مقاله اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مفهوم اول

آمادگی جسمانی خوب، تمرین منظم و سطح مطلوب تندرستی برای همه مردم، مهم هستند

مقدمه

درگزارش مرکز جراحی عمومی و در خصوص فعالیتهای جسمانی که در سال 1996 به چاپ رسید، بر روی ارتباط بین فعالیت جسمانی و سلامت مناسب تا 5 قرن قبل از میلاد و سلامت (25 قرن گذشته ) بررسی شد. در این گزارش بحث ارتباط سلامت و تمرین ،از یونان  باستان  تا عصر حاضر پی گیری شده است . یادداشتهای اولیه ای که فعالیت را به عنوان امری مفید، برای سلامتی بیان می کند ، اکنون به عنوان اسنادی معتبر شناخته می شوند . مدارکی وجود دارند که فقدان تمرینات منظم را به عنوان عاملی در ضعف آمادگی جسمانی تأیید می کنند . افرادی که تناسب فیزیکی نداشته و بی تحرک هستند، اغلب از فقر حرکتی و شرایط بوجود آمده ناشی از آن رنج می برند و در مجموع این موارد در اینجا به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت. همانطوریکه ، تمدنهای غربی ، به طرف ماشینی شدن پیش می روند ، تلاش  فیزیکی اهمیت کمتری به عنوان بخشی از زندگی روزمره افراد پیدا می کند . با وجود این نه تنها نیاز به تمرینات منظم کاهش پیدا نکرده است، بلکه این نیاز روز به روز بیشتر هم می شود . در این شرایط ، فعالیتهای جسمانی منظم ، می تواند در بسیاری از روش های زندگی ، سلامتی و تندرستی را افزایش دهد. مدارک علمی اخیر ، که به صورت خلاصه شده ، از گزارش مرکز جراحی عمومی و همین طور دیگر مدارک جدید ، پیسشنهاد می کنند که” با یک روش  زندگی سالم ، بیش از هر عاملی دیگری می توان به تندرستی مطلوب رسید :. این بدان معناست که هر یک از ما می توانیم در سبک زندگیمان برای تقویت آمادگی جسمانی در طول عمر ، سلامت و یک تندرستی ، تغییراتی را بوجود آوریم

اصطلاحات عمومی

در طول کتاب ، اصطلاحات کلیدی که برای نخستین بار مطرح می شوند ، به شکل برجسته ارائه شده اند . شما ممکن است مایل باشید تا تعریف هر اصطلاح را هنگام مطالعه ، کنترل کنید

–    تراکم استخوانی (Bone Integrity) : به معنی توده استخوان با تراکم بالا و عدم وجود نشانه های زوال استخوان (ساییدگی استخوانی)

–    تمرین (Exercise) : در اینجا به طور قرار دادی تمرین به عنوان انجام فعالیت جسمانی با هدف رسیدن به آمادگی جسمانی ، تعریف شده است. اما فعالیتهای جسمانی ، به طور عام و به عنوان یک اصطلاح با مفهوم گسترده تر ، همه اشکال (انواع) حرکات با عضلات بزرگ ، شامل ورزشها، رقص ، بازیها، کار، فعالیتهای در طول زندگی و تمرینات برای رسیدن به آمادگی جسمانی را در بر می گیرد. در این کتاب ، تمرین و فعالیتهای جسمانی ، اغلب به جای یک دیگر مورد استفاده قرار می گیرند تا تکرار کمتری برای خواننده وجود داشته و علاقه بیشتری برای مطالعه کتاب بوجود آید

–    سلامتی (Health) :   سلامتی ، سطح مطلوبی از تندرستی است که در کیفیت زندگی ، نقش دارد. این مفهوم چیزی چیزی فراتر از رهایی از کسالت و بیماری است، اگر چه رهایی از بیماری برای سلامتی مناسب مهم است . منظور از سطح مطلوب تندرستی ، عبارت است از ، سطح بالای کیفیت روانی، اجتماعی ، هیجانی ، روحی و آمادگی جسمانی با توجه به محدودیتهای وراثتی و ناتوانی شخص یک انسان

–    فقر حرکتی(Hypo Kinetic) : هیپو در لغت به معنای پایین و خیلی کم و کنیتک از حرکت می آید . پس هیپو کنتیک یعنی فقر حرکتی ، حالت فقر حرکتی حالتی است که در آن فاقد فعالیت جسمانی بوده و یا تمرینات کم و ناچیزی را شاهد باشیم . مثالی از این حالتها را در موارد زیر می بینیم : بیماری های قلبی ، کمر درد، دیابت و;

–    بیماری (Illness) :  بیماری همان احساس کسالت و یا علائم ویژه ای همراه با کسالت است، به عبارت دیگر وضعیتی که در آن تعادل حیاتی بر هم بخود ، بیماری است

–       روش زندگی(Lifestyle) : سبکهای زندگی، الگوهای رفتاری، یا یک نمون زندگی فردی است

–   آمادگی جسمانی (Physical Fitness): آمادگی جسمانی ، توانایی بدن برای فعالیت به طور مؤثر و کار آمد است. آمادگی جسمانی مرکب از آمادگی جسمانی در ارتباط با سلامت و آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت است حداقل 11 بخش مختلف داردو هر بخش، به نوعی در مجموع کیفیت زندگی نقش دارد . آمادگی جسمانی با توانایی فرد در کار کردن مؤثر ، لذت بردن از اوقات فراغت سالم بودن ، ممانعت از فقر حرکتی و قدرت مواجه با وضعیت های فوق العاده (to meet emergency situations) ارتباط دارد. این مفهوم اگر چه با سلامت ، تندرستی و جنبه های روانی ، اجتماعی ، هیجانی و روحی در ارتباط است، اما باآنها تفاوت دارد. ضمن اینکه بهبود امادگی جسمانی در اثر توجه به مواردی زیادی قابل حصول است ، اما در میان این موارد ، نقش اصلی بر عهده تمرینات منظم است که بدون آن ، آمادگی جسمانی ، قابل حصول نیست

–    تندرستی  ( Wellness) : تندرستی ، همان ارتباط مناسب بین اجزاء و امادگی جسمانی (همچون ذهنی ، اجتماعی ، هیجانی، روحی و روانی) است .که توان بالقوه (پتانسیل) فرد را برای زندگی و کار مؤثر افزایش داده باعث حضور جدی در جامعه می شود . تندرستی ، احساس فرد(یک احساس تندرست بودن) درباره زندگی ، به همراه توانایی فرد، برای کار کردن مؤثر است. تندرستی ، به عنوان موضوع مقابل بیماری، مفهومی است که بخشهای مثبت سلامت مناسب را منعکس می کند

اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با سلامت(P.F Health-Related)

-نوع پیکری (Body composition) : در صدهای نسبی از عضله ، چربی ، استخوان و دیگر بافتهای بدن که ترکیب بدن را شکل می دهند در یک فرد دارای تناسب اندام درصد چربی بدن (میزان  چربی ) ، پایین تر از افراد چاق است

– آمادگی قلبی- عروقی (Cardiovascular Fitness) : توانایی قلب، عروقی خونی ، خون و سیستم تنفسی در تأمین سوخت و اکسیژن لازم به عضلات وتوانایی عضلات در امکان استفاده از سوخت در تداوم تمرین است. یک شخص آماده می تواند بدون ایجاد فشار اضافی ، در دوره های زمانی نسبتاً طولانی به فعالیت جسمانی ادامه دهد

– انعطاف پذیری (Flexibility ) : به میزان حرکت موجود در یک فصل گفته می شود . این مسئله متأثر از طول عضله ، ساختمان مفصل و دیگر عوامل قابل شناسایی است، یک شخص آماده می تواند ، مفاصل بدن خود را در طول یک دامنه حرکتی در کار و بازی ، حرکت دهد

– استقامت عضلانی ( Mascular Endurance) توانایی عضلات  در تکرار حرکات . یک شخص آماده می تواند بدون خستگی در دوره های زمانی بلند مدت ، حرکات را تکرار کند

– قدرت(Strength) : توانایی اعمال یک نیروی بیرونی یا بلند کردن یک وزنه سنگین می باشدیک شخص آماده ، کارها یا بازیهایی که به نیرو نیاز دارد را بهتر انجام می دهد مثل بلند کردن وزنه یا کنترل وزن در حرکات

اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت Skill-Related PF

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی در word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی در word

تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی  
دو و میدانی  
راه رفتن  
عضله‌های فعال در مرحله نوسان  
استارت و دو سرعت  
پرش طول  
پرش سه گام  
پرش ارتفاع  
پرش با نیزه  
فعالیت دستها  
پرتاب نیزه  
پرتاب وزنه  
شنا  
شنای قورباغه  
خم‌کننده‌های مفصل ران و زانو  
شنای کرال سینه  
شنای پروانه  
شنای کرال پشت  
شیرجه  
واترپلو  
ژیمناستیک  
میله افقی  
پارالل  
بالانس  
دار حلقه  
حرکت زاویه  
خرک حلقه  
ورزشهای زمینی  
جست و خیز و پریدن  
میله‌های ناهموار  
چوب موازنه  
وزنه‌برداری  
عضلات دست  
عضلات پا  
رشته‌های هنری  
تیراندازی  
عضله‌های شرکت کننده  
تیراندازی با کمان  
ورزشهای آبی  
قایق‌رانی پارویی (پدالی)  
قایقرانی بادبانی  
دوچرخه‌سواری  
فوتبال  
هاکی روی چمن  
هندبال  
بسکتبال  
والیبال  
تنیس  
بحث جانبی  
سبب‌شناسی  
ورزشهای زمستانی  
اسکی دور کشوری  
اسکیت سرعتی  
اسکیت نمایشی  
سورتمه سواری  
سورتمه رانی  
اسکی پرش  
هیپرفلکشن دستها  
دور کردن ران  
نزدیک کردن ران  
چرخش داخلی ـ خارجی ران  
باز کردن مفصل زانو  
خم کردن مفصل زانو  
چرخش داخلی و خارجی ساق پا  
دورسی اکتنشن در مفصل فوقانی مچ پا  

تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی

یک توصیف سیستماتیک تقریباً از همه رشته‌های ورزشی المپیک، خواننده را با اطلاعات جدیدی در رشته ورزشی مورد علاقه‌اش آشنا می‌کند. در صورتی که اطلاعات بیشتری مورد نیاز باشد توضیحات قبلی در مورد عضلات یا تجزیه و تحلیل حرکات تنه و اندامهای انتهایی می‌تواند سودمند باشد

تصاویر در مورد عضله‌هایی که به حرکت ویژه مربوط است، محدود می‌باشد و حرکات ورزشی ویژه در اوج انقباض عضلانی ترسیم شده‌اند (که به صورت قرمز نشان داده شده‌اند)

از آنجا که مسابقات دو و ومیدانی به عنوان پایه و مبنای بسیاری از مسابقات ورزشی است و به لحاظ اینکه اصول و حرکاتی که مختص رشته‌های دو و میدانی است، به طور مستقیم یا با کمی تغییر در اکثر دیگر مسابقات ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد لذا این مسابقات به صورت جزئی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

دو و میدانی

گروه‌های عضلانی مشابهی در راه رفتن، دویدن و پریدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوتها در افزایش درگیری گروه‌های عضلانی مختلف است

راه رفتن

در راه رفتن، ما باید یک مرحله  ایستایی جلویی و عقبی (پای ثابت) و یک مرحله نوسان جلویی و عقبی (پای متحرک) را تشخیص دهیم. دوره کامل حرکت راه رفتن و فعالیت عضلانی باید بر اساس مفاد و دو گام، تجزیه و تحلیل شود (شکل 1 ـ 5)

عضله‌های فعال در مرحله نوسان

مرحله نوسان عقبی: مرحله نوسان پای متحرک، هنگامی شروع می‌شود که پای عقب از زمین  جدا می‌شود، این عمل مقدمتاً با استفاده از عضله سه سر ساقی انجام می‌شود. این جدا شدن از زمین سبب برقراری عمل اهرمی پای حمایت کننده جلویی می‌شود. در خلال مرحله نوسان خلفی، انقباض عضله‌های ورکی تحتانی، نیز در خلال مرحله حمایت جلویی و عقبی ادامه می‌یابد این مرحله منجر به خم شدن زانوی پایی می‌شود که به زودی باید وزن بدن را حمل کند (به قسمت b شکل 1 ـ 5 مراجعه شود). در حالی که ران وضعیت عمودی را در خلال مرحله تاب عقبی به وسیله نیروی ثقل حفظ کرده است، ساق پا به وسیله عضلات ورکی تحتانی، مقدار کمی در جهت حرکت تاب بالا می‌آید، این تاب به طرف جلوی پا به وسیله دورسی اکتنشن همزمان پا در مفصل فوقانی مچ همراه است (عمدتاً به وسیله عضله درشت‌نی قدامی)

مرحله نوسان  جلویی: همچنان که مفصل ران زیادتر خم می‌شود (بالا آمدن ران) به وسیله انقباض عضله‌های راست‌ رانی، سوئز خاصره‌ای، کشنده پهن نیام و عضله‌ها دیگر (به قسمت c شکل 1 ـ 5 مراجعه شود)، عضله‌های ورک تحتانی به طور زیادی کشیده می‌شوند. نتیجه آن افزایش خم شدن زانوست که همراه با افزایش بالا رفتن ران است، این حرکت غیرفعال، قرارگیری صحیح پا را روی زمین به دنبال دارد. در انتهای مرحله نوسان به طرف جلو، باز شدن زانو انجام می‌شود، در راه رفتن آرام و گامهای کوتاه، باز شدن زانوی پا صرفاً  به وسیله نیروی ثقل انجام می‌شود. در راه رفتن سریع و گامهای بلند، این باز شدن نیاز به شرکت عضله چهار سر رانی دارد

در انتهای مرحله نوسان به طرف جلو پاشنه پای نوسان با زمین برخورد می‌کند، بعد از این مرحله به وسیله عضله‌های ورکی تحتانی متوقف می‌شود. در این نقطه مرحله ایستایی جلویی پای حامی یا ثابت آغاز می‌شود

مرحله ایستایی جلویی: قرارگیری پاشنه، ماشه انقباضی، عضله سرینی بزرگ را می‌کشد. عضله سرینی در انجام عمل خود به عنوان باز کننده مفصل لگن، توسط عضله‌های نزدیک کننده و ورکی تحتانی همراهی می‌شود (به قسمت d شکل 1 ـ 5 مراجعه شود)

ساق پا به طرف پا مقدمتاً به وسیله عضله درشت‌نی قدامی خم می‌شود. عضله سه سر ساقی کف پا روی زمین قرار می‌گیرد و در لحظه‌ای که انگشتان زمین را لمس می‌کنند، انقباض به حداکثر میزان خود می‌رسد. عضله‌های ویژه پا در این حرکت شرکت می‌کنند

ثبات ساق پا به عنوان ستون حمایتی به عهده عضله چهار سر رانی است، و بیشترین انقباض را زمانی دارد که قسمت کروی پا زمین را لمس می‌کند، و عضله سه سر ساقی از طریق مسیر درشت‌نی خاصره‌ای، باز شدن و ثبات مفصل زانو را کامل می‌کند

زمانی که پای حامی از وضعیت عمودی حرکت می‌کند، مرحله ایستایی عقبی شروع می‌شود (به قسمت c شکل 1 ـ 5 مراجعه شود)

مرحله ایستایی عقبی: باز شدن کامل مفصل ران جهت مرحله جدا شدن به وسیله عضله‌هایی که قبلاً ذکر شد یعنی سرینی بزرگ و ورکی تحتانی انجام می‌شود، در لحظه‌ای که پا از زمین جدا می‌شود، همه باز کننده‌های مفصل ران و مفصل زانو (عضله چهار سر رانی) و پلنتارفلکسورها (عضله سه سر ساقی و سایر خم‌کننده‌ها) دومین و حداکثر انقباض خود را به کار می‌گیرند (به قسمت a شکل 1 ـ 5 مراجعه شود)

به طور خلاصه راه رفتن به وسیله یک سری انقباض‌های عضلانی انجام می‌‌شود که روی مفاصل متفاوت عمل می‌کنند و به طور ظریفی جهت همکاری با هم تنظیم شده‌اند و اجزای راه رفتن را به طور نرم و روان تغییر می‌دهند و حرکت به طرف جلو را موزون و هماهنگ می‌سازند

عضله‌هایی که وضعیت راه رفتن را تعیین می‌کنند: طول و  تواتر گامها، سرعت راه رفتن را تعیین می‌کند. در مرحله نوسان، خم‌کننده‌های مفصل ران تعیین کننده هستند (عضله‌های راست رانی، سوئز خاصره‌ای، کشنده پهن نیام) در مرحله ایستایی و جدا شدن باز کننده‌های مفصل ران (عضله سرینی بزرگ) و بازکننده‌های زانو (عضله چهار سر رانی) و پلانتار فلکسورها (عضله سه سر ساقی) غالب هستند

استارت و دو سرعت

با وجودی که در استارت، در وضعیت استقرار، دستها مقداری تکیه‌گاه ایجاد می‌کنند و تاب متناقش جانبی دستها در خلال دویدن کمک می‌کند، با این حال نیروی حرکت به طرف جلو به وسیله ساختار عضلانی اندام تحتانی ایجاد می‌شود، به این دلیل توضیحات بعدی این موضوع را روشن می‌کند

وضعیت استقرار عضله‌های دویدن را از قبل دچار کشش می‌کند و آنها را در زاویه مطلوب تحت تأثیر قرار می‌دهد، مهمترین مورد جهت کشش عضله سه سر، ساقی است که به واسطه فشار نیرومند پاشنه در مقابل تخته استارت به طور مؤثری ایجاد می‌شود، این وضعیت نیروی جدا شدن و شتاب اولیه را افزایش می‌دهد. به طوری که به واسطه این خاصیت تمام نیروی پا در مقابل کل تخته استارت به کار گرفته می‌شود (شکل 2 ـ 5)

شلیک تپانچه استارت، ماشه باز شدن پای جلویی استارت را می‌کشد، که این به وسیله باز شدن همزمان مفصل ران و زانو و همچنین مرحله نهایی پالمار فلکشن به وسیله عضله سه سر ساقی صورت می‌پذیرد

خم شدن انفجاری مفصل ران در طرف پای در حال نوسان، مقدمتاً به وسیله عضله‌های راست‌نی، سوئز خاصره‌ای، کشنده پهن نیام انجام می‌شود

 به راحتی می‌توان دید که در استارت و دو سرعت، عضله‌های مشابه با راه رفتن به کار می‌روند. تشخیص عوامل مؤثر در دو سرعت، به طور قابل توجهی کل اجرا را افزایش می‌دهد و به طور برجسته‌ای عمل شتاب گرفتن و سرعت را افزایش می‌دهد. تعدادی از تمرینهای پیچیده قدرتی جهت باز کننده‌های مفاصل ران و زانو و پلانتار فلکسورها مانند چرخش از حالت چمباته، تمرینهای گام بلند با انتهای Push off و غیره وجود دارد

همچنین تمرینهای انتخابی جهت قدرتمند کردن گروه‌های عضلانی خاصی مانند بالا رفتن و پائین آمدن از تپه در حالیکه روی نوک پنجه ایستاده‌ایم (شکل 3 ـ 5 قسمت a) (عضله سه سر ساقی)، خم کردن پا در مقابل مقاومت (عضله ورکی تحتانی (شکل 3 ـ 5 قسمت b) و راست کردن پاها در تمرین دستگاهی پا شکل 3 ـ 5 قسمت c) توصیه می‌شود

پرش طول

پریدن نیز از گروه‌های عضلانی مشابه دو سرعت استفاده می‌کند. در آمادگی برای فرود، وضعیت ویژه خم‌کننده‌های مفصل ران و عضله‌های شکل ضروری می‌شود. خم‌کننده‌های مفصل ران، بالا رفتن مورد نیاز پاها را ممکن می‌سازد

در صورتی که عضله‌های شکم به وسیله ثابت کردن لگن و چرخش به طرف عقب آن، در حرکت شرکت می‌کنند

از آنجا که خم کردن مفصل ران به وسیله مقاومت کششی عضله‌های ورکی تحتانی دو مفصلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، لذا کاملاً ضروری است که برای اجرای مطلوب، پتانسیل توسعه کشش این عضلات را تقویت نمود (شکل 4 ـ 5)

پرش سه گام

ساختار عضلانی که عملکرد لی‌لی، گام و پرش سه‌گام تعیین می‌کند در ارتباط دقیق با عضله‌های استفاده شده در پرش طول است و به هر صورت،  فرود دو بخش میانی، به قدرتمندی عضلاتی نیاز دارد که مفصل ران و ران را ثابت کند و از انحراف لگن به طرف جلو خودداری کند

در لحظه فرود، (تصویر 5 ـ 5 قسمت a، b) عضله‌های پرش به روش ضد دینامیک عمل می‌کنند. مثلاً آنها اثرهای اضافی پرش و آرامش را خنثی می‌کنند. این وضعیت به وسیله یک عمل پویای مثبت عضلات دنبال می‌شود (تصویر 5 ـ 5 قسمت c). مثلاً انها منقبض می‌شوند

این ترکیب نیاز به انجام تمرینات ویژه دارد (پرشهای چندگانه مکرر، پریدن از بلندی و غیره) در زمان مشابه، عضله‌های مفصل ران همچنین باید پا را ثابت کنند

انجام تمرینهای ویژه برای قدرتمند کردن نزدیک‌کننده‌ها و دور کننده‌ها در تمرینهای بدنسازی معمول بیشتر ضروری است و می‌تواند به وسیله تمرینهایی مانند بلند کردن جانبی تنه هنگامی که فرد با پاهای خمیده دراز کشیده یا بالا بردن پاها با تنه خمیده (تمرینهای دور کننده) انجام شود

پرش ارتفاع

زمانی که پرش آغاز می‌شود، عضله‌های مشابه با دو سرعت، پرش طول و پرش سه‌گام مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه باید افزایشی در نیروی شتاب وجود داشته باشد، زیرا در این رشته ورزشی کل بدن باید از یک وضعیت عمودی به یک وضعیت افقی شتاب بگیرد و بالا کشیده شود

جهت توسعه تاب پا در روش استرادل و جهت ایجاد قوس پشت در هنگام جدا شدن از زمین[1] به نیروی انقباضی زیاد عضله‌های موافق (خم کننده مفصل ران و باز کننده‌های پشت) و خاصیت ارتجاعی زیاد عضله‌های مخالف (به ویژه مفصلهای ورکی تحتانی و شکمی) نیاز است (شکل 6 ـ 5)

پرش با نیزه

پرش با نیزه یک مهارت بسیار پیچیده است، مراحل متفاوت این پرش نیاز بسیار زیادی به عضله‌های پا، تنه و دستها دارد

عضله‌هایی که در عملکرد شرکت دارند

مرحله آغاز پرش: فعالیت پای جهش و پای نوسان‌دار (به دو سرعت و پرش طول مراجعه شود)

فعالیت دستها

[1] . Flop

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آسیبهـای ورزشـی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آسیبهـای ورزشـی در word دارای 270 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آسیبهـای ورزشـی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آسیبهـای ورزشـی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آسیبهـای ورزشـی در word :

آسیبهـای ورزشـی در word

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

مچ پـا
درمان كشیدگی مچ پا
توان بخشی مچ آسیب دیده
نوار چسب بستن مچ
سندرومهای گیر كردن
مفصل Sub- Talar
مفصل Mid- Tarsal
پـا
اولین مفصل MP
Turf toe
Hallus valgus
Hallux limitus / rigidus
Plantar fasciitic
Heel pad
Metatarsalgia
Cuboid syndrom
آسیبهای پوست و ناخن
Subungual haematoma
Onychocrypios.s
Blisters
Athlete”s foot
كفش ورزشی
نیروهای وارد بر پا
اجزای یك كفش دو و میدانی
عملكرد كفش
آیا كفش دو ضروری است؟
سطوح ورزشی
ساختار سطوح ورزشی
فقرات كمری
دیسك مهره ای
مفاصل facet
حركات فقرات كمری
فشار محوری
تنه مهره
دیسك بین مهره ای
مفاصل فاست
extension & flexion
Rotaton & Lateral flexion
آسیب دیسك
لیگامان های فقرات
Low back pain
The straight leg raise
Slump test
Mechanical therapy
Manual therapy فقرات كمری
مفاهیم كلی manipulatin ,mobilization
تكنیكهای برای فقرات كمری
مفصل sacro- iliac
Spondylolysis
Spondylo listhesis
درمان اختلالات Spondylogenic
ثبات ستون فقرات
قفسه سینه و ستون فقرات پشتی
مفصل بندی جناغی
حركات دنده‌ای
حركات فقرات پشتی
معاینه
تست slump درفقرات پشتی
آسیب به قفسه سینه
دنده اول
درمان دستی
موبلیزیشن مفصل
عضلات تنه
فتق
سندروم Thoracic outlet
T4 syndrom
تمرین درمانی فقرات پشتی
فقرات گردنی
شریانهای مهره‌‌ای
ماهیت آسیب گردنی در ورزش
معاینه بالینی
درمانهای دستی و فقرات گردنی
موبیلیزاسیون مفصلی
درمانهای مكانیكی
تكنیكهای بافت نرم
تكنیكهای ثبات دهنده برای فقرات گردنی
تقویت گردنی در ورزش
آسیبهای صورت
آسیبهای چشمی
محافظت از چشم
آسیبهای دندانی
حفاظهای دهانی
آسیب گوش
گوش گل كلمی
آسیب شیرجه در آب
گوش استخر
آسیبهای فك و صورت
درد TMJ
ساختمان وعملكرد
آسیب شناسی
درمان
آسیب بینی
شانه
آناتومی كاربردی
بیومكانیك پرتاب
معاینه مشاهده‌ای كمپلكس شانه
مفصل استرنوكلاویكولار
آسیب
مفصل آكرومیوكلاویكولار
آسیب
نوار پیچ كردن آكرومیوكلاویكولار
تمرین درمانی خاص
مداخله جراحی
تخریب مفصل AC
شكستگی ترقوه
Impingement Syndrom
آسیبهای تاندونی
روتاتوركاف
عضله دوسربازویی (Biceps)
سینه‌ای بزرگ (Pectoralis major)
سه سر بازویی (Triceps)
التهاب بورس
بی ثباتی شانه
ارزیابی بی ثباتی
تمرین درمانی
نوار چسب كردن، موبیلیزاسیون با حركت
در رفتگی گلنوهومرال
توان بخشی پس از در رفتگی قدامی
Frozen Shoulder
سندرومهای گیرافتادگی عصبی
توان بخشی شانه
ثبات گلنو- هومرال
آرنج
معاینه دقیق
علائم كلینیكی
درمان
درد در سمت داخلی آرنج
التهاب اپی كندیل داخلی
لیگامان طرفی داخلی (آرنج پرتاب كننده ها)
درد پشت آرنج
التهاب بورس اولكرانون
محل اتصال Triceps
گیرافتادگی خلفی
آسیب عضلانی
Myositis ossiticans
در رفتگی آرنج
سررادیوس
در گیری عصبی
عصب اولنار
عصب رادیال
تست آرنج به دنبال آسیب
مچ و دست
گرفتن
معاینات دقیق
شكستگی اسكافوئید
درد مچ
sprain
در رفتگی كارپال
درد مچ در ژیمناستها
موبیلیزاسیون مچ
نورو پاتی‌های فشاری
سندروم تونل كارپال
فشار عصبی اولنار
پارگی لیگامان طرفی اولنار
De Quervain
آرتروز
شكستگی
انگشتان
در رفتگی
آسیب ‌های لیگامان طرفی
عضلات
آسیب تاندون
توان بخشی آسیبهای مچ و دست
تمرینات مچ
تمرینات انگشت
ضمیمه
تستهای دستی عضلانی
اندام فوقانی
Serratus Ant
Trapezius
The rhomboids
Diltoid
Latissimus dorsi
pectoralis major
Internal & External Rotation
Elbow flexors
Triceps
Priation /supination
اندام تحتانی
Iliopsoas
Sartorius
Gluteus maxmus
Hip Abdactors
Hip rotators
Hamstrings
Quadriceps
popliteus

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حقوق ورزشی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حقوق ورزشی در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق ورزشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق ورزشی در word

مقدمه
حقوق ورزشی
شناخت حقوق ورزشی
تاریخچه
مسئولیت های قانونی در ورزش
تعریف مسئولیت
مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا
نقش مقررات ورزشی درمسئولیت جزایی ورزشکاران
قواعد عمومی
رعایت نکردن اصول آموزشی موجب مسئولیت قانونی است ( اصل اطمینان از سلامتی )
وظیفه معلم ورزش در آموزش خلاصه نمی شود
ایمنی تجهیزات و لوازم عمومی ورزش
توصیه های ایمنی برای اماکن ورزشی
بیمه حوادث در ورزش
اقدامات حقوقی مدیران ورزشی پس از وقوع حادثه
تفاوت یک معلم ورزش با سایر معلم ها
فرم گزارش حادثه
نتیجه گیری
منابع

مقدمه :

   مشاهد حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان  می داد  که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود

امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان معلمان و دانش آموزان مفید واقع گردد .

حقوق ورزشی

قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون‌اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه‌ای از حرکات بدنی

منابع حقوق: قواعد حقوقی فرآیند نیروها و قدرت‌های مختلفی است که در هر جامعه وجود دارد. به این نیروها اصطلاحاً منابع حقوق گفته می‌شود. نقش هر یک از این نیروها در هر کشور متفاوت است
منابع حقوق عبارت‌اند از: قانون، عرف، رویه قضائی، و عقاید علما

قانون: از نظر سلسله مراتب به قانون اساسی و قانون عادی تقسیم می‌شود

قانون‌اساسی: که توسط مجلس‌خبرگان و با تشریفات ویژه‌ای وضع و یا تغییر پیدا می‌کند، از نظر اعتبار در بالاترین سطح قوانین و مقررات مملکتی قرار دارد و از همین‌رو است که واژه اساسی پس از قانون به‌کار رفته و به‌جای واژه (ماده)که در قوانین عادی استعمال شده در قانون اساسی از کلمه (اصل) بهره گرفته‌اند. قانون‌اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون، مقررات و یا نهادی در کشور مشروعین نخواهد داشت مگر این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مشروعیت خود را از قانون‌اساسی گرفته باشد

قانون اساسی متشکل از مجموع قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه‌گانه و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادی‌های افراد را در مقابل دولت مشخص می‌نماید. به‌عبارت دیگر قانون اساسی از یک‌سو حدود آزادی‌های فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکلات حاک را در برخورد با حوزه فردی رسم می‌نماید

در قانون‌اساسی، اصول متعددی به شرایط لازم برای تصویب قانون عادی اختصاص یافته است. به موجب اصل 58 مرجع صالح برای تصویب قانون عادی مجلس شورای اسلامی است. اصل 94 قانون‌اساسی مقرر می‌دارد که کلیه مصوبات مجلس‌شورای‌اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن‌را حداکثر ده‌روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن‌را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند، در غیر این‌صورت مصوبه قابل اجراء است. پس از این مرحله این مصوبه باید توسط رئیس‌جمهور امضاء و برای اجراء در اختیار مسئولان قرار گیرد. (اصل 123) حتی پس از امضاء رئیس‌جمهور چنین مصوبه‌ای قابل اجراء نخواهد بود مگر آن‌که تشریفات قانونی دیگری را طی بکند. این تشریفات به موجب ماده یک قانون مدنی صدور دستور انتشار مصوبه به روزنامه رسمی است و این روزنامه موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. صرف انتشار نیز کافی به مقصود نیست بلکه برابر ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراء است مگر آن‌که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. از این تاریخ چنین مصوبه‌ای عنوان قانون لازم‌الاجراء را دارا است. نکته مهم این است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این در خود قانون مقررات خاصی نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد)ماده 4 قانون مدنی(

بخشنامه، تصویب‌نامه و آئین‌نامه: گاهی اوقات قوه‌مجریه به موجب قانون مکلف به تنظیم آئین‌نامه اجرائی است ولی صلاحیت قوه‌مجریه در وضع آئین‌نامه‌ها محدود به الزام ناشی از قانون نیست بلکه می‌تواند در غیر این‌مورد نیز برای حسن اجراء وظایف محوله مقرراتی را تحت عنوان آئین‌نامه، بخشنامه یا تصویب‌نامه وضع و به مورد اجراء نماید و این حق به موجب اصل 138 قانون‌اساسی به دولت داده شده است و برابر همین اصل تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی و مصوبات کمیسیون‌های متشکل از وزراء برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس‌شورای‌اسلامی می‌رسد تا در صورتی‌که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد، اما به‌هرحال مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد

تفاوت قانون با مصوبان قوه مجریه، نخست این است که قانون بر کلیه مردم و دستگاه‌های حکومتی حاکمیت دارد و دوم، مرجع صالح برای وضع قانون قوه‌مقننه است سوم، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجراء تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند (اصل 170) در حالی‌که قضات دادگستری چنین تکلیف یا حقی را نسبت به قوانین ندارند

جایگاه ورزش در قانون اساسی: قانون اساسی همانطوری‌که گفته شد مهمرین سند حقوقی کشور است و منشأ صلاحیت و مشروعیت تمامی نهادهائی است که در کشور وجود دارد. اهمیت هر نهادی در کشور به تعبیری، بستگی به جایگاه آن در قانون‌اساسی دارد. اصولاً قانون‌اساسی به بررسی اساسی‌ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت، اقتصاد و امورمالی، قوای حاکم، رهبری، ریاست‌جمهوری می‌پردازد در مورد امور کم‌اهمیت‌تر را به قوانین عادی واگذار می‌کند. اکنون پرسش این است که آیا از ورزش در قانون اساسی به صراحت نام برده است یا این‌که مشروعیت خود را به‌طور غیرمستقیم از قانون‌اساسی به‌دست آورد؟ قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران در اصل دوم مقرر داشته که جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به

1. خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین

3. عدل و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به‌سوی خدا

4-    عدل خدا در خلقت و تشریع

5. امانت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی

و بالاخره پس از ذکر اصول دین به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر می‌دارد که جمهوری‌اسلامی، نظامی است برپایه ایمان

6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا به‌عبارت دیگر هدف نهائی، تربیت انسانی موحد و مؤمن به وحی، معاد، عدل و امامت است زیرا که اصول دین واقعیت‌های زوال‌ناپذیرند و آنکه از نظر مقنن اهمیت اساسی داشته همان تحقق بند 6 یعنی تربیت انسانی کریم، با ارزش‌های والای انسانی، آزاد و مسئول در برابر خداست. بر همین اساس در اصل دوم، دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران موظف شده که برای نیل به این اهداف همه امکانات خود را برای امور مذکور به‌کار برد. از این جمله، نتایج زیر قابل درک است

الف. دولت موظف شده و اختیاری در رد یا قبول ندارد

ب. دولت موظف است همه امکانات خود و نه بخشی از آن‌را به‌کار گیرد

ج. دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم فقط از طریق موارد مذکور در اصل سوم برای نیل به اهداف اقدام کند و به‌عبارت بهتر، وسایلی که دولت می‌تواند به آنها متوسل شود حصری بوده و منحصر به بندهای شانزده‌گانه اصل سوم است. در همین اصل و در صدر امور موردنظر مقرر گردیده: (آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی) با دقت در مفاد این بند نتایج ذیل قابل حصول است

1. از تربیت‌بدنی یا ورزش به صراحت یاد شده است و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی‌ترین نهادهای کشور است، به‌عبارت دیگر ورزش به آن درجه اهمیت است که در قانون‌اساسی یعنی مهمترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی‌ترین نهادهای کشور قرار گرفته است

. ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی از آموزش و پرورش نیست

3. قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون‌اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه‌ای از حرکات بدنی

4. در عین حال ورزش وسیله‌ای برای برومندی است و خود هدف به‌حساب نمی‌آید
5. به رایگان بودن برای همه و در تمام سطوح تأکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتی باید به سهل‌ترین روش برای برومندی نسل به‌کار گرفته شود

شناخت حقوق ورزشی

حقوق ورزشی یا حقوق ورزش یکی از گرایش‌های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می‌پردازد. واژه ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعی است و عملیات و فعالیت‌های ورزشی قهرمانی، جزئی از این مجموعه است

به‌طور کلی می‌توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمامی جرایم و شبه‌جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین، مربیان، مدیران، تماشاگران، سازندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ورزش انجام می‌گیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاصی باشند که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند. گستره کمی و کیفی موضوع‌های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می‌سازد و آنگاه که با دقت به جایگاه حیاتی و اساسی ورزش در میان سایر نهادهای اجتماعی توجه شود ضرورت آگاهی از محتوای این رشته برای نظام قضائی کشور و به‌ویژه همه کسانی که به نحوی در اداره امور ورزش مداخله دارند روشن‌تر می‌گردد. بر همین اساس و به‌رغم حقوقی بودن زمینه بحث، سعی شده است که مخاطب بیش از آنکه جامعه حقوقی کشور باشد دانشجویان رشته تربیت بدنی، معلمین ورزش، مربیان، مدیران اماکن ورزشی و مدیران سازمان‌های ورزشی کشور و به‌طور کلی جامعه ورزش باشد تا به این ترتیب امکان تحقق اهداف، آسان‌تر، سریع‌تر و عملی‌تر فراهم آید

اهداف: موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می‌آورد. در تحلیلی حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون برودن آنها پرداخته خواهد شد و تحت عنوان جرم یا شبه‌جرم طبقه‌بندی می‌شوند و بالاخره مطالعه واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است. این واکنش‌ها گاهی به‌عنوان مجازات‌ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می‌شود و هرگاه تخلف، وصف شبه‌جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود. البته هر چند یکی از اهداف مجازات‌ها، ارعاب‌ مرتکب و سایرین است و این هدف با اعمال مجازات به‌طور قهری معمولاً محقق می‌شود اما هدف ما در ارائه حقوق ورزشی منحصر به ارعاب مختلف در ورزش نیست بلکه مسائل در این کتاب به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که بتواند متضمن اهداف زیر باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت نرمشهای آمادگی جسمانی و فاکتورهای آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت نرمشهای آمادگی جسمانی و فاکتورهای آن در word دارای 54 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت نرمشهای آمادگی جسمانی و فاکتورهای آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت نرمشهای آمادگی جسمانی و فاکتورهای آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت نرمشهای آمادگی جسمانی و فاکتورهای آن در word :

پاورپوینت نرمشهای آمادگی جسمانی و فاکتورهای آن در word

nمقدمه

اهمیت فعالیت بدنی به عنوان بخش مكمل یك زندگی سالم گسترش یافته و شواهد علمی از فواید سلامت بخش تمرین و ورزش در حال افزایش است. بررسی ها نشان می دهند كه فعالیت بدنی با تكرار ، شدت ، مدت مناسب و بر اساس برنامه های منظم ، مزایای قابل توجه دارد. حفظ سطح مناسبی از عناصر آمادگی جسمانی مانند استقامت قلب و عروق ، قدرت و استقامت عضلانی ، تركیب بدنی و انعطاف پذیری ، در كاهش خطر بیماری های قلبی ، فشار خون ، دیابت ، پوكی استخوان ، چاقی ، و ناراحتی های روانی (افسردگی) مؤثر است. كاهش میزان موارد حمله ی قلبی و حفظ عملكرد مستقل در پیری از مزایای تمرینات منظم است. به علاوه افراد دارای فعالیت جسمانی نسبت به افراد غیر فعال از طول عمر بیشتری برخوردارند.

آمادگی جسمانی چیست؟

آمادگی جسمانی عبارت است از توانایی زیستن به عنوان موجودی متعادل و كامل.
و یا آمادگی جسمانی را می توان انجام دادن كارهای روزمره بدون خستگی و صرف انرژی زیاد تعریف كرد…..
یك فرد علاوه بر سلامت جسمانی باید دارای صفاتی چون رفتار نیكوی انسانی مبتنی بر اصول اخلاقی برخوردار باشد. برنامه های تربیت بدنی به طور جدی آمادگی جسمانی را مورد توجه قرار داده و در بهبود آمادگی و تندرستی كلی نیز تلاش می كند.

آمادگی جسمانی به مفهوم وسیع كلمه عبارت است از : ظرفیت هر فرد برای تولید انرژی ( فرایندهای هوازی ، غیر هوازی و انتقال اكسیژن) توانایی او از نظر كاركردهای عصبی و عضلانی ( قدرت ، هماهنگی ، تكنیك ) قابلیت تحرك در مفاصل و ظرفیت شخص از نقطه نظر فاكتورهای روانی (انگیزه، تاكتیك ) هدف بدنسازی ایجاد راندمان بهتر در كار عضلانی و تامین نیازهای حركتی می باشد. در اثر تمرینات بدن سازی حركات بدن منظم و هماهنگ شده و خستگی دیر تر ظاهر می شود .

حفظ آمادگی جسمانی چه تاثیری بر زندگی دارد؟

نیل به آمادگی جسمانی و حفظ آن بر تمام جنبه های زندگی تاثیر می گذارد. علاوه بر تقویت تندرستی در افزایش بازده كاری نیز مؤثر است. افراد آماده انرژی بیشتری دارند كه این حالت بر بازده كاری و فكری نیز تاثیر می گذارد. انرژی بیشتر فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت را نیز مفید می سازد. آمادگی جسمانی مقاومت در مقابل خستگی را افزایش می دهد و فعالیت جسمانی و الگوی خواب را نیز بهبود می بخشد.
آمادگی جسمانی به طور كلی اجرای حركت های عمومی را بهبود می بخشد. فعالیت بدنی با زندگی روزمره در ارتباط است و افراد دارای آمادگی جسمانی، مهارت های ورزشی را بهتر ارائه می دهند. افراد آماده پس از كار و تمرین شدید خیلی سریع تر از افراد فاقد آمادگی به حالت اولیه برمی گردند.
برای كاهش علائم پیری نیز باید از دوران نوجوانی و جوانی فعالیت های بدنی زا به صورت منظم در طول زندگی انجام داد. افراد فعال و دارای آمادگی در سراسر زندگی از حیث سلامت قلب و عروق، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و تركیب بدنی در حد مطلوبی خواهند بود.

بر مبنای فلسفه ی بهتر زیستن، دست یافتن به زندگی سالم به خود شخص بستگی دارد. دست یابی به این مزیت از طریق تغذیه ی درست، تمرین مناسب و منظم، استراحت و آرامش كافی،درمان و پیشگیری از فشارها ی روانی، اقدام به كار های شایسته و محو عوامل خطرناك و قابل كنترل نظیر اعتیاد به سیگار و داروها فراهم می شود. افرادی كه روش صحیحی را در زندگی پیش بگیرند ، لذت شیرین زیستن در رفاه همه جانبه را خواهند چشید و آنهایی كه در بی راهه قدم گذاشته اند زندگی خود را در معرض خطر قرار داده اند .
میلیون ها نفر از مردم، از كمر درد رنج می برند و بسیاری از این ناراحتی ها به ضعف عضلانی و فقر حركتی و یا فعالیت های نامناسب نسبت داده می شود. كسب و حفظ مقدار مناسبی از این عناصر از خطر ابتلا به كمر درد می كاهد. میلیون ها نفر از سالمندان و افراد معلول در انجام كارهای روزمره، به علت عدم رشد و تقویت آمادگی جسمانی با مشكلاتی مواجه می شوند. تمرین جسمانی منظم و مناسب، این افراد را برای كار وفعالیت مستقل توانا می سازد. كاهش خطر آسیب عضلانی و مفصلی نیز از نتایج مثبت تمرین منظم و مناسب است.

عوارض عدم آمادگی جسمانی

تحرك نداشتن و یا كم تحركی و دور بودن از تمرینات لازم جهت فعالیتهای ورزشی منجر به خارج شدن از فرم ایده آل و ضعف تمام ارگانیسم بدن می شود . به عنوان مثال عدم تحرك در عضلات به تدریج باعث كوچك و لاغر شدن آن می شود. كافی نبودن تمرین بطور محسوسی بر كارآیی قلب و دستگاه تنفسی تأثیر منفی خواهد داشت و به نحوی كه حجم عضله ی قلب كاهش می یابد و ضربان پایه افزایش
می یابد همچنین در ارتباط با ریه ها ظرفیت حیاتی و مقدار جذب اكسیژن در آن ها كمتر می شود .
به طور كلی علائم ضعف آمادگی جسمانی به قرار زیر است :
1- عضلات بدن به تدریج لاغر می شوند كه در نتیجه ضعف عضلانی و كاهش كیفیت اجرای مهارتهای ورزشی را به دنبال دارد .2- مفاصل و عضلات انعطاف پذیری خود را از دست می دهند كه در نتیجه دامنه ی حركتی كاهش می یابد . و علاوه بر تأثیر منفی در مهارتها زمینه ی بروز كشیدگی یا پارگی عضلانی را نیز فراهم می كند .
3- میزان چربی بدن نسبت به حجم عضلات افزایش می یابد كه این عارضه بازدهی و عملكرد عضلانی را كاهش می دهد .
4- آمادگی روانی به دلیل از بین رفتن اعتماد به نفس در قابلیت اجرایی مهارتهای مورد نظر تا حد زیادی كاهش می یابد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

محصولی با این عنوان وجود ندارد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 محصولی با این عنوان وجود ندارد در word دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد محصولی با این عنوان وجود ندارد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي محصولی با این عنوان وجود ندارد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن محصولی با این عنوان وجود ندارد در word :

محصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در wordمحصولی با این عنوان وجود ندارد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر ورزش بر بیماری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر ورزش بر بیماری در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر ورزش بر بیماری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تاثیر ورزش بر بیماری در word

مقدمه     
دیابت چیست؟    
انواع دیابت    
پیشگیری از دیابت    
ورزش و تغذیه    
تغذیه    
تاثیر ورزش روی بیماری دیابت    
تاثیر ورزش بر کاهش بیماری های قلبی    
انواع بیماری‌های قلبی    
اثرات ورزش    
تاثیر ورزش بر بیماری آسم    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تاثیر ورزش بر بیماری در word

  بولتن داخلی وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی. شماره  87 . صفحه 65

 فصلنامه تندرستی .شماره 88 صفحه 58

تاثیر ورزش بر علائم آسم لیلی یکه فلاح- طبیب شرق، سال هشتم، شماره 1، بهار

مقدمه

امروزه یکی از شایع ترین بیماری های غیر واگیر (غیر عفونی)، بیماری دیابت یا همان مرض قند است

تاریخچه شناسایی این بیماری به صد ها سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد. ایرانیان برای درمان و جلوگیری از بروز این بیماری راهکار های متعددی را پیشنهاد کرده اند

دانشمند شناخته شده ایرانی “ابن سینا” در این مورد تحقیقات قابل توجهی نموده است. در کتاب قانون ابن سینا تاثیر چند گیاه بر روی مرض قند مورد تحقیق ایشان قرار گرفته است

به علت موضوع این تحقیق در مورد دیابت و تاثیر ورزش در درمان و جلوگیری از بروز آن ، به بحث در شاخه های دیگر نمی پردازیم. یکی از ضرب المثل های قدیمی در مورد امراض ” پیشگیری به از درمان” است. با پیشگیری می توانیم نه تنها از بروز علائم دردناک و بد بیماری جلوگیری کنیم بلکه می توانیم به یک زندگی سالم سراسر از شادابی سلام کنیم

ورزش یعنی سوخت و ساز بالا ، یعنی تحرک و شادابی در عصری که بیشتر کارهای بدنی انسان به گردن ماشین آلات ساخته شده به وسیله آن افتاده است. امروزه دوری از زندگی ماشینی و تغذیه مناسب در کشورهای پیشرفته به یک رویا تبدیل شده است

در هر صورت در کشور عزیزمان ایران که در حال توسعه می باشد و تا کنون زندگی ما به آن شکل ماشینی نشده است ، چه بهتر است که با یک برنامه ریزی مناسب و منسجم بتوانیم میزان تحرک بدنی خود را به میزان مناسب در طول روز داشته باشیم و تغذیه خود را متناسب با میزان تحرک تنظیم کنیم

میزان مبتلایان به این بیماری در کشورهای پیشرفته بیشتر دیده می شود. در جهان حدود یک میلیارد نفر از این بیماری رنج می برند (آمار سازمان بهداشت جهانی 2007 میلادی)

در ایران نیز تعداد قابل توجهی به میزان 15 میلیون نفر به این بیماری مبتلا هستند

البته این آمارها دقیق نیست زیرا بسیاری از افراد که به دیابت نوع یک مبتلا هستند بعد از مدت زیادی به بروز بیماری یقین پیدا می کنند زیرا علائم قابل توجهی در ابتدای بروز به بیماری دیده نمی شود

آسیب پذیر ترین سن برای ابتلا به این بیماری نیز سنین جوانی می باشد که با تغذیه نامناسب و عدم تحرک به ابتلا به این بیماری مستعد تر هستند

دیابت چیست؟

بیماری دیابت یا مرض قند که در اثر افزایش سطح قند خون و یا کاهش میزان ترشح انسولین در بدن بوجود می آید

انواع دیابت

 به دو گروه تقسیم می شود

1- دیابت وابسته به انسولین(دیابت جوانان)

2- دیابت غیروابسته به انسولین

این دو نوع دیابت از نقطه نظر پاتوفیزیولوژی کاملا با هم فرق دارند از این رو باید در برنامه ریزی ورزشی به نوع بیماری توجه و توصیه های مناسب ارائه گردد

دیابت وابسته به انسولین

حدود 10 تا 15% از کل بیماران دیابتی را تشکیل می دهند. که بیشتر سفید پوست هستند و مربوط به تخریب سلولهای B پانکراس می باشد

درمان با انسولین در شروع این بیماری کاملا ضروری است با قطع انسولین یا کاهش مصرف آن مواد سمی خطرناکی تولید می شود

دیابت غیروابسته به انسولین

حدود 85 تا 90 % از کل بیماران دیابتی را تشکیل می دهند که بیشتر این افراد معمولا چاق هستند. در این نوع دیابت،گیرنده های انسولین دچار تنظیم کاهش می شوند. این نوع دیابت در میانسالی رخ می دهد

 علت بروز این نوع دیابت کاملا مشخص نشده است اما نقش پیش زمینه های ژنیتیکی قوی،همراه با عوامل محیطی در کاهش سطح فعالیتهای بدن،افزایش مصرف کالری و چاقی در این زمینه تاکید شده است

در این نوع دیابت سه حالت برای بیماری دیده می شود

1-عدم ترشح انسولین

2-خروج بیش از حد گلوکز از کبد

3-کاهش فعالیتهای انسولین(مقاومت بافتها در برابر انسولین)

فواید فعالیتهای جسمانی در افراد مبتلا به دیابت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت ورزشگاه الترافورد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت ورزشگاه الترافورد در word دارای 21 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت ورزشگاه الترافورد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت ورزشگاه الترافورد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت ورزشگاه الترافورد در word :

پاورپوینت ورزشگاه الترافورد در word

توضیحات :

الدترافورد (به انگلیسی: Old Trafford) یکی از مشهورترین و بزرگ‌ترین ورزشگاه‌های فوتبال در بریتانیا و جهان است. در اوضاع و احوالی که بسیاری از باشگاه‌ها از ورزشگاه‌های قدیمی خود به محل‌هایی جدید نقل مکان می‌کنند، منچستر الدترافورد را حفظ می‌کند و به جای رفتن به جایی دیگر همان ورزشگاه قدیمی را توسعه می‌دهد .

جایگاه تماشاگران در این ورزشگاه که در قسمت شمالی واقع شده، بزرگ‌ترین سقف بی ستون را در سراسر اروپا از آن خود کرده‌است .

پاورپوینت ورزشگاه الترافورد در word

توضیحات :الدترافورد (به انگلیسی: Old Trafford) یکی از مشهورترین و بزرگ‌ترین ورزشگاه‌های فوتبال در بریتانیا و جهان است. در اوضاع و احوالی که بسیاری از باشگاه‌ها از ورزشگاه‌های قدیمی خود به محل‌هایی جدید نقل مکان می‌کنند، منچستر الدترافورد را حفظ می‌کند و به جای رفتن به جایی دیگر همان ورزشگاه قدیمی را توسعه می‌دهد .جایگاه تماشاگران در این ورزشگاه که در قسمت شمالی واقع شده، بزرگ‌ترین سقف بی ستون را در سراسر اروپا از آن خود کرده‌است .

.

پاورپوینت ورزشگاه الترافورد در word
فهرست :

توضیحات

توسعه جایگاه‌ها تا دهه

ورودی جدید به زمین

توسعه جایگاه‌ها تا سال

الدترافورد هزار نفری

ظرفیت ورزشگاه الدترافورد به ترتیب سال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در word دارای 107 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در word :

پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در word در 107 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

فصل اول:

اهداف كلی و رفتاری

آگاهی از نظرات فلاسفه در خصوص تربیت بدنی.

شناخت مشخصات تربیت بدنی دوره نوزایش.

شناخت تربیت بدنی وورزش در مكتب وحی.

آگاهی از مفاهیم بازی و ورزش.

شناخت مبانی تقسیم ورزشها.

فصل دوم:

اهداف كلی و رفتاری

طبقه بندی علوم از دیدگاه دانشمندان.

شناخت انواع علوم .

آگاهی از جایگاه تربیت بدنی در دوران باستان.

آگاهی از جایگاه تربیت بدنی دراسلام.

تریف تربیت بدنی وشناخت حوزه های وابسته آن.

فصل سوم:

اهداف كلی ورفتاری:

تعریف اصول وشناخت تفاوت اصول منبعث از منابع دینی وعلوم انسانی.

شناخت چگونگی تغییر پذیری اصول.

شناخت میزان تغییر پذیری اصول در علوم مختلف.

تعریف مبانی تربیت بدنی.

فصل چهارم:

اهداف كلی ورفتاری:

آگاهی از نظرات دانشمندان در خصوص انسان.

شناخت ارتباطات متقابل روح وجسم.

آشنائی با ویژگیهای انسان.

شناخت عوامل سازنده شخصیت انسان.

شناخت روند اندیشه های انسان در تاریخ.

فصل پنجم:

اهداف كلی ورفتاری:

تعریف انواع هدف.

شناخت اهداف تعلیم وتربیت وتربیت بدنی.

شناخت اهداف تكامل جسمانی ، حركتی،شناختی،عاطفی واخلاقی.

شناخت تفاوت اندازه گیری وارزیابی در تربیت بدنی.

فصل ششم:

اهداف كلی ورفتاری:

آگاهی از فلسفه نظری تاریخ از دیدگاه دانشمندان.

آگاهی از تاریخ تربیت بدنی جوامع مختلف.

آگاهی از تربیت بدنی درزمانهای مختلف.

آگاهی ازوضعیت تربیت بدنی در زمانهای مختلف.

فصل هفتم:

اهداف كلی ورفتاری:

تعلیم وتربیت از دیدگاه دانشمندان.

شناخت اثرات تربیت بدنی در حوزه های عاطفی یا احساسی.

شناخت اثرات تربیت بدنی در پرورش روح حقیقت جوئی ،كوشش، مبارزه با فقروپرورش افراد مومن.

فصل هشتم:

اهداف كلی ورفتاری:

شناخت فواید ساختاری وكاركردی زیست شناختی فعالیتهای جسمانی.

شناخت فواید بهداشتی ودرمانی زیست شناختی فعالیتهای جسمانی.

شناخت فواید روان شناختی فعالیتهای جسمانی.

شناخت فواید اجتماعی فعالیتهای جسمانی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word :

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

بسم الله………………………………………………………………………………………………………………. الف

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. ب

سپاسگزاری…………………………………………………………………………………………………………. ج

تقدیم به …………………………………………………………………………………………………………….. د

فرم ب………………………………………………………………………………………………………………… ز

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………… ه

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word
فهرست جدول ها ………………………………………………………………………………………………… و

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word
فهرست شکل ها…………………………………………………………………………………………………… و

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word
فهرست نمودارها………………………………………………………………………………………………….. ی

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word
فهرست پیوست ها ……………………………………………………………………………………………….. ی

فصل اول : طرح پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………. 5

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 6

پیش فرض های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 7

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 7

محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………. 8

تعریف اصطلاح ها و واژه ها…………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 13

سیستم ایمنی……………………………………………………………………………………………………….. 13

چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی……………………………………………………………………………… 14

ایمنی ذاتی………………………………………………………………………………………………………….. 15

ایمنی اکتسابی……………………………………………………………………………………………………… 16

آنتی ژن………………………………………………………………………………………………………………. 17

آنتی بادی……………………………………………………………………………………………………………. 17

کمپلمان………………………………………………………………………………………………………………. 18

گلبولهای سفید…………………………………………………………………………………………………….. 18

لنفوسیت ها ………………………………………………………………………………………………………… 19

لنفوسیت T…………………………………………………………………………………………………………. 21

لنفوسیت B ………………………………………………………………………………………………………… 22

چگونگی تولید ایمونوگلوبولین……………………………………………………………………………….. 22

ایمونوگلوبولین…………………………………………………………………………………………………….. 25

ایمونوگلوبولین G ……………………………………………………………………………………………….. 27

ایمونوگلوبولین A ……………………………………………………………………………………………….. 28

ایمونوگلوبولین M ………………………………………………………………………………………………. 30

فعالیت بدنی و سیستم ایمنی ………………………………………………………………………………….. 31

پاسخهای ایمنی ورزشکاران……………………………………………………………………………………. 32

تغییرات BMI ……………………………………………………………………………………………………. 34

تغییرات هورمون کورتیزول…………………………………………………………………………………….. 35

تغییرات کاتکولامین ها………………………………………………………………………………………….. 37

تغییرات گلوتامین پلاسما……………………………………………………………………………………….. 39

فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم…………………………………………………………………… 40

نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال 1990………………………………………………………………… 58

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 62

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. 62

نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….. 62

متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 63

ابزار و وسایل اندازه گیری…………………………………………………………………………………….. 64

روشهای اندازه گیری و نحوه انجام کار…………………………………………………………………….. 65

روشهای آماری……………………………………………………………………………………………………. 66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 68

ویژگیهای آزمودنیها………………………………………………………………………………………………. 69

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل پنجم : بحث و بررسی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 79

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 79

یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 80

بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………….. 80

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………… 86

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………. 87

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1 : توصیف مشخصات جسمانی و عوامل مورد نظر آزمودنیها ………………………… 69

جدول 4-2 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین 71

جدول 4-3 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین 72

جدول 4-4 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین 73

جدول 4-5 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین 74

جدول 4-6 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتBMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین 75

جدول 4-7 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان غیرچاق قبل و پس از تمرین 76

جدول 4-8 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین 77

جدول 4-9 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین 78

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word
فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 2-1 : ساختمان کلی ایمونوگلوبولین ها…………………………………………………………….. 25

شکل 5-1 : تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و سطوح ایمونوگلوبولین های A ، G ، M …… 86

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word
فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1 : میانگین BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین …………………………………….. 71

نمودار 4-2 : میانگین IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین ………………………………………. 72

نمودار 4-3 : میانگین IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین ………………………………………. 73

نمودار 4-4 : میانگین IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین ……………………………………… 74

نمودار 4-5 : میانگین BMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ……………………………….. 75

نمودار 4-6 : میانگین IgA مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین …………………………………. 76

نمودار 4-7 : میانگین IgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین …………………………………. 77

نمودار 4-8 : میانگین IgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین ………………………………… 78

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در word
فهرست پیوست ها

عنوان صفحه

پیوست شماره (1) ………………………………………………………………………………………………. 91

پیوست شماره (2)………………………………………………………………………………………………… 92

پیوست شماره (3) : …………………………………………………………………………………………….. 93

منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 94

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید