سیستم اعلان و اطفاء حریق و چگونگی طراحی و ساخت آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سیستم اعلان و اطفاء حریق و چگونگی طراحی و ساخت آن در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیستم اعلان و اطفاء حریق و چگونگی طراحی و ساخت آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه سیستم اعلان و اطفاء حریق و چگونگی طراحی و ساخت آن در word

ATmega 32 ( DDPI )

شکل 1-2 پایه های atmega

4-2 بلوک دیاگرام ATmega

5-2 توصیف پایه ها ATmega

جدول 1-1 ولتازآستانه پایه rest

6-2 هسته مرکزی ATmega 32 ( CPU )

7-2 حافظه های ATmega16  AVR

حافظه I/O

شکل 3-

منابع کلاک

مد ADC Noise Reduction

8-2 مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC)

عملکرد ADC

شروع تبدیل

Prescaling و زمان تبدیل

کانالهای بهره تفاضلی

9-2کانالهای ورودی ADC

نتیجه تبدیل ADC

11-2: تراشه MAX

12-2 بررسی LCD

شکل 1-3شماتیک سیستم اعلان و اطفا حریق

شکل2-3 برد مدار چاپی توسط نرم افزار protel 99se

پ2-1 سنسور دما lm

پ3-1 اطلاعات میکروکنترلر

 

 
چکیده
سیتم اعلان واطفاء حریق به عنوان یک سیستم امنیتی برای کارخانجات ومراکز عمومی و ادارات کاربرد فراوانی دارد.و در صورت حس کردن حرارت ویا دود سیستم آلارم   می دهد .
و می توان بگونه ای برنامه ریزی کرد که بتواند از حریق جلوگیری نماید.

کلمات کلیدی:سنسور گازوحرارت, میکروکنترولر

فصل اول
سنسورها:
1-1 سنسور دمای LM35 :سانتیگراد می باشد. LM35 نیازی به کالیبره شدن ندارد زیرا ذاتا کالیبره است. خروجی آن mv10 در ازای هر درجه سانتیگراد است. این سنسور دارای دقت    در دمای اتاق و   در تمام بازه کاربردی آن یعنی از -55 تا -150 است. امپدانس خروجی کوچک، خروجی خطی و کالیبراسیون دقیق ذاتی آن ارتباط با آن را برای بازخوانی و کنترل مدارات ساده می کند. از آنجائیکه این سنسور تنها ma60 از منبع جریان می کشد، خیلی کم  افزایش دمای داخلی پیدا می کند
( کمتر از  0.1 درجه در دمای اتاق ).
خلاصه ای از خصوصیات LM35 عباتست از :
? کالیبره شده داخلی بر حسب سلسیوس.
? دارای مقیاس خطی  .
? دقت تضمین شده  0.5 ( در دمای  25 )
? بازه مجاز  -55 تا -150 درجه سانتیگراد.
? قیمت مناسب پایین.
?کار با ولتاژهای 4 تا 30 ولت.
? جریان درین کمتر از  60.
? تولید گرمای داخلی کمتر از  0.08 .
? عملکرد غیر خطی تنها در حدود  .
? امپدانس خروجی پایین،   برای بار  .
     مشخصات دقیق تر برای انواع سریهای LM35 و همچنین انواع بسته بندیهای آن در انتهای پایان نامه بصورت ضمیمه آورده شده است.

1-2-1 سنسور گاز MQ 2
توسط این سنسور می توان گازهای از قبیل :بوتان,متان,الکل,دود را تشخیص دهد.
از 6 بایه تشکیل شده است,که دو بایه آن یکی A,B می باشد ودو بایه آن H می باشد.
که بایه های H به یک فیلامان متصل می باشد و بایه Aویکی از بایه های H به 5 ولت
 متصل شده است و بایه دیگر H به زمین متصل شده است.
بایه B خروجی سنسور می باشد و برای تنظیم ولتاز خروجی توسط یک مقاومت 3/3 کیلو
اهم به زمین متل شده است.
اجزاء داخلی سنسور  و نحوه بایاس کردنMQ2  در شکل 1-3 نشان داده شده است…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی در word

فصل اول : طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها 
علائم بکاررفته    
اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی  
دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی
درجات حفاظتی  
توصیه‌های قبل از آزمایش     …
آزمونها برای اولین عدد مشخصه  
آزمونها برای دومین عدد مشخصه  
فصل دوم : استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشار قوی
مقدمه       …
قسمت اول : تعاریف   …
شرایط کار عادی    …
شرایط حمل و نقل ، انبارکردن و نصب   ……
قسمت دوم : مقادیر اسمی     ……
ولتاژ اسمی    
مقدار اسمی سطح عایقی     …
فرکانس اسمی     …
جریان اسمی عادی     …
جریان اسمی ایستادگی کوتاه‌مدت  
جریان اسمی ایستادگی پیک     …
افزایش دما    
درجات حفاظت   …
قسمت سوم : طرح و ساخت     …
محفظه‌ها      
کلیدهای جداکننده (ایزولاتورها)    
اینترلاکها      
زمین کردن    
شینه‌ها       …
شناسایی      
ابعاد تابلو      
اطلاعات ، لوله ویژگیها     …
قسمت چهارم : آزمونها    …
طبقه‌بندی آزمونها     …
آزمونهای ولتاژ     …
آزمونهای افزایش دما     ……
آزمونهای جریان کوتاه‌مدت بر روی مدار اصلی   …
آزمونهای جریان کوتاه‌مدت روی مدارات زمین   …
تعیین مطابقت ظرفیتهای قطع و وصل  
آزمونهای عملکرد مکانیکی     …
تعیین مطابقت درجات حفاظتی    
آزمونهای وسایل کمکی الکتریکی ، مکانیکی  
کنترل کردن سیم‌بندی    
پیوست (الف) استاندارد مقادیر جریان مطابق نشریه IEC شماره 59 …
پیوست (ب) شرایط استاندارد اتمسفری مطابق نشریه IEC شماره 60 …
پیوست (پ) روش آزمون شرایط جوی ، برای تابلوهای قدرت و فرمان نصب شده در محیط‌های باز    
پیوست (ت) راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکار رفته در شبکه توزیع    

مقدمه

این فصل استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشارقوی فلزی را شامل می‌شود که دارای ولتاژی از یک تا 33 کیلوولت بوده و در کارخانه مونتاژ می‌شوند. در این فصل تعاریف و طبقه‌بندی، مقادیر نامی، طرح وساخت تابلوها بیان شده و در انتها آزمونهای نوعی و معمول لازم در مورد تابلوها آورده شده است

2-1- قسمت اول : تعاریف

تعریف‌های زیر در این استاندارد قابل استفاده می‌شود

2-1-1- تابلوهای قدرت و فرمان

ترکیبی از وسایل کلیدزنی همراه با تجهیزات کنترلی، حفاظتی و تنظیم است که شامل وسایل جنبی، اتصالات مربوطه، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدارنده آنها می‌باشد

2-1-1-1- تابلوهای قدرت

ترکیبی از وسایل کلیدزنی همراه با تجهیزات کنترل ، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم است که شامل وسایل جنبی، اتصالات مربوطه ، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدانده آنها نیز می‌باشد و اصولاً در ارتباط با تولید، انتقال و توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی بکار می‌رود

2-1-1-2- تابلوهای فرمان

ترکیبی از وسایل کلیدزنی همراه با تجهیزات کنترل ، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم است که شامل وسایل جنبی ، اتصالات مربوطه ، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدارنده آنها می‌باشد و اصولاً برای کنترل تجهیزات مصرف‌کننده انرژی الکتریکی، بکار می‌رود

2-1-2- تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی

مجموعه تابلوهای قدرت و فرمان که دارای پوشش خارجی فلزی بوده و دارای اتصال زمین می‌باشند و به استثناء اتصالات خارجی، بطور کامل سوار شده‌اند

در این فصل ، هرجا که از تابلو قدرت و فرمان ذکری به میان آید، منظور تابلو قدرت و فرمان با پوشش فلزی است

2-1-3- تابلوهای قدرت و فرمان فلزی (متال‌کلد)

به تابلوهای قدرت و فرمانی اطلاق می‌شود که اجزاء بکار رفته در تابلو، در خانه‌های بسته فلزی که زمین شده‌اند قرار گرفته است

توجه : این تابلوها دارای بخشهایی با درجات حفاظتی مشخص شده در جدول (2-3) می‌باشند و حداقل خانه‌های بسته فلزی که شامل اجزا زیر است، در آنها وجود دارد

الف) کلید اصلی

ب) اجزایی که به یک طرف کلید اصلی متصلند، مانند فیدرها

ج) اجزایی که به طرف دیگر کلید اصلی متصلند، مثل : شینه‌ها ، جایی که بیش از یک گروه از شینه‌ها وجود دارد هر گروه دارای خانه‌های جداگانه هستند

2-1-4- تابلوهای قدرت و فرمان سلولی

به تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی ، بجز تابلوهای مشخص شده در بند (2-1-3) می‌گویند

توجه : این تابلوها دارای یکی از مشخصات زیر می‌باشند

الف) یا فاقد هر نوع جداره‌ای هستند

ب) یا تعداد خانه‌های آنها کمتر از تعدادی است که برای تابلوهای فلزی نیاز می‌باشد

ج) یا دارای جداره‌های فلزی نمی‌باشد

د) یا جداره‌های فلزی دارای درجه حفاظت کمتری نسبت به جداول توصیه شده (2-3) می‌باشد

2-1-5- تابلوهای قدرت و فرمان مونتاژ کارخانه

تابلوهای قدرت و فرمان که در کارخانه ساخته شده و قابل حمل بوده و مسئولیت آزمایش آن را کارخانه سازنده به عهده گرفته است

2-1-6- تابلوهای تمام بسته

این تابلوها عبارتند از مجموعه سوار شده در کارخانه که تمام جوانب آن، جز سطح نصب که ممکن است باز باشد، به نحوی بسته باشد که حداقل درجه حفاظت 20IP تأمین شود. تابلوهای تمام بسته فشارقوی، به اشکال مختلف ساخته می‌شود که عمده‌ترین آنها به شرح زیر است

2-1-6-1- تابلوهای تمام بسته ایستاده

منظور تابلویی است که بتواند بطور مستقل و بدون اتکا به دیوار، در روی کف ساختمان استقرار پیدا کند

2-1-6-2- تابلو ایستاده تمام بسته قابل دسترسی و فرمان از جلو

عبارت است از تابلویی که وسایل فرمان ، مانند دسته یا کلیدهای فشاری، و

وسایل اندازه‌گیری، در قسمت جلوی تابلو قرار گرفته، و سایر تجهیزات و لوازم مانند کلیدهای جداکننده غیرقابل قطع زیربار ، کلیدهای جداکننده قابل قطع زیربار، کلیدهای قدرت، فیوزها، ترانس جریان، ترانس ولتاژ و سرکابلها در داخل تابلو نصب می‌شود و بوسیله یک در لولایی مجهز به قفل الکتریکی یا مکانیکی، که فقط پس از قطع کلید، قابل بازشدن است دسترسی برای اتصالات، تعمیرات، تعویض، و غیره امکان‌پذیر است

2-1-6-3- تابلو ایستاده، تمام بسته ، کشویی

این تابلو بطور کلی ، از دو قسمت اصلی ثابت و متحرک کاملاً مجزا، تشکیل شده است. قسمت اول بدنه تابلو می‌باشد که بصورت سلول ساخته شده و شینه‌کشی، محل اتصال کابلهای ورودی و خروجی، دریچه‌های اتصال و فیش‌های اتصال کلید در این قسمت تعبیه گردیده و در بالاترین قسمت آن نیز وسایل اندازه‌گیری نصب می‌شود. قسمت دوم ، که کلید در روی آن نصب شده است، اسکلتی است متحرک ( که ارابه نیز نامیده می‌شود) به صورت کشویی با کمک چرخ، دقیقاً در داخل سلول فوق‌الذکر قرار گرفته و اتصالات لازم را برقرار می‌سازد. سمت جلو اسکلت مزبور باید کاملاً بسته باشد و قسمت فرمان کلید، مانند دسته و یا کلیدهای فشاری روی این قسمت نصب گردد. قسمت کشویی باید دارای قفل بوده و فقط پس از قطع کلید قابل خارج کردن و یا جاگذاردن باشد

2-1-7- محفظه

قسمت دربرگیرنده تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی را گویند که باعث جلوگیری از تماس افراد بطور اتفاقی با قسمت‌های برق‌دار و قطعات متحرک آن می‌شود و همچنین وسایل داخلی را در مقابل اثرات خارجی حفاظت می‌کند

2-1-8- خانه

بخشی از تابلو قدرت یا فرمان با پوشش فلزی را می‌گویند که به غیر از جائیکه برای انجام اتصالات ، کنترل و یا تهویه بایستی باز بماند، محاط شده باشد

2-1-9- جداره

جزئی از پوشش یک خانه که آن را از خانه‌های دیگر جدا می‌کند

2-1-10- پوشش

قسمت خارجی محفظه تابلوهای قدرت و کنترل با روپوش فلزی را گویند

2-1-11- درب

به پوشش کشویی یا لولایی گویند

2-1-12- دریچه حفاظتی

جزئی است که می‌تواند بین دو حالت زیر حرکت کند :‌

وضعیتی که اجازه می‌دهد کنتاکتها متحرک با کنتاکتهای ثابت درگیر شوند
وضعیتی که بصورت قسمتی از پوشش یا جداره درآمده و کنتاکتهای ثابت را می‌پوشاند

3-1-13- بوشینگ

ساختاری که یک هادی را از میان یک پوشش و یا جداره عبور داده و آن را نسبت به آنها عایق می‌کند و شامل متعلقات اتصالات به جداره و پوشش نیز می‌شود

2-1-14- جزء جداشدنی

جزئی که بطورکامل حتی در موقعیکه مدار اصلی برقرار باشد، قابل خارج نمودن از تابلوی قدرت یا کنترل می‌باشد

2-1-15- جزء خارج شونده

جزء جداشدنی که بتوان آن را به موقعیتی با فاصله عایقی کافی خارج ساخت درحالیکه وابستگی مکانیکی آن با مجموعه ساخته شده در کارخانه برقرار بماند

2-1-16- وضعیت کار (وضعیت اتصال)

وضعیتی که در آن جزء جداشدنی برای انجام کار عادی خود بطور کامل، وصل شده باشد

2-1-17- وضعیت قطع

وضعیتی برای جزء خارج شونده که در آن وضعیت فاصله عایقی در مدارهای آن ایجاد شده در حالیکه وابستگی مکانیکی آن با محفظه باقی می‌ماند

2-1-18- وضعیت آزمون

وضعیت قطع برای جزء خارج شونده درحالیکه مدارات کنترلی متصل بوده و اجازه انجام آزمایشهای عملکرد مکانیکی روی جزء خارج شونده را می‌دهد

2-1-19- وضعیت جداشده

وضعیتی برای جزء جداشدنی درحالتیکه خارج از محفظه است و بطور مکانیکی نیز از آن جدا شده‌ است

2-1-20- وضعیت زمین

وضعیتی است که به هنگام بستن یک کلید ، باعث زمین شدن و اتصال کوتاه شدن مدار اصلی می‌شود

2-1-21- ولتاژ اسمی (تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی)

ولتاژی که تابلو قدرت و فرمان برای آن طرح شده و شرایط کاری با توجه به این مقدار درنظر گرفته شده است

2-1-22- مقدار اسمی سطح عایقی (برای تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی)

به مجموعه مقادیر ولتاژ (با فرکانس قدرت و ضربه) که ایستادگی عایقی تابلوهای قدرت و فرمان را در برابر تنش‌های دی‌الکتریکی مشخص می‌کند اطلاق می‌شود

2-1-23- جریان اسمی (برای یک مدار)

مقدار جریانی که یک مدار از تابلوی قدرت یا فرمان، تحت شرایط مشخص شده بطور مداوم قادر است تحمل کند و با مقدار r.m.s سنجیده می‌شود

2-1-24-جریان ایستادگی کوتاه‌مدت (برای یک مدار)

مقدار مؤثر جریانی است که یک مدار تابلوی قدرت یا فرمان در زمان کوتاه مشخصی و تحت شرایط تعیین شده می‌تواند تحمل کند

 2-1-25- جریان ایستادگی پیک (برای یک مدار)

مقدار پیک جریانی است که مدار تابلوی قدرت و فرمان می‌تواند تحت شرایط مشخص شده برای استفاده، در برابر آن ایستادگی کند

2-1-26- فرکانس اسمی (تابلو قدرت یا فرمان با پوشش فلزی)

فرکانس کار تابلو قدرت یا فرمان که تابلو و مقادیر مشخصه وسایل در ارتباط با تابلو بر آن اساس طرح شده است

2-1-27- دمای هوای محیط (برای تابلو قدرت یا فرمان با پوشش فلزی)

دمای هوای اطراف محفظه خارجی تابلو قدرت یا فرمان است که تحت شرایط مشخص شده برای تابلو بدست می‌آید

2-1-28-مدار اصلی (برای مجموعه تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی)

کلیه قسمتهای هادی یک تابلو (شامل هادیها و وسایل کلیدزنی) که در تشکیل مداری برای انتقال انرژی الکتریکی اصلی بکار رفته باشد

2-1-29-مدار فرعی (برای مجموعه تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی)

کلیه قسمتهای هادی یک مجموعه که در تشکیل مداری برای کنترل ، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم و غیره بکار رفته باشد

2-2-شرایط کار عادی

تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی طرح شده مطابق این استاندارد، تحت شرایط زیر مورد استفاده قرار گیرد

الف) دمای هوای محیط بیشتر از 40 سانتیگراد نشود و مقدار متوسط آن در مدت 24 ساعت از 35 درجه سانتیگراد بیشتر نباشد

ب) حداقل دمای محیط به شرح زیر است

برای نصب در داخل ساختمان 5- درجه سانتیگراد
برای نصب در هوای آزاد

در شرایط معتدل 25- سانتیگراد

در شرایط سرد و یخبندان 50- درجه سانتیگراد

توجه : در مواردی که لازم باشد باید جهت اطمینان از وجود شرایط مناسب کار، اقدامات احتیاطی (مانند گرمایش یا تهوی) به عمل آید، مثلاً برای بعضی از رله‌ها، دستگاههای اندازه‌گیری و غیره دمای محیط کار نباید از 5- درجه سانتیگراد کمتر شود

پ) ارتفاع کمتر از 1000 متر باشد

توجه :‌ مقادیر نامی سطح عایق که در بند 2-6 مشخص شده‌اند برای تابلوهای قدرت و فرمان که در ارتفاعهای کمتر از 1000 متر و دماهای مشخص شده بالا، بکار می‌رود و در انتخاب تابلوی قدرت و فرمان که در ارتفاعهای بیش از 1000متر مورد استفاده قرار می‌گیرد باید ضرایب تصحیح مطابق جدول (2-1) اعمال گردد

جدول (2-1)

ضریب تصحیح برای ولتاژهای نامی

ضریب تصحیح برای ولتاژهای آزمون نسبت به سطح دریا

ماکزیمم ارتفاع متر

95/

05/

8/

25/

برای حالتی که ارتفاع بین 1500 و 3000 متر قرار دارد با استفاده از میان‌یابی خطی از جدول فوق، ضریب تصحیح مناسب بدست می‌آید

ت) هوای محیط آلوده نبوده و دارای گرد و خاک ، دود ، گازهای قابل اشتعال و خورنده و بخار و نمک نمی‌باشد

ث) برای تأسیسات هوای آزاد، سازنده بایستی وجود رطوبت ، باران ، برف، لایه‌ای از یخ یا برف تا 5 کیلوگرم بر مترمربع و تغییرات سریع دما و فشار باد تا 700 نیوتن بر مترمربع و اثرات تشعشع خورشیدی را درنظر بگیرد

ج) برای نصب بجز شرایط فوق استفاده کننده باید با سازنده مشورت کند

2-3- شرایط حمل و نقل ، انبارکردن و نصب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كنترل و هدایت از راه دور توسط پیامک در سیستم تلفن همراه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كنترل و هدایت از راه دور توسط پیامک در سیستم تلفن همراه در word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كنترل و هدایت از راه دور توسط پیامک در سیستم تلفن همراه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه كنترل و هدایت از راه دور توسط پیامک در سیستم تلفن همراه در word

فصل اول

مفاهیم مربوط به شبكه ها و اجزای آنها

مقدمه

1 تاریخچه شبكه

1-1 مدل های شبكه

1-1-1 مدل شبكه مبتنی بر سرویس دهنده

1-1-2 مدل سرویس دهنده/ سرویس گیرنده

1-2 ریخت شناسی شبكه

1-2-1 توپولوژی حلقوی

1-2-2 توپولوژی اتوبوس

1-2-3 توپولوژی توری

1-2-4 توپولوژی درختی

1-2-5 توپولوژی تركیبی

1-3 پروتكل های شبكه

1-4 مدل OSI(Open System Interconnection)

1-5 مفاهیم مربوط به ارسال سیگنال و پهنای باند

1-6 عملكرد یك شبكه Packet – swiching

فصل دوم

شبكه های بی سیم با نگاهی به Wi-Fi-Bluetooths

مقدمه

2-1مشخصات و خصوصیات WLAN

2-2 همبندی های 11،

2-2-1 همبندی IBSS

2-2-2 همبندی زیر ساختار در دوگونه ESS و BSS

2-3 لایه فیزیكی

2-3-1 دسترسی به رسانه

2-3-1-1 روزنه های پنهان

2-3-2 پل ارتباطی

2-4 خدمات توزیع

2-5 ویژگی های سیگنال طیف گسترده

2-5-1 سیگنال های طیف گسترده با جهش فركانس

2-5-1-1 تكنیك FHSS(PN-Code: persuade Noise Code)

2-5-1-2 تغییر فركانس سیگنال های تسهیم شده به شكل شبه تصادفی

2-5-2 سیگنال های طیف گسترده با توالی مستقیم

2-5-2-1 مدولاسیون باز

2-5-2-2 كدهای باركر

2-5-3 استفاده مجدد از فركانس

2-5-3-1 سه كانال فركانسی F1,F2,F

2-5-3-2 طراحی شبكه سلولی

2-5-4 پدیده ی چند مسیری

2-6-1 مقایسه مدل های 11،

2-6-1-1 استاندارد 11، b

2-6-1-1-1 اثرات فاصله

2-6-1-1-2 پل مابین شبكه ای

2-6-2 استاندارد 11،a

2-6-2-1 افزایش باند

2-6-2-2 طیف فركانس تمیزتر

2-6-2-3 كانال های غیرپوشا

2-6-2-4 همكاری wi-fi

2-6-3 80211g یك استاندارد جدید

2-7 معرفی شبكه های بلوتوس

2-7-1 مولفه های امنیتی در بلوتوس

فصل سوم

امنیت در شبكه با نگرشی به شبكه بی سیم

مقدمه

3-1 امنیت شبكه

3-1-1 اهمیت امنیت شبكه

3-1-2سابقه امنیت شبكه

3-2 جرایم رایانه ای و اینترنتی

3-2-1 پیدایش جرایم رایانه ای

3-2-2 قضیه ی رویس

3-2-3 تعریف جرایم رایانه ای

3-2-4 طبقه بندی جرائم رایانه ای

3-2-4-1 طبقه بندی OECDB

3-2-4-2 طبقه بندی شورای اروپا

3-2-4-3 طبقه بندی اینترپول

3-2-4-4 طبقه بندی در كنوانسیون جرایم سایبرنتیك

3-2-5 شش نشانه از خرابكاری

3-3 منشا ضعف امنیتی در شبكه های بیسیم و خطرات معمول

3-3-1 امنیت پروتكل WEP

3-3-2 قابلیت ها و ابعاد امنیتی استاندارد

3-3-2-1 Authentication

3-3-2-2 Confidentiality

3-3-2-3 Integrity

3-3-3 خدمات ایستگاهی

3-3-3-1 هویت سنجی

3-3-3-1-1 Authentication بدون رمزنگاری

3-3-3-1-2 Authentication با رمزنگاری RC

3-3-3-2 اختفا اطلاعات

3-3-3-3 حفظ صحت اطلاعات (Integrity)

3-3-4 ضعف های اولیه ی امنیتی WEP

3-3-4-1 استفاده از كلیدهای ثابت WEP

3-3-4-2 استفاده از CRC رمز نشده

3-4 مولفه های امنیتی در بلوتوث

3-4-1 خطرات امنیتی

3-4-2 مقابله با خطرات

3-4-2-1 اقدامات مدیریتی

3-4-2-2 پیكربندی درست شبكه

3-4-2-3 نظارت های اضافی بر شبكه

3-5 Honeypot تدبیری نو برای مقابله با خرابكاران

3-5-1 تعریف Honeypot

3-5-2 تحوه ی تشخیص حمله و شروع عملكرد Honeypot

3-5-3 مزایای Honeypot

3-5-4 تقسیم بندی Honeypot از نظر كاربرد

3-5-4-1 production Honeypot

3-5-4-1-1 prevention

3-5-4-1-2 Detection (كشف یا شناسایی)

3-5-4-1-3 Response (پاسخ)

3-5-4-2 Research Honeypot

3-5-5 تقسیم بندی Honey pot از نظر تعامل با كاربر

3-5-5-1 Low Interaction Honeypot

3-5-5-2 Medium Interaction Honeypot

3-5-5-3 High Interaction Honey pot

3-5-5-3-1 مزایای استفاده‌ازHigh Interaction Honey pot

3-5-5-3-2 معایب‌استفاده‌از High Interaction Honey pot

فصل چهارم

مفهوم GPRS با رویكرد IT

4-1 ویژگی های GPRS

4-1-1 مواد لازم برای استفاده از GPRS

4-1-2 ویژگی های سیستم سوئیچینگ پكتی

4-1-3 كاربردهای GPRS

4-1-4 اطلاعات مبتنی و قابل مشاهده

4-1-4-1 تصاویر ثابت

4-1-4-2 تصاویر متحرك

4-1-5 مرورگر

4-1-5-1 پوشه های اشتراكی یا كارهای گروهی

4-1-5-2 ایمیل یا پست الكترونیكی

4-1-6 MMS

4-1-7 رتبه كاربرد محیط

4-1-8 كارایی GPRS

4-2 مفهوم GSM

4-2-1 توانایی GSM

4-2-2 شبكه GSM

4-2-3 شبكه GSM

4-2-3-1 سیستم سوئیچینگ

4-2-3-2 سیستم ایستگاه پایه

4-2-4 سیستم پشتیبانی و عملیاتی

فصل پنجم

بررسی و مطالعه شبكه SMS و معرفی ابزاری برای كنترل توسط SMS

5-1 مطالعه نسل های مختلف موبایل

5-1-1 مزایا و معایب MTS

5-1-2 سیستم های سلولی و آنالوگ

5-1-3 مشكلات سیستم های 1V

5-1-4 سیستم های نسل دوم 2V

5-1-5 سیستم های نسل 2.5V

5-2 معرفی شبكه SMS  و چگونگی انتقال SMS

5-2-1 تاریخچه ساختار سرویس پیغام كوتاه

5-2-2 فوائد سرویس پیغام كوتاه

5-2-2-1 Shart message Entities

5-2-2-2 سرویس مركزی پیغام كوتاه (sms c)

5-2-2-3 Home Locatin Rigis – ثبات موقعیت دائم

5-2-2-4 ثبات موقعیت دائم (HLR)

5-2-2-5 مركز سوئیچ موبایل

5-2-2-6 بازدید كننده (VLR)

5-2-2-7 محل اصل سیستم

5-2-2-8) محل موبایل (MS)

5-2-3 اجزایی توزیع(مخابره)

5-2-3-1 اجزای خدمات

5-2-3-2 خدمات مشتركین

5-2-3-3 خدمات اطلاعاتی موبایل

5-2-3-4 مدیریت و توجه به مشتری

5-2-4 مثال موبایل هایی كه پیام كوتاه به آنها رسیده

5-2-5 مثال موبایلی كه پیام كوتاه ارسال نموده است

5-2-6 ارائه مداری برای كنترل ابزار به كمك SMS در تلفن همراه

نتیجه گیری

پیوست

منابع

 

مقدمه:
استفاده از شبكه های كامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی كرده و سازمانها و موسسات اقدام به برپایی شبكه نموده اند. هر شبكه كامپیوتری باید با توجه به شرایط و سیاست های هر سازمان، طراحی و پیاده سازی گردد. در واقع شبكه های كامپیوتری زیر ساختهای لازم را برای به اشتراك گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛ در صورتی كه این زیرساختها به درستی طراحی نشوندع در طمان استفاده از شبكه مشكلات متفاوتی پیش امده و باید هزینه‌های زیادی به منظور نگهداری شبكه و تطبیق ان با خواسته های مورد نظر صرف شود.
در زمان طراحی یك شبكه سوالات متعددی مطرح می شود:
– برای طراحی یك شبكه باید از كجا شروع كرد؟
– چه پارامترهایی را براید در نظر گرفت؟
– هدف از برپاسازی شبكه چیست؟
– انتظار كاربران از شبكه چیست؟
– آیا شبكه موجود ارتقاء می یابد و یا یك شبكه از ابتدا طراحی می شود؟
– چه سرویس ها و خدماتی بر روی شبكه ارائه خواهد شد؟
به طور كلی قبل از طراحی فیزیكی یك شبكه كامپیوتری، ابتدا بید خواسته ها شناسایی و تحمل شون، مثلا در یك كتابخانه چرا قصد ایجاد یك شبكه را داریم و این شبكه باید چه سرویس ها و خدماتی را ارائه نمایند؛ برای تامین سرویس ها و خدمات مورد نظر اكثریت كاربران، چه اقداماتی باید انجام داد؛ مسائلی چون پروتكل مورد نظر برای استفاده از شبكه، سرعت شبكه و از همه مهمتر مسائل امنیتی شبكه، هر یك از اینها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سعی شده است پس از ارائه تعاریف اولیه، مطالبی پیرامون كاربردهای عملی ان نیز ارائه شود تا در تصمیم گیری بهتر یاری كند.
1- تاریخچه پیدایش شبكه
در سال 1957 نخستین ماهواره یعنی اسپوتنیك توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب شد. در همین دوران رقابت سختی از نظر تسلیحاتی بین دو ابر قدرت آن زمان جریان داشت و دنیا در دوران جنگ سرد به سر می برد. وزارت دفاع آمریكا در اكنش به این اقدام رقیب نظامی خود، آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته یا آرپا (ARPA) را تاسیس كرد. یكی از پروژه های مهم این آژانس تامین ارتباطات در زمان جنگ جهانی احتمالی تعریف شده بود. در همین سال ها در مراكز تحقیقاتی غیر نظامی كه در امتداد دانشگاه ها بودند، تلاش برای اتصال كامپیوترها به كاربران سرویس می دادند. در اثر اهمیت یافتن این موضوع آژانس آرپا (ARPA) منابع مالی پروژه اتصال دو كامپیوتر از راه دور به یكدیگر را در دانشگاه MIT بر عهده گرفت. در اواخر سال 1960 اولین شبكه كامپیوتری بین چهار كامپیوتر كه دوتای آنها در MIT ، یكی در دانشكده كالیفرنیا و دیگری در مركز تحقیقاتی استنفورد قرار داشتند، راه اندازی شد. این شبكه آرپانت (ARPA net ) نامگذاری شد. در سال 1965 نخستین ارتباط راه دور بین دانشگاه MIT و یك مركز دیگر نیز بر قرار گردید.
در سال 1970 شركت معتبر زیراكس، یك مركز تحقیقاتی در پالوآلتو تاسیس كرد. این مركز در طول سالها مهمترین فناوری های مرتبط با كامپیوتر را معرفی كرده است و از این نظر به یك مركز تحقیقاتی افسانه ای بدل گشته است. این مركز تحقیقاتی كه پارك (PARC) نیز نامیده می شود. به تحقیقات در زمینه شبكه های كامپیوتری پیوست، تا این سال ها شبكه آرپانت به امور نظامی اختصاص داشت، اما در سال 1972 به عموم معرفی شد. در این سال شبكه آرپانت مراكز كامپیوتری بسیاری از دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی را به هم متصل كرده بود. در سال 1972 نخستین نامه الكترونیكی از طریق شبكه منتقل كردید.
در این سال ها حركتی غیر انتفاعی به نام MERIT كه چندین دانشگاه بنیان گذار آن بودند، مشغول توسعه روش های اتصال كاربران ترمینال ها به كامپیوتر مركزی یا میزبان بود. مهندسان پروژه MERIT در تلاش برای ایجاد ارتباط بین كامپیوترها، مجبور شدند تجهیزات لاز را خود طراحی كنند. آنان با طراحی تجهیزات واسطه برای مینی كامپیوتر OECPOP نخستین بستر اصلی یا Backbone شبكه های كامپیوتری را ساختند. تا سال‌ها نمونه های اصلاح شده این كامپیوتر با نام PCP یا Primary Communications Processor نقش میزبان را د رشبكه ها ایفا می ركد. نخستین شبكه از این نوع كه چندین ایالت را به هم متصل می كرد Michnet نام داشت.
در سال 1973 موضوع رساله دكترای آقای باب مت كالف(Bob Metcalfe) درباره مفهوم اترنت در مركز پارك مورد آزمایش قرار گرفت. با تثبیت اترنت تعداد شبكه های كامپیوتری رو افزایش گذاشت.
روش اتصال كاربران به كامپیوتر میزبان در آن زمان به این صورت بود كه یك نرم افزار خاص بر روی كامپیوتر مركزی اجرا می شد و ارتباط كاربران را بر قرار می كرد. اما در سال 1976 نرم افزار جدیدی به نام Hermes عرضه شد كه برای نخستین بار به كاربران اجازه می داد تا از طریق یك ترمینال به صورت تعاملی مستقیما به سیستم MERIT متصل شوند. این، نخستین باری بود كه كاربران می توانستند در هنگام برقراری ارتباط از خود بپرسند: « كدام میزبان؟».
از وقایع مهم تاریخچه شبكه های كامپیوتری، ابداع روش سوئیچینگ بسته‌ای یا Packet Switching است. قبل از معرفی شدن این روش از سوچینگ مداری یا Circuit Switching برای تعیین مسیر ارتباطی استفاده می شد. اما در سال 1974 با پیدایش پروتكل ارتباطی TCP/IP از مفهوم Packet switching استفاده گسترده تری شد. این پروتكل در سال 1982 جایگزین پروتكل NCP شد و به پروتكل استاندارد برای آرپانت تبدیل گشت. در همین زمان یك شاخه فرعی بنام MIL net در آرپانت، همچنان از پروتكل قبلی پشتیبانی می كرد و به ارائه خدمات نظامی می پرداخت. با این تغییر و تحول، شبكه های زیادی به بخش تحقیقاتی این شبكه متصل شدند و آرپانت به اینترنت تبدیل گشت. در این سال‌ها حجم ارتباطات شبكه ای افزایش یافت و مفهوم ترافیك شبكه مطرح شد.
مسیریابی در این شبكه به كمك آدرس های IP به صورت 32 بیتی انجام می گرفته است. هشت بیت اول آدرس‌ها IP به صورت تخصیص‌داده‌شده بود كه به سرعت مشخص گشت تناسبی با نرخ رشد شبكه‌ها ندارد و باید در آن تجدید نظر شود. مفهوم شبكه های LAN و شبكه های WAN در سال دهه 70 میلادی از یكدیگر تفكیك شدند.
در آدرس دهی 32 بیتی اولیه، بقیه24 بیت آدرس به میزبان در شبكه اشاره می كرد. در سال 1983 سیستم نامگذاری دامنه ها (Domain Name System) به وجود آمد و اولین سرویس دهنده نامگذاری (Name server) راه اندازی شد و استفاده از نام به جای آدرس های عددی معرفی شد. در این سال تعداد میزبان های اینترنت از مرز ده هزار عدد فراتر رفته بود.
1-1 مدل های شبكه
در شبكه، یك كامپیوتر می تواند هم سرویس دهنده و هم سرویس گیرنده باشد. یك سرویس دهنده (Server) كامپیوتری است كه فایل‌های اشتراكی و همچنین سیستم عامل شبكه كه مدیریت عملیات شبكه را بعهده دارد را نگهداری می كند.
برای آنكه سرویس گیرنده"Client" بتواند به سرویس دهنده دسترسی پیدا كند، ابتدا سرویس گیرنده باید اطلاعات مورد نیازش را از سرویس دهنده تقاضا كند. سپس سرویس دهنده اطلاعات در خواست شده را به سرویس گیرنده ارسال خواهد كرد.
سه مدل از شبكه‌هایی كه مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از:
1- شبكه نظیر به نظیر"Peer-to-peer"
2- شبكه مبتنی بر سرویس دهنده "Server-Based"
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی نیروگاه های گازی و افزایش راندمان آنها از طریق خنک سازی ورودی یا fogging در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی نیروگاه های گازی و افزایش راندمان آنها از طریق خنک سازی ورودی یا fogging در word دارای 250 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نیروگاه های گازی و افزایش راندمان آنها از طریق خنک سازی ورودی یا fogging در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 
فهرست مطالب این پایان نامه
فصل اول  –  انواع نیروگاهها
نیروگاه آبی
نیروگاه بخاری
نیروگاه هسته ای
نیروگاه  اضطراری
نیروگاه گازی
فصل دوم- ساختمان توربین گازی
کمپرسور
محفظه احتراق
توربین
فصل سوم- تعریف مسأله و ضرورت خنك كردن هوای ورودی كمپرسور
سیستمهای خنک کننده تبخیری
1-سیستم air washer
2-سیستم خنک کننده media
3-سیستم فشار قوی fog
سیستمهای خنک کننده برودتی
1-چیلرهای تراکمی
2-چیلرهای جذبی
سیستمهای ذخیره سازی سرما
فصل چهارم –
سیستم تماس مستقیم
سیستم غیر تماسی
خنک سازی تبخیری به وسیله فاگینگ(مه پاشی)
تولید fog
توزیع اندازه ذرات
ملاحظات خوردگی در کمپرسورهای توربین گاز
نحوه توزیع fog-فاکتور موثر بر تبخیر
سیستم کنترل
مکان نازلها در توربین گازی
کیفیت اب مصرفی
نمودار رطوبت سنجی پاشش ورودی
شرایط محیطی و قابلیت کاربرد پاشش fog در ورودی
اسیب FOD
موارد یخ زدگی
تحریک کمپرسور
تغییر شکل حرارتی ورودی
مسایل مربوط به خراب شدن
خوردگی در مجرای ورودی
فرسودگی روکش کمپرسور
انتخاب سیستم مناسب
بررسی اقتصادی
 خنك سازی هوای دهانه ورودی – ویژگی طراحی و عوامل اقتصادی
امور اقتصادی و مالی (تأمین بودجه)
راه حل  b/o /o در polar works
سرمایه گذاری بلند مدت در مقابل سرمایه گذاری کوتاه مدت
راهکار POLAR WORKS
مقایسه تکنولوژی فاگینگ در مقابل سیستم POLAR
ظرفیت و گنجایش اضافی و عوامل اقتصادی و اعتباری آن
 ارزیابی بهینه سازی پروژه های نیروی جدید با خنك كردن هوای ورودی به توربین گازی
سیستم خنک کننده مهی با روش نوری برای توربین گازی
خنک سازی دهانه هوا برای توربینهای گازی با سیستم optiguide
تزریق  swirl flashبرای بهبود کارکرد نیروگاه
فصل پنجم –
راه هوشمندانه‌ای برای رسیدن به قدرت بیشتر از یك توربین گازی وجود دارد
چکیده مطالب
خنک سازی ورودی
مه پاشی((fogging
اثر فاگینگ در نیروگاه قم
پیوست
منابع
 

 

فصل اول
انواع نیروگاهها:
    نیروگاههایی كه به منظور تولید انرژی الكتریكی به كار برده می‌شوند را می‌توان به انواع زیر طبقه‌بندی كرد:
1-1- نیروگاه آبی
2-1- نیروگاه بخاری
3-1- نیروگاه هسته ای
4-1- نیروگاه  اضطراری
5-1- نیروگاه گازی
1-1- نیروگاه آبی

 

مقدمه 

    تبدیل نیروی عظیم آب به نیروی الكتریكی از بدو پیدایش صنعت برق مورد توجه خاص قرار داشته است زیرا علاوه بر این كه آب رایگان در اختیار نیروگاه و صنعت قرار می‌گیرد تلف نیز نمی‌شود و از بین نمی‌رود بخصوص موقعی كه بتوان پس از تبدیل انرژی جنبشی آب به انرژی الكتریكی، در كشاورزی نیز از آن استفاده كرد ارزش چنین نیروگاهی دو چندان می‌شود.
 
    آن چیز كه استفاده از نیروی آب را برای تولید انرژی الكتریكی محدود می‌كند و به آن شرایط خاصی می‌بخشد گرانی قیمت تأسیسات (سد و كانال كشی و غیره) می‌باشد. از این جهت است كه در كشورهای مترقی و پیشرفته و صنعتی با وجود رودخانه‌های پر آب و امكانات آب فراوان هنوز قسمت اعظم انرژی الكتریكی توسط نیروگاههای حرارتی تولید می‌شود و نیروگاههای آبی فقط در شرایط خاص می‌تواند از نظر اقتصادی با نیروگاههای حرارتی رقابت كند.
    اگر برای به حركت در آوردن توربین آبی در هر ثانیه    Q متر مكعب آب (QKg/sec * 1000) با ارتفاع ریزش H متر موجود باشد قدرت تولید شده برابر است با:
 
      راندمان ماشین آبی است كه اگر برابر 75/0=  فرض شود (اغلب راندمان ماشین‌های آبی در حدود %95-85 می‌باشد) می‌توان رابطه 1 را به صورت ساده زیر نوشت:
(1-2)     
 
چنانچه دیده می‌شود قدرت توربین‌های آبی متناسب با ارتفاع ریزش مؤثر آب می‌باشد. كه در آن H ارتفاع ریزش آب Q: مقدار ریزش آب و N عده دور توربین است.
استفاده از توربین‌های با عده دور مخصوص زیاد در ارتفاع ریزش آب زیاد بی‌حاصل است زیرا در اثر سرعت زیاد سیال، تلفات دستگاه زیاد و راندمان آن كم خواهد شد. لذا نیروگاههای آبی متناسب با ارتفاع ریزش آب به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
نیروگاه آبی با فشار كم
نیروگاه آبی با فشار متوسط
نیروگاه آبی با فشار زیاد
نیروگاههای آبی را از نظر نوع آب به دو دسته زیر تقسیم میکنند :
الف: نیروگاه آب رونده
ب: نیروگاه انباره‌ای
نیروگاه آب رونده نیروگاهی است كه از همان مقدار آب دائمی موجود در رودخانه و یا آبی كه به دریاچه می‌ریزد بهره می‌گیرد و بدین جهت باید دائماً كار كنند و برق پایه شبكه را تأمین كند.
نیروگاه انباره‌ای در مناطق كوهستانی كه مقدار آب رودخانه در فصول مختلف شدیداً متغیر است احداث شود در این نیروگاه از مقدار آب جریان‌دار استفاده نمی‌شود. بلكه از

آبی كه در پشت سد به صورت دریاچه انباشته شده برای تولید انرژی الكتریكی مصرف می‌شود. چنین نیروگاهی بیشتر برای تأمین برق پیك بكار برده می‌شود زیرا در مواقعی كه احتیاج به نیروی برق زیاد نیست می‌توان از هرز رفتن آب جلوگیری كرد و آب را برای مواقع ضروری در پشت سد انباشت.
نیروگاههای ابی بسته به نوع توربین بکار رفته در ان به 3 دسته تقسیم میشوند:
1-نیروگاه ابی با توربین فرانسیس
2- نیروگاه ابی با توربین کاپلان
3- نیروگاه ابی با توربین پلتون
که این تقسیم بندی با توجه به ارتفاع ریزش اب صورت گرفته است.

(1)    نمونه ای از یک توربین کاپلان
                                   
(2)    نمونه ای از یک توربین پلتون

2-1- نیروگاه بخاری:
اگر بتوان در تحویلات یك نیروگاه بخار از آن مقدار كالری كه در آخرین مرحله از توربین خارج شده و در كندانسور تبدیل به آب می‌گردد استفاده صنعتی نمود، راندمان حرارتی نیروگاه به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالا می‌رود بدین جهت در تمام جاهائی كه

علاوه بر انرژی الكتریكی احتیاج به مقدار زیادی كالری یا انرژی حرارتی باشد از توربین بخاری استفاده می‌شود كه بتوان پس از انجام كار الكتریكی از حرارت باقی مانده نیز استفاده كرد بعبارت دیگر در این نوع توربین بخار‌، بخار خارج شده از آخرین مرحله توربین توسط لوله‌هایی برای مصارف صنعتی و حرارتی هدایت می‌شود و بخار پس از تحویل انرژی حرارتی خود تقطیر شده و آب مقطر آن مجدداً به دیگ بخار باز می‌گردد و چنانچه دیده می‌شود عمل كندانسور را مصرف كننده انرژی حرارتی انجام می‌دهد.
البته عمل تقطیر در اینجا در درجه حرارت بیشتری انجام می‌گیرد تا در كندانسور كه تقریباً خلاء ایجاد می‌شود و بدین جهت گوئیم توربین در چنین نیروگاهی با فشار مخالف كار می‌كند.
 یك كارگاه صنعتی بزرگ كه دائماً انرژی حرارتی مصرف می‌كند بهتر است مصرف الكتریكی خود را نیز خود، تهیه كند. زیرا در این صورت نیروی برق تولید شده یك نیروی باز یافته است كه در كنار تولید انرژی حرارتی بدست آمده است. بدین جهت است كه در كارخانجات شیمیایی، كاغذسازی، بریكت سازی، آب‌جو سازی و غیره اغلب از این نوع مراكز حرارتی كه در ارتباط با مولد برق می‌باشد استفاده می‌شود

قسمتهای مهم تشکیل دهنده  یك نیروگاه بخار:
به طور كلی یك نیروگاه بخار از بخشهای متعددی تشكیل شده است كه در زیر به معرفی هر یك از آنها می‌پردازیم:

1-بویلر:
به طور كلی بویلر به اسبابی اطلاق می‌شود كه در آن تولید بخار صورت می‌گیرد، بویلر یك مولد بخار است. یك بویلر نیروگاهی، شامل قسمتهای مختلف است كه جهت سرویس، ارتباط و كنترل، بازدید و اطلاع رسانی به اتاق كنترل و پرسنل بهره بردار تعبیه شده است. مهمترین این قسمتها در زیر آمده است.
یكی از مهمترین اجزاء یك بویلر نیروگاهی كه زیر فشار بحرانی كار می‌كند، درام است. درام در لغت به معنی مخزن غربال كننده آمده است و در اینجا نیز به منظور جدا كردن آب از بخار بكار گرفته می‌شود. بطوری كه می‌توان وظایف درام را بصورت زیر تعریف كرد:

1-    جدا سازی بخار از آب
2-    تصفیه شیمیایی آب
3-     ذخیره سازی آب به منظور تأمین بخار مورد نیاز در هنگام تغییرات بار
جدا سازی بخار از آب كه از مهمترین وظایف درام است به سه صورت انجام می‌شود:
1ـ جدا سازی ثقلی
2ـ جدا سازی به روش مكانیكی
3ـ جدا سازی به روش گریز از مركز

پس از آن كه سیال محرك (آب) در بویلر به صورت مافوق گرم (سوپر هیت) درآمد آن را به سمت توربین هدایت می‌كنیم و این سیال باعث به گردش در آمدن توربین و در راستای آن تولید الكتریسیته می‌شود.
به دلیل این كه سیال محرك در نیروگاه بخار، آب است و این سیال پس از انجام كار در توربین بخار به صورت دو فازه می‌باشد و باید دوباره به بویلر ـ جهت تكرار  سیكل ـ هدایت شود می‌بایست آن را كاملاً تقطیر نماییم. (زیرا اگر آب جدید را جایگزین آن نمائیم و بخار خروجی توربین را هدر بدهیم مقرون به صرفه نخواهد بود) این فرآیند (تقطیر) در سیستم تحت عنوان چگالش آب تغذیه صورت می‌گیرد.
در حالت كلی سیستم چگالش آب تغذیه از قسمتهای زیر تشكیل شده است:
    1ـ دستگاه انتقال گرما (چگالنده)                                        CONDENSER
    2ـ گرمكنهای آب تغذیه (در صورت وجود)
    3ـ دستگاه آب جبران                                              MAKE UP WATER
    4ـ دستگاه پرداخت آب چگالیده شده
CONDENSATE POLISHING PLANT    
    همانطور كه می‌دانید آب خنك كن پس از آن كه بخار خروج از توربین بخار را تحت فرآیند تقطیر به طور كامل به مایع اشباع تبدیل كرد، خود گرمای نهان سیال محرك را به صورت همرفت اجباری (اگر كندانسور از نوع تماس غیر مستقیم باشد) دریافت می‌كند، پس باید به گونه‌ای این گرما را از آب خنك كن بگیریم، تا امكان استفاده مجدد
آن در چرخه وجود داشته باشد، بدین منظور از سیستم خنك كننده آب چگالنده استفاده می‌كنیم.
سیستم خنك كننده آب چگالنده                              
 COOLING  SYSTEM MAIN   
    امروزه روشهای متعددی جهت خنك‌ سازی آب چگالنده (آب خنك كن) وجود دارد، كه استفاده از هر یك بسته به شرایط محیطی و جغرافیائی محل نیروگاه می‌باشد و ما قصد نداریم تمامی این روشها را مورد بررسی قرار دهیم، تنها به بررسی متداول‌ترین این روشها كه امروزه مورد توجه قرار دارد می‌پردازیم (این روش در میان سایر روشها با قوانین و شرایط زیست محیطی تطابق زیادی دارد و همین امر باعث شده است تا مورد توجه قرار گیرد) البته این روش در میان روشهای دیگر دارای كمترین راندمان می‌باشد.
    اساس كار این سیستم مانند رادیاتور در اتومبیل است. آب خنك كن پس از آنكه گرمای نهان سیال محرك را دریافت نمود (این آب دارای حجم زیاد است) توسط پمپ‌های پر قدرتی به سمت رادیاتورهای (دلتا) كه بیرون از چگالنده و در محل باز قرار دارند هدایت می‌شود و گرمای دریافتی را به محیط بیرون پس می‌دهد.
    به منظور جابه‌جایی سریعتر هوای اطراف دلتا از برجهای بلند كه تنها به منظور تقویت جابه‌جایی هوا بنا شده است بهره می‌گیرند این برجها كه در اصلاح برجهای خنك كننده نام دارند تنها باید فشار محرك لازم جهت جابه‌جایی مناسب هوا را فراهم آورند.

    سیكل ترمودینامیكی ایده‌آل برای نیروگاه، بخار، سیكل رانكین   (RANKINE) است و روشهای متعددی جهت افزایش راندمان این سیكل وجود دارد كه در زیر به معرفی آنها می‌پردازیم.
    1ـ سوپر هیت كردن بخار ورودی به توربین
    2ـ افزایش فشار بویلر
    3ـ كاهش فشار كندانسور
    البته به كارگیری این روشها در یك نیروگاه بخار با محدودیتهایی روبروست، روشهای دیگری نیز در قالب سیكل رانكین ارائه شده است كه باعث افزایش راندمان نیروگاهی كه در این سیكل كار می‌كند می‌شود این نوع روشها عبارتند از:
    1ـ سیكل گرمایش مجدد                                        (    REAHEAT CYCLE)
    2ـ سیكل بازیابی                        (  REGENERATIVE FEED HEATING)

                         نمایی کلی ازروند کاری  یک نیروگاه بخار
3-1ـ نیروگاه هسته‌ای:
نیروگاه هسته‌ای، نیروگاهی است كه در آن از انرژی هسته‌ای برای تولید انرژی الكتریكی استفاده می‌شود. نیروگاه حرارتی با سوخت فسیلی بعلت این كه در سالهای متمادی تكامل پیدا كرده است امروزه نسبت به نیروگاههای هسته‌ای كه هنوز مراحل ابتدائی را می‌گذرانند و در شرف تكمیل هستند بسیار اقتصادی‌تر و ارزانتر است و فقط نیروگاه هسته‌ای با قدرت MW600 به بالا می‌تواند تا حدودی با نیروگاههای حرارتی نوع دیگر رقابت كند نیروگاه هسته‌ای با قدرت كمتر از M  W600 فقط به عنوان یك نیروگاه آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنا بر فرضیه‌های جدید، اتم تشكیل شده است از تعدادی الكترون با بار منفی و یك هسته با بار مثبت الكترون‌ها با سرعتی در حدود    M/S1000000= V در فواصل معین و در روی مدارهای مشخص به دور هسته داخلی اتم كه ساكن می‌باشد می‌گردند.
هسته اتم خود از ذرات الكتریسیته مثبت به نام پروتون و ذراتی از نظر الكتریكی خنثی و بدون بار بنام نوترون تشكیل شده است.
    مجموع پروتون و نوترون، نوكلئون نامیده می‌شود. ( NUKLEON) بدیهی است چون اتم از نظر الكتریكی خنثی است لذا تعداد پروتون‌های هسته برابر تعداد الكترونهای دوار آن است.
     تعداد پروتون‌ها را عدد اتمی عنصر می‌نامند و تعداد كل پروتون و نوترون‌های اتم را عدد جرمی عنصر می‌نامند. این تعداد مساوی نزدیك‌ترین عدد صحیح به وزن اتمی جسم است. مثلاً آلومینیوم كه وزن اتمی آن 27 است، دارای 14 عدد نوترون و 13 عدد پروتون در هسته و 13 عدد الكترون در خارج هسته می‌باشد.
       به ترتیب برای معرفی عناصر آنجایی كه فعل و انفعال‌های مربوط به هسته در میان باشد هسته عناصر را با دو رقم فوق‌الذكر (عدد جرمی و عدد اتمی) مشخص می‌كنند.
طبق قوانین فیزیكی باید پروتو‌ن‌ها كه همه دارای بار مثبت هستند و یكدیگر را دفع می‌كنند و چون این كار انجام نمی‌شود باید نیرویی قوی موجود باشد كه اینها را به هم متصل نگه می‌دارد و نمی‌گذارد هسته متلاشی شود. این نیرو را نیروی جاذبه هسته‌ای یا به اختصار نیروی هسته‌ای یا نیروی اتصالی می‌نامیم. این تجمع و ترتیب نوكلئون كاملاً مستقل از حرارت، فشار و اثرات شیمیایی می‌باشد و به این جهت كاملاً پایدار و با ثبات است.
    منبع این نیرو كجاست؟ امروزه ثابت شده است كه جرم یك هسته كوچكتر از مجموع جرم‌های اجزاء تشكیل دهنده هسته (نوكلئون) است.
     این حقیقت را می‌توان فقط به كمك رابطه   كه انیشتاین به نام قانون انرژیتیك ماده بیان كرده است ثابت نمود.
  رابطه‌ای است بین جرم و انرژی و در آن   سرعت نور می‌باشد. از رابطه انیشتاین می‌توان چنین استنباط كرد كه جرم و انرژی در ذرات یكی هستند و باید تحت شرایط خاصی و تحویلات بخصوصی بتوان جرم را به انرژی تبدیل كرد. البته برای تبدیل كامل جرم به انرژی هنوز علم فیزیك امكان‌پذیری را نشان نمی‌دهد. اما تكنیك امروز در حدی است كه بتوان به كمك تحویلاتی در هسته اتم جرم اتصالی‌ها را به صورت انرژی آزاد كرد. جرم اتصالی در اصل جزء بسیار كوچكی از هسته بوده و در حقیقت چیزی نیست جز تعداد معینی نوترون و پروتون كه از نوكلئون هسته گرفته شده و تبدیل به انرژی گردیده است این انرژی كه انرژی اتصالی نامیده می‌شود باعث نگه داشتن هسته می‌شود، زیرا همان‌طور كه گفته شد، هسته از تعداد زیادی پروتون یا بار الكتریكی مثبت تشكیل شده و بدون تأثیر نیرویی باید هم متلاشی می‌شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها در word دارای 152 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها در word

چکیده
فصل اول – مقدمه
1-1- پیشگفتار  
1-2- رئوس مطالب   
1-3- تاریخچه   
فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت
2-1- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت  
2-2- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت   
2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه   
2-4- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS)   
2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه  
فصل سوم: کنترل مقاوم
3-1-کنترل مقاوم   
3-2- مسئله کنترل مقاوم  
3-2-1- مدل سیستم  
3-2-2- عدم قطعیت در مدلسازی  
3-3- تاریخچه کنترل مقاوم  
3-3-1- سیر پیشرفت تئوری  
3-3-2- معرفی شاخه های کنترل مقاوم  
3-4- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال   
3-4-1- بیان مسئله  
3-4-2- تعاریف و مقدمات  
3-4-4-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick   
3-4-5- طراحی کنترل کننده  
3-5- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای   
3-5-1- مقدمه و تعاریف لازم  
2-5-3- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای  
3-5-3- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا  
فصل چهارم  : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
4-1- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت   
4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick   
برای سیستم های قدرت تک ماشینه   
4-2-1- مدل سیستم  
4-2-2- طرح یک مثال  
4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick  
4-2-2- بررسی نتایج  
4-2-5- نقدی بر مقاله  
4-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه   
4-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه  
4-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه  
4-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت  
4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله  
4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه   
4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی  
4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای  
4-4-3-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی  
4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم  
4-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم  
4-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2)  
4-5-1- جمع بندی مطالب  
4-5-2-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار  
4-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید  
4-5-4- نتیجه گیری  
فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله
5-1- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله   
5-2- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS  ها   
5-2-1- تداخل PSS‌ها   
5-2-2- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه   
5-2-3- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ   
انتخاب مجموعه مدلهای طراحی   
5-2-4-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری  
5-3- طراحی کنترل کننده های بهینه (  فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت   
5-3-1) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه   
تنظیم کننده  های خطی   
5-3-2-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه  
5-3-3-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم   
5-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله   
فصل ششم : بیان نتایج
6-1- بیان نتایج   

چکیده

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود

این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد

 1-1- پیشگفتار

افزایش روز افزون مصرف انرژی الکتریکی، توسعه سیستم های قدرت را بدنبال داشته است بطوریکه امروزه برخی از سیستم های قدرت در جغرافیایی به وسعت یک قاره گسترده شده اند. به موازات این توسعه که با مزایای متعددی همراه است، در شاخه دینامیک سیستم های قدرت نیز مانند سایر شاخه ها مسائل جدیدی مطرح شده است. از جمله این مسائل می توان به پدیده نوسانات با فرکانس کم، تشدید زیر سنکرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره کرد

پدیده نوسانات با فرکانس کم در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بحث پایداری دینامیکی سیستم های قدرت مورد توجه قرار می گیرد. بروز
اغتشاش های مختلف در شبکه، انحراف سیستم از نقطه تعادل پایدار را به دنبال دارد، در چنین وضعیتی به شرط اینکه سنکرونیزم شبکه از دست نرود، سیستم با نوسانات فرکانس کم به نقطه تعادل جدید نزدیک می شود. هنگامی که یک ژنراتور به تنهایی کار می کند، نوسانات با فرکانس کم به دلیل میرایی ذاتی به شکل نسبتاً قابل قبولی میرا می شوند. اما کاربرد برخی از المان ها مانند تحریک کننده های سریع، با اثر دینامیک قسمت های مختلف شبکه ممکن است باعث تزریق میرایی منفی به شبکه شود، به طوریکه نوسانات فرکانس کم شبکه به شکل مطلوبی میرا نشده و یا حتی از میرایی منفی برخوردار شوند. بدیهی است افزایش میرایی مودهای الکترومکانیکی سیستم در چنین وضعیتی می تواند به عنوان یک راه حل مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایت طراحی شده و در محدوده وسیعی به کار گرفته می شوند. از دید تئوری کنترل، پایدار کننده های فوق در واقع یک کنترل کننده کلاسیک با تقدیم فاز[1] می باشد که بر اساس مدل خطی سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند

همراه با پیشرفت های چشمگیری در تئوری سیستم ها و کنترل، روش های جدید برای طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت ارائه شده است، که به عنوان نمونه می توان به کنترل کنده های طرح شده بر اساس تئوری های کنترل تطبیقی، کنترل مقاوم، شبکه های عصبی مصنوعی و کنترل فازی اشاره کرد [5-1]. در همه این روش ها سعی بر اینست که نقایص موجود در طراحی کلاسیک مرتفع شده به طوریکه کنترل کننده به شکل موثرتری بر پایداری سیستم و بهبود میرایی نوسانات اثر گذارد

روش های کنترل مقاوم، که در این پایان نامه مورد توجه است به شکل جدی از اوایل دهه هشتاد (1980) مطرح شد و خود به شاخه های متعددی تقسیم می شود. قبل از هر توضیحی درباره کنترل مقاوم نخست به بیان مفهوم عدم قطعیت در مدل می پردازیم. در کنترل کلاسیک طراحی بر اساس مدل مشخصی از سیستم صورت می گیرد. مدل سیستم تنها یک تقریب از دینامیک های واقعی سیستم است. حذف دینامیک های سریع به منظور ساده سازی، تغییر مقادیر پارامترهای مدل به دلایل مختلف از منابع ایجاد عدم قطعیت در مدل سیستم ها می باشد. بنابراین بدلیل وجود چنین عدم قطعیت هایی در مدلسازی ، اهداف مورد نظر طراح ممکن است توسط کنترل کننده های طرح شده بر اساس مدل تحقق نیابند

به منظور رفع این مشکل در کنترل مقاوم بر اینستکه عدم قطعیت های حائز اهمیت موجود در مدل، در طراحی کنترل کننده لحاظ شوند. معمولاً مدلسازی  عدم قطعیت در اکثر شاخه های کنترل مقاوم خانواده ای از سیستم ها را بوجود می آورد، حال کنترل کننده مقاوم بایستی چنان طرح شود که برای هر یک از اعضاء این خانواده اهداف مورد نظر در طراحی برآورده شود

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترها بر پایداری سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پاردار کردن مجموعه ای از مدل های سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد

1-2- رئوس مطالب

بخش بعدی این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی پایدار کننده های مقاوم سیستم های قدرت اختصاص داده شده است

در فصل دوم نخست به بیان مفاهیم اساسی در پایداری دینامیکی، و تشریح پدیده نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت پرداخته می شود. مدلسازی  سیستم تک ماشینه به منظور مطالعه پدیده نوسانات با فرکانس کم، و روش طراحی PSS به کمک این مدل در قسمت های بعدی این فصل صورت می گیرد. در بخش آخر فصل نیز مدلسازی  سیستم های قدرت چند ماشینه و نکات مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد

در فصل سوم ابتدا صورت مسئله کنترل مقاوم به طور کامل تشریح می شود. سپس به تاریخچه کنترل مقاوم و سیر پیشرفت برخی از شاخه ای آن پرداخته می شود. در پایان فصل طی دو بخش جداگانه به توضیح روش های – Pick Nevanlinna و Kharitonov که در ادامه مورد استفاده قرار می گیرند، می پردازیم

طراحی کنترل کننده مقاوم با استفاده از روش  – Pick Kharitonov برای سیستم قدرت تکماشینه و نقد و بررسی یک مقاله در این زمینه در ابتدای فصل چهارم (بخش (4-2)) صورت می گیرد. در بخش (4-3) پس از بدست آوردن معادلات فضای حالت برای سیستم های قدرت چند ماشینه، به بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم سه ماشینه در نقاط کار مختلف و طراحی PSS در یک نقطه کار ناپایدار می پردازیم. در بخش (4-4) اثر تغییر پارامترها بر پایداری این سیستم مطالعه شده و روش Kharitonov جهت طراحی پایدار کننده های مقاوم مورد استفاده قرار می گیرد. در بخش (4-5) به ارائه یک روش جدید که با الهام از روش Kharitonov شکل گرفته است، می پردازیم. سپس این روش به منظور طراحی یک کنترل کننده مقاوم که در محدوده وسیعی از تغییر شرایط نقطه کار پایداری سیستم را تضمین می کند، به کار گرفته می شود

در فصل پنجم ابتدا روش فوق در حل مسئله تداخل PSS ها مورد استفاده قرار
می گیرد. سپس به طراحی کنترل کننده های فیدبک حالت بهینه بر اساس مجموعه ای از مدلهای سیستم، و پاره ای نکات در این زمینه می پردازیم

فصل ششم نیز به یک جمع بندی کلی از پایان نامه و بیان نتایج اختصاص داده شده است

1-3- تاریخچه

بررسی همه کارهای انجام شده در جهت بهبود پایداری دینامیکی سیستم های قدرت حتی به صورت مختصر، به دلیل مطالعات و تحقیقات متعددی که در این زمینه صورت گرفته است، گزارش مفصلی را طلب می کند.در این زیر بخش ضمن اشاره مختصر به شاخه های مهم تحقیق، کارهای انجام شده بر اساس شاخه کنترل مقاوم را مرور خواهیم کرد

با بروز نا پایداری دینامیکی در سیستم های قدرت تحقیقات گسترده ای در این زمینه آغاز شد. مفاهیم اساسی پایداری دینامیکی برای ژنراتور سنکرون متصل به شین بینهایت، اولین بار توسط Demello و Concordia به شیوه ای زیبا در سال 1969 بیان شد [6]. در این مقاله با معرفی مفاهیم گشتاورهای سنکرون کننده و میرا کننده اثر پارامترهای مختلف سیستم و شرایط نقطه کار بر پایداری دینامیکی ماشین سنکرون تشریح شده، و بدنبال آن با استفاده از تئوری جبران فاز به طراحی PSS پرداخته شد. به دلیل اهمیت این مطالب در فصل دوم، به طور مفصل به بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت خواهیم پرداخت

در مرجع [7] اثر دینامیک ماشین های سنکرون یک سیستم قدرت چند ماشینه بر پایداری دینامیکی ماشین i ام این شبکه بررسی شده است. حاصل این مطالعه چند توصیه مفید در طراحی PSS برای ماشین های سنکرون در سیستم های چند ماشینه می باشد

همچنین از آنجایی که پایدار کننده های سیستم قدرت بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایت طراحی می شود، هماهنگ سازی این پایدار کننده ها در سیستم های قدرت چند ماشینه اجتناب ناپذیر است. بدین منظور روش های مختلفی (مانند
روش های طراحی ترتیبی و افزایش پهنای باند PSS‌ها) در جهت هماهنگ سازی PSS ها ارائه شده است. [13-8]

از دیگر مسائل مورد مطالعه در زمینه پایداری دینامیکی سیستم های قدرت، تعیین بهترین محل برای نصب PSS در شبکه های بزرگ به منظور بهبود میرایی یک مود خاص شبکه می باشد. این موضوع که هم اکنون نیز در رأس تحقیقات قرار دارد در مراجع [8 و 14] مورد بررسی قرار گرفته است

همگام با توسعه تئوری های کنترل روش های پایدار سازی سیستم های قدرت نیز بهبود یافت. از اوائل دهه 1970 کاربرد کنترل بهینه در بهبود پایداری دینامیکی به طور چشمگیری افزایش یافت. در مرجع [1] روش طراحی پایدار کننده با استفاده از تئوری کنترل بهینه به سیستم های قدرت چند ماشینه می باشد

اگر چه استفاده از روش های کنترل بهینه[2] مورد استقبال فراوان محققان دانشگاهی قرار گرفت و مقالات متعددی در جهت توسعه این روشها در پایدار سازی سیستم های قدرت انتشار یافت، اما هرگز به شکل جدی در صنعت برق مطرح نشد. گذشته از مشکلات اجرایی استفاده از روش های کنترل بهینه در عمل، نقص اصلی این روش ها بی توجهی به مسئله عدم قطعیت های[3] مختلف موجود در مدل سیستم می باشد [18]. تغییر پارامترهای سیستم، صرفنظر از دینامیک های سریع و دینامیک های مدل نشده فرکانس بالا در مدلسازی ، از مهمترین منابع ایجاد عدم قطعیت در مدل سیستم ها
می باشد. چشم پوشی از عدم قطعیت های مختلف موجود در مدل ممکن است، نتایج گمراه کننده ای را به دنبال داشته باشد، به طوریکه اهداف مورد نظر در کنترل با به کارگیری کنترل کننده طرح شده بر اساس مدل سیستم، در سیستم واقعی تحقق نیابد

در ادامه این زیر بخش کارهای انجام شده در جهت بهبود پایداری سیستم های قدرت که بر مبنای تئوری کنترل مقاوم شکل گرفته است را توضیح می دهیم

بررسی استحکام پایداری[4] با استفاده از مفاهیم مقادیر تکین[5] ماتریس ها (که عمدتاً بر قضیه Nyquist تعمیم یافته استوارند) به منظور تحلیل پایداری دینامیکی سیستم های قدرت، اولین بار در سال 1984 به کار رفت [19]. Chan و Athans  در این مقاله ابتدا با استفاده از گشتاورهای سنکروه کننده و میرا کننده یک مدل ماتریس تابع انتقال (s) G برای سیستم قدرت ارائه کردند. سپس با مدلسازی  عدم قطعیت های ناشی از دینامیک های مدل نشده مودهای پیچشی شافت ژنراتور، تغییر مقادیر گشتاورهای سنکرون کننده و میرا کننده بدلیل تغییر شرایط نقطه کار، و تغییر در دینامیک های تحریک کننده های[6] سیستم به صورت عدم قطعیت های ضرب شوند به تحلیل پایداری سیستم پرداختند. این مقاله بیشتر جنبه تحلیل داشته و توصیه های مفیدی را در طراحی کنترل کننده های مقاوم به دنبال ندارد

Ohtsuka  و همکارانش در سال 1992 از تئوری کنترل  در طراحی کنترل فیدبک حالت برای یک توربوژنراتور استفاده کردند [20]. آنها با استفاده از یک روند ماتریس گین فیدبک حالت را چنان طراحی کردند که نرم  تابع انتقال حلقه بسته سیستم
می نیمم شود. مهمترین مزیت این روش بهبود پایداری و قابلیت بالا در دفع اغتشاش است. اشکال اصلی آن نیز افزایش مقادیر گین های فیدبک حالت نسبت به گین های بدست آمده از روش کنترل بهینه می باشد

در مرجع [3]، Chow و همکارانش روش طراحی کنترل کننده های مقاوم  را به منظور طراحی PSS مقاوم برای یک سیستم تک ماشینه بکار بردند. در این مقاله مقدار راکتانس خط انتقال بین ژنراتور سنکرون و شین بینهایت قطعی نبوده و عامل ایجاد عدم قطعیت در مدل سیستم می باشد. مهمترین مزیت این روش مقاوم بودن پایداری در برابر تغییرات راکتانس خط انتقال است. عیب این روش، بالا بودن مرتبه PSS مقارم می باشد

در مرجع [21] تئوری Nevanlinna – Pick  به منظور طراحی پایدار کننده مقاوم برای سیستم قدرت تک ماشین شین بینهایت به کار گرفته شده است. در ادامه بحث ضمن توضیح مفصل این تئوری به نقد و بررسی این مقاله نیز در انتهای بخش (4-2) خواهیم پرداخت

طراحی کنترل کننده های فیدبک حالت غیر حساس نسبت به تغییر پارامترهای سیستم، در مرجع [22] مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از تئوری Lyapunov و معادله ریکاتی کنترل فیدبک حالت برای سیستم تک ماشین – شین بینهایت چنان طراحی
می شود که عملکرد سیستم در برابر تغییر پارامترهای ژنراتور سنکرون حساس نباشد. مزیت مهم این روش عدم نیاز به مقادیر واقعی پارامترهای ماشین است، تنها محدوده تغییر این پارامترها جهت طراحی مورد نیاز است

در مرجع [18] تئوری کنترل  به منظور طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای سیستم توربو ژنراتور مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله سیگنال کنترل به طور همزمان به اکتساتیروگاورنر اعمال می شود. استفاده از روش فوق ضمن بهبود پارداری دینامیکی و گذرا در محدوده وسیعی از شرایط نقطه کار خطر تحریک مودهای پیچشی شفت را نیز به دنبال ندارند

موضوع مرجع [23] که بر پایه نتایج فصل چهارم این پایان نامه استوار است، طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه می باشد. در این مقاله ابتدا اثر تغیر پارامترها بر پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت سه ماشینه مطالعه شده سپس یک روش جدید جهت طراحی PSS ارائه می شود. در این روش طراحی پاردار کننده مقاوم بر اساس مجموعه ای از مدل های سیستم در نقاط کار مختلف صورت می گیرد. مزیت اصلی این پایدار کننده ها که دارای ساختاری مشابه با PSS معمولی می باشند، بهبود پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترهای سیستم است

 2-1- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت[7]

1- Phase Lead

1- LQ optimal Control

2- Uncertainty

3- این شاخه از کنترل مقاوم با عنوان شاخه مقادیر تکین در فصل سوم بطور مختصر توضیح داده شده است

4- Singular Values

1- Variations in Actutator Dynamic

[7] – عمده مطالب این فصل بر اساس مرجع [24] تدوین شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی کاربرد و انواع سیستم های بارکدینگ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی کاربرد و انواع سیستم های بارکدینگ در word دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی کاربرد و انواع سیستم های بارکدینگ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب
مقدمه:    7
چکیده :    9
فصل  1    10
آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار    10
1-1  نوارهای مغناطیس :    12
2-1  شناسایی نوری الفبا :    12
3-1  فركانس رادیویی :    13
4-1  تشخیص صوت :    14
5-1  بینایی مصنوعی :    14
6-1  كارتهای هوشمند :    15
7-1  باركد :    15
تكنولوژی باركد    15
8-1  برتری های سیستم باركد به دیگر سیستمهای شناسایی خودكار :    16
– پایین بودن هزینه های كلی سیستم ( نصب، راه اندازی،نگهداری )    16
– كم حجم بودن تجهیزات سیستم    16
فصل  2    16
بارکد    17
بارکد:    17
1-2  تعریف بارکد :    17
2-2   تاریخچه بارکد :    17
3-2   ضرورت استفاده از بارکد :    20
1-3-2   سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد؟    20
البته ایده سیستم «بارکدینگ» مدرن و پیشرفته از سال ???? وارد سیستم تجارى شد.    21
8-2   معرفی انواع بارکد    29
1-8-2                           UPC/EAN    29
1-1-8-2     بارکد 13 : EAN    29
الف   ( تاریخچه  13  EAN:    30
ب  ( محاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم) :    30
ج   ( ساختار بارکد :    31
2-8-2     39                     Code    35
3-8-2   128 Code    35
1-3-8-2    ساختار باركد 128 به صورت زیر است:    36
جدول2-2    38
9-2  بارکدها چگونه خوانده می شوند    39
10-2   بارکد خوانها:    39
-* بارکد خوانهای سیار دسته ای    39
1-10-2   بارکدخوانهای ثابت :    39
2-10-2    بارکدخوانهای سیار دسته ای :    40
3-10-2    بارکدخوانهای سیار بی سیم :    41
11-2   اسکنر چکونه کار می کند ؟    41
12-2     کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است ؟    42
13-2   آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است ؟    43
بارکدهاست که این پرینترها را در اولویت اول قرار میدهد .    43
15-2   استفاده از بارکد در هر کجا !    43
1-15-2   کارخانجات :    44
3-15-2  فروشگاهها :    44
4-15-2  مراکز درمانی :    44
16-2    تکنولوژی های جدید بارکد:    45
فصل  3    46
جدید ترین جانشین بارکد    46
1-3RFID     )تشخیص هویت رادیویی (    49
2-3     برخی کابردهای RFID ها عبارتند از:    49
ـ برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های امنیتی    50
ـ دریافت عوارض جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای    50
ـ مونیتورینگ کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها    50
4-3    دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها    51
? تگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌های RFID به دو دسته تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند:    51
?) تگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فقط خواندنی    51
5-3   ساختار RFID    52
6-3     اجزای تگ    52
7-3      اجزای سیستم RFIDغیرفعال    53
?) آنتن متصل به ریزتراشه    53
شکل1-3: نمایی از تگ غیرفعال  ? ریزتراشه    53
8-3   آنتن    54
9-3    ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال    54
10-3    فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی    55
11-3    کنترل کیفیت    55
12-3    کاربردهای عمده RFIDها    56
کاربردهای امنیتی و ضدسرقت    56
14-3    پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها    57
15-3    برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند    57
16-3   مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ    59
17-3   مزیت RFID نسبت به بارکدها    60
18-3    دیگر کاربردهای امنیتی    61
1-18-3   انبارداری و ردیابی کالا    61
2-18-3   حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل    61
3-18-3   حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی    62
4-18-3    باربری    62
5-18-3   خودروسازی    62
6-18-3    فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها    63
7-18-3    حریم خصوصی افراد    63
19-3   فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه    64
20-3    دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، عبارتند از:    65
21-3    معایب RFID:    66
ناحیه‌های‌ کور و‌ مشكلات‌ جهت‌یابی‌ :    66
دغدغه‌های‌ امنیتی :    67
برچسب‌های‌شبح :    67
فصل  4    69
بارکد ژنتیکی    69
نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی)  هویتی جدید برای گونه ها : (    69
ضمیمه 1  :  نمونه ای از طراحی بارکد    73
ضمیمه 2  :  نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد    77
ضمیمه 3  :  جدول کد  EAN•UCC    مربوط به کشور های مختلف    80
ضمیمه 4  :  جدول انواع بارکد ها    85
Numeric-only barcodes    85
Alpha-numeric barcodes    86
Two Dimensional barcodes    86
ضمیمه 5:  اشکال متنوعی از بارکد    87
منابع    91

مقدمه:
امروزه سیستمهای اطلاعاتی كامپیوتری سهم بسزایی دركارایی امور تجاری و كنترلی دارند. لذا برای حصول این كارایی ضروری است كه اطلاعاتی كه به كامپیوترها وارد می شوند ، دقیق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نیز هزینه زیادی دربر نداشته باشد . درمیان انواع سیستمهای شناسایی خودكار ، تكنولوژی باركد جزء ساده ترین ها است. این سیستم به صورت تجهیزات جانبی كامپیوترهای شخصی كه امروزه در واحدهای صنعتی ، تجاری و اداری كشور جایگاه مهمی یافته اند ، قابل بكارگیری است.
در این تحقیق سعی شده انواع سیستم های بارکدینگ معرفی شده  و کاربرد های هر یک مورد بررسی قرار گیرند.
همچنین باتوجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف،وتوسعه تغییرات در تکنولوژی های موجود،ما را بر آن داشت تا از فنآوری های جایگزین و جدید نیزمواردی را بیان کنیم.
در پایان لازم میدانم از زحمات جناب آقای مهندس آشفته ) سرپرست کارآموزی ( و همچنین جناب آقای مهندس لشکری  )استاد  کارآموزی(   که بنده را در انجام این مهم یاری رسانده اند ،کمال قدردانی و تشکر را داشته باشم.
با آرزوی توفیق

چکیده :
در سالهای اخیر ، نوارهای سیاه وسفید ظاهراً همشكلی كه روی بسیاری از كالاهای تجاری از قبیل مجلات ، نوشابه ها ، كنسروها، كتابها ، انواع جعبه ها و …  چاپ  می شود ، بسیاری از نظرها رابه خود جلب كرده است . این نوارهای سیاه وسفید كه باركد نام دارند ، علائمی هستند كه حاوی اطلاعاتی در مورد کالا ها می باشند. برای رمزگشایی این علائم باید از دستگاهی به نام اسكنر باركد استفاده نمود كه بارکد را بصورت نوری می خواند و به كامپیوتر متصل به آن منتقل می كند. اسكنر باركد از خود نوری می تاباند كه پس از برخورد با نوارهای سیاه وسفید باركد ، دوباره به دستگاه بازباتانده می شود. جاهایی كه سیاه است نور را كمتر و جاهایی كه سفید است ، نور را بیشتر بازمی تابانند و در نتیجه اسكنر می تواند  تغییرات و  در حقیقت پهنای  نوارها را  تشخیص دهد. این نوارها بسته به ضخامتشان و فاصله شان از هم ، اطلاعات مختلفی را در بردارند ( ارتفاع خطوط ، اطلاعاتی را بیان نمی كند ) .
 فصل  1
آشنایی با
مفهوم شناسایی خودکار
آشنایی با مفهوم شناسایی خودكار :
با همگانی شدن كامپیوتر و بكارگیری آن در عرصه حاضر، پردازش اطلاعات و استخراج نتایج مورد نیاز با سرعت بسیار بالا انجام می شود. جمع آوری اطلاعات، وارد کردن داده ها به کامپیوتر، پردازش اطلاعات و نمایش نتایج یا دادن گزارشات مراحلی هستند که در یک سیستم اطلاعاتی كامپیوتری طی می شوند. در این زنجیره تنها پردازش اطلاعات و نمایش نتایج با سرعت و دقت زیاد و توسط ماشین انجام می شوند، در حالی كه در مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر كه اصلی ترین مراحل هستند، هنوز هم به نیروی انسانی متكی بوده و دقت و سرعت کاربر عاملی تعیین كننده است.
در واقع از دیدگاه بهره وری كل سیستم ،مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر گلوگاه سیستم خواهند بود ؛ چرا كه کاربر هیچ گاه نخواهد توانست همگام با سرعت كامپیوتر، داده ها را جمع آوری و وارد سیستم نماید و درصد بالای خطا در این مرحله عملا درصد خطای موجود در خروجی مجموعه را افزایش می دهد. بنابراین ضرورت جایگزینی ماشین به جای انسان در این مراحل نیز اجتناب ناپذیر است . وظیفه این جایگزینی را تكنولوژی های شناسایی خودكار بر عهده دارند.

ضمیمه 1  :  نمونه ای از طراحی بارکد
دوستان باید به یاد داشته باشند که ساختن یک بارکد ساده تر از آن است که فکر می کنند.تنها باید توجه داشته باشند که این بارکد ها قابل شناسایی برای دستگاه های بارکد نیست و به قول معروف تزیینی است.
آموزش:
1.ابتدا یک فایل با اندازه  150 در 75 پیکسل ایجاد کنید.سپس Filternoiseaddnoise را انتخاب کنید.
تنظیمات زیر را برای آن انجام دهید.
 
Amount: 100%
Distribution:Gaussian
MonoChromic is Checked

2.سپس FilterBlurMotion Blur را انتتخاب کرده و تنظیمات زیر را برای آن انجام دهید
 
Angle:90
Distance:999 pixel

3.سپس به ImageAdjustmentlevel رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید.

 
Input Level= 105;1.00;200
4.حال Ctrl+a را زده تا همه تصویر انتخاب شود. به گزینه SelectModifyContract بروید و میزان 5 پیکسل را وارد کنید. یا با استفاده از ابزار انتخاب مستطیل کوچکتری انتخاب کنید. سپس بر روی تصویر کلیک راست کرده و Select Inverse را انتخاب کنید و Delete را بزنید تا گوشه های تصویر پاک شود…

 

منابع

وب سایت شرکت اندیشه پرداز ماد
www.taltech.com
www.creativity.ir
www.daneshju.ir
www.traceability.blogsky.com
www.makebarcode.com
www.irdanesh.com
www.aftab.ir
www.nscomshop.com
www.iran-eng.com
www.afravi.com
www.rozanehonline.com
http://imilad.parsaspace.com/BarCoder.rar

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تجهیزات مخابرات سیار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تجهیزات مخابرات سیار در word دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تجهیزات مخابرات سیار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی تجهیزات مخابرات سیار در word

مقدمه

اصول مشترك سیستمهای رادیوئی سیار

استفاده از شبكه های سلولی در مخابرات سیالر

نسلهای مخابرات سیار

جهان بی سیم

تاریخچه شبكه های بی سیم

مشخصه های بی سیم

بررسی انواع شبكه های بی سیم

شبكه های شخصی بی سیم

شبكه های محلی بی سیم

شبكه های شهری بی سیم

خانواده استاندارد 802 IEEE

شبكه های محلی مادون قرمز

انواع وسایل بی سیم

بلوتوث

آنتن

WIMAX

منابع

 

مقدمه  
مخابرات بی سیم در سال 1897 با اختراع تلگراف بی سیم توسط مارکنی آغاز شد و اکنون پس از گذشت بیش از یک قرن، سومین نسل از سیستم های مخابرات بی سیم یعنی سیستم های مخابرات فردی (PCS) پا به عرصه ظهور گذاشته است، اکنون فناوری های مخابرات شیار تا بدانجا پیش رفته است که کاربران اینچنین سیستم هایی با استفاده از ترمینال دستی کوچک (handset) می توانند با هر کس در هر زمان و هر مکان، انواع اطلاعات (صوت ، تصویر و دیتا) را مبادله کنند، این مقاله نگاهی اجمالی اما فنی به تاریخ و تکنیک های مهم مخابرات سیار دارد. ایجاد امکانات ارتباطی با کمترین محدودیت های مکانی و زمانی از نیازهای بشر است که از دیرباز بدان توجه می شود. در ابتدا، سیستم های مخابراتی جهت انتقال صوت و علائم الکتریکی از سیم های هادی ارتباط استفاده می کردند. با پیشرفت تکنولوژی و به کارگیری امواج الکترومغناطیسی، امکان ایجاد ارتباط بی سیم فراهم شد و قدم اول در غلبه بر مشکل ایجاد ارتباط در مکان هایی که امکان کابل گذاری وجود نداشت، یا مسافت آنها بالا بود و افت سیگنال ها مانع از برقراری ارتباط می شد، برداشته شد.
روند رو به رشد تکنولوژی و صنعت مخابرات منجر به کاربرد موج برهای نوری و سیستم های نوری شد و بدین وسیله امکان انتقال اطلاعات با پهنای باند بالا در نقاط دور فراهم شد. سیستم های مخابراتی متداول از بسترهای هدایتی سیمی به منظور حمل اطلاعات استفاده می کنند و این امر مستلزم آن است که میان مبدأ و مقصد کابل گذاری صورت گیرد. هزینه بسیار بالای پیاده سازی کابل ها، افت سیگنال در درون آنها بخصوص در مسافت های بالا، سخت بودن یا عدم امکان کابل کشی در برخی نقاط و انعطاف پذیری کم (عدم تحرک و جابه جایی) در ارائه سرویس های مختلف از جمله مسائلی است که کاربرد سیستم های مخابراتی بی سیم را موجه و در برخی موارد الزامی می کند . از جمله راه حل های پوشش کاربران در شبکه هایی که از ضعف عدم امکانات ایجاد بسترهای مخابراتی مانند خطوط دوسیمه، رنج می برند و نیاز به پیاده سازی سریع لینک های مخابراتی با هزینه مناسب دارند، استفاده از شبکه بی سیم است.

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی تجهیزات مخابرات سیار در word

1-    نصب و راه اندازی شبكه های فیبر نوری بی سیم، دكتر محمد حسین یغمایی مقدم
2-     ترجمه كتاب شبكه های بی سیم ( علی مختار پور) ، جیم گییر،
3-    اینترنت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله موتورهای القایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله موتورهای القایی در word دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله موتورهای القایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله موتورهای القایی در word

فصل یکم: موتورهای القایی
مقدمه               
ساختار موتورهای القایی            
میدان گردان    
گردش روتور    
گشتاور القایی    
لغزش موتور القایی            
مدار معادل موتور القایی            
توان و گشتاور در موتور القایی    
کلاسهای مختلف موتور القایی    
کنترل سرعت موتورهای القایی    
فصل دوم: موتورهای DC
مقدمه               
اساس کار موتور DC            
محور خنثی    
اثر تغییر محورخنثی            
کموتاسیون    
انواع مختلف موتور DC    
موتور تحریک شنت            
موتور تحریک سری            
موتور تحریک کمپوند            
راه اندازی موتور DC           
مقایسه کلی بین موتورهای DC و AC         
فصل سوم: موتورها در صنعت سیمان
مقدمه               
موتورهای القایی روتور قفسه ای    
موتورهای القایی سیم پیچی شده    
موتورهای DC    
موتورهای سنکرون            
موتورهای القایی سنکرون    
موتورهای دو استاتوره            
سکتور موتور    
خردکننده ژیراتوری            
خردکننده غلطکی            
خردکننده چنگکی            
Ratary drivers           
Wash mills   
آسیاب غلطکی    
تسمه نقاله    
پمپ آب آهک    
خنک کننده و فن و بارگیری سیمان         
فصل 4: بررسی تئوریک کاهش مصرف انرژی الکتریکی در الکتروموتورها
1-4- مقدمه    
2-4- انتخاب صحیح قدرت موتور         
3-4- بازیابی انرژی روتور توسط محرکه استاتیک کرام      
4-4- بازیابی انرژی در فن و پمپ         
5-4- مقایسه بین کنترل دریچه ای و مبدل فرکانس      
4-5-1- مزایا و معایب روش کنترل دریچه ای         
4-5-2- مزایا و معایب روش کنترل مبدل فرکانس      
4-5-3- لرزش موتور            
4-5-4- فشارهای دینامیکی    
4-5-5- استفاده از مبدل فرکانس در بهینه نمودن مصرف انرژی      
4-5-6- انتخاب مبدل فرکانس مناسب         
4-5-7- سرمایه گذاری مورد نیاز جهت تولید انرژی برق و لزوم بهینه کردن مصرف    انرژی   
6-4- استفاده از مبدل فرکانس در صنعت سیمان جهت صرفه جویی در مصرف انرژی   
فصل 5: بررسی عملی مصرف انرژی الکتریکی الکتروموتورها
5-1- ثبت مشخصات و اندازه گیری انرژی الکتریکی کلیه الکتروموتورهای سیمان غرب   
5-2- بررسی نقاط ضعف و عیب هر یک از الکتروموتورها از دیدگاه مصرف انرژی و ارائه راه حل مناسب               
5-2-1- بررسی بزرگ گیری الکتروموتورها         
الف- آسیاب سنگ    
ب- تسمه نقاله 1 و 2 و باند تغذیه    
پ- سپراتور آسیاب مواد خام            
ت- فن لوشه               
ث- دمنده های ایرلیفت آسیاب سیمان    
ج ) کوره               
چ ) فن کاسکاده              
ح ) پمپ سوخت    
خ ) موتور کلینکر شکن    
د ) موتور نقاله کلینکر    
ذ) آسیاب سیمان    
ر) الواتور آسیاب سیمان    
ز) سپراتور آسیاب سیمان            
ژ) فن بک فیلتر              
س) دمنده های ایرلیفت آسیاب سیمان    
5-2-2- بررسی آماری توقفات الکتریکی الکتروموتورها
الف- سنگ شکن    
ب- آسیاب مواد خام    
پ- کوره               
ت- آسیاب سیمان    
5-3- بررسی آثار کار زیر بار نامی واحدهای مختلف در افزایش تلفات و توان راکتیو مصرفی
5-4- بررسی کاهش مصرف انرژی الکتریکی در کاربرد محرکه متغیر AC در فن   
الف- مشخصات فن کاسکاده            
ب- مشخصات فن لوشه    
5-5- بررسی اقتصادی هزینه های اجرایی پیشنهادات و توجیه اقتصادی آنها      
5-5-1- بررسی اقتصادی استفاده از مبدل فرکانس         
الف- فن کاسکاده    
ب- فن لوشه               
5-5-2- بررسی اقتصادی استفاده از مبدل (cascade)        
الف- فن کاسکاده    
ب- فن لوشه               
5-6- مشخصات مبدلهای فرکانس و cascade        
5-7- بررسی جایگزینی موتورهای DC یا موتورهای AC دور متغیر      
5-8- نتیجه گیری    
فصل ششم: تعمیر و نگهداری الکتروموتورها
6-1- دستورالعلمهای تعمیر و نگهداری    
6-1-1- روغنکاری    
6-1-2- عایقکاری    
6-1-3- خشک کردن    
6-1-4- بازرسی زغالها    
6-1-5- بازرسی کموتاتورها            
6-1-6- تمیز کردن موتور            
6-1-7- لرزش موتور    
6-1-8- زمان راه اندازی            
6-1-9- بازرسی دوره ای            
الف- بازرسی هفته ای    
ب- بازرسی 6 ماهه    
ج- بازرسی سالیانه    
6-2- ثبت نتایج    
6-3- فرمهای کسب اطلاعات            
منابع       

مقدمه

با شناخته شدن منابع جریان متناوب اولین ایده موتورهای القایی در سال 1880 توسط «NicolaTesla» ارائه شد. با گسترش منابع تغذیه سه فاز متناوب و تئوری میدانهای گردان تحقیقات روی موتورهای القایی روتور سیم پیچی شده نیز گسترش یافت. بطور عمده ساخت موتورهای القایی از سال 1895 شروع شد و با پیشرفت علم و صنعت در زمینه های چدن، عایق بندی، لایه بندی و … اندازه موتورهای القائی نیز به مراتب کوچکتر شد. به عنوان مثال اندازه موتور hp100 مدرن دارای اندازه ای برابر با یک موتور hp5/7 سال 1897 است

ساختار موتورهای القایی

یکی از مزایای مهم موتور القائی این است که احتیاج به منبع تغذیه DC ندارد. بنابراین برای استفاده از یک موتور القایی کافی است آنرا به منبع تغذیه AC متصل کنیم

موتور القایی از دو قسمت عمده تشکیل شده است که عبارتند از استاتور و روتور. در استاتور موتور شیارهائی وجود دارد که سیم پیچی سه فاز بصورت گسترده درون این شیارها قرار گرفته اند و تولید میدان مغناطیسی می کنند. میدان مغناطیسی حاصل از سیم پیچهای استاتور با فرکانس منبع تغذیه در اطراف فاصله هوایی گردش می کند و اصطلاحاً یک میدان دوّار را بوجود می آورد. روتور موتور القایی نیز به دو صورت ساخته می شود. حالت اول قفسه ای است در این وضعیت روی روتور شیارهایی وجود دارد که درون آنها میله های فلزی قرار گرفته اند. این میله های فلزی در ابتدا و انتهای روتور توسط حلقه هائی به هم متصل می شوند

نوع دیگر روتور بصورت روتور سیم پیچی شده است. معمولاً روتور را به صورت اتصال ستاره (Y) سیم پیچی می کنند و در دو سر روتور سیم پیچها را به یکدیگر وصل می کنند در این حالت جریان روتور قابل اندازه گیری است و برای تغییر سرعت موتور می توان مقاومتهای مختلفی را با روتور سری کرد که در بخشهای بعدی توضیح داده می شود

میدان گردان

میدان گردان در فضای بین استاتور و روتور توسط سیم پیچهای سه فاز استاتور بوجود می آید ایجاد میدان گردان را می توان توسط شکل زیر توضیح داد

برای هر یک از وضعیتهای a , b, c, d شکل (1-1) حالت متناظری در شکل (2-1) رسم شده است. شکل (2-1) نشان می دهد که میدان در خلاف جهت عقربه های ساعت در فاصله هوایی بین روتور و استاتور دوران می کند و سرعت درون آن متناسب با فرکانس منبع تغذیه استاتور است. میدان دورانی بوجود آمده را میدان گردان گویند

گردش روتور

روتور ماشین القائی همان طوریکه توضیح داده شد می تواند به دو صورت باشد که در هر یک از آنها مسیری برای عبور جریان روی روتور وجود دارد

میدان گردان بوجود آمده هادیهای روتور را قطع می کند و در نتیجه ولتاژی در دو سر هادیها بوجود می آورد. بعلت اینکه دو سر هادیها به یکدیگر وصل شده اند ولتاژ القایی باعث تولید جریان در هادیهای روتور می شود. بر اثر جریان بوجود آمده در هادیهای روتور، آرمیچر ماشین شروع به حرکت می کند و باعث چرخش موتور می شود

بعلت وجود جریان در هادیهای روتور، میدان مغناطیسی دیگری علاوه بر میدان مغناطیسی استاتور بوجود می آید که نسبت به میدان گردان دارای اختلاف فاز است و اختلاف فاز بوجود آمده ناشی از خاصیت رلوکتانسی روتور است

گشتاور القایی

گشتاور القایی موتور در نتیجه بوجود آمدن جریان حاصل از قطع هادیهای روتور توسط میدان گردان است و به سرعت میدان گردان بستگی دارد

سرعت میدان گردان با توجه به قطعیهای استاتور از رابطه زیر بدست می آید

(1-1)

فرکانس سیستم تغذیه    fe

تعداد قطبهای استاتور    p

میدان گردان، هادیهای روتور را قطع می کند و باعث تولید ولتاژ القایی در هادیهای روتور می شود مقدار ولتاژ القایی بوجود آمده را می توان از رابطه زیر بدست آورد

(2-1)

سرعت نسبی بین هادیهای روتور و میدان گردان V

شار میدان گردان          B

طول هادیهای روتور      L

ولتاژ eind در هادیهای روتور تولید جریان القایی می کند که حاصل آن بوجود آمدن BR میدان مغناطیسی روتور است و گشتاور القایی بوجود آمده در روتور ناشی از تأثیر متقابل میدان BR , BS می باشد که مقدار آن از رابطه زیر بدست می آید

(3-1)

لغزش موتور القایی

سرعت موتور القایی هیچگاه به سرعت میدان دوّار یا سرعت سنکرون نمی رسد. در صورتیکه سرعت روتور با سرعت میدان دوار برابر شود میدان دوّار هادیهای روتور را قطع نمی کند و ولتاژ جریان القائی صفر می شود که در نتیجه آن موتور از حرکت می ایستد. بنابراین همواره اختلافی بین سرعت روتور و سرعت میدان سنکرون وجود دارد، این اختلاف را لغزش می گویند و از رابطه زیر بدست می آورند

(4-1)

سرعت میدان دوار        nsyn

سرعت روتور             nm

در صورتیکه S=0 باشد سرعت موتور و سرعت میدان دوار با هم برابر است در حالیکه موتور حرکتی نکند مقدار S=1 است بنابراین  است

می توان سرعت موتور را برحسب سرعت سنکرون به صورت زیر نشان داد

(5-1)

مدار معادل موتور القائی

برای بررسی و تحلیل موتورهای القائی و عوامل مؤثر روی عملکرد موتور مناسب است مدار معادل موتور را بدست آورد. بعلت اینکه سرعت موتور و سرعت میدان دوار با هم برابر نیستند بنابراین فرکانسی که در هادیهای روتور بوجود می آید با فرکانس میدان دوار متفاوت است. فرکانس روتور را می توان از رابطه زیر بدست آورد

(6-1)

فرکانس روتور            fr

لغزش            s

فرکانس سیستم تغذیه              fe

همانطور که دیدیم اساس حرکت موتور القائی، تولید ولتاژ القائی در روتور و در نتیجه ایجاد جریان و گشتاور القائی است. بنابراین می توان مدار معادل یک موتور القائی را مانند مدار معادل یک ترانس در نظر گرفت

بعلت اینکه فرکانس روتور به مقدار s بستگی دارد بنابراین مقدار xr نیز متناسب با s است در سرعت کم اثر مقاومت روتور نسبت به xr کم است ولی در سرعتهای نزدیک سرعت سنکرون s به صفر نزدیک می شود و اثر Rr (مقاومت روتور) نسبت به XR بیشتر می شود و در نتیجه می توان تغییرات جریان در روتور را به صورت زیر نشان داد

ولتاژ القائی در روتور نیز با سرعت و مقدار لغزش موتور بستگی دارد بنابراین می توان جریان روتور را از رابطه زیر بدست آورد

(7-1)

ولتاژ القایی در روتور برای حالت S=0            Er

راکتانس روتور برای حالت S=0                   Xr

مقاومت روتور            Rr

با توجه به روابط بدست آمده مدار معادل موتور القائی بصورت زیر خواهد بود

اندوکتانس روتور نسبت به استاتور

مقاومت روتور نسبت به استاتور

نسبت دورهای یکفاز روتور به استاتور را aeff گویند. در صورتیکه موتور به صورت قفسه سنجابی باشد بدست آوردن aeff بطور دقیق غیرممکن است ولی توسط آزمایشهایی می توان R2 و X2 را در موتور قفسه سنجابی بدست آورد

توان و گشتاور در موتور القائی

بالانس انرژی در موتور به شرح ذیل می باشد

–         تلفات اهمی استاتور

–         تلفات هسته استاتور

–         توان فاصله هوائی

–         تلفات اهمی روتور

–         تلفات چرخشی

–         توان خروجی موتور

تلفات اهمی استاتور به مجذور جریان استاتور و مقاومت آن بستگی دارد. براساس گردش جریان در هادیهای استاتور و میدان گردان در فاصله هوایی، جریانهای گردشی در استاتور القا می شود که باعث ایجاد تلفات می گردند. این تلفات مربوط به هسته استاتور است و به آن تلفات هسته استاتور گفته می شود

از طریق فاصله هوایی بین روتور و استاتور، توان به روتور منتقل می شود. توان منتقل شده صرف غلبه بر تلفات اهمی روتور و تلفات چرخشی می شود و در انتها توان خروجی به شفت موتور انتقال می یابد

تلفات گردشی در موتور شامل تلفاتی از قبیل اصطکاک، تلفات هسته روتور و عوامل مکانیکی دیگری است که مجموعاً تحت نام تلفات گردشی شناخته می شوند. گشتاور خروجی روی شفت موتور از طریق رابطه Pload=Tload.w بدست می آید. که در آن  ، گشتاور خروجی=Tload و توان خروجی موتور = Pload است

جریان القایی در روتور، بستگی به سرعت موتور و در نتیجه مقدار لغزش دارد. هر قدر که سرعت موتور بالا باشد، مقدار لغزش کمتر و جریان روتور کمتر می شود و مقدار گشتاور کم می شود. با در نظر گرفتن مدار معادل موتور القایی می توان رابطه گشتاور – لغزش را به صورت زیر بدست آورد

(8-1)

گشتاور القایی

سرعت سنکرون                    wsyn

ولتاژ معادل تونن

مقاومت معادل تونن

اندوکتانس معادل تونن             Xth = X1

براساس رابطه (8-1) منحنی گشتاور – سرعت موتور القایی به صورت زیر است

مقدار Bnet که برآیند BR ، BS است بستگی به مقدار E1 در شکل (4-1) دارد. بعلت اینکه E1 با تغییر سرعت تغییر نمی کند و به مشخصات مدار استاتور بستگی دارد، رابطه بین Bnet و تغییرات سرعت را می توان به صورت زیر نشان داد

منحنی گشتاور – سرعت موتور را می توان به سه ناحیه مختلف تقسیم نمود

–    لغزش کم: در این ناحیه مقدار لغزش متناسب با مقدار بار تغییر می کند و منحنی تقریباً به صورت خطی است. در این ناحیه می توان از راکتانس روتور در مقابل مقاومت روتور صرف نظر نمود

–    لغزش متوسط: در این ناحیه مقدار فرکانس القایی در روتور بیشتر از حالت لغزش کم است و اندازه راکتانس روتور قابل مقایسه با مقاومت روتور است در نتیجه تغییر بار، تغییر جریان کمتری را در روتور باعث می شود

–    لغزش زیاد: در این ناحیه گشتاور القایی در روتور با زیاد شدن بار کم می شود و سرعت موتور دارای اختلاف زیادی نسبت به سرعت سنکرون است

با توجه به شکل (5-1) سه نقطه مهم نمودار گشتاور – سرعت عبارتند از

–         گشتاور القایی موتور در بار نامی

–         بیشترین گشتاور القایی موتور که معمولاً در حدود 200 تا 250 درصد گشتاور نامی است

–         گشتاور راه اندازی که معمولاً در حدود 150 درصد گشتاور بار نامی است

بنابراین موتور القائی احتیاج به راه اندازی ندارد

کلاسهای مختلف موتور القایی

موتورهای القایی به دو دسته کلی روتور سیم پیچی شده و قفسه ای تقسیم می شود. براساس استانداردهای موجود موتورهای القایی قفسه سنجابی را به کلاسهای زیر تقسیم می کنند

* کلاس A

موتورهایی که با کلاس A مشخص می شوند دارای خصوصیات زیر هستند

–         گشتاور راه اندازی متوسط

–         Pullout Turque در حدود 300 تا 200 درصد گشتاور نامی و لغزش کمتر از 20%

–         جریانهای راه اندازی زیاد

–         دارای لغزش کمتر از 5% در بار نامی

مسئله عمده ای که این موتورها دارند، جریانهای راه اندازی زیادی است که از شبکه می کشند (در حدود 5 تا 8 برابر جریان نامی) بنابراین برای قدرتهای بیشتر از 75hp باید ولتاژی که تحت آن موتور راه اندازی می شود کاهش داد تا افت ولتاژ شدیدی بوجود نیاید و وسایل دیگر صدمه نبینند. کاربرد اصلی موتورهای کلاس A در بادبزن برقی، فنها، پمپها، ماشینهای درودگری و تراشکاری است

* کلاس B

موتور کلاس B دارای مشخصات زیر است

–         گشتاور راه اندازی متوسط

–         لغزش کمتر از 5% در بار نامی

–         جریان راه اندازی در حدود 25% کمتر از جریان راه اندازی کلاس A (در حدود 3 تا 4 برابر جریان نامی)

–         Pullout Turque در حدود 200 درصد گشتاور نامی

Pullout Turque موتور کلاس B از موتور کلاس A مشابه کمتر است. کاربردهای عمومی این نوع موتور مانند کاربردهای عمومی موتور کلاس A است اما بدلیل اینکه جریان راه اندازی کمتری احتیاج دارد بطور عمده بجای موتور کلاس A استفاده می شود

* کلاس C

این نوع موتور دارای مشخصات زیر است

–         گشتاور راه اندازی زیاد در حدود 250% گشتاور نامی

–         جریان راه اندازی کم

–         Pullout Turque کمتر از موتور کلاس A

این موتور به صورت Double – cage ساخته می شود به همین دلیل قیمت بالایی نسبت به موتورهای دیگر دارد. این موتور در مقایسه با موتور روتور سیم پیچی شده مشابه مقرون به صرفه تر است

کاربردهای اصلی این موتور در مواقعی است که احتیاج به گشتاور زیاد در مدت زمانی کم داریم و بطور عمده در پمپها، کمپرسورها و غلطکها استفاده می شود

* کلاس D

این نوع موتور دارای مشخصات زیر است

–         گشتاور راه اندازی بسیار زیاد در حدود 275% بار نامی و یا بیشتر از آن

–         لغزش در حدود 7% تا 11% و گاهی 17% در بار نامی

–         جریان راه اندازی کم

–         Pullout Turque در لغزشهای بالا و حتی هنگام راه اندازی

از این موتور بیشتر در مواقعی استفاده می شود که بخواهیم باری را با همان اینرسی زیاد به حرکت درآوریم بعنوان مثال در سوراخکاری ضربه ای و پرسکاری معمولاً از این نوع موتور استفاده می شود و زمان بین هر بار سوراخکاری یا پرسکاری به گونه ای است که موتور به سرعت نامی نمی رسد و مدت زمان بین هر بار استفاده از موتور نسبتاً زیاد است

* کلاس E & F

این نوع موتورها به گونه ای هستند که دارای جریان راه اندازی و گشتاور راه اندازی کم می باشند و به همین دلیل به آنها soft start گفته می شود

* کلاس X

هر نوع موتور القایی قفسه سنجابی که خارج از دسته بندی فوق باشد و با توجه به نیاز مصرف کننده ساخته شود را موتور نوع کلاس X می گویند

مشخصه های گشتاور – سرعت موتورهای D, C, B, A برای نمونه در زیر رسم شده اند

کنترل سرعت موتورهای القایی

روشهای کنترل سرعت موتور القایی بطور عمده عبارتند از

–         تغییر فرکانس

–         روش (Pole Amplitude Modulation) PWM

–         تغییر ولتاژ موتور

–         استفاده از استاتورهای چند سیم پیچه

–         تغییر تعداد قطبهای استاتور

–         تغییر مقاومت روتور


فصل دوم

موتورهای DC

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی حقوق انتقال جریان در بازار برق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی حقوق انتقال جریان در بازار برق در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی حقوق انتقال جریان در بازار برق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی حقوق انتقال جریان در بازار برق در word

فصل اول – مقدمه

فصل دوم – ساختار بازار

              2-1- اهداف در عملکرد به شیوه بازار

              2-2- مدل های بازار برق

              2-3- ساختار بازار

              2-4- انواع بازار برق

فصل سوم – معانی PTR , FTR

              3-1- دلایل اسفاده از حقوق انتقال

              3-2- حقوق انتقال فیزیکی

              3-3- حقوق انتقال مالی

فصل چهارم  – طراحی بازار انتقال

              4-1- طراحی بازار انتقال

              4-2- مالکین حقوق انتقال مالی

فصل پنجم – معیارهای عملکرد بازار

فصل ششم – بررسی بازراهایی که در آنها FTR به حراج گذاشته می شود

              6-1- بازار PJM

              6-2- بازار نیویورک

              6-3- بازار کالیفرنیا

              6-4- بازار نیو اینگلند

    6-5- بازار تگزاس

    6-6- بازار نیوزلند

فصل هفتم – نتیجه گیری

منابع

 

 

 مقدمه

در بسیاری از كشورها بخش های زیر ساخت همانند الكتریسیته، راه آهن و تولید و توزیع گاز در حال تجدید ساخت هستند. بیشتر برنامه های تجدید ساختار برای ایجاد بخش های رقابتی و همچنین ایجاد تمایز بین بخش های رقابتی و انحصاری است. در بسیاری از زیرساختها بخش رقابت پذیر برای دادن سرویس به مشتری به بخش انحصاری احتیاج دارد. در همه‌ این سیستمها قیمتی كه تولیدكنندگان برای محصولشان ارائه می دهند به محل آنها و همچنین اینكه محصولاتشان را از چه قسمتی عبور می دهد، بستگی دارد. ترافیك و تراكم شبكه باعث تفاوت قیمت انتقال در نقاط مختلف شبكه می‌شود.
صنعت برق كه همیشه بوسیله یك سیستم متمركز اداره می شد یكی از زیرساختهایی است كه شاهد تغییرات عظیمی بوده است. این سیستم متمركز در حال تبدیل به یك صنعت رقابتی است كه در آن  بازار قیمت برق و توزیع آنرا بوسیله افزایش رقابت كاهش می دهد.
این نوسازی باعث تجزیه سه عنصر اساسی این صنعت یعنی تولید، انتقال و توزیع شده است.
كنترل مستقل شبكه در یك سیستم بازسازی شده هم رقابت و هم دسترسی مستقیم به اجزا شبكه را آسان می كند. البته عملكرد مستقل شبكه بدون نهاد مستقلی مثل ISO قابل اطمینان نیست. برای اینكه بازار رقابتی بصورت پر بازده و با قابلیت اطمینان بالا كار كند، ISO از مشتركین بازار مثل تولید كننده‌ها، كمپانی های توزیع و انتقال دهنده ها و در نهایت مصرف كننده ها مستقل می باشد. ISO باید قوانینی روی انرژی و بازارهای سرویس فرعی قرار دهد و سیستم انتقال را بصورت غیر تبعیض آمیز اداره كند و برای ریسك های بازار ایجاد حصار حفاظتی را آسان كند. ISO باید به سیستم قوی كامپیوتری مجهز شده باشد كه شامل مانیتورینگ بازار، حراج و به مزایده گذاشتن سرویس های فرعی می باشد.
انرژی سرویس های فرعی بصورت سرویس های مجزا ارائه می شوند و كمپانی های تولید كننده (GENCOS) می توانند بوسیله پیشنهاد قیمت به بازار برق با هم برای فروش انرژی رقابت كنند. شكل زیر یك نمونه سیستم بازار برق را نمایش می دهد.
  
در كشور ما هم بازار برق زمینه ای برای اجرایی شدن بند «ج» اصل 44 است و مقدمات اجرایی شدن آن نیز در قسمتهایی از بازار برق فراهم شده است. در تفسیر این اصل آمده است كه 80% نیروگاهها باید به بخش خصوصی واگذار شود اما یكی از ابزارهای مهمی كه باید در بخش تولید برق وجود داشته باشد اطمینان از وجود یك محیط رقابتی است.
در تفسیر اصل 44 قانون اساسی درج شده كه غیر از شبكه های انتقال سایر تأسیسات می توانند به بخش خصوصی واگذار شوند بنابراین شبكه های انتقال برق باید به عنوان ترانزیت برق دسترسی آزاد به آن باشد كه هر تولید كننده و مصرف كننده دولتی و غیر دولتی بصورت یكسان و آزاد به این شبكه ها دسترسی پیدا كند.
موضوع دیگر اینكه در تفسیر اصل 44 قید شده كه ترانزیت برق هم باید دولتی باقی بماند اما دسترسی به آن را بازار برق می تواند تضمین كند. با توجه به اینكه شبكه انتقال دولتی خواهد ماند باید شرایط طوری باشد كه بخش غیر دولتی و دولتی این احساس را داشته باشند كه همه می توانند برای خرید و فروش و ترانزیت، به این شبكه دسترسی داشته باشند و شرایط رقابت برای طرفین كاملاً یكسان باشد كه البته ایجاد این بستر بسیار مشكل است.

فصل دوم
ساختار بازار و عملكرد آن
 
2-ساختار بازار و عملكرد آن
2-1 اهداف در عملكرد به شیوه بازار
برای ایجاد بازار الكتریسیته دو هدف داریم:
1-اطمینان از عملكرد مطمئن و امن.
2-استفاده از عملكرد اقتصادی تر.
امنیت مهمترین قسمت سیستم قدرت است. در یك محیط با ساختار جدید امنیت بوسیله استفاده از سرویس های گوناگون موجود در بازار براحتی ایجاد می شود. عملكرد اقتصادی بازار الكتریسیته مخارج استفاده از الكتریسیته را كاهش می دهد، این یك علت برای ایجاد ساختار جدید و یك راه برای افزایش امنیت همراه، با حرفه اقتصادی است. برای انجام این كار استراتژی های مناسبی روی قسمتهای مختلف سیستم قدرت باید طراحی شود.

2-2 مدل های بازار برق
برای اینكه به اهداف مورد نظر برسیم مدل های گوناگونی برای ساختار بازار در نظر گرفته شده است.
سه مدل اصلی داریم كه در زیر به توضیح آنها می پردازیم.
مدل استخر (poolco): مدل استخر بصورت یك بازار متمركز تعریف می‌شود كه بازار را برای خریدار و فروشنده آماده می كند. فروشنده ها و خریدارهای برق سفارش های خود را با توجه به مقدار برقی كه می خواهند مبادله كنند به استخر می دهد. فروشنده ها در بازار برق برای تأمین انرژی شبكه با هم رقابت می كنند. اگر یك فروشنده رقم بالایی را ارائه كند قادر نخواهد بود برق خود را بفروشد. در سوی دیگر خریدارها برای خرید رقابت می كنند و اگر سفارش های آنها خیلی كم باشد آنها قادر نخواهند بود برق خود را بخرند. در این بازار تولید كننده هایی كه قیمت های پائین ارائه می دهند  از سوی بازار تقدیر می شوند و براحتی برق خود را می فروشند. ISO در استخر یك قیمت واحد برای برق در نظر می گیرد كه این برای مشتركین مشخص می كند كه مصرف آنها چگونه باشد و همچنین اینكه سیاستهای سرمایه گذاری خود را چگونه برنامه ریزی كنند. بازار برق قیمت را به سطحی می رساند كه عرضه كننده های بسیار كارآمد در آن قیمت می توانند رقابت كنند. در این بازار عرضه كننده های برنده به مقدار بیشترین سفارش خریداری دریافت میكنند.
مدل قرارداد دو جانبه (Bilateral contacts): قراردادهای دو جانبه توافقی است بین دو مشترك برای دریافت و ارسال برق. این قراردادها شرایط را مستقل از ISO تعیین می كنند. در این مدل ISO تنها ظرفیت خط انتقال را بررسی می كند تا امنیت برای انتقال برق برقرار باشد.
مدل قرارداد دو جانبه خیلی انعطاف پذیر است چون دو طرف شرایط دلخواه خودشان را در نظر می گیرند. البته عیب آن مخارج بالای مذاكرات و نوشت قرارداد است و ریسك بالایی دارد.
مدل هیبرید (Hybrid): مدل هیبرید تركیبی از دو مدل قبلی است. در این مدل بر خلاف استخر مشتری می تواند با تولید كننده های برق مذاكره كند و یا همان قیمت بازار را برگزیند.
در این مدل مشتركینی كه قرارداد دو جانبه امضا نكنند از همان مدل استخر بهره می برند. اینكه مشتری بتواند برای خرید با تولید كننده مذاكره كند بهترین امكان را به او می دهد، تا با توجه به نیازهایی كه دارد برق مورد نظر خود را خریداری كند.
2-3 ساختار بازار
در این بخش راجع به ساختار بازار و انواع بازارها و مسائل مربوط به بازار برق بحث می کنیم.
 
2-3-1 اجزاء کلیدی بازار
بازسازی ساختار برق، ساختار سنتی متمرکز را به اجزایی تبدیل کرده که می توانند بصورت مستقل عمل کنند.
در اینجا ما اجزاء بازار را به ISO و مشترکین بازار تقسیم می کنیم. ISO رهبر بازار است و عملکرد آن قوانین بازار را مشخص می کند. اجزاء کلیدی بازار که در اینجا دربار? آنها بحث می کنیم عبارتند از Genco ها و Transcoها و بقیه اجزاء بازار شامل DISCOها، Retailcoها و بازارگردان و مشتری ها می شود.
ISO: یک بازار رقابتی به یک کنترل کننده مستقل نیاز دارد و این کنترل بدون ISO امکانپذیر نخواهد بود. ISO تعرفه انتقال با تعیین می کند و امنیت سیستم را نگهداری می کند،برنامه نگهداری را تعیین می کند و در برنامه ریزی های بلندمدت نقش اساسی دارد. ISO باید مستقل از اجزاء بازار یعنی صاحبان خط انتقال، تولید، کمپانی های توزیع و مصرف کننده ها عمل کند.
ISO این اختیار را دارد که برای نگهداری امنیت سیستم مقداری به همه منابع برق را تخصیص دهد. همچنین به هم? مشترکین بازار این سیگنال را می فرستد تا آنها برای عملکرد مناسب و پر بازده آماده باشند و همچنین برای سرمایه گذاری آتی خود برنامه ریزی کنند.
بطور کلی 3 ساختار برای ISO می توانیم در نظر بگیریم و انتخاب ساختار به اهداف ISO بستگی دارد. ساختار اول MinISO بیشتر برای حفظ امنیت انتقال در عملکرد بازار می باشد تا حدی که ISO مختار است برای انتقال در سیستم برنامه ریزی کند. در این ساختار ISO نقش دیگری در بازار ندارد و هدف آن محدود به امنیت است. ISO کالیفرنیا یک مورد از همین نوع ISO است که در آن ISO خیلی محدود است و روی تولید و برنامه ریزی کنترل بسیار محدودی دارد.
ساختار دوم برای ISO، MaxISO است که شامل یک بورس برق است (power exchange یا PX). PX یک عنصر مستقل، غیر دولتی و بدون سود است که برای تجارت برق مزایده می گذارد تا بازار هرچه بیشتر رقابتی شود. PX  قیمت بازار را بر روی بیشترین سفارش در بازار محاسبه می کند. در برخی ساختارها ISO و PX دو عضو جدا هستند. مشترکین باید داده های زیادی مثل مخارج برای هر ژنراتور و نیاز روزانه برای هر مصرف کننده را تهیه کنند. با این اطلاعات ISO در بهینه ترین حالت برق را ارسال می کند و مخارج انتقال را تعیین می کند. ISOهای PJM و NGC در انگلستان از این نوع هستند.
GENCOها: یک GENCO از ژنراتورها محافظت و موجب عملکرد آن ها می شود. یک GENCO ممکن است صاحب ژنراتور باشد، یا اینکه مراوداتی با ژنراتورهایی که صاحبان دیگری دارند داشته باشد.
GENCOها این امکان را دارند که برق را به کسانی که با آنها قرارداد بسته اند بفروشند و همچنین این حق را دارند که به PX برق بفروشند. همچنین GENCOها در کنار توان حقیقی، توان راکتیو و توان رزرو و هم تجارت می کنند. عملکرد GENCO ارتباطی به ISO  و IRANSCO ندارد ومستقل از آنها عمل می كند یك GENCO جریان برق را در نقاط مختلف عرضه می کند و ممکن است از طریق Transcoها و DISCOها به مشتری داده شود. قسمت تولیدی Genco شامل قراردادهای خرید برق و تولید کننده های برق می باشد. چون GENCOها ساختار متمرکز ندارد قیمت آن ثابت و تنظیم شده نیست.
در ساختار جدید بازار هدف GENCOها حداکثر میزان سود است و برای انجام این کار تمایل دارند در هر بازاری حضور داشته باشند و هر کاری را برای کسب سود بیشتر انجام دهند و این خود GENCOها هستند که برای قراردادها و ریسک هایی که می کنند، مسئولیت دارند.
Transcoها: سیستم انتقال حساس ترین قسمت در بازار برق است. عملکرد امن و بهینه سیستم انتقال کلید عملکرد بهینه بازار است. یک Transco برق را بوسیله خط فشار قوی از Genco به DISCO انتقال می دهد تا برای تحویل به مشتری آماده شود.
Transco از یک شبکه پیچیده تشکیل شده است که بوسیله همه مشترکین استفاده می شود و ژنراتورها و مشتری های بزرگ را به شبکه متصل می کند، Transco تحت کنترل ISO می باشد.
یک Transco نقش ساخت و نگهداری سیستم انتقال را دارد و بوسیله اطلاعاتی که توسط ISO جمع آوری شده است مثلاً هزینه های گوناگون برای خود برنامه ریزی می کند.
Discoها: Disco برق را در یک منطقه جغرافیایی خاص بین مشتریان توزیع می کند. یک Disco بوسیله شبکه الکتریکی که خطوط توزیع و انتقال را به مصرف کننده ها متصل می کند کنترل و نگهداری می شود.
Disco برای ساختن و عملکرد سیستم الکتریکی و داشتن قابلیت اطمینان باید جوابگو باشد و همچنین برای خطاها در شبکه توزیع و کیفیت در آن مسئولیت دارد.
Retail coها: یک جزء جدید در این بازار رقابتی است که فروش برق را تأیید می کند و آنگاه فروش برق قانونی می شود. یک retailer برق و بقیه سرویس های ضروری برای تولید برق را می خرد و برق و بقیه سرویس ها را در یک بسته آماده عرضه به مشتری می کند.
Aggregator: وظیفه دارند تا مشتری ها را در یک گروه قرار دهند، این گروه بلوک های عظیمی از توان و بقیه سرویس ها را به قیمت کمتری می خرد و در اصل وظیفه یک آژانس بین خریدار و فروشنده را دارند.
Broker: یک جزء است که در وسط بازار که سرویس ها قیمت گذاری می شوند و خرید و فروش می شوند قرار دارد و در اصل تجارت بین خریدار و فروشنده را تسهیل می کند. Broker نه تولید می کند و نه خرید و فروش. مانند یک آژانس بین یک GENCO یا یک کمپانی و بازارگردان ها عمل می کند.
Marketer: (بازارگردان): بازارگردان برق تولید نمی کند ولی برق را خرید و فروش می کند.
Customers(مشتری): مصرف کننده نهایی برق که در مورد مشتری کوچک با وسایلی به خط توزیع متصل شده است.
ولی در مورد مشتری بزرگ به خط انتقال متصل شده است. در ساختار بازسازی شده مشتری مجبور نیست برق و سرویس ها را از کمپانی منطقه خود بخرند. مشتری ها دسترسی مستقیم به تولیدکننده ها و قراردادها دارند و با توجه به قیمت مورد نظرشان آن بسته از سرویس های متناسب را انتخاب می کنند.
2-4 انواع بازار برق
2-4-1 بازار انرژی
بازار انرژی محلی است که تجارت رقابتی انجام می شود. بازار انرژی یک مکانیسم متمرکز است که تجارت بین خریدار و فروشنده را تسهیل می کند. در مجموع ISO و PX نقش بازار انرژی را دارند.
2-4-2- بازار انتقال
در یک سیستم قدرت با ساختار جدید شبکه انتقال محلی است که رقابت میان تولید کنندگان در مقایسه با احتیاجات مصرف کننده ها و کمپانی های توزیع اتفاق می افتد. کالایی که در بازار انتقال مبادله می شود یک حق انتقال (transmission right) می باشد. این ممکن است یک انتقال توان، تزریق توان به شبکه و یا استفاده و گرفتن توان از شبکه باشد.
دارنده این حق انتقال می تواند بصورت فیزیکی بوسیله انتقال توان از حق خود استفاده کند و یا اینکه بصورت مالی برای انتقال عمل مورد نظر بوسیله در اختیار گذاشتن شبکه انتقال به دیگران پول دریافت کند.
به مزایده گذاشتن حق انتقال به یک بنگاه متمرکز احتیاج دارد که در آن متقاضیان سفارش های خود را برای خرید و فروش حق انتقال مورد نظر ارائه می کنند. این بنگاه بوسیله ISO در بعضی سیستم ها کنترل می شود.

فصل سوم
معانی FTR و PTR
 
3-معانی FTR و PTR
حق انتقال فیزیکی: (PTR)   physical transmission right
حق انتقال مالی:    (FTR)   Financial transmission right

3-1 دلایل استفاده از حقوق انتقال
برای آسان کردن و بهینه کردن ارتباط بین اجزا یک شبکه و استفاده از حداکثر ظرفیت شبکه باید مکانیسمی ایجاد کنیم تا در هنگام اضافه بار و تراکم با سهمیه بندی بتوانیم کارکرد مطمئن شبکه و بازدهی بیشتر آنرا تضمین کنیم.
توسعه مکانیسم برای تعیین قیمت خدمات در هنگام تراکم و ترافیک بسیار پیچیده است. اگر این مکانیسم برای تعیین قیمت را به صاحب ارائه دهنده خدمات واگذار کنیم به دلیل انحصار نمی توانیم از او انتظار داشته باشیم که قیمت های صحیح ارائه دهد و یا در آینده بطور مناسب سرمایه گذاری کند، تا شبکه را گسترش دهد.
یک شیوه در حال رشد برای مقابله با چالش های ناشی از تراکم درونی شبکه اینست که وسائل حفاظتی برای مقابله با نوسانات مربوط به هزینه های حالت های تراکم بکار گرفته شده و سیستمی غیر متمرکز ایجاد شود. این شیوه حقوق قابل معامله به صاحب حق می دهد. این ممکن است فیزیکی (PTR) و یا مالی (FTR) باشد. این حقوق برای جبران هزینه های ناشی از جرائم استفاده از شبکه در هنگام تراکم می باشد که تحت ضوابطی این جرائم ارزیابی شده و از هزینه های استفاده کننده کسر می شود.

3-2 حقوق انتقال فیزیکی (PTR)
در مورد شبکه قدرت که تمرکز ما در این مورد است دو نوع تجارت حق را بررسی می کنیم. اولی شیو? حقوق فیزیکی (PTR) برای استفاده از شبکه است. در این شیوه ظرفیت هر جزء شبکه تعریف شده است و برای استفاده از این ظرفیت حقوقی بوجود آمده اند که هم به تولید کننده و هم به مصرف کننده اختصاص داده می شوند. یک تولید کننده باید یک حق فیزیکی داشته باشد تا تولیدات خود را برنامه ریزی کند و یا آنرا در مسیر پرترافیک شبکه انتقال دهد. وقتی تولید کننده ای که یک چنین حقی داشته باشد هیچ شارژی را برای استفاده از شبکه نخواهد پرداخت. بازارهای این حقوق فیزیکی قیمت نهایی برای حالا ت مختلف و پرترافیک را تعیین می کنند. افزایش ظرفیت که نیازمند سرمایه گذاری های جدید است باعث ایجاد حقوق فیزیکی جدید می شود. برای استفاده از این ظرفیت جدید، باید حقوق جدید که به علت افزایش ظرفیت شبکه بوجود آمده اند توسط سرمایه گذاری ها فروخته شود.
در PTR صاحب حق فیزیکی انتقال برای انتقال بین دو ناحیه A و B بدون پرداخت پول انتقال را انجام می دهد صاحب حق می تواند خط را خود استفاده کند یا به حراج بگذارد و به دیگران تضمین بدهد.
در سال های گذشته ابتدا تمرکز بیشتر متخصصان روی PTR بود که به تدریج به FTR تغییر کرد. PTR برای کم شدن تردید و نامعلولی در انتقال می باشد که البته این اطمینان هزینه زیادی دارد. در PTR بیشتر این اهمیت دارد که PTR این توانایی را داشته باشد که قسمتی از ظرفیت انتقال را از بازار حذف کند. رها کردن این ظرفیت اضافی به بازار می تواند در هنگام ترافیک مشکل را حل کند ولی نمی توان و نباید روی این ظرفیت برنامه ریزی کرد.
PTR برای بازار برق به حدی پیچیدگی داشت که متخصصان به دنبال راه حل دیگری بودند که دارای خصوصیات یک بازار ایده آل، سفارشی بودن، دارای قابلیت امنیت بالا و رقابتی بودن باشد. PTR، با انعطاف پذیری تجارت و بازار تضاد داشت و همچنین حفظ قابلیت اطمینان در آن مشکل بود. پس این ایده که با یک PTR ساده می توان نتیجه گرفت تبدیل به یک PTR متشکل از پیچیده ترین قوانین شد و در نهایت ایده PTR از بین رفت و مدل های آن مورد استفاده قرار نگرفت. PTR در بازارهای غیر متمرکز و تجارت های دو طرفه مورد بحث قرار می گرفت.

3-3 حقوق انتقال مالی (FTR)
یک شیوه دیگر ایجاد و اختصاص حقوق مالی مربوط به هر جزء شبکه انتقال می باشد. FTR یا حق انتقال مالی بسیار کار را ساده کرده است و موانعی که در PTR به آن برخورد می کنیم اینجا وجود ندارد.
تعاریف بسیاری از FTR وجود دارد که هر کدام مزایا و معایبی دارند اما ساختار اصلی FTR  رنج زیادی از اجزاء بازار را پوشش می دهد و یک قرارداد را به المان ها مختلف تجزیه می کند که هر کدام ریسک خود را دارند. ساختار اصلی هم تحت تعاریف مختلف خواص مختلفی دارد.
تشبیه FTR به قراردادی است که به صاحب توان این اطمینان را می دهد که به نقطه مورد نظر برق خود را بفروشد جدا از اینکه کجا برق را وارد شبکه می کند. پس FTR بصورت قرارداد برای پرداخت وجه در ازای خروجی در نقط? مورد نظر تعریف می شود.
تحت ساختار ایده آل بازار برای ایجاد حقوق مالی خریدارها و فروشنده ها سفارش هایشان را به ISO می دهند تا برق را در نقاط مختلف خرید و فروش کنند. ISO کمترین سفارش را انتخاب می کند تا تولید و مصرف با توجه به قوانین فیزیکی و ظرفیت شبکه برای محل برق تنظیم شود.
در یک گروه قیمت اولین سفارش دهنده ای که رد می شود و از دور رقابت خارج می شود به عنوان بالاترین قیمت در آن نقطه (گره) در نظر گرفته می شود.(cleaning price) پس وقتی یک تولید کننده در نقطه ای برق خود را می فروشد طبیعتاً، باید حدوداً قیمت برق این تولید کننده در این نقطه از بقیه کمتر باشد تا بتواند در رقابت پیروز شود. به تفاوت قیمت در دو نقطه (مثلاً تولید و مصرف) قیمت تراکم (Congestion price) می گوئیم. کسانی که در این فاصله حقوق مالی دارند با توجه به درصد حقی که از کل ظرفیت دارند پول دریافت می کنند یعنی این حق باعث می شود تا دارند? آن برای یک مسیر برای انتقال، پول دریافت کند یا در یک بازار گرهی به اندازه تفاوت قیمت بین دو گروه پول بگیرد. این پرداخت هرگونه ریسک را در استفاده از مسیر از بین می برد و این پول به هم? صاحبان حق داده می شود مستقل از اینکه صاحب حق از سیستم انتقال استفاده کند ینی مستقل از استفاده فیزیکی صاحب آن از شبکه است.
پس اگر یک ژنراتور (تولید کننده) تمامی برق تحویلی خود را با خریدن و پول دادن برای حقوق مالی (FTR) پوشش داده است همانند ژنراتوری است که خود صاحب این حقوق مالی است و ظرفیت کافی برای پوشش برق تحویلی را دارد. حقوق مالی تولید کننده را کاملاً از مشکلات ترافیکی شبکه آزاد می کند.
FTR بیشتر بصورت قراردادهای انتقال شناخته می شود اما در ابتدا بصورت یک سیستم قیمت گذاری گرهی مبتنی بر سیستم استخر شناخته می شد.

فصل چهارم
طراحی بازار انتقال 
4- طراحی بازار انتقال
4-1 مروری بر بازار های انتقال
با توجه به آنچه که در بش قبل بحث شد سیاستهای انتقال در مرکز قسمت طراحی بازار برق قراردارد اساس این است که باید این سایتها غیرتبعض آمیز وبرای همه باشند. حقوق انتقال مالی رقابت در این سیستم ساده می کند.
طراحی بازار آمریکا فاصله بین نوای وبازار ها کم می کند.
یک سری اصول استاندارد باید تعریف کنیم تا باعث عملکرد پربازده شبکه وغیرتبعیض آمیز وقابل دسترس بودن برای همه بشود. این طراحی شامل یک عضو مستقل انتقال می باشد که یک تعرفه وقیمت را تعیین می کند.
در ضمن یک بازار مناسب برای انرژی وسرویس های مکمل باشد که در آن سرویس دهندگان مجبور شوند سفارش هایشان را با امنیت کافی برای انتقال همچنین یک محدوده امنیتی ارائه کنند که البته با وجه به اطمینان و حاشیه امنیت قیمت ها متفاوت خواهد بود. این طراحی شامل قراردادهای دو جانبه هم می شودکه این قراردادها با توجه به اختلاف قیمتی نقطه تزریق برق با نقطه استخراج برق              قیمت گذاری می شوند.
در این بازارها ژنراتورها قیمت محلی را در نقطه ای که برق بربازار می دهند دریافت می کنند و بارها مصرف کننده در نقطه ای که برق از بازار می کشند پول پرداخت می کنند. وقتی قیمت محلی در نقطه ژنراتور وبار تفاوت داشته باشد ژنراتور وبار با توجه به تعرفه ترافیکی باید تفاوت قیمت رامحاسب کنند در اینجا صاحبان حق انتقال مالی به اندازه تعرفه ترافیکی بین دو نقطه ژنراتوروبار پول دریافت می کنند. پس یک صاحب حق انتقال مالی (FTR) بین ژنراتوری که در A است وباری را که در B  تغذیه می کند پول ثابتی دریافت می کند که تعرفه ترافیکی آن را مشخص می کند ودریافت حساب FTR از قیمت محلی نقاط B,A مستقل است. در بازار  
 (Pennsylvania,New jersey and Maryland) PJM به FTR ها حقوق ثابت انتقال گفته می شود (Fixed Transmission Rights) در نیویورک به آنها قراردادهای انتقال با توجه به ترافیك گفته می شود (Tcc) در کالیفرنیا حقوق انتقال قطعی (Firm transmission Rights) و در New England , New leanland هم همان حقوق انتقال مالی نامیده می شود.در تگزاس هم که به نوعی از این اصول استفاده می کند (TCR) حقوق انتقال تراکمی نامیده می شود. FTR هادربازارهای مختلف از تاریخ مختلف در حال استفاده هستند که درزیر آمده شده است:
نام بازار    تاریخ شروع استفاده از FTR    نام FTR در بازار
PJM
NEW YORK
CARFORNIA
NEW ENGLAND
TEXAS    APRIL /1/1998
SEPTEMBER /1/199
FEBRARY /1/2000
MARCH /1/2003
FEBRARY /15/2002    FTR
TCC
FRT
FTR
TCR

درنوع طراحی FTR كه در بازارهای مختلف استفاده می شود NEW ZEALAND, ENGLAND ,NEWYORK,PJM NEWاز قراردادهای مالی استفاده می کنند. کالیفرنیا از قرادادهایی استفاده می کند که هم بخش مالی وهم بخش فیزیکی دارد.
در حال حاضر کالیفرنیا در حال تغییر دادن وشیفت بر روی (Firm transmissein Righs) حقوق انتقال قطعی می باشد.
در بخش های بعدی ابتدا خصوصیات حقوق انتقال مالی (FTR) را بررسی می کنیم. سپس به بررسی بازارهای FTR در PJM نیویورک،کالیفرنیا ،NEW Zealand ,NEW ENGLAND وتگزاس می پردازیم البته تمرکز ما روی بازارهای PJM ونیویورک است چون تکمیل ترین بازارها هستند.
درپایان بازارها را مقایسه کرده ونتیجه گیری می کنیم.
 
شكل 4-1
 4-2 مالکیت حقوق انتقال مالی (FTR)
مخارج ترافیک که توسط ISO جمع آوری می شود به تمامی مشترکین بازارداده می شود تا آنها برای انتقال برق خود از بهینه ترین حالت استفاده کنند.حق مالکیت هم یک مکانیسمی است تا به سرمایه گذاری روی انتقال پاداش دهد.
این حقوق به سرمایه گذاری یک قرارداد قابل تجارت می دهند. قیمت گذای صحیح FTR برای سرمایه گذاری در مکان تولید و انتقال وهمچنین برای محل ایجاد بار خیلی کمک می کند.
 
4-2-1FTR 
چون جریان الکتریسته از قوانین کیرشهف پیروی می کند مدیریت و انتقال بسیار مشکل است. اولین تعریف ظرفیت انتقال یک قرارداد در یک مسیر بود. که بعد به مسیرهای مختلف برای حرکت جریان تبدیل شد. یک روش مناسب روش نقطه به نقطه (Point –to-point) می باشد.
صاحب یک FTR به اندازه سهمی که از خط دارا است، سهم دارد تا برق عبور دهد.مقدار دارایی FTR توسط ISO مدیریت می شود و به صاحبان FTR برای افزایش ظرفیت آینده داده می شود.
بین قیمت ترافیك ودریافتی FTR ها ممکن است تفاوت باشد که اینها در نزد ISO می ماند، این مازاد درآمد دوباره بین صاحبان FTR ومشتری ها تقسیم می شود. اگر پرداختی به صاحب FTR از مقدار قیمت تراکم بیشتر باشد ISO مقدار پرداختی را به نسبت صاحبان FTR کم می کند. اختصاص FTR معمولا در مزایده ها اتفاق می افتد طراحی مزایده بوسیله ISO اتفاق می افتد به ساختار بازار بستگی دارد. به صاحب FTR طبق فرمول
  پرداخت می شود.
که درآن Pj قیمت پالس در محل pi,j قیمت پالس در محل Qij , I مقدار تقسیم در قراداد برای انتقال ما بین محل های ناوز می باشد. اگر مقدار قرارداد با مقدار واقعی دقیقا همخوانی داشته باشد یک FTR یک حصار مطمئن برای مشکلات مختلفی است که ممکن است وجودداشته باشد.
FTR ها فرم های مختلفی دارند مثل FTR ها نقطه به نقطه FTR,(Point to point) های  flowgate که هردوی اینها دو نوع الزامی (obligation) واختیاری (option) دارند.
FTR های نقطه به نقطه و از نوع الزامی در عمل بهترین راه هستند. در FTR های نقطه به نقطه از نوع اختیاری پیچیدگی بیشتر است ومحاسبات بیشتری زیر طلب می کند ولی در برنامه PJM در سال 2003 مورد استفاده قرار گرفت فرم Flowgate در کالیفرنیا وتگزاس مورد استفاده قرار گرفته است. فرم نقطه به نقطه از نوع الزامی می تواند تنظیم (balanced) یا غیر تنظیم (unbalandced) باشد که نوع تنظیم برای جلوگیری از ترافیک های انتقال ونوع غیرتنظیم برای جلوگیری از تلفات مورد استفاده قرار می گیرد.
فرم flowgate بوسیله جا (chao) وپک (peck) در سال های 97-1996 بیان شد و روی بازارهای غیرمتمرکز پایه ریزی شد. استافت (stoft) در سال 1998 نشان دادکه روش چاو-پک ریسک را در انتقال کم میکند. طرفداران روش flowgate ادعا می کنند که روش نقطه به نقطه به خوبی از شبکه انتقال محافظت نمی کند چون بازارهای FTR بر پای نقطه به نقطه درعمل به نسبت کم بازده کار می کنند. اورن (Oren) در سال 1997 توضیح داد که روش نقطه به نقطه به اشتباه در قیمت گذاری وارسال برق غیربازده می انجامد.
ایده روش flowgate اینست که چون الکتریسیته در مسیرهای موازی جریان دارد قیمت گذاری و پرداخت ها باید براساس جریان وشارش الکتریسیته باشد. فرض کلیدی شامل یک سیستم قدرت است با انشعاب های کم ظرفیت باعث محدود شدن شارش جریان از انشعاب ها می شود. در عمل این فرض دقیق نیست. بالدیک (baldick) در سال 2003 از روش flowgate انتقاد می کرد واین روش را از جنبه های اقتصادی و مهندسی مورد تجزیه وتحلیل قرار می داد و توضیح داد که این روش کاملا نسبت به آنچه فرض کردیم و از آن انتظار داریم تفاوت دارد و از بسیاری از اصول پیروی نمی کند.

4-2-2 تخصیص وقیمت گذاری حقوق انتقال مالی (FTR)
حقوق انتقال مالی (FTR) با روش های مختلفی تخصیص داده می شوند. آنها را میتوان به کسانی که در خطوط انتقال سرمایه گذاری می کنند داد.برای بقیه اعضای بازار باید یکسری خصوصیات قانونی داشته باشند تا بتوانند صاحب FTR بشوند. راه حلی که اجرامی شود بستگی به طراحی بازار و تصمیماتی که دربازار گرفته می شود دارد. FTR های ظرفیت خط انتقال می توانند به صورت های مختلفی اختصاص داده شوند. آنها میتوانند براساس حقوق انتقال موجود ویا مزایده و یا تعرفه های موجوداختصاص داده می شوند.
عایدی یک مزایده می تواند به صاحب خط انتقال داده شود. در کالیفرنیا صاحبان خط انتقال از عایدی برای سرمایه گذاری استفاده می کنند و در نیویورک برای کاهش هزینه های سرویس های انتقال.
اختصاص FTR های نقطه به نقطه الزامی (Point to point obligation) معمولا در مزایده انجام می شودکه در آن تابع سود خریدار وفروشنده حداکثر است. تابع به تمامی جزئیات سیستم بستگی دارد. مزایده مقدار FTR اختصاص داده شده وقیمت نهایی را تعیین می کند. همچنین مزایده مکانیسمی است که پیکربندی FTR ها درآینده را مشخص میکند.
FTR در بازارهای ثانویه هم معامله می شوند. ممکن است یک FTR بین دو محل وجودنداشته باشددر اینصورت FTR های مختلفی را ترکیب کنیم تا بین دو محل FTR مورد نظر را ایجاد کنیم. FTR  ها مدت اعتبار ماهها یا سالها دارند.
مطالعه قیمت FTR ها نشان می دهد که قیمت ها نرخ محافظت در هنگام ترافیک و در فاصله های طولانی را نشان نمی دهند و صاحبان FTR ریسک بزرگی را متحمل می شوند. این بخاطر تعریف FTR است که با ظرفیت ثابت روی یک زمان مشخص بیان می شود. به همین دلیل اعضا بازار بعضی اوقات ترافیک انتقال را اشتباه پیش بینی می کنند. قیمت گذای FTR براساس پیش بینی ترافیک می باشد که با ارسال عملی برق تطابق کامل ندارد. این ممکن است باعث قیمت گذاری اشتباه FTR شود. قیمت گذاری اینچنین FTR ها می تواند نشانه یک بازار رشد یافته باشد.

 
4-2-3 درآمد FTR ها
یکی ازمهمترین مسائل در اجرای FTR ها بوسیله ISO در آمد مناسب می باشد. برای حفظ اعتبار ISO FTR , باید شرایطی را هم زمان ایجاد کنند که این شرایط توسط مشکلات سیستم انتقال تعیین می شوند.
درامد مناسب به این معناست که درآمدی که توسط جمع آوری قیمت های محلی بدست آمده باید حداقل برابر با درامد صاحبان FTR ها باشد.هر وقت تغییری در ساختار FTR بوجود بیاید باید سیستم انتقال را تست کنیم تا ببنیم آیا همه شرایط همزمان برقرار هستند یا خیر. اگر شرایط برقرار بودند این سیستم درآمد زا می باشد. برای سیستم های ایده آل بدون تلفات اثبات شده که این چنین هستند. قیمت گذاری نامناسب محلی  به عدم درآمد زایی منجر می شود. در حالت کلی چه برق DC یا AC باشد باید شرایط طوری باشد تا درآمد زایی تضمین شود.
بازار FTR به موازات بازار محلی  عمل می کند و برای تضمین درآمدزایی تقاضای شبکه از FTR ها باید نیازهای سیستم قدرت که شامل نیازهای سیستم انتقال می شود را براورده کند.
تجربه بازارهای PJM ونیویورک نشان داده که نرم افزار می تواند این نیازها را توضیح دهد.
تحت یک بازار محلی درآمد از روش نقطه به نقطه الزامی بدست می آید.

تست عملیاتی در فرمول های مزایده لحاظ شده وقیمت گذاری وتجارت FTR ها از طریق یک مزایده متمرکز در مدت زمان معلوم انجام می شود. هر FTR یک شارش توان معلوم واجرا شده دارد که عملکرد همزمان FTR ها در یک مزایده باعث قیمت گذاری FTR ها وایجاد تعرفه های ترافیکی و تعرفه های امنیتی برای حفظ امنیت در مواقع تراکم می شود.
اورن (OREN) درسال 1995 واورن و دینگ (DENG) د رسال 2003 بادلیل ثابت کردندکه تست عملیاتی همزمانی بسیار سخت و دقیق می باشد. دلیل آن اینست که چون بیشتر کالاها قابل تجارت در مقدار بیشتری نسبت به مقدار تحویلی فیزیکی مبادله می شوند منطقی است که این برای FTR ها هم صادق باشد. اگر چه شرط عملیاتی در تخصیص FTR های جدید به سرمایه گذاری ها بسیار مهم است.
4-2-4 انتقادات و ایرادات مدل FTR
در سال 2003-2002 دو دانشمند (Joslow , Tirole) برای مدل FTR ایراداتی را تهیه کردند چه در حیطه اجرا و چه در حیطه سرمایه گذاری .آنها می گفتند که مدل FTR بر روی مفروضاتی بر پایه رقابت بسیار کامل بنا شده که باعث افزایش بازدهی می شود. این مفروضات شامل موارد زیر هم می شوند:
•    قیمت های محلی دقیقا نشان دهنده مقدار تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت پول است.
•    خروجی شبکه توسط قیمت های محلی تعیین می شود.
•    قیمت ترافیك دقیق و قابل تعیین است.
•    قیمت نهایی باعث عمود توان از قسمتی به قسمت دیگر می شود ودرصورت عدم توافق هیچ توانی عبور می کند
•    بازارهای آینده کامل هستند وبدون عیب
هچنین مدل FTR باعث سرمایه گذاری در بخش انتقال می شود كه با سرمایه گذاری در بخش تولید رقابت می کند ویک راه حل برای تنظیم برنامه ریزی آینده بازار می باشد. اگر چه اگر بعضی از مفروضات بالا وجود ندارند ولی مدل FTR دیگر برای جلوگیری از ترافیک وتراکم جاذبیتی ندارد.
توسط (Leautier) در سال2000 نشان داده شد که تحت سیستم پرداختی بر پایه سفارش که در آن ژنراتور ها دارای FTR ها هستند ظرفیت انتقال بازدهی آن به سمت بهینه شدن حرکت می کند. نتایج شبیه این برای حقوق انتقال فیزیکی (PTR) هم بدست آمد.
برای اجرای مدل FTR در کوتاه مدت ایرادات ریز مطرح شد:
برای اجرای مدل FTR د ركوتاه مدت ایرادات زیر مطرح شد:
بازار قیمت ها را در یك منطقه پرترافیك افزایش می دهد به طوری كه قیمت ها واقعی نخواهد بود. ژنراتورها در یك منطقه پرترافیك از عرضه بیشتر برق جلوگیری می كنند تا قیمت ها را افزایش دهند و در نتیجه قیمت های نهایی بالاتر باعث افزایش سود آنها می شود در حالیكه سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار میدهد.
•    ظرفیت انتقال موجود در حال افزایش به خوبی تعریف نشده ودقیق نیستند.
•    جدایی مالکیت انتقال و سیستم باعث ایجادمشکلاتی می شود.
•    FTR  ها به متغیرهای غیرثابتی وابسته هستند.
درآمد از محل قیمت های منطقه ای فقط %25 کل هزینه ها را پوشش می دهد پس لازم است که FTR ها قیمت ثابتی عرضه شوندتا مخارج ثابتی را پوشش دهند.
احتمال اتفاقات خارج از کنترل ISO ممکن است به درآمد ناکافی منجر شود ولی این موارد خیلی کم هستند. بیشتر احتمالات را با اجرای برنامه های امنیتی برای ارسال برق بدست می آیند و در نتیجه تا حدی قابل پیش بینی هستند وتوانی که در اثر خط قطع شده از محلی دیگر وارد شبکه می شود.

 
4-2-5 FTR  ها وتوان بازار
در بین محققان درباره تعدیل توان بازار اجماع وجود دارد تا از این راه بتوانند مزایده های FTR ها را پربازده کنند. تدول (Tirole) در سال 2000 یک شبکه شعاعی را تخت ساختارهای مختلف بازار چه برای تولید چه برای FTR بررسی کرد ونشان داد که توان بازار در نقطه واردات بوسیله تولیدکننده( ویا در نقطه صادرات بوسیله مصرف کننده) انحصار FTR ها را شدیدتر و بدتر می کند چون داشتن انحصار دربازار FTR باعث تشویق تولید کننده بر کمترکردن تولید برای افزایش قیمت FTR می شود. این همچنین در ادامه و موازی با هدف FTR است. یعنی ژنراتورها توانند توان را به راحتی انتقال دهند وقتی که FTR موجود است وترافیک شبکه هم در دسترس ومعلوم می باشد. پس رفتار ژنراتور ها در بازار FTR باید تنظیم شود.
اختصاص FTR ها به یک ژنراتور بستگی به ساختار بازار دارد.وقتی یک FTR ابتدا به یک مالک (ژنراتور) تخصیص داده می شود. ژنراتور مایل است تمامی FTR ها مالک شود.وقتی همه FTR ها از ابتدا بین اجزاء وبازار تقسیم شود ژنراتور تمایلی برای خرید FTR ها نخواهد داشت.وقتی FTR ها در مزایده به بیشترین پیشنهادها داده شوند ژنراتورها تعداد رندومی FTR می خرند. با ادامه دادن این آنالیز مکانیسم های گوناگون تخصیص FTR در شرایط مختلف ترافیکی وتراکم بوجودمی اید که آنها را در شرایط مختلف می توان استفاده کرد.
ژنراتورها در مزایده بر پایه سفارشی FTR هایی برای بهتر کردن بازار توان  خود می خرند. به خصوص در خطوط شعاعی بوسیله عدم اجازه به ژنراتورها برای داشتن FTR مربوط به انرژی تحویلی خود توان بازار تعدیل می شود.در موارد 3 گرهی کم شدن توان از دادن FTR به گره مرجع با قیمتی که کمترین تاثیر را روی ژنراتور بگذاردحاصل  می شود.
در استفاده مدل FTR درعمل، قوانینی برای سبک کردن توان بازار تنظیم شده است.(Federal Energy Regulatory  Commission) FERC در طراحی  . بعضی ادعا می .می باشد چون از تنبیهات استفاده می کند واجازه نمی دهد که

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی استاندارد اجرایی پست های 20 kv از نظر compact در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: معیارهای طراحی و انتخاب پست

 دیدگاه های کلــــی

 تعیین مشخصه های اصلی پست

 ظرفیت

 شرایط اقلیمی

 زمین پست

 راهنمای انتخاب گزینه پست

فصل دوم: تجهیزات اصلی الکتریکی پست

 ترانسفورماتور

 تابلوهای فشار متوسط

 تابلوهای فشار ضعیف

 کابل و متعلقات ان

 تجهیزات ویژه

فصل ســــــوم : تا سیسات پســـت

 تهویـــه

 برق و روشنائی

فصل چهارم: نصب آزمون و راه اندازی تجهیزات

 نصب، آزمون و راه اندازی تجهیزات

 ترانسفورماتورهای توزیع

 حمل، تخلیه و استقرار ترانسفورماتور

 روغن زدن ترانسفورماتور

 خشک کردن ترانسفورماتور

 نصب قطعات و اجزاء ترانسفورماتور

 نصب سیم و کابل حفاظت ترانسفورماتور

 آزمون ترانسفورماتور

 راه اندازی ترانسفورماتور

 تابلوی برق(فشار متوسط و فشار ضعیف)

 حمل وتخلیه تابلوها

 جابجائی و جا سازی تابلوها

 استقرار و نصب تابلوها

 نصب قطعات و اجزاء تابلوها

 آزمون و راه اندازی تابلوها

 سیستم زمین پست

 کابل کشی و سیم بندی مدارها

فصل پنجم: بهره برداری، تعمیرو نگهداری

 برنامه ریزی و اهداف نگهداری پست

 بهره برداری و نگهداری ترانسفورماتور

 بهره برداری و نگهداری تابلوهای برق

 کلید زنی تابلوها

 ضوابط ایمنی

 نگهداری و بازرسی تابلوها

 تعمیرات دوره ای تابلوها

 پیاده کردن و سرویس تابلوها

تعداد صفحات :

فصل اول معیارهای طراحی و انتخاب پست

11    دیدگاه های کلــــی

21 تعیین مشخصه های اصلی پست

121 ظرفیت

221 شرایط اقلیمی

321 زمین پست

31 راهنمای انتخاب گزینه پست 

شکل1 نمودار مسیر تعیین مشخصه های پست

شکل2 نمودار درختی انتخاب گزینه پست

 

مقدمه:
استاندارد حاضر دربر گیرنده مشخصات و نقشه های اجرایی ساختمان پستهای توزیع زمینی ?? کیلوولت و دستورالعمل نصب وراه اندازی انها است که درچار  چوب بازنگری استانداردهای فعلی این گونه پستها تهیه گردیده است .
اهم اهدافی که در تهیه استاندارد مورد نظر بوده اند،به شرح ذیل می باشند:
?- به روز در اوردن طرحها و دستورالعملهای مربوط به احداث پستهای توزیع شهری .
?- ارایه گزینه هایی با سطح زیربنای کمتربرای احداث پست در مناطق پر تراکم شهری که تهیه زمین در آنها یک مشکل جدی به شمار می اید.

 

1-1 دیدگاههای کلــــی
 
 پستهای زمینی توزیع برق همچون اندامهای زنده یک شهر وظیفه دریافت انرژی ازشبکه    
برق و پخش ان در نقاط مختلف مصرف را بعهده دارند.به همین خاطر در طراحی و احداث آنها میبایــد جنبه های مختلف گسترش شهری و دور نماهای رشد و نمو ان در کنار مسائل مهندسی مــــــورد توجه قرارگیرند،بگونه ای که پستهای کوچک برق شهری و مراکزپراکنده توزیع انرژی نه بعنوان ساختمانهای جداگانه،بلکه بصورت اجزاء پیوسته ای از بافت شهر وخیابان درنظراورده شوند.
                                                                                   
بطور کلی عوامل مکانی و زمانی مؤثر در کاربرد پستهای توزیع برق میتواند بسیار متنوع باشد.
این گونه عوامل بویژه در سرزمین پهناوری چون ایران با شرایط اقلیمی بسیارمتنوع ودرعصری با تحولات چشمگیر زندگی ورشد روزافزون مصرف انرژی برق،از تنوع بیشتری برخـــــوردار میباشند.

از همین رواستانداردمورد نظرباید با شرایط و نیازهای مختلف انطباق پذیر باشدوارائــــه
الگوی واحدی از یک یاچندنوع خاص برای همه جا و همه وقت،امکان آنرفراهم سازدکه انتخاب پست بر اساس شرایط و امکانات موجوداز میان گزینه های مختلفی که ضوابط مشخــــــــــص و استاندارد شده ای بر همگی انها حکمفرماست انجام گیرد، با در نظر گرفتن این هدف،طرح بلوکهای پیوند پذیر یا قالبهای ترکیبی در این مجموعه مــــــورد توجه قرار گرفته است.در این روش،اجزاء و تجهیزات اصلی پست یعنی ترانسفورماتور وتابـــلو های برق با حریم حفاظتی انها در قالب بلوکهای ترکیب پذیری با ابعاد وفواصل مشخص تعریف گردیده اند،
                                                                                     
بطوری که با قرار دادن این بلوکها در وضعیتهای گوناگون ،گزینه های مختلفی از نظر ارایش و جانمائی تجهیزات پست بدست می اید (نقشه های عمومی شماره 201 الی 205) بر همین مبنا،ساختمان این پستها نیز در قالب بلوکهای ترکیب پذیر ساختمانی شامل سقف،کف و دیوارهای پست طراحی گردیده است(نقشه های عمومی شماره 206 و 207 )،بطوریکه از کنار هم قرار گرفتن این بلوکها ساختمان پست مورد نظر در قالب استاندارد یا بصورت ویژه حاصل می گردد.
2-1 تعیین مشخصه های اصلی پست
انتخاب پست مورد نظر از میان گزینه های استاندارد یا ترکیبهای ویژه ای که در این مجموعه ارائه گردیده است می باید با دقت و بر اساس نیازها و امکانات موجود انجام شود. در این امر سه عامل اصلی، یعنی تعیین ظرفیت مورد نظر،تشخیص شرایط اقلیمی و براورد وسعت و موقعیت زمین قابل دسترسی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.
هر یک از این سه عامل می باید قبل از انتخاب گزینه پست مورد بررسی و دقت نظرقرار بگیرند:
1-2-1 ظرفیـــت                             
نیازهای موجود وامکانات توسعه اینده نخستین گام در انتخاب گزینه مورد نظر است.
پستهای کوچک شهری در نقاط توزیع،عموما" با یک ترانسفورماتور با ظرفیت نیم تا یک مگا امپر احداث می گردند،که این مقادیر برای مصرف نقاط مسکونی و مصارف عمومی شهری مانند روشنائی معابر و غیره کافی می باشد.در عین حال پستهای متداول یک ترانسفورماتور(پستهای تکی) با حداقل سلولهای فشار متوسط و تابلوهای توزیع ،فضای کوچکی را برای تجهیزات مربوطه نیاز دارند.
نقشه تک خطی پستهای تکی به شماره 101 مدار الکتریکی پست توزیع زمینی 20 کیلووات یک ترانسفورماتور و تجهیزات مربوطه را نشان میدهد. با انتخاب ظرفیت ترانسفورماتور مورد نیاز بین 500 تا 1250 کیلوولت امپرو انتخاب ظرفیت سایر تجهیزات از استانداردهای مربوطه به انها،نقشه تک خطی پست مورد نظر قطعی و مشخص میگردد.
با استفاده از طرح بلوکهای ترکیب پذیر پست،در صورت انتخاب پستهای دو ترانسفورماتوره(دوتائی) با استقرار دو ترانسفورماتور در هر پست،این امکان فراهم میگردد که در صورت افزودن حدود50% به ابعاد ساختمان و حجم تجهیزات پست،ظرفیت انرا تادو برابر افزایش داد. در این صورت علاوه بر افزایش ظرفیت،قابلیت بهره وری پست نیز بهمین نسبت افزایش می یابد.نقشه تک خطی شماره 102 مدارالکتریکی یک پست دو ترانسفورماتوره(دوتایی)همراه با تجهیزات ان را نشان می دهد. در این حالت نیزتعــــــــــــیین
                                                                                        
ظرفیت ترانسفورماتورها، نقشه تک خطی پست دوتایی بعنوان نخستین قدم در انتخاب گزینه مورد نظرمشخص میگردد.
در انتخاب ظرفیت ترانسفورماتورها،باید عوامل محیطی موثر در کاهش ظرفیت ،مانند درجه حرارت و ارتفاع از سطح دریا را مورد توجه قرار داد.همچنین بمنظور افزایش طول عمر ترانسفورماتور بهتر است بیش از 80% ظرفیت نامی ان مورد استفاده قرار نگیرد. بر این اساس ظرفیت وافعی پستها مطابق مختصات ساختمانی،درجه حرارت محیط و شرایط تهویه ان بصورت جداولی در بخش 2-3 مشخص گردیده است که باید در تعیین ظرفیت پست مورد بررسی قرار گیرد.
باید توجه داشت که در اکثر موارد پستهای تکی با حدود یک مگاولت امپر برای مصارف شهری کافی می باشند و در صورت افزایش مصرف دریک منطقه شهری معمولا"پست دیگری در فاصله متناسبی از پست اول احداث می گردد و این امراز نظرافت ولتاژ،مناسب تر ازاحداث یک پست بزرگ با شعاع توزیع زیاد میباشد.لیکن در برخی موارد خاص مانند مناطق متراکم شهری که در انها نقاط مصرف بار بصورت فشرده در فضای ساختمانهای چندین طبقه توزیع گردیده است یا برای نقاطی که ضریب اطمینان و قابلیت بهره وری بیشتری برای مصرف کنندگان انها مورد نظر است،استفاده از پستهای دو تایی می تواند مورد توجه قرارگیرد.

                                                                                        
ابعاد جایگاه ترانسفورماتوردر بلوک مربوطه بگونه ایست که تمام انواع ترانسفورماتور500 تا 1250 کیلوولت آمپری در آن قابل استقرارمی باشد.لذا هرگاه که نیاز باشد می توان  
ترانسفورماتورهای پست را با ظرفیت های بالاتری جایگزین نمود. دراین صورت باید کلیه تغییرات مربوط به ظرفیت کابلها و تابلوهای فشار ضعیف از قبیل تغییر ظرفیت ورودی،جریان نامی و اتصال کوتاه تابلو و ادوات اندازه گیری را نیز مطابق جداول مندرج در نقشه های تک خطی مورد توجه قرار داد.

2-2-1 شرایـــط اقلیــمی
وضعیت اب و هوائی و شرایط اقلیمی ناحیه مورد نظر،بویژه درجه حرارت محیط و میزان بارش برف و باران ،هم از لحاظ معماری و مشخصات فنی ساختمان پست و هم از نظر تهویه و خنک سازی فضای داخل ان حائز اهمیت می باشد.
ساختمان پستها در این استاندارد بگونه ای طراحی گردیده است که از نظر درجه حرارت محیط برای تهویه طبیعی در شرایط عادی مناسب باشد،ودر عین حال برای تهویه بهتر در شرایط اب و هوائی گرم،استفاده از هواکش برقی نیز در انها پیش بینی شده است. با این وجود میزان ریزش برف و باران عوامل موثرتری در تعیین مشخصات اقلیمی ساختمان بشمار میروند،بطوریکه ساختمان پست از این جهت باید از یکطرف در مقابل نفوذ اب باران و برف
                                                                                        
به هر شدت و مقداری مقاوم باشد واز یکطرف دیگر مجاری عبور هوای ان همواره برای تهویه طبیعی پست گشوده باشد.
در طرح بلوکهای ترکیبی پست، اختصاصات ساختمانی لازم برای شرایط اقلیمی مختلف در مشخصات سقف و بام ان گنجانده شده است،بطوری که درهریک از شرایط اقلیمی زیر می توان سقف پست را مطابق یکی از دو نوع عادی و شیب دار انتخاب نمود.

ب: اب و هوی گرم وخشک
این اب و هوا که بخش قابل توجهی از نواحی مرکزی و جنوبی کشور را تشکیل می دهد دارای میزان کم بارندگی سالیانه،ودمای حداکثر 50 سانتیگراد در تابستان می باشد.انتخاب پست با سقف عادی در اینگونه نواحی کاملا"مناسب خواهد بود.و در مناطق بسیار گرم بهتر است برای پوشش خارجی بام از موزائیک استفاده شود.

ب: اب و هوای گرم و مرطوب
بخش وسیعی از نواحی جنوب و جنوب غربی ایران بویژه در مناطق مجاور دریا دارای اب و هوای گرم و مرطوب(شرجی)همراه با ریزش باران های موسمی سیل اسا در برخی از ایام
                                                                                        
سال می باشند. در این نواحی سقف پست می تواند متناسب با بافت شهری از نوع عادی یا شیب دار انتخاب گردد.
ج:اب و هوای معتدل
بخش وسیعی از نواحی کشور را از نظراب و هوائی می توان دراین مقوله جای داد. میزان متوسط بارندگی سالیانه در این نواحی حداکثر500 میلیمتر و حداکثرارتفاع بارش برف در انها حدود 5/0 متر است.
دراین گونه مناطق احداث پست با هر دو نوع سقف عادی یا شیب دار،متناسب با بافت معماری منطقه مناسب می باشد.
د: اب وهوای معتدل ومرطوب
نواحی شمالی ایران و استانهای ساحلی مجاور دریای خزردر این مقوله جای دارند و میزان متوسط بارندگی سالیانه در این نواحی عموما" بالاتر از 1000 سانتیمتر است. سقف پست دراین گونه شرایط بهتر است از نوع شیب دار انتخاب گردد.
ه: اب و هوای سرد وبرف خیز
این اب و هوا مختص بخشهای قابل توجهی از نواحی مرتفع شمال غربی،شمال شرقی ومناطق کوهستانی یا شهرهای مرتفع واقع بر دامنه رشته کوه های مرکزی و غربی است که
                                                                                        
فصل زمستان در انها طولانی و ارتفاع برف در انها بیش از 5/0 متر است که برای مدت زیادی روی پشت بامها باقی می ماند.
برای این گونه نواحی سقف پست از نوع شیب دارتوصیه می گردد که نیاز به برف روبی در ایام زمستان ندارد.
در صورت استفاده از سقف عادی در این نواحی باید برف روبی در زمستان همواره انجام گردد. طراحی بادگیر در ساختمان پستها بگونه ای انجام شده است که تجمع بیش از 5/0 متر سبب مسدود شدن مجرای تهویه نگردد،بااین وجود در صورت تغییر شکل ساختمان بدلیل بالا بودن ارتفاع تجمع برف و انتقال دریچه های خروجی به قسمت جلوی پست،باید این دریچه ها از داخل با کانال هوا به فضای بالای ترانسفورماتورها مرتبط گردند.
3-2-1 زمین پســـت
امروزه یکی از مسائل مهم در احداث پستهای زمینی در برخی مناطق پر جمعیت شهری،تهیه زمین و ایجاد فضای مناسب برای احداث پست است،بطوریکه کمبود زمین و مشخصات زمین موجود و قابل دسترسی در اینگونه نواحی می تواند در انتخاب نوع پست مورد نظر بسیار موثر باشد.
برای حل این مسئله از نقطه نظر فنی،سه حالت مختلف با استفاده از روش بلوکهای ترکیب پذیرو یک حالت،استفاده از استاندارد موجود پیش بینی شده است،به طوری که می توان بر
                                                                                        
حسب امکانات و بر اساس ایین نامه ها و ضوابط موجود،هر یک از حالات زیر را به ترتیب مورد بررسی و توجه قرار داد:

حالت اول:پستهای استاندارد یک طبقه،برای موارد عادی که در آن تهیه زمین با وسعــت
کافی و شرایط مناسب امکان پذیر است.در این حالت مقدار زمین استاندارد مورد نیاز برای پستهای تکی 33 متر مربع و برای پستهای دوتایی حدود 57 متر مربع می باشد(نقشه عمومی شماره 202 ).

حالت دوم:پستهای استاندارد دو طبقه،برای نقاطی که در انها قیمت زمین بالا است،یــــــادرمواردی که انتخاب قطعات کوچکتر زمین برای احداث پست مناسبتر باشد.در این حالت زمین استاندارد مورد نیاز برای پستهای تکی 21 متر مربع و برای پستهای دو تایی 31 متر مربع میباشد(نقشه عمومی شماره203 )

حالت سوم: پستهای ویژه،برای موارد خاصی که زمین موجودقابل دسترسی از شکل وابعاد غیر استانداردی بر خوردار باشد(نقشه عمومی شماره204)
                                                                                       
حالت چهارم:استفاده از استانداردهای پستهای زمینی 20 کیلو ولت که قبلا"ابلاغ گردیده است،برای شهرستانهای کوچک یا مناطقی که تهیه زمین پست با مشکلی مواجه نباشد.

بطور کلی تمام حالتهای خاص قابل ترکیب با بلوک ترجهیزات را که ممکن است بدلیل ابعادغیر استاندارد زمین یا ویژگیهای غیر استانداردتجهیزات بوجود اید،می توان در مقوله پستهای ویژه جا داد. بعنوان مثال اگر زمینی بصورت اریب یا به ابعاد غیر متعارف در دسترس باشد،ممکن است بتوان با استفاده از نقشه های موجود نوع خاصی را با وضعیت ان منطبق گردانید.
همچنین برای استقرار برخی از تجهیزات اضافی و یا استفاده از تابلوهای قابل دسترس از پشت یا تابلوها و تجهیزاتی با ابعاد غیر متداول و حتی تجهیزات غیر فشرده ای که بعنوان تجهیزات ویژه از آنها نام برده شده است،می توان نقشه جا نمایی را بر اساس مشخصات و ابعاد این تجهیزات طراحی و اصلاح نمود واز نقشه های جزئیات ساختمانی پست این مجموعه برای طراحی ساختمان پست مورد نظر در اینگونه موارد استفاده کرد.
نکته بعدی در ارتباط با وسعت و فضای پست،امکانات نصب،تعمیرات و بهره برداری در آن است.بعنوان مثال،در بسیاری موارد فضای وسیعی برای ورود و خروج کابلهای پست مورد نیاز است ودر این حالت پست باید دارای یک نیم طبقه با فضای کافی برای
                                                                                     
گردش و عبور کابل باشد.در حالیکه در جای دیگر بدلیل ویژگیهای اقلیمی یا بهره برداری،احداث کانال در زیر تابلوها برای این منظور مناسبتر است .
در طرح بلوک ساختمان پستها،کف پست در دوحالت کلی بصورت بلوکهای((کف- کانال)) و ((کف-نیم طبقه)) پیش بینی گردیده است،بطوری که می توان در مرحله طراحی و انتخاب گزینه مورد نظر یکی از این دو حالت را بر حسب نیاز برای استقرار تابلوها در طبقه همکف پست مورد گزینش قرار داد.

3-1 راهنمای انتخــــاب گزینه پست مورد نظر
پس از انجام بررسیهای مقدماتی و سنجش عوامل فوق الذکر،مشخصه های اصلی پست به ترتیب زیر تعیین می گردد:
-از نظر ظرفیت:تکی،دوتایی
– از نظر وسعت : یک طبقه، دو طبقه، ویژه
 – از نظر شرایط اقلیمی : سقف عادی، سقف شیبدار
– از نظر فضای کابل کشی :کف-کانال، کف- نیم طبقه(در پستهای دو طبقه چنانچه تابلوها در طبقه بالا و ترانسفورماتور در طبقه همکف قرار گیرد،نیازی به نیم طبقه وجود نخواهد داشت).                                                                                                         
                                                                                     
این عوامل به کمک نمودار شکل 1 به اسانی قابل تشخیص می باشد.
پس از تعیین مشخصه های اصلی،در صورتی که پست مورد نظر از انواع استاندارد باشد،با یکی از 20 گزینه تعریف شده در این مجموعه قابل انطباق خواهد بود.در این حالت نوع دقیق پست و گزینه مربوط به آن به کمک نمودار درختی شکل 2 مشخص می گردد.پس از تعیین گزینه پست،باید نقشه اجرائی مربوط به آن بمنظور جلوگیری از هرگونه اشتباه از روی لیست نقشه ها وجدول شماره تفکیک نقشه ها مندرج در فصل ششم،با دقت مشخص شود و برای اجرا جدا گردد.
در صورتی که پست مورد نظر به دلایلی از جمله مشخصات زمین قابل دسترس از نوع ویژه،باشددراینجا باید ابتدا پلان جانمائی تجهیزات آن را با کنارهم قرار دادن بلوکهای تعریف شده طبق نقشه شماره 201 وبکمک نمونه های ارائه شده در نقشه شماره 204 و 205 تهیه کرد،انگاه نوع سقف و کف انرا از روی نمودار شکل 1 تعیین نمود و سپس نقشه های ساختمانی آنرا با استفاده از نقشه های موجود جزئیات اجرائی ساختمانی طبق لیست نقشه های مندرج در فصل ششم فراهم کرد. بدیهی است که در این حالت،طرح ساختمان باید توسط مهندسین معماری و سازه بررسی گردد.
بطور کلی در قالب این استاندارد هر نوع ترکیب و آریش دیگری از بلوکهای جانمائی که ضوابط ایمنی و محدوده مجاورتجهیزات و نکات ساختمانی در آنها دیده شده باشد،می تواند قابل قبول واقع گردد.در عین حال 20 گزینه ارئه شده در این استاندارد
                                                                                       
برای بیشترین حالتهای ممکن قابل استفاده می باشد و از همین رو بعنوان گزینه های استاندارد معرفی گردیده اند.
شایان ذکر است که این 20 گزینه از نظر کاربردی کاملا" با یکدیگر متفاوت می باشند،بطوری که با تشخیص صحیح نیازها و امکانات مورد نظر و استفاده ازنمودارهــای شکل 1 و2 به شرحی که آمده است،تنها یک گزینه مشخص از میان آنها می تواند مناسب تشخیص داده شود.    …

فصل ســــــوم – تا سیسات پســـت
                                                                                 
                                                                                 
   1-1-3 تهویه
ترانسفورماتور بزرگترین سرچشمه گرما در پست توزیع بشمار می رود و گرمای ناشی از تلفات حرارتی آن می باید از فضای داخل پست دفع گردد تا باعث افزایش غیر مجاز دمای تجهیزات نشود.
طراحی ساختمان پستهای توزیع براساس تهویه طبیعی به میزان 4 تا 5 متر مکعب در دقیقه برکیلووات تلفات حرارتی، حداکثر 10 سانتیگراد افزایش درجه حرارت انجام گرفته است. این شرایط متناسب با کار یک ترانسفورماتوربا ظرفیت 1250 کیلو ولت آمپر با 80% بار گذاری در شرایط اقلیمی با حداکثر مطلق درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد می باشد.
در صورت افزایش ظرفیت ترانسفورماتورها،بخصوص در پستهای دو تائی وباافزایش حداکثردمای محیط بویژه در مناطق گرمسیری،استفاده از هواکش برقی در پست ضروری خواهد بود.
میزان بارگذاری مجاز پست در حالتهای تهویه طبیعی و تهویه با استفاده از هواکش های برقی همراه با تعداد وظرفیت هواکش های برقی در جداول صحفه بعد مشخص گردیده است.
                                                                                
در این جداول گزینه مورد نظر در وضعیتهای مختلف درجه حرارت محیط وظرفیتهای مختلف ترانسفورماتورارزیابی گردیده است.
در این جداول گزینه مورد نظر در وضعیتهای مختلف درجه حرارت محیط و ظرفیتهای مختلف ترانسفورماتور ارزیابی گردیده است.با مشخص بودن گزینه پست و ظرفیت ترانسفورماتور و شرایط اقلیمی ان، می توان ضرورت استفاده ازهواکش برقی و تعداد مورد نیازآن را بر حسب مقادیر بار گزاری از روی جدول مشخص نمود. باید توجه داشت که برای ترانسفورماتورهای نصب شده در ارتفاعات بالاتر از 1000 متر از سطح دریا،می باید مطابق جدول 8-3 به ازاء هر 200 متر ارتفاع اضافی یک درصد از ظرفیت نامی ترانسفورماتورها کاسته گردد.

در صورت ضرورت نصب هواکش برقی در پست،این هواکشها می باید در قسمت بالای بادگیر انتهایی پست و در پشت دریچه های خروج هوا تعبیه گردند.نکته حائز اهمیت در این رابطه آن است که بدلیل گستردگی دریچه های خروجی بادگیر در تمام عرض پست، می باید دو طرف هر کدام ازهواکشها بوسیله دیواره عمودی نازکی که از مدخل ورودی بادگیر تا سطح داخلی دریچه خروجی امتداد یافته است از باقی فضای بادگیر مجزا گردد تا در هنگام استفاده از هواکش مسیر گردش هوا درمحدوده اطراف دریچه ها بسته نشود وهوای داخل پست بصورت مطلوبتری تهویه گردد.

                                                                                        
کنترل و قطع و وصل هواکشها بکمک ترموستات نصب شده در مجاورت ترانسفورماتورانجام میگیرد. در این حالت ترموستات باید حدود 5 درجه سانتیگراد بالاتر از حداکثر درجه حرارت محیط تنظیم شده باشد.

در عین حال اطمینان از عملکرد بموقع هواکشها درهنگام بالا رفتن درجه حرارت،بهتر است که صورت امکان با استفاده از کنتاکتهای اضافی ترمومتر ترانسفورماتور،این ترمومتر را بصورت موازی در مسیر قطع و وصل هواکشها قرار داد.
تغذیه هواکشهای برقی از طریق تابلوی روشنایی داخلی پست انجام می پذیرد. در این حالت چنانچه کنتاکت ترموستات یا ترمومتر ترانسفورماتور برای قطع و وصل موتور هواکش مناسب نباشد،مدار تغذیه هواکشها در تابلوی روشنایی داخلی باید از نوع کنتاکتوری بوده و مدار کنترل آن با ترموستات مرتبط باشد.
                                                                                    
2-1-3 برق و روشنایی

روشنایی پستهای توزیع بمنظور تعمیرات و بازرسی های ادواری آن باید به نحو مطلوبی تامین گردد.

روشنایی داخل پست می باید در زوایای مختلف و فضای مجزای آن با استفاده از چراغ سقفی فلورسنت(یا رشته ای) و چراغ های دیواری تونلی فراهم گردد و روشنایی سر در ورودی پست نیز با یک چراغ حباب دار تامین شود.  
همچنین تعدادی پریز تک فاز برای استفاده در مواقع نصب یا تعمیرات باید در نقاط مختلف روی دیوارها تعبیه شود.
چراغهای فلورسنت باید از نوع رفلکتوری با دویا سه لامپ220 ولت بوده ودارای چوک و راه انداز وخازنهای تصحیح ضریب قدرت و ضد پارازیت باشند و سیمکشی آنها باید قبلا" بطور کامل انجام شده باشد.
رنگ لامپهای فلورسنت باید از نوع سفید مهتابی بوده واز لامپهای نور گرم نباید استفاده شود.چراغهای تونلی باید از نوع صنعتی مرغوب و با لامپ رشته ای نوع پیچی باشند.در سیمکشی این چراغها باید دقت گردد که سیم فاز به پولک انتهایی و سیم نول به
                                                                                     
قسمت پیچی سرپیچ وصل شده باشد و سیم اتصال زمین نیز به ترمینال مربوط وصل گردد.
سیم کشی داخل این چراغها باید با سیم دارای روپوش نسوز انجام گیرد.
پریزهای مورد استفاده باید از نوع رو کار 15 آمپری تک فاز مجهز به اتصال زمین باشند.
تغذیه مدارهای پریز و روشنایی پست بعلاوه هواکشهای برقی ازتابلوی تغذیه روشنایی انجام میگیرد. این تابلو از نوع دیواری بوده ودارای 4 الی 6 ودار تک فاز با حفاظت فیوز یا کلید مینیاتوری میباشد. ظرفیت فیوز یا کلید محافظ روشنایی از 10 آمپرو در مورد مدار پریزها از 16 آمپر نباید تجاوز نماید.
تابلوی روشنای باید در نزدیکترین نقطه قابل دسترسی در مجاورت درب ورودی پست نصب شود و مدارورودی آن مستقیما" به شینه اصلی تابلوی توزیع فشار ضعیف متصل گردد.
سیم کشی مدارهای روشنایی و پریزها باید بصورت روکار و با استفاده از کابل سه رشته ای(یا سیم عبور داده شده از داخل لوله برق) به سطح مقطع 5/1 میلیمتر مربع برای برای روشنایی و سطح مقطع 5/2 میلیمتر مربع برای پریز و مدارهواکشهای برقی انجام گردد.
                                                                                           
در کابل کشی مدارهای روشنایی،پریز و هواکش های برقی،سیم های فاز و نول و زمین باید طبق استاندارد به ترمینال مخصوص خود متصل گردند.
برای عبور کابلهای روشنایی و پریز از داخل کف یا دیوارها باید در مرحله اجرای عملیات ساختمانی لوله گذاری لازم در نقاط مربوطه انجام گردد…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید