کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذا دهی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذا دهی در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذا دهی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

1-    مقدمه
2-    كلیات
3-    پرورش ماهی قزل آلا
4-    روش های پرورش ماهی قزل آلا
5-    عوامل مؤثر در رشد ماهی قزل آلا
1-3- عوامل محیطی مؤثر در رشد ماهی قزل آلا
2-3- عوامل تغذیه ای مؤثر در رشد ماهی قزل‌آلا
3-3- عوامل داخلی مؤثر در رشد ماهی قزل آلا
5-روش تخمین توده زنده ماهی در استخر
6-    تعیین شاخص رشد (ضریب رشد)
7-    میزان رشد مناسب ماهی قزل آلا در هر مرحله از پرورش
8-    تعداد دفعات غذادهی و زمان غذادهی
9-    تعیین ضریب تبدیل غذایی
10-    روش محاسبه مقدار غذای مورد نیاز ماهی در مراحل مختلف پرورش
11-    تجزیه غذا برای بچه ماهی ، پیش پرواری و پرواری قزل آلا
1-10- غذا آغازی
2-10- غذا رشد
3-10- غذا پرواری
12-    تناسب بین اندازه غذا و اندازه (سایز) ماهی
1-11-غذای خشك
2-11- غذای تر
3-11- غذای مرطوب
13-    استفاده از غذای تر و مرطوب در كنار غذای كنسانتره
14-    نكات ضروری و قابل توجه در رابطه با غذادهی و تغذیه قزل آلا
منابع
 
مقدمه :
با توجه به جمعیت جهان كه بطور دائم در حال افزایش می‌باشد و رشد آن در هیچ زمانی متوقف نمی‌شود بدون شك صنایع غذایی فعلی جهان پاسخگوی نیازها نخواهد بود و انسان باید به فكر منابع غذایی ویژه منابع پروتئینی جدید باشد .
یكی از راه های تأمین نیاز روز افزون به پروتئین . تولید آبزیان ، از جمله آبزیان پروتئینی است برای مثال : در نواحی كه از شرایط محیطی و آب مناسب برخوردار است می‌توان اقدام به پرورش ماهیان سردابی از جمله ماهی قزل آلا نمود . این ماهی كه گوشت آن طعم بسیار مطلوبی دارد می‌تواند به خوبی یكی از منابع پروتئین حیوانی جمعیت كشور ما ( به خصوص در مناطق روستایی ) باشد .
با توجه به دوره به نسبت طولانی پرورش ماهی قزل الا كه در اكثرر مناطق كشور حدود 9 تا 10 ماه می‌باشد باید از طولانی بودن این دوره بیشترین برسانیم . استفاده 1 برای ایجاد شرایط مناسب جهت رشد ماهی ببریم تا وزن آنها را به  ، بالاترین ، حدممكن ، برسانیم .
ماهی قزل آلا پرورشی برای رشد بیشتر و رسیدن به بالاترین . وزن در
انتهای دوره پرورش ، نیاز به شرایط و زمینه های مساعد كننده معینی دارد این نكته را از یاد نبریم كه با توجه به اینكه منابع ، آبی مناسب برای پرورش ماهی قزل آلا محدود می‌باشد ، باید از منابع موجود بیشترین استفاده را ببریم یعنی در هر خردعه پرورش قزل آلا بیشتر از میزان ممكن ماهی را تولید كنیم تا بتوانیم به ستود اقتصادی مناسب دست یابیم . و آب وارد شده به خردعه نیز بیشترین استفاده و بهره گیری به عمل آید .

منابع :
1-Sedgwick , S.D , 1990 , Trout Farming Handbook , Fifth edition , Fishing Nnews Books .
1-    بشارت – ابوالقاسم ، مدیریت تغذیه ماهیان سردابس ، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان اداره كل آموزش و ترویج ، 1376 .
2-    كرمی‌– محمد (مترجم) ، غذا در آبزی پروری ، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان . اداره كل آموزش و ترویح ، 1376
3-    گروه گرد آورندگان ، مبانی تغذیه آبزیان ، گزارش عملی دوره آموزشی با مدرس خارجی ، 1376 .
4-    گروه مؤلفین ، پرورش ماهیان سردابی تكمیلی ، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان ، اداره كل آموزش و ترویج ، 1377 .
5-    گروه مؤلفین ، پرورش ماهیان سردابی عمومی‌، معاونت تكثیر و پرورش آبزیان ، اداره كل آموزش و ترویج ، 1377 .
6-    نمایندگی شیلات استان یزد ، غذا و غذادهی ماهی قزل آلای رنگین كمان (بروشور) ،‌اداره آموزش و ترویج و اداره بهداشت و تغذیه ، 1377 .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كار آفرینی و مدیریت نشاط در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كار آفرینی و مدیریت نشاط در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كار آفرینی و مدیریت نشاط در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقایسه كارآفرینی و مدیر
راهكارهای تسهیل در ظهور خلاقیت و نوآوری
تغییرات بنیادی در سالهای اخیر در سطح مدیریت در جهان
ایفای نقش موثر تر نیروی انسانی با مدیریت یا رفتار نشاط انگیز
تاثیرات مستقیق نشاط روی كاركنان
چه چیزهایی افراد را واقعا بر می انگیزد
ویژگیهای نظام مدیریت ارزشی
ثمرات اعمال مدیریت ارزشی
مدیر ارزشی می توانداین پرسش ها را در ذهن بپروراند
روحیه سازی در كاركنان
 ابعاد مهم در ارتباط با كاركنان 
عوامل اثر گذار بر شور و شوق كاركنان
چرا ایجاد شور و شوق ضروری است
راه ایجاد شور و شوق در كاركنان 
رهبری تسهیل كننده چیست
سوژه های كلیدی در ایجاد اتمسفر یا فضای بهینه كاری
تشكر باید حالت خاص داشته باشد
روال موثر در نشان دادن افتخار نسبت به كاركنان
بهبود جو خانوادگی در محیط كار
زمینه های داوری مردم راجع به شركتها
با در گیر شدن افراد در این برنامه .روحیه بالا می رود
رفتار نشاط انگیز برای ایجاد انگیزه در كاركنان
راهكارهای ایجاد كننده نشاط برای پدید آوردن انگیزه در كاركنان
مشخصه های شخصیتی افراد
گونه های مختلف هوش شناخته شده و قابل رشد در انسانها
خود شناسی با پرسش از خود
ارزیابی اثر بخشی بر اساس استاندارهای آموزشی با كیفیت فراگیر
اداره انسانی از دیدگاه ادیان

مقایسه كار آفرین و مدیر

كارآفرین :
مدیریت كردن ریسك
فرصت گرایی
عملیات
مدیر :
حداقل كردن ریسك
منایع گرایی
تجزیه و تحلیل
چگونه می توان انتظار داشت نوآوری ها ظاهر شوند ؟
 
-نیازهای افراد تشخیص داده شود.
-به بازار محصول توجه لازم بشود.
-از ابزارهای علمی و فنون بالاتر استفاده شود.
-داشتن مدیری معتقد به كیفیت ونوآوری.
-ایجاد فضای تعاون و همكاری بین كاركنان.
-ایجاد فضای تغییرپذیری در سازمان.
-تقویت كردن ایده های جدید.
-ایجاد سیستم پاداش برای ایده دهندگان.
-ایجاد محیط شاد و مسرت بخش برای كاركنان.
-پرورش تفكر خلاق در سازمان.

رهكارهای تسهیل در ظهور خلاقیت و  نوآوری
-یورش فكری
-سنتز كردن گروه های كاری ( سینكتیكس SYNECTICS )
-سوالات ایده برانگیز
-راه كار دلفی
-گروه اسمی نامنظم
-ایینه مورینو
-ارتباط اجباری
-تجزیه و تحلیل مورفولوژیك
-گروه تخیلی
-الگو برداری از طبیعت
-تفكر موازی

تغییرات بنیادی در سالهای اخیر در سطح مدیریت در جهان
1-ذهنیت و نگرش بشر در خصوص پدیده مدیریت و رهبریت در سازمانها تغییر یافته.
2-مفهوم و ایده كار كردن افراد در سازمانها بعنوان تصدی یك شغل دچار تغییرات وسیعی شده.
3-سازمانها بطور فزاینده ای نسبت به بهینه سازی فرهنگ سازمانی خود سرمایه گذاری كرده اند.
مجموعه این تغییرات نمایانگر تحولی عمیق در نگرش بشر نسبت به چگونگی عملكرد دنیای جدید سازمانها است. این تغییرات الگویی مدیریت را در قالب گذر از وضعیت گذشته به حال می توان تصور كرد:
1-گذر از مدیریت به رهبری.
انجام كار فقط از طریق دیگران كارایی چندانی ندارد.مدیران بجای كنترل زیردستان خود باید در خدمت انان قرار گیرند.
2-گذر از موانع و مشكلات و رسیدن به فرصتها.
مدیران از طریق معاشرت با زیر دستان و سرو سامان دهی به كارها به رفع موانع موجود می پردازند.
3-گذر از كنترل كاركنان و رسیدن به بازده كار.
پای فشاری بر كیفیت جامع و فراگیر.
4-گذر از رقابت و رسیدن به همكاری.
5-گذر از اطاعت و رسیدن به تعهد.
بجای كنترل كردن دیگران سعی می كنند خویش را با دیگران وفق دهند.
6-گذر از كنترل كردن و رسیدن به مربی گری.
7-گذر از تحكم و رسیدن به مشاركت.
مدیریت مشاركتی انتقال اختیارات و دخالت كاركنان در مسایل مدیریتی الگوهای موفق تجربه شده جاری است.
8-گذر از این یا ان و تفكر خطی رسیدن به تفكر خلاقه و اندیشه فراگیر.
باید یاد گرفت چند بعدی و مبتكرانه اندیشید.
9-گذر از دافعه و رسیدن به جاذبه.
ارزش قایل شدن برای عقاید متفاوت می تواند به معنی تغییری اساسی در ذهنیت مدیر امروزه تلقی شود.
10-گذر از پاداشهای مالی و رسیدن به برانگیختگی درونی.
مدیران باید به جای سیستم های تشویق و تنبیه بر رفتارهای خودگردان كاركنان تاكید ورزیده و به جای أنان در این خصوص كه چگونه می توانند از طریق شغل انها به أنچه كه می خواهند دست یابند الهام دهند.
ایفای نقش موثرتر نیروی انسانی با مدیریت یا رفتار نشاط انگیز
فضای مدیریت نیروی انسانی كه بخواهد از افراد در راستای بهره گیری از توانایی های بالقوه انان در به فعالیت رساندن بهره بگیرد. در تكاپو است تا به مواردی نظیر نكات اشاره شده در زیر دست یابد :
پیش بردن مجموعه به سمت اهداف تعریف شده
بهبود بهره وری در ابعاد گوناگون
-افزایش كمیت یا كیفیت تولید یا تغییر در میزان عرضه خدمات
رسیدن به حدی معقول و امكان پذیر از سود اوری و ایجاد فضای جلب رضایت مشتری داخل و خارج از سازمان
تضمین با بیمه كردن بقای سازمان و مواردی مشابه
غالبا ابزارها اهرم ها یا شیوه های مختلفی كه مدیران را برای رسیدن به اهداف سازمانی هدایت می كنند در دو قالب مادی یا انسانی جای داده می شوند :

ابزارهای شخصی
-دستیار
-مشاور مورد اعتماد
-جلب حمایت دیگران یا بالا دستان و همكاران
-تفكر مثبت
-منشی
-میزگرد و جلسات
-مطالعه مستمر
-اعتماد به نفس
ابزارهای سازمانی
-اموزش
-فرهنگ سازمانی
-مقررات و ایین نامه ها

ابزار مشترك شخصی وسازمانی
-روحیه با نشاط كاركنان انگیزه و شور و شوق داشتن ابزاری كه سود اوری بهره وری و تولید را متاثر می سازد.
تاثیرات مستقیم نشاط روی كاركنان
ایجاد سبكی و بروز چالاكی در افراد برای انجام كار كه سبب انجام كار با روحیه می شود.
-تاثیر روی فرایند های اجرایی فرد.
-كاستن از سمومی كه در اثر تحریكات روانی در خون فرد ترشح می شود.
-قوی كردن سیستم دفاعی یا ایمنی بدن.
-ایجاد  روابط انسانی ارتباطات و رفتار مطلوب تر.
-كاستن از احتمال اثر گذاری مداخله گرهای ارتباطی كاهنده كیفیت جذب اطلاعات.
-دقیق تر كردن شرایط دریافت پیام.
-تصحیح در بهبود روابط انسانی و تاثیر گذاری بر كیفیت كار.
-بهتر كاركردن مغز.
-كاستن از میزان منفی بافی مرسوم و طبیعی ذهن.
-افزایش پذیرش فرد.
-كاستن از احتمال بروز تصادف یا نارسایی كاری.
-تشدید میزان كارایی.
-افزایش شدت گذشت.
-بهبود میزان خلاقیت.
-سبك تر شدن فكر و كاستن از لجبازی.
-تاثیر گذاری بر طیف گسترده ای از خصایص انسانی همچون :

خلاقیت مربوط به قسمت اشكار مغز     احساس و درك
بخاطر سپردن و حفظ كردن
مطالعه و بررسی
فكر كردن و نوشتن
برنده شدن چیزی
خلق كردن
    غیر منطقی بودن
عنصر اجتماعی مربوط به قسمت مخفی مغز     دوست درست كردن
در گروه جمع شدن
عصبانی شدن و ترسیدن
خوشحال و غمگین بودن
صحبت كردن
رقصیدن و اواز خواندن
خندیدن و گریستن
جنگیدن
مواظبت كردن و نگران بودن
بازی كردن
سایر    سلامتی
خوردن
لمس كردن
بكار بردن دستان
درك زمان
خوابیدن
خواب دیدن
علاقه به حیات

چه چیزهایی افراد را واقعا بر می انگیزد
-دستورات راهبردی واضح.
-اطلاعات بیشتر.
مشاركت بیشتر در طرح ها.
-تشریفات اداری كمتر.
-ازادی بیشتر عقاید در مقایسه با بیرون.
-امور اداری كمتر.
پیش بینی های بهتر برای ارتقا
-حقوق بالاتر.

ویژگی های نظام مدیریت ارزشی
1-ایجاد اعتماد      
2-وفاداری
3-اختیار
4-تمركز زدایی
ثمرات اعمال مدیریتی ارزشی
1-ارایه خدمات خوب به مشتریان داخل وخارج
2-بالا نگاه داشتن سطح بهره وری
3-حفظ كیفیت ها و مبادرت به ارتقا انها
4-مطلوب كردن دستاوردهای اقتصادی در سازمان
مدیران ارزشی می تواند این پرسش ها را در ذهن بپروراند
1-چگونه می تواند باور رشد درازمدت در كاركنان ایجاد كرد؟
2-حجم كسب و كار چه تاثیری روی بهره وری كاری افراد و سازمان دارد؟
3-چگونه می توان رضایت بسیار زیاد مشتریان را جذب كرد؟
4-شمار كارمندان را از چه راههایی می توان كاهش داد؟
5-چگونه می توان سهم بازاری بیشتری بدست اورد؟
6-چگونه می توان در جهت پایداری سود حاصل قدم برداشت؟

روحیه سازی در كاركنان
برای اینكه بتوان افراد را در شرایط روحی مناسبی قرار داده تا توانایی های نهفته خویش را بروز دهند این تدابیر مرسوم است. :
•     انجام بهبود مستمر در اوضاع سازمان.
•    هدایت كاركنان به اشكال مختلف به سوی اهداف سازمان
•     استفاده معقول و موثر از منابع انسانی در دسترس و سعی در به فعل رسانیدن توانایی های بالقوه انان.

ابعاد مهم در ارتباط با كاركنان
برای اینكه انسانها بتوانند انچه در درون انها در قالب انگیزش های خلاقانه و نواورانه بروز می كند را به نمایش بگذارند این ابعاد باید توجه مبذول شده باشد :
•     مسایل مربوط به استخدام حقوق و دستمزد انها در نظر گرفته شده باشد
•     برنامه ریزی برای ارایه اموزش به انان صورت گرفته اثر بخشی اموزشهای ارایه شده به انان مدنظر قرار گرفته باشد
•     برانگیختن افراد به اشكال گوناگون و اعمال راهكارهای مدیریتی مرتبط در دستور كار قرار داشته باشد.
برای اینكه نیروی انسانی بتواند توان خویش را به نحو مطلوبی ارایه دهد مجموعه زیر سیستمهای توسعه منابع انسانی ذكر شده در زیر به نحو موثری در تحقق این خواست نقش ایفا می كنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی احداث هتل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی احداث هتل در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی احداث هتل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بسم الله الرحمن الرحیم
طرح توجیهی :
احداث و تجهیز هتل سعید (فاز دوم) واقع در
شهر اردبیل مابین میدان بسیج و شهرك رضوان
 
فهرست مطالب

 مقدمه     1
بررسی اقتصادی     3
چكیده طرح     4
مشخصات فنی هتل     5
برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری     6
برآورد هزینه ساختمان و زمین     6
برآورد هزینه های تأسیساتی و تجهیزاتی و زیربنائی     6
هزینه های قبل از بهره برداری     8
برآورد هزینه های جاری     9
برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل     9
هزینه های سوخت آب و برق و تلفن     10
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاك     11
هزینه های پیش بینی نشده     11
خدمات بیمه     12
جمع هزینه های جاری     12
سرمایه در گردش     12
محاسبه بازپرداخت تسهیلات بانكی     13
محاسبه درآمدهای هتل     14
محاسبه تراز هزینه ها و درآمدها     16

 

مقدمه :
شهر اردبیل مركز شهرستان اردبیل و استان اردبیل با جمعیتی بالغ بر 450 هزار نفر در شمال كشور ایران واقع می باشد . منطقه ای سردسیر و ییلاقی سرسبز كه در دامنه های كوه پر ابهت بلان واقع گردیده است . طبیعت بی نظیر این منطقه از دیرباز مورد علاقه جهانگردان و ایرانیان سایر نقاط كشورمان بوده و می باشد كه شاید وجود آبهای معدنی این خطه عامل مهمی در جذب گردشگر و جهانگرد بوده است اما بی تردید در سالهای اخیر راههای ارتباطی این شهر با سایر نقاط استان و شهرهای خارج از استان كه از ر شد و توسعه خوبی برخوردار بوده نیز عامل مهمی در جذب گردشگری و جهانگرد می باشد .
از طرف دیگر وجود سمینارها و جلسات اداری در شهر اردبیل به دلیل آب و هوای مطلوب سالانه عده زیادی را دعوت به اقامت در این شهر می نماید .
به نقل از سازمان ایرانگردی و جهانگردی سالانه حدود سه میلیون نفر از اردبیل و آبهای معدنی دیدن می نمایند كه هر ساله علاوه بر اینكه به تعداد بازدید كنندگان افزوده می شود نیازهای بازدیدكنندگان نیز بیشتر و بیشتر می‌شود و خواستار خدمات رسانی سطح بالاتری می شوند ، چرا كه علاوه بر اینكه سطح رفاه عمومی جهان در حال افزایش است رفاه در كشورمان ایران خوشبختانه بالا می رود .
با توجه به موارد بالا بر آن شدیم تا در حدود و اندازه توانمان و یاری خدا و در نظر گرفتن اعتبار از طرف بانكهای عامل استان یك هتل 63 اتاقه سه ستاره در غالب شركت تعاونی 444 در شهر اردبیل در چندین فاز تأسیس نمائیم تا اینكه بتوانیم گوشه ای از نیازهای اساسی و زیربنائی استان را ترمیم نموده كیفیت مهمانداری را بالا برده و باعث تشویق جهت اقامت بیشتر مهمانان شده اشتغال ایجاد كرده ، ارزش افزوده ایجاد نمائیم و در مجموع باعث افزایش درآمد خودمان شویم .

 
بررسی اقتصادی :
اگر چنانچه 50 درصد افرادی كه از استان دیدن می كنند بخواهند در هتلها و مهمانخانه‌ها اقامت داشته باشند و چهار شبانه روز طول مدت اقامت آنان در طول سال باشد با یك حساب ساده به حدود 16500 اتاق در استان نیاز داریم كه البته تعداد اتاق به اندازه ، نصف این رقم در سطح استان نیست بنابراین از لحاظ پذیرش مشكل خاصی نخواهیم داشت و انتظار می رود مشتری هتل همیشه در سطح مطلوب و قابل مقبولی مسافر داشته باشد .
تا بتواند علاوه بر اینكه اقساط بانك را به موقع پرداخت نماید سود قابل مناسبی را نیز نصیب صاحبان هتل نماید .
 
چكیده طرح :
مجری طرح : شركت تعاونی 444 ثبت شده به شماره 1211 در دفتر ثبت شركتهای ثبت اردبیل

اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل :
1-آقای میرشامل فزامخ زارنجی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
2-آقای میرسجاد فرزانه زارنجی نایب رئیس
3-آقای جلیل فرزانه منشی هیات مدیره
كالبد طرح : هتل 63 اتاقه با درجه سه ستاره به نام سعید
محل اجرای طرح : میدان رضوان نرسیده به میدان بسیج در شهر اردبیل .
 
مشخصات فنی هتل سعید :
1-موقعیت مكانی :
میدان رضوان جنب فضای سبز خیابان حافظ روبروی سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث به مساحت 1072 مترمربع دارای ابعادی به قرار 21 متر غرباً جنوباً 39 متر شرقاً 27 متر و شمالاً 19-24 متر كه شمال و غرب آن فضای سبز می باشد قطعه اول بخش دو شماره پلاك ثبتی 11/334/7567 كه در تاریخ 27/3/1374 پروانه تاسیس آن صادر گردیده است .
2-كالبد فیزیكی هتل :
هتل در 5 طبقه و یك و نیم طبقه به شكل ظاهری هتل پاسارگاد اصفهان طراحی شده است كه طبقه همكف دارای مساحت 991 مترمربع . طبقه اول 886 مترمربع ، طبقه دوم 609 مترمربع ، طبقه سوم 609 مترمربع ، طبقه چهارم 609 مترمربع و نیم طبقه 150 متر مربع كه در مجموع 3854 مترمربع می باشد .
 
برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری :
1-برآورد هزینه ساختمان و زمین‌:
1-1 زمین ساختمان با متراژ 1072 مترمربع در عالیترین موقعیت در شهر اردبیل كه امروزه دارای ارزش اقتصادی بیش از متری 3 میلیون ریال بالغ بر 3216 میلیون ریال قبلاً خریداری شده است .
1-2-متراژ بنای ساختمان 3854 متر می باشد كه از قرار هر مترمربع 1300 هزار ریال در مجموع به 200/5010 میلیون ریال می رسد .
2-برآورد هزینه های تاسیساتی ، تجهیزاتی و زیربنائی :‌
2-1-برق : خرید امتیاز و انشعاب ، تابلوی فشار قوی و ژنراتور برق 350 میلیون ریال .
2-2-آب : انشعاب و كنتور منبع ذخیره و پمپاژ 150 میلیون ریال
3-2-گاز : امتیاز و انشعاب 100 میلیون ریال
4-2-تلفن امتیازات و خرید دستگاه 200 میلیون ریال
5-2-چیلرهای گرماساز و سرماساز و هواساز 400 میلیون ریال
6-2-سیستم اطفاء حریق هوشمند 100 میلیون ریال
7-2-ایستگاه (اطاق) اینترنت ، خرید Lezy Line و تجهیزات جانبی 150 میلیون ریال
8-2-سپتینگ 150 میلیون ریال
9-2-تجهیزات اطاق (تلویزیون ، تخت و پتو ، مبل ، اجاق گرم نگهدارنده ، یخچال ، فرش و دكوراسیون داخلی اطاق) 420 میلیون ریال
10-2-آشپزخانه و رستوران 250 میلیون ریال
11-2-آسانسور 130 میلیون ریال (با اتاقك شیشه ای و Softemotort)
12-2-دكوراسیون لابی و مدیریت 300 میلیون ریال
13-2-لباسشوئی 50 میلیون ریال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در word دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی شرح پروسس واحد وینیل استات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب :

1    پتروشیمی اراک در یک نگاه                                      7  
2     ساختار و نمودار سازمانی                                     12
3     واحدهای مجتمع                                             13
4     معرفی نواحی مختلف پتروشیمی اراک                              14
5     کنترل اقلام ورودی                                                     19 
6     شرح مختصر فرآیند واحد و نیل استات               22
7     کنترل ورودیها                                                           23
8     شرح پروسس                             28
?    واکنش ( بخش 10)                         28
?     بخش CO2 زدائی ( بخش 20)                        45  
?     اساس پروسس                         45
?     شستشو دادن با آب و پرچ کردن                 46  
?     جاذب CO2                            47
?     غربال کننده CO2                        48
?     صافی کربنات 2007-F-31                    49          
?     تزریق مواد ضد کف                         49
?     مخزن آماده سازی و پساب کربنات                  50
?     تانک ذخیره کربنات 2002-TK-31            50
?     تقطیر ( بخش 30)                         50
?     ستون آزئوترییک 3002-T-31                50
?     ستون جریان جانبی 3002-T-31                55
?     ستون اتیل استات 3002-T-31                56
?     ستون آبگیری 3004-T-31                57
?     ستون عریان کننده آب 3005-T-31            59
?     ستون مواد سبک 3006-T-31                60
?     ستون ونیل استات 3007-T-31                61
?     غلظت دی استانها ، پلیمرها و ترکیباتی با نقطه جوش بالا 62
?     سیستم ممانعت کننده                         64
?     سیستم تخلیه                             65
?     انبار ذخیره میانی ( بخش 40)                65
?     انبار نهائی محصول و بارگیری ( بخش 50)         66
?     سیستم مشعل گاز (بخش 60)                67
?     بخار و سیستم کندانس ( بخش 70)             67
?     واحد Utilities ( بخش 80)                 68
9    پیوست 1 (دستور العمل های عمومی برای جلوگیری از حوادث )69
10    پیوست 2 (مواد شیمیایی خطرناک واحد )            78
11    پیوست 3 ( علائم اختصاری مواد در واحد VA)            107
 10    پیوست 2 (مواد شیمیایی خطرناک واحد )            78
11    پیوست 3 ( علائم اختصاری مواد در واحد VA)            107
 
پتروشیمی اراك در یك نگاه
هدف :
ایجاد یك مجتمع پتروشیمی جهت تولید مواد پایه ای و میانی با استفاده از خوراك اصلی نفتا و تبدیل آنها به فراورده های نهایی پلیمیری و شیمیایی.
سهامداران :
شركت ملی صنایع پتروشیمی
شركت سرمایه گذاری بانك ملی ایران
شركت مدیریت سرمایه گذاری بانك ملی ایران
سازمان تامین اجتماعی
سازمان بازنشستگی كشوری
شركت سرمایه گذاری كشوری
شركت سرمایه گذاری تدبیر
سایر سهامداران
سرمایه نقدی : 600 میلیارد ریال
تولیدات :
در ظرفیت كامل تولیدات مجتمع بالغ بر 1138020 تن مواد پایه ای .میانی و نهایی می باشد كه نیاز بخش وسیعی از صنایع داخلی را تامین و مازاد فراورده ها به خارج از كشور صادر می شوند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی سیکل پرورش ماهی قزل آلا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی سیکل پرورش ماهی قزل آلا در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی سیکل پرورش ماهی قزل آلا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول
تورگردان احاصه ای
فصل دوم: خصوصیات منطقه
مقدمه
1-1    آدرس وموقعیت آب ماهی سرا
1-2    منبع تامین كننده آب ماهی سرا
1-3    محل تامین غذا وتخم ماهی
1-4    ظرفیت تولید استخر
فصل سوم: زیست شناسی ماهی قزل آلا
1-2     زیستگاه قزل آلای رنگین كمان
2-2     مهاجرت تخم ریزی وتولید مثل
3-2     نیازمندی های محیطی ماهی قزل آلا
فصل سوم: كار در استخر
1-3      شتسشوی استخرها
2-3     ضد عفونی كردن استخرها
3-3      تمیز كردن توری ها
4-3      تامین آب حوضچه های هنگام كمبود آب و تامین اكسیژن
5-3     غذادهی به ماهی ها
6-3    رقم بندی ماهی ها
7-3      احتیاجات غذایی ماهی قزل آلا رنگین كمان
8-3    ارتقاء آبگیری كانالها وسرعت جریان آب در كانالها
9-3    زمان رهاسازی بچه ماهی ها
10-3    بیماریهای ماهیان
11-3    غذای ماهیان
12-3    منابع
 
تورگردان احاطه ای (پره)
این تور شامل دو بال ویك كیسه است طناب بالایی دارای مشاورهای پلاستیكی یا چوبی وطناب پایینی تور دارای وزنه های سربی است كه باعث متعادل بون تور در آب می شود.
وسعت منطقه ای كه عملیات (منطقه كیاكلا) در آنجا صورت می گیرد حدود 2 كیلومتر است طول تور مورد استفاده دد صید پره 2200 متر است وعرض تور مورد نظر 28 متر است تور معمولا یك سرش در ساحل قرار گرفته وبدنه تور همزمان با دورشدن قایق از ساحل كم كم به آب ریخته میشود وپس از یك گردش دایره ای ومحاصره گله ماهی سردیگر تور به ساحل آورده می شود. صید پره در این مكان حدود 5 بار در روز انجام می گیرد صید پره برای ماهی هایی به كار می رود كه به صورت گله ای حركت می كنند وماهی ها توسط تور محاصره شده تراكتور به ساحل آورده می شود عمل كشیدن تور به ساحل توسط دودستگاه تراكتور در جناین تور انجام میشود طنابهای تور توسط وینچ به ساحل كشیده می شوند
قرار گرفتن شناورها در بالای توروهمچنین وزنه هایی كه به طناب پایینی توروصل است باعث می شود زمانی كه تور در داخل آب قرار می گیرد بدنه آن نسبت به كف دریا عمودی قرار گیرد كیسه تور از دوسر به دو باله تور متصل است وانتهای باله ها به طنابهای كمكی تور متصل هست.
تا قبل از جنگ جهانی دوم این روش صید در ایران مرسوم نبود با اشغال شمال ایران توسط روس ها اولین بار این روش صید در رودخانه ها مورد استفاده قرا رگرفت اما به علت آسانی این روش استفاده از آن در ساحل دریا رایج شد به طوركه امروزه این روش صید را با وجود همه زیان های آن به نام یك روش صید سنتی می دانند در این روشماهی هایی كه در كنار رودخانه ها وسدها قبل از تخم ریزی جهت تغذیه تجمع پیدا می كنند مورد صید واقع می شوند از این تورهای گردان ساحلی تعداد زیادی در مناطق ساحلی از آستارا تا بندر تركمن وجود دارد سال تاسیس تعاونی پره 1343 می باشد جایگاههای كه برای صید پر به كار می رود دارای دو مشخصه است محل صید باید برای پره كشی مناسب باشد وموانع دریایی وجود نداشته باشد در واقع ساحل صخره ای وعمیق نباشد ومشخصه دوم این است كه محل صید نباید در حوضه عملیاتی ماهیان خاویاری باشدمعمولا در هر پره 100 نفر عضویت دارند شروع كارپره با تصیم سرصیاد یا لسان صورت می گیرد در واقع سرصیاد فردی است از ساخت تور آگاهی كامل دارد وقدرت مدیریت برجامعه 100 نفری را داشته باشد. چگونگی پره ریختن تعداد پره ریزی در روز وچگونگی هدایت پره درساحل وبه طور كلی همه امورماهی گیری تحت نظر لسمان است دراین روش عده ای فوكا پوش در پشت ناحیه كیسه تو،تور را بادست به بالا نگهداری می كنند. تا از پریدن ماهی ها به سمت خارج جلوگیری كنند كشیدن طنابها، هنگام كشیدن تور به بیرون اب توسط دستگاه توسط تراكتورصورت می گیرد به این صورت كه دوطرف تور به طور پیوسته باید به تراكتور متصل شود وتراكتوردر ساحل حركت كرده وپره را از دریا بیرون می كشد این كار به صورت متوالی صورت می گیرد.
تعداد كارگرانی كه در این مركزصیادی مورد استفاده قرار می گیرد حدود 40 نفر هستند تور مورد نظر از 11 قطعه تشكیل شده است كه طول هر قطعه حدود 200 متر است طول قطر چشمه های توروسطی حدودئ 30میلی متر است كه به ترتیب به طرف جناحش به 33 و36 و 40 و 45 میلیمتر می رسد میانگین صید ماهی حدود 250 الی 300 كیلوگرم در روز است بیشتر ماهی های صید شده را ماهی كفال و سفید تشكیل می دهد فصل صید ره از 20 مهر شروع شده و تا 15 فروردین سال بعد ادامه پیدا می كند تجهیزاتی كه برای صدی پره در این مركز استفاده می شود شامل 6 عدد تراكتور 2 عدد قایق موتوری، و 2 عدد قایق یا كشتی حمل تور است.
 
مقدمه:
قزل آلای رنگین كماننخستین گونه از خانواده آزاد ماهیان است كه بوست بشر رام شده ومورد پرورش قرار می گیرد. ماهی قزل آلای رنگین كمان در رده ماهیان استخوانی ?راسته آزاد ماهی شكلان  قرار دارد.
گوشت ماهی های قزل آلا غنی از چربیهای غیراشباعی هستند كه وجود شان در  غذای سالم ضروری است همچنین تخم ماهیان قزل آلا را می توان به صورت خاوریار مرغوب عمل آوری وعرضه نمود قزل آلای رنگین كمان در حال حاضر كاملا اهی شده وپرورش آن آسان است .مزه وطعم قزل آلای رنگین كمان نسبت به ماهی آزاد چه به صورت تازه وچه به صورت دودی بهتر و خوشمزه تراست در این رابطه پرورش ماهیان سردآبی به ویژه قزل آلای رنگین كمان با توجه به ذائقه پسند بودن این ماهی واستقبال مصرف كنندگان از آن می رود تا جایگاه ویژه ای در رژیم غذایی مردم كشورها بیابد و با شناخت پتانسیل های موجود در زمینه پرورش این ماهی در سطح كشور لزوم افزایش و آگاهی در مورد فن آوری زیستی پرورش این ماهی را الزامی می سازد پرورش این ماهی نظیر سایر گونه های آبزیان در امر تغذیه خاص است .برای دست یابی به این اهداف لازم است رفتارهای تغذیه ای ونیازهای غذایی این ماهی اطلاعات دقیق وكامل در اختیار داشته باشیم.
قزل آلای رنگین كمان جز ماهیان پرورشی است این ماهی در اواخر قرن نوزدهم میلادی اهلی شده و به صورت قابل مصرف وقابل عرضه به بازار پرورش داده می شوند. در حال حاضر ماهی قزل آلا اساسی صنعتی را تشكیل می دهد كه در حال توسعه است واهمیت آن به ویژه در كشورهایی كه قادر به تدارك شرایط ومهیا كردن محیط اب شیرین یا شور برای پرورش آن هستند در حال افزایش است. در پرورش ماهی قزل آلا از هر آبی كه زلال وروشن و دارای دمای مناسب باشد نمی توان برای پرورش استفاده كرد.

1-1 آدرس وموقعیت ماهی سرا:
ماهی سرا در منطقه حصار كرج وكنار كمربندی
جاده چالوس قرار گرفته است این ماهی سرا در سال 1339
توسط دكتر معتمد در مساحت 4 هكتار نباشد كه دو هكتار آن را حوضچه ها اشغال كرده اند تعداد حوضچه های این ماهی سرا 32 عدد است این ماهی سرا دارای 25 پرسنل است حوضچه های این ماهی سرا دارای ابعاد مختلفی است كم تقریبا 20عدد از آنها به ابعاد در 20متر ساخته شده اند

2-1منبع تامین كننده آب ماهی سرا:
آب ماهی سرا از رودخانه كرج وسدكرج تامین می شود این رودخانه در تمام ماه های سال آب دارد ولی دبی آب در فصل تابستان به كمترین حد خود می رسد در هنگام كمبود دبی آب ، از آب چاه استفاده می شود در مجمتمع ماهی سرا 15 حلقه چاه حفر شده است كه مورد استفاده این چاه ها در فصل تابستان هنگام كم آبی است همچنین برای بچه ماهی نیز از آب چاه استفاده می شد وعلت آن هم تمیزی آب چاه نسبت به رودخانه است مورد دیگر استفاده از آب چاه در فصل زمستان است هنگامی كه دمای آب در فصل زمستان كاهش می یابد می توان با استفاده از اب چاه دمای آب را بالا برد این موجب می شود كه ماهی ها به تغذیه طبیعی خود ادامه دهند البته آب رودخانه قبل از ورود به استخرهای پرورش ماهی به استخرهای ته نشینی وارد میشود مساحت زیادی از ماهی سرا را حوضچه ته نشین تشكیل داده است ته نشین آب در این حوضچه های ته نشین می گردد ومواد معلق در آن در كف استخرها جمع می شوند واز گلالودی آب كاسته می شود تا ماهی های قزل آلا كه نسبت به تنفس بسیار حساس هستند آب تمیزی برای تنفس داشته باشند.

3-1 محل تامین غذا وتخم مرغ
غذاهای مورد مصرفی ماهیان این مجتمع پرورشی كنستانتره بوده كم این غذاها در كارخانه چینه تولید میشود تخم هایی كه برای گرفتن بچه ماهی در این ماهی سرا استفاده می شود از خارج از كشور فرانسه فراهم می شود.
 
4-1 ظرفیت تولید استخر
ظرفیت تولید سالانه ماهی سرا 160 تن است مدت زمانی كه طی می شود تا یك بچه ماهی 3 تا4 گرمی به وزن بازاری برسد حدود 12 تا 14 ماه است وزن نهایی ماهی در هنگام فروش حدود 250 الی 300 گرم است.

فصل دوم :زیست شناسی ماهی قزل آلای رنگین كمان
1-2 زیستگاه قزل آلای رنگین كمان
محدوده زیستگاه اصلی قزل آلای رنگین كمان از رودخانه كاسكو كوئیم در الاسكا به سمت جنوب ادامه وباعبور از بخش بریتیش كلمبیا به منطق با در كالیفرنیا میرسد. این ماهی اصولا بومی رودخانه های ساحلی شمال غرب آمریكاست اما در كناره شرقی انشعابات اصلی در آب های سخت رودخانه صلح در بریتیش كلمبیا وآتابسكا نیز وجوددارد. جمعیتی از این ماهیان نیز به صورت بومی در استان چی هوا هوا د در كشور مكزیك وجود دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی احداث نهالستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی احداث نهالستان در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی احداث نهالستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

طرح احداث نهالستان
در سطح 5/3 هكتار

خلاصه طرح
1-مجری طرح: شركت تعاونی تولیدی باغداران كاویان ساوج
2-موضوع طرح: احداث نهالستان در سطح 5/3 هكتار
3-محل اجرای طرح: منطقه چهار باغ- از توابع شهرستان ساوجبلاغ
4-سرمایه گذاری قبل:     000/500/831/14
5-سرمایه گذاری جدید: 000/140/881/1
الف:تسهیلات بانكی:    000/000/1200
ب:سرمایه گذاری شخصی: 000/140/681
6-مدت تسهیلات: 6 سال
7-نرخ سود بانكی: 5/13 درصد
8-نرخ بازده كل سرمایه گذاری: 26درصد
 
بنام خدا
1-مشخصات مجری طرح:
شركت تعاونی تولیدی باغداران كاویان ساوج كه در تاریخ 19/2/1383 تحت شماره 686 نزد اداره ثبت شركتهای ساوچبلاغ به ثبت رسیده و خلاصه شركت نامه آن بشرح آگهی تاسیس شماره 3668 مورخه 19/2/1383 می‌باشد .
2-مشخصات محل اجرای طرح:
یك زمین و باغ جمعا به مساحت 14 هكتار واقع در منطقه چهار باغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ كه حدود 6 هكتار آن بصورت باغ مثمره قدیمی بوده و 8 هكتار بصورت زمین مزروعی و فاقد درخت می‌باشد و 24 هكتار بصورت اجاره ای به مدت 5 سال در اختیار شركت تعاونی می باشد . آب مورد نیاز زمین مزبور از یك حلقه چاه عمیق با آبدهی حدوده 15 لیتر در ثانیه كه در همین زمین حفره گردیده و اختصاصی می‌باشد تامین می‌گردد بقیه امكانات موجود در جدول ساختمانها و تاسیسات موجود طرح تقویم شده است .
3-موضوع طرح:
عملیات طرح عبارتست از تخصیص 5/3 هكتار از زمینهای مورد عمل به كشت بذر انواع نهال و ایجاد خزانه می‌باشد كه با اجرای این امر قادر خواهد بود در فاصله زمانی 5سال از زمان كشت بذر وانجام عمل پیوند تعداد 000/525 اصله نهال پیوندی تولید و به بازار مصرف عرضه نماید ضمنا قسمتی از نهال های تولیدی نیز جهت احداث باغ جدید، واكاری و بازسازی باغ قدیمی به مصرف خواهد رسید كه این امر خود باعث احیا و زنده شدن باغ قدیمی گشته و در نتیجه باعث افزایش راندمان تولید باغ موجود خواهد گشت وپس از سه سال 000/535 اصله انواع نهال غیر مثمر تولید و آماده عرضه به بازار مصرف خواهد شود ضمناً اجرای طرح در افزایش اشتغالزایی و همچنین شكوفادی اقتصاد منطقه تاثیر بسزای باقی می گذارد.

4-مدیریت و سازمان طرح:
مدیریت طرح به عهدی آقای مهندس بابك كمال پور طادی یكی از اعضای شركت تعاونی می‌باشد كه دارای تجارت عملی لازم در زمینه مذكور بوده و پرسنل مورد نیاز نیز بشرح جدول كاركنان دائم طرح تقویم گردیده است .
 
جدول سرمایه گذاری و منابع تأمین آن
ارقام به هزار ریال

شرح     سرمایه‌گذاری قبلی    سرمایه گذاری جدید    جمع
        سال1     سال 2     سال 3     سال 4    
زمین 14 هكتار     14.000.000    ــــــ    ــــــ    ــــــ    ــــــ    14.000.000
اعیانی باغ 6 هكتار     300.000    ــــــ    ــــــ    ــــــ    ــــــ    300.000
ساختمان و تأسیسات     126.500    ــــــ    ــــــ    ــــــ    ــــــ    126.500
زمین استیجاری 24 هكتار     200.000    ــــــ    ــــــ    ــــــ    ــــــ    200.000
ماشین آلات     205.000    ــــــ    ــــــ    ــــــ    ــــــ    205.000
سرمایه در گردش         820/226/1    040/212    040/212    040/212    940/862/1
هزینه های متفرقه         600/5    200/4    200/4    200/4    200/18
    500/831/14    420/232/1    240/216    240/216    240/216    640/712/16
منابع تأمین سرمایه گذاری :
الف:سرمایه گذاری جدید :                                    
1-تسهیلات بانكی         000/1200                000/1200
2-سرمایه گذاری شخصی         420/32    240/216    240/216    240/216    140/681
ب-سرمایه گذاری قبلی     14.831.500    ـــــ    ـــــ    ـــــ    ـــــ    14.831.500
جمع     14.831.500    420/232/1    240/216    240/216    240/216    640/712/16

نسبت تسهیلات بانكی به سرمایه گذاری جدید 64 درصد و نسبت به كل سرمایه‌گذاری 2/7 درصد می باشد .
جدول ساختمان و تاسیسات موجود طرح
ارقام به هزار ریال

شرح    مقدار مساحت    مشخصات     سال احداث    ارزش قبلی
چاه    یك حلقه    به عمق 150 متربا لوله جداره12    38    000/120
خانه كارگری    120 مترمربع    با سیمان آجر و تیر آهن    58    000/20
موتور خانه قدیمی    60مترمربع    با سیمان آجر و تیر آهن    60    000/15
انشعاب برق     یك رشته    تك فاز 25 آمپر    81    1500
تلقن    3خط        82    000/12
جمع     500/168

 
ماشین آلات و تجهیزات موجود
            ارقام به هزار ریال

شرح    تعداد    مشخصات     سال خرید    ارزش قبلی
تجهیزات چاه    یك سری كامل    شامل موتوردیزلی جعبه دنده شافت وغلاف    80    000/80
مخزن سوخت    یك دستگاه     یه ظرفیت 10 هزار لیتراز ورق سیاه    80    5000
تراكتور        باتجهیزات كامل        000/12
جمع     205000

 
هزینه احداث نهالستان در سطح 5 هكتار
                ارقام به هزار ریال

شرح    مقدار مساحت    واحد     ارزش واحد    ارزش كامل
آماده سازی زمین    5/3    هكتار    000/000/3    500/10
خرید بذر انواع نهال    2480    كیلوگرم    000/300    000/744
كود حیوانی    70    كامیون    000/700    000/49
كود شیمیایی    350    كیسه    000/70    500/24
ماسه بادی    95    كامیون    000/600    000/57
دستمزد پیوند زنی    525000    اصله    200    000/105
جمع    000/990

 
كاركنان دائم     
                            ارقام به هزار ریال

شرح    تعداد (نفر)    حقوق ماهیانه    حقوق سالیانه
مدیر طرح     1    000/500/2    000/30
باغبان خبره    1    000/000/2    000/24
كارگر    5    000/500/1*5
000/500/7    000/90
جمع    000/144
اضافه می‌شود:
حق بیمه سهم كارفرما 23/0            120/33
عیدی و پاداش یك ماه دستمزد        12000
جمع    120/189

هزینه های نقدی سالانه
ارقام به هزار ریال
شرح     سال 1    سال 2    سال 3    سال 4    جمع كل
كاركنان دائم     120/189    120/189    120/189    120/189   
كارگران فصلی     5000    5000    5000    5000   
احداث نهالستان     000/990               
سوخت و روغن     8400    8400    8400    8400   
تعمیرات    4400    4400    4400    4400   
هزینه های پیش بینی نشده 5/2 درصد     900/29    5120    5120    5120   
جمع     820/226/1    040/212    040/212    040/212    940/862/1

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده مطالب
تنوع مؤسسات و گونه گونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد كه صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در كشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی كشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی كرده است.
ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف كارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانكاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانكاران، یكی از فعالیتهای عمده اقتصادی است كه نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانكاران و كارفرمایان است.
حسابداری پیمانكاری یكی از مقولاتی است كه مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در كشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در كشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در كشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانكاری در كتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری كشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانكاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانكاری در قالب مناسب حقوقی سازوكارها و الزامات محیطی حاكم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

?    اركان اصلی پیمانكاری
در هر نوع عملیات پیمانكاری سه ركن اصلی زیر وجود دارد.
?    كارفرما
كارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اجرای عملیات معینی را به پیمانكار واگذار می كند. كارفرما كه تأمین كننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی كارفرما در حكم كارفرما محسوب می شوند.
?    پیمانكار
پیمانكار، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه مسئولیت اجرای كامل عملیات موضوع پیمان را تا تكمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانكار معمولاً به منظور آسان كردن اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی از عملیات موضوع پیمان(نظیر لوله كشی، آهنگری و نقاشی) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانكاران جزء منعقد می كند.
در مواردی كه انجام دادن یك طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمند همكاری چند شركت پیمانكاری با تخصصهای مختلف باشد، برای افزایش توان مالی و عملیات و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، می توان از همكاری یا مشاركت و یا ادغام چند شركت پیمانكاری، گروه شركتهای پیمانكاری بوجود آورد. شركتهای تشكیل دهنده این گروه، در عین حال، شخصیت حقوقی خود را برای سایر كارها حفظ می كنند.
?    قرارداد
قرارداد، رابطه ای حقوقی بین پیمانكار و كارفرماست كه منشأ تعهد و التزام برای طرفین می باشد. كارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولاً قراردادهایی را با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانكاری منعقد می كند:
الف-مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح
ب-تهیه طرح
ج-اجرای طرح
د-نظارت بر اجرای طرح
بستن قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانكاری است. موضوع این قراردادها معمولاً ساختن یك دارایی یا داراییهایی است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهند. قراردادهائی كه موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقیم به قرارداد ساخت یك دارایی مربوط می شود نیز جزو قرارداد پیمانكاری به شمار می آید. قراردادهای خدماتی مانند مدیریت تهیه طرح، مدیریت اجرا، معماری و محاسبات فنی كه به ساختن یك دارایی ارتباط پیدا می كند از جمله این قراردادهاست.
طول مدت اجرای قراردادهای پیمانكاری معمولاً بیش از یك سال است، یعنی تاریخ شروع و تكمیل فعالیت موضوع آن در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد. اما طول مدت اجرای قرارداد نباید به عنوان عامل مشخصه یك قرارداد بلند مدت پیمانكاری محسوب شود. در قراردادهایی كه طی مدتی كمتر از یك سال تكمیل می شود اگر فعالیت انجام شده آنقدر اهمیت داشته باشد كه عدم شناسایی درآمد و هزینه در یك دوره مالی، نتایج عملیات را مخدوش كند قرارداد باید بلند مدت به شمار آید، مشروط بر اینكه در طول دوره های مالی مختلف رویه یكنواختی در اجرا بكار گرفته شود.

?    انواع قراردادهای پیمانكاری
قرارداد پیمانكاری را در صورتی كه مخالف قانون نباشد، می توان به انواع مختلف بین كارفرما و پیمانكار منعقد كرد. قراردادهای متداول پیمانكاری به شرح زیر است:

?    مراحل اجرای طرح
مراحل اجرای طرحهای بلند مدت پیمانكاری در مؤسسات بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت ماهوی ندارد و مؤسسات بخش خصوصی در اجرای عملیات پیمانكاری كمابیش از تشریفات مورد عمل بخش عمومی پیروی می كنند. طرحهای بلند مدت پیمانكاری معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتی، مطالعات تفصیلی و اجرا و نظارت انجام می شود كه هر یك از این مراحل شامل اقدامات معینی به شرح زیر است:

•    مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح
1.مطالعات شناسایی طرح
2.تهیه طرح مقدماتی
•    مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح
1.تهیه نقشه های تفصیلی
2.تهیه اسناد و مدارك مناقصه
•    مرحله سوم: اجرای طرح:
1.ارجاع كار به پیمانكار
2.انعقاد قرارداد پیمانكاری
3.عملیات اجرایی
4.تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها
5.تحویل موقت
6.تحویل قطعی
 
مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح
مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است:
1.مطالعات شناسایی طرح
مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای مربوط به تعیین هدف طرح، شناخت اجزای تشكیل دهنده، داده ها و ستانده ها همچنین امكانات فنی و اجرایی طرح با توجه به نوع مصالح ساختمانی، ماشین آلات و تجهیزات، نیروی انسانی، سایر امكانات و محدودیتها و بالاخره حجم سرمایه گذاری (ریالی و ارزی)، طول مدت اجرای طرح، تشخیص و بررسی اجمالی گزینه های احتمالی و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (امكان سنجی اولیه) طرح است.
حاصل این مطالعات به شكل گزارشی تدوین می شود كه مبنای تصمیم گیری در مورد پذیرش طرح (توصیه به سرمایه گذاری) یا رد طرح (توصیه به خودداری از سرمایه گذاری) قرار می گیرد.
2.تهیه طرح مقدماتی
پس از اتمام و تصویب گزارش شناخت طرح، اقدامات مربوط به تهیه طرح مقدماتی بوسیله كارفرما آغاز می شود. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات، بررسیها و آزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات كلی طرح و انجام مطالعات برای گزینه یابی، انتخاب مناسبترین گزینه و توجیه پذیری آن است. فعالیتهای مربوط به تهیه طرح مقدماتی را می توان به شرح زیر تقسیم كرد:
•    بررسی گزینه های مختلف برای اجرای طرح و تعیین نكات مثبت و منفی هر گزینه
•    تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بكارگیری هر گزینه
•    مقایسه گزینه ها و انتخاب مناسبترین گزینه
•    توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گزینه انتخابی.
مطالعات این مرحله باید به اندازه ای جامع باشد كه بتوان بر پایه آن ابعاد و حجم كار و مخارج اجرای طرح و هزینه بهره برداری را برای تصمیم گیری منطقی و توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی (امكان سنجی نهایی) برآورد كرد.

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح
پس از پذیرش و تصویب طرح مقدماتی، مطالعات تفصیلی برای تهیه طرح نهایی آغاز می شود. این مطالعات شامل اقدامات زیر است:

1.تهیه نقشه های تفصیلی
طراحی تفصیلی و اجرایی طرح شامل بررسیها، تحقیقات، كاوشهای سطحی و زیر سطحی، نقشه برداریها، طراحی های دقیق و آزمایشهای لازم به منظور تعیین مشخصات فنی طرح، مقادیر دقیق كار، برنامه زمانی اجرای كار، منابع تهیه مصالح و تهیه نقشه های تفصیلی و اسناد و مشخصات اجرایی طرح برای گزینه انتخابی است كه در مرحله طرح مقدماتی پیشنهاد و توجیه شده است.
2.تهیه اسناد و مدارك مناقصه
اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و خصوصی پیمان، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، مقادیر كار و برآورد هزینه اجرای طرح بر اساس آخرین فهرست بها، استعلام و یا به وسیله مشاور از روی نقشه های كلی و تفصیلی است.
اسناد و مدارك مناقصه باید به شكلی تنظیم و فراهم شود كه پیمانكار در صورت تمایل به شركت در مناقصه، بدون هیچ گونه ابهامی بتواند بر اساس آنها، مبلغ پیشنهادی خود را برای اجرای طرح به سادگی و دقت محاسبه كند.
شروع اقدامات مربوط به اجرای طرح موكول به اتمام مطالعات تفصیلی و پذیرش طرح و اطمینان یافتن از وجود اعتبار مورد نیاز تا اتمام و تكمیل كار و نیز تأمین سایر منابع از قبیل زمین، پروانه ساختمان و آب و برق است.
مرحله سوم: اجرای طرح
1.ارجاع كار به پیمانكار
اجرای طرحهای بلند مدت پیمانكاری معمولاً به ترتیب زیر به مؤسسات پیمانكاری واگذار می شود:
2.دعوت از پیمانكاران برای اجرای طرح
پس از آماده شدن اسناد و مدارك مناقصه و اطمینان از مهیا بودن زمین یا محل اجرای طرح، به یكی از روشهای زیر از پیمانكاران برای اجرای طرح دعوت می شود:
فرمهای مربوط به دعوتنامه شركت در مناقصه در پیوست شماره 1 این پروژه ارائه شده است.
3.شركت در مناقصه
چنانچه كادر فنی پس از مطالعه اسناد و مدارك مناقصه، اجرای طرح را با توجه به امكانات پیمانكار، عملی و اقتصادی تشخیص دهد و پیمانكار تمایل به شركت در مناقصه داشته باشد قیمت كل كار را از روی نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد می كند. قیمت پیشنهادی نباید به صورت تخفیف یا افزودن بر ارقام برآوردی مندرج در اسناد و مدارك مناقصه باشد.
هریك از پیمانكاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی كه پیشنهاده كرده اند، باید ضمانتنامه ای از بانك دریافت و به كارفرما تسلیم كنند. بنابراین، ضمانتنامه شركت در مناقصه در واقع ضمانت بانك از پیمانكار در مقابل كارفرماست، مبنی بر اینكه اگر برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشود بانك بنا به تقاضای كارفرما وجه ضمانتنامه را به وی پرداخت خواهد كرد (یك نمونه از ضمانتنامه شركت در مناقصه در پیوست شماره 8 این كتاب ارائه شده است).
صدور ضمانتنامه شركت در مناقصع از طرف بانكها موكول به دریافت وثیقه از طرف پیمانكار است. پیشنهاد دهندگان می توانند به جای ضمانتنامه بانكی سپرده نقدی نیز به عنوان تضمین به حساب مناقصه گزار واریز كنند.
قیمت پیشنهادی پیمانكار برای اجرای طرح، همراه با سایر اسناد ذكر شده در آگهی مناقصه، در دو پاكت جداگانه، پاكت «الف» حاوی اسناد مناقصه از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه و پاكت «ب» حاوی قیمت پیشنهادی در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم می شود.
4.انتخاب پیمانكار
در مناقصه مربوط به طرحهای عمرانی، برنده مناقصه بوسیله كمیسیون مناقصه و به ترتیب زیر انتخاب می شود:
دستگاه مناقصه گزار پس از اتمام مدت مناقصه، كمیسیون تعیین برنده مناقصه را تشكیل می دهد. این كمیسیون هنگام گشودن پیشنهادها نخست پاكتهای «الف» را باز می كند و پس از بررسی چنانچه مدارك این پاكتها كامل باشد و پیمانكار تمامی شرایط مندج در آگهی مناقصه را رعایت كرده باشد و كلیه مدارك (از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه)را ارسال كرده باشد پاكتهای «ب» را كه حاوی برگ پیشنهاد قیمت است باز می كند.
پس از گشودن پاكتهای «ب» قیمت پیشنهادی پیمانكاران واجد شرایط مشخص می‌شود. آنگاه این قیمتها از مبلغ كمتر به بیشتر مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها درج می شود.
كمیسیون مناقصه با رعایت مفاد آیین نامه تعیین برنده مناقصه و سایر مقررات و دستور عمل ها، پس از ارزیابی پیشنهادهای رسیده از بین پیشنهادهایی كه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قیمت خارج از اعتدال نباشد، مناسبترین پیشنهاد را از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی می كند. پس از اعلام نتیجه چنانچه برنده مناقصه حاضر به بستن قرارداد نشود سپرده یا ضمانتنامه وی به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و از شخصی كه پیشنهادش در مرتبه دوم است برای بستن قرارداد دعوت می شود.
2.انعقاد قرارداد پیمانكاری
پس از آن كه پیمانكار از طریق مناقصه عمومی، مناقصه محدود یا ترك مناقصه انتخاب شد قرارداد پیمانكاری بر اساس قیمت پیشنهادی او تنظیم می شود و عملیات اجرایی پیمان به ترتیب زیر انجام می گیرد:
2.‌1. گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
پیمانكار قبل از بستن قرارداد، باید برای تضمین حسن انجام تعهدات خود معادل پنج درصد (5%) مبلغ اولیه پیمان، ضمانتنامه از بانك بگیرد و یا سپرده ی نقدی به حساب كارفرما واریز كند. ضمانتنامه یاد شده باید تا تاریخ صورتمجلس تحویل موقت معتبر باشد و تا هنگامی كه تحویل موقت انجام نشده پیمانكار مكلف است آن را به دستور كارفرما تمدید كند. بنابراین، ضمانتنامه انجام تعهدات در واقع ضمانت بانك از پیمانكار در مقابل كارفرماست، مبنی بر اینكه اگر پیمانكار نتواند قرارداد پیمانكاری را طی مدت مقرر بنحوی صحیح انجام دهد بانك بنا به تقاضای كارفرما وجه ضمانتنامه را به وی پرداخت خواهد كرد.
بانكها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و كارمزد معمولاً ده درصد(10%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانكار مطالبه می كنند.

2.‌2.تنظیم قرارداد پیمانكاری
پس از آنكه ضمانتنامه انجام تعهدات به كارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانكاری بین كارفرما و پیمانكار بسته می شود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانكاری در دفتر اسناد رسمی به عهده پیمانكار است. به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور در كلیه پیمانهای كارهای ساختمانی و تأسیساتی مربوط به طرحهای عمرانی باید دفترچه پیمان مورد استفاده و عمل قرار گیرد. (پیوست شماره 1 پروژه)
مهمترین نكاتی كه در قرارداد پیمانكاری نوشته می شود شامل نكات زیر است:
•    مشخصات طرفین قرارداد چنانچه پیمانكار شخص حقیقی باشد مشخصات فردی و در صورتی كه شخص حقوقی(شركت یا مؤسسه) باشد نام و شماره و تاریخ ثبت آن در اداره ثبت، نام دارندگان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور در قرارداد نوشته می شود.
•    موضوع پیمان عبارت است از اجرای كامل عملیات موضوع پیمان بر اساس مفاد پیمان و مدارك و مشخصات فنی و نقشه های پیوست به آن كه كلاً به رؤیت و مهر و امضای پیمانكار می رسد و جزو لاینفك پیمان تلقی می شود و پیمانكار با اطلاع از كمیت و كیفیت آنها تعهد را پذیرفته است.
•    مبلغ پیمان مبلغی است كه پیمان بر اساس آن بسته می شود و با توجه به شرایط عمومی پیمان مبلغی به آن اضافه یا از آن كسر می گردد.
•    مدت پیمات مدتی است كه پیمانكار تعهد می كند طی آن موضوع عملیات پیمان را اجرا كند. مدت پیمان شامل دو بخش زیر است.
الف- مدت تشكیل و تجهیز كارگاه.
ب-مدت اجرای عملیات كه از پایان مدت تشكیل كارگاه آغاز می شود.
شروع پیمان عبارتست از تاریخ اولین صورتمجلس تحویل كارگاه كه پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.
•    تأییدات و تعهد پیمانكار پیمانكار با امضای قرارداد موارد زیر را تأیید می كند:
الف-كلیه اسناد، مدارك و نقشه ها را كاملاً مطالعه كرده و از مفاد آن مطلع شده است.
ب-نسبت به تأمین كارگران ساده و متخصص به تعداد كافی اطمینان دارد و همچنین میزان دستمزد و هزینه حمل و نقل را تا پای كار در محاسبه خود منظور كرده است.
ج-در مورد تهیه مواد و مصالح در حدود مشخصات تعیین شده در محل یا از نقاط دیگر اطمینان دارد.
د-هزینه ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات و عوارض را در تاریخ تسلیم پیشنهاد در محاسبات خود منظور كرده است.
هـ – هنگام تسلیم مبلغ پیشنهاد برای اجرای طرح، سود مورد انتظار را جزو آن منظور كرده است.
بطور كلی پیمانكار با امضای قرارداد تأیید می كند كه هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح، مطالعات كافی به عمل آورده و هیچ نكته ای كه در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد كند وجود ندارد.
•    تعهدات و اختیارات كارفرما: كارفرما با امضای قرارداد تعهد می كند كه:
الف- كلیه زمینهایی را كه برای تأسیس و ایجاد كارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است در تاریخهایی كه در برنامه تفصیلی اجرایی منضم به پیمان پیش بینی شده است، رایگان به پیمانكار تحویل دهد.
ب- به منظور تقویت بنیه مالی پیمانكار و انجام سریع تجهیز كارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، درصدی از مبلغ اولیه پیمان را به وی پیش پرداخت كند.
ج-در فواصل زمانی معین، صورت وضعیت كارهایی را كه پیمانكار از شروع پیمان تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده شده است تأیید كند و بر اساس نرخهای منضم به پیمان، تقویم و به پیمانكار بپردازد.
•    دوره تضمین كارها: حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدتی كه در قرارداد مشخص شده تضمین می شود. هزینه بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان در دوره تضمین به عهده كارفرماست.
•    نظارت در اجرای عملیات:نظارت در اجرای تعهداتی كه پیمانمار طبق مفاد پیمان و اسناد و مدارك پیوست آن می پذیرد به عهده كارفرما یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی كارفرماست و پیمانكار موظف است كارها را بر طبق پیمان و دستورات دستگاه نظارت یا نماینده وی در حدود مشخصات اسناد و مدارك پیوست پیمان اجرا كند.
•    جبران خسارت:اگر كسی به انجام دادن امری یا خودداری از انجام دادن امری تعهد كند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. ضرر شامل كلیه زیانهایی است كه بر اثر انجام ندادن تعهدات یا تأخیر در آن به متعهدله وارد شده باشد.
خسارت با جریمه های پرداختی از طرف پیمانكار، كه ناشی از تأخیر در تكمیل كارها یا علتهای دیگر باشد معمولاً در مواد جداگانه ای در قراردادهای پیمانكاری پیش بینی می شود.
2.‌3. ابطال ضمانتنامه در مناقصه
پس از امضای قرارداد، كارفرما به بانك دستور می دهد كه ضمانتنامه شركت در مناقصه را آزاد كند. در صورتی كه ضمانتنامه در مناقصه قبل از تاریخ سررسید آزاد شود، بانك ضامن با توجه به تاریخ سررسید، بخشی از هزینه كارمزد را به حساب پیمانكار برگشت می دهد.

2.‌4. تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
بانكها برای صدور ضمانتنامه پیش پرداخت علاوه بر وثیقه و كارمزد معمولاً ده درصد (10%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانكار مطالبه می كنند.
2.‌5. تأدیه پیش پرداخت
پس از آنكه ضمانتنامه پیش پرداخت به كارفرما تسلیم شد پیمانكار پیش پرداخت را از كارفرما می گیرد و با منابع مالی خود تلفیق و عملیات اجرایی پیمان را شروع می كند.
میزان پیش پرداخت متعلق به كارهای پیمانكار در حال حاضر بیست درصد(20%) مبلغ اولیه پیمان است كه در سه قسط به ترتیب زیر به پیمانكار پرداخت می شود:
الف-قسط اول برابر هشت درصد (8%) مبلغ اولیه پیمان بلافاصله پس از تحویل زمین
ب-قسط دوم برابر شش و نیم درصد (5/6%) مبلغ اولیه پیمان پس از تهیه و حمل حدود شصت درصد از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز كار و تجهیز كارگراه بر اساس برنامه زمان بندی شده و اجرای كار. این مراتب باید طی صورتمجلس به امضای پیمانكار و دستگاه نظارت برسد.
ج-قسط سوم برابر پنج و نیم درصد (5/5%) مبلغ اولیه پیمان پس از انجام دادن كارهایی معادل 30 درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای ماهانه.
مبالغ پیش پرداخت در ازای تودیع ضمانتنامه بانكی از طرف پیمانكار به كارفرما به وی پرداخت می شود. ضمانتنامه مزبور تا پایان مدت معتبر بوده و به دستور كارفرما قابل تمدید است.
كارفرما می تواند در مورد پیمانكاران ایرانی در برابر دریافت سفته با پشت نویسی ضامن معتبر به تشخیص خود مبلغ پیش پرداخت را به حساب مشترك پیمانكار و كارفرما واریز كند تا فقط به مصرف تجهیز كارگاه، تكمیل ماشین آلات و خرید مصالح كار مورد استفاده برسد.
3.عملیات اجرایی
پیمانكار متعهد است كارها را طبق پیمان و دستورهای دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارك پیوست پیمان انجام دهد. مراحل عملیات اجرایی پیمان به شرح زیر است:
3.‌1. ایجاد كارگاه
دفتر مركزی مؤسسات پیمانكاری عموماً در تهران یا مراكز استانها قرار دارد. پس از بستن قرارداد معمولاً كارگاهی در محل اجرای هر طرح احداث می شود كه عملیات اجرایی پیمان را به عهده دارد.
كارفرما متعهد است كلیه زمینهایی را كه برای تأسیس و ایجاد كارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است بلاعوض به پیمانكار تحویل دهد.
هزینه مربوط به تجهیز كارگاه به عهده پیمانكار است. پیمانكار باید كارگاه را بنحوی تجهیز كند كه شروع و ادامه كار تا تحویل موقت بدون وقفه و با كیفیت لازم انجام گیرد. پیمانكار پس از تجهیز و آماده كردن كارگاه برای شروع عملیات و اجرای طرح، شخصی را به عنوان رئیس كارگاه تعیین و با نامه به كارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می كند. بدین ترتیب، عملیات پیمانكاری بر خلاف سایر فعالیتهای تولیدی در كارگاهی كه در محل اجرای هر طرح احداث می شود انجام می گیرد.
كارفرما یا دستگاه نظارت برای كنترل مستقیم در اجرای عملیات كارگاه، شخصی را به نام مهندس مقیم تعیین و كتبی به پیمانكار معرفی می كند. این مهندس اصولاً مقیم كارگاه خواهد بود. مهندس مقیم حق دارد با توجه به مفاد پیمان، در اجرای عملیات نظارت دقیق به عمل آورد و مصالح مصرفی و كارهای انجام شده را بر اساس مشخصات و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در كار مشاهده كند به پیمانكار دستور رفع آن را بدهد.
پیمانكار مسئولیت كامل حسن اجرای كلیه كارهای پیمان را براساس مشخصات، نقشه‌ها، محاسبات فنی و دستورهای كارفرما یا دستگاه نظارت یا نماینده وی دارد و نظارتی كه بوسیله كارفرما یا نمایندگان او در اجرای كارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی كاهد.
3.‌2. تخصیص تنخواه گردان به كارگاه
پس از تأسیس و ایجاد كارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی كه پیمانكار به هر كارگاه تخصیص می دهد پرداخت می شود. بدین منظور معمولاً حساب بانكی در نزدیكترین شعبه بانك در محل اجرای طرح گشایش می یابد كه برداشت از آن معمولاً با امضای رئیس كارگاه یا شخص معینی كه پیمانكار انتخاب می كند مجاز خواهد بود.
3.‌3. مخارج اجرای طرح
دوره ای كه طی آن مخارج مربوط به قرارداد شناسایی می شود با امضای قرارداد آغاز می شود و با تكمیل آن پایان می یابد. مخارج قبل از انعقاد قرارداد در صورتی كه قابل تشخیص و شناسایی باشد به حساب پیمان انتقال می یابد؛ در غیر اینصورت جزو هزینه‌های دوره وقوع محسوب خواهد شد.
تأمین نیروی انسانی، تهیه و تدارك مصالح، ابزار كار، ماشین آلات و بطور كلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانكار است. پیمانكار دست اول می تواند به منظور تسهیل یا تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان، موافقت نامه هایی با شخص یا اشخاص یا پیمانكاران جزء ببندد.
در این حال لازم است حق واگذاری اجرای آن قسمت یا قسمتها به غیر را از پیمانكاران جزء سلب كند. بهرحال، ارجاع كار به پیمانكاران جزء تحت هیچ عنوان از مسئولیت و تعهدات پیمانكار نخواهد كاست. همانطور كه قبلاً توضیح داده شد مخارج اجرای طرح در طول دوره ساخت به شرح زیر از طریق كارگاه و دفتر مركزی مؤسسات پیمانكاری پرداخت می شود:
3.‌4. مخارج اجرای طرح بوسیله كارگاه
مخارجی كه كارگاه به انجام آن مجاز است بتدریج از محل تنخواه گردانی كه در اختیار رئیس كارگاه قرار دارد پرداخت می شود. در پایان ماه یا هر زمان مشخص دیگری گزارش مخارج كارگاه همراه با اسناد مخارج به دفتر مركزی فرستاده می شود. تمام مخارج انجام شده در كارگاه باید متكی به مدارك مثبته و با توجه به دستور عمل دفتر مركزی پرداخت شده باشد. حسابدار دفتر مركزی، ابتدا مخارج كارگاه را كنترل می‌كند سپس بر حسب مورد آن را به مخارج جاری و سرمایه ای تفكیك و در صورت نیاز مبلغ تنخواه گردان كارگاه را تجدید می كند.
تأمین آب و برق موقت كارگاه و هزینه مصرف آن در طول اجرای طرح به عهده پیمانكار است.
3.‌5. مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مركزی
مخارج اجرای طرح پس از تجهیز كارگاه بوسیله دفتر مركزی و كارگاه پرداخت می‌شود. مخارجی كه كارگاه مجاز به انجام دادن آن نیست یا امكان انجام دادن آن در محل اجرای طرح وجود ندارد از طریق دفتر مركزی انجام می گیرد. مخارج انجام شده در یك واحد پیمانكاری را می توان به شرح زیر تفكیك كرد:
•    مخارجی كه مستقیم به یك پیمان خاص مربوط می شود. مانند مواد و مصالح مصرف شده در پیمان، هزینه دستمزد و مزایای كارگران و سرپرستان كارگاه و هزینه استهلاك و نقل و انتقال ماشین آلات و تجهیزات كارگاه.
•    مخارج سربار یا بالاسری كه بین پیمانها مشترك است و مستقیم به فعالیت پیمانكاری مربوط نمی شود. مانند هزینه تعمیرگاه و انبار دفتر مركزی و یا طراحی و خدمات فنی.
4.تنظیم و پرداخت صورت وضعیت كارها
در مؤسسات پیمانكاری بر خلاف سایر مؤسسات تولیدی مبلغ قرارداد هنگام پایان و تحویل كار به پیمانكار پرداخت نمی شود بلكه در فواصل معینی از كارهای انجام شده صورت وضعیت تهیه و بر طبق شرایط پیش بینی شده در قرارداد، وجه آن بوسیله كارفرما به پیمانكار پرداخت می شود.
4. 1. تنظیم صورت وضعیت موقت كارها
دستگاه نظارت معمولاً در فواصل معینی با كمك نماینده پیمانكار بر مبنای پیشرفت واقعی كارها، صورت وضعیت تمام كارهایی را كه پیمانكار از شروع كار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح پای كار را تعیین و پس از تأیید بر اساس نرخهای پیمان تقویم و تسلیم كارفرما می كند.
4.‌2 پرداخت وجه صورت وضعیت كارها
كارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر كه بر طبق قانون یا قرارداد ملزم به كسر آن است تتمه قابل پرداخت را با تنظیم سند حداكثر ظرف ده روز با صدور چك به پیمانكار پرداخت می كند.
•    وجوهی كه بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است.
•    10% وجه الضمان یا سپرده حسن انجام كار
•    اقساط پیش پرداخت
•    5% مالیات تكلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
•    6% حق بیمه قرارداد طرحهای عمرانی موضوع مواد 3 و 4 آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه كاركنان شاغل در طرحهای عمرانی.
•    سایر كسور بر طبق قانون یا قرارداد
تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها و نیز پرداختهایی كه بابت آن انجام می گیرد جنبه موفقیت و غیر قطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضیعتهای بعدی و یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.

5.تحویل موقت
پیمانكار پس از آنكه حداقل 97 درصد از عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات و نقشه ها و سایر اسناد و مدارك منضم به پیمان انجام داد در صورتی كه باقیمانده و یا نقایص كارهای مربوط به قسمت عمده ای از یك كار، اساسی و یا به صورتی نباشد كه استفاده از كار انجام شده از غیرممكن سازد می تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت كرده و نماینده خود را برای عضویت در كمیسیون تحویل موقت معرفی كند و در عین حال انجام دادن كارهای جزئی باقیمانده ار نیز تقبل كند.
دستگاه نظارت پس از بازدید از عملیات، تشكیل كمیسیون تحویل موقت را از كارفرما تقاضا می كند.
كمیسیون تحویل موقت فهرستی از نقایص و معایب كارها و عملیات ناتمام تنظیم و ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می كند و برای رفع نقائص و معایب و تكمیل كارهای نیمه تمام مهلتی را برای پیمانكار تعیین می كند و به دستگاه نظارت مأموریت می دهد كه در رأس مهلت مزبور عملیات را مجدداً بازدی كند و اگر بر اساس فهرست نقایص هیچ گونه عیب و نقص و كار ناتمامی باقی نمانده باشد صورتمجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را برای كارفرما ارسال می كند تا پس از تصویب وی به پیمانكار ابلاغ شود.
5.‌1.برچیدن كارگاه
پیمانكار موظف است پس از تحویل موقت كلیه ماشین آلات و مصالح اضافی متعلق به خود را طی مدت مناسبی كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محل خارج كند. همچنین پیمانكار باید نسبت به برچیدن و تخریب كارگاه و خارج كردن مواد حاصل از آن اقدام كند. هزینه های مربوط به برچیدن كارگاه كلاً به عهده پیمانكار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد.
5.‌2. ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
حداكثر تا پانزده روز از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت موقتی (صورت وضعیت ماقبل آخر) بدون منظور داشتن هیچ نوع مصالح پای كار تنظیم می شود. هرگاه بر اساس این صورت وضعیت پیمانكار بدهكار نباشد و یا جمع بدهی او از نصف كسور وجه الضمان كمتر باشد ضمانتنامه انجام تعهدات بلافاصله پس از تصویب صورتمجلس موقت آزاد می شود.
5.‌3. ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
ضمانتنامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها به تدریج كاهش می یابد به نحوی كه كل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت (صورت وضعیت ماقبل آخر) مستهلك می شود.
5.‌4. تهیه صورت وضعیت قطعی
به محض آنكه تحویل موقت كارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همكاری پیمانكار به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی كارهای انجام شده خواهد پرداخت.
صورتحساب قطعی پیمان بر اساس صورت وضعیت قطعی تهیه می شود و مبلغ آن شامل مبلغ صورت وضعیت قطعی و مبالغی است كه بر اساس قرارداد و اسناد و مدارك پیوست به آن به مبلغ مزبور اضافه و یا از آن كسر شده است.
صورتحساب قطعی كه به ترتیب بالا تنظیم می شود مأخذ تصفیه حساب نهایی پیمانكار خواهد بود و پس از امضای آن از طرف كارفرما و پیمانكار برای طرفین قطعی بوده و هر گونه اعتراضی نسبت به آن بلااثر خواهد بود.
هرگاه بر اساس صورتحساب قطعی، پیمانكار بستانكار یا بدهكار باشد در مدت یك ماه از تاریخ امضای صورتحساب قطعی این بدهی یا طلب باید تصفیه شود.
5.‌6. استرداد نصف سپرده حسن انجام كار
چنانچه پیمانكار قبلاً وجه سپرده حسن انجام كار (وجه الضمان) را در مقابل ضمانتنامه دریافت نكرده باشد نصف آن بلافاصله پس از تصویب صورت وضعیت قطعی از طرف كارفرما به پیمانكار مسترد می شود.
5.بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان
حسن انجام عملیات موضوع پیمان در دوره تضمین یعنی از تاریخ تحویل موقت برای مدتی كه در قرارداد مشخص شده است تضمین می شود. اگر در این دوره معایب و نقائصی در كار مشاهده شود كه ناشی از عدم رعایت مشخصات مذكور در مدارك پیمان و یا بكار بردن مصالح بد و نامرغوب باشد پیمانكار مكلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع كند. در غیر اینصورت كارفرما حق دارد معایب و نقایص كار را رأساً یا به هر ترتیب كه مقتضی بداند رفع كند و هزینه آن را از محل تضمین پیمانكار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای كه پیمانكار نزد او دارد برداشت كند.
هزینه بهره برداری و نگاهداری موضوع پیمان در دوره تضمین به عهده كارفرماست.
6.تحویل قطعی
كارفرما پس از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانكار اعضای كمیسیون تحویل قطعی را تعیین و به پیمانكار معرفی می كند. كمیسیون مزبور مانند تحویل موقت، پس از بازدید كارها هر گاه عیب و نقصی كه ناشی از كار پیمانكار باشد مشاهده نكند تحویل قطعی را تأیید خواهد كرد و بلافاصله صورتمجلس مربوط به آن تنظیم و تصویب آن به پیمانكار ابلاغ خواهد شد.
كلیه اموال و داراییهای كه پس از اجرای طرحهای عمرانی به كارفرما تحویل داده می‌شود جزو اموال …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی احداث شركت ماكارونی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طرح توجیهی احداث شركت ماكارونی در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح توجیهی احداث شركت ماكارونی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

بخش اول: كلیات طرح تهیه ماكارونی    1
ـ مقدمه    1
ـ نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماكارونی:    2
ـ فرآورده های تولیدات كارخانجات رشته و ماكارونی:    3
ـ میزان مواد اولیه مصرفی كارخانجات ماكارونی:    4
آرد دو صفر و 3 صفر    4
ـ پراكندگی واحدهای ماكارونی در چند شهر ایران:    5
ردیف    5
ـ نمودارپراكندگیواحدهای ماكارونی در چند استانكشور:    6
ـ تعریف چند نوع مختلف ماكارونی:    7
«بخش دوم»    9
ـ هدف و نكات مهم طرح:    9
ـ نوع محصول:    10
ـ ظرفیت تولید و زمان كار در كارخانه:    10
ـ میزان مواد اولیه مورد نیاز كارخانه:    10
ـ روش كار و نحوه فرآیند:    11
ـ كنترل كیفیت:    12
ـ ماشین آلات مورد نیاز كارخانه (تولید) :    13
ـ چگونگیاستقرارماشینآلاتوفضایموردنیازدر سالن تولید:    13
ـ زمین و ساختمانهای كارخانه:    16
الف ـ زمین    16
ب ـ ساختمانهای كارخانه:    16
ـ تأمین برق:    19
ـ سوخت:    20
ـ آب :    21
ـ فاضلاب:    22
ـ تهویه و اطفاء حریق:    23
الف ـ تهویه:    23
ب ـ اعلام و اطفاء حریق:    23
ـ لوازم و تجهیزات اداری:    23
ـ لوازم حمل و نقل و جابجایی:    24
ـ وضعیت پرسنلی و كارگری كارخانه:    24
«بخش سوم»    26
الف ـ هزینه های زمین و ساختمانهای كارخانه:    26
1ـ هزینه زمین:    26
2ـ هزینه های خاكبرداری ، دیواركشی و محوطه سازی :    26
3ـ هزینه های ساختمان كارخانه:    27
ـ هزینه ماشین آلات و تجهیزات:    28
ـ هزینه تأسیسات و تجهیزات عمومی:    29
ـ هزینه قبل از بهره برداری:    29
« بخش چهارم »    32
هزینه های تولیدی طرح (سرمایه در گردش)    32
ـ هزینه های خرید مواد اولیه:    32
ـ هزینه پرسنلی و كارگری:    32
ـ هزینه های تأمین بـرق:    34
ـ هزینه تأمین آب:    35
ـ هزینه های اعلام و اطفاء حریق:    35
ـ هزینه های آزمایشگاه كنترل كیفی:    36
ـ هزینه های تأمین وسایل حمل و نقل و جابجایی:    36
ـ هزینه بیمه كارخانه:    36
ـ محاسبه هزینه در گردش كارخانه:    37
ـ كل سرمایه گذاری طرح:    37
ـ نحوه سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی:    38
كارمزد:    38
ـ هزینه استهلاك و هزینه تعمیر و نگهداری:    38
الف ـ هزینه استهلاك:    39
ب ـ محاسبه هزینه تعمیر و نگهداری طرح:    39
ـ محاسبه كل هزینه تولید:    40
الف ـ هزینه‌های ثابت تولید:    40
ب ـ هزینه های متغیر تولید:    41
ـ قیمت تمام شده محصول:    41
ـ درصد ارزش افزوده طرح و محاسبه ارزش افزوده طرح:    42
ـ بررسی نقطه سر به سر:    43
«بخش ششم »    45
روش فر‌آوردن (تولید):    45
شرایط ماكارونی فرآورده شده:    46
بسته بندی و نشانه گذاری:    46
بسته بندی:    46
نشانه گذاری:    47
ماكارونیهای غیر قابل مصرف:    47
«بخش هفتم »    49
پاره‌ای از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولی:    49
مشخصات متقاضیان:    51
1ـ مشخصات اشخاص حقیقی:    51
ـ آدرس كامل پستی و شماره تلفن:    52
2ـ مشخصات اشخاص حقوقی:    52
نام و نوع شركت:    52
تعداد شركاء:    52
اطلاعات مربوط به بازار محصول:    54
اطلاعات مربوط به دانش فنـی    57

 
بخش اول: كلیات طرح تهیه ماكارونی

ـ مقدمه
مصرف انواع ماكارونی در جهان به دلایل مختلف افزایش یافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه می باشد، در راستای تأمین نیاز جامعه و یا حتی در جهت تشویق به مصرف آن، كشورهای صنعتی سرمایه هایی در این راه به كار انداخته و با تبلیغات به خوردن ماكارونی عادت كرده اند. اتخاذ سیاست خود اتكایی در جهت میل به استقلال اقتصادی كشور ایجاب می كند كه تولید ماكارونی با استفاده از ماد اولیه داخلی و مطابق طبع و ذائقه مورد نظر مردم كشورمان مورد حمایت قرار گیرد كه امكانات جالبی برای تهیه انواع ماكارونی سالم فراهم می نماید. گسترش بهره برداری از ماكارونی برای تولید آن ضمن اینكه گام مهمی در جهت توسعه كشاورزی از نظر مواد اولیه و حمایت از زارعین كشور می باشد فرآورده حاصله نسبت به ماكارونی های موجود در استان از ارزش غذایی بالاتری برخوردار می باشد. در حال حاضر واحدهای ماكارونی در نقاط مختلف كشور به ظرفیت اسمی حدود 10 هزار تن در سال در حال بهره برداری است.
امید است با بهره برداری از این كارخانه گامی در جهت افزایش تولید و قطع وابستگی برداشته و نیز خدمتی به كشور، مردم و منطقه محسوب می گردد.
 
ـ نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماكارونی:

گزارش زیر نتایج آمارگیری از كارخانجات رشته ماكارونی سازی ایران می باشد. از 78 كارخانه تهیه رشته و ماكارونی كه تماماً خصوصی می باشند تقریباً از صد در صد كارخانجات كشور آمارگیری به عمل آمده است.
نتایج آمار گیری به عمل آمده شامل موارد زیر می باشد:
تعداد واحدها، وضع مملكت، تعداد پرسنل، میزان مواد اولیه مصرفی عمده و غیر عمده ، مواد شیمیایی و میزان وابستگی آنها، میزان فرآورده های تولیدی و نیز اشكالات تهیه مواد بسته بندی و اشكالات تولیدی( شامل اشكالات فنی كمبود قطعات یدكی) با بررسی كه در مورد اشكالات اساسی كارخانجات به عمل آمده و می توان نتیجه گرفت كه در زمینه مواد اولیه بیته بندی و تولیدی اشكال اساسی وجود دارد.
ظرفیت اسمی كارگاههای ماكارونی طبق مواد موجود در گرمخانه‌ها كه محاسبه شده حدود 960000 تن در سال به ازاء هشت ساعت كار روزانه بدست آمده است.
وابستگی ماشین آلات در خط تولید ماكارونی نداریم و دستگاههای تولیدی واحد ماكارونی در كارخانجات تولیدی میكرون‌ (نور افشان) ، بهنام ، فرهمند و…  ساخته میشود و توسط متخصصان كارخانجات سازنده در محل نصب می گردد.
1ـ تعداد واحدها وضع مالكیت بصورت در صد كارخانجات بر مبنای تعداد در كل و همچنین تعداد كاركنان مطابق جدول زیر مشخص می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی كارخانه برق شهری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی كارخانه برق شهری در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی كارخانه برق شهری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
         اكنون بیش از نود سال تاسیس كارخانه برق شهری در ایران می‌گذرد و حدوداً سی سال تحت این مدت موسسات تولید و توزیع برق كلاً در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها در گذشته‌اند بلكه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست و در بیشتر موارد حتی یك نكته روشن كننده مطلب هم دشوار بدست می‌آید.

 
1-1-     تاریخچه
اگر كسی بخواهد كه تاریخ علم الكتریسیته را تا قرن ششم قبل از میلاد بكشا ند. بر او خرده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گرفت زیرا در آن عصر كهربا و مغناطیس و برخی از خاصیتهای این دو ماده شنا‌خته شده بود و این سخن از طا لس ملطی  روایت شده است كه گفته بود «مغناطیس در خود روحی دارد، چه آهن را به جنبش در می آورد .»
اما در واقع الكتریسیته از تاریخ 1785 میلادی كه كولن  قانون اصلی الكتریسیته ساكن را یافت و شباهت بسیار نزدیك آن را با قانون جاذبه عمومی نشان داد  آغاز می‌شود.
از این زمان تا سال 1871 كه گرم ماشین برقی خود را اختراع كرد 86 سال طول كشید. انرژی، استعداد یك سیستم برای انجام دادن كار خارجی است . تأثیر گذاری هر عامل بر محیط اطرا فش به همین استعداد بستگی دارد. در میان تأثیر گذاران بر محیط، انسان از این امتیاز شگرف بر خوردار است. كه می‌تواند با به كار بردن تمهیداتی، حاملهای انرژی را به خد مت خود در آورد و از استعداد كارزایی آنها در راههای مطلوب خودش سود ببرد.
انسان این مهم را به اختراع دستگاههای لازم تحقق بخشیده است. این دستگاهها واسطه‌ای هستند كه گونه خاصی از انرژی را به گونه‌ دیگر تبدیل می‌كند به نحوی كه از نظر كاربرد قابل استفاده و مطلوب باشد.
ماشینهای ساده مانند اهرم، چرخ، اره، چكش و سطح شیب دار از دیرباز توسط بشر شناخته شده بودند و كار آنها اساساً تغییر شكل انرژی مكانیكی حاصل از نیروی عضلانی بود. با گذ شت زمان و متنوع شدن نیاز بشر به انرژی انواع دیگری از ماشینها كه تبدیلات پیچیده تری را انجام می‌دادند اختراع شد.
ماشینهای تازه، علاوه بر آنكه استفاده از انرژی عضلانی انسان را متنوعتر و كار آمد‌تر ساختند، توانستند منابع دیگری در بیرون از وجود انسان را نیز مهار كنند و به خدمت او در آورند.
ماشینهای بافندگی دستی، آسیابهای بادی و آبی و كشتیهای بادبانی را می توان از این زمره محسوب داشت.
دستیابی بدین گونه منابع انرژی، گام بزرگی در راه فراتر رفتن انسان از محدوده امكانات بدنی وی بشمار می‌رفت. ولی چون سیستمهای بكار رفته، نسبت به انرژی قابل استحصال از آنها بسیار حجیم بودند، ماشینها هم می‌بایست به همان نسبت حجیم و بزرگ باشند و همین امر محدودیتهای بسیاری را بر كم و كیف و كارائی ماشینها تحمل می كرد.
بنابراین، توجه دانشمندان به ساخت ماشینهایی كه بتوانند منابع انرژی متراكم را به كار گیرند معطوف شد. اختراع ماشین بخار در سال 1764 میلادی توسط جیمز وات ، منشأ تحولی سریع و شدید در صنعت گردید. وجه تمایز این ماشین جدید با ماشینهای قبلی در این بود كه با حجم بسیار مختصری می‌توانست انرژی متراكم در سوخت را به انرژی از نوع دلخواه (مكانیكی) تبدیل كند.
استفاده از ماشین بخار در وسائط نقلیه و كارخانه‌ها به سرعت پیشرفت نمود. در كارخانه ها، با سود جستن از یك محور انتقال انرژی و با كمك تعدادی چرخ فلكه و تسمه، انرژی مكانیكی را از ماشین بخار در یا فت و بین دستگاههای مصرف كننده توزیع می كردند و با این روش توانستند انرژی حاصل از ناشین بخار را مهار سازند.
ماشین بخار تا 140 سال پس از اختراع آن، یكه تاز میدان بود و در عین حال، تلاش در   راه دستیابی به ماشینهای كار آمد‌تر ادامه داشت.مثلاً :
–    در سال 1876 نیكولاس آگرست اوتو  ماشین چهار زمانه خود را كه با گاز كار می‌كرد اختراع نمود .
–    در سال 1892 رودلف دیزل  موتور اختراعی خود را به ثبت رسانید .
–    از اواخر قرن نوزدهم توربینهای بخاری و آبی باری تهیه انرژی مكانیكی از انرژیهای حرارتی و پتانسیل وارد بازار شدند.
 
1-2- نخستین كارخانه برق شهری در ایران
بی تردید، پرسابقه‌ترین و نام آورترین فرد در میان بنیاد گران صنعت برق در ایران را باید مرحوم حاج حسین امین الضرب (مهدوی) فرزند حاج حسن امین الضرب دانست. او نخستین كسی بود كه با كسب امتیاز نامه‌معتبر اقدام به تأسیس كارخانه برق شهری در ایران كرد و با توجه به شرایط زمان،‌ جمعیت و نیاز مصرف،‌مولدهای مناسب وارد كشور كرد و در تهران به كار انداخت.
آن شادروان در سال 1246 هجری شمسی دیده به جهان گشود و در 28 آذر سال 1311 بر اثر سكته در گذشت. وی در دوره اول مجلس شورای ملی به نمایندگی انتخاب شد و نایب رئیس مجلس گردید و در دوره ششم هم از تهران به نمایندگی رسید. علاوه بر اینها مدتی هم ریاست اتاق تجارت را بر عهده داشت.
چنانكه از امتیاز نامه حاج امین الضرب بر می‌آید، امتیاز كارخانه‌های برق، آجر سازی و تجاری تؤاماً گرفته شده بود. كارخانه آجر سازی، ابتدای جاده شهر ری در جنوب غربی میدان شوش احداث شد و به بهره برداری رسید. آجرهای محصول این كارخانه كاملاً شبیه آجرهای مشبك سفالی امروزی بود، ولی به علت نبودن ملات سیمان مشكل كلی ساختمانها و شیوه‌های رایج ساختمان سازی در آن زمان و همچنین گرانی آجرهای تولید كارخانه‌ در مقابل ارزانی اجرت كارگران خشت مال، آجرسازی ماشینی در این كارخانه چندان دوامی نیافت وبسیار زود تعطیل گردید، اما از كوره بلند آن سالها برای پخت آجرها معمولی استفاده می‌شد و می‌توان گفت كه این كوره، بعدها به صورت الگویی برای احداث دیگر كوره‌های آجرپزی درآمد.
 
2-2- برقراری انشعاب و نحوه وصول مطالبات
با توجه به اعلان تاسیس كارخانه چراغ برق، تأمین لوازم الكتریكی و سیم كشی انشعاب و ساختمانها باید توسط كاركنان كارخانه انجام می‌شد. چون نه تنها در آن زمان بلكه بیست سال بعد هم شخص یا شركتی اقدام به واردات و فروش لوازم الكتریكی ننمود و بعلاوه به هیچ وجه تخصصی هم برای اینكه در مملكت وجود نداشت. به این منظور لوازم مورد نیاز برای برقراری انشعاب و سیم كشی داخلی منازل و سایر اماكن و حتی لامپ و سرپیچ تهیه و نصب می‌شد و برای وصول هزینه‌های مربوطه در دو سال اولیه كار بخط و امضاء مدیر كارخانه كه شخصی فرانسوی بنام هرمیه بود فاكتوری (قبض) نوشته و برای وصول به مشتری ارائه می شد.
بهای هریك از لوازم طبق فاكتورهای موجود رقم قابل ملاحظه‌ای بوده، مثلاً لامپ 16 شمعی 5 قران بود و تعویض لامپ با پرداخت بهای آن هر سه ماه یكبار توسط كارخانه انجام می‌شد. بهای هر دستگاه كنتور نیز 280 قران بود و به دلیل گرانی بعضاً كنتور را كرایه می‌داده‌اند.
در شروع كار حتی در منازل هم انشعاباتی بدون كنتور و از طریق لامپ شماری دائر می‌گردید و بهای برق براساس لامپ شماری برای پنج تا هفت ساعتی كه كارخانه كار می‌كرد محاسبه و دریافت می‌شد و برای كسی هم امكان استفاده بیشتر نبود. از طرفی لوازم و تخصص كاری انحصاراً در اختیار كارخانه بود، البته بعد از چند سال كه كنتور افزایش ارزانتر به مقدار كافی وارد شد در تمام منازل كنتور نصب گردید، ولی مغازه‌ها می‌توانستند از دو طریق یعنی نصب كنتور و یا لامپ شماری استفاده كنند.
سالهای بعد در خیابان چراغ برق مقابل كارخانه برق شخصی بنام حسن ضرابی شروع به واردات لوازم الكتریكی كرد و روی تابلوی مغازه خود نوشته بود اولین وارد كننده لوازم الكتریكی.
لامپها در آن زمان عموماً 16، 25، 32،‌ و بندرت 100 شمعی بودند و حدود ده دستگاه چراغ آرك كه به شكل قوس الكتریكی كار می‌كرد نیز وارد شده بود كه بیشتر برای مراسم و مبادین مورد استفاده قرار می‌گرفت (یك دستگاه از این چراغها بر روی سر در كارخانه در عكس دسته جمعی افتتاحیه دیده می‌شود) .
باید توجه داشت كه تا حدود 30 سال بعد از تاسیس كارخانه برق، امین الضرب تنها مصرف برق، روشنایی بود. 1310 بادبزن برقی و در سال 1318، رادیو و یخچال وارد بازار شد.
برای نمونه در قبض مصرف برق بنام مهمانخانه مركزی (كازانچیان) از طریق محاسبه شماره كنتور كرایه‌ای،‌ برای 431 هكتووات 20/96 قران مطالبه بود. از آنجائی كه برق در آن زمان كالای بسیار گرانبهائی بوده واحد اندازه گیری ده برابر كوچكتر از امروز یعنی هكتو وات ساعت بوده، و كنتورها غالباً بر این اساس ساخته می‌شدند.
بهای برق بازاء هر كیلو وات 2/0 قران یعنی كیلو واتی 2 قران بود (بهای تمام شده امروزی برق حدود یكصد ریال برای هر كیلو وات ساعت است) و علت اساسی بهای بسیار زیاد برق در آن زمان گرانی سوخت، تكنولوژی پائین، راندمان كم، نیاز به سرمایه زیاد و بهره وری كم بوده است.
برای وصول بهای برق مصرفی مغازه‌های بدون كنتور حدود شش نفر تحصیلدار از نیم ساعت به غروب مانده شروع به جمع آوری پول چراغ طبق صورت تنظیمی می‌دادند. دو ساعت از شب گذشته دخل را تحویل دفتر شبانه می‌نمودند. ولی برای منازل اعم از با كنتور یا بدون كنتور و مغازه‌های با كنتور ماهیانه قبض صادر می‌شد و با مراجعه به منازل یا مغازه‌ها وجه دریافت می شد، وصول این پول كار ساده‌ای نبود و بعضاً با مراجعات مكرر وصول می‌شد و گاهی نیز اصولاً وصول نمی‌شد.
جالب آنكه در شرایطی كه وضع مالی كارخانه خوب نبود به كارمندان،‌برابر حقوقشان قبض برق یا فاكتور تحویل می‌دادند.
 
1-3- صنعت برق در برنامه اول عمرانی كشور
در اولین سالهای بعد از سال 1320 هجری شمسیی نظر به اشغال ایران توسط قوای خارجی و اثرات ناشی از آن، توسعه صنعت برق به كندی صورت گرفت. در این سالها كه همزمان با ادامه جنگ جهانی دوم و ویران شده بسیاری از كارخانه‌ها سازنده لوازم و تجهیزان مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود، صنعت برق در ایران نیز نمی‌توانست از این بحران جهانی به دور باشد و در نتیجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت. با این وجود برای تأمین برق كشور اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه مولد 2000 كیلو واتی ( در مجموع به قدرت 8000 كیلو وات) در محل شركت برق منطقه‌ای فعلی تهران (میدان شهدا) شد كه در مهرماه سال 1327 بهره برداری از آن آغاز شد.
احداث این نیروگاه و حتی استفاده از نیروی مولد برق كارخانه‌های دولتی از جمله سلطنت آباد، سیمان ری، سیلو، دخانیات و راه آهن نیز تكافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی‌كرد. چنانكه در زمستان سال 1328 كمبود نیروی برق در تهران به طور كامل محسوس شد و به همین خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسیهای لازم در سالهای 1332 و 1333 اقدام به خرید سه دستگاه مولد دیزلی 1300 كیلو واتی و در مجموع به قدرت 3900 كیلو وات از كارخانه «نردبرگ» آمریكا به مبلغ 500000 دلار نمودند .
این مولدها در فاصله‌ سالهای 1334 و 1335 مورد بهره برداری قرار گرفتند.
در طی این مدت در برخی از شهرها و روستاهای بزرگ، شهرداریها و یا بخش خصوصی به طور مستقل اقدام به نصب مولد و احداث شبكه توزیع برق نمودند. در این سالها به منظور رفع مشكلات ناشی از جنگ جهانی دوم و جبران عقب افتادگیهای امور كشور از جمله صنعت برق، اقدامات گسترده‌ای به عمل آمد و نظام اقتصادی كشور با پیاده شدن برنامه‌های عمرانی،‌ بصورت برنامه ریزی شده و منظم آغاز گردید.
در برنامه اول عمرانی كشور كه هفت ساله در نظر گرفته شده بود و از مهر ماه سال 1327 به اجراء گذاشته شد، هدف اصلی در توسعه صنعت برق، تامین مصارف خانگی و روشنایی شهرها و فراهم آوردن رفاه اجتماعی بوده است. دراین برنامه مبلغ 250 میلیون ریال برای خرید و مولدهای برق هزینه شده است. در طول برنامه مذكور، سازمان برنامه‌ مولدهای برق دیزلی 50، 100 و 150 كیلو واتی را خریداری نمود و یا كارمزد و بهره 3 درصد به شركتهای برق خصوصی و شهرداریها فروخت. در این برنامه كمكهای سازمان برنامه محدود به تقاطی بود كه مؤسسه‌های برق آنها قدرت پرداخت 50 درصد سهم سرمایه گذرای برق را دارا باشند. در نتیجه توسعه صنعت برق در برنامه اول عمرانی تابع امكانات و نیاز جاری و آینده شهرها بود.
در اواخر برنامه اول عمرانی قدرت نصب شده نامی نیروگاههای برق كشور برابر 40 مگاوات و میزان تولید انرژی برق نزدیك به 200 میلیون كیلو وات ساعت بود. در این برنامه اقدامات بسیار محدودی برای ایجاد نیروگاههای برق آبی، بخاری و گازی نیز صورت گرفت و با نصب یك توربین بر روی رودخانه شوشتر با ژنراتوری به قدرت 500 كیلو وات، استفاده از نیروی برق آبی در خوزستان آغاز گردید.
2-3- صنعت برق در برنامه دوم عمرانی:
در این برنامه كه از مهر ماه سال 1334 تا مهر ماه سال 1341 ادامه یافت،‌ اجرای طرحهای مربوط به گسترش و ایجاد شبكه‌های برق به عنوان یك فعالیت عمران شهری در جهت بهبود وضع زندگی مردم در برنامه گنجانده شد. هدفهای اصلی در این برنامه بر پایه محورهای زیر استوار بود :
–    افزایش قابلیت تولید برق،
–    كاهش هزینه تولید برق، و
–    اصلاح نرخها و كاهش سطح عمومی نرخها .
برای تحقق اهداف فوق، كارشناسان داخلی و خارجی پیشنهاد داده بودند كه محدوده جغرافیایی كشور به چهار منطقه تقسیم شده و برای هر منطقه با توجه به شرایط خاص آن منطقه، برنامه جداگانه‌ای برای توسعه تأسیسات برق تنظیم گردیده و به مورد اجراء گذاشته شود. این چهار منطقه عبارت بودند از :
1-    منطقه خوزستان : در این منطقه افزایش قابلیت تولید برق می‌بایست براساس پیش بینی تقاضاهای برق پایه گذاری شده و هزینه‌ها كاهش داده می‌شد. همچنین سطح عمومی نرخها باید به قسمتی طراحی می‌شد كه مشرق صنایع برای استفاده بیشتر از نیروی برق باشد.
2-    منطقه تهران : تهران منطقه‌ای بود كه می‌توانست عرضه كافی برق را در اختیار داشته باشد. لازم بود نرخ برق در تهران كاهش یابد تا از این راه مصرف برق صنایع افزایش یافته تحولی در صنعت بوجود آید.
3-    شهرهای بزرگ : در شهرهای بزرگ به ویژه شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، ساری، بابل، قائم شهر و … لازم بود در مورد احداث نیروگاههای بخاری اقدام شود تا در این شهرها نیز از طریق كاهش سطح برق، مصارف صنعتی افزایش داده شده و بتواند رشد اقتصادی آینده را موجب شود.
4-    شهرهای كوچكتر : گرچه در این شهرها برای رشد صنعت امكاناتی وجود داشت ولی در مرحله نخست تأمین برق برای مصارف روشنائی بیشتر مورد توجه بود.
برنامه دیگری كه در طی سالهای برنامه دوم عمرانی كشور آغاز گردید شروع كار ساختمان سدهای بزرگ از قبیل سدهای دز، امیر كبیر و سفید رود و سپس احداث نیروگاههای برق – آبی در آنها به شرح زیر بود :
–    سد دز با ظرفیت نصب شده اولیه 130 مگاوات ،
–    سد امیر كبیر با ظرفیت نصب شده اولیه 91 مگاوات ، و
–    سد سفید رود با ظرفیت نصب شده اولیه 35 مگاوات .
هدف این بود كه عملیات اجرائی سدهای فوق درسالهای اولیه برنامه سوم عمرانی كشور پایان یافته و ظرفیت نیروگاههای برق آبی كشور راكد بسیار ناچیز و غیر قابل ذكر بود به حدود 250 مگاوات برسد، و در آینده نیز به موازات افزایش نیاز به نیروی برق، ظرفیت این نیروگاهها به تدریج افزایش یابد.
3-3- صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :
در برنامه سوم عمرانی كشور كه از مهرماه سال 1341 به مدت 5 سال و نیم به اجراء گذاشته شده بود به نقش صنعت برق در تقویت زیر بنای اقتصادی اهمیت زیادی داده شد و ضمن آنكه تأمین برق برای مصارف صنعتی در درجه اول اهمیت قرار داشت، روشنائی شهرها و مصارف خانگی نیز از نظر دور نمانده و برنامه ریزیهایی به منظور تأمین رفاه اجتماعی صورت گرفته بود.
در این سالها برای نخستین بار برنامه‌ای جهت توسعه و گسترش صنعت برق تنظیم گردیده و در برنامه‌های عمرانی كشور گنجانیده شد. اعتبارات نسبتاً زیادی برای تولید، انتقال و توزیع نیروی برق در سراسر كشور، پیش بینی شده و به مصرف رسید. در این برنامه ریزی دو هدف اساسی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته بود :
1-    تشویق و تسهیل كار صنایع .
2-    افزایش و بهبود رفاه مصرف كنندگان .
برای تحقق بخشیدن به این دو هدف لازم بود از یك سو انرژی برق به میزان كافی، مطمئن و با نرخ مناسب در اختیار مصرف كنندگان قرار می‌گرفت و از سوی دیگر با نرخهای تشویقی و افزایش عرضه برق، موجبات رشد صنعتی فراهم می‌آمد. این امر فقط از طریق توسعه تأسیسات تولید، انتقال و توزیع به ویژه در مراكز عمده مصرف و شهرهای بزرگ و متوسط كه از لحاظ صنعتی اهمیت بیشتری داشتند می‌بایست بر مبنای طرحهای جامع اقتصادی و پیش بینی مصارف آینده انجام می‌پذیرفت. به همین خاطر به بازارهای برق به سه گروه متمایز تقسیم شده و برای هر گروه برنامه ریزی جداگانه به شرح زیر انجام گرفته بود :
1-    تأمین برق مراكز عمده مصرف با اعتباری به میزان 14 میلیارد ریال.
2-    تأمین برق 17 شهر متوسط  با اعتباری به میزان 5/1 میلیارد ریال .
3-    تأمین برق شرهای كوچك به اعتباری به میزان 2/1 میلیارد ریال .
همچنین برای بهینه سازی روشهای بهره برداری جهت بهبود كیفیت نیروی برق و كاهش هزینه تولید و اصلاح و تركیب نرخها كه می‌توان آنها را جزء هدفهای كلی و عمومی برنامه سوم عمرانی كشور به حساب آورده، اعتباری به میزان 600 میلیون ریال در نظر گرفته شده بود .
در آخرین تجدید نظری كه در اعتبارات برنامه سوم عمرانی كشور به عمل آمد هزینه سرمایه گذاری در صنعت برق به 21 میلیارد ریال افزایش یافت.
از نكات مهمی كه در بنامه سوم عمرانی كشور می‌توان به آنها اشاره كرد یكی پیش بینی تأسیس «سازمان برق ایران» بود كه می‌بایست مسئولیت توسعه برق كشور را به عهده می‌گرفت و دیگری تشكیل مؤسسات برق منطقه ای و ناحیه‌ای در سراسر كشور بود.
 
شركت ماشین سیم و كابل حسام درسال 1371 به شماره 3219 در اداره ثبت شركتهای داخلی ثبت شده و از همین تاریخ شروع به فعالیت نموده است. این واحد تولیدی اقدام به تولید ماشین سیم و كابل سازی و همچنین سیم‌ها و كابل‌های مختلف می‌كند. از اهداف مدیران این شركت كمك كردن به رشد اقتصادی كشور و خود كفا نمودن كشور به محصولات فوق الذكر و تهیه آن در داخل كشور و عدم خروج ارز از داخل كشور همچنین ایجاد اشتغال در كشور و بهره ور نمودن نیروی كار مدیر عامل این واحد تولیدی آقای حسن ابراهیم خانی هستند.
بازار خرید و فروش كالا :
بازار خرید مواد اولیه بین 80% – 90% داخلی می‌باشد. و 10%- 20% آن نیز بازار خارجی است كه عمده آن از كشورهای آسیای جنوب شرقی تهیه می‌شود.
بازار فروش كالای ساخته شده كاملاً داخلی می‌باشد به دلیل اینكه كشور در این رشته از صنعت برتری خاصی برخودار نیست و كشورهای جنوب شرق آسیا این كالاها را با قیمت مناسبتر و كیفیت بهتر به بازار عرضه می‌كنند.
رقابت :
رقابت در این رشته از صنعت به صورت شدید است و رقیب عمده این شركت، شركت تك می‌باشد.
مراحل ساخت ماشین سیم وكابل سازی :
ساخت این دستگاه كه راد نام دارد به همراه دو دستگاه ضمیمه كه پیشكش و جمع كن نامیده می‌شوند شامل 7 یا 8 این مراحل به صورت اجمال شامل :
ساخت شاسی     
ساخت قطعات منفرد
ساخت قطعات ساب اسمبلی
اسمبل كردن قطعات
نقاشی ماشین
مونتاژ نهایی
راه اندازی و آزمایش
شرح مراحل ساخت به تقضیل به شرح زیر است:
بخش اول : ساخت شاسی :
1-    برشكاری
2-    جوشكاری
3-    سنگ زنی
4-    سوراخكاری
در این بخش پروفیل‌های چهار گوش برش داده می‌شود و مقاطع بریده شده توسط دستگاه جوش به هم متصل شده و به قسمت سنگ زنی برای صاف كردن و سنگ زدن قسمت‌های اضافی انتقال داده می‌شود. در قست سوراخكاری توسط دریل برای نصب بقیه مواد این پروفیل‌ها سوراخ زده می‌شوند.
پروفیل‌ها انواع مختلف دارند. سی شكل، ال شكل، چهار گوش، دایره‌ای
 
بخش دوم : ساخت قطعات منفرد
این قطعات روی شاسی اصلی سوار می‌شوند این قطعات به 2 صورت است :
قطعاتی كه باید ساخته شوند : یاطاقان- شفت- فلنچ- فولی- چرخ دنده- بوش- كاپیستن .
قطعاتی كه باید خریداری شوند : بلبرینگ- تسمه صنعتی- زنجیر- قالب- الكتروموتور
دستگاه راد همیشه همراه 2 دستگاه جانبی است :
1-    پیش كشش
2-    جمع كن (ریوایندر) Rewinder
بخش سوم  : ساخت قطعات ساب اسمبلی .
در این بخش یاطاقان، چرخ دنده،‌ بوش،‌ بلبرینگ، شفت و كاپیستن روی هم سوار شده و جمع می‌شوند یك دستگاه راد شامل 4 قسمت كشش است كه سایزهای مختلف دارد.
بخش چهارم : اسمبل (سرهم) كردن قطعات
4 واحد كشش روی شاسی سوار شده و از طریق سیستم انتقال نیرو، به الكتروموتور محرك دستگاه مرتبط می‌شوند در این بخش دستگاه مورد آزمایش و راه اندازی سبك قرار می‌گیرد.
 
بخش پنجم : نقاشی ماشین
در این بخش ابتدا دستگاه مونتاژ شده یعنی بعضی قسمتهای دستگاه باز شده این قسمتها كه باز می‌شوند شامل درها و كاورها می‌باشند بقیه قسمتها كه باز نمی‌شود توسط روزنامه پوشیده و كار رنگ آمیزی ماشین انجام می‌شود.
بخش ششم : مونتاژ نهایی
همه قسمتها رنگ آمیزی شده و مونتاژ می‌شود و همه قسمتهای باقیمانده روی آن سوار می‌شود.
بخش هفتم : راه اندازی آزمایشی
این بخش كه راه اندازی دستگاه است با نصب تابلو برق همراه است كه خود تابلو برق نیز مراحل ساخت خود را دارد. مراحل ساخت تابلو برق به شرح زیر است :
1-    ساخت شاسی (تابلو)
2-    سیم كشی مدار قدرت و فرمان
3-    نصب روی شاسی (پانل اپراتور)
تابلو برق را به دستگاه وصل می‌كنیم و راه اندازی و آب بندی می‌شود. صداگیری و رفع اشكال دستگاه انجام می‌‌شود.
در پایان یك دستگاه راد می‌تواند مس 8 میلیمتر را به مس 38/1 را تبدیل كند.
دستگاه فاین هم مثل دستگاه راد ساخته می‌شود فقط 4 قسمت كشش آن ریزتر و سایز آن كوچكتر است كه مس 38/1 را تبدیل به مس 16/0 میلیمتر، 18/0 میلیمتر و 20/0 میلیمتر می‌كند و بلافاصله سیم نازك شده را عملیات حرارتی می‌كند و بر روی قرقره‌های ویژه‌ای می‌پیچد.
 
1-    قطعات منفرد دستگاه راد و مبالغ آن :
ردیف    نام قطعه    تعداد    قیمت واحد    قیمت كل
1    یاطاقان    یك دست (10 عدد)    180000    1800000
2    چرخ دنده    یك دست (15 عدد)    200000    3000000
3    فولی    یك دست (4 عدد)    120000    480000
4    تسمه صنعتی    یك دست (5 عدد)    70000    350000
5    بوش    یك دست (14 عدد)    50000    700000
6    شفت    یك دست (5 عدد)    280000    1400000
7    بلبرینگ    یك دست (2 عدد)    90000    1800000
8    زنجیر    3 متر (یك بسته)    160000    480000
9    الكتروموتور    یك دست (3 عدد)    400000    1200000
10    فلنچ    یك دست (14 عدد)    40000    160000
11    قالب    یك دست (16 عدد)    350000    5600000
12    كاپیستن     یك دست (16 عدد)    220000    3520000
    جمع كل            20490000

 
قطعات منفرد فاین و مبالغ آن :
ردیف    نام قطعه    تعداد    قیمت واحد    قیمت كل
1    یاطاقان    یك دست (7 عدد)    180000    1260000
2    شفت    یك دست (7 عدد)    280000    1960000
3    تسمه صنعتی    یك دست (12 عدد)    70000    840000
4    فولی    یك دست (17 عدد)    120000    2040000
5    الكتروموتور    یك دست (2 عدد)    400000    800000
6    بوش    یك دست (4 عدد)    50000    200000
7    درپوش    یك دست (7 عدد)    40000    280000
8    بلبرینگ    یك دست (20 عدد)    90000    1800000
9    كاپیستن    یك دست (4 عدد)    220000    880000
    جمع            10060000

 
قطعات منفرد اكسترودر و مبالغ آن :
ردیف    نام قطعه    تعداد    قیمت واحد    قیمت كل
1    یاطاقان    یك دست (2 عدد)    180000    360000
2    چرخ دنده    یك دست (7 عدد)    200000    1400000
3    شفت    یك دست (4 عدد)    280000    1120000
4    فولی    یك دست (10 عدد)    120000    1200000
5    تسمه صنعتی    یك دست (10 عدد)    70000    700000
6    الكتروموتور    یك دست (2 عدد)    400000    800000
    جمع            5580000

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

سرمایه گذاری
الف)ساختمان –زمین –تاسیسات
1-زمین 000/100 متر مربع برابر 10 هكتار در منطقه مجاز كشاورزی قیمت هر متر مربع 000/25 ریال جمعا به مبلغ 000/000/500/2 ریال (دو میلیارد و پانصدمیلیون ریال)
2-زیر بنا به میزان 1200 متر مربع هر متر مربع 000/500/1 ریال جمعا 000/000/800/1 ریال
3- تاسیسات برق-گاز-تلفن در وسعت 10 هكتار 000/000/600 ریال
4-محوطه سازی 000/10 متر مربع هر متر مربع 000/7 ریال     000/000/750 ریال
5-دیواركشی دور زمین به اندازه 400 متر مربع هر متر مربع 000/250 ریال جمعا 000/000/100 ریال
6-متفرقه و پیش بینی نشده     000/000/200 ریال
جمعا 000/000/950/5 ریال

توضیح:
زیربنای مذكور شامل: الف انباری برای نگهداری مواد غذایی و غذای ماهیان قزل آلا در شرایط مطلوب كه عاری از گرما و رطوبت باشد كه استفاده از وسائل و دستگاههای گرمایی و سرمایی وخشك كن كه باعث از بین رفتن رطوبت محیط ی باشد نیاز است.ساختمان اداری برای كارهای اداری و دفتری اعم از خرید و فروش وحسابرسی و غیره ج-سوله برای انبار كردن مواد غذایی كپور كه شامل یونجه، شبدر و اقلام مختلف می باشد د-ساختمان كوچك برای كاركنان استخر منحصرا كه شخصی است تا نكات بهداشتی رعایت شود 5-آزمایشگاه یا كلی نیك كوچك برای ماهیان بیمار كه حالت قرنطینه وحوضچه های لازم را شامل می شود 6- اتاق یا ساختمان مختص برای آماده سازی ماهی برای بازار
وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
1-پمپ آب یك دستگاه برای چاه عمیق     2-پمپ كفكش     3-هواده بولر 2 دستگاه  4-هواده اسپلش 3دستگاه     5-غذاده الكتریكی     5 دستگاه     6-دستگاه رقم بندی مورد هیوم     3 دستگاه     7-دماسنج 3 دستگاه     8-ترازو     2 دستگاه
9-كیتهای مخصوص برای اندازه گیری كشیدن 200عدد     11-ساچوك وماسك 8عدد     12-كپسول اكسیژن با حجم بالا    2دستگاه     13-دستگاه انكوباسیون 3دستگاه    جمعا 000/000/200 دو میلیارد ریال
توضیح:مهمترین عوامل رشد و تغذیه خوب ماهی اكسیژن زیاد و آب سرد است كه میزان اكسیژن محلول در آب بستگی به ارتفاع و درجه آب دارد هر چه آب گرم باشد اكسیژن محلول در آب كم است برای قزل آلا  8 میلی گرم در لیتر اكسیژن نیاز است كه دراستخر خروجی آب نباید كمتر از6 میلی گرم باشد به همین علت علاوه برترفندهای مختلف برای اكسیژن به طور طبیعی ارتفاع استخر به آب استخر از دستگاههای هواده نیز حتما باید استفاده شود تا بتوان شاهد رشد و تغذیه خوب ماهیان بود.

وسایل دیگر هم هر كدام در جای خود و نیاز لازم برای پرورش ماهی می باشد.
ماشین آلات:
1-تانكر آب .10تن با وسائل  جانبی     یك دستگاه 000/000/800 ریال
2-وانت نیسان     2 دستگاه 000/000/300 ریال
3-تراكتور و تیلر با وسائل جانبی     1 دستگاه 000/000/400 ریال
جمعا 000/000/500/1 یك میلیارد و پنج میلیون تومان
توضیح:
1-تانكر آب جهت حمل ماهی به بازار: هر چند می توان با كرایه از این هزینه صرف نظر كرد اما آنچه كه بسیار مهم است چنانچه مزرعه دار خود تانكر داشته باشد اولا در زمان مناسب می تواند ماهی را به بازار انتقال دهد واز كرایه های آن مبرا باشد
دوما :هزینه های جانبی وكرایه ماشین كه همیشه ثابت می باشد و به مرور افزایش می كند با داشتن تانكر این نیاز برطرف می شود وهمچنین در بعضی موارد با در دست نبودن چنین تانكرهای آب
ب-وانت نیسان برای حل بچه ماهی ها می باشد كه با تغییرات اندك می توان فضا و شرایط مطلوبی برای حمل ونقل بچه ماهیها اتخاذ كرد
3-تراكتور و تیلر برای استخر گرمایی می باشد كه نیاز اساسی برای حمل ونقل مواد غذایی مثل یونجه برای ماهیان می باشد.

حقوق و دستمزد كاركنان و پرسنل در یك سال
1-نیروی متخصص    4نفر        000/000/288 ریال
2-كارگر نیمه ماهر    8 نفر        000/000/288 ریال
3-كارگر ساده    6 نفر        000/600/129 ریال
4-نگهبان    3 نفر    000/000/54ریال
جمعا 000/600/759 ریال
   
هزینه های سربار یك دوره
1-برق        000/000/20 ریال
2- گاز و نفت    000/500/7 ریال
3-بنزین و گازوئیل        000/000/6 ریال
4-تبلیغات    000/000/6 ریال
5-حمل ونقل و استهلاك آن    000/500/7 ریال
6-متفرقه وپیش بینی نشده    000/000/15 ریال
جمعا     000/000/62 ریال
مواد اولیه برای یك دوره 6 ماهه
1-غذای ماهی 5 گرمی      sfT3    000/000/60 ریال
2-بچه ماهی برای پرورش 5 گرمی 000/100 خریدار اولیه     000/000/60 ریال
جمعا     000/000/120 ریال

احداث استخر و هزینه آن
چنانكه قبلا گفته شد برای تولید 80 تن ماهی قزل آلا در وزن بازاری 300-250 گرمی در هر دوره كه 6 ماه می باشد نیاز به استخرهای متعدد در اندازه های مختلف داریم استخر برای پرورش به اشكال مختلف وجود دارد كه می توان از استخرهای خاكی،بتونی،فایبرگلاس نام برد كه از لحاظ اقتصادی فایبرگلاس مقرون به صرفه نیست و از استخرهای خاكی از لحاظ بهداشتی بازده لازم و بهره برداری مناسبی نمی توان انتظار داشت ودر نتیجه استخرهای بتونی مناسبترین آنها است چه از نظر بهداشتی و چه از نظر اقتصادی استخرهای بتونی به سه شكل دایره ای  بیضی و مستطیل می توان ساخت كه استخرهای گرد یا دایره ای بدلیل پرت زیاد زمین وهمچنین به صید بچه ماهی سخت می باشد به همین دلیل استخرهای مستطیلی را اكثرا پیشنهاد میكنند برای ساخت استخر ماهی بتونی مورد نیاز پس از كارشناسی یعنی نزدیكترین راه به رودخانه یا چاه آب بدین شكل احداث می شود.
وزن    طول(متر)    عرض(متر)    ارتفاع ومتر    شیب
30-5    12-10    1     60-5/0     1 درصد
120-30    25-20     5/2-2     1/1-90/0     1 درصد
300-120    35-30 متر    5/3-3    5/1-4/1    1 درصد

با توجه به اینكه برای تولید 5/1-1 تن ماهی نیاز به 100 متر مربع سطح نیاز داریم برای تولید 80 تن در فاز آخرنیاز به حدود یك هكتار یا 000/10 متر مربع لازم است.
15    استخر برای ماهی 5 گرم تا 30 گرم قیمت تمام شد و هر استخر 000/000/10ریالی است كه شامل كارگر :بنا زیرسازی ،لوله های مصرفی پولیكا و سیمانی می باشد و بلوك سیمانی لیكا
20 استخر برای ماهی 30 تا 120 گرم
قسمت تمام شده هر استخر 000/000/24 ریال كه شامل كارگر بنا  زیر سازی لوله های مصرفی پولیكا سیمانی وبلوك سیمانی لیكا
25 استخر برای ماهی 120 گرم تا 300 گرم قیمت تمامی شده هر استخر 000/000/28 ریال كه شامل كارگر ،بنا، زیر سازی لوله های مصرفی پولیكا و سیمانی می باشد بلوك سیمانی لیكا
15 استخر هركدام 000/000/10 ریال         جمعا 000/000/200
20 هر استخر هر كدام 000/000/24 ریال    جمعا 000/000/480
25 هر استخر هر كدام000/000/28             جمعا 000/000/700
جمعا 000/000/380/1  یك میلیارد وسیصد و هشتاد میلیون
   
سایبان برای یك سوم استخرها جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی وگرم شدن آب جمعا  000/000/350 ریال
یكی از فوائد هم استخرهای مختلف در سایز ها و اندازه های مختلف جلوگیری از هم جنس خواری است كه دیده شده ماهی 7 گرمی 5 گرمی را بلعیده است و از نكات مهم دیگر نوع تغذیه و رقم بندی تغذیه ای ماهی است وهمچنین بیماری ماهی واز همه بهتر نیاز به اكسیژن ماهی است زیرا ماهی های كوچك اكسیژن بیشتر نیاز دارند و به روز میزان نیاز اكسیژن می شود.
سپس چنانچه استخرهای متفاوتی داشته باشیم سهولت در تمیزی آب بهتر تغذیه شدن ماهیان جلوگیری از كانابا سیم می شود برای همچنین ساخت استخر بتونی پیش ساخت استخر بتونی پیش ساخته به نام ملیكا استفاده می شود كه دارای مزایای زیادی از قبیل: 1- جلوگیری از پرت مصالح     2- عایق بودن     3-حجم كم     4-وزن كم وسبك دارد نوع استخرهای به صورت متوالی است كه بازده كار را نیز افزایش می دهد در تناسب به استخرهای موازی
حال با توجه به موارد فوق ونوع تولید كه یك منبع غذایی بسیار مفید برای انسان بوده و خواهد بود چرا كه ماهی سرشار از ویتامین وفسفر وكلسیم است.
قابلیت جذب بالا در تغذیه انسان بطوریكه 99% در موقع تغذیه جذب می شود مثل ماهی كفال
2-سرعت رشد بالای ماهی كه طی 6ماه قابل مصرف است وهمچنین مفید بودن گوشت ماهی از نظر تغذیه انسان بدلیل داشتن چربیهای غیراشباع
جمع كل  000/600/121/12        دوازده میلیارد و یكصد و بیست و یك میلیون 600هزار ریال…21

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید