طراحی ساختمان دانشکده معماری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی ساختمان دانشکده معماری در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی ساختمان دانشکده معماری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه     4
فصل اول : شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی     6
ویژگی‌های عمومی پردیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی     7
آرایش وسازماندهی فضائی جزء بناها     9
اصول و ضوابط طراحی و فضاهای دانشكده‌ای     10
فصل دوم : استانداردها (ابعاد و فضاهای مورد نیاز)    21
پلكان 22
راهروها و مسیرهای شیب دار 23
دربها 24
كیفیت هوا 25
راندمان دید 26
روشنایی مصنوعی 26
رنگ 28
طرح و بافت 34
نویز (اغتشاش صوتی) وآكوستیك 34
حساسیت نسبت به ارتعاشات 35
مسیرهای پیاده رو 39
دسترسی و مسیر گردش یا سیركولاسیون 39
تئاترها و سالن‌های سخنرانی40
شكل اساسی 41
سالن‌های سخنرانی : صندلی‌ها 43
سالن‌های سخنرانی : مقررات آتش نشانی 47
آكوستیك 47
فصل سوم : شرح برنامه دانشكده معماری 48
آشنایی با رشته‌های آموزشی دانشكده 49
دوره كارشناسی معماری 49
دوره كارشناسی ارشد معماری 52
فصل چهارم : بررسی نمونه‌های مشابه 53
یوگینا آفتاندلیانس 54
دانشكده هنرهای زیبا55
دانشكده معماری اپورتو، (OPORTO) 62
دپارتمان زمین شناسی، دانشكده آویرو، پرتغال 64
كلاس بلوك 3، دانشگاه آلیكان 67
دانشكده حقوق، دانشگاه جیرونا 68
كالج آموزشی معلمان، (setubal69
فصل پنجم : شناخت بستر طرح 72
محدوده سایت73
فصل ششم : اقلیم 74
روشهای دستیابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی 75
نیازهای حرارتی و فضاهای داخلی ساختمان 91
فصل هفتم : معرفی پروژه 99
برنامه فیزیكی 100
طراحی (معماری، سازه، تأسیسات)     102
معماری 104
سازه 107
تأسیسات 109
اسناد و مدارك 110
منابع و مآخذ 111

مقدمه
تعلیمات آكادمیك نقش بسیار مهمی را در رشد صنعتی اقتصادی وفرهنگی جامعه ایفا می‌كند. تمامی كشورهای در حال توسعه ذخیره عظیمی از نیروهای انسانی دارند كه به منظور موثر واقع شدن در امر توسعه، این گروه از جمعیت باید مهارتهای لازم را فرا می‌گیرند در غیر اینصورت این نیروی بالقوه نه تنها نقش مؤثر خود را در توسعه و پیشرفت ایفا نمی‌نماید بلكه خود بر مسائل و مشكلات می‌افزاید. ارائه الگوی مناسب جهت ساماندهی قصایی دانشكده معماری به منظور بالا بردن سطح مهارت و تربیت كارشناسان با تخصصهای لازم برای تبدیل نیرو بالقوه جامعه بالفعل و در نتیجه گامی بزرگ در جهت رشد صنعتی اقتصادی و فرهنگی جامعه است كه جزوه حاضر مطالعاتی است در جهت رسیدن به این امر.
 
پیشگفتار :
به نام یگانه معمار هستی كه با دمیدن روح آفریننده خویش در كالبد انسان، او را جانشین خود بر روی زمین قرار داد. همانگونه كه خداوند با دمیدن روح خود در جسم بی جان آدمی را می‌آفریند. انسان نیز در مقام جانشین وی با دمیدن روح خلاقه خود در كالبد مواد خام و بی جان به آنها زندگی می‌بخشد و بدین سان هنر از انسان زاییده می‌شود. آفرینش چشمه جوشان هنرهاست و آثار بزرگ هنری در پرتو نور آفرینشگری خالقان خودپا به عرصه وجود نهاده‌اند.
 

فصل اول
شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی
 
شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی
ویژگی‌های عمومی پردیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
مجموعه‌های دانشگاهی اعم از مجتمع‌های بزرگ و دانشكده‌های تك رشته‌ای، پردیس نامیده می‌شوند. سیمای مطلوب دانشگاه‌ها با مشخصه كلی كالبدی آن تعیین می‌گردد و باید با هدف‌ها و مشخصات آموزش و اوضاع كلی محیط هماهنگ باشد. انواع پردیس‌ها در رابطه با مسائل شهری، در گروه‌های زیر دسته بندی می‌شوند:

•    پردیس پراكنده داخل شهر
در چنین پردیسی، ساختمان‌های دانشگاه یا مدرسه آموزش عالی به صورت پراكنده در نقاط مختلف شهر قرار دارند و بین ساختمانهای و فضای آموزشی مختلف را فضاهای عمومی شهر پر می‌كند. این نوع پردیس‌ها باعث می‌شوند كه همبستگی محیط آموزشی و شهر بیشتر شده و تحرك فرهنگی بوجود آید، واحدهای آموزشی از استقلال نسبی برخوردار شوند و شهر از موقعیت مؤسسات آموزش عالی شدیداً متأثر گردد. ایجاد چنین پردیس‌هایی وقتی مناسب است كه امكانات ارتباطی در شهر به اندازه كافی وجود داشته باشد و  زمین‌های قابل ساخت در قطعات مناسب در داخل شهر در دسترس باشند.
•    پردیس مجتمع چند یاخته‌ای داخل شهر
در چنین پردیسی، كلیه ساختمان‌ها در یك محوطه بسته قرار می‌گیرند و بین ساختمان‌ها و فعالیت‌های مختلف واحدهای آموزشی، فضایی جز آنچه كه متعلق به دانشگاه باشد، وجود ندارد. در واقع این نوع پردیس‌ها ارتباطی با شهر ندارند و برای ایجاد این پردیس‌ها، نیاز به قطعه زمین وسیعی در داخل شهر است. مجتمع بودن كلیه واحدهای آموزشی در یك محوطه باعث می‌شود كه دانشجویان بیشتر با یكدیگر تماس داشته باشند و توجه آنان بیشتر جلب مسائل خاص دانشگاهی گردد تا به زندگی روزمره شهری و مسائل آن.

منابع و مآخذ
•    فضاهای آموزشی ، قواعد و معیارها / علیرضا شجاعی
•    اصول ومعیارهای طراحی فضاهای آموزش و پرورش / بهرام قاضی زاده
•    مركز تحقیقات ساختمان و مسكن / پژوهشگر: مهندس مرتضی كسمایی / پهنه بندی اقلیمی ایران مسكن و محیط‌های مسكونی / سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / پاییز 72
•    كسمائی مرتضی، ویراسته‌محمد احمدی نژاد / اقلیم و معماری / نشر خاك / پائیز 1382
•    نكاتی در زمینه ضوابط ساختمانی دانشگاهی / گروه بررسی كالبدی مركز برنامه ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
•    معماری و شهرسازی / دوره سوم / شماره 15 / مهر و آبان1379
•    طراحی ساختمان های دانشگاهی: فضاهای كارآمد و ابعاد استاندارد / مترجم، احمد سالك جورابچی.
•    معمار / شماره 21 / تابستان 1381
•    Time saver standards for building types/ fourth edition / joseph De chiare
•    Alvaro size / phitip jadido. Koin: Taschen, 1999.
•    Aldo Van Eyck works/ compilatia by Vincent ligtelijin- Basel : Birkhavser, 1999.
•    Education and culture/ Arian Mostae di- Barcelona
•    University Architecture / Brian Edwards – London /2000
•    The architect”s Handbook / Quentin Pickand
•    Techniques and Architecture / 439/ 1998.
•    www. Carmalage. Com/ spain – contemporary – architecture . htm.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی فرآیند تجهیز كارگاه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی فرآیند تجهیز كارگاه در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فرآیند تجهیز كارگاه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست عناوین

مقدمه1                             

تجهیز کارگاه2

پی کنی وپی سازی3

اجرای اسکلت فلزی7

اجرای سقف تیرچه وبلوک12

عملیات سفت کاری16

شیب بندی بام18

اندود گچ وخاک20

تأسیسات الکتریکی22

تأسیسات مکانیکی24

ساخت ونصب چارچوبها وپنجره ها26

مقدمه
قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمانی در یک منطقه مورد نظر نیاز به برخی کارها و اموری میباشد . یک عملیات اجرایی در یک محل دارای چند شخصیت حقیقی و حقوقی می باشد که هرکدام به نحوی در پیشرفت کار وموضوع پیمان نقش دارند.               
کارفرما : قطب اصلی یک عملیات اجرایی و پایه گذار آن که با سرمایه گذاری خواستار اجرا وتحقق یافتن موضوع مورد قرارداد می شود.
پیمانکار: یک شخصیت حقیقی ویا حقوقی که طرف دیگر قرارداد می باشد و وظیفه او انجام عملیات موضوع پیمان طبق مفاد قرارداد که باید زیرنظر نمایندگان کارفرما ومورد قبول آنها باشد.
دستگاه مشاور ونظارت : که ممکن است یک نفر ویا چندین نفر باشند که از طرف کارفرما تعیین شده ووظیفه او نظارت بر کار وموضوع قرارداد می باشد تا موضوع مورد قرارداد طبق نقشه های موجود که توسط مهندسین طراح ومحاسب طرح گردیده ونیز طبق ضوابط و مفاد آیین نامه های مربوطه ومقررات ملی ساختمان اجرا گردد.
مدیر پروژه: که ممکن است در بسیاری از پروژه های عمرانی باشند که وظیفه آن ارتباط بین کارفرما و پیمانکار می باشد.
سرپرست کارگاه: که از طرف پیمانکار به کارفرما معرفی می شود،هرگونه تغییر وتحول در مورد موضوع قرارداد باید توسط سرپرست کارگاه به اطلاع دستگاه نظارت وکارفر ما   برسد.
تجهیز کارگاه
قبل از بستن هرگونه قراردادی بین کارفرما و پیمانکار ابتدا زمین مورد نظر که قرار است عملیات عمرانی در آن انجام شود توسط نمایندگان کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد .
پیمانکار هم قبل از عقد قرارداد به مطالعه در مورد منطقه مورد نظر به جهت وجود منابع آب ،شن،ماسه وسیمان ونیز ملزومات دیگر می پردازد . از همه مهمتر به مطالعه در مورد موضوع قرارداد از روی نقشه های معماری و سازه ونیز خواسته های کارفرما می پردازد.
بعد از انجام تمامی این موارد قراردادی فیمابین کارفرما و پیمانکار ودر بسیاری موارد نمایندگان کارفرما (دستگاه مشاور) تنظیم می شود.
این قرادا د شامل نکات مهمی می باشد از جمله: مبلغ پیمان، مدت پیمان ، مسئولیت تهیه مصالح وملزومات اولیه کارگاه که ممکن است به عهده کارفرما با شد یا اینکه خود را در قبال آن بی مسئولیت بگرداند.
بعد از اینکه قرارداد منعقد شد اولین کاری که توسط پیمانکار در منطقه وکارگاه صورت می گیرد تجهیز کارگاه می باشد .
تجهیز کارگاه عبارت است از ساخت ویا نصب محل سکونت کارگران و نگهبان وانباردار ، همینطور یک دفتر جهت امور دفتری خود پیمانکار ،تأمین منابع اولیه کارگاه مثل: آب ،برق، سیمان ، ماسه، شن، آجر و آهن آلات .
تجهیز کارگاه به نسبت حجم عملیات آن معمولا وقت زیادی را به خود اختصاص می  دهد . چون در یک زمین بکر وبدون وجود هرگونه امکاناتی به سادگی نمی توان تمامی نیازها را مرتفع ساخت.
پس یکی از وظایف مهندس کارگاه کوتاه کردن تا حد امکان زمان مربوط به تجهیز کارگاه و نیز استفاده بهینه از کمترین وکوچکترین امکانات موجود در همان ابتدای عملیات .
در آخر می توان اذعان داشت تا وقتی که حداقل نیازهای زندگی در یک منطقه موجود نباشد نمیتوان نیروهای متخصص و مجرب برای شروع و انجام عملیات را به منطقه گسیل داشت.
پی کنی و پی سازی
+
مطالعات خاک مسئله بسیار مهمی است که قبل از شروع عملیات عمرانی در یک منطقه باید انجام شود .
نمونه برداری  وگمانه زنی وموارد مشابه آن وانجام تمامی آزمایشات لازم روی خاک منطقه به ما درواقع خاک را می شناساند . خصوصیات مختلف خاک از جمله : ظرفیت باربری ،نوع خاک ، نوع دانه بندی ، میزان نشست تحت بارگذاری ، میزان تراکم و غیره ، خصوصیات بسیار مهمی هستند که باید قبلا به نظر مهندسین طراح و محاسب پروژه برسد وآنان نیز با در نظر گرفتن این حصوصیات به طراحی و محاسبه شالوده سازه مورد نظر می پردازند.
پیمانکار طبق نقشه های اجرایی که در دست دارد باید ابتدا به اجرای فونداسیون (در صورتیکه سازه ساختمانی باشد) بپردازد.
چون زمین بکر ممکن است با هر شیب وبهر شکل باشد ونیز بسته به کد ارتفاعی داده شده توسط طراح ممکن است برای اجرای فونداسیون در جایی نیاز به خاکبرداری ودر جایی نیاز به خاکریزی داشته باشیم .
ابتدا به مبحث خاکبرداری می پردازیم . برای اینکار ابتدا باید حجم عملیات خاکی مشخص شود واز همه مهمتر هزینه آن تخمین زده می شود .
انتخاب نوع ماشین خاکبردار ارتباط مستقیم با نوع خاک ونیز نوع هندسی فنداسیون دارد.
در خاکبرداریهای خیلی جزئی وخاکهای نرم خاکبرداری بصورت دستی انجام می شود ،در صورتیکه حجم کار بیشتر شود و نیز در صورت کم بودن زما ن از ماشین آلاتی نظیر لودر ، بیل مکانیکی ، بلدوزر و … می توان استفاده نمود.
برای خاکهای کمی سست لودر کارآیی بالایی دارد . برای خاکبرداریهای بصورت نواری بیل مکانیکی خیلی عالی جوابگوست. در خاکهای سفت ومتراکم  به نظر میرسد که بلدوزر حلال مشکل است .
حتی در زمینهای خیلی سفت (دژ،کمر، سنگ) وبا فضای تنگ توصیه شده از دستگاه کمپرسور استفاده شود.
خاکریزی: در صورتیکه برای اجرای فنداسیون نیاز به خاکریزی باشد ، ابتدا حجم آن محاسبه و به تخمین هزینه آن پرداخته می شود این کار مستلزم یافتن یک قضه بسیار مناسب از تمامی جهات ودر کوتاهترین مسیر ممکن می باشد در صورتیکه حجم خاکریزی کم باشد ویا اینکه مقاومت بالایی برای خاکریزی مد نظر باشد . محل مورد نظر را کرسی چینی می کنند بدین معنی که محل را بوسیله ملات ماسه سیمان وسنگهای شکسته با مقاومت بالا چیده وپر می کنند در صورتیکه برای پر کردن محل از خاک استفاده شود باید خاک مورد نظر را پس از اینکه در محل قرار گرفت تثبیت کرد وبه مقاومت وتراکم مورد نظر رسانید که اینکار هم بروشهای بسیاری صورت می گیرد .
معروفترین این روشها استفاده از آهک برای تثبیت خاک است .
ابتدا خاک را آب پاشیده و می کوبند تا به حداکثر تراکم برسد . برای تثبیت ابتدا آهک را روی خاک خشک به مقدار یکسان می پاشند. سپس با ریختن مقدار زیادی آب روی خاک و مخلوط کردن خاک وآهک وآب کاری می کنند که بصورت گل نرمی در آید این مخلوط پس از چند ساعت توده یکپارچه محکمی می شود که مقاومت بالایی دارد . استفاده از آهک در بسیاری از کارهای ساختمانی کاربرد دارد . به عنوان مثال :جهت زیر سازی پارکینگ ها و جاهایی که یار زنده زیادی دارند استفاده از آهک بسیار با صرفه بنظر می رسد .
پی سازی
پس ازآماده شدن سطح زمین بگونه ای که بتوان عملیات اجرای فنداسیون را انجام داد مرحله بعدی کار شروع می شود که همان پی سازی است . خود پی سازی شامل مراحل مختلفی می باشد که در دنباله متن یک یک را باختصار شرح می دهیم .
1-    قالب بندی: این کار روشهای مختلفی دارد . قالب بندی توسط قالبهای فلزی ، توسط قالبهای چوبی ، ویا اینکه چیزی که در بیشتر جاها متداول است قالب بندی توسط دیوار با آجر فشاری و گل هر کدام از این موارد دارای مزایا و معایب خاصی می باشد .
کم هزینه بودن و انعطاف پذیری بسیار زیاد قالبهای آجری باعث شده تا استفاده از رواج بیشتری پیدا کند .
هزینه کم آن بین بدین خاطر است که پس از بتن ریزی فنداسیون می توان آجرها را از قالب جدا ودر جای دیگر مورد استفاده قرار داد که چون با گل چیده می شوند ودر داخل آنهم نایلون قرارداده می شود . بسادگی می توان آجرها را بازیافت نمود .
انعطاف پذیری بسیار زیاد آن نیزبه این دلیل است که هر نوع شلوده با هر مقطع وشکل هندسی را می توان به سادگی قالب بندی نمود در حالیکه استفاده از قالبهای فلزی و چوبی به سادگی آن نیستند
2-ریختن بتن مگر : بتن مگر در واقع مخلوط ماسه و سیمان وآب با عیار کمتر سیمان نسبت به بتنهای دیگر به عمق 5 تا 10 سانتیمتر زیر فنداسیون ریخته می شود وسطح آن را صاف می کنند
اجرای بتن مگر به چند دلیل انجام می شود : ایجاد یک سطح صاف و هموار برای راحتتر اجرا کردن  آرماتور بندی ،جدا کردن بتن و محل بتن ریزی از خاک و دیگر مواد مضر برای بتن ومقاومت آن ، عدم تغییر ناگهانی مقاومت بتن وخاک زیر آن وتا حد ممکن یکنواخت کردن انتقال تنشها به لایه های زیرین خاک .
3-اجرای آرماتور بندی : براساس نقشه های اجرایی که در دست مجریان و افراد کننده کار قرار می گیرد ولزوم نظارت مستمر مهندسین کارگاه ومهندسین ناظر سبد های زیرین فنداسیون ، آرماتورهای شناژها ودر صورت لزوم سبد های فوقانی فنداسیون اجرا وبه زبان کارگاهی بافته می شوند . لزوم دقت در تعداد ، فاصله و نمره آرماتور ها همپوشانی میلگردها (OVER LAB) ، خمهای مربوط به خاموتها و میلگردهایی که به انتهای پی می رسند از نکات بسیار مهمی است که باید یه آن توجه فراوان نمود .
4-اجرای صفحه ستون وبلت : در این مرحله ابتدا بوسیله چند ریسمان که بصورت طولی و عرضی (در ساختمانهای اسکلت فلزی ) کشیده می شوند و بوسیله متر آکس ستونها مشخص می شوند (گونیا کردن ریسمانها با یکدیکر از نکات مهم این مرحله است)  .
تراز کردن سطح صفحه ستونها با یکدیگر از نکات بسیار مهم دیگری است که با توجه به کد ارتفاعی داده شده در نقشه و بیشتر توسط دور بینهای تراز یاب انجام می شود .
در مرحله ریختن بتن مگر هم توسط دوربین ترازیاب خط ترازی به آرماتور بند داده می شود حال باید ابتدا بلتها را در جای خود قرار داده و خوب محکم کرد تا در صورت وارد آمدن وزن صفحه ستون ونیز ضربه های احتمالی از جای خود چه در جهت افقی و چه عمودی تکان نخورد . سپس صفحه ستونها در محل خود قرار گرفته و چه در جهت طولی و چه در عرضی تراز می شوند .
در اسکلتهای بتنی آرماتورهای طولی و تنگهای ستون با رعایت حد اقل طول مهاری در فشار ، در فنداسیون اجرا می شود تا پس از ریختن بتن پی ستونها را با رعایت (OVER LAB) اجرا نمود
5-جدا کردن بتن از قالب اطراف آن: این کار در قالب بندی های آجری توسط یک نایلون ضخیم ودر قالبهای فلزی و چوبی توسط روغن زدن انجام می شود .
6-بتن ریزی :با توجه به مقاومت 28 روزه (یا هر مقاومت دیگری) داده شده در نقشه های اجرایی پیمانکار موظف است به تهیه بتن اسلامپ و مقاومت نهایی خواسته شده .
تهیه و اختلاط بتن را معمولا مجریان بر عهده شرکتهای سازنده بتن آماده می گذارند ، بتن مورد نظر در شرکت مذکور اختلاط آن صورت گرفته و توسط میکسرهایی به کارگاه منتقل می شود ، هنگامی که بتن به کارکاه وارد می شود توسط مهندسین کارگاه وناظر نمونه برداری و آزمایشهای اسلامپ ومقا ومت 3 روزه ، 5 روزه و … روی آن صورت می گیرد پس از اینکه توسط پمپ بتن در محل خود قرار گرفت آن را ویبره می کنند وروی آن را تخته ماله می کشند اگر فاصله محل ساخت واختلاط بتن و کارگاه باشد مخلوط بتن باید مدت زیادی را به حالت گردان بماند ودر این مدت گیرش اولیه (زمان آن معمولا 45 دقیقه پس از اختلاط ) که یکی از رکنهای اساسی برای رسیدن بتن به مقاومت نهایی می باشد ، انجام نمی شود در واقع حالت گردان اثر آن را از بین می برد .
پس به نظر می رسد اگر بتوان بتن مورد نظر را در کارگاه با میزان اختلاط معین واسلامپ مشخص ساخت  بهتر و مطمئنتر می باشد .
در واقع اگر منابع اولیه (سیمان ،شن ، ماسه وآب )در دسترس باشد ساختن بتن در کارگاه بصرفه تر خواهد بود . از جهت دیگر توصیه شده اگر نظارت مستمری توسط مهندسین کارگاه و دستگاه نظارت صورت می گیرد ، بهتر است که بتن مورد نظر در کارگاه تهیه شود .
7-مراقبت از بتن : مهمترین  مسئله بعد از بتن ریزی که تأثیر بسیار زیاد و شگفت آوری در مقاومت نهایی بتن دارد مراقبت از آن است .
بتن پس از ریخته شدن باید تا 7 روز بصورت خیس و نم دار باشد تا ترکیبات هیدراتاسیون آن کامل شود . بعد از 7 روز هم روزی یک بار آب دادن به بتن لازم بنظر می رسد .
پس آب دادن به بتن وخیس نگهداشتن آن تا 7 روز از وظایف بسیار مهم پیمانکار می باشد البته این مراقبت در فصول مختلف سال کمی تفاوت می کند هنگام بتن ریزی در فصل زمستان برای جلوگیری از یخ زدن آب بتن به آن ضد یخ اضافه می کنند واز تیپ سیمانهایی استفاده می کنند که گرمای هیدراتاسیون بیشتری تولید می کنند ، بعد از بتن ریزی هم سطح آن پو شیده می شود تا سطح بتن یخ نزند .
در فصل تابستان برعکس از سیمانهای با هیدراتاسیون کمتر استفاده می کنند ، حتی در بعضی موارد به آب بتن یخ اضافه می کنند تا در بتن ریزیهای حجیم گرمای مغز بتن از حد مجاز بیشتر نشود ، بعد از بتن ریزی هم مکرر به آن آب می دهند تا ترکیبات آن کامل شود .
8-رگلاژ صفحه ستونها: هر قدر که در هنگام بتن ریزی دقت عمل بکار رود تا زیر صفحه ستونها کاملا از بتن پر شود ولی زیر صفحه ستونها در بسیاری موارد پوک می ماند . از طرف دیگر ممکن است هنگام بتن ریزی و در اثر ضربه تراز صفحه ستونها بهم خورده باشد .
پس در این مرحله بار دیگر تک تک صفحه ستونها با ترازیاب چک می شود مهره ها باز شده و صفحه ستونها از جای خود بیرون آورده می شوند ، زیر آن توسط ملات گروت پر می شود ،نحوه استفاده از پودر گروت برای ساخت ملات آن در اکثر موارد روی بسته های آن نوشته شده است پس از قراردادن صفحه ستون در جای خود آن را از دو طرف (طولی وعرضی ) تراز می کنند.                                                                                                 چند روز بعد از بتن ریزی ورگلاژ صفحه ستونها فنداسیون آماده نصب اسکلت برروی آن می باشد.
اجرای اسکلت فلزی
در مراحل اولیه اجرای اسکلت فلزی نکته بسیا ر مهمی که مطرح می شود متره وتخمین آهن آلات مورد نیاز می باشد قبل از هر گونه اقدامی می بایست صورت آهن آلاتی که برای اجرای اسکلت مورد نیاز است توسط مهندسین کارگاه محاسبه شده واز طرف پیمانکار (یا کارفرما بسته به نوع قرارداد ) نسبت به تهیه آن اقدام می شود . اجرای اسکلت نیز خود به مراحل مختلفی تقسیم می شود
1-بستن شاسی و مونتاژ ستونها روی زمین:
منظور از بستن شاسی بوجود آوردن یک سطح هموار به لحاظ تراز با سطح افق بوسیله چند شاخه تیر آهن در جهت طول وعرض تا هنگامی که ستونها را روی آن جوش می دهند ، درصد خطای ناشاغول بودن ستونها را به حداقل برسانند سپس تک تک پروفیلهای ستون را کنار هم قرار می دهند .
در نقشه های اجرایی هر جا که صحبت از جوش تخت نموده واجازه جوشکاری در کارگاه ساختمانی داده شده باید در این مرحله و بصورت تخت و افقی جوش داده شود ، نکته بسیارمهم در این مرحله هنگامی که ورقهای زیر سری مربوط به اتصالات گیردار جوش می شوند باید حتما لبه آن بصورت 45 درجه برش خورده تا بصورت تمام نفوذی جوش شود .
این مسئله یکی از نکات بحث برانگیز بین مهندسین کارگاه با مجریان جوشکاری وهمچنین بین مهنئسین ناظر با پیمانکار می باشد که باید با دقت ونظارت مستمر بدرستی انجام شود .
طول جوشها وفاصله آنها نکته بسیار مهم دیگری است که ممکن است در اثر سهل انگاری جوشکار بدرستی انجام نشود که باز از وظایف مهندسین کارگاه سرکشی مکرر و تذکر دادن این مطلب می باشد .
جوشکاری اسکلت فلزی در اغلب موارد توسط موتور جوش دیزلی ودر بعضی موارد توسط رکتیفایر انجام می شود .
الکترود رایج در اکثر مناطق ، الکترود با ضخامت (قطر) 4 میلیمتر واز نوع E6013  می باشد که بدلیل سازگاری آن با شرایط جوی وامکان انجام هر نوع جوش (تخت وافقی ،مایل ،سربالا ) با آن می باشد.
2-    برش وجوشکاری تیرهای فرعی وپلها :
بر طبق نقشه های سازه ای که در دست است مشخصات همه پلها وتیرها داده شده . بعد از اینکه جوشکاری ستونها تمام شد (یا همزمان با آن )برش و جوشکاری تیرها و پلها نیز انجام می شود .
بازهم در این مرحله طول جوشها ، فاصله آنها و بعد جوشها از نکات مهم و قابل بررسی است .
3-    مشخص کردن آکس صفحه ستونها وجوش گیر پای ستون:
در این مرحله با توجه به فاصله آکس صفحه ستونها که در نقشه مشخص شده می توان محل مرکز ثقل ستون را روی صفحه مشخص کرد سپس با استفاده از آن و بچه ستونهایی که با استفاده از همان مقطع ستون واقعی ولی در طول کمتر قبلا ساخته شده ، محلی که بعدا قرار است ستون در آنجا قرار بگیرد مشخص می شود در این حالت لچکی ها یا نبشیهایی  (که در نقشه صفحه ستون داده شده ) از دو بعد ستون کنار بچه ستون قرار گرفته وبه صفحه ستون جوش می شوند تا بسادگی در هنگام علم کردن ستون ، آن را کنار لچکیها قرار داده و بقیه جوشکاری پای ستون کامل شود.
حال همه چیز آماده است تا یک روز پر خاطره و به یادماندنی از عملیات اجرایی سازه شکل بگیرد.
4-    علم کردن ستونها تیرها و پلها بوسیله جرثقیل :
صبح زود کار آغاز می شود به نسبت وزن سازه واز همه مهمتر طول ستونها نوع جرثقیل مشخص شده ودر محل حاضر می گردد . اکیپ جوشکارها شور وحال خاصی دارند ، نتیجه کار چند هفته ای آنها امروز می خواهد سر به آسمان بلند کند واز دور همه ناظر اسکلت فلزی می شوند که یکباره در منطقه ای جلب توجه می کند .
با بلند کردن اولین ستون توسط جرثقیل صلواتی از جمع بلند می شود وبا قرار گرفتن آن در محل و روی صفحه ستون گوسفندی روی فنداسیون ذبح می شود .
شاغول کردن ستونها در این مرحله مهمترین کار می با شد بعضی به روشهای قدیمی (استفاده از همان شاغول ) وبعضی با استفاده از تئودولیت این مهم را انجام می دهند .
با شاغول کردن ستون توسط استادکار ما بقی آنچه از اتصال صفحه ستون وستون مانده (لچکی ویا نبشی ) در محل خود قرار گرفته وجوشکاری آن کامل می شود .
بعد از علم شدن ستونها یا در حین آن پلها وتیرها هم که قبلا آماده شده بود توسط جرثقیل بلند شده و در محل خود قرار می گیرد و جوشکار ها با زدن خال جوش( با طول حداقل 3 سانتی متر ) آنها را موقتا در جای خود محکم می کنند .
روز جرثقیل روز خیلی خطرناکی می تواند باشد که احتیاط کردن عوامل واستفاده از افراد مجرب احتمال بروز حادثه را به میزان زیادی کاهش می دهد .
5-    شا غول کردن ستونها وکامل کردن جوشکاری اتصالات ونصب بادبند ها وجوش آنها :
با اینکه در هنگام علم کردن ستون آن را شاغول می کنند ولی تحت عوامل مختلف ستون ممکن است فقط در طبقات پایین شاغول باشد ولی در طبقات بالایی اینطور نیست .
شاغول کردن نهایی ستونها و مهار آنها باید قبل از اینکه جوشکاری اتصالات انجام شود صورت گیرد، یکی از این روشها استفاده از جرثقیل دستی وزنجیر است که بوسیله آن ابتدا ستون را می کشند تا شاغول شود وسپس با جوش دادن میلگرد از پای یک ستون به بالای ستون مورد نظر آن را مهار می کنند .
پس از مهار شدن ستونهای نا شاغول می توان تک تک اتصالات را کامل نمود و جوشکاری آن را انجام داد ، این کار ابتدا در طبقه اول و بترتیب تا طبقات بالا انجام می شود .
در این مرحله دو نوع جوشکاری وجود دارد : تخت و سربالا که برای هرکدام نوع جوشکاری خاصی وجود دارد0
در مراحل آخر جوشکاری وآهنگری اسکلت فلزی بادبندها برش خورده ونصب می گردد، شمشیریهای راه پله و تیرهای بالکنها هم برش خورده و جوش می شوند0
آزمایشهای جوش :
بسته به اهمیت ونوع سازه بررسیهای مختلفی روی عملکرد جوشکاری صورت می گیرد در بعضی از جاها از نوع جوشکاریها نمونه برداری شده وبه آزمایشگاه برای تشخیص عیوب جوشکاری فرستاده میشود 0
معروفترین نوع آزمایش جوش آزمایش X-Ray  است که توسط اشعه ایکس انجام می شود و بخوبی ترکها ، خلل و فرج عمقی و سطحی را نشان می دهد0
مراقبت از اسکلت فلزی :
اسکلت فلزی باید در مقابل عوامل خورنده محافظت شود ، زدن ضد زنگ پس از اتمام کار جوشکاری از نکات بسیار مهمی است که باید همواره به عوامل اجرایی گوشزد کرد0  …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی و ساخت گنبد كامپوزیتی مسجد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی و ساخت گنبد كامپوزیتی مسجد در word دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی و ساخت گنبد كامپوزیتی مسجد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

عنوان پروژه پایانی :
طراحی گنبد كامپرزیتی برای مساجد با توجه به معماری ایرانی – اسلامی
فهرست
مقدمه :    6
2-1 تعیین استراتژی و اهداف كلان پروژه :    11
4-1 روشهای پژوهش و تفسیر مشكل :    13
1-1-2 تعیین هویت و موقعیت استفاده گر    15
5-1-2- تعیین قدرت اقتصادی    17
1-2-2- تاریخچه محصول    19
3-2-2 روش ساخت و امكانات تكنولوژی    30
پیشینه ساخت    30
فیلپوش    35
ترمیم پتگین = پتكین Patking    38
ترمبه پتكانه    40
شكنج = چین و چروك    42
طاق بندی یا طاق بست    43
كاربندی یا كاربست    44
دو پوسته كاملاً به هم پیوسته    47
گنبدهای دو پوسته میان تهی    48
گنبدهای دو پوسته كاملاً از هم گسسته یا گسیخته    49
آهیانه    51
انواع پوسته های آهیانه    56
طرز چیدن مصالح گنبد    59
طرز ساختن گنبد    61
طرز ساختن گنبدهای تركین    62
3-2-2- روشهای ساخت    67
تعریف كامپوزیت و مختصری در مورد آن    67
تعریف كامپوزیت    68
تقسیم بندی مواد كامپوزیت:    69
نقاط قوت كامپوزیتها:    70
مهمترین موارد كاربرد كامپوزیت    70
مصرف سرانه مواد كامپوزیتی در كشور    71
روشهای تولید كامپوزیت:    72
4-2-2- مواد مصرفی    74
آشنایی با برخی از مهمترین الیاف و كامپوزیت ها:    74
الیاف كربن    75
الیاف آرامید    76
كامپوزیت FRP    77
5-2-2- تعمیر و نگهداری    78
1-3-2- بررسی شرایط اقلیمی محیط    85
3-3-2- بررسی شرایط فرهنگی    87
فهرست منابع و مأخذ:    94
4-1-2 تعیین نیازهای ارگونومیكی    96

 

طراحی گنبد كامپرزیتی برای مساجد با توجه به معماری ایرانی – اسلامی
مقدمه :
در طول تاریخ – تمدنهای سنتی به چادر، مقبره و محراب به عنوان سمبومی از عالم كائنات می‌نگریستند ایده «خانه كیهانی» از ارتباط دادن ساختمانها با آسمانها توسعه یافت. از آنجا كه شكل كرومی معنایی ژرف برای انسان سنتی داشت. طبیعی بود كه این معنارا ازشكل مشابه دیگری منتقل كند. اصطلاحات «چادر كیهانی» «چتر الهی» «بیضعه كیهانی» و «جام آسمانی» نشانگر عقاید سنتی و معانی باطنی درباره گنبد هستند.
در فرهنگ اسلامی گنبد دارای تجلی زنده‌ای از جهان شناسی اسلامی است. به وسیله معانی سمبرلیكی مفاهیم مركز، دایره و كره نهفته در گنبد به تمامیت به واقعیت می‌پیوندند. یك ارتباط اساسی در این مورد كه تأكید زیادی روی آن است. ایده‌ روح می‌باشد كه همزمان همه موجودات را فرا می‌گیرد، همان گونه كه گنبد فضای محدود به خود را در بردارد و طاق آسمان كه همه آفرینش را احاطه می‌كند. عبور این «روح» از نوك گنبد سمبول و حركت است. این عبور را می‌توان به طرف پایین و دارای انبساط به سمت كثرت یا به طرف بالا و دارای انقباض به سمت وحدت دانست.
گنبد یك شكل از صورت زنده است. ایده‌ای است كه در امكانات مادی تجلی می‌كند. در پیشینه صحرانشینی، گنبد شبیه به ساختمانهای گنبدی است كه از اسكلتها گرد چوبی ساخته می‌شدند و روی آنها با پارچه یا پوست پوشیده می‌شد. پس از گسترش گنبدهای چربی به توسط انسانهای شهرنشین – معماری آجر و سنگ به عنوان ادامه آن آغاز شد و شكلهای قابل احترامی با مواد و مصالح دائمی و سنگین ساخته شد. مهارت و استادی معماران باعث سبكتر شدن وزن گنبد شد. زیرا معیار بارز زیبایی در گنبد همان سبكی آشكار آنها بود، چه از نظر مواد سازنده آن و چه از نظر دیدگاه چشم. زیرا تقلید «سنگین» تنها هنگامی كامل می‌شود كه با سبكی از لی «چادر كیهانی» كه از آن منشأ می‌گیرد، همساز شود.
الگوها و رنگها، هم داخلی و هم خارجی می‌تواند در این سبكی نقشی داشته باشند. چرخهای كیهانی یا مندلها، مانند شكوفه‌های ایجاد شده به توسط هندسه دایره روی سطوح گنبدی نمایان می‌شود. رنگها، ملایم و آرام – تصور عقل را ایجاد كرده و به شور و هیجان نفس اشارت دارند. این رنگهای سفید، سبز، آبی – فیروزه‌ای. طلایی یا حاصل آجر كاری و گچبری یا تركیبی از آنها هستند. گنبد در همه تجلیاتش محل «عرش الهی» پذیرای عقل و آزاد از زمان در شكل است.
پیامبر اكرم (ص) در معراج خود، گنبد بسیار بزرگی از مروارید مفید را تشریع می‌كنند كه روی چهار ستون كناری قرار داشت و روی آنها چهار قسمت «بسم الله الرحمن الرحیم » نوشته شده بود و از آن چهار چشمه آب، شیر، عسل و شراب جاری بود. این تمثیل مدل روحانی هر بنای گنبدی را توضیح می‌دهد. مروارید سفید سمبل «الروح» است كه گنبد آن همه خلقت را احاطه می‌كند. روح كلی كه قبل از دیگر مخلوقات خلق شده است. عرش الهی نیز كه همه چیز در برمی‌گیرد (العرش المحیط) سمبول عرش، فضای نامرئی فراسوی آسمان پرستاره است. از دیدگاه جسمانی، كه برای انسان طبیعی است ستارگان در كره‌های متحدالمركز حول زمین حركت می‌كنند و به وسیله فضای بی انتها احاطه شده‌اند و خود این فضا به توسط روح كلی كه به عنوان «محل» متافیزیكی ادراك و معرفت در نظر گرفته می‌شود، در بر گرفته می‌شود.
مقطع یك گنبد شبیه به تیر (نیزه) و كمان «محمد» (ص) (كلمه) تیر «حقیقت محمدی» (روح) و نشانه و هدف آن «روح كلی» (الروح) است. پرواز این تیر روحانی پرواز و خروج از تاریكی به سوی «نور مطلق» می‌باشد. گنبد نشانه خدا شدن «كلمه» انسان است.
(مهرداد محمد حجازی – 1379)
فرآیند برنامه‌ریزی و سیاستهای طرح
 
2-1 تعیین استراتژی و اهداف كلان پروژه :
امروزه به دلیل غفلت از گذشته و تجربه‌هایی كه می‌توانستیم از آنها درس بگیریم، با یك شهرسازی بحران زده روبرو هستیم. در حال حاضر و عده تكامل و تعالی انسان از طریق پیشرفتهای مادی به صورت افسانه‌ای درآمده است. انسان در جهان بی انتهای ارتباطات غرق شده طرز تفكری كه به عنوان تنها راه قابل قبول برای همه انسانهای این قرن تجویز شده و فضاها و عناصر زندگی و به طور كلی شهرهای ما را شكل داده است.
ساختمانهای بلند و حجیم، شبكه‌های شطرنجی وسیع و تراكم بیش از حد جمعیت، ابعاد انسانی و فرهنگی شهر را زیر سوال برده است. شهرسازی جدید علیه انسان و جامعه عمل كرده، از عملكرد طبیعی واحدهای اجتماعی مهمی مانند، خانواده، واحد همسایگی، محله و غیره جلوگیری می‌كند.
ساختمانهای بلند همه ارزشها و نسبتهای قدیمی كالبد و سیمای شهرها را زیر پا گذاشته، مناظر طبیعی شهرها را نیز از بین می‌برند. نمادهای انسانی با ارزشی نظیر مسجد – كلیسا – مدرسه و غیره كه روزی از لا به لای ساختمانها از بافت متراكم و به هم فشرده شهرها سر بیرون كشیده و هویت و معنی محل را به بیننده منتقل می‌كردند، امروز در لابلای آسمان خراشهای سر به فلك كشیده به طور تحقیر آمیزی گم گشته‌اند.
از آنجا كه مسجد پایگاهی برای آرامش یافتن روح و تزكیه و محلی برای دوری از جاروجنل دنیای امروز به شمار می‌رود كه بشر امروز نیازمند چنین اماكنی می‌باشد و موضوع طراحی و بهینه سازی گنبد مسجد كه به عنوان نشانه و عامل شناساندن این مراكز مورد تأكید و تأیید بوده است، انتخاب گردید.
با بررسی‌هایی كه انجام گردید، مشخص شد كه مسجد از اركان مشخصی همچون، گنبد، مناره و برخوردار می‌باشد. كه فضایی روحانی را ایجاد می‌كنند. لذا در این پروژه با توجه به مشكلات كمكهای مردمی ساخته می‌شوند) ناتمام باقی می‌مامند سعی شده است از روشی جدید برای ساخت گنبد این المان مهم مسجد پیشنهاد گردد.
شاید كه بتواند با استفاده از روشهای جدید به كمك معماری امروزه آید و گامی ناچیز در جهت بهتر انجام گرفتن ساخت و ساز مساجد بردارد.

4-1 روشهای پژوهش و تفسیر مشكل :
در این پروژه برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به منظور تكمیل تحقیقات نظری و عملی از روشهای كتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی و همچنین مصاحبه كمك گرفته شده است.
لازم به ذكر است در این پروژه نام كلیه منابع كتابخانه‌ای و افراد مصاحبه شونده در انتهای تحقیقات در قسمت منابع ذكر شده است همچنین در جلوی هر قسمت از فاز تئوری كه بر گرفته شده از كتب مورد بررسی بوده است حرف «ش» به معنای شمار ردیف در فهرست منابع و ماخذ و حرف «ص» به معنای شماره صفحه مطلب در كتاب منبع می‌باشد…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تحولات نانو تكنولوژی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تحولات نانو تكنولوژی در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تحولات نانو تكنولوژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مجلس آمریکا و نانوتكنولوژی
18 اکتبر 2002- در تاریخ 17 اکتبر در مجلس نمایندگان آمریکا قانونی تصویب شد که بر اساس آن یک گروه مشاوره صنعتی با همکاری دولت به ارائه راهبردی برای سرمایه¬گذاری در نانوتکنولوژی بپردازند.
مایک هوندا، یکی از این نمایندگان، گفت: “لازم است متخصصین صنعتی و دانشگاهی در کمیته مشاوره نانوتکنولوژی شرکت کنند. این گروه به تعیین سرمایه¬گذاریها و اهداف برنامه پیشگامی ملی نانوتکنولوژی (NNI) در ایالات متحده کمک خواهد نمود.”
این طرح در پاسخ به نگرانی هیات ملی تحقیقات آمریكا در زمینه نقش ضعیف صنعت در سازماندهی این پیشگامی مطرح شد. این برنامه نیازمند همکاری گروه مشاوره جهت تدوین سیاستهای پنج ساله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در طول دهه آینده می¬باشد. این هیات، گزارش سالانه‌ای از پیشرفت تحقیقات و میزان بودجه سازمانهای دولتی در زمینه نانوتکنولوژی به رئیس جمهور و کنگره تسلیم خواهد کرد.
پیشگامی ملی نانوتکنولوژی ایالات متحده قصد ارائه یك راهبرد ملی جهت افزایش تحقیقات در زمینه نانوتکنولوژی دارد. 30 سازمان دولتی در این پیشگامی شرکت دارند. در اواخر دهه 1990صنایع نیمه هادی و دانشگاه‌های آمریكا با بودجه دولت فدرال به سمت تحقیقات نانوتکنولوژی هدایت شدند.
بنا به اظهارات هوندا: “سیاست گذاریهای نانوتکنولوژی دولت باید اهداف روشنی داشته باشد تا سبب پیشرفت کشور گردد.”
منبع: http://www.eetimes.com
 
آموزش نانوتكنولوژی
1 نوامبر2002-گروه فناوری بن فرانكلین در پنسیلوانیا اعلام كرد كه مبلغ 000/600 دلار از طرف وزارت آموزش ایالات متحده جهت ایجاد یك برنامه آموزش پیوسته نانوتكنولوژی در تعدادی از كالج‌های محلی دریافت كرده است.
این بودجه به موسسه نانوتكنولوژی داده خواهد شدكه در سال 2000 ثبت و مبلغ 5/10 میلیون دلار بودجه از سازمان توسعه فناوری پنسلوانیا برای یك دوره سه ساله دریافت كرد. موسسه نانوتكنولوژی این مبلغ را برای كمك به گسترش یك برنامه آموزش پیوسته نانوتكنولوژی در دانشگاههای پن، دركسل، فیلادلفیا، دلوار و مانتوگومری هزینه می‌كند.
منبع: http://philadelphia.bizjournals.com
 
کنفرانس نانوتکنولوژی ایتالیا؛ فرصتها و پیامدها
18 اکتبر 2002- روز 25 نوامبر کنفرانسی با موضوع نانوتکنولوژی در شهر میلان ایتالیا برگزار شد.
این کنفرانس به بررسی برنامه‌های نانوتکنولوژی در اروپا و خارج از آن و نیز عرصه‌های صنعتی امیدواركننده در زمینه نانوتكنولوژی پرداخت.
همچنین در این همایش چگونگی تحقیقات ایتالیا بررسی خواهد شد و سازمان تحقیقات صنعتی ایتالیا (AIRI)، به ارائه برنامه جدید خود با عنوان Nanotech IT پرداخت.
دربین برنامه‌های کنفرانس، رنزو توملینی از کمیسیون اروپا به بیان خلاصه راهبردهای سازمانی در زمینه نانوتکنولوژی می‌پردازد و هورست ولر از دانشگاه هامبورگ به تاثیر نانوتکنولوژی در آینده تحقیقات در زمینه انرژی نگاهی داشت و کنفرانس با نمایش فیلمی از کمیسیون اروپا در همین زمینه پایان یافت.
منبع: http://www.ekt.gr/news/events/eu/19107.html
 
نانوتكنولوژی در رژیم اسرائیل
28 اكتبر 2002- نانوتكنولوژی رایج‌ترین واژه در بین فناوری‌های برتر روز است كه دامنه كاربردهای آن از ترانزیستورهای رایانه‌ای در ابعاد نانو و وسایل بهداشت و سلامت عمومی تا ماشینهای سنگین و كشفیات فضایی گسترده است.
مجمع علمی و تجاری اسرائیل در این زمینه، در خط مقدم قرار دارد. اسرائیل به كمك یك تیم كه توسط راشف تن از مؤسسه علوم ویزمن رهبری می‌شود، بعنوان یكی از قدرتهای رهبری و هدایت تحقیقات نانوتكنولوژی در جهان شناخته شده است.
تن اعلام كرد: “ورود به این عرصه، مسؤولیتها و تعهدات بزرگی را به دنبال دارد. اما در صورتی كه خود را هم‌سطح با ایده‌های اصلی قرار دهیم، قادر به ساخت وسایل جالبی خواهیم بود.”
كنسرسیوم مگنت
 یك پروژه دولتی با عنوان، مگنت (كه به زبان عبری معادل تحقیقات و توسعه عمومی فناوری می‌باشد) برای سرمایه‌گذاری در نانوتكنولوژی انتخاب شده است و از پیش اقدام به تشكیل كنسرسیومی از شركتهای اسرائیلی علاقه‌مند در این زمینه كرده است.
نیر زالمانو، مدیر توسعه تجاری شركت سل‌ژل، تولیدكننده لوازم آرایشی و كرم‌های ضدآفتاب و رئیس پروژه فوق در توضیح سرمایه‌گذاری راهبردی مگنت چنین گفت: “نانوتكنولوژی فقط یك كلمه رمز است. نكته اصلی، محصول نهایی است و آنچه ما را در این زمینه نسبت به سایر زمینه‌ها رشد می‌دهد آن است كه ما درصدد قبولاندن یك محصول جدید به مردم نیستیم. ما یك شبكه سلولی نسل سوم و یا یك مسیر اطلاعاتی جدید را ایجاد نمی‌كنیم. ما محصولات موجود را ارتقاء می‌دهیم و با شركت‌‌هایی كار می‌كنیم كه درك صحیح و خوبی از نیازهای بازار دارند. به این دلیل است كه ما شانس موفقیت بیشتری در كار داریم.”
كنسرسیوم مگنت، شركتهای بزرگ، متوسط و جدیدالتأسیس در اسرائیل را كه همگی درگیر مسائل مشابهی هستند جمع می‌كند و با برگزاری كنفرانسها و جلسات مقدماتی موجب می‌شود كه گروه‌های تحقیقات و توسعه‌ متفاوت، از اشتباهات و موفقیت‌های یكدیگر درس بگیرند. هنگامیكه همه گروه با یك مشكل مانند اتصال نانوذرات به یكدیگر مواجه می‌شوند می‌توانند ایده‌های بهتر را از یكدیگر بگیرند و سریعتر به راه‌حل دست یابند.
اعضای كنسرسیوم شامل فعالان بین‌المللی مانند ددسی برومید (یك‌ واحد از شركتIsrael chemcals)، شركت صنایعMahteshim-Agan و شركت لوازم آرایشی آهاوا می‌باشند. تبادل نظر بین این تیمها به گسترش ایده‌هایی مانند حشره‌كشهای نانوذره‌ای می‌انجامد كه می‌توانند یك مزرعه را با یك دهم ماده فعالی كه در روش‌های متداول بكار می‌رود، سمپاشی كنند و هزینه‌ها و میزان تخریب محیط را كاهش ‌دهند. نظریه دیگر ماده‌ای ضد حریق است كه از نانوذرات ساخته شده است.
تن گفت: “به هر حال مهمترین تحقیق در صنعت، توسعه روش‌های جدیدتر و بهتر جهت بهبود ساختمان نانوذرات می‌باشد.” در گذشته ذرات از بالا به پایین و با توجه به طرح موردنظر ساخته می‌شدند اما بزودی این روش با روش‌های دقیق ساخت “پایین به بالا” جایگزین خواهد شد كه مواد در این روشها، توسط اتمهای منفرد ساخته می‌شوند. چالش موجود در استفاده از این روشها، رسیدن به خودسامانی می‌باشد كه در آن، مولكولها با یكدیگر تركیب می‌شوند تا ساختار مورد نظر را بسازند. شركت دیگری كه درصدد بهبود این روش‌ها است عضو دیگر كنسرسیوم مگنت با نام نانوپودر است. این شركت، مكانیزم منحصر به فردی را جهت ایجاد پودرهای نانومتری اختراع کرده است، مقوله‌ای كه تنها تعداد محدودی شركت در جهان به آن می‌پردازند. پودرهای فلزی كه برای صنایع بهداشتی و الكترونیك مناسبند، توانایی بهبود كیفیت ابزارآلات و نیز كاهش ابعاد آنها را دارند.
زالمانو بیان كرد: “آنچه ما ایجاد می‌كنیم پایه و بنیانی است كه افراد دیگر در آینده می‌توانند از آن برای نظریه‌های خود استفاده كنند. هنگامیكه این بنیان آماده شود، می‌تواند به عملی ساختن رویاهای شركتهای بزرگی مانند اینتل و شركتهای داروسازی بزرگ جهان كمك كند. ما شرایط لازم جهت تحقق این رویاها را فراهم می‌آوریم.”
بنا به اظهارات زالمانو، بزرگترین مانع محدودكننده اقدامات نانوتكنولوژی در اسرائیل، فناوری نیست بلكه عوامل انسانی می‌باشد. وی بیان داشت: “ما پس از مشاهده كاهش تدریجی مطالعات شیمیایی دریافتیم كه برای استفاده از بودجه‌های تحقیقاتی موجود باید به شیمیدانهای قوی دست یابیم. اسرائیل باید شأن و جایگاه شیمیدانها را افزایش دهد.”
 تن نیز نظر خوش بینانه‌ای از این بخش دارد. وی بیان می‌دارد: “ما هنوز نفوذ اساسی نانوتكنولوژی را مشاهده نكرده‌ایم.” وی پیش‌بینی كرد كه این واقعه در دهه اخیر رخ خواهد داد. وی اظهار داشت “پذیرش زیادی برای دانشمندان نانوتكنولوژی وجود دارد چرا كه ما به زمینه‌‌های تحقیقاتی جدید و مهیج علاقه‌مند هستیم و هنگامی كه نفوذ این علم رخ دهد، اسرائیل جزو پیشقدمان است. كسانی كه اكنون سرمایه‌گذاری می‌كنند همان كسانی هستند كه از این واقعه سود می‌برند.”
منبع: http://www.israel21c.org
 
ساخت نانولوله‌های ویژه در دانشگاه پوردو
    24 اكتبر 2002 – پژوهشگران دانشگاه پوردو با استفاده از یك سیستم اتمی پیچیده‌تر از نانولوله‌های كربنی، روش قابل كنترلی را برای تولید نانولوله‌هایی با تنوع كاربرد فراوان ابداع كرده‌اند. این نانولوله‌ها كه “نانولوله‌های رُزت ” نامیده شده‌اند, از تركیب كربن, نیتروژن, هیدروژن و اكسیژن ساخته می‌شود. این پژوهشگران معتقدند كه این ساختارهای جدید دارای خواص فیزیكی, شیمیایی و الكتریكی منحصر به فردی هستند.
    هیچام فنیری, استاد دانشگاه پوردو می‌گوید: “هم اکنون می¬توان خواص فیزیكی و شیمیایی این نانولوله‌ها را از طریق یك روش جدید اصلاح كرد. شكل خاص این نانولوله‌ها، موجب می¬شود که آنها خواص و رفتارهای زیست تقلیدی مورد نیاز در كاربردهای خاص را داشته باشند.”
    این گروه انحصاری از ساختارهای آلی خودسامان، توسط یك كانال میان تهی كه طول نانولوله را تشكیل می‌دهد، ساخته می‌شوند. برخلاف نانولوله‌های كربنی, قطر داخلی و خارجی آنها قابل تنظیم است. معمولاً كانالهای میان تهی كوچكتر برای جای گرفتن مولكول‌های خاص و ارائه كاربردهای مشخص مناسب‌تر هستند.
رشد هسته
عملیات رشد این ساختار با یك مولكول “بذر” نانولوله شروع می‌شود كه خود را در آب به صورت حلقه‌های كوچكی ساماندهی می‌كند. سپس این حلقه‌ها به صورت لوله به یكدیگر متصل می‌شوند و می¬توانند تا هر طول دلخواه رشد یابند. خودسامانی با كدگذاری لبه‌های این حلقه‌ها صورت می‌گیرد به طوری كه آنها می‌توانند با حلقه‌های دیگر فقط در جهت مناسب پیوند تشكیل دهند. این رُزت‌ها از طرف داخل آبگریز و از طرف خارج آب دوست هستند و برای دور ماندن قسمت داخلی‌شان از آب، به فرم, درمی‌¬آیند. حاصل آن، عملیات¬های خودسامانی است كه با برنامه‌ریزی می‌تواند فقط به یك روش انجام شود.
قابلیتها
فنیری قبلاً از دو مولكول بذر برای مصارف الكترونیكی استفاده كرده بود: یكی برای الكتریسیته كه سیم‌های معمولی را رشد می‌داد و دیگری برای رشد نانولوله‌های نوری جهت فرآوری نور.
    وی می‌گوید: “ما امیدواریم بتوانیم نانولوله‌های خاص بسیاری بسازیم كه برای تولید سیستم‌های حافظه رایانه‌ای جدید, صفحه‌های نمایش بسیار شفاف, حسگرهای زیستی و سیستم‌های دارو‌سازی مفید باشند.”
این نتایج تأیید می‌كند كه نه تنها امكان تولید نانولوله‌هایی در اندازه‌های خاص وجود دارد بلكه می‌توان شكل و تركیب خاصی از آنها را ایجاد نمود كه دارای خواص ویژه‌ای مانند استحكام و هدایت الكتریكی باشد. مثلاً به منظور افزایش استحكام سیم¬های نانومتری می‌توان یك مولكول نایلون را به دیواره‌های خارجی چسباند و در نتیجه یك عایق مستحكم به دور تا دور افزود.
    با آنكه نانولوله‌های فنیری به تشكیل خودشان كمك كنند اما به منظور امتحان كاربردهای خاص هر لوله می‌توان مواد جدیدی را به قسمت خارجی آنها افزود. پس با تصحیح دما, فشار و دیگر فاكتورهای محیطی, این نانولوله‌ها به صورت ساختار مطلوب درمی‌آیند.
    یكی از قابلیت‌های جدید و بسیار جالب توجهی كه توسط این روش بدست آمده است خواصی موسوم به خواص چیروپتیکال  است. نانولوله‌های رُزت می‌توانند همانند مولكول‌های DNA به صورت ساختارهای حلقوی رشد یابند كه با انواع دیگر ساختارهای مشابه مطابقت و هم خوانی داشته باشند. حلقه‌های DNA زوج هستند و هر دو در یك جهت درهم پیچیده شده‌اند. اما فنیری برخلاف روش موجود در طبیعت روشی را برای پیچاندن نانولوله‌ها به سمت چپ یا راست پیدا كرد كه اجازه تولید دو نوع متفاوت از نانولوله‌های دوقلوی غیر همسو را می‌داد.
وی می‌گوید: “ما خواص چیروپتیکال نانولوله‌ها را باكنترل اَبَر مولكول‌های مارپیچی آنها تنظیم می‌كنیم. به همین خاطر با تغییر میزان استفاده از تحریك كننده‌های شیمیایی خارجی كه تشدید كننده  نامیده می‌شوند می‌توان آنها را وادار به چرخش به چپ یا راست كرد.”
طبق اظهارات وی, درست همانند DNA واقعی, یك تشدید كننده هم رفتارهای غالب  و هم رفتارهای بازگشتی  را تحریك می‌كند. نانولوله‌ها ترجیح می‌هند كه به یك تشدید كننده غالب ملحق شوند اما در صورتی كه تشدید كننده‌های آن دارای غلظت كمی باشد, رفتار بازگشتی آن بروز خواهد كرد. فنیری برای ساخت چنین نانولوله‌ای دو راه را ارائه داد, روش بازگشتی كُند یا روش غالب سریع كه “واكنش زنجیره‌ای اَبَرمولكولی” نامیده می‌شود. واكنش‌های زنجیره‌ای اَبَرمولكولی سریعتر از فرآیند خودسامانی با یك عامل تشدید كننده خارجی صورت می‌گیرند.
از زمان كشف نانولوله‌ها در سال 1991 تا به حال, از آنها به عنوان ترانزیستور لوله¬ای توسط شركت IBM , گسیل كننده الكترون برای لوله‌های خلاء میكروسكوپی توسط شركت Agere systems و توسط شركت NEC در باترهای پیل سوختی كه می ‌توانند انرژی یك رایانه دستی را روزها تأمین كنند, استفاده ‌شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مركز اصناف و بازرگانان ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مركز اصناف و بازرگانان ایران در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مركز اصناف و بازرگانان ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

   فهرست مطالب
فصل اول. کلیات

مقدمه
شرح وظایف مرکز اصناف و بازرگانان ایران
نمودار سازمانی مرکز اصناف و بازرگانان ایران
فصل دوم. مجموعه وظایف‌و پستهای سازمانی مصوب حوزه ریاست مرکز
فصل سوم. مجموعه وظایف‌وپستهای سازمانی مصوب معاونت برنامه ریزی اقتصادی.
فصل چهارم. مجموعه وظایف‌و پستهای سازمانی مصوب معاونت امور تولیدی و بازرگانی
فصل پنجم. مجموعه وظایف‌و پستهای سازمانی مصوب معاونت تشکلهای صنفی
فصل ششم. شرح وظایف سطوح مختلف سازمانی
 
فصل اول:
1-مقدمه
مركز اصناف و بازرگانان ایران كه از این پس مركز نامیده می شود، یك مرکز دولتی وابسته به وزارت بازرگانی است كه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی فعالیت می کند. با توجه به اینکه اصناف کشور مهمترین رکن بازرگانی داخلی محسوب شده و امکان فعالیت در حوزه بازرگانی خارجی و امر مهم صادرات را دارند و نیز با عنایت به اجزاء تاثیر گذار و متاثر از فعالیتهای اصناف یعنی دولت، بازار کالا و خدمات، بازارهای پولی و مالی، مصرف کنندگان، بخش تجارت خارجی و … بخش حاکمیتی امور اصناف به گونه ای طراحی شده که بتواند پاسخ گوی نیازهای حوزه اصناف در بستر تحولات جدید جامعه جهانی باشد. به عبارت دقیق تر، گذار از وضع موجود( شناخت ضعفها و قوتها، فرصتها و تهدیدها) و نیل به وضع مطلوب( احراز جایگاه شایسته در اقتصاد ملی)  مستلزم تدارک برنامه هایی (استراتژی، سیاستهای اجرایی و مکانیسمهای نظارت و ارزیابی ) است که قبل از هر چیز خود مبتنی بر ترسیم ماموریتها و اهداف کلان اصناف است. بر این اساس، نمودار، شرح وظایف سازمانی، ماموریتها، اهداف و…..  مرکز بر مبنای الگوی تئوریک زیر ترسیم شده است.

دیدگاه ( Vision ) :
با توجه به گذار جامعه از اقتصاد سنتی به پیشرفته، خصوصی سازی و کاهش  تصدی گری و تحدید دولت به امور حاکمیتی، مهمترین دیدگاه مورد نظر مرکز است. بنا بر این، آماده سازی اصناف برای ایفای نقش در یک جامعه  مبتنی بر اقتصاد  آزاد رقابتی و  پویا، بر مبنای توانائیها و ارزشهای ملی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین مشخصه مرکز خواهد بود.

ماموریت (Mission ) :
  حمایت و پشتیبانی از اصناف از طریق توسعه و تقویت روح همکاری و فعالیت شبکه ای،  مشارکت در تقویت بنیانهای اقتصادی جامعه،  رقابت پذیر کردن تولیدات صنفی، نوین سازی و بهینه سازی نظام توزیع کالا و ارائه خدمات ، تنظیم رابطه سیستمی صنف با صنعت و تجارت، مبتنی ساختن تصمیم گیری بر تحقیق و پژوهش، ارتقاء سطح علمی و فنی و نیز توسعه فرصتهای اشتغال پایدار در حوزه اصناف.

آرمانها (Goals ):
1.     نوسازی و توسعه اصناف کشور
2.    احراز جایگاه واقعی اصناف در اقتصاد ملی
3.    اصلاح روشهای اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان
4.     تقویت روح همکاری شبکه ای و جمعی در اصناف
5.    ارتقا سطح دانش و مهارت تخصصی اصناف
6.     توجه به مقوله خدمات
7.     برقراری نظام کارآمد و دانش محور ارتباطات مدیریتی در حوزه اصناف
8.    جلب مشاركت و توجه مدیران ارشد بخشهای دولتی و غیر دولتی به اصناف
9.    ترسیم مسئولیت اصناف در برابر محیط پیرامون
10.    ارتقاء جایگاه اقتصادی اصناف در بازارهای صادراتی و تجارت بین الملل
11.    ساماندهی نظام توزیع کالا
12.    ارتقاء سطح بهره وری در اصناف کشور خصوصاً اصناف تولیدی.
13.    توجه به معیشت مطلوب افراد صنفی در سیاستگذاری های مربوط به اصناف.
14.    تامین امنیت اصناف وخریداران كالاها و یا دریافت كنندگان خدمات.
 
2.شرح وظایف مركز اصناف و بازرگانان ایران (Objectives ):
1.    تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز برای ایفای نقش کارآمد اصناف در اقتصاد ملی.
2.    برنامه ریزی و سیاست گذاری انتخابات تشکلهای صنفی در چارچوب قانون نظام صنفی.
3.    تهیه و تنظیم آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعملهای مربوط به امور اصناف و بازرگانان.
4.    برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ارتقاء سطح آموزش، دانش و مهارت فنی_حرفه ای اصناف.
5.    ایجاد بانکهای آمار، اطلاعات و پایگاههای اطلاع رسانی اصناف، بازرگانان و تشکلهای صنفی.
6.    برنامه ریزی و سیاست گذاری ایجاد و پراکنش واحدهای صنفی.
7.    برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.
8.    بررسی مسائل و مشکلات کلان اصناف، بازرگانان و تشکلهای صنفی کشور.
9.    برگزاری گردهمایی و نشستهای تخصصی اصناف، بازرگانان و تشکلهای صنفی.
10.    پیگیری سیاستهای خاص در سطح اصناف ( نصب بر چسب قیمت، صدور فاکتور، رعایت استانداردهای اجباری و …).
11.    تعیین ضابطه قیمت گذاری کالا و خدمات صنفی با همکاری دستگاههای ذیربط در چارچوب قانون نظام صنفی.
12.    پیگیری مشکلات کلان حقوقی اصناف با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
13.    برنامه ریزی ، سیاست گذاری و تدارک مجاری قانونی برای بهره مند سازی اصناف و تشکلهای صنفی از تسهیلات حمایتی و معافیتها.
14.    برنامه ریزی و سیاست گذاری لازم برای بهره مند سازی اصناف از دانش و فناوری روز (تجارت الکترونیکی و … ).
15.    بستر سازی تعامل اصناف و تشکلهای صنفی با بنگاههای اقتصادی داخلی، خارجی و نهادهای مدنی.
16.    تعامل با سازمانهای بین المللی و تخصصی به منظور بهره مندی اصناف و تشکلهای صنفی کشور از اطلاعات، خدمات و فرصتهای برنامه ریزی، پشتیبانی و آموزشی.
17.    برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ایجاد و تقویت فرهنگ تحقیق و پژوهش در تشکلهای صنفی.
18.    حمایت و پشتیبانی از اصناف تولیدی کشور از طریق ارائه برنامه های مناسب جهت تامین مواد اولیه، قطعات و دستگاههای مورد نیاز.
19.    هدایت اصناف کشور در راستای ارتقاء بهره وری در تولید و خدمات.
20.    هدایت و حمایت از اصناف کشور در زمینه برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی .
21.    هماهنگی با موسسات مالی و اعتباری، بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری و بیمه به منظور تسریع و بهبود در انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی اصناف کشور.
22.    بررسی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای جایگاه اصناف در اقتصاد ایران و سایر کشورها.
23.    برنامه ریزی برای تشویق و ترغیب واحدهای صنفی به ایجاد تشکلهای صادراتی با هدف حضور موثر در بازارهای خارجی.
24.    اعمال سیاستهای تشویقی و ترغیبی برای مشارکت اصناف در ایجاد بانک، بیمه ، موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری.
25.    تعامل با شرکتهای بازرگانی و صنعتی از قبیل اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون.
26.    برنامه ریزی ، سیاست گذاری و نظارت بر مراحل تاسیس و فعالیت فروشگاههای زنجیره ای و چند منظوره ای.
27.     بررسی مسائل و مشکلات خاصی که تاثیر قابل توجه بر فعالیت های عادی اصناف دارد، از قبیل: حراج ها، نمایشگاههای خاص، بازارهای مقطعی، روز بازارها و…..
28.    بررسی مسائل مربوط به صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا.
29.    مشارکت در تعیین ضوابط و مقررات مربوط به فعالیت پیله وران، شرکتهای تعاونی مرزنشینان و بازارچه های مرزی.

30.    تعیین ضوابط و نظارت بر عملکرد شرکتهای خارجی، شعبات و نمایندگی های آنها از جهت عرضه کالا وخدمات، خدمات پس از فروش، ممنوعیت فعالیت در حوزه کالاهای قاچاق، صدور تائیدیه عملکرد و تعداد مراکز آنها و سایر موارد مرتبط.
31.    تعیین ضوابط و نظارت بر نحوه فعالیت نمایندگی و  شعبات شرکتهای خودروسازی خارجی که اقدام به ورود خودرو می نمایند از نظر خدمات پس از فروش و تعداد نمایندگی های مورد نیاز و سایر موارد مرتبط.
32.    حمایت و هدایت از اصناف در راستای استفاده از ظرفیت های ایجاد مشاغل پایدار.
33.    مطالعه و تحقیق در راستای ایفای نقش كارآمد اصناف در ارتقاء تولید ناخالص داخلی و ملی.
34.    بررسی و مطالعه محدودیتها و قابلیت های موجود در بخش اصناف به منظور تاسیس شهركهای صنفی و هدایت واحدهای صنفی  جهت استقرار در آنها.
35.    مشاركت در برنامه ریزی نظام تجاری شهرها.
36.    انجام وظایفی كه به موجب مصوبات هیئت عالی نظارت و یا ابلاغیه وزارت بازرگانی به مركز محول می گردد.
37.    تهیه گزارش دوره ای عملكرد اجرای ق.ن.ص بویژه ارائه گزارش سالانه به كمیسیونهای اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی.
38.    انجام سایر وظایف ناشی از قوانین و مقررات مربوط.

برنامه ها ( Plans):
 برنامه ریزی خود فرایند مستقلی است. برای تدوین هر برنامه، ترسیم    چشم انداز، تعیین شاخصها، تدوین اهداف کلی شامل اهداف کیفی و کمی، تدوین سیاست کلی، مدل برنامه ریزی، راهبردها، سیاستها و نهایتا رویه ها و روش های اجرای برنامه ضروری است. البته با توجه به این که  شاخص های فوق الذکر در برنامه های مختلف متفاوت است، لذا نیازی به طرح آنها در اینجا نیست بلکه با توجه به ابزار و امکانات و دوره زمانی، برنامه در افق های محدودتر یا وسیع تر تدوین خواهد شد.

3. نمودار سازمانی مرکز اصناف و بازرگانان ایران
در این نمودار ساختار سازمانی مركز اصناف و بازرگانان ایران بگونه ای طراحی وسازماندهی شده تا وظایف حاكمیتی كه براساس قانون نظام صنفی كشور و شرح وظایفی كه به كلیات آن در بند دوم اشاره شده است و بعهده مركز می باشد را در برگرفته و به نحو مطلوب به انجام برساند.

مهمترین ویژگی های این نمودار عبارتند از:
1. توجه به جنبه های کارشناسی:
 رسالت اصلی مرکز امور اصناف و بازرگانان  تولید فکر است. این ساختار نه از طریق یک دستگاه عریض و طویل اجرایی، بلکه بر اساس تشکیلاتی کارشناسی فرایند تولید فکر و مکانیسم های انتقال این دانش را به درون حوزه اصناف مدیریت خواهد کرد. توجه به تحولات جدید عرصه اقتصاد جهانی، در كنار كاستی های علمی و کارشناسی  در حوزه اصناف ، اصلاح و نوسازی ساختار اصناف و نیروی انسانی آن را  اجتناب ناپذیر کرده است.
   از سوی دیگر، برای ساماندهی مطلوب اموری چون توزیع کالا و خدمات،   الگو سازی یکی از مهمترین اقدامات در این حوزه است که صرفا با مطالعه علمی و کارشناسی میسر است، لذا ارائه الگوی مطلوب و خط دهی از وظایف اصلی مرکز است که جز از طریق کار کارشناسی اتفاق نخواهد افتاد. 
بدین منظور، برای دستیابی به اهداف مذكور تركیب نیروی انسانی در نظر گرفته شده در ساختار سازمانی مركز در جدول ذیل نشان داده می شود.
ردیف                  نوع پست

حوزه فعالیت   

مدیریتی    سرپرستی    كارشناس مسئول    كارشناس    كمك كارشناس    جمع    درصد
1    ریاست    2    2    4    12    –    20    13
2    معاونت برنامه ریزی اقتصادی    1    4    8    25    8    46    29
3    معاونت امور تولیدی و بازرگانی    1    4    8    25    8    46    29
4    معاونت تشكلهای صنفی    1    4    8    25    8    46    29
5    جمع كل    5    14    28    87    24    158    –
6    درصد    3    9    18    55    15    –    100
جدول فوق بیانگر آن است كه حدود 85% از نیروهای شاغل در مركز دارای سطح كارشناسی، كارشناس مسئول، سرپرستی و مدیریتی می باشد و 15% باقیمانده نیز در سطح كمك كارشناس (فوق دیپلم و دیپلم) در نظر گرفته شده است.
   علاوه بر این، مطالعه راههای رسیدن به اهداف اصلی اتحادیه ها از محورهای دیگری است كه نیازمند خلاقیت های کارشناسانه است. در حال حاضر اتحادیه های ما به طور واقعی تفکر جمعی و مشاركتی ندارند، با عنایت به شرایط مالی، تخصصی و … آنها چگونه و بر مبنای کدام الگو می توان اتحادیه ها را به جایگاه واقعی آنها رهنمون ساخت؟ زیرا با كارآمدسازی مجامع و اتحادیه ها، بسیاری از اموری که در حال حاضر دولت متصدی انجام آنهاست از طریق این تشكلها انجام خواهد شد.

2. پاسخ دهی به نیازهای اکنون و آتی اصناف:
 جامعه ایران به تبع جامعه جهانی مواجه با شرایطی است که در آن هم فضای داخلی در حال دگرگونی است و هم فضای خارجی. در عرصه داخلی حداقل تحول این است که اولویت ها و نیازهای مخاطبین بشدت در حال تغییر است. در فضای خارجی نیز جامعه با چالشهای بزرگی مواجه است که مهمترین آن فرایند جهانی شدن است.  در چنین اوضاع متحولی، تدارک ساختار مدیریت اصناف که بالغ بر 95 درصد مسئولیت توزیع كالا وخدمات جامعه را بر دوش می کشد و سهم عمده ای در اقتصاد ملی دارد، ظرافتهای خاص خود را می طلبد. این ساختار باید حتی المقدور پاسخ گوی نیازهای اکنون و آتی مخاطبان خود (مصرف کنندگان ، توزیع کنندگان ، حوزه صنعت و خدمات) باشد. به عبارت دقیق تر این ساختار باید با تشخیص صحیح ماموریتها، بتواند تعهدات رسمی و غیر رسمی ( ارزشها ) را انجام دهد، با شناسایی و تحلیل نیازمندیهای مخاطبین،  عرصه های مداخله گر اقتصادی ، اجتماعی سیاسی و فرهنگی و …موثر در سازمان را تحلیل و تبیین کند، تغییرات بیرونی بویژه تغییرات تکنولوژی را درک کند و روشهای انطباق با آنها را تدارک ببیند، توان ارزیابی و تهیه امکانات سخت افزاری چون منابع، تکنولوژی و …  امکانات نرم افزاری چون اطلاعات و آمار و … را تحصیل کند. تشکیلات مرکز اصناف و بازرگانان ایران با توجه ویژه به ارتقاء سطح تحصیلات، ترسیم فضای کارشناسی، تصمیم به واگذاری امور تصدی گری و تمرکز بر امور حاکمیتی و انتقال دانش و فناوری جدید به درون ساختار اصناف و ….  پاسخ دهی به نیازهای اکنون و آتی اصناف را مورد توجه قرار داده است.

3. قرین ساختن اجرا با تحقیق و پژوهش:
 در جوامعی مثل جامعه ما که شکاف زیادی میان حوزه های علمی _ پژوهشی و حوزه های اجرایی وجود دارد،  صرفنظر از حوزه هایی که ارتباطی میان این دو عرصه قائل نیستند، نحوه تعامل این حوزه ها، دو گونه است. در نوع نخست، حوزه اجرایی مستقل از حوزه علمی کار خود را انجام و صرفا در موارد محدودی که نیازمند انجام تحقیق است کار را به متولیان امر پژوهش  می سپارد . نتیجه این روش آن شده است که: اولاً پژوهش فقط محدود به عرصه های خاص و کوچکی شود. ثانیا حوزه های پژوهشی به سبب آگاهی محدود از ابعاد و زوایای کارهای اجرایی، تحلیلی انتزاعی و غیر عملیاتی ارائه کنند و ثالثا حوزه های اجرایی نیز توان بهره گیری از نتایج انتزاعی و کمتر قابل فهم مذکور را نداشته باشند. البته این روش برای     عرصه های تئوریک و جوامعی که علم و تحقیق به طور واقعی، زیر بنای امور اجرایی محسوب  می شود، روش موفقی است. اما با توجه به فاصله این دو عرصه در کشور ما این روش تاکنون نتیجه بخش نبوده است. در نوع دوم، تحقیق و اجرا توآمان پیگیری شده و متولیان پژوهش در عرصه های تئوریک و کلان فعالیت می کنند. در این روش، شرح وظایف کارکنان به گونه ای تنظیم می شود تا امور اجرایی کمتری به آنها سپرده شود و در مقابل کارشناس موظف به ارایه گزارشهای علمی دوره ای و منظم و نیزساماندهی کارهای اجرایی خود بر اساس گزارشات کارشناسی است. ساختار مرکز امور اصناف با توجه به تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آینده بر روش دوم استوار شده است، البته در امور تئوریک محض و تحقیقات بزرگ از دانشگاهها و موسسات پژوهشی بهره گیری خواهد كرد.

4. اختصاص جایگاه خاص به آموزش اصناف:
  با عنایت به اینکه یکی از نیازهای اصلی اصناف توسعه آموزشهای فنی_ حرفه ای و ارتقاء توان کارشناسی آنهاست، در نمودار تشکیلاتی مرکز ضمن آنکه مسئله آموزش و اطلاع رسانی در یک مدیریت دیده شده است، یکی از ادارات زیر مجموعه این مدیریت اختصاصاً با شرح وظایف ناظر به رفع مشکل و محدودیت سطح دانش فنی اصناف و تشکلهای صنفی، تخصیص یافته است.

5. توجه به مقوله مهم اطلاع رسانی:
 فقدان بانکهای آمار و اطلاعات به عنوان ماده اولیه هرگونه تحلیل منظم و سیستماتیک ، از عمده ترین موانع برنامه ریزی برای نوسازی و توسعه اصناف است. در راستای رفع این نقیصه، در تشکیلات مرکز  توجه خاصی به اطلاع رسانی خصوصاً روش الکترونیکی شده، تا حدی که یک اداره با سطح کارشناسی عالی به آن اختصاص یافته است.

6. توجه به نهادهای جدید مورد نیاز اصناف:
 از آنجا که ایفای نقش موثر در توسعه اقتصاد ملی، مستلزم تدارک روشهایی برای انباشت سرمایه و حمایت از اصناف است و تحقق چنین امری مستلزم تاسیس نهادهای پولی و مالی جدید نظیر بانک اصناف ، شركتهای سرمایه گذاری،  بیمه و…. و همچنین بهبود روشها است. با توجه به این نیاز و ارتباط این مقولات با روشهای جدید فعالیت و ارزیابی مستمر از میزان کار آمدی این روشها، درنمودار تشکیلاتی اداره توسعه و نوسازی اصناف پیش بینی شده است
7. توجه به ارتباطات مدیریتی:
 علیرغم وجود دو اداره کل اصناف و بازرگانان و نیز پشتیبانی صنوف تولیدی و خدمات فنی برخی از وظایف سیاستگذاری و پاسخگویی به نیازهای اصناف در شرح وظایف سازمانی هیچكدام لحاظ نشده بود. اما در ساختار مرکز، روابط و فعالیتها به گونه ای بر قرارشده است که چنین نقایصی وجود نداشته و یا به حداقل کاهش یابد. تشکیلات مرکز در قالب چهار حوزه ریاست، برنامه ریزی اقتصادی، امور تولیدی و بازرگانی و تشكلهای صنفی تقسیم شده است که حوزه ریاست در کنار نظارت و مدیریت کلان، نقش پشتیبانی اداری، مالی مركز و ارتباطات برون سازمانی را در سطح کلان بر عهده دارد. حوزه های فنی سه گانه دیگر نیز با توجه به وظایف تخصصی خود در امور مرتبط فعالیت دارند. ارتباط همه حوزه ها نیز از طریق رئیس مرکز تامین  می شود.

8. توجه به مقوله صادرات در حوزه اصناف:
 بدون شک، بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) نقش انکار ناپذیری در صادرات کالا و خدمات در بسیاری از جوامع بازی می کنند. این مسئله هر چند در کشور ما نیز مورد توجه بوده، اما جایگاه خود را در تشکیلات صنفی احراز نکرده است. با توجه به ضرورت وجود مرکزی برای پیگیری این مقوله در حوزه اصناف بویژه بستر سازی ارتباط تولید کنندگان صنفی با عوامل فعال در بازارهای هدف و تعامل با نهادهای متولی صادرات، در تشکیلات مرکز جایگاهی خاص برای این منظور در نظر گرفته شده تا بتواند قابلیتهای صادراتی موجود در بخش اصناف را به منصه ظهور رساند.

9.توجه به اصناف تولیدی به عنوان موتور توسعه صنعتی کشور:
 با توجه به نقش مهم اصناف در توسعه اقتصادی کشور، به نظر می رسد یکی از مهمترین وظایف مرکز، تبیین دقیق این پیام باشد که بنگاههای کوچک و متوسط که بخش اصلی آنها در دل اصناف تولیدی جای دارند، موتور محرک صنایع بزرگ محسوب می شوند. نقش بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، غالبا در چارچوب اهداف توسعه و نظام صنعتی هر کشور قابل بررسی است. تجارب برخی کشورها بویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا و خصوصا کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، اندونزی و هندوستان نشان دهنده آن است که بنگاههای کوچک و متوسط با هر نوع سازماندهی می توانند در خدمت اهداف توسعه جامعه باشند، مشروط بر اینکه: اولا، عزم ملی در خصوص اینکه صنعت موتور توسعه و صنایع کوچک و متوسط موتور توسعه صنعتی هستند ایجاد شود و ثانیا، استفاده از تجارب کشورهای موفق در دستور کار قرار گیرد. با توجه به این نکته، در نمودار سازمانی مرکز جایگاه مناسبی به تنظیم سیاستهای حمایتی با تكیه بر حمایت از اصناف تولیدی اختصاص یافته است.

10- هماهنگ كردن وظایف با قانون جدید نظام صفنی:
    شرح وظایف سازمانی با نگاه دقیق به قانون نظام صنفی جدید (مصوب 24/12/82) تدوین شده است، به طوری كه بسیاری از مواد قانون مذكور به شكل عینی و عملیاتی در شرح وظایف مركز انعكاس یافته اند.

فصل دوم:
د شغل    عناوین شغلی    سطح سازمانی    سطح    ملاحظات
            تحصیلات    تجربه    آموزش خاص   
    رئیس                    
    قائم مقام                    
    رئیس اداره حوزه ریاست و روابط عمومی                   
    كارشناس مسئول پیگیری                   
    کارشناس پیگیری                   
    كارشناس پیگیری                   
    كارشناس مسئول روابط عمومی                   
    كارشناس روابط عمومی                   
    كارشناس روابط عمومی                   
    رئیس اداره امور اداری و مالی                   
    كارشناس مسئول امور اداری                   
    كارشناس كارگزینی                   
    كارشناس كارگزینی                   
    كارشناس خدمات و پشتیبانی                   
    مسئول دبیرخانه                   
    كارشناس مسئول امور مالی                   
    كارشناس حسابداری و جمعدار اموال                   
    كارشناس بودجه                    
    كارشناس حقوق و دستمزد                   
    كارشناس حقوق و دستمزد                   

 
شرح وظایف: رئیس مرکز
– برنامه ریزی برای نیل به اهداف مصوب مرکز
–  زمینه سازی اجرای قانون نظام صنفی
– تائید دستوالعملها و بخشنامه های صادره
– نظارت کامل بر عملکرد واحدهای حوزه ریاست
– صدور دستورات لازم به منظور اعمال صحیح سیستم مدیریت در راستای وظایف سازمان
– شرکت در جلسات هیات عالی نظارت و اجرای وظایف محوله از سوی هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی كشور.
– انتصاب معاونین و مدیران مرکز برابر تشکیلات مصوب
– رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور انجام امور مراجعان مطابق ضوابط
– پیشنهاد و معرفی نماینده وزارت بازرگانی برای عضویت در هیئت رئیسه شورای اصناف كشور به وزیر بازرگانی.
-همكاری و هماهنگی با دیگر دستگاهها و نهادها در اجرای بهینه وظایف مركز.
– انجام وظایف مصرح در آئین نامه های اجرایی مربوط
شرح وظایف: قائم مقام
– بررسی و تدوین روشهای کارآمد اجرایی مورد نیاز مرکز
– هماهنگ کردن معاونتهای مرکز در غیاب رئیس مرکز
– برنامه ریزی جهت انجام بهینه فرایندهای اصلی مرکز
– انجام مطالعات لازم در خصوص تشکیلات مناسب سازمانی به منظور به روز بودن مجموعه تشکیلاتی.
– نظارت و مشاركت موثر با معاونتهای مركز در جهت اجرای بهینه وظایف
– انجام کلیه وظایف رئیس مرکز برابر اختیارات تفویض شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده :
سـیلیکات هـای آلـومینیوم دار مـانند پـیـروفیلیـت ، ایـلـیت ، کـائـولیـنیت و کـلریـت جزو کـانی هـای نـاخـالصی هـستـنـد کـه در بـوکـسـیت دیـاسـپوردار وجـود دارنـد که این اهمیت جـداسـازی کـانی هـای سـیلیکـاته را در مـرحـله ابـتـدایـی بـرای بـالا بـردن نـسـبت حـجمی  Al2O3 / SiO2  از بـوکسیت دیـاسپوردار نـمـایان مـی سـازد . زمـانـی کـه نـمـونـه را بـه چـهار قـسمت تقـسیم کـرده و  ¼  نـمک آمـونیوم  DTAL  را انتخاب می کنیم این نمونه انـتخاب شـده تـأثیر سـیلیکات هـا را در فـلوتاسـیون بـه خـوبـی بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد . این انتخاب  ¼  کـه بـه صـورت خـشک با استفاده از  Na2CO3  با  pH  متعادل و منظم کـامل مـی شـود و ابـعـاد دانـه هـای گـل کـه بـا نـسـبت حـجـمـی    1.60= Al2O3 / SiO2  جداسازی می شوند کمتر از 0.010 میلیمتر می باشد . آزمایشات  X-ray  بر روی مواد اولـیـه و مـحـصـولـات فـلـوتـاسـیـون نـشان مـی دهـد کـه ایـلـیت بسیار مـشکـلتـر از سـایر بـوکسیت هـای دیـاسـپوردار هـمانند پـیروفیلیت ، کائـولینیت و کـلریت جداسازی می شود . آزمـایـش هـای فـلـوتـاسـیـون بـا چـرخـه هـای بـسـتـه بـه مـا نـشـان مـی دهـنـد کـه عوامل مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای سـیـلـیـس زدایـی بـا یـک بـرنـامـه مـنـظـم قـابـل اجـرا  اســت ( MIBC ، SFL ، DTAL )  و  نــتــیــجــه آن بــدســت آمـدن کـنـسـانـتـره بـوکـسـیـت ( A / S > 10 , Al2O3 ( RGP ) > 0.86 )  و تـولیدات اقـتصادی بـا تـکـنـولـوژی ابـتـدایی می باشد .
رفـتار مکانیکی – شیمیایی بوکسیت به همراه آهک در زمان پروسسینگ مورد مطالعه هر چه بیشتر قـرار گـرفته اسـت . از جمله موارد قابل توجهی که در زمان آسیاب بوکسیت و مـخلوط آهـک مـنجر بـه آسـیب جـدی بـه دستگاه آسیاب کننده می شود ، و جود آهن در درون ساختار سطوح تشکیل دهنده در اسلاری بـوکسیت – آهـک می باشد که می تواند به بـیش از 9 درصد ترکیب  CaO  نیز برسد . بیش از 90 درصد کوارتزهای محتوی درون بـوکسیت را مـی تـوان بـوسـیله فـعـل و انـفعـالات هـیدروگـارنـت بـازداشت نمود . ترکیبات هـیدروگارنـت بـطور پـایدار در طـول مـراحل استحصال آلومینا با درجه حرارت بسیار زیاد موجود بوده و در نهایت 30 درصد از تـرکیبات آنهـا به داخل ترکیبات سود سوزآور تبدیل می شوند . استحصال آلومینا تأثیر زیادی را از رفتار مکـانیکی – شـیمیایـی پـروسـسیـنگ مورد استفاده ، نخواهد برد .

 

فهرست مطالب

 فصل اول

    کلیات1

فصل دوم ( بوکسیت و آلومینا )

    2-1- مقدمه 4
    2-2- قوانین و برنامه های دولتی 8
    2-3- تولیدات 9
        2-3-1- بوکسیت 9
        2-3-2- آلومینا 9
    2-4- مصرف 10
        2-4-1- بوکسیت 10
        2-4-2- آلومینا 12
    2-5- قیمت 13
    2-6- تجارت 15
    2-7- باز بینی جهانی 18
        2-7-1- ترکیب صنایع 20
        2-7-2- استرالیا 20
        2-7-3- برزیل 22
        2-7-4- آلمان 23
        2-7-5- هند 23
        2-7-6- ایران 24
        2-7-7-ایرلند 24
        2-7-8- جامائیکا 25
        2-7-9- روسیه 26
        2-7-10- سوریه 28
        2-7-11- جزایر بریتانیا 29
        2-7-12- ویتنام 29
    2-8- چشم انداز 30

فصل سوم ( جداسازی بوکسیت های دیاسپوردار از سیلیکات ها با روش فلوتاسیون )

    3-1- مقدمه 31
    3-2- آزمایشگاهی 33
        3-2-1- مواد 33
        3-2-2- آزمایش های فلوتاسیون 34
    3-3- نتایج حاصله 36
3-3-1- تست های فلوتاسیون با استفاده از کلکتورهای کاتیونی 36
        3-3-2- تأثیر گل بر عوامل مزاحم فلوتاسیون 39
        3-3-3-  سـیـلـیـس زدایـی مواد مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای بـوکسیت های دیاسپور دار متفاوت 40
        3-3-4- آزمایش  X-ray  بر روی خاک محصولات فلوتاسیون 41

فصل چهارم ( بررسی رفتارهای فلوتاسیون بوکسیت حاوی مواد سیلیکاته و آهک )

    4-1- مقدمه 44
    4-2- پردازش تجربیات کسب شده 48
    4-3- نتیجه گیری و پیشنهاد 51

فصل پنجم

نتیجه گیری 57

منابع و مأخذ 59
منابع اینترنتی 69
 
فصل اول :

کـــــــلـــــــیـــــــات
قـبل از ایـن کـه در مـورد دیـاسپور بـحث وبـررسی نـمایـیم در مـورد گـروه هیدروکسیدها که دیاسپور از کانی های این گروه است صحبت می نماییم .
در این گروه از کانیـها  یون   (OH)- یا اصطلاحاً هیدروکسیل در شبکه اتمی قرار دارد . وجود یون هیدروکسیل بـاعـث تضعیف قدرت اتصال بین اتمها می شود . مهمترین کانی های این گروه عبارتند از :
بـروسـیـت ( Brucite  ) ، گـوتـیت ( Geothite ) ، دیـاسـپـور ( Diaspore ) ، بوکسیت ( Bauxite ) ، لـپیدوکروزیت (Lepidocrocite ) ، منگنیت ( Manganite ) ، گروتیت ( Groutite ) ، اسـتـیانریت ( Stainierite ) ، کـالکوپانیت ( Chalcopanite ) هستـند کـه مـورد بحث این پروژه کانی دیاسپور و فرآوری آن از کانـی هـای دیاسپوردار می باشد .
در ایـنجا ابتدا در مورد کانی دیاسپور صحبحت می کنیم ، زیرا بوکسیت معمولاً همراه این کانی تشکیل می شود و برای فرآوری بوکسیت حتماً باید از خواص دیاسپور آگـاهـی داشـتـه باشیم . 
نـام دیـاسـپـور از کـلمـه یـونـانی diaspora   یـعـنی پـراکـنـدگـی اخـذ شـده اسـت . کـانی
دیـاسـپور بـه فـرمـول شـیمـیـایـی ALOH   در سـیـسـتـم ارتـورمـبـیـک متبلور می شود  و a=4A°  ،° b=9.40 A ، c=2.84A°  اسـت .  دیـاسـپور از نــظـر شـیمیایی شامل 15.01 درصـد آب ، 84.99 درصـد  Al2O3  و انکـلوزیـون کـرانـدوم و مـنـیـزیم و آهن می باشد . سـخـتی ایـن کـانی حـداقل 6.5 و حداکثر 7 می باشد و چگالی آن حداقل 3.3 و حداکثر 3.5 است .
رنگ کـانی دیـاسـپور سـفـید ، زرد ، قـرمـز ، بـنـفش ، خـاکستری و گاهی متمایل به سبز اسـت . در یک سـطـح کـلـیواژ عالـی دارد . رخ آن بـسـیار خوب و مطابق با سطح ( 010 ) مـی باشد . جـلای آن شـیشـه ای و صدفی است ولی جلای کانی در سطح کلیواژ چرب است . شکستگی آن صـدفی و از نـظر شـفافیت شـفاف تا نیمه شفاف است و ضریب شکست نوری آن 1.72 است .
کانی هـای دیـاسـپور بـه صـورت بـلورهای کـوچک آگـرگـات فلزی و تابولار و به صورت توده ای یافت می شوند . از نظر خواص شیمیایی می توان گفت که در شعله ذوب می شود . از نـظر سـختی و وزن مـخـصوص بـا کـانی هـای مـشابـه اشـتـباه گـرفته مـی شود . از لحاظ کـانی شنـاسـی بـا ژیـبسیت مـشـابه اسـت و پـاراژنـز آن کـلسیت ، سیانیت و کرندون است و دیاسپور مـعـمولاً در شـیست هـای کـلـریتی و دولومیتی همراه کراندوم دیده می شود . شکل بلورها اغلب پهن و کوتاه – شیار دار – ماکله است .
منـشأء تـشکیل دیاسپور دگرگونی و دگرگونـی مـجـاورتـی اسـت و در صنایع تصفیه و در مواد نسوز و کانسار آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد .
ایـن کـانی در اتـریش ، نـروژ ، روسـیه ، چکـسلواکی ، سوئیس و یونان در حد اقتصادی یافت شده است و محل پیدایش این کانی آمریکا می باشد .
حال با بوکسیت کـه هـمان کـانی مـورد نـظر مـا در ایـن پـروژه مـی باشد کمی بیشتر آشنا می شویم .
کـانی بـوکسیت از مـخلوط ایـزومورف چنـد کـانی دیـاسپور ، گـیبسیت و بـوهمـیت تشکیل می شود .
بنابـراین فـرمول شـیمیایی بـسیار پـیچیده ای دارد . سختی آن 3- 1 و وزن مخصوص آن 2.55- 2 است . رنگ سفید ، خاکسـتری ، زرد و گـاهی قرمز است . رنگ عمومی آن مانند رنگ گچ است . جلای آن مات است .
تـرکیب اصلی بوکسیت اکسیدهای آلومینیوم آبدار است . در بعضی مواقع فرمول شیمیایی بوکسیت به گیبسیت نزدیک تر است . چـون بـوکسیت از مجموع چند کانی تشکیل شده است باید به آن سنگ گفته شود .
شـرایط تـشکیل بـوکسیت حـرارت کـم و رطـوبت زیـاد اسـت . بـوکسیت هـا عموماً منشأء سـوپرژن دارنـد . بـوکسیت مـمکن اسـت از تخـریب سـنگ های آهکی حاوی رس ها تشکیل شود .
بـوکـسیت مـهمترین کـانی بـرای تهـیه آلـومـیـنـیوم اسـت . در ایـران در نـاحـیـه زنجـان و کـردستان ذخـایر کـمی از بـوکـسیت وجـود دارد بـنابرایـن در ایران اجباراً از زاج سفید برای تهـیه آلـومینیوم اسـتفاده مـی شـود . در آمـریکا ، ترکیه ، استرالیا ، فرانسه ، روسیه ذخایر
ارزشمندی از بوکسیت یافت شده است .
 فصل دوم :
بوکسیت و آلومینا
2-1- مقدمه :
بـوکسیت به صورت طبیعی بوجود می آید و در ابتدای کار مواد فشرده همگن با یک یا چـندین نـوع از کـانی هـای هـیدروکـسید آلـومینیوم ترکیب شده و در نهایت ترکیباتی نظیر اکـسید ســیلـیس ( SiO2 ) و اکـسـیـد آهـن ( Fe2O3 ) و اکـسـید تـیـتانـیـوم ( TiO2 ) و آلـومـینوسـیلیکات و دیگـر نـاخالصی هـای قـابل شـناسایی را مـی توان در داخل بوکسیت مـشاهده نمود . کانی های هیدروکسید آلومینیوم بصورت عرفی با نسبت های گوناگون به غـیر از بـوکسیت در گـیبسیت بـا تـرکیب  [ Al(OH)3 ]  و پلی مرف ها مانند بوهمیت و دیاسپور  [ AlO ( OH ) ]  یافت می شود .
بـوکسیت بـصورت کـلی از لحـاظ طبقه بندی صورت گرفته جزو کانی های اقتصادی یا تجاری قرار می گیرد  کـه ایـن مـوضوع بـه خـاطر خواصی نظیر سایش ، سیمانه بودن ، شـیمیایی ، مـتالورژی و تـصفیه ای آن مـی باشد . کـلیه بـوکسیت هـای معدنی به صورت کـلی از 85 درصـد آلـومینا ( Al2O3 ) کـه منجر به تولید فلز آلومینیوم می گردند تشکیل شـده اسـت و 10 درصـد مـابقی آن را بفرم های مختلف دیگر برای آلومینای ویژه که در غیر فلزات استفاده می شود ، بکار می گیرند . 5 درصد مابقی این مقدار بصورت مستقیم برای تولید بوکسیت بدون خاصیت متالورژی مورد استفاده قرار می گیرند . اکثر بوکسیت
هـای تـولید شـده در جـهان مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد کـه در ایـن راسـتا اصـلی ترین خـوراک پـروسه بـایر بـرای تـولید آلـومـینیوم در دنـیا ، هـمین بـوکـسـیـت هـای تـولـیـدی مـی بـاشند . اغـلب آلـومینای تـولیدی از طـریق پـروسه تصفیه که در اثر ذوب می باشد ، بـدست مـی آید کـه ایـن مـوضوع از طـریق پـروسه  Hall – Heroult  بـرای تولید فلز آلومینیوم از طریق کاهش الکتریسیته در ترکیب طبیعی ( Na AlF6 ) میسر می گردد .
تـعیین عـیار غیر متالورژیکی بوکسیت بسیار سخت تر از بوکسیت مورد استفاده برای تـولید آلـومینا بـه عـنوان اصلی ترین نیاز پروسسینگ و همچنین خصوصیات ویژه مورد نـیاز بـرای تـولیدات تـجاری نهـایی مـی باشد . تـرکیبات شیمیایی طبیعی است که از لحاظ عـیار فـلزی قـابل تـوجه بـوده و از طـریق پـالایـش ایـن سنگ معدن ها می توان بصورت مـستقیم خوراک تولیدات محصولات مورد نظرمان را بدست بیاوریم . در این میان اشکال مـورد نـظر در جـهت بـوکسیت هـای تـولیدی بـدون روش مـتالوژیکی می تواند پایان این صـنعت را بـه ارمـغان آورد کـه ایـن مـوضوع بـا نـسبت هـای مختلف برای بکارگیری در صـنایع سـیمان بـوجود آمده است . علاوه بر این ، ترکیبات آلومینیوم از لحاظ شیمیایی و صنایع فولاد به عنوان اصـلی تـرین مصرف کننده های بوکسیت در میزان قابل توجهی به حساب می آیند .
22 کـشور دارای مـعادن بـوکسیت در دنـیا بـه عنوان تولید کننده به حساب می آیند که مجموع تولیدات جهانی در سال 2002 به نسبت 2001 به میزان 5 درصد افزایش یافته اسـت . اسـترالیا ، بـرزیل ، گـینه و جامایکا بیشترین تولید بوکسیت را در سال 2002 به
خـود اخـتصاص داده اند . اصلی ترین منابع مربوط به بوکسیت ها به موادی باز می گردد که دارای عیار غیر مـتالورژیکی بـاشند و از جمله کشورهایی که دارای این ذخایر هستند مـی توان بـه اسـترالیا ، چـین ، یـونان ، گـینه ، گـوان و ایـتالیا اشـاره کـرد کـه از ذخـایر بـوکسیت ساینده تشکیل گردیده اند . از جمله کشورهایی که از عیار بسیار بالای بوکسیت تـشکیل گـردیده انـد مـی توان به برزیل ، چین و گوان اشاره نمود . مجموع ذخایر جهانی گـزارش شـده از بـوکسیت مـی تواند تـقاضای مـربوط بـه تـولید آلـومینیوم را در قرن 21 پـوشش دهـد بـگونه ای کـه نـیازها را مرتفع نماید ( Russell,1999, p.49 ,58 ) . این آمار در جدول 2-1 قابل مشاهده است .
جدول 2-1- موقعیت موجود و برجسته بوکسیت
کـلیه ذخـایر بـوکسیت بـه صـورت پـراکنده در اطـراف کـره زمـین پـراکـنده گـردیـده اند بـگونه ای کـه 90 درصـد از این ذخایر در 12 کشور مورد اشاره قرار گرفته اند و مقدار ذخـایر آنـها را مـی تـوان بـه 22 بـیلیون تـن تخمین زد که این مقدار می تواند برای آینده کشورهای مورد نظر تا سال 2003 مکفی به نظر برسد ( Plunkert, 2003 ) .
تـولیدات آلـومینیوم آمـریکا بـیشتر از ذخـایر بـوکسیت مـتالورژیکی تأمین می گردد که بـصورت ضـروری بـرای صـنایع کشور مزبور به کار گرفته می شود و هیچگونه تغییری از لحاظ تولید نسبت به سال 2001 بوجود نیامده است . بر طبق تخمین ها 91 درصد از آلومینای حمل شده از کشتی های باری از طریق ذوب کننده ها و پالایش گرهای اولیه که بـرای تـولید فـلز آلـومینیوم بکـار گـرفته می شوند بوجود می آیند . مصرف این فلزات در صـنایعی نـظیر سـاینده ها ، شیمیایی ها ، پالایش کننده ها و اختصاصی منجر به این شده اسـت در آلـومینا را بـه دیگـر نـقاط صـادر نـماید . اطـلاعات بـرآورد تـولید و حـمل و نقل دریایی آلومینا در ایالات متحده آمریکا در جدول 2-2 مشاهده می شود .
جدول 2-2 بـرآورد تـولید و حـمل و نقل دریایی آلومینا در ایالات متحده آمریکا
صادرات جهانی آلومینا در سال 2002 به عنوان 4 درصد افزایش است . اصلی ترین کشور های تـولید کـننده آلـومینا مـی توانند شامل استرالیا ، چین ، آمریکا و برزیل اشاره نمود . این کشورها سهم قابل تـوجهی بـه مـیزان 60 درصد از تولیدات جهانی را به خود اخـتصاص داده انـد کـه در ایـن مـیان اسـترالیا بـیشترین سـهم را در بین کشورها به خود اختصاص داده است .
2-2- قوانین و برنامه های دولتی :
در مـاه اکـتبر آژانـس دولـتی تـدوین قـوانین ( DLA ) بـه انتشار یکسری برنامه های مـربوط بـه تـولید مـواد و فـلزات خـام مـورد نـیاز صـنایع پـرداخت کـه این قوانین از سال 2003 بصورت خاص مد نظر افراد قرار گرفت . در سال 2003 ، مجمع  AMP  بطور میانگین در حدود  2.03  میلیون تن را که از بوکسیت های غیر متالورژیکی بدست آمده بـود در کـشور جـامایکا بـه ثبت رسانید . بنابراین بخشی از این برنامه مربوط به  DLA  مــی بـاشـد کــه در حــدود 43700 تـن از آن بـرای عـمـلیات کـلـسـیـنـاسـیون و مـابـقــی آن در جــهــت پــالــایــش بــوکــســیـــت در ســـال 2003 بـــه ثـــبـــت رســـیــــده اســت ( Defense Logistics Agency, 2002 ) . بـیـشـتـریـن مـیـزان ثـبـت شـده برای سال جـاری مـربـوطـ بـه یـک سـطح فروش بسیار مناسب در جهت ارائه به مشتریان بوکسیت
 می باشد که این موضوع تحت تأثیر بازار و قیمت های جهانی قرار می گیرد .
در پـایان سـال 2002 کمیته  NDS  ، فهرست مشتریان بوکسیت غیر متالورژیکی را در حـدود 1.7 مـیلیون تـن اعـلام نـمود . از ایـن میزان بوکسیت کلسیته شده ، NDS  به
 میزان 42400 تن به ثبت رسید ( 2003  Defense Logistics Agency, ) .
2-3- تولیدات :
2-3-1- بوکسیت :
بـرای چـندین سـال مـتمادی ، مـعـادن داخـلـی آمـریـکـا کـمتر از 1 درصـد از نیاز تولید بـوکـسـیت آمـریکـا را تـأمـیـن مـی کـردنـد . اسـاسـاً کـلـیـه تـولـیـدات بـوکـسـیـت داخــلــی بـرای تـولـیدات غیر مـتالورژیکی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گـیرد کـه برای مثال می توان به صنایع ساینده ، شـیمیایی و تـصـفـیـه خـانـه هـا اشـاره نمود . بنابراین بیشتر صادرات بوکسیت از آمریکا بصورت خاص به بوکسیتـهـای بـا عیار غیر متالورژیکی باز می گردد که مورد نیاز این جامعه می باشد .
2-3-2- آلومینا :
شـرکت هـای آلـومینیوم کیسر ، و صنایع شیمیایی وابسته به آنها برای پالایش و تولید آلـومینا در سـال 2002 از خـود تـوانمندی هـای بـسـیار خـوبـی را بـه نـمـایـش گـذاردنـد بـگونه ای کـه در سـال هـای گـذشته بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده اند . ظـرفیت پـالایش ثـبت شـده بـرای ایـن صـنایع به 1.25 میلیون تن به ازای هر سال تولید آلومینا به ثبت رسیده است ( Kaiser Aluminum & Chemical., 2003, p. 5 ) .
گـروه گـروکس پـس از ادغـام بـا  LLP  تـوانست بـه بـیشترین مـیزان تـولید در سـال 2001 دسـترسی پـیـدا نـمـایـد بگـونـه ای کـه سقـف مـیزان تـولید ثبت شده برای آنها را بـالاترین مـیزان تولید می نامند . این گروه های کاری اعلام شده به ازای هر میزان تولید بـه ثـبت رسـیده تـوانستند بـیشترین سـهـم بـازیابی را بـرای بـخش بازیابی و فروش خود بـه ثـبـت بـرسـانـند ( Brownsfield Recovery Corporation, 2002§1 ) . جدول 2-3 نشان دهنده ظرفیت طرح های تولیدی آلومینا در ماه دسامبر میلادی می باشد .
جدول 2-3- ظرفیت طرح های تولیدی آلومینا در ماه دسامبر میلادی
2-4- مصرف :
2-4-1- بوکسیت :
مجـموع مـصرف داخـلی بـوکسیت نسبت به سال 2001 به میزان 2 درصد افزایش را نـشان مـی دهـد . در سـال 2002 ، بـیـش از 93 درصـد از بـوکـسیت مـصرف شده برای پـالایش و ذوب آلـومـیـنا در کـشـور ایـالات مـتحـده مـورد اسـتفاده قرار گرفت که به طور میانگین این مقدار به 2.1 میلیون تن می رسد که تقریباً نیاز تولید 1 تن آلومینا را تأمین مـی نـماید و مـابقی 7 درصد برای کاربردهای غیر متالورژیکی به کار گرفته می شود که
در این راستا می توان به جدول شماره 2-4 مراجعه نمود .
جدول 2-4- مصرف بوکسیت توسط صنایع ایالات متحده آ
تـولـیـدات داخـلی و اطـلاعات مـصرف بـرای بـوکسیت و آلـومیـنـا را مـی تـوان از لـحـاظـ مـشاهـده ای بـه سـازمان زمـین شناسی آمریکا ( U.S.G.S ) مراجعه نمود که به عنوان مـرجع رسـیدگی بـه ایـن امر در آمریکا شناخته می شود . از مصارف بوکسیت که از 44 اپراتور اخذ گردیده است می توان از پاسخ 30 تن از آنها به این نتیجه رسید که بوکسیت مصرف شده برای صنعت سیمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و در این راستا می توان به جدول لیست شده شماره 2-4 مراجعه نمود .
در سال 2002 ، گروه آلمانی  RHIAG  اقدام به فروش زیر مجموعه کاری خود به نـام  RHI  نـمود کـه در ایـن راسـتا با افزایش متقاضیان خرید از این کارخانه ها مواجه گـردید . در مـاه ژانـویـه پالایش کننده های آمریکای شمالی طبق یک اعلام نظر قطعی به ثـبت مـصارف و نـیازهای مـربوط بـه بـخش هـای مـختلف خـود پـرداختند . در ماه فوریه
پـالایش گـرهـای  RHI  مـجموعـه تـجهیزات گـروه هـای کـارگـزار صـنـعت سـبز  A.P.  و صـنایع تکـنـولـوژیکی گـلـوبال را بـه صـورت یـکـجـا خریداری نمودند که در این جهت مـی توان بـه شـرکت هـاربیسون – والکر نیز اشاره نمود که تمام نیازهای به ثبت رسیده شده ( Industrial Minerals, 2002d ) از طریق همین شرکت ها بدست آمده است . در ماه آگوست ، پالایشگرهای  RHI  به تغییر اسم خود پرداخته و به نام پالایش گرهای  ANH  تـغـیـیـر نـام دادنـد کـه پـس از ایــن مــوضـوع یـکـسـری جـدایـش مـیـان شـرکـت هـای مـورد نـظـر اتـفـاق افـتـاد بـگـونـه ای کـه پـالـایـش گـر ( تـولـید کننده )  RHIAG  ( ANH Refractories Co., 2002§ ) در سـال 2002 بـه ثـبـت رسـیـد . وقایع پیش آمده در طی سال های مورد نظر در جدول 2-5 به شرح آمده است .
جدول 2-5- سهم بوکسیت در ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر میلادی
2-4-2- آلومینا :
بــر طــبـق بــرآوردهــای صــورت پــذیــرفــتـه 91 درصــد از آلــومـیـنـای حـمـل شـده ( فروخته شده ) بـرای کشورهای مختلف توسط صنایع یا ذوب کننده های اولیه آلومینیوم آمـریکا بـدست آمـده اسـت . در سـال 2002 ، 16 ذوب کـنـنده اولـیه آلومینیوم به میزان
5.54 مـیلیون تـن آلومینا تولید نمودند . مصرف این آلومینا در صنایع مختلف موجود از جـمله صـنایع سـاینده ، شـیمیایی ، پالایش گر و صنایع ویژه برای کشور آمریکا به اثبات رسیده است که این اطلاعات در جدول 2-6 شرح داده شده است .
جدول 2-6- سهم آلومینا در ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر میلادی
2-5- قیمت :
اغـلب بـوکسیت هـای بـا عـیار غـیر مـتالورژیکـی و آلـومینا در یک پـروسه بـلند مدت خـریداری مـی گـردند . اغـلب قـرار دادهای صورت پذیرفته میان خریداران و فروشندگان این مواد به صورت ملی نمی باشد و اغـلب بـه صـورت شـرکتی مابین بخش های مختلف کار منعقد می گردد . قیمت های مـوضعی بـرای آلـومـینای بـا عـیار غـیر مـتـالورژیکی از طریق ژورنال های بازرگانی در حد بین المللی تدوین می گردد .
صـنایع کـا نی هـای فـلزی در سـال 2002 قـیمت هـای چندین نوع از بوکسیت های به فروش رفته کشورهای مختلف را نظیر برزیل ، چین ، گوان مورد استفاده قرار داد . رنج قیمت برای بوکسیت با عیار ذوب مناسـب از کـشور برزیل از 115 دلار به 130 دلار هر
مـتر تـن ( f.o.b. ) افـزایـش یـافـت . قـیمت بوکسیت تولیدی کشور چین که از 87 درصد ( Al2O3 ) بـرخوردار اسـت در مـنطقه شـانکزی از 65 دلار به 75 دلار به ازای هر تن افـزایش یافت و در منطقه شانکزی ، بوکسیت با سطح مقطع گرد از 80 دلار به 88 دلار به ازای هر تن افزایش یافت و همچنین در منطقه گویزو ، بوکسیت با سطح مقطع گرد از 80 دلار بـه 88 دلار بـه ازای هر تن رسید . رنج قیمت برای بوکسیت های با عیار بالای گویانزی از 160 دلار به 170 دلار بـه ازای هـر تـن رسـید کـه ایـن مـوضوع در سواحل خلیج آمریکا نیز به ثبت رسید که قسمتی از این آمارها در جدول 2-7 آورده شده است .
مـتوسط ارزش سـالانه 2002 بـرای صـادرات و بـخصوص واردات بـوکـسـیت های با عیار متالورژیکی را می توان بصورت لیست وار در جدول شماره 2-7 مورد مشاهده هر چه بیشتر قرار داد .
جدول 2-7- ارزش متوسط صادرات و واردات بوکسیت خشک و خام
در ایـن جـدول ارزش سـال 2002 بـطور قـابل توجهی از ارزش سال 2001 پایین تر به ثبت رسیده است .
فـروش یـا قـیمت های موضعی برای آلومینا در طول سال 2002 فراز و نشیب فراوان داشته است اما در پـایان سـال ایـن رنـج بـه بـیشترین مـیزان ممکن در پایان سال 2001 رسیده است . بـر طـبق مـستندات مـجله مـتال بـولتن ، قـیمت مـوضعی آلـومـینای بـا عیار مـتالورژیکـی در ابـتدای سـال 2002 از 130 دلار بـه 140 دلار بـه ازای هر تن رسیده اسـت . رنج قیمت در پایان ماه ( می ) سال جاری از 157 دلار به 160 دلار به ازای هر تـن رسـیده اسـت . رنـج قـیمت در پـایان سـال از 138 دلار بـه 143 دلار به ازای هر تن رسیده است . اطلاعات بازرگانی از طـریق مـرکز تجارت آمریکا نشان دهنده این است که مـتوسط ارزش سـالانه بـرای آلـومینای کلسیته نشده به 186 دلار به ازای هر تن رسیده است که این میزان برای آلومینای حمل شده توسط کشتی با هزینخ حمل بار به 197 دلار به ازای هر تن رسیده که ایـن مـیزان از قـیمت گـذاری را مـی توان بـالاترین حد قیمت در سال مزبور دانست . 
2-6- تجارت :
عـلاوه بـر لـیست مـواد مـوجود در جداول 8 تا 10 ، می توان ترکیبات متفاوت و ویژه آلـومینیوم را از لحـاظ بـازرگـانی مـورد مـشاهـده قـرار داد . تـرکیبات صـادر شده در سال 2002 شامل 6720 تن سولفات آلومینیوم ، 13100 تن کلرید آلومینیوم ، 10300 تن اکسید آلومینیوم و 9060 تن تـرکیبات فـلئورید آلـومینیوم می باشد که شامل کربوسیت و
فلئورید آلومینیوم می باشد .
جدول 2-8- واردات آمریکا برای مصرف و صادرات بوکسیت خام و خشک توسط دیگر کشورها
جدول 2-9- واردات آمریکا برای مصرف و صادرات بوکسیت کلسیته توسط دیگر کشورها
جدول 2-10- واردات آمریکا برای مصرف و صادرات  آلومینا توسط دیگر کشورها
تـرکیبات وارد شـده در سـال 2002 را مـی تـوان شـامـل 5210 تـن سـولـفات آلومینیوم ، 1300 تن کـلرید آلـومینیوم ، 179000 تـن اکـسید آلومینیوم و 17000 تن ترکیبات اصلی فلئورید آلومینیوم دانست .
2-7- باز بینی جهانی :
در سال 2002 ، تولیدات جهانی بوکسیت بـه مـیزان 5 درصـد نـسبت بـه سـال 2001 افزایش داشت که این موضوع در جدول شماره 2-11 بوضوح قابل مشاهده می باشد .
جدول 2-11- بوکسیت : تولیدات جهانی توسط کشورهای مختلف
تولیدات معدنی گزارش شده در 22 کشور دنیا ، مجموع تولیدات جهانی را بیش از 144 مـیلیون تـن اعـلام مـی نماید . بزرگترین تولید کننده های بوکسیت از لحاظ تناژ معدنی در
حـالت اتـمام ذخـایر بـه سر می برند که در این میان می توان به استرالیا ، گینه ، برزیل ، جامایکا و 2 تا 3 کشور بزرگ دیگر در دنیا اشاره نمود .
درآمـد جـهانی از افـزایـش 4 درصـدی تـولـید ، در سـال 2002 بـه نسبت سال 2001 حکایت از آن دارد که در جدول 2-12 می تواناین موضوع را مشاهده نمود .
جدول 2-12- آلومینا : تولیدات جهانی توسط کشورهای مختلف
4 کـشور اصـلی تـأمین کـننده بـوکسیت در دنـیا را مـی توان بـه تـرتیب اسـترالیا ، چـین ، آمـریکا ، و بـرزیل بـیان کـرد . در این کشورهای نام برده شده ، بیشترین میزان تولید به کشور استرالیا با 60 درصد از تـولید بـوکسیت باز می گردد که بیشترین سهم تولید را به خود اختصاص داده است .
2-7-1- ترکیب صنایع :
شــرکـت هــای  ASA  نــروژ و آلــومــیــنــیــوم  VAW  آلـمـان بـا یـکـدیگـر ادغـام گــردیــدنــد و کــمــپــانــی جــدیــد بــه نــام هــیــدرو آلــومــیــنــیــوم  AS  نــام گــرفـــت ( Norsk Hydro ASA, 2003, P. 20 ) . عــلــاوه بـر ایـن ذوب کـنـنـده هـای اولـیـه آلـومینیوم و شـرکت هـای مـربوط بـه تـسهیلات و امکـانات فـراهم شـده بـرای بخش های مـختلف کـار تـوانستند بـه یـک افـزایـش 50 درصـدی بـرای تـولـیـد آلـومـیـنـیـوم در دنـیا بـرسـنـد کـه ایـن مـیزان در اثـر ادغـام شرکت ها با یکدیگر و رسیدن تولید به 800000 مـتریک تـن به ازای هر سال به اثبات رسید ( CRU Alumina Monitor, 2002b ) ( Platts Metals Week, 2002b ) .
2-7-2- استرالیا :
شـرکت هـای آکـلوا و آلـینتا گاز به یک ادغام مشترک در جهت رسیدن به اهداف عالیه دست پیدا نمودند . که در ایـن میان یک افزایش ظرفیت تولید و پالایش برای منطقه غرب استرالیا به اثبات رسید . انرژی مـورد نـیاز بـرای صـنایع آلـومینیوم تـولیدی کـه در اکـثر ادغـام شرکت ها و افزایش تولید همراه بود از طریق نیروی الکتریسیته تأمین می گردد . در این مـیان افـزایش ظـرفیت تولید منجر به افزایش مصرف انرژی برق می گردد که این مـوضوع هـزینه هـای تولید را زیر سئوال می برد که در این راستا شرکت آکلوا از انرژی بخار آب برای پالایش آلومـینای مـصرفی اسـتفاده نمود . شرکت آکلوا از 3 پالایش گر در منطقه غرب استرالیا بهره می برد که در این میان شرکت مزبور نام هر یک از آنها را به تـرتیب  Kwinana  بـا ظـرفیت 2 میـلیـون تـن در سـال ،  Pinjarra  بـا ظـرفیت 3.4 میلیون تـن در  سـال و  Wagerup  بـا ظـرفـیت 2.3 میـلیون تـن در سال مورد استفاده بیش از پیش قرار داد . اولین طرح عملیاتی بـسیار قـوی در زمـینه برنامه ریزی عملیاتی در سال 2004 مورد استفاده قرار گرفت ( American Metal Market,2002 ) .
از دیــگــر شــرکــت هـای ادغـام شـده مـی تـوان بـه شـرکـت  WMC  اشـاره نـمـــود (  Platts Metals Week,2002c ) کـه بـا ایـجاد یـک کـمـپانـی جـدیـد توانست به یک ظـرفیت تـولید چـشمگیـری دسـترسی پـیدا نـماید . پـس از ایـن مـوضوع بـود کـه شـرکـت  WMC  از طـریق مـنابع جـدید خـود در پـروژه هـای اکـتشـاف و تـجهیـز و آماده سازی فلزاتی نظیر مس ، نیکل و فلزات پایه نیز شرکت نمود . 
شـرکت مـادر تخـصصی  WMC  بـیش از 40 درصـد از شـرکت آلومینای  AWAC  تـولید بـیشتـری را روانـه بـازار نـمود کـه بـا توجه به بزرگ بودن شرکت  AWAC  که بـزرگترین تـولید کـننده آلومینیوم در دنیا به حساب می آید این عدد و رقم از قابلیت بالای تـولید ایـن شـرکت خبر می دهد . شرکت  AWAC  از جمله شرکت هایی است که دارای 8 پـالایـش گـر آلـومـینا در اطـراف دنـیا مـی باشد که مجموع ظرفیت تولید آنها از 13.1
مـیـلـیـون تـن بـه ازای هـر سـال مـی رسـد کـه نـزدیـک بـه 25 درصــد از ظــرفــیـت کـل دنـیـا را بـه خـود اخـتـصـاص داده اسـت . ( شـرکـت آلـومـیـنـای مـادر تخصصی 2003 ) ( Alumina Limited, 2003§ ) .
2-7-3- برزیل :
شـرکت آلـومینای ( S.A. ) از جـمله کـمپانی هـایی اسـت کـه زیـر مـجـموعـی شـرکـت  CVRD  بـرزیل بـه حـساب مـی آیـد و تقریباً 12.6 درصد از آلومینای برزیل توسط این شـرکت زیـر مـجموعه به کشورهای مورد نظر صادر می گردند . گزارشات نشان می دهد کـه مـا بـا یـک افـزایـش خـریـد بـه مـیزان 57 درصـد بـرای آلـومـینای ذوب شـده مـواجه مـی بـاشـیـم ( Platts Metals Week,2002a ) . از دیـگـر مـوارد مـهـم مـطـرح شده مـی توان بـه افـزایش تـولید شـرکت  Norsk Hydro  بـه میزان 34 درصد اشاره نمود ( Norsk Hydro ASA, 2003, P. 20  ) .
در ایـن مـیان شـرکـت  CVRD  ، یـک افـزایـش خـرید بـه میزان 64 درصد از سوی شـرکـت  MVC  مـواجه بـوده کـه گـروهی از شـرکـت هـای ادغـامی غـیر فلزی است که در زمـینه کانی های فلزی نیز به فعالیت می پردازند . با این حجم از خرید ما به یک نقش بـسیار قـابل تـوجه از حـضور  MVC  بـه عـنوان دارنـده 18 ناحیه از معادن قابل توجه بـوکسیت مـواجه بـودیم کـه بـه طـور تـقریبی 878 مـیلیون تـن از بـوکسیت هـای با عیار مـتالورژیکی را در خـود قـرار مـی دهنـد . ایـن مـنابع در نـواحی بـسته از مـنابع بوکسیت  CVRD  قـرار گـرفته اند که در 250 کیلو متری از مخازن ذوب و پالایش  Alunorte 
قرار گرفته اند ( Mining Journal, 2002a ) .
2-7-4- آلمان :
شـرکت آلـوفین  GMBH  از اصلی ترین تولید کننده های آلومینیوم به حساب می آید کـه از پـالایش گـرهـای بـا قـدرت عـملیاتی بـسیار بـالا تـشکیل گـردیـده اسـت . ایـن طـرح صـنعـتـی در نـزدیـکـی شـهـر لـایـنـریـک آلـمـان و بـه صـورت مـتـوسـط  دارای ظـرفـیـت تولید 18000 تـن مـی بـاشـد کـه ایـن مـوضـوع در سـال 2002 بـه ثـبـت رسـیـده اسـت ( Pechiney, 2002 ) .
2-7-5- هند :
شـرکت آشـاپورا مـینچم در زمـینه بـوکسیت سـاینده فـعالیت مـی کند کـه در ایـن راسـتا بـا شـرکت کـانی هـای  Bombay  ادغـام گـردیده اسـت . بـمبی مـیـنـرال دارای ذخـایـری بـه مـیزان 50 مـیلیون تـن مـی بـاشد که در غرب هند واقع شده است و در طول 20 سال گـذشته بـطور مـیـانگـین 200000 تا 250000 تن بوکسیت را استحصال نموده است . شـرکت آشـاپورا مـینچم بـه هـمـراه  بـمـبـی مـیـنـرال 60000 تـن در سـال از بـوکـسـیـت کـلـسـیـتـه شــده را بــه خــارج از کـشـور صــادر نـمــوده  و در حــدود  20000  تـن از بـوکـسـیـت هـای بـا عـیـار سـایـنـده را در سـال  2002  تـولـیـد و اسـتـخـراج مـی نـمـاید ( Industrial Minerals, 2002b ) . 
2-7-6- ایران :
شـرکت آلـومینیوم ایـران ( ایـرالکو ) بـر طـبق گـزارشات انـتشار یـافته اولـین تـولـیــد کـننده بـه حـساب مـی آیـد کـه آلـومینای خـود را از طـریـق بـوکسیت جـاجرم تـهـیه نموده و در هر سال بـه مـیزان 50000 تـن از تـولـیدات خـود را بـه معرض فروش می گذارد . بـر طـبـق گـزارشـات انـتـشـار یـافته ایـن ذخـایر از سـال 2003 بـه صـورت جـدی مـورد اسـتفـاده قـرار گـرفـت کـه در ایـن مـیان مـنـابع بـوکـسیت دیگـری نـیز از دیگـر کـشورها بـرای تـولید آلـومینیوم وارد طـرح بوکسیت و آلومینای جاجرم شد . برنامه ریزی سالیانه بـرای ایـن طـرح بـیـانـگـر رسـیـدن ظـرفـیـت تـولید به 280000 تن در هر سال را نشان می دهد ( Mining Journal, 2002b ) .
2-7-7-ایرلند:
 شـرکت  AG  بـه هـمراه بـنگـاه اقـتصادی  E.ON  تـوانـستند بـه یک ادغـام اساسی بـرای ایـجاد یـک کـارخـانه مـناسـب بـا ظـرفـیت 140 مگـاوات سـاعـت بـرق دسـت پـیـدا نـمایـنـد کـه ایـن طـرح  CHP  بـه عـنوان یـک طـرح تـولـیـد آلـومینیوم مناسب در جهت ایجـاد سـایت پـالایـش مـورد اسـتفاده هـر چـه بـیشتر قـرار گـرفت . ایـن پـروژه هـا بـرای فـرآیـند کـلسیناسیون از انـرژی بـخـار آب نـیـز بـرای پـالایـش اسـتـفاده نـمودنـد کـه ایــن پـروژه هـا از جـمـله پـروژه هـای الکـتـریـسـیتـه بـریـا نـیاز به انرژی بسیار بالایی دارد . عـملیات تکـمیل سـاختار پـروژه مـورد نـظر در سال 2005 به طور تمام و کمال به پایان خواهد رسید ( Metal Bulletin, 2002 ) .
2-7-8- جامائیکا :
شـرکت  AWAC  و دولـت جـامـائـیکا در حـدود 115 مـیـلیون دلـار را بـرای ایـجـاد طـرح تـولـید آلـومـینا در کـشـور جـامـائیکا و در ایالات کلارنیون سرمایه گذاری نمودند . افـزایـش ظـرفـیـت تـولـید بـه میزان 25 درصد در دستور کار قرار گرفت که این موضوع سـبب رسـیـدن تـولـید بـه بـیش از 1.25 میلیون تن در هر سال شد . دولت جامائیکا یک دوره 28 سـالـه را بـرای تـأمـین مـواد اولـیه ایـن طـرح صنعتی در نظر گرفت که تأثیرات نـفـوذی آن را مـی تـوان در سـال 2003 بطـور خـاص بـر روی این پروژه مورد مشاهده هر چه بیشتر قرار داد . بر طبق پیش بینی های صورت پذیرفته در اثر انجام پذیری طرح مدون شده ، با کاهش 30 درصد عزینه های مربوط به پالایش آلومینا مواجه خواهیم بود ( Alcoa Inc., 2002b ) .
شـرکت هـای آلـومینیوم کـیسر و شـیمیایـی وابـستـه در حـدود 13.7 مـیلیـون دلار بـر روی 65 درصـد از ظـرفیت هـای مـختلف طـرح تـولید آلـومینیوم سـرمایـه گذاری نمودند کـه تـأثیر ایـن سـرمایه گـذاری مـنجر بـه افـزایش ضـریب تـأثیر و رسـیدن ظـرفـیت تولید سـالیانـه بـه 1.65 مـیلیون تن در هر سال گردید . پیش بینی های پوشش داده شده برای پروژه های جدایش یافته از یکدیگر منجر به تکمیل هر 2 بخش پروژه های مزبور گردید که در این راستااز سیستم دوگانه تدمین خوراک ورودی برای تأثیر هر چه بیشتر پروسه از لحاظ عیار بوکسیت استفاده شـد و از ایـن طـریق بـه یک سـیستـم سرمایش جدید برای پـیشرفت هـر چـه بـیشتر مـقداری بـرای پـروژه ها به کار گرفته شد . مجموع هزینه های مـربـوط بـه 2 پـروژه در حـدود 21 مـیلیون دلار تـخمین زده شد که 35 درصد آن توسط 2 شـرکت هـیدرو آلـومـیـنیوم  AS  و گـروه آلـومینیوم و صـنایع شـیمیایی وابسته تأمین گردید ( Kaiser Aluminum & Chemical Corp., 2002 ) …

 

منابع و مأخذ
– Alcan Inc.,2002,Alcan agreement on consultation process at its Burntisland facility ensures closure on November 30 , 2002 : Montreal , Quebec , Canada,Alcan Inc.press release , November 18,1 p .
– Alcoa Inc.,2002a,Alcoa,BHP Billiton sign letter of intent to explore further opportunities in Suriname: Pittsburgh , PA , Alcoa Inc.press release,October 17,1 p.
– Alcoa Inc.,2002b,Alcoa World Alumina and Chemicals and the Government of Jamaica to invest $115 million to expand Jamalco alumina re . nery Operations : Clarendon , Jamaica ,Alcoa Inc .press release ,April 27,1 p.
– Aluminum . Ch .in Mineral Commodity Summaries,annual.
– Aluminum . Mineral Industry Surveys , monthly .
– Aluminum and bauxite . Ch . in United States Mineral
Resources , Professional Paper 820 , 1973 .

– Aluminum . Ch .in Mineral Facts and Problems,U.S.Bureau
of Mines Bulletin 675 , 1985 .
– Alumina Plants Worldwide , U.S. Bureau of Mines , 1993 .
– American Metal Market,2002,Alcoa,AlintaGas in power accord for W .Australia alumina re . neries : American Metal Market,v.110,no.75-4 , July 5,p.6.
– Bauxite and alumina.Ch.in Mineral Commodity Summaries
annual .
– Bauxite Mines World wide , U.S. Bureau of Mines , 1994 .
CRU . Alumina Monitor ( monthly ) .
– Bittencourt , L.R.M .,Lin , C.L ., Miller , J.D ., 1990.Flotation recovery of high-purity gibbsite concentrates from a Brazilian bauxite In : Advanced Materials –  Application of Mineral and Metallurgical Processing Principles . Society of Mining Engineers of AIME,pp.77 –85.
– Baksa , G ., Vallo,F ., Sitkei , F ., Zoldi , J.,Solymar,K.,1986. Complex causticisation:an e.ective means for the reduction of NaOH losses in an alumina plant . Light Met . TMS ,
Warrendale , 75 –80 .
– Cao , X ., Hu ,Y ., Jiang ,Y.,Li,H.,2001.Flotation mechanism of aluminum – silicate minerals with N – dodecyl – 1 , 3
diaminopropane . Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) , 693 –696 (in Chinese) .
– Cooper , Mike , 2002 , SUAL aims to begin Komi project in 2004 : Metal Bulletin , no.8731 ,December 9 , p.4 .
– CRU Alumina Monitor,2002a,Capacity expansions / production : CRU Alumina Monitor , February , p.7 .
– CRU Alumina Monitor , 2002b , Company news : CRU Alumina Monitor , April , p.7 .
– Defense Logistics Agency ,2002,FY 2003 Annual Materials Plan (AMP) revision announced : Fort Belvoir , VA ,Defense Logistics Agency news release , December 23 , 2 p .
– Defense Logistics Agency , 2003 , Inventory of stockpile material R-1:
– Defense Logistics Agency,January 7 , 2 p .

– Feng , Q ., Zhan , G ., Lu , Y ., 1998 .The 90 ’s research and outlook bauxite on impurity removing by mineral processing . Light Metal (4) , 9 –13 (in Chinese) .
– Grubbs , D.K ., 1987 . Reduction of .xed soda losses in the Bayer process by low temperature processing of high silica bauxites . Light Met . TMS , Warrendale , 19 –25 .
– Hall , A.K.,Harrow .eld,J.M.,Hart,R.J.,McCormick,P.G.,1996.
Mechanochemical reaction of DDT with calcium oxide . Envir . Sci . Tech . 30 (12) , 3401 – 3407 .
– Hu , Y.,Liu,X.,Qiu,G.,Huang,S.,2000.Solution chemistry of . Flotation separation on aluminum and silicate in diasporic -bauxite(I) – Crystal structure and . Floatability . Mining and Metallurgical Engineering 20 (2) , 11 –14 (in Chinese) .
– Hu ,Y.,Jiang,H.,Qiu,G.,2001. Solution chemistry of . Flotation separation on aluminum and silicate in diasporic-bauxite.Chinese Journal of Nonferrous Metals11(1),125–130     (in Chinese) .
– Industrial Minerals , 2002a,Alcan to exit European alumina chemicals : Industrial Minerals , no.414 , March , p.8 – 9 .
Industrial Minerals , 2002b ,Ashapura gets abrasive bauxite with Bombay Minerals:Industrial Minerals , no.413 , February , p.14 .
– Industrial Minerals,2002c,Prices:Industrial Minerals , no.423 , December , p.70 .
– Industrial Minerals , 2002d , RHI subsidiaries . le Chapter 11 : Industrial Minerals , no.414 , March , p.74 .
– Interfax Mining &Metals Report,2002a,Russian companies to merge aluminum assets:Interfax Mining &Metals Report , v.11 , issue 49 , December 5 , p.4 – 5 .
– Interfax Mining &Metals Report , 2002b , SUAL opens rail track to Sredne – Timan bauxite mine : Interfax Mining & Metals Report , v.11 , issue September 27 , p.15 – 16 .
– Interfax Mining &Metals Report , 2002c , S . Ural bauxite mines to stop in Dec 2002: Interfax Mining &Metals Report , v.11 , issue 3 , January11 – 17 , p.13 .
– Jiang , H .,Hu,Y.,Qin,W.,Wang,Y.,Wang,D.,2001.Mechanism of . Flotation for diaspore and aluminum – silicate minerals with alkyl – amine collectors.Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) 688 – 692 (in Chinese) .
– Juhasz , A.Z ., Opoczky , L ., 1990.Mechanical Activation of Minerals by Grinding . Ellis Horwood , Chichester , UK .
– Kaiser Aluminum &Chemical Corp.,2002,Kaiser Aluminum board approves capital investment project at Jamaican alumina re . nery : Houston , TX .
– Kaiser Aluminum &Chemical Corp . press release  , September 4 , 1 p .
– Kaiser Aluminum &Chemical Corp.,2003,Form 10 – K 2002 : Securities and Exchange Commission , 107 p .
– Li , H.,Hu,Y.,Jiang,Y.,Wang,D.,2001.Interaction mechanism
between modi.ed starches and aluminum-silicate minerals . Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) , 697 – 701    (in Chinese) .
– Liang,A.,Li,T.,1982.Discussion on reasonable technology . owsheet of bauxite processing . Light Metal (11) , 1 –6      (in Chinese) .
– Lu , Y ., Zhang ,G.,Feng,Q.,Ou,L.,2002.A novel collector RL for . Flotation of bauxite [ J ] . Journal of Central South University of Technology 9 (1) , 21 – 24 (English edition) .
– Luo , Z ., Hu , Y ., Wang , Y ., Qiu , G ., 2001 .Mechanism of
Dispersion and aggregation in reverse.Flotation for bauxite . Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) , 680 – 683  (in Chinese) .
– McCormick , P.G ., 1995.Application o mechanical alloying to chemical re . ning . Mater . Trans . JIM 36 , 161 – 169 .
– Metal Bulletin , 2002 , Glencore powers up at Aughinish : Metal Bulletin , no.8690 , July 11,p.12 .
– Mining Journal , 2002a , CVRD alumina reshuf . e : Mining Journal , v.339 , no.8692 , July 5 , p.1 , 4 .
– Mining Journal , 2002b , Jajarm plant in production:Mining Journal , v.339 , no.8705 , November 4 , p.238 .
– Mining Journal , 2002c , Pechiney ’s Lam Dong feasibility : Mining Journal , v.338 , no.8685 , May 17 , p.363 .
– Norsk Hydro ASA , 2003 , Annual report 2002 : Oslo , Norway , Norsk Hydro ASA , 140 p .
– O , Connor,D.J.,1988.Alumina extraction from non-bauxitic materi – als . Aluminium – Verlag GmbH , D € u usseldorf .
– Pawlek , F ., Kheiri , M.J ., Kammel , R ., 1992.The leaching of bauxite during mechano- chemical treatment . Light Met . TMS , Warren – dale , 91 –95 .
– Pechiney , 2002 , Pechiney develops its specialty alumina business in Europe : Paris,France,Pechiney press release , February 4,1 p .
– Platts Metals Week,2002a,CVRD purchase of Alunorte part of consolidation strategy: Platts Metals Week , v.73 , no.27 , July 8 , p.6 – 7  .
– Platts Metals Week,2002b,Hydro ’s VAW buy to .Fill rolling gap , boost extrusions : Platts Metals Week , v.73 , no.2 , January 14 , p.1,5 – 6 .
– Platts Metals Week , 2002c , Shareholders approve WMC demerger : Platts Metals Week , v.73 ,no.48,December 2,p.4.
– Plunkert , P.A ., 2003 ,Bauxite and alumina:U.S.Geological Survey Mineral commodity Summaries 2003 , p.32 – 33 .
– Primary Aluminum Plants Worldwide , 1998 .
– Russell , Alison , 1999 , Bauxite & alumina a guide to    non – metallurgical  uses and markets : Surrey , United Kingdom , Metal Bulletin plc , 112 p .
– Santana , A.N ., Peres,A.E.C.,2001.Technical note-Reverse magnesite . Flotation .Minerals Engineering 14 (1),107 –111.
– U.S.Trade in Bauxite and Alumina . Mineral Industry
Surveys , quarterly .
– Whittington , B.I .,1996.Quanti .cation and characterization                              o hydrogarnet and cancrinite present in desilication product ( DSP ) by powder X – ray di . raction . In : Fourth
International Alumina quality Workshop,Darwin,p.414-  424.
– World Bauxite Resources , Professional Paper 1076 – B  ,   1986 .
– World Nonbauxite Aluminum Resources Alunite ,
Professional Paper 1076 – A , 1978 .
– World Nonbauxite Aluminum Resources Excluding Alunite , Professional Paper 1076 – C , 1990 .
– Zhang , G ., Lu , Y .,Ou,L.,Feng,Q.,2001.A new collector RL for . Flotation of bauxite . Chinese Journal of Nonferrous Metals 11 (4) , 712 – 715 (in Chinese) .
– Zoldi , J ., Solymar , K ., Zambo , J ., Jonas , K ., 1987. Iron hydrogarnets in the Bayer process . Light Met . TMS , Warrendale , 105 –111 .
منابع اینترنتی
– Alumina Limited , 2003 ,Company pro .le,accessed August 13 , 2003 , at URL http://www.aluminalimited.com/index.php?s=about&ss=intro&p =  company  _  pro . le .
– ANH Refractories Co ., 2002 ( July 22 ) , Harbison – Walker  Refractories , North American refractories , and A.P. Green refractories to relocate corporate headquarters , accessed September 9 , 2003 , at URL http://205.137.187.5/aboutus/press.pdf .
– Browns.eld Recovery Corporation,2002 (June 19),St . Croix Renaissance Group announces acquisition of former St .Croix Alumina site , accessed September 8,2003,at URL http://www.browns.eld-recovery.com/stcroix _ press6–02. htm .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مراحل اصولی طراحی کارخانه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مراحل اصولی طراحی کارخانه در word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مراحل اصولی طراحی کارخانه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
طراحی کارخانه یکی از مهمترین و جالبترین بخشهای رشته مهندسی صنایع است که در مورد ترتیب فیزیکی قرار گرفتن تجهیزات و نیروی انسانی صحبت می کند . هدف اصلی ((طراحی کارخانه)) طرحریزی ترتیب قرار گرفتن این تجهیزات و نیروی انسانی  بنحوی است که حداکثر راندمان در تولید محصول بدست آید .         
لازمه ی بر آوردن این هدف آنست که در این طرح چه در مورد مواد و چه در مورد نیروی انسانی میزان حمل و نقل ها و حرکات به حداقل برسد تا زمان کمتری توسط یک حرکت یا حمل و نقل صرف شود . بطور کلی هر چه زمان تولید یک محصول کمتر باشد .هزینه های اضافی آن از جمله هزینه های کارگری و غیره نیز بمراتب کمتر خواهد شد.                                                                                                             
طراحی کارخانه یکی از مضامین اصلی مهندسی صنایع است و سالهاست که مهندسین صنایع بکار در این زمینه اشتغال دارند. کار آنها در واقع به طراحی نحوه ی استقرار اجزا فیزیکی فعالیتها بطور عام و فعالیتهای صنعتی بطور خاص مربوط می گردد.                                                                                                
نظام تولید کالا یا ارائه خدمات توسط کارشناسان طراحی کارخانه تحلیل و تصور و سرانجام طرحریزی و پیاده می شود. هدف طرح در واقع ایجاد بهترین رابطه متقابل بین جریان مواد جریان اطلاعات و افراد و همچنین برقرار کردن روشهای مطلوب برای خلق مجموعه ای منسجم در شرایطی کارآمد و اقتصادی و مناسب است .
نمود ار های فرایند جریان برای مستند سازی وضعیت موجود با حداقل میزان نوشتن مورد استفاده قرار می گیرد. این نمودارها میتوانند مجموعه ای اطلاعات را بصورت  گرافیکی خلاصه سازی نموده و تصویری از عملیات آنچنان که هست ایجاد نماید.                                                                                           
نمودار فرآیند جریا ن به هنگام انجام تغییرات پیشنهادی میتواند مهندسین را در توصیف حالات پیچیده یاری نماید.این نمودار ابزاری است برای قانع نمودن افراد نسبت به صحت و سقم  نظراتشان. این نمودار مشخص می سازد که در چه مواردی امکان بهبود بطور آشکار و روشن وجود دارد و در مورد کدام فعالیتها و وظایف به مطالعه دقیقتر نظیر آنالیز فیلم  نیازمندیم.                                                                       
در ترسیم نمودار عملیات علاوه بر علایم استفاده شده در نمودار عملیات علایمی وجود دارد مانند:                    
ردیف           عنصر                      نماد                  مفهوم نماد
1             حمل و نقل                                         جابجایی
2              تاخیر                                                انتظار
3             انبار                                                  انباشت
4             تاخیر-حمل و نقل                       تاخیر و در همان حا ل حمل و نقل
بازرسی و تاخیر   
5             بازرسی-تاخیر
نمودار فرآیند جریان ممکن است با توجه به جریان کار و فعالیتی که انسان انجام می دهد و یا آنچه که بر سر مواد می آید و در نهایت آنچه که در میان ماشین آلات و تجهیزات میگذرد ترسیم میشود.                 
موارد کاربرد نمودار فرآیند جریان
1- تشخیص و تحلیل عملیات .بازرسی . حمل و نقل و تاخیرات موجود در یک فرآیند جهت بهبود.
2 -کاربرد در مسائل طراحی کارخانه
3 -کاربرد در طراحی سیستم های حمل و نقل (سخت افزاری و نرم افزاری)
4 -تشخیص فعالیت های غیر مفید که هزینه ایجاد می کنند
5 -کاربرد در مهندسی ارزش. فراگیری و آموزش، ارتقا و بهروری ،  بالانس خط  ،  زمانسنجی،  ظرفیت سنجی ، تعمیرات و نگهداری.
6 -برای امور خدماتی و کلیه فعالیتهایی که بخواهیم از آن تجزیه و تحلیل درستی بدست آوریم.
  opc   نمودار عملیات 
این نمودار نشان دهنده کلیه عملیات و بازرسی های موجود در یک فرآیند با رعایت کامل تقدم و تاخر آنها میباشد.برای ساخت این نمودار از علایم مشخص و استانداردی استفاده می شود.
در رسم نمودار عملیات علاوه بر علایم اصلی و پایه به یکسری علایم کمکی نیز نیازمندیم که شکل و نماد آنها در زیر آمده است:
ردیف                    عنصر                      نماد
عملیات       
بازرسی کمی
بازرسی کیفی
بازرسی نهایی
بازرسی حسی
بازرسی کمی و کیفی
عملیات- بازرسی
کاربرد نمودار عملیات:
1 -تعیین فعالیتهای عمده و توالی آنها . همچنین ایجاد یک دیدگاه کلی برای فرایند ساخت یک قطعه.
2- تجزیه و تحلیل عملیات به منظور ایجاد بهبود .
3- تجزیه و تحلیل بازرسی به منظور ایجاد بهبود در بازرسی  طراحی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری کیفیت جهت رسیدن به سیستم های کنترل کیفیت یا بازرسی برای کاهش خطا.
4- شناخت فرایند از نظر مواد تشکیل دهنده آن.
5- چگونگی ساخت و ایجاد یک واحد تولیدی یا ایجاد یک محصول جدید.
6- کمک به سایر نمودارها از قبیل نمودار انسان –ماشین ، فرآیند جریان و…
 🙁 Assembly chart نمودار مونتاژ  (            
این نمودار با توجه به توالی اتصال قطعات رسم میشود. از آنجا که همیشه تنها یک روش برای مونتاژ وجود ندارد  می توان با تحلیل این نمودار روشهای مونتاژ بهتری را ایجاد کرد .
نمودار مونتاژ تصویری است از ترتیب مونتاژ کلیه ی قطعات به خط مونتاژ اصلی و چگونگی ترکیب اجزا محصول می باشد.
نمادهایی که در این نمودار بکار می روند عبارتند از :دایره نشان دهنده ی عمل مونتاژ است و مربع نشاندهنده عمل بازرسی میباشد .
ساده ترین روش برای تشکیل یک نمودار مونتاژ این می باشد که از محصول شروع کرده و مطابق  با خط مونتاژ محصول به عقب حرکت کرده تا به اجزا اصلی برسیم.
مزایای استفاده از نمودار مونتاژ :
1 ترتیب و چگونگی اتصال و مونتاژ قطعات
2 نشاندادن مونتاژهای فرعی
3 تصویر کلی از فرآیند محصول
4 جریان قطعات به سمت خط مونتاژ
می توان گفت نمودار فرآیند عملیات، نمودار مونتاژی است که در آن کلیه ی عملیاتی که بر روی هر قطعه انجام میشود نیز بر روی شکل مشخص می گردد.
درخت محصول:
درخت محصول عبارتست از نمایش ارتباط میان اجزاء تشکیل دهنده ی یک محصول بصورت درخت که ریزترین اجزاء در شاخه های انتهایی و محصول در بدنه قرار می گیرد.
) Precedence diagram دیاگرام تقدم و تاخر (
دیاگرام تقدم و تاخر نشاندهنده ی پیش نیازهای هر عملیات میباشد به عبارت دیگر این دیاگرام نشاندهنده ی توالی انجام عملیات و وابستگی آنها به یکدیگر می باشد .
بنابراین در این دیاگرام برای هر جفت از عناصر یکی از دو حالت ارتباطی زیر وجود خواهد داشت:
1-یکی(یا چند تا) از عناصر باید بر دیگری تقدم داشته باشد.
2-دو عنصر مستقل از هم هستند و ارتباطی به هم ندارند.
نمایش عملیات به طریق دیاگرام تقدم و تاخر  مزایای قابل ملاحظه ای برای طرحریزی تسهیلات به دنبال دارد به طوری که تمام آلترناتیوهایی که مورد تصمیم گیری است نشان داده و به طراح آزادی عمل بیشتری برای تصمیم گیری می دهد.
در این دیاگرام تنها محدودیت تکنیکی عملیات در نظر گرفته می شود یعنی هیچ محدودیت اضافی در نظر گرفته نشده و هیچ فرضی در مورد حرکت قطعات بسوی یکدیگر وجود ندارد در حالیکه در مورد نمودارهای مونتاژ و فرآیند عملیات چنین نیست.
در این دیاگرام از دوایر برای نشان دادن عملیات و از مربعات برای نشاندادن بازرسی استفاده میشود.
کاربرد مهم این دیاگرام در بالانس خط و تعیین ایستگاه کاری می باشد.
با اضافه کردن محدودیتهای مربوط به این دیاگرام می توان از روی آن نمودارهای فرآیند عملیات و مونتاژ را رسم کرد.
جدول جریان(نمودار فرآیند جریان):
جدول جریان نشاندهنده ی فرآیند جریان عملیات تولیدی میباشد و اطلاعات جزئی تری نسبت به نمودار فرآیند عملیات را نشان می دهد. این جدول تصویری از توالی تمام عملیات از قبیل عمل ساخت  حمل و نقل، انبار کردن.بازرسی، تاخیرها را که در حین فرآیند اتفاق می افتد،  مشخص میکند.در این جدول ترتیب جریان یافتن کار با عبور محصول یا قطعه ای از آن در کارخانه یا بخشها با استفاده از علایمی ثبت می گردد.
جدول جریان تولید مسیر حرکت یک محصول یا فعالیتهای یک کارگر را دنبال می کند.یعنی ممکن است به دو صورت تهیه گردد ابتدا با فعالیتهایی که روی مواد ثبت گردد و فعالیتهایی که روی کارگر انجام می گیرد ثبت گردد. این جدول در حقیقت تکمیل شده ی نمودار فرآیند عملیات است.
مزایای جدول جریان:
1- ثبت کلیه ی مراحل فرآیند
2- بررسی جزییات عملیات
3- مبنایی برای تخمین هزینه
4- مبنایی برای بررسی و اصلاح و بهبود عملیات
5- مشخص کردن کلیه ی حرکات.انبارها، تاخیرها
6- نشاندادن فواصل حرکتها و تجهیزات و نیروی انسانی
7- ابزاری برای تجزیه و تحلیل جریان مواد
8- و……..
   (   Flow diagram  دیاگرام جریان (
اگر چه نمودار فرایند جریان بیشتر اطلاعات مناسب مربوط به یک فرآیند را در اختیار می گذارد ولی تصویری از جریان کار نشان نمی دهد . گاهی اوقات این گونه اطلاعات اضافه جهت ایجاد یک روش جدید بسیار مفید است .بعنوان مثال  قبل از آنکه بتوان یک حمل و نقل را کاهش داد. لازم است ببینیم تجهیزات را در کدام اتاق و محل میتوان قرار داد تا مسافت حمل و نقل کاهش یابد.
بهترین راه برای دریافت این اطلاعات داشتن نقشه ای از چیدمان نواحی مختلف است که در ان خطوط جریان  حرکت مواد از یک فعالیت به فعالیت بعدی را نشان می دهند.
ارائه مصور چیدمان طبقات و ساختمان بطوریکه محل فعالیت های نمودار فرایند جریان روی آن نشان داده شده باشد  دیاگرام جریان خوانده میشود.این دیاگرام جزء مکمل  نمودار فرایند جریان می باشد. از این نمودار برای دنبال کردن جریان مواد که در فرآیند تولید استفاده میشود و نشان دهنده ی موقعیت همه ی فعالیتهایی است که در جدول جریان می آید.                                                                                   
در حقیقت این دیاگرام جریان محصول را روی استقرار دیکته می کند. این نقشه یا دیاگرام کامل کننده ی جریان مواد است که مسیرهای واقعی نقل و انتقال ها در آن دیده می شود .                                              نقشه جریان بصورت دو بعدی و یا سه بعدی تهیه گردد در مواردی که فرآیند تولید در طبقات مختلف  انجام  شود استفاده از سه بعدی مناسبتر است.                                                                                
کاربرد دیاگرام جریان :
1-نمایش مسیر قطعات
2-نمایش ترافیک  مناسب بودن راهروها و غیره
3-درک مشکلات موجود در استقرار بخشها
4-نشان دادن برگشت ها به عق
برنامه فروش شرکت اتمسفر:
شرکت اتمسفر انواع محصولاتی که تولید می کند عمدتا به دو روش زیر می فروشد :
1- شرکت بصورت کارمزدی کار می کند یعنی طوری که مشکل تامین مواد اولیه توسط قراردادی که با خریدار بسته می شود حل می شود . این روش بیشتر برای کارگاههایی که صنایع ریخته گری دارند مناسب است مثلا برای تهیه آلیا‍‍ژ آلمینیوم جهت ارسال به سالن مونتاژ ممکن است در مواقعی هزینه بر باشد و شرکت مجبور به انعقاد قراردادبا بیرون است .
2- خود شرکت اقدام به تهیه مواد اولیه می کند .با توجه به اینکه کارگاههای ریخته گری متعددی در کارخانه مستقر هستند.پس شرکت توانایی تهیه مواد اولیه خود را دارد.
نحوه فروش از لحاظ قیمت :
با توجه به برنامه مصوب هیئت مدیره برای قیمت محصولات در برنامه سالی برای بعضی از محصولات مثل رادیاتور داریم :
قیمت محصول در بازار +سود شرکت =قیمت نهایی
یا درمورد محصول مشعل برنامه فروش بصورت زیر است:
سود کارخانه +قیمت تمام شده +30% از تامین مواد اولیه توسط خریدار و70 %توسط کارخانه=
مطالعه بازار و پیش بینی فروش
مشتریان این محصول (رادیاتور) اکثرا در نقاط سرد سیر کشور هستند. البته بقیه نقاط هم متقاضی محصول هستند اما بسیار کمتر از نقاط سردسیرند و لازم به ذکر است که این محصول صادرات به خارج ندارد. مشتریان در استانها به نمایندگی کارخانه در تهران مراجعه می کنند ویا مستقیما از درب کارخانه تحویل می گیرند .این کارخانه در شهرستانها نمایندگی ندارد . این محصول در کل سال فروش دارد و تقاضا بدلیل کیفیت خوب و سابقه چندین ساله این کارخانه خوب است.
شرکتهایی دیگر که این محصول را تولید می کنند عبارتند از:کارخانه ایران رادیاتور،  کارخانه شوفاژ کار و…رقابت شرکتها بسمت حذف همدیگر نمی رود بلکه نوعی تعامل بین آنها در مورد این محصول دیده میشود با اینکه تفاوتهای مهمی در رادیاتورها وجود دارد.
بررسی مشکلات مربوط به محصول
1-کیفیت پایین محصول :
اگر چه اخیرا در ظاهر رادیاتور تغییراتی انجام شده است و نمای آن نسبت به سابق زیباتر شده  اما از لحاظ کیفیت تفاوتی در آن دیده نشده است.
موارد بسیاری وجود دارد که از سطح کیفیت محصول می کاهد.
الف-براده ها و گل های ناشی از جوشکاری بر روی رادیاتور می ماند و هیچگونه تمیز کاری روی رادیاتور انجام نمی گیرد. یعنی با همان براده ها رادیاتور وارد سالن رنگ می شود . بنابراین یکی از دلایل عمده ی کاهش کیفیت محصول عدم تمیز کاری گل ها و براده ها ی جوشکاری از روی رادیاتور می باشد.
ب- هنگامی که اشکالی در زنجیر سقفی پیش آید و ریل متوقف می شود رادیاتورهایی که وارد کوره ی پخت شده اند زمان زیادی را در کوره می مانند و رنگ آنها می سوزد پس رنگ سفید و روشن آنها به رنگ کرم و تیره تبدیل می شود.
پ- پایین بودن ضریب اطمینان عملکرد آب بندی نیز یکی از دلایل کاهش کیفیت محصول میباشد چرا که به دلیل مستهلک بودن دستگاه از دیواره های دستگاه هوا وارد آب می شود و از سمت دیگر بصورت حباب خارج می شود . بنابراین اگر رادیاتوری از آن سمت نشتی داشته باشد اپراتور را به اشتباه می اندازد و ممکن است یک رادیاتور سالم را ناسالم تشخیص دهد و یا بالعکس بنابراین برگرداندن رادیاتور ها توسط خریدار به شرکت بعلت نشتی دور از انتظار نمی باشد .
2-بسته بندی بسیار ساده و سنتی:
می دانیم یکی از عوامل مهم در میزان فروش یک محصول بسته بندی زیبا و شکیل ان می باشد امروزه محصولاتی با کیفیت پایین در قالب بسته بندی زیبا بسرعت و با تیراژ بالا به فروش می رسند و بالعکس آن نیز صادق است.
با استناد به ضرب المثل ((عقل مردم در چشمشان است)) بسته بندی محصول یکی از مهمترین عوامل فروش محصول می باشد.
پیشنهادات:
در کارخانه اتمسفر و در بخش مونتاژ رادیاتور به این مهم توجه نمی شود کارخانه برای بسته بندی رادیاتور از کارتنهای مقوایی بسیار ساده و برای پلمپ و بستن کارتن از منگنه استفاده می کند .اما اگر از کارتن های گلاسه بهمراه شکلهای رنگی بجای کارتنهای فعلی  و از چسبهای رنگی بجای منگنه استفاده کنند و رادیاتور  را داخل کیسه های پلاستیکی قرار دهند و آنگاه درون کارتن قرار دهند.آنگاه از لحاظ بسته بندی و جیب مشتری موفق تر خواهد بود.
3- فصلی بودن محصول
یکی از مشکلات مهم و اساسی در رابطه با فصلی بودن می باشد. یعنی بازار فروش محصول بیشتر در پاییز و زمستان می باشد . که محدودیتهایی را برای کارخانه بدنبال دارد چرا که در تابستان و یا بهتر بگوییم تولید زیاد  در تابستان ممکن است تقاضای کافی بدنبال نداشته باشد و هزینه های نگهداری و انبار داری محصول بالا رود مضافا بر اینکه هزینه ی تولید در تابستان بمراتب از زمستان بیشتر است.
4-عدم تبلیغات و نا آشنا بودن در بین مردم
با وجود اینکه شرکت اتمسفر سالیان درازی است که به تولید رادیاتور اشتغال دارد و حتی رادیاتورهای فولادی را نیز از مدتها قبل می ساخته است و از رقبای  خود سن فعالیتش بیشتر است اما بدلیل عدم تبلیغات در سایه بسر می برد.فروش شرکتهای رقیب گاه تا 3 برابر این کارخانه است که یکی از علتهای اصلی آن عدم سرمایه گذاری شرکت و یا حداقل سرمایه گذاری شرکت در بخش تبلیغات می باشد.
5-عدم تنوع محصولات
6-ضعف در بازاریابی
بررسی مشکلات مربوط به پروسه تولید و روش تولید:
1- خرابی پی در پی ماشین آلات و دستگاهها:
در این سالن هیچ دستگاهی را نمی توان یافت که سنی کمتر از 20 سال داشته باشد و همچنین هیچ دستگاهی را نمی توان یافت که بدون خرابی کار کند .بنابراین خرابی دوام و پی در پی ماشین الات و فرسوده بودن ماشین آلات باعث می شود که ایستگاه کاری متوقف شود و چون نحوه ی استقرار ماشین آ لات در سالن مونتاژ دایکاست  بر اساس محصول بوده یعنی ماشین آلات به ترتیب عملیات چیده شده اند . خرابی یک دستگاه باعث از کار افتادن و توقف خط تولید می گردد. در ضمن هنگام خرابی ماشین آلات مدت زمانی می گذرد تا تعمیرکاران در محل حاضر شوند و به رفع عیب بپردازند.                                            
پیشنهادات:
وجود تعمیرات اساسی در بعضی از ماشین آلات مانند :دستگاه جوش مقاومتی . قلاویز زنی و…لازم دیده می شود چرا که در بعضی از مواقع درصد ضایعات دستگاه جوش به 22 درصد هم میرسد و میانگین حدود 12 درصد ضایعات دارد که رقم بالایی است . ضایعات باید بار دیگر به سالن دایکاست برده شود و ذوب مجدد شود که این برگشت به عقب مواد هزینهای زیادی به شرکت تحمیل می کند و همچنین در ایجاد سرباره در هنگام ذوب مجدد پره های رادیاتور بی تاثیر نیست  چرا که چربی ها و نا خالصی ها یی که در ضایعات  برگشتی وجود دارد بسیار خالص می باشد.                                                                          
در دستگاه قلاویز زنی هنگام ایجاد رزوه در داخل پر ههای  رادیاتور به دلیل عملکرد بد دستگاه و کوتاهی کارگری که در طرف دیگر دستگاه قرار دارد و مسئول بازرسی و پلیسه گیری پره می باشد . ضایعات زیادی دیده می شود .گاهی اوقات این ضایعات بدون شناسایی شدن همچنان در خط تولید حرکت کرده و عملیاتهای مختلفی روی آن انجام می شود و آنگاه پس از عبور از آب بندی قلاویز ، سمباده افقی ، سمباده عمودی و مونتاژ در آب بندی قبل از سالن رنگ عیب یافت می شود .آنگاه کارگران مجبور هستند رادیاتور را در آورده و پره سالم را جایگزین کنند…                                                                                            

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با موزه ایران باستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با موزه ایران باستان در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با موزه ایران باستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

تاریخچه    1
سردرباغ ملی    
معرفی بنا    3
شناسایی فنی و روش ساخت درها    7
آسیب شناسی    10
طرح مرمت    14
گزارش تصویری عملیات    17
موزه ایران باستان    25
دوران پیش از تاریخ    28
مجموعه تاریخی و لرستان     30
موزه دوران اسلامی    32
مجموعه مهر و سكه    36

تاریخچه

سر در باغ ملی عمارتی است ساخته شده بسال 1340  هجری قمری.این عمارت بر سكوی عمارت دیگری در همین مكان و با شمایلی نه چندان بی شبا هت با بنای اولیه ساخته شد.درشمال عمارت سردر باغ ملی میدانی بوده كه تمرینات نظامی قشون ،در عهد قاجار در آن انجام می پذیرفته ،وبه نام میدان مشق معروف بوده است.
میدان مشق حد فاصل بین خیابانهایی بوده كه امروزه با نامهای خیابان سرهنگ سخایی درشمال ،خیابان امام خمینی در جنوب ،خیابان سی تیردرغرب و خیابان فردوسی درشرق داشته نامیده می شود.
میدان مشق از میادین عهد فتحعلیشاه قاجار می باشد ودر آن دوره تنها بنای موجود درآن، ساختمان قزاقخانه در شمال آن بوده است. در،ورودی ضلع جنوبی این میدان بنای سر دری وجود داشته كه پس از تغییر كاربری میدان از محل تمرینات نظامی به باغ ملی،كه درعهد سردار سپهی رضا خان اتفاق افتاد،عمارت سر درقبلی،مشخص گردد كه این عمارت قبلی تخریب ودر جای آن عمارت فعلی بنا گردید. بر اساس تصاویر بر جای مانده از عمارت مشابهت زیادی با عمارت تخریب شده قبلی دارد.
میدان باغ ملی بعد ها با ساخته شدن عمارت های دولتی در آن رفته رفته موجودیت باغ مانند خود را از دست دادو با ساخته شدن ساختمانهای شهربانی كل كشور، ساختمان موزه ایران باستان،ساختمان شركت نفت ایران و انگلیس ،ساختمان وزارت خارجه و كتابخانه ملی در آن بصورت مركز ساختمانهای اداری درآمد و ازآن میان تنها عمارت سردر باقی ماند ونام آن سینه به سینه با نام باغ ملی تداوم یافت.
بر دروازه های عمارت سر در باغ ملی یك سال پس از اتمام بنا، درهایی نصب گردید كه بسیار با شكوه و زیبا بودند و خوشبختانه با گذشت زمان و بی مهری آن، هنوز هرچند با پذیرش آسیب اما درها پای برجای مانده ا ند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

معماری مجموعه فرهنگی ، تفریحی و آموزشی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 معماری مجموعه فرهنگی ، تفریحی و آموزشی در word دارای 127 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد معماری مجموعه فرهنگی ، تفریحی و آموزشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست
فرهنگ و هویت    9
مقدمه :    10
فرهنگ و هویت    13
رابطه فرهنگ و طبیعت    14
هویت    14
نتایج    15
فصل دوم:    17
درباره تهران و منطقه22    17
سابقه تاریخی شهر تهران    19
بررسی آلودگی های زیست محیطی    21
بررسی منطقه 22 و سایت طرح:    24
الف) محدوده كوهپایه ای:    26
4-3- پوشش گیاهی:    28
فصل سوم:    33
تحلیل سایت وروند طراحی    33
فصل چهارم:    41
بررسی شرایط اقلیمی    41
تابش آفتاب    48
دمای هوا    49
رطوبت    50
باد    51
گیاهان و معماری    54
فصل پنجم:    58
فضایابی؛استانداردهاوبررسی رابطه عملکردها    58
فضاهای موجود در سایت    59
1 – آمفی تئاتر  و سالن  نمایش    59
خاستگاه باغ در فرهنگ ایرانی    69
ویژگیهای عناصر باغ ایرانی:    71
5- گیاهان    73
پاركینگ    74
مطالعه پاركینگ و برآورد احتیاجات    75
تراكم پاركینگ در مراكز شهرها    76
اطلاعات ضروری اولیه    77
انواع پاركینگ    78
پاركینگ‌های چند طبقه با رمپ    79
پاركینگ‌های چند طبقه افقی با رمپ‌های مستقیم    81
پاركینگ مكانیكی    83
فصل ششم:    87
مبانی نظری طرح    87
مبانی نظری    88
مبانی نظری معماری در عرصه صور مثالی :    90
فضا در معماری ایرانی :    92
روند طراحی    95
رنگ    102
روشهای  رفع سر و صدای بیرون از ساختمان    102
چیدمان عناصر داخلی    103
آكوستیك    104
مرور اهداف و سنجش آنها    105
معنا در معماری بنا :    112
121
فصل هفتم:    122
تاسیسات    122
تأسیسات برقی    123
 

فصل اول:
مطالعات پایه
فرهنگ و هویت
مقدمه :
پیشرفتهای اجتماعی و سیاستهای علمی تكنولوژی  بشر ارتباطات فرهنگی مردمان گوناگون را در  سراسر دنیا آسان نموده است.
پیشرفت سیستمهای ماهواره‌ای – مخابراتی آرمانها، اندیشه‌ها و سنتهای اجتماعی را بر بال امواج سوار كرده و از این سوی جهان به آن سوی جهان در آن واحد انتقال می‌دهد.
امروزه برخوردهای فرهنگی تا حدی افزایش یافته كه باورهای فرهنگی، هویتهای  فرهنگی، ملی به آسانی قابل تغییر و تردید میشود.
 باورهای فرهنگی كه جامعه‌ای  در طول سالیان دراز  به آنها خوی كرده و با آنها زندگی كرده بسرعت رنگ می‌بازد  و این خبر در سایه تقابل های گسترده اندیشه‌ها و سیر و انتقال اصول فرهنگی  از طریق شیوه‌های صحیح تكنیكی صورت نمی‌گیرد.
در پس این انتقالها و برخوردهای فرهنگی همیشه روشهای انسانی و دوستانه بكار می‌رود به باد یغما رفتن وتاراج اصول فرهنگی جامعه و بر باد رفتن اخلاق و فضیلتهای اجتماعی آن اهداف سلطه‌گری در زمینه‌های اجتماعی  – اقتصادی  را در بر گرفته و شیوه‌های  اعمال دشمنی‌های گسترده نیز در حد گسترده‌ای امروزه رواج یافه و  این چیزی جز تهاجم فرهنگی نیست زیرا هنگامی كه مبانی فرهنگی یك جامعه حتی به زیر سوال رفت و جامعه دچار سستی شد با تسلط و اعمال شیوه‌های جدید زندگی بیگانگان هموار می‌گردد بنابراین  برخوردهای مقابله گرایانه با این تهاجم فرهنگی امروزه علاوه بر داشتن ابزارهای  علمی و فنی لازم هوشیاری اجتماعی خاصی را احتیاج  دارد.
متاسفانه مهم‌ترین  قشری كه مورد تهاجم فرهنگی  قرار می‌گیرند نسل جوان هستند. زیرا نسل جوان در هر مملكتی در واقع پایه گذار  نحوه پیشرفت و زندگی  و آرمانهای آن جامعه در آینده است.
بنابراین تربیت و آموزش جوانان هر كشور تضمین كننده راه پیشرفتهای اجتماعی –  اقتصادی و فنی آن كشور است.
امروز از سالیان دراز تجارب آموزش فرهنگی ممالك پیشرفته تقریباً  این نتیجه حاصل شده است كه مراكز تربیتی سنتی مانند معمول هر جامعه نظیر مراكز دانشگاهی و كانونهای خاص تربیتی امروز  نمی‌توانند هم بار آموزشی فرزندان یك جامعه را بر دوش بكشند. و یا اینكه از اصول فرهنگی آن دفاع لازم را به عمل آورند و اینكه  در تهاجمات فرهنگی مختلف و اجتماعی آسیب پذیر نباشند. 
بنابراین  نیاز به بازگشایی و احداث مراكز جدید آموزشی – فرهنگی – تربیتی، با شیوه‌های نوین مدیریتی می‌باشد یكی از این مراكز علاوه بر احداث مركز علمی و آموزشی فعال ایجاد هسته‌ها و مراكز فرهنگی كه تماماً  زمینه‌های آموزشی – تربیتی را داشته  در بر دارد.
مجموعه حاضر اگر چه بعنوان یك مجموعه فرهنگی خدماتی می‌تواند بطور مستقل عمل نماید اما در واقع  برای تكمیل سایت شهرداری منطقه 22 طراحی شده است و همین عامل سبب می‌شود كه در تمام مراحل طراحی، طراح نیم نگاهی هم به مجموعه شهرداری داشته باشد و تلاش كند تا نیازهای آنرا برآورده كند.
نیاز به وجود چنین مجموعه‌ای در كنار  شهردای منطقه 22 هنگامی محسوس می‌شود كه بدانیم روزانه 4 نفر برای انجام كارهای خود به شهرداری مراجعه می‌كنند و این مجموعه  در سر راه این افراد قرار دارد و مردم باید برای رسیدن به ساختمان شهرداری از یك مجتمع فرهنگی عبور كنند و این باعث  می‌شود كه یكی از نیازهای مهم جامعه  ما یعنی بالا بردن توسعه فرهنگی  عموم  مردم از این طریق میسر گردد زیرا هنگام عبور از این مجموعه  هنرجویان كارگاهها  و آتلیه‌های هنری را در رفت و آمد می‌بینند. هنرمندان آمفی تئاترها در حال اجرای برنامه‌های خود هستند و ..
 تمام این عوامل بطور ناخود آگاه باعث تاثیر پذیری مراجعه كنندگان به شهرداری  می‌شود. علاوه بر این  در هنگام  مراجعه به ساختمانهای اداری  بارها پیش می‌آید كه شخص باید ساعاتی را در انتظار بگذراند كه این عامل خود باعث خستگی، اتلاف وقت و حتی گاهی عصبی شدن مراجعین ساختمانهای اداری می‌شود.
این  مجتمع می‌تواند بعنوان وسیله‌ای مناسب برای جلوگیری  از اتلاف  وقت مراجعین به ساختمان شهرداری هم باشد با  این توضیحات نیاز وجود چنین مجموعه‌ای در كنار شهرداری منطقه 22 كاملاً  احساس می‌شود.

ویژگیهای طرح:
بعد از مشخص شدن لزوم وجود چنین مجموعه‌ای این سئوال  پیش می‌آید كه طرح باید چگونه  باشد تا تمام نیازهای مخاطبین را پاسخ گوید و به یك طرح تمام عیار و معمارانه تبدیل گردد.
–    طرح قبل از هر چیز بایستی ایرانی باشد…..

 

منابع
نویفرت آرشیتكت دیتا اطلاعات معماری، ترجمه رن ملامد
اقلیم و معماری مرتضی كسمایی، انتشارات بازتاب    1378
ابعاد انسانی و فضاهای داخلی نوشته جولیوس پانرو و مارتین زلنیك ترجمه محمد احمدی نژاد نشر خاك بهار 78
طراحی داخلی  د. ك. چینگ ترجمه محمد احمدی نژاد نشر خاك 78
مقاله میراث فرهنگی و صنعت توریسم دكتر زرگر انتشارات سازمان ایرانگردی و جهان گردی تهران از ص 61 تا ص 63
برگزیده مقالات سمینار اصفهان اثرات اقتصادی فرهنگی توریستها در سال 81
مجله جهانگردی گفتگو با محمد بهشتی رئیس سازمان میراث فرهنگی سال اول شماره 2 ص 46
مقاله روزنامه همشهری 18 آبان 79 در مورد هویت
مطالعه طرح آمایش سرزمین، مهندسین مشاور نوی
جغرافیای مفصل ایران  مسعود كیهان
پژوهشی از معماری وقت آزاد ژرژ كاندیلیس
طراحی باغ و فضای سبز غزاله روحانی
شیوه های معماری ایرانی استاد پیرنیا، مهندس غلامحسین معماریان
معماری موزه آ- دو-  گلاس عبدالرحمن اعتصام
پایتختهای ایران، محمدیوسف كیانی معاونت پژوهشی میراث فرهنگی 1374
مجله هژو مردم شماره 78 اسفند 1347 و فروردین 1348
مجله معمار شماره 2، 4، 8، 10 ناشر اندیشه و هنر معماری
هنر ایران (پارت و ساسانی) رومن گریشمن
آشنایی با معماری اسلامی ایران محمدكریم پیرنیا
تمدن ایران ، ولادیمیرگر مگوریچ لوكونین
سفرنامه ابن حوقل: ابن حوقل
نشان رازآمیز گردونه مهر، دكترن، بختورتاش
پژوهشی در باغهای ایران و باغهای شیراز  علیرضا آریانپور
www.archnet.org

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی الیاف مصنوعی در صنعت نساجی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی الیاف مصنوعی در صنعت نساجی در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی الیاف مصنوعی در صنعت نساجی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
همانطوریكه استحضار دارید الیاف مصنوعی یكی از كالاهای ضروری در جامعه می باشد و در دنیا به عنوان یكی از كالاهای استراتژیك محسوب می شود. با توجه به این دیدگاه دولت و بخش خصوصی صنایع در فكر احداث واحدهای تولید الیاف مصنوعی می باشند و طرح فوق جزء یكی از طرحهای اولویت دار وزارت صنایع و معادن جهت مصرفی به بانكهای عامل می باشد. قبل از هر چیز لازم است تا روند رو به رشد صنایع پتروشیمی ایران را از زبان آقای مهندس نعمت زاده مدیرعامل شركت پتروشیمی ایران در همایش اخیر رسانه و اقتصاد به شرح زیر بازگو نماییم.
1- تولید محصولات پتروشیمی در سال 82    9 میلیون تن
– تولید محصولات پتروشیمی در سال 83    14 میلون تن
– تولید محصولات پتروشیمی در سال 85    25 میلیون تن
2- سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در خاورمیانه در سال 80    9%
– سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در خاورمیانه در سال 83    13%
– سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در خاورمیانه در سال 85    30%
3- سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در صادرات جهانی در سال 81    7%
– سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در صادرات جهانی در سال 85    3%
4- سهم صادرات محصولات پتروشیمی در اقتصاد ملی در سال 68    3%
-سهم صادرات محصولات پتروشیمی در اقتصاد ملی در سال 85    30%
5- ارزش افزوده محصولات پتروشیمی ایران بین 80-40% و متوسط بین
65-58% بوده است.
6- تولید محصولات پتروشیمی جهت مصارف نساجی در سال 85 به شرح زیر می باشد
– پلی استر 3000 تن در روز (یزد و بوشهر)
– پلی پروپیلن 000/600 تن در سال (اراتك – بندر امام – تبریز – كرمانشاه و غیره)
– پلی آمید 000/120 تن در سال (اراك – تبریز – كرمانشاه – و غیره)
با توجه به حجم سرمایه گذاریهایی كه در بخش پتروشیمی كشور شده، سرمایه گذاری در بخش صنایع پائین دستی نیز جزو ضروریات لاینفك این بخش بوده و و ارزش افزوده محصول را تا حدودی افزایش داده و در ضمن به مشكل استنسال نیز كمك های زیادی خواهد كرد. سهامداران این شركت نیز در راستای چنین توجیهاتی اقدام به تأسیس واحد تولید الیاف مصنوعی نموده اند كه جز صنایع پایین دسای پتروشیمی بوده و با توجه به اینكه این نوع محصول تا به حال در ایران تولید ندشه و تولید آن بخصوص در صنایع بهداشتی كشور از رشد قابل قبولی برخوردار خواهد بود لذا بر آن شدین تا با استفاده از تكنولوژی جدید (Bicom Ponent-Fiber – الیاف دو جزئی) و به دلیل كارآیی اقتصالدی آن همراه با كاهش هزینه ها و ارائه كیفیت بالاتر در محصولات تولید و نهایی و هم چنین تولید محصولات جدید كه بسیار نیز مورد توجه قرار گرفته است گامی بلند در جهت رشد و شكوفایی صنایع بهداشتی و پزشكی این مرز و بوم برداشته باشیم استفاده از الیاف دو جزئی در تولید ملحفه های بیمارستانی و پارچه های یكبار مصرف جهت پوشك و نوار و صنایع اتومبیل و سایر صنایع دارای مزیتهایی می باشد كه بطور مثال با بحث تولید لایه روی پوشك بچه و نوار بهداشتی تا چند سال قبل از الیاف صددرصد پلی پروپیلن در جهان استفاده می شد ولی در حال حاضر الیاف دو جزئی جایگزین آن گشته زیرا با توجه به اینكه الیاف دو جزئی پلی استر و پلی اتیلن PET/PE (مغزلیف پلی استر بوده و قشر خارجی لیف پلی اتیلن می باشد) دارای مزیت هایی كه در زیر تشریح شده نسبت به لیف صددرصد پلی پروپیلن دارد.
1-    پلی اتیلن در مقابل حملات میكروبیولوژی مقام تر از P.P بوده و حساسیت زا نمی باشد
2-    ضریب اصطكاك PE از P.P و PET كمتر بوده و زیر است نرمتر و لطیف تر دارا می باشد.
3-    درجه حرارت PE از PP كمتر بوده هزینه تولید پائین تر می باشد.
در ضمن با توجه به اینكه بیشترین كاربرد الیاف دو جزئی در صنایع منسوجات نبافته بوده و رشد این محصولات در ایران از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است و در مقایسه با سایر كشوراز رشد كمتری برخوردار می باشد بطور مثال تركیه حجم تولید منسوجات نبافته آن در سال حدود 000/120 تن می باشد و الا در ایران این رقم حدود 000/30 تن می باشد و دیگر اینكه محصولات این خط تولید از بازار صادراتی مناسب برخوردار ب.ده و قیمت هر كیلو از این كالا در جهان حدود Euro45/1=35/1 می باشد. خط تولید فوق قادر است علاوه بر الیاف دوجزئی PET/PE (پلی استر و پلی اتیلن) الیاف دو جزئی PP/PE (پلی پروپیلن و پلی اتیلن) الیاف صددرصد استاندارد پلی استر – الیاف صددرصد پلی پروپیلن در سه نوع – (Lowtenacity – medium tenacity و High tenacity) را تولید نمایند كه این الیاف در صنایع اتومبیل سازی – صنایع كفش و جیر مصنوعی – صنایع ایزوگان (roofliy) صنایع ساختمانی و صنایع راه سازی و تونل سازی و كشاورزی دارای كاربردهای زیادی می باشد. كه شرح آنها بعداً بطور كامل همراه با كاتالوگ ارائه می گردد.
1-    عنوان طرح:
1-1    خط تولید انواه الیاف مصنوعی (الیاف دو جزئی پلی استر و پلی اتیلن PET/PE – الیاف دو جزئی پروپیلن و پلی اتیلن PP/PE – الیاف پلی استر استاندارد PET – الیاف پلی پروپیلن بهداشتی P.P)
این خط اصولاً بیشترین بازدهی را جهت تولید الیاف دو جزئی پلی استر و پلی آمید PET/PE دانسته كه حجم عمده مصارف اینگونه محصول در صنایع منسوجات نبافته می باشد.
2-1 مواد اولیه اینگونه محصولات عبارتند از چیپس پلی استر – گرانول پلی پروپیلن P.P و پلی اتیلن PE كه مشخصات آن در بخش پروفرما آمده است.
3-1 ماشین آلات خط تولید این محصولات تماماً خارجی بوده و كشور سازنده آن آلمان می باشد نصب آن نیز توسط متخصصین ایرانی صورت می گیرد. ضمناً بموجب پرمفرمهای ضمیمه شركت یاد شده ارزش ماشین آلات و تجهیزات خارجی بالغ بر 000/105/9 یورو می باشد.
2-    محل اجرای طرح
استان: زنجان    شهرستان: ابهر    بخش: نورین    روستای: نورین
با توجه به اینكه منطقه صنعتی نورین ابهر در استان زنجان را حدود بیش از 120 كارخانه بزرگ نساجی در بر گرفته و منطقه فوق به صورت بالقوه از توانمندیهای بالایی برخوردار شده است. منطقه صنعتی نورین تقریباً در كیلومتر بین 9 تا 18 جاده ترانزیت ابهر – تاكستان واقع شده و این منطقه در مجاورت اتوبان زنجان قزوین و جاده راه آهن واقع شده و در فاصله 220 كیلومتری استان تهران و 80 كیلومتری استان قزوین و 90 كیلومتری استان زنجان قرار گرفته است. این منطقه دارای آبهای زیرزمینی زیاید بوده كه حدود 30% از آبهای زیرزمینی منطقه در این بخش واقع شده است. آب و هوای نسبتاً معتدل دانسته و درجه رطوبت هوا تقریباً بین %55-35 در فصلهیا متفاوت سال در حال نوسان است و دارای استعدادهای بسیار مناسب جهت تولید محصولات نساجی می باشد كه تولید اینگونه محصولات وابستگی شدیدی به شرایط آب و هوائی منطقه دارد. این منطقه از نظر امكانات نیروی انسانی و امكانات صنعتی در حد قابل قبولی بودته و با توجه به اینكه در تقریباً منطقه مركزی و نزدیك پایتخت می باشد و درصد هزینه توزیع كالا در رستم پائینی برخوردار خواهد بود.
لیست سهامدران حاضر در جلسه مجمع عمومی موسسین
6- مرضیه معصومی    75 سهم    65%    35%    امضا
7- مصطفی سلطانی    125 سهم    65%    35%   
8- ملاحت سلطانی    50 سهم    65%    35%   
9- شهرام خوشنویسان    50 سهم    65%    35%   
10- نسرین روحانی زاده    50 سهم    65%    35%   
11- شادی سلطانی    50 سهم    65%    35%   
12- مهسا سلطانی    50 سهم    65%    35%   
13- محمد سلطانی    100 سهم    65%    35%   
14- احسان خوشنویسان    25 سهم    65%    35%   
15- اختر پیرامون مقدم    100 سهم    65%    35%   
16- زهرا جعفری    50 سهم    65%    35%   
17- مریم جعفری    50 سهم    65%    35%   
18- پروین جعفری    50 سهم    65%    35%   
19- مریم سعیدی نژاد    75 سهم    65%    35%   
20- محمد سمیعی پنجی    175 سهم    65%    35%   
21- نورالله سمیعی پنجی    175 سهم    65%    35%   
2-2 مشخصات سهامداران و مدیران شركت
ردیف    نام و نام خانوادگی    نام پدر    شماره شناسنامه    سمت    مدرك تحصیلی
                 
نام شركت    نوع شركت    شماره ثبت    محل نسبت    تاریخ ثبت
شركت مهرگان لایه    سهامی خاص    212048    تهران    تصویر مدارك اساسنامه و روزنامه رسمی ضمیمه است
3- محصول
ردیف    نوع الیاف    میزان تولید سالانه    واحد    رنج طول الیاف (m.m)    رنج ظرافت الیاف (dTex)    قیمت تمام شده هر كیلوگرم    قیمت فروش هر كیلوگرم
1    الیاف  دو جزئی PET/PE    50%    تن    Mm120-28    3/3-7/1    8000    13000
2    الیاف دو جزئی PP/PE    50%    تن    Mm120-28    3/3-7/1    8000    13000
4- سرمایه گذاری طرح:
سرمایه ثابت    سرمایه در گردش    كل سرمایه گذاری
000/100/101/140    000/941/332/10    000/041/434/150
5- زمین
مساحت (متر مربع)    قیمت واحد (ریال)    قیمت كل (ریال)    توضیحات
61127
(386×160)    000/300    000/100/338/18    زمین فوق در حاشیه جاده اصلی بوده و دارای شیب كم می باشد
(ضمیمه 2 همراه با طرح توسعه آینده شركت)
6- محوطه سازی
شرح كار    مقدار كار (متر مربع)    قیمت واحد (ریال)    كل هزینه (ریال)
خاكبرداری و تسطیح    m25500    000/50    -/000/000/275
حصاركشی    m22200    000/225    -/000/000/500
آسفتالت و پیاده رو سازی    m21200    000/100    -/000/000/120
فضای سبز و روشنایی    m2900    000/100    -/000/000/90
جمع    -/000/000/985
7- ساختمان های مورد نیاز طرح:
شرح    نوع ساختمان    مساحت (متر مربع)    قیمت واحد (ریال)    كل هزینه (ریال)
سالن تولید    لوله    m23200    000/800    000/000/560/2
انبار مواد اولیه    لوله    m2800    000/800    000/000/640
انبار محصول    لوله    m2800    000/800    000/000/640
ساختمان اداری و سرویسهای رفاهی    اسكلت فلزی    m2500    000/000/1    000/000/500
ساختمان نگهبانی    اسكلت بتونی    m235    000/000/1    000/000/35
قسمتهای تأسیساتی و پشتیبانی
(پست برق و دیگر بخار)    اسكلن فلزی    m2300    000/000/1    000/000/300
جمع كا زیربنا        m25350    جمع كل هزینه ها    000/000/675/4
8- شرح مختصر فرآیند تولید و رسم نمودار كلی خط:
در روش تولید الیاف دوجزئی و بطور كلی الیاف مصنوعی ابتدا مواد اولیه (گرانول) در سیلوهایی تخلیه شده و توسط سیستم شوت فید (مكش با هوای فشرده) به دستگاه اكسترودر (واحد ریسندگی) كه عمل ذوب را انجام میدهد وارد شده و سپس توسط سفت اسپیرال (حلزونی) به رشته سازهال (اسپرنت) منتقل شده و در این مرحله پلی مر بصورت فیلدفست از اسپرنت خارج شده و پس از طی این مرحله وارد دستگاههای كشش شده كه در حین كشش نیز الیاف تحت حرارت قرار می گیرند و پس از پایان آخرین مرحله كشش وارد دستگاه كریمپر و تجعد می بیند تا خواص طبیعی را پیدا كند و پس از عبور از كریمپر وارد دستگاه دراپر شده پس بطولهای مورد نیاز كاتر شده وارد دستگاه پرس گردیده و بصورت بسته بندی عدل به مشتری و بازار عرضه می گردد.
9- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی خارجی:
ردیف    نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی    شركت سازنده    كشور سازنده     تعداد    قیمت كل (Euro) ریالی
1-    سیستم انتقال مواد اولیه به ماشن آلات ریسندگی    SRK-ensineering    آلمان    2   
2-    واحد ریسندگی    SRK-ensineering    آلمان    1   
3-    لوازم یدكی و تجهیزات جانبی    SRK-ensineering    آلمان    1 سری   
4-    واحد كشش و عدل بندی    SRK-ensineering    آلمان    1 سری   
5-    لوازم آزمایشگاهی    SRK-ensineering    آلمان    ا ست كامل    Euro000/211/9
                    000/000/211/90
10- تأسیسات
عنوان    شرح فنی    مشخصات    هزینه
برق رسانی    ترانس برق – تابلوهای توزیع    KW2000    000/000/000/2
آب رسانی    چاه آب منبع هوائی و زمینی    M3 100    000/000/400
سوخت رسانی    مخازن گازوئیل و سوخت شهری    M3 10    000/000/500/1
وسائل سرمایش و گرمایش    چیلر و دیگر آب    چیلر TON50 و دیگر TON10 و 5    000/000/000/1
وسایل حفاظت و ایمنی    اطفاء حریق        000/000/500
سایر           
جمع كل    -/000/000/400/5
11- وسائط نقلیه سبك و سنگین:
ردیف    شرح وسایل    كشور سازنده    تعداد    قیمت
1-    لیفتراك ده تن    ایران – سهند    2    000/000/400
2-    ماشین سواری    پیكان – پژو    4    000/000/300
3-    ماشین وانت    ایزان – مزدا    1    000/000/100
جمع كل    -/000/000/800
12- مواد اولیه و بسته بندی
ردیف    نام مواد اولیه و مشخصات فنی    محل تأمین    مصرف سالانه    واحد    هزینه واحد    هزینه كل
(ریالی)
        داخل كشور    خارج كشور            ریالی    ارزی   
1-    چیبس پلی استر VFI=65=55    *    *    100/10    تن    5500    –    000/000/500/55
2-    گرانول پلی روپیلن 20-16=mfi    *    *    100/8    تن    5500    –   
3-    گرانول پلی استیلن    *    *    1600    تن    5500    –   
4-    بسته بندی    ایران    –    70    تن    5000    –    000/000/35
جمع كل    000/000/535/55
با توجه به اینكه در حال حاضر قیمت تمامی این سه نوع مواد اولیه یكسان می باشد تنها یك قیمت درج گردیده است. ضمناً مواد اولیه مورد نیاز طرح عمدتاً از صنایع پتروشیمی ایران نهیه خواهد شد.
13- آب – برق و سوخت مصرفی
شرح    مصرف روزانه    مصرف سالانه    واحد    هزینه واحد ریال    هزینه كل (ریال)
آب مصرفی    2    M3660    M3 متر مكعب    000/20    000/200/13
برق مصرفی    1000    000/920/7    كیلووات KW    180    000/600/425/1
سوخت مصرفی    200    66000    لیتر    200    000/200/13
جمع    000/000/452/1
14- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
شرح    ارزش دارایی (ریال)    درصد    هزینه تعمیرات سالانه
محوطه سازی    000/000/985    2    000/700/19
ساختمان    000/000/675/4    2    000/000/500/93
ماشین آلات و تجهیزات    000/000/000/90    5    000/000/500/4
تأسیسات    000/000/400/5    8    000/000/432
وسایل حمل و نقل    000/000/800    10    000/000/80
جمع كل    27%    000/200/125/5
15- برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
ردیف    میزان تحصیلات    نوع تحصص    تعداد    متوسط حقوق و مزایای ماهیانه    حقوق سالانه    جمع حقوق ریال
1    دیپلم (كارگر)    برق-مكانیك نساجی – ریاضی – تجربی    40    000/100/1    000/140/19    000/600/765
2    فوق دیپلم (تكنسین)    برق – تأسیسات – مكانیك – نساجی    8    000/500/1    000/100/26    000/800/208
3    لیسانس (كارشناس)    حسابداری – بازرگانی – گمرك    4    000/000/2    000/800/34    000/200/139
4    مهندس فنی    برق – مكانیك – تأسیسات – نساجی – شیمی    12    000/000/5    000/000/87    000/000/044/1
                        000/800/296/
جمع كل نیروی انسانی مورد نیاز 64 نفر در 4 شیفت با 330 روز كاری در سال می باشد.
16- برآورد سرمایه ثابت
الف- هزینه های سرمایه ای
شرح    مبلغ (ریال)
زمین    000/100/338/18
محوطه سازی    000/000/985
ساختمان سازی    000/000/675/4
ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمكایشگاهی خارجی    000/000/211/90
تأسیسات    000/000/400/5
وسایل حمل و نقل    000/000/800
لوازم و اثاثیه اداری (10 تا 20 درصد هزینه ساختمان اداری)    000/000/100
پیزش بینی نشده (10 درصد اقلام بالا)    000/000/000/12
جمع كل    000/100/324/132
ب: هزینه های قبل از بهره برداری
شرح    مبلغ (بریال)
هزینه های (تهیه طرح توجیهی مشاوره – اخذ مجوز – حق ثبت، هزینه قرار وام های بانكی) 4% هزینه های سرمایه ای    000/000/280/5
هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی (15 روز هزینه های آب و برق وسوخت، مواد اولیه، حقوق)    000/000/500/2
جمع كل    000/000/780/7
جمع كل سرمایه ثابت طرح 000/100/101/140= سرمایه ثابت
17- برآورد سرمایه در گردش:
عنوان    شرح    مبلغ (بریال)
مواد اولیه بسته بندی    2 ماه مواد اولیه و بسته بندی    -/000/000/900/9
حقوق و دستمزد    2 ماه هزینه های حقوق و دستمزد    000/941/352
تخواه گردان    15 روز هزینه های آب، برق – سوخت و تعمیرات    000/000/80
جمع كل    000/941/332/10

 
18- نحوه سرمایه گذاری:
شرح    سهم متقاضی    تسهیلات بانكی    جمع
    مبلغ    درصد    مبلغ    درصد   
سرمایه ثابت    000/000/000/42    30%    000/000/000/98    70%    000/000/000/140
سرمایه در گردش    000/000/000/2    20%    000/000/000/8    80%    000/000/000/10
جمع كل سرمایه گذاری    000/000/000/44        000/000/000/106        000/000/000/150
19- برآورد هزینه استهلاك
شرح    ارزش دارایی (ریال)    درصد    هزینه استهلاك سالانه (ریال)
محوطه سازی    000/000/985    5    000/000/50
ساختمان    000/000/675/4    5    000/750/233
ماشین الات و تجهیزات    000/000/211/90    10    000/000/021/9
تأسیسات    000/000/400/5    10    000/000/540
وسایل حمل و نقل    000/000/800    10    000/000/80
وسایل دفتری    000/000/100    20    000/000/20
پیش بینی نشده    000/000/000/12    5    000/000/600
جمع    000/750/544/10
20- هزینه های تولید سالانه
شرح هزینه ها    مبلغ (بریال)
هزینه مواد اولیه و بسته بندی    000/000/535/55
هزینه حقوق و دستمزد    000/800/296/2
هزینه انرژی (لاب – برق – سوخت)    000/000/452/1
هزینه تعمیر و نگهداری    000/200/125/5
هزینه پیش بینی نشده تولید )5/2 درصد اقلام بالا)    000/000/610/1
هزینه اداری و فروش (1 درصد اقلام بالا)    000/000/67
هزینه تسهیلات مالی (6/1 درصد مقدار وام)    000/000/400/1
هزینه استهلاك    000/750/544/10
هزینه استهلاك قبل از بهره برداری (10 درصد هزینه قبل از بهره برداری)    000/000/778
هزینه بیمه كارخانه (دو در هزار سرمایه ثابت)    000/000/280
هزرینه ضایعات ناشی از تولید    000/000/550
جمع كل    000/750/638/79
21- محاسبه قیمت تمام شده:   
22- قیمت فروش محصول:
با توجه به اینكه در حال حاضر از این نوع محصول در بازار خارجی موجود نمی باشد، و تا كنون نیز تمامی مصرف مورد نیاز از خارج از كشور توسط شركتهای داخلی تأمین گردیده و خارجی آن مبلغ 15400 ریال شركتهای گریوه و كرمان موكت درصد بسیار كمی وارد كرده و قیمت جهانی این الیاف حدود Euro 45/1 = 35/1 می باشد لذا با عنایت به قیمت الیاف پلی پروپیلن هایژنیك (بهداشتی) 11500 ریال مبنای قیمت را در ایران می توان 13000 ریال محاشبه نمود…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید