میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی در word :

پروژه آماری میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی در word

مقدمه

هدف از انجام این بررسی آماری، اینكه دریابیم:

«چند درصد از دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه اهل البیت تصمیم دارند در رشته ی ریاضی- فیزیك تحصیل كنند»

موضوع مورد مطالعه:

میزان علاقه مندی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدرسه ی اهل البیت به درس ریاضی در word

در این قسمت به توضیح درباره ی جدول های فراوانی و چگونگی جمع آوری اطلاعات می پردازیم.

برای جمع آوری اطلاعات درباره ی این موضوع از پرسشنامه استفاده كردیم به طوری كه 34 پرسشنامه به عنوان نمونه كه شامل 7 سؤال می‌باشد در اختیار دانش آموزان 12 كلاس موجود در مدرسه اهل البیت به صورت اتفاقی و بدون شناخت قبلی قرار گرفت. سپس تمام پرسشنامه ها جمع آوری گردید و با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها برای هر سؤال جدول فراوانی كه شامل فراوانی مطلق ، فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی و زاویه ی مركزی می‌باشد و با توجه به نوع داده برای آن در صورت امكان مركز دسته تعیین گردید. سپس با توجه به نوع متغیر مورد مطالعه برای هر سؤال نمودار میله ای و دایره ای و یا نمودار مستطیلی و چند بر فراوانی كشیده شد. سپس به پیدا كردن شاخص های مركزی (حد و میانه و میانگین) پرداختیم.

(هر داده كه بیشترین فراوانی را دارد میانه مقداری است كه نصف داده ها قبل از آن و نصف دیگر داده ها بعد از آن قرار دارد و میانگین مركزیت داده ها را نشان می‌دهد.)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی در word :

پروژه آماری رشد درآمد گروه های مختلف و تولید ناخالص ملی برحسب فعالیتهای اقتصادی در word

رشد درآمد گروه‌ های مختلف و تولید ناخا لص ملی بر حسب فعا لیت‌های اقتصادی

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

گروه

كشاورزی

9

0.4

2.2

4.5

3.1

0.2

8.7

-8.6

2.9

گروه

نفت

-0.2

5.4

-5.7

1.2

0.9

-5.2

2.3

-5.8

8.6

گروه

صنایع ومعادن

2.6

0.1

0.3

-1.9

15.4

5.1

-3

9.5

8.8

گروه

خدمات

4.9

2.2

3.5

5.1

6.3

5

4.1

3.9

4

تولید

ناخالص ملی

4.7

1.8

1.5

3.7

6.6

3.4

3.6

1.7

5.1

تولید ناخالص ملی

(بدون نفت)

5.3

1.4

2.4

4

7.2

4.3

3.7

2.3

4.8

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

گروه

كشاورزی

12033.4

15330.9

20481.6

34574.5

38868.2

43162.2

56750.7

65420.7

79120.9

گروه

نفت

5798.4

21096.0

26666.0

31426.0

41805.9

40763.5

28266.6

63292.8

101705.3

گروه

صنایع ومعادن

13010.5

17160.6

2450.0

33009.1

50039.9

58447.9

62316.3

81223.4

110104.9

گروه

خدمات

34237.5

47455.2

61930.6

90496.8

120507.9

152760.6

185237.4

231027.6

295101.4

تولید

ناخالص ملی

64501.7

100124.3

131771.4

188184.3

248971.6

291768.6

328521.7

434384.6

576493.1

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهینه سازی چند ضابطه ای – یک مبنای مهم از طراحی سیستم های پیچیده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بهینه سازی چند ضابطه ای – یک مبنای مهم از طراحی سیستم های پیچیده در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهینه سازی چند ضابطه ای – یک مبنای مهم از طراحی سیستم های پیچیده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهینه سازی چند ضابطه ای – یک مبنای مهم از طراحی سیستم های پیچیده در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهینه سازی چند ضابطه ای – یک مبنای مهم از طراحی سیستم های پیچیده در word :

هانگ نگیون و ولادیک کرینویچ – قسمتی از علوم وابسته به ریاضیات و دانشگاه واحد مکزیک
email hunguyen @nmsu .edu has Cruces
قسمت علوم کامپیوتر ، دانشگاه تکزاس :
email valadik @ cs .vtep.edu EI Paso
خلاصه :
در خیلی از طراحی موقعیت های حقیقی چندین ضابطه مختلف وجود دارد که ما می خواهیم آنها را بهینه سازی کنیم و این ضوابط اغلب در تضاد با یکدیگر هستند .
به طور رایج ، چندین موقعیت بهینه سازی چند ضابطه ای دستی وجود دارند در یک راهی که بدین منظور است موقعی که برخوردهای ضابطه ای مختلف به طور هنرمندانه ای در یک واحد ترکیبی هدف دار یعنی که در آن هنگام بهینه سازی شده است ترکیب شده اند .
استفاده غیر طبیعی که به منظور این ابزارهای است به طور واضح بهترین راه برای توصیف یک جنبه طبیعی از استدلال انسان نیست .
منطق پیشرفته یک مقدار زیادی از روش طبیعی مسائل بهینه سازی چند ضابطه ای دستی را توصیف می کند .
موقعی که ما نمی توانیم همه تضادهای ضابطه ای را به طور %100 بیشینه کنیم ، هر کدام را به یک اندازه مشخص که امکان دارد بهینه می کنیم .
چندین روش در رابطه با منطق پیشرفته برای بهینه سازی چند ضابطه ای پیشنهاد شده است . اگر چه ، هنوز از بعضی ایده هایی بدین منظور استفاده ی شود .
در این صفحه ما نشان می دهیم که بعضی از معابر برای بهینه سازی چند منظوره می تواند تنها براساس منطق پیشرفته توجیه شده باشد . و نیازی به ابزارهای خارجی که بدین منظور است نیست .
کلمه های کلیدی :
بهینه سازی چند ضابطه ای ، طراحی سیستم های پیشرفته ، مجموعه پیشرفت ، استدلال پیشرفته .
1-دستورات :
در بعضی از وضعیت های دوره حقیقی موقعی که ما یک سیستم کامل شده ای را طراحی می کنیم . ما می دانیم به درستی که چه چیزی برای بهینه سازی کردن می خواهیم .
برای مثال ، موقعی که ما یک مسیر ماشین را طراحی می کنیم ، هدف ما برای پیشینه کردن سرعتش است .
مساله پیدا کردن بهترین طراحی به طور واضح یک مساله که وابسته به ریاضیات تعریف شده می شود . اجازه دهید x مجموعه ای از همه طراح های ممکن را مشخص کند . پس مساله می تواند مانند دنباله زیر فرموله بشود.
: داده ها
و f:xR. تابع عینی ( حلقه ) یک –
( از همه طرح هایی که یک ضابطه برتر مشخص را رضایند می کند ) -C X مجموعه ( حلقه ) یک –
فرمول برای پیدا کردن هر xX

چندین روش از فرموله کردن و حل کردن مساله بیشینه برای موارد تحقق گرا وجود دارد .در شرایطی روی x که فرموله شده در یک واژه نامشخص و وجود دارند ، سپس به وسیله یک مجموعه پیشرفته C توصیف داده شده است . ( مشاهده کنید و مراجعه کنید به آنجا [3] ) در اکثر حالات واقعی هر چند هدف هایی از یک سیستم طراحی شده برای فرموله کردن در یک واژه مختصر و دقیقی آسان نیستند ، معمولاً تعداد زیادی از ضوابط مختلف f1(x),…..,fn(x) وجود دارد که ما می خواهیم بهینه سازی کنیم و این ضوابط اغلب در تضاد با یکدیگر هستند .
برای مثال طراحی موقعیت مرکزی باید هم برترینی مناسبی داشته باشد و هم برترینی پس انداز اگر ما به طور ساده ای این دو برترینی را در یک واژه هایی بازگشتی ، فرمول بندی کنیم . ما یک ضابطه متناقظی راب دست خواهیم آورد .
زیرا طراحی که به طور 100% متناسب باشد یک مکانی موقعیت را خواهد ساخت که صدها بار گران تر است . و طرح ارزان هم به طور صریح مناسب نیست .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق زندگی نامه کالین مکلورن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق زندگی نامه کالین مکلورن در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق زندگی نامه کالین مکلورن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق زندگی نامه کالین مکلورن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق زندگی نامه کالین مکلورن در word :

تحقیق راجع به کالین مکلورن
مقدمه
عدد واژه ای است که بیشترین سهم را در علوم و دانش بشری بر عهده دارد و در آن کلمه اسرار بیشماری نهفته است و علم ریاضیات که از منطق انکار ناپذیری برخوردار است بر پایه ی همین کلمه به وجود آمده است و تکامل یافته است.
امروزه عدد و شمارش از مرز گنجایش مغز بشر فراتر رفته است چنانکه در محاسبات فضایی به ناچار از توان استفاده می کند و کامپیوترها هم از همان شیوه به وجود آمده و انسان را در اعماق راز اعداد فرو برده است. لازم به ذکر است که مبنای ذخیره سازی اطلاعات در حافظه ی هر کامپیوتری دو عدد 0 و 1 هستند.
سر آغاز اعداد((یک)) است و همین نخستین عدد اسرار بیشماری را در خود نهفته دارد و با تکامل انسان و نزول ادیان الهی و پرورش عرفان از تمام آفرینش به عدد یک و به عبارت دیگر وحدت و توحید تعبیر می کند و عجیب است که در خط فارسی و عربی نخستین حرف با نخستین عدد هم شکل است و همین مورد باعث شده که عدد یک و حرف الف نشان توحید حضرت باریتعالی برگزیده شود و به همین ترتیب نکات بسیار ظریفی در ادبیات عرفان اسلامی پیدا شود.

دل گفت مرا علم لدنی هوس است تعلیمم کن اگر تو را دسترس است
گفتم که الف : گفت اگر هیچ مگوی در خانه اگر کس است یک حرف بس است
و نیز به نقل از حافظ:
نیست در لوح دلم جز الف قامت یار چه کنم حرف دگر یاد ندادم استاد و حال آنکه سخن از عرفان اسلامی در میان آمد و به رمز اعداد اشارتی رفت بهتر است بگوئیم که در بنیاد اصلی اسلام یعنی قرآن کریم نیز بعد ریاضی فراوان است و ذیلا اشاره خواهیم کرد که خداوند در قرآن آفرینش را بر مبنای اصول ریاضی بیان فرموده است.
کلمه عدد در قرآن 6 بار ذکر شده است به این صورت:
( سوره یونس آیه 5 – سوره الاسرا آیه 12 – سوره مومنون آیه 112 – سوره کهف آیه 11 0 سوره جن آیه 24 و نیز سوره جن آیه 28 )
در سوره ی جن آیه 28 می خوانیم : ( و احصی کل شئ عددا ) یعنی شمرده است همه چیز را بشمار
یعنی اینکه آنچه آفریده شده بدون محاسبه نبوده و همه آنها روی حساب دقیق و منطق ریاضی بوده است.

در آیه 12 سوره الاسرا می خوانیم : ( شب و روز را دو نشان قرار دادیم پس برانداختیم نشانه شب را و نشان روز را روشن گردانیدیم تا از پروردگار خود فضلی بجوئید و بدانید که شمار سال و حسابش را و هر چیزی را تفصیلی مفصل قرار دادیم.
اگر انسان عادی از تلسکوپ های رصدخانه ای بزرگ به فضا نگاه کند و حرکت سیارات را در نظر بگیرد بدون استثنا شگفت زده خواهد شد، چون خواهد دید که میلیونها ستاره و سیاره ی کوچک و بزرگ با سرعتی سرسام آور در حرکتند و هر لحظه به هم نزدیک می شوندو از کنار هم می گذرند.
پس ریاضیات و اصول آن در نظام آفرینش مدخلیت تام دارد و اینکه ریاضی دانان بزرگ جهان آفرینش را در فلسفه ریاضی مولود یک محاسبه ی بی نظیر می دانند سخنی به گزاف نگفته اند.
نگاهی به تاریخ ریاضیات
ریاضیات با شمارش آغاز می شود. این عاقلانه نیست که تصور کنیم شمارش اولیه همان ریاضیات بوده است.
تنها از زمانی می توان علم ریاضی را آغاز شده به حساب آورد که مدارکی از اعداد و شمارش باقی مانده باشد.
در بابیلونیا ریاضیات از 2000 سال قبل از میلاد مسیح شکل گرفته بود. قبل از این یک سیستم علامت ها و نشانه ها در طی مدت زمان بسیار طولانی با پایه ی عددی 60 به وجود آمده بود. این سیستم پدید آمدن اعداد بزرگ و اعداد کسری را ممکن می کرد و در واقع این پایه ریزی توسعه ی یک ریاضی قدرتمندتر بود.
مشکلاتی که در مورد اعداد وجود داشت منجمله مسئله ی سه گانه های پیتاگوریان یعنی حداقل از سال 1700 قبل از میلاد مسیح مورد بررسی قرار گرفته بود. سیستم معادلات خطی در جهت فهم و درک مسائل عددی مورد مطالعه قرار گرفتند و اینها و امپالشان نهایتا منجر به شکل گیری جبر عددی شدند.
مسائل هندسی که مربوط به اشکال متشابه و سطوح و حجم ها می شدند نیز مورد تحلیل قرار گرفتند و مقدار عددی پی شکل گرفت.
پایه و اساس ریاضیات بابیلونی ها را یونانی ها به ارث بردند و توسعه و رشدی که یونانی ها به آن دادند از سال حدود 450 قبل از میلاد آغاز شد.
متناقض نماهای زنوی الا منجر به شکل گیری نظریه ی عددی دموکراتوس شد. ارائه قانون های کلی دیگر این واقعیت را آشکار کرد که آن سیستم عددی برای اندازه گیری تمام فواصل کافی نیست. این بود که سیستمی جدید از اعداد متفاوت از قواعد و اصولی که قبلا وجود داشت شکل گرفت.
مطالعات در نظام اعداد هندسی به پیدایش ترکیب در اعداد کمک کرد.
نظریات مخروطی ها نقطه ی اوجی در ریاضیات را نشان می دهد که توسط مطالعات آپولونیوس حاصل شد.
کشفیات ریاضی در ادامه توسط علوم ستاره شناسی رشد پیدا کرد. از جمله شاخه ای از علم ریاضیات که به بررسی روابط بین اضلاع و زوایای یک مثلث می پردازد.
بیشترین پیشرفتی که یونانی های باستان در ریاضیات به وجود آوردند بین سالهای 300 تا 200 قبل از میلاد است. بعد از این دوره تحولات ریاضیات در سرزمین های اسلامی ادامه یافت. ریاضی به طرز سریع و موفقی در ایران ، هند و سوریه شکل گرفت. این توسعه بصورت کامل منطبق بر اقدامات یونانی ها نبود ولی علاوه بر پیشرفت های کشورهای اسلامی باعث حفظ اقدامات یونانی ها شد.
از حدود قرن یازدهم آدلارد و سپس فیبوناچی این علوم را از کشورهای اسلامی و یونان باستان به اروپا آوردند.
مهمترین تحولات و تغییرات ریاضی در اروپا از ابتدای قرن 16 میلادی بار دیگر آغاز شد. ابتدا پاچیولی و سپس کاردان و تارتاگلیا و فراری. اینها در مورد جبر عددی و معادلات مربعی و مکعبی بحث می کردند.
کوپرنیک و گالیله دو ستاره شناس مشهور با وارد کردن ریاضیات در مطالعات در باره ی جهان هستی انقلابی عظیم به وجود آوردند.
پیشرفت در جبر تاثیری شگرف در تحقیقات داشت و این بررسی ها و پژوهش ها از ایتالیا با استوین تا بلژیک با ویت گسترش یافت.
در قرن هفدهم میلادی ریاضی دانان بزرگی همچون نپر و بریگز با کشف و مطالعه ی لگاریتم ها توسعه ی زیادی به ریاضیات نوین به عنوان یک علم در محاسبات دادند.
کاوالیری به وسیله روشهای ریاضی محض و دکارت با اضافه کردن قدرت جبر به هندسه کاری مهم انجام دادند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق رایگان مثلث خیام در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق رایگان مثلث خیام در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رایگان مثلث خیام در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق رایگان مثلث خیام در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق رایگان مثلث خیام در word :

به آرایش مثلث‌شکل ضرایب بسط دوجمله‌ای، مثلث خیام، مثلت پاسکال، مثلث تارتالیا و مثلث خیام-پاسکال گویند.

شش سطر نخست از مثلث خیام
نام گذاری و تاریخچه
مثلث خیام را در برخی منابع به ندرت «مثلث خیام-پاسکال-نیوتن» نیز می‌گویند. این مثلث در زبان‌های گوناگون نام‌های دیگری نیز دارد در زبان انگلیسی «مثلث پاسکال»، ایتالیایی «مثلث تارتالیا» و در زبان چینی «مثلث یانگ هویی» نام گرفته‌است. در آثار متون سانسکریتِ پینگالا ریاضی‌دان هندی نشانه‌هایی از استفاده از این بسط دیده می‌شود. در همان دوران عمر خیام ریاضی‌دان ایرانی ادعای کشف روشی جبری برای به دست آوردن ضرایب بسط دوجمله‌ای می‌کند. کتاب «مشکلات الحساب»، کتابی که اثبات‌های این ادعا در آن آمده هنوز کشف نشده ولی در آثار طوسی تأثیر گرفته از او ضرایب را تا توان می‌توان دید[]. بعد از او در قرن میلادی در آثار یانگ هویی ریاضی‌دان چینی، شکل مثلث به چشم می‌خورد. در قرن میلادی ریاضی‌دان ایتالیایی تارتالیا هم از خود این مثلث را به جا گذاشته و پس از یک قرن پاسکال ریاضی‌دان فرانسوی هم دوره با نیوتون روی این بسط و مثلث حسابی آن کار کرد.
فرکتال در مثلث خیام – پاسکال

به مثلث زیر که به مثلث خیام – پاسکال معروف است به دقت نگاه کنید:
آیا می‌توانید سطر بعدی آن را بسازید؟

الگویی برای یافتن سطرهای بعدی مثلث پیدا کنید و با استفاده از آن الگو سه سطر بعدی مثلث (شکل 1) را پر کنید. سپس خانه هایی که عدد فرد دارند را در جدول رنگ بزنید.
حال بدون پیدا کردن عدد مربوط به هر خانه در سطرهای بعدی، حدس بزنید کدام خانه‌ها عدد فرد دارند و این خانه‌ها را نیز رنگ کنید! الگوی جالبی بدست خواهید آورد.
به الگوی بدست آمده توجه کنید. چند عدد فرد در 20 سطر اول جدول می‌توان یافت؟ چند عدد زوج؟
باقیمانده تقسیم هر عدد بر 2، برابر پنج یا یک است. اگر به جای هر عدد زوج عدد پنج و به جای هر عدد فرد، عدد یک را در جدول زیر قرار دهید به الگویی همانند الگوی بالا خواهید رسید. (شکل 2)
فکر می‌کنید چند عدد فرد در 100 سطر اول جدول وجود دارد؟ چه کسری از کل جدول بی انتها را اعداد فرد تشکیل می‌دهند؟
چگونه می‌توان درباره این سوال در یک جدول بی انتها اظهار نظر کرد؟ باقیمانده تقسیم هرعدد بر 3 یکی از اعداد 0، 1 یا 2 است. اگر به جای هر یک از عددهای جدول، باقیمانده آن عدد بر 3 را قرار دهیم، الگوی دیگری بدست خواهیم آورد. شما می‌توانید با سه رنگ مختلف، جدول زیر را رنگ آمیزی کنید و این الگوی جالب را بدست آورید. (شکل 3)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروژه آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروژه آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد در word :

پروژه آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد

مقدمه:

تعلیم و تربیت آدمی كاری پرارج و در عین حال وقت گیر است و نتایج قطعی و نهایی آن نسبتاً دیر آشكار می‌شود و آدمیت انسان به چگونگی تربیتش بستگی دارد. موفقیت و به هدف رسیدن برای هر انسانی بهترین و مهمترین مسئله ای است كه در زندگی وی حادث می شود و پیشرفت او نیز بستگی به تلاش و كوشش وی دارد. اگر در شرایط مناسب پرورش یابد به خیل نیكان می‌پیوندد و اگر تربیت وی مورد غفلت واقع شود چه بسا كه از حد حیوان نیز فروتر رود.

مفهوم كلی آموزش و پرورش فراهم نمودن زمینه‌ها و عوامل مناسب و مساعد برای به فعالیت رساندن و شكوفا نمودن همه استعدادهای بالقوه انسان و حركت تكاملی او بسوی هدف مطلوب بوسیله برنامه سنجیده و حساب شده است. و در این زمینه جنسیت افراد (دختر یا پسر بودن) هیچ تفاوتی ندارد. چرا كه در پهنه خلقت خداوند زن و مرد را یكسان آفریده و هیچ‌كس بر هیچ‌كس برتر نیست مگر به تقوی از نظر استعداد نیز دختران و پسران در یك سطح خلق شده‌اند و تفاوت میان آنها از نظر پیشرفت‌های گوناگون علمی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … بر اساس تلاش و كوشش‌های هر دسته می‌باشد.

بر این اساس دانستن آماری از توانایی‌ها و استعدادهای دختران و پسران و اینكه در هر جامعه‌ای گرایش دختران به چه دروس و یا علومی بیشتر و توانایی و استعداد آنها در چه زمینه‌ای بیشتر است و یا پسران بیشتر علاقه‌مند به چه كارها و تخصص‌هایی هستند می‌تواند كمك بسیار زیادی برای توسعه و رشد جامعه دارد و مدرسه و نظام آموزش و پرورش برای نیل به مقصد بزرگ یكی از وسایل به شمار می‌رود.

بیان مسئله و ضرورت تحقیق:

ما در كشوری به سر می‌بریم كه برای نیل به استقلال و پیشرفت همه جانبه در زمینه‌های فردی و اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی به شخصیت‌های رشد یافته و دلهای بیدار و مغزهای اندیشمند و دستهای ماهر و توانا نیازمند است. و این جز از طریق دانستن آمارهای دقیق و در دست داشتن میزان علاقه دختران و پسران جوان به دروس و مطالعه و تحصیل می‌باشد. از این جهت بر آن شدیم كه موضوع تحقیق خود را میزان علاقه دختران و پسران جوان به تحصیل انتخاب كرده و پروژه را با بیان فرض علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد مورد بررسی قرار دهیم.

روشهای اجرا: جمع‌آوری داده‌ها

به دلیل مشكلات فراوان پرسشنامه و مصاحبه معمولی‌ترین ابزاری هستند كه در امر آمار و تحقیق می‌توان از آن‌ها استفاده كرد. برای تهیه باید پروژه آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد در word
فهرست كلیه هدفهای پژوهشی كه پرسشنامه به خاطر آنها اجرا می‌‌شود مهیا كرد و سپس برای هر هدف سئوالاتی تهیه و پرسشنامه تنظیم شود. كه در این تحقیق حاضر برای اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد پرسشنامه‌ای با 10 سئوال طرح شده است. این پرسشنامه بین 25 دختر در سطح دبیرستان و 25 پسر نیز در همین سطح توزیع شده‌است. پرسشنامه پسران در یكی از دبیرستان‌های نمونه‌ها بصورت تصادفی انتخاب و توزیع شد. پرسشنامه دختران نیز به همین طریق توزیع و سپس جمع‌آوری گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق علم آمار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق علم آمار در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق علم آمار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق علم آمار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق علم آمار در word :

بخشی از فهرست تحقیق علم آمار در word

مقدمه …………………………………………………………………………..1
سیمای جمعیت ایران‌ به روایت آمار………………………………………………2
مطالعه‌ای بر وضعیت مراکز آماری……………………………………………….9
تغییر و تحول آماری…………………………………………………………….10
رفع تناقض ها و مشکلات آماری…………………………………………………20
آمار توصیفی یا استنباطی………………………………………………………23
کاهش نرخ بیکاری در ایران ……………………………………………………26
آموزش زنان در هند…………………………………………………………..33
زنان سرپرست خانوار…………………………………………………………..36
نتیجه گیری ……………………………………………………………………53
منابع ………………………………………………………………………….54

در یک تعریف عام می توان علم امار را روش های علمی جمع اوری سازماندهی و تلخیص و نمایش و تجزیه و تحلیل داده ها دانست امار در لغت به معنای شمارش بوده است. در سال 1297 هجری شمسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه اداره ثبت احوال کشور تاسیس شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد فوت ازدواج و طلاق توسط اداره مذکور ضرورت اطاتع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به جمع اوری این اطلاعات بپدازد مورد توجه قرار گرفت و منجر به ان شد که در شال 1303 هجری شمسی ایین نامه ای به تصویب برسد و در این ایین نامه اداره ای مسئول امار و وظایف ان مشخص شود . بر اساس این مصوبه مسئولیت جمع اوری و متمرکز کردن امارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد در خرداد ماه سال1318 هجری شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد در اجرای این قانون سرشماری نفوس از دهم اسفند ماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319و1320 هجری شمسی در33 شهر کشور به تدریج به اجرا در امد در اسفند ماه سال 1331 هجری شمسی سازمان همکاری امار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه سال 1332 هجری شمسی قانون امار و سرشماری به تصویب رسید در این سال اداره امار و سرشماری از اداری کل امار وثبت احوال منتزع و به سازمان همکاری امار عمومی ملحق شد به این ترتیب برای اولین بار سازمانی که منحصرا وظیفه جمع اوری امار را به عهده داشت به وجود امد که در سال 1334 خجری شمسی به اداره امار عمومی وابسته به وزارت کشور تغییر نام یافت و این اداره در سال 1335 هجری شمسی اولین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا دراورد با تاسیس اداره امار عمومی فعالیت های اماری وارد مرحله جدیدی شد و همه ساله طرح های گوناگون اماری در زمینه های مختلف اجتماعی-اقتصادی به اجرا درامد که اهم انها به شرح زیر است:امارگیری کشاورزی در سال 1339-امارگیری نمونه ای نفوس در سال 1342-سرشماری صنعتی ارسال1342-امارگیری بودجه خانوار در سال 1342 نیاز روزافزون دستگاه های برنامه ریزی کشور به امار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولید کننده امار با دستگاه برنامه ریزی موجب شد تا بر اساس قانون 1344 هجری شمسی اداره امار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام مرکز امار ایران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود.
سیمای جمعیت ایران‌ به روایت آمار
– جمعیت ایران درسال 1355 34 ملیون نفر
– جمعیت ایران درسال 1365 49.5 ملیون نفر
– جمعیت ایران درسال 1370 56 ملیون نفر
– جمعیت ایران درسال 1375 60.6 ملیون نفر
– جمعیت تهران درسال 1375 10 ملیون نفر بالاترین جمعیت شهری
– جمعیت سمنان درسال 1375 500 هزارنفر پائین ترین جمعیت شهری
– تابعیت ها درسال 1375 ایرانی 59ملیون، افغانی 8500 نفر ، عراقی 179061 نفر، پاکستانی 8836 نفر، و در ردیف های بعدی تابعیت های ترکیه،جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان،ترکمنستان میباشند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1355 جمعیت کشور بیش از 33 میلیون و 708 هزار و 744 نفر بوده است و سالانه رشدی معادل 7‌/‌2 درصد داشته است. در سال 1365 جمعیت کشور با رشد سالانه‌ای معادل 9‌/‌3 درصد، به 49 میلیون و 445 هزار و 10 نفر رسیده است. این در حالی است که این میزان در آمارگیری سال 70 ‌با وجود کاهش 5‌/‌2در صد ی رشد سالانه جمعیت، به 55 میلیون و 837 هزار و 163 نفر و در سال 75، جمعیت کشور با رشد 5‌/‌1 درصدی به 60 میلیون و 55هزار 488 نفر افزایش یافته است.
آمار حاکی از آن است که در سال 55 تعداد جمعیت مردان 17میلیون و 356 هزارو 347 نفر و تعداد جمعیت زنان نیز 16 میلیون و 352 هزار و 397 نفر بوده است. در سال65 تعداد جمعیت مردان به 25 میلیون و 280 هزار و 961 نفر و تعداد جمعیت زنان 24 میلیون و 164 هزار و 49 نفر رسیده است.
پنج سال بعد، یعنی در سال 1370 جمعیت مردان ، 28 میلیون و 768 هزار و 450 نفر، در مقابل 27 میلیون و 68 هزارو 713 نفر زن تخمین زده شده است.
نتایج آمارگیری جاری جمعیت نشان می دهد که تعداد جمعیت مردان در سال 1375 بیش از 30 میلیون و 515 هزار و 159 نفر بوده است، در حالی‌که در همان سال تعداد زنان کشور 29 میلیون و 540 هزار و 329 نفر بوده است.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1375، گروه سنی 10تا14 ساله با 9 میلیون و 80 هزار و 676 نفر، بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده است. گروهای سنی 5 تا 9 ساله، 15 تا 19 ساله و 0تا4 ساله نیز در مرتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.
نتایج آمارگیری سال 1375 حاکی است که سن بیش از یک میلیون و 20 هزار و 936 نفر از جمعیت، زیر یک‌سال بوده است که 524 هزار و 927 نفر از آنان مرد و 496 هزار و 9 نفر نیز زن بوده اند. در سال 75 جمعیت نوباوه (5 تا 1ساله ) بیش از 6 میلیون و 732 هزارو 787 نفر بوده که 3 میلیون و 453 هزارو 31 نفر از آنان مرد و 3 میلیون و 279 هزارو 756 نفر زن بوده‌اند.
همچنین در سال 75، 8 میلیون و 769 هزار و 737 کودک 6 تا 10 ساله در کشور زندگی می کرده‌اند که از این تعداد 4 میلیون و304 هزار و 997 نفر دختر و 4 میلیون و464 هزار و 740 نفر نیز پسر بوده‌اند. آمارها حاکی است جمعیت 14 تا 11 ساله کشور در سال 1375 بیش از 7 میلیون و 202هزار و 85 نفر بوده که تعداد 3 میلیون و 668 هزار و 48 نفر از آنان مرد و تعداد 3 میلیون و 534 هزار و 37 نفر از آنان زن بوده‌اند. در سال 1375، 12میلیون و 337 هزار و 529 نفر در سن جوانی، یعنی در گروه سنی 15 تا 24 ساله قرار داشته‌اند. در همان سال تعداد 6 میلیون و 191 هزار و 201 نفر از زنان و تعداد 6 میلیون و 141 هزار و 328 نفر از مردان کشور، در گروه سنی جوانان قرار داشته‌اند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال 75، 21 میلیون و 364 هزار و 877 نفر نیز جزء جمعیت میان‌سال (64 تا 25 ساله) کشور بوده‌اند. همچنین 10میلیون و 364 هزار و877 نفر از زنان کشور نیز در همان زمان میان‌سال بوده‌اند. این گزارش همچنین حاکی از آن است که 10میلیون و 856 هزارو 757 نفر از مردان در سنین میانسالی قرارداشته‌اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تابع در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تابع در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تابع در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق تابع در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تابع در word :


1- تابع f(x) به فرم روبرو تعریف شده است . مقدار این تابع را با استفاده از سری فوریه در بدست آورید ( مهندس شیمی 74-73)

حل : در نقاط ناپیوستگی مقدار تابع با استفاده از سری فوریه از رابطه زیر بدست می آید:

2- در نمایش سری فوری مثلثاتی تابع Sin2t cos2t با t=2 به شکل ضریب a0 را معین کنید . ( برق – 76)

حل :

3- هر گاه سری فوریه مثلثاتی f(x) = (siتحقیق تابع در word+Xos2x)2 [- حل : نمودار تابع مطابق شکل روبرو است :

چون در یک پریود تابع ، فرد است .

5- سری فوریه تابع f(t) را بدست اورید .
( برق 70-60)

حل:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد در word :

فایل مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد در word

قسمتی از متن:

در هفتادمین اجلاس شورای اجرایی انجمن بین المللی دانشگاه های جهان كه در شهر تیان جین چین با محوریت آموزش عالی و دسترسی آن برای همگان برگزار شد، مواردی نظیر استراتژیك آینده IAU، وظایف فرهنگی و سیاسی آن و چالش ها و فرصت های آموزش عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دكتر جاسبی عضو شورای اجرایی انجمن بین المللی دانشگاه های جهان در تشریح مصوبات IAU گفت: در این جلاس دو روزه 15 نفر از اعضای اصلی، 10 نفر علی البدل و پنج نفر اعضای دبیرخانه حضور داشتند كه مسائل مختلفی نظیر رسالت و ارزش های كلی IAU، رابطه آن با یونسكو و شرایط عضویت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی افزود: در تعریف جدید پیشنهادی مبنی بر تغییر ساختار حق عضویت، مقرر شد حق عضویت دانشگاه های كشورهایی كه سرانه پایینی دارند تا 20 درصد كاهش یابد و سرانه كشورهای متوسط و بالا به ترتیب پنج درصد و تا 20 درصد افزایش یابد. دكتر جاسبی خاطرنشان كرد: همچنین در این اجلاس مقایسه ای بین نقاط قوت انجمن بین المللی دانشگاه ها با سایر انجمن ها صورت گرفت و گزارش مالی سال 2006 و بودجه پیشنهادی سال 2007 نیز اعلام شد. وی به آمار بالای درخواست عضویت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دنیا در این انجمن اشاره كرد و گفت: عضویت دانشگاه ها و موسساتی از كشورهای ایرلند، ایتالیا، قزاقستان، لبنان، لهستان، اسپانیا، عربستان و اكراین به تصویب رسید و عضویت 9 دانشگاه دیگر نیز در حال بررسی است. رئیس شورای اجرایی اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام به بحث انتشارات و ارتباطات با سایر موسسات دیگر اشاره كرد و گفت: در این گردهمایی گزارشی از اجلاس گذشته انجمن در اسكندریه مصر ارائه شد. عضو منتخب حضرت امام (ره) در شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به برگزاری همایش بین المللی آموزش عالی و چالش های آن در شهر پكن اشاره كرد و گفت: تضمین كیفیت و اعتبار بخشی آموزش عالی در آینده، محور اصلی این همایش بود. وی افزود: چالش ها و فرصت های آموزش عالی در چهار محور افزایش تقاضا، نیاز برای ارتباط نزدیكتر با بازار كار، رشد تجاری آموزش عالی و جهانی سازی در این همایش مورد بررسی قرار گرفت. دكتر جاسبی با بیان این مساله كه در هیچ زمانی از تاریخ بشر تا این اندازه رفاه ملت ها به موضوع آموزش عالی وابستگی نداشته است، گفت: نرخ رشد در كشورهای در حال توسعه از سال 95 تا 2000، 9/1 درصد و از سال 2000 تا 2005 به 7/1 درصد تغییر یافته است كه این رقم در مقایسه با انبوه سازی در دانشگاه ها كه طبق آمار از سال 91 تا 2004 از 68 میلیون نفر به 132 میلیون نفر افزایش یافته است و پیش بینی می شود در سال 2006 تعداد دانشجویان جهان به بیش از 155 میلیون دانشجو رسیده باشد، نشان دهنده رشد سریع آموزش عالی و پیشی گرفتن آن از نرخ جمیعت است. عضو شورای اجرایی انجمن بین المللی دانشگاه های جهان به جابه جایی دانشجویان در سطح جهان اشاره كرد و گفت: از سال 1980 تا به امروز، این مقدار 50 درصد افزایش یافته است به طوری كه در سال 2004، 5/2 میلیون نفر دانشجو در سطح جهان جابه جا شده اند. وی افزود: در همایش مذكور اعلام شد كه 67 درصد جابه جایی متعلق به شش كشور آمریكا با 23 درصد، انگلیس 12 درصد، آلمان 11 درصد، فرانسه 10 درصد، استرالیا 7 درصد و ژاپن با 50 درصد است. دكتر جاسبی، تنوع در آموزش عالی و توسعه آن از طریق بخش های خصوصی، مكاتبه ای، از راه دور و الكترونیكی را از دیگر محورهای همایش دانست و گفت: در رشد آموزش عالی بدون مرز (بین المللی) پیش بینی می شود كه آمار از 8/1 میلیون نفر در سال 2000 به 2/7 میلیون نفر در سال 2025 برسد؛ یعنی این آمار تا 20 سال آینده از رشد چهار برابری برخوردار می شود. وی ادامه داد: در برنامه پنج ساله كشور چین از سال 99 تا 2004 تعداد دانشجویان به دو برابر افزایش یافته به طوری كه اكنون با 4/19 میلیون نفر دانشجو به عنوان بزرگ ترین مجموعه آموزش عالی در دنیا مطرح است. دكتر جاسبی در پایان با بیان این كه سیزدهمین اجلاس عمومی IAU در سال 2008 در دانشگاه هلند برگزار می شود، افزود: از كشور ایران حدود 40 دانشگاه در انجمن بین المللی دانشگاه های جهان عضو هستند و اجلاس شورای عمومی سالی یك بار و مجمع عمومی هر چهار سال یكبار برگزار می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مبانی‌ شبیه‌ سازی‌ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مبانی‌ شبیه‌ سازی‌ در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مبانی‌ شبیه‌ سازی‌ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مبانی‌ شبیه‌ سازی‌ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مبانی‌ شبیه‌ سازی‌ در word :

انسان‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌ خویش‌ سیستم‌ های‌ متنوعی‌ اعم‌ از تولیدی‌ و خدماتی‌ را بوجود آورده‌ است‌ . این‌سیستمها در طول‌ زمان‌ رشد و توسعه‌ یافته‌اند و به‌ نوبه ‌ خود مسائل‌ و مشکلات‌ مختلفی‌ را هم‌ ایجاد نموده‌اند.از طرف‌ دیگر پیچیدگی‌ های‌ این‌ سیستم‌ ها فرایند تصمیم‌گیری‌ ، هدایت‌ و کنترل‌ را برای‌ افراد مسئول‌ بسیارحساس‌ و مشکل‌ ساخته‌ است‌ . لذا برای‌ حل‌ مسائل‌ و مشکلات‌ و در نهایت‌ کمک‌ به‌ مسؤلان‌ به‌ منظورشناخت‌ و بهبود عملکرد و تصمیم‌گیری‌ در مورد سیستم‌ ها ، روشها و تکنیک‌های‌ متفاوتی‌ بوجود آمده‌ اند که‌بکارگیری‌ آنها بستگی‌ به‌ نوعی‌ سیستم‌ و مشکل‌ مربوطه‌ دارد . تجزیه‌ و تحلیل‌ های‌ ریاضی‌ مشاهده‌ عینی‌ وتجربی‌ و فنون‌ مختلف‌ پژوهش‌ عملیاتی‌ را می‌توان‌ نمونه‌ای‌ از این‌ روشها دانست‌ . طبیعی‌ است‌ که‌ هریک‌ ازروشهای‌ مذکور دارای‌ نقاط‌ قوت‌ و محدودیت‌هایی‌ می‌باشند و بکارگیری‌ همه‌ آنها در مورد یک‌ سیستم‌خاص‌ نه‌ بسادگی‌ امکان‌ پذیر است‌ و نه‌ نتیجه‌ مشابه‌ خواهد داشت‌ . یکی‌ دیگر از روشهائی‌ که‌ برای‌ شناخت‌وضع‌ موجود و بهبود عملکرد سیستم‌ها بوجود آمده‌ ، شبیه‌ سازی‌ است‌ که‌ در این‌ فصل‌ به‌ معرفی‌ آن‌می‌پردازیم‌ . شبیه‌ سازی‌ یکی‌ از پرقدرترین‌ و مفید ترین‌ ابزارهای‌ تحلیل‌ عملکرد فرایندهای‌ پیچیده ‌ سیستم‌هااست‌ . هر مهندس‌ یا مدیری‌ که‌ بخواهد اطلاعاتش‌ را کامل‌ کند باید با این‌ روش‌ آشنا باشد . مدلسازی‌ از طریق‌شبیه‌ سازی‌ تاحد زیادی‌ به‌علوم‌ کامپیوتر، ریاضیات‌ ، احتمالات‌ و آمار متکی‌ است‌ .
چون‌ شبیه‌ سازی‌ نوعی‌ مدلسازی‌ سیستم‌ است‌ لذا در بخش‌ نخست‌ سیستم‌ ها و سپس‌ مدلها و در نهایت‌شبیه‌ سازی‌ را مورد بحث‌ قرار خواهیم‌ داد .
1 ـ سیستم‌ها
برای‌ آشنایی‌ با مفهوم‌ سیستم‌ ابتدا مثالهای‌ از سیستم‌ را ارائه‌ می‌کنیم‌ و سپس‌ با جزئیات‌ بیشتر به‌ بحث‌خواهیم‌ پرداخت‌ . به‌ تشکیلات‌ یک‌ بانک‌ توجه‌ کنید . یک‌ بانک‌ تعدادی‌ انسان‌ ، ماشین‌، دفاتر، کامپیوتر،مقررات‌ اداری‌ و قوانین‌ پولی‌ و اقتصادی‌ است‌ که‌ همه‌ به‌ نوعی‌ وابسته‌ به‌ یکدیگر بوده‌ و با اثر گذاشتن‌ بر هم‌بمنظور ارائه‌ خدمات‌ بانکی‌ و کسب‌ درآمدهای‌ اقتصادی‌ دارای‌ وحدت‌ و هماهنگی‌ هستند . یک‌ واحدتولیدی‌ ، مثلاً تولید اتومبیل‌ ، مثال‌ دیگری‌ از سیستم‌ است‌ در این‌ واحد هم‌ تعداد زیادی‌ از مهندسین‌ ،کارگران‌، ماشین‌ آلات‌ ، قوانین‌ کار ، فرمولهای‌ مهندسی‌، مواد اولیه‌ و قوانین‌ تولید گردهم‌ آمده‌ و هریک‌ در راه‌هدف‌ نهایی‌ یعنی‌ تولید دارای‌ نقشی‌ بوده‌ و در اجرای‌ این‌ نقش‌ از دیگران‌ تأثیر پذیر و بر دیگران‌ تاثیر گذارمی‌باشند. مسلماً هدف‌ از ایجاد یک‌ سیستم‌ یا اداره‌ یک‌ سیستم‌ موجود، کسب‌ بهترین‌ نتایج‌ حاصل‌ از آن‌است‌. لذا در مورد سیستم‌ های‌ موجود باید تأثیر اجزاء آن‌ بریکدیگر، قوانین‌ و رابطه‌های‌ حاکم‌ برآن‌ و دیگرخصوصیات‌ آنرا شناخت‌. و اگر هدف‌ ایجاد یک‌ سیستم‌ است‌ باید بهترین‌ تعداد و ترکیب‌ اشیاء و مؤثرترین‌قوانین‌ را برای‌ آن‌ انتخاب‌ نمود . اما انتخاب‌ بهترین‌ ها خود مستلزم‌ شناخت‌ رفتار سیستم‌ با ترکیبات‌ و قوانین‌متفاوت‌ می‌باشد . در هر حال‌ لازمه‌ ایجاد یا اداره‌ مطلوب‌ یک‌ سیستم‌ ، بررسی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ است‌ .بطور کلی‌ سیستم‌ را می‌توان‌ چنین‌ تعریف‌ کرد “مجموعه‌ای‌ از اشیاء با مشخصه‌های‌ معلوم‌ ، که‌ روابط‌ بین‌ آنهاو قوانین‌ حاکم‌ بر آنها مشخص‌ است‌ . اشیاء یک‌ سیستم‌ ممکن‌ است‌ دائمی‌ یا موقت‌ باشند.” مثلاً در یک‌سیستم‌ تولیدی‌ ، ماشین‌ های‌ تولیدی‌ جزء اشیاء دائمی‌ و مواد اولیه‌ و یا تولیدات‌ از اشیاء موقت‌ سیستم‌ بشمارمی‌روند . هر یک‌ از اشیاء دائمی‌ یا موقت‌ دارای‌ یک‌ یا چندین‌ مشخصه‌ هستند . اما در یک‌ بررسی‌ تنها آندسته‌مشخصهایی‌ که‌ در ارتباط‌ با هدف‌ بررسی‌ بوده‌ و نتایج‌ از آنها تأثیر پذیر است‌ مدنظر قرار گرفته‌ و بعنوان‌مشخصه‌ در مدل‌ سیستم‌ گنجانیده‌ میشوند. به‌ چگونگی‌ اشیاء ، مشخصات‌ و روابط‌ یک‌ سیستم‌ در یک‌ لحظه‌زمانی‌ وضعیت‌ سیستم‌ در آن‌ لحظه‌ می‌گویند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید