، غدد و رگهای خونی فراوانی می باشد

وظایف پوست

محافظت از ورود میکروبها به داخل بدن
تنظیم حرارت بدن و دفع مواد زائد از آن
حس لامسه(لمس کردن)

به طوری که در بالا گفته شد از اعمال و وظایف اصلی پوست تنظیم حرارت بدن و دفع مواد زائد می باشد، با عرق کردن بدن انسان خنک گردیده و حرارت آن به طور طبیعی حدود 37 درجه سانتیگراد ثابت می ماند، عرق کردن عمل طبیعی بدن است و چیزی را که باید از آن جلوگیری نمود بوی نامطبوع عرق بدن می باشد نه خود عرق کردن

عرق عبارتست از مواد زائد بدن که در آب حل شده و به وسیله غده های مخصوص عرق از سوراخهای پوست بدن خارج می شود و خارج شدن این مواد زائد از پوست به کنترل درجه حرارت بدن کمک می کند

وقتی انسان گرمش می شود عرق می کند عرق در واقع وقتی به سطح پوست می رسد بدون بو است ولی میکروبهای موجود در سطح پوست باعث بدبو شدن عرق می شود که به بوی بدن معروف است. ولی بعضی از بوهای بدن انسان مربوط به عرق کردن نیست مثلاً بعد از خوردن بعضی از غذاهای مثل سیر، دهان انسان برای مدتی بوی سیر می دهد و یا کسی که چرک در گلو و یا دندان خراب شده ای دارد ممکن است بوی بد دهان داشته باشد. البته بعضی افراد بوی خاصی زیر بغل دارند که تا حدی طبیعی بوده و مربوط به خصوصیات بدنی شخص می باشد، همانطور مقدار عرق کردن از شخص تا شخص دیگر فرق دارد

فعالیت غدد عرق زا در سنین بلوغ فوق العاده زیاد بوده و با ورزش، گرمی هوا، پوشیدن لباسهای ضخیم، خستگی، عصبانیت، نگرانی، هیجان و حتی خجالت ارتباط دارد. لازم به یادآوری است که بعضی افراد بوی عرق بدن خود را احساس نکرده و یا به آن عادت می کنند در حالی که دیگران از آن به سختی رنج می برند

با توجه به اینکه در نتیجه فعالیت غدد عرق زا و رعایت نکردن نظافت شخصی و استحمام نکردن به موقع، علاوه بر زیادتر شدن بوی ناراحت کننده بدن، شرایط مناسبی برای فعالیت میکروبهای بیماریزای مختلف آماده می گردد لذا اهمیت استحمام و نظافت و بهداشت پوست از این طریق روشن می شود

نظافت پوست

چرک پوست بدن، شامل مواد باقیمانده از ترشحات عادی غدد چربی پوست و عرق کردن است که این مواد بر روی پوست باقی می ماند و منافذ(سوراخهای) پوست را مسدود می کند شستشوی بدن با آب و صابون پوست را از وجود این مواد پاک می کند زیرا صابون با مواد چربی ترکیب شده و بعد از شسته شدن با آب، چربی ها را از پوست جدا می کند، شستشوی بدن با آب گرم (حدود 38 درجه) نیز موجب می شود که چرک پوست از بدن جدا شود و پوست نرمی و لطافت خود را باز یابد

استحمام با آب گرم سبب بازتر شدن رگهای خونی پوست می شود و خون را از اندامهای داخلی و مغز متوجه پوست می کند به همین خاطر است که پس از خوردن غذا استحمام صحیح نیست زیرا خون از معده و دیگر اندامهای داخلی متوجه پوست بدن گشته و هضم غذا را دچار اشکال می نماید

استحمام قبل از خوابیدن مفید است زیرا خون از مغز متوجه پوست می گردد و این مسئله باعث آرامش فکر و بدن می شود، خستگی عضلات را نیز می توان به وسیله شستشوی بدن با آب گرم از بین برد زیرا با این عمل گردش خون سریعتر می شود و مواد زائد خون با سرعت بیشتری از بدن خارج می گردد

هر فرد باید بدن خود را در صورت امکان همه روزه و یا حداقل هفته ای دو بار با آب و صابون بشوید. لازم به یادآوری است برای مشاغلی که با مواد غذایی سر و کار دارند استحمام روزانه توصیه می شود

برای جلوگیری از بوی عرق بدن چهار روش ساده را باید مراعات کرد

استحمام روزانه
از بین بردن موهای زائد بدن
عوض کردن مرتب لباسهای زیر
استفاده از ضد بوها(مثلاً می توانید مقداری آبلیمو را در کف دست ریخته و به زیر بغل بمالید)

هر فرد بایستی وسایل استحمام شخصی داشته باشد. زیرا استفاده از وسایلی ماندد حوله و شانه افراد دیگر می تواند باعث انتقال آلودگی های مختلف بین افراد شود باید توجه داشت که این گونه وسائل بلافاصله پس از استفاده، در جریان هوا و در معرض نود خورشید قرار گیرند

توصیه می شود پس از استحمام در محلهای کسب، حوله را در معرض هوا قرار دهند تا مرطوب باقی نماند چون آلوده به عوامل بیماریزای قارچی می شود

شستن دستها

دستها باید همیشه تمیز و عاری از آلودگی باشند. تعدادی از بیماریها از طریق دست و ناخن آلوده به افراد منتقل می شود رعایت اصول بهداشت فردی از طریق شستن صحیح دستها و کوتاه کردن ناخنها می تواند از ابتلاء به این عفونتها جلوگیری نماید

در موارد زیر لازم است که قبلاً دستها به خوبی شسته و تمیز شوند

در موقع تهیه غذا، آماده کردن ظروف و وسائل سفره و خوردن غذا، پاک کردن چشمها، نگهداری کودکان به خصوص نوزادان، پس از اجابت مزاج، بعد از دست زدن به حیوانات و نظافت آنها، بعد از باغبانی و زراعت، پس از ملاقات و تماس با بیماران به خصوص بیماران مبتلا به بیماریهای واگیردار باید دستها به خوبی شسته و تمیز شوند و برای خشک کردن دستها هر فرد باید حوله و یا دستمال تمیز و مخصوص به خود داشته باشد. پوست دست بعضی از افراد به بعضی از مواد پاک کننده یا شوینده حساسیت دارد سفارش می شود که این افراد از دو دستکش(یک دستکش نخی و یک دستکش پلاستیکی) با هم استفاده نمایند یا از دستکش لاستیکی که لایه داخلی آن نخی است، استفاده کنند

مراقبت از پاها

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهداشت کودکان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بهداشت کودکان در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهداشت کودکان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بهداشت کودکان در word

مقدمه  الف
پیشگفتار  ب
تغذیه نوزاد 
خواب نوزاد 
زردی نوزاد
واکسیناسیون
حوادث و سوانح 
سوختگی 
بریدگی 
مسمومیت ها 
نتیجه گیری 
فهرست منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بهداشت کودکان در word

1-   پر نو لور انس : تغذیه و روش نگهداری کودک . ترجمه منیژه . کیان وش ، بی جا، انتشارات نگاه ،چاپ اول،

2-   حاجبی ، محمد حسین : پزشک اطفال . تهران ، بی نا، چاپ چهارم، جلد سوم,

3-   شاه فرهت ، احمد رجعتی حقی محسن : پرورش و نگهداری کودکان در اولین سال زندگی، دانشگاه فردوسی مشهد . مؤسسه انتشاراتی همدل ، چاپ اول، جلد اول،

4-   وامقی ، روشنک . آرمین ، شهناز : چگونه می توانیم فرزند سالم داشته باشیم،بی جا،  سازمان بهزیستی، چاپ دوم، جلد اول ،

5-   هیگینسن ، ایمان ، مونت گمری ، دیوید . مونرو ، فیل : در فوریت های پزشکی کودکان چه باید کرد . ترجمه ملیحه کدیور ، بنفشه در منش ، بی جا ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول، جلد اول،

مقدمه

در تحقیق مجموعه ای از راهنمایی ها و توصیه های بهداشتی ، تغذیه ای و درمانی برای نوزادان و شیرخواران در اولین سال زندگی است . این دوره یکی از مهم ترین دوران های زندگی هر فرد و پایه گذار سلامت جسمی روانی وی در سراسر طول عمر او است و اهمیت آن بر هیچ پدر و مادری پوشیده نیست سلسله وقایع طبیعی این دوران و نیازهای متفاوت نوزاد و یا شیرخوار در هر سنی از اولین سال زندگی و هم چنین آهنگ رشد روانی و جسمانی سریع کودک به گونه ای است که نداشتن دانش کافی از آن و یا وجود باورها و سنت های اشتباه در این خصوص منجر به ایجاد نواقصی غیر قابل جبران خواهد شد از طرفی این تحقیق چکیده ی اصول فوریت های پزشکی در خصوص موارد عمده آن در طب کودکان می باشد که توسط متخصصین عضو گروه مراقبت های پیشرفته به تحریر در آمده است

نوشتن این تحقیق پاسخی است درست و منطقی و علمی ، به خواسته مادرانی که میخواهند تغذیه ، رشد و پرورش کودکانشان بدون مشکل باشد ، و مسائل پرورش جسم و روان فرزندشان به بهترین وجه ممکن حل شود

 پیشگفتار

با توجه به برخوردهای فراوان با والدین نوزادان و شیرخواران در طول دوران طبابت وجود نکات مبهم و پرسش های متعدد در ذهن والدین در رابطه با مسایل بهداشتی و طبی فرزندشان کاملاً واضح بود برخی از این مسایل در ظاهر ساده و بدیهی هستند ولی بسیاری از والدین از آنها بی اطلاع یا دانش نا قصی دارند . این تحقیق پاسخی است به این نیاز و در واقع همان توصیه ها و صحبت های است که همه روزه پزشکان در مطب ها و یا درمانگاهها با والدین کودکان مطرح می کنند که البته با توجه به تراکم بیماران و شلوغی مراکز درمانی گاه به طور اجمال و سریع بیان می شوند

از طرف دیگر علاوه بر مسایل شایعی که اکثر والدین با آن دست به گریبان هستند . بندرت حوادث ناخواسته ای هم برای برخی از کودکان پیش می آید حوادثی که می تواند بسیار خطرناک باشد در بخش های از این تحقیق توضیحاتی درباره ی برخی حوادث راههای پیشگیری از آنها و اقدامات اولیه مهمی که در شرایط اورژانس می تواند زندگی کودک را نجات بخشد نوشته شده است

 تغذیه نوزاد :

قبل از شروع به بحث در مورد تغذیه صحیح و نگهداری سالم نوزادان لازم است بدانید که محافظت و تغذیه نوزادانی که قبل از نه ماه بدنیا آمده اند با کودکانی که نه ماهه و دوران بارداری را مادرشان کامل گذرانده اند تفاوت دارد1

نوزاد پس از تولد تا نیم ساعت کاملاً هوشیار است و آماده ی پذیرش پستان مادر می باشد این لحظات اولیه بسیار اهمیت دارند ، زیرا مشخص شده است که اگر نوزاد در دقایق اول زیر پستان مادر قرار می گیرد و شروع به تغذیه کند ، فواید فراوانی برای خود و مادرش به همراه خواهد داشت که برخی از آنها عبارتند از

–        برقراری ارتباط عاطفی بهترین مادر و فرزند

–        تسریع در خروج جفت

–        کاهش خون ریزی های بعد از زایمان

–        جاری شدن بهتر و سریع تر شیر مادر

–        پیشگیری از مشکلات پستان در طول دوران شیر دهی

–        تضمین کفایت شیر مادر برای تغذیه کودک خود در آینده

اگر نوزاد در ظرف نیم ساعت اول تغذیه نشود ، به خواب می رود و ممکن است نیم تا یک ساعت بخوابد این تأخیر می تواند برای سلامتی نوزاد و یا تداوم شیردهی مادر خطراتی را ایجاد کند که باید از آنها جلوگیری کرد2

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید