پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 در word :

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961 در word

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی :

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

توضیح :
این پرسشنامه توسط بل ساخته شده است و دارای 5 مولفه و کل آزمون دارای 32 سوال می باشد.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 32
تعداد مولفه : 5 (مولفه سازگاری در خانه، سازگاری شغلی، سازگاری تندرستی ، سازگاری عاطفی و سازگاری اجتماعی)
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 2

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه تست بیش فعالی کودکان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه تست بیش فعالی کودکان در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه تست بیش فعالی کودکان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه تست بیش فعالی کودکان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه تست بیش فعالی کودکان در word :

پرسشنامه تست بیش فعالی کودکان در word

دارای مقایس نمره گذاری معلم و روانشناس

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات : صفحه

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 39
تعداد مولفه : رفتار در کلاس مشارکت و همکاری گروهی نظر کودک راجع به مراجع قدرت
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : ندارد
منبع : ندارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 3 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ ) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ ) در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ ) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ ) در word :

پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ ) در word
این پرسشنامه به منظور شناسایی انگیزه های تحصیلی دانش آموزان در کمک به برنامه ریزی صحیح مشاوران مدرسه با عنوان " چرا به مدرسه می روید؟ " آماده شده است. پرسشنامه حاضر از حیث طرح کلیه عوامل موثر بر افت/ پیشرفت تحصیلی دانش اموزان پرسشنامه کامل و بی نظیری است که در 101 سئوال با مقیاس لیکرت طراحی شده است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 101
تعداد مولفه : تک مولفه
روایی و پایایی : ندارد
نحوه نمره گذاری : ندارد
منبع : ندارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 6 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه عزت نفس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 Ù¾Ø±Ø³Ø´Ù†Ø§Ù…Ù‡ عزت نفس در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه عزت نفس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه عزت نفس

معرفی آزمون

روزنبرگ (1965)، نخستین مطالعات علمی را در زمینه عزت نفس انجام داد. وی تأثیر  متغیرهای اجتماعی، نژاد، مذهب، ترتیب تولد و ارتباط بین والدین را بر عزت نفس گروه زیادی از نوجوانان مورد بررسی قرار داد و با انجام این کار موجب رواج یافتن مقیاس های اندازه گیری عزت نفس شد. مقیاس عزت نفس روزنبرگ برای اندازه گیری عزت نفس تهیه شده که یکی از پر استفاده ترین ابزار ها در این زمینه بوده و دارای اعتبار و روایی بالایی است و شامل 10 عبارت است که 5 عبارت آن به شکل مثبت (گویه های شماره 1 تا 5) و 5 عبارت دیگر به صورت منفی (گویه های شماره 6 تا 10) ارائه شده است

روش نمره گذاری و تفسیر

شیوه نمره گذاری این مقیاس به این ترتیب است: سوالات 1 الی 5، کاملاً مخالفم = صفر، مخالفم= 1، موافقم=2 و کاملاً موافقم دارای نمره 3 می باشد. همچنین در سؤالات 6 الی 10، کاملاً موافقم = صفر، موافقم= یک، مخالفم=2 و کاملاً مخالفم دارای نمره 3 می باشد

پایایی و روایی

روزنبرگ (1965)، رابطه بین عزت نفس فردی و جمعی را در یک نمونه 82 نفری از دانش آموزان با 01p>./ ، 34r=./ به دست آورد. ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه ای که بر روی دانشجویان دختر انجام گرفته بود، 93/0 بدست آمد و در بررسی پایایی بازآزمایی آزمون[1] 85r=./ بود (روزنبرگ، 1965؛ شاینا، آنیتا و برونو[2]، 2004؛ اومن[3]، 2007). رجبی و بهلول (1386)، در یک بررسی مقطعی 129 دانشجو که به روش تصادفی ساده از بین کلیه دانشجویان سال اول ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه شهید چمران برگزیده شدند با استفاده از مقیاس عزت نفس روزنبرگ، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج ضرایب همسانی درونی ماده در کل نمونه دانشجویی 84/.، در دانشجویان پسر 87/. و در دانشجویان دختر80/. به دست آورد. ضرایب همبستگی بین هر یک از ماده های مقیاس با نمره کل ماده ها از 56/. تا 72/. متغیر و همگی در سطح 001/.>p، معنادار بود. تحلیل عاملی با استفاده از عامل یابی محور اصلی (چرخش پروماکس) در مقیاس فوق دو عامل (صلاحیت و شایستگی شخصی و رضامندی از خود) که 83/53/. واریانس مقیاس را تبیین نمود، به دست داد. با توجه به پایایی و روایی مقیاس فوق، می توان از آن برای فعالیت های بالینی و پژوهشی استفاده کرد

[1] . test-retest

[2] . Shayna, Anita & Bruno

[3] . Aumen

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390 در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390 در word :

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390

روایی و پایایی و نمره گذاری

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان دولت توسط عظیمی و همکاران (1390) در سه سطح اصلی؛ ماهیت شغل و سازمان، نیروی انسانی، و عوامل محیطی و سازمانی در 61 گویه و براساس مقیاس 7 گزینه ای لیکرت تنظیم شده است و متغیرهای جمعیت شناختی افراد نمونه شامل؛ سن، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع استخدام و سابقه خدمت می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 10 نفر از اساتید مربوطه و متخصصان مورد تایید قرار گرفته است و ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 92/0 محاسبه شد.

منبع پرسشنامه: حسین عظیمی، غلام رضا گودرزی، محمداسماعیل انصاری، رضا پیرایش، و سهراب عبدی زرین (1390) طراحی پرسش نامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی كاركنان دولت، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره اول

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات در word :

پرسشنامه بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات در قالب فایل word و 20 پرسش 5 گزینه ای در قالب طیف لیکرت

این پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز پایان نامه کارشناسی تحت عنوان " بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات " تهیه و تدوین گردیده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) در word :

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) در word

منابع :

گروسی فرشی، میرتقی. (1380). رویكردی نوین در ارزیابی شخصیت، تبریز، نشر دانیال.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDIکواجا و بریدن 2006 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDIکواجا و بریدن 2006 در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDIکواجا و بریدن 2006 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDIکواجا و بریدن 2006 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDIکواجا و بریدن 2006 در word :

پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDIکواجا و بریدن 2006 در word

University Student Depression Inventory .By : Kawaja &Bryden

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی :

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

توضیح :
پرسشنامه افسردگی دانشجویان مقیاس افسردگی دانشجویان ابزاری نو برای سنجش میزان افسردگی دانشجویان است،كه توسط کواجا و بریدن در سال 2006ساخته شد .

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 30
تعداد مولفه : سه خرده مقیاس رخوت و بیحالی،عامل شناختی – هیجانی وانگیزه تحصیلی
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 3 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه وسواس فکریدرعملی مادزلی (MOCI) هادسون و راچمن 1977 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه وسواس فکریدرعملی مادزلی (MOCI) هادسون و راچمن 1977 در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه وسواس فکریدرعملی مادزلی (MOCI) هادسون و راچمن 1977 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه وسواس فکریدرعملی مادزلی (MOCI) هادسون و راچمن 1977 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه وسواس فکریدرعملی مادزلی (MOCI) هادسون و راچمن 1977 در word :

پرسشنامه وسواس فکریدرعملی مادزلی (MOCI) هادسون و راچمن 1977 در word

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی :

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

توضیح :

اختلال وسواس فکری – عملی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی است که دو مشخصه دارد: اول افکار مزاحم، غیر قابل کنترل و عود کننده‌ای که سبب به وجود آمدن اضطراب در فرد می‌شوند (وسواس فکری) و دوم رفتارهای تکراری که با هدف کاهش این اضطراب انجام می‌شوند (وسواس عملی). این اختلال به شدت مختل کننده زندگی افراد مبتلا است به همین دلیل متخصصان سلامت روان فایل‌های بسیاری را بر روی آن اجرا کرده و درصدد سنجش بهتر آن هستند
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 30
تعداد مولفه : 4 ( وارسی شست و شو کندی-تکرار شک-وظیفه شناسی)
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 4 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای

این مقیاس در سال 1987 توسط هنسن ، گلاس و نایت تهیه شد. مقیاس مذکور 19 گویه دارد، گویه های مقیاس بسته پاسخ و در مقیاس 5 درجه ای از کاملاَ مخالفم تا کاملاَ موافقم درجه بندی شده اند که از نمره 1 الی 5 به هر گزینه تعلق می گیرد. از همبن رو دامنه نمرات بین 19 تا 95 می باشد. لازم به ذکر است گویه های 2- 4- 5- 6- 7– 9- 10 – 17 – 19به صورت معکوس نمره گذاری می شود. هنسن و همکاران (1987) مقیاس را بر روی 272 نفر از دانشجویان روانشناسی با میانگین سنی 5/19 سال اجرا کردند. میانگین اضطراب رایانه برابر با 58/43 ، انحراف معیار 73/11 و دامنه نمرات بین (21-89) بود. آنها نمرات بالای 31/55 را بیانگر اضطراب رایانه بالا و نمرات پایین تر از 85/31 را حاکی از اضطراب خفیف و نمرات بین 85/31 و 31/55 را اضطراب کم محسوب کردند و همینطور معتقدند که مقیاس همسانی درونی بالا دارند. آنها برای این مقیاس ضریب آلفا را برابر 87/0 گزارش کردند آنها همینطور برای مشخص کردن روایی مقیاس، همزمان از یک مقیاس دیگر اضطراب رایانه استفاده کرده و نشان دادند که مواد مقیاس درجه بندی با خرده مقیاس های اضطراب یعنی، علاقه، اعتماد و اضطراب رایانه همبستگی بالایی دارد. همینطور مواد مقیاس ضرایب همبستگی بالایی را با مقیاس ریاضی نشان داد

 روایی و پایایی

روایی  پرسشنامه

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیر ها در موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی که هم داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیر ها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر ، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. مثلا آزمون هایی همچون تست هوش یا آزمون پیشرفت تحصیلی اگر نتوان بهره هوش و میزان معلومات دانش آموزان را اندازه گیری کند، روایی نخواهد داشت (حافظ نیا ، 1386 ، ص 155)

 پایایی  پرسشنامه

پایایی ابزار که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبییر می شود ، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغییر و صفت ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا ، 1386 ، ص 155)

بازیونلوس  (1996،به نقل از لواسانی،1382) در پژوهشی با نمونه ای شامل 196 نفر مرد و 36 زن از مدیران انگلیسی، برای مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه ضریب آلفای برابر با 87/0 را به دست آورد که با ضریب به دست آمده توسط تهیه کنندگان مقیاس برابر است

لواسانی (1382) برای بررسی قابلیت اعتماد مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه مشخصه-های توصیفی آماری، ضریب همبستگی هر گویه یا نمره کل مقیاس و ضریب آلفای کرانباخ برای 19 گویه برابر با 80/0 و بر اساس روش دو نیمه کردن گاتمن  برابر با 68/0 به دست آمد. قمی (1387)نیز در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را با آلفای کرانباخ 83/0 گزارش کرده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید