تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دختر به ورزش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دختر به ورزش در word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دختر به ورزش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دختر به ورزش در word

مقدمه
انتخاب و تنظیم موضوع تحقیق
اهمیت ورزش، تربیت بدنی و آمادگی جسمانی
نگاهی اجمالی به اهمیت اجتماعی ورزش
اهداف تحقیق در تربیت بدنی
اهداف تربیت بدنی و ورزش
اهداف تربیت بدنی در گذشته و امروز
اهداف تربیت بدنی در جامعه اسلامی
محتوای تربیت بدنی و ورزش در جامعه اسلامی
کارکرد تربیت بدنی و ورزش
تمایز صوری تربیت بدنی و ورزش جوامع
مراحل فعالیتهای ورزشی
تعریف فراغت
جامعه، فرهنگ و نقش ورزش در گذران اوقات فراغت
تربیت بدنی و ورزش و ارتباط آن با زمینه‌های
فرضیات پژوهش
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
فصل دوم : پیشینه پژوهش
تعلیم وتربیت در جوامع کهن
اهداف آموزش و پرورش در جوامع کهن
تعلیم وتربیت در ایران باستان
تربیت بدنی در ایران باستان
بررسی دیدگاه سقراط پیرامون تربیت بدنی و ورزش
بررسی دیدگاه افلاطون پیرامون تربیت بدنی و ورزش
دیدگاه ارسطو درباب تربیت بدنی
ورزش از دیدگاه اندیشمندان اسلامی
تربیت بدنی به عنوان یک پدیده اجتماعی
چرا تربیت بدنی و ورزش یک پدیده اجتماعی است؟
منشاء شناخت روابط اجتماعی، تربیت بدنی و ورزش
روابط اجتماعی و تربیت بدنی و ورزش
تربیت بدنی و ورزش درروابط اجتماعی
اهمیت بعد فرهنگی ورزش
روان شناسی ورزش
چرا روانشناسی اجتماعی ورزش را مورد مطالعه قرار می‌دهیم؟
تاثیر عوامل اجتماعی شدن
تاثیرات والدین
تاثیرات ورزش در رشد شخصیت و سازگاری اجتماعی
ورزش و رشد شخصیت
ورزش و سازگاری اجتماعی
ورزش و افزایش قابلیت جسمی
اثرات جسمی ورزش و تربیت بدنی
حفظ سلامتی با ورزشهای ساده و آسان
اثرات ورزش در متعادل کردن وزن افراد
ورزش و حفظ جوانی
آیا مغز هم احتیاج به ورزش دارد؟
تفاوتهای جنسی
تفاوتهای بدنی بین جنس مذکر و مونث
تفاوتها وشباهتهای بدنی (بین دختران و پسران)
خلاصه‌ایی از تفاوتهای بدنی در مردان و زنان بزرگسال
بالیدگی و نخستین قاعدگی
اهمیت زیست شناتی قاعدگی دیررس برای موفقیت ورزشی
اهمیت جامعه شناختی قاعدگی دیررس برای موفقیت ورزشی
تاثیرات تمرین بدنی بر کارکرد قاعدگی
چارچوب نظری
فصل سوم : روش پژوهش
روش تحقیق
روائی (اعتبار) تحقیق
ابزار اندازه گیری
اطمینان تحقیق
فرض و انواع آن
شیوه اجرا و مراحل انجام تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
بخش اول : آمار توصیفی
بخش دوم : آمار استنباطی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 1 – توصیف پاسخگویان بر اساس سن
جدول شماره 2- توصیف پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی
جدول شماره 3- توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال
جدول شماره 4- توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل
جدول شماره 5- توصیف پاسخگویان بر اساس درآمد ماهیانه خانوار

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دختر به ورزش در word

–    آقاپور- سید مهدی. جامعه شناسی ورزش. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران- حوزه معاونت امور فرهنگی و آموزشی دفتر تحقیقات و آموزش- چاپ اول

–    نشریه نیرو ونشاط ترسیمی از تربیت بدنی در جمهوری اسلامی ایران- مباحثی در تربیت بدنی تطبیقی، انتشارات اداره کل تربیت بدنی و وزارت آموزش و پرورش، چاپ اول آذرماه

–    کریستن ولز- ویژگیهای زن و ورزش- مترجم سکینه خرازی- انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران چاپ اول 300 جلد

–    آسوآهولا و براد هتفیلر-  روانشناسی ورزش با رویکرد روانی اجتماعی- مترجم رضا فلاحی- محسن حاجیلو انتشارات سازمان تربیت بدنی 300 جلد چاپ اول

–         جواد کریمی- نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهانی- مرکز نشردانشگاهی- 400 جلد چاپ اول

–    قنبری نیاکی عباس- تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان غرب- کمیته انتشارات ستاد تدوین نظام تربیت بدنی- انتشارات علامه طباطبایی چاپ اول

–    قنبری نیاکی عباس- تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی- کمیته انتشارات ستاد تدوین نظام تربیت بدنی- انتشارات علامه طباطبایی- چاپ اول

–    نشریه ماهانه زیور ورزش- شماره 164- وزارت آموزش و پرورش- معاونت تربیت بدنی و تندرستی خرداد سال

–         آندره کرسون- فلاسفه بزرگ- ترجمه کاظم عمادی- سازمان تربیت بدنی سال

–         صالحی محمد تقی- ورزش بزرگسالان و ورزش هگانی- سازمان تربیت بدنی سال

–    عازی زاده مهدی، سلحضور بهمن- تربیت بدنی عمومی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها- چاپ چهارم 15000 جلد

–         دورانت ویل- تاریخ فلسفه- دکتر عباس زریالب جویی

–         صبوری حسین، ورزش در اسلام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی چاپ اول

مقدمه

مفهوم تربیت بدنی و ورزش به چه چیز اطلاق می‌شود؟ آیا یک ابزار اجتماعی است یا روشی است برای اصلاح و هدایت اجتماع، مهارتی فنی است یا روشی است تربیتی، تکنیک است یا تربیت، یک شیء مادی است یا پدیده‌ای اجتماعی است، کمیت گرایی یا ماشینی بودن را طی می‌کند یا به دنبال کیفیات و محتوای انسانی است

تک بعدی و تک ساختی است یا جامعیت و مشمولیت را در موضوع خود به همراه دارد به عبارت دیگر تنها متوجه جسم و بعد مادی انسان است یا متوجه کل حقیقت او و همه ابعاد وجودی او را در نظر دارد. علاقه‌اش به ارزشهای انسانی چگونه است. آیا تربیت بدنی و ورزش تنها به خاطر پرورش اندام، قدرتمندی جسم و جسم پروری است یا برای تقویت قوای جسمی و روحی و هم عقلی باید مورد نظر باشد و آیا می‌تواند این کارآیی مهم را از خود بروز دهد و به غیر از جسم در ابعاد دیگر انسان تاثیر بگذارد. اساساً همان گونه که اکنون در جهان معاصر مطرح می‌باشد آیا تربیت‌بدنی و ورزش برای برگزاری مسابقه و رکورد گیری فردی و گروهی، عامل سرگرمی، تفنن، قهرمان پروری، کسب شهرت و نام، منابع درآمد وپول، ربودن جایزه و کاپ و مدال و از اینگونه مسائل پرزرق و برق می‌باشد

این سوالات اندکی از مسائلی است که دقیقاً به نوع بینش اجتماعی و ماهیت آن در جوامع مختلف بستگی تام داشته و براساس آن هویت تربیت بدنی و ورزش چهره اصلی خود را مشخص ساخته است و میزان و جهت گیری آن در تحولات انسانی و اجتماعی بروز عینی می‌یابد. با این اوصاف برای شناخت حقیقی تربیت بدنی و ورزش باید به فرهنگ اجتماعی مراجعه نمود و نوع آن را مورد شناسایی قرار داد. اگر جنبه‌های مادی فرهنگ بر جنبه‌های ذهنی و معنوی آن برتری داشته و به عنوان عامل تغییر اصلی در ساختار اجتماعی و بینش حاکم بر آن پذیرفته شود ویا مادیت فلسفی و حتی مادیت اخلاقی بر شئون فردی و اجتماعی یک جامعه حکم براند تربیت بدنی و ورزش با هر میزان و با هر کیفیت یک تربیت بدنی و ورزش صحیح نخواهد بود چرا که فرهنگ اجتماعی در نهایت لذت و رفاه هرچه بیشتر را به عنوان هدف نهایی می‌پذیرد که در حقیقت تحقیر انسان و حقارت اجتماع را در پیروی از این اهداف پست حیوانی به دنبال دارد و تربیت بدنی و ورزش نیز اهداف نهایی خویش را در همین حد نازله محصور نماید و لذا به صورت صحیح در جامعه رشد نخواهد داشت. بالعکس چنانچه جنبه‌های معنوی فرهنگ برجنبه‌های مادی آن برتری داشته و توجه به فرهنگ اجتماعی و تربیت انسانها سرفصل تربیتهای دیگر اجتماعی اعم از اقتصادی، نظامی، سیاسی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی و; قرار گیرد. یقیناً تربیت بدنی و ورزش در مجرای حقیقی و صحیح خویش هدایت شده و فصل نوینی در تاریخ پرفراز و نشیب آن آغاز می‌گردد که این دوای اصلی در تربیت بدنی و ورزش در سراسر جهان بوده و علت آن را باید دقیقاً در فلسفه اجتماعی و بینش اجتماعی و اهدافی که برای هدایت و سعادت حقیقی اجتماع و انسان اعلام می‌کند جستجو شود. بدین ترتیب این نتیجه حتمی محرز و مبرهن است که تکاپو و تلاشگری مجامع ورزشی در داخل یا خارج از کشور و در سطح جهانی برای دست یابی و تحقق تربیت بدنی و ورزش صحیح با کارکرد اجتماعی که تکامل انسانها و جامعه را به دنبال داشته باشد اگر فقط در محدوده تربیت بدنی و ورزش محدود و محصور شود و مبارزه‌ای سخت و رویارو با فرهنگ و فلسفه اجتماعی حاکم بر جهان از طریق همین پدیده انسانی و اجتماعی صورت نگیرد، از آنجا که تربیت بدنی و ورزش جزئی از فرهنگ اجتماعی و به شدت از آن متاثر می‌باشد لذا این فعالیتها برای تصیح تربیت بدنی و ورزش ثمره چندانی نداشته و عواقب زیانباری ناشی از تربیت بدنی و ورزش ناصحیح و آلت دست مجامع استکبار شرق و غرب همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، لذا باید باور نمود و برآگاهان و دلسوزان حقیقی ورزش بباورانند که حتی اگر بخواهند صرفاً تربیت بدنی و ورزش در جهان و ورزش در مسیر صحیح سوق داده شود و به مسائل حیاتی جوامع انسانی و دو قطبی شدن جهان کاری نداشته باشند، با این وجود تصحیح فرهنگ اجتماعی و بینش اجتماعی که زیربنای نوع و ماهیت تربیت بدنی و ورزش محسوب می‌شوند برای دوستاران و آگاهان آن یک وظیفه اجتناب ناپذیر بوده و لاجرم باید به مبارزه‌های بزرگ از طریق همین پدیده و اهرمهای موجود در آن یعنی مجامع ورزشی، مسابقات ورزشی و; دست یازند و بدون این مبارزه وصول تربیت بدنی صحیح و زیرساز اجتماع در واقع از عالم خیالات و ذهنیات خارج نشده و فعالیت نخواهد یافت بدین ترتیب جایگاه حقیقی آن هرگز به دست نمی‌آید

انتخاب و تنظیم موضوع تحقیق

برای اینکه یک فعالیت پژوهشی مفید و مثبت را صورت دهیم باید موضوع آن را مشخص و واضح نماییم. معمولاً تحقیق از جایی آغاز می‌شود که پژوهشگر در مسیر یادگیری و افزایش آگاهیهای خویش و براساس سابقه ذهنی دریافته است که پاسخ سوالی یا راه حل مشکلی را ندارد و یا آنچه که در این باره می‌داند با ابهام و تردید همراه است

بنابراین نخست باید در نهایت دقت و تعمق و بدون شتابزدگی به تنظیم و بیان موضوع خود بپردازد

با این توضیحات موضوع تحقیق که پیش رو دارید ورزش و تربیت بدنی است و مسئله مورد تحقیق بررسی علل و یا عواملی است که می‌تواند در گرایش دانشجویان دختر در دانشگاهها موثر باشد

اهمیت ورزش، تربیت بدنی و آمادگی جسمانی

از اهداف بسیار مهم تربیت بدنی و ورزش پیشرفت مهارتهای حرکتی و آموزش صحیح تمرینات ورزشی برای پیشرفت در مهارتهای اجتماعی و گروهی می‌باشد و با بهره گیری از این علم کودکان امروز به جوانان سالم و فعال از نظر جسمانی، روحی و روانی در آینده تبدیل خواهند شد. علم تربیت بدنی با هدف رسیدن به سطح مناسبی از آمادگی جسمانی برسه معیار متمرکز می‌باشد

الف

1)      سلامتی قلبی، ریوی، عروقی

2)      قابلیت انعطاف پذیری عضلات، رباطها، تاندونها و مفاصل

3)      قدرت و توان تحمل عضلانی

4)      ترکیب بدنی

5)      وضعیت تغذیه‌ای مناسب

ب

1)      کاهش استرسها و فشارهای عصبی

2)      رهایی از افسردگی

3)      بهبود عادات خواب

4)      کاهش هیجان و اضطراب

5)      بهبود وضعیت کار

6)      توانایی لذت از زندگی

ج

1)      بهبود وضعیت روابط اجتماعی

2)      پیشگیری از آلودگی نوجوانان

3)      یادگیری احترام به قوانین و مقررات و حقوق دیگران

نگاهی اجمالی به اهمیت اجتماعی ورزش

حرکت وجنبش از ویژگیهای حیات انسان و دارای انگیزه و ریشه‌ای در سرشت او و عاملی برای سلامت و نشاط اوست. انسان نیازمند به حرکت و ناگزیر از حرکت است، منع انسان از حرکت نه تنها موجب توقف رشد بلکه، سبب افسردگی، بروز رفتارناهنجار و از دست رفتن شور و نشاط زندگی وی می‌گردد. نیاز انسان به حرکت و فعالیت در طول حیات تاریخی او همواره با کسب تجارب و کشف روشهای جدید برای رفع آن همراه بوده است. تربیت بدنی و ورزش در طول تاریخ زندگی انسان به شیوه‌های گوناگونی متجلی شده است. ورزشهای امروزی صور مختلفی از فعالیتهای جسمی و تربیت بدنی است که در چهارچوب نظام تعلیم و تربیت هر جامعه و همراه با ارزشهای فردی و اجتماعی آن موجبات پرورش فکری و جسمی کودکان و نوجوانان را فراهم می‌آورد

تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت و وسیله‌ای است برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان نباید چنین تصور شود که تربیت بدنی امری بی ارزش و تفننی است، و صرفاً وسیله‌ای برای سرگرمی و مشغولیت کودکان و نوجوانان است، بلکه برعکس باید آن را جزء مهمی از فعالیتهای زندگی به شمار آورد. مفاهیمی مانند تندرستی، سلامت بهداشتی، رشد فردی و اجتماعی و سلامت روحی ارتباط نزدیکی با تربیت بدنی و ورزش دارد. نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که ملل متحد جهان همواره به نقش و اهمیت ورزش توجه داشته‌اند و از آن در پرورش نوجوانان خود و آماده کردن آنها برای مشکلات فردی و اجتماعی استفاده می‌کردند

ارزشهای مقبول و مورد تایید در جامعه می‌تواند تعیین کننده نوع فعالیتها و روشهای اجرایی تربیت بدنی باشد. هرگاه فعالیتها و ورزشهای بومی و سنتی ملل و اقوام مختلف جهان را مورد مطالعه قرار دهیم، تنوع و صور مختلفی از بیان حرکتی را مشاهده خواهیم کرد

شرایط اضطراری و جنگهای عقیدتی- سیاسی سلف را با استکبار جهانی، ضرورت توجه به توسعه تربیت بدنی را در بین اقشار مختلف جامعه دو چندان می‌سازد، تا آنان را در مقابله با ترفندهای استکبار جهانی هرچه بیشتر مهیا و آماده سازد. (تربیت بدنی عمومی- نمازی زاده و سلحشوز ص1)

اهداف تحقیق در تربیت بدنی

به دلیل آنکه مهارتهای حرکتی زیربنای مهارتها و یادگیریهای ذهنی است. تحقیق در زمینه تربیت بدنی و ورزش را اساساً در جهت تامین اهداف زیر می‌توان برشمرد

 برای نوشتن رساله یا پایان نامه

فراهم نمودن اطلاعات ترغیب کننده برای دست اندرکاران آموزش و پرورش به لحاظ جلب حمایت آنان از برنامه‌های تربیت بدنی

فراهم نمودن اطلاعات آگاه کننده برای مسئولان اجتماعی در جهت توسعه توجه به امور تربیت بدنی در جامعه

فراهم نمودن بنیادهای فکری و علمی برای موجه و با ارزش نشان دادن مسئله‌ای ویژه از مسائل تربیت بدنی، چون رابطه وزن و موفقیت در تحصیل و مانند آن برای دست اندرکاران، والدین و به طور کلی مردم جامعه. (نشریه نیرو نشاط- اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش- شماره7- 1363)

اهداف تربیت بدنی و ورزش

1 هدفهای بهداشتی و تندرستی

–         تامین سلامت و بهداشت بدن و تجهیز آن در برابر عوارض و بیماریها

–         تامین و تسهیل شرایط رشد و تقویت بدن در حد امکان و توان و رعایت جنبه اعتدال در آن

–    ایجاد ورزیدگی و هماهنگی در بین اعضاء و اندامها به منظور برخوردار شدن از قدرت، سرعت، چابکی و مهارت

–         ایجاد مقاومت و افزایش میزان تحمل و عادت دادن آدمی به صبر و استقامت در برابر شداد و سختیها

–         دستیابی به قدرت ضبط ارادی اعضای بدن و به کار انداختن ارادی آنها

–         بازسازی و نوتوانی بدن به منظور رفع نقایص جسمی و نارساییها

2 هدفهای پرورشی و اخلاقی

–         پرورش روان و ایجاد زمینه برای استقلال شخصیت، سعه صدر، همت بلند، ایثار و فداکاری

–         دستیابی به مراتب قوت قلب، جزات، شهامت، استقامت، پایداری و تقویت روحیه

–         رشد و پرورش رغبتهای مثبت و جهت دهی آنها به سوی خیر وکمال

–         توجه به کرامت و والایی خود و خویشتنداری در برابر نابسامانیها و مفسده‌ها

–         شناخت مسئولیتهای انسانی و اسلامی و سعی در انجام دادن هرچه بهتر تکالیف و وظائف خود

–         افزایش توان و قدرت تصمیم گیریهای سریع، عادلانه، اقتصادی و مشروع

–         رشد و پرورش توجه و دقت، مقایسه و تشخیص و جهت دادن به آنها

–         خودداری از پذیرش تحمیلی افکار و عقاید مذموم و ارشاد و هدایت دیگران در صراط مستقیم

3 هدفهای روانی و اجتماعی

–         تقویت روان وافزایش توانمندی آن در مبارزه با هواء نفسانی و غلبه بر حسادت، خودپسندی و کینه توزی

–         تعدیل عواطف و در ضبط آوردن حالاتی چون خشم، ستیز، ترس و محبت

–         رفع عوارض روان از نگرانیها، انزواجوییها، یاسها و ترسها

–         دستیابی به شادابی و نشاط که همواره برای تداوم و رشد حیات ضروری است

–         پرورش فرد، هوش و قوه کنجکاوی و دیگر ذخایر وجودی انسان

–         محقق ساختن امکانات بالقوه موجود در انسانها و بهره‌مند کردن آنها از ذخایر وجودی خود

–         تمرین تشکل  تخرب و تن دادن به سازماندهی و تعاون برای پیشبرد اهداف و عادت به انضباط و دقت در امور

5     هدفهای حرکتی و مهارتی :

–         شناخت استعدادهای حرکتی و پرورش و شکوفایی آنها و دیگر قابلیتهای فطری و استعدادهای خدادادی

–         تمجید فرهنگی و تقویت حسن زیبا شناسی در حرکات

–         یادگیری مهارتهای حرکتی و ورزشی و ایجاد هماهنگی عصبی و عضلانی

–    بهره مند شدن از فعالیتهای حرکتی و جسمی در گذراندن سالم اوقات فراغت. (تربیت بدنی عمومی- نمازی زاده و سلحشور ص 5-6)

اهداف تربیت بدنی در گذشته و امروز

مطالعه و تحقیق و تحلیل تاریخی احوال اقوام گذشته و حال نشان می‌دهد که سعی و تلاش انسان در این رابطه قدمت تاریخی دارد، تاآنجا که می‌توان گفت ادامه حیات اقوام ابتدایی بدون حرکت و فعالیت میسر نبوده است. اجرای فعالیتهایی از قبیل زوبین اندازی، تیراندازی با تیرو کمان، کوه پیمایی، غارپیمایی، کشتی گیری و حتی اجرای مسابقه‌های دو که در قرآن کریم در داستان برادران یوسف از آن ذکری به میان آمده است. جملگی حاکی از رواج فعالیتهای جسمانی و تربیت بدنی در نزد ملل و اقوام روزگاران گذشته بوده است

در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان تربیت بدنی و ورزش بخش مهم و جدایی ناپذیری از برنامه‌های کلی تربیت کودکان و جوانان به حساب می‌آید. امروزه علل مختلف براساس جهان بینی و شناخت کلی از انسان به طرح و تنظیم برنامه‌های ورزشی و تربیت بدنی می‌پردازند و این گونه برنامه‌ها را در زندگی خانوادگی و آموزشگاهی نسلهای حال و آینده خود قرار می‌دهند

 اهداف عمده تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت از حفظ سلامت، تعمیم بهداشت، رشد و تقویت قوای جسمی، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی، کسب شادابی و نشاط، نیل به موفقیت در وظائف حرفه‌ای و شغلی بوده است. اهداف فوق تا به امروز با مختصر تغییری در نزد اکثریت جوامع بشری ترغیب می‌شود و بر حسب ضرورت تاریخی بریک یا چند تاکید بیشتری به عمل می‌آید

در عصر حاضر، در سایر تحولات اجتماعی و سیاسی جهان به ویژه در دنیای غرب مقاصد دیگری به اهداف فوق افزوده شده و مفهوم ورزش به جای تربیت بدنی رنگ و صورتی دیگر پیدا کرده است و در بیشتر موارد به خدمت استعمار درآمده و عاملی برای تحقیر و سرگرم نگه داشتن ملل مستضعف جهان گردیده است. تربیت بدنی که در آغاز پیدایش آن صورتی فردی و در نهایت ملی داشته اینک به صورت جمعی و بین المللی درآمده تا وسیله‌ای برای بهره‌وری مقاصد سیاسی کشورهای استعمار طلب باشد. (همان منبع ص2)

اهداف تربیت بدنی در جامعه اسلامی

پیش از اینکه دیدگاه اسلام در زمینه ورزش و تربیت بدنی مطرح گردد ضروری است نظر این آئین الهی درباره بدن انسان شناخته شود. در این آئین مقدس اسلام، برخلاف بسیاری از آیینهای دیگر، بدن آدمی مورد تحقیر نیست. اسلام بدن انسان را چیزی بی ارزش نمی‌شمارد، زیرا بدن انسان ابزار تکامل روح اوست. تحقیر بدن در حکم تحقیر شخصیت آدمی و کسی که مرتکب این عمل شود مستوجب کیفر وقصاص می‌باشد

در اسلام حفظ بدن از خطرها و آسیبها و تامین موجبات سلامت و بهداشت آن وظیفه‌ای الهی است و تضعیف و یا تحقیر بدن امری ناروا و مذموم است. امام سجاد(ع) در رساله حقوق می‌فرمایند: «ان لبذنک علیک حقاً». بدن تو برتو حقی دارد و حق آن این است که آن را سالم، نیرومند، مقاوم در برابر شراید و سنتها ودر کمال نشاط نگه داری. طول عمر و صحت بدن و ایمن بودن از بلاها و رنجها از اموری است که پیشوایان دین همواره در ادعیه خود از خداوند مسئلت می‌نموده‌اند. در متون زیادی هست که در آنها بر حفظ بدن از خطر و تامین سلامت و بهداشت آن تاکید شده و طرق مختلفی برای این منظور ارائه گردیده است. ارزش بدن و سلامت آن در اسلام به حدی است که بعضی از دانشمندان اسلامی گفته‌اند: «پیامبران اسلامی در آغاز نبوت و رسالت خود باید سالم و از نقص بدنی دور و برکنار باشند.»

در بینش اسلامی، بیماری تن از مهمترین بلاها و گرفتاریها محسوب می‌شود. صدمه زدن عمومی به بدن ظلم به شمار می‌آید و آدمی را مستحق کیفر و عقوبت می‌سازد. بدن هدیه‌ای است الهی که براساس حسن و کرامت آفریده شده است و ظرافت شگفت انگیزی در آن به کار برده شده است و مطالعه و تامل در آن موجب افزایش معرفت انسان نسبت به خداوند متعال می‌گردد. بدن وسیله‌ای برای به جای آوردن فرائض دینی و عبادات است. نماز، روزه، جهاد و انواع خدمتها به خلق هدا با توانایی بدن و سلامت آن میسر می‌شود. نماز شب و قیام در خلوت شب در سایه توان بدنی امکان پذیر است

دربینش اسلامی میان بدن و روح تاثیر و ارتباط متقابل وانفکاک ناپذیر وجود دارد. سلامت یا ضعف و بیماری بدن در نشاط و فعالیت و یا افسردگی وناتوانی روح تاثیر مستقیم دارد. تربیت و تقویت بدن و آمادگی همه جانبه آن مورد توجه اسلام است و در صورتی که همراه با ذکر و یاد خدا باشد عین عبادت است. برخلاف آنچه بعضی از ناآگاهان می‌پندارند، ورزش کاری لغو نیست. کار لغو از نظر اسلام گفتار و یا رفتاری است که در آن فایده‌ای مشروع و یا عقل پسند وجود نداشته باشد، و ورزش اینچنین نیست. درخواست سلامت و قوت بدن از خداوند جزء دعای مسلمانان است، چنان که در دعای ابوحمزه شمالی می خوانیم: «الهم اعطنی السعه فی الرزق; والصحه فی الجسم و القوه فی البدن»

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انعطاف پذیری در ورزش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انعطاف پذیری در ورزش در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انعطاف پذیری در ورزش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انعطاف پذیری در ورزش در word

انعطاف پذیری در ورزش  
تغییرات مقابله  
ورزش هایی مفید  
الف) تمرینات گرم کننده :  
ب) تمرینات استقامتی (هوازی)  
برای انجام پیاده روی نکات زیر را رعایت کرد  
ج) تمرینات انعطاف پذیری  
برای انجام تمرینات انعطاف پذیری نکات زیر مهم است  
نمونه هایی از تمرینات انعطاف پذیری:  
د) تمرینات تعادلی  
نمونه تمرینات تعادلی  
هـ) تمرینات قدرتی  
نمونه تمرینات قدرتی  
و) حرکات انقباضی ایستا  
نمونه هایی از تمرینات انقباضی ایستا  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله انعطاف پذیری در ورزش در word

1-اولین کنفرانس سالمندی در ایران (1379) «مجموعه مقالات سالمندی (سه جلد) ».تهران: گروه بانوان نیکوکار با انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2-جدول ترکیبات مواد غذایی (1378) ترجمه آریو موحدی و رویا روستا. انتشارات تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

3-جزوه « ورزش سالمندان» ،(1377) اداره کل بهداشت خانواده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

4-غفارپور، معصومه و همکاران راهنمای مقیاس های خانگی، ضرایب تبدیل و درصد خوراکی مواد غذایی (1378) ، ناشر: نشر علوم کشاورزی

5-کلاهدوز، فریبا (1377 ) « تغذیه سالمندان» ، اداره تغذیه با همکاری اداره کل بهداشت خانواده، وزارت بهداشت

6-میرمیران ، پروین- اصول تنظیم برنامه های غذایی (1378)- بنیاد امور بیماریهای خاص. تهیه شده در مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 انعطاف پذیری در ورزش

با افزایش سن تغییرات متعددی در قسمت های مختلف بدن ایجاد می شود. قلب ، ریه ها، سیستم عصبی، عضلات و استخوان ها دچار تغییرات ناشی از افزایش سن می شوند

قدرت عضله قلب کاهش می یابد

ظرفیت ریه برای جذب اکسیژن کم می شود

اگر تحرک و ورزش نداشته باشیم

عضلات ضعیف می شوند

کارایی مفاصل کم می شود

استخوان ها پوک می شوند

همه این ها موجب محدود شدن فعالیت و حرکت می شود و بی حرکتی نه تنها بیماری های جسمی بسیاری را به دنبال خواهد داشت بلکه موجب تنهایی و افسردگی نیز خواهد شد. مشکل دیگری که با بی حرکتی به وجود می آید، عدم توانایی انجام کارهای روزمره و وابستگی به دیگران است

تغییرات مقابله

یک راه مطمئن برای کنترل و به تاخیر انداختن عوارض پیری ورزش منظم است

به نکات زیر توجه نمایید

ـ فعالیت و ورزش منظم در طول عمر، به خصوص سنین بالا عامل حفظ و حتی تقویت ظرفیت های قلبی، ریوی، عصبی و اسکلتی است

ـ با فعالیت فیزیکی می توان مرگ و میر ناشی از بیماری های عروقی قلب، سرطان روده بزرگ و افزایش قند خون بزرگسالی را کاهش داد

ـ فعالیت فیزیکی در کنترل چاقی، کلسترول بالا و فشار خون موثر است

ـ ورزش یکی از عوامل مهم برای قرار گرفتن کلسیم در داخل استخوان و محکم شدن استخوان ها است

ـ ورزش از افسردگی های دوران پیری جلوگیری می کند

فواید زودرس ورزش، شامل بهبود تعادل و هماهنگی، افزایش قدرت عضلانی ، افزایش انعطاف پذیری و متابولیسم هوازی بدن است

پس اگر می خواهید

کمتر به اطرافیان وابسته باشید،

کارهای مورد علاقه تان را انجام دهید،

زندگی شاداب داشته باشید وهزینه کمتری را صرف درمان کنید همراه با ما ورزش کنید

همه ما، از کودکی تا سالمندی در هر سطحی از سلامتی به ورزش نیاز داریم

اگر دلایلی برای منع فعالیت فیزیکی وجود داشته باشد، مطمئناً افزایش سن و ضعف جسمانی جزو آنها نیست. امروزه حتی برنامه های ورزشی خاصی برای افرادی که به بیماری هایی نظیر نارسایی قلبی- عروقی، فشارخون بالا، افزایش قند خون ، پوکی استخوان، افسردگی ، سرطان دستگاه گوارش و چاقی مزمن مبتلا هستند، طراحی و آموزش داده می شود

تمریناتی که آموزش داده می شود برای افراد سالم است. بنابراین لازم است پس از مشورت با پزشک، تمرینات ورزشی را آغاز کنید. اگر سال هاست که ورزش نکرده و بی تحرک بوده اید باید تمرینات ورزشی را با تعداد کم و طول مدت کوتاه آغاز کنید

ما در اینجا از هریک از انواع حرکات ورزشی، مثال های ساده ای که نیاز به وسایل خاص نداشته و بدون صرف هزینه قابل انجام است را به شما نشان می دهیم

شما می توانید با آموختن این تمرین ها، حتی کارهای روزانه خود را به صورت ورزش در آورید

حتی افراد بسیار ضعیف و ناتوان نیز می توانند با فعالیت های فیزیکی مناسب سلامتی شان را به دست بیاورند و به دیگران وابسته نباشند

پس بیایید ورزش و فعالیت های بدنی را به عنوان بخشی از زندگی روزمره خود قرار دهیم.به یاد داشته باشیم ورزش زمانی مفیدخواهد بود که به طورمنظم انجام شود

ورزش میزان اکسیژن در ریه و قلب را افزایش می دهد

ورزش هایی مفید

انواع تمرینات ورزشی

انجام شش نوع تمرینات ورزشی برای شما مفید است. تمرینات گرم کننده، تمرینات استقامتی (هوازی)، تمرینات انعطاف پذیری، تمرینات حفظ تعادل ، تمرینات قدرتی و تمرینات انقباضی ایستا

الف) تمرینات گرم کننده

تمرینات ساده کششی هستند که با انجام آن بدن شما برای انجام سایر تمرینات آماده می شود. به خصوص قبل ازانجام تمرینات انعطاف پذیری و تمرینات قدرتی باید حتماً حرکات گرم کننده را انجام دهید

قبل از انجام هر حرکت یک نفس عمیق بکشید

1) بایستید و دست ها را روی شانه بگذارید. در حالی که به روبرو نگاه می کنید، شانه ها را به سمت عقب بکشید. از یک تا شش بشمارید. به حالت اول برگردید

2ـ) بایستید دست ها را روی شانه بگذارید. در حالی که به روبرو نگاه می کنید، شانه ها را به سمت جلو بکشید از یک تا شش بشمارید. به حالت اول برگردید

ورزش موجب کاهش توده های چربی در بدن می شود

3) در حالی که دست ها در کنار بدن آویزان است، هر دو شانه را بالا ببرید . از یک تا شش بشمارید. به حالت اول برگردید

4) دست راست را به سمت بالا ببرید. مثل اینکه می خواهید دستتان را به سقف بزنید. به حالت اول برگردید. این حرکت را با دست چپ تکرار کنید. 4 تا 8 بار این حرکت را تکرار کنید

5) در حالی که دست ها در کنار بدن آویزان است،بیایستید. هر دو دست را به سمت جلو بیاورید. انگشتان دست را در هم فرو کنید. دقت کنیدکه کف دست ها رو به جلو وآرنج ها صاف باشند. از یک تا شش بشمارید. به حالت اول برگردید.همه ما پیر می شویم، اما می توانیم سالم پیر شویم

6) دست ها را روی شانه بگذارید. شانه ها را از عقب به سمت جلو به صورت نیم دایره بچرخانید. در طی این حرکت آرنج ها خود به خود از پهلو به جلو می آیند. سعی کنید حرکت به آرامی و با کنترل انجام شود. این حرکت را 3 تا 5 بار تکرار کنید

7) در ادامه حرکت قبل، شانه ها را از جلو به سمت عقب به صورت نیم دایره بچرخانید. در طی این حرکت آرنج ها خود بخود از جلو به پهلو می روند. سعی کنید حرکت به آرامی و با کنترل انجام شود. این حرکت را 3 تا 5 بار تکرار کنید.حرکات 1 تا 7 را می توان در حالت نشسته بر روی صندلی یا روی زمین هم انجام داد.طوری ورزش کنید که نفس کم نیاورید

8) پشت به دیوار بایستید. به آرامی به سمت راست بچرخید و سعی کنید کف دست چپ را به دیوار برسانید. به حالت عادی برگردید. این حرکت را به سمت چپ نیز انجام دهید. این حرکت را 3 تا5 بار تکرار کنید

9) پشت یک صندلی بایستید. پشتی صندلی را با دو دست بگیرید. پای راست را جلو و پای چپ را به اندازه یک گام، عقب قرار دهید. زانوی پای راست را خم کنید. در حالی که زانوی پای چپ صاف و کف پای چپ روی زمین است. پنجه پاها باید رو به جلو باشد. (اگر حرکت را درست انجام دهید در پشت ساق پای چپ احساس کشش می کنید)از یک تا شش بشمارید. به حالت عادی برگردید. این حرکت را در حالتی که پای چپ جلو و پای راست عقب است تکرار کنید.ورزش موجب استحکام استخوان ها می شود

10) دو دقیقه درجا راه بروید. پاها را بالا بیاورید و دست ها را آزادانه حرکت دهید مثل رژه رفتن. برای انجام این حرکت بهتر است کفش ورزشی بپوشید و یا اینکه زیر پایتان یک چیز نرم مثلاً چند لایه پتو یا یک تشک باشد

ب) تمرینات استقامتی (هوازی)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آموزش والیبال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آموزش والیبال در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آموزش والیبال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آموزش والیبال در word

تاریخچه والیبال  
تولد والیبال  
تکنیک توپگیرى  
انواع تکنیکهاى مقدماتى توپگیرى  
تمرینات توپگیرى با یک دست )غلت(  
حرکت به اطراف  
شیرجه  
– ایستادن در مقابل دیوار و انجام حرکت افت:  
– اجراء فن شیرجه با خم شدن کامل روى زمین:  
– دریافت توپهاى آویزان در زیر توپ:  
تکنیکهاى مقدماتى توپگیرى (2)  
نکات ایمنى  
قوانین و مقررات (2)  
تعویض بازیکنان  
محدودیتهاى تعویض  
تعویض استثنائى  
تعویض بواسطه اخراج یا محرومیت  
تعویض غیرقانونى  
خطاهاى ضربه حمله  
خطاهاى دفاع روى تور  
استراحت در بازى  
مقدمات مسابقه  
قوانین و مقررات )3(  
توپ  
توپ در بازى  
نحوه استقرار بازیکنان در زمین  
آرایش تیم (ترکیب)  
کاپیتان  
– وظایف عمده کاپیتان:  
مربى- وظایف مربى:  
قوانین و مقررات )4(  
جاگیرى بازیکنان در زمین  
خطاهاى جاگیرى  
تعداد ستها در یک مسابقه  
تشکیلات داورى  
وسایل تخصصى رشته  
منطقه بازی  
سطح بازى کردن  
خطوط روى زمین  
مناطق و نواحى  
درجه حرارت  
نور  
تور و میلهها  
ساختار تور  
نوارهاى کنارى  
آنتنها  
میلهها  
وسایل اضافى  
موارد منع  
منابع :  

تاریخچه والیبال

والیبال در سال 1895 میلادی مطابق با سال 1274 شمسی توسط ویلیام .ج . مورگان مدیر Y.M.C.A در هولیک ایالت ماساچوست آمریکا ابداع شد

درابتدا این ورزش مینتونت نام گذاری شده بود ودلیل انتخاب این نام برای همگام نامعلوم بود. تحت تأثیر محبوبیت فراوان بسکتبال در بین عامه، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ورزشی را به وجود آورد که بازی ازروی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده ازتوئی توپ بسکتبال که به دلیل سبکی وزن به دست ها آسیب نمی رساند بازی را شروع کرد. با وجود اینکه به طور آهسته و کند از Y.M.C.A آغاز شد ولی طولی نکشید که در کلیه شهرهای ماساچوست و نیوانگلاند عمومیت یافت.دراسپرینگ فیلد، دکتر ت-آهالستیگ با مشاهده بازی، مینتونت را به والیبا ل تغییر نام داد، زیرا قصد اساسی از بازی کردن، فرستادن و برگشت دادن ردو بدل کردن توپ از روی تور است که کلمه والیبال در معنا این نیت را مشخص می سازد. با اینکه والیبال در آغاز ورزش سالنی بود و در محل های سرپوشیده بازی آن انجام می شد و اساساً برای فعالیت های سرگرم کننده پیشه وران و تجّار اختصاص یافته بود ولی کم کم به زمین های روباز کشیده شد و به عنوان یکی از فعالیت های جالب توجه تابستانی درآمد و به شدّت تعقیب می شد. در آغاز برای بازی والیبال قوانین خاصی تدوین نشده بود، هر فرد و در هر کشوری به میل خود و به طریق مختلف با توپ بای می کردند. رفته رفته والیبال در مناطق و نواحی مختلف جهان گسترش می یافت. همچنان که هر ابداع یا اختراعی در آغاز با نواقص همراه بوده و به مرور زمان تکمیل و رفع نواقص می شود، والیبال نیز ازاین قاعده مستثنی نبود و کم کم قوانین برای این بازی وضع شد و روش ها و حرکات تکنیکی جایگزین حرکات قبلی گردید. درسال 1900 پذیرفته شد که امتیازات هر ست بازی 21 پوئن امتیاز باشد. درسال 1912 سیستم چرخش به تصویب رسید.درسال 1917 پذیرفته شد که هر ست بازی 15 پوئن امتیاز باشد.درسال 1918 تعداد بازیکنان هر طرف زمین 6 نقر پیشنهاد شد که مورد قبول عامه قرار گرفت.درسال 1921 موافقت شد که هرتیم با سه ضرب توپ را به طرف دیگر بفرستد.درسال 1923 اندازه زمین بازی 9×18 متر تعیین شد.به مرور در سال های بعد، قوانین فراوانی برای این بازی وضع شد و در بسیاری از قوانین قبلی نیز تغییراتی حاصل گشت که هنوزهم این تغییرات سال2000 ادامه دارد و هر چهار سال یک بار در کنگره بین المللی والیبال تغییراتی در قوانین بازی به تصویب می رسد و در آخرین کنگره جهانی که درسال 1998 میلادی 1377 شمسی هم زمان با برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات والیبال جهانی مردان و سیزدهمین دروه زنان در ژاپن برگزار شد با تصویب و تغییر قوانین مانند روش امتیاز گیری با برد رالی، امتیازات 25 برای ست های اول، دوم، سوم و چهارم و امتیازات 15 برای ست پنجم و همچنین تصویب بازیکن دفاعی لیبرو، به کار بردن روش جدید دگرگونی و هیجان فراوانی دربازی والیبال به وجود آورده است. اولین کشور خارجی که والیبال را پذیرفت، کشور کانادا و به سال 1900 بود. اساساً نهضت Y.M.C.A سازمان جوانان مسیحی در معرفی این ورزش به دیگر کشورهای جهان و تعمیم آن سهم فراوانی دارد. بازی والیبال در پایان سال1900 به هندوستان و در سال های 1905 به کوبا، 1909 به پورتریکو، 1910 به فیلیپین، 1912 به اوروگوئه، 1913 به چین و 1917 به ژاپن و به تدریج ازسال 1914 به بعد توسط سربازان قوای آمریکا و مستشاران و اشخاص دیگر به کشورهای اروپائی از قبیل فرانسه، چکسلواکی، لهستان، شوروی و بلغارستان و سایر کشورهای اروپائی معرفی شد و تعمیم یافت. ولی بسبب بیگانه بودن این ورزش برای اروپائیان درابتدا امر قبول آن به کندی صورت می پذیرفت. فرانسه، چکسلواکی و لهستان سه کشوری بودند که قبل ازدیگران اقدام به تشکیل فدراسیون ملّی والیبال در کشور خود نمودند. کشور شوروی که در سال1923 اقدام به تأسیس انجمن ملّی والیبال نمود برای پیشرفت و دگرگونی آن فعالیت زیادی به عمل آورد. اصولاً شوروی از کشورهائی است که در پیشرفت تکنیک و تاکتیک والیبال و تنظیم قوانین درجهان سهم به سزائی دارد و برای قهرمانی در مسابقات است که قدرت بزرگ جهانی به حساب می آید. کشورهای فرانسه، چکسلواکی و لهستان پس از تشکیل فدراسیون ملّی مصمم شدند که با کمک کشورهای دیگر فدراسیون بین المللی را تأسیس نمایند و در سال 1936 بینگام بازی های المپیک در برلین آلمان در این زمینه فعالیت زیادی نمودند ولی با آغاز جنگ بین المللی دوّم و طغیان آن در اروپا اقدامات آنان متوقف شد. به طور کلّی تغییرات و پیشرفت والیبال را میتوان به سه دوره تقسیم نمود، دوره اوّل ازسال آغاز تا سال 1918، دوره دوّم ازسال 1919 تا سال 1946 و دوره سوّم از سال 1947 به بعد که تغییرات و پیشرفت اساسی والیبال در دوره سوم صورت پذیرفته است. پس از جنگ بین المللی دوّم، فعالیت های فراوان برای حرکت جدید به والیبا ل مجدداً آغاز شد و اولین مسابقه بین المللی درقاره اروپا بین دو کشور فرانسه و چکسلواکی در شهر پاریس برگزار گردید. پیگیری برای تأسیس فدراسیون بین المللی والیبال ادامه یافت. مذاکرات بین سه کشور فرانسه، چک و لهستان منتج به موافقت در جهت تشکیل کنگره ویژه برای تأسیس اتحادیه بین المللی والیبال گردید.سرانجام در تاریخ آوریل 1947 کنگره ای با شرکت نمایندگان چهارده کشور از سراسر جهان در پاریس برگزار و موافقت شد فدراسیون بین المللی والیبال (F.I.V.B ) تأسیس گردد که این فدراسیون در پاریس تشکیل شد و آقای پل لیبود از کشور فرانسه به عنوان اولین رئیس فدراسیون بین المللی والیبال انتخاب شد. به زودی کشورهای زیادی درخواست عضویت خود را برای پیوستن به فدراسیون بین المللی اعلام نمودند که امروز این فدراسیون حدود 217 کشور عضو دارد سال 2000 و بیش از 200 میلیون نفر از مردم جهان والیبال بازی می کنند. اولین رئیس انتخابی فدراسیون بین المللی والیبال آقای پل لیبود از کشور فرانسه تا سال 1984 یعنی 37 سال تمام ریاست فدراسیون بین المللی را با قدرت برعهده داشت و توانست با کمک سایر اعضاء این فدراسیون را در ردیف فعال ترین فدراسیون ها، و والیبال را در زمره بزرگ ترین ورزش های جهانی درآورد. پس از تأسیس فدراسیون بین المللی، کمیته های مختلفی در داخل آن به وجود آمد و برنامه مسابقات رسمی بین المللی تنظیم و آغاز شد. درسال 1949 اولین دوره مسابقات جهانی والیبال برای مردان درپراگ و درسال 1952 دومین دوره مسابقات جهانی مردان و اولین دوره مسابقات جهانی زنان در مسکو برگزار شد. برنامه این مسابقات بطور منظم هرچهار سال یکبار تاکنون درکشورهای مختلف انجام شده است. در سال 1998 دوره چهاردهم مسابقات جهانی مردان با شرکت 24 تیم و دوره سیزدهم مسابقات جهانی زنان با شرکت 16 تیم در کشور ژاپن انجام یافت. تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران در این مسابقات شرکت نمود و به سبب اهمیتی که والیبال در بین ورزش ها به دست آورد، در سال 1964 مسابقات والیبال مردان و زنان به برنامه بازی های المپیک توکیو اضافه شد که تاکنون سال 2000 درنه دوره از بازی های المپیک برنامه های آن اهمیت خاصی انجام شده است. علاوه بر مسابقات قهرمانی جهان و المپیک، مسابقات والیبال مردان و زنان در سراسر جهان با عنوان های: جام جهانی، لیگ جهانی، قهرمانی اروپا، پان آمریکن، قهرمانی آسیا، بازی های آسیائی، والیبال ساحلی، جهانی دانشجویان یونیور سیاد، قهرمانی آفریقا، ارتش های جهان، گراندپری زنان، راه آهن های جهان، قهرمانی ناشنوایان، قهرمانی معلولین، پارالمپیک معلولین، قهرمانی کشورهای عربی، چهارتیم برتر، جایزه بزرگ، ستاره ها و تورنمنت های بین المللی و دوستانه و غیره درگروه های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بطور منظم انجام می شود.درتاریخچه والیبال جهان باید کشور ژاپن را به عنوان دگرگون کننده تکنیک ها، تاکتیک ها و آمادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود دگرگون کننده در سرویس، ساعد، انواع تاس ها، توپ گیری و انواع آبشارهای سرعت با پاس های کوتاه الف و ب و ترکیبی و به ویژه بدنسازی

تولد والیبال

والیبال ورزش مورد علاقه سربازها در جنگ جهانی دوم ورزش والیبال (Volleyball) که در ابتدا مینتونت (Mintonette) نامیده می شد در سال 1895 – یعنی چهار سال پس از تولد بسکتبال – توسط فردی بنام ویلیام جی مرگان (William G. Morgan) ابداع شد. مرگان متولد سال 1870 در شهر نیویورک بود که پس از تحصیل در کالج جوانان مسیحی مسئولیت تهیه برنامه های ورزشی برای سلامت و تندرستی مردان به او واگذار شد
این بازی از ترکیب بازی های بسکتبال، تنیس و هندبال بدست آمد و هدف اولیه آن بود که برای افرادی که تمایل به تحرک کمتری دارند ابداع شود. قوانین ابتدایی بسیار ساده بود چرا که بیشر از آنکه شبیه ورزش باشد یک تفریح محسوب می شد اما بتدریج پس از آنکه این ورزش در کشورهای دیگر – بخصصو فیلیپین – نیز بصورت جدی مورد استفاده قرار گرفت لزوم تدوین قوانین رسمی برای آن احساس شد
تور اولیه ای که برای این بازی در نظر گرفته شده بود با ایده از تنیس دو متر انتخاب شد و با توپ بسکتبال شبیه به بازی هند بال انجام می شد. این ورزش تا سال 1900 توپ مخصوصی برای خود نداشت و با هر توپی – از جمله توپ بسکتبال – آنرا بازی می کردند. هدف هر تیم آن بود که توپ را در زمین حریف به زمین بیندازند و در این راه ممکن بود هر چند بار توپ را در دست یاران خودی بچرخانند. در سال 1912 امتیازهای هر گیم به 21 ثابت شد و رتفاع تور بالاتر رفت. شاید تعجب کنید اما فیلیپینی ها اولین قوانین مدون برای این بازی را در سال 1916 تهیه کرند و به دنبال آن در سال 1928 اتحادیه والیبال ایالات متحده تشکیل شد و به وضع قوانین این ورزش اقدام کرد. از جمله وقایع مهمی که در ارتباط با این ورزش به مرور زمان رخ داد می توان به این موارد اشاره کرد
1917 : امتیازهای هر گیم از 21 به 15 تغییر کرد
1920 : تعداد ضربات برای هر طرف به 3 محدود شد
1922 : اولین دوره رسمی مسابقات در بروکلین با حضور 27 تیم از 11 ایالت آمریکا برگزار شد
1930 : اولین بازی والیبال ساحلی دو نفره انجام شد
1947 : فدراسیون بین المللی والیبال بنام Federation Internationale De Volley-Ball با اختصار FIVB تشکیل شد
1948 : اولین دوره مسابقات رسمی والیبال ساحلی انجام شد
1949 : اولین دوره مسابقات جهانی والیبال در شهر پراگ چک اسلواکی برگزار شد
1964 : والیبال برای اولین بار به جمع بازی های المپیک در ژاپن پیوست
1987 : FIVB والیبال ساحلی را نیز به مجموعه مسابقات جهانی ورزشهای مختلف اضافه کرد
1996 : والیبال ساحلی دو نفره نیز بعنوان ورزش رسمی المپیک شناخته شد

تکنیک توپ‌گیرى

فن توپ‌گیرى یکى از فنون مهم در والیبال پیشرفته محسوب مى‌شود. اجراء این مهارت طبعاً به آمادگى بدنى قابل توجهى نیاز دارد

– وضعیت ایستاده

در این حالت پاها از مفصل زانو کم‌تر خمیدگى دارد. از این‌رو فراگیر در حالت تقریباً ایستاده به اجراء این مهارت اقدام مى‌کند تصویر زیر

– وضعیت خمیده

در این حالت خمیدگى پاها از ناحیه مفصل زانو بیشتر مى‌شود، به‌طورى که بدن فراگیر مرکز ثقل به زمین نزدیک‌تر مى‌شود تصویر زیر

– وضعیت نشسته

فراگیر در این حالت با خم کردن زانوها، کاملاً به سطح زمین نزدیک مى‌شود. نکته مهم و قابل توجه‌اى که در هر سه وضعیت ایستاده، خمیده، نشسته کاملاً به چشم مى‌خورد. صاف بودن پشت فراگیران در هنگام اجراء این مهارت است تصویر زیر


انواع تکنیک‌هاى مقدماتى توپ‌گیرى

– توپ‌گیرى با یک دست (غلت)

هنگامى که براى دریافت توپ فرصت کافى نباشد و توپ در فاصله بیشترى نسبت به فراگیر قرار داشته باشد، دریافت آن با یک دست صورت مى‌گیرد، زیرا همواره در اجراء چنین مهارتى طول یک دست بیشتر از طول دو دست کارآئى پیدا مى‌کند. از آن گذشته به‌دلیل داشتن سرعت اولیه دریافت‌کننده، ممکن است اُفت به زمین با غلت زدن همراه شود. بنابراین لازم است براى اجراء صحیح این مهارت، مرکز ثقل بدن تا سر حد امکان به زمین نزدیک شود و سپس زانو روى محور انگشتان پا طورى چرخش کند که کاملاً وزن بدن را تحمل نماید. در این حالت است که توپ با ساعد دریافت‌کننده تماس پیدا مى‌کند و او پس از زدن ضربه به توپ، بلافاصله به پهلو چرخیده، روى تهیگاه خم مى‌شود تا افت کامل صورت گیرد و با غلت خوردن روى شانه مخالف سریعاً به حالت اولیه برمى‌گردد. نکته مهم در اجراء صحیح این فن، قوسى کامل است که باید هنگام افت به زمین در قسمت پشت فراگیر به‌وجود آید. همچنین گفتنى است که تمرین این فن در دو سمت راست و چپ اجراء مى‌شود تصویر زیر

تمرینات توپ‌گیرى با یک دست )غلت(

از فراگیران خواسته مى‌شود که در انتهاى تشک در یک صف بایستند. آنگاه به فرمان مربى یکى پس از دیگرى تکنیک غلت زدن را انجام دهند. اصلاح حرکات در این مقطع از تمرینات، داراى اهمیت بیشترى است )تصویر زیر(

2. با توپ

مربى همراه فرد کمک‌کننده، نزدیک تور در مقابل فراگیران قرار مى‌گیرد. سپس از آنان مى‌خواهد که یکى پس از دیگرى به روى تشک آمده، توپ‌هائى را که پرتاب مى‌شود به‌صورت غلت زدن دریافت نمایند. این تمرین را مى‌توان پس از اجراء صحیح آن، بر روى زمین نیز انجام داد )تصویر زیر(

حرکت به اطراف

1. حرکت به سمت جلو (گام به جلو)

2. حرکت به سمت عقب )گام به عقب(

در این حالت توپ در بالاى سر یا در پشت سر فراگیر در حال فرود آمدن است. چنانچه فراگیر بخواهد توپ را با ساعد دریافت نماید، لازم است چند قدم به سمت عقب رفته تا توپ را با ساعد دریافت و ارسال کند (تصویر زیر)

3. حرکت به سمت راست(گام به راست)

فراگیر هنگامى براى دریافت توپ به سمت راست حرکت مى‌کند که توپ در چند قدمى سمت راست او در حال فرود آمدن باشد. در این وضعیت ابتدا پاى راست و سپس پاى چپ فراگیر به‌صورت گام پهلو در مسیر توپ برداشته مى‌شود. گاهى اوقات به لحاظ نزدیک بودن توپ، تنها با انجام یک گام بلند نسبت به دریافت توپ اقدام مى‌شود )تصویر زیر(

4. حرکت به سمت چپ )گام به چپ(

هنگامى که توپ در سمت چپ فراگیر فرود مى‌آید با برداشتن چند گام پهلو در جهت مسیر توپ، نسبت به دریافت آن اقدام مى‌شود

شیرجه

مسلم است که لازمه یادگیرى صحیح و کوتاه مدت مهارت‌ها، در وهله اول به آمادگى بدنى مطلوب و قابل قبول بستگى دارد. داشتن فیزیک بدنى خوب نیز از جمله موارد مهم یادگیرى محسوب مى‌شود. بازیکن والیبال باید بتواند سریع بدود، تغییر مسیر ایجاد کند، پرش مناسب داشته باشد، براى کسب چابکى به یادگیرى مهارت‌هاى ژیمناستیک بپردازد و; . آمادگى عضلانى خصوصاً در اهرم‌هاى دست نیز یکى دیگر از موارد قابل توجه است که براى فراگیرى مهارت شیرجه الزامى به‌نظر مى‌رسد. به‌علاوه تمرینات تخصصى و متنوعى وجود دارد که به بازیکن کمک مى‌کند تا بتواند فن شیرجه را بهتر بیاموزد. اجراء موفقیت‌آمیز این مهارت از سوى فراگیران، رفته رفته موجب ایجاد انگیزه قوى‌تر براى فراگیران بیشتر مى‌شود. آنان از اجراء این فن لذت مى‌برند و بیشتر کوشش مى‌کنند تا مهارت را به نحو بهترى بیاموزند. تمرینات شیرجه، این امکان را براى فراگیران فراهم مى‌کند تا آنان بتوانند ویژگى‌هاى مشخصى را به نمایش بگذارند. نکته مهم دیگر اینکه در حد امکان لازم است از سایر ورزش‌هائى که بیشتر با مهارت‌هاى این ورزش همخوانى دارد استفاده شود. اجراء این تکنیک در قدیم از وسعت و زیبائى خاصى برخودار بود و تماشاگر از دیدن چنین صحنه‌هائى به‌وجد مى‌آمد. ولى به همان نسبت، انجام این فن به‌دلیل نداشتن آمادگى لازم با خطر همراه بود. امروزه تکنیک پیشرفته آن ضمن داشتن زیبائى خاص خود تا حد قابل قبولى موجب شده تا صدمات احتمالى این فن به حداقل برسد، زیرا اجراء آن در ارتفاع پائین و تقریباً هم‌سطح زمین انجام مى‌شود

1. نحوه اجراء مهارت شیرجه

براى اجراء این فن، ابتدا بدن در حالت کاملاً خمیده قرار دارد. پاها ضمن اینکه از هم فاصله دارند، یک پا جلوتر از پاى دیگر قرار مى‌گیرد. در حالتى که بدن خمیده است با برداشتن یک گام بلند به سمت توپ و نزدیک کردن بدن به سطح زمین، مقدمات شیرجه فراهم مى‌شود. هر قدر که در این حالت بدن به زمین نزدیک‌تر باشد، امکان اجراء صحیح و ساده‌تر این مهارت بیشتر است. علاوه بر آن احتمال آسیب‌دیدگى کم‌تر مى‌شود. در هنگام اجراء این تکنیک، وزن بدن با فشار پاى عقب به جلو منتقل مى‌شود و سپس قسمت سینه، عضلات ران و دست‌ها با زمین تماس پیدا مى‌کند. براى خنثى شدن فشار وارده، بدن در جهت مسیر توپ روى زمین کشیده مى‌شود. در هنگام افت به زمین، پاى جلوئى از زانو خم شده، به سمت بیرون متمایل مى‌گردد. در این حالت قسمت داخلى پا با زمین تماس دارد و با راست شدن کشیده شدن آن، بدن به سمت جلو هدایت مى‌شود. این عمل باعث مى‌شود که فراگیر با دست کاملاً کشیده بتواند در فاصله بیشتر، توپى را که در حال نزدیک شدن به زمین است با پشت دست دریافت کند. بعضى مواقع فاصله توپ تا زمین به قدرى ناچیز است که اغلب، داوران در هنگام قضاوت با مشکل مواجه مى‌شوند تصویر زیر

2. تمرینات شیرجه

– شنا با توپ

از فراگیران خواسته مى‌شود هر یک توپى را در مقابل خود به زمین گذاشته، با قرار دادن دست‌ها بر روى آن و قرار گرفتن پاها در امتداد بدن، به حرکت شنا بپردازند. چنانچه شنا رفتن با انگشتان دست صورت گیرد، ضمن تقویت عضلات دست‌ها، موجب افزایش قدرت پنجه‌ها نیز مى‌شود تصویر زیر

– ایستادن در مقابل دیوار و انجام حرکت افت

از فراگیران خواسته مى‌شود که به فاصله یک دست در مقابل دیوار قرار بگیرند در صورت عدم دسترسى به دیوار مى‌توان از سکوهاى اطراف زمین و; استفاده کرد آنگاه در حالى که پاها در یک نقطه ثابت است به سمت دیوار حرکت افت را انجام دهند و سپس با وارد کردن فشار به دیوار به حالت اولیه برگشت نمایند. همین تمرین را مى‌توان رفته رفته بر روى یک سکو و یا نیمکت که ارتفاع کم‌ترى نسبت به دیوار دارد انجام داد و سپس با کسب آمادگى لازم در حالت افت کامل بر روى زمین، براى انجام آن اقدام نمود تصویر زیر

– اجراء فن شیرجه با خم شدن کامل روى زمین

از فراگیران خواسته مى‌شود ابتدا بر روى تشک ژیمناسیک و سپس بر روى زمین، فنّ شیرجه را با خم کردن کامل خود به سمت زمین انجام دهند. فراگیران در این تمرین ابتدا یکى از پاها را جلوتر قرار داده، با گذاشتن دست‌ها به زمین، بدن را به سمت جلو مى‌کشند، آنگاه توپ فرضى را با پشت دست دریافت و ارسال مى‌کنند تصویر زیر

– دریافت توپ‌هاى آویزان در زیر توپ

پس از آموزش شیرجه به‌صورت بدون توپ و تصحیح حرکات فراگیران، از آنها خواسته مى‌شود که با اجراء صحیح این فن، توپ‌هاى آویزان در زیر تور را دریافت نمایند. چنانچه بخواهیم تمام فراگیران به‌طور فعال‌تر به این تمرین بپردازند، با آویزان کردن حداقل سه توپ در زیر تور والیبال و تشکیل سه گروه مجزا به این تمرین اقدام مى‌کنیم توضیح اینکه توپ‌ها در داخل تورى خود، از زیر تور به حالت آویز نصب مى‌گردد

فراگیران در یک صف در داخل زمین به سمت تور و در تشک قرار مى‌گیرند. سپس آموزگار در حالى که توپ‌آویزى در دست دارد، از آنان مى‌خواهد تا با اجراء صحیح این مهارت، توپ را دریافت کنند. این تمرین پس از کسب آمادگى‌هاى لازم بر روى زمین نیز انجام مى‌شود

تکنیک‌هاى مقدماتى توپ‌گیرى (2)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاریخچه زورخانه در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاریخچه زورخانه در ایران در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاریخچه زورخانه در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تاریخچه زورخانه در ایران در word

مقدمه     

سَر دم        

افزارهای ورزش باستانی        

جامه‌های ورزش باستان        

گردانندگان زورخانه        

مقام ورزشکاران در زورخانه    .   

شیوه ورزش باستانی   .   

جای ایستادن ورزشکاران در گود        

شنا رفتن    .   

چرخ زدن    .   

کبـّاده کشیدن        

کُشتی     

دعا کردن        

گل ریزان        

منابع   

مقدمه

زورخانه جایی است که مردان در آن ورزش می کنند و بیشتر در کوچه پس کوچه های شهر ساخته شد است. بام آن به شکل گنبد و کف آن گودتر از کف کوچه است . در آن کوتاه و یک لختی است و هر که به خواهد از آن بگذرد و داخل زورخانه بشود باید خم شود . می گویند در زورخانه را از این رو کوتاه می گیرند که ورزشکاران و کسانی که برای تماشا به آنجا می روند به احترام ورزش و ورزشکاران و آن مکان خم شوند. این در به یک راهروی باریک با سقف کوتاه باز می شود و آن راهرو به «سردم زورخانه» می رود . درمیان زورخانه گودالی هشت پهلو و گاهی شش پهلو به درازی 5 یا 4 متر و پهنای 4 متر و ژرفای 3 چارک تا یک متر کنده شده که «گود» نامیده می شود. در کف گود چند لایه بوته و خاشاک گذاشته و روی آن بوته و خاشاک خاک رس ریخته و هموار کرده اند. بوته و خاشاک را برای نرمی کف گود می ریزند و هر روز روی این کف را پیش از آن که ورزش آغاز شود با آب «گل نم» می زنند تا از آن گرد برنخیزد

سراسر دیواره گود ساروج اندود شده است و لبه آن به جای هزاره آجری با چوب پوشانده شده است تا اگر ورزشکاران هنگام ورزش به لب گود بخورند تنشان زخمی نشود. در بالا و دور گود غرفه‌هایی ساخته شده که جای نشستن تماشاچیان و گذاشتن جامه ورزشکاران و لنگ بستن تنکه پوشیدن آنان است . یکی دو غرفه از این غرفه‌ها نیز جایگاه افزارهای ورزشی است

سردم

سر دم زورخانه در یکی از غرفه های چسبیده به راهروی زورخانه درست شده است و آن صفه ای است نیم گرد که کف اش از کف زورخانه یک متر تا یک و نیم متر بلندتر است. در جلوی «سر دم» چوب بستی است که به آن زنگ و پوست پلنگ و زره و سپر و پر قو آویخته است. بر روی سکو زیر چوب بست اجاقی کنده شده که در آن آتش میریزند و هرگاه اجاق نداشته باشند منقلی زیر چوب بست می گذارند و مرشد تنبک خود را با آتش اجاق یا منقل گرم می کند تا صدای آن رساتر درآید

می‌گویند نخستین کسی که طرح ساختمان زورخانه را ریخت «پوریای ولی» بود. نام پوریای ولی (محمود قتالی خوارزمی) است و او در نیمه دوم سده هفتم و نیمه نخستین سده هشتم هجری می زیسته است . او پهلوان و شاعر و عارف بوده و دمی گرم و گیرا داشته است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کشیدگی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کشیدگی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کشیدگی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کشیدگی در word

کشیدگی‌ها (اسپرین)

کشیدگی با اسپرین درجه دوم

کشیدگی شدید یا اسپرین درجه سوم

اسپرین

اسپرین مچ پا (پیچیدگی)

اسپرین لیگامنت‌های جانبی

اسپرین مفصل لگن

استرین و اسپرین گردن

کبودی، اسپرین و استرین

کشیدگی رباط‌ها

درمانهای اولیه

منبع

کشیدگی‌ها (اسپرین)

اسپرین یعنی کشیدگی یا پارگی لیگامنت. این پارگی ممکن است به صورت کامل، سطحی و یا جزئی باشد. صحبت درباره پارگی کامل یا شدید لیگامنت که بسیار جدی است و معمولاً هم نیاز به عمل جراحی می‌باشد از بحث ما خارج است. خوشبختانه اکثر کشیدگی‌های ورزشی ناشی از پاره شدن سطحی لیگامنت می‌باشد، که بهبودی کامل آن در طول چند هفته میسر است. در کشیدگی جزئی فقط چند تا از رشته‌های لیگامنت پاره و یا کشیده می‌شوند، بدین لحاظ صدمه و آسیب‌دیدگی هم بسیار جزئی است

در پاره‌ای مواقع یک لیگامنت از استخوان جدا شده و با خود تکه استخوانی را همراه می‌آورد. که در این حالت (کندگی استخوان یا جدا شدن رباط و یا تاندون) نامیده می‌شود. (یعنی پارگی قسمتی از بافت که از نسج خود جدا شده باشد). مشکل است که این نوع کشیدگی یا شکستگی را بدون عکس‌برداری با اشعه (X) ایکس تشخیص داد. اکثر پزشکان ورزشی  برای هر نوع کشیدگی، عکسبرداری به وسیله اشعه ایکس را اصرار می‌ورزند. در حالی که من استفاده از اشعه ایکس را هنگامی تجویز می‌کنم که تغییر شکل، تورم و درد شدید در محل آسیب دیده مشاهده شود. چنانچه تورم و درد در طول 24 ساعت از بین نرود، در این صورت به عکس‌برداری به وسیله اشعه ایکس نیاز می‌باشد

بهتر است در مورد لیگامنت‌ها یا رباط‌ها بیشتر بدانیم

 لیگامنت‌ها به وسیله رگهای خونی تغذیه می‌شوند، و هر نوع پارگی لیگامنت سبب پاره شدن یکی از رگهای موئین می‌شود، و در نتیجه خونریزی داخل مفصل ایجاد می‌شود. این همان چیزی است که تورم سریع یک مفصل آسیب دیده را موجب می‌شود. میزان و اندازه یک تورم همواره خاک از کشیدگی یا پارگی شدید نیست، بلکه این تورم نشان دهنده آسیبی است که به رگهای خونی وارد شده و لیگامنت‌ها صدمه ندیده‌اند. معمولاً پزشکان معالج کشیدگی‌ها را با روش (I.C.E) انجام می‌دهند. (I) مخفف یخ، (C) مخفف کمپرس با حوله تر و (E) مخفف تبخیر و تصعید به عضو آسیب‌دیده است

استفاده از یخ در ماساژ دادن موضع درد، کمکی به منقبض شدن رگهای خونی داخل مفصل و کاهش خونریزی است. عمل کمپرس و تصعید بیشتر برای نقصان خونریزی داخل مفصل صورت می‌گیرد

هنگامی که خونریزی متوقف شدف معمولاً بعد از 48 ـ 24 ساعت به ورزشکار اجازه داده می‌شود تا حرکات محدودی را روی مفصل انجام دهد. در صورتی که حرکت، درد و ناراحتی مفصل را سبب شود، شخص مصدوم فقط می‌تواند به فعالیت‌هایی مبادرت ورزد که موجب بروز درد نشود. در اینجا درد به عنوان یک راهنما به حساب می‌آید

به هیچ وجه برای معالجه کشیدگی از حرارت درمانی استفاده نکنید، زیرا حرارت سبب افزایش جریان خون در یک نقطه و موجب افزایش میزان تورم می‌شود. استفاده  از حرارت زمان درمان را طولانی‌تر می‌کند. بسیاری از متخصصات و مربیان ورزشی استفاده از گرداب را برای معالجه و مداوای کشیدگی توصیه می‌کنند. در حالیکه حرارت درمانی سبب افزایش جریان خون می‌شود و نباید از این روش به عنوان درمان استفاده کرد و گاهی اوقات، پزشکان به شخص آسیب دیده استفاده از گرداب یا حرارت را، آنهم بعد از گذشت مدت زمانی حدود     72ـ 48 ساعت بعد از آسیب‌دیدگی توصیه می‌کنند.  به هر حال این نوع معالجه برای درمان آسیب های ورزشی متداول نیست. علت بروز اکثر کشیدگی یا پیچیدگی‌های مکرر به مفاصل بی‌ثباتی هستند که نیاز به معالجه پیچیده‌تری دارند. بهتر است درباره مفصل بی‌ثبات بیشتر صحبت کنیم. مفصل بی‌ثبات، مفصلی است که نمی‌تواند در یک جهت حرکت طبیعی و معمولی داشته باشند، و یا هر جا که لازم باشد نتوان آن را مهار نمود. مثلاً زانوئی که به پهلو خم می‌شود مفصل بی‌ثبات است، چنانچه این مفصل در حالت طبیعی قفل شود قادر به تحمل وزن بدن نخواهد بود. پاره‌ای از این مفاصل نیاز به جراحی دارند و تعدادی هم ممکن است تا زمانی که لیگامنت‌ها التیام پیدا کنند نیاز به گچ گرفتن مفصل داشته باشند. این تصمیمات می‌بایست توسط پزشک متخصص اتخاذ شود

کشیدگی با اسپرین درجه دوم

این نوع کشیدگی بسیار شدیدتر از کشیدگی نوع اول (خفیف) است، زیرا لیگامنت پاره شده در این نوع آسیب‌دیدگی به اندازه‌ای ضعیف می‌شود که تحمل وزن بدن روی پاها توأم با درد شدید می‌شود، ولیکن مفصل ثابت و استوار است. علائم مشخصه آن درد و تورم در طول رشته لیگامنت است. معالجحه این نوع کشیدگی همانند کشیدگی درجه اول (خفیف) با همان روش (I.C.E) می‌باشد

توصیه می‌شود به هیچ وجه در یکی دو روز اول آسیب دیدگی وزن بدن را روی پاها قرار ندهید. چنانچه درد و تورم بعد از 24 ساعت کاهش یافت،  همانند کشیدگی نوع اول (خفیف) آن را معالجه کنید، و در صورتی که درد و تورم کاهش پیدا نکرد، بهتر است به اصلاح و مصلحت پزشک و با استفاده از برنامه‌ای مشخص و معین، مانند باندپیچی کردن، راه رفتن با چوب زیربغل به مفصل آسیب‌دیده فرصت بهبودی بدهید. در پاره‌ای مواقع ممکن است پزشک گچ گرفتن پا را تجویز کند. زیرا گچ گرفتن و باندپیچی مفصل سبب می‌شود که لیگامنت‌های آسیب دیده به سرعت التیام پیدا کنند. ورزشکاری که دچار این نوع کشیدگی (درجه دوم) می‌شود، برای مدت دو تا چهار هفته از تمرین دور خواهد ماند

کشیدگی شدید یا اسپرین درجه سوم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اخلاق ورزشی و خصوصیات یک ورزشکار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اخلاق ورزشی و خصوصیات یک ورزشکار در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اخلاق ورزشی و خصوصیات یک ورزشکار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اخلاق ورزشی و خصوصیات یک ورزشکار در word

اخلاق در ورزش  
«اخلاق» در فوتبال و باورهای عمیق ما  
گستاخی  
بهانه گیری  
وسواس  
اخلاق، ورزش و توسعه  
اهمیت اخلاق در ورزش  
جایگاه ورزش در توسعه  
جلوی ضرر را بگیرید  
منابع :  

اخلاق در ورزش

این روزها چشم های چند صد میلیون نفر از مردم دنیا با فرهنگ ها،نژادها ومذاهب گوناگون پیگیر ماراتنی تاریخی به نام فوتبال است.هر چند که تیم ملی ما در همان مرحله اول از دور مسابقات حذف شد اما این موضوع مسئله ای نیست که ما را از پیگیری سایر بازی ها بر حذر بدارد.شاید توجه به جنبه ورزشی فوتبال و ابعاد هیجانی آن بخشی ازدلایل این مدعا باشد اما جنبه های برجسته فرهنگی و اخلاقی رویارویی تیم ها لذت بخش تر به نظر می رسد.این همان استراتژی فیفا برای برقراری صلح بین ملت ها است.غرض از این مقدمه کوتاه روایت یک گزارش خبری بود.یکی از شبکه های ورزشی فرانسه چند روز پیش گزارشی از کمپ تیم ملی برزیل پخش می کرد.این گزارش به مصاحبه ای شخصی با برخی بازیکنان برزیلی مربوط بود.گزارشگر این شبکه با چند تن از بازیکنان مطرح برزیل نظیر زی روبرتو،کافو،رونالدو و;صحبت می کرد و هر کدام از این چهره ها از چگونگی فعالیت های ورزشی خود می گفتند.توجه من در حین این برنامه متوجه زی روبرتو بود.من این بازیکن را نمی شناسم و فقط می دانم در برزیل بازی می کند.نکته ای که وی در صحبت هایش به آن اشاره می کرد نیایش وی با خداوند بود.آرامش این بازیکن در کلامش گزارشگر برنامه را به تعجب وا داشت.وی با لبخندی آرام میگفت”;.قبل از هر بازی شخصی پیش ماست(در کنار تیم)که او برای ما دعا می کند تا ما پیروز میدان باشیم.او فرد بزرگی است و ما همه او را دوست داریم و او پدر ماست.(ظاهرا یک کشیش بوده که همیشه در اردوی برزیل حضور دارد و به اعضای تیم روحیه می دهد)من نمی توانم مانند پدر به خداوند نزدیک باشم ومانند او به عبادت بپردازم اما از اویاد گرفته ام که همواره خدا را به یاد داشته باشم.همیشه قبل از بازی ها از خدا می خواهم که ما را در زمین مسابقه محافظت کند و ما پیروز میدان باشیم”واقعا این مطالب برایم جالب بود و اینکه چه خوب است بازیکنان تیم ما هم از این مرام های اخلاقی داشته باشند و یا حداقل از ایمان این بازیکن برزیلی به خدا الگو بگیرند.این هم یکی از جنبه های زیبایی بود که می توان نمونه های دیگر آن را در سایر حوزه ها دنبال کرد

«اخلاق» در فوتبال و باورهای عمیق ما

            فوتبال ورزشی است جهانگیر و صد البته پیچیده که اگر با معیارهای استاندارد و فرمول های حرفه ای منطبق نباشد، نمی تواند به سمت و سوی اعتلا گام بردارد. در این رشته عامه پسند، فقط اتکا به مسائل فنی نمی تواند برگ برنده باشد و لذا موارد فرهنگی و تربیتی و آموزه های حرفه ای نیز می بایست سرلوحه کار قرار گیرد

گستاخی

فوتبال ورزشی است جهانگیر و صد البته پیچیده که اگر با معیارهای استاندارد و فرمول های حرفه ای منطبق نباشد، نمی تواند به سمت و سوی اعتلا گام بردارد. در این رشته عامه پسند، فقط اتکا به مسائل فنی نمی تواند برگ برنده باشد و لذا موارد فرهنگی و تربیتی و آموزه های حرفه ای نیز می بایست سرلوحه کار قرار گیرد

در این راستا عنایت ویژه به اصول باشگاهداری، آن هم معیارهای استاندارد، می تواند در هر عرصه ای موقعیت های یک تیم را تضمین کند. تردیدی نیست که وضعیت فوتبال ما روز به روز پیچیده تر می شود و در این اوضاع و احوال فقدان توجه لازم مسائل اخلاقی و فرهنگی از جانب مدیران و عدم قاطعیت برابر گستاخی ها، این فضا را تنش زاتر کرده است

کار به جایی رسیده که برخی از بازیکنان حتی برای مدیران و کادر فنی شاخ و شانه می کشند و اداره امور باشگاه را ملتهب می کنند

در کدام یک از لیگ های معتبر اروپا سراغ دارید که بازیکنی در مواقع نیمکت نشینی، تفکرات کادر فنی را به سخره بگیرد و اوضاع تیم را به هم بریزد؟! اگر باور داریم که اخلاق مداری و فرهنگ محوری ریشه در اعتقادات و باورهای عمیق ما ایرانی ها دارد، پس چرا باشگاه های فوتبال نسبت به این مسائل کم توجهی می کنند

پائولو مالدینی اسطوره و فوتبالیست ممتاز ایتالیا و باشگاه میلان، نیمکت نشینی را در تیم محبوبش افتخار می داند الساندرو دل پیه رو مهاجم تابناک یوونتوس هم همچنین، اما در فوتبال ما بی تفاوتی مدیران کار را به جایی رسانده که برخی از بازیکنان کم جنبه و کم کار همه چیز را زیر سؤال می برند و حاضر نیستند به اندیشه های معلمان خود احترام بگذارند. به اعتقاد شما آیا در صورت تداوم این اهمال کاری ها سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟

بهانه گیری

نام علی دایی با فوتبال ما عجین است و کمتر کسی است که حتی در کوره دهات ها نام این اسطوره و این افتخارآفرین را نشنیده باشد

او سال ها در فوتبال حرفه ای (بوندس لیگا) زندگی کرد و از مربیان بادانش نیز درس های بزرگی آموخت. افتخارات دایی در سال های اخیر فراموش نشدنی است و نباید از عرق جبین ریختن های او در عرصه رقابت های معتبر بین المللی و تلاش بی بدیل برای سربلندی تیم ملی فوتبال کشورمان به سادگی گذر کرد. مربی جوان سایپا فصل گذشته در نخستین تجربه خود توانست این باشگاه متمول را به مقام سترگ قهرمانی در لیگ برتر رهنمون کند و برگ زرین دیگری را به ویترین افتخارات خود بیفزاید

اما او در لیگ هفتم کارنامه ای ضعیف از خود به یادگار گذاشته. وی به دنبال هر ناکامی تمامی کاسه و کوزه ها را بر سر داوران می شکند

در این سطور اصلا بنا نداریم از عملکرد داوران در لیگ برتر حمایت کنیم، اما قطعا دایی بهتر از من و شما می داند که اشتباه در داوری جزیی از فوتبال است

دایی خواسته – ناخواسته با این واکنش های تند، تیم اش را دچار بحران می کند، در حالی که او باید این نکته را ملکه ذهنش کند که سایپا در مقام مقایسه با فصل گذشته افت محسوسی داشته است. عملکرد ضعیف سایپا و آمار نگران کننده این تیم در لیگ هفتم، مدافع کسب قهرمانی را در مکان شانزدهم قرار داده و اسباب عصبانیت مدیران این باشگاه را فراهم آورده است

به هر حال امیدواریم که مربی جوان سایپا به جای آنکه داوران را مورد شماتت قرار دهد (البته عملکرد داوران را نامتعادل می دانیم)، کم کاری های تیم اش را بپذیرد و تدابیر اصولی تری را برای رهایی از این برزخ بیندیشد

وسواس

مسابقات فوتبال لیگ دسته اول با گرمای خاصی در دو گروه ادامه دارد که عزم جزم تیم ها باعث شده تا هیچ باشگاهی در حاشیه امنیت نباشد. حرارت بالای لیگ یک، تنور این رقابت ها را به میزان قابل توجهی داغ نگه داشته و بازیها با حساسیت ویژه ای به پیش می رود

حضور جدی تیم های نام آشنا و سرمایه گذاری مناسب، رقابت های فصل جاری را حساس تر و دیدنی تر از سال های گذشته کرده است. فولاد خوزستان، استیل آذین، هما، داماش و سرخپوشان تهران، شموشک نوشهر، شهرداری بندرعباس و تراکتورسازی تبریز از جمله تیم های نام آوری هستند که نگاه بسیاری را به خود معطوف کرده اند

اما متأسفانه مقامات فدراسیون فوتبال به این پیکارها عنایت بایسته را ندارند و گویا بیشتر هم و غم خود را صرف لیگ برتر کرده اند

زمین های ناهموار و داوری های نامتعادل کیفیت لیگ یک را پایین آورده و صدای اعتراض مدیران، مربیان و بازیکنان را به آسمان رسانده است

وضعیت برخی از زمین ها آنچنان نامساعد است که تیم ها مجبور می شوند که زیر توپ بزنند و به فوتبال »علی اصغری« روی بیاورند

از این کاستی بزرگ که بگذریم، باید به کیفیت داوری ها اشاره کنیم که روز به روز نازل تر می شود. اتکای افراط گونه به داوران جوان و کم تجربه در بازیهای اخیر به وضوح به چشم آمد که جا دارد کمیته داوران در این زمینه فکری عاجل و منطقی پیشه کنند

ایرادی به جوانگرایی در عرصه داوری نیست اما نباید به این بهانه شیرازه تیم ها بر هم زده شود و با قضاوت های ضعیف تلاش و زحمات برخی از باشگاه ها به باد برود

همانطور که پیش تر تأکید کردیم، اشتباه در داوری جزیی لاینفک در فوتبال به شمار می آید اما به کمیته داوران پیشنهاد می کنیم نسبت به قضاوت های لیگ یک بیش از پیش وسواس به خرج دهد تا خدای ناکرده حرف و حدیثی در اوج این بازیها بر زبان ها جاری نشود

اخلاق، ورزش و توسعه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ در word دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ در word

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه 
بیان مساله 
ضرورت و اهمیت تحقیق 
اهداف تحقیق 
فرضیه های تحقیق 
پیش فرض های تحقیق 
محدودیت های تحقیق 
تعریف وازه ها 
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق 
نگرشهای مدیریت به انگیزش 
ـ رویکرد کلاسیک 
ـ رویکرد نئوکلاسیک 
ـ رویکرد اقتضایی 
نگرشهای روانشناختی در زمینه انگیزش 
ـ نظریه لذت طلبی 
ـ نظریه غرایز 
ـ نظریه تقویت 
ـ نظریه شناخت 
نظریه های انگیزشی 
الف) نظریه‌های فعال‌سازی انگیزش 
ـ نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو 
ـ نظریه دو جنبه‌ای انگیزش 
ـ نظریه دوعاملی انگیزش 
ـ نظریه لذت‌گرایی مک‌ کللند 
ـ نظریه‌ نیازهای زیستی، تعلق و رشد 
ب) نظریه‌های فرایندی 
ـ نظریه انتظار و احتمال 
ـ نظریه برابری 
ـ نظریه هدف‌گذاری 
ـ نظریه تقویت و اصلاح رفتار 
نظری تفصیلی بر تئوری هرزبرگ 
پیشینه تحقیق 
جمع بندی 
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه 
روش تحقیق 
جامعه اماری 
متغیرهای تحقیق 
ابزار اندازه گیری 
روایی و پایایی پرسشنامه 
نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه 
روش جمع آوری اطلاعات 
روشهای آماری 
فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه 
توصیف اماری داده ها 
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق 
بحث و نتیجه گیری 
پیشنهادهای تحقیق
الف- پیشنهادات برخاسته از تحقیق 
ب- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 
منابع و مأخذ 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ در word

 1-   اصلانخانی ، محمد علی « نشریه ماهانه دفتر تربیت بدنی دختران » ، سال چهارم ، شماره بیستم ، مهرماه 82

2-   الوانی ، سید مهدی ، «مدیریت عمومی» ، انتشارات نشر نی ، 1373

3-  ابدار اصفهانی،ز،«بررسی نظرات دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان در ارتباط با عوامل مؤثر در افزایش انگیزش شغلی آنها»،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه ازاداسلامی،واحد خوراسگان

4-  جهانیان ، رمضان ، «بررسی رضایت شغلی معلمان بر اساس نظریه هرزبرگ » ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم تهران،

5-   پاشا شریفی ، حسن و شریفی نسترن ، «روش های تحقیق در علوم رفتاری» ، چاپ دوم ، انتشارات نسترن

6-   پرهیزگار ، کمال ، «مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی» ، چاپ نیل ، 1377 ،

7-   جمعی از اساتید مدیریت ، «روانشناسی سازمانی و انگیزش» ، مجموعه دوازدهم ، مدیریت دولتی تهران

8-  جباری ،فرحناز ،  «بررسی مقایسه ای میزان انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی بر اساس مدل هرزبرگ »، پایان نامه کارشناسی ارشد ، مرکز مدیریت دولتی اصفهان ،

9-  جی.مورهد ، آر.گریفین ، «رفتار سازمانی» ، ترجمه الوانی و معمار زاده ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات مروارید ،

10-           دیویس ، لیث ، ترجمه نادر رحیمی و محمود توتونچیان ، «مقدمه ای بر روابط انسانی » ،

11-           دبورا ،وست،چارلز آ.بوچر ، «مبانی تربیت بدنی و ورزش» ، ترجمه احمد آزاد ، انتشارات آموزش و پرورش

12-           رضایی ، مهدی ، «عوامل مؤثر در افزایش کارآیی معلمین تربیت بدنی اصفهان» دانشگاه تربیت معلم ،

13-     ریچاردام ، ستیرز ولیمان دبلیو ، پورتر ، «انگیزش و رفتار در کار» ، ترجمه سید امین الله علوی ، مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران ،

14-           رضائیان ، علی ، «مبانی سازمان و مدیریت» ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات           سمت ،

15-     رشیدی،اصغر،«بررسی عوامل ایجاد انگیزش شغلی معلمان راهنمایی تبریز»،پایان نامه کارشناسی ارشد،مرکز مدیریت دولتی تهران،1382

16-     رابینز ، استیفن ، «مدیریت رفتار سازمانی» ، جلد 1 ، مترجمین : علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، تهران ، مؤسسه مطالعات و پژوهش های یازرگانی ،

17-     رابینز ، استیفن « مبانی رفتار سازمانی » ، ترجمه قاسم کبیری ، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، 1378 ص

18-           ساعتچی،محمود،«روانشناسی کاربردی برای مدیران»،چاپ نشر ویرایش،1374،ص 51

19-           ساعتچی ، محمود « کاربرد انگیزش در مدیریت » ، اندیشه معلم ، شماره اول ، دوره سوم ،

20-     شکرزاده ، صادق ، «بررسی نظریه انگیزشی هرزبرگ و رابطه آن با تعهد سازمانی مدیران آموزشی ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی ،

21-           علاقه بند ، علی ، «مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی» ، انتشارات بعثت ،          چاپ اول ،

22-           عباس زادگان ، سید محمد ، «مدیریت در سازمانهای ناآرام» ، 1371 ، ص

23-     عبدالکریمی،مریم،«بررسی رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های علوم تربیتی تهران بر مبنای نظریه هرزبرگ»،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده علوم تربیتی،1377

24-           عمادزاده ، مصطفی ، «مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش» ، اصفهان ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،

25-           عسگریان ، مصطفی ، «مدیریت نیروی انسانی» ، جهاد دانشگاهی تربیت معلم ، 1370 ص

26-           فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش – دوره پنجم – بهار 77 – ص

27-     کرمی ، مهدی ، «بررسی عوامل انگیزش کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه هرزبرگ» ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، مدیریت دولتی تهران ،

28-           کازمایر ، لئونارد ، «اصول مدیریت»، ترجمه اصغر زمردیان و آرمن   مهرورزان ،

29-           کوکلان،هوشنگ، « مبانی رفتار سازمانی » ، تهران،مرکز آموزش مدیریت  دولتی ،

30-     گروهی از اساتید و نویسندگان مدیریت « مقاله هایی در باره مبانی رفتار سازمانی و انگیزش »، تهران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ،

31-     لوتانز ، فرد ، « رفتار سازمانی » ، ترجمه غلامعلی سرمد ، چاپ اول ، تهران ، موسسه بانکداری اسلامی ، 1374

32-           مقیمی ، سید محمد ، «سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی» ، چاپ اول ،  1377 ، ص

33-     مجدزاده،منور،«بررسی سطوح مختلف نیازها در دبیران دبیرستانهای شهر کرد»،پایان نامه کارشناسی ارشد،طباطبایی،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه   علامه ،1373

34-     میر سپاسی،ناصر،«مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط در کار»،چاپ هیجدهم،تهران،انتشارات امیر کبیر،1379

35-     محب زادگان،یوسف،رابطه بین سلسله مراتب نیازهای مازلو و رضایت شغلی کارکنان وزارت علوم و فتاوری»،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم تربیتی،1381

36-     میرچی،محمد،«بررسی رضایت شغلی مربیان امور تربیتی شهر تهران»،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،1373

37-     محمدزاده، عباس، مهرورژان، آرمن، «رفتار سازمانی ـ نگرش اقتضایی»، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1375، ص

38-     مهرابی ، امیر حمزه ، در بررسی عوامل ایجاد انگیزش شغلی از دیدگاه معلمان قم مقطع راهنمایی ، پایان نامه کارشناسی ارشد،1380

39-     نور بخش ، مهوش ، «بررسی انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور بر اساس نظریه هرزبرگ » ، رساله دکتری ، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ،

40-           نائلی ، محمد علی ، «انگیزش در سازمان» ، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز ،

41-     نیکخو امیری،عباس،«رضایت شغلی در شرکت اب وفاضلاب استان مازندران»،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی،1372

42-           ویلیام جی.وین سنت ، «آمار در تربیت بدنی» و علوم ورزشی ، مترجم میناسیان ، چاپ اول ،

43-           هاگمن ، گیزلا، « انگیزش و مدیریت تحول » ، ترجمه علی محمد گودرزی،موسسه انتشارات رسا،

44-           هربرت،جی.میکس سی،ری گولت،«تتوریهای سازمان و مدیریت»،جلد1،ترجمه گوئل کهن،1370

45-           هرسی ، پال ، بلانچارد ، کنت ، «مدیریت رفتار سازمانی» ، ترجمه     علی علاقه بند ،

46-     هوی و میسکل ، «تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزش» ، ترجمه سید محمد عباس زاده ، انتشارات دانشگاه ارومیه ، جلد 1 ،

47-     یگانه، فریدون،«بررسی انگیزش شغلی در وزارت اموزش و پرورش»،پایان نامه کارشناسی ارشد،مرکز مدیریت دولتی تهران،1358

مقدمه

در این فصل ابتدا به ماهیت و تعاریف مختلف انگیزش می‌پردازیم و سپس زمینه‌های انگیزشی را از دیدگاه مکاتب مدیریت و روانشناسی، براساس روند تاریخی و تکاملی، به طور اجمال مورد بررسی قرار می‌دهیم. بخش دوم این فصل به پیشینه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق می‌پردازد

الف) ادبیات تحقیق

اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین مو[1] به معنی حرکت گرفته شده است. از آنجا که این واژه برای بیان منظور ما در این جا کافی نیست، بنابراین گزیده‌ای از تعاریف مختلف ارایه می‌شود

اتکینسون[2]، (1964)، انگیزش را به عنوان تأثیر همزمان در هدایت، قوت و تداوم کنش تعریف کرده است. در حالیکه وروم[3] (1964)، انگیزش را فرایند حاکم بر گزینش‌هایی که از سوی اشخاص و موجودات پست تر که از میان شکلهای گوناگون فعالیت ارادی به عمل می‌آید، می‌داند (13). عباس‌زادگان (1371) ، در تعریف انگیزش بیان می‌کند که انگیزش یک محرک درونی برای بروز یک اقدام بیرونی توسط انسان است، که این اقدام ممکن است فیزیکی، فکری یا هنری   باشد (22). علاقه‌بند (1371) ،نیز انگیزش را عوامل روانشناختی، جامعه‌شناختی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر در شکل‌گیری رفتار فردی و گروهی در محیط آموزشی می‌دادند(21). الوانی (1373)،نیز در تعریف انگیزش بیان می‌کند؛ انگیزش عبارت است از تمام عوامل روانی آگاهانه و ناآگاهانه آماده کننده انسان به منظور تحقق بعضی از اعمال، گرایشها و اهداف (2). عسکریان، (1370)، انگیزش را یک فرایند پیچیده می‌داند که از نیازهای فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و فیزیکی ترکیب شده است، بطوری که جهت سازماندهی و تقویت رفتار انسانی هم بصورت فردی و هم تعاملی برهمدیگر تأثیر می‌گذارند(25)

در مجموع با توجه به تعاریف ارائه شده از انگیزش، بنظر می‌رسد با وجود تفاوت در تعاریف، مفهوم کلی آنها یکسان است. تقریباً همه انگیزش را عامل و علت اصلی حرکت و تقویت رفتارهای ارادی انسان برای رسیدن به هدف می‌دانند

نگرشهای مدیریت به انگیزش

نگرشهای مدیریت به انگیزش با توجه به ماهیت آن در طول زمان تغییرات بسیار کرده است، که هر یک در شرایط زمانی خاص خود در رفتارهای کارکنان تأثیر متفاوتی داشته است. در بررسی رویکردهای مدیریت، به ترتیب از نظر تاریخی به سه نوع نگرش برخورد می‌کنیم. این رویکردها عبارتند از: رویکردهای کلاسیک یا سنتی، نئوکلاسیک یا روابط انسانی و رویکرد اقتضایی. اینک به منظور روشن شدن دیدگاههای انگیزشی هر یک، به شرح مختصری از آنها می‌پردازیم

1ـ رویکرد کلاسیک یا سنتی (1930-1900):  غالباً رویکرد سنتی مدیریت که با نام فردریک تیلور[4]بنیان‌گذار مدیریت علمی مرتبط است، فرد را انسان اقتصادی فرض می‌کند که صرفاً تحت تأثیر انگیزه‌های مادی قرار دارد. به همین دلیل این رویکرد، دستمزد و پاداشهای مادی را وسیله اصلی سیاستهای مدیریتی خود جهت انگیزش کارکنان می‌داند. به عبارت دیگر، برای کارکنان تولید بیشتر به منزله افزایش پاداشهای مادی است. در این رویکرد عقیده بر این است که هر فرد برای برطرف نمودن نیازهای خود تنها با دریافت مزد و پاداش مادی قانع می‌گردد و می‌تواند احتیاجات روحی و معنوی خویش را با برطرف ساختن احتیاجات مادی جبران نماید. بطور کلی، این رویکرد به کارکنان به مثابه ماشین می‌نگرد و به تولیدات آنها بیشتر از خودشان اهمیت می‌دهد

2ـ رویکرد نئوکلاسیک یا روابط انسانی (1960-1930): رویکرد روابط انسانی در سالهای پایانی دهه 1920 آغاز شد. در این سالها کوششهایی برای پاسخ به این سؤال که چرا الگوی سنتی برای انگیزش افراد مناسب نیست آغاز شد. در نتیجه چنین رویکردی که بوسیله التون مایو[5]، روت لیسبرگر[6] و دیکسون[7] بنیان گذاشته شد، مکتب روابط انسانی در مدیریت پدید آمد. این پژوهشگران معتقد بودند که یکنواختی وظایف سبب کاهش خشنودی از کار شده است. پیروان این مکتب دریافتند که تنها پاداشهای مادی برای جلب رضایت کارکنان کافی نبوده بلکه انگیزه‌های روحی، روانی و توجه به نیازهای انسانی و اجتماعی آنها برای ایجاد انگیزش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به این ترتیب فرضیه های تازه درباره بهترین روش ایجاد انگیزه در کارکنان با تأکید بر روابط انسانی و اجتماعی قوی همراه شد. در این مکتب مدیریت مسوول پدید آوردن وضعیتی است که در آن کارکنان احساس سودمندی در کار کنند. به این منظور باید کوشش به عمل آید تا نیازهای اجتماعی کارکنان برآورده شود. این گروه معتقد بودند توجه باید از مطالعه روابط کارگر با ماشین به سوی فهم کامل و بیشتر درباره پیوندهای گروهی و متقابل افراد و همکاری و هماهنگی بین کارکنان درکار تغییر یابد. به این ترتیب، بررسی روحیه کارکنان با کوششی در سنجش میزان خشنود ماندن در کار رواج یافت. برای انگیزش کارکنان، مدیریت در درجه اول باید کاری کند تا کارکنان خود را مهم بدانند و در درجه دوم، باید کاری کند که راههای پیوند با آنان را به‌گونه‌ای بگشاید که کارکنان فرصت بیشتری برای ابراز نظریات خود داشته باشند. به بیان دیگر، نقش سرپرست تنها پرداختن به وظیفه مدیریت نیست، بلکه سرپرستان باید نسبت به نیازها و خواسته‌های زیردستان خود احساس مسئولیت کرده و با آنها همدلی و    همزبانی نمایند (13)

3- رویکرد اقتضایی(1960 به بعد) : بر پایه این رویکردکارکنان چون  منابعی از استعدادهای پنهانی انگاشته شده اند و مسئوولیت مدیریت ایجاد بهترین شرایط برای بهره گیری از چنین ذخیره هایی فرض شده است.این رویکرد چندین فرضیه نسبتا بنیادی درباره طبیعت مردم دارد.1-کار ذاتا ناخوشایند نیست ؛ انسانها به دنبال معنی دار شدن اهدافشان هستند و نیاز به شناسایی و توجه به هویتشان دارند.2-انسانها بیشتر از چیزی که کارشان ایجاب میکند قدرت خلاقیت ، هدایت و خود کنترلی دارند

در واقع هر چه افراد بیشتر در کار خود مسئول باشند به همان اندازه کار برای آن ها معنی دارتر خواهد شد. این نظارت و هدایت فرد در کار به همراه معنی بخشیدن به وظایف تا اندازه زیادی می تواند میزان رضایت در شغل را افزایش دهد. در این رویکرد اعتقاد بر این است که انسان نه تنها به وسیله پاداش های مادی ، امنیت و تعلق برانگیخته می شود ، بلکه تحت تاثیر میل به منزلت و عزت نفس خود و دیگران و همچنین  خویشتن یابی و تعالی نیز قرار می گیرد. بر اساس این نظریه تمام سطوح این نیازها به حالت پیچیده ای با همدیگر ارتباط می یابند که مجموعه این نیازها می تواند در شکل گیری یک سازمان و یا پیوستن افراد به سازمان بسیار مهم باشند. در اینجا فهم و درک سرشت پیچیده الگوهای انگیزش از وظایف و مسئولیت های اولیه هر مدیر است. مدیریت باید بکوشد تا بهترین راه بهره گیری از منابع نهفته نیروی کار موجود خود را تعیین کرده و در عین حال به کارکنان در راه رسیدن به هدف های شخصی خود در چهارچوب اهداف سازمانی یاری دهد. یعنی به وجود آوردن اوضاعی که کارکنان بتوانند در عین حال که هدف های سازمانی را برآورده می کنند به هدف های خود نیز دست     یابند(44،30،13)

رویکردهای روانشناختی در زمینه انگیزش

همانطور که نگرشهای مدیریت به انگیزش یک سیر تحول داشته است، نظرات روانشناسان در مورد انگیزش نیز یک تکامل 4 مرحله‌ای به شرح زیر را   پشت سرگذاشته است

1ـ نظریه لذت طلبی: لذت طلبی[8] نخستین بار در اعصار اولیه یونان مطرح شد. این نظریه مجدداً در قرن 19 به عنوان توضیح قابل قبول رفتار مطرح شد. براین اساس، انسان در هرلحظه به دنبال لذت و شادکامی از عملکرد خود است و از رنج و ناراحتی دوری می‌کند. افراد سعی می‌کنند کارهایی انجام دهند که به نوعی موجب رضایت آنها گردد و از اعمالی که نارضایتی ایجاد می‌کنند، پرهیز می‌کنند

2ـ نظریه غرایز (1950-1890): اولین نظریه‌های روانشناسی در زمینه انگیزش تحت عنوان نظریه غرایز[9] در اواخر قرن 19 میلادی توسط دانشمندانی مانند ویلیام جیمز و زیگموند فروید ارائه شد. این روانشناسان استدلال می‌کردند که بخش اعظمی از رفتار انسان، ناخودآگاه و از روی عقل و منطق نیست. براین اساس بیشتر رفتارهای انسان تحت تأثیر غرایز قرار دارد. کنجکاوی، عشق، ترس، حسادت و همدردی از جمله این غرایز بحساب می‌آیند که عوامل مهم و تعیین کننده‌ای در رفتارهای اولیه به حساب می‌آیند

3ـ نظریه تقویت (1920 ): نظریه تقویت[10] براین فرض استوار است که تصمیمات مربوط به رفتارهای فعلی تا حد زیادی بر پایه نتایج یا پاداشهای رفتارهای گذشته‌اند. در مواردی که رفتار گذشته منجر به کسب نتایج مثبت شده افراد گرایش به تکرار چنین رفتارهایی دارند، و در مواردی که رفتارهای گذشته منجر به نتایج منفی شده است، افراد گرایش به خودداری از تکرار آنها را دارند، این وضعیت را نخستین بار ثورندایک[11] در قانون اثر خود تشریح کرد، که بر نقش یادگیری در رفتار انسان تأکید می‌کند

4ـ نظریه شناخت (1940 تاکنون): جدیدترین نگرش روانشناسی در انگیزش، نظریه شناخت می‌باشد. در مقایسه با نظریه تقویت که تأکید بر تأثیر پاداشهای گذشته و تقویت است، مدلهای شناخت بر انتظارات و باورهای آینده تأکید دارد. در این نظریه افراد موجوداتی اندیشمند و منطقی در نظر گرفته می‌شوند که تصمیمات آگاهانه آنان در مورد رفتار حال و آینده مبتنی بر آنچه باور دارند است. شکل زیر تحولات تاریخی نگرشی مدیریت و روانشناسی به انگیزش را به صورت همزمان نشان می‌دهد (37)

نظریه‌های انگیزشی

الف) نظریه‌های فعال‌سازی انگیزش:  نظریه‌های فعال‌سازی یا محتوایی2 انگیزش می‌کوشند تا عواملی که افراد را به کار برمی‌انگیزند را دقیقاً مشخص سازند. در این نظریه‌ها، نیازها و محرکهایی که موجب انگیزش می‌شوند          بر شمرده شده و غالباً نحوه ارضای آنها در سازمان بیان می‌گردد. اینک برخی از نظریه‌های محتوایی را به طور اجمال توضیح می‌دهیم

1ـ نظریه سلسله مراتب نیازها:

نظریه سلسله مراتب نیازها را می‌توان به عنوان یکی از اولیه‌ترین نظریه‌های محتوایی در انگیزش بحساب آورد. این نظریه که بوسیله آبراهام مازلو[12] بیان گردید معتقد است، افراد به تدریج که رشد و بلوغ می‌یابند، نیازهای سطح پایین‌تر آنها برآورده شده ، نیازهای سطح بالاتر بروز کرده و برای افراد عمده می‌شوند. مازلو برای نیازهای انسانی تقدم و تأخر یا سلسله مراتب قائل است. یعنی اگر نیازی که در مراتب اولیه قرار دارد برآورده نشود، نیاز بعدی (بالاتر)، بروز نخواهد کرد. برعکس هرنیازی بعد از اینکه برآورده شد جای خود را به نیاز دیگری می‌دهد. این نظریه نیازهای انسان را در پنج طبقه به شرح زیر قرار می‌دهد که در          شکل (2) آورده شده است

الف) نیازهای فیزیولوژیکی (جسمانی): نیازهای جسمانی که شامل نیازهایی چون غذا، آب، هوا و.‌.. است

ب) نیازهای ایمنی: نیازهای ایمنی، نیازهایی همچون مصونیت در برابر خطرات جسمی و شکست و ناکامی اقتصادی است

ج) نیازهای اجتماعی و تعلق خاطر: نیازهای اجتماعی شامل ارتباطات، تعلق خاطر و پذیرفته شدن توسط دیگران است

 د) نیاز به احترام: در این مرحله از نیازها، انسان می‌خواهد مورد توجه دیگران قرار گیرد. از مقام و حرمت برخوردار باشد و دیگران او را یک فرد ارزشمند و مفید تلقی کنند

و) نیاز خودشکوفایی: نیاز به خودیابی یا خودشکوفایی، بالاترین نیازهای انسانی است. شناسایی کامل توان بالقوه خود به عنوان یک شخص خلاق یا رسیدن به مرحله‌ای که شخص مستعد و لایق آن است. اغلب انسان‌ها به این مرحله دست نمی‌یابند

گرچه نظریه نیازهای مازلو مستقیماً برای انگیزش کاری طراحی نشده است، اما می‌توان نتیجه گرفت که با ارضای این نیازها، برای فرد انگیزه به کار در سازمان ایجاد خواهد شد. نیازهای مختلف در انسان خواستهایی را بوجود می‌آورد و در جهت برآوردن این خواسته‌هاست که فرد به رفتار خاص دست می‌زند. شکل (3) نشانگر فرایند انگیزش از طریق ارضای نیازها است

2ـ نظریه دو جنبه‌ای انگیزش انسان (y,x):

داگلاس مک گریگور طی یک نظریه دوجنبه‌ای انگیزش، تحت عنوان نظریه‌های y,x، دو دیدگاه متمایز از انسان ارائه نموده‌ است. یکی از این دو دیدگاه که آن را نظریه X می‌نامد، نوعی نگرش منفی به انسان دارد. و دیگری که در اصل یک نگرش مثبت به انسان دارد را نظریه y نام نهاده است. در نظریه x انسان موجودی است طبیعتاً بی‌علاقه به کار، راحت‌طلب که تنها از طریق اجبار و کنترل مستقیم و ترس از تنبیه، کار خود را انجام می‌دهد. براساس این نظریه، چون شغل و کار هیچگونه انگیزه‌ای در فرد ایجاد نمی‌کند باید با محرکهای خارجی مثل پاداش و تنبیه فرد را به کار وادار کرد. در حالی که براساس نظریه y انسان موجودی است طبیعتاً علاقمند به کار که چنانچه برای وی شرایط مطلوب کار فراهم شود، او در جستجوی مسؤولیت و طالب کار می‌شود. در این نظریه، انسان در صورتی که کار مناسب داشته باشد، خود کنترل و خود انگیزه است و در راه رسیدن به اهداف سازمان، از هیچگونه کوششی دریغ نمی‌کند. این دو دیدگاه توسط هرسی و بلانچارد در جدول (1) ارایه شده است


 

جدول 1- مفروضات نظریه y,x درباره طبیعت انسان (45).

 ((نظریه‎‎Y ))

(( نظریه X ))

1- اگر شرایط مطلوب باشد کار مثل بازی طبیعی است

1- برای اغلب مردم کار ذاتاً نامطلوب است

2-برای نیل به هدفهای سازمانی کنترل به وسیله خویشتن غالباً ضروری است

2-اغلب مردم جاه طلب نیستند و تمایل کمی به پذیرش مسئولیت دارند و ترجیح می دهند هدایت شوند

3- قابلیت برای خلاقیت در حل مشکلات سازمانی بطور نامحدود بین همه مردم توزیع شده است

3- اغلب مردم خلاقیت کمی در حل مشکلات سازمانی دارند

4- انگیزش درسطوح اجتماعی احترام و خودیابی و نیز سطوح فیزیولوژیکی

4- انگیزش فقط در سطوح فیزیولوژیکی و تامین ایجاد مشود

5- مردم اگر به طور طبیعی انگیزش داشته باشند می تواند در کار خود خلاق و خود رهبر شوند

5- اغلب مردم باید تحت کنترل و غالباً اجبار قرار گیرند تا هدفهای سازمان را تحقق بخشند

3ـ نظریه دوعاملی انگیزش:

در نظریه دوعاملی انگیزش[13] یک سری از عوامل به عنوان عوامل انگیزاننده[14] و یک سری تحت عنوان عوامل بهداشتی،[15] نامگذاری شده‌اند

عوامل بهداشتی به عواملی اطلاق می‌شوند که وجودشان در کار ضروری است و نبودشان ایجاد مشکل می‌نماید. این عوامل در کل باعث انگیختن افراد به کار نمی‌شوند. به بیان دیگر، وجود این عوامل، انگیزش ایجاد نمی‌کنند اما فقدان آنها موجب نارضایتی می‌شوند. عواملی مثل حقوق و شرایط فیزیکی کار از این جمله‌اند. اما عوامل انگیزاننده، عواملی هستند که باعث ترغیب و انگیزش می‌گردند. توفیق و پیشرفت در کار، کسب موفقیت، مسؤولیت بیشتر و شناسایی و تحسین بخاطر حسن انجام کار از جمله این عوامل هستند. براساس این نظریه، مدیر زمانی می‌تواند در ایجاد انگیزه به کار کارکنان موفق باشد که به هر دو گروه از این عوامل توجه کامل داشته باشند(14)

4ـ نظریه لذت‌گرایی مک‌کللند:

دیوید مک‌کللند[16] (1961)، در نظریه لذت‌گرایی خود، مدل برانگیختگی را مطرح کرده است. منظور وی از این مدل این است که، پاره‌ای از محرکهای محیطی، لذت یا درد را در فرد بر می‌انگیزند و در او تمایلی به گرایش یا گریز از این محرکها به عنوان هدف بوجود می‌آورند. میزان هیجان، لذت‌بخشی یا دردناکی که به فرد دست می‌دهد، تابع سطح انطباق قبلی اوست. مک‌کللند، انگیزش را شامل انتظارات آموخته شده‌ای در مورد هدفها می‌داند. براساس این نظریه، فرد به دنبال هدفهایی می‌رود که در گذشته، آنها را مطبوع یافته است و از نزدیک شدن به هدفهایی که در گذشته درد ایجاد کرده‌اند، پرهیز می‌کند. به این ترتیب مک‌کللند تمام انگیزه‌ها را اکتسابی می‌داند (40)

  براساس نوشته رابینز، دیوید مک‌کللند و تعدادی دیگر از پژوهشگران، سه عامل انگیزشی یا نیاز را پیشنهاد نمودند. آنها عبارتند از

1ـ نیاز به کسب موفقیت[17]: یعنی تلاش برای موفق شدن و دست یافتن به توانایی‌های خود

2ـ نیاز به کسب قدرت و اعمال آن: یعنی توانایی سبب شدن یا اثرگذاشتن بر رفتار است

 3ـ نیاز به دوستی: یعنی تمایل به کسب حمایت و ایجاد روابط صمیمی با     دیگران (14)

براساس این دیدگاه، افرادی که این سه نیاز به ویژه نیاز به کسب موفقیت در آنها بیشتر از دیگران وجود دارد از عملکرد و کارآیی بالاتری برخوردارند. و این سه نیاز نسبت به سایر نیازها نقش انگیزشی بیشتری را در افزایش عملکرد ایفا می‌کنند

5ـ نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد:

نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد2، شباهت زیادی به نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو دارد، با این تفاوت عمده که در نظریه اخیر، نیازها در یک پیوستار قرار دارند. و مراتبی برای نیازها وجود ندارد. افراد براساس شخصیت، روحیات و فرهنگ و تجربیات خود ممکن است برخی از نیازها  برایشان اهمیت داشته باشد. نیازها در این نظریه عبارتند از: نیازهای زیستی، که شامل نیازهایی چون محبت و ارزش  و احترام است

 همچنین نیاز به رشد، که میل به کمال و تعالی در آدمی است. این نظریه چون   نظریه نیازها می‌کوشد تا مسأله انگیزه را از این طریق تبیین نماید(2)

 

ب) نظریه‎های فرآیندی

در نظریه‎‎های فرایندی پیش از آنکه به یک یا چند عامل خاص که موجب انگیزش می‎گردد تکیه شود، به چگونگی و نحوه انگیزش افراد از نظر ادراکی پرداخته شده است. بطور کلی نظریه‎های فرایندی به دنبال بیان و تشریح فرایند و جربان کلی انگیزش در افراد انسانی هستند. در دنباله مطلب به ذکر نمونه‎هایی از نظریات فرایندی می‎پردازیم

1-  نظریه انتظار و احتمال :

در نظریه انتظار و احتمال[18] که برای اولین بار ویکتور وروم[19] (1964) با استفاده از الگوهای اولیه ارائه شده از سوی ادواردتالمن3 و کرت لوین4 آن را مطرح ساخت. فرض اولیه براین است که انگیزش به میزان علاقه شخص برای دستیابی به چیزی و احتمالی که برای تحقق آن قائل است بستگی دارد. این نظریه نیز مانند نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو و نظریه دو عاملی هرزبرگ، نیاز را علت اصلی انگیزش می‎داند. این نظریه سعی دارد به تفاوتهای فردی حتی در سطح کارکنان همتا و هم ردیف توجه کند. میزان انگیزش فرد برای انجام یک کار پرتلاش به این امر بستگی دارد که به باور وی انجام و موفقیت در کار تا چه اندازه میسر و ممکن است. اگر شخص به عملکرد بالا رسید آیا پاداش مناسب دریافت خواهد کرد؟ آیا پاداش داده شده به وسیله سازمان می‎تواند هدفهای شخصی او را تأمین نماید. رابینز در ادامه این بحث، مدل ساده انتظار را ارائه می‎دهد(7)

 براساس یکی از نظریه‎های انتظار و احتمال، نیروی انگیزشی، حاصل ضرب اولویتهای فرد و میزان انتظار و احتمالی است که بر وقوع نتیجه موردنظر مصور است(2)

2-نظریه برابری

نظریه برابری به عنوان یک نظریه انگیزشی، به آدامز 1963 نسبت داده می‎شود. طبق این نظریه هر انسان با خصوصیاتی وارد سازمان می‎شود. مانند تجربه  تبحر، تحصیلات، هوش، سن، و توقع دارد که سازمان متناسب با این خصوصیات ، او را از مزایایی برخوردار سازد. هرگاه فرد احساس کند که بین این خصوصیات و مزایای دریافتی‎اش برابری وجود دارد، در او ایجاد انگیزش می‎شود. و هرگاه فرد احساس نابرابری کند فرد به رفتارهای مختلف دست می‎زند. تا به برابری برسد. در این نظریه ، افراد طبیعتاً خواستار برابری‎اند و در صورت احساس نابرابری می‎کوشند تا از طریقی به برابری برسند(31)

3-نظریه هدف‎گذاری

نظریه هدف‎گذاری1 از جمله نظریه‎های فرایندی است که تأکید زیادی بر حالتهای درونی دارد. این نظریه بیان می‎کند که تعیین اهداف مشخص و سخت اما قابل حصول، در مقایسه با تعیین اهداف پراکنده و آسان یا میانه، سبب انگیزش بیشتر شده و عملکرد بالاتری را در پی دارد. این نظریه عامل اثرگذار و مهم دیگری را اضافه می‎کند. اهداف تعیین شده توسط خود فرد، بیشتر پذیرفته می‎شوند. و معمولاً اهداف کاری ارجاع شده به افراد پذیرفته نمی‎شوند

در واقع نظریه هدف‎گذاری بر این واقعیت تأکید دارد که افراد هدفمند، بهتر از افراد فاقد هدف کار می‎کنند و افراد دارای اهداف چالش‎انگیز، بهتر از افراد دارای اهداف آسان فعالیت می‎کنند(29)

4- نظریه تقویت و اصلاح رفتار

یکی از مشهورترین نظریه‎های تعیین کننده فرایند انگیزش، نظریه تقویت و اصلاح رفتار1 است. در این نظریه دو نوع رفتار از هم متمایز می‎شوند. رفتارهای واکنشی (غیرارادی) و رفتارهای کنشی (ارادی). در نظریه تقویت تأکید می‎شود که باید رفتارهای ارادی انسانها را مورد توجه قرار داد. و رفتارهای مفید را تقویت کرده و رفتارهای مضر را تضعیف و در نهایت حذف کرد. این فرایند بررسی و تقویت یا حذف رفتار را اصطلاحاً «اصلاح رفتار» می‎نامند. تقویت ممکن است از طریق پاداش یا حذف یک حالت منفی انجام شود. در هر دو حالت احتمال تکرار عمل تقویت شده افزایش می‎یابد. تنبیه یا نادیده گرفتن رفتار می‎تواند سبب حذف یا تکرار یک رفتار گردد. منظور از نادیده گرفتن رفتار، متوقف ساختن تقویتی است که قبلاً صورت می گرفته است. مانند تشویق یک کودک دو ساله به علت گفتن واژه‎ای که پدر و مادر آن را نشانه تیزهوشی کودک می‎دانند. اما اگر همین کودک در شش‎سالگی همان واژه را بکار برد دیگر تشویق نمی‎شود. در نتیجه به دلیل نادیده گرفتن رفتار کودک توسط پدر و مادر و قطع تقویت مثبت، رفتار کودک ترک می‎شود. اسکینر بر این باور است که بهترین کار در انگیزش ، همراه کردن تقویت مثبت با چشم‎پوشی است

نظری تفصیلی بر نظریه هرزبرگ

تحقیقات اصلی که منجر به تدوین این نظریه شد بوسیله فردریک هرزبرگ، برنارد و بار باراسیندمن، در کتابی به نام انگیزش در کار مطرح شده است. در کتاب بعدی به نام کار ماهیت انسان، هرزبرگ نتیجه آزمایشهای بعدی این نظریه را بیان می‎کند. و نتایج حاصل را از نظر رشد رواشناختی و بهداشتی و انگیزشی صنعتی مطرح می‎سازد. هرزبرگ ضمن بررسی‎های خود از گروهی کارمند مهندس و حسابدار یازده شرکت که در ایالت پنسیلوانیا مشغول به کار بودند، خواست که رویدادهای ویژه‎ای را که در تجارب شغلی خشنودی یا ناخشنودی زیادی برای آنان فراهم ساخته است به یادآورده و بیان نمایند. در ضمن تأثیر رویدادها در عملکرد آنان نیز مورد سئوال قرار گرفت. هرزبرگ بعد از تجزیه و تحلیل عوامل و عناصر، به این نتیجه رسید که دلایل ارائه شده برای رضایت یا عدم رضایت، از نظر ماهیت در افراد یکسان نبوده، بلکه متفاوت‎اند. از این رو در مدل انگیزشی خود دو دسته عوامل کاملاً مجزا و منفک از یکدیگر را ارائه کرده است. یک گروه شامل عوامل و شرایطی هستند که فقدان آنها در درجه نخست موجب عدم رضایت می‎گردد، ولی وجود و تأمین آنها باعث ایجاد انگیزه قوی و شدید در افراد نمی‎گردد. هرزبرگ این عناصر را عوامل بهداشتی یا عوامل مؤثر در حفظ وضع موجود نامید. تأمین و وجود این عوامل از عدم رضایت افراد جلوگیری می‎کند، ولی وجود آنها موجود انگیزش نمی‎باشد.این عوامل که با ماهیت کار چندان ارتباطی ندارند و نقش آنها در بوجودآمدن تجارب بسیار مهم است عبارتند از : روابط متقابل و دوجانبه با سرپرستان، همکاران و مرئوسان ـ ماهیت و میزان سرپرستی فنی ـ سطح حقوق و دستمزد ـ امنیت کاری زندگی شخصی کارکنان و غیره. این عوامل و شرایط تنها حافظ وضع موجود بوده و کارکنان را در کار خود نگه می‎دارد. در غیر این صورت کارکنان ممکن است دچار چنان درجه‎ای از نارضایتی شوند که سازمان را ترک کرده و بقاء و موجودیت سازمان به مخاطره افتد. براساس تحقیق هرزبرگ، چنانچه مدیری سعی نماید با توسل به عوامل فوق در افراد ایجاد انگیزه نماید، راه خطا پیموده و اصولاً این کار نمی‎تواند اثر و نتیجه‎ای در افزایش انگیزش داشته باشد

دسته دوم ، عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه یا انگیزنده‎ها می‎باشند. وجود این عوامل در درجه نخست موجب رضایت و انگیزش افراد می‎شود حال آن که فقدان آنها تنها نارضایتی کمی را موجب می‎شود. نارضایتی در این حالت از این جهت خفیف است که کارکنان قبلاً از عوامل گروه نخست، یعنی عوامل بهداشتی برخوردار بوده‎اند. بنابراین فقدان گروه دوم مترادف با عدم انگیزش تلقی می‎شود. به نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش یا انگیزاننده‎ها عبارتند از : موفقیت کاری ، شناخت و قدردانی از افراد و کار آنها ، پیشرفت و توسعه شغلی ، ماهیت کار و وظایف محوله ، رشد فردی و ماهیت مسؤلیتهای محوله. توجه به این نکته مهم است که عوامل حفظ وضع موجود عموماً با محیط و شرایط کاری مرتبط است، حال آن که عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش مربوط به محتوای شغل می‎باشند. هرزبرگ براساس یافته‎های خود مدعی است که اکنون می‎تواند به سؤال آن دسته از مدیران که از او سؤال کرده‎اند چرا با آن که بیشترین سعی خود را نموده و از بهترین امکانات سازمان در راه ارضای خواسته‎های کارکنان بهره ‎گرفته اند هنوز کارکنان فاقد انگیزه مؤثر کاری‎اند پاسخ دهد. هرزبرگ اظهار می‎دارد، علت ناموفق بودن آنها این است که مدیران بر عواملی تکیه می‎کنند که فراهم نمودن آنها اثر چندانی در انگیزش نداشته، بلکه تنها حافظ وضع موجود هستند. چنانچه هدف ایجاد و انگیزه در افراد است، لازم است عواملی به خدمت گرفته شوند که بتوانند در این زمینه مؤثر باشند. مقایسه سلسله مراتب نیازهای مازلو و مدل هرزبرگ حاکی از آن است که عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه در مدل هرزبرگ، با نیازهای سطوح بالای مازلو همخوانی دارد.یعنی تماماً جزو نیازهای روانی و بالاخص نیازهای حد شکوفایی و احترام و منزلت‎اند (30)

اهمیت مدل هرزبرگ در اجزای متشکله آن یعنی عوامل حفظ وضع موجود و عوامل موجود انگیزش نمی‎باشد، چرا که این عوامل ممکن است تحت شرایط زمانی و مکانی، متغیر باشند. به این معنی که به عنوان مثال در یک کشور ممکن است روشهای مالی و حقوق در ایجاد انگیزه‎ اثر چندانی نداشته باشد ولی در اجتماع دیگری که از چنین رفاه مالی برخوردار نیستند دارای اثر بارز و چشمگیری باشد. بنابراین اهمیت و اعتبار مدل هرزبرگ آن است که در این مدل توجه ما را به این حقیقت جلب می‎کند که رضایت و عدم رضایت الزاماً به وسیله تأمین یا عدم تأمین یک سلسله عوامل واحد حادث نمی‎گردد و اجزای متشکله این دو دسته عوامل ممکن است در محیطهای مختلف یکسان نباشد(6)

در پایان باید یادآور شد که با آنکه نظریه‎های انگیزش ممکن است در جزئیات و یا در مقدار تفاوتی که بین افراد قائل‎اند با یکدیگر وجه تمایزی داشته باشند، اما موقعی که بخواهیم از این نظرات استفاده کنیم، نقاط مشترک زیادی در آنها می‎بینیم

نکته دیگر این که ، شرایط ایجاد انگیزش با توجه به خصوصیات افراد یک امر فردی و تابع شرایط زمانی و مکانی است، لذا به دلیل دائم‎‎التغیر و پیچیده بودن انسان و نیازهای او، نمی‎توان قانون کلی در رابطه با آن ارائه داده و رفتارهای نیروی انسانی سازمان را در راه بهبود سازمان کنترل نمود. بلکه با استفاده از نظرات انگیزش، بطور برآیندی تا حدودی می‎توان در ایجاد انگیزش کارکنان اقدام نمود

  ب) پیشینه تحقیق

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مقایسه اثر دو نوع موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق مقایسه اثر دو نوع موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال در word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مقایسه اثر دو نوع موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق مقایسه اثر دو نوع موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال در word

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-  مقدمه
1-2- بیان مساله
1-3- مساله وضرورت انجام تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1-هدف کلی
1-4-2- اهداف جزیی
1-5- فرضیه های تحقیق
1-6- تعریف متغییرها
1-7- پیش فرض ها
1-8- تعریف اصطلاحات
1-8-1- تعریف نظری
1-8-2- تعریف عملیاتی

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه
2-2- موسیقی
2-2-1- تاریخچه موسیقی
2-2-2- تعریف موسیقی
2-2-3- انواع موسیقی
2-3- اثرات موسیقی متعاقب فعالیت های بدنی
2-4- مهارت ورزشی
2-5- معرفی رشته ورزشی هندبال
2-6- پیشینه تحقیق
2-7- جمع بندی
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-3- جامعه آماری
3-4- محیط تحقیق
3-5- حجم و روش نمونه گیری
3-6- متغییرهای تحقیق
3-7- ابزار گرد آوری اطلاعات
3-8- روش گرد آوری اطلاعات
3-9- تجزیه و تحلیل داده ها
3-10- محدودیت های تحقیق
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه
4-2- توصیف یافته ها
4-3- آزمون فرضیه های تحقیق
4-3-1- توزیع نرمال داده ها
4-3-2- آزمون اکتساب
4-3-3- آزمون یادداری
4-4- جمع بندی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه
5-2- خلاصه تحقیق
5-3- یافته های تحقیق
5-4- بحث و نتیجه گیری
5-5- جمع بندی
5-6- پیشنهادها
5-6-1- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
5-6-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده
فهرست منابع
پیوست ها
چکیده انگلیسی

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق مقایسه اثر دو نوع موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال در word

اسپنانی ه. 1390 پژوهشی در موسیقی و ثرات آن./   [ تاریخ دسترسی 8 تیر 1392]

اشمیت پترز ج. 1380 مقدمه ای بر موسیقی درمانی. ترجمه ع زاده محمدی، تهران: اسرار دانش. 430   صفحه

اشمیت ر، لی تیموتی د. 1387 کنترل و یادگیری حرکتی با تاکید رفتاری. ترجمه ا فرخی، ع بهرام، ح خلجی، انتشارات نرسی.452 صفحه

امیرتاش ع. 1388 هندبال 1 تهران: انتشارات نشر،311 صفحه

آرون ک.1375چگونه از موسیقی لذت ببریم. ترجمه م فروغ ، تهران: نگاه، 198 صفحه

آیتی م. 1362 تاریخچه موسیقی در اسلام. تهران: انتشارات تهران،250 صفحه

برزگر ح. 1391 بررسی تاثیر موسیقی بر پاسخ های متابولیکی در مراحل فعالیت ورزشی پیشرونده در مردان غیر ورزشکار. فیزیولوژی ورزشی، 16:25-

پروازی پ. 1390 موسیقی درمانی و اثرات آن بر انسان. /

ترابی ف، جابری مقدم ع، فرخی ا، سوری ر. 1388 تاثیر مداخله های بیرونی (آهنگ های مختلف موسیقی) بر برخی شاخص های خستگی جسمانی در زنان جوان سالم. پژوهش در علوم ورزشی، 61:22-51

ترابی ف، شیخ م، عرب عامری ا، حمایت طلب ر، باقرزاده ف.1388 مقایسه تاثیر تماشاگر و موسیقی بر اجرا و یادگیری یک مهارت مجرد (پرتاب آزاد بسکتبال). مجله رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، 3: 82-

ترابی ف، شیخ م، صفانیا ع. 1390 . تاثیر انگیختگی (با ارایه مولفه های انگیزشی تماشاگر و موسیقی ) بر اجرا و یادگیری مهارت مداوم (دریبل بسکتبال). مجله رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، 7: 42-23

درزابی ت، نبوی نیک م، نبوی نیک ح. 1390 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی. تهران: انتشارات علوم ورزشی حتمی، 456 صفحه

سیج ج. 1378 یادگیری و کنترل حرکتی از دیدگاه روانشناسی عصبی. ترجمه ح مرتضوی، تهران: سنبله، 859 صفحه

طاهری ن، شجاعی م،کوشان م، سید احمدی م، کیوانلو ف، جلالی ش، غفرانی م  .1390 . اثر موسیقی بر ویژگی های خلقی و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،2: 189-181

عبداللهی خوروش ح. 1386 تاثیر موسیقی بر اعصاب و روان. اصفهان: انتشارات بادران،300 صفحه

فتحی ه. 1371 تاریخچه و مقررات ورزشها. تهران: انتشارات مدرسه. 300 صفحه

فغفور مغربی ح. 1386

قادری م ، آقا علی نژاد ح ، آذربایجانی م. 1387 بررسی تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اجرای هوازی و میزان درک فشار و غلظت کورتیزول بزاقی دانشجویان مرد ورزشکار. مجله المپیک ،1: 26-17

کوشانفر ا.1390 موسیقی و نقش مهم آن در یادگیری

کیانی م. 1382 جایگاه معنوی موسیقی در وضعیت کنونی ایران. مجله هنرهای زیبا،14: 93-

گالاهو د، ازمون ج. 1389 درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی. ترجمه ر حمایت طلب، ا موحدی، ع فارسی، ج فولادیان، تهران: علم و حرکت،751 صفحه

محمدزاده ح، ترتیبیان ب، احمدی ا. 1390 تاثیر موسیقی آرام بخش و محرک بر انگیختگی فیزیولوژیکی ورزشکاران

مشحون ح. 1380 تاریخ موسیقی ایران. تهران: انتشارات فرهنگ نشر نو. 814 صفحه

مگیل ر. 1389 یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربرد. ترجمه م واعظ موسوی، م شجاعی، تهران: بامداد کتاب، 496صفحه

نصر س. 1391 اسلام و موسیقی

نکونام م. 1327 آموزش مقامات موسیقی ایرانی. قم: انتشارات ظهور شفق، 120 صفحه

نیازی ر، آذربایجانی م، کهن پور م، کهن پور م.  1388 تاثیر موسیقی،صدای محیطی و محرومیت حسی بعد از واماندگی بر عملکرد والیبال در والیبالیست های مرد آماتور.

واعظ موسوی م، مسیبی ف.1387 روان شناسی ورزشی. تهران: انتشارات سمت، 388صفحه

Atan T. 2012. Effect of music on anaerobic exercise performance . Journal Biology of Sport, 30:35-

Bernatzky G, Bernatzky P, Hesse HP, Staffen W, Ladurner G. 2004. Stimulating music increases motor coordination in patients afflicted with morbus Parkinson, neuroscience letters. Journal Neuroscience Letters, 361 : 4-

Boutcher S.H, Trenske M. 1990. The effects of sensory deprivation and music on perceived exertion and affect during exercise. Journal Sport & Exercise Psychology, 12: 167-

Cassidy G, Macdonald R.A.R. 2007. The effect of background music and background noise on the task performance of introverts and extraverts. Journal Psychology of Music, 3:517-

CHtourou H, Chaouachi A, Hammouda O, Chamari K, Souissi N. 2011. Listening to music affects diurnal variation in muscle power output.  Journal Sports  Med, 33: 43-

CHturou H, Jarraya M, Aloui A, Hammouda O, Soussi N. 2012. The effects of  music  during  warm-up  on  anaerobic performances of young sprinters. Journal  National  Center  of  Medicine  and  Science  in  Sports , 27:85-

Edworthy J, Waring H. 2006. The effects of music tempo and loudness level on treadmill exercise. Journal Ergonomic, 15:1597-

Eliakim M, Bodner E, Elikim  A, Nemet D, Meckel Y. 2012. Effect of motivational music on lactate level during recovery from intense exercise. Journal of Strength and Conditioning Research, 1:80-

Elliott D, Polman R, Tylor J. 2012. The effects of relaxing music for aتحقیق مقایسه اثر دو نوع موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال در wordiety control on competitive sport aتحقیق مقایسه اثر دو نوع موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال در wordiety. Journal European Journal of Sport Science, 6:37-

Fredrick R, Carrick FA, Elena O, Guido P. 2007. Posturographic changes associated with music listening. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 5:519-

Hagen J, Foster c, Rodriguez-mmarroyo J, Koning J, Mikat R, Hendrix CH, Porcari J. 2013. The effect of music on 10-km cycle time-trial performance. Journal  International Journal of Sports Physiology and Performance, 8:104-

Jaraya M, Chtourou H, Alouil A, Hammoud A, Chamari K, Chaouachi A, Soussi  N. 2012. The effects of music on hight-intensity short-term exercise in well trained athletes. Journal Asian Journal of Sports Medicine, 3:5-11.

Karageorghis C.I, Mouzourides D.A, Priest D.L, Sasso T.A, Morrish D.J, Walley C.L. 2009. Psychophysical and ergogenic effects of synchronous music during treadmill walking. Journal of Sport & Exercise Psychology, 31:18-

Karageorghis C.I, Terry P.C, Lane A.M. (1999). Development and initial validation of an instrument to assess the motivational qualities of music in exercise and sport: the Brunel music rating inventory. Journal of  Sport Science. 17: 713-

Kim M.S, Chang D.S, Destini  F. (2002).  Sources of stress among Korean intercollegiate athletes. Journal of Sport and Exercise Psychology, 24:80-

Mohammadzadeh H, Tartibiyan B, Ahmadi A. 2008. The effects of music on the perceived exertion rate  and performance of trained and untrained individuals during progressive exercise. Journal Physical Education and Sport, 1: 67-

Pates J, Karageorghis C.I, Fryer R, Maynard   I. 2002. Effects of asynchronous music on flow states and shooting  performance among netball players. Journal  Psychology of Sport and Exercise, 4: 415–427

Peter C.T, Karageorghis C.I, Alessandra M.S, Shaun D, 2011, Effects of synchronous music on treadmill running among elite triathletes. Journal of Science and Medicine in Sport, 15:52-

Ramezanpour R, Moghaddam A, Sadifar E. 2012. Comparison the effects of listening to three types of music during Exercise on Heart Rate, Blood pressure ,Rating of perceived Exertion and fatigue onset time. Journal Iranian Journal of Health and Physical Activity, 3:15-

Savitha D, Mallikarjuna ready N, CHythr A. 2010. Effect of different musical tempo on post- exercise recovery in young adults, Journal Indian J Physiol Pharmacol, 54:32-

Stuart D.S, Karageorghis C.I. 2005. Effects of Synchronous Music on 400-Metre Sprint Performance, School of Sport and Education

Szabo A, Lovna J, Hoban. 2004. psychological effects of fast-and slow-tempo music played during volleyball training in a national league team. International Journal of Applied Sports Sciences, 16:39-

Waterhouse J, Hudson P, Edwards B. 2009. Physical performance, Effects of music tempo upon sub maximal cycling performance. Journal of  Medicine & Science in Sport, 4:662-

Zachopoulou E, Tsapakidou A, Derri V. 2004. The effects of a developmentally appropriate music and movement program on motor performance. Journal Early Childhood Research Quarterly, 19: 631–642

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه اثربخشی موسیقی آرام بخش و مهیج بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال بود. بدین منظور تعداد 45 نفر دانش آموز دختر مقطع ابتدایی با دامنه سنی 10-12 سال شهرستان میبد به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی به سه گروه موسیقی مهیج(15نفر)، موسیقی آرام بخش(15نفر) و گروه بدون موسیقی(15نفر) تقسیم شدند. مهارت پرتاب پنالتی هندبال در نظر گرفته شد لذا آزمودنی ها هیچ سابقه قبلی در مهارت هندبال و تمرین در حضور موسیقی نداشتند. برنامه تمرین آموزش پرتاب پنالتی هندبال در مرحله اکتساب شامل 6 هفته تمرین، در هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه با حضور مولفه های انگیزشی موسیقی مهیج و آرام بخش در گروه های تجربی و بدون موسیقی در گروه کنترل در گروه های مجزا برگزار شد. امتیاز آزمون پنالتی هندبال بعد از هر سه جلسه تمرین بمنظور سنجش اکتساب ثبت شد و در نهایت بعد از دو هفته بی تمرینی آزمون یادداری در شرایط یکسان(بدون حضور موسیقی) برای تمام گروه ها به عمل آمد. نتایج با استفاده از مقایسه تی دو نمونه جفت شده، آزمون آماری واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0 = تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که هر دو نوع موسیقی باعث بهبود عملکرد و یادگیری پرتاب پنالتی هندبال شد(در مرحله اکتساب این بهبود برای گروه موسیقی مهیج معنی دار نبود). در بررسی تفاوت بین سه گروه آموزشی موسیقی مهیج، موسیقی آرام بخش و گروه کنترل در مرحله اکتساب نتایج نشان داد که گروه کنترل پیشرفت بیشتری داشتند ولی بین پیشرفت دو گروه موسیقی مهیج و موسیقی آرام بخش تفاوتی وجود نداشت. همچنین در مقایسه بین سه گروه در مرحله یادگیری، نتایج به نفع گروه موسیقی مهیج در مقایسه با گروه کنترل بود ولی بین گروه موسیقی مهیج  و آرام بخش و گروه موسیقی آرام بخش و بدون موسیقی تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج تحقیق حاضر می تواند مورد توجه مربیان و متولیان ورزشی در رشته هندبال قرار گیرد. بنابراین به معلمان و مربیان رشته ورزشی هندبال توصیه می شود به منظور ایجاد یادگیری هرچه بیشتر  افراد در دقت پرتاب پنالتی هندبال، از موسیقی مهیج استفاده کنند

واژگان کلیدی: موسیقی آرام بخش، موسیقی مهیج، اکتساب، یادگیری، دقت پرتاب پنالتی هندبال

1-1-     مقدمه

تربیت افراد لایق در کمترین زمان و با مطلوبترین روشهای آموزشی می تواند موجب تقویت پشتوانه انسانی در ورزش شود. به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند تسهیل کننده تحقق این امر باشد آموزش موثر دانش آموزان و دانشجویان در فعالیت های بدنی و ورزشی در محیط های مختلف آموزشی از جمله مدارس، دانشگاهها، باشگاهها و کانون های ورزشی باشد. زیرا اعتقاد بر این است که یادگیری مفید موجب صرفه جویی در زمان و عدم اتلاف بی جهت انرژی یادگیرنده ها و هدایت موثر آنها برای دستیابی به اهداف مهمتر برنامه ریزی ورزشی از جمله پرورش یک ورزشکار رقابتی خوب و کسب افتخار می شود. لذا استفاده از کلیه اصول یادگیری حرکتی[1] در ایجاد یادگیری حرکتی جدید لازم است. در این خصوص اقداماتی باید توسط مربی انجام گیرد و از دیگر سو، یادگیرندگان نیز باید به طور فعال پرورش قابلیت های مورد انتظار از خود را بر عهده بگیرند. در سالهای اخیر مطالعه نقش عوامل محیطی موثر بر اجرا[2] و یادگیری[3] مهارت های حرکتی توجه محققان را به خود معطوف کرده است. تحقیقات زیادی در خصوص تاثیر عوامل انگیزشی بر شاخص های یادگیری در صد سال گذشته اجرا و به پیدایش نظریه های مختلف منجر شده است. از جمله عوامل انگیزشی مهم که در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته موسیقی[4] است. تحقیق حاضر ممکن است توضیح جدیدی از تاثیر عامل انگیزشی موسیقی (مهیج و آرام بخش) بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال[5] را مطرح سازد. محقق بر این باور است که امکان دارد  مولفه های به کار رفته در این تحقیق اثرات متفاوتی بر اکتساب[6] و یادگیری، غیر از آن چه در نظریه های قبلی عنوان شده است داشته باشد

1-2- بیان مساله

اهمیت تاثیر متغیرهای بیرونی به ویژه موسیقی بر اجرای حرکتی انسان، از اوایل قرن بیستم با این فرضیه که موسیقی عامل محرکی برای اجرای طبیعی است مطرح و مشخص شد (سزابو و همکاران[7]، 1999). موفقیت در ورزش همانند سایر رشته ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد که در این میان اجرای درست مهارت یکی از موثرترین و  ریشه ای­ترین عوامل موفقیت به شمار می رود. مهارت حرکتی به عمل یا تکلیف حرکتی اکتسابی، ارادی و هدفدار در یک یا چند بخش از بدن، گفته می شود (گالاهو[8] و ازمون[9] ،  1389، ص 36). مطابق یک طبقه بندی، مهارتهای ورزشی به انواع مجرد[10] (مهارتی که مستلزم حرکتی متمایز، با نقطه شروع و پایانی قابل تشخیص باشد (مگیل[11]،  1389، ص 21)، مداوم یا پیوسته[12] (حرکات تکراری که در مدت زمان خاصی اجرا می­شوند) (گالاهو و ازمون، 1389، ص 40) و زنجیره ای[13] (چند مهارت مجرد که پی در پی و سریع اجرا می شوند) (گالاهو و ازمون  1389، ص 39) تقسیم می شوند. ایجاد هر گونه مهارت در فرد مستلزم گذراندن مراحل یادگیری و اجراست،  یادگیری را می توان  به عنوان فرآیندی درونی شناخت که منجر به تغییرات پایدار در رفتار می شود. این تغییرات را می توان توسط آثار آن مشاهده کرد. یادگیری یک عملکرد تمرینی و نتیجه تجربه، آموزش و تربیت است که در تعامل با فرایندهای بیولوژیکی می باشند. با این اوصاف یادگیری حرکتی، آن جنبه از یادگیری است که حرکت نقش عمده ای را در آن بازی می کند (گالاهو و ازمون،  1389، ص 34). از طرفی اجرا را می توان انجام یک مهارت حرکتی دانست که می تواند به تنهایی و به طور مستقیم مشاهده شود و نتایج آن از طریق روشهای سنجش نتیجه به طور کمی ارزیابی گردد (گالاهو و ازمون، 1389، ص 37 ). با تمرین و تکرار، مهارت در فرد تثبیت می شود. اجرا و یادگیری، حاصل تعامل فرد، تکلیف و محیط است. عوامل فردی مشتمل بر عوامل رشدی، آناتومیکی، فیزیولوژیکی، مکانیکی و ادراکی –حرکتی است. عوامل تکلیف نیز عبارتند از: نیازهای اجرا، شکل گیری الگوی حرکتی و درجات آزادی. عوامل محیط هم در برگیرنده فرصت تمرین، تشویق، انگیزش، راهبردهای آموزش و زمینه محیطی است (سیج[14]، 1378). در صورتی که تکلیف با عوامل فردی و محیطی در یک راستا نباشد اجرا ضعیف و روند یادگیری مختل می شود. بر اساس نظر محققان موفقیت در مرحله اجرا و یادگیری مهارتها به چند عامل بستگی دارد که از بین آنها انگیختگی و شرایط حاکم بر آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است (ترابی و همکاران، 1390). انگیختگی[15]- فعال سازی عصبی در پیوستاری که از حالت کما تا هیجان شدید – و شرایط حاکم بر آن در زمره اصلی ترین عوامل موثر در اجرا به شمار می رود (کیم[16] و همکاران، 2002). انگیختگی سبب تسهیل و بهبود عملکرد می شود اما اگر مهارت به خوبی آموخته نشده باشد انگیختگی موجب بدتر شدن عملکرد می شود (واعظ موسوی،  1387، ص 166). در واقع تغییرات انگیختگی تا حد بخصوصی، باعث بهبود اجرا می شود که این اثر به نوع مهارت نیز بستگی دارد. عوامل موثر بر انگیختگی به عنوان عامل مهم و موثر بر یادگیری مهارتها محسوب می شود. با این وجود انگیختگی نیز حاصل وجود و تعامل عناصر مختلف و متعددی است و اهمیت تکلیف، موسیقی، حضور تماشاگر، پاداش، بازخورد[17] و فعالیت بدنی، از جمله عوامل انگیزشی مهم محسوب می شوند (کیم و همکاران،  2002)

در سالهای اخیر مطالعه نقش عوامل محیطی موثر بر اجرا و یادگیری مهارت های حرکتی، توجه محققان را به خود معطوف کرده است. از آنجایی که موسیقی نیز از عوامل محیطی مهم به شمار می رود. در راستای تبیین تاثیر انواع مختلف موسیقی بر روی افراد مختلف و تکالیف متفاوت، پیشینه نظری قابل توجهی وجود دارد. استفاده از موسیقی به عنوان عامل محرک خارجی برای دستکاری متغییر های روان شناختی و سیستم عصبی، قبل، حین و بعد از تمرین و اجرا مورد توجه می باشد (طاهری و همکاران، 1390). با وجود اینکه مرور تحقیقات در مورد موسیقی تاثیراتی نظیر بهبود خلق و خو (پیتر و همکاران[18]، 2011) ، کنترل انگیختگی، کاهش میزان درک فشار (محمد زاده و همکاران، 2008)، بهبود میزان کار (طاهری و همکاران،  1390)، بهبود میزان قدرت خروجی عضلانی (چتورو و همکاران[19] ، 2011)، بهبود یادگیری مهارت (ترابی و همکاران، 1390) و ایجاد حالت روانی و جاری بودن (پاتس و همکاران[20]، 2002) را ثابت می کنند اکثر تحقیقات بیانگر آن هستند که احتمالا موسیقی از چهار مسیر در بهبود عملکرد ورزشی نقش دارد که شامل کاهش ادارک خستگی، افزایش سطح انگیختگی،  تقویت هماهنگی حرکتی (برناتزکی و همکاران[21]، 2004) یا همزمان سازی و  افزایش آرام سازی می باشد (طاهری و همکاران، 1390). همان طور که بیان شد عامل موسیقی یکی از عوامل موثر بر درجه انگیختگی افراد محسوب می شود. به عنوان مثال ثابت شده است ورزشکارانی که در شرایطی با حضور موسیقی بر روی تردمیل می دوند دیرتر از گروهی که دویدن روی تردمیل را بدون موسیقی انجام می دهند خسته می شوند و میزان لاکتاک خون و اکسیژن مصرفی در شرایط موسیقی انگیزشی پایین تر است همچنین اقتصاد در دویدن (میزان صرفه جویی در انرژی) در شرایط موسیقی انگیزاننده بیشتر است (پیتر و همکاران، 2011)

محققان در یک جمع بندی، موسیقی بکار برده شده در مطالعاتشان را اینگونه تقسیم بندی کرده اند: موسیقی آرام بخش[22] (ادوورثی و وارینگ [23]2006؛                                                                  ایلیوت و همکاران[24]، 2012؛ ساویتا و همکاران[25]، 2010؛ رمضان پور و همکاران، 2012 ؛ محمد زاده و همکاران، 2008؛ قادری و همکاران، 1387؛ طاهری و همکاران 1390)، موسیقی انگیزشی (ایلیاکیم و همکاران،[26] 2012؛ برناتزکی و همکاران، 2004؛ پیتر و همکاران، 2011؛ استوارت و همکاران،[27] 2005؛ رمضان پور و همکاران، 2012)، موسیقی مهیج[28] (ادوورثی و وارینگ، 2006؛ قادری و همکاران، 1387؛ طاهری و همکاران، 1390). نمونه ای از موسیقی مهیج “بنی بناسی[29] ” است  که موسیقی بین المللی در رقص هوازی است ( قادری و همکاران، 1387) و تعداد ضرباتش 140-120 ضربه در دقیقه است (جارایا و همکاران،[30] 2011 ؛ ایلیاکیم و همکاران، 2012؛ چتورو و همکاران ، 2011)، موسیقی آرام بخش آن نوع موسیقی است که تعداد 100-80 ضربه در دقیقه داشته باشد(ایلیوت و همکاران،  2012 ، ساویتا و همکاران، 2010). برای مثال موسیقی « ارا [31] » که موسیقی بین المللی است و به موسیقی های مورد استفاده برای آرمیدگی شباهت زیادی دارد (قادری و همکاران، 1387). از آنجاییکه پردازش اطلاعات، نوع بازخورد و چگونگی اصلاح خطا، بر اساس نوع مهارت متفاوت می باشد، لذا روند اجرا و یادگیری و عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر آن نیز در مهارت های مختلف متفاوت می باشد. چنانچه برخی تحقیقات نشان داده اند که در مهارت ورزشی مداوم، عدم حضور موسیقی نسبت به حضور موسیقی باعث افزایش بیشتری در اکتساب مهارت می شود. ولی در مرحله یادداری و انتقال نتایج به نفع گروه موسیقی است. این در حالی است که در اکتساب مهارت ورزشی مجرد، حضور و عدم حضور موسیقی تفاوت معناداری ندارد ولی در مرحله یادداری وانتقال نتایج به نفع گروه موسیقی است (ترابی و همکاران، 1390)

از طرفی علی رغم آنکه تحقیقات زیادی در زمینه سنجش تاثیر موسیقی بر مهارت های ورزشی انجام شده است، اما بیشتر این پژوهش ها بر اجرا متمرکز شده اند در حالیکه یادگیری نیز از اهمیتی به همان اندازه و شاید بیشتر نیز برخوردار است. از این رو در این تحقیق تلاش می شود تا تاثیر موسیقی در هر دو مرحله اکتساب و یادگیری ارزیابی و با هم مقایسه شوند. همچنان این حفره اطلاعاتی وجود دارد که از میان دو نوع موسیقی (مهیج و آرام بخش) کدام یک تاثیر بیشتر و ماندگارتری در یادگیری دارند ضمن آنکه تفاوت این دو نوع موسیقی بر مراحل مختلف یادگیری و اکتساب مهارتهای ورزشی نیز تا کنون مورد بررسی قرارنگرفته است

به دیگر سخن در تحقیق حاضر تلاش می شود به این سوالات اصلی پاسخ داده شود

آیا موسیقی به عنوان یک عامل موثر در برانگیختگی، تاثیری بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال دارد؟

کدام نوع موسیقی تاثیر بیشتری بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال دارد؟

به صورت خلاصه و موجز می توان گفت مساله اصلی این تحقیق آنست که نشان دهد دو نوع اصلی موسیقی (آرام بخش و مهیج) چگونه بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر می گذارند؟

1-3 – مساله و ضرورت انجام تحقیق

امروزه ورزش های گروهی و تیمی از طرفداران زیادی برخوردارند. هندبال هم به عنوان یک ورزش گروهی و تیمی  توانسته است به جایگاه مناسبی درسطح آموزشگاه ها دست یابد و طرفداران زیادی را جذب کند که برگزاری مسابقاتی در سطوح مختلف در اکثر مناطق موید آن می باشد. به خاطر همین جذابیتهاست که بسیاری از دانش آموزان در مقطع ابتدایی به آموزش ورزش هندبال روی آورده و به تبع آن ضرورت ارتقای سطح کیفی آن دو چندان شده است. دستیابی به این هدف و ارائه راهکارهای جدید و مناسب برای آموزش و اجرای هر چه بهتر را می توان در یکی از عوامل اصلی، یعنی انگیزه و ایجاد انگیختگی در دانش آموزان جستجو کرد. اصرار به پیروز شدن و خطر باختن در مسابقه،  شرکت کنندگان و مربیان را به فعالیت و تلاش بیشتر و برنامه ریزی بهتر هدایت می کند. در سالهای اخیر استفاده از موسیقی در اکثر باشگاه های بدنسازی و به ندرت در رشته های مختلف ورزشی هنگام جلسات آموزش مهارت و گاهی قبل از مسابقه و یا بعد از آن مشاهده می شود و طبق شواهد به دست آمده  عده ای با توجه کامل به موسیقی به اجرای مهارت می پردازند و عده­ای هم به حضور یا عدم حضور موسیقی اصراری ندارند. منطقی به نظر می رسد که هر چه تمرین مهارت بیشتر باشد اجرای مهارت در آینده بهتر خواهد بود ولی با تغییر در شرایط تمرین مهارت می توان بازدهی و کیفیت جلسات تمرین و یادگیری را بیشتر کرد (ترابی و همکاران، 1390). با توجه به اینکه انواع موسیقی در مراحل مختلف یادگیری و اجرای انواع مختلف مهارت ها به ویژگی های روانی و شخصیتی افراد و نیز به سطحی از یادگیری که فراگیران در آن مرحله هستند بستگی دارد، بنابراین اهمیت دارد که مربی، قادر به ایجاد سطح انگیختگی مطلوب در بازیکنان یا کسانی  که در مرحله آموزش هستند باشد و این امر مستلزم آن است که مربی بداند چه نوع موسیقی(مهیج یا آرام بخش)

در چه افرادی و با چه سطحی از مهارت باعث افزایش یا کاهش انگیختگی می شود؟ بعضی از مربیان هم از اثر واقعی (مثبت یا منفی) موسیقی در ورزشکاران اطلاع چندانی ندارند و حتی بدون آگاهی کافی از انواع موسیقی، از نوعی از موسیقی استفاده می کنند که با نوع مهارت، مرحله ای که ورزشکار در آن مرحله به سر می برد و حتی با ویژگی شخصیتی فرد همگونی ندارد. روشن است که این عدم آشنایی از به کار بردن انواع موسیقی در زمان مناسب و برای افراد مختلف اکثرا به اتلاف انرژی و سرمایه بیشتری منجر می شود. قبلا تحقیقات زیادی در مورد تاثیر موسیقی و انواع آن بر رشته های مختلف ورزشی و تکالیف شناختی و حتی بر روی تغییرات فیزیولوژیک بدن انجام شده است و نکته جالب توجه این است که پژوهش های علمی انجام شده در رابطه با تاثیر موسیقی بر جنبه های مختلف فعالیت بدنی و عملکرد ورزشی نتایج متفاوت و گاه متضادی را ارایه کرده اند. تناقضها و تفاوت ها در نتایج، لزوم پژوهش و مطالعه بیشتر در این زمینه را تایید و بر  آن تاکید می کند. نتایج حاصل از این تحقیق ها مربیان و مسولان تیم های ورزشی را قادر می سازد تا با استفاده از منابع محدود، تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت عملکردی ورزشکاران و در نهایت نتیجه گیری هر چه بهتر نهادها و تیمهای ورزشی داشته باشند. کمبود تحقیق هایی مشابه مخصوصا در مورد بررسی تاثیر انواع موسیقی (مهیج و آرام بخش) بر مهارت مجرد و مخصوصا کمبود تحقیق در مورد بررسی تاثیر موسیقی بر مرحله یادگیری مهارت در کشور از یک سو و نیاز به ارتقای سطح عملکردی و انگیزشی فراگیران رشته های مختلف از سوی دیگر بر لزوم انجام چنین پروژه هایی می افزاید. با توجه به تنوع موسیقی و اینکه هر موسیقی اثر خاصی بر هر شنونده در مراحل مختلف یادگیری و اجرا دارد (ایلیاکیم و همکاران، 2012) پژوهشگر بر آن شد که تحقیقی را در زمینه تاثیرات نوع موسیقی بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی در رشته ورزشی هندبال انجام دهد

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

بررسی اثر بخشی موسیقی آرام بخش و مهیج بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال.

1-4-2- اهداف جزیی

1- تعیین اثر بخشی موسیقی آرام بخش بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال

2- تعیین اثر بخشی موسیقی آرام بخش بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال

3- تعیین اثر بخشی موسیقی مهیج بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال

4- تعیین اثر بخشی موسیقی مهیج بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال

5- مقایسه اثر بخشی موسیقی مهیج  و آرام بخش بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال

6- مقایسه اثر بخشی موسیقی مهیج  و آرام بخش بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال

 1-5- فرضیه های تحقیق

1- موسیقی آرام بخش بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر دارد

2- موسیقی آرام بخش بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر دارد

3- موسیقی مهیج بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر دارد

4- موسیقی مهیج بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر دارد

5- بین تاثیر موسیقی آرام بخش، مهیج و عدم موسیقی بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال تفاوت وجود دارد

6- بین تاثیر موسیقی آرام بخش، مهیج و عدم موسیقی بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تفاوت وجود دارد

[1] . Motor Learning

[2] . Performance

[3] . Learning

[4] . Music

[5] . Handball

[6] . Acquisition

Szabo et al. [7]

[8] .Gallahue

[9] .Ozmun

[10] . Discrete motor skill

[11] .Magill

[12] . Continuous motor skill

[13] . Serial motor skill

Sage.[14]

[15] . Arousal

 Kim et al.[16]

[17] . Feedback

[18] .Peter et al

[19] .Chtourou et al

[20] .Pates et al

[21] .Bernatzky et al

[22] . Relaxation Music

[23]  .Edworthy & Waring

[24] .Elliot et al

Savitha et al. [25]

.4 Eliakim et al

[27]  .Stuart et al

[28] . exciting Music

[29] .Bennybenassi

[30] .Jarraya et al

[31] .Era

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاریخچه هندبال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاریخچه هندبال در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاریخچه هندبال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تاریخچه هندبال در word

تاریخچه هندبال  
تاریخچه هندبال در ایران  
تشکیلات هندبال  
خصوصیات و جایگاه ورزش هندبال  
شروع سن یادگیری  
مقایسه هندبال با دیگر رشته های ورزشی توپی  
قانون (1) زمین بازی  
قانون (2) وقت بازی، علامت پایانی و تایم اوت  
وقت بازی  
علامت پایانی  
تایم اوت  
قانون (3) توپ  
قانون (4) بازیکنان، ذخیره ها، تجهیزات و وسایل  
بازیکنان  
تجهیزات و وسایل  
پرتاب توپ (پاس)  
انواع پاس  
1 پاس یک دست  
2  پاس دو دستی  
دریافت توپ (دریافت پاس) :  
انواع دریافت  
دریبل در هندبال  
دریبل  
رعایت نکات ضروری در هنگام دریبل  
دریبل کوتاه  
دریبل بلند  
پرتاب توپ به طرف دروازه (شوت)  
پرتاب توپ (شوت)  
1-شوت های ثابت  
انواع شوت از پشت (بک هند)  
2- شوت در حال حرکت  
3-شوت با پرش افقی  

تاریخچه هندبال

عده زیادی از محققان ورزشی معتقدند که انسان طی قرون و اعصار گذشته مهارتهای دست را بیش از مهارتهای پا به نمایش گذاشته است . تصور می شود که هندبال مانند ورزش هایی از قبیل کشتی ، بوکس و دو و میدانی یکی از رشته های قدیمی و سنتی بازیهای المپیک عصر باستان بوده است . شواهدی نیز در تأیید این نظر وجود دارد . هومر (Homer) شاعر بزرگ یونانی ، در اثر جاوید خود – ادیسه – بازیکنان هندبال را مورد ستایش قرار داده است . در مقبره ای در شهرک تاریخی دپیلیون در نزدیکی آتن ، این کلمات در روی سنگ نبشته ای به چشم می خورد : « این توپ بازی ظریف با دست ، این حرکات موزون با توپ »

در دوران قبل از مسیحیت ، در کرانه های رود نیل بازیی که در آن توپ وجود داشت ، انحصاراً به وسیله دست بازی شده است و کاوشهای باستان شناسی شاهد این مدعاست . یکی از شاعران آلمانی در قرن سیزدهم میلادی از بازی کج بال Catch-Ball و شاعر دیگری از همان قرن به توصیف بازی هندبال در مسابقات شوالیه ها می پردازد

مطالعات تاریخی ، وجود بازی سنتی هندبال را در قرون بعدی نیز تأکید می کند . واقعیت این است که در تمام دوره های تاریخ ، توپ و یا وسیله ای همانند توپ در بازیهایی که با دست انجام می شده ، معمول بوده است . اما البته آن بازیها با هندبالی که ما امروز می شناسیم تفاوت داشته و هندبال امروزی بازی کاملاً جدیدی است

بر خلاف نظریه عده ای از محققان ، نمی توان با اطمینان گفت که منشأ هندبال امروزی در آلمان بوده است هولنگر نیلس – یکی از مربیان دانمارکی – نوعی هندبال ابتکاری خود را در سال 1904 به جامعه ورزش معرفی کرد و در سال 1954 دانمارکیها پنجاهمین سالگرد تأسیس فدراسیون هندبال خود را جشن گرفتند . همین مربی در سال 1906 به انتشار قوانین این ورزش مبادرت کرد و یکی از جراید  دانمارکی در سال 1911 از مسابقات هندبالی یاد کرد که هزاران تماشاگر داشته است

در سال 1907 یک معلم ورزش بانوان در شهر برلن آلمان اولین تیم هندبال دختران را تشکیل داد . او معتقد بود که پسران با شرایط جسمانی خود می توانند به ورزش فوتبال بپردازند ، ولی دختران که در اغلب موارد به بوته فراموشی سپرده می شوند ، باید ورزش مخصوص داشته باشند و هندبال ورزشی است که با شرایط جسمانی آنها مطابقت کامل دارد

در این بازی نیازی به لگد زدن یا درگیر شدن نیست .گرفتن و پرتاب کردن توپ امتیاز خاص این ورزش است . مقررات بازی نیز با روحیه غالب آن زمان که جنگ و دوئل بر سر تصاحب توپ را منع می کرد ، هماهنگی داشت

اندازه محیط توپی که با آن بازی می شد ، 71 سانتیمتر بود ، چون گرفتن توپ مهمترین کار این بازی محسوب می شد ، توپ بزرگ برای این منظور راحت تر بود

دو سال بعد ، یکی دیگر از معلمان ورزش برلن به نام کارل شلنز (Carl Schelenz) هندبال دیگری را که محصول فکر خود او بود عرضه کرد . در بازی هندبال او ، توپ کوچکتر بود ؛ پرتابها محکمتر و جدال بر سر توپ مجاز . او همچنین مقرر کرد که بازیکنان مجازند قبل از پرتاب یا پاس دادن توپ ، فقط سه قدم با آن بردارند . بازی هندبال در آن زمان در زمین فوتبال انجام می شد . به این ترتیب اساس هندبال با اقتباس از برادر بزرگتر یعنی فوتبال پایه ریزی شد و مفاهیمی چون دروازه بان ، دروازه ، داور و محوطه 6 متری که فاصله مطلوبی برای پرتابهای گل بود ، از فوتبال اخذ شدند  و به سرعت مبنای قواعد هندبال قرار گرفتند

از همین جا بود که نحوه ترکیب تیم نیز بر مبنای بازی فوتبال تنظیم گردید و حتی در تعیین فصلهای مناسب برای مسابقات نیز از بازی فوتبال پیروی شد ؛ زیرا طبیعتاً پاییز و زمستان فصل مناسبی برای بازی هندبال نبودند . با این همه ، تفاوت بین فوتبال و هندبال خیلی زود مشخص شد . هندبال بازی دقیقتری بود که در آن توپ به دفعات بیشتر به طرف هدفهای خود که دستهای بازیکنان دیگر یا تور دروازه بود ، فرستاده می شد . عامل شانس نیز در این بازی جای زیادی نداشت

            در تاریخ اولیه فوریه 1920 مسابقات .دو تیم آلمانی در شهر برلن اولین مسابقه را طبق قوانین شلنز برگزار کردند . رفته رفته سایر کشورهای اروپایی نیز قوانین بازی هندبال شلنز را پذیرفتند . پس از تأسیس فدراسیون هندبال در بسیاری از کشورهای اروپایی ، در سال 1933 هندبال به طور رسمی جزء برنامه های ورزشی المپیک 1936 برلین قرار گرفت . البته هندبال در زمین باز ، به عنوان یکی از رشته های المپیک فقط همین یکبار و به منظور خشنودی کشور میزبان انجام شد

در حالی که بازی هندبال در زمین باز ، اشاعه بیشتری می یافت ، در کشورهای اروپای شمالی رویداد دیگری در حال پیشرفت بود . شرایط هوا در کشورهایی از قبیل دانمارک ، سوئد نروژ و فنلاند امکان بازی در فضای باز را محدود می ساخت ؛ زیرا تابستانها خیلی کوتاه و بهار و پاییز غالباً همراه با بارندگیهای زیاد بود . برف و یخبندان زمستان نیز استفاده از زمین را کاملاً غیر ممکن می ساخت . به ناچار بازیکنان هندبال در کشورهای اروپایی به جستجوی محلهای سقف دار یا سالنهای سرپوشیده به هر نوع و اندازه ای پرداختند و از اینجا بود که نیاز به کوچک سازی و تغییر و تبدیل این بازی احساس شد

عدم وابستگی هندبال به شرایط جوی ، منجر به پدید آمدن اسلوبها و ترفندهای متنوعتر و ظریفتر در این بازی گردید . سرعت در آن اهمیت بسیار یافت و تاکتیکهای غافلگیر کننده جدیدی طراحی شد . در واقع در روی زمین محکم که از باد و باران و تابش خورشید مصون باشد و با توپی که خیس و مرطوب نباشد ، همه نوع کاری را می توان انجام داد . سوئدی ها و دانمارکی ها اولین کسانی بودند که این ادعا را به اثبات رساندند

به این ترتیب هندبال در زمین بزرگ و باز که به تازگی مورد توجه قرار گرفته بود ، به داخل سالنهای سربسته کشانیده شد و در نتیجه ، انجام یک سلسله تغییرات در آن اجتناب ناپذیر گردید . این تغییرات موجب پیدایش بازی جدیدی به نام هندبال سالنی یا هندبال هفت نفره گردید . البته هندبال سالنی و هندبال یازده نفره در زمین باز ، تا مدتی به یک اندازه مورد توجه بودند و موقعیت یکسانی داشتند . فدراسیون بین المللی هندبال نیز که به تازگی تأسیس شده بود ، در سال 1946 موقعیت برابر این دو را مورد تأیید قرار داد

اما مهمترین واقعه در سرگذشت هندبال زمانی رخ داد که کنگره کمیته بین المللی المپیک در سال 1956 در مادرید ، هندبال سالنی را به عنوان یکی از رشته ای ورزشی در برنامه بازیهای المپیک 1972 مونیخ ، قرار داد . از این تاریخ به بعد بود که هندبال 11 نفره در زمین باز ، کنار گذاشته شد و فقط بازی هندبال سالنی یا هفت نفره به عنوان تنها نوع بازی هندبال رایج شد . از زمان برگزاری بازیهای المپیک 1972 مونیخ ، هرگونه تردید در رسمیت بخشیدن به بازی هندبال از بین رفت و اصطلاحات این بازی نیز به زبانهای انگلیسی و فرانسه که دو زبان رسمی کمیته بین المللی المپیک هستند ، وضع و رایج شد

هندبال در تمامی دنیا ، به خصوص در اروپا ، همیشه طرفداران بسیار داشته و مسابقات باشگاهی در سطح کشورها ، قهرمانی اروپا ، مسابقات جهانی و المپیک ، دارای میلیونها تماشاچی است که وقایع آن را از نزدیک و یا از طریق تلوزیون دنبال می کنند . در سالهای اخیر هندبال در کشورهای آمریکای جنوبی ، آفریقا و آسیا نیز طرفداران بسیاری پیدا کرده و تیمهای بعضی از این کشورها حریفان قدری برای تیمهای مطرح اروپایی شده اند

در آخرین دوره مسابقات قهرمانی جهان که از تاریخ هفتم تا بیست و یکم ماه مه 1995 در ایسلند برگزار شد ، نمایندگان قاره آسیا که کشورهای ژاپن ، کره و کویت بودند ، درخشش فراوان داشتند ، بویژه ژاپن ، کره و الجزایر ( یکی از نمایندگان قاره افریقا ) و برزیل یکی از نمایندگان آمریکا ، حریفان بسیار قدرتمندی برای تیم هندبال فرانسه که قهرمان این دوره از مسابقات شد ، بودند . شایان ذکر است که پانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جهان در کشور ژاپن برگزار خواهد شد

تاریخچه هندبال در ایران

هندبال برای اولین بار به عنوان یکی از رشته های ورزشی در سال 1347 وارد مسابقات آموزشگاهی شد . در بهمن ماه این سال ، اولین مسابقه هندبال در ایران بین دو تیم  در دبیرستان البرز تهران برگزار شد . در اسفندماه 1347 یک کلاس فشرده آموزشی برای مربیان و داوران به منظور آماده کردن مقدمات برگزاری اولین دوره مسابقات هندبال آموزشگاهی کشور برگزار گردید . در تیرماه 1348 این مسابقات با حضور هشت تیم از شهرهای تهران ، اهواز ، مشهد ، اصفهان ، شیراز و کرمان انجام شد و تیم تهران به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد . در همین سال برای اولین بار یک مربی فرانسوی به منظور آموزش مربیان ایرانی به ایران دعوت شد و در مدت دو ماه اقامت در تهران ، تعدادی از مربیان ایرانی را آموزش داد . اولین مسابقه ای که بین یک تیم ایرانی و یک تیم خارجی برگزار شد ، مسابقه بین تیم منتخب دانش آموزان کویت و تیم منتخب دانش آموزان تهران در روز هجدهم بهمن 1349 در محل سالن ورزشی هنرسرای عالی نارمک بود که تیم دانش آموزان کویت با نتیجه 24 بر 18 به پیروزی رسید

در سال 1354 ، سازمان تربیت بدنی با تأسیس فدراسیون هندبال کشور موافقت نمود و از سال 1355 مسابقات قهرمانی کشور به طور رسمی آغاز شد

به غیر از سالهای 1367 و 1368 مسابقات قهرمانی کشور همچنان به طور مرتب برگزار می شود . از سال 1363 مسابقات در سطح جوانان ، از سال 1370 در سطح نوجوانان ، از سال 1370 دور جدید مسابقات هندبال در دسته بانوان و از سال 1367 مسابقات قهرمانی دانشگاههای کشور آغاز شده است و به طور مرتب انجام می شوند

در حال حاضر مسابقات سوپر لیگ قهرمانی کشور با شرکت هشت تیم و به صورت رفت و برگشت برگزار می شود . تیمهای ملی ، جوانان و دانشجویان کشور در تورنمنت ها و مسابقات قهرمانی آسیا و جهانی شرکت می کنند و به این صورت کوشش فراوان می شود که سطح هندبال کشور از نظر کیفی و کمی بالا برود ، اما باید اذعان نمود که سطح هندبال کشور هنوز فاصله زیادی با هندبال پیشرفته دنیا دارد ، و کوشش بیشتری لازم است تا این اختلاف سطح کمتر شود

تشکیلات هندبال

در فدراسیون جهانی هندبال (IHF) بیش از هفتاد کشور عضو هستند . محل فدراسیون جهانی هندبال در شهر بازل (BASEL)  سوئیس است

وظیفه فدراسیون جهانی هندبال برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر مسابقات جهانی و المپیک ، تشکیل کلاسهای آموزشی برای مربیان ، داوران و مدیران اجرایی و نیز اعزام مربیان به کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه برای برگزاریکلاسهای آموزشی می باشد . بودجه IHF از طریق اخذ حق عضویت از کشورها تأمین می شود . رئیس فدراسیون جهانی هندبال هر چهار سال یکبار و در خلال تشکیل مجمع عمومی فدراسیون جهانی انتخاب می شود و انتخاب مجدد  او بلامانع است . در حال حاضر اروین لانک (Erwin Lanc) اهل سوئیس ، ریاست فدراسیون جهانی هندبال را به عهده دارد . امور اجرایی فدراسیون به عهده دبیر فدراسیون است . هر یک از پنح قاره جهان دارای یک کنفدراسیون است که تمامی امور مربوط به مسابقات ، نظارت بر آنها و برنامه ریزی در قاره مربوطه را بر عهده دارد

محل کنفدراسیونهای پنج قاره به شرح زیر است

1)      قاره آفریقا : ساحل عاج ، شهر ابی جان

2)       قاره آسیا : کویت ، شهر کویت

3)       قاره اروپا : اطریش ، شهر وین

4)       قاره آمریکا : آمریکا ، شهر شورت هیلز

5)       قاره اقیانوسیه : استرالیا ، شهر سیدنی

خصوصیات و جایگاه ورزش هندبال

آشنایی و شناخت با ماهیت یک ورزش و تعیین جایگاه آن در بین دیگر رشته های ورزشی و به خصوص آن دسته از رشته های ورزشی که یک نوع همخوانی و قرابت با یکدیگر دارند برای مدیران ، برنامه ریزان و مربیان ورزشی امری ضروری است . این شناخت مبنایی جهت بسط و گسترش ، برنامه ریزی و صرف هزینه های مربوطه می باشد

مربیان بر اساس این شناخت و آگاهی امورات تخصصی مربوط به این رشته ورزشی را با جدیت بیشتر دنبال خواهند نمود

از آنجایی که ورزش هندبال هنوز جایگاه مطلوب و واقعی خود را در جامعه نیافته این شناخت اثرات مطلوبی می تواند داشته باشد این ورزش به خاطر این که مشخصات بسیاری از ورزشهای جمعی و توپی را دارا بوده و مهارتهای بنیادی و پایه از قبیل دویدنها ، گرفتنها ، پرتابها ، پرشها همراه با تکنیکهای بسیار زیبا و متنوع در این بازی مورد استفاده قرار می گیرد

اکثر مهارتهای اختصاصی و فنی دیگر رشته های ورزشی در ورزش هندبال بکار گرفته می شود . تنوع تکنیک و مهارتهای انفرادی در این رشته ورزشی جذابیت این رشته را بیشتر نموده و با یک برنامه ریزی صحیح و اصولی جایگاه ویژه آن در بین جوانان و دیگر قشرها را والاتر خواهد نمود

اجزای آمادگیهای جسمانی مثل سرعت ، قدرت ، استقامت ، چابکی و انعطاف پذیری در این رشته ورزشی در حد مطلوب پرورش می یابند . در این رشته ورزشی آمادگیهای روانی و خلاقیت افزایش یافته و قوه ادراک و تصمیم گیری را در فرد در یک سطح بسیار بالا افزایش می دهد

عامل دیگری که باعث گسترش این رشته ورزشی شده و سبب اشتیاق  ورزشکاران می گردد این است که برای انسانها دستها وسیله حساس و حیاتی بوده و در زندگی روزمره به انحای مختلف از آن استفاده می شود که در این ورزش ، وظیفه اساسی و بنیادی را به عهده داشته و با تعداد و تنوع انواع مهارتها منجمله ( انواع پاسها ، شوتها ، دریبل و غیره … )

و به طور کلی بازی با توپ و استفاده از تکنیکهای پیشرفته اغلب اوقات بازیکنان لذت موفقیت را در اجرای این مهارتها احساس می کنند

سرعتی که لازمه موفقیت در بازی هندبال است سبب ازدیاد سرعت عمل و عکس العمل در بازیکن هندبال شده و استعداد مانور و فریب دادن حریف در لحظه های حساس را به دست می آورد

علاوه بر اینها به عقیده اکثر متخصصین تربیتی و ورزشی ، هندبال یکی از مناسبترین بازیها برای مدارس ، آموزشگاهها ، دانشگاهها و یکی از بهترین رشته های ورزشی برای کلیه قهرمانان زن و مرد می باشند زیرا از نظر وسیله و تجهیزات با امکانات کم مالی و از جنبه مهارتها و تکنیک و تاکتیکهای تیمی با استعدادهای بدنی و روانی نوجوانان در سنین مختلف و روحیه قهرمانی جوانان و بزرگسالان تطبیق می نماید

شروع سن یادگیری

همانگونه که قبلاً ذکر این نکته رفت به دلیل استفاده دستها در زندگی روزمره در ورزش هندبال و حجم مناسب توپ یادگیری مهارتهای هندبال را می توان زودتر از دیگر رشته های ورزشی شروع نمود و می توان گفت ورزشهای فوتبال ، بسکتبال و والیبال را از این لحاظ بعد از آن قرار داد

بدین ترتیب سن نوآموز برای شروع این ورزش را می توان از 9-8 سالگی آغاز نمود و نوآموز در سن 11 سالگی قادر است در مسابقات رقابتی شرکت نماید و سن قهرمانی برای این رشته ورزشی را می توان از 15 سالگی به بعد شروع نمود

مقایسه هندبال با دیگر رشته های ورزشی توپی

مزیتهایی که این رشته ورزشی در مقایسه با دیگر رشته های ورزشی دارد این است که از حیث قوانین ، مقررات و مهارتهای ورزشی ارتباط بسیار نزدیک با سایر رشته ها داشته و از نظر انگیزه برای یادگیری و سهل الوصول بودن هدف ( دروازه ) و کسب امتیاز از دیگر رشته های ورزشی آسانتر می باشد

در یک بیان کلی می توان گفت که میزان تأثیر گذاری مثبت هندبال بر اغلب رشته های ورزشی گروهی و حتی انفرادی انکارناپذیر بوده و چنانچه قوانین و مقررات و مهارتهای رشته های ورزشی دیگر را در نظر بگیریم میزان تأثیرگذاری هندبال نیز از سایر رشته های ورزشی فراوان به چشم می خورد . لذا در بسیاری از کشورها این رشته ورزشی به عنوان یک ورزش پایه محسوب شده و سرمایه گذاریهای فراوان در مدارس ، آموزشگاهها و دانشگاهها جهت بسط و توسعه آن شاهد هستیم و حتی در برخی از مراکز نظامی جزو ورزشهای اجباری است و به عنوان یکی از ورزشهای آماده کننده ، آمادگیهای جسمانی و قابلیتها و استعدادهای عمومی بدنی مورد استفاده قرار می گیرد

قانون (1) زمین بازی

(1:1) زمین بازی، محوطه ای است به شکل مستطیل که طول آن 40 و عرض آن 20 متر می باشد. این زمین دارای دو محوطه دروازه (قانون 1:4 و قانون 6) و یک محوطه بازی است. دو خط بلند طولی را خطوط کناری و خطوط کوتاه انتهایی را خط دروازه (بین دو پایه دروازه) یا خط بیرونی دروازه (دو طرف دروازه) می نامند

زمین بازی حداقل باید در طول خطوط کناری، یک متر و در پشت خط بیرونی دروازه، دو متر حریم داشته باشد. وضعیت زمین بازی نباید به صورتی تغییر یابد که باعث کسب آوانتاژ یکی از تیمها شود

(1:2) در وسط هر خط دروازه، یک دروازه قرار می گیرد. دروازه ها باید به خوبی در زمین یا دیوار پشت آن نصب شده باشند. ابعاد داخلی هر دروازه 2 متر ارتفاع و 3 متر طول دارد. هر دروازه دارای دو پایه است که به وسیله یک تیر افقی به یکدیگر متصل می شوند. لبه پشتی پایه ها با لبه بیرونی خط دروازه منطبق است. پایه ها و قطعه افقی بالای آنها باید مقطعی به ابعاد 8 سانتیمتر داشته باشند. بخش دروازه که از داخل زمین، نمایان است باید سطوح آن با دو رنگ متفاوت که ضمناً با زمینه پشت دروازه اختلاف واضح داشته باشد، رنگ آمیزی شود. دروازه ها باید مجهز به تور باشند به نحوی که توپ پرتاب شده به دروازه، به سرعت از آن خارج نشود

(1:3) کلیه خطوط زمین، جزء قسمتی از منطقه ای است که آن را محدود می کند. خط دروازه ها مابین دو پایه دروازه 8 سانتیمتر و مابقی خطوط 5 سانتیمتر پهنا دارد. خطوط بین دو منطقه مجاور را می توان به وسیله رنگی متفاوت از کفپوش مجاور آن منطقه، جایگزین نمود

(1:4) در مقابل هر دروازه، یک محوطه دروازه قرار دارد (قانون 6). محوطه دروازه به وسیله خط محوطه دروازه محدود و معین می شود (خط 6 متر) که به شرح زیر رسم می گردد

یک خط به طول 3 متر و به فاصله 6 متر موازی و قرینه با خط دورازه در داخل زمین کشیده می شود (از لبه عقبی خط دروازه تا لبه جلویی خط محوطه دروازه) و این خط از هر طرف با یک ربع دایره به شعاع 6 متر (به مرکز زاویه عقب داخلی پایه های دروازه به خط بیرونی دروازه متصل می شود)

(1:5) خط پرتاب آزاد (9 متر) یک خط مقطّع است که طول هر قطعه و فاصله بین قطعات، 15 سانتیمتر است. این خط به فاصله 3 متر و موازی با خط منطقه دروازه رسم می شود

(1:6) خط 7 متر یک متر طول دارد و موازی با خط دورازه رسم می شود. فاصله این خط با لبه پشتی خط دروازه 7 متر است و دقیقاً در مرکز و مقابل دروازه کشیده می شود

(1:7) خط محدودیت دروازه بان (4 متر) به طول 15 سانتیمتر و موازی  با خط دروازه کشیده می شود و فاصله این خط با لبه پشتی خط دروازه 4 متر و دقیقاً در مرکز و مقابل دروازه قرار دارد

(1:8) خط وسط زمین نقاط مرکزی دو خط کناری را به یکدیگر متصل می نماید

(1:9) خط منطقه تعویض (بخشی از خط کناری) برای هر تیم به فاصله 5/4 متر از خط وسط تعیین شده است. نقطه انتهایی خط منطقه تعویض به وسیله خط موازی با خط وسط و به طول 15 سانتیمتر به سمت داخل خط کناری و 15 سانتیمتر به سمت خارج خط کناری مشخص می گردد

 

قانون (2) وقت بازی، علامت پایانی و تایم اوت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق رابطه مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در باشگاه های ورزشی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق رابطه مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در باشگاه های ورزشی در word دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رابطه مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در باشگاه های ورزشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق رابطه مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در باشگاه های ورزشی در word

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه 
1-1 بیان مسئله 
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق ;;
1-3 اهداف تحقیق 
1-3-1 هدف کلی
1-3-2 اهداف جزئی ;.. 
1-4 فرضیه¬های تحقیق ; 
1-5 مفاهیم و تعاریف عملیاتی واژه¬های تحقیق ;
1-5-1 تعاریف مفهومی واژه¬های تحقیق
1-5-2 تعاریف عملیاتی واژه¬های تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه 
2-1 مبانی نظری تحقیق
2-1-1 آشنایی با مفاهیم بهره¬وری
2-1-1-1 تاریخچه بهره¬وری 
2-1-1-2 تعریف لغوی بهره¬وری
2-1-1-3 تعریف کلی بهره¬وری;
2-1-1-4 تعریف سازمانی بهره¬وری ;
2-1-1-5 سایر تعاریف بهره¬وری
2-1-1-6 بهره¬وری چیست؟ 
2-1-1-7 مولفه¬های بهره¬وری ;;
2-1-1-7-1 کارایی ;;
2-1-1-7-1 اثربخشی ;
2-1-1-8 اهمیت بهره¬وری ;
2-1-1-9 تفاوت بهره¬وری با تولید
2-1-1-10 سطوح بهره¬وری;
2-1-1-10-1 بهره¬وری در سطح بین¬المللی 
2-1-1-10-2 بهره¬وری در سطح ملی
2-1-1-10-3 بهره-وری در سطح بخش ;;
2-1-1-10-4 بهره¬وری در سطح سازمان و شرکت;;
2-1-1-10-5 بهره¬وری در سطح واحد تولیدی
2-1-1-10-6 بهره¬وری فرد شاغل ;
2-1-1-11 چرخه مدیریت بهره-وری . 
2-1-1-12-اندازه¬گیری بهره¬وری
2-1-1-13 تجزیه و تحلیل شاخص¬های بهره¬وری ;;
2-1-1-14 عوامل بازدارنده ارتقای بهره¬وری ;;
2-1-2 آشنایی با مفاهیم مدیریت تجربه مشتری;
2-1-2-1 مدیریت تجربه مشتری
2-1-2-2 تعاریف مدیریت تجربه مشتری;;
2-1-2-3 ویژگی¬های مدیریت تجربه مشتری
2-1-2-4 سطوح مدیریت تجربه مشتری ;;
2-1-2-5 چارچوب مدیریت تجربه مشتری
2-1-2-6 چرخه برنامه¬های مدیریت تجربه مشتری ;;
2-1-2-7 فرایند مدیریت تجربه مشتری ;;
2-1-2-8 مدیریت تجربه مشتری به منظور ساخت مارک و بهبود سودآوری بلندمدت
2-1-2-9 مزایای مدیریت تجربه مشتری ;;
2-1-2-10 مراحل چهارگانه اجرای مدیریت تجربه مشتری
2-1-2-11 شاخص¬های مدیریت تجربه مشتری و اندازه¬گیری آن ;; 
2-2 تحقیقات مربوط به موضوع ;. 
2-2-1 تحقیقات مربوط به بهره-وری
2-2-1-1 تحقیقات داخلی بهره-وری;
2-2-1-2 تحقیقات خارجی بهره¬وری
2-2-2 تحقیقات مربوط به مدیریت تجربه مشتری;;
2-4 جمع-بندی
فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق
مقدمه ;;
3-1 روش تحقیق
3-2 جامعه آماری 
3-3 نمونه آماری;
3-4 ابزار اندازه¬گیری;
3-4-1 پرسشنامه بهره¬وری سازمانی..  
3-4-2 روایی و پایایی پرسشنامه بهره¬وری سازمانی;;
3-4-3 پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری;;
3-4-4 روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری;;
3-4-5 پرسشنامه مدیریت روابط با مشتری;
3-4-6 روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت روابط با مشتری
3-4-7 فرم مشخصات فردی
3-5 متغیرهای تحقیق;;
3-6 روش¬های آماری جهت تجزیه و تحلیل یافته¬ها;;
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته¬های تحقیق
مقدمه
4-1 تحلیل توصیفی اطلاعات مربوط به متغیرهای عینی نمونه آماری
4-2 تحلیل استنباطی فرضیه¬های تحقیق
4-2-1 آزمون کالموگراف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن توزیع داده¬ها;
4-2-2 فرض¬های کلی تحقیق;;
فصل پنجم: خلاصه، بحث، نتیجه¬گیری و پیشنهادات
مقدمه ;
5-1 خلاصه تحقیق;;
5-2 بحث و نتیجه¬گیری;;
5-3 محدودیت¬های تحقیق
5-4 پیشنهادات
5-4-1 پیشنهادات برگرفته از تحقیق
5-4-2 پیشنهاد به محققین
منابع و مآخذ
ضمیمه

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق رابطه مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در باشگاه های ورزشی در word

ابطحی و کاظمی، حسین و بابک(1378)، «بهره­وری»، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، تهران
اسدی، حسن(1380)، «رابطه فرهنگ سازمانی با بهره­وری مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران»، مجله علمی-پژوهشی حرکت، دانشگاه تهران، شماره هفت
البدوی، امیر. علیجانی، فرزانه(1387)، «آیا یادگیری الکترونیکی، بهره­وری کارکنان را افزایش می­دهد؟»، مدیریت و اقتصاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، نشریه ویژه مهندسی صنایع، شماره 43، تهران
بصیری، مهدی(1386)، «کاربرد تکنیک داده­کاوی در مدیریت روابط مشتری»، چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران
پاداش ستوده، سیده فاطمه(1380)، «بهره­وری سازمان تربیت بدنی»، انتشارات علم و ورزش، چاپ اول، تهران
حبیبی، هومن(1386)، «عوامل موثر بر ارتقاء بهره­وری»، سایت راهکار مدیریت، (www.mgtsoltuion.com)
حمیدی، مهرزاد(1380)، «ارتقاء بهره­وری در تربیت بدنی آموزش و پرورش»، اولین کنگره علمی بین­المللی تربیت بدنی و ورزش دانش­آموزان دختر، دفتر تربیت بدنی و تندرستی، تهران
خداخواه، وحید(1387)، «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با بهره­وری مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز»، پایان­نامه کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی، شیراز
رضائیان، علی(1372)، «مدیریت رفتار سازمانی»، دانشکده ندیریت دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران
رضائی­زاده، مرتضی(1386)، «طراحی و اعتبارسنجی شاخص­های بهره­وری مدیران میانی دانشگاه­ها از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه­های تهران و شهید بهشتی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی، تهران
رئوفی، محمدحسین. تاریخی،امیر(1383)، «تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارایی و بهره­وری مدیران و کارکنان مدارس»، فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 5، مشهد
رهگذر، حسن(1381)، «بررسی نگرش مدیران و کارشناسان (آموزشی، پرورشی و اداری-مالی) دانشگاه شیراز نسبت به عوامل موثر بر بهره­وری کارشناسان»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی، شیراز
سلیمی، محمدحسین(1371)، «تاریخچه بهره­وری»، انتشارات معاونت آموزشی و تحقیق وزارت صنایع سنگین، تهران
سید عامری، میر حسن(1387)، «رابطه فرهنگ سازمانی با بهره­وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان­های آذربایجان شرقی و غربی»، مجله علمی-پژوهشی حرکت، دانشگاه تهران، شماره 35،  تهران
عسگری، مصطفی(1384)، «بررسی عوامل موثر بر بهره­وری نیروی انسانی در شرکت فولاد مبارکه»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی صنایع، یزد
علاقه­بند، علی(1371)، «مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی»، انتشارات بعثت، چاپ اول، تهران
علیزاده، حسین. تجاری، فرشاد(1385)، «بررسی شیوه­های افزایش بهره­وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی»، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، شماره 11، تهران
گودرزی، محمود(1385)، «تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره­وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره­وری»، نشریه علمی-پژوهشی حرکت، شماره 28، تهران
محرم­زاده، مهرداد(1382)، «مدیریت سازمان­های ورزشی»، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، چاپ اول، ارومیه
محمودزاده، محمود. اسدی، فرخنده(1386)، « اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره­وری نیروی کار در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 43، تهران
معرفتی، آلک(1376)، «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران دانشکده­ها/ گروه­های آموزشی تربیت بدنی با میزان بهره­وری اعضای هیئت علمی آنها در دانشگاه­های دولتی ایران»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران
مقدس، علی­اصغر. احمدی، خدیجه(1381)، «بررسی جامعه­شناختی عوامل موثر بر بهره­وری کادر اداری سازمان­های دولتی در شیراز»، فصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 37، شیراز
منوریان، عباس(1371)، «مدیریت استراتژیک»، مجموعه مقالات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران
مجموعه سخنرانی­های سومین همایش ملی بهره­وری ایران(1378)، سازمان ملی بهره­وری ایران
نادریان، مسعود(1386)، «بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره­وری سازمان­های ورزشی شهر اصفهان»، مجله علمی-پژوهشی حرکت، شماره 34، تهران
هومن، محمد. صمیمی،احمدحسین. صدیقی،رضا(1379)، «واژه­نامه فرهنگ بهره­وری»، مدیریت بهره­وری بنیاد، انتشارات کارآفرینان، چاپ اول، تهران
جانفرسا.ف(1388)، «مدیریت تجربه مشتری، گامی فراتر از مدیریت ارتباطات با مشتری»؛ بانک اقتصاد، شماره 92، صص.62-65

2-1-1-1- تاریخچه بهره وری

لغت بهره وری برای اولین بار به طور رسمی توسط فردی به نام «کوئیزنی»[1] در سال 1766 میلادی در مقاله ای مطرح شد. تقریباً یک قرن بعد در سال 1883 «لیتِر»[2] بهره وری را قدرت و توانایی تولید تعریف کرد و در واقع اشتیاق به تولید کردن را همان بهره وری دانست. از اوایل قرن بیستم این لغت مفهوم دقیقتری یافت و در تعریف جدید ارتباط بین داده و ستاده مطرح شد. «ارلی»[3] در سال 1900 بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته برای تولید بازده تعریف کرد

 سازمان همکاری اقتصادی اروپایی[4] در سال 1950 تعریف بهره وری را چنین ارائه داد

بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است. بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه، بهره وری سرمایه گذاری، بهره وری مواد خام، بسته به اینکه بازده در ارتباط با سرمایه، سرمایه گذاری یا مواد خام و ; مورد بررسی قرار گیرد، نام برد

«دیویس»[5] بهره وری را تغییراتی که در میزان محصول بر اثر منابع به کار رفته ایجاد می شود، تعریف می کند

«شاینرز»[6] نیز از بهره وری به عنوان معیار عملکرد یا توانایی موجود را برای تولید کالا یا خدمت معینی یاد می کند

«فابرکاینت»[7] معتقد است بهره وری همیشه نسبت بازده و نهاده است، در حالی که «سیگل»[8] بهره وری را مجموع نسبت های بازده به نهاده می داند که با عملیات تولیدی مشخص و معینی مرتبط است. «کندریک و کریمر»[9] از جمله صاحب نظران مقوله بهره وری بودند که در تعاریف خود از عبارات بهره وری جزیی و بهره وری کلی استفاده کردند

«سومانت»[10] در سال 1979 میلادی با تعاریف خود از بهره وری مبنی بر نسبت بازده به نهاده ملموس، بهره وری کل عوامل را مطرح ساخت که تحولی در تعاریف ارائه شده برای بهره وری بود

بهره وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود، همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست اقتصاد و دولتمردان بوده است

در بینش مدیریت علمی با بنیان گذاری «فردریک ونسیلو تیلور» خردگرایی سازمانی یا «رفتار عقلایی سازمان»[11] مترادف با بهره وری و کارایی به کار می رود و اصولاً مدیریت عبارت است از «دانش افزایی بهره وری و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین شده»

سازمان بین المللی کار[12] در تولید محصولات مختلف، ادغام چهار عامل را ضروری می داند و این چهار عامل را زمین، سرمایه، کار و سازماندهی نام می برد. گفته می شود که نسبت ترکیب این عوامل به محصولات، معیاری برای سنجش بهره وری است

آژانس بهره وری اروپا[13]، بهره وری را درجه استفاده مناسب و مؤثر از هریک از عوامل تولید معرفی می کند. این آژانس در تعریف دیگری، بهره وری یک بنگاه را دیدگاه فکری آن در بهبود بخشیدن به وضعیت موجود می داند. براساس نظرات این سازمان، بهره وری، مبتنی بر این نظریه است که انسان می تواند کارهایش را هر روز بهتر از پیش انجام داده و نتایج بهتری به دست آورد (1)

2-1-1-2- تعریف لغوی بهره وری

واژه Productivity یک کلمه انگلیسی است که در لغت به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است. زمینی که استعداد زراعت دارد و بذر در آن رشد و نما می کند اصطلاحاً زمین Productive گفته می شود. یعنی زمین مولد و بارور. پس واژه Productive در فرهنگ زبان انگلیسی به داشتن قدرت تولید و بارور بودن کسی یا چیزی گفته می شود (27)

2-1-1-3- تعریف کلی بهره وری[14]

حداکثر استفاده از منابع (به عنوان ورودی) در تولید کالا یا خدمات (به عنوان خروجی) یا حداکثر استفاده از عوامل تولید (کار، سرمایه، مواد اولیه و انرژی)، (27)

2-1-1-4- تعریف سازمانی بهره وری

بهره وری عبارت است از نسبت ستانده ها به نهاده های یک سازمان. ستانده ها[15] عبارت است از اقلام و دستاوردهایی که عملکرد سازمان انتظار می رود یا آنکه عملاً به دست می آید. نهاده ها[16] اقلامی هستند که یک سازمان برای دستیابی به ستانده ها به کار می گیرد (27)

2-1-1-5- سایر تعاریف بهره وری

بهره وری نسبت برونداد به یکی از عوامل تولید نیز تعریف می شود. به این ترتیب بسته به اینکه ارتباط خروجی با هریک از عوامل سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، مواد خام و امثال آن باشد، بهره وری سرمایه ثابت، بهره وری سرمایه در گردش، بهره وری مواد خام و امثال آن مطرح می شود (14)

ویکتور وروم[17] (1973) بهره وری را حاصل ضرب دو عامل انگیزش و شایستگی گروه های کاری می داند. او معتقد است مدیر خواه برای سود یا بهره وری بیشتر تلاش کند یا کارآمدی و عملکرد بهتر کارکنان، باید پیوسته مراقب انگیزش افراد و گروه های کاری باشد

اتکینسون[18] (1985) بهره وری را تابعی از انگیزش و توان می داند. برخی از صاحب نظران، این فکر رابا افزودن ادراک فرد از نقش خود یا شناخت شغل گسترش دادند. این دانشمندان بر این باور بودند که ممکن است کارکنان تمایل و مهارت های لازم برای انجام کار را دارا باشند ولی این تمایل در صورتی مؤثر است که از آنچه باید انجام شود و چگونگی آن شناخت خوبی وجود داشته باشد. عده ای دیگر از صاحب نظران از زاویه دیگری به این موضوع نگریسته و اعلام نموده اند که بهره وری صرفاً تابع ویژگی های فردی نیست، بلکه به سازمان و محیط آن نیز بستگی دارد. آنان دو عامل دیگر را در معامله مدیریت بهره وری وارد کرده اند، بازخورد و اعتبار (قانونی بودن اقدامات پرسنلی، تجزیه و تحلیل شغل، استخدام و کارآموزی و 😉 (10)

مرکز بهره وری ژاپن (J.P.C) [19] چنین می گوید: هدف از بهبود بهره وری عبارت است به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و ; به طریقه علمی و با کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان باشد (10)

کلمه بهره وری غالباً با کلمه تولید اشتباه گرفته می شود. بعضی فکر می کنند که تولید بیشتر به معنای بهره وری بیشتر است. این مطلب الزاماً درست نیست، چون تولید به امر تهیه کالا و یا ارائه خدمات مربوط می شود، در حالی که بهره وری به امر استفاده مطلوب و کارآمد از منابع (داده ها) در تولید کالا و یا ارائه خدمات (ستانده ها) مربوط می شود (1)

2-1-1- 6- بهره وری چیست؟

بهره وری به شکل فزاینده ای مبتنی بر دانش، مهارت ها و توانایی های عقل انسان آموزش دیده است. بهره وری در مفهوم عام به منظور تعیین نسبت درونداد به برونداد یک سازمان است و یا به عبارتی دیگر برآورد برونداد در صرف حداقل انرژی، پول و زمان است (24)

و برخی از صاحب نظران بهره وری را تفکری می دانند که براساس آن شخص بتواند کارهای امروز را بهتر از دیروز انجام دهد. تلاشی است بی انتها برای استفاده از منابع، نیروی انسانی، مهارت ها، تکنولوژی و اطلاعات به منظور دست یابی به بهتربن نتایج

مفهوم گسترش یافته بهره وری حاصل یک کسر ستانده به داده نیست، بلکه یک سیستم فکری است، یک نوع نگرش عقلایی به زندگی است و بالاخره یک نوع فرهنگ است. فرهنگی که انسان با فکر و اندیشه خود اعمال خود را با ارزش ها و واقعیت ها منطبق ساخته و سعی دارد بهترین نتیجه را در جهت مادی و معنوی زندگی کسب نماید

سازمان ملی بهره وری ایران ویژگی هایی را به ترتیب زیر برای بهره وری تعیین می کند

–        بهره وری الزاماً کار بیشتر نیست، بلکه جلوگیری از کارهای بیهوده است

–        بهره وری صرفاً یک معیار اقتصادی و مالی نیست، بلکه یک نگرش برای عقلایی کردن فعالیت هاست

–        بهره وری تجمل گرایی نیست، بلکه استفاده صحیح از عمر برای زندگی بهتر و متعالی تر است

–        بهره وری صرفاً تولید بیشتر نیست، بلکه هماهنگ کردن کیفیت و کمیت هزینه در رقابت است

–        بهره وری بهره کشی و استعمار زیردست نیست، بلکه همکاری و مشارکت برای اهداف مشترک است (8)

2-1-1-7- مؤلفه های بهره وری:

بهره وری عبارت از چگونگی استفاده از منابع انسانی و مادی است که دارای دو مؤلفه کارایی[20] و اثربخشی[21] است

2-1-1-7- 1-کارایی:

عبارت است از بازده نسبت کار انجام شده به منابع صرف شده و در واقع نسبتی است که برخی از جنبه های عملکرد واحدها رابا هزینه هایی که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه می کند

2-1-1-7- 2- اثربخشی:

میزان موفقیت در تحقق اهداف یا انجام دادن مأموریت های محوله است به معنی هدایت منابع به سوی اهدافی که ارزشمندترند. برای مثال تمرکز روی نتایج، انجام کار صحیح در زمان صحیح، کسب اهداف کوتاه و بلندمدت است. همیشه از کارایی می توان به اثربخشی رسید ولی از اثربخشی نمی توان به کارایی دست یافت

از سوی دیگر بهره وری عبارت از ارتباط فیزیکی میان مقدار تولید ایجاد شده (ستانده) و مقدار منابع به کار رفته (نهاده) در آن دوره تولید است

(Input) نهاده/ (Output) ستانده = (Productivity) بهره وری

در این رابطه ستانده به کل تولید اشاره دارد حال آنکه مراد از نهاده همان نیروی کار، زمین، سرمایه، مدیریت و ; می باشد. در واقع، بازده نظام تولید را اندازه گیری می کند. به صورت روشن تر می توان گفت راندمانی که طی آن منابع به محصول تبدیل می شود به صورت اشتباه مصطلح به آن بهره وری می گویند، در حالیکه باید کارایی نامیده می شد. پس بهره وری بالاتر به مفهوم تولید بیشتر از مقدار معینی از نهاده یا تولید مقدار مشخصی از محصول با استفاده از مقدار کمتری نهاده است. در سطح یک کارخانه یا فعالیت، بهره وری نسبت به نهاده می باشد. اما در سطح کلان نشان دهنده عملکرد اقتصاد یک کشور است. یک سازمان برای ارزیابی باید دو متغیر را اندازه گیری کند، برونداد ایجاد شده توسط یک پرسنل و دروندادهایی که به آن داده شده است. بهره وری شاخصی از کارایی است و اثربخشی به تحقق و حصول هدف و همکاری مربوط است که از لحاظ ماهیت امری اجتماعی و غیرشخصی است و کارایی به رضایت انگیزه ها و تحقق مقاصد فردی مربوط می شود که از لحاظ ماهیت امری شخصی به شمار می رود (17)

2-1-1- 8- اهمیت بهره وری

در جهان امروز بهره وری  تقریباً مترادف با پیشرفت می باشد. استاندارد زندگی در یک جامعه به درجه ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر مقدار و کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می کند. برای ارتقای سطح زندگی باید غذا، پوشاک، مسکن و ; بیشتر تولید شود. افزایش مقدار تولید کالاها و خدمات می تواند از طریق افزایش نهاده های نیروی کار و سرمایه صورت پذیرد و یا اینکه از منابع موجود به صورت کاراتر استفاده به عمل آید. منابع یک کشور عموماً محدود می باشد، بنابراین بهره وری بیشتر یک ضرورت برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت است. بهره وری بیشتر موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی می شود. با بهبود بهره وری شاغلان، به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب تر دست خواهند یافت. در عین حال فرصت های شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهره وری بالاتر از یک سو موجب کاهش قیمت ها شده و از سوی دیگر سود سهامداران را افزایش می دهد. به هر حال در یک کشور در حال توسعه ای مانند ایران بدون ارتقای بهره وری نمی توان مشکل بیکاری را برطرف نمود. برای بهره وری بالاتر باید ضایعات به هر شکلی که وجود دارد از قبیل ضایعات در مواد، ماشین آلات، زمان، نیروی انسانی، فضا و دیگر اشکال آن شناسایی و حذف شود. فرآیندهایی که موجب ایجاد ارزش افزوده نمی شوند شناسایی شده و از چرخه تولید کنار گذاشته شوند (1)

 2-1-1- 9- تفاوت بهره وری با تولید.

به طور کلی بهره وری از تولید[22] متفاوت است. بهره وری یک نسبت میان ستانده و نهاده ای است که در ایجاد آن ستانده به کار گرفته شده است. از طرف دیگر تولید حجم ستانده را نشان می دهد و یک مفهوم مطلق است. در یک مؤسسه اقتصادی مقدار تولید ممکن است دارای افزایش باشد اما همزمان به خاطر استفاده نامطلوب از منابع، بهره وری کاهش داشته باشد. از سوی دیگر استفاده کارا از منابع تولید ممکن است موجب افزایش بهره وری شود در حالیکه مقدار تولید کاهش داشته باشد. در ضمن باید توجه داشت که بهره وری با سوددهی تفاوت دارد (1)

2-1-1- 10- سطوح بهره وری

بهره وری در سطح های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. بسته به نوع تحلیل و اهداف مورد انتظار یک تحقیق، سطح مورد نظر انتخاب و مطالعات انجام می شود. بالاترین سطح بررسی سطوح بین المللی و کوچکترین سطح آن که در نظام اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد بهره وری فردی می باشد

2-1-1-10-1- بهره وری در سطح بین المللی

بررسی بهره وری در سطح جهانی مقوله ای است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان بوده است. امروزه علاوه بر بهره وری نیروی کار، شاخص های دیگری درباره بهره وری انرژی، تکنولوژی مدیریت و ; در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاددانان در توسعه و اندازه گیری بهره وری در سطح بین المللی و مقایسه کشورها با یکدیگر بیشترین سهم را  داشته اند. هم اکنون دو مؤسسه معتبر تحقیقاتی جهان به نام های مؤسسه بین المللی توسعه مدیریت[23] و مؤسسه بازار جهان اقتصاد که در کشور سوئیس مستقر می باشند، تعداد قابل ملاحظه ای ملاک را در جهت مقایسه رقابت پذیری برخی از کشورهای جهان که سهمی از تجارت جهانی را در اختیار دارند اندازه گیری کرده و با محاسبه یک شاخص ترکیبی به نام رقابت پذیری، توان رقابتی کشورهای جامعه مورد مطالعه را محاسبه و آن ها را از این منظر طبقه بندی می کنند. در سال های اخیر نیز سازمان بهره وری آسیایی[24] در این ارتباط پروژه ای را تعریف و در سطح کشورهای عضو به مرحله اجرا درآورده است (25)

2-1-1-10-2- بهره وری در سطح ملی

بررسی بهره وری در سطح کلان پیش زمینه آسیب شناسی اجتماعی و نیز راه آسانی برای اتخاذ سیاست های صحیح است. عموماً بررسی بهره وری در سطح کلان دارای دو جنبه است. اول آنکه شاخص های بهره وری در سطح کل اقتصاد مانند بهره وری نیروی کار و سرمایه و ; این امکان را فراهم می آورد تا سطح و یا میزان رشد آن با سایر کشورها مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و جایگاه کشور در سطح منطقه و جهان مشخص شود. دوم آنکه تحلیل بهره وری یک تحلیل درونی است و سعی می شود با استفاده از شاخص های بهره وری محاسبه شده، وضع موجود تبیین و با توجه به اهداف از پیش تعیین شده استراتژی حرکت جهت تحقق اهداف مشخص شود (25 و 5)

2-1-1-10-3- بهره وری در سطح بخش

بررسی بهره وری در سطح بخش های مختلف امری اصولی است. تفکیک اقتصاد ملی به بخش های مختلف تولید مانند کشاورزی، معدن، صنعت، نفت و خدمات، همچنین به سه بخش عمده دولتی، خصوصی و تعاونی مبنای بررسی های گوناگون در زمینه بهره وری می باشد. تحقیقات قابل توجهی در خصوص بهره وری نیروی کار و تا حدودی بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل در سطح بخش های اقتصادی صورت گرفته است. شایان توجه است مقایسه بهره وری بین بخش های مختلف اقتصادی تنها برای عواملی از تولید امکان پذیر است که به طور مشترک مورد استفاده قرار می گیرد، مانند بررسی بهره وری نیروی کار در بخش های دولتی و خصوصی (25 و 5)

2-1-1-10-4- بهره وری در سطح سازمان و شرکت

بهره وری در سطح سازمان برابر است با نسبت کار انجام شده سازمان برای تولید کالاها یا ارائه خدمات در طول یک زمان معین به منابع مصرف شده که در تولید نقش داشته اند. بنابراین برای محاسبه بهره وری در سطح سازمان نسبت به بخش اقتصادی از عوامل ملموس تری استفاده می شود. سازمان متشکل از شرکت هایی است که خود تولید کننده نوع خاصی از کالاهای نهایی هستند. لذا مفهوم سازمان نباید با مفهوم شرکت اشتباه گرفته شود و سازمان می تواند از جمع چند شرکت به وجود آمده باشد. شرکت مکان ثابتی است که در آن مجموعه ای از عوامل تولید تحت مدیریت و حسابداری واحد جهت تولید کالا و خدمت به کار افتاده باشد. که در این پژوهش بهره وری در سطح سازمان مدنظر است. عومالی که در بهره وری سازمان نقش دارند عبارتند از

1-     عوامل داخلی: عوامل نرم و عوامل سخت

2-     دولت و زیرساخت ها، منابع طبیعی، تغییرات ساختاری (25)

 2-1-1-10-5- بهره وری در سطح واحد تولیدی

واحد تولیدی در واقع قسمتی از شرکت است که به تکمیل محصول نهایی، تولید قطعه یا ارائه خدمت خاصی می پردازد. این سطح از تولید می تواند جزو واحد، گروه تولیدی، خط تولید و سالن تولید لحاظ شود. بررسی بهره وری در این سطح علاوه بر عوامل نیروی کار، سرمایه، انرژی، عوامل خاص و فنی چون ماشین آلات و حتی یک ماشین خاص را نیز می تواند شامل شود. بررسی بهره وری یک خط تولید و بررسی بهره وری زمان همواره با مطالعات کنترل کیفیت همراه است که در حوزه مطالعات عمومی مهندسی صنایع قرار می گیرد (25 و 5)

2-1-1-10-6- بهره وری فرد شاغل

میزان بهره وری شاغلین، تحت تأثیر عوامل ملموس و غیرملموس نظیر اندازه تجهیزات، شرایط کار، فرآیندها، آگاهی و انگیزش قرار دارد. اگرچه همه عواملی که به آن اشاره شد در جای خود اهمیت بسزایی دارند، ولی به جرأت می توان انگیزش  را به عنوان مهم ترین عامل ارتقای بهره وری مطرح کرد. با توجه به مفهوم بهره وری، اعتقاد بر این است که رشد بهره وری در سطح هر شاغل موجب رشد بهره وری در سطح شرکت می شود و این افزایش موجب افزایش بهره وری در سطح بخش اقتصادی و در نهایت رشد بهره وری ملی می گردد. به عبارت دیگر رشد بهره وری در سطح ملی بستگی به رشد بهره وری تک تک شاغلین دارد. با پذیرش این واقعیت که انسان ها به صورت اعم در فرآیند بهره وری آشکار می شود، در سال های اخیر بهره وری از یک معیار سنجش عملکرد سازمانی، به یک مفهوم اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است

مفهوم بهره وری در پی تعالی دانش بشر در کلیه زمینه ها همواره از نظر شکل و محتوا در حال تکامل و توسعه است و از آنجایی که نیروی انسانی سرمایه اصلی هر سازمانی است و تحقق کلیه حرکت ها به توانمندی و کارایی نیروی انسانی برمی گردد، لذا توجه ویژه به توسعه نیروی انسانی و شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری آن، نخستین گام در تحقق حرکت بهبود آن می باشد (25)

2-1-1-11- چرخه مدیریت بهبود بهره وری

[1] . Quesnay

[2] . Littere

[3] . Early

[4] . Organization For Eurpean Economic Cooperation

[5] . Davis

[6] . Shiners

[7] . Fabricant

[8] . Siegel

[9] . Kendrick and Creamer

[10] . Sumanth

[11] . Rationalism

[12]  International Lab Our Organization (ILO)

[13] . European Productivity Agency (EPA)

[14] . Productinity

[15] . Output

[16].  Input

[17] . Victor Vroom

[18] . J.W.Atkinson

[19] . Japan Productivity Center

[20] . Efficievcy

[21] . Effectivevevess

[22] . Production

[23] . International Institue For Managemant Development

[24] . Asian Productivity Organization

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید