تصفیه و بهسازی آب و بازیابی بخار در صنایع كاغذسازی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تصفیه و بهسازی آب و بازیابی بخار در صنایع كاغذسازی در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تصفیه و بهسازی آب و بازیابی بخار در صنایع كاغذسازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

خدمات:
فعالیتهای گروه‌بندی شده تحت عنوان خدمات آنهایی هستند كه برای فرآیند تولید خمیر كاغذ قرار دارند یا مواردی كه در جایی دیگر شامل نمی‌شوند ما در این مقالات سعی نداریم كه بطور وسیعی هر نوع جنبه كار را مطرح كنیم كه برای صنعت ما مهم است. برای مثال اولین بخش از این نوشته به موضوع آب می‌پردازد مقادیر زیادی از آب در فرآیندهای كاغذ و خمیر كاغذ استفاده می‌گردند اكثر این آب در كاغذسازی و مقداری برای پیش فرآوری بكار می‌رود قبل از اینكه آب وارد فرآیند شود. با این حال پیش فرآیندی محدود، بویژه آب جوش، برای صنعت بی‌نظیر است و بطور وسیعی توسط متخصصانی در آن حوزه خاص بكار می‌رود. ما آن را در اینجا مطرح نمی‌كنیم بلكه در عوض مارا به عملیات فاضلاب محدود می‌كند و عملیاتی كه در جستجوی كاهش آلودگی آب است. با ملاحظه آلودگی هوا مجدداَ نواحی منحصر بفرد برای  صنعت خودمان را در نظر می‌گیریم ما بخش مربوط به بخار محدود به تولید بخار است. بخشهای مربوط به برق، گرم كردن و تهویه و حمل مواد برای عملیات مشروح  در این متون مطرح می‌‌شوند.
تیمار پساب:
آبهای فرآیندی تخلیه شده پس از عملیات تولید محصولات كاغذی و خمیر بطور كلی بصورت فاضلاب‌های آلی طبقه‌بندی می‌شوند. زیرا مهمترین ناخالصی‌های موجود در آنها دارای طبیعت آلی هستند. بعضی از این مواد تشكیل دهنده مانند، پوست، خرده چوب، الیاف و لیگنین و محصولات تجزیه آنها دارای منشأ چوبی هستند و سایرین از قبیل رس‌ها و سایر مواد معدنی، نشاسته‌ها، رزین‌ها، صمغ‌ها و پروتئینها از طریق فرایند كاغذسازی وارد می‌شوند.  اسیدها/ بازها / نمك‌ها و اكسیدهای فلزی نیز موجود هستند آنها از خمیرسازی، سفید كردن و فرآیندهای آماده‌سازی شیمیایی منشأ می‌گیرند. آب فرآیند بكاررفته نیز جامدات را به آب بیرون رونده به شكل نمك‌های غیرآلی وارد می‌كند.بعضی از جامدات موجود در فرآیند آبها قابل تجزیه هستند و سایرین چنین نمی‌باشند. برای مثال، اكثر غیرآلیها در معرض تجزیه بیولوژیك هستند در جایی كه اكثر مواد آلی به استثنای لیگنین‌ها و تانن‌ها بطور بیولوژیكی تحت شرایط طبیعی یافت شده در آب‌های سطح تجزیه می‌گردد. لینگنین‌ها و تانن‌ها در شكل‌های موجود در پس‌آبهای خمیركردن و سفید كردن، خیلی آهسته و تا مقدار محدودی تجزیه می‌شوند. بطور فیزیكی سازنده‌های پسابهای هرز  می‌توانند به سه طبقه تقسیم شوند: جامدهای معلق شده و قابل رسوب، جامدات معلق شده غیرقابل رسوب و جامدات حل شده جامدات قابل رسوب بصورت موادی تعریف می‌شوند كه از مایع در مدت رسوب كردن و بی‌حركت ماندن در مدت یك ساعت، جدا می‌شوند.بخشی از هر كدام از این مواد قابل احتراق بوده و ثابت باقی می‌مانند. جدولی از طبقه‌‌‌بندی عمومی جامدات در هرزآبهای ( پسابهای)كارخانه در شكل 1-6 نشان داده می‌شود.
جامدات معلق و حذف آنها: 
تخلیه جامدات معلق می‌تواند برای دریافت جریانها به تعدادی از شیوه‌ها زیان آور باشد بخش قابل رسوب می‌تواند رسوباتی را تشكیل دهد كه برای زندگی بدون هوا (بی‌هوازی) و تجزیه بدون هوا بكار می‌روند و اكسیژن  حل شده آب را مصرف می‌كنند و منجر به ایجاد شرایطهای بدبو و بدمنظره می‌شوند. ماده پراكنده معلق از قبیل الیاف یك تقاضای اكسیژن حل شده  را اعمال می‌كند و پركننده‌ها و پیگمانها می‌توانند تیرگی آب یا رنگی شدن آنرا موجب شوند. با محدود كردن روزانه این تأثیرات می‌توانند فرآیند خالص سازی طبیعی و خودبخودی جریانها را كند و آهسته نمایند. دامنه مقدار جامدات معلق مشاهده شده برای هرزآب(پسابها)ی بیحاصل از متداولترین فرایندهای كاغذسازی و خمیرسازی همراه با مقدار قابل احتراق آنها و همچنین تغییرات در  حجم هرزآب در جدول1-6 نشان داده می‌شود. دامنه‌های وسیع مشاهده شده از تفاوتهای در عملیات مربوط به الیاف و بازیافت آن و گردش مجدد آب فرآیند ناشی می‌شوند. هیچ تلاشی در اینجا برای بحث درباره این عملیات صورت نخواهد گرفت، زیرا در اینجا بخشی از فرایند تولید لحاظ شده در سایر فصل‌های این مقاله و در سایر مقالات می‌باشد. اكثر منابع جامدات معلق عبارت‌اند از هرزآب‌های آماده‌سازی چوب حاصل از پوست‌كندن و شستشوی گرده بینه می‌باشد. این هرزآبها حاوی ذرات ریز و درشت پوست چوب، ماسه، و مواد محلول آلی می‌باشد. غلظت این پسابها بستگی به عوامل متعددی دارد از قبیل فرآیند پوست‌كنی بكاررفته و میزان استفاده مجدد پسابها می‌باشد. استفاده از آب برای پوست‌كنی مرطوب حدود 900 تا1200 gpm به‌ازای هر پوست‌كنی است و بصورت درشت برروی تسمه نقاله‌های سوراخ‌دار از كف، غربال می‌شود و با تجهیزات مشابه كه قادر به حذف ذرات بیش از in‌   قطر هستند. هرزآبهای حاصل، حاوی 20تا40 lb از جامدات معلق هستند و غربال ثانوی را بر روی بستر صاف و مرتعشی با غربالهای استوانه‌ای و پوشیده از صفحات سوراخ‌دار یا غربالهای حاوی  سوراخهای 050/0 تا25/0 in دریافت می‌كنند . چنین سیستمی در شكل 2-6 دیده می‌شود تخلیه چنین غربالهایی 10تا 15   را در مقدار جامدات شامل می‌شوند و دارای تقاضای اكسیژن(BOD ) بین   و   می‌باشند جامدات معلق می‌توانند تا 45% خاكستر را شامل شوند هنگامی كه گرده بینه‌ها پوست كنده (گرده یبنه‌های پوست كنده) می‌شوند و 50 تا95% از این جامدات از یك سرند 1000 مش عبور می‌نمایند.سرند كردن ثانوی نمی‌تواند تمام جامدانت قابل رسوب را حذف نمایند. عملیات نشان می‌دهد كه ته‌نشین شدن این مواد منجر به یك حذف 70تا90% از كل ماده باقیمانده می‌گردد بعضی كارخانه‌ها از زلال كننده‌ها برای حذف جامدات رسوب استفاده می‌نمایند. تجربه نشان می‌دهد كه مقادیر بارگیری سطح از 800 تا1000   (روز) و یك دوره نگهداری 2 ساعته 2hr برای دستگاهها اجازه حذف تقریباً تمام جامدات رسوب شونده باقیمانده را می‌دهد این دستگاه‌ها مجهز به دستگاههای جمع‌آوری كننده مواد در سطح آب هستند تا مواد شناور را از فاضلاب‌ها جمع نمایند. جریانهای زیرسینی از این واحدها سرعت تخلیه زیادی را نشان می‌دهند و بین 6 و9% مقدار جامدات را جمع‌آوری می‌كنند آنها برروی استوانه خلاء صافی‌های دیسك و مدور با سرعتهای بین 10 و 12   قابل آبگیری می‌باشند و یك كیك فیلتر شده (filter cake ) حاوی 30% جامدات را تولید می‌كنند این كیك بطور كلی برروی زمینی تخلیه می‌شود یا با مقدار رطوبت كمتر پرس می‌گردد و سپس سوزانده می‌شود در بعضی موارد اگر چه رسوب كردن فیلتراسیون و شناورسازی همگی برای حذف جامدات معلق، از هرزآبهای كارخانه كاغذ و خمیرسازی بكار برده می‌شوند رسوب كردن مهمترین فرآیند واحد متداول است كه بكاربرده می‌شود. تحت اكثرشرایط، نصب این تجهیزات كم هزینه‌تر از سایر فرآیندها می‌باشد و نسبت به تغییرات در غلظت جامدات و جریان تغذیه حساسیت كمتری وجود دارد و مستلزم توجه و نگهداری كمتری می‌باشد. در اوایل عملیات از حوضچه‌های خاكی یا مخازن مخروطی بطور متناوب و یكی در میان استفاده گردد تا پس‌آبهای كاغذسازی و خمیرسازی رسوب كنند اگر چه مقداری از این دستگاهها هنوز مورد كاربرد دارند و در بعضی عملیات بكار می‌روند ولی آنها توسط انواع ضخیم كننده‌ها جایگزینی شده‌اند كه بطور مكانیكی زلال كننده تمیز شده می‌باشد. برای بعضی مقاصد خاص واحدهای مستطیلی بكار برده می‌شوند. اما انواع دایره‌ای شكل مشابه با مورد نشان داده شده در شكل3-6 كاربرد دارد. درجایی كه جداسازها برای حذف جامدات قابل  رسوب بكار می‌روند تصفیه كننده‌هایی از نوع راكتور كه تغلیظ مكانیكی را موجب می‌شوند بطور وسیعی كاربرد دارند. زیرا چنین واحدهایی فایده مواد شیمیایی جداكننده را افزایش می‌دهند حدود 60 دستگاه باقیمانده نشان داد كه حدود 95% از جامدات قابل رسوب كردن از اكثر پس‌آبهای كارخانجات قابل جذب می‌باشند. حذف جامدات معلق برای پسآبهای متفاوت تغییر می‌كند زیرا درصد كل جامدات معلقی كه قابل رسوب  هستند تغییر می‌نماید. جدول 2-6 اطلاعات عملكرد زلال كننده‌های مختلف را برای انواع پس‌آبهای كارخانجات نشان می‌‌دهد. به استثنای پس‌آب كارخانه جوهرزدایی رسوب دهی باعث یك كاهش جامدات معلق بیش از 80% و برای كارخانجات چاپ روزنامه و  دستمال كاغذی بیش از 40% بود. این نتایج نشان می‌دهند كه در تمام موارد مقادیر زیادی از كاهش جامدات معلق حاصل از حذف جامدات قابل رسوب توسط زلال‌كننده‌ها رخ می‌دهد. حتی پس‌آب كارخانه جوهرزدایی كه حاوی غلظت قابل ملاحظه‌ای از ماده پراكنده شده است، یك كاهش 69%را نشان داد كه بیشتر از مقدار بدست آمده از تصفیه فاضلاب است كه از آن فقط این 50و60%از كل جامدات معلق حذف می‌گردد. بدلیل اینكه حداقل  بخشی از جامدات قابل سوب موجود در پس‌آبهای كاغذ و خمیر از لحاظ بیولوژیك قابل تجزیه هستند زلال‌سازی منجر به كاهش درBOD می‌شود. مقداری از آن كاهش می‌تواند زیاد باشد مانند در حالت آبهای حاوی  ماده آلی كم و حاوی الیاف با شكلی كه فوراً رسوب می‌نماید. برعكس، آبها با مواد آلی محلول و یا مقادیر زیاد مواد آلی پراكنده در BOD به مقدار زیاد توسط حذف جامدات قابل رسوب، كاهش نمی‌یابند. عامل دیگری لحاظ می‌شود. سرعت جذب  اكسیژن الیاف كمتر از مواد حل شده می‌باشد زیرا الیاف باید ابتدا توسط تجزیه میكروبی تبدیل به مایع شوند(liquidfild ) قبل از اینكه اكسیداسیون رخ دهد. در مقایسه منحنی‌ها سرعت BOD را لازم به ذكر است كه تقاضای اكسیژن محلول در 5 روز تأمین می‌شود. در حالیكه الیاف ، اكسیژن حل شده را در طول بیش از 20 روز جذب می‌نماید. بنابراین، این حقیقت كه BOD یك آزمایش 5روزه است باعث تأثیر برروی مواد مصرف كننده اكسیژن می‌شود . مقدار تقاضا را برای ماده قابل تجزیه و رسوب محدود می‌نماید. نتایج بدست آمده براساس جدول‌بندی اطلاعاتBOD حاصل از كارخانجات مختلف در جدول 3-6 نشان داده می‌شود. از این نتایج واضح است كه پس‌آبهایی از كارخانجات كاغذسازی و خمیرسازی با ماده آلی حل شده كم، بیشترین كاهشBOD را نشان می‌دهند. زیرا آنها 94 و 62% بودند( به ترتیب). پس‌آبهای كارخانجات جوهرزدایی و خمیرسازی فقط 22و61% كاهش BOD داشتند كه مقدار زیاد مواد آلی پراكنده یا محلول را نشان می‌‌دهد.عملیات زلال كننده بطور مؤثر بستگی به طراحی و تولید صحیح دستگاه و جمع‌آوری، خمیرسازی و سیستم جداسازی دارد. بسیاری از كارخانجات كاغذ، ضایعات را به شكل تراشه، پوست و كاغذ با استحكام‌تر(مرطوب) دارند كه قابل حذف نمی‌باشد و مشكلات پمپ‌كردن لجن را موجب می‌شوند هنگامی كه پمپ كردن  لجن كنترل شده انجام می‌شود. مشكل اصلی پمپ و انسداد خط تولید ناشی از اشیای خارجی باعث نیاز با غربال‌كردن ریزتر در تمام تجهیزات جدید و افزودن احتمالی بعضی از تجهیزات دیگر شده است. فایده تجهیزات با سوراخهای تقریباَ اینچ آشكارتر شده است( بویژه در عملیات پمپ‌كردن پس‌آبهای خمیر كاغذسازی)در جایی كه زلال كننده بصورت یك وسیله ضخیم‌كردن پس‌آبهای كارخانه بكار می‌رود. در جریانهای كم 2تا4   ( میلیون گالنی در روز) غربالهای مرتعش برای این منظور مناسب هستند. سیستمهای پمپ‌كردن فاضلاب‌كش‌ها باید جلوگیری از حبس هوا طراحی  نگهداری شوند. در جایی كه آب سفید به تنهایی فرآوری می‌شوند. اغلب لازم است كه هوای محبوس از پسآب با استفاده از یك هوازدایی كننده حذف شود تا مانع از فلوتاسیون در زلال‌كننده( كلریفایر) شود. همچنین سیستمها باید طوری آرایش داده شوند كه ارتعاش بسیار كمی حتی‌‌الامكان در جریان و دمای پس‌آب كلریفایر( زلال‌كننده) بدست آید. اطلاعات كارخانجات نشان داده‌اند كه مقادیر بارگذاری از 600 تا 700   در روز باعث تولید پس‌آبهای خوب برای عمل‌آوری اكثر پس‌آبها شده است. این مقدار می‌تواند تا 1000 برای پس‌آبهای حاوی جامدات سنگین‌تر باشد از قبیل پس‌آبهای دستگاه پوست‌كن(باركر)barker یا با مقدار كمتر(  در روز) برای جامدات سبك از قبیل موارد موجود در بعضی پس‌آبهای كارخانجات دستمال كاغذیtissus  برای عمل‌آوری در تجهیزات كوچك كمتر از zmgd /ft1 از طول weir ( جلوگیری كننده و جمع‌آوری كننده) پس آب به ازای ظرفیت روزانه  گالن مطلوب می‌باشد. بعضی تجهیزات بزرگ از گذرگاههای پیرامونی بجای موانع برای جداكردن پس‌آبها استفاده می‌نمایند تمام تأسیسات زلال كننده( كلریفایر) باید از مكانیزم‌های جمع‌آوری كننده(Collector ) از نوع ضخیم كننده(thicker )استفاده نمایند.كه بدلیل استحكام مكانیكی و مطلوب بودن كاربرد دستگاه برای ضخیم‌كردن جریان تحتانی و همچنین زلال كردن جریان رویی (فوقانی) می‌باشد. مكانیزم چنگك شن‌كش(reke ) باید برای گشتاور(turque)(بر حسبft-lb )شعاع برابر مجذور مربع بكاربرده شود. در سرعت
  / عمق‌های آب دیوار جانبی 10 تا 12 ft در عمل در تمام موارد زمانی نگهداری(detention )4hv  همچنین حجم كافی برای ذخیره لجن در طی فرآیند ضخیم‌سازی را فراهم كرد. جمع‌آوری كننده‌های لجن سطحی در بسیاری از زلال‌كننده‌ها ضروری می‌باشند( بویژه در دستگاههای كوچكتر). وسائل تخلیه این دستگاهها توسط نیری جاذبه باید در هر جایی كه امكان و فراهم شود تا نگهداری را آسان نماید. شواهد حاكی از آن است كه حداقل(درز) فاصله بین چاه آرام كننده(stilling well) و كف زلال كننده ( كلریفایر) باید بوجود آید تا از خروج جامدات از ناحیه چاهك جمع‌آوری جلوگیری شود. بنظر می‌رسد كه این درز باید حدود 12 فوت دستگاه‌های با قطر 150 ft یا بیشتر باشد. با افزایش مختصر در عمق آب چاه جانبی با اصلاحات جزئی برای چاههای آرام كننده استاندارد و تعمیر تجهیز شده توسط تولید كننده‌ها و یك شیب كف 1-in/ft قرار دارد باعث ایجاد درز مطلوب می‌شود یك مشكل معمول در اندازه‌بندی ( سایزینگ) خطوط تخلیه(drowoff ) خطوط لجن عبارت‌اند از(under sizing)می‌باشد كه باعث پل‌زدن(bridging ) در مدخل ورودی یا كاهش سر(hand loss ) بسیار زیاد می‌شود كه موجب توقف می‌گردد و هنگامی كه بارهای الیاف سنگین پیش می‌آیند. هر كدام از این مشكلات بزرگ می‌شود وقتی كه ضخیم كردن لجن انجام می‌گردد. برای غلبه برا ین مشكلات، خطوط تخلیه لجن با اندازه‌های زیر بكاربرده می‌شوند.6in در دستگاههایی با قطر 50تا 100 ft /in 8 در دستگاههای 100 تا 200 ft و 10 ft و 10 in برای دستگاههای بالاتر از 200 ft . پمپ‌های سانتریفوژی برای حركت جریانهای تحتانی زلال كننده در كارخانجاتی ترجیح داده می‌شوند كه حجم زیادی از لجن موجود باشد. پمپ‌های پیچی در كارخانجات كوچك متداول هستند بویژه در مواردی كه پمپ‌كردن با سرعت متغیر مطلوب است. پمپ‌های نوع پلانجر فقط در بعضی كارخانجات یافت می‌شوند. اینها مستلزم توجه دقیق هستند در جایی كه آشغال زیادی در لجن یافت می‌شود توجه خاصی باید به جلوگیری از .ورود و حبسی هوا در داخل سیستمهای پمپ‌كردن داده شود. در جایی كه مقادیر كاهش  جامدات معلق به مقدار زیاد لازم باشد، جداساز‌ها و مواد كمكی برای  رسوب كردن جامدات( رسوب نشونده) از طریق ایجاد دلمه بكاربرده می‌شود. آلوم(Alum ) بطور معمول و فراوان بكار می‌رود. تحت بعضی شرایط تنظیم PH قبل از دلمه شدن مطلوب می‌باشد، و در بعضی كارخانجات مواد كمكی خاصی از قبیل سیلیس فعال شده یا پلی‌الكترولیت‌های بكاررفته برای این منظور استفاده می‌شوند. در اكثر كارخانجات كاغذسازی یك سیستم زلال‌سازی خوب توسط مواد دلمه‌ساز می‌تواند یك پس‌آبی را تولید كند كه كمتر از   از ماده معلق كلی را دارا می‌باشد. وقتی دلمه‌كننده ها بكار می‌روند، فقط تمام آبهای شوینده خمیر و خمیرسازی  از سیستم لازم باشد، زیرا اینها مزاحم فعالیت ماده دلمه كننده هستند و شستن به مقدار لازم خیلی مهم است.
2-6 ضخیم كردن، آب‌گیری، تخلیه لجن‌ها
در زلال‌كردن پس‌آبهای كارخانه كاغذو خمیر كاغذ، جامدات حذف شده از جریان پس‌آب در محصول  قابل استفاده مجدد نمی‌باشند و بنابراین باید دور ریخته شوند. این مشكل تخلیه خیلی بیشتر از مشكل زلال‌سازی است، زیرا جامدات بطور‌كلی بصورت یك لجن رقیق حذف می‌شوند و لازم است ضخیم( غلیظ) شده و آبگیری از لجن قبل از تخلیه نهایی انجام شود. بدلیل اینكه كاهش لجن‌ها به یك حالت جامد با حجم بسیار كم امری ضروری است تا اجازه كنترل حمل آسان را بدهد، و شرایط بدبو را جلوگیری كند این كار صورت می‌گیرد. لجن‌های بدست آمده از محصولات گوناگون دارای انواع خصوصیات آب‌زدایی  غلیظ كردن قابل ملاحظه و متفاوت می‌باشند. و تغییرات چشمگیری در آب زیرزمینی بدست‌آمده رخ می‌دهد حتی از یك عملیات واحد كه بدلیل نوسان در مقدار الیاف پركننده در ماده ورودی زلال كننده می‌باشد.راندمان دستگاههای آب‌گیری بستگی به سازگاری لجن ورودی دارد. بنایراین غلیظ كردن جریان زیرزمینی در داخل زلال‌كننده لازم می‌باشد تا سازگاری بالایی بدست آید. سه دستگاه عمده برای این مقصود بكار می‌رود كه مخزن دكانتاسیون واحد غلیظ كننده و واحد فلوتاسیون هوامی‌باشند. بدلیل اینكه نوع دوم از برهم زدن آهسته لجن استفاده می‌كند، جداسازی آب در مخازن غیر هم‌خورده رخ می‌دهد و این ماشینها عموماَ لجن ضخیم‌تری تولید می‌كنند. دستگاههای فلوتاسیون  یك سازگاری مشابه با غلیظ‌كننده‌ها بوجود می‌آورند، اما آنها برای لجن‌های سبك عالی می‌باشند كه بطور وسیعی برای آنها بكاربرده می‌شوند. دامنه غلیظ كردن قابل حصول برای جریانهای زیرزمینی از 3تا12% است. لجن‌های با مقدار بالا حاصل از پس‌آب جو.هر‌زدائی، بالاترین سازگاری را موجب می‌شوند، و لجن‌های حاصل از عملیات چوب زمینی( چوب‌‌زدائی)پایین‌ترین مقدار را موجب می‌گردند. لجن‌های برروی بسترهای تخلیه با توسط وسایل مكانیكی تخلیه می‌شوند. عملكرد مورد قبول در مقالات شرح داده می‌شوند. در طی آب هوای خشك بسترهای لجن تا 1 فوت عمق عموماَ یك ماده قابل حركت را تولید می‌كنند كه دارای سازگاری بین 65و75 % جامدات هستند. دو وسیله مكانیكی متداول لجن‌های غلیظ شده آب‌گیری عبارت‌اند از سانتریفوژ و فیلتراسیون خلاء می‌باشند. اولین مورد میتواند بعضی‌ها را در مقادیر از 2تا 20   از جامدات خشك آبگیری كند كه بستگی به طبیعت و سازگاری بار ورودی دارد. كیك تولید شده بین 20 تا30% جامد دارد با لجن‌های مختلف آهك و یا كلریدفریك بصورت ماده حالت دهنده برای افزایش بارگیری‌های فیلتر اضافه می‌شود. در سالهای اخیر، نوع كمربندی فیلتر برای این مورد بسیار بكاررفته است. زیرا می‌تواند لجن‌های مشكلتری را حمل كند  تمام لجن‌ها را با سرعت بیشتری و در مقایسه با فیلترهای معمولی/ حذف می‌شوند. كاربرد سانتریفوژهای از نوع تسمه‌ نقاله افقی برای آبگیری لجن را یك سرعت زیادی افزایش می‌یابد یك مثال درباره چنین تأسیساتی در شكل 4-6 دیده می‌شود. این افزایش در كاربرد ناشی از آن است كه سانتریفوژها به توجه كمی نیاز دارند و نگهداری كمتری نیاز دارند و می‌توانند یك كیك خشك‌تر از فیلتر كردن خلاء تولید نمایند. برای مقادیر بیش از 85% كیكهای تا35% جامد بدست آمده‌اند .عملكرد سانتریفوژ برای لجن‌های مختلف در مقالات شرح داده می‌شود و اطلاعات مربوط به عملكرد چنین ماشینی در شكل 5-6 نشان داده می‌شوند. آبگیری بعدی كیك فیلتر یا كیك سانتریفوژ می‌تواند توسط پرس كردن مكانیكی بدست آید. آزمایش نشان داده است كه پرس‌كردن در 300 pis برای مدت 5 دقیقه می‌تواند كیك‌های 39% جامد را از لجن كارخانه مقواسازی و 53% از لجن جوهرزدایی تولید كند و دو پرس مناسب در حال حاضر وجود دارند. سوزاندن تر و خشك لجن‌ها بررسی شده‌اند و سیستم خشك‌سوزی در مقیاس كامل توسط چند شركت بكاررفته است، نیازهای آب‌گیری در مقادیر قابل احتراق گوناگون برای تولید یك لجن وجود دارد كه همگی احتراق خودش را مطابق شكل 6-6 انجام می‌دهند.
پیش‌بینی می‌شود كه زباله‌سوزی( خشك) در آینده برای لجن‌هایی با مقدار مواد فرار بالاتر بكار برود. ولی یك را‌ه‌حل را برای تخلیه پس‌مانده‌های محتوی خاكستر زیاد پیشنهاد نمی‌نماید. تلاشهای گسترده برای استفاده از لجن‌ها برای تولید محصولات فرعی با موفقیت همراه نبوده‌است زیرا مواد ضروری در اكثر لجن‌ها موجود نبوده‌اند دلایل دیگر عبارت‌اند از فقدان یكنواختی، مقدار آب زیاد، پاك بودن ناكافی این مواد در مقایسه با مواد خام جدید می‌باشند. بعید بنظر می‌رسد كه كاربردهای محصول فرعی توسعه یابد.
BOD پس‌آبهای كارخانجات و كاهش آن:
سلولز و محصولات حاصل از تجزیه آن، عصاره‌های چوب و بسیاری از افزودنی‌های آلی( غیر معدنی) بكارنرفته در تولید كاغذ‌ها توسط باكتریهای هوازی موجود در آبهای طبیعی تجزیه می‌گردند. بدلیل آنكه باكتریها از اكسیژن حل شده در آب در فرآیند تنفس خودشان استفاده می‌كنند، غلظت معمولی این اكسیژن می‌تواند كاهش یابد یا كاملاً تهی سازی شود. چنین شرایطی می‌تواند برای زندگی آبزیان خطرناك باشد كه بستگی به اكسیژن حل شده برای فرآیند تنفس دارد. اگر اكسیژن بطور كامل تخلیه شود، تجزیه غیر هوازی موجب تولید بوها و شرایط نامناسب می‌شود.
جزئیات این فرآیندهای تجزیه كه در آبهای سطحی رخ می‌دهد توسطPhelps بحث می‌شوند. BOD بر حسب میلی‌گرم مصرف شده و توسط یك لیتر از پس‌آب خروجی با آب در مدت 5 روز می‌باشد مقدار 5 روز انتخاب شد زیرا میزان نرخ (سرعت) مصرف اكسیژن پس از این دوره بطور كامل برای خمیرپس‌آبها و خمیر‌كاغذ از منحنی شكل 7-6 پیروی می‌نماید. مصرف اكسیژن پس از 5 روز می‌تواند به مقدار زیادی به الیاف سلولز نسبت داده شود كه تقاضای آن به آهستگی صورت می‌گیرد زیرا آنها باید ابتدا به محصولات تجزیه مایع تبدیل شوند كه برای اكسیداسیون توسط میكروارگانیزم لازم می‌باشند. بعضی مواد آلی موجود در پس‌آبها از قبیل لیگنین‌ها، بسیار نسبت به تجزیه میكروبی مقاوم هستند  اگر چه مقدار مصرف اكسیژن آنها بالا است كه توسط تقاضای اكسیداسیون شیمیایی COD مشخص می‌گردد، مقدارBOD كوتاه مدت آنها خیلی كم می‌باشد. بنابراین برای اكثر پس‌آبهای كارخانجات خمیركاغذسازی كه دارای لینگنینهای زیادی هستند، مقدار COD ممكن است مضاعف یا حتی بیشتر از دو برابر مقدارBOD 2 روزه باشد. مقادیر بارگیری جریان BOD 5 روزی برای تعدادی از فرآیندهای خمیرسازی و كاغذسازی متداول در جدول 4-6 ذكر می‌شوند. امكان پیش‌بینی تأثیر بارهای آلی برروی جریانها به كمك محاسبات انجام شده وجود دارد. این روش‌ها توسط vel و دیگران شرح داده می‌شوند. بنابراین، بارگیری پس‌آب مجاز و مقدار عملیات لازم برای حفظ مقدار مفروض اكسیژن حل شده در هر مقدار جریان تحت هر مجموعه ثابت از شرایط می‌تواند تعیین شود هنگامیكه ظرفیت حمل ضایعات توسط جریان محاسبه شده باشد این روش برای كامپیوترها بكاررفته است و كارخانجات از آن بهره می‌برند. اكسیداسیون بیولوژیك تنها روش اقتصادی برای حذف كردن اكثر شكلهای ماده آلی از محلولهای رقیق می‌باشدفرآیندهایی كه از این قانون استفاده می‌كنند بالغ بر جریانهای فشرده‌ای  هستند كه در آنها فرآیند خالص كردن طبیعی با سرعت زیادی پیش می‌رود. عملاَ تمام پس‌آبهای كاغذ‌سازی و خمیر‌سازی می‌توانند به چنین عملیاتی پاسخ دهند. مقداری از آنها باید ابتدا سرد شوند یا خنثی گردند و عملاً تمام آنها باید با نیتروژن و فسفر معلق گردند. بدلیل كمبود مواد غذایی میكروبی در آنها، سرعت اكسیداسیون زیادی ضروری می‌باشد. اكثر واحد‌های بكاررفته برای حصول اكسیداسیون بیولوژیك پس‌آبهای كاغذسازی و خمیركاغذ بسترهای پایدارسازی هستند. دو نوع متداول بستر( حوضچه) در زمان حاضر بكار می‌روند، آنهایی كه بستگی به هوادهی مجدد و طبیعی دارند و آنهایی كه در آنها هوادهی مجدد توسط هوا دهنده‌های سطحی بطور مكانیكی ایجاد می‌شوند. این دو نوع در مقالات مفصلاَ شرح داده می‌شوند. حوضچه‌هایی كه می‌توانند عمق متغیر داشته باشند ولی هرچه كم عمق‌تر باشند بارگیری BOD مجاز برای مقدار معینی كاهش بالاتر است دربارگیری‌های كمتر از 50 BOD lb در هر ثانیه اگر در روز كاهش در نزدیك به 90% می‌تواند در طی آب و هوای گرم انتظار برود. برای حوضچه‌های با متوسط 5ft عمق ضریب هوادهی مجدد   برابر با 105/0 استفاده شده است. بدلیل موانع طبیعی (عوارض طبیعی) و عدم نیاز درصد بالایی كاهش BOD / حوضچه‌های پایدارسازی عمیق در بعضی حالتها ایجاد شده‌اند. بعضی از این موارد دو منظوره هستتد زیرا ذخیره لازم را فراهم می‌كنند هنگامی كه منظم‌سازی تخلیه انجام می‌شود. اطلاعات عملكرد برای چنین تأسیساتی در جدول 5-6 دیده میشود. در توسعه حوضچه‌های هوادهی شده بطور مكانیكی یك سری از روشهای هوادهی بررسی می‌شوند. از این میان، هوا دهنده‌های سطح مكانیكی، مؤثرترین بوده‌اند و برای انواع تأسیسات اخیراً بكاررفته‌اند. با هوادهی كافی، كاهش‌هایBOD حدود 75% می‌تواند در هر دوره نگهداری حبس 4 روزه پیش‌بینی شود( بیش از 90% در هر دوره 7 روزه) بستگی به میزان هوادهی بكاررفته و قدرت عملیات پس‌آب بارگیریهایBOD تا   400 (acre) بكار رفته‌اند . سرعتهای اكسیداسیون( مقادیر k )1/0 در Cº20 و 16/0 o در Cº 30 مشاهده می‌شوند، در شكل 8-6 رابطه بین قدرت پس‌آب برای بارگیریهایBOD را در یك مقدار كاهش ثابت80% نشان می‌دهد. هوادهنده‌های سطح مكانیكی، عموماً می‌توانند به حل شدن در حداقل 40 lb اكسیژن در هر روز وابسته باشند. برای  عملیات موفق، پس‌آب مورد عمل باید بخوبی زلال شود ولحاظ كردن یك حوضچه با مدخل ورودی كوچك در طراحی عملی مناسب است كه می‌تواند بطور نوبتی تمیز شود تا بی‌نظمیها در عملكرد سیستم پیش زلالسازی را جبران كند. حداقل دو حوضچه مجزا باید برای تمیزكردن ساخته شود و آنها باید مطابق با عملیات ذخیره خوب ساخته شوند. وسایل تغییر سطح آب پس‌آب عموماً برای كنترل پشه بكار می‌رود یك نوع از این تجهیزات در شكل 9-6 ملاحظه می‌شود. این فرآیند دارای مزایای زیادی نسبت به سایر موارد است. بدلیل حجم زیاد جابجا شده در سیستم و اختلاط سریع ، نصبهای پس‌آب قوی می‌توانند جذب شوند و تغییرات در قدرت پس‌آب می‌تواند بدون تغییر در خصوصیات آب خروجی تحمل گردد. مواد غذایی كمتری لازم می‌باشد و چون مقدار جامدات فعال تولید شده كم رطوبت و بخوبی اكسیده می‌شود، مشكل تخلیه لجن پساب وجود ندارد. بو نیز با پایدارسازی هوادهی كافی برای تقاضای اكسیژن كافی از پس‌آب بكار
رفته ، عرضه می‌شود.
بررسی زیادی برای بكارگیری عملیات فیلتر برای پس‌آبهای كارخانجات كاغذ و خمیر كاغذسازی بكاررفته است و این دستگاهها پذیرش كمی یافته‌اند كه بدلیل مشكلات انسداد، راندمان كم، و هزینه سرمایه‌گذاری بالا می‌باشد. با توسعه مواد پلاستیك، دوباره توجه پیش‌آمد، زیرا مواد جدید توانستند مشكلات ذاتی انسداد را حذف نمایند و آزمایشات نشان داده‌اند كه مقدار زیادی ازBOD توانست فیلترها با مقادیر درصد كم حذف گردد( 30 تا60%)  و مقادیر كاربرد پس‌آب زیاد بالا و بارگیری‌هایBOD را شامل شود. در حال حاضر دو دستگاه بسیار بزرگ در كارخانجات خمیر كاغذ كرافت در آمریكای جنوبی بكار می‌رود: ساخت یكی از آنها در شكل10-6 ملاحظه می‌شود. رابطه بین بارگیریBOD و حذف توسط این نوع فیلتر در شكل 11-6 ملاحظه می‌گردد. مقادیر كاربرد پس‌آب تا   بررسی شده‌اند. این دستگاه‌ها برای عملیاتی لازم هستند كه دستگاهها قبل از عملیات بعدی بكار می‌روند آنها بصورت برجهای خنك كننده عمل می‌كنند و می‌توانند برای پس‌آب كارخانجات كرافت بكار بروند. آزمایشات پابلوت- پلانت با بكارگیری تركیبی از یك فیلترtrackling و لجن فعال  نشان داد كه خالص كردن خیلی یكنواخت دربارگذاری‌های زیاد بدست آمد هنگامیكه لجن فعال برگشتی با پس‌آب ورودی قبل از عبور از داخل فیلتر  مخلوط گردید. عقیده برآن بود كه این روش توسعه و  فقط یك رشد بیولوژیك قابل ملاحظه را برروی ماده فیلتر تضمین كرد. پس از تحقیق پایلوت‌پلانت و آزمایش‌هایی قابل ملاحظه، فرآیند لجن فعال برای عملیات پس‌آبهای كارخانجات كاغذسازی و خمیرسازی پذیرفته شده، و در حال حاضر هشت كارخانه بزرگ در كارخانه مقواسازی، كرافت و پس‌آبهای صنعتی بكار می‌رود. چندین كارخانه لجن فعال شده نیز بصورت حجم  قابل ملاحظه‌ای از پس‌آب كاغذسازی مورد بهره‌برداری می‌باشد یك كارخانه بزرگ در امریكای جنوبی در شكل 12-6 دیده می‌شود. این فرآیند قادر است یك پس‌آب پایدار شده را تولید كند و بطور كلی بكاربرده می‌شود. هنگامی كه مساحت زمین محدود باشد، زیرا زمان حفظ كل پس‌آب خروجی شامل پیش‌زلال‌سازی حدود 10 ساعت یا كمتر می‌باشد. نمودار جریان در شكل B –6 دیده می‌شود فایده این فرایند بستگی به توسعه لجن ماده فعال بیولوژیك دارد كه به لجن فعال شده معروف است كه مواد آلی را از پس‌آب جذب كرده  اكسید می‌نماید. بدلیل هوازی بودن فرآیند اكسیژن حل شده باید در مخلوط پس‌آب و لجن فعال باقی بماند. این نگهداری می‌تواند توسط نفوذ هوای فشرده از طریق مواد متخلخل توسط هم‌زدن مكانیكی یا تركیب هر دو مورد بدست آید. در صنعت در حال حاضر به سوی هوادهی مكانیكی پس‌آبهای ضعیف و تركیب موارد قوی روی آورده‌اند. عملكرد فرآیند لجن فعال برای پس‌آبهای كاغذسازی و خمیرسازی در شكل 14-6 دیده می‌شود. كه بارگیریBOD در آن رسم شده است.( در مقابل تخلیه) از این منحنی بنظر می‌رسد كه 80% از كاهشBOD می‌تواند در بارگیریهای    ظرفیت مخزن هوادهی بدست آید. این مقدار زیاد با تمام پس‌آبها بدست نمی‌آید، اما با اكثر آنها قابل حصول است.
آبیاری و كاربرد زمینی:
در امریكا پس‌آبها توسط آبیاری یا كاربرد مستقیم روی زمین تخلیه می‌شوند. اكثر این تأسیسات از نوع اسپری هستند و شامل رشد یك محصول بهتر می‌باشند. ولی از آبیاری برای صیفی‌جات و از غرقاب‌سازی برای رشد و پرورش برنج استفاده می‌كنند. اكثر پس‌آبها حاصل از كارخانجات كاغذسازی و خمیر كرافت می‌باشند. از مایع( لیكور) سولفیت در ویسكانسین توسط بعضی كارخانجات استفاده می‌شود. در آبیاری پاشیدنی (اسپری) فقط روش مناسب گیاهی برای حصول مقادیر حجمی زیاد بدلایل وجود تنفسی و تبخیر و افزایش نفوذپذیری خاك، امری ضروری است. این امر بویژه برای خاكهای با بافت ریز مناسب می‌باشد. بررسی‌های انجام شده توسط خاكهای با خصوصیات متفاوت، اطلاعات مربوط به سرعت كاربرد را در شكل 15-6 برای پس‌آبهایی با مقادیرBOD متغیر نشان می‌دهد.از این منحنی‌ها مشخص میگردد كه در خاكهایی با تخلیه( زهكشی) خوب، بیش از 5/0 in یا بیشتر از   پس‌آب می‌تواند در هر روز بكار رود برای خاك‌هایی بازهكشی‌های ضعیف، سرعت های كاربرد كمتر از   در روز خواهد بود. آزمایش نشان داده است كه بارگیریBOD نباید از  در روز تجاوز كند و مقدار PH باید بین 6 و 5/9 باشد. نسبت جذب سدیم باید كمتر از 0/8 برای خاكهای نفوذ‌پذیر باشد اگر بیشتر باشد، اصلاح تعادل معدنی با كاربرد گچ ژیپس برای جلوگیری از كاهش نفوذپذیری امری ضروری می‌باشد. اما نباید از Fº115 تجاوز كند اما این امر بندرت مشكل آفرین است كه بدلیل تأثیر خنك كنندگی اسپری‌‌كردن می‌باشد.با عبور خاك رنگ پس‌آب های سفید‌كننده و پمپ كردن كاهش می‌یابد. میزان این كاهش بستگی به خصوصیات خاك دارد و خاكهای حاوی رس دارای بالاترین ظرفیت جذب می‌باشند. اجسام رنگی تمایل دارند در طی فصل آبیاری حفظ شوند و در طی فصل بارانی خارج گردند. این امری با مزیت است، زیرا جذب رنگ بطور سالیانه حفظ می‌شود. كاهش BOD عموماَ از 90%تجاوز نمی‌كند هنگامیكه بارگیری كمتر از   است. و نشان می‌دهد كه مقدار اكسیداسیون میكروبی مواد سازنده پس‌آب تجزیه‌پذیر از طریق تراوش درون خاك رخ می‌دهد. تولید محصول با استفاده از پس‌آبها بصورت یك عامل آبیاری خیلی شبیه به موارد بدست امده با ابهای سطحی و چاهی می‌باشد. در هنگام نوشتن بررسیهای طراحی شده برای ارزیابی تأثیر آبیاری پس‌آب روی رشد جوانه‌های كاج در ایستگاه آزمایشگاهی سوترن‌فارست در لوئیزیانا صورت گرفتند. تا به امروز هیچ نتایج جامعی بدست نیامده‌اند. در طراحی یك سیستم آبیاری، مقدار جامدات معلق پس‌آب باید در نظر گرفته شود. مشكلات همراه با پمپ‌های فشار بالا انسداد شیپوره نازل( افشانك)، انباشتگی روی خاك، یا آسیب محصول می‌تواند از حمل یك پس‌آب مصنوعی مواد معلق زیاد حاصل گردد. توصیه می‌شود پس‌آبهای حاوی كمتر از  ماده معلق را برای پرهیز از چنین مشكلاتی بكار برید خاك می‌تواند مقدار محدودی از ماده سلولزی را تجزیه كند ولی چنین تجزیه‌ای آهسته است كه توسط شكل 16-6 دیده می‌شود. بنابراین برای حذف جامدات قابل رسوب پیش‌فراوری امری مطلوب است و
حداقل عملیات با سرند‌كردن 20 مش مناسب است.
پیش‌بینی لازم است برای عملیات مزارع( مزرعه) صورت گیرد. حوضچه‌های قوی عموماَ برای این منظور بكار برده می‌شوند. در بعضی موارد در چا‌های مرطوب همراه با پمپها بكار برده می‌شوند كه از سطوح مختلف توسط شیرهای كنترل از راه دور فعال می‌گردند كه تعداد نازل‌ها را در عملیات تعیین می‌كند. پمپهای سانتریفوژ  با فشار بالا تقریباَ برای سیستم توزیع بكارمی‌روند سیستم باید خود تخلیه باشد تا آسیب از انجماد یا خوردگی را حذف نماید. حوزه‌های محصول باید هر 3 یا4 هفته در طی فصل تولید تا یك سطح 6 اینچ بریده شود. قبل از چرا یك دوره خشك كردن باید مجاز باشد تا از فشردگی خاك جلوگیری گردد درجایی كه چرخ‌های وسایل نقلیه عبور كرده‌اند تجهیزات چرای سبك با تایرهای بزرگ باید بكار برده شوند تحت شرایط بادی اسپری می‌تواند تا 300 فوت بكاربرده شود و مزرعه‌ها باید با یك چنگك فشرده سرند شوند یا از تجهیزات با ظرفیت كم و ارتفاع اسپری محدود استفاده می‌گردد
بهبود جریان و روش‌های كنترل تخلیه:
در بعضی موارد كه جریانها بطور دوره‌ای خیلی كم هستند و پس‌آبهای مورد عمل باعث تهی‌سازی اكسیژن شدید می‌شوند، هوادهی مجدد جریان به كمك هوای نفوذ كرده، هوا دهنده‌های سطح مكانیكی، توربین‌های تهویه در ایستگاههای هیدروالكتریك یا مسیرهای طراحی شده برای این منظور انجام می‌گیرد. حدود 60 پوند از اكسیژن می‌تواند در هر اسب بخار در روز توسط هوادهنده‌های مكانیكی حل شود. با این حال این مقدار به میزان سطح اكسیژن حل شده اولیه آب بستگی دارد و هرچه سطح پایین‌تر باشد گاز حل شده در واحد نیرو بیشتر خواهد بود به نظر می‌رسد كه این روش كاربرد بیشتری را در آینده برای بخش‌های جریان بین سدهای ناوبری پیدا كند درجایی كه ضریب هوادهی مجدد طبیعی خیلی كم می‌باشد. عدم تعادل بیولوژیكی میتواند در جریانهای دریافت كننده پس‌آبهای حاوی كربوهیدرات رخ دهد. نتیجه عبارت‌اند ازرشد سنگین ارگانیزم‌هایی مانند اسفاروتیدی ناتان‌ها یا  لپیتومتیسیس می‌باشد.  قطع نظر از هر چیزی، چنین رشدی با تورهای ماهیگیری و كاهش زمان ماهیگیری و مشكل تمیز كردن تورها همراه است. چنین شرایطی در جریانهایی پیش می‌آید كه آلودگی ارگانیك توسط یك گاز اكسیژن محلول منعكس نمی‌شود. مؤثرترین روش كنترل تحت بعضی شرایط عبارت‌اند از تنظیم تخلیه پس‌آب است. با رها كردن پس‌آب را در یك مدت زمان معینی ارگانیزم‌ها از مواد غذایی تهی شده و می‌میرند. دوره تخلیه برای جلوگیری از تثبیت مجدد یك رشد نامناسب است، عملیات این روش كنترل از یك اندازه كافی بار پس‌آب بدون تهی‌سازی اكسیژن جدی استفاده می‌كند. در عمل، یك حوضچه نگهداری با ظرفیت حفظ پس‌آب برای 5 روز و تخلیه بیش از 1 روز برای این سیستم آرایشی بهینه‌ای می‌باشد. حوضچه‌های نگهداری این نوع نیز در كارخانجات در حمل‌های جذر و مد و در جهت جریان ایستگاههای هیدروالكتریك بكاربرده می‌شوند. موارد قبلی برای حفظ پس‌آب در طی جذر و مدها آرایشی می‌یابند. موارد اخیر برای تخلیه پسآب متناسب با تخلیه آب از ایستگاه هیدرولیك مخالف جریان آرایش می‌یابند. حوضچه‌های نگهداری مشابه در بعضی كارخانجات برای حفظ تخلیه‌های دوره كوتاه از پس‌آبهای قوسی بكار می‌روند طوری كه تخلیه نهایی آنها می‌تواند در طول مدت زمان بالانس منظم شود و بارهای جریان متوازن گردد. در بعضی موارد، كارخانجات خلیجی از ریزش آب در داخل اقیانوس استفاده می‌كند و بنابراین از مزیت رقیق‌سازی توسط اقیانوس بهره می‌برد. ریزشهای به رودخانه در كارخانجات بزرگ معمول هستند زیرا آنها اجازه اختلاط سریع پس‌آب و آب را می‌دهند. و از تشكیل غلظت پس‌آب زیاد در جریان جلوگیری می‌كنند. تأثیر پس‌آبهای كاغذ  وخمیر كاغذ برروی زندگی آبزیان موضوع بررسیهای بسیاری بوده است. مرگ و میر بین ماهیان ناشی از پمپ كردن پس‌آبها یا كاهش دفعات صورت می‌گیرد و در اكثر بررسیها از این نوع به طرف تأثیرات پایدارتر هدایت می‌شوند كه پس‌آبها ممكن است برروی محیط آبی( آب رسی) داشته باشند…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی روش های تصفیه بیولوژیکی پساب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روش های تصفیه بیولوژیکی پساب در word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روش های تصفیه بیولوژیکی پساب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
تصفیه بیولوژیکی پساب کارخانه چوب و کاغذ  
با توجه به آلاینده بودن مواد شیمیایی فاضلاب برای جلوگیری از نشر هرگونه آلودگی از طریق رودخانه ها به بسترهای آبی و جهت جلوگیری از انتقال هرگونه عوامل مسمومیت به آبزیان منطقه و با توجه به این که استفاده از عوامل شیمیایی نظیر لخته سازهای شیمیایی و یا پلیمری بخودی خود موجب افزایش هزینه تصفیه فاضلاب میگردد ،لذا استفاده از فیلترها و رآکتورهای بیولوژیکی پدیده نوینی جهت مقابله با عوامل آلاینده زیست محیطی میباشند . زیرا بازدهی مناسب و کاهش هزینه های مصرف مواد شیمیایی موجب بهبود یافتن روش های تصفیه میگردد .
    اساس کار این روش استفاده از میکروارگانیزمهای بی هوازی ،با بسترلجن فعال جهت هضم و حذف ترکیبات آلاینده آلی فاضلاب میباشد . در این پروژه مطالعاتی در زمینه استفاده از لجن فعال بستر مرداب و حوضچه های ته نشینی جهت کاهش BOD و COD فاضلاب انجام شد . نمونه های مورد آزمایش به مدت 22 روز در کشت بی هوازی مورد آزمایش قرار گرفتند ،نتایج رضایتبخشی حاصل شد گرچه جهت بهبود شرایط بیولوژیکی و زیست محیطی میکروارگانیزمها ،مواد غذایی غنی بمیزان 1/0 درصد استفاده گردید .
    نتایج بدست آمده از بستر مرداب ما را بر آن داشت که نسبت به استفاده از آن در یک برج آکنده جهت کشت ارگانیزم بصورت فیلم برآییم ،تا روند تجزیه ترکیبات آلی را در برج آکنده فوق مورد بررسی قراردهیم . نتایج پژوهشی نشان میدهد ،استفاده از برج اکنده موفقیت های چشمگیری را جهت تصفیه بیولوژیکی كارخانجات چوب و كاغذ به ارمغان خواهد آورد .
    این موضوع ما را بر آن داشت كه آزمایشات مختلفی را با انواع پساب تولید شده در كارخانه چوب و كاغذ به كمك بستر لجن فعال انجام داده و نتایج بدست آمده را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم . در ادامه تحقیقات ،مطالعات انجام شده در مورد تصفیه پساب در دنیا و كارهای انجام شده در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و میزان پیشرفت تكنولوژی دنیا و تكنولوژی تصفیه پساب صنایع چوب و كاغذ در كشور ما را مورد ارزیابی قرار می دهیم .
مقدمه
    اهمیت کاغذ و محصولات ساخته شده در دنیای مدرن امروز برای همه معلوم و مشهود است . هیچ محصولی تاکنون به اندازه کاغذ و مشتقات آن در کلیه فعالیتهای بشر امروزی نقش موثر و تداوم بخشی نداشته است . محصولات کاغذ در بایگانی و ذخیره اطلاعات ،تحریر ،چاپ ،هنر ،تبلیغات ،بسته بندی و … به صورت نامحدود بکار گرفته می شود . به همین دلیل شاهد تحقیقات و پیشرفت در تمام زمینه های تکنولوژی تولید خمیر و کاغذ در جهان می باشیم و امروزه کمپانی های بزرگ در این صنعت رقابت تنگاتنگی در رابطه با ارائه محصولات متنوع تر و قابل عرضه تر به بازار مصرف داشته و در عین حال با کم کردن هزینه در مصارف انرژی مواد و نیروی انسانی سعی در دست گرفتن بازار و کنار زدن رقبای دیگر می باشد . علاوه بر اینها صنعت کاغذسازی در ایجاد فرصتهای جدید شغلی و بکارگیری نیروهای مجرب و نیمه مجرب نقش موثری را ایفا می نماید .
    یکی از فاکتورهای شاخص پیشرفت یک کشور مصرف سرانه کاغذ می باشد . برای مثال آمار موجود گویای آن است که کشور آمریکا با مصرف سرانه 226 کیلوگرم بیشترین مصرف و کشور کنیا با مصرف سرانه زیر 1/0 کیلوگرم کمترین مصرف را داشته اند . کشور ما با مصرف سرانه 14 کیلوگرم در ردیف نیمه پایین این جدول قرار دارد .
    همه صنایع ،هم به صورت جامد و هم به صورت مایع ،فاضلاب تولید می کند . بخش مایع این فضولات ،یا فاضلاب اساساً همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است . از نظر منابع تولید ،فاضلاب را می توان ترکیبی از مایع یا فضولاتی دانست که توسط آب از مناطق مسکو-نی ،اداری و تاسیسات تجاری و صنعتی حمل شده و ، بر حسب مورد ،با آبهای زیرزمینی ،آبهای سطحی و سیلابها آمیخته است . اگر فاضلاب تصفیه نشده انباشته شود ،تجزیه مواد آلی آن ممکن است منجر به تولید مقدار زیادی گاز-های بدبو شود . علاوه بر آن ،فاضلاب تصفیه نشده معمولاً حاوی میکروارگانیزمهای بیماریزای فراوانی است که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند و یا در برخی فضولات صنعتی موجودند . فاضلاب ،شامل مواد مغذی نیز هست که می تواند سبب تحریک رشد گیاهان آبزی شود ، وممکن است ترکیبات سمی نیز داشته باشد ،بنابه این دلایل انتقال سریع و بدون دردسر فاضلاب از منابع تولید ،و سپس تصفیه و دفع آن نه فقط مطلوب بلکه در جوامع صنعتی ضروری است .
    فاضلابی که از شهرها و قصبات جمع آوری می شود نهایتاً باید به آبهای موجود و یا به زمین بازگردد . باید در هر حالت به سوال پاسخ داده شود که چه مواد آلوده کننده ای در فاضلاب و به چه مقدار باید حذف شود تا سلامت محیط حفظ گردد ،این عمل مستلزم یررسی شرایط و نیازهای محلی همراه با کاربرد اطلاعات علمی و قضاوت مهندسی بر اساس آخرین تجارب و رعایت شرایط و مقررات ایالتی و کشوری میباشد .
    اگر چه از زمانهای قدیم به جمع آوری آبهای سطحی و زهکشی مبادرت ورزیده شده است ولی جمع آوری فاضلاب به اوایل قرن 18 میلادی مربوط می شود . تصفیه اصولی فاضلاب از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی آغاز شد. در نیمه دوم قرن نوزدهم با تکامل تئوری میکروبی توسط Koch و Pasteur  عصر جدیدی در زمینه بهداشت آغاز گشت قبا از این تاریخ اثر آلودگی در ایجاد بیماریها ناشناخته بوده و از علم در حال تکامل میکروب شناسی نیز برای تصفیه فاضلاب کمتر استفاده میشد .
    در اواخر قرن هیـجدهم در آمریکا بخاطر عدم وجود مشکل تخـلیه فاضلابها در آبها (مانند اروپا) و بخاطر وجود زمین های وسیع و مناسب برای تخلیه چندان اهمیتی داده نمیشد . در اوایل قرن نوزدهم توجه به امر بهداشت باعث شد تا نیاز به اتخاذ تصمیمات موثر در زمینه فاضلاب بیشتر احساس شود .
    در طـول 20 تا 30 سال گذشته تعداد صنـایعی که فاضـلابهای خود را در شبـکه فاضلاب خانگی تخلیه می کنند بطور فزاینده ای افزایش یافته است . بخاطر اثرات سمی ناشی از وجود این فاضلابها مسئله اصلی ترکیب فاضلاب صنعتی و فاضلاب خانگی مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفته است . در آینده در بسیاری از جوامع این فاضلابها در تاسیسات جداگانه ای تصفیه شده و یا قبل از تخلیه در شبکه فاضلاب شهری به نحوی که اثرات زیان آور خود را از دست دهند ،تحت تصفیه مقدماتی قرار میگیرند .
حفظ و سلامت منابع آبی موجود و استفاده بهینه از آنها سبب شده است که مسئله تصفیه فاضلاب ها ی صنعتی قبل از تخلیه به رودخانه ها بیش از پیش مورد اهمیت قرار گیرد و در این راستا محدودیت قوانین ومقررات محیط زیستی در حال افزایش است .
    حذف آلاینده ها در فاضلاب صنعتی به طور کلی به روشهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی و یا ادغامی از آنها انجام می پذیرد که در اینصورت به ترتیب به آنها تصفیه مقدماتی ،ثانویه و نهایی اطلاق می گردد . در تصفیه فیزیکی عملیاتی همچون آشغالگیری ،اختلاط و ته نشینی و در تصفیه شیمیایی عملیاتی همچون تزریق مواد شیمیایی ،ضدعفونی کردن و جذب سطحی انجام می شود . در تصفیه بیولوژیکی نیز با ایجاد محیطی مناسب برای رشد و نمو میکروارگانیزمها و فعالیت های بیولوژیکی حذف مواد آلی با قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی انجام می شود .
    شرایط اقلیمی ،موقعیت جغرافیایی ،پارامترهای کمی – کیفی فاضلاب و مورد استفاده پساب تصفیه شده از عوامل مهم در انتخاب سیستم تصفیه فاضلاب محسوب می شوند . در هنگام احداث تصفیه خانه فاضلاب های صنعتی معیارهایی اساسی می بایست مد نظر قرار گیرند :
– امکان توسعه تصفیه خانه در آینده
– شرایط و ساختمان خاک
– فواصل ساختمان های اداری و مسکونی
– ظاهر محل تصفیه
– توپوگرافی محل
– سیلاب گیری محل تصفیه خانه
– جهت بادهای غالب
– امکان دسترسی به منبع انرژی و آب
– امکان حمل و نقل به تصفیه خانه
– امکان دفع و یا استفاده از پساب تصفیه شده و لجن های حاصله
فصل اول
منابع تولید فاضلاب در صنایع چوب و كاغذ
كارخانجات صنایع چوب و كاغذ به منظور تولید سالیانه چندین هزار تن كاغذ فلوتینگ ،كاغذ روزنامه و چاپ و تحریر دارای واحدهای مختلفی می باشد كه هر واحد به طور مستقل در زمینه تولید فاضلاب نقش دارند كه به طور كلی فاضلابی از این واحد ها تولید میشود كه جهت تصفیه آن نیاز به واحدی در انتهای خط تولید یه نام واحد تصفیه پساب می باشد . در ادامه به منظور آشنایی با فرایند تولید كاغذ به معرفی واحدهای تولید كاغذ می پردازیم :
1.واحد آماده سازی چوب ، تولید و انتقال خرده چوب Wood & Chip Handing
2.واحد تولید خمیر Pulp Plant
3.واحد ماشین كاغذ Paper Machine plant
4.واحد بازیابی و آماده سازی مواد شیمیایی Chemical Recovery , Conversation & prepration
5.واحد تبخیرEvaporation
6.واحد بویلر بازیابی Recovery Boiler
7.واحد تولید هوای فشرده و آب DM
1-1- منابع تولید فاضلاب در کارخانه
درهر صنعتی بدلایل مختلف،زایدات صنعتی چه بصورت مواد جامد و یا بشکل محلول در آب فاضلابهای صنعتی را بوجود میاورند.نشتی پمپها ،سرریز تانکها و آب شستشوو…بوجود آورنده فاضلاب صنایع چوب و کاغذ ایران میباشند. در صنعت کاغذ،مقدار زیادی آب برای شستشوی خمیر استفاده میشود و حاصل کار تولید فاضلاب زیاد است.
1-1- الف – منابع تولید فاضلاب در واحد پخت
1)نشت پمپهای انتقال لیکور سیاه
2)کندانس حاصل از گازهای آلوده قابل چگالش
3)سرریز تانک محلول پخت (لیکور سفید)

1-1- ب – منابع تولید فاضلاب در قسمت آماده سازی خمیر

1)نشت پمپهای انتقال خمیر
2)سرریز مخزن تصفیه
1-1- ج – منابع تولید فاضلاب در واحدهای ماشین کاغذ
1)توری ماشین کاغذ
2)فیلتر خلأ استوانه ای
3)آبگیری توسط پرس نمدی
1-1- د – منابع فاضلاب درواحد بازیابی مواد شیمیایی
1)آبگیری لجن آهک در فیلتر خلأ دورانی
2)فاضلاب حاصل از تبخیر کننده های لیکور سیاه با چگالش آلوده
3)نشت پمپهای لیکور سیاه و لیکور سفید
4)سرریز تانکها
1-1- هـ – منابع دیگر

1)آب خنک سازی دستگاههای موجود درواحد تهیه چیپس و آب محوطه که در کانالهای مخصوص جمع آوری شده و بعنوان آب آبیاری استفاده میشود.
2)در واحد تصفیه آب،فاضلاب حاصل از بازشویی فیلترهای شنی و لجن کلاریفایر وارد کانال فاضلاب قلیایی میشود.
3)در قسمت تصفیه ثانویه آب برای دیگهای بخار،هنگام احیای رزینهای آنیونی و کاتیونی از سود و اسید کلریدریک استفاده میشود که فاضلاب این قسمت نیز وارد کانال فاضلاب قلیایی میشود و چون دایمی نیست موجب ایجادشوکهای شدید PHمیگردد.
1-2- تقسیم بندی انواع فاضلابهای تولید شده در کارخانه چوب وکاعذ
بطور کلی میتوان فاضلابهای تولید شده در کارخانه را به سه دسته تقسیم بندی کرد.
1-2- الف – فاضلاب قلیایی کارخانه
این فاضلاب از قسمتهای پخت و تهیه خمیر و بازیابی مواد شیمیایی بوجود می آید قسمتی از این فاضلاب ناشی از نشت پمپهای مختلف،در طول فرآیند تولید میباشد. این فاضلاب از لحاظ کیفیت دارای غلظتهای متفاوت است.
فاضلابهایی که در طول خط تولید وارد کانال قلیایی میگردند و دارای آلودگی بالایی هستند،عبارتند از:
1)فاضلاب حاصل از نشت پمپهای انتقال دهنده لیکور سفید به برج پخت که فاضلاب این قسمت حاوی محلول سولفید سدیم وسودسوزآور است.
2)فاضلاب حاصل از سرریز تانک تصفیه که این فاضلاب لیکور سیاه رقیق بوده که همراه خود الیاف ریز را وارد کانال قلیایی مینماید.
3)نشت پمپهای لیکور سیاه غلیظ که لیکور را جهت بازیابی به کوره پمپاژ میکند.
4)فاضلاب حاصل از آبگیری لجن آهک
5)فاضلاب ناشی از شستشوی گازهای آلوده مثل مرکاپتانها و هیدروژن سولفوره و دیگر ترکیبات سولفوره که وارد کانال قلیایی میگردد.
6)فاضلاب حاصل از تبخیرکننده ها
7)فاضلاب حاصل از بازشویی
8)رزینهای آنیونی و کاتیونی که به کانال فاضلاب قلیایی وارد میشود.
9)فاضلاب ناشی از نشت پمپهای انتقال لیکور سیاه رقیق
10)سرریز تانک لیکور سفید
1-2- ب – فاضلاب الیافدار کارخانه
این فاضلاب از فرآیندهای شستشوی خمیر،پرسها،خشک کنها و مخازن خمیر تولید میگردد،حاوی مقدار قابل ملاحظه ای الیاف و مواد شیمیایی مثل آلوم،اسید ورزین میباشد.فاضلابهای قلیایی و الیافدار تولید شده در فرآیند توسط کانالهای فرعی به کانال اصلی فاضلاب قلیایی و فاضلاب الیافدار منتقل شده و از طریق این دوکانال به تصفیه خانه فاضلاب هدایت میشوند. دو مرحله پیش تصفیه فیزیکی بصورت آشغالگیر در مسیر این دو فاضلاب قرار گرفته است که تکه کاغذهای پاره شده را از فاضلاب جدا میکند.فاضلاب الیافدار به کلاریفایر هدایت شده و فاضلاب قلیایی به حوض ته نشینی اول منتقل میگردد.
فصل دوم
اصول كلی در تصفیه پساب
2-1- پارامترهای فیزیکی – شیمیایی فاضلابها
غلظت کل جامدات TDS
عبارتست از کل موادی که پس از تبخیر نمونه پساب در درجه حرارت 103 الی 105 در جه سانتیگراد باقی می ماند . کل جامدات به دو دسته کلی جامدات معلق (با قطر حداقل 1 میکرون) و جامدات کلوئیدی و محلول (با قطر کمتر از 1 میکرون) تقسیم می شوند . همچنین دسته بندی های فوق نیز بر اساس فراریت با حرارت دادن نمونه تا 600 درجه سانتیگراد انجام می شود ،بطوری که آنچه در اثر تبخیر باقی می ماند بخش معدنی وآن بخش از جامدات که به شکل گاز از ظرف خارج شده به عنوان بخش آلی محسوب می گردند .
بو
    بو در فاضلابها معمولاً به دلیل تجزیه مواد آلی حاصل می گردد . هر چه فاضلاب بیشتر در شرایط سپتیک قرار داشته باشد ،بوی آن زننده تر است .
رنگ
    معمولاً هر چه فاضلاب کهنه تر باشد رنگ آن تیره تر خواهد بود . وجود مواد آلی گوناگون باعث ایجاد رنگهای متفاوت در فاضلاب می شود .
درجه حرارت
    دمای فاضلابها به دلیل فعل و انفعالات بیوشیمیایی معمولاً کمی بیش از درجه حرارت
 آب مصرف شده می باشند . بر حسب شرایط جغرافیایی ،درجه حرارت متوسط سالیانه فاضلابها حدوداً 10 الی 21 درجه سانتیگراد تخمین زده می شود .
چربی و روغن
    ترکیباتی از الکلها یا گریسرل با اسیدهای چرب می باشند . چربیها ترکیبات
آلی پایدار می باشند که به سختی توسط میکروارگانیزمها تجزیه می شوند و ایجاد لختلال در فعالیت های بیوشیمیایی می کنند .
PH
پارامتر مهمی جهت انجام واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی محسوب می شود .
BOD 5
    جهت تعیین معیار آلودگی مواد آلی در فاضلابها مورد استفاده قرار می گیرد .
COD
    جهت تعیین معیار آلودگی در فاضلابها مرد استفاده قرار می گیرد . مقدار COD فاضلابها معمولاًبیش از BOD 5 می باشد . زیرا با این پارامتر می توان کل موادی را که هم بصورت شیمیایی و هم بصورت بیوشیمیایی قابل اکسید شدن هستند مورد اندازه گیری نمود .
ترکیبات نیتروژن و فسفر
    وجود مقادیر کافی این ترکیبات جهت انجام واکنشهای بیوشیمیایی و رشد کافی
 میکروارگانیزمها ضروری می باشد .
قلیائیت
    جهت انجام واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی و نیز کنترل PH فاضلاب غلظت قلیائیت پارامتر کنترل کننده مهمی می باشد .
غلظت مواد سمی
    وجود این مواد واکنشهای بیوشیمیایی را مختل می کند و می بایست قبل از ورود فاضلاب به واحد بیولوژیکی غلظت این مواد تا حد مطلوب و بی خطر برای میکروارگانیزمها کاهش یابند .
اکسیژن محلول
    جهت انجام واکنشهای بیولوژیکی هوازی ،وجود غلظت کافی از اکسیژن محلول در فاضلاب ضروری می باشد
2- 2- تصفیه فیزیکی 
نوعی از تصفیه است که در آن از یک رشته فرآیندهای فیزیکی برای جداسازی مواد معلق موجود در فاضلاب استفاده میشود . این فرآیندهاعموماً عبارتند از : آشغالگیری اختلاط ،انعقاد ،ته نشینی ،شناورسازی و صاف کردن باید توجه داشت که در هر یک از روشهای نامبرده ،کم و بیش تصفیه بیولوژیکی نیز بصورت خود بخود و توأم با تصفیه فیزیکی انجام میگیرد ولی در برابر تصفیه فیزیکی میزان و اثر آن کمتر است .
2-2-الف – آشغالگیرها
    اولین واحد هر تصفیه خانه ای از آشغالگیرها تشکیل شده است .  آشغا-لگیرها اشکال مختلفی همچون لوله های موازی ،صفحات سوراخ دار ،تورهای مشبک و غیره می توانند داشته باشند و جهت محافظت از پمپ ها و تجهیزات مکانیکی واحدهای پایین دست و جلوگیری از مسدود شدن کانالها و لوله ها مورد استفاده قرا می گیرند . آشغالگیرهای میله ای بسیار متداول می باشند و بر حسب فاصله بین میله ها به سه دسته آشغالگیرهای ریز ،متوسط و درشت تقسیم می شوند .
    راندمان حذف اجسام توسط آشغالگیرها بستگی به فاصله میله ها ،نوع آشغالگیر ها و مقدار آن در فاضلاب مورد نظر دارد . در شکل 1 (ضمیمه) میزان حذف متوسط اجسام در مقابل فاصله بین میله مشخص شده است .
2-2- ب – واحد چربی گیری
    هدف از انتخاب این واحد در سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی جداسازی چربی و روغن
و مواد شناور از فاز مایع می باشد . روغن و چربیها به دو دسته کلی شناور و با آزاد و امولوسیونی یا محلول تقسیم می شوند . از جمله اثرات منفی حضور چربیها و روغنها در فاضلابها ،می توان به موارد زیر اشاره نمود :
– کاهش سطح مقطع لوله ها و کانالها
– جلوگیری از عبور نور و کاهش سرعت انتقال اکسیژن
– جلوگیری از رشد موجودات آبی همچون ماهیها
– احتمال خطر آتش سوزی در مسیر انتقال
– مزاحمت در فرایندهای تصفیه آب
– ایجاد اشکال در سیستمهای بیولوژیک
– بد منظره نمودن سطح رودخانه ها
روشهای جداسازی و کاهش غلظت روغن و چربیها عموماً عبارتند از :
– جداسازی ثقلی
– شناورسازی با هوای محلول
– انعقاد ،لخته سازی و به دنبال آن شناورسازی یا ته نشینی
– فیلتراسیون
– جذب سطحی توسط کربن فعال
– فرآیندهای غشایی
– تصفیه بیولوژیکی
که با توجه به راندمان حذف ،سه روش اول مصارف زیادی در تصفیه خانه ها دارند . در چربی گیر های ثقلی با ایجاد حالتی لمینار ،روغن و چربیهای آزاد به حالت شناور درآمده و از فاز مایع جدا می شوند .
جدول 2-1:مبانی طراحی چربی گیرهای ثقلی API
عمق (h)    3 –8             ft
عرض (w)    6 –20           ft
عرض / عمق (h / w)    0.3 – 0.6
بار سطحی    0.4 – 1.6     gal / ft2 . min
سرعت افقی حداکثر    3  ft /          min
زمان ماند    45 – 90      min
راندمان حذف    70 – 90       %
در روش جداسازی با هوای محلول ،در ابتدا هوا تحت فشار چندین بار در فاضلاب محلول شده است و سپس با کاهش فشار تا حد فشار اتمسفری ،روغن و چربیهای محلول به همراه حبابهای هوا به حالت شناور در می آیند . در این نوع چربی گیرها تزریق مواد شیمیایی همچون آلوم نقش موثری در جذب بهتر حبابهای هوا و در نتیجه شناورسازی بیشتر روغن و چربیها و نیز کاهش BOD فاضلاب بعهده دارند
شكل 2-1 : نمای كلی از یك واحد چربی گیری
    جدول 2-2 :مبانی طراحی چربی گیر با هوای محلول DAF
نسبت هوا به جامدات (A / S)    0.01 – 0.06
بار سطحی    (2.44-9.76 m3/m2.hr) 1-4 gal / min .ft2
زمان ماند تانک اشباع    2 – 5 min
زمان ماند تانک شناورسازی    20 – 60 min
فشار تانک اشباع    275 – 350  Kpa
راندمان حذف    75 – 95 %
در واحد های بزرگ برای محلول سازی هوا ،بخشی از فاضلاب خروجی در تماس با هوا تحت فشار قرا می گیرد و جریان برگشتی قبل از ورود به تانک شناورسازی با جریان ورودی مخلوط می شود .
2-2- ج – مخازن متعادلساز  
هدف از متعادلسازی ،به حداقل رسانیدن و یا کنترل نوسانات کیفی و کمی فاضلابها جهت ایجاد شرایطی مطلوب برای فرآیند تصفیه می باشد . اندازه و نوع این مخازن بر حسب کمیت و تنوع در جریانهای فاضلاب متغیر خواهد بود .
    وجود این واحد در تصفیه خانه فاضلابهای صنعتی سبب می شود تا علاوه بر حذف یا کاهش شوکهای هیدرولیکی و در نتیجه جلوگیری از اختلال در انجام واکنشهای بیولوژیکی و شیمیایی ،طراحی تصفیه خانه براساس ظرفیت متوسط انجام گیرد . از جمله فواید دیگر مخازن متعادلساز می توان به موارد زیر اشاره نمود :
– امکان تنظیم PH
– امکان تزریق صحیح مواد شیمیایی به دلیل ثابت ماندن دبی
– پیش هوادهی و جلوگیری از انتشار بوهای نامطلوب
– دفع برخی ترکیبات فرار
    مخازن متعادلساز به دو نوع online و offline تقسیم می شوند که در نوع اول تمام فاضلاب در طی زمان مشخصی مخلوط می گردند ولی در نوع دوم بخشی از فاضلاب به این مخازن وارد می گردد . در مواردی که نوسانات و شوکهای سیستم فقط کمی هستند کاربرد مخازن offline اقتصادی تر خواهد بود .
2-3- تصفیه شیمیایی
نوعی از تصفیه است که در آن حذف یا تبدیل عوامل آلوده کننده توسط افزودن مواد شیمیایی و یا سایر واکنشها صورت میپذیرد و یا خصوصیت شیمیایی فاضلاب تغییر داده میشود . فرآیندهای شیمیایی عموماً با فرآیندهای فیزیکی و یا بیولوژیکی همراه هستند و فرآیندهایی همچون انعقاد و لخته سازی ،جذب سطحی و ضدعفونی کنندگی را شامل می شوند .
    در فرآیند انعقاد و لخته سازی به کمک مواد شیمیایی ،مواد معلق سبک و بویژه مواد نیمه محلول و کلوئیدی شکل بصورت لخته ها و قطعات بزرگی درمیآیند و در اثر نیروی ثقل ته نشین می شوند . در این فرآیند تا حدود 90-80 درصد مواد معلق ،70-40 درصد BOD5 ،60-30 درصد COD و 90-80 درصد انواع باکتریها از فاضلاب جدا می شوند . در فرآیند جذب سطحی ،با استفاده از برخی از مواد همچون کربن فعال می توان ذرات معلق و محلول موجود در فاضلاب را جذب نمود . استفاده از اینگونه مواد بویژه برای رنگ زدایی بعضی از انواع پسابها مفید خواهد بود .
    ضدعفونی کنندگی به فرآیندی اطلاق می شود که در آن میکروارگانیزمهای مولد بیماری بواسطه مکانیزم های تخریب دیواره سلولی ،تغییر در قابلیت نفوذ سلولی ،تغییر در ماهیت کلوئیدی پروتوپلاسم و جلوگیری از فعالیت آنزیمها نابود می شوند . استفاده از مواد شیمیایی همچون ترکیبات کلروازن مصارف زیادی در ضدعفونی کنندگی فاضلابها دارند .
    فرآیندهای شیمیایی که در تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند عموماً شامل مراحل انعقاد ،لخته سازی ،و ته نشینی می باشند لذا در ادامه به بحث در مورد واحدهای مذکور و بررسی انواع منعقدکننده ها پرداخته خواهد شد .
2-3- الف – انعقاد در فرآیندهای شیمیایی و تعیین ماده شیمیایی مناسب
فرآیند انعقاد جهت جداسازی موا دآلاینده در فاضلابها در حالات معلق و یا کلوئیدی مورد استفاده قرار می گیرد . مواد کلوئیدی با اندازه 1-1/0 نانومتر را به دلیل هم بار بودن و دفع یکدیگر نمی توان توسط فرآیندهای فیزیکی از فاضلاب جدا نمود .
    کلوئیدها در اثر وجود نیروهای الکترواستاتیک دافعه در حالت پایدار می باشند و با افزودنکاتیونهایی با عدد والانس بالا می توان با کاهش پتانسیل زتا و خنثی نمودن بار منفی کلوئیدها ،پایداری آنها را از میان برد . ذرات بی بار شده در اثر برخورد و تماس با مواد شیمیایی اضافه شده (منعقد کنندها یا کمک منعقدکنندها) به یکدیگر چسبیده و تشکیل فلوکهایی با وزن مخصوص بیش از آب می دهند و در نتیجه قابلیت ته نشین شدن را به دست می آورند .
    انتخاب ماده منعقدکننده و مواد مناسب دیگر جهت انعقاد و لخته سازی بهتر توسط روش جارتست انجام می گیرد . معمولاً مواد منعقد کننده در محدوده مشخصی از PH عمل می نمایند که می بایست جهت ایجاد شرایط بهینه به آن توجه نمود .
2-3- الف – I – عوامل موثر در انعقاد و لخته سازی

1.PH : هر ماده منعقد کننده در PH مناسبی ایجاد فلوکهای درشت می نماید . PH محیط باید در محدوده های باشد که رسوب ایجاد شده کمترین حلالیت را داشته باشد .
–    درجه حرارت : کاهش درجه حرارت محیط سبب می شود تا تمایل فلوکها برای ته نشین شدن کاهش یابد .
2. نوع مواد و ذرات معلق : انعقاد سازی ذرات رنگ مشکل تر از ذرات کدریت است . آبهایی که از نظر کدریت فقیر ولی از نظر رنگ غنی می باشند تولید لخته های سبک تر می کنند که دیرتر ته نشین می شوند . در این موارد استفاده از مواد کمک منعقدکننده مفید خواهد بود . بطور کلی هرچه کدریت و قلیائیت در پساب بیشتر باشد انعقادسازی راحت تر انجام می شود .
3. مقدار ماده جامد : بطور کلی با افزایش مقدار مهده جامد محلول (TDS) در پساب فرآیند انعقادسازی بهتر انجام می گیرد . با افزایش TDS پساب ،مدت زمان همزدن کمتری برای انعقاد و لخته سازی جهت جلوگیری از پایداری مجدد ذرات ریز نیاز است .
2-3- الف – II – منعقد کننده های متداول
در جدول زیر متداول ترین منعقدکننده ها آورده شده است . همچنین جهت انعقادسازی مطلوب در بسیاری از موارد از مواد اکسیدکننده همچون مشتقات کلر و یا مواد وزین کننده همچون خاک بنتئنیت و کربن غعال (در مواردی که کدورت اولیه پساب کم باشد) بعنوان کمک منعقد کننده استفاده می کنند . پلی الکترولیت ها با زنجیره طولانی مولکولی موارد استفاده فراوانی جهت کمک به ته نشینی بهتر را در تصفیه خانه بعهده دارند .
جدول 2-3 : منعقد کننده های متداول
منعقد کننده ها    محدوده  PH
آلوم    7 – 4
کلرید فریک    بیش از 7
سولفات فرو بهمراه هوادهی    11 – 9
سولفات فریک    11 – 8

2-3- ب – واحد اختلاط سریع و پارامترهای طراحی
   
جهت انجام انعقادسازی کامل ،پراکندگی و پخش یکنواخت مواد منعقد کننده در راکتور ،اختلاط سریع ضروری می باشد . در اینگونه راکتورها عمل اختلاط به گونه ای باید انجام شود که تلاطم کامل بوجود آید . پارامترهای طراحی واحدهای اختلاط سریع ،رمان اختلاط و گرادیان سرعت می باشند . گرادیان سرعت معیاری از سرعت نسبی دو ذره و فاصله بین آنهاست و مفهوم آن بر حسب تحلیل انرژی در واحد حجم بشکل رابطه زیر تعریف می گردد :
G =  (? P / V ) ½
V =  m3  حجم راکتور
? = N.s/m2  ویسکوزیته
P = w       انرژی ورودی
G = s-1   گرادیان سرعت
شكل 2-2 : تانك اختلاط سریع   
تانکهای اختلاط معمولاً در گرادیان بین 55 تا 1000 و زمان ماند 20 ثانیه الی 2 دقیقه طراحی می شوند .
2-3- ج – واحد فلوکولاسیون یا لخته سازی و پارامترهای طراحی   
فلوکولاسیون فرآیندی است که از طریق اختلاط آهسته ،برخورد بین ذرات بی بار شده
از واحد اختلاط سریع ،مهیا شده و ذرات درشت به نام فلوک حاصل می گردند . سرعت فلوکولاسیون تابعی از تعداد ذرات ،حجم مخزن و گرادیان سرعت می باشد . مقادیر کم G با زمانهای ماند کوتاه تولید لخته های کوچک و فشرده و مقادیر بزرگ G با زمانهای ماند طولانی تولید لخته های بزرگتر و سبکتر می نمایند .چون لخته های بزرگ و فشرده در مخازن ته نشینی ،ساده تر حذف می شوند ،تغییر مقدار G در طی عمل فلوکولاسیون می تواند سودمند باشد . فلوکولاتورها معمولاً در گرادیان بین 20 تا 70 و زمان ماند 20 تا 30 دقیقه طراحی می شوند . همچنین جهت محاسبه مساحت پدالهای فلوکولاتور از رابطه زیر استفاده می شود :
P = CD A ? V3 / 2
C =  ضریب دراگ حدوداً 8/1 برای تیغه های مسطح
A = m2  سطح پدالها
? = kg/m3  دانسیته سیال
V = m/s  سرعت نوک پدالها
سرعت نسبی پدالها در سیال ،حدوداً 7/0 تا 8/0نشان داده شده است که سرعت نوک پدالها با مقادیر 6/0 الی 9/0 متر بر ثانیه علاوه بر ایجاد تلاطم کافی برای برخورد بین ذرات ،باعث شکسته شدن فلوکها نیز نمی شود .
2-3- د – مخازن ته نشینی  
هدف از تصفیه بوسیله ته نشینی ،جداسازی جامدات و مواد معلق با قابلیت ته نشینی
مناسب و بطورکلی کاهش غلظت مواد معلق می باشد . جامدات ته نشین شده در قسمت گودتر کف این مخازن (Hopper) توسط نیروی ثقل یا نیروی مکانیکی جمع شده و برای تصفیه بیشتر به واحدهای دیگر انتقال می یابند . مخازن ته نشینی به طور کلی به سه دسته بشرح زیر تقسیم می شوند :
1. مخازن ته نشینی با جریان افقی که در آنها گرادیان سرعت در جهت افقی می باشد .
2. مخازن ته نشینی با تماس لجن که در آنها در اثر عبور فاضلاب از لایه لجنی کف مخزن به سمت بالا و تماس مواد معلق موجود در فاضلاب با لایه لجنی ،بخش عمده ای از مواد معلق در لابه لای لایه لجنی بدام می افتند . این مخازن در شرایط یکسان زمان ماند کمتری نسبت به مخازن نوع اول دارند و عموماً برای لجن های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند .
– مخازن ته نشینی با سطح شیب دار که در آنها در اثر عبور فاضلاب از میان صفحات شیب دار به سمت بالا با ایجاد شرایط لمینار Laminar و افزایش سطح سرعت ته نشینی افزایش می یابد . بنابراین با نصب صفحات شیب دار در مخازن ته نشینی موجود نیز می توان بار سطحی آنها را افزایش داد .
مخازن ته نشینی به شکلهای مستطیلی ،مربعی و مدور ساخته می شوند . بطور کلی مزایا و معایب مخازن مستطیلی نسبت به مخازن مدور بشرح زیر خلاصه می گردند .
مزایا
– اشغال فضای کمتر در صورت وجود  چند مخزن
– صرفه جویی اقتصادی در صورت وجود چند مخزن به دلیل استفاده از دیواره های مشترک و ساخت ساده تر
– ته نشینی بهتر به دلیل طی مسافتهای بیشتر و اتصال کوتاه تر
– افت فشار کمتر
– مصرف انرژی کمتر برای جمع آوری لجن
– سهولت بیشتر در پوشاندن سطح مخازن و کنترل بهتر بو
معایب
– امکان تشکیل فضاهای مرده
– حساس نسبت به تغییرات جریان
– محدودیت در عریض نمودن بدلیل محدودیت در عرض تجهیزات جمع آوری لجن
– امکان نیاز به سرریزهای چند گانه
– هزینه تعمیر و نگهداری بیشتر تجهیزات جمع آوری لجن مانند زنجیرها و پاروها در نوع مستطیلی  …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مباحث كتاب و چاپ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مباحث كتاب و چاپ در word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مباحث كتاب و چاپ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

كتاب به مجموعه ای از ورقه های كاغذ ، پوست آهو یا ماده ای همانند آن گفته میشود  كه در آن مطالبی نوشته شده باشد و با هم به نخ كشیده شده یا صحافی شده باشند و دراصل به معنی دوختن چرمی به چرم دیگر یا پیوند دادن برخی از حروف به برخی دیگر به وسیله گفتن یا نوشتن است . بنابر آنچه در كتاب لغت و درتفسیر مجمع البیان آمده ، كتاب در اصل مصدر كتب یكتب است و به معنی پوستی را به پوستی دیگر پیوند دادن است مانند این كه كسی پاره پوستی را به مشك آب پینه بدوزد ( كتب القربه ) یا لب های قاطری را با حلقه گرد آورد و به یكدیگر پیوسته گرداند ( كتب البغله ) و سپاهیان را هم كه كتیبه گفته اند بواسطه آنست كه به یكدیگر می پیوندند . راغب می گوید نوشته ها را هم كه مكتوب می گویند برای این است كه حروف و كلمات را به یكدیگر می چسبانند و از آن جمله می سازند چه روی صفحه ای نوشته شود و یا آن كه ضمن گفتار باشد . بنابراین كلماتی را هم كه بر زبان می آورند گاهی كتاب می گویند مانند این كه گفتار خداوند را پیش از آن كه نوشته شود كتاب گفته اند زیرا حروف و كلماتی را ب یكدیگر پیوند داده اند . نتیجه عزم و اراده قطعی را هم كه سر زدن كاری و یا پیش آمدی است و یا وجود شدن چیزی است كتاب گفته اند . فرمان دادن به كاری و واجب گردانیدن آن را هم كتاب گفته اند . ثابت و پابرجا گردانیدن علم و عقیده ای در قلب كسی را هم كتاب گفته اند و این آیه شریفه را می توان در این باره شاهد آورد كه خداوند فرموده است : اولئك كتب فی قلوبهم الایمان ( مجادله ـ22)
در طول تاریخ ، كتاب به اشكال و انواع مختلف فراهم شده و دست و مركب و قلم و نی دركتابت آن بكار رفته و درهر ورق آن سطوری مركب از كلماتی مرتبط به هم و عبارات و مضامینی كه مفهوم مشخصی را القاء می كند پیوند خورده است . شیوه چاپ وحروفچینی در قرن اخیر به كتاب صورتی نو و كسترشی جهانی بخشیده و تهیه و دسترسی به آنرا سهل و میسور گردانیده است و سیر آن همچون مراحل سنی انسان كه شامل نوجوانی وجوانی میانسالی و پیری است مراحل علامت نگاری و مقاله نویسی و رساله نویسی را پست سر گذارده ، به صورت امروزین درآمده است .
كتاب مهمترین وسیله انتقال حقیقت ها و سخنگوی پیشینیان و كارنامه فرهنگ و معرفت بشر و اسباب فزونی دانش و ادبیات و بیان كننده تلخی ها و محرومیت ها و تلاش ها و كامیابی ها و پیروزی رفتگان و در مسائل علمی نشانه تسلسل تفكرات بوده ، قرن ها نقل و انتقال و گسترش دانش و هنر و نشر فرهنگ و تعمیم آموزش و پرورش و ایجاد نزدیكی ملت ها را از نقطه ای به نقطه دیگر ، عهده دار بوده است . كتاب و كتابخانه ، ضبط دانش اندیشمندان و تجربه صاحبنظران و نشر آن میان شیفتگان اندیشه های نو ، نقش اصلی و اساسی بارور كردن اذهان را به عهده داشته است .
كتاب موجب شده كه گنجینه های فكری و آثار گذشتگان برای آیندگان باقی بماند و اندیشه نسل های مختلف به هم پیوند بخورد و منبع عظیمی ازعلم و معرفت ایجاد گردد . این منبع عظیم كه به تدریج تكمیل می شود ازاسباب دگرگونی و تحول جوامع و ملل است .مثلاً در زمینه علوم ، پیشرفت تدریجی علم فیزیك و شیمی ، طرز زندگی جوامع انسانی را تغییر داده است . این پیشرفت ها كه به ویژه در صنایع مشهود است از یك یا چند نفر یا یك نسل ساخته نبوده ولی چون كشفیات مختلف ،مكتوب و بایگانی شده و دست به دست گشته ، پیشرفت های مزبور ممكن شده است . لذا بدیهی است آنچه میراث های فرهنگ بشری و حوادث تاریخی را كه عامل تحول است زنده نگه می دارد كتاب و قلم است و نیز آنچه ما از تاریخ گذشتگان می دانیم در اثركتابت به دستمان رسیده و گرنه شاید جز وقایعی كه برای پدر و پدر جد ما سینه به سینه روایت شده ، مطلب دیگری از تاریخ نمی دانستیم .
بررسی تاریخ و فرهنگ و آموزش و پرورش در سه دوره « پیش از اختراع خط » و « پس از اختراع خط و كاغذ و كتاب » و « اختراع چاپ » خلاصه می شود و كتاب در كنار آموزگار و برنامه و روش ، یكی از اركان عمده آموزش و پرورش به شمار رفته ، جامه تاریخی بسیار زیبا بر پیكر انسان است . دكارت ( فیلسوف نامدار فرانسه ) گوید : تمدن هر كشوری به اندازه عظمت و ارجمندی كتاب های آن كشور است و یك ملت به هیچ چیز آن اندازه نیاز ندارد كه به داشتن كتاب های خوب و راستین ، چنان كه پیامبران اولوالعزم با داشتن كتاب بر دیگر پیامبران برتری یافته اند .
نوع كتاب و نشریاتی كه در هر جامعه مورد مطالعه قرا می گیرد ، اگر به تناسب فهم و دانش مردم نگاشته شود در علم و آگاهی و رفتار آنها مؤثر واقع می شود . از طرفی بسیاری از تعلیمات اجتماعی و تربیت ها ، مدون و كتاب شده نیست لكن خردمندان كوشش می كنند كه درعمل و گفتار به كتاب ها استناد جویند و این موجب می شود كه عامه مردم از آثار و تألیفات متأثر شوند . لهذا وضع فرهنگ هر جامعه با كتاب های موجود در آن جامعه مناسبت نزدیك دارد و در مقیاس محدود ، فراوان پیش آمده كه كسی با خواندن یك كتاب ، طرز فكرش تغییر كرده ، متحول شده است .
صنعت چاپ نیز از جمله بزرگترین و مفیدترین اختراعات بشری و وسیله انتقال اندیشه ها و عواطف بسیاری از علما و دانشمندان و فلاسفه و اهل هنر برای میلیاردها مردم در طول تاریخ بوده است . این صنعت ، آموزش و تحقیق را كه در انحصار گروهی خاص بوده برای همه مردم ممكن ساخته است و بخصوص حاصل اندیشه های والای علمی و فكری و ادبی كاتبان و قلمزنان را كه به زحمت در یك یا چند  نسخه محدود نوشته می شده و به علت قلت نسخ آن هر دم با خطر نابودی مواجه می گشت حفظ نموده است و هم این فن ، سبب ابداع فنون و هنرهای دیگر گردیده كه به نحوی در رابطه با صنعت چاپ قرار می داشته است .
نقش صنعت چاپ در روند زندگی آدمی و نیازمندیهای فرهنگی او به مانند نقش بهداشت و نقش هواست كه حیات انسانی بشر را وسعت و عمق بخشیده و در بهبود كیفیت زندگی  جهش های علمی و آگاهی او اثری قطعی و بی گفتگو داشته است .
تأثیر سازنده چاپ و آنچه از رهگذر آن عاید اجتماعات و تمدن انسان شده در هر یك از پدیده ها و مظاهر زندگی او آشكار و مشخص است . در ایجاد امنیت محیط ، تسلط بر طبیعت و عوارض آن ، تسریع برآورد حوائج و نیازهای رفاهی و حیاتی ، و تسهیل كامیابی های فرهنگی و علمی و به كل در تمام مراحل تكامل و گسترش كیفیت زندگی و پیمودن مدارج متعالی مادی و معنوی او اثری معجزه آسا گذاشته است .
این صنعت با انسان بسیار عجین شده و بعد از هوا و خوراك و مسكن برای بقای حقیقی و تسریع در رشد فرهنگی او حائز اهمیت است به طوری كه نمی توان آن را از زندگی وی تفكیك كرد . هر كجا كه برود و هر چه در پیرامون او و همراه او قرار گیرد در ارتباط با این صنعت است .
اگر فرد انسانی به نحو مثال در خویشتن و پیرامون خود بنگرد وآنچه از مایحتاج شخصی و عمومی و اجتماعی است در نظر بگیرد از جمله پوشاك و زیورآلات ، وسایل رفاهی منزل ، ابزارهای پیشرفته علمی و ماشین های مختلف صنعتی از افزارگاهی گرفته تا پیشرفته ترین هواپیماهای مورد استفاده بشر و موشك های مدرن … به طور تفكیك ناپذیری با صنعت چاپ در ارتباط تنگاتنگ بوده ونیاز غیر قابل انكار به آن دارد . تمام طراحان نشسته اند تا چشم آدمی را داشته باشد و نگذارند سیر شود . گونه ای از هزاران كیفیت تفننی آن كه در جهت ایجاد تنوع و تفنن مورد نظر و اختراع قرار گرفته است اینكه بعضی صفحات مجلات را به صورت ژله مانند می آرایند به طوری كه از یك تصویر دو مظره منعكس می شود یعنی منظره موج می دهد و موجب تنوع و گیرایی برای چشم می گردد .
پنج حس ادراكی آدمی از محیط هم اكنون در كشورهای پیشرفته در خصوص چاپ ، بسیار مورد استفاده قرارمی گیرد و كمپانی های سازنده ماشین آلات و ابزار چاپ با امكانات جدید تكنولوژی توانسته اند از برخورداری این حواس ، توجه بیننده را كاملاً جذب دست آوردهای خود سازند . توجه به حواس لامسه ، بویایی ، شنوائی ، چشایی و بینایی در كیفیت چاپ ، انقلابی در امور گرافیك و تبلیغات ایجاد كرده است . با پیشرفته ترین روش ها و تكنیك های مدرن ،تصویری به تصویر می آید و می خواهد نظر خواننده یا تأكید اثر هنرمند باشد .
امروزه موج توجه به كتاب و مطبوعات بسیار فزاینده و غیر قابل مقایسه با سنوات گذشته است و این مسأله یكی از ضروریاتی است كه ایجاب می كند مردمی كه اكنون بیش از هر وقت دیگر دنبال كتاب و مطالعه هستند و اوقات فراغت خود را صرف مطالعه كتاب ومطبوعات می كنند ، اساساً با مسائل كتاب و مراحل تولید كتاب و مجله و روزنامه آشنا می شوند تا بتوانند در طی مطالعات خود و انتخاب كتاب ،مخصوصاً در مواردی كه از یك اثر چاپ های متعدد وجود دارد ،نظر صائبی داشته باشد .
گذشته از آن با توجه به اینكه چاپ در دنیای امروز یكی از اموری است كه جزو زندگی روزمره هر كسی است و از بلیط اتوبوس گرفته تا اسكناس و روزنامه با آن سروكار دارند ، ایجاب می كند كه دانسته شود تكنیك و فن چاپ چگونهاست و یك اثر چگونه چاپ می شود . با وجود اینكه متأسفانه در ایران برخلاف كشورهای دیگر .مولف باید خود در امور فنی چاپ مثل صفحه آرایی و امور مربوط به گرافیك هم دخالت كند ونظر بدهد ـ در صورتی كه مطلبی جداگانه است ـ آگاهی از امور فنی كتاب و مسائل مربوط به آن را ضروری می سازد .
درتحریر و تدوین این كتاب به دو نكته اساسی توجه شده است : یكی فواید این كار و دیگر چگونگی ارائه آن . در نگارش و تدوین ، هدف آن نبوده است كه مجموعه جامعی از همه مباحث دقیق در پیرامون مسائل مربوط به كتاب و مطبوعات فراهم گردد و عنوان این كتاب را نیز این بنده نه بدان روی برگزیدم تا همه آنچه مربوط به مسائل چاپ كتاب و آماده سازی آن را بیان كنم و یا شرح و بسطی درباره هنر چاپ كتاب و مطبوعات و چگونگی فهرست نویسی و طبقه بندی آن عرضه كنم بلكه خواسته ام كه گوشه ای از این موضوع را در حد استطاعت خود با نثری ساده و موجز بیان دارم و همانطور كه گذشت بخشی از فضای خالی چاپ این نوع آثار را برای بیان علاقه مندان غیر متخصص تأمین سازم به طوری كه برای عموم قابل فهم و بهره برداری باشد والا شرح و بسط هر یك از موضوعات این كتاب و عناوین آن محتاج به تدوین كتاب و كتاب ها دارد كه اشخاص دوره دیده و دارای تجربه و مطالعات كلاسیك باید در هر رشته ای از زمینه های مربوط به این هنر بپردازند و ازاین رهگذر به ذخایر و گنجینه علم و فرهنگ خدمتی صورت دهند . و امید باید داشت كه این كار آغازین و پایه ای و مباحث این زمینه لازم و ضروری به منظور ارائه خدمات فرهنگی به اجتماع ، به همت صاحبنظران تكمیل و كارسازی گردد و فضای خالی از وجود این نوع آثار كه مابین كتاب ها همواره محسوس بوده برای علاقه مندان و دانشجویان به روش ساده و مفید و زودیاب پرگردد .
در بخش های اولیه این كتاب ، خواننده ضمن آگاهی ازتاریخچه چاپ و اشكال گذشته ادوات آن ، با روش های جاری چاپ آشنا خواهد شد و به آسانی خواهد یافت كه مطلبی چگونه برای چاپ فراهم می شود و سیر كتاب ازمرحله دست نوشته مؤلف تا پایان طبع و صحافی و نشر و توزیع چطور انجام می گیرد و نیز روش سفارش چاپ به چاپخانه چگونه است و نوع وسایل و حروف چاپ برای طبع كدام است و كیان زحمت و رنج فراهم آوردن یك كتاب را به عهده دارند . همچنین می تواند اطلاعات مفیدی در مورد سازمان مطبوعات و ادارات مختلف آن به دست آورد واز روش چاپ روزنامه و مجله به طریق صحیح با اطلاع گردد .
مراحل سیر كتاب و آماده سازی آن پس از چاپ و اطلاعاتی درباره اصول شیوه های كتابداری دركتابخانه های بزرگ جهان ، موضوع بخش دیگری از این كتاب است . دراین قسمت خواننده با چگونگی فهرست نویسی ( شناسنامه نویسی ) برای اثر چاپ شده به طور اجمال و با شیوه ساده آشنا می شود و از چگونگی برگه های مختلف مربوط به یك اثر و كیفیت طبقه بندی كتاب ها و شماره مؤلف مطلع می گردد .
در تشریح موضوعات بخش های فوق به ضرورت به ذكر دانستنی هایی ، درمتن كتاب و در بخش پیوست ها اشاره شده كه ارتباط تنگاتنگ با موضوع كتاب دارد و برای آشنایی مؤلفان تازه كار و بخصوص دانشجویانی كه درمقام تهیه رساله پایان نامه تحصیلی خود هستند مفید خواهد بود .
كتاب حاضر دارای تصویر است و انواع حروف و اعداد فارسی و لاتین و زمینه های مختلف مربوط به جلد و حاشیه كتاب و اقسام ماشین های چاپ قدیم و جدید را ضمیمه دارد و در این خصوص مایه های معنوی بسیاری در بیان نمونه های چاپ و امثال و شواهد بكار گرفته شده است تا خواننده علاوه بر فراگیری نمونه ها ، از مایه های معنوی نیز برخوردار گردد .
امید است این خدمت ناچیز كه مستلزم حوصله و دقت زیاد بوده در پیشگاه اهل مطالعه مقبول افتد و همانطور كه قبلاً ذكر شد ، صاحبنظران در تكمیل آن كارسازی نمایند و خوانندگان محترم نیز اگر نارسایی در آن یافتند به دید اغماض نگریسته ، راقم را راهنمایی فرمایند .
در پایان از دوست گرانقدر جناب آقای اسماعیل دمیرچی (متخصص حروفچینی ) كه راهنمایی های ارزنده ای كرده اند و تذكرات سودمندی داده اند و مرا بی منت وامدار احسان خویش ساختند صمیمانه سپاسگزارم و از دست اندركاران ارجمند مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران كه در چاپ این كتاب بذل مساعی فرمودند ابراز امتنان می نمایم .
بخش اول
تاریخچه كتاب ، چاپ و چاپخانه
تاریخچه كتاب
چاپ و چاپخانه
از آغاز خلقت بشر تادوره ای ازتاریخ ، دانسته ها و خواست های انسان ، دهان به دهان یا سینه به سینه با دشواری بسیار به یكدیگر و نسل بعد خود منتقل می شد . اختراع علامت و شكل و خط ، تحول بكر و عظیم درانتقال اندیشه ها به وجود آورد و انسان را بسوی مدنیت سوق داد . اختراع خط موجب تثبیت و ضبط آراء و اندیشه ها و وقایع گشت و گزارش های شفاهی به گزارش و نگارش كتبی دراشكال مختلف تحول یافت و از آن به بعد اندیشه های انسانی تا مقدار زیاد از دستبرد آفات زمانه محفوظ ماند .
پیدایش كاغذ دشواری های نگارش خط را بر روی سنگ ها و استخوان و پوست حیوانات و پوسته درختان و اشیای دیگر از میان برداشت و زمینه انتقال دانش را بین شهرها و كشورها به طریق نسخه های خطی هموار كرد . بعدها اختراع چاپ در انتقال دانش سرعت فوق العاده ایجاد كرد و تكامل و ظرافت و ارزانی خاص به كتاب بخشید.
قدیم ترین نمونه های كتابت بر روی سنگ ها پیدا شده است . لوح های گلی بین النهرین و پس از آن اوراق پاپیروسی مصر كه به هزاره سوم پیش از میلاد مسیح می رسد از قدیم ترین كتاب ها شناخته شده اند . پاپیروس به عنوان ماده یی برای كتابت بكار می رفته است كه كاغذ امروز برای چاپ بكار می رود . پاپیروس از گیاه نی مانندی ساخته می شد كه دردره های نیل در مصر می روید . این گیاه را می كوبیدند و با آب خمیر می كردند و بعد از پهن كردن به صورت ورقه های بزرگ و كوچك می بریدند . codec sinaticus كه بین سال های 300 تا 350 میلادی نوشته شده و اكنون درموزه بریتانیا محفوظ است حدود 730 ورق دارد . تخمین زده می شود كه پوست 315 گوسفند و بز برای نوشتن آن بكار رفته باشد و این مطلب نشان می دهد كه اروپا قبل از مصرف كاغذ از پوست حیوانات به خصوص گوسفند و بز و آهو و گوساله استفاده می كرده است .
اختراع كاغذ در چین به وسیله « تسای لون » در سال 105 میلادی صورت گرفته است.
سومریان ، بابلیان ، آشوریان و هیتی های قدیم ، چین باستان ، یونان و روم باستان درتألیف كتاب دردنیا پیشقدم بوده اند .
در ایران پیش از اسلام از لهراسب نامی كه فردوسی نیز در كتاب شاهنامه بدان اشاره دارد به عنوان بنیانگذار خط فارسی نام برده شده است .
اوستا كه شامل بیست و یك « نسك : سوره » است و هر سوره آن حدود دویست صفحه می شود و كارنامه مقدس ایرانیان باستان و زرتشتیان به شمار می رود ، به صورت مكتوب بر روی چندین هزار پوست عرضه شده است . كتاب های دیگری نظیر شاپورگان ، انجیل كبیر ، كنزالحیات ، كتاب رازها ،كتاب جباران ، ارتنگ ( ارژنگ ) از آثار مانی است كه قبل از اسلام و بین سالهای 215ـ 216 میلادی نوشته شده است.
تاریخ چاپ به استناد مدارك موجود به پنج قرن قبل از میلاد ، یعنی زمان هخامنشیان می رسد . در این دوره برای امضای اسناد ، مهرهایی بكار می رفت كه از چوب تهیه شده بود و به اعتباری می توان آنرا ابتدایی ترین نمونه چاپ دانست كه بعدها به چاپ چوبی شهرت یافت . این روش در چین كه مبدع آن بود بیش از كشورهای اروپایی معمول بود بطوری كه نمونه منقوش درصفحاتی از چوب ، كنده كاری می شد و نسخ متعددی از آن تكثیر می یافت و موجب بسط علم و دانش می گردید .
صنعت چاپ ، نخستین بار در كشور چین رایج شد و چینیان زودتر از سایر ملل به این صنعت پی بردند و كتاب چاپ كردند . این صنعت از طریق اروپا به ایران راه یافت و نخستین بار در زمان سلطنت فتحعلیشاه قاجار و به كوشش عباس میرزا نایب السلطنه چند تن از ایرانیان فن چاپ كردن را از اروپا آموختند و دستگاه چاپ حروفی ( چاپ سربی ) و چاپ سنگی را از
اروپا به ایران آوردند .
« میرزای صالح شیرازی » كه ساختن مركب چاپ و تهیه حروف چاپخانه و حكاكی را در لندن آموخته بود ، چاپ و انتشار روزنامه و چاپخانه را درایران آغاز ورواج داد ، و در تبریز به همت میرزا اسدالله نامی از اهالی فارس كه در پی درخواست او در پترزبورگ صنعت چاپ را فرا گرفته بود ، قرآن مجید را سر لوحه اولین كار چاپی خود قرار داد .
چاپخانه در ایران تا مدت ها « باسمه خانه ـ یا بصمه خانه » گفته می شد و بعدها به « مطبعه » تغییر نام یافت . عباس میرزا وسیله منوچهر خان گرجی معتمد الدوله و به همت میرزا زین العابدین یك دستگاه ماشین چاپ سربی ( چاپ برجسته تیپوگرافی ) ازانگلستان خریداری كرد و « میرزا زین العابدین معتمدی » متصدی آن شد و بعد از مدتی كتاب « فتح نامه » میرزا عیسی قائم مقام فراهانی را كه درباره فتوحات عباس میرزا با روسیان بود ، و نیز رساله جهادیه وی را كه حاوی حكم جهاد در جنگ دوم روس و ایران است به حروف عربی طبع كرد . در سال 1239 قمری ، منوچهرخان معتمدالدوله چاپخانه ای در تهران دایر كرد و كتاب محرق القلوب و پس از آن كتاب مجالس المتقین تألیف شهید ثالث را به چاپ رساند و بعدها كتاب روضه المجاهدین معروف به مختار نامه را چاپ كرد كه نخستین كتاب مصور چاپ سربی محسوب می شود .  
پیش از آن حدود سال 1113 ه. ق. یكی از روحانیون ارمنی به نام آسادر ، چاپخانه ای در اصفهان وارد كرد كه حروف آن چوبی بود ، و همچنین در خلال همین سال ها آسوریان نیز چاپخانه ای برای چاپ كتاب های مذهبی خود در رضائیه دایر كردند .
پس از چاپ سربی ، چاپ سنگی به پیروی ازكتاب های چاپ هندوستان كه به سال 1225 ه .ق در كلكته آغاز شده بود در ایران رواج گردید و نخستین چاپخانه سنگی درایران در سال 1259 دایر گردید و كتاب المعجم فی آثارملوك العجم تألیف میرزا عبدالله ابن فضل الله را به چاپ رسانید .
لیلی و مجنون مكتبی شیرازی ، نخستین كتاب مصور چاپ سنگی بود كه در چهار مجلس به سال 1259 قمری در تبریز نشر یافت و كتاب گلستان سعدی ، از مرغوبترین چاپ سنگی است كه در سال 1268 در قطع خشتی در تهران طبع شد . حواشی این كتاب را بوته هایی ازگل فرا گرفته و مجالسی در میان عبارات ومتن چاپ خورده است . نخستین روزنامه ایران نیز به نام اخبار و وقایع ، و روزنامه شرف با این روش چاپ شده است .
تذكر این نكته لازمست كه اختلاف نظرهای مختلف در زمینه تاریخ چاپ در جهان وجود دارد و نیز در خصوص اینكه چه كسی اول دفعه چاپخانه درایران دایر كرده و اولین مطبعه از نوع چاپ سربی یا چاپ سنگی بوده و دستگاه چاپ در كدام یك از شهرهای ایران زودتر به كار افتاده ، عقاید مختلف است . از این سبب و به منظور پرهیز از اطاله كلام نظر خوانندگان عزیز را به چند منبع مهم جلب می كنم :  مینوی ، مجتبی . « اولین كاروان عرفت » . مجله دانشكده ادبیات . شماره 1 . سال 3 ، مهر 1334 ـ مجله یغما . شماره 8 ، سال 6 ، آبان 1332 / رشیدالدین فضل الله « تانكسوق نامه ایلخان در فنون علوم ختایی » . نسخه خطی در كتابخانه ایا صوفیه . ش 3596 / شیندلر ، هوتم « مطبعه در خارج از فرنگستان » . پاریس ، 1902 / « چاپخانه و روزنامه درایران ». مجله كاوه . شماره 5 ، سال 2 ، دوره جدید روزنامه ، آذر 1290 شمسی / دهخدا ، علی اكبر . « لغت نامه فارسی » ج 41 . ص 5 ـ 9 .
اختراع حروف قابل انتقال :
نخستین گام بزرگ در پیشرفت فن چاپ ، اختراع « حروف قابل انتقال » بود كه به وسیله گوتنبرگ « زرگر با نبوغ آلمانی » در قرن پانزدهم صورت گرفت و صنعت چاپ از مرحله چوبی به مرحله سربی تبدیل یافت و انجیل مقدس اولین كتابی بود كه توسط وی حروفچینی و طبع گردید . این صنعت به سرعت در آلمان و ایتالیا و پاریس و هلند و انگلستان و اسپانیای جدید رواج پیدا كرد .
جوهانس ژنفلیش گوتنبرگ ( 1400 ـ 1468) ، اولین ماشین چاپ خود را « ماشین فشار پیچی یا چرخی » نام گذاشت . این ماشین 70 تا 100 برگ را در ساعت چاپ می كرد و مالیدن مركب در آن به وسیله دست انجام می شد .
به مرور زمان ، وسایل و ادوات چاپ مجهز شدند و ماشین های لاستیكی و كائوچویی كه ازنوردها برای پخش مركب برخوردار بودند جایگزین ماشین های چوبی و چرخی گردید . نتیجتاً با مركب خوردن حروف توسط نوردهای لاستیكی همزمان چاپ هم بر روی كاغذ میسر گردید .
بعدها ماشین های كوچك پلاتینی به نام « مینرو » به وجود آمد و ماشین های افقی تكمیل شد و به عمودی تبدیل یافت . در ماشین های عمودی ، فرم های مختلف حروف چیده شده ، در یك شاسی محكم شده ، به طور عمودی به ماشین بسته می شد .
به تدریج كشورهایی نظیر آلمان به ساختن انواع ماشین های مختلف چاپ مسطح و افست و غیره ، پرداختند و بدین ترتیب « سرعت » در امر چاپ و توسعه ماشین آلات چاپخانه ها ، مؤثر واقع شد . چنان كه ماشین های بوبینی در اندازه نسبتاً بزرگ مانند ماشین های روتاتیو كه پشت و روی كاغذ را در یك زمان چاپ می كرد ، به وجود آمد و همچنین ماشین هایی كه همزمان پشت و روی كاغذ را 6 رنگ چاپ می كند ، خشك می كند . تا می كند ، و بالاخره قیچی می كند و هر صد فرم آن را جدا نموده بیرون از خود هدایت می كند . این حركت تامرحله ای پیشرفت كرده كه ساعتی 155 هزار نتیجه داده است . تمام این حركت ها در روی این ماشین با6 كارگر به پایان می رسد .
چون فضا در پایتخت های بزرگ كه مركز چاپ و نشر روزنامه و مجلات است گران و پربها است اخیراً ماشین های چاپ روتاتیو را در چندین طبقه به روی هم سوار می كنند و به جای اینكه ماشین ها از طریق افقی فضایی را تسخیر كنند ، برج های چاپ را عمودی به روی هم سوار كرده در حداقل فضا بدون كم شدن كیفیت چاپ ،نتیجه مطلوب حاصل شده است .
صنعت چاپ در زمان حال پابه پای علوم ارتباطات به دنبال پیشرفت تكنیك ، سرعت، مواد و فضای مورد نظر ، لحظه به لحظه درحال تعقیب و تغییر است . كاربرد كامپیوتر تحولی حیرت انگیز در این صنعت به وجود آورده است . استفاده از كامپیوتر درامر انتشارات به انتشارات رومیزی Desktop  publishing مصطلح شده است به اعتبار اینكه هر مطلبی كه بر روی صفحه نمایش درمقابل اپراتور ظاهر میشود مانند میز كار شخصی او دربردارنده كلیه ابزار مورد نیاز برای نشر می باشد و به او توانایی كنترل و ایجاد حروف چاپی را می دهد و این امكان را به وجود می آورد كه همه كار حروفچینی اعم از اندازه حروف ، شكل حروف ـ چاپ تصاویر ـ صفحه بندی و دیگر امور ، بدون متخصص گرافیك و تنها با یك سیستم كامپیوتر به همراه دستگاه چاپگر لیزری یكجا و به ارزانی و سهولت در كنار او انجام می گیرد …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست
فصل اول( کلیات
مقدمه 2
مفهوم سند 2
اقسام سند و اعتبارآن 3
شرایط سند رسمی

فصل دوم :(انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی)
انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی 11
دفاع در قبال سند 12
اقسام دفاع شكلی 13
ارزش اثباتی اسناد الكترونیكی و تعرض به آن 15
اعتبار اسناد رسمی و عادی 16
چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی 18
تكلیف دادگاه در برابر نظریه كارشناسی 20
تفاوتهای ادعای جعل با انكار و تردید 21
تاثیر جعل برعملیات اجرایی و تامین خواسته 22
استمهال خواهان و خوانده درارائه اصول اسناد عادی و رسمی 23
تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض

بخش سوم( جعل اسناد)
مقدمه و تعریف 27
عناصر تشکیل دهنده جرم 31
انواع ضرر

بخش چهارم: (راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن)
راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن 38
راههای شناسایی و کشف جعل اسناد 39
روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد 40
روش خطوط و امضا های استکتایی 41
تشخیص الحاق درمتن اسناد48

بخش پنجم :نتیجه گیری
نتیجه گیری 52
منابع 54

مقد مه :
پیش از پرداختن به تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.
در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده 1258 قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.
1- اقرار.
2- اسنادکتبی .
3- شهادت.
4- امارات.
5- قسم.

منابع:
1-شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله یاثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 104 ، ص 78 ، انتشارات دراک .
2-شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 105 ، ص 79 ، انتشارات دراک .
3-شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 106 ، ص 79 ،انتشارات دراک .
4-امامی ، ( دکتر ) سیّدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی» ،ج 6 ، چ دوازدهم ، 1387، ص 74 ، انتشارات اسلامیّه .
5-کاتوزیان ، ( دکتر)امیرناصر ، دوره ی دوجلدی « اثبات و دلیل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، ش 171 ، ص 276 ، نشر میزان.
6-دیُانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امورمدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387، ص 137 به بعد ، انتشارات تدریس . منابعفارسی
7-الماسی- نجادعلی-«تعارضقوانین»- تهران- سمت- 88 – چاپشانزدهم
8-سلجوقی- دكترمحمود- «بایستههایحقوقبینالمللخصوصی»تهران- میزان- 88 چاپنهم
9-نصیری- دكترمحمد- «حقوقبینالمللخصوصی»جلداولودوم- تهران- آگاه- 72 چاپاول
10-مدنی- دكترجلالالدین«حقوقبینالمللخصوصی»تهران- گنجدانش- 72 –چاپ دوم
11-امامی- دكترسیدحسن«حقوقمدنی»جلداول- تهران- اسلامیه- 1340
12-امامی- دكترسیدحسن»حقوقمدنی«جلدچهارم- تهران- اسلامیه-

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی كانی شناسی و سنگ شناسی و کاربردهای سنگ میكا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی كانی شناسی و سنگ شناسی و کاربردهای سنگ میكا در word دارای 161 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی كانی شناسی و سنگ شناسی و کاربردهای سنگ میكا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول – كلیات     1
خلاصه    2
مقدمه    6
1- كلیات    7
1-1- تاریخچه مختصری از میكا    7
2-1- مشخصات میكاها    8
1-2-1- مشخصات شیمیایی میكاها    9
2-2-1- مشخصات فیزیكی و مكانیكی    10
3-1- بلورشناسی و كانی‌شناسی میكاها    12
4-1- ساختمان مولكولی میكاها    13
5-1- كانی‌های گروه میكاها    13
1-5-1- میكاهای سفید    13
2-5-1- میكاهای سیاه    15
3-5-1- میكاهای قهوه‌ای    17
4-5-1- میكاهای بنفش    18
5-5-1- دیگر گروه میكاها    19
6-1- مختصری در ارتباط با ژنز میكا    20
1-6-1- جایگاه میكا در توده‌های پگماتیتی    20
2-6-1- جایگاه میكا در سنگهای متامورفیك    21
7-1- موارد مصرف میكا    21
1-7-1- میكاهای ورقه‌ای    21
2-7-1- میكای ساخته شده    24
3-7-1- میكای تشكیل مجدد شده (كاغذ میكا)    25
4-7-1- میكای آسیاب شده    26
5-7-1- میكاهای از نوع خاكی یا فلسی    27
موارد مصرف میكاهای نوع خاكی یا فلسی    28
8-1- كشورهای تولید كننده    30
9-1- كشورهای مصرف كننده میكا    45
10-1- مصرف میكا در ایران و صنایع مصرف كننده آن    51
فصل دوم – ساختار زمین شناسی و چینه شناسی منطقه    53
ساختار زمین شناسی و چینه شناسی منطقه    54
1-2- موقعیت منطقه در تقسیمات ساختاری ایران زمین:    54
2-2- چینه شناسی و زمین شناسی عمومی    59
1-2-2- مجموعه‌های رسوبی    59
2-2-2- توده‌های نفوذی:    61
3-2- ارتباط بین توده‌های نفوذی:    65
4-2- سنگ‌های دگرگونی همبری:    65
1-4-2- هورنفلس:    68
2-4-2- مرمرهای فورستریتی:    68
3-4-2- اسكارن:    68
5-2- نتیجه‌گیری:    71

فصل سوم – كانی شناسی و سنگ شناسی مجموعه     86
كانی شناسی و سنگ شناسی مجموعه     87
مقدمه:    87
1-3- ژنوشیمی و كانی شناسی سازندگان مجموعه دگرگونی همبری:    87
1-1-3- كانی‌های سیلیكاته:    88
2-1-3- كانی‌های غیرسیلیكاته:    100
2-3- سنگ نگاری مجموعه دگرگونی همبری:    104
1-2-3- كلینوپیروكسن – اسپینل اسكارن    104
توالی پاراژنتیك كانی‌ها در اسپینل – كلینوپیروكسن اسكارن:    106
2-2-3- كلینوپیروكسن اسكارن:    107
3-2-3- گارنت – كلینوزوئیزیت اسكارن    109
مجموعه كانیایی:    110
پاراژنز:    111
5-2-3- سنگ نگاری هورنفلس‌ها:    111
3-3- كانی‌های اقتصادی و كانه زایی در اسكارن‌های گستره مورد مطالعه    112
3-4- نتیجه‌گیری:    114

فصل چهارم – بررسی زمین شناسی اقتصادی، مصارف صنعتی و پراكندگی كانسارهای میكا    128
بررسی زمین شناسی اقتصادی، مصارف صنعتی و پراكندگی كانسارهای میكا    129
1-4- تاریخچه:    129
2-4- مصارف صنعتی:    130
1 – میكای ورقه‌ای با كیفیت بالا:    130
خصوصیات میكای ورقه‌ای:    131
2 – میكای خرد شده:    131
3-4- سیمای زمین شناسی كانسارهای میكا:    132
4-4- اكتشاف میكا:    133
5-4- تولید و فرآوری میكا:    134
منابع     137
منابع فارسی    138
منابع لاتین   

خلاصه
میكا به گروهی از سیلیكاتهای ورقه‌ای آلومینیوم آبدار همراه با فلزات قلیائی گفته می‌شود. این كانی در سیستم منوكلینیك متبلور می‌گردد. بلورهای آنها شش وجهی است دارای یك جهت رخ كامل رشد یافته می‌باشد كه در همین جهت قابل ورقه ورقه شدن است. از مشخصات ورقه‌های میكا ضخامت یكسان،‌ سطح صاف و شفافیت ورقه‌های آنها است. بهمین خاطر این ورقه‌ها با توجه به كیفیت و اندازه‌هایشان دارای ارزش تجاری می‌باشند.
میكاها با توجه به مشخصات نوری، به دو دسته مسكویت (Muscovite) یا میكای سفید به فرمول شیمیایی   [KAL2 (AISi3O10 (OH,F)] و فلوگوپیت- بیوتیت Phlogopite به فرمول شیمیایی [KMg3 (ALSi3 O10 (OH,F)2]  تقسیم بندی می‌شوند.
از دیگر میكاها می‌توان بیوتیت (میكای آهن و منیزیم دار)، لپیدولیت (میكای لیتیم و پتاسیم دار)، روز‌كولیت (میكای منیزیم پتاسیم و وانادیوم دار) و زینوالدیت (میكای آهن ولیتیم دار) و ورمیكولیت كه به آن بیوتیت آب‌دار گفته می‌شود را نام برد.
در بازارهای تجاری میكاهای نوع مسكویت و فلوگوپیت بیشتر از دیگر میكاها ارزش اقتصادی دارند. در اثر اكسیداسیون و دخالت بعضی از مواد دیگر ورقه‌های میكا باعث شده است كه انواع رنگها از قبیل قرمز، سبز و ابری را بوجود بیاورند.
در صنایع، میكاها به دو دسته یكی میكاهای ورقه‌ای (  (Sheet  Mica و دیگری میكاهای خاكی (Grond  Mica) تقسیم بندی می‌شوند بطوریكه میكاهای ورقه‌ای دارای كریستالهای بزرگ هستند كه می‌توان آنها را برید، سوراخ كرد و یا چسباند. این گروه میكاها به میكاهای كم آهن معروفند. شفافیت و قابلیت انعطاف پذیری ورقه‌های بزرگ و نازك میكا و عایق بودن در هدایت  حرارتی و الكتریكی اهمیت به سزایی را در صنایع دارد. میكاهای فوق بعلت دارا بودن قدرت مقاومت در مقابل ولتاژ زیاد، بدون ترك خوردگی و خردشدگی، توانایی ذخیره كردن الكتریسیته در صنایع الكترونیكی را دارا می‌باشند. از دیگر مصارف این گروه در صفحات حساس عكاسی، كامپیوترها و …. را می‌توان نام برد.
میكاهای ورقه‌ای را بر اساس ضخامت به انواع بلوكی، فیلم و اسپلیتینگ تقسیم بندی می‌كنند بطوریكه ضخامت میكای بلوكی بیشتر از 007/0 اینچ، قیلم میكا از 0012/0 تا 004/0 اینج و ضخامت ورقه‌های میكای اسپلیتینگ حداكثر به 0012/0 اینچ می‌رسد. در  واقع می‌توان گفت كه آن قستهایی از تولیدات میكای ورقه‌ای كه برای تهیه میكاهای بلوكی، فیلم میكا و میكای اسپلیتینگ مناسب نمی‌باشند میكای قراضه یا خاكی نامیده می‌شوند.بیش از 90 در صد از میكاهای استخراج شده از معادن میكای توزیع شده در جهان میكای قراضه می‌باشند این‌طور به نظر می‌رسد كه حتی روشهای استخراج معادل میكای قراضه با میكای ورقه‌ای تفاوت هم دارد. بیشترین مقدار میكای قراضه از مناطق پگماتیتی استخراج می‌گردند.
مصارف مهم این نوع میكاها در حفاری چاههای نفت، رنگسازی، روغن كاری و تولید كاغذهای براق و همچنین در تزئینات می‌باشد. از دیگر مصارف میكاها میتوان صنایع لاستیك سازی و بعنوان عایق در واشرها را نام برد.
ماده خام جهت كارخانه‌های تولید میكا، مواد معدنی میكادار می‌باشد این ماده را می‌توان یا بطور مستقیم از معادن میكا كه عمدتا از رگه‌ها و دایكهای پگماتیتی هستند، استخراج كرد و یا بصورت یك محصول جانبی در كنار دیگر مواد معدنی مانند قلع و فلدسپات نیز بدست آورد.
در بین كشورهای جهان، آمریكا، روسیه، چین، كانادا و هند سهم مهمی در تولید میكا دارند بطوریكه آمریكا بزرگترین تولید كننده میكای خاكی و هند بزرگترین تولید كننده میكای ورقه‌ای در جهان محسوب می‌گردد. ذخایر میكا در ایران زیاد نبوده و از دیر باز میكا از چند معدن كوچك استخراج و برای مصارف داخلی بكار می‌رود ولی مقدار میكای استخراج شده توجه به پیشرفت روزافزون صنعت و تكنولوژی تقاضای داخلی را بر‌آورده نمی‌كند، بهمین علت بقیه نیاز كشور از خارج وارد می‌گردد.
به همین منظور و در راستای اجرای سیاست وزارت معادن و فلزات جهت شناخت پتانسیلهای معدنی و رسیدن به مرحله خود كفایی مطالعات پی جویی و بررسی سراسری نواحی مستعد میكا توسط اكتشاف سراسری میكا (وزارت معادن و فلزات) به این مهندسان مشاور واگذار گردید. در این راستا، پس از بررسی‌های اولیه مدارك و گزارشات جمع‌آوری شده حدود 28 منطقه پتانسیل‌دار به شرح زیر مورد شناسایی و اقدام به اعزام اكیپ‌های  كارشناسی گردید.
1- جندق و زنجانبر در استان اصفهان
2- قره‌باغ، یارم قیه و زارعان در استان آذربایجان غربی
3- علی گوابر، ملاباغ و ماله مون در استان گیلان
4- منگاوی، ارزان فود و ده نو اسداله خان (ملایر) در استان همدان
5- قشلاق، خواجه مراد، چینگ كلاغ، ده غیبی، شرق بیرجند، نهبندان و سنگان در استان خراسان
6- كوه كفتری و چشمه گرگاب در استان سمنان
7- ابراهیم عطار قروه و گرماب بانه در استان كردستان
8- چالان چولان و ملاطالب در استان ارستان
9- دره كشكین بزمان و گرانیت‌های پیرامون زاهدان در استان سیستان و بلوچستان
10- ده نو و خنادره در استان مركزی
11- كوه گبری رفسنجان و سیرجان در استان كرمان
هدف از این بررسی‌ها ارزیابی كامل و دقیق كلیه مناطق مستعد كشور و در نهایت انتخاب یك یا چند محل از این مناطق جهت انجام مطالعات بیشتری روی آنها می‌باشد. نتیجتا سه ناحیه همدان، مركزی و خراسان با استعداد و شرایط مناسبتر شناسایی شدند كه علاوه بر تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:20000 برای هر منطقه از لحاظ زمین شناسی معدنی نیز مورد مطالعه و ارزیابی دقیق‌تر قرار گرفته‌اند. نتایج مطالعات فوق همراه با نقشه‌های مربوط در بخش نهایی گزارش ارائه شده است.

مقدمه
با توجه به پیشرفت شگرف و روز افزون صنعت و تكنولوژی در جهان امروز، نیاز به مواد اولیه هر روز نسبت به روز قبل بیشتر احساس می‌گردد و تلاش برای دست‌یابی به آنها  هر روز با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود. از آنجائی كه مواد معدنی یكی از مهمترین و اساسی‌ترین اركان اقتصادی كشور و همچنین تامین كننده مواد اولیه صنعت می‌باشند، بنابراین در این مورد نیز كنكاش همانند سایر رشته‌ها دنبال می‌گردد. بطوریكه همه كشورهای دارای مواد معدنی در این تلاشند كه پتانسیلهای بالقوه خودشان را بدقت مورد شناسائی قرار دهند تا در مواقع لزوم بتوانند به نحو احسن از آنها استفاده كنند و حتی‌الامكان آن را بصورت فرآوری شده و یا كالای ساخته شده برای جذب هر چه بیشتر ارزش افزوه به فروش برسانند.
كشور عزیز ما نیز نمی‌تواند از این روند مستثنی باشد و برای تامین مواد اولیه صنایع مادر خود نیازمند شناسائی مواد معدنی خود می‌باشد. در این راستا، در رابطه با اكثر مواد معدنی اكتشافاتی بصورت مقدماتی تفصیلی و یا تكمیلی صورت گرفته است ولی در ارتباط با بعضی از مواد مانند میكا مطالعات سراسری جهت شناختن پتانسیلهای موجود صورت نگرفته بود تا اینكه در سال 1376 وزارت معادن و فلزات طرح اكتشاف سراسری میكا را جهت بررسی پتانسیلهای موجود در كشور ارائه نمود تا با استفاده از پتانسیلهای موجود در كشور  ارائه نمود تا با استفاده از پتانسیل میكای موجود مقداری از مواد اولیه صنایع مصرف كننده این ماده معدنی را تامین نماید.
طرح فوق در همان سال جهت اجزاء به مهندسان مشاور معدنكاو واگذار و این مشاور نیز پس از عقد قرارداد اقدام به جمع‌آوری مدارك مربوطه از ادارات و موسسات وابسته به وزارت معادن و فلزات (سازمان زمین‌شناسی كشور، ادارات كل استانها، شركت سهامی كل معادن ایران) و سایر موسسات دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه و دیگر منابع معتبر نمود.
 
1- كلیات
1-1- تاریخچه مختصری از میكا
اولین نامگذاری میكا از رومی‌ها می‌باشد كه از كلمه میكار (Micar) به معنی درخشیدن مشتق شد است و نام مسكویت را هم از ناحیه موسكوویا (Mosscovia) در روسیه می‌دانند. بیوتیت از نام فیزیكدان مشهور فرانسوی J.B.Biot گرفته شده است. میكا یكی از كانی‌هایی است كه با توجه به وضعیت ظاهری آن از خیلی قدیم توسط انسان شناخته و در زندگی آنها بكار بسته شد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته اولین بار میكا در دره رود نیل و در شبه جزیره هند شناخته و مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان استفاده از این كانی برای درخشندگی و چند رنگی شدن آن بوده است كه جهت تزئیناتی از قبیل آئینه و پنجره بكار برده می‌شد و در بعضی موارد هم از آن استفاده پزشكی می‌كردند.
در دهه 1800 اولین مصارف میكا بصورت دریچه محافظ شعله چراغهای پی‌سوز و كوره‌های شیشه‌ای گزارش شده است. سپس با توجه به شناختی كه از كاربرد این ماده معدنی پیدا كردند، كمپانی‌هایی در كشورهای مختلف اقدام به بررسی كاربردی این ماده معدنی در صنعت نمودند كه از آن جمله كمپانی ریچموند آمریكا كاربرد میكای خرد شده یا پودر شده را بعنوان یكی از اجزای تركیبی گریس‌های محور چرخ دنده‌ها شروع كرد. پس از این پیشرفت بود كه برادران ولس بفكر راه انداختن سیستم آسیاب برای تولید میكای خاكی مرطوب برای تهیه رنگدانه‌ها افتادند. با پیشرفت تكنولوژی برق، از ورقه‌های میكا بطور گسترده‌ای در ساخت ژنراتورها و لامپ‌ها استفاده شد. با رشد سریع صنعت برق، ذخایر میكاهای ورقه‌ای رو به كاهش نهاد و بهمین خاطر برای اولین بار در سال 1890 انسان به فكر ساخت میكاهای مصنوعی جهت برطرف كردن نیاز مصارف صنعتی افتاد.
با شروع جنگ‌های جهانی بخصوص جنگ جهانی دوم و ساخت رادارها، میكا ارزش دو چندانی پیدا كرد و باعث رونق گرفتن این ماده معدنی گردید و به همین منظور شركتهایی همچون “Spruce Pine” در كارولینای شمالی، پرستون “Preston” در انگلیس، شركت‌ میكای «روفینگ»، شركت دربی “Derby” انگلستان، میكای میكرونیزه “Micronized Mica” در نروژ شروع به تولید میكا كردند. همزمان با پیشرفت دانش بشری، اندیشه ساخت میكای مصنوعی نیز گسترش پیدا كرد.

2-1- مشخصات میكاها
مشخصه شاخص گروه میكا جایگزین بخش آلومینیم به جای سیلیس در تترائدرهای سیلیكات می‌باشد. میكاها از لایه‌های تترائدر، اكتائدر تشكیل شده‌اند. جایگزین اتمی در این بافت لایه‌ای باعث ایجاد بار الكتریكی می‌شود كه به نوبه خود باعث پیوند بین لایه‌ای توسط كاتیون‌های یك ظرفیتی و دو ظرفیتی بخصوص پتاسیم – منیزیم، كلسیم و سدیم می‌شود. در میكاهایی كه این كاتیونهای رابط از نوع یك ظرفیتی است تورق بسیار عالی، همراه با كلیواژ ایده‌آل می‌باشد. این مسئله موجب می‌گردد كه بلورهای میكا به صفحات بسیار نازك سخت در عین حال انعطاف‌پذیر میكا قابل جدایش باشد. اینگونه میكاها را اصطلاحا میكای واقعی می‌گویند.
میكاها به سیلیكاتهای آلومینیوم آبدار گفته می‌شود كه متعلق به گروه فیلوسیلیكاتها یا سیلیكاتهای ورقه‌ای می‌باشند این كانیها از نظر ظاهری هگزاگونال دیده می‌شوند ولی در حقیقت در سیستم منوكلینیك متبلور می‌شوند.
فرمول كلی آنها XY2[(OH – F)2] Z’Z”2O10 می‌باشد كه به جای X عناصر پتاسیم، سدیم، سزیم، روبیدیم و گاهی كلسیم و باریم قرار می‌گیرند و به جای Y عناصر سه ظرفیتی كرم، آهن، آلومینیوم، وانادیم، تیتانیوم و عناصر دو ظرفیتی منیزیم، آهن، منگنز و روی و گاهی فلز یك ظرفیتی لیتیم جایگزین می‌شود و به جای Z’ سیلیسیم و آلومینیوم و آهن سه ظرفیتی و به جای Z” فقط سیلیسیم جانشین می‌گردد. با توجه به جایگزینی هر كدام از این عناصر، كانی دارای رنگ خاصی می‌شود. از مشخصات دیگر میكاها می‌توان به رخ آنها اشاره كرد. تمام میكاها دارای رخ كامل در جهت (001) و دارای خاصیت خمش ارتجاعی می‌باشند. میكاها را بر حسب مشخصات نوری بدو دسته مسكویت و فلوگوپیت – بیوتیت تقسیم‌بندی می‌نمایند.

1-2-1- مشخصات شیمیایی میكاها
میكاها از لحاظ شیمیایی دارای خواص متعددی می‌باشند. این خواص عبارتند از: پایداری، نارسانائی، سبكی و هیدروفیلیك می‌باشد.
میكاها را بر اساس تركیب شیمیایی به دو دسته تقسیم می‌كنند:

1-1-2-1- میكاهای قلیائی
میكاهایی هستند كه در تركیب شیمیائی آنها عناصر Cr, Li, Na, K, Al موجود می‌باشند.
مهمترین انواع این دسته از میكاها عبارتند از:
1- میكای سفید (مسكویت) Muscovite         KA12(AlSi3 O10) (OH)2
2- سریسیت Sericite                              KA12(AlSi 2010) (OH)2
(مسكویت ثانویه در شرایط دگرسانی هیدروترمال)
3- لیپیدولیت Lipidolite                       Kli2 Al(Si4 O10) (F,OH)2
(بیوتیتی كه از آهن غنی باشد)
4- زینوالدیت Zinnwaldite                   Kli2 Feal(AlSi3 O10) (F,OH)2
5- پاراگونیت Parogonite                    NaA12(AlSi3 O10) (OH)2
6- روسكویت Roscolite                     Kva2(AlSi3 O10) (OH)2
7- فوشیت Fuchsite                         Kcr2(AlSi3 O10) (OH)2
(نوع سبز رنگ مسكویت كرم‌دار)
8- ماریپوزیت Mariposit                   Kcr2(AlSi3 O10) (OH)2
(انواع سبز رنگ مسكویت كرم‌دار)

2-1-2-1- میكاهای آهن و منیزیم‌دار
میكاهایی هستند كه دارای عناصر Fe , Mg و مقدار ناچیزی از عناصر K , Al می‌باشند.
مهمترین این نوع میكاها عبارتند از:
1- میكای سیاه Biotite                    K(Mg,Fe)3 (AlSi3 O10) (OH,F)2
2- لپیدوملان Lepidomelane                Kfe3 [(Al,Fe)Si3 O10] (OH)2
3- میكای قهوه‌ای Phologopite              KMg3(AlSi3 O10) (F,OH)2

2-2-1- مشخصات فیزیكی و مكانیكی
تمام انواع میكاها اگرچه دارای تركیب شیمیایی متفاوتی هستند ولی از نظر فیزیكی ساختمان هندسی مشابهی دارند. ارزش كانی میكا در خصوصیات فیزیكی منحصر به فردش نهفته است. ساختار بلوری میكا باعث می‌شود كه صفحات مسطح، انعطاف‌پذیر، كشسان، شفاف تا  كدر، ارتجاعی، منعكس كننده، منكسر كنندی و دی الكتریك باشد. در مطالعه میكاها باید بیشتر به خواص فیزیكی میكاها از جمله دگرسانی و قدرت پیوندهای شیمیایی آنها توجه كرد.
میكاها در سیستم منوكلینیك و در صفحات شش وجهی متبلور می‌گردند و در یك جهت دارای رخ خوب هستند. همین عامل باعث می‌شود صفحات میكا بصورت ورقه‌های نازك جدا گردند. اندازه و كیفیت بلورهای میكاها در خواص الكتریكی و نوری آنها بسیار تاثیر می‌گذارد. یكی از مشخصاتی كه میكاها را از كلریت، تالك و ورومیكولیت متمایز می‌سازد قابلیت خم شوندگی و خاصیت ارتجاعی خوب آنها می‌باشد. ذخایر میكاهای لیپیدولیت و روسكولیت بیشتر بعنوان منابع لیتیم و وانادیوم‌دار استفاده می‌گردد و همچنین سریسیت كه معمولا به مسكویت‌های دانه ریز اطلاق می‌گردد، محصول دگرسانی فلدسپاتها می‌باشد و در صورت داشتن كیفیت بالا بعنوان میكا محسوب می‌گردد. در جدول شماره (1-1) میكاهای مختلف و انواع آنها معرفی شده است.

جدول شماره 1-1: كانی‌های گروه میكاها
ردیف    ماده معدنی    انــواع
1    میكای سفید    مسكویت – فنازیت – الاچریت – فوكسیت – روسكولیت – پاراگونیت – سریسیت – فرومسكویت – هیدرومسكویت و ایلیت
2    میكای سیاه    بیوتیت – لپیدوملان – روبلان – منگانوفیل – هیدروبیوتیت – گلوكونیت و سلادونیت
3    میكای قهوه‌ای    فلوگوپیت
4    میكای بنفش    لپیدولیت – زینوالدیت
5    میكای سبز    ارتوكلریت‌ها شامل كلینوكلرپیروكلریت – پنین – لیتوكلریت‌ها شامل شاموزیت
6    میكای متراكم    مارگاریت – بیوتیت كلسیم دار – كلینوتیت – گزانتوفلیت – براندیزیت
7    میكای ترد    استیپنوملان – كلریتوئید – كلینتونیت – اترلیت
جدول شماره 2-1: مشخصات كانی شناسی انواع میكاها

2V     
تركیب شیمیایی    كانی
º40- º30    593/1
611/1    587/1
607/1    556/1
570/1    KAL    Muscovite
كوچك    565/1
605/1        535/1
570/1    KAl    Hydromuscovite
º40    605/1    598/1    560/1    KLiAl    Lepidolite
º10-º0    598/1
606/1    598/1
606/1    551/1
562/1    KMgAl    Phlogopite
º25-º0    574/1
638/1    574/1
638/1    541/1
579/1    KMg,FeAl    Biotite
3-1- بلورشناسی و كانی‌شناسی میكاها
میكاها یك گروه مشخص از سیلیكاتهای آلومینیوم همراه با قلیائی‌ها، منیزیم و آهن دو ظرفیتی هستند كه از روی كلیواژ كامل در یك جهت [001] و بی رفرنژانس زیاد مشخص می‌شوند. زاویه خاموشی مقاطع عمود بر كلیواژ كوچك یا عملا صفر می‌باشند.
بر حسب اینكه صفحه محور نوری میكاها عمود یا موازی با سطح [010] باشد این كانیها به دو دسته مسكویت و بیوتیت – فلوگوپیت تقسیم می‌گردند.
میكاها از نظر نوری منفی هستند. همه میكاها در سیستم منوكلینیك متبلور شده زاویه محورهای نوری در آنها بین 60-0 درجه می‌باشد و مقاطع عرضی آنها بصورت پسدوهگزاگونال متبلور و تمام مقاطع طولی مستطیلی شكل می‌باشند. در جهت ساختن مصنوعی میكاها و همچنین در مطالعات اشعه X نشان داده شده است كه مسكویت در شرایط حرارت C º625 تا C º715 و فشار 350 تا 2100 آتمسفر تشكیل می‌شود. بنابراین این كانی میكا در سنگهائی دارای درجا حرارت بالا یافت نمی‌شود. وزن مخصوص این كانیها بین 7/2 تا 1/3 و میانگین سختی آنها 5/2 می‌باشد. مشخصات كانی شناسی انواع میكاها در جدول شماره (2-1) ارائه شده است.

4-1- ساختمان مولكولی میكاها
ساختمان مولكولی میكاها از سه ورقه اصلی شامل دو ورقه سیلیس و یك ورقه آلومینیوم تشكیل شده است. اتم‌های سیلیسیم در مركز یك دسته اتم‌های اكسیژن بصورت تتراهدرال قرار گرفته‌اند، اتصال می‌یابند. هر كدام از این اتمهای اكسیژن در دو تتراهدرال مشترك هستند.
وقتی این گروه تتراهدرال‌های متصل شده متوالیا ادامه پیدا كنند یك طرح هگزاگونال را تشكیل می‌دهند. در میكاها تتراهدرالهای SiO4 در سه گوشه بهم پیوند می‌یابند و یك صفحه گسترده‌ای را بنحوی بوجود می‌آورند كه اتم‌های مختلف آن در یك طرح هگزاگونالی قرار می‌گیرند. هر دو صفحه از مجموعه تتراهدرال در مقابل هم بنحوی تنظیم می‌شوند كه تقارن منو كلینیك‌ها را بوجود می‌آورند.

5-1- كانی‌های گروه میكاها
1-5-1- میكاهای سفید
این گروه از میكاها دارای یك رخ بسیار خوب در جهت (001)، شامل ورقه‌های انعطاف پذیر، شفاف تا نیمه شفاف، دارای جلای مرواریدی قوی و غالبا بی‌رنگ هستند. در بین كانیهای این گروه نمونه‌های زرد تا زرد متمایل به قهوه‌ای و گاهی به قرمز یا سبز پررنگ نیز دیده می‌شوند.
 
1-1-5-1- مسكویت (Muscovite)
مسكویت به دلیل فراوانی بیشتر و خاصیت‌های برتر الكتریكی آن، مهمترین میكای مورد استفاده در صنعت می‌باشد. مسكویت در دو حالت صفحه‌ای و پودری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فرمول شیمیایی آن (ALSi3O10) (OH2) KAL2 و در سیستم منوكلینیك متبلور می‌گردد. علامت نوری آن دو محوره منفی می‌باشد. در مقاطع نازك بی‌رنگ تا سبز كم رنگ و بعضی انواع آن پلی كروئیك می‌باشند. مسكویت معمولا از بلورهای متورق و نازك لایه تا مجموعه‌های فلسی شكل یا ریزدانه یافت می‌شود. انواع بلورهای خیلی ریز آن به نام Sericite نامیده می‌شود. كه دارای یك كلیواژ كامل در جهت [001] و بی رفرنژانس زیاد می‌باشد. خاموشی عملا با كلیواژ موازی است ولی ممكن است زاویه خاموشی ماكزیمم º2 تا º3 شود. جهت سطوح كلیواژ همیشه موازی با محور بزرگتر بلور می‌باشد.
از كانیهای مشابه مسكویت می‌توان تالك، پیروفیلیت، سریسیت و هیدرومسكویت را نام برد. سریسیت خود به صورت ذرات خیلی ریز یافت می‌شود و اصولا یك كانی ثانویه است كه بوسیله دگرسانی هیدروترمال سیلیكات‌ها بخصوص فلدسپاتها تشكیل می‌شود.
مسكویت در سنگهای متامورفیك مانند فیلیت، شیست‌های دگرگونی و گنیس‌ها خیلی معمول است و در بعضی از گرانیتها نیز یافت می‌شود. بیشترین گسترش مسكویت در پگماتیت‌های گرانیتی می‌باشد كه علاوه بر آن بصورت خرد شده در آركوزها هم یافت می‌شود.

2-1-5-1- دیگر كانیهای گروه میكای سفید
از دیگر میكاهای سفید می‌توان كانیهای زیر را نام برد:
الف- فناژیت (مقدار یون سیلیس بیشتری از مسكویت دارد)
ب- الاچریت (مسكویت باریم‌دار)
ج- فوكسیت (مسكویت باریم‌دار)
د- روسكولیت (میكای سفید وانادیوم دار)
و- پاراگونیت (میكای سفید، نوع مقدار زیاد سدیم دار)
ن- سریسیت (میكای سفید بلور دانه ریز)
ی- فرومسكویت (میكای سفید آهن‌دار)
س- هیدرومسكویت (مسكویت آبدار)
ش- ایلیت (هیدرومسكویت با فلس‌های بسیار ریز)

2-5-1- میكاهای سیاه
میكاهایی كه دارای مقدار زیاد منیزیم و آهن باشند میكاهای سیاه نامیده می‌شوند كه مهمترین آنها بیوتیت می‌باشد. در واقع باید گفت میكای منیزیم دار (فلوگوپیت) میكای اولیه برای تشكیل میكاهای سیاه با جانشینی منیزیم میكا، توسط آهن می‌باشد. در این گروه از میكاها، جابجائی‌هائی در بین عناصر مشاهده می‌گردد كه از جمله آنها جابجایی یونهای OH توسط یونهای F، سیلیسیم بوسیله آلومینیوم و منیزیم به مقدار زیادی توسط یونهای آهن جانشین می‌گردد.
این گروه از میكاها نیز همانند میكاهای سفید دارای یك جهت رخ بسیار خوب می‌باشند. جانشینی یونهای آلومینیوم به جای سیلیسیم باعث كاهش قابلیت انعطاف‌پذیری ورقه‌ها می‌گردد. در سطح شكست دارای جلای مرواریدی و در بعضی مواقع جلای فلزی از خود نشان می‌دهند.

1-2-5-1- بیوتیت (Biotite)
فرمول شیمیایی آن K2(Mg,Fe)2 (OH,F)2¬ (AlSi3O10) و در سیستم منوكلینیك متبلور می‌گردد. علامت نوری آن دو محوره منفی می‌باشد. در مقاطع نازك، این كانی برنگ قهوه‌ای تا قهوه‌ای زرد، قهوه‌ای قرمز، سبز زیتونی دیده می‌شود. كانی فوق بصورت بلورهای شش وجهی كه معمولا ورقه‌ورقه هستند و ورقه‌های آن گاهی از خود خمیدگی نشان می‌دهند، تشكیل گردیده است. ناخالصی‌های عمده آن كانیهایی مثل زیركن می‌باشد كه معمولا بوسیله هالهء پلی كروئیكی احاطه شده است. در جهت [001] دارای یك كلیواژ كامل بوده مقاطعی از آن كه به موازات (001) می‌باشند هیچ كلیواژی نشان نمی‌دهند و در شیستهای دگرگونی چنین مقاطعی زیاد دیده می‌شود. بی رفرنژانس شدید و رنگهای پلاریزاسیون آن تا قرمز نیز می‌رسد. خاموشی آن معمولا موازی سطح كلیواژ می‌باشد. سختی آن 5/2 الی 4/3 و چگالی آن 8/2 الی 4/3 می‌باشد. بیوتیت از فلوگوپیت بوسیله رنگ تیره‌تر و جذب شدیدترش (دارا بودن بلورهای ریز از سایر كانیها) مشخص می‌گردد. از كانی‌های مشابه بیوتیتی می‌توان هورنبلند را نام برد. هورنبلند قهوه‌ای معمولی بوسیله زاویه خاموشی كوچكتر و اختلاف در كلیواژ مشخص می‌شود.
بیوتیت به كانی های تورمالین، لپیدوملان و منگانوفیل بسیار شبیه می‌باشد. این كانی اغلب كم و بیش به كلریت و ورمیكولیت دگرسان می‌شود. بیوتیت یكی از كانیهایی است كه بطور فراوان در همه سنگهای آذرین یافت می‌شود. كانی اصلی و مهم شیست‌های دگرگونی و گنیس‌ها نیز می‌باشد و ممكن است در مناطق دگرگونی همبری هم یافت شود.

2-2-5-1- دیگر كانیهای گروه بیوتیت
از دیگر میكاهای سیاه می‌توان كانیهای زیر را نام برد:
الف- لپیدوملان (بیوتیتی با دارا بودن آهن زیاد و منیزیم)
ب- روبلان (بیوتیت سرخ رنگ كه اكسیده شده است)
ج- منگانوفیل (بیوتیت سرخ رنگ دارای منگنز)
د) هیدروبیوتیت (حد واسط بیوتیت و ورمیكولیت)
و) گلوكونیت (بیوتیت با فلسهای ریز و سبز رنگ)
ن) سلادونیت (مشابه گلوكونیت و بنام خاك سبز)

3-5-1- میكاهای قهوه‌ای
این گروه از میكاها خیلی شبیه به كانیها گروه میكاهای سیاه می‌باشند. گروه فوق مختص كانیهای پنوماتولیتیكی و همچنین كانی شاخص دگرگونی مجاورتی هستند. معروف‌ترین كانی این گروه فلوگوپیت می‌باشد.

1-3-5-1- فلوگوپیت (Phologopite)
فلوگوپیت میكایی است كه در حرارت‌های بالاتر پایدار است و در ابزارهایی كه در آنها تركیبی از مقاومت حرارتی بالا به همراه خصوصیات الكتریكی مورد نیاز است به كار برده می‌شود. فلوگوپیت در هر دو حالت صفحه‌‌ای و پودری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فرمول شیمیایی آن KMg3¬ Al(OH)Si4O10 و در سیستم منوكلینیك متبلور می‌گردد. توده‌های این كانی در مقاطع نازك به رنگ قهوه‌ای تا بی‌رنگ دیده می‌شود و دارای مقداری خاصیت پلی كروئیك می‌باشد. فلوگوپیت بصورت ورقه های ضخیم شش ضلعی تا منشوری كوتاه یافت می‌شود. این كانی دارای كلیواژی در جهت [001] است و چگالی آن بین 7/2 تا 9/2 گرم بر سانتیمتر مكعب می‌باشد.
فلوگوپیت از بیوتیت بوسیله رنگ روشن و جذب ضعیف‌ترش مشخص می‌گردد. فلوگوپیت بی‌رنگ خیلی شبیه به مسكویت می‌باشد ولی ممكن است بوسیله زاویه محوری كوچكترش از آن مشخص شود. این كانی اصولا در سنگهای آهكی دگرگون شده یافت می‌شود. از كانیهای همراه فلوگوپیت می‌توان به كوندرودیت، اسپینل و فورستریت اشاره نمود.
4-5-1- میكاهای بنفش
این گروه از میكاها از مسكویت‌ها و یا از بیوتیت‌ها مشتق گردیده‌اند و از نظر نوری با دیگر گروه‌های تشابهاتی نیز دارند. میكاهای بنفش و یا در واقع میكاهای لیتیم‌دار دارای منشا پنوماتولیتیكی می‌باشند كه جهت تهیه فلز لیتیم و همچنین نمكهای لیتیم‌دار استفاده می‌شوند. مهمترین كانی این گروه لپیدولیت می‌باشد.

1-4-5-1- لپیدولیت (Lepidolite)
فرمول شیمیایی آن LiKAl2(OH,F)2(Si2O5)2    و در سیستم مونوكلینیك متبلور می‌گردد. علامت نوری آن دو محوره منفی و در مقاطع نازك، بیرنگ می‌باشد. لپیدولیت معمولا بصورت ورقه‌های ضخیم یا بلورهای منشوری كوتاه پسئودوهگزاگونال یافت می‌شود. این كانی در جهت [001] دارای رخ كامل می‌باشد. سختی آن 5/2 الی 4 و چگالی آن 8/2 الی 3/3 می‌باشد.
لپیدولیت در خیلی از خواص نوری شبیه مسكویت می‌باشد ولی دارای زاویه خاموشی بیشتری است. برای تشخیص آنها ممكن است احتیاج به استفاده از بعضی آزمایشهای غیرنوری باشد. لیپدولیت به آسانی ذوب می‌شود و شعله لیتیم را می‌توان از نور آن تشخیص داد.
از كانیهای همراه لیپدولیت می‌توان میكای لیتیم و آهن‌دار (زینوالدیت) را نام برد این كانی در رگه‌های كاسیتریت‌دار و پگماتیتهای گرانیتی فراوان دیده می‌شود.
لیپدولیت در پگماتیت‌های گرانیتی، در بعضی رگه‌های حرارت زیاد و گاهی در گرافیت‌ها یافت می‌شود. معمولا همراه تورمالین، توپاز، بریل، اسپیدومن و كوارتز دیده می‌شوند.

2-4-5-1- دیگر كانیهای گروه لیپدولیت
از دیگر كانیهای این گروه می‌توان زینوالدیت را نام برد.
5-5-1- دیگر گروه میكاها
1-5-5-1- میكاهای سبز
این گروه از میكاها كه به گروه كلریت نیز معروف هستند، سیلیكاتهای Fe  , Mg , Al بوده و در بعضی جاها در تركیباتشان Cr یا Mn نیز وجود دارد. رنگ آنها سبز و جلای آن شیشه‌ای است. از انواع میكاهای سبز می‌توان پنین و شاموزیت را نام برد.

2-5-5-1- میكاهای متراكم
این گروه از میكاها فاقد قطعات درشت بلور هستند، ورقه ورقه شدن در جهت مشخص در آنها صورت نمی‌گیرد. میكاهای متراكم در برخی از مشخصات فیزیكی و شیمیایی و همچنین كانی شناسی با گروه‌های قبلی متمایز می‌باشند زیرا دارای سختی زیاد بوده و ورقه‌های آن فاقد خاصیت ارتجاعی هستند.
از انواع میكاهای فوق می‌توان از مارگاریت و گزانتوفیلیت را نام برد.

3-5-5-1- میكاهای ترد
میكای ترد به میكاهایی گفته می‌شود كه دارای كاتیونهای دو ظرفیتی هستند. در این نوع از میكاها نیز جدایش صفحه‌ها به علت كلیواژ مناسب به سهولت انجام می‌گیرد. پیوند قوی‌تر و مستحكم‌تر بین لایه‌ها باعث شكنندگی بیشتر این میكاها و انعطاف پذیری كمتر آنها می‌شوند. این نوع میكاها به میكاهای ترد موسوم است.
میكاهای ترد فاقد قابلیت انعطاف و همچنین فاقد مواد قلیایی می‌باشند. از این گروه میكاها می‌توان استیلپنوملان، كلینتونیت، كلریتوئید و اترلیت را نام برد.

6-1- مختصری در ارتباط با ژنز میكا
با مروری به مشخصات عمومی كانی میكا كه در مباحث قبل بطور اختصار توضیح داده شد در می‌یابیم كه برای بوجود آمدن این كانی نیاز به شرایط و خاستگاههای خاص زمین‌شناسی می‌باشد. زیرا این شرایط در همه زمانها و مكانها بوجود نمی‌آید. همین موارد خاص باعث گردیده كه ذخیره این كانی در طبیعت محدود باشد.
این كانی از نظر نحوه تشكیل دارای دو خاستگاه متفاوت میباشد كه هر كدام از آنها دارای شرایط و موقعیت خاص هستند:
1-     همراه با پگماتیت‌ها
2-     همراه با سنگهای متامورفیك با فشار و درجه حرارت بالا یا همراه با متاسوماتیسم

1-6-1- جایگاه میكا در توده‌های پگماتیتی
پگماتیت‌ها توده‌هایی هستند كه عموما وابسته به توده‌های نفوذی آذرین بخصوص آذرین اسیدی می‌باشند. كه بعد از تبلور سیلیكاتهای و بخارات همراه آن در فضاها و شكستگیهای توده متبلور شده را پر كرده و چون فرصت كافی برای تبلور در محیط گرم را دارند، بلورهای درشتی تشكیل می‌گردد و این رگه‌ها را پگماتیت می‌نامند. این رگه‌ها تنها منابع قابل استفاده میكاهای ورقه‌ای می‌باشند.
پگماتیت‌ها معمولا در درجه حرارتهای حدود 500 درجه سانتیگراد تشكیل می‌گردند و كانیهای پگماتیتها در این شرایط معمولا درشت دانه هستند و این كانیها شامل كوارتز، فلدسپات و میكا (میكا مسكویت) بعنوان تركیبات اصلی و تورمالین، بریل، كریزوبریل، فلوریت، گارنت، زیركون، توپاز و غیره بعنوان بلورهای فرعی می‌باشند. در پگماتیتها گاهی بلورهای میكا با سطح یك متر مربع نیز گزارش شده است. البته علاوه بر پگماتیت‌ها كه حاوی میكاهای درشت دانه هستند گاهی كانی میكا همراه با سنگهای كیمبرلیتی و لامپروفیری نیز می‌توان ذخایر اقتصادی تشكیل دهد كه در این صورت میكای بوجود آمده بیشتر از نوع فلوگوپیت می‌باشد.

2-6-1- جایگاه میكا در سنگهای متامورفیك
یكی از خواستگاههای مهم كانی میكا مناطق متامورفیك با فشار و درجه حرارت بالا در سنگهای با منشاء پلیتی می‌باشد، كه در این صورت در شرایط فشار بالا سنگهای رخساره گرین شیست‌ها تا آمفیبولیت میكا شیست‌ها تشكیل می‌شوند. گاهی مقدار بلورهای میكا در این سنگها از نظر تجمع و اندازه به حدی بالا می‌رود كه ارزش اقتصادی پیدا می‌كند.
در عمل متامورفیسم به خصوص از نوع متاسوماتیسم گاهی ذخایر با ارزشی از میكا تشكیل می‌گردد. این نوع میكاها همراه متاسوماتیسم در سنگهای بازیك حاصل می‌گردد كه البته در بعضی اوقات در سنگهای اسیدی نیز ممكن است تشكیل شوند.

7-1- موارد مصرف میكا
با توجه به خواص متعددی كه در میكاها وجود دارد باعث گردیده تا این ماده معدنی در موارد گوناگون در صنعت به مصرف برسد. این كانی عمدتا همراه با سایر مواد بعنوان ماده اولیه جنبی به مصرف رسانده می‌شود.
در صنایع میكاها را به دو دسته تقسیم می‌كند:

1-7-1- میكاهای ورقه‌ای
این كانیهای دارای كریستالهای بزرگی از میكا كه می‌توان آنها را برید، سوارخ كرد و یا چسباند. این گروه میكاها به میكاهای كم آهن معروفند كه شفافیت و قابلیت انعطاف پذیری ورقه‌های بزرگ و نازك و عایق بودن آنها در هدایت حرارتی و الكتریكی اهمیت به سزایی در صنایع دارند. این گروه از میكاها به علت دارا بودن قدرت مقاومت در مقابل ولتاژ زیاد بدون ترك‌خوردگی و خردشدگی و توانایی ذخیره كردن الكتریسیته در صنایع الكترونیكی مصرف می‌شوند. از میكاهای با درجه كیفیت خوب بدلیل شفافیت، انعطاف‌پذیری و مقاومت در برابر گرما و محلولهای شیمیایی در ساخت پوشش شیشه، گیج‌های بخار فشار بالا استفاده می‌شود.
از موارد مصرف دیگر میكاهای ورقه‌ای در صنعت می‌توان از دیافراگم‌های دستگاههای تنفس مصنوعی و اكسیژن، اعداد شاخص برای قطب نماهای ناوبری، فیلترهای نوری، صفحات كند كننده در لیزرهای هلیم، نئون، حرارت سنج‌ها و رگلاتورهای حرارتی، شیشه كوره‌ها بخاریها و اجاق‌ها نام برد.
اخیرا از این نوع میكاها در سیستم‌های موشكی زمینی و هوایی، ابزار‌آلات نوری، تجهیزات لیزری، الكترونیك پزشكی در پتودرمانی، سیستم‌های رادار و لوازم و تجهیزات هوانوردی و فضانوردی استفاده می‌نمایند. نوارهای مسكویت را به عنوان دی‌الكتریك در ساخت خازنها بكار می‌بردند. البته در این مورد فقط میكاهای بسیار مرغوب بكار گرفته می‌شود. مرغوبترین نوع این میكاها را در ساخت خازن‌های كالیبراسیون و استاندارد بكار می‌برند.
میكاهای با یك درجه كیفی پائین‌تر در ساخت خازن‌های مخابراتی به كاربرده می‌شود. به همین نسبت میكاهای مسكویت با یك درجه كیفی پائین‌تر در خازن‌های گیرنده كاربرد دارند.
تراشه‌های میكا یكی از انواع میكاهای ورقه‌ای است كه در صنعت نقش خاصی را دارا می‌باشد. بطوریكه این نوع از میكا بزگترین سهم را در صنعت میكای ورقه‌ای ایالات متحده به خود اختصاص داده است. تراشه‌های میكا (نوع مسكویت و فلوگوپیت) برای درست كردن میكای ساخته شده (مصنوعی) به كار می‌روند، بطوریكه در سال 1997 مصرف تراشه‌های مسكویت و فلوگوپیت در آمریكا 736 تن بوده است.
در ذیل به برخی از استفاده‌های این ماده معدنی در صنایع مختلف اشاره می‌شود.

الف- كاربرد در صنایع الكترونیك
–    لامپ‌های خلاء
–     خازن‌ها
ب- كاربرد در صنایع الكتریكی
–    عایق‌های الكتریكی
–     موتورهای جریان مستقیم و ژنراتورها
–     وسایل الكتریكی حرارتی
–     لامپ‌های الكتریكی
–    كویل‌های مبدل
–     تسلیحات نظامی
ج- كاربرد در صنایع نوری
–    شیشه‌های مدرج
–     پوشش پنجره اجاق‌های ماكروویو
–     لیزرها
د- سایر كاربردهای میكای ورقه‌ای
–    دیافراگم‌ها
–     كارت‌های قطب‌نما
با توجه به اهمیتی كه این ماده معدنی در صنایع امروز دارد به میزان مصرف آن از سالهای 1997 تا 1975 در آمریكا اشاره می‌گردد جدول شماره (3-1).

2-7-1- میكای ساخته شده
میكای ساخته شده از جور كردن دستی یا ماشینی تراشه‌ها و سپس همپوشانی آنها و ایجاد لایه‌های متناوب مواد متصل كننده و تراشه‌ها پدید می‌آید. میكاهای ساخته شده عموما به عنوان عایق‌های الكتریكی به كاربرده می‌شوند. اكثر محصولات تولیدی میكای درست شده از نوع ورقه‌های انعطاف پذیر، نوار، كاغذ میكا، ورق‌های قطعه‌ای، ورقهای حرارتی، ورق‌های قالب ریزی و مواد پیوند دهنده می‌باشند.
ورقه‌های قطعه‌ای به عنوان یك عایق بین قطعات مسی مبدل‌های تغییر دهنده جهت جریان برق در موتورها و ژنراتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مورد، میكای ساخته شده فلوگوپیت ترجیح داده می‌شود. چر ا كه سرعت سایش و فرسودگی آن برابر سرعت سایش و فرسودگی قطعات مسی است. ولی مسكویت دارای مقاومت سایشی بیشتری است در طی زمان باعث ایجاد سطح ناصاف با نوك‌های نامساوی می‌شود كه این امر می‌تواند باعث اختلال در كار موتور یا ژنراتور بشود.
همچنین به منظور استفاده از ورقهای میكای ساخته شده در عایق كاری ترانسفورماتورها، استارت موتورها و آرمیچرها از ورق‌های قالب ریزی میكای ساخته شده كه به شكل لوله و حلقه تولید شده‌اند، استفاده می‌شود.
ورق‌های انعطاف پذیر میكای ساخته شده در ساخت موتورهای الكتریكی، آرماتور ژنراتورها، عایق‌بندی میدان الكتریكی كویل‌ها و همچنین عایق‌بندی مگنت و هسته مبدل جهت جریان به كار می‌روند.
ورق‌های حرارتی میكای ساخته شده در جاهایی كه عایق‌بندی تحت شرایط حرارت بالا مورد نیاز است، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در برخی از انواع میكاهای ساخته شده تراشه‌های میكا به هم چسبیده و توسط موادی مانند كاغذهای مخصوص، ابریشم، شیشه، پارچه، پلاستیك، كتان تقویت شده‌اند. این محصولات بسیار انعطاف‌پذیر هستند و به صورت ورقهای پهن و ممتد تولید می‌شوند. این ورقه‌ها به منظور عرضه به بازار به صورت رول، ریبون، نوار و یا برش‌های با اشكال و ابعاد خاص در  آورده می‌شوند.
همچنین میكاهای ساخته شده خاص را بوسیله چند لایه‌ای كردن تقویت و گاه موجدار می‌كنند.

3-7-1- میكای تشكیل مجدد شده (كاغذ میكا)
كاغذ میكا از طریق چسباندن خرده میكاها بر روی یك صفحه كاغذ بدست می‌آیند.
موارد استفاده كاغذ میكا همانند همان موارد مصرف میكای ساخته شده می‌باشد.

جدول شماره 3-1: میزان مصرف میكاهای ورقه‌ای در كشور امریكا (تن)

4-7-1- میكای آسیاب شده
میكای آسیاب شده از خردایش دیگر میكاها به دست می‌آید.
بیشترین مورد مصرف آن به عنوان ملاط خشك و تركیب اتصال دهنده برای پر كردن ترك‌ها و لكه زدایی از دیوارهای گچی می‌باشد. میكا به عنوان یك پركننده و متصل كننده باعث ایجاد یك چسبندگی ملایم و مناسب می‌شود و در عین حال باعث افزایش كارآیی تركیب به همراه افزایش مقاومت در مقابل ترك خوردگی می‌شود. تركیب‌های متصل كننده فوق 3/51% مصرف میكای آسیاب شده خشك را تشكیل می‌دهند.
در صنایع رنگ‌سازی میكای آسیاب شده را به عنوان رنگ‌دانه كه باعث سهولت تعلیق، شفاف كردن رنگدانه‌ها و جلوگیری از ترك خوردن و برش خوردن لایه رنگ، افزایش مقاومت لایه رنگ در مقابل آب، نفوذ‌پذیری و هوازدگی می‌شود. در عین حال میكا خاصیت چسبندگی رنگ را در هر دو فرمولاسیون آبی و «O leoresinous» تشدید می‌كند. بطوركلی استفاده از میكای آسیاب شده دومین مورد مصرف بزرگ می‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و مقایسه میزان و نوع اختلال های رفتاری دانش آموزان دختر و پسر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و مقایسه میزان و نوع اختلال های رفتاری دانش آموزان دختر و پسر در word دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و مقایسه میزان و نوع اختلال های رفتاری دانش آموزان دختر و پسر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 1
بیان مسئله 3
ضرورت و اهمیت پژوهش 6
اهداف تحقیق 8
فرضیه پژوهش 8
تعریف متغیرها 8
تعاریف اصطلاحات و مفاهیم

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه 12
نظریه بیولوژیکی و فیزیولوژیکی 12
نظریه روانکاوی 13
نظریه رفتاری 14
نظریه بوم شناسی و جامعه شناسی 16
نظریه متقابل 16
اختلال رفتاری 19
انواع اختلالات رفتاری 20
اختلال بیش فعالی 21
ملاکهای تشخیص بیماری بیش فعالی 23
اختلال اضطراب 24
ملاکهای تشخیص بیماری اضطراب 27
اختلال استرس 28
اختلال افسردگی 30
ملاکهای تشخیص بیماری افسردگی 31
اختلال وسواس 34
ملاک های تشخیص بیماری وسواس 36
پیشینه تحقیق

فصل سوم :روش تحقیق
مقدمه 40
روش تحقیق 40
تعریف جامعه 41
تعریف نمونه 41
جامعه و نمونه در این پژوهش 42
روش نمونه گیری 42
جمع آوری اطلاعات 42
روش تجزیه و تحلیل داده ها 43
روایی 43
پایایی

فصل چهارم: (تجزیه تحلیل داده ها )
جداول فرضیات
جدول 5-1 46
جدول 5-2 47
جدول 5-3 48
جدول5-4 49
جدول 5-5 50
آمار استنباطی فرضیات
جدول 5-1 51
جدول 5-2 52
جدول 5-3 53
جدول 5-4 54
جدول 5-5 55
بررسی استنباطی فرضیات 56
جدول توزیع فراوانی و نمودارهای دختران و پسران
-جدول بیش فعالی پسران 58
-جدول بیش فعالی دختران 59
-جدول اضطراب پسران 60
-جدول اضطراب دختران 61
-جدول استرس پسران 62
-جدول استرس دختران 63
-جدول افسردگی پسران 64
-جدول افسردگی دختران 65
-جدول وسواس پسران 66
67جدول وسواس دختران

فصل پنجم: (نتیجه گیری و منابع )
مقدمه 68
نتیجه گیری 69
پیشنهادات 70
واژگان لاتین 72
محدودیت 73
منابع 74
ضمائم 76

چکیده تحقیق :
عنوان تحقیق بررسی ومقایسه نوع و میزان اختلال های رفتاری دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهرستان سرپل ذهاب در سال 93- 1392. هدف و انگیزه از آن تحقیق و بررسی و آشنایی با عوامل ایجاد کننده اختلال رفتاری و روشهای مقابله با آن به طوری که علاوه بر پیشگیری به درمان این اختلال های رفتاری پرداخته شود. و فرضیاتی که در این تحقیق مورد بررسی قرار بود.
1- بین اختلال بیش فعالی با جنسیت دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
2- بین اختلال اضطراب با جنسیت دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
3- بین اختلال استرس با جنسیت دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
4- بین اختلال افسردگی یا جنسیت دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
5- بین اختلال وسواس با جنسیت دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
که تمام فرضیات مورد نظر تأیید گردیدن و جامعه آماری مورد نظر عبارت بود از همه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال 93- 1392 که تعداد آنها 3500 نفرمی باشد که 52 نفر به صورت تصادفی انتخاب کردیم که در این تحقیق ازپرسشنامه ترکیبی که ساخته شده ومورد تأیید اساتید قرار گرفت استفاده شد و تحقیق توصیفی می باشد. که بعد ازفرمول (t) برای مقایسه میانگینهای دو گروه مستقل استفاده شد که فرضیات اضطراب و افسردگی تأیید نگردیدن و فرضیات وسواس و استرس و بیش فعالی تأیید گردیدن و در نهایت پیشنهادات و نظراتی در این مورد داده شد. که عبارت از: 1- آموزش های لازم والدین ازطریق رسانه های گروهی در خصوص اهمیت سلامت روانی نوجوانان و تأثیر آن بر سلامت جامعه داده شود. 2- همکاری خانواده ها با مراکز مشاوره و روان درمانی جهت پیشگیری و در صورت لازم درمان مشکلات نوجوانان انجام گیرد.
3- اهمیت دادن معلمان به علم روانشناسی جهت به شناخت جنبه های روحی و روانی دانش آموزان وکمک به آنها در جهت حل مشکلات.

مقدمه :
انسان به خاطر انگیزش درونی ، بر محیط تأثیر می گذارد تا تغییراتی را در آن ایجاد کند، و محیط از انسان توقع دارد با آن سازگار شود . نتیجه دیالکتیک انسان – محیط ، یک ترکیب همیشه در حال تغییری است که به موجب آن ، محیط نیازهای انسان بر آورده می کندوانگیزش های تازه ای را در بوجود می آورد . همه می خواهند و می کوشند شایسته شوند . همه دوست دارند با محیط اطرفشان تعامل ثمر بخشی داشته باشند و این میل به تمام جنبه های زندگی ما گسترش می یابد – در مدرسه ، در روابط و هنگام تفریح و ورزش همه دوست داریم مهارت هایی را پرورش دهیم و توانایی ها و استعدادهای خود را بالا ببریم . وقتی با چالشی روبه رو می شویم توجه کامل خود را به آن معطوف می کنیم.(سید محمدی 1391)
علی رغم بهبودی وضع زندگی و معیشتی و از دیاد سریع مؤسسات خدمات اجتماعی اکثر کشورهای جهان سوم جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان با آهنگ بیشتری افزایش می یابد. (شامبیاتی ، 1372)
تبین نیازهای زیستی ، روانی ، ذهنی و اجتماعی کودکان در دوره های مختلف رشد و برنامه ریزی تلاشی مستمر برای حسن تأمین آنها امری بسیار حساس و خطر می باشد. (افروز ، 1372).
در گذشته نه چندان دور توجه چندانی نسبت به نیازها و علاقه های نوجوانان نشان داده نمی شد. و از وی انتظار می رفت که مطیع باشد اما به مرور زمان نسبت به نوجوانان و منزلت اجتماعی وی بیشتر توجه نشان داده شده تا جایی که او را به عنوان یک فرد که از همه احساسات و ادراکات و عواطف انسانی برخوردار است پذیرفتند و بر با روی ری و شکوفایی استعداد و توانایی های بالقوه وی و تأمین نیازی اساسیتأکید کردند . (افروز ،1377)
دشواری های زیادی از قبیل نابسامانی های خانوادگی ، مناقشات پدر و مادر ، اعتیاد والدین فقر فرهنگی و تربیتی اولیا بر سر راه رشد نوجوا نان قرار دارد . برای رفع این معضلات اتخاذ تدابیر همه جانبه مشاوره ای مددکاری اجتناب ناپذیر می باشد . همچنین باید عامه مردم و خانواده ها نیز از طریق رسانه های گروهی مورد آموزشهای لازم قرار گیرند . و مراکز مشاوره ای نوجوانان به تعداد فراوان و با امکانات کافی در شهرها و در روستاهای بزرگتر ایجاد شود . (جمهری ،1386)

منابع :
1- آزاد، حسین، 1376، آسیب شناسی، تهران، انتشارات بعثت
2- افروز، غلامعلی، 1377، مباحثی در روانشناسی و تربیت کودکان و نوجوانان، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
3- بیابانگرد، اسماعیل، 1387، روانشناسی آموزش و یادگیری، تهران، انتشارات نشر ویرایش
4- بک، آرون- امری، گاری، 1383، آسیب شناسی روانی، مترجم، پاسالاری بهجانی، عبدالرسول، تهران، انتشارات دانش پژوهان جوان
5- تیموتی،کاستلو، 1382، روانشناسی ناهنجاری، مترجم، پورافکاری، نصرت اله، تهران، انتشارات آزاده
6- جمهری، دکتر فرهاد، 1386، روانشناسی رشد، تهران، انتشارات پردیس
7- خداپناهی، دکتر محمدکریم، 1390، انگیزش و هیجان، تهران، انتشارات سمت
8- دادستان، دکتر پریرخ، 1390، روانشناسی مرضی تحولی، تهران، انتشارات سمت
9- دلاور، علی، 1377، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات دوران
10- ساراسون،اروین جی، 1390، روانشناسی مرضی، نجاریان، بهمن، تهران، انتشارات رشد
11- سلیگمن، مارتین ای. پی، 1391، آسیب شناسی روانی، مترجم، سید محمدی، یحیی، تهران، انتشارات ساوالان
12- شاملو، دکتر سعید، 1382، آسیب شناسی روانی، تهران، انتشارات رشد
13- شامبیانی، هوشنگ، 1372، بزهکاری اطفال ونوجوانان، تهران، انتشارات کیهان
14- شفیع آبادی، عبدالله، 1391، نظریه های مشاوره و روان درمانی، تهران، انتشارات نشردانشگاهی
15- شاملو، دکتر سعید، 1392، روانشناسی بالینی، تهران، انتشارات رشد
16- فیرس، اس. جری، 1391، روانشناسی بالینی، مترجم، فیروزبخت، مهرداد، تهران، انتشارات رشد
17- مارشال ریو، جان، 1391، انگیزش و هیجان، مترجم، سید محمدی، یحیی، تهران، انتشارات نشر ویرایش
18- مهریار، امیر هوشنگ، 1386، تشخیص و درمان بیماریهای روانی در کودکان و نوجوانان، تهران، انتشارات رشد
19- هنری ماسن، پاول، 1391، رشد و شخصیت کودک، مترجم، یاسایی، مهشید، تهران، انتشارات کتاب ماد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی ساختمان دانشکده معماری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی ساختمان دانشکده معماری در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی ساختمان دانشکده معماری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه     4
فصل اول : شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی     6
ویژگی‌های عمومی پردیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی     7
آرایش وسازماندهی فضائی جزء بناها     9
اصول و ضوابط طراحی و فضاهای دانشكده‌ای     10
فصل دوم : استانداردها (ابعاد و فضاهای مورد نیاز)    21
پلكان 22
راهروها و مسیرهای شیب دار 23
دربها 24
كیفیت هوا 25
راندمان دید 26
روشنایی مصنوعی 26
رنگ 28
طرح و بافت 34
نویز (اغتشاش صوتی) وآكوستیك 34
حساسیت نسبت به ارتعاشات 35
مسیرهای پیاده رو 39
دسترسی و مسیر گردش یا سیركولاسیون 39
تئاترها و سالن‌های سخنرانی40
شكل اساسی 41
سالن‌های سخنرانی : صندلی‌ها 43
سالن‌های سخنرانی : مقررات آتش نشانی 47
آكوستیك 47
فصل سوم : شرح برنامه دانشكده معماری 48
آشنایی با رشته‌های آموزشی دانشكده 49
دوره كارشناسی معماری 49
دوره كارشناسی ارشد معماری 52
فصل چهارم : بررسی نمونه‌های مشابه 53
یوگینا آفتاندلیانس 54
دانشكده هنرهای زیبا55
دانشكده معماری اپورتو، (OPORTO) 62
دپارتمان زمین شناسی، دانشكده آویرو، پرتغال 64
كلاس بلوك 3، دانشگاه آلیكان 67
دانشكده حقوق، دانشگاه جیرونا 68
كالج آموزشی معلمان، (setubal69
فصل پنجم : شناخت بستر طرح 72
محدوده سایت73
فصل ششم : اقلیم 74
روشهای دستیابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی 75
نیازهای حرارتی و فضاهای داخلی ساختمان 91
فصل هفتم : معرفی پروژه 99
برنامه فیزیكی 100
طراحی (معماری، سازه، تأسیسات)     102
معماری 104
سازه 107
تأسیسات 109
اسناد و مدارك 110
منابع و مآخذ 111

مقدمه
تعلیمات آكادمیك نقش بسیار مهمی را در رشد صنعتی اقتصادی وفرهنگی جامعه ایفا می‌كند. تمامی كشورهای در حال توسعه ذخیره عظیمی از نیروهای انسانی دارند كه به منظور موثر واقع شدن در امر توسعه، این گروه از جمعیت باید مهارتهای لازم را فرا می‌گیرند در غیر اینصورت این نیروی بالقوه نه تنها نقش مؤثر خود را در توسعه و پیشرفت ایفا نمی‌نماید بلكه خود بر مسائل و مشكلات می‌افزاید. ارائه الگوی مناسب جهت ساماندهی قصایی دانشكده معماری به منظور بالا بردن سطح مهارت و تربیت كارشناسان با تخصصهای لازم برای تبدیل نیرو بالقوه جامعه بالفعل و در نتیجه گامی بزرگ در جهت رشد صنعتی اقتصادی و فرهنگی جامعه است كه جزوه حاضر مطالعاتی است در جهت رسیدن به این امر.
 
پیشگفتار :
به نام یگانه معمار هستی كه با دمیدن روح آفریننده خویش در كالبد انسان، او را جانشین خود بر روی زمین قرار داد. همانگونه كه خداوند با دمیدن روح خود در جسم بی جان آدمی را می‌آفریند. انسان نیز در مقام جانشین وی با دمیدن روح خلاقه خود در كالبد مواد خام و بی جان به آنها زندگی می‌بخشد و بدین سان هنر از انسان زاییده می‌شود. آفرینش چشمه جوشان هنرهاست و آثار بزرگ هنری در پرتو نور آفرینشگری خالقان خودپا به عرصه وجود نهاده‌اند.
 

فصل اول
شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی
 
شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی
ویژگی‌های عمومی پردیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
مجموعه‌های دانشگاهی اعم از مجتمع‌های بزرگ و دانشكده‌های تك رشته‌ای، پردیس نامیده می‌شوند. سیمای مطلوب دانشگاه‌ها با مشخصه كلی كالبدی آن تعیین می‌گردد و باید با هدف‌ها و مشخصات آموزش و اوضاع كلی محیط هماهنگ باشد. انواع پردیس‌ها در رابطه با مسائل شهری، در گروه‌های زیر دسته بندی می‌شوند:

•    پردیس پراكنده داخل شهر
در چنین پردیسی، ساختمان‌های دانشگاه یا مدرسه آموزش عالی به صورت پراكنده در نقاط مختلف شهر قرار دارند و بین ساختمانهای و فضای آموزشی مختلف را فضاهای عمومی شهر پر می‌كند. این نوع پردیس‌ها باعث می‌شوند كه همبستگی محیط آموزشی و شهر بیشتر شده و تحرك فرهنگی بوجود آید، واحدهای آموزشی از استقلال نسبی برخوردار شوند و شهر از موقعیت مؤسسات آموزش عالی شدیداً متأثر گردد. ایجاد چنین پردیس‌هایی وقتی مناسب است كه امكانات ارتباطی در شهر به اندازه كافی وجود داشته باشد و  زمین‌های قابل ساخت در قطعات مناسب در داخل شهر در دسترس باشند.
•    پردیس مجتمع چند یاخته‌ای داخل شهر
در چنین پردیسی، كلیه ساختمان‌ها در یك محوطه بسته قرار می‌گیرند و بین ساختمان‌ها و فعالیت‌های مختلف واحدهای آموزشی، فضایی جز آنچه كه متعلق به دانشگاه باشد، وجود ندارد. در واقع این نوع پردیس‌ها ارتباطی با شهر ندارند و برای ایجاد این پردیس‌ها، نیاز به قطعه زمین وسیعی در داخل شهر است. مجتمع بودن كلیه واحدهای آموزشی در یك محوطه باعث می‌شود كه دانشجویان بیشتر با یكدیگر تماس داشته باشند و توجه آنان بیشتر جلب مسائل خاص دانشگاهی گردد تا به زندگی روزمره شهری و مسائل آن.

منابع و مآخذ
•    فضاهای آموزشی ، قواعد و معیارها / علیرضا شجاعی
•    اصول ومعیارهای طراحی فضاهای آموزش و پرورش / بهرام قاضی زاده
•    مركز تحقیقات ساختمان و مسكن / پژوهشگر: مهندس مرتضی كسمایی / پهنه بندی اقلیمی ایران مسكن و محیط‌های مسكونی / سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / پاییز 72
•    كسمائی مرتضی، ویراسته‌محمد احمدی نژاد / اقلیم و معماری / نشر خاك / پائیز 1382
•    نكاتی در زمینه ضوابط ساختمانی دانشگاهی / گروه بررسی كالبدی مركز برنامه ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
•    معماری و شهرسازی / دوره سوم / شماره 15 / مهر و آبان1379
•    طراحی ساختمان های دانشگاهی: فضاهای كارآمد و ابعاد استاندارد / مترجم، احمد سالك جورابچی.
•    معمار / شماره 21 / تابستان 1381
•    Time saver standards for building types/ fourth edition / joseph De chiare
•    Alvaro size / phitip jadido. Koin: Taschen, 1999.
•    Aldo Van Eyck works/ compilatia by Vincent ligtelijin- Basel : Birkhavser, 1999.
•    Education and culture/ Arian Mostae di- Barcelona
•    University Architecture / Brian Edwards – London /2000
•    The architect”s Handbook / Quentin Pickand
•    Techniques and Architecture / 439/ 1998.
•    www. Carmalage. Com/ spain – contemporary – architecture . htm.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی فرآیند تجهیز كارگاه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی فرآیند تجهیز كارگاه در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فرآیند تجهیز كارگاه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست عناوین

مقدمه1                             

تجهیز کارگاه2

پی کنی وپی سازی3

اجرای اسکلت فلزی7

اجرای سقف تیرچه وبلوک12

عملیات سفت کاری16

شیب بندی بام18

اندود گچ وخاک20

تأسیسات الکتریکی22

تأسیسات مکانیکی24

ساخت ونصب چارچوبها وپنجره ها26

مقدمه
قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمانی در یک منطقه مورد نظر نیاز به برخی کارها و اموری میباشد . یک عملیات اجرایی در یک محل دارای چند شخصیت حقیقی و حقوقی می باشد که هرکدام به نحوی در پیشرفت کار وموضوع پیمان نقش دارند.               
کارفرما : قطب اصلی یک عملیات اجرایی و پایه گذار آن که با سرمایه گذاری خواستار اجرا وتحقق یافتن موضوع مورد قرارداد می شود.
پیمانکار: یک شخصیت حقیقی ویا حقوقی که طرف دیگر قرارداد می باشد و وظیفه او انجام عملیات موضوع پیمان طبق مفاد قرارداد که باید زیرنظر نمایندگان کارفرما ومورد قبول آنها باشد.
دستگاه مشاور ونظارت : که ممکن است یک نفر ویا چندین نفر باشند که از طرف کارفرما تعیین شده ووظیفه او نظارت بر کار وموضوع قرارداد می باشد تا موضوع مورد قرارداد طبق نقشه های موجود که توسط مهندسین طراح ومحاسب طرح گردیده ونیز طبق ضوابط و مفاد آیین نامه های مربوطه ومقررات ملی ساختمان اجرا گردد.
مدیر پروژه: که ممکن است در بسیاری از پروژه های عمرانی باشند که وظیفه آن ارتباط بین کارفرما و پیمانکار می باشد.
سرپرست کارگاه: که از طرف پیمانکار به کارفرما معرفی می شود،هرگونه تغییر وتحول در مورد موضوع قرارداد باید توسط سرپرست کارگاه به اطلاع دستگاه نظارت وکارفر ما   برسد.
تجهیز کارگاه
قبل از بستن هرگونه قراردادی بین کارفرما و پیمانکار ابتدا زمین مورد نظر که قرار است عملیات عمرانی در آن انجام شود توسط نمایندگان کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد .
پیمانکار هم قبل از عقد قرارداد به مطالعه در مورد منطقه مورد نظر به جهت وجود منابع آب ،شن،ماسه وسیمان ونیز ملزومات دیگر می پردازد . از همه مهمتر به مطالعه در مورد موضوع قرارداد از روی نقشه های معماری و سازه ونیز خواسته های کارفرما می پردازد.
بعد از انجام تمامی این موارد قراردادی فیمابین کارفرما و پیمانکار ودر بسیاری موارد نمایندگان کارفرما (دستگاه مشاور) تنظیم می شود.
این قرادا د شامل نکات مهمی می باشد از جمله: مبلغ پیمان، مدت پیمان ، مسئولیت تهیه مصالح وملزومات اولیه کارگاه که ممکن است به عهده کارفرما با شد یا اینکه خود را در قبال آن بی مسئولیت بگرداند.
بعد از اینکه قرارداد منعقد شد اولین کاری که توسط پیمانکار در منطقه وکارگاه صورت می گیرد تجهیز کارگاه می باشد .
تجهیز کارگاه عبارت است از ساخت ویا نصب محل سکونت کارگران و نگهبان وانباردار ، همینطور یک دفتر جهت امور دفتری خود پیمانکار ،تأمین منابع اولیه کارگاه مثل: آب ،برق، سیمان ، ماسه، شن، آجر و آهن آلات .
تجهیز کارگاه به نسبت حجم عملیات آن معمولا وقت زیادی را به خود اختصاص می  دهد . چون در یک زمین بکر وبدون وجود هرگونه امکاناتی به سادگی نمی توان تمامی نیازها را مرتفع ساخت.
پس یکی از وظایف مهندس کارگاه کوتاه کردن تا حد امکان زمان مربوط به تجهیز کارگاه و نیز استفاده بهینه از کمترین وکوچکترین امکانات موجود در همان ابتدای عملیات .
در آخر می توان اذعان داشت تا وقتی که حداقل نیازهای زندگی در یک منطقه موجود نباشد نمیتوان نیروهای متخصص و مجرب برای شروع و انجام عملیات را به منطقه گسیل داشت.
پی کنی و پی سازی
+
مطالعات خاک مسئله بسیار مهمی است که قبل از شروع عملیات عمرانی در یک منطقه باید انجام شود .
نمونه برداری  وگمانه زنی وموارد مشابه آن وانجام تمامی آزمایشات لازم روی خاک منطقه به ما درواقع خاک را می شناساند . خصوصیات مختلف خاک از جمله : ظرفیت باربری ،نوع خاک ، نوع دانه بندی ، میزان نشست تحت بارگذاری ، میزان تراکم و غیره ، خصوصیات بسیار مهمی هستند که باید قبلا به نظر مهندسین طراح و محاسب پروژه برسد وآنان نیز با در نظر گرفتن این حصوصیات به طراحی و محاسبه شالوده سازه مورد نظر می پردازند.
پیمانکار طبق نقشه های اجرایی که در دست دارد باید ابتدا به اجرای فونداسیون (در صورتیکه سازه ساختمانی باشد) بپردازد.
چون زمین بکر ممکن است با هر شیب وبهر شکل باشد ونیز بسته به کد ارتفاعی داده شده توسط طراح ممکن است برای اجرای فونداسیون در جایی نیاز به خاکبرداری ودر جایی نیاز به خاکریزی داشته باشیم .
ابتدا به مبحث خاکبرداری می پردازیم . برای اینکار ابتدا باید حجم عملیات خاکی مشخص شود واز همه مهمتر هزینه آن تخمین زده می شود .
انتخاب نوع ماشین خاکبردار ارتباط مستقیم با نوع خاک ونیز نوع هندسی فنداسیون دارد.
در خاکبرداریهای خیلی جزئی وخاکهای نرم خاکبرداری بصورت دستی انجام می شود ،در صورتیکه حجم کار بیشتر شود و نیز در صورت کم بودن زما ن از ماشین آلاتی نظیر لودر ، بیل مکانیکی ، بلدوزر و … می توان استفاده نمود.
برای خاکهای کمی سست لودر کارآیی بالایی دارد . برای خاکبرداریهای بصورت نواری بیل مکانیکی خیلی عالی جوابگوست. در خاکهای سفت ومتراکم  به نظر میرسد که بلدوزر حلال مشکل است .
حتی در زمینهای خیلی سفت (دژ،کمر، سنگ) وبا فضای تنگ توصیه شده از دستگاه کمپرسور استفاده شود.
خاکریزی: در صورتیکه برای اجرای فنداسیون نیاز به خاکریزی باشد ، ابتدا حجم آن محاسبه و به تخمین هزینه آن پرداخته می شود این کار مستلزم یافتن یک قضه بسیار مناسب از تمامی جهات ودر کوتاهترین مسیر ممکن می باشد در صورتیکه حجم خاکریزی کم باشد ویا اینکه مقاومت بالایی برای خاکریزی مد نظر باشد . محل مورد نظر را کرسی چینی می کنند بدین معنی که محل را بوسیله ملات ماسه سیمان وسنگهای شکسته با مقاومت بالا چیده وپر می کنند در صورتیکه برای پر کردن محل از خاک استفاده شود باید خاک مورد نظر را پس از اینکه در محل قرار گرفت تثبیت کرد وبه مقاومت وتراکم مورد نظر رسانید که اینکار هم بروشهای بسیاری صورت می گیرد .
معروفترین این روشها استفاده از آهک برای تثبیت خاک است .
ابتدا خاک را آب پاشیده و می کوبند تا به حداکثر تراکم برسد . برای تثبیت ابتدا آهک را روی خاک خشک به مقدار یکسان می پاشند. سپس با ریختن مقدار زیادی آب روی خاک و مخلوط کردن خاک وآهک وآب کاری می کنند که بصورت گل نرمی در آید این مخلوط پس از چند ساعت توده یکپارچه محکمی می شود که مقاومت بالایی دارد . استفاده از آهک در بسیاری از کارهای ساختمانی کاربرد دارد . به عنوان مثال :جهت زیر سازی پارکینگ ها و جاهایی که یار زنده زیادی دارند استفاده از آهک بسیار با صرفه بنظر می رسد .
پی سازی
پس ازآماده شدن سطح زمین بگونه ای که بتوان عملیات اجرای فنداسیون را انجام داد مرحله بعدی کار شروع می شود که همان پی سازی است . خود پی سازی شامل مراحل مختلفی می باشد که در دنباله متن یک یک را باختصار شرح می دهیم .
1-    قالب بندی: این کار روشهای مختلفی دارد . قالب بندی توسط قالبهای فلزی ، توسط قالبهای چوبی ، ویا اینکه چیزی که در بیشتر جاها متداول است قالب بندی توسط دیوار با آجر فشاری و گل هر کدام از این موارد دارای مزایا و معایب خاصی می باشد .
کم هزینه بودن و انعطاف پذیری بسیار زیاد قالبهای آجری باعث شده تا استفاده از رواج بیشتری پیدا کند .
هزینه کم آن بین بدین خاطر است که پس از بتن ریزی فنداسیون می توان آجرها را از قالب جدا ودر جای دیگر مورد استفاده قرار داد که چون با گل چیده می شوند ودر داخل آنهم نایلون قرارداده می شود . بسادگی می توان آجرها را بازیافت نمود .
انعطاف پذیری بسیار زیاد آن نیزبه این دلیل است که هر نوع شلوده با هر مقطع وشکل هندسی را می توان به سادگی قالب بندی نمود در حالیکه استفاده از قالبهای فلزی و چوبی به سادگی آن نیستند
2-ریختن بتن مگر : بتن مگر در واقع مخلوط ماسه و سیمان وآب با عیار کمتر سیمان نسبت به بتنهای دیگر به عمق 5 تا 10 سانتیمتر زیر فنداسیون ریخته می شود وسطح آن را صاف می کنند
اجرای بتن مگر به چند دلیل انجام می شود : ایجاد یک سطح صاف و هموار برای راحتتر اجرا کردن  آرماتور بندی ،جدا کردن بتن و محل بتن ریزی از خاک و دیگر مواد مضر برای بتن ومقاومت آن ، عدم تغییر ناگهانی مقاومت بتن وخاک زیر آن وتا حد ممکن یکنواخت کردن انتقال تنشها به لایه های زیرین خاک .
3-اجرای آرماتور بندی : براساس نقشه های اجرایی که در دست مجریان و افراد کننده کار قرار می گیرد ولزوم نظارت مستمر مهندسین کارگاه ومهندسین ناظر سبد های زیرین فنداسیون ، آرماتورهای شناژها ودر صورت لزوم سبد های فوقانی فنداسیون اجرا وبه زبان کارگاهی بافته می شوند . لزوم دقت در تعداد ، فاصله و نمره آرماتور ها همپوشانی میلگردها (OVER LAB) ، خمهای مربوط به خاموتها و میلگردهایی که به انتهای پی می رسند از نکات بسیار مهمی است که باید یه آن توجه فراوان نمود .
4-اجرای صفحه ستون وبلت : در این مرحله ابتدا بوسیله چند ریسمان که بصورت طولی و عرضی (در ساختمانهای اسکلت فلزی ) کشیده می شوند و بوسیله متر آکس ستونها مشخص می شوند (گونیا کردن ریسمانها با یکدیکر از نکات مهم این مرحله است)  .
تراز کردن سطح صفحه ستونها با یکدیگر از نکات بسیار مهم دیگری است که با توجه به کد ارتفاعی داده شده در نقشه و بیشتر توسط دور بینهای تراز یاب انجام می شود .
در مرحله ریختن بتن مگر هم توسط دوربین ترازیاب خط ترازی به آرماتور بند داده می شود حال باید ابتدا بلتها را در جای خود قرار داده و خوب محکم کرد تا در صورت وارد آمدن وزن صفحه ستون ونیز ضربه های احتمالی از جای خود چه در جهت افقی و چه عمودی تکان نخورد . سپس صفحه ستونها در محل خود قرار گرفته و چه در جهت طولی و چه در عرضی تراز می شوند .
در اسکلتهای بتنی آرماتورهای طولی و تنگهای ستون با رعایت حد اقل طول مهاری در فشار ، در فنداسیون اجرا می شود تا پس از ریختن بتن پی ستونها را با رعایت (OVER LAB) اجرا نمود
5-جدا کردن بتن از قالب اطراف آن: این کار در قالب بندی های آجری توسط یک نایلون ضخیم ودر قالبهای فلزی و چوبی توسط روغن زدن انجام می شود .
6-بتن ریزی :با توجه به مقاومت 28 روزه (یا هر مقاومت دیگری) داده شده در نقشه های اجرایی پیمانکار موظف است به تهیه بتن اسلامپ و مقاومت نهایی خواسته شده .
تهیه و اختلاط بتن را معمولا مجریان بر عهده شرکتهای سازنده بتن آماده می گذارند ، بتن مورد نظر در شرکت مذکور اختلاط آن صورت گرفته و توسط میکسرهایی به کارگاه منتقل می شود ، هنگامی که بتن به کارکاه وارد می شود توسط مهندسین کارگاه وناظر نمونه برداری و آزمایشهای اسلامپ ومقا ومت 3 روزه ، 5 روزه و … روی آن صورت می گیرد پس از اینکه توسط پمپ بتن در محل خود قرار گرفت آن را ویبره می کنند وروی آن را تخته ماله می کشند اگر فاصله محل ساخت واختلاط بتن و کارگاه باشد مخلوط بتن باید مدت زیادی را به حالت گردان بماند ودر این مدت گیرش اولیه (زمان آن معمولا 45 دقیقه پس از اختلاط ) که یکی از رکنهای اساسی برای رسیدن بتن به مقاومت نهایی می باشد ، انجام نمی شود در واقع حالت گردان اثر آن را از بین می برد .
پس به نظر می رسد اگر بتوان بتن مورد نظر را در کارگاه با میزان اختلاط معین واسلامپ مشخص ساخت  بهتر و مطمئنتر می باشد .
در واقع اگر منابع اولیه (سیمان ،شن ، ماسه وآب )در دسترس باشد ساختن بتن در کارگاه بصرفه تر خواهد بود . از جهت دیگر توصیه شده اگر نظارت مستمری توسط مهندسین کارگاه و دستگاه نظارت صورت می گیرد ، بهتر است که بتن مورد نظر در کارگاه تهیه شود .
7-مراقبت از بتن : مهمترین  مسئله بعد از بتن ریزی که تأثیر بسیار زیاد و شگفت آوری در مقاومت نهایی بتن دارد مراقبت از آن است .
بتن پس از ریخته شدن باید تا 7 روز بصورت خیس و نم دار باشد تا ترکیبات هیدراتاسیون آن کامل شود . بعد از 7 روز هم روزی یک بار آب دادن به بتن لازم بنظر می رسد .
پس آب دادن به بتن وخیس نگهداشتن آن تا 7 روز از وظایف بسیار مهم پیمانکار می باشد البته این مراقبت در فصول مختلف سال کمی تفاوت می کند هنگام بتن ریزی در فصل زمستان برای جلوگیری از یخ زدن آب بتن به آن ضد یخ اضافه می کنند واز تیپ سیمانهایی استفاده می کنند که گرمای هیدراتاسیون بیشتری تولید می کنند ، بعد از بتن ریزی هم سطح آن پو شیده می شود تا سطح بتن یخ نزند .
در فصل تابستان برعکس از سیمانهای با هیدراتاسیون کمتر استفاده می کنند ، حتی در بعضی موارد به آب بتن یخ اضافه می کنند تا در بتن ریزیهای حجیم گرمای مغز بتن از حد مجاز بیشتر نشود ، بعد از بتن ریزی هم مکرر به آن آب می دهند تا ترکیبات آن کامل شود .
8-رگلاژ صفحه ستونها: هر قدر که در هنگام بتن ریزی دقت عمل بکار رود تا زیر صفحه ستونها کاملا از بتن پر شود ولی زیر صفحه ستونها در بسیاری موارد پوک می ماند . از طرف دیگر ممکن است هنگام بتن ریزی و در اثر ضربه تراز صفحه ستونها بهم خورده باشد .
پس در این مرحله بار دیگر تک تک صفحه ستونها با ترازیاب چک می شود مهره ها باز شده و صفحه ستونها از جای خود بیرون آورده می شوند ، زیر آن توسط ملات گروت پر می شود ،نحوه استفاده از پودر گروت برای ساخت ملات آن در اکثر موارد روی بسته های آن نوشته شده است پس از قراردادن صفحه ستون در جای خود آن را از دو طرف (طولی وعرضی ) تراز می کنند.                                                                                                 چند روز بعد از بتن ریزی ورگلاژ صفحه ستونها فنداسیون آماده نصب اسکلت برروی آن می باشد.
اجرای اسکلت فلزی
در مراحل اولیه اجرای اسکلت فلزی نکته بسیا ر مهمی که مطرح می شود متره وتخمین آهن آلات مورد نیاز می باشد قبل از هر گونه اقدامی می بایست صورت آهن آلاتی که برای اجرای اسکلت مورد نیاز است توسط مهندسین کارگاه محاسبه شده واز طرف پیمانکار (یا کارفرما بسته به نوع قرارداد ) نسبت به تهیه آن اقدام می شود . اجرای اسکلت نیز خود به مراحل مختلفی تقسیم می شود
1-بستن شاسی و مونتاژ ستونها روی زمین:
منظور از بستن شاسی بوجود آوردن یک سطح هموار به لحاظ تراز با سطح افق بوسیله چند شاخه تیر آهن در جهت طول وعرض تا هنگامی که ستونها را روی آن جوش می دهند ، درصد خطای ناشاغول بودن ستونها را به حداقل برسانند سپس تک تک پروفیلهای ستون را کنار هم قرار می دهند .
در نقشه های اجرایی هر جا که صحبت از جوش تخت نموده واجازه جوشکاری در کارگاه ساختمانی داده شده باید در این مرحله و بصورت تخت و افقی جوش داده شود ، نکته بسیارمهم در این مرحله هنگامی که ورقهای زیر سری مربوط به اتصالات گیردار جوش می شوند باید حتما لبه آن بصورت 45 درجه برش خورده تا بصورت تمام نفوذی جوش شود .
این مسئله یکی از نکات بحث برانگیز بین مهندسین کارگاه با مجریان جوشکاری وهمچنین بین مهنئسین ناظر با پیمانکار می باشد که باید با دقت ونظارت مستمر بدرستی انجام شود .
طول جوشها وفاصله آنها نکته بسیار مهم دیگری است که ممکن است در اثر سهل انگاری جوشکار بدرستی انجام نشود که باز از وظایف مهندسین کارگاه سرکشی مکرر و تذکر دادن این مطلب می باشد .
جوشکاری اسکلت فلزی در اغلب موارد توسط موتور جوش دیزلی ودر بعضی موارد توسط رکتیفایر انجام می شود .
الکترود رایج در اکثر مناطق ، الکترود با ضخامت (قطر) 4 میلیمتر واز نوع E6013  می باشد که بدلیل سازگاری آن با شرایط جوی وامکان انجام هر نوع جوش (تخت وافقی ،مایل ،سربالا ) با آن می باشد.
2-    برش وجوشکاری تیرهای فرعی وپلها :
بر طبق نقشه های سازه ای که در دست است مشخصات همه پلها وتیرها داده شده . بعد از اینکه جوشکاری ستونها تمام شد (یا همزمان با آن )برش و جوشکاری تیرها و پلها نیز انجام می شود .
بازهم در این مرحله طول جوشها ، فاصله آنها و بعد جوشها از نکات مهم و قابل بررسی است .
3-    مشخص کردن آکس صفحه ستونها وجوش گیر پای ستون:
در این مرحله با توجه به فاصله آکس صفحه ستونها که در نقشه مشخص شده می توان محل مرکز ثقل ستون را روی صفحه مشخص کرد سپس با استفاده از آن و بچه ستونهایی که با استفاده از همان مقطع ستون واقعی ولی در طول کمتر قبلا ساخته شده ، محلی که بعدا قرار است ستون در آنجا قرار بگیرد مشخص می شود در این حالت لچکی ها یا نبشیهایی  (که در نقشه صفحه ستون داده شده ) از دو بعد ستون کنار بچه ستون قرار گرفته وبه صفحه ستون جوش می شوند تا بسادگی در هنگام علم کردن ستون ، آن را کنار لچکیها قرار داده و بقیه جوشکاری پای ستون کامل شود.
حال همه چیز آماده است تا یک روز پر خاطره و به یادماندنی از عملیات اجرایی سازه شکل بگیرد.
4-    علم کردن ستونها تیرها و پلها بوسیله جرثقیل :
صبح زود کار آغاز می شود به نسبت وزن سازه واز همه مهمتر طول ستونها نوع جرثقیل مشخص شده ودر محل حاضر می گردد . اکیپ جوشکارها شور وحال خاصی دارند ، نتیجه کار چند هفته ای آنها امروز می خواهد سر به آسمان بلند کند واز دور همه ناظر اسکلت فلزی می شوند که یکباره در منطقه ای جلب توجه می کند .
با بلند کردن اولین ستون توسط جرثقیل صلواتی از جمع بلند می شود وبا قرار گرفتن آن در محل و روی صفحه ستون گوسفندی روی فنداسیون ذبح می شود .
شاغول کردن ستونها در این مرحله مهمترین کار می با شد بعضی به روشهای قدیمی (استفاده از همان شاغول ) وبعضی با استفاده از تئودولیت این مهم را انجام می دهند .
با شاغول کردن ستون توسط استادکار ما بقی آنچه از اتصال صفحه ستون وستون مانده (لچکی ویا نبشی ) در محل خود قرار گرفته وجوشکاری آن کامل می شود .
بعد از علم شدن ستونها یا در حین آن پلها وتیرها هم که قبلا آماده شده بود توسط جرثقیل بلند شده و در محل خود قرار می گیرد و جوشکار ها با زدن خال جوش( با طول حداقل 3 سانتی متر ) آنها را موقتا در جای خود محکم می کنند .
روز جرثقیل روز خیلی خطرناکی می تواند باشد که احتیاط کردن عوامل واستفاده از افراد مجرب احتمال بروز حادثه را به میزان زیادی کاهش می دهد .
5-    شا غول کردن ستونها وکامل کردن جوشکاری اتصالات ونصب بادبند ها وجوش آنها :
با اینکه در هنگام علم کردن ستون آن را شاغول می کنند ولی تحت عوامل مختلف ستون ممکن است فقط در طبقات پایین شاغول باشد ولی در طبقات بالایی اینطور نیست .
شاغول کردن نهایی ستونها و مهار آنها باید قبل از اینکه جوشکاری اتصالات انجام شود صورت گیرد، یکی از این روشها استفاده از جرثقیل دستی وزنجیر است که بوسیله آن ابتدا ستون را می کشند تا شاغول شود وسپس با جوش دادن میلگرد از پای یک ستون به بالای ستون مورد نظر آن را مهار می کنند .
پس از مهار شدن ستونهای نا شاغول می توان تک تک اتصالات را کامل نمود و جوشکاری آن را انجام داد ، این کار ابتدا در طبقه اول و بترتیب تا طبقات بالا انجام می شود .
در این مرحله دو نوع جوشکاری وجود دارد : تخت و سربالا که برای هرکدام نوع جوشکاری خاصی وجود دارد0
در مراحل آخر جوشکاری وآهنگری اسکلت فلزی بادبندها برش خورده ونصب می گردد، شمشیریهای راه پله و تیرهای بالکنها هم برش خورده و جوش می شوند0
آزمایشهای جوش :
بسته به اهمیت ونوع سازه بررسیهای مختلفی روی عملکرد جوشکاری صورت می گیرد در بعضی از جاها از نوع جوشکاریها نمونه برداری شده وبه آزمایشگاه برای تشخیص عیوب جوشکاری فرستاده میشود 0
معروفترین نوع آزمایش جوش آزمایش X-Ray  است که توسط اشعه ایکس انجام می شود و بخوبی ترکها ، خلل و فرج عمقی و سطحی را نشان می دهد0
مراقبت از اسکلت فلزی :
اسکلت فلزی باید در مقابل عوامل خورنده محافظت شود ، زدن ضد زنگ پس از اتمام کار جوشکاری از نکات بسیار مهمی است که باید همواره به عوامل اجرایی گوشزد کرد0  …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی و ساخت گنبد كامپوزیتی مسجد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی و ساخت گنبد كامپوزیتی مسجد در word دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی و ساخت گنبد كامپوزیتی مسجد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

عنوان پروژه پایانی :
طراحی گنبد كامپرزیتی برای مساجد با توجه به معماری ایرانی – اسلامی
فهرست
مقدمه :    6
2-1 تعیین استراتژی و اهداف كلان پروژه :    11
4-1 روشهای پژوهش و تفسیر مشكل :    13
1-1-2 تعیین هویت و موقعیت استفاده گر    15
5-1-2- تعیین قدرت اقتصادی    17
1-2-2- تاریخچه محصول    19
3-2-2 روش ساخت و امكانات تكنولوژی    30
پیشینه ساخت    30
فیلپوش    35
ترمیم پتگین = پتكین Patking    38
ترمبه پتكانه    40
شكنج = چین و چروك    42
طاق بندی یا طاق بست    43
كاربندی یا كاربست    44
دو پوسته كاملاً به هم پیوسته    47
گنبدهای دو پوسته میان تهی    48
گنبدهای دو پوسته كاملاً از هم گسسته یا گسیخته    49
آهیانه    51
انواع پوسته های آهیانه    56
طرز چیدن مصالح گنبد    59
طرز ساختن گنبد    61
طرز ساختن گنبدهای تركین    62
3-2-2- روشهای ساخت    67
تعریف كامپوزیت و مختصری در مورد آن    67
تعریف كامپوزیت    68
تقسیم بندی مواد كامپوزیت:    69
نقاط قوت كامپوزیتها:    70
مهمترین موارد كاربرد كامپوزیت    70
مصرف سرانه مواد كامپوزیتی در كشور    71
روشهای تولید كامپوزیت:    72
4-2-2- مواد مصرفی    74
آشنایی با برخی از مهمترین الیاف و كامپوزیت ها:    74
الیاف كربن    75
الیاف آرامید    76
كامپوزیت FRP    77
5-2-2- تعمیر و نگهداری    78
1-3-2- بررسی شرایط اقلیمی محیط    85
3-3-2- بررسی شرایط فرهنگی    87
فهرست منابع و مأخذ:    94
4-1-2 تعیین نیازهای ارگونومیكی    96

 

طراحی گنبد كامپرزیتی برای مساجد با توجه به معماری ایرانی – اسلامی
مقدمه :
در طول تاریخ – تمدنهای سنتی به چادر، مقبره و محراب به عنوان سمبومی از عالم كائنات می‌نگریستند ایده «خانه كیهانی» از ارتباط دادن ساختمانها با آسمانها توسعه یافت. از آنجا كه شكل كرومی معنایی ژرف برای انسان سنتی داشت. طبیعی بود كه این معنارا ازشكل مشابه دیگری منتقل كند. اصطلاحات «چادر كیهانی» «چتر الهی» «بیضعه كیهانی» و «جام آسمانی» نشانگر عقاید سنتی و معانی باطنی درباره گنبد هستند.
در فرهنگ اسلامی گنبد دارای تجلی زنده‌ای از جهان شناسی اسلامی است. به وسیله معانی سمبرلیكی مفاهیم مركز، دایره و كره نهفته در گنبد به تمامیت به واقعیت می‌پیوندند. یك ارتباط اساسی در این مورد كه تأكید زیادی روی آن است. ایده‌ روح می‌باشد كه همزمان همه موجودات را فرا می‌گیرد، همان گونه كه گنبد فضای محدود به خود را در بردارد و طاق آسمان كه همه آفرینش را احاطه می‌كند. عبور این «روح» از نوك گنبد سمبول و حركت است. این عبور را می‌توان به طرف پایین و دارای انبساط به سمت كثرت یا به طرف بالا و دارای انقباض به سمت وحدت دانست.
گنبد یك شكل از صورت زنده است. ایده‌ای است كه در امكانات مادی تجلی می‌كند. در پیشینه صحرانشینی، گنبد شبیه به ساختمانهای گنبدی است كه از اسكلتها گرد چوبی ساخته می‌شدند و روی آنها با پارچه یا پوست پوشیده می‌شد. پس از گسترش گنبدهای چربی به توسط انسانهای شهرنشین – معماری آجر و سنگ به عنوان ادامه آن آغاز شد و شكلهای قابل احترامی با مواد و مصالح دائمی و سنگین ساخته شد. مهارت و استادی معماران باعث سبكتر شدن وزن گنبد شد. زیرا معیار بارز زیبایی در گنبد همان سبكی آشكار آنها بود، چه از نظر مواد سازنده آن و چه از نظر دیدگاه چشم. زیرا تقلید «سنگین» تنها هنگامی كامل می‌شود كه با سبكی از لی «چادر كیهانی» كه از آن منشأ می‌گیرد، همساز شود.
الگوها و رنگها، هم داخلی و هم خارجی می‌تواند در این سبكی نقشی داشته باشند. چرخهای كیهانی یا مندلها، مانند شكوفه‌های ایجاد شده به توسط هندسه دایره روی سطوح گنبدی نمایان می‌شود. رنگها، ملایم و آرام – تصور عقل را ایجاد كرده و به شور و هیجان نفس اشارت دارند. این رنگهای سفید، سبز، آبی – فیروزه‌ای. طلایی یا حاصل آجر كاری و گچبری یا تركیبی از آنها هستند. گنبد در همه تجلیاتش محل «عرش الهی» پذیرای عقل و آزاد از زمان در شكل است.
پیامبر اكرم (ص) در معراج خود، گنبد بسیار بزرگی از مروارید مفید را تشریع می‌كنند كه روی چهار ستون كناری قرار داشت و روی آنها چهار قسمت «بسم الله الرحمن الرحیم » نوشته شده بود و از آن چهار چشمه آب، شیر، عسل و شراب جاری بود. این تمثیل مدل روحانی هر بنای گنبدی را توضیح می‌دهد. مروارید سفید سمبل «الروح» است كه گنبد آن همه خلقت را احاطه می‌كند. روح كلی كه قبل از دیگر مخلوقات خلق شده است. عرش الهی نیز كه همه چیز در برمی‌گیرد (العرش المحیط) سمبول عرش، فضای نامرئی فراسوی آسمان پرستاره است. از دیدگاه جسمانی، كه برای انسان طبیعی است ستارگان در كره‌های متحدالمركز حول زمین حركت می‌كنند و به وسیله فضای بی انتها احاطه شده‌اند و خود این فضا به توسط روح كلی كه به عنوان «محل» متافیزیكی ادراك و معرفت در نظر گرفته می‌شود، در بر گرفته می‌شود.
مقطع یك گنبد شبیه به تیر (نیزه) و كمان «محمد» (ص) (كلمه) تیر «حقیقت محمدی» (روح) و نشانه و هدف آن «روح كلی» (الروح) است. پرواز این تیر روحانی پرواز و خروج از تاریكی به سوی «نور مطلق» می‌باشد. گنبد نشانه خدا شدن «كلمه» انسان است.
(مهرداد محمد حجازی – 1379)
فرآیند برنامه‌ریزی و سیاستهای طرح
 
2-1 تعیین استراتژی و اهداف كلان پروژه :
امروزه به دلیل غفلت از گذشته و تجربه‌هایی كه می‌توانستیم از آنها درس بگیریم، با یك شهرسازی بحران زده روبرو هستیم. در حال حاضر و عده تكامل و تعالی انسان از طریق پیشرفتهای مادی به صورت افسانه‌ای درآمده است. انسان در جهان بی انتهای ارتباطات غرق شده طرز تفكری كه به عنوان تنها راه قابل قبول برای همه انسانهای این قرن تجویز شده و فضاها و عناصر زندگی و به طور كلی شهرهای ما را شكل داده است.
ساختمانهای بلند و حجیم، شبكه‌های شطرنجی وسیع و تراكم بیش از حد جمعیت، ابعاد انسانی و فرهنگی شهر را زیر سوال برده است. شهرسازی جدید علیه انسان و جامعه عمل كرده، از عملكرد طبیعی واحدهای اجتماعی مهمی مانند، خانواده، واحد همسایگی، محله و غیره جلوگیری می‌كند.
ساختمانهای بلند همه ارزشها و نسبتهای قدیمی كالبد و سیمای شهرها را زیر پا گذاشته، مناظر طبیعی شهرها را نیز از بین می‌برند. نمادهای انسانی با ارزشی نظیر مسجد – كلیسا – مدرسه و غیره كه روزی از لا به لای ساختمانها از بافت متراكم و به هم فشرده شهرها سر بیرون كشیده و هویت و معنی محل را به بیننده منتقل می‌كردند، امروز در لابلای آسمان خراشهای سر به فلك كشیده به طور تحقیر آمیزی گم گشته‌اند.
از آنجا كه مسجد پایگاهی برای آرامش یافتن روح و تزكیه و محلی برای دوری از جاروجنل دنیای امروز به شمار می‌رود كه بشر امروز نیازمند چنین اماكنی می‌باشد و موضوع طراحی و بهینه سازی گنبد مسجد كه به عنوان نشانه و عامل شناساندن این مراكز مورد تأكید و تأیید بوده است، انتخاب گردید.
با بررسی‌هایی كه انجام گردید، مشخص شد كه مسجد از اركان مشخصی همچون، گنبد، مناره و برخوردار می‌باشد. كه فضایی روحانی را ایجاد می‌كنند. لذا در این پروژه با توجه به مشكلات كمكهای مردمی ساخته می‌شوند) ناتمام باقی می‌مامند سعی شده است از روشی جدید برای ساخت گنبد این المان مهم مسجد پیشنهاد گردد.
شاید كه بتواند با استفاده از روشهای جدید به كمك معماری امروزه آید و گامی ناچیز در جهت بهتر انجام گرفتن ساخت و ساز مساجد بردارد.

4-1 روشهای پژوهش و تفسیر مشكل :
در این پروژه برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به منظور تكمیل تحقیقات نظری و عملی از روشهای كتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی و همچنین مصاحبه كمك گرفته شده است.
لازم به ذكر است در این پروژه نام كلیه منابع كتابخانه‌ای و افراد مصاحبه شونده در انتهای تحقیقات در قسمت منابع ذكر شده است همچنین در جلوی هر قسمت از فاز تئوری كه بر گرفته شده از كتب مورد بررسی بوده است حرف «ش» به معنای شمار ردیف در فهرست منابع و ماخذ و حرف «ص» به معنای شماره صفحه مطلب در كتاب منبع می‌باشد…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تحولات نانو تكنولوژی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تحولات نانو تكنولوژی در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تحولات نانو تكنولوژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مجلس آمریکا و نانوتكنولوژی
18 اکتبر 2002- در تاریخ 17 اکتبر در مجلس نمایندگان آمریکا قانونی تصویب شد که بر اساس آن یک گروه مشاوره صنعتی با همکاری دولت به ارائه راهبردی برای سرمایه¬گذاری در نانوتکنولوژی بپردازند.
مایک هوندا، یکی از این نمایندگان، گفت: “لازم است متخصصین صنعتی و دانشگاهی در کمیته مشاوره نانوتکنولوژی شرکت کنند. این گروه به تعیین سرمایه¬گذاریها و اهداف برنامه پیشگامی ملی نانوتکنولوژی (NNI) در ایالات متحده کمک خواهد نمود.”
این طرح در پاسخ به نگرانی هیات ملی تحقیقات آمریكا در زمینه نقش ضعیف صنعت در سازماندهی این پیشگامی مطرح شد. این برنامه نیازمند همکاری گروه مشاوره جهت تدوین سیاستهای پنج ساله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در طول دهه آینده می¬باشد. این هیات، گزارش سالانه‌ای از پیشرفت تحقیقات و میزان بودجه سازمانهای دولتی در زمینه نانوتکنولوژی به رئیس جمهور و کنگره تسلیم خواهد کرد.
پیشگامی ملی نانوتکنولوژی ایالات متحده قصد ارائه یك راهبرد ملی جهت افزایش تحقیقات در زمینه نانوتکنولوژی دارد. 30 سازمان دولتی در این پیشگامی شرکت دارند. در اواخر دهه 1990صنایع نیمه هادی و دانشگاه‌های آمریكا با بودجه دولت فدرال به سمت تحقیقات نانوتکنولوژی هدایت شدند.
بنا به اظهارات هوندا: “سیاست گذاریهای نانوتکنولوژی دولت باید اهداف روشنی داشته باشد تا سبب پیشرفت کشور گردد.”
منبع: http://www.eetimes.com
 
آموزش نانوتكنولوژی
1 نوامبر2002-گروه فناوری بن فرانكلین در پنسیلوانیا اعلام كرد كه مبلغ 000/600 دلار از طرف وزارت آموزش ایالات متحده جهت ایجاد یك برنامه آموزش پیوسته نانوتكنولوژی در تعدادی از كالج‌های محلی دریافت كرده است.
این بودجه به موسسه نانوتكنولوژی داده خواهد شدكه در سال 2000 ثبت و مبلغ 5/10 میلیون دلار بودجه از سازمان توسعه فناوری پنسلوانیا برای یك دوره سه ساله دریافت كرد. موسسه نانوتكنولوژی این مبلغ را برای كمك به گسترش یك برنامه آموزش پیوسته نانوتكنولوژی در دانشگاههای پن، دركسل، فیلادلفیا، دلوار و مانتوگومری هزینه می‌كند.
منبع: http://philadelphia.bizjournals.com
 
کنفرانس نانوتکنولوژی ایتالیا؛ فرصتها و پیامدها
18 اکتبر 2002- روز 25 نوامبر کنفرانسی با موضوع نانوتکنولوژی در شهر میلان ایتالیا برگزار شد.
این کنفرانس به بررسی برنامه‌های نانوتکنولوژی در اروپا و خارج از آن و نیز عرصه‌های صنعتی امیدواركننده در زمینه نانوتكنولوژی پرداخت.
همچنین در این همایش چگونگی تحقیقات ایتالیا بررسی خواهد شد و سازمان تحقیقات صنعتی ایتالیا (AIRI)، به ارائه برنامه جدید خود با عنوان Nanotech IT پرداخت.
دربین برنامه‌های کنفرانس، رنزو توملینی از کمیسیون اروپا به بیان خلاصه راهبردهای سازمانی در زمینه نانوتکنولوژی می‌پردازد و هورست ولر از دانشگاه هامبورگ به تاثیر نانوتکنولوژی در آینده تحقیقات در زمینه انرژی نگاهی داشت و کنفرانس با نمایش فیلمی از کمیسیون اروپا در همین زمینه پایان یافت.
منبع: http://www.ekt.gr/news/events/eu/19107.html
 
نانوتكنولوژی در رژیم اسرائیل
28 اكتبر 2002- نانوتكنولوژی رایج‌ترین واژه در بین فناوری‌های برتر روز است كه دامنه كاربردهای آن از ترانزیستورهای رایانه‌ای در ابعاد نانو و وسایل بهداشت و سلامت عمومی تا ماشینهای سنگین و كشفیات فضایی گسترده است.
مجمع علمی و تجاری اسرائیل در این زمینه، در خط مقدم قرار دارد. اسرائیل به كمك یك تیم كه توسط راشف تن از مؤسسه علوم ویزمن رهبری می‌شود، بعنوان یكی از قدرتهای رهبری و هدایت تحقیقات نانوتكنولوژی در جهان شناخته شده است.
تن اعلام كرد: “ورود به این عرصه، مسؤولیتها و تعهدات بزرگی را به دنبال دارد. اما در صورتی كه خود را هم‌سطح با ایده‌های اصلی قرار دهیم، قادر به ساخت وسایل جالبی خواهیم بود.”
كنسرسیوم مگنت
 یك پروژه دولتی با عنوان، مگنت (كه به زبان عبری معادل تحقیقات و توسعه عمومی فناوری می‌باشد) برای سرمایه‌گذاری در نانوتكنولوژی انتخاب شده است و از پیش اقدام به تشكیل كنسرسیومی از شركتهای اسرائیلی علاقه‌مند در این زمینه كرده است.
نیر زالمانو، مدیر توسعه تجاری شركت سل‌ژل، تولیدكننده لوازم آرایشی و كرم‌های ضدآفتاب و رئیس پروژه فوق در توضیح سرمایه‌گذاری راهبردی مگنت چنین گفت: “نانوتكنولوژی فقط یك كلمه رمز است. نكته اصلی، محصول نهایی است و آنچه ما را در این زمینه نسبت به سایر زمینه‌ها رشد می‌دهد آن است كه ما درصدد قبولاندن یك محصول جدید به مردم نیستیم. ما یك شبكه سلولی نسل سوم و یا یك مسیر اطلاعاتی جدید را ایجاد نمی‌كنیم. ما محصولات موجود را ارتقاء می‌دهیم و با شركت‌‌هایی كار می‌كنیم كه درك صحیح و خوبی از نیازهای بازار دارند. به این دلیل است كه ما شانس موفقیت بیشتری در كار داریم.”
كنسرسیوم مگنت، شركتهای بزرگ، متوسط و جدیدالتأسیس در اسرائیل را كه همگی درگیر مسائل مشابهی هستند جمع می‌كند و با برگزاری كنفرانسها و جلسات مقدماتی موجب می‌شود كه گروه‌های تحقیقات و توسعه‌ متفاوت، از اشتباهات و موفقیت‌های یكدیگر درس بگیرند. هنگامیكه همه گروه با یك مشكل مانند اتصال نانوذرات به یكدیگر مواجه می‌شوند می‌توانند ایده‌های بهتر را از یكدیگر بگیرند و سریعتر به راه‌حل دست یابند.
اعضای كنسرسیوم شامل فعالان بین‌المللی مانند ددسی برومید (یك‌ واحد از شركتIsrael chemcals)، شركت صنایعMahteshim-Agan و شركت لوازم آرایشی آهاوا می‌باشند. تبادل نظر بین این تیمها به گسترش ایده‌هایی مانند حشره‌كشهای نانوذره‌ای می‌انجامد كه می‌توانند یك مزرعه را با یك دهم ماده فعالی كه در روش‌های متداول بكار می‌رود، سمپاشی كنند و هزینه‌ها و میزان تخریب محیط را كاهش ‌دهند. نظریه دیگر ماده‌ای ضد حریق است كه از نانوذرات ساخته شده است.
تن گفت: “به هر حال مهمترین تحقیق در صنعت، توسعه روش‌های جدیدتر و بهتر جهت بهبود ساختمان نانوذرات می‌باشد.” در گذشته ذرات از بالا به پایین و با توجه به طرح موردنظر ساخته می‌شدند اما بزودی این روش با روش‌های دقیق ساخت “پایین به بالا” جایگزین خواهد شد كه مواد در این روشها، توسط اتمهای منفرد ساخته می‌شوند. چالش موجود در استفاده از این روشها، رسیدن به خودسامانی می‌باشد كه در آن، مولكولها با یكدیگر تركیب می‌شوند تا ساختار مورد نظر را بسازند. شركت دیگری كه درصدد بهبود این روش‌ها است عضو دیگر كنسرسیوم مگنت با نام نانوپودر است. این شركت، مكانیزم منحصر به فردی را جهت ایجاد پودرهای نانومتری اختراع کرده است، مقوله‌ای كه تنها تعداد محدودی شركت در جهان به آن می‌پردازند. پودرهای فلزی كه برای صنایع بهداشتی و الكترونیك مناسبند، توانایی بهبود كیفیت ابزارآلات و نیز كاهش ابعاد آنها را دارند.
زالمانو بیان كرد: “آنچه ما ایجاد می‌كنیم پایه و بنیانی است كه افراد دیگر در آینده می‌توانند از آن برای نظریه‌های خود استفاده كنند. هنگامیكه این بنیان آماده شود، می‌تواند به عملی ساختن رویاهای شركتهای بزرگی مانند اینتل و شركتهای داروسازی بزرگ جهان كمك كند. ما شرایط لازم جهت تحقق این رویاها را فراهم می‌آوریم.”
بنا به اظهارات زالمانو، بزرگترین مانع محدودكننده اقدامات نانوتكنولوژی در اسرائیل، فناوری نیست بلكه عوامل انسانی می‌باشد. وی بیان داشت: “ما پس از مشاهده كاهش تدریجی مطالعات شیمیایی دریافتیم كه برای استفاده از بودجه‌های تحقیقاتی موجود باید به شیمیدانهای قوی دست یابیم. اسرائیل باید شأن و جایگاه شیمیدانها را افزایش دهد.”
 تن نیز نظر خوش بینانه‌ای از این بخش دارد. وی بیان می‌دارد: “ما هنوز نفوذ اساسی نانوتكنولوژی را مشاهده نكرده‌ایم.” وی پیش‌بینی كرد كه این واقعه در دهه اخیر رخ خواهد داد. وی اظهار داشت “پذیرش زیادی برای دانشمندان نانوتكنولوژی وجود دارد چرا كه ما به زمینه‌‌های تحقیقاتی جدید و مهیج علاقه‌مند هستیم و هنگامی كه نفوذ این علم رخ دهد، اسرائیل جزو پیشقدمان است. كسانی كه اكنون سرمایه‌گذاری می‌كنند همان كسانی هستند كه از این واقعه سود می‌برند.”
منبع: http://www.israel21c.org
 
ساخت نانولوله‌های ویژه در دانشگاه پوردو
    24 اكتبر 2002 – پژوهشگران دانشگاه پوردو با استفاده از یك سیستم اتمی پیچیده‌تر از نانولوله‌های كربنی، روش قابل كنترلی را برای تولید نانولوله‌هایی با تنوع كاربرد فراوان ابداع كرده‌اند. این نانولوله‌ها كه “نانولوله‌های رُزت ” نامیده شده‌اند, از تركیب كربن, نیتروژن, هیدروژن و اكسیژن ساخته می‌شود. این پژوهشگران معتقدند كه این ساختارهای جدید دارای خواص فیزیكی, شیمیایی و الكتریكی منحصر به فردی هستند.
    هیچام فنیری, استاد دانشگاه پوردو می‌گوید: “هم اکنون می¬توان خواص فیزیكی و شیمیایی این نانولوله‌ها را از طریق یك روش جدید اصلاح كرد. شكل خاص این نانولوله‌ها، موجب می¬شود که آنها خواص و رفتارهای زیست تقلیدی مورد نیاز در كاربردهای خاص را داشته باشند.”
    این گروه انحصاری از ساختارهای آلی خودسامان، توسط یك كانال میان تهی كه طول نانولوله را تشكیل می‌دهد، ساخته می‌شوند. برخلاف نانولوله‌های كربنی, قطر داخلی و خارجی آنها قابل تنظیم است. معمولاً كانالهای میان تهی كوچكتر برای جای گرفتن مولكول‌های خاص و ارائه كاربردهای مشخص مناسب‌تر هستند.
رشد هسته
عملیات رشد این ساختار با یك مولكول “بذر” نانولوله شروع می‌شود كه خود را در آب به صورت حلقه‌های كوچكی ساماندهی می‌كند. سپس این حلقه‌ها به صورت لوله به یكدیگر متصل می‌شوند و می¬توانند تا هر طول دلخواه رشد یابند. خودسامانی با كدگذاری لبه‌های این حلقه‌ها صورت می‌گیرد به طوری كه آنها می‌توانند با حلقه‌های دیگر فقط در جهت مناسب پیوند تشكیل دهند. این رُزت‌ها از طرف داخل آبگریز و از طرف خارج آب دوست هستند و برای دور ماندن قسمت داخلی‌شان از آب، به فرم, درمی‌¬آیند. حاصل آن، عملیات¬های خودسامانی است كه با برنامه‌ریزی می‌تواند فقط به یك روش انجام شود.
قابلیتها
فنیری قبلاً از دو مولكول بذر برای مصارف الكترونیكی استفاده كرده بود: یكی برای الكتریسیته كه سیم‌های معمولی را رشد می‌داد و دیگری برای رشد نانولوله‌های نوری جهت فرآوری نور.
    وی می‌گوید: “ما امیدواریم بتوانیم نانولوله‌های خاص بسیاری بسازیم كه برای تولید سیستم‌های حافظه رایانه‌ای جدید, صفحه‌های نمایش بسیار شفاف, حسگرهای زیستی و سیستم‌های دارو‌سازی مفید باشند.”
این نتایج تأیید می‌كند كه نه تنها امكان تولید نانولوله‌هایی در اندازه‌های خاص وجود دارد بلكه می‌توان شكل و تركیب خاصی از آنها را ایجاد نمود كه دارای خواص ویژه‌ای مانند استحكام و هدایت الكتریكی باشد. مثلاً به منظور افزایش استحكام سیم¬های نانومتری می‌توان یك مولكول نایلون را به دیواره‌های خارجی چسباند و در نتیجه یك عایق مستحكم به دور تا دور افزود.
    با آنكه نانولوله‌های فنیری به تشكیل خودشان كمك كنند اما به منظور امتحان كاربردهای خاص هر لوله می‌توان مواد جدیدی را به قسمت خارجی آنها افزود. پس با تصحیح دما, فشار و دیگر فاكتورهای محیطی, این نانولوله‌ها به صورت ساختار مطلوب درمی‌آیند.
    یكی از قابلیت‌های جدید و بسیار جالب توجهی كه توسط این روش بدست آمده است خواصی موسوم به خواص چیروپتیکال  است. نانولوله‌های رُزت می‌توانند همانند مولكول‌های DNA به صورت ساختارهای حلقوی رشد یابند كه با انواع دیگر ساختارهای مشابه مطابقت و هم خوانی داشته باشند. حلقه‌های DNA زوج هستند و هر دو در یك جهت درهم پیچیده شده‌اند. اما فنیری برخلاف روش موجود در طبیعت روشی را برای پیچاندن نانولوله‌ها به سمت چپ یا راست پیدا كرد كه اجازه تولید دو نوع متفاوت از نانولوله‌های دوقلوی غیر همسو را می‌داد.
وی می‌گوید: “ما خواص چیروپتیکال نانولوله‌ها را باكنترل اَبَر مولكول‌های مارپیچی آنها تنظیم می‌كنیم. به همین خاطر با تغییر میزان استفاده از تحریك كننده‌های شیمیایی خارجی كه تشدید كننده  نامیده می‌شوند می‌توان آنها را وادار به چرخش به چپ یا راست كرد.”
طبق اظهارات وی, درست همانند DNA واقعی, یك تشدید كننده هم رفتارهای غالب  و هم رفتارهای بازگشتی  را تحریك می‌كند. نانولوله‌ها ترجیح می‌هند كه به یك تشدید كننده غالب ملحق شوند اما در صورتی كه تشدید كننده‌های آن دارای غلظت كمی باشد, رفتار بازگشتی آن بروز خواهد كرد. فنیری برای ساخت چنین نانولوله‌ای دو راه را ارائه داد, روش بازگشتی كُند یا روش غالب سریع كه “واكنش زنجیره‌ای اَبَرمولكولی” نامیده می‌شود. واكنش‌های زنجیره‌ای اَبَرمولكولی سریعتر از فرآیند خودسامانی با یك عامل تشدید كننده خارجی صورت می‌گیرند.
از زمان كشف نانولوله‌ها در سال 1991 تا به حال, از آنها به عنوان ترانزیستور لوله¬ای توسط شركت IBM , گسیل كننده الكترون برای لوله‌های خلاء میكروسكوپی توسط شركت Agere systems و توسط شركت NEC در باترهای پیل سوختی كه می ‌توانند انرژی یك رایانه دستی را روزها تأمین كنند, استفاده ‌شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید