?پروژه مالی حقوق و دستمزدآموزش وپرورش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ?پروژه مالی حقوق و دستمزدآموزش وپرورش در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه مالی حقوق و دستمزدآموزش وپرورش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ?پروژه مالی حقوق و دستمزدآموزش وپرورش در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ?پروژه مالی حقوق و دستمزدآموزش وپرورش در word :

بخشی از فهرست ?پروژه مالی حقوق و دستمزدآموزش وپرورش در word

مقدمه 1
ارزیابی کارو شغل 2
سطوح پرداخت 3
طراحی یک نظام پرداخت 3
حقوق چیست؟ 4
مزد یا دستمزد چیست؟ 4
مزد مناسب ویا حقوق مناسب چگونه مزدی است؟ 4
نظریات پرداخت دستمزد 5
محاسبات حقوق و دستمزد در ادارات آموزش و پرورش 7
افزایش سنواتی 8
فوق العاده شغل 8
فوق العاده سختی 10
سختی کار 11
فوق العاده جذب 11
همترازی 12
ارتقا گروه 13
اضافه کاری 15
محاسبه نرخ حق التدریس 15
مالیات 16
بیمه خدمات درمانی 16
حق اولاد 16
ماموریت 16
میزان حقوق و فوق العاده شغل دارندگان ومدارک کارشناسی ارشد وبالاتر 17
برآورد ارتقا گروه 22
اثرات ارتقا در فوق العاده شغل 26
اثرات ارتقا گروه در حق جذب 27
فوق العاده حق جذب مدیران 28
فوق العاده حق جذب کارشناسان 30
افزایش سنواتی

بسیاری از صاحب نظران، علوم اداری و مدیریت بر این باورند که نخستین و نهایی‌ترین هدف افراد از پذیرش شغل برخورداری مادی او به زبان رایج دریافت حقوق و دستمزد است.
شمار فراوانی از اعتصاب های کارگری و حتی کارمندی، کم کاری ها، عدم انگیزش و نارضایتی های شغلی، موارد ترک خدمت و … که در همه جای جهان روی می دهد، زائیده بی توجهی به انگیزه های مادی و نابرابریهای پرداخت یا کمبود مقررات و روش های منظم، منطقی و منصفانه حقوق و دستمزد است. اگر از مردم بپرسید چرا کار می کنند اکثر آنها خواهند گفت: «به خاطر پول». این نیاز اساسی به پول حائز اهمیت است.
اداره امور حقوق و دستمزد پیچیده و ظریف است و از فنون کاهش پیچیدگی ها و ظرایف سخن می گوید. در گذشته یکی از بزرگترین مشکلات آن بوده که مدافعان هر روش ادعا می کردند که روش آنان مسائل کلیه سازمانها را حل خواهد کرد. از این رو است که پاداش افزایش تولید کار روزانه اندازه گیری شده است.

ارزیابی کار و شغل:
امروزه نظام های مختلف پرداخت که هر یک سعی بر مرتبط ساختن دریافت ها (درآمدها) با کار انجام شده دارد بکار گرفته می شود. اما قبل از آنکه هر گونه نظامی مورد عمل قرار گیرد لازم است کار انجام شده به نحوی مورد ارزیابی واقع شود.
این امر را می توان از طریق مقایسه طبیعت کار (مثل: آیا کار واقعاً طاقت فرسا است. و آیا متضمن مسئولیت فراوان است؟) با کار انجام شده در دیگر مشاغل سازمان به منظور ایجاد سلسله مراتبی از مشاغل که متعاقباً سطوح مختلف پرداخت بدان مرتبط می شود انجام داد یا از طریق سنجش نرخ و میزان کار کارکنان و پرداخت حقوق و دستمزد به آنان بر اساس نرخهای مختلف آنان.
روش اول نیاز به ارزشیابی شغل دارد و روش دوم مستلزم سنجش کار است. در بسیاری از سازمانها به منظور استقرار سلسله مراتبی از سطوح پرداخت پایه به همراه پرداخت های تشویقی مرتبط با عملکرد هر دو روش بکار گرفته می شود.
وقتی در نظام های حقوق یا دستمزد تغییراتی اعمال می شود، و بخصوص زمانی که نظام های نوین بکار گرفته می شوند، باید توجه خاصی به بافت و زمینه ای کرد که در درونش آن تغییرات پدید می آیند. نتایج اعمال این نوع تغییرات در چندین سازمان و ثابت گردیده است چنانچه از طریق درست و در شرایط مناسب بکار روند مؤثر می افتند.

سطوح پرداخت:
پس از آنکه مشاغل ارزیابی شدند مبالغی نیز باید به هر شغل تخصیص یابد. در این زمینه سه نکته را باید در نظر گرفت. اول تخصیص مبالغ متفاوت برای پست های مختلف موجود در سلسله مراتب شغلی و معیارهای مختلف عملکرد.
دوم در نظر گرفتن سطوح مطلق پرداخت با توجه به شرایطی که سطوح پرداخت در سازمانهای دیگر مورد ملاحظه قرار گیرد. دوم، فرآیند مذاکره درباره سطوح پرداخت بین مدیریت و اتحادیه.
طراحی یک نظام پرداخت:
در طرح ریزی دستمزد چند اصل اساسی و عمده که نظام های معروف حقوق و دستمزد بر پایه آن بنا شده اند مورد نظر قرار می گیرند. پاره ای اصول پرداخت عبارتند از:
1) پرداخت بر اساس نظام های نتیجه کار
2) پرداخت بر اساس نظام های زمان کار (انجام کار مثل کار روزانه محاسبه شده)
3) و نظام مختلف پرداخت ناشی از افزایش تولید در سطح مؤسسه
4) طرح ارزش افزوده
هنگامی که نظام های حقوق طراحی می شود معمولاً موارد مختلفی را در نظر می گیرند که اهم آنها عبارتند از محدوده های حقوق که از طریق آن فرد بر اساس تجربه شغلی پیشروی می کند. منحنی های پیشرفت حقوق که عبارتند از راهنماییهایی مبنی بر تعیین نرخی که بر اساس آن فرد باید بر محور محدوده های حقوقی یا از پیش تعیین شده حرکت کند و بالاخره روشهای تجدیدنظر در حقوق که بر اساس آن افزایش حقوق سالانه معین می شود. هر یک از این موارد بحث جداگانه ای را به خود اختصاص می دهد. که ما در اینجا از تشریح آنها خودداری می کنیم.
حقوق چیست؟
پرداخت مزد در قبال انجام کار و خدمت را حقوق گویند. به عبارتی دیگر حقوق مستمری ثابت است که در قبال انجام کار و یا خدمتی از سوی کارفرما یا از سازمان به کارمند پرداخت می شود که به صورت ساعتی یا ماهیانه می باشد.
مزد یا دستمزد چیست؟
مزد یا دستمزد مستمری غیر ثابتی است که با ازای هر روز کار و یا به میزان کار انجام شده از سوی کارفرما به کارگر پرداخت می شود.
مزد مناسب و یا حقوق مناسب چگونه مزدی است؟
مزد مناسب و یا حقوق عبارتست از حقوقی که به ارزش واقعی کار افراد مزد پرداخت شود و به کارهای مساوی پرداخت بشود و همینطور کفاف زندگی کارمند را نیز بکند در واقع تأمین زندگی فرد بشود.
«به ارزش واقعی کار افراد مزد پرداخت شود» 1)
«به کارهای مساوی مزد مساوی پرداخت شود» 2) مزد (حقوق) مناسب
«تأمین زندگی فرد یا کارمند بشود (بکند)» 3)

نظریات پرداخت دستمزد:
1) نظریه عرض و تقاضا: مبنای پرداخت مزد عرضه شغل و نیروی کار می باشد.
2) نظریه قدرت پرداخت مؤسسه: بر مبنای این نظریه میزان پرداخت مزد در سازمانها به توان مالی و درآمد و سود مؤسسه بستگی دارد به عبارت دیگر هر چه درآمد مؤسسه بالاتر برود میزان پرداخت مزد افزایش می یابد و بر عکس.
3) نظریه تأمین هزینه زندگی کارکنان: بر اساس این نظریه مبنای پرداخت مزد در سازمان هزینه کارکنان می باشد.
4) نظریه کارآیی: بر اساس این نظریه مبنای پرداخت مزد به کارکنان در سازمان ها میزان محصول تولید شده یا خدماتی انجام شده می باشد. تنها مشکلی که در این نظریه وجود دارد این است که میزان فعالیت و اثرگذاری هر فرد در سازمان را نمی توان تشخیص داد.
نظریه کارآیی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
«طرح زمانی»
«طرح تکه کاری (پیمانکاری) » نظریه کارآیی
«طرح استاندارد (مشترک) »
الف) طرح زمانی:
منظور از این طرح این است که هر فرد زمان بیشتری را برای کار صرف کند از مزد بیشتری برخوردار خواهد بود.
مشکلات این طرح: اولاً بین نیروهای فعال (علاقمند به کار) و غیر فعال هیچ فرقی وجود ندارد و ثانیاً باعث دلسردی و تضعیف نیروهای ورزیده می شود. ثالثاً هنگامی که نیروهای ورزیده دلسرد شوند تولیدات آنان نیز کاهش می یابد.
ب) طرح تکه کاری (پیمانکاری):
بر اساس این طرح مبنای پرداخت مزد در سازمانها میزان محصول تولید شده و یا کار انجام شده می باشد. به عبارت دیگر هر چه تولید و ارائه خدمات بیشتر باشد استفاده از مزایای بیشتر هم برای او در نظر گرفته می شود.
در این طرح زمان مهم نیست و بر مبنای زمان مزد پرداخت نمی شود این طرح زمانی را پوشش داده است و لیکن خود دارای معایب چندی می باشد.
معایب این روش:
1) کیفیت فدای کمیت می شود.
2) چون کارکنان تمام وقت خود را برای کار کردن صرف می کنند باعث فرسودگی آنان (کارمندان) می شود.
3) استهلاک در این سازمانها به شدت افزایش می یابد در نتیجه کارآیی پایین می آید.
پ) طرح استاندارد:
از میانگین تولید کالای مورد نظر مشخص می شود به عبارتی دیگر تعدادی را که کارکنان در حد متوسط می توانند تولید نمایند را مشخص می کنند.
برای آن دسته از کارکنانی که به تعداد میانگین تولید با کیفیت مشخص شده تولید نماید:
1) حقوق ثابتی در نظر بگیریم حال اگر کارمندی بیش از حد میانگین تولید نماید در صورتی که با همان کیفیت باشد به میزان تولیدات اضافه، مزد اضافه نیز دریافت خواهد نمود و بر عکس اگر کارمندی از حد میانگین کمتر تولید نمود و یا اینکه تولیدات وی از کیفیت استاندارد شده برخوردار نبود مزد کمتری پرداخت خواهد شد.
البته در این حالت باید مصنوعات زیر را مدنظر قرار داد:
1) کهولت سن کارمند
2) ساختار اداری سازمان (ساختار غلط)
3) تأمین مواد خام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

?پروژه مالی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام ) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ?پروژه مالی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام ) در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه مالی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ?پروژه مالی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام ) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ?پروژه مالی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام ) در word :

بخشی از فهرست ?پروژه مالی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام ) در word

مقدمه

• الف – یادداشتهای توضیحی

تاریخچه

موضوع شرکت

سرمایه شرکت

محل قانونی شرکت

• ب – صورتهای مالی اساسی تلفیقی

ترازنامه تلفیقی

صورت سود و زیان تلفیقی

گردش حساب سود ( زیان ) انباشته تلفیقی

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

• پ – صورتهای مالی اساسی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام )

ترازنامه
صورت سود و زیان
گردش حساب سود( زیان ) انباشته
صورت جریان وجوه نقد

• د- جدول نسبت های شرکت رادیاتور ایران وتجزیه وتحلیل

شرکت رادیاتور ایران
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1381

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
با احترام
به پیوست صورتهای مالی تلفیقی به همراه صورتهای مالی شرکت رادیاتور ایران سهامی عام ( شرکت اصلی ) مربوط به سال منتهی به 29 اسفند ماه 1381 تقدیم می گردد . اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

• الف – یادداشتهای توضیحی
تاریخچه
موضوع شرکت
سرمایه شرکت
محل قانونی شرکت
• ب – صورتهای مالی اساسی تلفیقی
ترازنامه تلفیقی
صورت سود و زیان تلفیقی
گردش حساب سود ( زیان ) انباشته تلفیقی
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
• پ – صورتهای مالی اساسی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام )
ترازنامه
صورت سود و زیان
گردش حساب سود( زیان ) انباشته
صورت جریان وجوه نقد
• د- جدول نسبت های شرکت رادیاتور ایران وتجزیه وتحلیل انها
صورتهای مالی تلفیقی گروه وصورتهای مالی شرکت رادیاتور ایران 0 سهام عام ) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و درتاریخ 28/02/82 به تایید هیات مدیره شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام ) رسیده است .
اعضاء هیات مدیره سمت
—————- ————-
آقای عباس ملکی تهرانی مدیرعامل و عضو هیات مدیره
آقای محمد یونسی رئیس هیئت مدیره
آقای محمد رضا محمودی نائب رئیس هیئت مدیره
آقای ساسان منوچهری عضوهیات مدیره
آقای محمد سعید فلاحی عضو هیات مدیره

وسعت یک کانال توزیع ، مرتبط است با تعداد کلی کانالهای مختلف ( مثل خرده فروشان ) که در هر یک از سطوح استفاده می شوند ( شکل 2 – 7 ) . یک سازنده می تواند تصمیم بگیرد که طول کانال توزیع را برای محصولش ، با قطع عمده فروشان و خرده فروشان و فروش مستقیم به مصرف کننده ، کوتاه کند. وسعت کانال می تواند با فروش کالاها فقط از طریق یک شرکت فروشگاههای خرده فروش ، کاهش یافته اند . از سوی دیگر ، آن ممکن است با فروش ، از طریق تنوع وسیعتری از فروشگاه ها افزایش یافته باشد . تمبرها ، زمانی فقط از طریق اداره های پست یا ماشین های تمبر ، فروخته می شدند ، تا اینکه تصمیم گرفته شد که آنها را از طریق دامنه ای از نمایندگی های فروش ، شامل ادارات پست ، روزنامه فروشی ها و شیرینی فروش ها ، بفروشند .
فایده ی یک کانال توزیع مستقیم ، برای یک خریدار ، یعنی وقتی که آن به طور

• شکل 2 – 7 وسعت و طول کانال

طول کانال :

خریدار خرده فروش عمده فروش سازنده

واسطه ها

وسعت کانال :
خرده فروش
خرده فروش
خریدار خرده فروش سازنده
خرده فروش
خرده فروش
خرده فروش

مستقیم با خریدارش انجام می شود ، این است که شرکت می تواند کنترل فعالیتهای کانال را در اختیار داشته باشد . آن می تواند ارتباطی مستقیم با خریداران داشته باشد که می تواند درکی بهتر از احتیاجات آنها و آگاهی سریعی از هرگونه مشکلی که ایجاد می شوند را ایجاد کند و سریعا به تغییرات موجود در بازار و احتیاجات ویژه ی بخش های بازار ، پاسخ دهد . از سوی دیگر ، با استفاده از واسطه های متخصص ، مثل خرده فروش ها ، در فروش کالاها ، شرکت می تواند از تخصص آنها در بخش به خصوصی از زنجیره های توزیع ، استفاده کند .

« شرکت مهندسی » از « شرکت ارتباطات » دعوت می کند تا در مورد مشکلاتش در سیستم ها و ارتباطات بحث کند . مشاوری که از طرف « شرکت ارتباطات » است ، سفارشات و پیشنهادات شرکت را به مدیرعامل ، ارائه می دهد . مدیرعامل تأکید می کند که « از آن جا که شما می دانید ، ما در حل مشکلات تجاری ، از طریق تکنولوژی اطلاعات ، تخصص داریم ، اخیرا به سطح گسترده تر « بررسی های سلامت شرکت » وسعت یافته ایم و با وجودی که ما با نگاهی به سیستم های تکنولوژی اطلاعات شما شروع کردیم ، به زودی خودمان را خواهیم دید که در حال نگاه کردن به تصویری وسیعتر به عنوان نتیجه ای از مذاکره انجام شد با افراد مأمور در اینجا ، هستیم .» « این ویژگی بررسی سلامت است که ما را به سوی شما جذب می کند .» « سیستم تکنولوژی اطلاعات شما ، تا وقتی که پیش می رود و درتمام کارکردهای اصلی شما به کار گرفته می شود ، برای هدفتان درست است ، اما سیستم جدیدتری وجود دارند که سریعتر می باشند و می توانند برنامه ترکیب شده ای را برایتان فراهم کنند . آن همچنین ، به حمایت از به کار گیری اطلاعات جمع آوری شده کمک می کند تا توسط بازاریابی که در آن وقت ، در حال استفاده از سیستم خودش است ، انجام شود . هر چند ، ما آن را به عنوان مشکل اصلی شما نمی بینیم .»
این بیشتر با ساختار انجام می شود . آن به عهده ی هر بخش تولیدی گذاشته می شود تا خریدارانشان را جستجو کنند . این بدان معنی است که آن کار یا با تعدادی از خریداران ، بسیار ناهمگون است ، و با بعضی از آنها ، نه . شما هیچ سیستمی از مدیران کنترل کننده سود ندارید ، که افرادی با مسئولیت جستجوی یک سود یا خریدار به خصوصی هستند . و نه هیچ سیستمی متمرکز شده ای روی فروش ها دارید ، که افرادی هستند ، که روی یافتن تجارت های جدید تمرکز دارند . فرض شده است که بخش ها نزدیک به خریدارانشان نگه داشته شده اند و به دنبال کارهای جدیدی هستند ، اما تخصص اصلی شان ، در تولید است . شما هم یک کانال کاملا طویل توزیعی دارید و هم وسعتی از آن را ، تأمین کنندگان شما هستیم تأمین کنندگان خودشان را دارند . پس شما محصولاتتان را به دامنه ای از خریداران مختلف ، توزیع می کنید . شما شرکت های کوچک بسیاری دارید که تشکیل دهندگان را فراهم می کنند و در عوض ، خریداران نسبتا کمی را دارید ، بنابراین ممکن است بخواهید که جنبه تأمین کانال توزیعتان را محدود کنید یک سیستم تکنولوژی اطلاعات به شما کمک خواهد کرد تا موجودی ، قیمت ها و ظرفیت پذیرش خود را کنترل نمائید و به مدیران جدید کنترل کننده سود شما کمک خواهد کرد تا آنچه مشتریان می خواهند ودر چه زمانی آن را می خواهند را فراهم کنند .»

انتخاب یک کانال توزیعی ، گسترده یا محدود ، طویل یا کوتاه ، مستقیم یا غیرمستقیم ، به عوامل کفایت و کارایی بستگی خواهد داشت . تصمیمات بستگی خواهد به ماهیت فروش و ماهیت محصول / خدمات آماده برای فروش . نوعا ، خدمات دهی به افراد ، از طریق یک کانال توزیع مستقیم ، کوتاه ومحدود ، مفید خواهد بود ، بنابراین خدمات دهی روی دریافت شخصی آن ، تمرکز دارد . تعطیلات سفارشی معمولا مانند این خواهند بود ، وقتی که سازندگان سفرهای تعطیلاتی شخصی ، یک برنامه سفری را بانمایندگانی ازشرکت تعطیلاتی متخصص ، ترتیب می دهند . از جهت دیگر ، تورهای مسافرتی ، از طریق کانال توزیع طویلتر و گسترده تر فروخته شده باشند . محصولات تولید شده اغلب کانالهای غیرمستقیم و طویلی دارند ، با وجودی که ممکن است تا حدی محدود باشند . سازندگان اتومبیل ها ممکن است محصولاتشان را از طریق عمده فروشانی که سپس آنها را به خرده فروشان متخصص برای فروش به خریدار نهایی ، می فروشند ، بفروشند . در بعضی موارد ، این کانال محدود است ، وقتی خریداران فقط قادر هستند که ساخته های ویژه اتومبیل ها را از طریق یک توزیع کننده ک توسط سازنده یا عمده فروش ، به ثبت رسیده است ، خریداری کنند .
با توسعه خرید اینترنتی ، و خرید تلفنی و پست سفارشی ، کانالهای توزیع تمایل به وسیعتر شدن ، کوتاه تر شدن و مستقیم تر شدن دارند . این ، یعنی اینکه ایده « مکان » در اصطلاحات شیوه ی خرید و فروش ، به طور قابل توجهی در طول زمان تغییر کرده است . در حالی که این پیشرفت ها به طور خیلی زیادی تسهیلات خریداران را افزایش می دهند ، ارزشی را روی اطمینان خریدار ، قرار می دهند . کالاهای خریداری شده توسط خریدار ، از طریق تلفن ، فاکس یا اینترنت ، گویای این مطلب است که خریدار تا وقتی آنها را می خرد آنها را نمی بیند و یا با آنها « برخوردی » ندارد . خریداران باید مطمئن باشند که توضیحاتی که آنها در مورد کالاها دیده اند ، دقیق بوده و آنها می توانند به راحتی آنها را برگردانند ، اگر احتیاجات خریدار را برآورده نکند .

4 – 7 سایت قیمت گذاری
به منظور نائل شدن به اهداف شرکت ، مدیرا ن باید محصولات و یا خدماتشان را بفروشند ، و این نه تنها به منظور توزیع محصولات به بهترین شیوه ی ممکن برای رسیدن به دست مشتریان می باشد ، بلکه این مفهوم را هم در بر دارد که آنها باید قیمتی داشته باشند که خریدهای واقعی را جذب کند . قیمت باید مطابق با شیوه ی فروش کلی محصول باشد ، هر چند در همان زمان آن بستگی خیلی شدیدی به تأمین و تقاضای محصول دارد . اگر یک محصول در مقادیر زیادی وجود داشته باشد و تقاضا نسبتا کم ، قیمت هم احتمالا به همان اندازه پائین خواهد بود ، زیرا مصرف کنندگان وسعت انتخاب زیادی دارند و می توانند برای یک کالا قیمت پائین تری ، انتخاب کنند ویا چانه بزنند. اگر قیمت در این شرایط ،

در اصل توسط یک شرکت در یک سطح تعیین شده باشد ، بزودی ، برای رسیدن به نقطه ای ک تقاضا با تأمین برابرتر باشد ، افت خواهد کرد . البته ، همه اینها بستگی دارد به آنچه که اقتصاددانان به آن به عنوان « چیزهای برابر دیگر » اشاره دارند که وقتی است که مصرف کنندگان اطلاعات وسیعی در مورد خرید برای این کالا دارند و سطح بالایی از رقابت بین تأمین کنندگان وجود دارد .
« قوانین » موجودی وتقاضا ، توصیه می کند که ، به این شرط که مصرف کنندگان دانش کاملی از بازار وتغییرپذیری کامل در آن داشته باشند ، و تأمین کنندگان رقابت کاملی داشته باشند ، طوری که سهم برابری در فروش و دسترسی برابری به مصرف کنندگان داشته باشند ، قیمت ، افزایش و یا کاهش خواهد داشت ، تا وقتی که موجودی یک محصول یا سرویس برابر با تقاضای آن شود . « قیمت متعادل » ( شکل 3 – 7 ) وقتی است که موجودی و تقاضا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی پروژه مالی پرورش ماهی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی پروژه مالی پرورش ماهی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی پروژه مالی پرورش ماهی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی پروژه مالی پرورش ماهی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی پروژه مالی پرورش ماهی در word :

سرمایه گذاری
الف)ساختمان –زمین –تاسیسات
1-زمین 000/100 متر مربع برابر 10 هکتار در منطقه مجاز کشاورزی قیمت هر متر مربع 000/25 ریال جمعا به مبلغ 000/000/500/2 ریال (دو میلیارد و پانصدمیلیون ریال)
2-زیر بنا به میزان 1200 متر مربع هر متر مربع 000/500/1 ریال جمعا 000/000/800/1 ریال
3- تاسیسات برق-گاز-تلفن در وسعت 10 هکتار 000/000/600 ریال
4-محوطه سازی 000/10 متر مربع هر متر مربع 000/7 ریال 000/000/750 ریال
5-دیوارکشی دور زمین به اندازه 400 متر مربع هر متر مربع 000/250 ریال جمعا 000/000/100 ریال
6-متفرقه و پیش بینی نشده 000/000/200 ریال
جمعا 000/000/950/5 ریال
توضیح:
زیربنای مذکور شامل: الف انباری برای نگهداری مواد غذایی و غذای ماهیان قزل آلا در شرایط مطلوب که عاری از گرما و رطوبت باشد که استفاده از وسائل و دستگاههای گرمایی و سرمایی وخشک کن که باعث از بین رفتن رطوبت محیط ی باشد نیاز است.ساختمان اداری برای کارهای اداری و دفتری اعم از خرید و فروش وحسابرسی و غیره ج-سوله برای انبار کردن مواد غذایی کپور که شامل یونجه، شبدر و اقلام مختلف می باشد د-ساختمان کوچک برای کارکنان استخر منحصرا که شخصی است تا نکات بهداشتی رعایت شود 5-آزمایشگاه یا کلی نیک کوچک برای ماهیان بیمار که حالت قرنطینه وحوضچه های لازم را شامل می شود 6- اتاق یا ساختمان مختص برای آماده سازی ماهی برای بازار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید