فایل روش های آماری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل روش های آماری در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل روش های آماری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل روش های آماری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل روش های آماری در word :

فایل روش های آماری در word

قسمتی از متن:

اهداف این فصل

  • توضیح روش های استنتاج آماری که معمولاً در داده کاوی استفاده می شود.
  • تشخیص پارامترهای آماری مختلف به منظور تقریب سازی اختلاف موجود در داده ها.
  • توصیف مولفه ها و اصول اساسی ممیز کننده های Navia Bayesian و روش رگرسیون Logistic.
  • معرفی مدل های log خطی با استفاده از تحلیل متناظر جداول توافقی.
  • بحث و بررسی در مورد مفاهیم آنالیز واریانس (Anova) و تحلیل ممیزی خطی نمونه های چند بعدی.

آمار علم جمع آوری و سازماندهی داده ها و استخراج نتایج از این مجموعه های داده ها است. سازماندهی و توصیف مشخصات عمومی مجموعه داده ها از اهداف آمار توصیفی و چگونگی استخراج نتایج از داده ها، از اهداف استنتاج آماری است. در این فصل، تاکید روی اصول اساسی استنتاج آماری است و عناوین مرتبط دیگر به طور خلاصه و فقط برای درک مفاهیم اساسی توضیح داده خواهد شد.

دامنه این تحلیل ها از تحلیل داده های یک بعدی تا تحلیل داده های چند متغیره تشکیل شده است. علم آمار روش های مختلفی را برای داده کاوی پیشنهاد می کند که شامل انواع مختلف رگرسیون و تحلیل ممیزی مبین می باشد. ایم بازبینی کوتاه از روش های آماری که فرآیند داده کاوی را پیشنهاد می کند همه روش ها را پوشش نخواهد داد و تکنیک هایی که بیشتر در داده کاوی جهان واقعی استفاده می شود بیان شده است.

1. استنتاج آماری

تمام مشاهداتی که در تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرند، اعم از این که تعداد این مشاهدات متناهی یا غیر متناهی باشند تشکیل دهنده چیزی هستند که ما آن را جامعه می نامیم. این اصطلاح به گروهی از افراد اشیا یا رویدادها اطلاق می شود. تعداد مشاهدات در جامعه به عنوان اندازه جامعه تعریف می شود. عموما جامعه ممکن است متناهی یا نا متناهی باشد، اما در تئوری، جامعه متناهی خیلی بزرگ را نامتناهی فرض می کنیم.

در استنتاج آماری علاقه مندیم هنگامی که مشاهده کلی مشاهدات جامعه غیر ممکن یا غیر عملی است، به نتایجی در مورد جامعه برسیم. به عنوان مثال هنگام مبادرت به تعیین میانگین طول عمر لامپ های روشنایی مارک خاصی، تست همه لامپ ها غیر عملی خواهد بود. بنابراین ما باید به زیر مجموعه مشاهدات جامعه برای تحلیل آماری بسنده کنیم. در آمار مجموعه ای از یک جامعه نمونه نامیده می شود و این بردارهای n بعدی را از مجموعه داده های متناهی توصیف می کند. در سراسر این کتاب ما این زیر مجموعه از جامعه را مجموعه داده ها می نامیم. ما از جامعه یک مدل آماری می سازیم که به ما در تعمیم استنتاج به جامعه مشابه این جامعه کمک می کند و برای این که برداشت ما از مجموعه داده ها درست باشد باید نمونه ای انتخاب کنیم که نماینده جامعه باشند. چنانچه سعی به انتخاب مجموعه ای با مناسب ترین اعضای جامعه را داشته باشیم، از آنجایی که یک شیوه ممکن است منجر به استنتاج نادرست و تعمیم آن به جامعه شود و هر رویه ای که موجب زیاد برآورد کردن یا کم برآورد کردن بعضی مشخصات جامعه شود گفته می شود که به یک طرف متمایل شده است، برای رفع هر گونه انحرافی در روال یا فرآیند نمونه گیری مطلوب است که مجموعه داده ها به طور تصادفی و مستقل انتخاب گردد. هدف اصلی انتخاب نمونه های تصادفی استخراج اطلاعات درباره پارامترهای ناشناخته جامعه است.

ارتباط میان مجموعه داده ها و سیستم ممکن است توسط استدلال قیاسی توصیف شود: از داده های مشاهده شده به دانش یک سیستم ناشناخته (تا حدودی ناشناخته) استنتاج آماری صورت اصلی استدلال مربوط به تحلیل داده ها است. تئوری استنتاج آماری شامل روش هایی برای استنتاج یا تعمیم نتایج به جامعه است. این روش ها در دو دسته اصلی قرار میگیرند: برآورد و آزمون فرضیه ها.

در فرآیند برآورد می خواهیم از یک مقدار محتمل یا بازه ای از مقادیر محتمل به پارامترهای ناشناخته سیستم برسیم، هدف اصلی دستیابی به اطلاعات از مجموعه T برای برآورد یک یا چند پارامتر W که به مدلی از سیستم واقعی تعلق دارد می باشد. (X,w)f. یک مجموعه داده T به وسیله مقادیر n تایی برای متغیرهای x={x1,x2,…,xn} توصیف می شود (صفات موجودیت ها در جامعه):

این عبارت می تواند در یک جدول به عنوان مجموعه ای از نمونه ها با مقادیر متناظر برای هر مشخصه سازماندهی شود. هنگامی که پارامتر های مدل، تخمین زده شوند، می توانیم از آن ها برای پیشگویی در مورد متغیر تصادفی y از مجموعه اولیه صفات Y € X براساس دیگر متغیرها یا مجموعه ای از متغیرها X = X – Y استفاده کنیم اگر Y یک کمیت عددی باشد در مورد رگرسیون صحبت می کنیم و اگر مقادیری از یک مجموعه گسسته، نادرست باشد در مورد بسته بندی صحبت خواهیم نمود.

هرگاه تخمین هایی برای مدل پارامترهای w از مجموعه داده T به دست آوریم، ممکن است از مدل منتج شده برای پیشگویی در مورد Y استفاده کنیم. وقتی که مقدار متناظر بردار X را داریم. اختلاف میان پیشگویی (X,w)f و مقدار واقعی Y خطای پیشگویی نامیده می شود. این خطا باید ترجیحا مقادیر نزدیک به صفر به خود بگیرد. یک برآورد و سنجش کیفیت طبیعی از یک مدل (X,w)f به عنوان یک پیشگویی کننده Y میانگین مربع خطای قابل انتظار برای هر مجموعه داده T است.

آزمون های آماری قصد دارند تا فرض مربوط به مقدار مشخصه جامعه در یک تحلیل از مجموعه داده ها را قبول یا رد کنند. یک فرض آماری یک ادعا یا حدس مربوط به یک یا چند جامعه است. صحت و سقم یک فرض آماری هرگز با اطمینان مطلق قابل بررسی نیست مگر این که همه جامعه را امتحان کنیم که البته این در حداکثر مواقع غیر عملی است و گاهی اوقات حتی غیر ممکن است. در عوض ما فرض را روی مجموعه داده های انتخاب شده به طور تصادفی امتحان می کنیم. چنانچه مدارک به دست آمده از مجموعه داده متناقض با فرض اظهار شده باشد، آن فرض رد می شود و چنانچه تأیید کننده فرض باشند این موجب پذیرش آن فرض می شود، به طور دقیق تر باید گفت که داده ها مدارک کافی برای رد آن فرض را ندارد. ساختار آزمون فرض با استفاده از عبارت فرض تهی تنظیم می شود. این بدین معنی است فرضی که بخواهیم تست کنیم با H0 فقط در صورتی که فرض نادرست نباشد رد می شود. رد H0 منجر به پذیرش یک فرض دیگر در جامعه می شود.

در این فصل بعضی روش های تخمین آماری و آزمون فرض با جزئیات بیشتر توضیح داده می شوند. که این روش ها بر پایه تکنیک های کاربردی در فرآیند داده کاوی روی مجموعه داده بزرگ انتخاب شده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

?پروژه توزیع سنی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ?پروژه توزیع سنی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه توزیع سنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ?پروژه توزیع سنی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ?پروژه توزیع سنی در word :

-توزیع سنی 50 نفر در جدول زیر داده شده است . مطلوبست :  ،  ،  و  و  و CV و نمودارهای میله ای و دایره ای آنها .

 

28

26

24

22

20

X سن

3

7

30

6

4

F فراوانی

جواب :

ابتدا میانگین را به دست می آوریم :

 = داده ها را مرتب می کنیم

میانه  مد و     

واریانس  

انحراف معیار

نمودار میله ای و دایره ای

-وزن 25 دانش آموز کلاس دوم دبستان به شرح زیر است :

جدول فراوانی آن شامل : 1)فراوانی مطلق – فراوانی نسبی – درصد فراوانی نسبی – فراوانی تجمعی و درصد فراوانی تجمعی را بنویسید .(با فاصله ی طبقات  )

2)نمودار هیستوگرام – میله ای – ساقه و برگ و جعبه ای آنها را رسم کنید .

جواب :

داده هار ا مرتب می کنیم :

دامنه ی تغییرات

تعداد دسته

 = فراوانی نسبی

 = درصد فراوانی نسبی 

درصد فراوانی تجمعی

فراوان تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی‌مطلق

مرکزدسته‌ها

دسته ها

%40

1

%4

04/0

1

17

%24

6

%20

2/0

5

16

%48

12

%24

24/0

6

21

%68

17

%20

2/0

5

23

%88

22

%20

2/0

5

25

%100

25

%12

12/0

3

27

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

?پروژه آمار درمجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ?پروژه آمار درمجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه آمار درمجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ?پروژه آمار درمجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ?پروژه آمار درمجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده در word :

واژه statistics که به فارسی آن را آمار ترجمه کرده اند در اغلب زبان ما به دو معنی به کار می‌رود:
الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی دربار اموری از قبیل زادومرگ، طلاق، میزان محصولات کشاورزی و صنعتی تصادفات رانندگی و غیره در این رابطه معمولاً دو اثری مثلاً به نام دفترهای آمار در سازمان‌های ‌دولتی موجود است.
ب) به معنی روش هایی برای جمع آوری ، تنظیم و تجزبه و تحلیل اطلاعات عددی دربار موضوع.
با اینکه این دو مفهوم با هم ارتباط دارند ما در این فصل مطالبی را تحت عنوان تهیه و تنظیم داده ها که اغلب آمار توصیفی نامیده می‌شوند شرح می‌دهیم.
ضرورت استفاده روزافزون از روش‌های ‌آماری سبب شده تا دانشگاه ها، درس آمار و احتمالات را به عنوان درس اصلی رشته‌های ‌علوم پایه، مهندسی، علوم اداری، مدیریت، یازرگانی، اقتصاد، پزشکی و سایر رشته ها منظور نمایند دو دلیل عمده برای رشد سریع کاربرد آمار وجود دارد. نخست آنکه بکارگیری روش‌های ‌کمی در تمامی شاخه‌های ‌علوم در حال گسترش است و دوم آنکه مقدار اطلاعاتی آماری جمع آوری شده و رای قو ادراک است.
در این فصل آمار توصیفی را معرفی و واژه هایی مرتبط با این موضوع نظیر جمعیت، نمونه، متغیرها و داده ها را تعریف کرده و سپس مشخص کننده‌های ‌مرکزی شامل میانگین، میانه و نما را برای داده‌های ‌گسسته و پیوسته معرفی می‌کنیم. همچنین چندک ها را که میانه حالت خاصی از آن است مورد بررسی قرار می‌دهیم. آنگاه مشخص کننده‌های ‌پراکندگی شامل دامنه تغییرات، انحراف متوسط و انحراف معیار را برای داده‌های ‌گسسته و پیوسته ارائه خواهد شد. در پایان نمودارهای گوناگون آماری مورد بحث قرار خواهند گرفت.

جمعیت:
مجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده و در یک زمان مشخص و یا موقعیت مناسب مورد مطالعه قرار می‌گیرد جمعیت گویند. مثلاً جمعیت دانشجویان رشته‌های ‌فنی و مهندسی که در دو سال گذشته فارغ التحصیل شده اند از نظر دانش علمی مثال دیگر اینکه جمعیت ماشینهای سمند که در دو سال گذشته به بازار آمده اند از نظر قدرت ترمز. جمعیت به دو نوع تقسیم می‌شود: جمعیت متناهی و نامتناهی تعداد عناصر جمعیت را اندازه ی جمعیت گویند و آن را با حرف N نشان می‌دهند.
نمونه:
بخشی از جمعیت را نمونه گویند و یا به میان دیگر نمونه زیر مجموعه ای از جمعیت است.
تعداد عناصر نمونه را اندازه (حجم) نمونه گویند و با حرف N نشان می‌دهند.
در بررسی‌های ‌آماری سعی می‌کنند در انتخاب نمونه دقت کافی انجام گیرد. تا با بررسی چنین نمونه مناسبی نتایج فاصله از آن را بتوان با دقت زیاد برای جمعیت تعمیم داد در هر صورت بایستی نمونه انتخاب شده یک الگوی مناسب از جمعیت باشد برای مثال اگر بخواهیم در مورد میزان درآمد افراد ساکن شهر گرگان مطالعه ای را انجام دهیم بایستی نمونه‌ی ما به گونه ای انتخاب شود که شامل افراد با درآمد کم، متوسط و زیاد به نسبت موجود در جمعیت باشد.
مقیاس سازی:
عددی کردن متغیرها را مقیاس سازی گویند در حقیقت می‌خواهیم عدد حقیقی x را تحت قاعده خاص f به متغیر t نسبت دهیم یعنی x=f(x) برای آشکار شدن موضوع فرض کنید متغیر مورد نظر وزن باشد آنگاه عدد x را توسط تابع f به ویژگی وزن اختصاص می‌دهیم بر حسب اینکه قاعده ی f چگونه باشد چهار مقیاس گوناگون بدست می‌آید.
الف) مقیاس اسمی: هر گاه مقیاس x که معمولاً یک عدد طبیعی است، تنها برای شناسایی افراد یا چیزها یا مکان ها به کار رود، آن را یک مقیاس اسمی می‌نامند مثلاً کارگران یک کارخانه از شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و گرگان باشد به ترتیب آن ها را با اعداد 1و2و3و4 مشخص کنیم این اعداد صرفاً می‌گویند که هر کدام از کدام شهر است مانند کارگری که برچسب 4 دارد از گرگان است.
ب) مقیاس ترتیبی: از x =f(t) یک مقیاس ترتیبی بدست می‌آید اگر شدت و ضعف متغیر t در x منعکس شود به این معنی که اعداد خاصیت بزرگتر یا کوچکتر را به مفهوم بهتر یا بهتر دارا می‌باشند ولی فاقد خاصیت نسبت هستند به عنوان مثال اگر مهندس یک کارخانه کارگران را از نظر مهارت با اعداد 1 و2و3و4 مشخص کند، کارگر شماره 4 از کارگر شماره 2 ماهرتر است ولی نمی توان گفت که 2 برابر او مهارت دارد.
مقیاس‌های ‌اسمی و ترتیبی عمدتاً برای متغیرهای کیفی استفاده می‌شوند.
ج) مقیاس فاصله ای: از x=f(t) یک مقیاس فاصله ای بدست می‌آید اگر این تابع به صورت خطی x=a+bt باشد که در عرض از مبدأ مخالف صفر باشد. (a=0) این مقیاس دارای 3 ویژگی است.
الف: صفر به معنی هیچ نیست
ب: نسبت حفظ نمی شود
ج: نسبت فاصله ها حفظ می‌شود.

د) مقیاس نسبی:
هر گاه مقیاس x، که یک عدد حقیقی است نسبت را حفظ کند، آن را یک مقیاس نسبی گویند این مقیاس عالی ترین نوع مقیاس است که عموم با آن آشنایی دارند و در آن صفر به معنی هیچ و نسبت حفظ می‌شود و نسبت فاصله ها نیز حفظ می‌شود.
قابل ذکر است که مقیاس‌های ‌فاصله ای و نسبتی برای متغیرهای کمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله معرفی مهندسی ارزش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله معرفی مهندسی ارزش در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفی مهندسی ارزش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله معرفی مهندسی ارزش در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفی مهندسی ارزش در word :

معرفی مهندسی ارزش:
مهندسی ارزش، تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیتهای یک طرح، از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری انجام می شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین روشهای اقتصادی در عرصه فعالیتهای مهندسی، شناخته شده است. مهندسی ارزش در چهارچوب مدیریت پروژه، ضمن اینکه به تمام اجزای طرح توجه می کند، هیچ بخشی از کار را قطعی و مسلم نمی داند. هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسیدن به مرحله بهره برداری بدون افزودن بر هزینه ها یا کاستن از کیفیت کار است.
افزایش پیوسته هزینه های اجرایی و توسعه روز افزون فن آوری، حذف آن بخش از هزینه ها را که نقشی در ارتقای کیفیت ندارند و از لحاظ اجرایی نیز غیر ضروری می باشند، الزامی ساخته است. به کارگیری مهندسی ارزش در پروژه های اجرایی با توجه به پیچیدگی کارها به ویژه در طرحهای بزرگ اجرایی، می تواند به ابزار بی چون و چرای مدیریت در کنترل هزینه ها تبدیل شود. هدف این روش، از میان برداشتن یا اصلاح هر چیزی است که موجب تحمیل هزینه های غیر ضروری می شود، بدون آنکه آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی طرح وارد آید. مهندسی ارزش، مجموعه ای متشکل از چندین روش فنی است که با بازنگری و تحلیل اجزای کار، قادر خواهد بود، اجرای کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان تحقق بخشد. هزینه طرح در این مقوله نه فقط هزینه های طراحی و اجرا بلکه هزینه های مالکیت شامل بهره برداری، تعمیر و نگهداری و هزینه های مصرف در سراسر دوره عمر مفید طرح را نیز شامل می شود.
روشهای مهندسی ارزش می تواند موجب اصلاح و ارتقای کیفیت فرایندهای تولید صنعتی و انجام طراحی های جدید در هر مرحله از یک پروژه اجرایی گردد. برخلاف آنچه که در صنایع تولیدی مرسوم است و می توان یک روش اصلاحی را همواره در مراحل بعدی تولید یک محصول خاص نیز اجرا کرد، در پروژه های ساختمانی که هر سازه دارای شرایط ویژه ای است، حدود به کارگیری یک روش اصلاحی مهندسی ارزش، محدود به همان پروژه است گذشته از این، امکانات صرفه جویی در هزینه های یک پروژه اجرایی نیز در مراحل مختلف آن تفاوتهای بسیار پیدا می کند. با آنکه روش مهندسی ارزش را می توان در تمام مراحل یک پروژه اجرایی به کارگرفت، بیشترین مزایای آن زمانی حاصل می شود که در نخستین مراحل برنامه ریزی و طراحی به کار گرفته شود. نوآوری و جنبه های کاربردی مهندسی ارزش، این روش را از روشهای سنتی و متعارف کاهش هزینه ها، متمایز می گرداند. روشهای سنتی کاهش هزینه ها، عموماً از تجربیات گذشته، نگرشها و عاداتی که جنبه تکرار به خود گرفته است، تبعیت می کند و اثری از خلاقیت در آنها دیده نمی شود. مهندسی ارزش برعکس، گردآوری اطلاعات، شناسایی عرصه های مشکل دار، پیشنهاد و تدوین روشها و طرحهای ابتکاری، پرورش اندیشه های نو و تلفیق همه جانبه دیدگاههایی را که قرار است توصیه شود، مطرح می سازد.
از سال 1961 که لارنس مایلزدر کتاب ًروش های فنی تحلیل و مهندسی ارزش ً ،تحلیل ارزش را همچون دیدگاهی خلاق و سازمان یافته در جهت شناسایی و حذف هزینه های غیر ضروری ، تعریف کرد تا سال 1995 که ساکسنا و کریشنان کتاب ً مهندسی ارز ش در مدیریت پروژه ً را منتشر نمودند ، مهندسی ارزش به صورت یک روش فنی پذیرفته شده در فعالیتهای طراحی و اجرایی در بیشتر کشورها تثبیت گردید و رسمیت یافت ، به طوری که بسیاری از دست اندر‌کاران عرصه های اجرایی به ویژه طراحان ، پیمانکاران و کارفرمایان با مفاهیم و روش های فنی مهندسی ارزش آشنا شدند .
سیر تاریخی مهندسی ارزش():
تحلیل ارزش به صورت یک روش فنی ویژه ، در سال های پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت . کار طراحی و تدوین این روش به دستور هری ارلیکر معاون فنی بخش خرید های شرکت جنرال الکتریک آغاز شد . وی معتقد بود که برخی از مواد ومصالح وطرحهای جایگزین، که به طور ضروری و به علت کمبود های زمان جنگ به کار گرفته می شدند دارای عملکرد بهتر با هزینه کمتر هستند . به دستور او در داخل شرکت و به منظور ارتقای کارایی تولید از طریق تامین مواد ، مصالح وروشهای جایگزین برای مواد و مصالح پرهزینه ، کوشش همه‌جانبه ای به عمل آمد . در سال 1947 این وظیفه برعهده لارنس مایلز مهندس ارشد شرکت جنرال‌الکتریک نهاده شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آمار بيمارستان 22 بهمن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 Ù…قاله آمار بيمارستان 22 بهمن در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آمار بيمارستان 22 بهمن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آمار بيمارستان 22 بهمن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آمار بيمارستان 22 بهمن در word :

مقدمه :

پروژه ی آماری که برای شما عنایت گردیده شامل است از تعداد سن افرادی که در بیمارستان 22 بهمن شهرستان نیشابور طی حادثه ای مجروح و یا بطور تصادفی زخمی شده اند.

همان طور که ملاحظه می شود سن یک متغیر کمی پیوسته است این پروژه در مورد کناب آمار سال دوم دبیرستان «نظری» و همه ی مواردی که یاد می شود و در این تحقیق نوشته می شود مطابق روابط و موضوعات این کتاب درسی می باشد.

در این بحث نمونه هایی از عواملی که در زیر مورد بحث است آمده است:

1 دسته بندی داده ها و جدول فراوانی آنها

2 نمودار داده ها

3 شاخص های مرکزی

4 شاخص های پراکندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم جدول فراوانی و حدود دسته با مرکز دسته :

18، 19، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 26، 27، 27، 28، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 39، 40، 42، 42، 45، 49، 50

32 = 18 – 50 = دامنه ی تغییرات          4 = تعداد دسته «فرض»           8 = // = طول دسته

مرکز دسته  Xi

فراوانی دسته  fi

حدود دسته

22 = //

8

26 – 18

30 = //

12

34 – 26

38 = //

4

42 – 34

46 = //

معمولاً داده ها را مطابق دیدگاهی که دارند در چند دسته تقسیم بندی کرده و مشخصات آنها را بدست می آوریم.

5

50 – 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل جدول فراوانی با : فراوانی دسته، فراوانی نسبی، درصد فراوانی نسبی :

18، 19، 20، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 27، 27‌، 28، 28، 29، 30، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 39، 40، 42، 42، 45، 49، 50

32 = 18 – 50 = دامنه ی تغییرات          4 = تعداد دسته       8 = // = طول دسته

اولین قدمی که در مطالعه ی یک جامعه بر می داریم دسته بندی آن جامعه است.

درصد فراوانی نسبی 100× fi / n

فراوانی نسبی fi / n

فراوانی دسته fi

حدود دسته ها

5/27 = 100 × //

//

8

26 – 18

3/41 = 100 × //

//

12

34 – 26

7/13 = 100 × //

//

4

42 – 34

2/17 = 100 × //

//

5 //

50 – 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم جدول فراوانی داده ها = فراوانی مطلق، فراوانی دسته، حدود دسته ها

داده ها مطابق صفحه ی قبل تنظیم شده است.

همان طور که گفته شده دامنه ی تغییرات و طول دسته ها و تعداد دسته ها مشخص است. بنابراین با توجه به توضیحات گفته شده فقط فراوانی مطلق و فراوانی دسته را رسم کرده و آنها که در جدول آمده اند مشخص شوند.

فراوانی تجمعی

فراوانی دسته

حدود دسته ها

8

8

26 – 18

20

12

34 – 26

24

4

42 – 34

29

5

50 – 42

 

فراوانی مطلق تعداد تکرارهای داده های موجود در جدول و داده ها یا بطور کلی در جامعه را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

نمودارها و تحلیل داده ها :

این بار از این بخش کتاب آمار سال دوم «84 83» برای بخش نموداری داده های خود استفاده می کنیم.

در این بخش باید گفت که نموادرها متنوع اند و انواع و اقسام مختلفی برای نشان دادن داده ها وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم.

نموادرهایی که رسم می شود بصورت زیر می باشد:

1 نمودار میله ای

2 نمودار مستطیلی

3 نمودار چند بر فراوانی

4 نمودار دایره ای

5 نمودار ساقه و برگ

برای هر کدام از این نمودارها توضیحاتی داده می شود که همراه با داده ها می باشد و در ضمن جدول فراوانی برای رسم نموادرها بصورت جدول صفحات قبل می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

نمودار میله ای :

این نمودار برای متغیرهای گسسته و کیفی بیشتر می باشد و در کل نمودارها و میله های سودمندی اند که برای به تصویر درآوردن و تجسم جامعه می باشند.

نمودار میله ای دارای سه قسمت عنوان، برچسب محور، مقیاس می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق پیدایش مثلثات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق پیدایش مثلثات در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پیدایش مثلثات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق پیدایش مثلثات در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق پیدایش مثلثات در word :

پیدایش مثلثات
تاریخ علم به آدمى یارى مى رساند تا «دانش» را از «شبه دانش» و «درست» را از «نادرست» تشخیص دهد و در بند خرافه و موهومات گرفتار نشود. در میان تاریخ علم، تاریخ ریاضیات و سرگذشت آن در بین اقوام مختلف ، مهجور واقع شده و به رغم اهمیت زیاد، از آن غافل مانده اند. در نظر داریم در این فضاى اندک و در حد وسعمان برخى از حقایق تاریخى( به خصوص در مورد رشته ریاضیات) را برایتان روشن و اهمیت زیاد ریاضى و تاریخ آن را در زندگى روزمره بیان کنیم.
براى بسیارى از افراد پرسش هایى پیش مى آید که پاسخى براى آن ندارند: چه شده است که محیط دایره یا زاویه را با درجه و دقیقه و ثانیه و بخش هاى شصت شصتى اندازه مى گیرند؟ چرا ریاضیات با کمیت هاى ثابت ادامه نیافت و به ریاضیات با کمیت هاى متغیر روى آوردند؟ مفهوم تغییر مبناها در عدد نویسى و عدد شمارى از کجا و به چه مناسبت آغاز شد؟ یا چرا در سراسر جهان عدد نویسى در مبناى را پذیرفته اند، با اینکه براى نمونه عدد نویسى در مبناى مى تواند به ساده تر شدن محاسبه ها کمک کند؟ ریاضیات از چه بحران هایى گذشته و چگونه راه خود را به جلو گشوده است؟ چرا جبر جانشین حساب شد، چه ضرورت هایى موجب پیدایش چندجمله اى هاى جبرى و معادله شد؟ و… براى یافتن پاسخ هاى این سئوالات و هزاران سئوال مشابه دیگر در کلیه رشته ها، تلاش مى کنیم راه را نشان دهیم، پیمودن آن با شماست…
از نامگذارى «مثلثات» مى توان حدس زد که این شاخه از ریاضیات دست کم در آغاز پیدایش خود به نحوى با «مثلث» و مسئله هاى مربوط به مثلث بستگى داشته است. در واقع پیدایش و پیشرفت مثلثات را باید نتیجه اى از تلاش هاى ریاضیدانان براى رفع دشوارى هاى مربوط به محاسبه هایى دانست که در هندسه روبه روى دانشمندان بوده است. در ضمن دشوارى هاى هندسى، خود ناشى از مسئله هایى بوده است که در اخترشناسى با آن روبه رو مى شده اند و بیشتر جنبه محاسبه اى داشته اند. در اخترشناسى اغلب به مسئله هایى بر مى خوریم که براى حل آنها به مثلثات و دستورهاى آن نیازمندیم. ساده ترین این مسئله ها، پیدا کردن یک کمان دایره (بر حسب درجه) است، وقتى که شعاع دایره و طول وتر این کمان معلوم باشد یا برعکس، پیدا کردن طول وترى که طول شعاع دایره و اندازه کمان معلوم باشد. مى دانید سینوس یک کمان از لحاظ قدر مطلق برابر با نصف طول وتر دو برابر آن کمان است. همین تعریف ساده اساس رابطه بین کمان ها و وترها را در دایره تشکیل مى دهد و مثلثات هم از همین جا شروع شد. کهن ترین جدولى که به ما رسیده است و در آن طول وترهاى برخى کمان ها داده شده است متعلق به هیپارک، اخترشناس سده دوم میلادى است و شاید بتوان تنظیم این جدول را نخستین گام در راه پیدایش مثلثات دانست. منه لائوس ریاضیدان و بطلمیوس اخترشناس (هر دو در سده دوم میلادى) نیز در این زمینه نوشته هایى از خود باقى گذاشته اند. ولى همه کارهاى ریاضیدانان و اخترشناسان یونانى در درون هندسه انجام گرفت و هرگز به مفهوم هاى اصلى مثلثات نرسیدند. نخستین گام اصلى به وسیله آریابهاتا، ریاضیدان هندى سده پنجم میلادى برداشته شد که در واقع تعریفى براى نیم وتر یک کمان _یعنى همان سینوس- داد. از این به بعد به تقریب همه کارهاى مربوط به شکل گیرى مثلثات (چه در روى صفحه و چه در روى کره) به وسیله دانشمندان ایرانى انجام گرفت. خوارزمى نخستین جدول هاى سینوسى را تنظیم کرد و پس از او همه ریاضیدانان ایرانى گام هایى در جهت تکمیل این جدول ها و گسترش مفهوم هاى مثلثاتى برداشتند.
مروزى جدول سینوس ها را تقریبا درجه به درجه تنظیم کرد و براى نخستین بار به دلیل نیازهاى اخترشناسى مفهوم تانژانت را تعریف کرد. جدى ترین تلاش ها به وسیله ابوریحان بیرونى و ابوالوفاى بوزجانى انجام گرفت که توانستند پیچیده ترین دستورهاى مثلثاتى را پیدا کنند و جدول هاى سینوسى و تانژانتى را با دقت بیشترى تنظیم کنند. ابوالوفا با روش جالبى به یارى نابرابرى ها توانست مقدار سینوس کمان دقیقه را پیدا کند و سرانجام خواجه نصیرالدین طوسى با جمع بندى کارهاى دانشمندان ایرانى پیش از خود نخستین کتاب مستقل مثلثات را نوشت. بعد از طوسى، جمشید کاشانى ریاضیدان ایرانى زمان تیموریان با استفاده از روش زیبایى که براى حل معادله درجه سوم پیدا کرده بود، توانست راهى براى محاسبه سینوس کمان یک درجه با هر دقت دلخواه پیدا کند. پیشرفت بعدى دانش مثلثات از سده پانزدهم میلادى و در اروپاى غربى انجام گرفت. یک نمونه از مواردى که ایرانى بودن این دانش را تا حدودى نشان مى دهد از این قرار است: ریاضیدانان ایرانى از واژه «جیب» (واژه عربى به معنى «گریبان») براى سینوس و از واژه «جیب تمام» براى کسینوس استفاده مى کردند. وقتى نوشته هاى ریاضیدانان ایرانى به ویژه خوارزمى به زبان لاتین و زبان هاى اروپایى ترجمه شد، معناى واژه «جیب» را در زبان خود به جاى آن گذاشتند: سینوس. این واژه در زبان فرانسوى همان معناى جیب عربى را دارد. نخستین ترجمه از نوشته هاى ریاضیدانان ایرانى که در آن صحبت از نسبت هاى مثلثاتى شده است، ترجمه اى بود که در سده دوازدهم میلادى به وسیله «گرادوس کره مونه سیس» ایتالیایى از عربى به لاتینى انجام گرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جبر خطی و هندسه تحلیلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جبر خطی و هندسه تحلیلی در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جبر خطی و هندسه تحلیلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق جبر خطی و هندسه تحلیلی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جبر خطی و هندسه تحلیلی در word :

جبر خطی و هندسه تحلیلی
1-1 ماتریس
یک ماتریس از مرتبه n×m جدول مستطیلی از اعداد شامل m سطر و n ستون است که به صورت زیر آن را نمایش می دهیم:

که عنصطر سطرi ام و ستون j ام است را درایه (مولفه ) I,j ام ماتریس A می نامیم.
دو ماتریس A و B را مساوی گوییم هرگاه مرتبه های آنها با هم برابر باشد (هم مرتبه باشند) و درایه های متناظر آنها با هم مساوی باشد.
1-1-1- معرفی برخی از ماتریس های خاص
1) ماتریس سطری: اگر ماتریس A دارای یک سطر یعنی از مرتبه باشد آن را سطری از مرتبه n می نامیم.
2) ماتریس ستونی: اگر ماتریس A دارای یک ستون یعنی از مرتبه باشد آن را ستونی از مرتبه m می نامیم.
3) ماتریس صفر: ماتریسی که همه درایه های آن صفر است یعنی را ماتریس صفر نامیده و اگر از مرتبه باشد آن را با نماد نمایش می دهیم.
4) ماتریس مربعی: ماتریسی که تعداد سطرها و ستون های آن با هم مساوی هستند را ماتریس مربعی می نامیم و اگر تعداد سطرهای آن nباشد به آن ماتریس مربعی از مرتبهn می گوییم.
5) قطر اصلی: دریک ماتریس مربعی درایه های که برای آنها i=j باشد را درایه های قطری می نامیم و قطری که شامل این درایه هاست، قطر اصلی نامیده می شود.
6) اثر (تریس) ماتریس : در هر ماتریس مربعی مجموع عناصر واقع بر قطر اصلی را اثر (تریس) A نامیده و با trA نمایش می دهیم یعنی در هر ماتریس مربعی از مرتبه n:

7) ماتریس بالا و پایین مثلثی : ماتریس مربعی که همه درایه های زیر قطر اصلی آن صفر هستند یعنی
:
را ماتریس بالا مثلثی و ماتریس مربعی که درایه های بالای قطر اصلی آن صفر هستند، یعنی
:
را ماتریس پایین مثلثی می نامند.
8) ماتریس قطری: ماتریس مربعی که هم بالا مثلثی و هم پایین مثلثی است یعنی درایه های خارج قطر اصلی آن صفر هستند ( : ( را ماتریس قطری می نامند.
9) ماتریس همانی (واحد): ماتریس مربعی که همه عناصر خارج قطر اصلی آن صفر و درایه های قطر اصلی همگی 1 باشند و به عبارتی

را ماتریس همانی می نامند و اگر از مرتبه n باشد آن را با نماد نمایش می دهند.
تذکر: معمولاً درایه های ماتریس را با نمایش می دهند.
1-1-2- اعمال جبری روی ماتریس
1) جمع: اگر A و B دو ماتریس از مرتبه باشند جمع آنها ماتریسی است که هر درایه آن از جمع درایه های متناظر در ماتریس های A و B بدست می آید به عبارتی اگر آنگاه

2) تفریق : اگر A و B دو ماتریس از مرتبه باشند، تفاضل آنها یعنی ماتریسی است و

3) ضرب عدد (اسکالر) در ماتریس : اگر A ماتریس و عددی دلخواه باشد و انگاه

یعنی اسکالر در تک تک مولفه های A ضرب می شود.
4) ضرب: اگر و (تعداد سطرهای B با ستون های A برابر باشد) ماتریس حاصل ضرب آنها یعنی یک ماتریس است و

به عبارت دیگر از ضرب سطر j ام A در ستون j ام Bبه صورت مولفه به مولفه بدست می آید.
نکته 1: اعمال جبری روی ماتریس ها تمامی خواص اعمال جبری روی اعداد (مانند جابه جایی، شرکت پذیری و … ) را دارند به جز آنکه ضرب ماتریس ها در حالت کلی خاصیت جابه جایی ندارد یعنی
نکته 2: ماتریس همانی در ضرب، مانند عدد 1 عضو خنثی است یعنی

و ماتریس صفر در جمع (مانند عدد 0) عضو خنثی است یعنی
A+0=0+A=A
5) توان های یک ماتریس: اگر A ماتریس مربعی و از مرتبه n باشد توان های مختلف آن قابل تعریف هستند به این صورت که و به طور کلی از ضرب A در به دست می آید.
نکته 3: اگرA و B جابه جا شونده باشند یعنی اتحادهای جبری در مورد A و B برقرار خواهند بود مثلاً
و
نکته 4: حاصل ضرب دو ماتریس بالا(پایین) مثلثی یک ماتریس بالا(پایین) مثلثی است که درایه های قطر اصلی آن از ضرب درایه های متناظر روی قطر بدست می آید.
نکته 5: با توجه به نکته بالا اگر یک چندجمله ای و A ماتریس بالا (پایین) مثلثی باشد ماتریسی بالا (پایین) مثلثی است و درایه واقع بر قطر آن است.
نکته 6: برای محاسبه سطر iام ماتریس AB کافی است سطر iام A را در ماتریس B ضرب کنیم و برای محاسبه ستون j ام ماتریس AB کافی است ماتریس A را در ستون j ام B ضرب کنیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مالیه عمومی 40 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 43

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 43 صفحه

چكیده

هزینه‌های بخش عمومی نیمی از جریان مالیه است در این مقاله تلاش ما بر این است كه موارد هزینه حكومت اسلامی را بررسی نمائیم.
نگاهی خواهیم داشت بر موارد هزینه و تخصیص منابع كه نحوه دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید.
امور مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی در این فصول می‌گنجند.
دولت اسلام محق نیست كه درآمدهایش را به هرطریق كه مایل است هزینه نماید لذا به بررسی اصول مالیه و هزینه در بودجه دولت اسلامی می‌پردازیم.
دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادی و اندازه دولت كاملاً منعطف است و در زمانی كاملاً كم اثر و با طیف كم و در زمان مورد نیاز كاملاً مؤثر و با طیف وسیع عمل می‌نماید و این بسته به نیاز زمان و مكان در مداخله در امور طبق شریعت اسلام است.
از اصول هزینه در بودجه دولت اسلام می‌توان به موارد زیر اشاره نمود كه در ارتباط با تك تك آنها به بحث می‌پردازیم: عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی، تشكیلات مالیه برای رفع نیاز مردم، تخصیص هزینه‌های آموزشی مختص به موارد خاص، عدم جواز هزینه‌های دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصیص هزینه به سادات، تقریر هزینه‌های تأمین اجتماعی، محدودیت سیاست‌های توزیع مجدد به موارد تأمینی، منحصر بودن هزینه دولت به واجبات، ممنوعیت صرف هزینه در معاملات حرام، محدودیت هزینه‌های انتخابات، وجوب تأمین هزینه‌های زندان و تعذیرشدگان، مناط توافق عمومی در تأمین مالی هزینه كالاهای عمومی، محدودیت سیاست‌های تنظیم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدودیت هزینه‌های قاضی و والی و بازرس، محدودیت هزینه‌های تجسس و استخبارات، وضع هزینه‌های جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعیت اعطای امتیاز و رانت، خرید اموال عمومی بر اساس قیمت‌گذاری بازار، وظیفه دولت در قضای دیات و خسارات و دیون مجهول المدعیٌ علیه، انضباط مالی خزانه.
مقدمه مبحث هزینه‌های بخش عمومی یكی از بخش‌های مهم مالیه است و نیمی از جریان مالیه را به خود اختصاص می‌دهد.
قبلاً درباره درآمدهای اسلامی مشروحاً صحبت شد[2].
در اینجا تلاش ما بر این است كه موارد مصرف و هزینه درآمدهای عایده برای حكومت اسلامی را بررسی نمائیم.
علی‌القاعده هزینه‌های یك حكومت شامل دو بخش عمده تخصیص منابع مالی می‌گردد.
بخش تخصیص به امور عمومی و دیگری تخصیص به امور افراد دو بخش عمده در هزینه‌ها می‌باشند.
در بخش امور عمومی وظیفه دولت در صرف هزینه‌ها در محل‌هائی است كه عموم جامعه از آن بهره‌مند خواهند شد ولی در امور فردی هزینه‌ها به افراد خاص یا گروه‌های خاص برای رفع احتیاجات خاص تخصیص داده می‌شود.
هزینه‌های مصروف در امور عمومی در جهت رفع مایحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزینه‌های به عمل آمده است.
در صورتی كه در تخصیص منابع به امور افراد هدف‌گذاری تغییر وضعیت یك واحد اجتماعی در جهت مطلوب می‌باشد.
بجای ورود به مباحث این دو نوع هزینه بهتر است به وظایف اصلی دولت اسلام نظری بیاندازیم.
این وظایف خود مبتنی بر اصولی ه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروژه آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروژه آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور در word :

پروژه آماری بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور

بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور طی سال‌های 1386-1375

اشاره: یكی از مهم‌ترین منابع آمارهای جمعیتی، داده‌های ثبت احوال كشور است كه هر ساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلا‌ق جمع‌آوری می‌شود. آنچه در مورد این آمارها باید مورد توجه قرار گیرد كیفیت اطلا‌عات جمع‌آوری شده است. دسترسی به ثبت دقیق وقایع جمعیتی جمعیت‌شناسان را در تجزیه و تحلیل دقیق‌تر وقایع جمعیتی یاری خواهد رساند و شاخص‌های دقیق‌تری در ارتباط با این وقایع در اختیار جمعیت‌شناسان و سایر محققان برای انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط در اختیار قرار خواهد داد. دسترسی به ثبت دقیق اطلا‌عات جمعیتی یكی از اهداف توسعه‌ای هر كشوری است و كشور جمهوری اسلا‌می‌ایران در سال‌های اخیر در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی چهارگانه به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. پوشش ثبت آمار موالید كشور در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی داشته و با توجه به اینكه پوشش ثبت موالید به صد درصد نرسیده اما ثبت این آمارها به سطح قابل قبولی رسیده است. میزان ثبت ازدواج و طلا‌ق نیز با توجه به مشكلا‌تی كه وجود دارد از كیفیت قابل قبولی برخوردار است. مسأله مهم در ارتباط با ثبت موالید، ازدواج و طلا‌ق توجه به ثبت موالید برحسب سن مادر و ثبت ازدواج و طلا‌ق بر حسب سن است كه ثبت این آمارها با كیفیت مناسب كمك‌های زیادی برای انجام تحقیقات جمعیتی و دستیابی به شاخص‌های مناسب در این مورد خواهد داشت. در این گزارش وضعیت و تحولا‌ت ازدواج و طلا‌ق با استفاده از آمارهای ثبت احوال كشور و اطلا‌عات سرشماری سال 1385 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

ازدواج و زناشویی به تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نكرده به حالت ازدواج كرده اطلا‌ق می‌شود. افرادی كه بعد از ازدواج حالا‌ت دیگری مانند بیوه بودن (بر اثر فوت همسر یا طلا‌ق) پیدا می‌كنند نیز از نظر آمارهای جمعیتی ازدواج كرده محسوب می‌شوند.در جمعیت‌شناسی، ازدواج در واقع اقدام دو فرد برای تشكیل یك كانون خانوادگی بوده كه این اقدام ممكن است به یكی از صور قانونی، شرعی، عرفی یا به گونه‌ای كه جامعه آن را می‌پذیرد، مصداق یابد. ازدواج یك پدیده اجتماعی مورد مطالعه در جمعیت‌شناسی است كه تحت تأثیر ارزش‌های برتر اجتماعی قرار دارد و در اثر آن شكل و انواع خاصی پیدا می‌كند. تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نكرده به حالت ازدواج كرده را ازدواج بار اول می‌گویند و شاخص‌ها و سنجه‌های مربوط به ازدواج را براساس آن محاسبه می‌كنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید