حجم نمونه و جامعه آماری در تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حجم نمونه و جامعه آماری در تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حجم نمونه و جامعه آماری در تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حجم نمونه و جامعه آماری در تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حجم نمونه و جامعه آماری در تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر در word :

حجم نمونه و جامعه آماری در تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر

تعریف مفاهیم نظری

پرسشنامه

اهداف فایل

نمودار

در مورد وضعیت سكونت جوانان

مربوط به با هم زندگی كردن والدین پاسخگویان

جدول مربوط به نوع مواد مخدر مصرفی پاسخگویان

نمودار در مورد طریقه مصرف مواد مخدر

فرضیه: ارتباط اختلاف والدین (ستیز والدین) و گرایش جوانان به مواد مخدر

فرضیه: ارتباط بین مشكلات روحی جوانان و گرایش جوانان به مواد مخدر

فرضیه: یبن فقر فرهنگی یا گرایش به فرهنگ بیگانه و گرایش جوانان مواد مخدر

حجم نمونه و جامعه آماری

در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای كلی هر فرد از جامعه را می‌توان نمونه آن جامعه خواند. اما در معنای متعارف، در همان جامعه به آن جزئی نمونه گفته می‌شود كه معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است كه همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی كه از لحاظ موضوع فایل دارای اهمیت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به كل جامعه آماری پس بطور كلی و با توجه به توضیحات فوق در تعریف حجم نمونه می‌توان گفت كه حجم نمونه، تعداد كل عناصر موجود در نمونه است.

اما منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است كه از آن نمونه‌ای نمایا، یا معرف بدست آمده باشد. جامعه آماری را در مواردی جمعیت و در مواردی دیگر نیز حیطه می‌خوانند. حجم جامعه آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است كه مبنای محاسبه در نمونه‌گیری محسوب می‌شود.

روش شناسی فایل

روش مورد استفاده در این فایل، روش پیمایشی یا Surrey می‌باشد. در این فایل برای جمع آوری اطلاعات از دو تكنیك استفاده نموده‌ایم:

1- كتابخانه‌ای: برای دست‌یابی به آراء و نظریه‌های بزرگان و هم چنین برای آشنا شدن با سابقه تاریخی موضوع از این روش سود جسته‌ایم.

2- پرسشنامه‌ای: این تكنیك عبارت است از مطرح كردن یكسری پرسش برای مجموعه‌ای از پاسخوگیان كه غالباً معرف یك جمعیت وسیع‌تر درباره وضعیت اجتماعی شغلی و خانوادگیشان درباره عقاید و ایستارهایشان راجع به مسائل اجتماعی انسانی، دنیوی، معنوی و درباره انتظارتشان، سطح معرفت یا آگاهیشان در مورد یك حادثه یا یك مسئله درباره هر نكته‌ای‌ كه اطلاع آن برای محقق جالب است. بررسی پرسشنامه‌ای با چشم‌انداز جامعه شناختی، از نظرسنجی ساده عمیق متمایز است. برای آنكه در بررسی جامعه شناختی باز، یبن فرضیه‌های نظری در آزمون همبستگی‌هایی كه این فرضیه‌‌ها توصیه می‌كنند، در نظر است از این لحاظ این بررسی به مراتب سنجیده‌تر و پایدارتر از نظر سنجیها هستند.

به همین منظور و دست‌یابی به نتیجه و تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر، پرسشنامه‌ای با 28 سئوال مطرح نمودیم و در اختیار جامعه آماری خود قرار دادیم.

تعریف مفاهیم نظری

1- فقر

از دیدگاه‌ تنازعی، فقر یك نتیجه محتوم استشار است كه روابط نابرابر میان طبقات اجتماعی ایجاد می‌كند. در نتیجه ثروتمندان شرایط كار و سطح دستمزدها را به دلخواه خود معین می‌كنند و طبقه زحمتكش چاره‌ای جز تن به این وضعیت ندارد. این طبقه به علت نداشتن قدرت، قادر به تغییر روابط نابرابر نیست و ادامه این وضعیت اجتناب‌ناپذیر است.

2- اعتیاد

احتیاج روانی و جسمانی مبرم بر استعمال الكل یا داروی مخدر دیگر كه اختیار مصرف و ترك آن از قدرت اراده شخص خارج شده باشد.

3- معتاد

كسی است كه رد اثر استفاده مكرر مداوم، متكی و وابسته به مواد مخدر یا دارو شده باشد. به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می‌شود.

4- فرهنگ

مجموعه دستاوردهای مادی و معنیو بشر را فرهنگ می‌خوانند. فرهنگ از دو بخش مادی و معنوی تشكیل شده است. فرهنگ مادی دلالت دارد بر كیله ابزار و وسایلی كه توسط بشر شاخته شده و چگونگی بهره‌برداری از آنها و فرهنگ معنوی اشاره به نهادها، باورها، ارزشها مرسوم و میثاق انسانها دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت مقدمه‌ای بر ارتباطات و اصول و فنون مذاكره در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت مقدمه‌ای بر ارتباطات و اصول و فنون مذاكره در word دارای 120 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت مقدمه‌ای بر ارتباطات و اصول و فنون مذاكره در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت مقدمه‌ای بر ارتباطات و اصول و فنون مذاكره در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت مقدمه‌ای بر ارتباطات و اصول و فنون مذاكره در word :

پاورپوینت مقدمه‌ای بر ارتباطات و اصول و فنون مذاكره

فایل پاورپوینت مقدمه‌ای بر ارتباطات و اصول و فنون مذاكره،در حجم 120 اسلاید قابل ویرایش.

یخشی از متن:

هدف اصلی مطالب دوره:
آشنایی با ارتباطات انسانی و مرور دانسته‌های خود در این زمینه
آشنایی با زبان حركات بدن به عنوان یكی از اركان مهم ارتباطات‌
تمرین برای درك مناسب‌تر زبان حركات بدن در مذاكره
ناگفته‌هایی درباره‌ی تفاوت‌های زنان و مردان در ارتباطات

موضوع ارتباطات انسانی، مطلب جدیدی نیست و از هزاران سال قبل، مورد توجه بشر بوده است.
بیش از 80% از اوقات روزانه یک انسان عادی شهر نشین، صرف برقرای ارتباط با دیگران می شود.
بی گمان، ارتباطات تاثیر مستقیمی بر كیفیت كار و زندگی افراد دارد.
الزاما“ كلمات و اطلاعات بیش‌تر، ارتباطات را اثربخش‌تر نمی‌كند.
مهارت برقراری ارتباط موثر در خود را می‌توان توسعه داد.
برای توسعه خود باید به اهمیت ارتباطات در زندگی واقف باشیم، موانع را بشناسیم، کانال های موثر را بدانیم، مخاطب را شناخته و خود را با طول موج آنان یکی کرده، مهارت های خود در استفاده از ابزار ارتباطی را تمرین و به کیفیت آنها اضافه كنیم.

پاورپوینت مقدمه‌ای بر ارتباطات و اصول و فنون مذاكره در word
فهرست مطالب:
مقدمه‌ای بر ارتباطات انسانی
زبان حركات بدن
تفاوت‌های زنان و مردان در ارتباطات

این فایل با فرمت پاورپوینت در 120 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت چگونه مقاله بنویسیم ؟ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت چگونه مقاله بنویسیم ؟ در word دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت چگونه مقاله بنویسیم ؟ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت چگونه مقاله بنویسیم ؟ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت چگونه مقاله بنویسیم ؟ در word :

پاورپوینت چگونه مقاله بنویسیم ؟ در word

پاورپوینت چگونه مقاله بنویسیم در 25 اسلاید تهیه شده است و برای رشته های علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی قابل استفاده می باشد.

انتخاب موضوع:

موضوع مورد علاقه محقق باشد.

با رشته تحصیلی یا مطالعات محقق مرتبط باشد.

به اندازه كافی محدود شود.

برای تعلیم و تربیت صحیح دینی باید بین اهداف نهادهای آموزشی و تربیتی وحدت و هماهنگی باشد هماهنگی و همانندی الگویهای رفتاری در محیط خانه و مدرسه تضمین کننده امنیت خاطر برای دانش آموزان می باشد . مشاهده هر گونه تضاد و تعارض و دوگانگی در رفتار الگوها تربیت دینی را مختل می سازد زمانی که جو غالب نظام ارزشی و شیوه های تربیتی در محیط خانواده و مدرسه هماهنگ نباشد این فرزند خانه و شاگرد مدرسه دچار دوگانگی و تردید می شود که تحمل هر دو الگو یا انتخاب یکی از دو الگو برایش سخت و دشوار است ( افروز ،1370، ص 34).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوينت ازدواج Ùˆ طلاق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 Ù¾Ø§ÙˆØ±Ù¾ÙˆÙŠÙ†Øª ازدواج Ùˆ طلاق در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوينت ازدواج Ùˆ طلاق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوينت ازدواج Ùˆ طلاق در word

چکیده
مقدمه
پیشینه موضوع
عوامل ایجاد کننده عدم توازن
انتخاب سنی در ازدواج
پیامدهای عدم توازن
پیشینه مطالعات در ایران
اندازه گیری عدم توازن نسبتهای جنسی در ایران سال
نسبتهای جنسی ازدواج نکرده‌ها با احتساب سه سال اختلاف سن زوجین هنگام اولین ازدواج
نتیجه گیری
فهرست منابع
منابع انگلیسی

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوينت ازدواج Ùˆ طلاق در word

1ـ امیر خسروی، ارژنگ (1367)، ”بررسی ازدواج وطلاق در کشور” ، مجموعه مقالات سمینار جمعیت وتوسعه  درمشهد، {محل انتشار وناشر نامعلوم }،ص246-

2ـ امیر خسروی، ارژنگ و یدالله فرهادی (1372)، ”عدم تعادل در عرضه و تقاضای ازدواج” ، جمعیت ، شماره 5 و6 ،ص127-

3ـ پرسا، رولان (1374) ، آنالیز جمعیت شناختی.ترجمه اسدی، خسرو، تهران ، سمت

4ـ زنجانی، حبیب الله و طه نوراللهی (1379) ، جداول مرگ و میر ایران برای سال 1375، مؤسسه عالی پژوهش  تامین اجتماعی، ص82-

5ـ سازمان ملل متحد (1372)، 1994 سال بین المللی خانواده ،ترجمه فرشیده میر بغدادآبادی،کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ،جمهوری اسلامی ایران

6ـ میرزایی محمد (1378) ، ” جمعیت وتوسعه پایدار” ، جمعیت ، توسعه و بهداشت باروری ،تهران: نشر و تبلیغ  بشری ،ص85-

بخشی از منابع و مراجع پروژه پاورپوينت ازدواج Ùˆ طلاق در word

7-Akers ,D.S (1967), “On Measuring the Marriage Squeeze” ,Demography,           4(2):904-

8-Caldwell,J.C.(1963), “Fertility decline and Female Chances of  Marriage in  Malaya”,  Population Studies ,17:20-32 .

9-Carmichael,Gordon A. (1988 ) , With This Ring :First Marriage Patterns,Trends and

Prospects in  Australia .Canberra Australian National University

10-Davis,P.Oever (1982 ), “Demographic Foundations of New Sex Roles”, Population   and Development Review , No.3:495-

11-Du Bois ,W.E.B , (1908 ), ”The Negro American Family”,  Atlanta Study , No.13      University Publications in:Tucker,

12-Goldman, Noreen, Westoff ,Charles .and Hammerslough ,Charles (1984),“Demography of the Marriage Market in the United States” Population Index 50(1):5-25,reproduced in :Bouge etal (1993) , Readings In Population  Research Methodology, The United Nations Fund for Population Activities ,Vol 4. Section 13:70-

13- Goodkind Daniel (1994), The Vietnamese Double Marriage Squeeze , Working  Papers in Demography, The Australian National University,  No.4. Guttentag, M.and P.F. Secord (1983), “Too Many Woman:The sex RatioQuestion” ,Beverly Hills ;Sage Publication, reproduced in: Readings in Population research Methodology.

14-Henry Louis ( 1976), Population Analysis and Models, p.48-

15-Muhsam (1974), “The Marriage Squeeze”, Demography, Volume.11 Number 2:291-

16- Shryock, Henryos and Jacob S.Siegel (1971),The Methods and Materials of Demography   Washington D.C: U.S, Bureau of the Census

17- Tucker, Belinda (1986 ), ”Sex Ratio Imbalance Among Los-Angeles Afro- Americans”, The Conference on Minorities in the Post- Industrial City,ISSR,working  paper No

چکیده

عدم توازن نسبت های جنسی در سنین اصلی ازدواج پدیده ای ست که از یک سوء در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ای که مراحل  گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین                             اصلی ازدواج به هر علت (اعم از جنگ یا مهاجرت) در دسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده عدم تناسب در عرصه فرصت  ازدواج به وجود می آید

این مقاله با مروری بر دیدگاه ها و نتایج تحقیقات جمعیت شناسان در باره چگونگی پیدایی این پدیده در جوامع مختلف، چگونگی شکل گیری مضیقه ازدواج در ایران را با استفاده از نتایج سرشماری های 1345 تا 1375 ایران بررسی کرده است

نتایج بررسی بیانگر آن هستند که طی سه سال اخیر همراه با تغییر در میانگین سن ازدواج زنان، در ترکیب سنی افراد ازدواج نکرده نیز تغییرات اساسی به وجود آمده است. عدم توازن     نسبت های جنسی افراد ازدواج نکرده با در نظر گرفتن میانگین فاصله سنی دو جنس هنگام اولین ازدواج در دهه 75ـ 1365 شدت یافته و به رشد فزاینده تفاوت تعداد این گروه از زنان در قیاس با مردان انجامیده است و در حالی که جمعیت 10 ساله و بیشتر در طول این سی سال 7/2 برابر افزایش یافته، فزونی زنان ازدواج نکرده در سنین اصلی ازدواج 12 برابر شده است. با بررسی سناریوهای مختلف در الگوهای سنی ازدواج مشخص شد که در صورت ازدواج مردان با زنان   مسن تر از خود این تفاوت تقریباً از میان می رود و با گزینش افراد همسال برای ازدواج نیز این تفاوت تا حدی کاهش می یابد

واژگان کلیدی

 عدم توازن پدیده ازدواج، سنین ازدواج، وضعیت زناشویی، مضیقه

مقدمه

تغییرات سریع جمعیت شناختی طی دهه های اخیر موجد پدیده های اجتماعی نوینی شده اند و جوامع مختلف متناسب با مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود ساز وکارهای متفاوتی را برای مواجهه با آنها اختیارکرده اند. افزایش طول عمر، گسترده شدن تفاوت های دو جنس در مرگ و میر، کاهش باروری، سالخوردگی جمعیت و کاهش بعد خانوار نمونه هایی از این تغییرات هستند که به دنبال طی     مراحل گذار جمعیتی در جوامع توسعه یافته رخ  داده  اند و در کشورهای در حال توسعه نیز کم و بیش در حال وقوعند

عدم توازن نسبت های جنسی درسنین اصلی ازدواج نیز پدیده ای ست که از یک سو در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای درحال توسعه ای که مراحل گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین اصلی ازدواج به هرعلت ( اعم از جنگ یا مهاجرت…) دردسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده مضیقه ازدواج1 به وجودمی آید. در50 سال اخیر این مضیقه به ویژه در کشورهای در حال توسعه عمدتاً به زیان زنان بوده و پیامد های وسیعی را موجب شده است

مقاله حاضر با مروری بر دیدگاه ها و نتایج تحقیقات جمعیت شناسان در باره ی چگونگی  پیدایی  این  پدیده در جوامع مختلف کوشیده است با  استفاده از نتایج    سرشماری های 1345تا 1375  ایران، تصویری از چگونگی شکل گیری عدم توازن در تعداد دو جنس در سنین ازدواج در کشور را  ارائه دهد و با بررسی نسبتهای جنسی برحسب وضعیت زناشویی و ساختن سناریوهای مختلف،  کارایی یا عدم کارائی راه حلهای دموگرافیک برای کاهش این معضل را ارزیابی کند

پیشینه موضوع

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم افزایش شدیدی در نرخ موالید برخی از کشورها پدید آمد که غالباً از آن با اصطلاح baby boom  یاد می کنند. دخترانی که متعلق به نسلهای این دوره بودند پس از رسیدن به سنین ازدواج دریافتند در گروه سنی مناسب برای پیوند با آنها به تعداد کافی مرد وجود ندارد ( شرایک و سیکل[1] ، 1976 : 566 )، زیرا مردهای در سنین اصلی ازدواج یا همسال آنها یا کوچکتر از آنها بودند. این پدیده که به دلیل عدم توازن در تعــداد دو جنــس [2]به وجود می آید، مضیقه ازدواج نام گرفت و به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک جنس  ( جنس در مضیقه قرار گرفته) با مجموعه ای کمتر از نیاز برای انتخاب شریک بالقوه ازدواج خود روبه رو می شود (کارمایکل،[3] 1988 :13 ). برای نمونه در فرانسه، زناشویی نسلهایی که در 1964 یا بعد از آن به دنیا آمدند از عدم توازن شدید میان این نسلها و نسلهای بلافاصله قبل از آنها تأثیر می گرفت که منشاء آن بالا رفتن نرخ موالید بود* برعکس این دوره، زناشویی زنان فرانسه که طی سالهای 1900 ـ 1896 متولد شده بودند، اساساً از تلفات جنگ در سالهای 1918 ـ1914   ( جنگ جهانی اول ) تأثیر می گرفت که به جنس مذکر محدود بود ( هانری،[4]1972: 48)

اکرز[5] در بررسی همین وضع در ایالات متحده طی سالهای 1966 ـ 1953 متوجّه شد که احتمال ازدواج برای مردان افزایش و برای زنان کاهش یافته است ( اکرز ،1967: 908). تاکر[6] نیز معتقد است که قبل از قرن بیستم به دلیل الگوهای مهاجرت به آمریکا و مرگ و میر بیشتر زنان، کمبود  این جنس در سنین ازدواج محسوس بوده اما  افزایش شدید در موالید امریکا  (baby boom ) طی سالهای 1957 ـ 1945 و تمایل زنان به ازدواج با مردان 2 تا 3 سال مسن تر، موجب بروز مضیقه ازدواج در این کشور شده است ( تاکر، 4:1996 )

دیویس نیز در سال 1982 و با مراجعه به آمار سال 1970 به بررسی نسبت جنسی مجردین و متأهلین در 13 کشور در حال توسعه و  9 کشور توسعه یافته پرداخت و به این نتیجه رسید که کشورهای در حال توسعه عدم توازن در نسبتهای جنسی مجردین را از گروه سنی   39-35 سال تجربه کرده اند و در کشورهای صنعتی این عدم توازن از سنین40 سالگی به بعد آغاز می شود ( دیویس،1982 )

 عوامل ایجاد کننده عدم توازن

عواملی که اعوجاجات نسبتهای جنسی را ایجاد می کنند در همه جوامع یکسان نیستند. در برخی از کشورها کاهش مرگ و میر و بالا بودن نرخ موالید، که خود مرحله ای در گذار جمعیتی است،  موجد عدم توازن نسبتهای جنسی در سنین ازدواج طی دهه های بعد است. در این جوامع چنین پدیده ای گذراست و اگر علل دیگری بروز نکنند پس از چند دهه اعوجاجات رنگ می بازند. اما وقتی عوامل دیگر هم به میان آیند (نمونه ویتنام) عدم توازن به امری نسبتاً پایدار تبدیل می شود

کالدول [7] معتقد بودکه ” در هیچ جامعه سریعاً در حال رشدی نمی توان همزمان هم خواستار تک همسری، ازدواج کامل زنان و هم تفاوت سنی قابل ملاحظه میان زن و شوهر بود“ (کالدول،1962 :30). پرسا [8] تفاوت در نرخ موالید را یکی از عوامل بروز عدم تعادل می داند که این امر به دلیل تفاوت معمول سنی زن و مرد هنگام ازدواج ، به طور همزمان روی تعداد زنان و مردان آماده زناشویی اثر نمی کند. درواقع امکان ازدواج گروه اقلیت، در این شرایط، بیشتر از حالتی است که این عدم تعادل وجود ندارد، در حالی که شانس گروه  اکثریت کمتر خواهد شد

وی علت دیگر بی تعادلی را ناشی از آن می داند که درست در بحبوحه سنین ازدواج بخش قابل ملاحظه ای از یک جنس در دسترس نباشد ( مثلاً مردان در سالهای جنگ). همچنین دگرگونی های بلند مدت در شمار موالید، مرگ و میر و مهاجرتها، حالتهای مختلفی را در آنچه که اصطلاحاً ” تعداد افراد آماده ازدواج“ می دانند ،  پدید می آورند. برای مثال باید توجه داشت که با وجود برتری نسبت جنسی در بدو تولد برای مردان (105) هنگامی که نرخ مرگ و میر بالا باشد شمار مردان آماده ازدواج کمتر از زنان این گروه خواهد شد و هنگامی که نرخ مرگ و میر پایین باشد عکس این حالت پیش می آید. پرسا تأکید می کند که از آنجا که در کشورهای مهاجر فرست، مردان مهاجر بسیار پرشمارتر از زنان مهاجر هستند، بازار ازدواج برای گروه اخیر نامساعد است. درحالی که شرایط برای زنان کشورهای مهاجرپذیر مساعدتر خواهد بود. سرانجام نکته مهم دیگری که پرسا به آن اشاره دارد آنست که نمی توان زناشویی های بار نخست را از ازدواج های مجدد جدا ساخت، زیرا که فراوانی افراد طلاق گرفته و به ویژه بیوه گان ( ازجمله بیوه زنان )، ناگزیر باید در شرایط ازدواج هرگز ازدواج نکرده ها بازتاب پیدا کند. در نتیجه هنگامی که در گرماگرم دوره ای که مردان آماده ازدواج هستند، زنان در اقلیت باشند، شانسهای ازدواج دوباره به بیوه زنان عرضه خواهد شد و در حالت معکوس وضع برای آنان نامساعد خواهد گشت     )پرسا ، 1983: 220)

امّا در جوامع در حال توسعه عوامل دیگری که از پایین بودن سطح زندگی حکایت   می کنند، موجد عدم توازن هستند . حتی وضع در میان سیاهپوستان آمریکا نیز چنین است . تاکر با اشاره به پایین بودن نسبت جنسی در میان سیاهان امریکا دلایل زیر را موجب تفاوت در شمار دو جنس دانسته است:“ نخست بالا بودن نرخ مرگ و میر دوران جنینی که دلیل آن پایین بودن مراقبت های بهداشتی در خانواده های کم درآمد و نسبت بالای مرگ و میر در حاملگی های بزرگسالی ست، ضمن آنکه نطفه های مذکر کمتر ماندنی اند و به طور کلی مرگ و میرهای جنینی بیشتر به مردها تعلق دارد. دلیل دیگر بالاتر بودن نرخ مرگ و میر نوزادان و بالغین پسر در سیاهپوستان و تأکید بر این امر است که اطفال پسر آسیب پذیرتر از دختران هستند. سوم اینکه مردهای سیاهپوست علاوه بر آن که به نسبت تعداد زندانیان بالاتری دارند، از طیف گسترده ای از عوامل مانند تصادف، اعتیاد، خودکشی و نظایر آن می میرند و در مجموع امید زندگی در بدو تولد برای مردهای سیاه خیلی کمتر از زنان سیاه است. به این عوامل باید مورد دیگری را هم افزود و آن این است که مردان سیاهپوست به نسبت زنان هم گروه خود ازدواجهای برون گروهی بیشتری دارند“ ( تاکر ، 1996 :10)

در ویتنام نیز عدم توازن جنسی نسبتا پایداری که هم در داخل و هم در خارج از کشور به وجود آمد، موجب نگرانی در این زمینه شد . ترکیبی از رشد سریع جمعیت، مرگ و میر بیشتر مردان در جنگهای پی در پی اعم از جنگهای استقلال از فرانسه، مبارزه با امریکا و کشمکشهای کامبوج همراه با مهاجرت زیاد مردان پس از جنگ و اتحاد مجدد دو ویتنام به عنوان دلایل بروز این پدیده ذکر شدند (گودکایند[9] ، 1993 :3). آنچه که عدم تعادل در ویتنام را متمایز می کرد( جدا از مضیقه ازدواج شدید برای زنان در داخل کشور) مضیقه ازدواج مضاعفی بودکه برای مردان مهاجر این کشور وجود داشت، تا حدی که مردان مهاجر ویتنامی علی رغم مازاد زنان در داخل کشور، در نواحی مرزی دچار مشکل کمبود همسر بودند

انتخاب سنی در ازدواج

اکنون این سوآل مطرح می شود که آیا نسبتهای جنسی نامتوازن در هر سن مسئله مضیقه ازدواج را کاملاً تبیین می کنند یا خیر؟ درواقع باید نسبتهای جنسی را با توجه به وضعیت زناشویی نیز بررسی کرد، زیرا الزاماً  افراد با هم سن خود ازدواج نمی کنند. هر فرد به لحاظ موقعیت زناشویی تنها دارای یک وضع  می تواند باشد یعنی یا ازدواج کرده و یا ازدواج نکرده است و شانس او برای ازدواج بیش از آنکه به نسبت جنسی در سن او بستگی داشته باشد به نسبت جنسی در گروهی که ازدواج نکرده اند بستگی دارد. به این ترتیب علاوه بر توزیع جنس و سن مسئله انتخاب سنی در ازدواج هم مطرح می شود. زیرا نه تنها مردان معمولاً هنگام ازدواج از همسران خود بزرگترند بلکه حتی در مواقع بروز طلاق یا فوت همسر، بخش بزرگتری از مردان نسبت به زنان ازدواج می کنند و در این ازدواج نیزگرایش به زنان جوانتر از خود دارند. اگر این منبع اعوجاج را هم به منابع قبلی اضافه کنیم عدم توازن نسبت جنسی متأهلین و مجردین در بعضی از گروههای سنی چشمگیرتر می شود

پیامدهای عدم توازن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی علل همسر آزاری در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی علل همسر آزاری در ایران در word دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی علل همسر آزاری در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی علل همسر آزاری در ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی علل همسر آزاری در ایران در word :

بررسی علل همسر آزاری در ایران در word

چكیده

فایل حاضر تحت عنوان ( بررسی علل همسر آزاری در ایران ) است این فایل در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و به صورت نمونه گیری سهمیه ای انجام شده و نمونه پنجاه (50) نفر از جمعیت مورد مطالعه زنان ساكن در منطقه 15 تهران است همچنین اطللاعات به وسیله جداول یك بعدی و دو بعدی ونمودارها مورد تحلیل قرار گرفته و در آزمون فرضیات، با توجه به حجم نمونه و متغیرهای مورد نظر از آزمون کی دو استفاده شده است .

نتایج حاصل از این فایل حاكی از این است كه بین تعداد فرزندان ، درآمد مرد اعتیاد به مواد مخدر و الكل، میزان رضایت زن در انتخاب همسر، دخالت خویشاوندان مرد ، مشاهده و تجربه خشونت بدبینی مرد نسبت به زن، میزان اعتقادات مذهبی مرد، با خشونت علیه زن رابطه معنی داری وجود دارد .

در این فایل از نظریه هایی نظیر : نظریه یادگیری اجتماعی، منابع ، خرده فرهنگ خشونت، نظارت اجتماعی، ساختار اجتماعی ( تضاد و تنش )، دیدگاه پدرسالاری استفاده شده است.

بررسی علل همسر آزاری در ایران در word
فهرست مطالب

عنوانها صفحه ها

فصل اول :

– مقدمه ……………………………………………………………………………………… 1

– موضوع فایل ……………………………………………………………………….. 9

– مساله فایل …………………………………………………………………………… 15

– اهداف تحققیق …………………………………………………………………………. 16

– ضرورت و اهمیت فایل …………………………………………………………. 17

– فرضیه های فایل ………………………………………………………………….. 21

فصل دوم : پیشینه فایل

– مروری بر مطالعات پیشین………………………………………………………… 24

– مطالعات و فایلات داخلی ……………………………………………………….. 25

– مطالعات و فایلات خارجی ……………………………………………………… 34

– شرایط اجتماعی زندگی زنان ……………………………………………………. 37

– تعاریف خشونت …………………………………………………………………….. 40

– تعاریف خشونت خانوادگی ………………………………………………………. 44

– اشکال خشونت علیه زنان …………………………………………………………. 45

– زن آزاری و موارد خشونت علیه زنان ………………………………………. 49

– اعمال جنسی خشن زیانبار علیه زنان ………………………………………… 52

– ختنه دختران …………………………………………………………………………… 55

– خشونت مربوط به تهیه جهیزیه ……………………………………………….. 58

– ازدواج زودهنگام ……………………………………………………………………… 59

– همسر آزاری در جامعه (زن آزاری)………………………………………….. 61

– سبب شناسی خشونت علیه زنان کتک خورده ……………………………. 64

– آثار و عواقب خشونت علیه زنان ………………………………………………. 72

– عواملی که خشونتهای مبتنی برجنسیت را دوام می بخشد…………… 76

– علل و انگیزه تزلزل در خانواده …………………………………………………. 77

– خشونت نسبت به زنان ……………………………………………………………. 79

– تعریف خانواده و انواع آن ……………………………………………………….. 82

– انواع خانواده …………………………………………………………………………… 84

– وضعیت حقوقی زنان در ایران …………………………………………………. 88

– قوانین مربوط به ضرب و شتم ………………………………………………… 89

– روابط حقوقی زوجین ………………………………………………………………. 91

– روابط حقوقی مادر با فرزند …………………………………………………….. 92

– انتخاب حرفه وشغل ………………………………………………………………… 96

– تابعیت…………………………………………………………………………………….. 96

– سهم الارث زوجین از یکدیگر …………………………………………………… 98

– ریاست خانواده ……………………………………………………………………….. 99

– دستگاههای قضایی و اجرایی در ایران نسبت به خشونت ………….. 100

– دادگاهها چگونه علیه زنان رای صادر می کنند……………………………. 102

– مراکز مشاوره …………………………………………………………………………. 107

– حمایت و نگرش خانواده ………………………………………………………….. 108

– نظریه مربوط به خشونت شوهران علیه زنان …………………………….. 109

– نظریه سطح خرد………………………………………………………………………. 110

– نظریه منابع………………………………………………………………………………. 110

– نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………… 112

– نظریه سطح کلان……………………………………………………………………… 116

– نظریه خرده فرهنگ خشونت……………………………………………………… 117

– نظریه نظارت اجتماعی ……………………………………………………………… 121

– نظریه ساختار اجتماعی…………………………………………………………….. 123

– دیدگاه پدرسالاری …………………………………………………………………… 125

– چهارچوب نظری ……………………………………………………………………… 129

– مدل فرضی فایل …………………………………………………………………… 135

فصل سوم : مبانی روش شناسی فایل

– روش فایل …………………………………………………………………………… 137

– نمونه و روشهای نمونه گیری …………………………………………………… 138

– تعریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………… 139

– تکنیک گردآوری داده ها و تجزیه وتحلیل داده ها ………………………. 147

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

جدول (3-1-1) توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد فرزندان 149

جدول (3-2-1) توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد ماهیانه مرد 150

جدول (3-3-1) توزیع جمعیت نمونه برحسب استفاده از مواد مخدر یا الکل 151

جدول (3-4-1) توزیع جمعیت نمونه برحسب عدم رضایت زن در انتخاب همسر 152

جدول(3-5-1) توزیع جمعیت نمونه برحسب دخالت خویشاوندان 153

جدول (3-6-1) توزیع جمعیت نمونه برحسب تجربه خشونت در خانواده 154

جدول (3-7-1) توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان بدبینی در مرد 155

جدول (3-8-1) توزیع جمعیت نمونه برحسب اعتقادات مذهبی مرد 156

جدول (3-1-2) توزیع جمعیت نمونه برحسب تعداد فرزندان و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه 157

جدول (3-1-2) محاسبه کی 2 برای تعیین رابطه میان تعداد فرزندان و خشونت مرد علیه زن در خانه 157

جدول (3-2-2) توزیع جمعیت نمونه برحسب درآمد ماهیانه و ارتباط آن با خشونت در خانه 158

جدول (3-2-2) محاسبه کی 2 برای تعیین رابطه میان درآمد ماهیانه و خشونت مرد علیه زن درخانه 158

جدول (3-3-2) توزیع جمعیت نمونه برحسب استفاده از مواد مخدر و ارتباط و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه 159

جدول (3-3-2)محاسبه کی 2 برای تعیین رابطه میان استفاده از مواد مخدر و خشونت مرد علیه زن در خانه 159

جدول (3-4-2) توزیع جمعیت نمونه برحسب رضایت در انتخاب همسر و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه 160

جدول (3-4-2) محاسبه کی 2 برای تعیین رابطه میان رضایت در انتخاب همسر و خشونت مرد علیه زن در خانه 160

جدول (3-5-2) توزیع جمعیت نمونه برحسب دخالت خویشاوندان و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه 161

جدول (3-5-2) محاسبه کی 2 برای تعیین رابطه میان دخالت خویشاوندان و خشونت مرد علیه زن در خانه 161

جدول (3-6-2) توزیع جمعیت نمونه برحسب تجربه خشونت در خانواده و ارتباط ان با خشونت مرد در خانه 162

جدول (3-6-2) محاسبه کی 2 برای تعیین رابطه میان تجربه خشونت در خانواده و خشونت مرد علیه زن در خانواده 162

جدول (3-7-2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب بدبینی مرد وارتباط آن با خشونت مرد در خانه. 163

جدول (3-7-2) محاسبه کی 2 برای تعیین رابطه میان بدبینی مرد و خشونت مرد علیه زن در خانه 163

جدول (3-8-2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب اعتقادات مذهبی و ارتباط آن با خشونت مرد در خانه 164

جدول (3-8-2) محاسبه کی 2 برای تعیین رابطه میان بدبینی مرد و خشونت مرد علیه زن در خانه 164

نمودار (3-1-1)مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد فرزندان 165

نمودار(3-2-1) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب درآمد ماهیانه مرد 166

نمودار(3-3-1) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب استفاده از مواد مخدر 167

نمودار(3-4-1)مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب رضایت زن در انتخاب همسر 168

نمودار(3-5-1) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب دخالت خویشاوندان 169

نمودار(3-6-1) مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب تجدید خشونت در خانواده 170

نمودار(3-7-1) مربوط به توزیع جنسیت بر حسب بدبینی مردان نسبت به زنان 171

نمودار (3-8-1)مربوط به توزیع جمعیت نمونه بر حسب اعتقادات مذهبی مردان 172

فصل پنجم:

– بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………. 174

– مشکلات و محدودیتهای فایل ………………………………………………… 180

– پیشنهادات ………………………………………………………………………………. 181

– منابع……………………………………………………………………………………….. 184

ضمائم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مشکلات تحصیلی ناشی از تحمیل رشته از سوی والدین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی مشکلات تحصیلی ناشی از تحمیل رشته از سوی والدین در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مشکلات تحصیلی ناشی از تحمیل رشته از سوی والدین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی مشکلات تحصیلی ناشی از تحمیل رشته از سوی والدین در word

مقدمه
هدف کلی
اهداف ویژه تحقیق
بیان مسئله
اهمیت موضوع تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش انجام تحقیق
روش آماری
نمونه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
محدودیتهای تحقیق
محدودیت در کنترل محقق
تعریف عملیاتی واژه ها و اطلاعات
پایه های علمی ونظریه های مربوط به مسئله مطرح شده
انگیزش و پیشرفت تحصیلی
سابقه پژوهش
روش تحقیق
متغیرهای تحقیق
جامعه هدف : (تحقیق روی چه گروهی انجام شده است)
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار سنجش
یافته های تحقیق
تجزیه و تحلیل دادها
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع
ضمائم

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی مشکلات تحصیلی ناشی از تحمیل رشته از سوی والدین در word

1-شفیع آبادی   نظریه شغلی و حرفه ای  چاپ مجدد 1370 انتشارات رشد

2-ترجمه دکتر شفیع آبادی نظریه مشاوره و روان درمانی چاپ 1369 نشر دانشگاهی

3-شورترز راتسون    اصول راهنمایی     چاپ 1369 نشر دانشگاهی

4-شاملو سعید     بهداشت روانی      چاپ 1367 دهخدا

5-دکتر سیف علی اکبر روانشناسی پرورشی  چاپ 1363 انتشارات آگاه

مقدمه :

این تحقیق شامل پنج فصل می باشد که هر فصلی دارای بخشهای است بطور کلی هدف من از این تحقیق این بوده که بدانم خانواده ها تا چه حدی بر روی انتخاب رشته فرزندانشان تاثیر دارند و جامعه ما تا چه حدی به بعضی از رشته ها و مشاغل بها می دهد و برخی از آنها تا چه حد بی ارزش هستند زیرا سالیانه تعداد زیادی از افراد به دانشگاه ها راه می یابند و تعداد زیادی هم فارغ التحصیل می شوند بدون اینکه والدین بفهمند خواست قلبی آنها چیست و اینکه آیا این افراد به این رشته ها و مشاغل علاقه دارند یا به دلیل اجبار والدین تن به این کار می دهند که امروزه این امر در جامعه ما زیاد دیده می شود

هدف کلی :

مطالعه رابطه انتخاب رشته توسط والدین برای دانش آموزان وعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان می باشد

اهداف ویژه تحقیق :

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که بالاجبار به این رشته آمده اند

بیان مسئله :

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک آموزش و پرورش کرج که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که تحت فشار والدین به این رشته آمده اند

اگر نقش فرد و خانواده و مدرسه واجتماع را که می توانند در موفقیت فرد موثر باشند درنظر بگیریم آنگاه می توانیم در خصوص واهمیت هر یک از موارد بالا بطور مفصل صحبت کنیم

لازم به ذکر است که اگر زمینه های لازم توسط خانواده و مدرسه و اجتماع فراهم آید به منظور رشد و تحقق بخشیدن آن انگیزه و هدفهای فرد به مراتب موفقیت او بیشتر خواهد شد که در این خصوص در فصل سوم بخش پایه های علمی و نظریات مربوط به مسئله مورد تحقیق صحبت شده است

نکته قابل توجه اهمیت دادن و توجه داشتن به تفاوتهای فردی می باشد که گاهی اوقات برخی از خانواده ها به آن توجهی نکرده و می گویند که بله چون فرزندمان این عمل را انجام داده این هم می تواند یکی از زمینه هایی که از طرف خانواده موجبات این موفقیت را فراهم آورد توجه به تفاوتهای فردی بین افراد می باشد و آنگاه این توجه است که اهمیت نقش فرد را در خصوص پیشرفت و یا عدم آن مشخص می‌نماید لذا چون مقدار و میزان پیشرفت تحصیلی فرد به عوامل و فاکتورهای زیادی بستگی دارد که از میان آنها مهمترینش علاقه و انگیزه و توانایی او می باشد بنابراین سعی شده که در این تحقیق توجه افراد به این فاکتورها جلب شود یعنی شاخص مهم در پیشرفت تحصیلی افرادیکه خود با علاقه انتخاب رشته کرده اند و افرادیکه بدون هیچ انگیزه ای به این رشته تحصیلی آمده اند مورد توجه قرار گیرد وعملکرد این دو گروه با توجه به این فاکتورهای مهم در پیشرفت تحصیلی مورد مقایسه و توجه می‌باشد

اهمیت موضوع تحقیق :

در واقع این تحقیق بررسی مشکلات تحصیلی ناشی از تحمیل رشته از سوی والدین و عواقبی که بهمراه این مشکلات برای دانش آموزان مربوطه مطرح شده است از جمله افت تحصیلی مورد توجه قرار می‌گیرد که این افت تحصیلی ناشی از عدم علاقه شخصی در رشته تحصیلی مورد نظر می باشد

یکی دیگر از دلایل انتخاب و اهمیت آن در رابطه با بهداشت روانی دانش آموزانی که انتخاب رشته به آنها تحمیل شده است بخوبی قابل بحث می باشد بگونه ای که آیا این انتخاب رشته مطابق با توانایی فردی می باشد ؟ آیا مطابق با علاقه و انگیزه او می‌باشد؟آیا پیشرفت تحصیلی را می توان به راحتی برای او فراهم آورد یا اینکه تحت فشار و استرس می توان موفقیت و پیشرفت را علی رغم علاقه او می توان داشت

یکی دیگر از ضرورتهای حاضر کمک به فهم بهتر افت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیک می باشد با توجه به اینکه رشته ریاضی فیزیک از نظر اجتماعی مقبولیت بیشتری دارد و نیز با توجه به اینکه احتمال پذیرفته شدن در دانشگاه های برای فارغ التحصیل شدن در رشته ریاضی فیزیک بیشتر است لذا والدین برای افزایش احتمال موفقیت فرزندانشان در کنکور آنها را تشویق می کنند تا در رشته ریاضی فیزیک شرکت نمایند بعضا این تشویق بصورت تحمیل در می آید که بررسی این تحمیل در

عملکرد تحصیلی دانش آموزان قابل بررسی می باشد

فرضیه های تحقیق :

1-آیا بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که بالاجبار آمده اند تفاوت وجود دارد

2-چند درصد از افرادیکه بالاجبار انتخاب رشته کرده اند از تحصیل در این رشته ناراضی اند

روش انجام تحقیق :

روش انجام این تحقیق بصورت پس از وقوع می باشد و روی دانش آموزان سال دوم دبیرستان انجام گرفته است

روش آماری :

روش انجام آماری این تحقیق بصورت آزمون T  بوده است که به منظور برآورد و محل میانگین جامعه مورد استفاده قرار می گیرد

نمونه آماری :

50نفر از دانش آموزان را به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته ام که آنها را به 2 گروه تفکیک نموده ام که گروهی با رضایت انتخاب رشته کرده اند و گروهی دیگر بالاجبار والدین به این رشته آمده اند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی با نوع اعتیاد افراد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی با نوع اعتیاد افراد در word دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی با نوع اعتیاد افراد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی با نوع اعتیاد افراد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی با نوع اعتیاد افراد در word :

بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی با نوع اعتیاد افراد در word

1چكیده:

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین طبقه ی اجتماعی افراد با نوع مواد مخدر مصرفی می باشد. در این تحقیق رابطه ی بین طبقه ی اجتماعی افراد با نوع ماده مخدر مصرفی بررسی شده است بدین منظور ابتدا ویژگیهای طبقه اجتماعی افراد بررسی گردیده وشاخص های تحصیل درآمد ، شغل درنظر گرفته شد وسپس شاخص درآمد باکمک آنها سنجیده شده است .

برای شناخت بیشتر موضوع از منابع جامعه شناسی منابع روانشناسی و منابع تاریخی استفاده شده است برای بررسی سوآلات تحقیق و اهداف آن از روش توصیفی و میدانی استفاده كردیم وباکمک تکنیک های مصاحبه وضعیت طبقاتی افراد معتاد بررسی شد سپس باکمک مشاهده ومشارکت وبررسی آزمون نوع ماده مخدر مصرفی بدست آمد.

جامعه آماری تحقیق شامل كلیه ی افراى معتاد در سنین مختلف و از طبقات اجتماعی متفاوت است. همچنین اعم از اینكه ساكن شهر تهران هستند و یا مهاجرت به تهران می باشند .

روش نمونه گیری به صورت میدانی است

حجم نمونه شامل 21یک نفراز معتادین که ترک اعتیادکرده می باشد

دراین تحقیق رابطه میان طبقات اجتماعی با نوع ماده مخدر اولیه مصرفی ونیز نوع ماده مخدر درانتهای مصرف با آزمون بدست آمد ودرپایان تحقیق نتایج حاصله را مشاهده می کنیم به طوری که رابطه میان سطح طبقه اجتماعی افراد با نوع ماده مخدر مصرفی درابتدای مصرف رابطه ای وجود ندارد

مقدمه

در این تحقیق به بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر تهران پرداخته ایم.

از آن جایی كه موضوع اعتیاد و فراوانی آن یكی از دغدغه های ذهنی جامعه ما است و طی دو دوره ی كارورزی با این مسئله به طور دقیق تر آشنا شدیم پس تصمیم گرفتیم به بررسی دقیق تر آن بپردازیم.

در واقع می توان گفت: از آنجایی كه اعتیاد یكی از معضلاتی است كه به طور ملموس در جامعه ما بروز كرده و هر روز مشكلات آن مشاهده می شود پس لازم است به طور علمی تر این مشكلات بررسی گردد. در این تحقیق جامعه آماری ما شامل افراد معتاد در طبقات اجتماعی بالا، متوسط و پائین در مركز اجتماع درمان مدار T.c (هجرت) و همچنین مركز ندای آرامش در استان تهران می باشد. كه با استفاده از روش تحقیق میدانی به بررسی رابطه بین نوع اعتیاد و سطح طبقه ی اجتماعی افراد می پردازیم. بدینصورت كه ابتدا مصاحبه ی اكتشافی انجام شده و سپس مصاحبه نامه ی نهایی تنظیم گردید كه اطلاعات حاصل از آن را در فصل چهارم به طور مبسوط ملاحظه می كنید.

این پژوهش در اسفند ماه 1385 تا پایان مرداد 1386 در تهران انجام شد.

الف- بیان مسئله:

با توجه به ابعاد گسترده ای كه اعتیاد در جامعه ما یافته است و مشكلاتی كه از آن طریق گریبانگیر رشد و توسعه ی جامعه شده است ما راغب شدیم كه رابطه میان طبقات مختلف اجتماعی با اعتیاد را بررسی كنیم، همچنین از آنجایی كه متأسفانه همه ی اعضا جامعه بنوعی درگیر با اعتیاد شده اند این سؤال مطرح است: كه آیا فقط طبقات پائین كه درگیر مشكلات گسترده اقتصادی هستند پس به دلیل رفع آن درگیر اعتیاد می شوند؟ آیا ناپایداری وضع اقتصادی و مشكلات گذار فرهنگی در طبقه متوسط جامعه سبب بروز ناهنجاریهایی در خانواده شده و بیشتر طبقه متوسط را درگیر اعتیاد كرده؟

و یا رفاه و بی برنامگی برای صرف پول بادآورده در طبقه بالا افراد را به سوی اعتیاد می برد و ….. مجموعه ی این سؤالات سبب شد تا به سوی این موضوع كشیده شویم كه چه رابطه ای میان میزان ثروت و تحصیلات و نوع شغل فرد (كه در مجموع سطح طبقه ی اجتماعی افراد را می سازد) با اعتیاد وجود دارد؟ و به طور دقیق تر آیا سطح طبقاتی افراد آنان را به سوی ماده مصرفی اعتیادآور خاصی می كشاند یا خیر؟ این ایده ی اولیه تحقیق ما است.

ولی از آنجا كه برای ما سؤالات زیادی در مورد اعتیاد جوانان مطرح است مركز بازپروری T.c واقع در تهرانپارس را برای تحقیق انتخاب كردیم زیرا در این منطقه ی تهرانپارس جوانان در سنین بسیار پائین به كارهای بزهكارانه و مواد مخدر و مشروبات الكلی پرداخته اند. این وضعیت نامناسب امكان آموزش، كسب مهارتها و انتقال اندیشه های بزهكارانه و نابهنجار را در دسترس جوانان قرار می دهد. امروز شنیدن آمار و ارقام مربوط به ا عتیاد به ویژه مواد مخدر و وسایل ناشی از آن به خصوص در میان نسل جوان تصویر دردناكی را رو در روی انسان قرار می دهد كه نمی تواند بی اعتنا به این مشكل بزرگ اجتماعی باشد.

پس بر آن شدیم كه به بررسی این مشكلات و مسائل در یك پژوهش دقیق تر و علمی تر بپردازیم و به همین دلیل موضوع پایان نامه خود را با این سؤال آغاز كردیم:

سؤال آغازین: چه رابطه ای بین اعتیاد افراد و نوع ماده مصرفی آنان با طبقه ای كه متعلق به آن هستند وجود دارد؟

امروزه مصرف مواد مخدر و آثار مخرب معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر بر ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جوامع آسیب رسانده و نه تنها به صورت یك تهدید ملی بلكه فراتر از مرزهای ملی به صورت یك مسئله ی پیچیده جهانی درآمده كه شعاع مضرات و اثرات زیان بار آن گریبانگیر كشورهای بی شماری شده است.

بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی با نوع اعتیاد افراد در word
فهرست مطالب

مقدمه

الف- بیان مسئله:

ب- طرح مسئله:

آمار معتادین در ایران:[1]

ت- سؤالات پژوهش:

ث- اهداف تحقیق:

ج- اهمیت موضوع:

اهمیت كاربردی:

تعاریف و مفاهیم

تعریف اعتیاد:

معتاد:

تعریف طبقه ی اجتماعی:[2]

فصل سوم: مبانی روشی تحقیق

مقدمه

انتخاب طرح تحقیق

الف- 1: تحقیق توصیفی

الف- روش تحقیق

الف- 2: روش پیمایش

ب: تكنیكهای مورد استفاده در تحقیق:

ب- 1: مشاهده

روش های مشاهده

راهنمای تهیه گزارش از مشاهده

مصاحبه چیست؟

چگونگی آغاز مصاحبه

نقاط قوت مصاحبه:

نقاط ضعف مصاحبه:

بایدها و نبایدها در مصاحبه

ب- 3: روش مشاركت در تحقیق:

ب- 4: بررسی اسناد:

پ- جامعه آماری:

ج- حجم نمونه:

د- روش نمونه گیری:

تعریف مفاهیم اصلی تحقیق:

نتایج حاصل از پرسشنامه:

جداول فراوانی متغیرهای اصلی تحقیق:

ب: جداول زمینه ای:

ج: جداول فراوانی متغیرهای مؤثر دیگر

الف – نتیجه گیری:

منابع:


2- كریمی درمنی، حمیدرضا، توانبخشی گروههای خاص، 1382، ص 307 و 308.

2- Social Class

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق زنان و اشتغال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق زنان و اشتغال در word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق زنان و اشتغال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق زنان و اشتغال در word

چکیده    
نتیجه تحقیق     
اهداف پژوهش    
فرضیه ها    
تعاریف و مفاهیم    
معرفی انواع متغیرهای پژوهش    
مقدمه    
کار و شغل    
تاریخچه اشتغال زنان در ایران    
تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در ایران    
تاریخچه اشتغال زنان در سطح بین المللی    
دوره‌های صنعتی و زنان    
1-دوره قبل از صنعتی شدن    
2-اوائل عصر صنعت    
3-اواخر دوره صنعتی( دوره پس از جنگ جهانی دوم، 1945 به بعد)    
نگاهی به ورود زنان به بخش تولید    
زنان و توسعه    
روان شناسی اجتماعی اشتغال زن    
زن و  خدمت اجتماعی    
زنان و مسائل اجتماعی معاصر    
زنان و توسعه اقتصادی (نقش اقتصادی زنان)    
استقلال ا قتصادی زنان    
دلایلی که زنان در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نقش ارزنده تری خواهند داشت     
زنان و فعالیت اتحادیه‌ای    
شرایط کار زنان    
درآمد کار زنان    
زنان و کار    
کار زنان در داخل خانه    
کار زنان در خارج از خانه    
زیان کار زنان    
بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال    
1) وضعیت زنان در جهان    
تفاوت در دستمزدها: کارآیی یا تعصب؟    
وقت بیشتر و پول کمتر: بی‌عدالتی در کار زنان    
لزوم کار برای زن    
کیفیت زندگی شغلی و رضایت از کار    
موانع پیش روی زنان    
عامل نامرئی توسعه زنان (عوامل ضمنی)    
راه کار    
گام اول: شناخت هاف غایی واهداف مرحله‌ایی    
گام دوم: شناخت منابع و امکانات    
1- امکانات متعلق به دولت    
2-  منابع و امکانات عمومی    
3-استفاده از دستگاههای ارتباط جمعی    
4-  سازماندهی جامعه زنان    
گام سوم: شناخت موانع و محدویت‌ها    
گام چهارم: تعیین اولویت‌ها در حوزه‌های مختلف فعالیت    
گام‌ پنجم: تدوین فعالیتهای اجرایی برنامه    
گام ششم: انجام فعالیتهای پیش بینی شده    
گام هفتم: انجام نظارت بر روند فعالیتها    
ملاحظات عمومی    
1-  انتقال و تغییر در نظامهای مالی    
2-  ایجاد توانایی و توسعه شبکه‌های تجاری    
3- سازماندهی پوشش اقتصادی    
وضع فعالیت زنان درکل کشور    
منابع و مآخذ     

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق زنان و اشتغال در word

1-     ساروخانی ، باقر 1382 جامعه شناسی خانواده

2-   علویون ، سید محمد رضا ، کار زنان در حقوق بین المللی کار ،

3-   شیخی ، محمد تقی ( جامعه شناسی زنان و خانواده ،

4-    سفیری ، خدیجه ، جامعه شناسی اشتغال زنان

5-   اسلون فیدر ، شرلی مترجم : مینا اعظامی ( بار سنگین زنان شاغل

6-   توسلی ، غلام عباس ( جامعه شناسی کار و شغل

7-   کار ، مهر انگیز ، رفع تبعیض از زنان

8-   نشریه ابرار 27/11/

9-    سالنامه ی آمار کار

10-  تحقیق دانشجویان ( اشتغال زنان و محدودیتها )

11-  صابر / فیروزه / 1381 راه های توسعه و کار آفرینی در ایران

12-گزارش ملی جوانان

چکیده

در این تحقیق مطالعاتی در مورد زنان و کار و اینکه چه موانعی بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پیشرفت آنها می شود و همچنین منافعی که زنان شاغل را در بر می گیرد و راهکارهایی برای بهتر شدن سطح فعالیت و کاربرای  زنان و بررسی علل و عوامل رویکرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعیت کاری  و شرایط مناسب تری برای زنان تهیه شده است

امیدواریم که زنان ما بتوانند با کیفیت بالاتر و مشکلات کمتر در جهت فراهم شدن زندگی بهتر برای آنان به اشتغال بپردازند

نتیجه تحقیق

از 9 فرضیه موجود در تحقیق 4 فرضیه رد و 5 فرضیه اثبات شد که در زیر به شرح آنها می پردازم

فرضیه های رد شده : 1- کسب ثروت مهمترین انگیزه مادی آنها نبود ، 2- کار در خانه مانعیتی برای آنها وجود نیاوده بود، 3-استقلال مالی در گرایش زنان به اشتغال اثر ندارد، 4- بالا رفتن سن تأثیری در کم شدن رویکرد زنان به اشتغال نداشت

فرضیه های اثبات شده : 1- برخورداری از تحصیلات بالاتر سبب روی آوردن بیشتر زنان به اشتغال می شود ، 2- اگر فرصتهای شغلی بیشتر باشد زنان سریعتر به اشتغال روی می آوردند ،3- زنان شاغل خیلی کم و یا هیچ کمکی به اقتصاد جامعه نمی کنند ، 4- کسب مقام و موقعیت اجتماعی تمایل زنان را به اشتغال بیشتر می کند ، 5 – رفاه خانواده مهمترین انگیزه خانوادگی زنان شاغل است

اهداف پژوهش

1-آیا تحصیلات در گرایش زنان به اشتغال مؤثر است

2-آیا سن در میزان تمایل زنان به اشتغال مؤثر است

3-آیا انگیزه مادی کسب ثروت در میزان رویکرد زنان به اشتغال مؤثر است

4-آیا انگیزه خدمت به جامعه در گرایش زنان به اشتغال مؤثر است

5-آیا کسب موقعیت اجتماعی در تمایل زنان به اشتغال مؤثر است

6-آیا انگیزه خانوادگی در رویکرد زنان به اشتغال مؤثر است

7-آیا انگیزه استقلال مالی در میزان گرایش زنان به اشتغال مؤثر است

8-آیا وجود فرصتهای شغلی در میزان تمایل زنان به اشتغال مؤثر است

9-آیا کار در خانه در میزان رویکرد زنان به اشتغال مؤثر است

فرضیه ها

1-     هر چه زنان از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند به اشتغال بیشتر گرایش دارند

2- هر چه سن بیشتر شود میزان تمایل زنان به اشتغال بیشتر است

3- هر چه کسب ثروت بیشتر باشد رویکرد زنان به اشتغال بیشتر است

4- هر چه انگیزه خدمت به جامعه بیشتر باشدگرایش زنان به اشتغال کمتر است

5- هر چه کسب موقعیت اجتماعی بیشتر باشد تمایل به اشتغال در زنان بیشتر می شود

6- هر چه انگیزه خانوادگی بیشتر باشد رویکرد زنان به اشتغال بیشتر می شود

7- هر چه استقلال مالی بیشتر شود میزان گرایش زنان به اشتغال بیشتر می شود

8- هر چه فرصتهای شغلی بیشتر باشد تمایل زنان به اشتغال بیشتر است

9- هر چه کار در خانه بیشتر باشد میزان رویکرد زنان به اشتغال کمتر است

تعاریف و مفاهیم

تحصیل : حاصل کردن ، فراهم آوردن ، بدست آوردن ، درس خواندن ، دانش آموختن

(حسن عمید/ 1380 /ص378 )

سن: 1-شمار سال های زندگی انسان یا موجود زنده دیگر ،مدت عمر  2-دوره یا مرحله ای از زندگی

(دکترحسن انوری / 1382 /ص 1325 )

فرصت: وقت مناسب برای کاری ، پروای کار ، جمال ، نوبت

(حسن عمید / 1380 /ص 909 )

ثروت: مال، دارایی، بسیاری مال

(همان /ص 444 )

خدمت : کار کردن برای کسی

(همان / ص546 )

جامعه : گروهی از مردم که با هم وجه اشتراک داشته باشند ، صنفی از مردم ، مردم یک شهر یا کشور

(همان /ص 451 )

موقعیت اجتماعی : هویت اجتماعی که فرد در گروه یا جامعه معینی دارد ، موقعیت اجتماعی ممکن است ماهیتی بسیار کلی داشته باشد . (مانند موقعیتهایی که در ارتباط با نقشهای وابسته به جنسیت است ) یا ممکن است خیلی مشخص تر باشد (مانند موقعیتهای شغلی)

(علیرضاشایان مهر / 1377 /ص515 )

رفاه : به معنای وسیع کلمه به آسایش فکری و جسمی اطلاق می شود ، به معنای اخص به کوششهایی گفته می شود که جهت پیشرفت وضع عمومی بهداشت و خوشبختی و آسایش مادی و معنوی جامعه به کار می رود . این کوششها ممکن است از طریق اعمال سیاستهای حکومت محلی یا مرکزی و یا از طریق شرکتهای خصوصی یا مؤسسات دیگر صورت بگیرد

استقلال:آزادی داشتن ، به آزادی کاری کردن ، بدون مداخله کسی کار خود را اداره کردن

(سید مهدی مجتبوی / 1372 / صص164-165 )

اشتغال در خانه : به خدمت گرفتن فرد یا افرادی خارج از خانوار جهت انجام کار و ارائه خدماتی در آن در برابر کارکنان خانوادگی (فرزندانیکه در خانواده و زیر نظر پدر به کار

می پردازند ) که هنوز هم نسبتی بالنسبه قابل توجه از جمعیت فعال جامعه ایران را شامل

می شود . نسبت خانه و شاغلان ( افرادی که خارج از خانه به کار در آن گمارده می شوند ) سخت رو به کاهش است

(دکتر باقر ساروخانی / 1380 / صص370-371 )

معرفی انواع متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته: گرایش زنان به اشتغال

متغیر مستقل : از عوامل شخصی ، خانوادگی ، اجتماعی و اقتصادی تشکیل شده است

عوامل شخصی = تحصیلات، سن ،کار در خانه، استقلال مالی، خدمت به جامعه

عوامل خانوادگی = رفاه خانواده

عوامل اجتماعی = فرصتهای شغلی ،موقعیت اجتماعی

عوامل اقتصادی = کسب ثروت

مقدمه

انسان به طور طبیعی ، گرایش به رشد و تکامل دارد و اصیلترین تفاوت او با دیگر موجودات داشتن تفکر و خلاقیت است . این انسان متفکر، علی القاعده می باید بر اساس تفکر علمی ، روشهای نوین و شیوه های جدید در زنـدگی و محیط مـادی اطراف خویش بیـافریند . در نتیجـه دینامیـک بودن ، آفریدن و خلق کردن و حرکت به سوی تکامل جزو ذاتی انسان است . به طور طبیعی از انسان انتظار رشد و تکامل می رود و اگر سکون و ایستایی بردوره ای از تاریخ بشرحاکمیت دارد و یامللی علی رغم تحولات توسعه صنعتی هنوز زندگی دوران معیشتی را سپری می کنند ، بدون تردید موانعی در مقابل رشد و ترقی آنها وجود دارد

با رفع این موانع و آماده سازی زمینه های رشد ، جامعه باید در یک روند طبیعی به تحولات مادی و توسعه صنعتی نایل آمد . با توجه به این فرض انسان محور و کلید اصلی توسعه به شمار می آید

یکی از موضوعات اساسی در برنامه ریزیهای خرد و کلان اقتصادی کشورها توجه به نیروی انسانی است چنانچه این نیروی انسانی ماهر و متخصص باشد ، سهم زیـادی را در رشد و توسعـه خواهد داشت

(زنان حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند ) . نقش آنان عمدتاًدر برنامه های ملی و بین المللی ، در رابطه با نحوه برخورد با مقاطع بحران اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ، در مناطق در حال پیشرفت نادیده گرفته شده است . بنابراین می توانند در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی سهیم بوده و با کسب آموزش در جهات مختلف ، از جمله حرفه ، در بالا بـردن سطح تولید و بـهره وری بیشتر از نظر اقتصادی و رشد و توسعه کشور سهم به سزایی را داشته باشند

مرد و زن هر دو کار می کنند ، ولی کار آنها از بسیـاری جهات با یکدیگر متفاوت است . نظیـر: کـل ساعات کار ، نوع کار ، میزان پرداخت ، سن ، مشارکت ، خانه داری که درتمامی این موارد زنان بطور عمده نقش فعالتری نسبت به مردان دارند

از سال 1970 ، نقش زنان در نیروی کار افزایش یافته است و تقریباً در همه جا زنان بیشتر در خارج از خانه کار می کنند

تـجزیه و تفکیک شغل و تفـاوت دستمـزد ، تقـریـباً در همه جا بر شکاف بیـن آنچه را که به دست می آورند تأ کید می کند ، آنها همچنین به پول و آموزش دسترسی کمتری دارند

کار زنان کم ارزش تلقی شده و یا بسیاری از موارد ثبت نمی شود. امروز تجدیـد نظر در مفاهیـم اشتغال و بیکاری و خانه دار بودن یکی از کارهای مهم و اساسی می باشد 

زنان فعالیتهای مختلفی را در خانه و در خارج از خانه دارند . چنانچه کار را در معنای معمول آن ، هر نوع اشتغالی که پاداش مالـی بر آن مرتبت باشد ، بدانیم بسیـاری از فعالیـتهای زنان در این مقولـه نمی گنجد ، زیرا پاداش مالی ندارد . لذا با توجه به اینکه زنان بخش عظیمی از فعالیتهای داخل خانه را انجام می دهند و در صورتی که این کارها به بیان اقتصادی سنجیده می شد ، هزینه بالایی را بـرای خانواده بوجود می آورد ، ولی به هر حال امروز ایـن فعالیتها جزو کار و اشتغال به معنای معمول آن نیست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در word دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در word :

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در word

مقدمه

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.

فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.

برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: 1ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،1996 صفحه92)

2ـ از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است. (دومازیه،1372،صفحه56)

چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند.(فکوهی، ناصر 1382). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه، کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت در بین جوانان و نوجوانان ،شریفیان، مسعود، صفحه 5)

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در word
فهرست مطالب

عنوان فصل اول : کلیات صفحه

1-1 مقدمه———————————————–

2-1 بیان مسئله ——————————————–

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق ———————————-

4-1 اهداف تحقیق ——————————————-

5-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات ——————————–

1-5-1 اوقات فراغت —————————————–

1-5-2 اوقات فراغت در لغت ———————————–

1-5-3 اوقات در لغت —————————————-

1-5-4 فراغت در لغت —————————————-

1-5-5 موفقیت در لغت —————————————

1-5-6 موفقیت تحصیلی ————————————–

فصل دوم پیشینه تحقیق

1-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور ———————-

1-1-2چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی

2-1-2 نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشوربا تاکید بر فعالیتهای ورزشی 3-1-2 بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران ———–

4-1-2اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران —-

5-1-2بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

6-1-2بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی

7-1-2بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد ——————-

جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری —————–

2-2پژوهش های انجام در خارج از کشور ————————-

1- 2-2فراغت در شهر ————————————–

2- 2-2اوقات فراغت جوانان ——————————–

3- 2-2تئوری فراغت ————————————-

فصل سوم : چهار چوب نظری

1-3بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران———————

1-1-3نظریات رایزرمن ————————————

2-1-3نظریات رایت میلز ———————————–

3-1-3نظریات فلوئید هاوس———————————

4-1-3نظریات اسپنسر————————————-

1-2-3تئوری رفتار واتسن ———————————-

2-2-3تئوری انگیزه جورج هومز——————————

3-2-3تئوری طبقات گرازیا ———————————

4-2-3تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی ———————-

3-3فرضیات تحقیق —————————————

4-3مدل تحلیلی تحقیق ————————————-

فصل چهارم : مبانی روش تحقیق

1-4روش تحقیق —————————————–

2-4جامعه آماری —————————————-

3-4واحد تحلیل ——————————————

4-4شیوه ی نمونه گیری ———————————–

5-4حجم نمونه ——————————————

6-4تعریف عملیاتی تحقیق ———————————–

فصل پنجم : یافته های تحقیق

تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در word
فهرست جداول ——————————————

1-5تحلیل های تک متغیره ———————————–

1-1-5 دوره تحصیلی ————————————-

2-1-5 معدل کل——————————————

3-1-5 وضعیت تاهل ————————————–

4-1-5 رشته تحصیلی ————————————-

5-1-5 شغل پدر —————————————–

6-1-5 میزان تحصیلات پدر ———————————

7-1-5 درآمد ماهیانه خانوار———————————

8-1-5 آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟——-

9-1-5 نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟ ————————

10-1-5 انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ ————–

11-1-5 میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ ———

12-1-5 آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟———-

13-1-5 در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟ ——–

14-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ——————

15-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ————

16-1-5 آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟ ——————–

17-1-5 نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟ ————————

18-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ ——————

19-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟ ————-

20-1-5 آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟ ——–

21-1-5 نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟ ————-

22-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟ ——————

23-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟ ————

24-1-5 در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟ ————–

2-5تحلیل های دو متغیره ———————————–

1- 2-5رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه

2- 2-5رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه —

3- 2-5رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی ——

4- 2-5رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه –

5- 2-5رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در

این فعالیتها ——————————————–

6- 2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها

7- 2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت

در تحصیل ———————————————

فصل ششم : نتیجه گیری

1-6 نتیجه گیری —————————————–

2-6تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در word
فهرست منابع و ماخذ ———————————–

3-6ضمائم ———————————————

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت جمعیت شناسی و تنظیم خانواده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت جمعیت شناسی و تنظیم خانواده در word دارای 99 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت جمعیت شناسی و تنظیم خانواده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت جمعیت شناسی و تنظیم خانواده در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت جمعیت شناسی و تنظیم خانواده در word :

پاورپوینت جمعیت شناسی و تنظیم خانواده در word در 99 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

جمعیت شناسی

مطالعه علمی و تجزیه و تحلیل آماری – ترکیب و حرکات زمانی و مکانی جمعیت های انسانی – بررسی روابط سیاسی جمعیتی با عوامل زیستی بیولوژیک اقتصادی و اجتماعی است .

اهداف جمعیت شناسی

شناخت ساختار وحالات جمعیت

توصیف گذشته

بررسی روند های جمعیت ورابطه آن جنبه های مختلف سازمان اجتماعی همان منطقه

پیش بینی آینده

جمعیت

جمعی از افراد انسانی که در یک محدوده جغرافیایی به طور مستمر به شکل خانواده و خانوار زندگی میکنند .

اندیشه های جمعیت

طرفداران افزایش موالید

مخالفان ا فزایش موالید

طرفداران ثبات جمعیت

طرفداران تناسب جمعیت

عوامل مؤثر بر حركات جمعیت

1- باروری وموالید

2- مرگ ومیر

3- مهاجرت

4- ازدواج وطلاق

شاخص های جمعیتی

انواع شاخصها

• میزان:صورت كسر بخشی از مخرج كسر است،زمان وضریب دارد

• نسبت:صورت ومخرج لزوما به هم مربوط نیستند

شاخصها

زاد وولد

مرگ ومیروبیماری

مهاجرت

شاخص های زاد و ولد

میزان خام تولد:

میزان باروری عمومی

میزان باروری نكاحی

میزان باروری ویژه سنی

میزان باروری كلی

تنظیم خانواده

تعریف: تصمیم گیری اندیشمندانه، داوطلبانه،ومسئولانه زوجین در زمینه ارتقاءسلامت خانواده

نتایج حاصل از تنظیم خانواده

كاهش مرگ ومیر كودكان

كاهش مرگ ومیرمادران

تشخیص زودرس سرطانها

كاهش میزان سقط جنین

تعداد فرزندان

زمان زایمان

هماهنگی با برنامه های كشوری

تعلیم وتربیت

ارتقاء سلامت

بهبود شرایط اقتصادی

مفهوم سلامتی
Health

سلامتی تعاریف گوناگونی دارد که قدیمی ترین تعریف آن عبارت است از بیمار نبودن از نگاه اکولوژیک، سلامتی، تعادی پویا بین انسان و محیط زیست است. سلامتی، یک فرآیند تطبیق و یک حالت نسبی است. فردای جامعه با افرادی شکل می گیرد که کارآ و سالم ، برای توسعه اقتصادی-اجتماعی باشند.

دستگاه تناسلی

بخشهای دستگاه تناسلی زنان

ساختمانهای داخلی

ساختمانهای خارجی

دستگاه تناسلی خارجی

مونس پوبیس

مجرای واژن

پرده بكارت

پرینه

غدد اسكن وبارتولن

.1شناخت ساختار وحالات جمعیت

.2توصیف گذشته

.3بررسی روند های جمعیت ورابطه آن جنبه های مختلف سازمان اجتماعی همان منطقه

.4پیش بینی آینده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید