مقاله تحلیل مساله کوتاهترین مسیر در گراف جهت دار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تحلیل مساله کوتاهترین مسیر در گراف جهت دار در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل مساله کوتاهترین مسیر در گراف جهت دار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحلیل مساله کوتاهترین مسیر در گراف جهت دار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل مساله کوتاهترین مسیر در گراف جهت دار در word :

تحلیل مساله کوتاهترین مسیر در گراف جهت دار

اگر یک گراف جهت دار باشد فرض کنید هر لبه با وزن مشخص می گردد و هزینه رفتن مستقیم از گره i به j را مشخص میسازد بزودی الگوریتم دایجسترا را که برای یافتن کوتاهترین مسیر در گراف با وزن های مثبت کاربرد دارد را بیان میکنیم . در این بخش و بخش بعدی دو مساله مرتبط با گراف را بیان خواهیم کرد .
1 ) گراف G را در نظر بگیرید ( وزن دار ) اگر این گراف دارای سیکل منفی باشد آنگاه یک سیکل جهت دار c مثل :

2) اگر گراف شامل هیچ دوره ( سیکل‌)‌ منفی نباشد یافتن مسیری به نام p از گره آغازی s و گره پایانی t با کمترین هزینه : باید کمترین باشد به ازای هر مسیر از s به t . این مساله به هر دو نام مسیر با کمترین هزینه و کوتاهترین مسیر نامیده می شود .
طراحی و آنالیز الگوریتم :
اکنون با شروع تعریف مجدد الگوریتم دایجسترا که برای یافتن کوتاهترین مسیر در گراف هایی که وزن منفی ندارند شروع میکنیم .

در این گراف یک مسیر از s به t با ملاقات چندین دفعه دوره ( سیکل ) C بدست می آید .
کوتاهترین مسیر با شروع از گره آغازین s به هر نود v در یک گراف اصولا یک الگوریتم حریصانه است . ایده اصلی از یک مجموعه S تشکیل شده است که کوتاهترین مسیر از هر نود s به هر نود داخل مجموعه S شناخته شده است . در این شکل این الگوریتم را نشان می دهیم با شروع میکنیم . ما میدانیم کوتاهترین مسیر از s به s دارای هزینه صفر است زمانیکه هیچ لبه با وزن منفی نداشته باشیم . سپس این عنصر را به طور حریصانه به مجموعه اضافه میکنیم . در طی مرحله اول الگوریتم حریصانه ما کمترین هزینه لبه های گره s را تشکیل خواهیم داد . بعبارت دیگر یعنی : . یک نکته مهم با توجه به الگوریتم دایجسترا این است که کوتاهتری مسیر از s به v با یک یال نمایش داده می شود بنابراین بلافاصله نود v را به مجموعه S اضافه میکنیم . پس مسیر مسلما کوتاهترین مسیر به v است اگر هیچ یالی با هزینه منفی نداشته باشیم . مسیر های دیگر از s به v باید از یک یال خارج شده از s که حداقل هزینه بیشتری نسبت به لبه (s,v) داشته باشند شروع میشوند .
این ایده همواره صحیح نیست بویژه زمانی که دارای لبه های با وزن منفی هستیم .

یک ایده برنامه نویسی پویا :
یک روش برنامه نویسی پویا سعی بر حل این مساله برای یافتن کوتاهترین مسیر از s به t زمانیکه لبه با وزن منفی داشته باشیم اما سیکل ( دوره ) با طول منفی نداشته باشیم . زر مساله i می تواند کوتاهترین مسیر را تنها بوسیله استفاده از i گره اولیه پیدا کند . این ایده بلافاصله جواب نمی دهد بلکه با اعمال اندکی تغییرات جواب دلخواه را به ما میدهد . الگوریتم Bellman-Ford algorithm این الگوریتم را بوسیله برنامه نویسی پویا مطرح کرده و حل کرده اند .

(6.22)
اگر G دورهای منفی نداشته باشد؛‍‍‍ پس کوتاهترین مسیر ساده از S به t وجود دارد.(یعنی گره ها تکرار نمی شوند.) و از اینرو در نهایت n-1 یال دارد.
اثبات: تا زمانی که هر دور هیچ هزینه منفی نداشته باشد؛ کوتاهترین مسیر P از s به t با بیشترین تعداد از یالها هیچ راس v را مرور نمی کند. اگر P ؛ راس v را تکرار کند؛ ما می توانیم بخش مابین عبورهای متوالی از v را حذف کنیم. که این عمل هزینه کمینه و یال بیشینه را نتیجه می دهد.
اجازه دهید OPT(i,v) را برای تفکیک کمترین هزینه یک مسیر v-t با استفاده از بیشترین یال i مورد استفاده قرار دهیم. مطابق مساله (6.22) اصی ترین مشکل؛ محاسبه OPT(n-1.s) است.(ما می توانیم به جای ساخت الگوریتم؛ زیر مسائل مرتبط با کمینه هزینه مسیر s-v را با استفاده از بیشترین یالi جایگزین کنیم. این یک موازی طبیعی با الگوریتم دایجسترا شکل خواهد داد. اما در پروتوکل های مسیر یابی که بعدا شرح خواهیم داد؛ این یک روش طبیعی نخواهد بود.)
اکنون راه ساده ای را برای بیان OPT(i,v) با استفاده از زیرمسائل کوچکتر نیازداریم. ما دیداه طبیعی تری که نکات بسیاری حالات مختلف را در بر می گیرد را مرور خواهیم کرد؛ این مثال دیگری است از اصل “انتخابهای چند مسیره” که در الگوریتم مساله کوچکترین مربعات بخش شده خواهیم دید.
اجازه دهید؛ مسیر بهینه p OPT(i,v) را که در شکل 6.22 نمایش داده شده است را اثبات کنیم.
• اگر مسیر p در حداکثر i-1 مورد استفاده قرار گیرد؛ در اینصورت خواهیم داشت:
OPT(i, v) = OPT(i 1, v)
• اگر مسیر p ؛ i یال را مورد استفاده قرار دهد و اولین یال (v,w) باشد؛ در اینصورت:
OPT(i, v) = cvw + OPT(i 1, w)
این موارد ما را به فرمول بازگشتی زیر می رساند:

(6.23) If i > 0 then
OPT(i, v) = min(OPT(i 1, v), min
wV
(OPT(i 1, w) + cvw)).

با استفاده از فرمول بازگشتی؛ ما الگوریتم برنامه نویسی پویای زیر را برای محاسبه هزینه OPT(n-1) خواهیم داشت:

Shortest-Path(G, s, t)
n = number of nodes in G
Array M[0 . . . n 1, V]
Define M[0, t] = 0 and M[0, v] = for all other v V
For i = 1, . . . , n 1
For v V in any order
Compute M[i, v] using the recurrence (6.23)
Endfor
Endfor
Return M[n 1, s]

صحت متد بصورت مستقیم از استقراء (6.23) پیروی می کند. ما می توانیم زمان اجرای برنامه را محدود کنیم. جدول M؛ n به توان دو ورودی دارد؛ و هر ورودی می تواند O(n) زمان محاسبه داشته باشد؛ پس حداکثر n گره w V برای مرور کردن وجود دارد.
(6.24) متد “کوتاهترین مسیر” به درستی کمترین هزینه یک مسیر s-t را در گرافی که فاقد دور منفی است محاسبه می کندو و در زمان O(n3) اجرا می کند. داده جدول M که هزینه های معین زیربرنامه ها را دربردارد کوتاهترین مسیر را با استفاده از حداکثر i یال با O(in) بدست می دهد که این عمل با تراک بک در کوتاهترین زیربرنامه ها حاصل می شود.
بعنوان یک مثال؛ مرور گراف در شکل 6.22؛ جایی که هدف؛ یافتن کوتاهترین مسیر از هر گره به t است؛ جدول سمت راست آرایه M و ورودی های مطابق با هزینه های M[i,v] از الگوریتم را نمایش می دهد.
چنانچه ما اجازه دهیم مسیر از بیشترین شمار یالها استفاده کند؛ یک تک ردیف از جدول؛ مطابق با کوتاهترین مسیر از یک گره خاص به t است.
به عنوان مثال؛ کوتاهترین مسیر از گره d به t چهار بار به روز شده است؛ یعنی از d-t؛ به d-a-t به d-a-b-e-t و در نهایت به d-a-b-e-c-t انجام می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

?پروژه آمار توصیفی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ?پروژه آمار توصیفی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه آمار توصیفی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ?پروژه آمار توصیفی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ?پروژه آمار توصیفی در word :

نمودارها در مطالعات بهداشتی

مقدمه:نمودارها وسیله‌ای‌ برای‌ نشان‌ دادن‌ نتایج‌ یک‌ مطالعه‌ بهداشتی‌ و نیز داده‌های جمع‌ آوری‌ شده‌ در یک‌ سیستم‌ بهداشتی‌ به‌ مدیران‌، سیاستگزاران‌ ، کارکنان‌ و مردم‌ می‌باشند.

در یک‌ نمودار خوب‌ باید نکات‌ ذیل‌ رعایت‌ گردد :
1 ـ عنوان‌ مناسب‌ و کامل‌ داشته‌ باشد (چه‌ مطالعه‌ای‌ در کجا و چه‌ زمانی‌ ، با چند داده‌ و چه‌ نوع‌ متغیر)
2 ـ عناوین‌ محورهای‌ نمودار مشخص‌ گردد .
3 ـ مقیاس‌ محورها تعیین‌ و بدقت‌ نوشته‌ گردد .
4 ـ در صورت‌ نیاز برای‌ ویژگیهای‌ متغیر راهنما داشته‌ باشد.
5 ـ نام‌ منابع‌ نوشته‌ شوند.
6 ـ نمودارها شماره‌ داشته‌ باشند.
7 ـ از نمایش‌ سلیقه‌ای‌ اطلاعات‌ خودداری‌ شود.
8 ـ در حد امکان‌ باید ساده‌ باشد.
انواع‌ نمودارها:
نوع‌ نمودار با توجه‌ به‌ نوع‌ متغیر مورد مطالعه‌ و یا متغیری‌ که‌ بر مبنای‌ آن‌ داده‌ها جمع‌ آوری‌ شده‌اند مشخص‌ میگردد.
نموارهای‌ متناسب‌ برای‌ متغیرهای‌ کیفی‌ :
بهترین‌ نمودار این‌ متغیرها نمودارهای‌ ستونی‌ و دایره‌ای‌ هستند.
نمودار ستونی(BAR):
نموداری‌ است‌ که‌ فراوانی‌ ویژگی‌ مشاهده‌ شده‌ را بصورت‌ ستون‌ نمایش‌ میدهد.
طریقه‌ رسم‌ نمودار ستونی‌ :
1 ـ دو خط‌ عمود بر هم‌ به‌ عنوان‌ محور مختصات‌ رسم‌ می گردد.
2 ـ ویژگی‌های‌ مشاهده‌ شده‌ متغیر معمولا”در روی‌ خط‌ افقی‌ قرار می گیرند.
3 ـ فراوانیهای‌ مربوطه‌ با مقیاس‌ متناسب‌ معمولا” در روی‌ خط‌ عمودی‌ نوشته‌ می شوند.
4 ـ برای‌ هر ویژگی‌ مشاهده‌ شده‌،ستونی‌ متناسب‌ با فراوانی‌ مربوطه‌ رسم‌ می شود.
5 ـ پهنای‌ ستونها و فواصل‌ بین‌ آنها مساوی‌ انتخاب‌ گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق دوران ابتدایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق دوران ابتدایی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق دوران ابتدایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق دوران ابتدایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق دوران ابتدایی در word :

موضوع‌های تحقیق
1- تأثیر یادگیری ریاضی در زندگی روزمره انسانها
2- شناسایی جانوران محل زندگی ما و تأثیر آن بر محیط
3- رفتار پیامبر گرامی اسلام (ص) با کودکان
4- تأثیر مدرسه با نشاط در دانش‌آموزان
5- شناسایی بازی‌های محلی کودکان و اثر آن بر رشد
من از میان موضوع‌های فوق، موضوع شماره 1 را انتخاب کردم حتماً از خود می‌پرسید چرا ؟
حالا به دو علت انتخاب موضوع خود را بیان می‌کنم.
چونکه پسرعمه‌ی من دانشجوی رشته ریاضی است دومین دلیل هم این است که پدر من در درس ریاضی موفق است و من هم از آن خوشم می‌آید.

بیان مسئله
1- کاربرد ریاضی در مشاغل مختلف محیط زندگی ما چیست ؟
2- از چهار عمل اصلی چه استفاده‌هایی می‌کنیم ؟
3- از اشکال هندسی چه استفاده‌‌هایی در زندگی می‌شود ؟
4- اگر علم ریاضی نبود چه اتفاقی می‌افتاد ؟

مطالعه درباره موضوع انتخاب شده
من پس از اینکه موضوع را انتخاب کردم با مشورت از مادر و پدرم از آنها خواستم که چگونه می‌توانم در مورد این موضوع اطلاعات جامعی بدست بیاورم که آنها به من پیشنهاد کردند با مطالعه می‌توانی مطالب مفیدی را بدست آوری و منظور اینکه با کمک از افراد متخصص و کتابهای مفید می‌توانی مطالب سودمندی بدست آوری. من ابتدا مطالعه‌ام را از کتابخانه شخصی اتاقم شروع کردم که متوجه شدم که کتابی در مورد موضوع تحقیقم را ندارم و به کتابخانه شهرم رفتم و چند کتاب مفید دیدم و آن را امانت گرفتم و مطالعه کردم و قست‌های مهم آن را یادداشت کردم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

?پروژه درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی (متغیر تصادفی ) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ?پروژه درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی (متغیر تصادفی ) در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی (متغیر تصادفی ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ?پروژه درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی (متغیر تصادفی ) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ?پروژه درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی (متغیر تصادفی ) در word :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله علم ریاضی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله علم ریاضی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله علم ریاضی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله علم ریاضی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله علم ریاضی در word :

ریاضی
هدف
«ریاضیات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درک نظمی است که در وضعیت‌های ظاهرا پیچیده‌ نهفته است و ابزارهای اصولی این علم ، مفاهیمی هستند که ما را قادر می‌سازند تا این نظم را توصیف کنیم» .
دکتر دیبایی استاد ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران نیز در معرفی این علم می‌گوید:
«علم ریاضی، قانونمند کردن تجربیات طبیعی است که در گیاهان و بقیه مخلوقات مشاهده می‌کنیم . علوم ریاضیات این تجربیات را دسته‌بندی و قانونمند کرده و همچنین توسعه می‌دهند.»
دکتر ریاضی استاد ریاضی و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در معرفی این علم می‌گوید: «ریاضیات علم مدل‌دهی به سایر علوم است. یعنی زبان مشترک نظریات علمی سایر علوم ، علم ریاضی می‌باشد و امروزه اگر علمی را نتوان به زبان ریاضی بیان کرد، علم نمی‌باشد.»

اهداف گرایش‌های مختلف این رشته عبارتنداز:
1- ریاضی کاربردی: هدف از این شاخه تربیت کارشناسی است که با اندوخته کافی از دانش ریاضی، توانایی تحلیل کمی از مسائل صنعتی، اقتصادی و برنامه‌ریزی را کسب نموده، توان ادامه تحصیل در سطوح بالاتر را داشته باشد.
2- ریاضی محض: هدف از این شاخه ریاضی، تربیت متخصصان جامع در علوم ریاضی است که آمادگی لازم برای ادامه تحصیل در جهت اشتغال به پژوهش و نیز انتقال علم ریاضی در سطوح دانشگاهی را داشته باشند. آشنایی با تجزیه و تحلیل مسائل در قالب ریاضی و مدل‌سازی ریاضی نیز از اهداف دیگر شاخه ریاضی محض است.
3- ریاضی دبیری: هدف از شاخه دبیری تربیت دبیران و کارشناسان متخصص آموزش ریاضی است که پاسخگوی نیازهای آموزش و پرورش کشور در سطوح پیش‌دانشگاهی باشند.
ماهیت :
« ریاضیات بر خلاف تصور بعضی از افراد یکسری فرمول و قواعد نیست که همیشه و در همه‌جا بتوان از آن استفاده کرد بلکه ریاضیات درست فهمیدن صورت مساله و درست فکر کردن برای رسیدن به جواب است و برای به دست آوردن این توانایی ، دانشجو باید صبر و پشتکار لازم را داشته باشد تا بتواند حتی به مدت چندین ساعت در مورد یک مساله ریاضی فکر کرده و در نهایت با ابتکار و خلاقیت آن را حل کند»
فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند پس از پایان تحصیلات، در ادارات دولتی برای مسوولیتهایی که به نوعی با تجزیه و تحلیل مسائل سروکار دارند، در بخش‌ خصوصی در اموری همانند طراحی سیستمها در امر بهینه‌سازی و بهره‌وری ، در بخش صنعت برای اموری همانند مدل‌سازیهای ریاضی و در آموزش و پرورش و … ، مسوولیتهای متفاوتی را به عهده گیرند.
گرایش‌‌های مقطع لیسانس:
«رئیس اتحادیه بین‌المللی ریاضیدانان جهان در یازدهمین اجلاس آکادمی جهان سوم که اخیرا در تهران برگزار شد، عنوان کرد که بهتر است بگوییم ریاضیات و کاربردهای آن، نه اینکه ریاضیات را به محض و کاربردی تفکیک کنیم چرا که به اعتقاد ریاضیدانها هیچ مقوله ریاضی نیست که روزی کاربردی برای آن پیدا نشود.»
«ریاضیات محض بیشتر به قضایا و استدلالها ، منطق موجود در آنها و چگونگی اثباتشان می‌پردازد اما در ریاضیات کاربردی چگونه استفاده کردن و به کارگرفتن قضایا، آموزش داده می‌شود، به عبارت دیگر در این شاخه، کاربرد ریاضیات در مسائل موجود در جامعه بیان می‌گردد»
«وقتی صحبت از ریاضی محض می‌شود نباید تصور کرد که تنها باید در گوشه‌ای نشست و به حل مسائل ریاضی پرداخت بلکه این علم ، بخصوص در مدارج بالا، ارتباط نزدیکی با طبیعت دارد به عبارت دیگر ایده‌های ریاضی از ذهن پژوهشگران نمی‌روید بلکه ریاضیدانها غالبا الهام خود را از طبیعت می‌گیرند و به قول «ژان باپتیت فوریه» ریاضیدان مشهور قرن نوزدهم فرانسه «تعمق در طبیعت، پربارترین منابع اکتشافات ریاضی است.»
عموما ریاضیات کاربردی به شاخه‌ای از ریاضی گفته می‌شود که کاربرد علمی مشخصی داشته باشد برای مثال در اقتصاد، کامپیوتر،‌فیزیک و یا آمار و احتمال کاربرد داشته باشد و ریاضی محض نیز به شاخه‌ای گفته می‌شود که به نظریه‌پردازی ریاضی می‌پردازد اما باید توجه داشت که امروزه این دو گرایش آن‌چنان در هم ادغام شده‌اندکه مرزی را نمی‌توان بین آنها مشخص کرد.
زیا گاه یک تئوری کاملا محض وارد مرحله کاربردی شده و چون در عمل با مشکل روبرو می‌شود، بار دیگر به حوزه تئوری برمی‌گردد و در نهایت پس از رفع نقایص، دوباره وارد مرحله کاربردی می‌شود. یعنی یک تعامل و ارتباط دوجانبه‌ای بین ریاضی کاربردی و محض وجود دارد و هریک از این دو شاخه، از تجربیات شاخه دیگر به بهترین نحو استفاده می‌کند و به همین دلیل یک ریاضیدان موفق باید از هر دو شاخه اطلاع داشته باشد.»

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

?پروژه آمار دروس دبستان امت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ?پروژه آمار دروس دبستان امت در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه آمار دروس دبستان امت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ?پروژه آمار دروس دبستان امت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ?پروژه آمار دروس دبستان امت در word :

در ابتدا ما برای جمع آوری اطلاعات این پروژه پرسش نامه ای طرح کردیم و با توجه به سوالات پرسش نامه از دبستاندخترانه ی امت نمرات مورد نظر را جمع آوری نموده و در اختیار اعضای گروه گذاشته و به سوالات مورد نظر پاسخ دادیم و به یاری خداوند برای تکمیل پروژه کوشش کرده و موفق شدیم امیدواریم که این پروژه مورد توجه شما گردیده باشد. انشاءالله….

چکیده ای از اطلاعات پروژه
اطلاعات این پروژه در دسته اطلاعات کمی است جامعه در این پروژه نمرات دانش آموزان مدرسه ی امت می باشد و نمونه نیز به دلیل اینکه جمع آوری اطلاعات ما از راه سرشماری است تمامی دانش آموزان این چند نفر هستند و موضوع مورد
مطالعه ی این پروژه آمار دروس دبستان دخترانه ی امت می باشد اطلاعات این پروژه از راه پرسش نامه جمع آوری شده است و جزء متغیرهای کمی می باشد و گسسته و پیوسته بودن آن بستگی به نوع سوالات دارد . این کار چکیده ای از
ویژگی های این پروژه است.

8 16 12 16 18 15 13 16 15 19
16 19 14 17 11 14 19 13 16 17
13 10 13

جواب سوال 1
R= b-a R=11=8-19
2 = طول دسته
=تعداد دسته6=دامنه تغییرات / طول دسته=تعداد دسته
8 = کران پائین
10=2+8 = کران بالا

فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی نسبی مرکز دسته فراوانی خط نشان حدود دسته
2
4
9
13
20
23 8
8
21
17
3
13 08/0
08/0
21/0
17/0
30/0
13/0 9
11
13
15
17
19 2
2
5
4
7
3
23 11
11
1111
1111
11 1111
111 10-8
12-10
14-12
16-14
18-16
20-18

فراوانی حدود دسته
2
2
5
4
7
3 10-8
12-10
14-12
16-14
18-16
20-18

{واریانس – انحراف معیار – ضرایب تغییرات}
مرکز دسته فراوانی حدود دسته
(0و7) 7
(2و9) 9
(2و11) 11
(5و13) 13
(4و15) 15
(7و 17) 17
(3و19) 19
(0و21) 21 0
2
2
5
4
7
3
0
10-8
12-10
14-12
16-14
18-16
20-18

زاویه مرکزی
فراوانی

2
2
5
4
7
3

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق روش تدریس جمع اعداد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق روش تدریس جمع اعداد در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق روش تدریس جمع اعداد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق روش تدریس جمع اعداد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق روش تدریس جمع اعداد در word :

از بچه ها می خواهیم که همیشه در ساعت ریاضی کیسه حساب را همراه داشته باشند. در مرحله مجسم می توان از خود دانش آموزان کمک گرفت مثلاً 5 دانش آموز را پای تخته آورده و تعداد آنها را از دانش آموزان پرسید. سپس ترکیبات مختلف عدد 5 با تقسیم شدن دانش آموزان در دو سمت کلاس نشان داده می شود و آنگاه ترکیبات مختلف عدد 5 را که خود دانش آموزان در دو سمت کلاس نشان داده می شود و آنگاه ترکیبات مختلف عدد5 را که خود دانش آموزان توضیح می دهند و بیان می کنند پای تخته بصورت جمع می نویسیم. و در این مرحله از کیسه حساب مثلاً بوسیله حبوبات (لوبیا، نخود) نیز می توان این عمل را انجام داد. در ضمن در ترکیب دو عدد 0 . 5 جمع عدد صفر با هر عدد دیگری گفته می شود. که صفر با هر عددی که جمع شود بی اثر است و حاصل جمع خودآن عدد می شود.
در مرحله نیمه مجسم شش شکل کاملاً مثل هم برای یک مجموعه 5 تایی روی تخته کلاس کشیده و سپس چند دانش آموز پای تخته آمده و هر کدام به نوبت شکل را به دو دسته تقسیم کرده و نتیجه آن را با جمع زیر آن می نویسد.
در مرحله انتزاعی دانش آموزان تمرینات صفحه کتاب را انجام داده و چنانچه اشکالی داشتند سعی می شود که برطرف کنم. (با توضیح)
تصاویر: تصاویر این صفحه نقاشی شده است. و با مفاهیم درست هماهنگی لازم را دارد روش های تدریس= روش فعال، روش پرسش و پاسخ ، روش شهودی.
نماد – جمع+ ، مساوی=
واژه : و
نقد: در این صفحه گذاشتن دو تصویر مداد باعث سردگمی دانش آموزان می شود و وجود آن ضرورتی ندارد. اگر تصویر مداد در حال رنگ شدن دایره ها باشد بسیار بهتر است.
موضوع: جمع اعداد
هدف کلی: آموزش ترکیبی اعداد 3و 2
اهداف جزئی: آشنا شدن با اعدادی که حاصل جمع آنها 3 می شود.
آشنا شدن با اعدادی که حاصل جمع آنها 2 باشد.
هدف رفتاری : دانش آموزان در پایان تدریس بتوانند:
– اعدای را که حاصل جمع آنها سه می شود را بنویسند.
– اعدادی را که حاصل جمع آنها 2 می شود را بنویسند.
– برای اعدادی که حاصل جمع آنها 3 است شکل بکشند.
– برای اعدادی که حاصل جمع آنها 2 می شود شکل بکشند.
وسایل مورد نیاز:
تخته – گچ سفید و رنگی – کیسه حساب- دفتر – مدادرنگی – کتاب ریاضی .
روش تدریس : مجسم – نیمه مجسم – انتزاعی
تدریس این صفحه نیز مانند صفحه 69 بوسیله کیسه حساب در مرحله مجسم و کشیدن شکل برای مفهوم ترکیبی عدد 3و2 پای تخته که خود دانش آموزان انجام می دهند در مرحله نیمه مجسم، و در مرحله انتزاعی تمرینات صفحه را انجام داده که چنانچه اشکالی باشد با بیان معلم و توضیح آن مرتفع می شود.
تصاویر: تصاویر این صفحه نیز نقاشی شده است و هماهنگی لازم با هدف درس را دارد .
روش تدریس : روش فعال، روش شهودی، روش پرسش و پاسخ.
نماد: جمع + ، مساوی =
واژه : و
ریاضی پایه ی : اول صفحه ی مورد بررسی : 71
موضوع : جمع
هدف کلی : کنترل یادگیری مفهوم ترکیبی اعداد
هدف جزئی: 1- تمرین مفهوم ترکیبی اعداد 2و 3 و 4و 5
2- معرفی جدول جمع
اهداف رفتاری : دانش آموزان در ضمن و پایان تدریس بتوانند:
1- جمع های ترکیبی عدد 2 را بنویسند.
2- جمع های ترکیبی عدد 3 را بنویسند.
3- جمع های ترکیبی عدد 4 را بنویسند.
4- جمع های ترکیبی عدد 5 را بنویسند.
5- جمع هایی که در جدول نوشته را حل کنند.
وسایل مورد نیاز : گچ، تخته سیاه ، کتاب، مداد سیاه، مداد قرمز.
روش تدریس: از بچه ها می خواهیم که تمرینات کتاب را حل کنند و ضمن بررسی کتابها به رفع اشکال نیز می پردازیم تنها در پایین صفحه لازم است مرحله ی نیمه مجسم ارائه گردد. تا مفاهیم را کودکان راحتتر ارائه کنند.
تصاویر = تصاویر به شکل نقاشی و واضح می باشد.
روش تدریس = روش فعال
نماد : جمع (+)

موضوع: جمع اعداد
هدف کلی : آشنایی با آموزش جمع ستونی
اهداف جزئی: آشنا شدن با جمع ستونی
یادآوری حاصل جمعهایی که مجموع آنها 5و 4 می شود.
هدف رفتاری: دانش آموزان بتوانند در پایان و ضمن تدریس:
1- مفهوم جمع ستونی را درک کنند و بیان نمایند.
2- جمع ستونی را به راحتی حل کنند.
3- برای جمع های داده شده ستونی شکل بکشند.
وسایل مورد نیاز :
تخته – گچ سفید و رنگی – کتاب – کیسه حساب(حبوبات لوبیا و نخود و …) – مداد رنگی و دفتر.
روش تدریس : مجسم – نیمه مجسم –مجرد
توضیح : در مرحله مجسم 5 تا از خود دانش آموزان پای تخته آمده برای جمع سطری یکبار کنار هم با کمی فاصله ایستاده و جمع مورد نظر بگویند و برای جمع ستونی بصورت عمودی دنبال هم بایستند و جمع مورد نظر را بصورت ستونی پای تخته بنویسند. در مرحله نیمه مجسم می توان تصاویری را پای تخته بصورت افقی و عمودی کشید و سپس جمع سطری و ستونی آنرا زیر شکلها نوشت.
در مرحله مجرد تمرینات صفحه را خود دانش آموزان انجام می دهند و چنانچه دانش آموزی نتوانست تمرینات را حل کند و یا اشکال داشت سعی می شود که رفع اشکال گردد.
در ضمن جای علامت جمع در جمع های ستونی را باید به دانش آموزان گفت که دقت کنند. و به دانش آموزان گفته می شود که جمع ستونی یک شکل دیگر نوشتن جمع است.
تصاویر: تصاویر این صفحه نقاشی شده است.
روش تدریس= روش فعال، روش پرسش و پاسخ، روش سخنرانی، روش شهودی
نماد : جمع(+) ، مساوی(=)

موضوع: جمع اعداد
هدف کلی : یادگیری جمع
هدف جزئی: 1- تمرین جمع اعداد 2و 3و4و5
2- برانگیختن علاقه آنان به جمع اعداد
هدف رفتاری : دانش آموزان بتوانند در پایان و ضمن تدریس بتوانند:
1- تمرینهای مربوط به اجزای جمع را بتوانند حل کنند.
2- خاصیت جابجایی واصل خنثی بودن صفر برایشان یادآوری شود.
3- حس کنجکاوی و کاوشگری آنها برانگیخته شود.
وسایل مورد نیاز: جبعه ی اعداد- مقواهای کوچک ، ماژیک ، مدادرنگی
روش تدریس: مجسم ، نیمه مجسم و شفاهی – بازی و ریاضی
دانش آموزان را به گروههای سه نفری تقسیم میکنیم و از آنها می خواهیم که با مشورت که هم از جعبه اعدادی که داخل آن جمع اعداد مربوط به 1 تا 5 می باشد یکی را بیرون بکشند و سپس جواب جمع هر کدام را به کمک گروه بیان کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ریاضیات مهندسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ریاضیات مهندسی در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ریاضیات مهندسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ریاضیات مهندسی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ریاضیات مهندسی در word :

ریاضیات مهندسی:
فصل اول: بررسی های فوریه:
مقدمه: تفکیک یک تابع به چند جزء مختلف و یا بسط آن به یک سری گسترده از توابع دارای بورد کاربردی مختلف در ریاضی و فیزیک است، یکی از این موارد بسط توابع برحسب مجموعه ای از توابع هارمونیک مثلثاتی با فرکانسها و دامنه ای مختلف است. در این فصل ضمن آشنایی قدم به قدم به اصول این روش با کاربردهای حاصل از آن نیز آشنا می شویم.
1-1- توابع متناوب: اگر شکل تابع در فواصل منظم تکرار شود آنرا تناوب گوئیم.

در مورد یک تابع متناوب می توان نوشت:
(1) f (x+T) = f(x)
در این رابطه f تابعی از متغیر x و دوره تناوب T می باشد.
براساس این تعریف ملاحظه می شود که اگر g,f توبام هم پریود باشند، تابعی که به صورت زیر تعریف می شود نیز با آنها هم پریود است.
(2) h = f + g
sin و cos از جمله توابع متناوبند.
Sin x 2
Cos x
مثال: دوره تناوب Sin x + 3 Cos x چقدر است؟
Sin x 2
Cos x
بنابراین دوره تناوب تابع مذکور 2 می باشد.
به این ترتیب دوره تناوب مجموعه ای توابع به صورت زیر برابر 2 خواهد بود.
(3)f(x)=a.+a1cosx+a2cos2x+…+ancoمقاله ریاضیات مهندسی در word+b.+b1siمقاله ریاضیات مهندسی در word+b2Sin2x+…+bnSiمقاله ریاضیات مهندسی در word
در بخشهای بعد دیده می شود که می توان برای تابعی با دوره تناوب 2 ضمن محاسبه ظرائب a1 تا a2 یک سری مثلثاتی مثل رابطه (3) پیدا کرد.
مثال: کوچکترین دوره تناوب توابع زیر را بدست آورید:
الف) siمقاله ریاضیات مهندسی در word ب) sin2x ج) sin2x د)
T=2 T= T=1 T=T
هـ) sin2مقاله ریاضیات مهندسی در word و) ز)
T=1/x T=T/n T=4
ح) ط) 3sin4x+cos4x
T=12 T=/4
1-2- توابع متاعد:
دو تابع f و g را در فاصله (a,b) عمود بر هم گوئیم هرگاه داشته باشیم:

که به اختصار آنرا به صورت (f.g)=0 نمایش می دهیم. براین اساس:
(Cosmx, Sin مقاله ریاضیات مهندسی در word)=0
(Sin mx, Sin مقاله ریاضیات مهندسی در word)=0
(Cos mx, Sin mx)=0
در فاصله (0,2) تمام این توابع بر هم عمود هستند.

توابع تناوب را اعم از اینکه دارای دوره تناوب 2 باشد یا نباشد می توان برحسب توابع هامونیک cos, sin نوشت. بسط حاصل از تفکیک یک تابع به اجزاء هارمونیکی یک سری فوریه می گوئیم. اکنون به معرفی سری فوریه می گوئیم.
1-3-1- بسط توابع دوره تناوب 2
تابعی را با دوره تناوب 2 در نظر بگیرید. این تابع را با سری مثلثاتی رابطه (3) می توان جایگزین کرد یعنی می توان نوشت:

برای اثبات این ادعا لازم است ضرائب a0، an و bn را محاسبه کنیم. محاسبه این ضرائب با توجه به خاصیت متعاصر تابع های هارمونیکی قابل انجام است.
مثلا برای محاسبه an طرفین رابطه (8) را در cosx ضرب نموده و سپس انتگرال گیری نمائیم.

+

1-3-1- بسط تابع با دوره تناوب 2v

ضرائب a0، an و bn =؟
برای محاسبه a0 از طرفین T- تا T انتگرال می گوییم

برای تعیین ضرائب جملات کسینوسی طرفین را در Cosmx ضرب می کنیم و از –T تا T
انتگرال می گیریم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تاریخچه ی مختصری از مفهوم و پیدایش اعداد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تاریخچه ی مختصری از مفهوم و پیدایش اعداد در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تاریخچه ی مختصری از مفهوم و پیدایش اعداد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق تاریخچه ی مختصری از مفهوم و پیدایش اعداد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تاریخچه ی مختصری از مفهوم و پیدایش اعداد در word :

تاریخچه ی مختصری از مفهوم و پیدایش اعداد
انسان حتی در مراحل اولیه رشدِ خود دارای قابلیتی است ، که آن را حس عدد می نامیم 0 این قابلیت ، بدون دانش مستقیم به او امکان می دهد تا وقتی از مجموعه ای چیزی کاهش یافت ، نقصان آن را درک کند 0
حسِ عددرا با شمارش که محصول زمانهای بعد است ، و همان طور که خواهیم دید یک پدیده ی پیچیده ی مغزی است ، نباید اشتباه کرد 0 تا آنجا که می دانیم ، شمارش ویژه ی بشر است ، در حالی که نمونه هایی از جانوران یافت می شوند که به شکلی ابتدایی دارای حس عددی مشابه با ما هستند 0
در هر حال ، لااقل عقیده ی کسانی که در رفتار حیوانات مطالعه می کنند چنین است ، و این نظریه را دلایل آشکاری تایید می کند 0
برای مثال ، تعداد زیادی از پرندگان دارای این حس عددی هستند 0 از لانه ای که دارای چهار تخم است می توان یکی را برداشت ، بی آنکه پرنده متوجه شود ، اما چون دو تخم را برداریم ، پرنده آشیانه را ترک خواهد کرد 0
پرنده به طریقی غیر از راه شمارش می تواند دو را از سه تمیز دهد . ولی این قابلیت به هیچ وجه محدود به پرندگان نیست . در واقع نمونه ی جالبی که با آن سرو کار داریم ، زنبوری بنام عنتر است 0 این زنبور در حفره های منفرد تخم می گذارد و برای هر تخم مقداری معین کرم شکار می کند تا وقتی بچه ها سر از تخم بیرون آوردند از آنها تغذیه کنند 0 اما تعداد قربانیان به شکلی جالب برای هر نمونه از زنبور معین و مشخص است : بعضی از انواع ، 5 عدد ، پاره ا ی 12 عدد ، عده ای دیگر حتی تا 24 کرم برای هر حفره آماده می کنند 0
قابل توجه است که چون جنس مذکرِ این حشره بسیار کوچکتر از جنس مو’نثِ آن است ، مادر به شکلی مرموز می داند که تخم جنس ، مذکر است یا مو’نث ؟ ، و بر حسب جنس تخم ، غذای لازم را برای آنها توزیع می کند 0
او در این مورد اندازه یا نوع طعمه را تغییر نمی دهد ، بلکه برای تخم مذکر 5 کرم و برای تخم مو’نث 6 کرم می گذارد .
نظم کار این زنبورها ، و این واقعیت که عمل مزبور در زندگی حشره با وظیفه ی اساسی او ارتباط دارد ، این امر را نسبت به آنچه که در زیر بیان می شود کم اهمیت تر جلوه می دهد 0 به نظر می رسد که رفتار پرنده با توجه و هشیاری همراه است 0
شخصی تصمیم گرفت کلاغی را که در برج مراقبت ملک او آشیانه ساخته بود ، شکار کند 0 او بارها کوشش کرد تا پرنده را غافلگیر کند ولی تلاشش بیهوده بود 0 هنگامی که نزدیک به لانه می شد ، پرنده آشیانه ی خود را ترک می کرد و بر درختی دور تر از برج می نشست و تا این شخص برج را ترک نمی کرد به لانه ی خود باز نمی گشت 0
یک روز وی حیله ای بکار برد : دو مرد وارد برج شدند ، یکی داخل آن باقی ماند و دیگری بیرون آمد و پی کار خود رفت 0 اما پرنده فریب نخورد ، او خارج از آشیانه باقی ماندتا مردی که داخل برج بود نیز بیرون آمد 0 در روزهای بعد این تجربه با دو ، سه ، و بعد با چهار نفر تکرار شد ، ولی توفیقی حاصل نشد ، سر انجام ، پنج مرد وارد برج شدند ، یکی باقی ماند و چهار نفر دیگر خارج شدند ، در اینجا کلاغ شمارش را اشتباه کرد ، بدون اینکه بتواند چهار را از پنج تمیز دهد وارد لانه شد 0
در رابطه با حس عددی این واقعیت را یاد آور می شویم که انواعی را که دارای چنین حسی باشند بسیار معدودند و حتی میمونها این حس را ندارند 0
دامنه ی حس عددی حیوانات چنان محدود است که می توان از آن صرف نظر کرد ، یعنی قابلیت دریافت عدد ، به اشکال گوناگونِ آن ، تنها به بعضی از حشرات و پرندگان ، و انسان محدود است 0
مشاهدات و تجربیات در باره ی سگها ، اسبها و سایر حیواناتِ اهلی نشانه ای از حس عددی در آنها معلوم نکرده است 0
دامنه ی حس عددی انسان نیز خیلی محدود است 0 در تمام موارد عملی ، که انسانِ متمدن ناگزیر از تشخیص عدد می شود ، آگاهانه یا ناخود آگاه قرینه خوانی ، گروه بندی یا شمارش مغزی را به یاریِ حس عددیِ خویش می طلبد 0
شمارشچنان جزو مکمل دستگاه مغزی ما شده است که آزمایشهای روانی در باره ی ادراک شمارشیِ ما با دشواریهای فراوان مواجه می شود 0 با این حال پیشرفتهایی نیز حاصل شده است ، . تجربیاتی که با دقت دنبال شوند این نتیجه ی اجتناب ناپذیر را حاصل می کنند که حس عدد بصریِ مستقیم یک فرد متمدن به ندرت از چهار تجاوز می کند و میدان حس عدد لمسی از این هم محدود تر است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله یافتن مشاهدات پرت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله یافتن مشاهدات پرت در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله یافتن مشاهدات پرت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله یافتن مشاهدات پرت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله یافتن مشاهدات پرت در word :

یافتن مشاهدات پرت :
مشاهدات پرت تحلیل‌های آماری را مشکل می‌سازند. هنگام تحلیل داده‌ها، گاهی اوقات مقادیری دور از بقیه داده‌ها پیدا می‌کنید چنین مقادیری مشاهدات پرت نامیده می‌شود.
هنگامی که شما با یک مشاهده پرت روبه‌رو می‌شوید ممکن است وسوسه شوید که آن را حذف کنید. در ابتدا از خود این سوال‌ها را بپرسید :
– آیا این مقدار را به طور صحیح وارد کامپیوتر شده؟ اگر خطایی در وارد کردن داده‌ها دارد آن را تصحیح کنید.
– آیا در رابطه با این مقدار خطای آزمایشی وجود دارد؟
– آیا آن مشاهده از یک تنوع زیستی سبب شده است ؟ اگر هر مقدار، از یک شخص مختلف بیاید آن مشاهده ممکن است یک مقدار صحیح باشد و علت آن مشاهده علت فردی است که با دیگران تفاوت دارد.
بعد از پاسخ منفی به این سوال‌ها، شما باید تصمیم بگیرید که با این مشاهدات چه کار کنید ؟
که 2 احتمال وجود دارد:
– یک امکان این است که آن مشاهده پرت از شانس ناشی شود در این مورد شما باید آن مقدار را در تحلیل نگه دارید که آن مقدار از جامعه‌ای می‌آید که دیگر مقادیر آمده‌اند بنابراین باید محاسبه شود.
– امکان دیگر آن است که مشاهده پرت از یک خطا ناشی شود (مانند صفره یا سوراخی در فیلتر). وقتی یک مقدار نادرست در تحلیل وارد شود نتیجه بی اعتبار خواهد بود و آن مقدار از جامعه متفاوت از بقیه می‌آید که گمراه کننده است و باید از داده‌ها حذف شود.
مسأله این است که شما هرگز مطمئن نیستید که کدام از این امکان‌ها درست است.
به طور آشکار هیچ محاسبات ریاضی به شما نخواهد گفت که آن مشاهده پرت از جامعه همانند یا مختلف از بقیه داده‌ها می‌آید اما محاسبات آماری می‌تواند به این سوال پاسخ دهد. اگر مقادیر واقعاً همه نمونه گرفته شده از یک توزیع باشند شانسی که یک مقدار دور از بقیه داده‌ها باشد چیست؟ اگر این احتمال کوچک باشد شما نتیجه‌گیری خواهید کرد که با احتمال زیاد مشاهده پرت یک مقدار نادرست است و شما برای حذف آن توجیه و دلیل دارد.
آمار شناسان چندین روش را برای شناسایی نقاط پرت تدبیر کرده‌اند. همه روشها در ابتدا معلوم می‌کنند که این شاهدات پرت چقدر از بقیه نقاط دور هستند. این با محاسبه اختلاف بین مشاهده پرت و میانگین مقادیر باقی مانده و سپس تقسیم بر انحراف معیار که استاندارد کردن آن است بدست می‌آید.
سپس مقدار p-value را برای این سوال مقایسه می‌کنیم. که اگر مقدار p- value کوچک باشد شما نتیجه می‌گیرد که انحراف مشاهده پرت از بقیه نقاط معنی دار است.
پس وقتی در منابع مشاهدات پرت جستجو می‌کنیم در ابتدا باید بررسی کنیم که در ثبت و وارد کردن داده‌ها خطایی نباشد. برای کاهش رخداد در خطای ثبت داده‌ها از برنامه‌ای استفاده کنید که امکان اجرای محاسبات روی چندین ستون اعداد را برقرار کند مانند EXCEL و SAS نیز مخصوصاً ابزار خوبی برای این هدف است و دلیل دیگر برای مشاهدات پرت حادثه‌هایی هستند که به ندرت رخ می‌دهند مانند یک روز 70 درجه در ژانویه در OREGON
چرا مشاهدات پرت مسأله و مشکل هستند ؟‌
روشهای در حال توسعه بر جستجوی مشاهدات پرت و فهمیدن این که تحلیل‌های آماری را پیچیده می‌کنند بخش مهمی از تمام تحلیل را در برمی‌گیرد.
برای مثال با حضور مشاهده پرت در هر آزمون آماری میانگین و انحراف معیار تحریف می‌شود. برآورد ضرایب رگرسیون که مجموع مربعات خطا را مینیمم می‌کند بسیار تحت تأثیر مشاهده پرت است.
چندین عامل تأثیر گذار از مشاهدات پرت عبارت است از :
– اریبی با تحریف برآوردها
– زیاد نشدن مجموع توان دوم‌ها
– تحریف p-value
– نتیجه‌گیری غلط
مثال زیر ممکن است خیلی بزرگ به نظر بیاید اما داده‌های حقیقی با این مشخصات وجود دارند. اما نتایج به روشنی ثابت می‌کنند که مشکلات ناشی از مقدارهای غیر عادی در کمین هستند.

Median mean variance %95confiedence interval for mean
(0.45,11.5) 20 6 5 12 9 5 3 1 Real Data
(-36.63 ,91.83) 2676.8 27.6 5 120 9 5 3 1 Data Error

4 داده اول در هر سطر همانند هم هستند. هر چند در سطر دوم پنجمین عدد اختلاف زیادی در مقایسه با سطر بالای خود دارد.
توجه کنید که حضور مشاهده پرت در میانه تغییری ایجاد نکرده است (میانه قوی نامیده می‌شود) و توجه کنید که مشاهده پرت به شدت میانگین و واریانس و فاصله اطمینان 95% برای میانگین را تحریف کرده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید