مقاله رایگان زبان شناسی چیست در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رایگان زبان شناسی چیست در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رایگان زبان شناسی چیست در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رایگان زبان شناسی چیست در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رایگان زبان شناسی چیست در word :

زبان شناسی چیست ؟
سطوح زبان شناسی :
1) واچ شناسی : مطالعه صداهای زبان و قواعد ترکیب آنها به منظور ساخت های آوایی زبان
2) دستور زبان : صرف – نحو
3) معنا شناسی : بررسی معنا انواع تک واژه ها ، کلمه و ….
بررسی حوزه ی معنایی کلمه ها (تضمن، ترادف ، تضاد)
هنگام مطالعه ی زبان فارسی درسطح واچ شناسی در می یابیم که این زبان 29 واچ دارد و واچ های مزبور طبق قواعد این زبان با هم ترکیب می شوند و ساخت هایی آوایی می سازند.
واچ ها آواهای زبان هستند . واچ آوایی است که می تواند در یک سخت آوایی جانشین آوای دیگر شود و آن ساخت را به ساخت دیگری تبدیل کند. مثلاً آوای «ر» که می تواند در ساخت آوایی «زاد» جانشین آوای «د» شود و آن را به ساخت آوایی «زا» تبدیل کند. نظام آوای از همین واچ ساخته شده است.

زبان شناسی
زبانشناسی عبارت است ازبررسی علمی زبان البته قبل از اینکه علم زبانشناسی بوجودآید زبان بررسی می شد اما به صورت علمی یعنی مشاهده، توصیف و تحلیل بعد ازعلم زبانشناسی مورد توجه قرار گرفت.
یکی از مباحث اصلی زبانشناسی واجشناسی است.
واجشناسی چیست؟ بشر از طریق تولید آواهای معنی دار با یکدیگر ارتباط برقرار می کند. پس چنانچه کسی عطسه کند اگر چه مفهوم غیر زبانی آن به منزله ی نوعی ناراحتی جسمی است از آواهای نا مفهومی است که در زبان شناسی مد نظر نمی باشد.
در واج شناسی به تجزیه و تحلیل و توصیف آواهای معنی دار زبان انسان می پردازد.
واج چیست؟ واج آوایی است که گوینده ی بومی یک زبان آن را جز معنی داری از
زبان خود می داند و می تواند به وسیله ی آن کلمات را از یکدیگر تمیزدهد مثلا
در زبان فارسی کلمه های «پدر»و«پسر» از هم متمایز و دارای دو معنی جدا هستند
وشخصی که زبان مادری او فارسی است می تواند این دو واژه را خارج از بافت سخن صرفا به وسیله ی فرق بین آواهای “د”و”س”از یکدیگر تشخیص دهد.
پس می توان گفت واج کوچکترین واحد صوتی در نظام واجی یک زبان است که بتواند با جابه جا شدن، تمایز معنایی ایجاد کند مثلا کلمه “مار”(mar) دارای سه واج وکلمه “مرد” (mard)دارای چهار واج است که واج “a”درکلمه مرد مستتر است.
با این اوصاف زبانی که فاقد هر نوع واج است همان زبان اشاره ای می باشد که یکی از جالبترین پدیده های جامعه شناسی زبان است اگرچه” اشاره ” زبان بین المللی نیست به نظر می رسد که این زبان می توانست زبانی بین المللی باشدزیرا زبان اشاره لال بازی نیست بلکه به تمام معنی زبانی است با نحو ومعنی شناسی خاص خود که اکنون زبان شناسان به تحقیقات وسیعی در آن سرگرمند.
تک واژ:
کوچکترین واحد معنی دار در هر زبان را تک واژ گویند برای مثال ،کلمه ی دانشگاه دارای سه تک واژ “دان” و”ش”و”گاه” می باشد.
مصوت (واکه) : واحدی تمایز دهنده در نظام آوایی یک زبان که به هنگام تلفظ باهیچ مانعی برخورد نمی کند. ً ٌ ٍ َ ِ ُ
صامت (همخوان) : واحدی تمایز دهنده در نظام آوایی یک زبان که به هنگام تلفظ در مسیر دهان با مانعی برخورد می کند مانند “د- ز – ت و…”
واک : کیفیتی است صوتی که از طریق لرزش تار آواها ایجاد می شود.
وکدار: آوایی که در هنگام تلفظ آن تارهای صوتی به لرزه در می آیند مانند” ب – د – گ-و -ز – ژ -خ – م – ن – ر -ی و همه ی مصوت ها که واکدار هستند ”
بی واک : آوایی که در تلفظ آن تارهای صوتی به لرزه در نمی آیند مانند” پ – ت – ک – ق-ف -س -ش -ح – چ ”
چگونگی تشخیص آوای واکدار و بی واک:
چنانچه برگه کاغذی را در برابر دهان قرار دهیم اگر واج بی واکی را از دهان خارج کنیم برگهع ی کاغذ بیشتر به لرزش در می آید واگر واج واکداری از دهان خارج کنیم برگه کاغذ کمتر به لرزش در می آید.
حسن ختام اینکه هدف اساسی واجشناسی عبارت است ازارائه ی صورت واجی تکواژها ویک رشته قواعد مرتب که بتواند قوانین کلی واجی زبان وصورت آوایی آن را تعیین کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شرح سی غزل از کلیات شمس تبریزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شرح سی غزل از کلیات شمس تبریزی در word دارای 358 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شرح سی غزل از کلیات شمس تبریزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب و عناوین

سپاس نامه  ث
علائم اختصاری ذ
چکیده 1

مقدمه
  شرح احوال و آثار 4
شمس تبریزی و فرجام او     5
طلوع شمس 6
آثار مولانا 9
غزلیات مولانا 13
سبک شعری مولانا در غزلیات شمس14
مرگ ستایی مولانا 17
کلیات
هدف20
پیشینه تحقیق 20
روش کار 22
شرح غزلیات
غزل 391    مطربا با این پرده زن کار یار مامست آمدست 23
غزل 392    گر ندید آن شاد جان این گلستانرا شاد چیست37
غزل 393    جمع باشید ای حریفان زانک وقت خواب نیست 48
غزل 394    چشمه ای خواهم که از وی جمله را افزایشست 53
غزل 395    عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیست 61
غزل 396    در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیست77
غزل 397    آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شدست 94
غزل 398    از سقاهم ربهم بین جمله ابرار مست 103
غزل 399    آخر ای دلبر نه وقت عشرت انگیزی شدست 119
غزل 400    چون نظر کردن همه اوصاف خوب اندر دلست 125
غزل 401    اندر آ ای ماه که بی تو ماه را استاره نیست 141
غزل 402    نقش بند جان که جانها جانب او مایلست 146
غزل 403    گر تو پنداری بحسن تو نگاری هست نیست 160
غزل 404     هله آنک بخوردی سحری باده که نوشت 163
غزل 405    بخدا کت نگذارم که چه روی راه سلامت 170
غزل 406    چند گویی که چاره ست مرا درمان چیست 180
غزل 407    چشم بر نور که مست نظر جانانست 185
غزل 408    آن شنیدی که خضر تخته کشتی بشکست 190
غزل 409    تا نلغزی که زخون راه پس و پیش ترست 198
غزل 410    دوش آمد بر من آنک شب افروز منست 208
غزل 411     عجب ای ساقی جان مطرب ما را چه شدست 218
غزل 412    آنک بی باده کند جان مرا مست کجاست 222
غزل 413    من نشستم ز طلب وین دل پیچان ننشست .227
غزل 414    روز و شب خدمت توبی سرو پا چه خوشست 234
غزل 415    تشنه بر لب جو بین که چه در خواب شدست 243
غزل 416    مطرب و نوحه گر عاشق و شوریده خوشست 249
غزل 417    من پری زاده ام و خواب ندانم که کجاست 255
غزل 418    سرمپیچان و مجنبان که کنون نوبت تست 257
غزل 419    بوسه ای داد مرا دلبر عیار و برفت 263
غزل420    ذوق روی تر شش بین که ز صد قند گذشت 268

پیوست ها
نتیجه گیری277
فهرست آحادیث شریفه278
فهرست آیات مبارکه 279
فهرست اعلام 283
فهرست مفردات و اصطلاحات 284
فهرست منابع و مآخذ 294
چکیده انگلیسی299

علائم اختصاری

ببیت
ج جلد
صفحه
صصصفحات
(ص) صلوات الله
(ع)  علیه السلام
غ غزل
م میلادی
ـهجری
هـ .  ق هجری قمری
هـ . ش  هجری شمسی
رجوع شود به  

چکیده

ادبیّات یک ملّت  هر اندازه بیشتر وسیع و متنوّع و دارای جهات مختلف باشد بیشتر مورد توجّه و عنایت است و کلیّات دیوان شمس که حاوی غزلیّات و رباعیّات مولانا است که از آثار مخصوصی بر خودار است از جمله مثنوی معنوی که جویبار زلال علم و حکمت و معرفت الهی است و آمیخته با لحن زیبا و دلنشینی است و دوّمین اثر او که دیوان کبیر می باشد و کمتر مورد توجّه اهل فنّ قرار گرفته است .
شمس الحق یا شمس الدین تبریزی که مراد و مرشد مولانا بود از معروفترین شاعران زمان خود می باشد و دارای سه شخصیت ممتاز بود که حاوی مراحل سیر و سلوک علمی و عرفانی بود و این سه مرحله بزرگ علمی و عرفانی را که خود او از آنها به خامی و پختگی و سوختگی بیان کرده است طی کرده تا به آخرین مدارج ممکن کمال بشری که مرتبه اولیای خاص خداست رسیده  است . و من هم بر آن شدم تا با انتخاب این موضوع تجسسّی کوتاه و اجمالی در اشعار مولانا، به قطره ای از دریای ژرف و بی کران وی دست یابم ، با امید به این که این تلاش زمینه را برای آشنا کردن علاقمندان به مطالعه و تتبع بیشتر در زمینه شعر مولانا و انس با آن فراهم سازد.
محتوای این مجموعه :
1- مقدّمه ای در شرح حال مولانا از طلوع تا غروب ، معرفی آثار ارزنده اش ، چگونگی آشنایی او با پیر و مرشدش شمس تبریزی و مختصری از سیاق شعری او در دیوان کبیر می باشد.
2- شرح سی غزل از شماره 211 تا 240 که در بردارنده ذکر اوزان و بحور عروضی ، ردیف ، کلمات قافیه ، حرف رویّ ، موضوع غزل و سیر کلّی غزل ، توضیح واژه ها ، ترکیبات ، مفاهیم عرفانی ، صور خیال ، صنایع ادبی ، معنی ابیات و تحلیل اندیشه های عرفانی وی می باشد .

مقدمه :
یی گمان در میان ادبیّات ملل مختلف ، ادب فارسی یکی از عرصه های بسیار پهناور ، با جلوه های مختلف فکری و فرهنگی است . آثار مختلفی که از ادبیّات حماسی ، غنایی و تعلیمی با موضوعات و      گونه های مختلف و با سلیقه ها و افکار بسیار متنوّع نویسندگانش در عرصه ی زبان و ادب فارسی به وجود آمده است ، چنان غنایی به این ادبیّات بخشیده که هر محقّق دانش دوست با هر سلیقه ای می تواند بهترین نمونه های اثر ادبی مورد علاقه اش را در ادبیات فارسی بیابد و از خواندن و غور در آن به التذاذ علمی و ادبی وافر دست یابد.
آنچه از این عرصه ی وسیع و دریای بی کران ادب فارسی به صید این تحقیق درآمده است ، گهری به نام غزلیات شمس می باشد.شعری از شاعری شاخص در  سبک ادبی عراقی ، شعری دل انگیز با مفاهیم و عاطفه ای لطیف و روح نواز.شعری که خواندنش کسالت نخواهد افزود و هرچه بیشتر خوانده شود        زیبایی هایش بیشتر رخ خواهد نمود . با مطالعه و آشنایی بیشتر با زبان شعر مولوی ، جلوه های زیبای بیشتری از شعر سبک عراقی را مشاهده خواهیم کرد که شاید تا به حال آنها را درنمی یافتیم.
جلال الدّین محمدّ مولوی  ،که در مرتفع ترین قلّه از جهان بینی عرفان اسلامی قرار دارد و هنوز بانگ و ندای او پس از گذشت قرن ها روح صاحب دلان را نوازش می دهد ، به سال 604 هـ.ق  در بلخ به دنیا آمد .
تا آستانه چلّه اوّل زندگیش عالمی بود زاهد و فقیهی بود نام آور ، مریدان بسیاری بر دور شمع وجودش در جولان بودند و از دریای علم و دانشش ، که تا آن زمان در محضر پدر و سیّد برهان الدّین  محقّق و دیگر  عالمان آموخته بود  ، بهره می بردند .
آتش عشقی که شمس بر افروخت ، تمام هستی مولانا را در بر گرفت و او را از کبر و غرور خالی کرد.
او را نه تنها از خود بلکه از همه تعلقّاتش جدا نمود. مولانا دیگر توجّهی به مریدان نداشت. لذا مریدان تاب این بی توجّهی را نیاورده در صدد اعتراض بر  آمدند و مسبّب همه کارها را  شمس دانستند تا جاییکه شمس مجبور به خروج از قونیه شد.
ضربه ای که شمس با خروج خود بر مریدان زد ، کاری تراز زمان حضورش بود چراکه مولانا ، به   گوشه ای خزید و چشم بر جهان و جهانیان فرو بست.مریدان در صدد پوزش بر آمده ، به دنبال یافتن شمس به همه جا روان گشتند . عاقبت او را یافته و با شادمانی به نزد مولانا آوردند
مولانا این بار بیشتر از پیش دلباخته ی او شد و توجّه و ارادت خود را نسبت به او صد چندان کرد  این امر بار دیگر موجب تحریک و آزار و اذیّت کسان مولانا به شمس گردید.
این بار شمس به طور همیشگی مولانا را ترک کرد . فراق شمس مولانا را  داغدیده و دیوانه ساخت . فراق شمس زبان او را به غزلسرایی باز می نماید . شب های شادی ، شبهای عشرت و شبهای عشق  به پایان رسیده است ، طوفان عشق شروع شده است.
غزلیّات مولانا حاکی از دوران انقلاب احوال  و سوز و گدازی است که لحظه لحظه ی  آن را تجربه کرده است . دیوان کبیر او ، دیوان عشق است . عشقی که معشوق آن موجودی فرا مکانی است .
مولانا از روزی که آفتاب  وجود شمس را دریافت تا آنگاه که چشم به این دنیای فانی فرو بست ، سخنی جز « شمس » بر زبان نیاورد . به قول آقای الهی قمشه ای « اگر نقّاشان چیره دست مجموعه ی تمثیلات خیال انگیز مولانا را از دیدار این ترک غارتگر به عالم صورت در آورند ، نگارخانه ای پدید آید که رشک نگارستان چین و نزهتگاه دیده ی جان باشد. (2)
به حق نیز دیوان کبیر زیباتر از هر نگارستانی است که به تصّور در آید و ما در این دیوان در صدد آنیم که اگر توفیق الهی یاری گر مان می باشد  این تصویرها را در حدّ وسع و توانایی از زبان مولانا بیان کنیم.
و اما مسلّم و قطعی است که تماشای معشوقی روحانی از آیینه ی چشم عاشقی عارف ، کاری مشکل  می نماید سوز و گداز مولانا از این عشق غیر قابل بیان می باشد.
مولانا در هر موقعیّتی و تحت هر شرایطی سخن از شمس می گوید ، اما گویی سخن او با توجّه به شرایط روحیش متغیّر است . فضای دیوانش آکنده از عشق و شوریدگی است و مرغ خیالش در این باغ ، یک لحظه بر شاخه درنگ نمی کند ؛ هر آن از شاخه ای به شاخه ای دیگر می پرد.
او گاه شمس می گوید و اشاره به آفتاب مطلق هستی و ذات اقدس خداوندی می کند. منصور حلاج وقتی به بالاترین درجه معرفت رسید ، خودی خود را فرامش کرد . وجود خود را در وجود معشوق باخت . دویی از میان برخاست و تنها یگانه عالم ماند ،  لذا اناالحق سر داد.
مولوی نیز گاه شمس را که واسطه ی رسیدن به خدا می شود ، کنار گذاشته ، خود خدا را می بیند و در این مرتبه گاه شمس جلوه ی وحدانیّت است و گاه جلوه نور .
شرح احوال و آثار
« مولد مولانا شهر بلخ است و ولادتش در ششم ربیع الاوّل سنه 604 هجری قمری اتّفاق افتاد و علت شهرت او به رومی و مولاناء روم همان طول اقامّت وی در شهر قونیه که اقامّتگاه اکثر عمر و مدفن اوست بوده  چنانکه خودِ وی نیز همواره خویش را از مردم خراسان شمرده و اهل شهر خود را دوست می داشته و از یاد آنان فارغ دل نبوده است.»( فروزانفر ، بدیع الزمان ، زندگی مولانا جلال الدّین محمّد بلخی،صص6-5.) وی تا سیزده سالگی در بلخ بوده است اما به خاطر برخی مسایل پدرش بهاء ولد به قصد حجّ بلخ را ترک می کند.
گولپینارلی با یک نتیجه گیری این مهاجرت را چنین بیان می کند:
« بین سلطان العلما و مردم بلخ به علت دوگانگی اندیشه ، نقاری بوده است ، چنانکه خود در معارف بدان اشاره کرده است. لقب « سلطان العلما » که موجب اعتراض مردم شده بود شاید یکی از علت های این دوگانگی باشد.بی.علاقه بودن خوارزمشاه به پیروان نجم الدّین کبری و شهادت نجم الدّین بغدادی 616       هـ .ق که نیازی به باز گفتن ندارد .اگر به علّت های فوق نزدیک شدن سپاه مغول را به خوارزمشاه بیفزاییم ، سبب مهاجرت سلطان العلما به خوبی روشن می شود.»( گولپینارلی ، عبد الباقی ، مولانا جلال الدّین ، ص 83.)
« قونیه که مقصد سفر بهاء ولد بود و وی بعد از توقف طولانی در بلاد بین راه به دعوت و اصرار سلطان کیقباد یا اعیان و ارکان دولت وی سرانجام بدانجا عزیمت کرد ، در این ایام تختگاه عمده سلجوقیان روم بود.»( زرین کوب ، عبد الحسین ، سرّ نی ،ص90.)
« دو سالی از این اقامّت نگذشته بود که بهاءالدّین… دار فانی را ترک گفت و تمام مسئولیت های شغلی و خانوادگی به جلال الدّین واگذار شد. همانند پدر بساط وعظ گسترد و به شغل فتوی و تذکیر پرداخت.»
(همان ، ص94)
« مولانا دو سال پس از وفات پدر و ظاهراً به اشارت برهان الدّین به جانب شام عزیمت فرمود تا در علوم ظاهر ممارست نماید و کمال خود را  به اکملیت رساند.»( زندگی مولانا جلال الدّین محمد بلخی ،ص37)
مولانا پس از هفت سال اقامّت در حلب و شام و کوله باری از علوم دینی به قونیه بر می گردد .و مواعظ او به حدّی مورد استقبال قرار می گیرد که « عدد مریدانش از ده هزار نفر» بیشتر می گردد.
( صفا،ذبیح اله،تاریخ ادبیات در ایران،   جلد سوّم ،   ص 454.)
بعد از تاریخ 642 هـ .ق زندگی مولانا به نوع دیگری ورق می خورد و زاهد سجّاده نشین ، عاشق ترانه گو می.گردد و تا پایان عمر به عشق خود مداومت می ورزد و به تربیت همین عشق شهره جهان می شود.

 

فهرست منابع و مآخذ

1-  قرآن کریم
2-  نهج البلاغه، ترجمه و شرح به قلم فیض اسلام.
3-  ابوالقاسمی ، سیده مریم ، اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول  ، تهران 1383
4-  ابن رستم ، مرزبان ، مرزبان نامه ، دکتر خلیل خطیب رهبر،انتشارات صفی علیشاه،چاپ یازده  1386
5-  اشرف زاده ، رضا ، سرود خورشید ،نشر روزگار ، چاپ اوّل  ، تهران 1379
 6-  انصاری هروی ، ابو اسماعیل عبدالله بن ابی منصور ، صد میدان ، به تصحیح قاسم انصاری، کتابخانه ی طهوری ، تهران ، چاپ چهارم ، 1368
7 – افلاکی ، شمس الدین احمد ، مناقب العارفین ، به تصحیح و حواشی تحسین یازیجی ، دنیای کتاب، چاپ دوم ،تهران 1362       
8-  الفتی تبریزی ، شرف الدین حسین ، رشف الالحاظ فی کشف الالفاظ ، به تصحیح نجیب مایل هروی ، نتشارات مولی ، تهران ، چاپ اول ، 1362
9-  الهی اردبیلی، شرح گلشن راز ، مقدمه و تصحیح دکتر بزرگی خالقی و کرباسی ، انتشارات مرکز نشر ، دانشگاهی ، چاپ اول ، تهران 1376
10- انوری ،اوحدالدّین محمّد بن محمّد ، دیوان ، ویراست? دکتر سعید نفیسی ،انتشارات سکّه ، چاپ سوم  ، تهران 1364
11- انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن  ، چاپ دوم ،  تهران1381
12- بقلی شیرازی ، روزبهان ، مشرب الارواح ، به تصحیح نظیف محرم خواجه ، مطبعه ی کلیه الآداب،  استانبول ، 1973 م
13- بقلی شیرازی ، روزبهان ، شرح شطحیات ، به تصحیح پروفسور هانری کربن ، انستینوی ایران و فرانسه ،  تهران 1344
  14 – پادشاه ، محمّد ، آنندراج ، زیر نظر دکتر دبیر سیاقی ، انتشارات خیام ، تهران 1335
15- تاجدینی،علی، فرهنگ نمادها و نشانه ها در اندیشه ی مولانا ، انتشارات سروش تهران ، چاپ اول 1383
16- تبریزی ، شمس الدین محمد ، مقالات شمس تبریزی ، به تصحیح محمد علی موحد ، انتشارات
      خوارزمی ، تهران ، چاپ دوم ، 1377
17- تبریزی ، محمد حسین بن خلف تبریزی ، برهان قاطع ، به اهتمام دکتر محمد معین ، مؤسسه انتشارات امیر کبیر ، تهران ، 1375
 18- تجلیل ، دکتر جلیل ، معانی و بیان ، مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ پنجم ، تهران  1370
19- تهانوی ، محمد علی بن  علی ، کشّاف اصطلاحات الفنون ، مطبعه بدار الخلافه العلیه .
 20- ثروت ، دکتر منصور ، فرهنگ کنایات ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اوّل ، تهران  1371
21- جامی ، نور الدین عبدالرحمان ، نفحات الانس من حضرات القدس ، به تصحیح دکتر محمود عابدی ، نتشارات اطلاعات ، چاپ اوّل  ، تهران 1370
22- جرجانی ،  سیّد شریف  علی بن محمد ، تعریفات ، دار السّرور ، بیروت ، بی تا 
23 – جعفری ، علّامه محمّد تقی ،عوامل جذّابیّت سخنان مولوی، نشر آثار علّامه جعفری ، چاپ اوّل  1382
24- جعفری ، علّامه محمّد تقی ، مولوی و جهان بینی ها، نشر آثار علّامه جعفری ، چاپ اوّل، تهران  1379
25- حافظ ، شمس الدین محمد ، دیوان حافظ ، به تصحیحِ قزوینی ، غنی ، تهران ، انتشارات اساطیر ، چاپ پنجم ، تهران 1374.
 26- حسین پور چافی ، بررسی و تحلیل سبک شخصی مولانا در غزلیّات ،انتشارت سمت ، چاپ دوم  1386
27 – خاقانی شروانی،افضل الدّین،دیوان اشعار،میر جلال الدّین کزّازی،چاپ سعدی، چاپ اوّل ،تهران1375
28- خرم شاهی ، بهاء الدین ، حافظ نامه ، انتشارات سروش  ، چاپ پنجم ، تهران1372
 29-  خرم شاهی ، بهاء الدین ، انسانم آرزوست ، انتشارات نگاه ، چاپ اوّل تهران 1386
30-  خمینی ، امام ، فرهنگ دیوان امام خمینی ، نشر آثار امام خمینی ، چاپ سوم، تهران 1379
31 – خواجوی کرمانی ، دیوان غزلیّات ، خدمات فرهنگی کرمان ،چاپ سوم ، کرمان 1374
 32- دشتی ، علی ، سیری در دیوان شمس ، انتشارات زوّار ، چاپ دوم ، تهران  1386
33- دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه فارسی ، چاپ دانشگاه تهران ، 1371
 34- دهخدا ، علی اکبر ، امثال و حکم ، 4 مجلد ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ هفتم، تهران 1370
 35- دینلوئیس ، فرانکلین ، مولانا دیروز تا امروز … ، حسین لاهوتی ، نشر مامک ، چاپ سوم، تهران 1386
36- ذوالریاستین،محمد، فرهنگ واژه های ابهامی در اشعار حافظ ، نشر پژوهش فرزان روز، چاپ اول1379
37- رازی ، نجم الدین ابوبکر بن محمد بن شاهاور بن انوشیروان ، مرصاد العباد ، به اهتمام دکتر محمد امین ریاحی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی  ، چاپ چهارم ،تهران 1371
38- رازی ، شیخ نجم الدین ، رساله ی عقل و عشق ، به اهتمام و تصحیح دکتر تقی تفضلی ، انتشارات بنگاه       ترجمه و نشر کتاب ، تهران 1345
39- رجایی بخارایی ، احمد علی ، فرهنگ اشعار حافظ ، انتشارات علمی تهران ، چاپ ششم ،تهران 1370
 40-  زرّین کوب ، عبدالحسین، پلّه پلّه تا ملاقات خدا ، انتشارت علمی ، چاپ هفتم، تهران 1372
 41- ستایشگر ، مهدی ، رباب رومی ، 2مجلد ، کار آفرینان فرهنگ و هنر ، چاپ اوّل، تهران 1384
42- سجادی،سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات وتعبیرات عرفانی،انتشارات طهوری، چاپ هشتم ،تهران 1386
43- سرّاج طوسی ، ابی نصر ، اللّمع فی التصوّف ، باتحقیق و مقدمه ی دکتر عبدالحلیم محمود وحله  عبدالباقی سرور ، دارالکتب الحدیثه و مکتب المثنی ، مصر ، 1960 م
 44- سعدی شیرازی  ، مصلح الدّین ، کلیّات آثار ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ هشتم، تهران 1369
45- سنایی غزنوی ، ابو المجد مجدود بن آدم ، حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه ، به تصحیح محمد تقی مدرس رضوی ، انتشارات سنایی ، چاپ سوم ،تهران 1362
46- سنایی غزنوی ، ابوالمجد مجدودبن آدم ، دیوان حکیم سنایی غزنوی ، به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی ، انتشارات سنایی ، چاپ سوم  ،تهران 1362.
 47- سرمدی ، مجید ، سی پار? عشق ، سمیر نشر ، چاپ اوّل، تهران 1384
48- سهروردی ، شیخ شهاب الدین یحیی بن حبشی ، مجموعه ی مصنفات شیخ اشراق ، به تصحیح سید  حسین نصر ، با مقدمه هانری کربن،پژوهشگاه علم انسانی و مطالعات فرهنگی ،  چاپ دوم ،تهران 1373
49- سهروردی،شیخ شهاب الدین ابو حفص عمربن عبدالله ، عوارف المعارف،ترجم?ابو منصور بن عبد  المؤمن اصفهانی به اهتمام قاسم انصاری،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،   چاپ دوم ،تهران 1374
50- شبستری ، محمود ، گلشن راز ، به اهتمام احمد مجاهد و دکتر محسن کیانی ، انتشارات ما و منوچهری ،   چاپ اول ،تهران 1371
51- شمیسا ، سیروس ، فرهنگ اشارات ادبیات فارسی ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول ،تهران 1377
52-  شمیسا ، سیروس ، فرهنگ تلمیحات ، انتشارات فردوسی ، چاپ سوم ،تهران 1371
53-  شمیسا ، سیروس ، گزید? غزلیّات مولوی ، نشر بنیاد، چاپ سوم، تهران 1372
54 – شمیسا ، سیروس ، معانی وبیان ، انتشارات پیام نور ،تهران 1383
 55- شیمل ، آنماری ، شکوه شمس ، ترجمه حسن لاهوتی ، انتشارات علمی فرهنگی ،تهران 1367
56 – طبیبیان ، سیّد حمید ، فرهنگ لاروس ، 2 ج ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ یازده، تهران 13380
57- عراقی ، شیخ فخر الدین ابراهیم همدانی ، کلیات عراقی ، با تصحیح و مقدمه ی سعید نفیسی ، انتشارات سنایی ، تهران ، چاپ هفتم ،تهران 1372
58- عطار نیشابوری ، فرید الدین محمد بن ابراهیم ، تذکره الاولیاء ، به تصحیح محمد استعلامی ، انتشارات   زوّار ، تهران ، چاپ ششم ،تهران 1370
59- عطار نیشابوری ، فرید الدین محمد بن ابراهیم ، دیوان عطار ، به تصحیح تقی تفضلی ، شرکت انتشارات  علمی و فرهنگی ، چاپ ششم ،تهران 1371

60- عطار نیشابوری ، فرید الدین محمد بن ابراهیم ، منطق الطیر ، به تصحیح دکتر سید صادق گوهرین،   شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم ،تهران 1365
 61- عطّاری کرمانی ، دکتر عباس ، عشق عشق …. ، نشر آسیم ، چاپ اوّل، تهران 1383
62- علوی ، عبدالرضا ، فرهنگ مثنوی ، انتشارات ما ، چاپ اول ،تهران 1375
63- عین القضاه ، ابوالمعالی عبدالله بن محمد بن علی المیانجی ، تمهیدات ، به تصحیح عفیف         
     عسیران،کتابخانه ی منوچهری ، تهران ، چاپ دوم ، بی تا.
64- غزالی،ابوحامدمحمّد،کیمیای سعادت،به تصحیح احمدآرام،کتابفروشی مرکزی،چاپ هفتم،تهران 1355
65- غزالی ، احمد ، سوانح ، به تصحیح هلموت ریتر ، مرکز انتشارات دانشگاهی ، تهران 1368
66- غنی ، ابوالقاسم ، تاریخ تصوف در اسلام ، انتشارات زوار ، چاپ دوم ،تهران 1356
 67- فاطمی ، سیّد حسین ، تصویرگری در غزلیّات شمس ، انتشارات امیر کبیر ،تهران 1364
68-  فروزانفر ، بدیع الزمان ، احادیث  مثنوی  ، انتشارات امیرکبیر ،  چاپ پنجم،تهران 1370
 69-  فروزانفر ، بدیع الزمان ، مولانا ، انتشارات معین ، چاپ اوّل، تهران 1385
70 – قربانی  ،منیژه ، ژرفای دریا ، انتشارات کویر ، چاپ اوّل ، تهران 1385
71- قشیری ،ابوالقاسم ،ترجمه رساله ی قشیریه ، با تصحیح بدیع الزمان فروزانفر ، شرکت انتشارات علمی وفرهنگی ،چاپ سوم ،تهران 1367
72- کاشانی ،عز الدین محمود بن علی ، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ، به عفّت کرباسی ، محمدرضا  برزگر خالقی ، انتشارات زوّار ،  چاپ دوم، تهران 1385
73-  کی منش ، دکتر عباس ، پرتو عرفان ، 2 مجلد، انتشارات سعدی ، چاپ اوّل، تهران 1366
74 – نظامی گنجوی،کلیّات خمسه نظامی، وحید دستگردی،انتشارات صفی علیشاه،چاپ دوم،تهران 1378
75-  گوهرین ، سیّد صادق ، شرح اصطلاحات تصوّف ، انتشارات زوّار ،تهران 1367
 76- لاهیجی ، شمس الدین محمد ، مفاتیح  الاعجاز فی شرح گلشن راز ، به تصحیح محمد رضا برزگر خالقی ، انتشارات زوار ، چاپ دوم ،تهران 1374
77-  مرتضوی ، دکتر منوچهر ، مکتب حافظ ، انتشارات طوس ، چاپ دوم، تهران 1365
78- مستملی بخارایی ، خواجه امام ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد ، شرح التعرّف لمذهب التصوّف ، با مقدمه و تصحیح محمد روشن ، انتشارات اساطیر ، چاپ اول ،تهران 1365
79- مصفی ، ابوالفضل ، فرهنگ ده هزار واژه از دیوان حافظ ، چاپ خوشه ، چاپ اول ،تهران 1369
80- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، 6ج ، انتشارات امیرکبیر ، تهران  1371
81- مؤلف ناشناخته ، مرآت عشاق ، به تصحیح یوگنی ادوارد ویچ برتاس ، ترجمه ی سیروس ایزدی ،  انتشارات امیرکبیر ، تهران 1356
82- مولوی ، جلال الدین محمد ، کلیات شمس یا دیوان کبیر ، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر ، انتشارات  امیرکبیر ، چاپ دوازده ،تهران 1367
83- مولوی ، جلال الدین محمد ، مثنوی ، به تصحیح رینولد الّین نیکلون ، انتشارات نگاه، تهران  1371 
84- مولوی ، جلال الدین محمد ، کلیات شمس ، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر با مقدمه ی دکتر جواد سلماسی زاده ، انتشارات اقبال ، چاپ پنجم ،تهران 1385
85- میبدی ، ابوالفضل رشید الدین ، کشف الاسرار وعده الابرار ، به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت، انتشارات امیرکبیر ، چاپخانه سپهر تهران ، چاپ هفتم ،تهران1382
86- میرزانیا ، منصور ، فرهنگ نامه ی کنایه ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول ،تهران 1377
87- میهنی ، محمد بن منصوربن ابی سعد بن ابی طاهر ، اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید ، به تصحیح   دکتر شفیعی کدکنی ، انتشارات آگاه ، چاپ اول ،تهران 1366
88- نسفی ، عزیز الدین ، الانسان الکامل ، به تصحیح ماریژان موله ، انستیتوی ایران و فرانسه ، تهران 1341
89- نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ نفیس ، با مقدمه ی محمد علی فروغی ، کتابفروشی خیام ، تهران
90- نوربخش ، جواد ، فرهنگ اصطلاحات و تصوف ، انتشارات یلدا قلم ، تهران ، چاپ اول ، 1379
91- هجویری الغزنوی ، ابو الحسن علی بن عثمان الجلّابی ، کشف المحجوب ، به تصحیح ژوکوفسکی،   انتشارات طهوری ، چاپ اول ،تهران 1358
92- همایی ، دکتر جلال الدّین ، مولوی نامه ،  2 مجلد ، نشر هما ، چاپ دهم ،تهران 138

Abstract
This preapard epistte that is commentary ob thirty lyric poen of molana lyric poem poetical ” cultivated in Islamic thought and dinnlove is in the name of divak shams that fram 390st lyric poem to 420 th to utilization of copy which is corrected by deceased bady zaman fruzanfar ” that is mcluding poet”s life . and shams tabrizi and summary of seied baha addin tarmazi”s biography ” Hesam addin chalpy has been written in amanner in which affactad molana”s mystic life and his poem”s direchion . In following trenal of lyric and style of poem until 7th century ” arter Islam . Molavy”s my stoicism and tital acquaintance with shams poetical and Molana”s poet style and his works have been summarized with utilization of mentioned sources and details lyric poems with total intelligible and information lyric poem and rhythm and rhyme and defails words and expressios and verbal and intellectual figures of speech in form aesth tics and easy sence and contents lyric poem and look others to cpuplet ” and in the case of being eridences of shams” articles . In the last part list of words and expressions ” veres ” traditions ” sources and basis of preapard or ready epistle is a drop of boundless sea of Molans”s knowledge and love to shams Tabrizi that has manifestuted Divan shams have mentioned.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق رایگان رسم الخط در زبان فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق رایگان رسم الخط در زبان فارسی در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رایگان رسم الخط در زبان فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق رایگان رسم الخط در زبان فارسی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق رایگان رسم الخط در زبان فارسی در word :


(قسمت اول)

درباره رسم الخط فارسی بسیار نوشته اند و گمان می رود از این پس هم بسیار بنویسند چون همراه با ورود وسایل جدید به داخل نظام سنتی حروفچینی کتابهای فارسی، مسائل جدیدی هم در باره ی شیوه ی نگارش فارسی ظهور کرده است که باید فکری درباره ی آنها بشود. نه می توان جلو شیوع روزافزون ابزارهای جدید حروفچینی که امکانات یک حروفچین را ده ها برابر بلکه بیشتر افزایش داده است، گرفت، (فی المثل جلد دهم دیوان کبیر که اندکس راهنمای مجلدات قبلی است احتمالاً سالها وقت عزیز شادروان بدیع الزمان فروزانفر را گرفته است. چنان کسی می توانست در این مدت و با صرف این مایه زحمت و دقت چند جلد کتاب مفید دیگر تألیف کند. امروز با دستگاه های معمولی حروفچینی کار گسترده ی آن مرد را می توان با دقتی بیشتر در عرض چند ساعت انجام داد [وقت کمتر، هزینه ی کمتر، دقت بیشتر])، و نه می توان با این دستگاه ها ابزارها که روز به روز دقیق تر و کاراتر می شوند، دقایق دستوری زبان فارسی را رعایت کرد. فی المثل به این دستگاه دستور می دهند «ب» را از اول کلمات بردارد. این دستگاه دقیق، اما بی هوش «ب» اول مصادر فارسی را هم بر می دارد. کار او برداشتن «ب» از اول کلمات است. حال بیاییم و این «ب» ها را مشخص کنیم که از اول کدام کلمات بردارد. و فهرست این کلمات را هم به حافظه ی دستگاه بسپاریم مثلاً در به کار بردن اگر به صورت «بکار» نوشته شده بود، «ب» را جدا کند. دستگاه این «ب» را که بر سر نام «بکار» یکی از معاریف فرهنگ عرب است بر می دارد و نام آن شخص می شود «به کار» که غلط است. البته می توان احتمال داد که به زودی این اشکال هم رفع شود اما باز اشکالات دیگری پیش می آید. مسئله این است که رسم الخط فارسی نقش مهمی در جهان صنعت چاپ و حروفچینی کتاب ندارد. اگر این اشکالات مربوط به زبان فرانسوی یا انگلیسی یا آلمانی بود تا به حال رفع شده بود. اما بازارخرید این ابزارهای فنی – بازار ایران– چندان بزرگ و مهم نیست که متخصصان فنی برای رفع اشکالات آن تمام کوشش خود را بدون اتلاف وقت به کار گیرند.
اما در کنار این مسئله ی فنی، دو مسئله ی دیگر وجود دارد که این دو، دیگر ارتباطی با حروفچینی رایانه ای و دستی و غیر اینها ندارد. باید برای این دو، راه حلی پیدا کرد.
تبادل فرهنگی و تعاطی تجربه یکی از کهن ترین ویژگیهای فرهنگی بشر است. از همان آغاز و بامداد تمدن بشری، معمول بوده است که کلماتی از زبانی به زبان دیگر برود و زندگی جدید خود را در زبان دیگر، با توجه به شرایط اقلیمی فرهنگ جدید شروع کند و به سرنوشت این کلمه در زبان اصلی توجهی نداشته باشد. کلمه ای از فرانسه به انگلیسی می رود و شکل و تلفظ جدیدی را شروع می کند و دلیلی هم ندارد که فرهنگ انگلیسی به صورت مستعمره ی فرهنگ فرانسوی به خاطر نفوذ این کلمه و کلمات دیگر برای همیشه باقی بماند. همین گونه است حالت یک کلمه ی انگلیسی که به زبان فرانسوی وارد می شود. اینجا و اکنون مجال آن نیست که از نمونه های فراوان این امر، شواهدی آورده شود؛ اهل فرهنگ خود بخوبی می دانند که چنین چیزی وجود دارد و شایع است.
در زبان عربی هم همین رسم اجرا می شود. مثلاً کلمه ی فیلم که یک واژه ی فرانسوی است به زبان عربی وارد می شود. عرب آن را به هر صورت بخواهد در جمله می آورد. به صیغه های جمع خود می بندد و به ابواب مختلف مصادر ثلاثی یا رباعی می برد. در واقع یک کلمه را می گیرد اما سرنوشت آن کلمه را به قواعد دستوری زبان خود می سپارد. مثلاً همین «فیلم» را به باب «اِفعال» می برد و «افلام» از آن می سازد. یا استاد را از فارسی می گیرد و جمع منتهی المجموع عربی می بندد و «دال» آن را هم تبدیل به «ذال» می کند و می شود «اساتیذ».
نمی دانم چرا اکثر فضلای قدیم و معاصر ایرانی اصرار دارند یک کلمه را که از عربی به فارسی وارد می شود همواره به همان صورتی بنویسند که عربها می نویسند. در نتیجه، حرکتهای حروفی را به فارسی بیاورند که مربوط به فارسی نیست و نوآموزان و نوسوادان گیج و مبهوت شوند و باسوادان سرگردان که آیا این کلمه را باید با رسم الخط فارسی نوشت یا عربی و این اختلاف نظر و تشتت رأی موجب هرج و مرج در نگارش کلمات شود. « بحث همزه» « الف ممدوه و مقصوره» و بسیاری موارد دیگر هنوز که هنوز است و از هنگامی که ما معاصران به یاد می آوریم گریبان نویسندگان و مؤلفان را گرفته است.
به نظر بنده، جز در مواردی که طرز نگارش یک کلمه ی عربی در فارسی کاملاً جا افتاده است و ذهنها و قلمها آن را پذیرفته است، باید قواعد دستوری فارسی، مثل همه ی زبانهای دیگر جهان، بر سرنوشت کلمه ی خارجی حاکم باشد و بماند. مثلاً نامهای مصطفی، مرتضی و … مثل خواستن و خاستن فارسی در این زبان جا افتاده است و باید به همین صورتها به کار برود ولی منتهی و معتنی به لزومی ندارد با الف مقصوره نوشته شود و در فارسی که «الف» مقصوره وجود ندارد آنها را به صورت «منتها» و «معتنابه» می نویسیم.
گفته می شود که «چسبیده نویسی» موجب مشکل شدن نگارش فارسی می شود. پس باید کلمات را جدا نوشت مثلاً نوشت چه گونه گی و نه چگونگی یا نوشت بی چاره، بی هوده و ننوشت بیچاره و بیهوده، چون کودکان و نوسوادان دچار سردرگمی و گیجی می شوند و ابزارهای جدید هم پیوسته نویسی را بر نمی تابد و ایجاد مشکل می کند.
به نظر بنده، اصل بر این است که استقلال کلمه باید حفظ شود. این یک قاعده ی دستوری فارسی و جهانی است. در کنار این قاعده، قاعده ی دیگری هم وجود دارد و آن اینکه در کلمات مرکب چون واحد معنایی جدیدی است باید همراه با وحدت معنایی، وحدت صوری هم در شکل نگارش انعکاس یابد. بنابراین وقتی می گوییم بزودی از اینجا می روم انعکاس اثر «ب» قیدساز را که در معنای زودی تجلی کرده است، در صورت آن هم ببینیم و با این جمله فلان کس، به زودی و دیری انجام کار بیشتر از خوبی و بدی آن اهمیت می دهد تفاوت معنا در صورت هم پدیدار شود. بنابراین قاعده باید حفظ شود. البته طبق این مثل که «استثنا قاعده را تأیید می کند»(1) یعنی هر قاعده ای استثنا دارد و استثنا موجب تقویت قاعده می شود، قاعده های دستوری هم می توانند استثنا داشته باشند. ضمناً کودکان و نوباوگان و نوسوادان ما به هیچ وجه خونی رنگین تر از گذشتگان خود یا کودکان و نوباوگان و نوسوادان سایر اقطار و اقالیم جهان ندارند. آنها هم با قاعده طرف می شوند و استثنا را یاد می گیرند و یادگیری همواره زحمت و مرارت دارد و نمی توان آن را تبدیل به راحت الحلقوم کرد. وقتی یک کودک انگلیسی، کلمه ی کارد را به صورت «نایف» (Knife) می نویسد و می خواند آیا این سؤال برایش پیش نمی آید که حرفK و تلفظ آن در این کلمه کجا رفت؟ آیا فرهنگستان انگلستان یا امریکا برای سادگی کلمه و راحت کودکK را از سر این کلمه برداشته اند؟ یا تلفظ «رایت» به این صورتها در انگلیسی نوشته می شود:
مفرد «مناسک»Rite ، «حق»Right، «نوشتن»Write «نام خانوادگی»Write و همگی تقریباً به یک صورت تلفظ می شوند با املاهای گوناگون و معناهای متفاوت و کودکان انگلیسی هم رشد می کنند و خود را با این رسم الخط سازگار. (اگر بخواهیم اطفال چینی را با الفبای 800 حرفی و تصویری مثال بزنیم یا اطفال هندی را که با 400 زبان و دیالکت در کشورشان روبه رو هستند، دلسوزی برای کودکان ایرانی قدری «لوکس بازی» به نظر می رسد – با لوس بازی اشتباه نشود).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق زندگی نامه سهراب سپهری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق زندگی نامه سهراب سپهری در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق زندگی نامه سهراب سپهری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق زندگی نامه سهراب سپهری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق زندگی نامه سهراب سپهری در word :

سهراب سپهری نقاش و شاعر، 15 مهرماه سال 1307 در کاشان متولد شد
خود سهراب میگوید:
مادرم میداند که من روز چهاردهم مهر به دنیا آمده ام. درست سر ساعت 12. مادرم صدای اذان را میشندیده است
پدر سهراب، اسدالله سپهری، کارمند اداره پست و تلگراف کاشان، اهل ذوق و هنر.
وقتی سهراب خردسال بود، پدر به بیماری فلج مبتلا شد.
… کوچک بودم که پدرم بیمار شد و تا پایان زندگی بیمار ماند. پدرم تلگرافچی بود. در طراحی دست داشت. خوش خط بود. تار مینواخت. او مرا به نقاشی عادت داد… درگذشت پدر در سال 1341

مادر سهراب، ماه جبین، اهل شعر و ادب که در خرداد سال 1373 درگذشت.
تنها برادر سهراب، منوچهر در سال 1369 درگذشت. خواهران سهراب : همایوندخت، پریدخت و پروانه.
محل تولد سهراب باغ بزرگی در محله دروازه عطا بود.
سهراب از محل تولدش چنین میگوید.
خانه، بزرگ بود. باغ بود و همه جور درخت داشت. برای یادگرفتن، وسعت خوبی بود. خانه ما همسایه صحرا بود . تمام رویاهایم به بیابان راه داشت
سال 1312، ورود به دبستان خیام (مدرس) کاشان.
مدرسه، خوابهای مرا قیچی کرده بود . نماز مرا شکسته بود . مدرسه، عروسک مرا رنجانده بود . روز ورود، یادم نخواهد رفت : مرا از میان بازیهایم ربودند و به کابوس مدرسه بردند . خودم را تنها دیدم و غریب … از آن پس و هربار دلهره بود که به جای من راهی مدرسه میشد….
در دبستان، ما را برای نماز به مسجد میبردند. روزی در مسجد بسته بود . بقال سر گذر گفت : نماز را روی بام مسجد بخوانید تا چند متر به خدا نزدیکتر باشید.
مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم.
بی آنکه خدایی داشته باشم …
سهراب از معلم کلاس اولش چنین میگوید :
… آدمی بی رویا بود. پیدا بود که زنجره را نمیفهمد. در پیش او خیالات من چروک میخورد…
خرداد سال 1319 ، پایان دوره شش ساله ابتدایی.
… دبستان را که تمام کردم، تابستان را در کارخانه ریسندگی کاشان کار گرفتم. یکی دو ماه کارگر کارخانه شدم . نمیدانم تابستان چه سالی، ملخ به شهر ما هجوم آورد . زیانها رساند . من مامور مبارزه با ملخ در یکی از آبادیها شدم. راستش، حتی برای کشتن یک ملخ نقشه نکشیدم. اگر محصول را میخوردند، پیدا بود که گرسنه اند. وقتی میان مزارع راه میرفتم، سعی میکردم پا روی ملخها نگذارم….
مهرماه همان سال، آغاز تحصیل در دوره متوسطه در دبیرستان پهلوی کاشان.
… در دبیرستان، نقاشی کار جدی تری شد. زنگ نقاشی، نقطه روشنی در تاریکی هفته بود…
از دوستان این دوره : محمود فیلسوفی و احمد مدیحی
سال 1320، سهراب و خانواده به خانه ای در محله سرپله کاشان نقل مکان کردند.
سال 1322، پس از پایان دوره اول متوسطه، به تهران آمد و در دانشسرای مقدماتی شبانه روزی تهران ثبت نام کرد.
… در چنین شهری [کاشان]، ما به آگاهی نمیرسیدیم. اهل سنجش نمیشدیم. در حساسیت خود شناور بودیم. دل میباختیم. شیفته میشدیم و آنچه میاندوختیم، پیروزی تجربه بود. آمدم تهران و رفتم دانشسرای مقدماتی. به شهر بزرگی آمده بودم. اما امکان رشد چندان نبود… (هنوز در سفرم- صفحه 12سال 1324 دوره دوساله دانشسرای مقدماتی به پایان رسید و سهراب به کاشان بازگشت.
دوران دگرگونی آغاز میشد. سال 1945 بود. فراغت در کف بود. فرصت تامل به دست آمده بود. زمینه برای تکانهای دلپذیر فراهم میشد… (هنوز در سفرم(
آذرماه سال 1325 به پیشنهاد مشفق کاشانی (عباس کی منش متولد 1304) در اداره فرهنگ آموزش و پرورش کاشان استخدام شد.
شعرهای مشفق را خوانده بودم ولی خودش را ندیده بودم. مشفق دست مرا گرفت و به راه نوشتن کشید. الفبای شاعری را او به من آموخت…
سال 1326 و در سن نوزده سالگی، منظومه ای عاشقانه و لطیف از سهراب، با نام در کنار چمن یا آرامگاه عشق در 26 صفحه منتشر شد.
دل به کف عشق هر آنکس سپرد

جان به در از وادی محنت نبرد

زندگی افسانه محنت فزاست
زندگی یک بی سر و ته ماجراست
غیر غم و محنت و اندوه و رنج

نیست در این کهنه سرای سپنج…

مشفق کاشانی مقدمه کوتاهی در این کتاب نوشته است.
سهراب بعدها، هیچگاه از این سروده ها یاد نمیکرد.
سال 1327، هنگامی که سهراب در تپه های اطراف قمصر مشغول نقاشی بود، با منصور شیبانی که در آن سالها دانشجوی نقاشی دانشکده هنرهای زیبا بود، آشنا شد. این برخورد، سهراب را دگرگون کرد.
آنروز، شیبانی چیرها گفت. از هنر حرفها زد. ون گوگ را نشان داد. من در گیجی دلپذیری بودم. هرچه میشنیدم، تازه بود و هرچه میدیدم غرابت داشت.
شب که به خانه بر میگشتم، من آدمی دیگر بودم. طعم یک استحاله را تا انتهای خواب در دهان داشتم…
شهریور ماه همان سال، استعفا از اداره فرهنگ کاشان.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق ملک الشعرای بهار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق ملک الشعرای بهار در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق ملک الشعرای بهار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق ملک الشعرای بهار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق ملک الشعرای بهار در word :

میرزا محمد تقی بهار مشهور به ملک الشعرا در روز سیزدهم ربیع الاول سال 1266 شمسی در شهر مقدّس مشهد به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا محمد کاظم متخلص به صبوری و ملقب به ملک الشعرا بود. او برخلاف پدر و اجدادش که در حرفه حریربافی بودند از کسب و تجارت دست برداشت و به علم و ادب روی آورد و زبانهای عربی و فرانسه را آموخت و در فقه و فلسفه و حکمت به استادی رسید. او به سبک و تقلید از امیر معزی شعر می سرود و در مثنوی و قصیده شهرت داشت. مادر ملک الشعرای بهار از گرجستان و مسیحیان قفقاز بود که در جنگهای ایران و روس توسّط عباس میرزا سپهسالار فتحعلی شاه به اسارت در آمده و به ایران آورده شد و بعدها مسلمان گردید و به همسری محمّد کاظم صبوری در آمد. ملک الشعرای بهار در چنین خانواده با فرهنگی رشد و پرورش یافت و تحصیلات خویش را نزد پدر آغاز کرد و ادبیات و شعر را از او آموخت تا اینکه در هجده سالگی بهار، پدرش از دنیا رفت. بعد از آن، بهار ادبیات را نزد ( ادیب نیشابوری ) ادامه داد و در مدرسه نواب مقدمات عربی و صرف و نحو و دستور زبان را آموخت و از همان اوان کودکی استعداد و قریحه ذاتی خویش را به عرصه ظهور رسانید. بهار سرودن شعر را آغاز کرد و در آن زمینه نیز هنرخویش را نمایاند. هر چند بهار به شعر و ادبیات علاقمند بود ولی همواره با مخالفت پدر روبرو می گردید که او را به کسب و تجارت تشویق می کرد و از شعر و ادبیات بر حذر می داشت که شاعری سودی برای انسان ندارد.
گویند حکیمان که پس از مرگ بقا نیست
ور هست بقا فکرت و اندیشه بجا نیست
ما را که برنجیم از این زندگی تلخ
بیم عدم و دغدغه فوت و فنا نیست
بودا که ره نیستی آموخت به اصحاب
خوش گفت که هستی بجزاز رنج وعنا نیست
آسایش جاوید از آن سوی حیات است
زین سو بجز رنج و غم و درد و بلا نیست
شاید بهار این اشعار را از زبان پدر خویش سروده باشد. هرچند او نصایح پدر را شنید و به آن عمل ننمود.ا و ذاتاً شاعر بود و نمی توانست از راهی که برگزیده بود خارج شود. علاوه بر آن در این راه پایداری و استقامت بسیاری از خود نشان داد.
پـــایداری و اســـتقامت مـــیخ سزدار عبــــرت بشر گردد
هـــــرچه کوبندبیش بر ســر اوی پـــایداریش بـــیشتر گـــردد!
از آنجایی که پدر بهار ملک الشعرای دربار مظفرالدین شاه بود، بعد از فوت او بهار مورد توجه شاه قرار گرفت و در سفری که مظفرالدین شاه به مشهد آمد به او لقب ملک الشعرا داد و در ردیف شعرای بزرگ کشور در آمد. بهار علاوه بر اینکه شاعری توانا و قدرتمند بود در سیاست هم دست داشت. دوران حیات بهار مصادف با اتفاقات مهم سیاسی کشور بود که او آنها را در کتاب 2 جلدی خود به نام تاریخ احزاب سیاسی به رشته تحریر در آورده است. هنگامی که مظفرالدین شاه مشروطیت را پذیرفت، کشور به سوی ساختار سیاسی جدیدی گام نهاد ولی پسرش محمد علی شاه با مشروطه و مجلس نو بنیاد از در مخالف در آمد و آن را به توپ بست و آزادیخواهان را دستگیر و زندانی کرد. بهار اشعار سیاسی اشعار سیاسی خود را در همین دوران سرود و آن را در روزنامه ای به نام خراسان منتشر کرد. چندی بعد بهار روزنامه نوبهار را تاسیس نمود و در مشهد منتشر نمود تا اینکه در سومین دوره مجلس شورای ملی به نمایندگی از مشهد برگزیده شد. از آنجایی که در دوران زندگی بهار وقایع و اتفاقات مصیبت بار فراوانی در ایران و جهان روی داد و جنگهای بزرگی چون جنگ جهانی اول در جهان و جنگهای مشروطه خواهان با قوای استبدادی در این روزگار به وقوی پیوست، شاعر جوان را که روحی حساس داشت تحت تاثیر خود قرار داد و از جنگ و خونریزی بیزار نمود:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رایگان عطار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رایگان عطار در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رایگان عطار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رایگان عطار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رایگان عطار در word :

عطار
فریدالدین محمد بن ابراهیم نیشابوری
عطارشاعر و عارف نام آورایران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری (‌قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم میلادی ) است .در ابتدای حال شغل عطاری را که از پدر بارث برده بود ادامه می داد . بعد بر اثر تغییر حال در سلک صوفیان و عارفان در آمد و در خدمت مجد الدین بغدادی شاگرد نجم الدین کبری بکسب مقامات پرداخت و بعداز سفرهایی که کرد در زادگاه خود رحل اقامت افگند و در آنجا بسال 627 هجری (‌= 1229 میلادی )‌در گذشت و مقبره او همانجا برقرارست . وی بحق از شاعران بزرگ متصوفه و کلام ساده و گیرنده او با عشق و شوقی سوزان همراهست و زبان نرم وگفتار دل انگیزش که ازدلی سوخته و عاشق و شیدا بر می آید حقایق عرفان را بنحوی خاص در دلها جایگزین می سازد و توسل او بتمثیلات گوناگون و ایراد حکایات مختلف هنگام طرح یک موضوع عرفانی مقاصد معتکفان خانقاهها را برای مردم عادی بیشتر و بهتر روشن و آشکار می دارد.
عطار بداشتن آثار متعدد در میان شاعران متصوف ممتازست .دیوان قصائد و غزلها و ترانهای او پرست از معانی دقیق و عالی عرفانی ،و خصوصاً باغزلهای او تکاملی خاص و قابل توجه در غزلهای عرفانی ملاحظه می گردد. غیر از دیوان مفصل عطار مثنویهای متعدد او مانند اسرار نامه ،‌الهی نامه ، مصیبت نامه ، وصیت نامه ، ومنطق الطیر ، بلبل نامه ، شتر نامه ، مختار نامه ، خسرونامه ، مظهر العجایب ،‌لسان الغیب ، مفتاح الفتوح ، بیسر نامه ، سی فصل و جز آنها مشهورست .
از میان این مثنویهای دل انگیز که جملگی با طرح مسائل عرفانی و ایراد شواهد و تمثیلات متعدد همراهست ،‌از همه مهمتر و شیواتر ، که باید آنرا تاج مثنویهای عطار دانست ، منطق الطیرست. منطق الطیر منظومه ییست رمزی بالغ بر 4600 بیت . موضوع آن بحث سیور از یک پرنده داستانی بنام سیمرغ ( = تعریض بحضرت حق ) است . از میان انواع طیور که اجتماع کرده بودند هد هد سمت ارهنمیی آنانرا پذیرفت ( = پیر مرشد. بسبب تشابهی که از حیث گزاردن رسالت میان آندو هست . پیر رسالت حق را می گزارد و هد هد از جانب سلیمان رسول می کرد) و آنان را که هر یک بعذری متوسل میشدند ( تعریض بدلبستگی ها و علایق انسان بجهان که هر یک بنحوی مانع سفرا و بسوی حق می شوند )‌، با ذکر دشواریهای راه و تمثیل بداستان شیخ صنعان ، در طلب سیمرغ بحرکت آورد و بعد از طی هفت وادی صعب که اشاره است بهفت مرحله ازمراحل سلوک ( یعنی :طلب ، عشق ، معرفت ، استغناء ، توحید ، حیرت ،فقر و فنا )‌، بسیاری از آنان بعلل گوناگون از پای در آمدند و از آنهمه مرغان تنها سی مرغ بی بال و پر و رنجور باقی ماندند که بحضرت سیمرغ راه یافتند ودر آنجا غرق حیرت و انکسار و معترف بعجز و ناتوانی وحقارت خود شدند و بفنا و نیستی خود در برابر سیمرغ توانا آگهی یافتند تابسیار سال برین بگذشت و بعد از فنا زیوربقا پوشیدند و مقبول در گاه پادشاه (= حق ) گردیدند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق رایگان کلیم کاشانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق رایگان کلیم کاشانی در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رایگان کلیم کاشانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق رایگان کلیم کاشانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق رایگان کلیم کاشانی در word :

کلیم کاشانی

ملک‌الشعرا میرزا ابوطالب کلیم کاشانی، مشهور به « طالبای حکیم» از شاعران معروف سده یازدهم هجری، یکی از دو سه چهره برجسته سبک هندی و از شاعران موفق این شیوه به شمار می‌آید.
ولادت وی در اوایل قرن یازدهم هجری قمری در همدان اتفاق افتاده است. اما به سبب طول اقامت در کاشان به کلیم کاشانی معروف شده است.
وی دانش‌های زمان را در کاشان و شیراز آموخت و هم در آغاز جوانی به هند رفت و ملازمت شاهنوازخان اختیار کرد. در سال 1028 هجری پس از مرگ شاهنوازخان به وطن بازگشت و چنانکه از اشعار او برمی‌آید به زودی از این بازگشت پشیمان شد و همین باعث گردید که بیش از دو سال و اندی در ایران نماند و به هندوستان بازگردد.
این بار کلیم ملازمت روح‌الامین اصفهانی که از رجال معروف عصر بود، اختیار کرد و پس از چندگاه در آغاز پادشاهی شاه جهان بدین پادشاه تقرب جست و محل توجه و عنایت او گردید و سرانجام ملک‌الشعرای دربار او شد.
کلیم در اواخر عمر به پا درد دچار شد و در سفری که به همراه شاه‌جهان به کشمیر رفته بود، آنجا را به عنوان واپسین جای اقامت برگزید، ولی وابستگی او به دربار شاه جهان با این گوشه گیری از میان نرفت، بلکه او در آن سرزمین مقرری سالانه‌ای از دربار داشت و همچنان شاعر برگزیده شاه جهان و ستایشگر او بود و در آنجا به نظم « پادشاه نامه » یا « فتوحات شاه جهانی» اشتغال داشت و سرانجام به سال 1061 در همانجا درگذشت و در کنار گور سلیم تهرانی و قدسی مشهدی به خاک سپرده شد.
کلیم در انواع شعر طبع‌آزمایی کرده است، اما مهارت و شهرت عالمگیر او در غزل‌های اوست که در آنها زبان ساده، و گفتاری روان و سخنی استوار را با مضمون‌های غالباً تازه و معنی‌های بدیع و ناگفته که از اندیشه‌های غنایی و حکمی و اجتماعی برخاسته است، همراه کرده. وی در ارسال مثل ( اسلوب معادله) و یا آوردن مصراع‌ها و بیت‌هایی که حکم مثل داشته باشد بسیار تواناست و اگر چه این هنر در عهد وی ویژه او نبود، اما کلیم و چند تن دیگر در این هنرنمایی مهارت خاص دارند.
نه همین می‌رمد آن نوگل خندان از من
با من آمیزش او الفت موج است و کنار
قمری ریخته بالم به پناه که روم
به تکلم، به خموشی، به تبسم، به نگاه
نیست پرهیز من از زهد که خاکم بر سر
اشک بیهوده مریز این همه از دیده کلیم
می‌کشد خار درین بادیه دامان از من
روز و شب با من و پیوسته گریزان از من
تا به کی سرکشی سرو خرامان از من
می‌توان برد بهر شیوه دل‌آسان از من
ترسم آلوده شود دامن عصیان از من
گرد غم را نتوان شست به توفان از من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق یادگار خشکسالی های باغ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق یادگار خشکسالی های باغ در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق یادگار خشکسالی های باغ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق یادگار خشکسالی های باغ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق یادگار خشکسالی های باغ در word :

پیشگفتار:
«و عشق را خداوند آفرید»
من در این تحقیق سعی بر این داشتم که تحلیلی از مجموعه داستانهای کوتاه از کتاب میرزای بزرگ علوی گرد آورک. این کتاب نتیجه راهنمایی های دوستان بخصوص اساتید عزیز خانم مریم رئیس دانا بوده است.
اعتقاد من بر این است که راه تجربه و تحقیق همیشه باز است.

ادبیات کودکان و نوجوانان:
1384: سبک عیار (تحلیل و تلخیص سبک عیار)، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)
1383: قصه دیگچه و ملاقه (یک داستان) نوشته میشائیل انده، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کارهای فرهنگی:
1381: شرکت در سمینار جهانی ادبیات داستانی کیش افراشت داستان مهمان هر شب از مجموعه داستان از عشق و مرگ)
1382: تدریس داستان در خانه فرهنگ در قم
تدریس داستان و عناصر داستان در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
داور جشنواره داستان کوتاه در اصفهان
1383: تدریس داستان و عناصر داستان در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
دلاور جشنواره کوتاه ادریبهشتگان در تفرش
داور جشنوراه داستات کوتاه شهر در مشهد
داور جشنواره داستان کوتاه کردادگان در استان لرستان
داستانخوانی و سخنرانی در انسیتو گوته در مونیخ
داستنخوانی و سخنرانی در ایتراتور مدکشتات در برلین
1384: تدریس داستان و عناصر داستان در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.
1381: نفرین شدگان (رمان)، انتشارات نگاه (نامزد دریافت جازه مهرگان برای بهترین رمان سال 1381) (نامزد دریافت جایزه اصفهان برای بهترین رمان سال 1381)
1382: با لبان بسته (مجموعه داستان)، نشر ثالث (برنده لوح تقدیر بهترین مجموعه داستان سال 1382 جشنواره یلدا) (نامزد دریافت جایزه نویسندگان و منتقدان مطبوعات برای بهترین مجموعه داستان سال 1382) (نامزد دریافت کتاب سال وزارت ارشاد برای بهترین مجموعه داستان سال 1382)
1484: عنکبوت (مجموعه داستان)، انتشارات قصیده سرا
آثار ترجمه:
1377: اندوه عیسی (مجموعه هفده داستان و یک نمایشنامه) نوشته ولفگانگ برشت، انتشارات مکاه، (چاپ دوم، 1380، انتشارات نقش خورشید)
1380: میراث (رمان) نوشته هاینریش بل، انتشارات نقش خورشید
نان مقدس (یک داستان) نوشته هانس بندر، ناشر تجربه
1382: چاپلین (زندگی و آثار چارلی چاپلین)، نشر علم
1383: زیباترین افسانه های جهان (همراه با علی عبداللهی)، نشر ثالث
1384: چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد (نماشینامه) نوشته ادوارد آلبی، انتشارات قصیده سرا

سیامک گلشیری در سال 1347 در اصفهان متولد شد. تحصیلاتش را تا سطح کارشناسی ارشد زبان و ادبیات آلمانی ادامه داده، فعالیت ادبی اش را به طور جدی از سال 1371 آغاز کرد.
سیامک، پسر احمد گلشیری، مترجم و برادرزاده هوشنگ گلشیری، داستان نویس فقید است.
آثار:
اولین مجموعه داستانش «از عشق و مرگ» در سال 1377 منتشر شد. در همان سال مجموعه آثار ولفگانگ برشت در یک جلد با نام «اندوه عیسی» با ترجمه او منتشر شد. در سال 1379 مجموعه داستان «همسران» و رمان «میراث» اثر هانریش بل را همان سال انتشارات نگاه منتشر کرد. در سال 1380 دو رمان دیگر از او منتشر شد: «شب طولانی» و «مهمانی تلخ». در سال 1381 رمان «نان آن سالها» اثر هاینریش بل را ترجمه کرد که انتشارات نقش خورشید منتشر کرد. رمان دیگر او «نفرین شدگان» توسط انتشارات نگاه روانه بازار کتال شده است.
آثار تالیفی:
1377: از عشق و مرگ (مجموعه داستان)، نشر مرکز
1378: همسران (مجموعه داستان)، انتشارات نگاه، (چاپ دوم، 1382، نشر علم) (نامزد دریافت جایزه یلدا برای بهترین مجموعه داستان سال 1379)
کابوس (رمان)، انتشارات نگاه
1380: شب طولانی (رمان)، انتشارات نگاه
مهمانی تلخ (رمان)، انتشارات نقش خورشید (چاپ دوم، 1381، چاپ سوم، انتشارات 1383، انتشارات قصیده سزا) (نامزد دریافت جایزه مهرگان برای بهترین رمان سال 1380)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق سهراب سپهری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق سهراب سپهری در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق سهراب سپهری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق سهراب سپهری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق سهراب سپهری در word :

بخشی از فهرست تحقیق سهراب سپهری در word

مقدمه ………………………………………………………………3
تعریف شعر …………………………………………………………4
شعر کلاسیک ……………………………………………………..4
تاریخچه شعر کلاسیک …………………………………………4
انواع شعر ……………………………………………………………6
شعر نو ………………………………………………………………6
شاعران معاصر شعر نو …………………………………………..7
درباره سهراب ……………………………………………………..8
روز شمار سهراب ………………………………………………..14
لیست دفترهای شعر سهراب ………………………………….18
آثار چاپ شده سهراب در مجلات …………………………..18
نتیجه گیری ………………………………………………………20
گزیده آثار سهراب ……………………………………………….21
شعر سهراب ………………………………………………………23
منابع ……………………………………………………………….25

به نام آنکه دوستی را آفرید.عشق را .رنگ را…..
به نام آنکه کلمه را آفرید و کلمه چه بزرگ بود در کلام او و چه کوچک شد آن زمان که می خواستم از او بگویم .
سالهاست دچارش هستم و چه سخت بود بیدلی را ساختن خانه ای در دل و این دل بینهایت چه جای کوچکی بود برای دل بیتابش .
او رفت و من نشناختمش…….
در تمام میخکهای سر هر دیوار آواز غریبش را نشنیدم اما نشناختمش همانگونه که بغضهای گاه و بیگاه را نشناختم فقط آنقدر او را شناختم که در سایه های افتاده کلامش به دنبال جای پای خدا باشم .
اینجا هر چه هست جز با صداقت او و کلام و نقشهای او حوض بی ماهی .
شاید مزرعه ای باشد با زاغچهای بر سر آن
زاغچه ای که هیچ کس جدی نگرفتش
اینجا را هدیه می کنم به آنکس که برای سبدهای پر خوابمان سیب آورد حیف که برای خوردن آن سیب تنها بودیم چقدر هم تنها……..

شعر
شعر یا چامه یا سروده وبیان آن یک شاخه ازهنراست که در آن از کیفیت زیبا شناختی زبان انسانی نیز در کنار درونمایه و محتوای معنایی اش بهرگیری می شود چامه سرایی پیشتر آثار گفتاری یا نوشتاری است که نوع زبانی که در آن بکار رفته از سوی خواننده یا شنونده قابل بازشناسی از نثر معمول باشد در زبان فارسی دو گونه شعر وجود دارد:
1- شعر کلاسیک یا کهن
2- شعر نو

شعر کلاسیک یا کهن
شعر کلاسیک یا کهن فارسی به صورت کنونی قدمتی بیش از هزار و صد سال دارد وزن اینگونه شعر عروضی است که بر پایه طول هجاهاست
تاریخچه شعر کهن یا کلاسیک
نخستین نمونه های بدست آمده ازشعر در ایران پیشینه شان به روزگار زرتشت پیامبر و سرودهایش به درگاهان می رسد این سرودها به گویش گاهانی از زبان اوستایی است همچنین از دوران پهلوانی (اشکانی) منظومه هایی مانند یادگار زربران و درخت آسوریک به زبان پهلوی اشکانی در دست است. افزون بر این نمونه هایی از شعر ترانه های خسروانی به زبان پهلوی ساسانی یافت شده است سروده ها واشعار مانوی به فارسی میانه نیز در اهل فن اهمیتی بسزا دارد. لیکن اجماع علمای فن براین است که وزن هیچکدام از این اشعار عروضی نیست بنابراین این اشعار با شعر امروزی فارسی تفاوتی بنیادین دارند.
نخستین شاعر فارسی سرا در دربار یعقوب لیث صفاری پدیدار شدند اگر چه نمونه هایی از شعر به زبان فارسی دری از این دوران وجود دارد ولی بررسی آنها آشکار می سازد که در زبان سروده شد نشان شعر فارسی هنوز قوام نیافته بود چرا که اگر چه زبان فارسی دری است وزن آنان به طور مطلق عروضی نیست .
محمد سگزی و بسام کورد از نامهای چند تن از سرایندگان دربار یعقوب است.
مرحله بعدی شکل گیری وتکامل شعر فارسی در ماورالنهر وخراسان اتفاق افتاد علت آن بیش از هر چیز پیشتیبانی فرمانروایان ایرانی نژاد ساسانی از زبان فارسی بود در این روزگار شاعران بزرگی چون رودکی سمرقندی – شهید بلخی و دقیق طوسی پدیدار شدند
فردوسی حماسه سرای ایران نیز اواخر این دوره را درک کرده بود .
خوشبختانه با روی کار آمدن غزنویان ترک نژاد از رونق شعر فارسی کاسته نشد و ایشان بویژه محمود غزنوی از پشتیبانان جدی سخنوران بودند در این دوره سرایندگان بزرگی چون فرخی سیستانی وعنصری بلخی هستیم از روزگار غزنوی به بعد بویژه از آغاز پادشاهی سلجوقیان اندک اندک جنبش سرایش شعر به زبان فارسی دری به نواحی مرکزی ایران وحتی نواحی غربی چون آذربایجان کشیده شد وشعر وزبان آن تحت تاثیر گویش فخر اسعد گرگانی واسدی طوسی ظهور نمود .
در سده ششم هجری شاهد پیدایش سرایندگان بزرگی چون عطار نیشابوری – نظامی گنجوی – خاقانی روانی – جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی ابیوردی – ظهیر فارابی و دهها شاعر بزرگ دیگر هستیم .
سده هفتم هجری اوج چامه فارسی حساب می شود و در آن دو شاعر بزرگ سعدی شیرازی و مولانا جلال الدین بلخی رومی آسمان شعر فارسی را روشن کردند.
پس ازاین دو بزرگوار شعر فارسی در سراشیب وفرود افتاد واگر چه در سده هشتم هجری با ظهور شعرایی چون عبید زاکانی و حافظ شیرازی (که از ستارگان قدر اول شعر فارسی به شمار می آیند ) اعتلا یافت ولی دیگر کمتر از گویندگان بزرگ نشانی می بینیم .

انواع شعر
1- مثنوی
2- قصیده
3- غزل
4- مسمط
5- مستزاد
6- ترجیح ند
7- ترکیب بند
8- قطعه
9- رباعی
10-دو بیتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقد جدید در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقد جدید در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقد جدید در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقد جدید در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقد جدید در word :

در هر حال تا آنجا که ارتباط به ادبیّات و نقد ادبی دارد جامع قرون وسطی که بر اساس نظام فئودالی استقرار داشت مخصوصاً در دوره بعد از تماس با دنیای اسلام آثار ادبی ارزنده یی در زبانهای محلّی به وجود آورد که از آنجمله در ادب فرانسوی شانسون دو رولان ( اوایل قرن12)، در ادب اسپانیایی منظوم ال سید ( حدود 1140 ) و در ادب آلمانی منظوم معروف به نیبلونگون لید ( حدود 1200 ) نمونـه های بر جست آنست و مهمترین آنها که شاید بزرگترین اثر ادبی هم اروپا در تمام قرون شناخته میشود منظوم عظیم کمدی الهی ( حدود 1300 ) است که اثر دانت ایتالیایی است.1
از لحاظ تاریخ دنیای قرون وسطی با سقوط تدریجی روم در مقابل هجوم روز افزون قبایل بربر سر بر آورد.2 در هر حال آنچه در سخنان این نخستین بنیانگذاران قرون وسطی برای ما در خور توجه است علاقه یی است که آنها به نحوی بارز یا خفی نسبت به فرهنگ عهد شرک نشان داده اند. درست است که این علاقه متضمن تشویق وتأیید نیست اما حاکی است از احساس ضرورت ارتباط بین دنیای مسیحی ودنیای روم و یونان عهد شرک. در حقیقت مسیحیت هم – مثل یهودیت روم و اسکندریه – از خیلی قدیم تحت تأثیر فرهنگ یونانی درآمده بود و بعضی آباء کلیسا حتی امثال پطروس و یوحنا را هم با این فرهنگ به کلی بی ارتباط نمی دانستند.3

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید